Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN"

Transcript

1 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS LEIS DE KEPLER 1. O peíodo de otación da Tea aedo do Sol é un ano e o aio da óbita é 1,5 10¹¹ m. Se Xúpite ten un peíodo de apoximadamente 12 anos, e se o aio da óbita de Neptuno é de 4,5 10¹² m, calcula: a) O aio da óbita de Xúpite. b) O peíodo do movemento obital de Neptuno. (P.A.U. Set. 05) Rta.: a) = 7,8 10¹¹ m; b) T 160 anos CAÍDA LIBRE 1. A masa da Lúa especto da Tea é 0,0112 M e o seu aio é R / 4. Dado un copo cuxo peso na Tea é 980 N (g₀ = 9,80 m/s²), calcula: a) A masa e o peso do copo na Lúa. b) A velocidade coa que o copo chega a supeficie luna se cae desde unha altua de 100 m. (P.A.U. Set. 04) Rta.: a) m = 100 kg; P L = 176 N; b) v = 18,7 m/s LEI DA GRAVITACIÓN UNIVERSAL: SATÉLITES 1. A luz do Sol tada 5 10² s en chega á Tea e 2,6 10³ s en chega a Xúpite. a) O peíodo de Xúpite obitando aedo do Sol. b) A velocidade obital de Xúpite. c) A masa do Sol. Datos: T (Tea) aedo do Sol: 3,15 10⁷ s; c = 3 10⁸ m/s; G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ². (Supóñense as óbitas ciculaes) (P.A.U. Set. 12) Rta.: a) T = 3,74 10⁸ s; v = 1,31 10⁴ m/s; b) M = 2,01 10³⁰ kg 2. Un satélite atificial de 64,5 kg xia aedo da Tea nunha óbita cicula de aio = 2,32 R. a) O peíodo de otación do satélite. b) O peso do satélite na óbita. Datos: Tea: g₀ = 9,80 m/s²; R = 6370 km (P.A.U. Xuño 05) Rta.: a) T = 4 h 58 min.; b) Pₕ = 117 N 3. Un satélite atificial de 100 kg descibe óbitas ciculaes a unha altua de 6000 km sobe a supeficie da Tea. a) O tempo que tada en da unha volta completa. b) O peso do satélite a esa altua. Datos: Tea: g₀ = 9,80 m/s²; R = 6400 km (P.A.U. Xuño 06) Rta.: a) T = 3 h 48 min.; b) Pₕ = 261 N 4. A nave espacial Discovey, lanzada en outubo de 1998, descibía aedo da Tea unha óbita cicula cunha velocidade de 7,62 km s ¹: a) A que altua sobe a supeficie da Tea atopábase? b) Canto tempo tadaba en da unha volta completa? c) Cantos amencees vían cada 24 hoas os astonautas que ían no inteio da nave? Datos: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ²; R T = 6370 km; M T = 5,98 10²⁴ kg (P.A.U. Xuño 16) Rta.: a) h = 503 km; b) T = 1 h 34 min; c) n = 15

2 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 2 5. Un satélite atificial de masa 10² kg xia aedo da Tea a unha altua de 4 10³ km sobe a supeficie teeste. a) A súa velocidade obital, aceleación e peíodo, suposta a óbita cicula. b) Acha o módulo do momento angula do satélite especto do cento da Tea. c) Enuncia as leis de Keple. Datos: R T = 6,37 10⁶ m; g₀ = 9,81 m/s² (P.A.U. Set. 16) Rta.: a) v = 6,20 km/s; T = 2 h 55 min; a = 3,70 m/s²; b) L O = 6,45 10¹² kg m²/s ENERXÍA POTENCIAL 1. Un satélite atificial de 500 kg descibe unha óbita cicula aedo da Tea cun aio de 2 10⁴ km. a) A velocidade obital e o peíodo. b) A enexía mecánica e a potencial. c) Se po ficción pédese algo de enexía, que lle ocoe ao aio e á velocidade? Datos g₀ = 9,8 m/s²; R = 6370 km (P.A.U. Set. 10) Rta.: a) v = 4,46 km/s; T = 7 h 50 min; b) E = -4,97 10⁹ J; Eₚ = -9,94 10⁹ J 2. Un satélite atificial de 500 kg de masa xia nunha óbita cicula a 5000 km de altua sobe a supeficie da Tea. a) A súa velocidade obital. b) A súa enexía mecánica na óbita. c) A enexía que hai que comunicalle paa que, patindo da óbita, chegue ao infinito. Datos: R = 6370 km; g₀ = 9,8 m s ² (P.A.U. Set. 15) Rta.: a) v = 5,91 km/s; b) E = -8,74 10⁹ J; c) ΔE = 8,74 10⁹ J 3. Deséxase poñe en óbita un satélite de 1800 kg que xie a azón de 12,5 voltas po día. a) O peíodo do satélite. b) A distancia do satélite á supeficie teeste. c) A enexía cinética do satélite nesa óbita. Datos: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ²; R = 6378 km; M = 5,98 10²⁴ kg (P.A.U. Set. 09) Rta.: a) T = 1 h 55 min; b) h = 1470 km; c) E = 4,58 10¹⁰ J 4. Os satélites Meteosat son satélites xeoestacionaios (situados sobe o ecuado teeste e con peíodo obital dun día). a) A altua á que se atopan, especto da supeficie teeste. b) A foza execida sobe o satélite. c) A enexía mecánica. Datos: R = 6,38 10⁶ m; M = 5,98 10²⁴ kg; m = 8 10² kg; G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ² (P.A.U. Set. 08) Rta.: a) h = 3,60 10⁷ m; b) F = 179 N ; c) E = 3,78 10⁹ J; Eₚ = -7,56 10⁹ J; E = -3,78 10⁹ J 5. Un satélite atificial de 200 kg descibe unha óbita cicula a unha altua de 650 km sobe a Tea. a) O peíodo e a velocidade do satélite na óbita. b) A enexía mecánica do satélite. c) O cociente ente os valoes da intensidade de campo gavitacional teeste no satélite e na supeficie da Tea. Datos: M = 5,98 10²⁴ kg; R = 6,37 10⁶ m; G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ² (P.A.U. Set. 11) Rta.: a) v = 7,54 km/s; T = 1 h 38 min; b) E = -5,68 10⁹ J; c) gₕ/g₀ = 0, Un satélite de 200 kg descibe unha óbita cicula a 600 km sobe a supeficie teeste: a) Deduce a expesión da velocidade obital. b) Calcula o peíodo de xio. c) Calcula a enexía mecánica. Datos: R = 6400 km; g₀ = 9,81 m/s² (P.A.U. Xuño 13) Rta.: a) v= G M ; b) T = 1 h 37 min; b) E = -5,74 10⁹ J

3 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 3 7. Deséxase poñe un satélite de masa 10³ kg en óbita aedo da Tea e a unha altua dúas veces o aio teeste. a) A enexía que hai que comunicalle desde a supeficie da Tea. b) A foza centípeta necesaia paa que desciba a óbita. c) O peíodo do satélite en devandita óbita. Datos: R = 6370 km; g₀ = 9,8 m/s² (P.A.U. Set. 13) Rta.: a) E = 5,20 10¹⁰ J; b) F = 1,09 10³ N; c) T = 7 h 19 min 8. Cees é o planeta anano máis pequeno do sistema sola e ten un peíodo obital aedo do Sol de 4,60 anos, unha masa de 9,43 10²⁰ kg e un aio de 477 km. a) O valo da intensidade do campo gavitacional que Cees cea na súa supeficie. b) A enexía mínima que ha de te unha nave espacial de 1000 kg de masa paa que, saíndo da supeficie, poida escapa totalmente da atacción gavitacional do planeta. c) A distancia media ente Cees e o Sol, tendo en conta que a distancia media ente a Tea e o Sol é de 1,50 10¹¹ m e que o peíodo obital da Tea aedo do Sol é dun ano. Dato: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ² (P.A.U. Set. 14) Rta.: a) g = 0,277 m/s²; b) E = 1,32 10⁸ J; c) = 4,15 10¹¹ m 9. O vehículo espacial Apolo VIII estivo en óbita cicula aedo da Lúa a 113 km sobe a súa supeficie. a) O peíodo da óbita. b) As velocidades lineal e angula do vehículo. c) A velocidade de escape á atacción luna desde esa posición. Datos: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ²; R(Lúa) = 1740 km; M(Lúa) = 7,36 10²² kg (P.A.U. Xuño 15) Rta.: a) T = 1 h 59 min; b) v = 1,63 km/s; ω = 8,79 10 ⁴ ad/s; c) vₑ = 2,38 km/s 10. As elacións ente as masas e os aios da Tea e a Lúa son: M T /M L = 79,63 e R T /R L = 3,66. a) Calcula a gavidade na supeficie da Lúa. b) Calcula a velocidade dun satélite xiando aedo da Lúa nunha óbita cicula de 2300 km de aio. c) Onde é maio o peíodo dun péndulo de lonxitude L, na Tea ou na Lúa? Datos: g₀ = 9,80 m/s²; R L = 1700 km (P.A.U. Xuño 10) Rta.: a) g L = 1,65 m/s²; b) v = 1,44 km/s 11. Se a masa da Lúa é 0,012 veces a da Tea e o seu aio é 0,27 o teeste, acha: a) O campo gavitacional na Lúa. b) A velocidade de escape na Lúa. c) O peíodo de oscilación, na supeficie luna, dun péndulo cuxo peíodo na Tea é 2 s. Datos: g₀ = 9,8 m/s²; R L = 1,7 10⁶ m (P.A.U. Xuño 12) Rta.: a) g L = 1,6 m/s²; b) vₑ = 2,3 km/s; c) T = 4,9 s MASAS PUNTUAIS 1. Tes masas de 100 kg están situadas nos puntos A(0, 0), B(2, 0), C(1, 3) (en metos). a) O campo gavitacional ceado po estas masas no punto D(1, 0) b) A enexía potencial que teía unha masa de 5 kg situada en D. c) Qen teía que ealiza taballo paa taslada esa masa desde D ao infinito, o campo ou fozas extenas? Dato: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ² (P.A.U. Set. 09) Rta.: a) g D = 2,22 10 ⁹ j m/s² b) Eₚ = -8,60 10 ⁸ J; c) extenas 2. Dúas masas de 50 kg están situadas en A (-30, 0) e B (30, 0) espectivamente (coodenadas en metos). a) O campo gavitacional en P (0, 40) e en D (0, 0) b) O potencial gavitacional en P e D. c) Paa unha masa m, onde é maio a enexía potencial gavitacional, en P ou en D? Datos: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ² (P.A.U. Set. 08) Rta.: a) g P = -2,13 10 ¹² j m/s²; g D = 0; b) V P = -1,33 10 ¹⁰ J/kg; V D = -2,22 10 ¹⁰ J/kg; c) En P

4 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 4 3. Dúas masas de 150 kg están situadas en A(0, 0) e B(12, 0) metos. a) O vecto campo e o potencial gavitacional en C(6, 0) e D(6, 8) b) Se unha masa de 2 kg posúe no punto D unha velocidade de -10 ⁴ j m/s, calcula a súa velocidade no punto C. c) Razoa se o movemento ente C e D é ectilíneo unifome, ectilíneo unifomemente aceleado, ou de calquea outo tipo. Dato: G = 6,67 10 ¹¹ N m² kg ² (P.A.U. Xuño 14) Rta.: a) g C = 0; g D = -1,6 10 ¹⁰ j m/s²; V C = -3,34 10 ⁹ J/kg; V D = -2,00 10 ⁹ J/kg; b) v = -1,13 10 ⁴ j m/s CUESTIÓNS FORZAS CENTRAIS 1. No movemento dos planetas en óbitas elípticas e planas aedo do Sol mantense constante: A) A enexía cinética. B) O momento angula. C) O momento lineal. (P.A.U. Xuño 12) 2. Un planeta xia aedo do Sol cunha taxectoia elíptica. O punto de devandita taxectoia no que a velocidade obital do planeta é máxima é: A) No punto máis póximo ao Sol. B) No punto máis afastado do Sol. C) Ningún dos puntos citados. (P.A.U. Set. 14) 3. Un planeta descibe unha óbita plana e elíptica en tono ao Sol. Cal das seguintes magnitudes é constante? A) O momento lineal. B) A velocidade aeola. C) A enexía cinética. (P.A.U. Xuño 13) SATÉLITES 1. En tono ao Sol xian dous planetas cuxos peíodos de evolución son 3,66 10² días e 4,32 10² días espectivamente. Se o aio da óbita do pimeio é 1,49 10¹¹ m, a óbita do segundo é: A) A mesma. B) Meno. C) Maio. (P.A.U. Xuño 04) 2. Aedo dun planeta xian dous satélites, M e N, cuxos peíodos de evolución son 32 e 256 días espectivamente. Se o aio da óbita do satélite M é 10⁴ km, o aio do satélite N seá: A) 4 10⁴ km. B) 1,6 10⁵ km. C) 3,2 10⁵ km. (P.A.U. Set. 16) 3. Paa un satélite xeoestacionaio o aio da súa óbita obtense mediante a expesión: A) R = (T² G M / 4π²)¹ / ³ B) R = (T² g₀ R / 4π²)¹ / ² C) R = (T G m² / 4π²)¹ / ³ (P.A.U. Xuño 04)

5 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 5 4. Supoñamos que a masa da Lúa diminuíse á metade do seu valo eal. Xustifique se a fecuencia con que veiamos a Lúa chea seía: A) Maio que agoa. B) Meno que agoa. C) Igual que agoa. (P.A.U. Xuño 16) 5. Un satélite atificial de masa m que xia aedo da Tea nunha óbita de aio ten unha velocidade v. Se cambia de óbita pasando a outa máis póxima á Tea, a súa velocidade debe: A) Aumenta. B) Diminuí. C) Non necesita cambia de velocidade. (P.A.U. Xuño 15) 6. Se po unha causa intena, a Tea sufise un colapso gavitacional e educise o seu aio á metade, mantendo constante a masa, o seu peíodo de evolución aedo do Sol seía: A) O mesmo. B) 2 anos. C) 0,5 anos. (P.A.U. Xuño 07) 7. Se dous planetas distan do Sol e 4 espectivamente, os seus peíodos de evolución son: A) T e 4 T B) T e T / 4 C) T e 8 T (P.A.U. Set. 07) 8. Se a Tea contáese educindo o seu aio á metade e mantendo a masa: A) A óbita aedo do Sol seá a metade. B) O peíodo dun péndulo seá a metade. C) O peso dos copos seá o dobe. (P.A.U. Set. 10) ENERXÍA 1. Dous satélites de comunicación 1 e 2 con difeentes masas (m₁ > m₂) xian aedo da Tea con óbitas estables de difeente aio sendo ₁ < ₂ A) 1 xia con maio velocidade lineal. B) 2 ten meno peíodo de evolución. C) Os dous teñen a mesma enexía mecánica. (P.A.U. Xuño 07) 2. Dous satélites idénticos, 1 e 2, desciben óbitas ciculaes de difeente aio aedo da Tea (₁ < ₂). Polo que: A) 2 ten maio enexía cinética. B) 2 ten maio enexía potencial. C) Os dous teñen a mesma enexía mecánica. (P.A.U. Set. 12) 3. Dous satélites 1 e 2 de masas m₁ e m₂ (m₁ < m₂), xian aedo da Tea nunha óbita cicula de aio : A) Os dous teñen a mesma enexía mecánica. B) 1 ten meno enexía potencial e meno enexía cinética que 2. C) 1 ten maio enexía potencial e meno enexía cinética que 2. (P.A.U. Xuño 10) 4. Dous satélites atificiais 1 e 2 de masas m₁ e m₂ (m₁ = 2 m₂), xian aedo da Tea nunha óbita cicula de aio.

6 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 6 A) Teñen a mesma velocidade de escape. B) Teñen difeente peíodo de otación. C) Teñen a mesma enexía mecánica. (P.A.U. Xuño 05) 5. Se un satélite atificial descibe óbitas ciculaes aedo da Tea, xustifica cal das seguintes afimacións é coecta en elación coa súa enexía mecánica E e as súas velocidades obital v e de escape vₑ: A) E = 0, v = vₑ B) E < 0, v < vₑ C) E > 0, v > vₑ (P.A.U. Xuño 14) 6. Plutón descibe unha óbita elíptica aedo do Sol. Indica cal das seguintes magnitudes é maio no afelio (punto máis afastado do Sol) que no peihelio (punto máis póximo ao Sol): A) Momento angula especto da posición do Sol. B) Momento lineal. C) Enexía potencial. (P.A.U. Set. 11) CAMPOS DE FORZAS 1. No campo gavitacional: A) O taballo ealizado pola foza gavitacional depende da taxectoia. B) As liñas de campo pódense cota. C) Consévase a enexía mecánica. 2. Se unha masa móvese estando sometida só á acción dun campo gavitacional: A) Aumenta a súa enexía potencial. B) Conseva a súa enexía mecánica. C) Diminúe a súa enexía cinética. 3. O taballo ealizado po unha foza consevativa: A) Diminúe a enexía potencial. B) Diminúe a enexía cinética. C) Aumenta a enexía mecánica. (P.A.U. Set. 06) (P.A.U. Xuño 09) (P.A.U. Xuño 08) 4. Cando se compaa a foza eléctica ente dúas masas, coa gavitacional ente dúas masas (masas e masas unitaias e a distancia unidade): A) Ambas son sempe atactivas. B) Son dunha ode de magnitude semellante. C) As dúas son consevativas. (P.A.U. Set. 10) 5. Paa unha patícula sometida a unha foza cental veifícase que: A) Consévase o seu momento angula especto ao cento de fozas. B) O taballo ealizado po devandita foza depende da taxectoia seguida ente dous puntos dados. C) Consévase o vecto momento lineal. (P.A.U. Set. 15) 6. No movemento da Tea aedo do Sol: A) Consévanse o momento angula e o momento lineal. B) Consévanse o momento lineal e o momento da foza que os une. C) Vaía o momento lineal e consévase o angula. (P.A.U. Set. 04)

7 Física P.A.U. GRAVITACIÓN 7 MASAS PUNTUAIS. 1. Nun sistema illado, dúas masas idénticas M están sepaadas unha distancia a. Nun punto C da ecta CE pependicula a A po a /2 colócase outa nova masa m en epouso. Qe lle ocoe a m? A) Despázase ata O e páase. B) Afástase das masas M. C) Realiza un movemento oscilatoio ente C e E. (P.A.U. Xuño 11) M C m a / 2 O E a / 2 M GRAVIDADE TERRESTRE 1. Disponse de dous obxectos, un de 5 kg e outo de 10 kg e déixanse cae desde unha conixa dun edificio, cal chega antes ao chan? A) O de 5 kg B) O de 10 kg C) Os dous simultaneamente. (P.A.U. Xuño 09) 2. En elación coa gavidade teeste, unha masa m: A) Pesa máis na supeficie da Tea que a 100 km de altua. B) Pesa menos. C) Pesa igual. (P.A.U. Xuño 08) 3. Se a unha altua de 500 metos sobe a Tea colócanse dous obxectos, un de masa m e outo de masa 2 m, e déixanse cae libemente (en ausencia de ozamentos e empuxes), cal chegaá antes ao chan?: A) O de masa m. B) O de masa 2 m. C) Os dous ao mesmo tempo. (P.A.U. Xuño 06) 4. Como vaía g desde o cento da Tea ata a supeficie (supoñendo a densidade constante)? A) É constante g = G M / R² B) Aumenta linealmente coa distancia desde o cento da Tea g = g₀ / R C) Vaía coa distancia desde o cento da Tea segundo g = G M / (R + )² (P.A.U. Set. 05) 5. Supoñendo a Tea como unha esfea pefecta, homoxénea de aio R, cal é a gáfica que mello epesenta a vaiación da gavidade (g) coa distancia ao cento da Tea? A) B) C) g 9,8 g 9,8 g 9,8 R T R T (P.A.U. Set. 07) Cuestións e poblemas das Pobas de Acceso á Univesidade (P.A.U.) en Galicia. Respostas e composición de Alfonso J. Babadillo Maán.

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. O período de rotación da Terra arredor del Sol é un año e o radio da órbita é 1,5 10 11 m. Se Xúpiter ten un período de aproximadamente 12

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 FÍSICA OPCIÓN A

PAU XUÑO 2016 FÍSICA OPCIÓN A PAU Código: 25 XUÑO 2016 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teóica ou páctica). Poblemas 6 puntos (1 cada apatado). Non se valoaá a simple anotación dun ítem como solución ás

Διαβάστε περισσότερα

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA INTEACCIÓNS GAVITATOIA E ELECTOSTÁTICA AS LEIS DE KEPLE O astrónomo e matemático Johannes Kepler (1571 1630) enunciou tres leis que describen o movemento planetario a partir do estudo dunha gran cantidade

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 01. Gravitación

Exercicios de Física 01. Gravitación Exercicios de Física 01. Gravitación Problemas 1. A lúa ten unha masa aproximada de 6,7 10 22 kg e o seu raio é de 1,6 10 6 m. Achar: a) A distancia que recorrerá en 5 s un corpo que cae libremente na

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 FÍSICA

PAU XUÑO 2012 FÍSICA PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2012 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2012 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

Código: 25 PAU XUÑO 2014 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

Código: 25 PAU XUÑO 2014 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ).

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ). 22 Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. FÍSICA Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

PAU Setembro 2010 FÍSICA

PAU Setembro 2010 FÍSICA PAU Setembro 010 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 FÍSICA

PAU XUÑO 2011 FÍSICA PAU XUÑO 2011 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 9 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 16-17 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) PROBLEMA. Xuño 2016. A nave espacial Discovery,

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO

EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO Física Exercicios de Selectividade Páxina 1 / 8 EXERCICIOS DE SELECTIVIDADE DE FÍSICA CURSO 15-16 http://ciug.cesga.es/exames.php TEMA 1. GRAVITACIÓN. 1) CUESTIÓN.- Un satélite artificial de masa m que

Διαβάστε περισσότερα

FISICA 2º BAC 27/01/2007

FISICA 2º BAC 27/01/2007 POBLEMAS 1.- Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de frecuencia e de 1 m de amplitude. Acha: a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm. b) O módulo

Διαβάστε περισσότερα

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema) Exame tipo A. Proba obxectiva (Valoración: 3 puntos) 1. - Un disco de 10 cm de raio xira cunha velocidade angular de 45 revolucións por minuto. A velocidade lineal dos puntos da periferia do disco será:

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2014 FÍSICA PAU SETEMBRO 014 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2009

PAAU (LOXSE) Setembro 2009 PAAU (LOXSE) Setembro 2009 Código: 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)).

FÍSICA. = 4π 10-7 (S.I.)). 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas, 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións, 4 puntos

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2014 FÍSICA

PAU XUÑO 2014 FÍSICA PAU XUÑO 2014 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica), problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2016 FÍSICA

PAU XUÑO 2016 FÍSICA PAU XUÑO 2016 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03a. Vibracións

Exercicios de Física 03a. Vibracións Exercicios de Física 03a. Vibracións Problemas 1. No sistema da figura, un corpo de 2 kg móvese a 3 m/s sobre un plano horizontal. a) Determina a velocidade do corpo ó comprimirse 10 cm o resorte. b) Cal

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

PAAU (LOXSE) Setembro 2004

PAAU (LOXSE) Setembro 2004 PAAU (LOXSE) Setembro 004 Código: FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e

FÍSICA. = 9, kg) = -1, C; m e 22 FÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1

Διαβάστε περισσότερα

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 FÍSICA Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2017 Código: 23 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado)

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación:

a) Ao ceibar o resorte describe un MHS, polo tanto correspóndelle unha ecuación para a elongación: VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS 1. Un sistema cun resorte estirado 0,03 m sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resultado dunha oscilación cada 0, s. Calcula: a) A velocidade do extremo libre ó

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2015 FÍSICA

PAU XUÑO 2015 FÍSICA PAU XUÑO 2015 Código: 25 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica) Problemas 6 puntos (1 cada apartado) Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B

FÍSICA. ) xiran arredor da Terra con órbitas estables de diferente raio sendo r A. > m B ÍSICA Elixir e desenvolver un problema e/ou cuestión de cada un dos bloques. O bloque de prácticas só ten unha opción. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos ( cada apartado). Cuestións 4 puntos ( cada

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02b. Magnetismo

Exercicios de Física 02b. Magnetismo Exercicios de Física 02b. Magnetismo Problemas 1. Determinar el radio de la órbita descrita por un protón que penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 10-2 T, después de haber sido acelerado

Διαβάστε περισσότερα

M mercurio 2. v R G c) Cálculo das enerxías cinética e potencial

M mercurio 2. v R G c) Cálculo das enerxías cinética e potencial AIACIÓN. BAS. SSN é unha iión epaial non tipulada da NASA, lanzada ubo a euio en Aoto de e que entou en óbita aedo dee planeta en azo de. No eu peoido eniou dato que peiten oñee difeente paáeto obe euio.

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016 Tema 1. Espazos topolóxicos Topoloxía Xeral, 2016 Topoloxía e Espazo topolóxico Índice Topoloxía e Espazo topolóxico Exemplos de topoloxías Conxuntos pechados Topoloxías definidas por conxuntos pechados:

Διαβάστε περισσότερα

a) Para determinar a velocidade orbital temos en conta os datos do problema: T= 12 h 2 min= s R= 1, m

a) Para determinar a velocidade orbital temos en conta os datos do problema: T= 12 h 2 min= s R= 1, m GAVIACIÓN. OBAS. O SSNG é unha misión espaial non tripulada da NASA, lanzada rumbo a erurio en Aosto de 004 e que entrou en órbita arredor dese planeta en arzo de 0. No seu perorrido enviou datos que permiten

Διαβάστε περισσότερα

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 1. Formato da proba A proba consta de cinco problemas e nove cuestións, distribuídas así: Problema 1: dúas cuestións. Problema 2: tres cuestións. Problema 3: dúas cuestións Problema 4: dúas cuestión. Problema

Διαβάστε περισσότερα

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración.

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración. FÍSICA MODERNA FÍSICA NUCLEAR. PROBLEMAS 1. Un detector de radioactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos min -1. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a)

Διαβάστε περισσότερα

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4

CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE RELACIONADOS CO TEMA 4 2013 C.2. Se se desexa obter unha imaxe virtual, dereita e menor que o obxecto, úsase: a) un espello convexo; b)unha lente converxente; c) un espello cóncavo.

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A

FÍSICA. 2.- Cando se bombardea nitróxeno 14 7 N con partículas alfa xérase o isótopo 17 8O e outras partículas. A 22 FÍSICA Elixir e desenvolver unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS 1. Un detector de radiactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos/minuto. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a) A constante de

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

Física cuántica. Relatividade especial

Física cuántica. Relatividade especial Tema 8 Física cuántica. Relatividade especial Evolución das ideas acerca da natureza da luz Experimento de Young (da dobre fenda Dualidade onda-corpúsculo Principio de indeterminación de Heisemberg Efecto

Διαβάστε περισσότερα

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio.

Tema 6 Ondas Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 6-1 Movemento ondulatorio. Tema 6 Ondas 6-1 Movemento ondulatorio. Clases de ondas 6- Ondas harmónicas. Ecuación de ondas unidimensional 6-3 Enerxía e intensidade das ondas harmónicas 6-4 Principio de Huygens: reflexión e refracción

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

Tema 4 Magnetismo. 4-5 Lei de Ampere. Campo magnético creado por un solenoide. 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted

Tema 4 Magnetismo. 4-5 Lei de Ampere. Campo magnético creado por un solenoide. 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted Tema 4 Magnetismo 4-1 Magnetismo. Experiencia de Oersted 4-2 Lei de Lorentz. Definición de B. Movemento dunha carga nun campo magnético. 4-3 Forza exercida sobre unha corrente rectilínea 4-4 Lei de Biot

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA

Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA Química P.A.U. TERMOQUÍMICA 1 TERMOQUÍMICA PROBLEMAS TERMOQUÍMICA 1. Para o proceso Fe 2O 3 (s) + 2 Al (s) Al 2O 3 (s) + 2 Fe (s), calcule: a) A entalpía da reacción en condicións estándar e a calor desprendida

Διαβάστε περισσότερα

Áreas de corpos xeométricos

Áreas de corpos xeométricos 9 Áreas de corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Antes de empezar 1.Área dos prismas....... páx.164 Área dos prismas Calcular a área de prismas rectos de calquera número de caras.

Διαβάστε περισσότερα

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( )

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( ) .. MATEMÁTICAS I PENDENTES (º PARTE) a) Calcula m de modo que o produto escalar de a(, ) e b( m, 5 ) sea igual a 5. b) Calcula a proección de a sobre c, sendo c,. ( ) 5 Se (, ) e y,. Calcula: a) Un vector

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir,

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais

ONDAS. segundo a dirección de vibración. lonxitudinais. transversais PROGRAMACIÓN DE AULA MAPA DE CONTIDOS propagan enerxía, pero non materia clasifícanse ONDAS exemplos PROGRAMACIÓN DE AULA E magnitudes características segundo o medio de propagación segundo a dirección

Διαβάστε περισσότερα

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES

Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES Química P.A.U. ÁCIDOS E BASES 1 ÁCIDOS E BASES PROBLEMAS ÁCIDO/BASE DÉBIL 1. Unha disolución de amoníaco de concentración 0,01 mol/dm 3 está ionizada nun 4,2%. a) Escriba a reacción de disociación e calcule

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Tema 8. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS DE CORRENTE CONTINUA Índice 1. O CIRCUÍTO ELÉCTRICO...2

Tema 8. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS DE CORRENTE CONTINUA Índice 1. O CIRCUÍTO ELÉCTRICO...2 Tema 8. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS DE CORRENTE CONTINUA Índice 1. O CIRCUÍTO ELÉCTRICO...2 1.1 Concepto de corrente eléctrica...2 1.1 Concepto de corrente eléctrica...2 1.2 Características dun circuíto de corrente

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B)

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A o B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan do mesmo xeito,

Διαβάστε περισσότερα

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE 11 IES A CAÑIZA Traballo de Física CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE Alumno: Carlos Fidalgo Giráldez Profesor: Enric Ripoll Mira Febrero 2015 1. Obxectivos O obxectivo da seguinte practica é comprobar,

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2010 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 010 MATEMÁTICAS II Código: 6 (O alumno/a deber responder só aos eercicios dunha das opcións. Puntuación máima dos eercicios de cada opción: eercicio 1= 3 puntos, eercicio = 3 puntos, eercicio

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometría. Obxectivos. Antes de empezar.

Trigonometría. Obxectivos. Antes de empezar. 7 Trigonometría Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo. Calcular todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha delas. Resolver triángulos rectángulos

Διαβάστε περισσότερα

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA

A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA A LUZ. ÓPTICA XEOMÉTRICA PROBLEMAS. Un espello esférico ten 0,80 m de radio. a) Se o espello é cóncavo, calcular a qué distancia hai que colocar un obxecto para obter unha imaxe real dúas veces maior que

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

O MÉTODO CIENTÍFICO. ten varias etapas 2. BUSCA DE REGULARIDADES. cifras significativas

O MÉTODO CIENTÍFICO. ten varias etapas 2. BUSCA DE REGULARIDADES. cifras significativas PROGRAMACIÓN DE AULA MAPA DE CONTIDOS 1. OBTENCIÓN DA INFORMACIÓN O MÉTODO CIENTÍFICO ten varias etapas 2. BUSCA DE REGULARIDADES 3. EXPLICACIÓN DAS LEIS PROGRAMACIÓN DE AULA E mediante utilizando na análise

Διαβάστε περισσότερα

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Astronomía Básica 5 Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Josefina F. Ling Departamento de Matemática Aplicada Facultade de Matemáticas Grao de Óptica e Optometria Vicerreitoría de ESTUDANTES, Cultura

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro 9 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 138 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 138 Definición Elementos dun poliedro 8 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

Indución electromagnética

Indución electromagnética Indución electromagnética 1 Indución electromagnética 1. EXPERIECIA DE FARADAY E HERY. A experiencia de Oersted (1820) demostrou que unha corrente eléctrica crea ao seu redor un campo magnético. Como consecuencia

Διαβάστε περισσότερα

A actividade científica. Tema 1

A actividade científica. Tema 1 A actividade científica Tema 1 A ciencia trata de coñecer mellor o mundo que nos rodea. Para poder levar a cabo a actividade científica necesitamos ter un método que nos permita chegar a unha conclusión.

Διαβάστε περισσότερα

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA

TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO A 1. PUNTO E RECTA TRAZADOS XEOMÉTRICOS FUNDAMENTAIS NO PLANO 1. Punto e recta 2. Lugares xeométricos 3. Ángulos 4. Trazado de paralelas e perpendiculares con escuadro e cartabón 5. Operacións elementais 6. Trazado de ángulos

Διαβάστε περισσότερα

Comportamento meccanico dei materiali

Comportamento meccanico dei materiali Comomeno meno de mel Tosone Il so delle v Tosone Solleon d osone nelle seon ol Solleon d osone nelle seon engol Solleon d osone nelle seon ee ee sole Solleon d osone nelle seon ve ee sole Confono seon

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA

CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA CiUG COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA PAAU (LOXSE) XUÑO 2001 Código: 22 ÍSICA Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións

Διαβάστε περισσότερα

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato O enlace químico 3 1

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato O enlace químico 3 1 UNIÓNS ENTRE ÁTOMOS, AS MOLÉCULAS E OS CRISTAIS Até agora estudamos os átomos como entidades illadas, pero isto rara vez ocorre na realidade xa que o máis frecuente é que os átomos estea influenciados

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo.

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo. Estatística Contidos 1. Facer estatística Necesidade Poboación e mostra Variables 2. Reconto e gráficos Reconto de datos Gráficos Agrupación de datos en intervalos 3. Medidas de centralización e posición

Διαβάστε περισσότερα

Obxectivos. Resumo. titor. corpos xeométricos. Calcular as. súas áreas volumes. Terra. deles.

Obxectivos. Resumo. titor. corpos xeométricos. Calcular as. súas áreas volumes. Terra. deles. 8 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Distinguir as clases de corpos xeométricos. Construíloss a partir do seu desenvolvemento plano. Calcular as súas áreas e volumes. Localizar

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE

PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE PROBLEMAS E CUESTIÓNS DE SELECTIVIDADE O KMnO en presenza de H SO transforma o FeSO en Fe (SO ), formándose tamén K SO, MnSO e auga: a) Axusta a reacción molecular. b) Cantos cm de disolución de KMnO 0,5

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos Puntuación máxima de cada un dos exercicios: Álxebra 3 puntos; Análise 3,5 puntos;

Διαβάστε περισσότερα

1.- Movemento Ondulatorio. Clases de onda! Ondas Harmónias. Función de onda unidimensional! Enerxía! 5

1.- Movemento Ondulatorio. Clases de onda! Ondas Harmónias. Función de onda unidimensional! Enerxía! 5 1.- Moeento Ondulatorio. Clases de onda!.- Ondas Harónias. Función de onda unidiensional! 3 3.- Enerxía! 5 3.1.- Absorción!... 6 4.- Principio de HUYGENS! 6 4.1.- Reflexión!... 6 4..- Refracción!... 7

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2013 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Polinomios... páx. 4 Grao. Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Polinomios... páx. 4 Grao. Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio 3 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Achar a expresión en coeficientes dun polinomio e operar con eles. Calcular o valor numérico dun polinomio. Recoñecer algunhas identidades notables,

Διαβάστε περισσότερα

1.- Carga eléctrica. Cuantización Lei de Coulomb Traballo Campo Electrostático Potencial Electrostático 6

1.- Carga eléctrica. Cuantización Lei de Coulomb Traballo Campo Electrostático Potencial Electrostático 6 CMPO ELECTROSTÁTICO 1.- Carga eléctrica. Cuantización 1.1. Tipo de carga:.- Lei de Coulomb 3 3.- Traballo 4 3.1.-Enerxía Potencial Electrotática 5 4.- Campo Electrotático 5 5.- Potencial Electrotático

Διαβάστε περισσότερα

CAPITULO 5 ELASTICIDAD PLANA

CAPITULO 5 ELASTICIDAD PLANA CAPITULO 5 ELASTICIDAD PLANA Supongamos el sólido de la figua, que posee foma cilíndica con sus geneatices paalelas al eje z, que se encuenta sometido a la acción de las cagas indicadas. El valo de dichas

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά Επίθετα και Μετοχές Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Apresentação Modelo de declinação de adjetivos e particípios (επίθετα και μετοχές, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

As nanopartículas metálicas

As nanopartículas metálicas As nanopartículas metálicas Manolo R. Bermejo Ana M. González Noya Marcelino Maneiro Rosa Pedrido Departamento de Química Inorgánica Contido Introdución Qué son os NANOMATERIAIS INORGÁNICOS Qué son as

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMAS DE SELECTIVIDADE: EQUILIBRIO QUÍMICO

PROBLEMAS DE SELECTIVIDADE: EQUILIBRIO QUÍMICO PROBLEMAS DE SELECTIVIDADE: EQUILIBRIO QUÍMICO 3013 2. Para a seguinte reacción: 2NaHCO 3(s) Na 2 CO 3(s) + CO 2(g) + H 2 O (g) ΔH

Διαβάστε περισσότερα

MÓDULO 3 SEMIPRESENCIAL NATUREZA UNIDADE 2: MESTURAS E DISOLUCIÓNS 1. UNIDADE 2 Mesturas e disolucións

MÓDULO 3 SEMIPRESENCIAL NATUREZA UNIDADE 2: MESTURAS E DISOLUCIÓNS 1. UNIDADE 2 Mesturas e disolucións MÓDULO 3 SEMIPRESENCIAL NATUREZA UNIDADE 2: MESTURAS E DISOLUCIÓNS 1 UNIDADE 2 Mesturas e disolucións 2.1. Coñecer as características dos tres estados da materia. 2.2. Diferenciar substancias puras e mesturas.

Διαβάστε περισσότερα

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina

Opalas de Pedro II: o APL como remediação da grande mina BrunoMilanez 1 JoséAntonioPuppimdeOliveira 2 1. Introdução 2. OmunicípiodePedroIIeseuentorno 1 2 United Nations University Institute of Advanced Studies 3 percapita percapita percapita per capita percapita

Διαβάστε περισσότερα

Radiotelescopios. Resumo: Contidos: Nivel: Segundo ciclo de ESO e Bacharelato

Radiotelescopios. Resumo: Contidos: Nivel: Segundo ciclo de ESO e Bacharelato Radiotelescopios Resumo: Nesta unidade introdúcense os alumnos no estudo dos radiotelescopios mediante a comparación destes cos telescopios ópticos, a explicación do seu funcionamento e a descrición das

Διαβάστε περισσότερα