Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης"

Transcript

1 Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης Τσαπάρα Ξανθή Καθηγήτρια Γερμανικών, Γυμνάσιο Στυλίδας (Φθιώτιδα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ελάχιστα έχει ερευνηθεί ο τομέας της Β ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα των γερμανικών σε συνάρτηση με τις ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία έρευνα που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 211- και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή, αναφορικά με τις στάσεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ, τις δυσκολίες εφαρμογής των ΤΠΕ, καθώς και τις επιμορφωτικές ανάγκες των διδασκόντων. Η εν λόγω έρευνα επιβεβαιώνει πολλά από τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 51 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 44 ήταν γυναίκες (86,3%) και 7 άνδρες (13,7%). Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ διαφαίνεται εν γένει ιδιαίτερα θετική, καθώς αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Αναδεικνύεται ωστόσο ένα σύμπλεγμα παραγόντων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική. Πρόκειται για θέματα που σχετίζονται κυρίως με την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, την ελλιπή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις ΤΠΕ, αλλά και τη δυσκολία συνεργασίας με τους μαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιθυμεί να λάβει μέρος σε μελλοντική επιμόρφωση σχετικά με τις ΤΠΕ, η οποία θα εξειδικεύεται στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της γερμανικής γλώσσας καθώς και στο πρόγραμμα E-Twinning. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: στάσεις εκπαιδευτικών, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ανάγκες επιμόρφωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν βασικό δομικό συστατικό της σύγχρονης κοινωνίας που διαχέεται σε όλους τους τομείς δράσης της καθημερινής μας ζωής. Με βάση τον αλματώδη ρυθμό εξέλιξης των τεχνολογικών μέσων επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί φορείς των προηγμένων χωρών σε διεθνές επίπεδο επιδιώκουν την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα και τις θεωρούν μέσο επίτευξης της προόδου και της ανάπτυξης (Μπουραντάς, 25). Οι ΤΠΕ υποστηρίζεται ότι διευκολύνουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση μέσω της παροχής βελτιωμένων μαθησιακών κινήτρων, καθιστούν δυνατές νέες διδακτικές μεθόδους και οδηγούν τελικά σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Kerres, 23). Η αντίληψη [11]

2 αυτή έχει ως συνέπεια τη μεταβολή του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Schulz- Zander, 25), ο οποίος καλείται να ενσωματώσει επιτυχώς τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Βασική προϋπόθεση γι αυτό είναι η απόκτηση από πλευράς των εκπαιδευτικών των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η αναδιαμόρφωση των αντιλήψεών τους σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κατ επέκταση η αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας τους (Κονιδάρη, 25). Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του συντονιστή συμβούλου, ο οποίος κάνει χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσα σε μία τάξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού κλίματος (Mandl, 21). Το ζητούμενο λοιπόν, δεν είναι τόσο ο άριστος χειρισμός των τεχνολογικών συσκευών από πλευράς του εκπαιδευτικού, όσο η ικανότητά του να διευκολύνει μέσω της χρήσης των ΤΠΕ τη ροή της μαθησιακής διαδικασίας (Biechele, 25). Η ευχέρεια χρήσης των ΤΠΕ από τους μαθητές σε συνδυασμό με τα πεδία ενδιαφερόντων τους μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της δημιουργίας μαθησιακών κινήτρων παραγκωνίζοντας τη δασκαλοκεντρική μέθοδο και προσδίδοντας στη διαδραστική συνεργασία καθηγητή μαθητή μία νέα συναισθηματική και κοινωνική διάσταση (Bleffert, 2). Έρευνες προηγούμενων ετών έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις των καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι θετικές (Γκρίτση, Καμπεζά & Κότσαρη, 2; Καρτσιώτης, 23; Κραγιόπουλος, 2; Κυνηγός, 2). Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ παραμένει όπως δείχνουν οι έρευνες περιορισμένη έως ανύπαρκτη πολλές φορές, είτε εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή τους είτε λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης, κυρίως στην παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Albers, Magenheim & Meister, 211; Κραγιόπουλος 2). Παρότι έχουν λάβει χώρα αρκετές έρευνες σχετικά με τις ΤΠΕ στο δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα κυρίως αναφορικά με τα φιλολογικά και θετικά μαθήματα, οι απόψεις των καθηγητών γερμανικής σχετικά με τις ΤΠΕ δεν είναι επαρκώς καταγεγραμμένες στη χώρα μας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ με βάση τρείς άξονες: τις στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση αυτών καθώς και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Τα δεδομένα που αντλούνται είναι χρήσιμα για την αποτύπωση της κατάστασης και θα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και το Νέο Σχολείο, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, η εξοικείωση των μαθητών με νέες μορφές κειμένων (ψηφιακά, πολυτροπικά κείμενα) καθώς και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, 214). Όπως διαπιστώνεται στην παρούσα έρευνα, παρότι οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας στην πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ στο Σχολείο, οι προσεγγίσεις τους φαίνεται να είναι συγκροτημένες υπό το πρίσμα της ελλιπούς επιμόρφωσης σε ζητήματα εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό αποτελεί εύλογα ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών αλλά και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Επιτακτική προβάλλει επομένως η ανάγκη επιμόρφωσης των καθηγητών γερμανικής, οι οποίοι επιθυμούν πρωτίστως να επιμορφωθούν στη χρήση ΤΠΕ αναφορικά με το διδακτικό τους αντικείμενο, συγκεκριμένα τη Γερμανική Γλώσσα και όχι γενικά στη χρήση ΤΠΕ, όπως γίνεται στα Προγράμματα Επιμόρφωσης [111]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εκπαιδευτικών Α Επιπέδου. Σημειωτέον, ότι τα παρελθόντα αλλά και τρέχοντα προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν απευθύνονται σε καθηγητές ξένων γλωσσών, παρά μόνο αν αυτοί διδάσκουν κάποιο φιλολογικό μάθημα ως β ανάθεση (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 214). Επίσης, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, αναφέρονται από την πλειοψηφία των καθηγητών γερμανικών ότι παρακωλύουν τη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Καλαντζής, 211; Κουτσογιάννης, 27; Κραγιόπουλος, 2). Συμπεραίνουμε επομένως ότι η υποδομή των Σχολικών Μονάδων και η λειτουργία των Σχολείων χρήζουν άμεσα βελτίωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη διερεύνηση των στάσεων των καθηγητών γερμανικής ή των ξένων γλωσσών γενικότερα ως προς τις ΤΠΕ αλλά και των παραγόντων που δυσχεραίνουν τη χρήση των ΤΠΕ στο δημόσιο σχολείο. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν συχνά τροχοπέδη στη χρήση των ΤΠΕ για το σύνολο των μαθημάτων στα δημόσια σχολεία, επομένως αφορούν συγχρόνως και άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους εκτός των ξένων γλωσσών. Παράλληλα, για την υλοποίηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών στα πλαίσια του Νέου Σχολείου είναι απαραίτητη η καταγραφή των απόψεων των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ. Τέλος, η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των πορισμάτων μίας ευρύτερης έρευνας που μελετά την αντιμετώπιση, ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το δείγμα περιελάμβανε συνολικά 51 εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ7 Γερμανικών απ όλη την Ελλάδα. Από αυτούς 44 ήταν γυναίκες (86,3%) και 7 άνδρες (13,7%). Αρχικά, έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σύνταξη ενός εννοιoλογικού χάρτη (Mind Map) (Pilshofer, 21) σχετικά με το θέμα των ΤΠΕ. Καθώς οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου μπορούν να βασιστούν στο υλικό που προκύπτει από συνεντεύξεις (Cohen & Manion, 1997; Oppenheim, 1992; Tuckman, 1972), διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις ποιοτικού χαρακτήρα με 5 συναδέλφους γερμανικών, που περιείχαν τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Κατά τη διαδικασία τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων όπως προβλέπεται (Bortz & Döring, 26). Στις διερευνητικές αυτές συνεντεύξεις, ακολουθήθηκε η «hidden agenda»: η λίστα των θεμάτων και ερωτήσεων ήταν μεν προκαθορισμένη αλλά συγχρόνως ευέλικτη ώστε να επιδέχεται αλλαγές (Βάμβουκας, 1998; Honer, 1994; Oppenheim, 1992). Με την ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων αποκρυσταλλώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας και ήρθαν στο φως αρκετές άγνωστες πτυχές του θέματος. Έτσι καλύφθηκε ένα ευρύ πεδίο του θέματος και οι συνεντεύξεις συνέβαλλαν στη συγκρότηση του υλικού που ήταν απαραίτητο για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου στη συνέχεια (Cropley, 22). Με αυτό τον τρόπο αποσοβήθηκε ο κίνδυνος, το ερωτηματολόγιο να εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του ερευνητή (Pilshofer, 21). Τα ερευνητικά ερωτήματα ή αλλιώς οι στόχοι της έρευνας ορίστηκαν ως εξής: Ποιες είναι οι στάσεις/ αντιλήψεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας των δημόσιων σχολείων απέναντι στις ΤΠΕ; Ποιές είναι κατά τη γνώμη των καθηγητών οι δυσκολίες εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία; [1]

4 Ποιες επιμορφωτικές ελλείψεις και ανάγκες έχουν οι καθηγητές Γερμανικής γλώσσας; Βάσει των ποιοτικών αναλύσεων των συνεντεύξεων και της επισκόπησης της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ΤΠΕ αλλά και με την ποσοτική έρευνα και σχεδιασμό ερωτηματολογίων, συντάχθηκε το επιστημονικό εργαλείο της έρευνας: το ερωτηματολόγιο. Για την τελική μορφοποίηση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκαν πιλοτικές έρευνες, όπως προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν την ποσοτική έρευνα (Creswell, 211; Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 21) σε 16 καθηγητές γερμανικής. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου, η λειτουργικότητα και η έκταση του εργαλείου μέτρησης και τέλος, τυχόν αδυναμίες, ελλείψεις ή ασάφειες. Αφού πήρε την τελική του μορφή δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης με τη βοήθεια του προγράμματος Google Docs. Η συμμετοχή στην έρευνα έγινε ανώνυμα ακολουθώντας τη μέθοδο της χιονοστιβάδας (Oppenheim, 1992) και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται ως επί το πλείστον από ερωτήσεις κλειστού τύπου ενώ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η πενταβάθμια κλίμακα Likert (1: «Διαφωνώ απολύτως», 2: «Διαφωνώ μερικώς», 3: «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4: «Συμφωνώ μερικώς», 5: «Συμφωνώ απολύτως»). Οι ενότητες που το απαρτίζουν είναι οι εξής: 1) Ατομικά στοιχεία 2) Στοιχεία εργασίας 3) Προσωπική χρήση υπολογιστή 4) Αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικών ως προς τις ΤΠΕ 5) Γνώσεις των καθηγητών γερμανικών σχετικά με τις ΤΠΕ και ανάγκες επιμόρφωσης. Αναφορικά με τη στάθμιση του ερωτηματολογίου, ελέγχθηκαν τα κριτήρια της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας (Bortz & Döring, 26). Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε η αντικειμενικότητα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας (συμπλήρωση του ερωτηματολογίου) αλλά και κατά την αποτίμηση των απαντήσεων (Götze, Deutschmann & Link, 22; Rammstedt, 21). Σε επόμενο στάδιο ελέγχθηκαν η φαινομενική εγκυρότητα, η εγκυρότητα του περιεχομένου (ή ανά τεκμήριο εγκυρότητα) και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Για την ύπαρξη φαινομενικής εγκυρότητας στο ερωτηματολόγιο, με βάση τους Παπαναστασίου (1996) και Σταλίκα (25), έγινε από 1 καθηγητές γερμανικών αξιολόγηση της σχετικότητας των ερωτήσεων με κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 5 (όπου 1: «εντελώς άσχετη» και 5: «απόλυτα σχετική»). Ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 4,7. Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός της ακρίβειας με την οποία μετρήθηκε το εκάστοτε εξεταζόμενο χαρακτηριστικό (Moosbrugger & Kelava, 2), υπολογίστηκε ο βαθμός εσωτερικής συνοχής του, ο δείκτης «Cronbach Alpha» (Cronbach alpha reliability), που αποτελεί την πιο συνήθη μέθοδο σε ποσοτικές έρευνες (Wolf & Best, 21). Ο υπολογισμός έγινε με χρήση του «Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (SPSS 19 για Windows). Ο δείκτης αντιστοιχεί στην τιμή, 72, που θεωρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας (Bühner, 211; Seliger & Shohamy, 1989; Wolf & Best, 21). Ηλικιακά, το 56,9% του δείγματος βρίσκεται μεταξύ 23 και 3 ετών ενώ 29,4%, δηλαδή περίπου το 1/3, αντιστοιχούν στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 4 ετών. Το μικρότερο ποσοστό 13,7% είναι μεταξύ 4 και 5 ετών. Με βάση το είδος της υπαλληλικής σχέσης χωρίζονται οι συμμετέχοντες σε δύο σχεδόν ισάριθμες ομάδες, καθότι το 49% είναι μόνιμα διορισμένοι ενώ το 51% αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Το ίδιο παρατηρείται και στον τομέα της μετεκπαίδευσης, όπου το 51% κατέχει μεταπτυχιακό [113]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» τίτλο σπουδών σε αντίθεση με το 49%, που δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σχετικά με τις γνώσεις στις ΤΠΕ, αξιοσημείωτο είναι ότι το 72,5% κατέχει κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων στις ΤΠΕ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΠΕ Ακολουθεί περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων σε συνάρτηση με τα τρία ερευνητικά ερωτήματα που προαναφέρθηκαν. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι στάσεις και αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ. (όπου Μ.Ο.: Μέσος Όρος, Τ.Α.: Τυπική απόκλιση, Δ.Α.: Διαφωνώ απολύτως, Δ.Μ.: Διαφωνώ μερικώς, Ο.Σ,Ο.Δ.: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ.Μ.: Συμφωνώ μερικώς, Σ.Α.: Συμφωνώ απολύτως) Αντιλήψεις Μ.Ο Τ.Α. Δ.Α. (%) 1 Οι ΤΠΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε μία τάξη ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαθητών 2 Ο χειρισμός των ΤΠΕ πρέπει να αποτελεί βασικό προσόν ενός καθηγητή 3 Η χρόνος που αφιερώνει ένας καθηγητής για την προετοιμασία του μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ είναι πολύς, συγκριτικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 4 Οι ΤΠΕ προσφέρουν κίνητρα μάθησης στους μαθητές 5 Οι ΤΠΕ δρουν συμπληρωματικά ως προς το μάθημα, προσφέροντας επιπλέον υλικό εξάσκησης 6 Είμαι σκεπτικός/ επιφυλακτικός ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 7 Οι ΤΠΕ ενισχύουν τη συνεργασία και τη δυναμική της τάξης 8 Με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα διασπάται η προσοχή των μαθητών 9 Οι ΤΠΕ είναι χρήσιμο εργαλείο για το ξενόγλωσσο μάθημα 4,45,879 4,37,799 3,24 1,5 2 (3,9) 4,65,522 4,76,428 3,92 1,146 3,92,868 3,67 1,211 2 (3,9) 4,69,51 Δ.Μ. (%) 4 (7,8) 2 (3,9) 11 (21,6) 1 (19,6) 3 (5,9) 8 (15,7) Ο.Σ., Ο.Δ. (%) 1 (2,) 4 (7,8) 17 (33,3) 1 (2,) 5 (9,8) 1 (2,) Σ.Μ. (%) 14 (27,5) 18 (35,3) 15 (29,4) 16 (31,4) 15 (29,4) 22 (43,1) 14 (27,5) Σ.Α. (%) 32 (62,7) 27 (52,9) 6 (11,8) 34 (66,7) 39 (76,5) 21 (41,2) 14 (27,5) 17 (33,3) 36 (7,6) [114]

6 1 Οι ΤΠΕ αναστέλλουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητή και δασκάλου αλλά και των μαθητών μεταξύ τους Οι ΤΠΕ προάγουν τη μάθηση 13 Οι ΤΠΕ συντελούν στην αυτονόμηση των μαθητών 14 Το μάθημα με τη χρήση ΤΠΕ μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από το προγραμματισμένο σχέδιο μαθήματος λόγω αστάθμητων παραγόντων. 15 Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας σε πραγματικές/ αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις 16 Όσο πιο συχνά χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στο μάθημα, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν οι μαθητές το όφελός τους 17 Για τη χρήση του διαδικτύου στο μάθημα θα ήταν χρήσιμη η παρουσία ενός ακόμη καθηγητή στην τάξη σε ρόλο επιτηρητή 18 Χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να εντάξει ένας εκπαιδευτικός τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του 19 Τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα των μαθητών διευρύνονται με τη χρήση των ΤΠΕ 2 Είμαι θετικός/-ή ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο ξενόγλωσσο μάθημα 21 Ο χειρισμός των ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί μέρος της βασικής κατάρτισης ενός καθηγητή 3,51 1,138 1 (2,) 4,27,666 3,94,858 3,63,958 1 (2,) 4,43,7 3,8,917 3,16 1,255 4 (7,8) 3,55 1,64 1 (2,) 4,69,469 4,76,428 3,84 1,332 3 (5,9) 1 (19,6) 2 (3,9) 6 (11,8) 4 (7,8) 14 (27,5) 9 (17,6) 9 (17,6) 15 (29,4) 6 (11,8) 14 (27,5) 6 (11,8) 15 (29,4) 13 (25,5) 4 (7,8) 25 (49,) 2 (39,2) 24 (47,1) 17 (33,3) 19 (37,3) 1 (19,6) 19 (37,3) 16 (31,4) Πίνακας 1: Στάσεις και αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ 13 (25,5) 2 (39,2) 15 (29,4) 8 (15,7) 28 (54,9) 13 (25,5) 1 (19,6) 1 (19,6) 35 (68,6) 39 (76,5) 23 (45,1) [115]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Το σύνολο των εκπαιδευτικών (1 %) τηρεί θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Αυτή η θετική στάση επιβεβαιώνεται και από παλιότερες έρευνες στην εκπαίδευση (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 21; Καλαντζής, 211; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 27; Φαχαντίδης, Χριστοφόρου & Πνευματικός, 24). Το σύνολο των ερωτηθέντων (1%) επιβεβαιώνει επίσης ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν οπτικοακουστικά ερεθίσματα στους μαθητές και δρουν συμπληρωματικά στο μάθημα, προσφέροντας επιπρόσθετο υλικό ασκήσεων. Επιπλέον, οι ΤΠΕ θεωρούνται από το 98,1% χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο που προσφέρει κίνητρα μάθησης στους μαθητές. Το 9,2% θεωρεί ότι μπορεί να γίνει απρόσκοπτη χρήση των ΤΠΕ σε μία τάξη ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαθητών, ενώ το 88,2% εκφράζει την πεποίθηση ότι η χρήση των ΤΠΕ ανήκει στη βασική κατάρτιση ενός καθηγητή. Επίσης, επιβεβαιώνεται με ποσοστό 88,2% ότι οι ΤΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας σε αυθεντικές/ πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η δυναμική της τάξης ευνοείται με τη χρήση των ΤΠΕ συμμερίζεται το 7,6% του δείγματος, ενώ το 23, 5% έχει ουδέτερη άποψη επ αυτού. Επιπρόσθετα, πάνω από τα 2/3 του δείγματος (68,6%) πιστεύει ότι οι ΤΠΕ ενισχύουν την αυτονομία των μαθητών. Το 62,8% θεωρεί πως όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι μαθητές τις ΤΠΕ, τόσο περισσότερο εκτιμούν το όφελός τους. Παρά όμως τη θετική στάση των καθηγητών απέναντι στις ΤΠΕ, η ενσωμάτωσή τους στο μάθημα αντιμετωπίζεται σκεπτικά ή διστακτικά από το 7,6% του δείγματος. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (62,8%) αναγνωρίζει ότι η διδασκαλία μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από το προγραμματισμένο σχέδιο μαθήματος λόγω αστάθμητων παραγόντων. Πάνω από τους μισούς καθηγητές του δείγματος (56,9%) εκφράζουν την αντίληψη ότι για τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά του καθηγητή. Σχεδόν ισάριθμο ποσοστό (56,8%) υποστηρίζει ότι η προσοχή των μαθητών αποσπάται με τη χρήση ΤΠΕ. Η άποψη αυτή έρχεται ωστόσο σε αντίθεση με την έρευνα του Καλαντζή (Καλαντζής, 211). Περίπου οι μισοί καθηγητές του δείγματος (49%) υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ αναστέλλουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητή και δασκάλου αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Γιαβρίμη κα. (21) που διεξήχθη το 29, κατά την οποία οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθηκών για δικτύωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Παλαιότερες έρευνες (Καλαντζής, 211) ανέδειξαν την άποψη των εκπαιδευτικών ότι ο χρόνος προετοιμασίας ενός μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ είναι πολύς συγκριτικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή αντιπροσωπεύουν το 41,2%, το 25,5% δεν τη συμμερίζεται, ενώ 33,3% παραμένουν ουδέτεροι ως προς αυτή. Τέλος, 39,2% θεωρεί απαραίτητη την παρουσία ενός ακόμη εκπαιδευτικού στην τάξη σε ρόλο επιτηρητή, σε αντίθεση με το 35,3% που απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το 23,5% τηρεί ουδέτερη στάση ως προς το ζήτημα. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Σχετικά με την ύπαρξη παραγόντων που εμποδίζουν ή ματαιώνουν τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (94,1%) στην έρευνα απάντησε θετικά. Σ αυτό συγκλίνουν και παλαιότερες έρευνες (Γιαβρίμης κ.α. 21; Καλαντζής, 211; Κουτσογιάννης, 27; Κραγιόπουλος 2). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 2. [116]

8 Δυσχερείς παράγοντες Το σχολείο δε διαθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή (φορητό υπολογιστή, προβολέα κτλ.) Στο σχολείο υπάρχει μεν αίθουσα με υπολογιστές, αλλά ο αριθμός αυτών δεν επαρκεί για όλους τους μαθητές Στο σχολείο υπάρχει αίθουσα υπολογιστών/εργαστήριο πληροφορικής, αλλά χρησιμοποιείται την ώρα εκείνη από τον καθηγητή πληροφορικής Δεν έχω επιμορφωθεί αρκετά σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημά μου Για τη χρήση ΤΠΕ απαιτείται πολύς χρόνος για τη μεταφορά και σύνδεση του τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη Στο σχολείο δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα υπολογιστών Οι μαθητές δεν είναι συνηθισμένοι στο να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το εκπαιδευτικό όφελος αυτών με αποτέλεσμα να μην είναι συνεργάσιμοι Η χρήση ΤΠΕ απαιτεί πολλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι Απαντήσεις Ποσοστό (Συχνότητα) % 38 74, , , , , , ,6 1 19,6 Πίνακας 2: Παράγοντες που δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα Παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά καταλαμβάνουν παράγοντες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του σχολείου και τον τρόπο λειτουργίας του. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (74,5%) αναφέρει ως κώλυμα για τη χρήση ΤΠΕ την έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο (φορητό υπολογιστή, προβολέα κτλ.). Ακολουθεί η έλλειψη αρκετών υπολογιστών στην αίθουσα πληροφορικής που αναφέρεται από το 68,6% και τέλος, η μη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πληροφορικής λόγω της διεξαγωγής του μαθήματος πληροφορικής σε αυτό την ώρα εκείνη (52,9%). Το ίδιο επισημαίνεται ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας και σε παλιότερες έρευνες (Κραγιόπουλος, 2). Η χρήση των ΤΠΕ αναστέλλεται ή εμποδίζεται επίσης από την απουσία επιμόρφωσης σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ συγκεκριμένα στο μάθημα των γερμανικών, όπως αναφέρει το 45,1%. Περίπου το 1/3 του δείγματος θεωρεί ότι απαιτείται πολύς χρόνος για τη μεταφορά και σύνδεση του τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα. Η παντελής απουσία εργαστηρίου πληροφορικής ή αίθουσας υπολογιστών στο σχολείο καταγγέλλεται από το 27,5%. Τέλος, το 21,6% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τους μαθητές καθώς αυτοί δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το εκπαιδευτικό όφελος των ΤΠΕ, ενώ 19,6% πιστεύει ότι η χρήση ΤΠΕ απαιτεί πολλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι. Το τελευταίο εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας του Καλαντζή (211). [117]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών διάφορων κλάδων για επιμόρφωση στις ΤΠΕ συναντάται σε πολλές έρευνες στο παρελθόν (Καλαϊντζίδου, 27; Καλαντζής, 211; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 27; Κουτσογιάννης, 27). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε αυτόν τον τομέα συγκλίνουν με αυτά του παρελθόντος, καθώς 98% του δείγματος εκφράζει τέτοια επιθυμία. Παρόλο που η πλειοψηφία των καθηγητών του δείγματος (72,5%) έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις της στους υπολογιστές, επιθυμεί να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις μέσω μίας επιμόρφωσης. Αυτό αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα χειρισμού του υπολογιστή, όσο σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρει ο υπολογιστής για το μάθημά τους. Τα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1: Ενδιαφέρον για θέματα επιμόρφωσης Το ενδιαφέρον των καθηγητών γερμανικών για επιμόρφωση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό (8,4%) ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος για το πρόγραμμα E-Twinning καθώς και για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ειδικά στο μάθημα των γερμανικών. Ο επόμενος άξονας ενδιαφέροντος που αναφέρεται από το 64,7% είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Moodle», ενώ ακολουθούν οι διαδραστικοί πίνακες με ποσοστό 6,8%. Αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (58,8%) επιθυμεί να επιμορφωθεί σε λογισμικό για την παραγωγή διδακτικού υλικού και σε Blog. Μικρότερα ποσοστά κατέχει το Chat (41,2%), το Forum (39,2%) και τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (31,4%). Συνοψίζοντας, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κανένα από τα θέματα επιμόρφωσης δεν παρουσίασε μηδενικά ποσοστά. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στη νέα εποχή της πληροφόρησης όπου τα περιβάλλοντα μάθησης εμπλουτίζονται συνεχώς, η ενσωμάτωση των νέων ηλεκτρονικών διδακτικών εργαλείων στο μάθημα είναι αναγκαία. Για την επίτευξή της χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να επαναπροσδιορίσει τον επαγγελματικό του ρόλο και να είναι πρόθυμος να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Οι καθηγητές γερμανικών της έρευνας τηρούν γενικά θετική [118]

10 στάση απέναντι στις ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουν το εκπαιδευτικό τους όφελος και τη συνεισφορά τους στη διεύρυνση των ερεθισμάτων που δέχονται οι μαθητές, ενώ παράλληλα φέρνουν τους τελευταίους σε επαφή με αυθεντικές καταστάσεις χρήσεις της γλώσσας (καθημερινοί διάλογοι, τηλεοπτικές εκπομπές κ.α.), που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της διδακτικής των ξένων γλωσσών. Η θετική όμως αυτή στάση συνοδεύεται και από μία διστακτικότητα όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος απόσπασης της προσοχής των μαθητών με τη χρήση ΤΠΕ. Αυτή η επιφυλακτικότητα των καθηγητών σε συνδυασμό με κάποιους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΤΠΕ, αναστέλλουν τελικά τη χρήση αυτών. Ο ελλιπής εξοπλισμός, η υποδομή και ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων (ωρολόγιο πρόγραμμα, κατανομή μαθημάτων, λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής) πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Επίσης, οι καθηγητές του δείγματος παρόλο που ήταν κατά πλειοψηφία καταρτισμένοι στις ΤΠΕ, δεν είχαν εκπαιδευτεί επαρκώς σε θέματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ συγκεκριμένα στα γερμανικά ή στο ξενόγλωσσο μάθημα (ειδικά προγράμματα, λογισμικά, πλατφόρμες, πρόγραμμα E-Twinning). Δεν θεωρούν ότι ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατέχει ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσει τις ΤΠΕ, αλλά να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της ειδικότητάς του. Προφανής, επομένως, είναι η αναγκαιότητα λειτουργίας ανάλογων προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σχετικά με την επιθυμητή θεματολογία πιθανόν μελλοντικών επιμορφώσεων, μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση ένταξη των νέων εργαλείων μάθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, εφαρμόζοντας διαδικασίες υποστήριξης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εκπαιδευτικής εποχής. Αναγκαία καθίσταται η διαμόρφωση μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα στοχεύει όχι σε τυποποιημένα σεμινάρια τεχνολογικού αλφαβητισμού αλλά στην παιδαγωγική και διδακτική διάσταση των ΤΠΕ για τις ξένες γλώσσες. Ενδιαφέρον θα είχε να ερευνηθεί μελλοντικά η πραγματική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών στα δημόσια σχολεία. Προτείνεται ανεπιφύλακτα τέλος, η επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα, προκειμένου να εξαχθούν και πιο ασφαλή συμπεράσματα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βάμβουκας, Μ. Ι. (2). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β. & Βαλκάνος, Ε. (21). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Α, Τζιμογιάννης. (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος ΙΙ, Κόρινθος, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: [119]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Γκρίτση Φ., Καμπεζά Μ. & Κότσαρη Μ. (2). Απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία. Στο Β. Κόμης (Eπιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, σσ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 2 Μαρτίου 214 από τη διεύθυνση: Γλώσσες/ΠΣ Ξένων Γλωσσών.pdf. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Καλαντζής, Γ. (211). Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη (Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: /nemetres_kalantzis_math.pdf, σσ Καλογιαννάκης, Μ. & Παπαδάκης, Σ. (27). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Ιωάννινα, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Καρτσιώτης Θ. (23). Το έργο «ΛΑΕΡΤΗΣ», η αξιολόγηση εφαρμογής του στα ΤΕΕ και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών. Στο Ν. Τζιμόπουλος & Μ. Ιωσηφίδου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σσ Κονιδάρη, Ε. (25). Νέες Τεχνολογίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στάσεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στους Η/Υ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 141, σσ Κουτσογιάννης, Δ. (27). Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Θεσσαλονίκη, Κέντρο ελληνικής γλώσσας, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Κραγιόπουλος, Ν. (2). Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Θεσσαλονίκη, σσ Κυνηγός Π., Καραγεώργος Δ., Βαβουράκη Α. & Γαβρήλης Κ. (2). Οι απόψεις των καθηγητών του Οδυσσέα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στο Β. Κόμης (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, σσ Μπουραντάς, Ό. (25). Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών αναφορικά με την εισαγωγή και τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 141, σσ Παπαναστασίου, Κ. (1996). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας. Λευκωσία: Εκδόσεις Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, σ. 92. []

12 Σταλίκας, Α. (25). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, σ. 5. Φαχαντίδης, Ν., Χριστοφόρου. Β. & Πνευματικός, Α. (24). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών μετά τη βασική τεχνολογική επιμόρφωση. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου & X. Κυνηγός, (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σ. 33. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Albers, C., Magenheim, J. & Meister, D. M. (211). Der Einsatz digitaler Medien als Herausforderung von Schule eine Annäherung. In Albers, C., Magenheim, J. & Meister, D. M. (Ed.): Schule in der digitalen Welt. Medienpädagogische Ansätze und Schulforschungsperspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, pp Biechele, M. (25). Lust auf Internet. Fremdsprache Deutsch, Volume 33, pp Bleffert, J. (2). Neue Medien im Deutschunterricht. Förderung der Lesemotivation von Jungen. Hamburg: Diplomica Verlag, GmbH, p. 43. Bortz, J. & Döring, N. (26). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer, pp. 195, 313. Bühner, M. (211). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion (3., aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium, p. 8. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, p Creswell, J. W. (211). Η έρευνα στην εκπαίδευση: σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Έλλην, pp Cropley, A. J. (22). Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung. Eschborn: Dietmar Klotz, p. 41. Götze, W., Deutschmann, C. & Link, H. (22). Statistik. Managementwissen für Studium und Praxis. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag GmbH, p Honer, A. (1994). Das explorative Interview. Zur Rekonstruktion der Relevanzen von Expertinnen und anderen Leuten. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, Volume 2, pp Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: p Kerres, M. (23). Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung. In R.K. Keill-Slawik, M. (Ed.), Education Quality Forum. Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien. Münster: Waxmann, p. 31. Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (21). Der Fragebogen: Basis, Konstruktion und Auswertung (5. Auflage). Heidelberg: Verlag für Sozzialwissenschaften, p. 24. Mandl, E. (21). Schritt für Schritt in die virtuelle Welt. Die Gestaltung von Online- Aufgaben im Fremdsprachenunterricht. Fremdsprache Deutsch, Volume 42, p.35. Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. (2. Auflage) Berlin: Springer, p.. Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire Design and Attitude Measurement. London: Pinter Publishers, pp. 43, Pilshofer, B. (21). Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis. (2. Auflage). Graz: Wissenschaftsladen Graz, pp [1]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Rammstedt, B. (21). Reliabilität, Validität, Objektivität In Wolf, C. & Best, H. (21): Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Würzburg: Verlag für Sozialwissenschaften, pp Schulz-Zander, R. (25): Veränderung der Lernkultur mit digitalen Medien im Unterricht. In Hubert, K. (Hrsg.): Perspektiven der Medienpädagogik in Wissenschaft und Bildungspraxis. München: Kopaed, pp Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: pp Seliger, W. H. & Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Hong Kong: Oxford University Press, p Tuckman, B. W. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace Jovanovich, p Wolf, C. & Best, H. (21). Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Würzburg: Verlag für Sozialwissenschaften, p [2]

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυµνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους K. Πλατινάκης 1 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1 ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, ο εθνικός φορέας εφαρμοσμένης έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Β. Ζέττα 1, Σ. Παπακωνσταντίνου 2, Γ. Αποστολίδης 3 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης σεναρίων διδασκαλίας

Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης σεναρίων διδασκαλίας Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης σεναρίων διδασκαλίας Β. Σ. Μπελεσιώτης 1, Π. Β. Λουκή 2 1 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19-Πληροφορικής Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Πληροφορικής (Διδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Τα σημαντικότερα ζητήματα Γιώργος Κομίνης 2010 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα σημαίνει. 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα