Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης"

Transcript

1 Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης Τσαπάρα Ξανθή Καθηγήτρια Γερμανικών, Γυμνάσιο Στυλίδας (Φθιώτιδα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ελάχιστα έχει ερευνηθεί ο τομέας της Β ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα των γερμανικών σε συνάρτηση με τις ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία έρευνα που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 211- και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή, αναφορικά με τις στάσεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ, τις δυσκολίες εφαρμογής των ΤΠΕ, καθώς και τις επιμορφωτικές ανάγκες των διδασκόντων. Η εν λόγω έρευνα επιβεβαιώνει πολλά από τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 51 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 44 ήταν γυναίκες (86,3%) και 7 άνδρες (13,7%). Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ διαφαίνεται εν γένει ιδιαίτερα θετική, καθώς αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Αναδεικνύεται ωστόσο ένα σύμπλεγμα παραγόντων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική. Πρόκειται για θέματα που σχετίζονται κυρίως με την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, την ελλιπή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις ΤΠΕ, αλλά και τη δυσκολία συνεργασίας με τους μαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιθυμεί να λάβει μέρος σε μελλοντική επιμόρφωση σχετικά με τις ΤΠΕ, η οποία θα εξειδικεύεται στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της γερμανικής γλώσσας καθώς και στο πρόγραμμα E-Twinning. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: στάσεις εκπαιδευτικών, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ανάγκες επιμόρφωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν βασικό δομικό συστατικό της σύγχρονης κοινωνίας που διαχέεται σε όλους τους τομείς δράσης της καθημερινής μας ζωής. Με βάση τον αλματώδη ρυθμό εξέλιξης των τεχνολογικών μέσων επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί φορείς των προηγμένων χωρών σε διεθνές επίπεδο επιδιώκουν την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα και τις θεωρούν μέσο επίτευξης της προόδου και της ανάπτυξης (Μπουραντάς, 25). Οι ΤΠΕ υποστηρίζεται ότι διευκολύνουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση μέσω της παροχής βελτιωμένων μαθησιακών κινήτρων, καθιστούν δυνατές νέες διδακτικές μεθόδους και οδηγούν τελικά σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Kerres, 23). Η αντίληψη [11]

2 αυτή έχει ως συνέπεια τη μεταβολή του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Schulz- Zander, 25), ο οποίος καλείται να ενσωματώσει επιτυχώς τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Βασική προϋπόθεση γι αυτό είναι η απόκτηση από πλευράς των εκπαιδευτικών των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η αναδιαμόρφωση των αντιλήψεών τους σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κατ επέκταση η αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας τους (Κονιδάρη, 25). Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του συντονιστή συμβούλου, ο οποίος κάνει χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσα σε μία τάξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού κλίματος (Mandl, 21). Το ζητούμενο λοιπόν, δεν είναι τόσο ο άριστος χειρισμός των τεχνολογικών συσκευών από πλευράς του εκπαιδευτικού, όσο η ικανότητά του να διευκολύνει μέσω της χρήσης των ΤΠΕ τη ροή της μαθησιακής διαδικασίας (Biechele, 25). Η ευχέρεια χρήσης των ΤΠΕ από τους μαθητές σε συνδυασμό με τα πεδία ενδιαφερόντων τους μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της δημιουργίας μαθησιακών κινήτρων παραγκωνίζοντας τη δασκαλοκεντρική μέθοδο και προσδίδοντας στη διαδραστική συνεργασία καθηγητή μαθητή μία νέα συναισθηματική και κοινωνική διάσταση (Bleffert, 2). Έρευνες προηγούμενων ετών έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις των καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι θετικές (Γκρίτση, Καμπεζά & Κότσαρη, 2; Καρτσιώτης, 23; Κραγιόπουλος, 2; Κυνηγός, 2). Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ παραμένει όπως δείχνουν οι έρευνες περιορισμένη έως ανύπαρκτη πολλές φορές, είτε εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή τους είτε λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης, κυρίως στην παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Albers, Magenheim & Meister, 211; Κραγιόπουλος 2). Παρότι έχουν λάβει χώρα αρκετές έρευνες σχετικά με τις ΤΠΕ στο δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα κυρίως αναφορικά με τα φιλολογικά και θετικά μαθήματα, οι απόψεις των καθηγητών γερμανικής σχετικά με τις ΤΠΕ δεν είναι επαρκώς καταγεγραμμένες στη χώρα μας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ με βάση τρείς άξονες: τις στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση αυτών καθώς και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Τα δεδομένα που αντλούνται είναι χρήσιμα για την αποτύπωση της κατάστασης και θα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και το Νέο Σχολείο, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, η εξοικείωση των μαθητών με νέες μορφές κειμένων (ψηφιακά, πολυτροπικά κείμενα) καθώς και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, 214). Όπως διαπιστώνεται στην παρούσα έρευνα, παρότι οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας στην πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ στο Σχολείο, οι προσεγγίσεις τους φαίνεται να είναι συγκροτημένες υπό το πρίσμα της ελλιπούς επιμόρφωσης σε ζητήματα εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό αποτελεί εύλογα ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών αλλά και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Επιτακτική προβάλλει επομένως η ανάγκη επιμόρφωσης των καθηγητών γερμανικής, οι οποίοι επιθυμούν πρωτίστως να επιμορφωθούν στη χρήση ΤΠΕ αναφορικά με το διδακτικό τους αντικείμενο, συγκεκριμένα τη Γερμανική Γλώσσα και όχι γενικά στη χρήση ΤΠΕ, όπως γίνεται στα Προγράμματα Επιμόρφωσης [111]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εκπαιδευτικών Α Επιπέδου. Σημειωτέον, ότι τα παρελθόντα αλλά και τρέχοντα προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν απευθύνονται σε καθηγητές ξένων γλωσσών, παρά μόνο αν αυτοί διδάσκουν κάποιο φιλολογικό μάθημα ως β ανάθεση (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 214). Επίσης, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, αναφέρονται από την πλειοψηφία των καθηγητών γερμανικών ότι παρακωλύουν τη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Καλαντζής, 211; Κουτσογιάννης, 27; Κραγιόπουλος, 2). Συμπεραίνουμε επομένως ότι η υποδομή των Σχολικών Μονάδων και η λειτουργία των Σχολείων χρήζουν άμεσα βελτίωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη διερεύνηση των στάσεων των καθηγητών γερμανικής ή των ξένων γλωσσών γενικότερα ως προς τις ΤΠΕ αλλά και των παραγόντων που δυσχεραίνουν τη χρήση των ΤΠΕ στο δημόσιο σχολείο. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν συχνά τροχοπέδη στη χρήση των ΤΠΕ για το σύνολο των μαθημάτων στα δημόσια σχολεία, επομένως αφορούν συγχρόνως και άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους εκτός των ξένων γλωσσών. Παράλληλα, για την υλοποίηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών στα πλαίσια του Νέου Σχολείου είναι απαραίτητη η καταγραφή των απόψεων των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ. Τέλος, η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των πορισμάτων μίας ευρύτερης έρευνας που μελετά την αντιμετώπιση, ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το δείγμα περιελάμβανε συνολικά 51 εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ7 Γερμανικών απ όλη την Ελλάδα. Από αυτούς 44 ήταν γυναίκες (86,3%) και 7 άνδρες (13,7%). Αρχικά, έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σύνταξη ενός εννοιoλογικού χάρτη (Mind Map) (Pilshofer, 21) σχετικά με το θέμα των ΤΠΕ. Καθώς οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου μπορούν να βασιστούν στο υλικό που προκύπτει από συνεντεύξεις (Cohen & Manion, 1997; Oppenheim, 1992; Tuckman, 1972), διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις ποιοτικού χαρακτήρα με 5 συναδέλφους γερμανικών, που περιείχαν τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Κατά τη διαδικασία τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων όπως προβλέπεται (Bortz & Döring, 26). Στις διερευνητικές αυτές συνεντεύξεις, ακολουθήθηκε η «hidden agenda»: η λίστα των θεμάτων και ερωτήσεων ήταν μεν προκαθορισμένη αλλά συγχρόνως ευέλικτη ώστε να επιδέχεται αλλαγές (Βάμβουκας, 1998; Honer, 1994; Oppenheim, 1992). Με την ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων αποκρυσταλλώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας και ήρθαν στο φως αρκετές άγνωστες πτυχές του θέματος. Έτσι καλύφθηκε ένα ευρύ πεδίο του θέματος και οι συνεντεύξεις συνέβαλλαν στη συγκρότηση του υλικού που ήταν απαραίτητο για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου στη συνέχεια (Cropley, 22). Με αυτό τον τρόπο αποσοβήθηκε ο κίνδυνος, το ερωτηματολόγιο να εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του ερευνητή (Pilshofer, 21). Τα ερευνητικά ερωτήματα ή αλλιώς οι στόχοι της έρευνας ορίστηκαν ως εξής: Ποιες είναι οι στάσεις/ αντιλήψεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας των δημόσιων σχολείων απέναντι στις ΤΠΕ; Ποιές είναι κατά τη γνώμη των καθηγητών οι δυσκολίες εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία; [1]

4 Ποιες επιμορφωτικές ελλείψεις και ανάγκες έχουν οι καθηγητές Γερμανικής γλώσσας; Βάσει των ποιοτικών αναλύσεων των συνεντεύξεων και της επισκόπησης της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ΤΠΕ αλλά και με την ποσοτική έρευνα και σχεδιασμό ερωτηματολογίων, συντάχθηκε το επιστημονικό εργαλείο της έρευνας: το ερωτηματολόγιο. Για την τελική μορφοποίηση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκαν πιλοτικές έρευνες, όπως προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν την ποσοτική έρευνα (Creswell, 211; Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 21) σε 16 καθηγητές γερμανικής. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου, η λειτουργικότητα και η έκταση του εργαλείου μέτρησης και τέλος, τυχόν αδυναμίες, ελλείψεις ή ασάφειες. Αφού πήρε την τελική του μορφή δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης με τη βοήθεια του προγράμματος Google Docs. Η συμμετοχή στην έρευνα έγινε ανώνυμα ακολουθώντας τη μέθοδο της χιονοστιβάδας (Oppenheim, 1992) και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται ως επί το πλείστον από ερωτήσεις κλειστού τύπου ενώ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η πενταβάθμια κλίμακα Likert (1: «Διαφωνώ απολύτως», 2: «Διαφωνώ μερικώς», 3: «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4: «Συμφωνώ μερικώς», 5: «Συμφωνώ απολύτως»). Οι ενότητες που το απαρτίζουν είναι οι εξής: 1) Ατομικά στοιχεία 2) Στοιχεία εργασίας 3) Προσωπική χρήση υπολογιστή 4) Αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικών ως προς τις ΤΠΕ 5) Γνώσεις των καθηγητών γερμανικών σχετικά με τις ΤΠΕ και ανάγκες επιμόρφωσης. Αναφορικά με τη στάθμιση του ερωτηματολογίου, ελέγχθηκαν τα κριτήρια της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας (Bortz & Döring, 26). Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε η αντικειμενικότητα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας (συμπλήρωση του ερωτηματολογίου) αλλά και κατά την αποτίμηση των απαντήσεων (Götze, Deutschmann & Link, 22; Rammstedt, 21). Σε επόμενο στάδιο ελέγχθηκαν η φαινομενική εγκυρότητα, η εγκυρότητα του περιεχομένου (ή ανά τεκμήριο εγκυρότητα) και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Για την ύπαρξη φαινομενικής εγκυρότητας στο ερωτηματολόγιο, με βάση τους Παπαναστασίου (1996) και Σταλίκα (25), έγινε από 1 καθηγητές γερμανικών αξιολόγηση της σχετικότητας των ερωτήσεων με κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 5 (όπου 1: «εντελώς άσχετη» και 5: «απόλυτα σχετική»). Ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 4,7. Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός της ακρίβειας με την οποία μετρήθηκε το εκάστοτε εξεταζόμενο χαρακτηριστικό (Moosbrugger & Kelava, 2), υπολογίστηκε ο βαθμός εσωτερικής συνοχής του, ο δείκτης «Cronbach Alpha» (Cronbach alpha reliability), που αποτελεί την πιο συνήθη μέθοδο σε ποσοτικές έρευνες (Wolf & Best, 21). Ο υπολογισμός έγινε με χρήση του «Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (SPSS 19 για Windows). Ο δείκτης αντιστοιχεί στην τιμή, 72, που θεωρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας (Bühner, 211; Seliger & Shohamy, 1989; Wolf & Best, 21). Ηλικιακά, το 56,9% του δείγματος βρίσκεται μεταξύ 23 και 3 ετών ενώ 29,4%, δηλαδή περίπου το 1/3, αντιστοιχούν στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 4 ετών. Το μικρότερο ποσοστό 13,7% είναι μεταξύ 4 και 5 ετών. Με βάση το είδος της υπαλληλικής σχέσης χωρίζονται οι συμμετέχοντες σε δύο σχεδόν ισάριθμες ομάδες, καθότι το 49% είναι μόνιμα διορισμένοι ενώ το 51% αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Το ίδιο παρατηρείται και στον τομέα της μετεκπαίδευσης, όπου το 51% κατέχει μεταπτυχιακό [113]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» τίτλο σπουδών σε αντίθεση με το 49%, που δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σχετικά με τις γνώσεις στις ΤΠΕ, αξιοσημείωτο είναι ότι το 72,5% κατέχει κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων στις ΤΠΕ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΠΕ Ακολουθεί περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων σε συνάρτηση με τα τρία ερευνητικά ερωτήματα που προαναφέρθηκαν. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι στάσεις και αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ. (όπου Μ.Ο.: Μέσος Όρος, Τ.Α.: Τυπική απόκλιση, Δ.Α.: Διαφωνώ απολύτως, Δ.Μ.: Διαφωνώ μερικώς, Ο.Σ,Ο.Δ.: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ.Μ.: Συμφωνώ μερικώς, Σ.Α.: Συμφωνώ απολύτως) Αντιλήψεις Μ.Ο Τ.Α. Δ.Α. (%) 1 Οι ΤΠΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε μία τάξη ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαθητών 2 Ο χειρισμός των ΤΠΕ πρέπει να αποτελεί βασικό προσόν ενός καθηγητή 3 Η χρόνος που αφιερώνει ένας καθηγητής για την προετοιμασία του μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ είναι πολύς, συγκριτικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 4 Οι ΤΠΕ προσφέρουν κίνητρα μάθησης στους μαθητές 5 Οι ΤΠΕ δρουν συμπληρωματικά ως προς το μάθημα, προσφέροντας επιπλέον υλικό εξάσκησης 6 Είμαι σκεπτικός/ επιφυλακτικός ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 7 Οι ΤΠΕ ενισχύουν τη συνεργασία και τη δυναμική της τάξης 8 Με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα διασπάται η προσοχή των μαθητών 9 Οι ΤΠΕ είναι χρήσιμο εργαλείο για το ξενόγλωσσο μάθημα 4,45,879 4,37,799 3,24 1,5 2 (3,9) 4,65,522 4,76,428 3,92 1,146 3,92,868 3,67 1,211 2 (3,9) 4,69,51 Δ.Μ. (%) 4 (7,8) 2 (3,9) 11 (21,6) 1 (19,6) 3 (5,9) 8 (15,7) Ο.Σ., Ο.Δ. (%) 1 (2,) 4 (7,8) 17 (33,3) 1 (2,) 5 (9,8) 1 (2,) Σ.Μ. (%) 14 (27,5) 18 (35,3) 15 (29,4) 16 (31,4) 15 (29,4) 22 (43,1) 14 (27,5) Σ.Α. (%) 32 (62,7) 27 (52,9) 6 (11,8) 34 (66,7) 39 (76,5) 21 (41,2) 14 (27,5) 17 (33,3) 36 (7,6) [114]

6 1 Οι ΤΠΕ αναστέλλουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητή και δασκάλου αλλά και των μαθητών μεταξύ τους Οι ΤΠΕ προάγουν τη μάθηση 13 Οι ΤΠΕ συντελούν στην αυτονόμηση των μαθητών 14 Το μάθημα με τη χρήση ΤΠΕ μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από το προγραμματισμένο σχέδιο μαθήματος λόγω αστάθμητων παραγόντων. 15 Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας σε πραγματικές/ αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις 16 Όσο πιο συχνά χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στο μάθημα, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν οι μαθητές το όφελός τους 17 Για τη χρήση του διαδικτύου στο μάθημα θα ήταν χρήσιμη η παρουσία ενός ακόμη καθηγητή στην τάξη σε ρόλο επιτηρητή 18 Χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να εντάξει ένας εκπαιδευτικός τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του 19 Τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα των μαθητών διευρύνονται με τη χρήση των ΤΠΕ 2 Είμαι θετικός/-ή ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο ξενόγλωσσο μάθημα 21 Ο χειρισμός των ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί μέρος της βασικής κατάρτισης ενός καθηγητή 3,51 1,138 1 (2,) 4,27,666 3,94,858 3,63,958 1 (2,) 4,43,7 3,8,917 3,16 1,255 4 (7,8) 3,55 1,64 1 (2,) 4,69,469 4,76,428 3,84 1,332 3 (5,9) 1 (19,6) 2 (3,9) 6 (11,8) 4 (7,8) 14 (27,5) 9 (17,6) 9 (17,6) 15 (29,4) 6 (11,8) 14 (27,5) 6 (11,8) 15 (29,4) 13 (25,5) 4 (7,8) 25 (49,) 2 (39,2) 24 (47,1) 17 (33,3) 19 (37,3) 1 (19,6) 19 (37,3) 16 (31,4) Πίνακας 1: Στάσεις και αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ 13 (25,5) 2 (39,2) 15 (29,4) 8 (15,7) 28 (54,9) 13 (25,5) 1 (19,6) 1 (19,6) 35 (68,6) 39 (76,5) 23 (45,1) [115]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Το σύνολο των εκπαιδευτικών (1 %) τηρεί θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Αυτή η θετική στάση επιβεβαιώνεται και από παλιότερες έρευνες στην εκπαίδευση (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 21; Καλαντζής, 211; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 27; Φαχαντίδης, Χριστοφόρου & Πνευματικός, 24). Το σύνολο των ερωτηθέντων (1%) επιβεβαιώνει επίσης ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν οπτικοακουστικά ερεθίσματα στους μαθητές και δρουν συμπληρωματικά στο μάθημα, προσφέροντας επιπρόσθετο υλικό ασκήσεων. Επιπλέον, οι ΤΠΕ θεωρούνται από το 98,1% χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο που προσφέρει κίνητρα μάθησης στους μαθητές. Το 9,2% θεωρεί ότι μπορεί να γίνει απρόσκοπτη χρήση των ΤΠΕ σε μία τάξη ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαθητών, ενώ το 88,2% εκφράζει την πεποίθηση ότι η χρήση των ΤΠΕ ανήκει στη βασική κατάρτιση ενός καθηγητή. Επίσης, επιβεβαιώνεται με ποσοστό 88,2% ότι οι ΤΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας σε αυθεντικές/ πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η δυναμική της τάξης ευνοείται με τη χρήση των ΤΠΕ συμμερίζεται το 7,6% του δείγματος, ενώ το 23, 5% έχει ουδέτερη άποψη επ αυτού. Επιπρόσθετα, πάνω από τα 2/3 του δείγματος (68,6%) πιστεύει ότι οι ΤΠΕ ενισχύουν την αυτονομία των μαθητών. Το 62,8% θεωρεί πως όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι μαθητές τις ΤΠΕ, τόσο περισσότερο εκτιμούν το όφελός τους. Παρά όμως τη θετική στάση των καθηγητών απέναντι στις ΤΠΕ, η ενσωμάτωσή τους στο μάθημα αντιμετωπίζεται σκεπτικά ή διστακτικά από το 7,6% του δείγματος. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (62,8%) αναγνωρίζει ότι η διδασκαλία μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από το προγραμματισμένο σχέδιο μαθήματος λόγω αστάθμητων παραγόντων. Πάνω από τους μισούς καθηγητές του δείγματος (56,9%) εκφράζουν την αντίληψη ότι για τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά του καθηγητή. Σχεδόν ισάριθμο ποσοστό (56,8%) υποστηρίζει ότι η προσοχή των μαθητών αποσπάται με τη χρήση ΤΠΕ. Η άποψη αυτή έρχεται ωστόσο σε αντίθεση με την έρευνα του Καλαντζή (Καλαντζής, 211). Περίπου οι μισοί καθηγητές του δείγματος (49%) υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ αναστέλλουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητή και δασκάλου αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Γιαβρίμη κα. (21) που διεξήχθη το 29, κατά την οποία οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθηκών για δικτύωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Παλαιότερες έρευνες (Καλαντζής, 211) ανέδειξαν την άποψη των εκπαιδευτικών ότι ο χρόνος προετοιμασίας ενός μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ είναι πολύς συγκριτικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή αντιπροσωπεύουν το 41,2%, το 25,5% δεν τη συμμερίζεται, ενώ 33,3% παραμένουν ουδέτεροι ως προς αυτή. Τέλος, 39,2% θεωρεί απαραίτητη την παρουσία ενός ακόμη εκπαιδευτικού στην τάξη σε ρόλο επιτηρητή, σε αντίθεση με το 35,3% που απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το 23,5% τηρεί ουδέτερη στάση ως προς το ζήτημα. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Σχετικά με την ύπαρξη παραγόντων που εμποδίζουν ή ματαιώνουν τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (94,1%) στην έρευνα απάντησε θετικά. Σ αυτό συγκλίνουν και παλαιότερες έρευνες (Γιαβρίμης κ.α. 21; Καλαντζής, 211; Κουτσογιάννης, 27; Κραγιόπουλος 2). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 2. [116]

8 Δυσχερείς παράγοντες Το σχολείο δε διαθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή (φορητό υπολογιστή, προβολέα κτλ.) Στο σχολείο υπάρχει μεν αίθουσα με υπολογιστές, αλλά ο αριθμός αυτών δεν επαρκεί για όλους τους μαθητές Στο σχολείο υπάρχει αίθουσα υπολογιστών/εργαστήριο πληροφορικής, αλλά χρησιμοποιείται την ώρα εκείνη από τον καθηγητή πληροφορικής Δεν έχω επιμορφωθεί αρκετά σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημά μου Για τη χρήση ΤΠΕ απαιτείται πολύς χρόνος για τη μεταφορά και σύνδεση του τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη Στο σχολείο δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα υπολογιστών Οι μαθητές δεν είναι συνηθισμένοι στο να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το εκπαιδευτικό όφελος αυτών με αποτέλεσμα να μην είναι συνεργάσιμοι Η χρήση ΤΠΕ απαιτεί πολλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι Απαντήσεις Ποσοστό (Συχνότητα) % 38 74, , , , , , ,6 1 19,6 Πίνακας 2: Παράγοντες που δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα Παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά καταλαμβάνουν παράγοντες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του σχολείου και τον τρόπο λειτουργίας του. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (74,5%) αναφέρει ως κώλυμα για τη χρήση ΤΠΕ την έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο (φορητό υπολογιστή, προβολέα κτλ.). Ακολουθεί η έλλειψη αρκετών υπολογιστών στην αίθουσα πληροφορικής που αναφέρεται από το 68,6% και τέλος, η μη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πληροφορικής λόγω της διεξαγωγής του μαθήματος πληροφορικής σε αυτό την ώρα εκείνη (52,9%). Το ίδιο επισημαίνεται ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας και σε παλιότερες έρευνες (Κραγιόπουλος, 2). Η χρήση των ΤΠΕ αναστέλλεται ή εμποδίζεται επίσης από την απουσία επιμόρφωσης σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ συγκεκριμένα στο μάθημα των γερμανικών, όπως αναφέρει το 45,1%. Περίπου το 1/3 του δείγματος θεωρεί ότι απαιτείται πολύς χρόνος για τη μεταφορά και σύνδεση του τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα. Η παντελής απουσία εργαστηρίου πληροφορικής ή αίθουσας υπολογιστών στο σχολείο καταγγέλλεται από το 27,5%. Τέλος, το 21,6% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τους μαθητές καθώς αυτοί δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το εκπαιδευτικό όφελος των ΤΠΕ, ενώ 19,6% πιστεύει ότι η χρήση ΤΠΕ απαιτεί πολλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι. Το τελευταίο εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας του Καλαντζή (211). [117]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών διάφορων κλάδων για επιμόρφωση στις ΤΠΕ συναντάται σε πολλές έρευνες στο παρελθόν (Καλαϊντζίδου, 27; Καλαντζής, 211; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 27; Κουτσογιάννης, 27). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε αυτόν τον τομέα συγκλίνουν με αυτά του παρελθόντος, καθώς 98% του δείγματος εκφράζει τέτοια επιθυμία. Παρόλο που η πλειοψηφία των καθηγητών του δείγματος (72,5%) έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις της στους υπολογιστές, επιθυμεί να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις μέσω μίας επιμόρφωσης. Αυτό αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα χειρισμού του υπολογιστή, όσο σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρει ο υπολογιστής για το μάθημά τους. Τα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1: Ενδιαφέρον για θέματα επιμόρφωσης Το ενδιαφέρον των καθηγητών γερμανικών για επιμόρφωση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό (8,4%) ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος για το πρόγραμμα E-Twinning καθώς και για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ειδικά στο μάθημα των γερμανικών. Ο επόμενος άξονας ενδιαφέροντος που αναφέρεται από το 64,7% είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Moodle», ενώ ακολουθούν οι διαδραστικοί πίνακες με ποσοστό 6,8%. Αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (58,8%) επιθυμεί να επιμορφωθεί σε λογισμικό για την παραγωγή διδακτικού υλικού και σε Blog. Μικρότερα ποσοστά κατέχει το Chat (41,2%), το Forum (39,2%) και τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (31,4%). Συνοψίζοντας, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κανένα από τα θέματα επιμόρφωσης δεν παρουσίασε μηδενικά ποσοστά. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στη νέα εποχή της πληροφόρησης όπου τα περιβάλλοντα μάθησης εμπλουτίζονται συνεχώς, η ενσωμάτωση των νέων ηλεκτρονικών διδακτικών εργαλείων στο μάθημα είναι αναγκαία. Για την επίτευξή της χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να επαναπροσδιορίσει τον επαγγελματικό του ρόλο και να είναι πρόθυμος να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Οι καθηγητές γερμανικών της έρευνας τηρούν γενικά θετική [118]

10 στάση απέναντι στις ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουν το εκπαιδευτικό τους όφελος και τη συνεισφορά τους στη διεύρυνση των ερεθισμάτων που δέχονται οι μαθητές, ενώ παράλληλα φέρνουν τους τελευταίους σε επαφή με αυθεντικές καταστάσεις χρήσεις της γλώσσας (καθημερινοί διάλογοι, τηλεοπτικές εκπομπές κ.α.), που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της διδακτικής των ξένων γλωσσών. Η θετική όμως αυτή στάση συνοδεύεται και από μία διστακτικότητα όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος απόσπασης της προσοχής των μαθητών με τη χρήση ΤΠΕ. Αυτή η επιφυλακτικότητα των καθηγητών σε συνδυασμό με κάποιους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΤΠΕ, αναστέλλουν τελικά τη χρήση αυτών. Ο ελλιπής εξοπλισμός, η υποδομή και ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων (ωρολόγιο πρόγραμμα, κατανομή μαθημάτων, λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής) πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Επίσης, οι καθηγητές του δείγματος παρόλο που ήταν κατά πλειοψηφία καταρτισμένοι στις ΤΠΕ, δεν είχαν εκπαιδευτεί επαρκώς σε θέματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ συγκεκριμένα στα γερμανικά ή στο ξενόγλωσσο μάθημα (ειδικά προγράμματα, λογισμικά, πλατφόρμες, πρόγραμμα E-Twinning). Δεν θεωρούν ότι ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατέχει ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσει τις ΤΠΕ, αλλά να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της ειδικότητάς του. Προφανής, επομένως, είναι η αναγκαιότητα λειτουργίας ανάλογων προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σχετικά με την επιθυμητή θεματολογία πιθανόν μελλοντικών επιμορφώσεων, μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση ένταξη των νέων εργαλείων μάθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, εφαρμόζοντας διαδικασίες υποστήριξης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εκπαιδευτικής εποχής. Αναγκαία καθίσταται η διαμόρφωση μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα στοχεύει όχι σε τυποποιημένα σεμινάρια τεχνολογικού αλφαβητισμού αλλά στην παιδαγωγική και διδακτική διάσταση των ΤΠΕ για τις ξένες γλώσσες. Ενδιαφέρον θα είχε να ερευνηθεί μελλοντικά η πραγματική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών στα δημόσια σχολεία. Προτείνεται ανεπιφύλακτα τέλος, η επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα, προκειμένου να εξαχθούν και πιο ασφαλή συμπεράσματα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βάμβουκας, Μ. Ι. (2). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β. & Βαλκάνος, Ε. (21). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Α, Τζιμογιάννης. (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος ΙΙ, Κόρινθος, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: [119]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Γκρίτση Φ., Καμπεζά Μ. & Κότσαρη Μ. (2). Απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία. Στο Β. Κόμης (Eπιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, σσ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 2 Μαρτίου 214 από τη διεύθυνση: Γλώσσες/ΠΣ Ξένων Γλωσσών.pdf. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Καλαντζής, Γ. (211). Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη (Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: /nemetres_kalantzis_math.pdf, σσ Καλογιαννάκης, Μ. & Παπαδάκης, Σ. (27). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Ιωάννινα, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Καρτσιώτης Θ. (23). Το έργο «ΛΑΕΡΤΗΣ», η αξιολόγηση εφαρμογής του στα ΤΕΕ και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών. Στο Ν. Τζιμόπουλος & Μ. Ιωσηφίδου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σσ Κονιδάρη, Ε. (25). Νέες Τεχνολογίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στάσεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στους Η/Υ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 141, σσ Κουτσογιάννης, Δ. (27). Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Θεσσαλονίκη, Κέντρο ελληνικής γλώσσας, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Κραγιόπουλος, Ν. (2). Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Θεσσαλονίκη, σσ Κυνηγός Π., Καραγεώργος Δ., Βαβουράκη Α. & Γαβρήλης Κ. (2). Οι απόψεις των καθηγητών του Οδυσσέα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στο Β. Κόμης (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, σσ Μπουραντάς, Ό. (25). Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών αναφορικά με την εισαγωγή και τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 141, σσ Παπαναστασίου, Κ. (1996). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας. Λευκωσία: Εκδόσεις Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, σ. 92. []

12 Σταλίκας, Α. (25). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, σ. 5. Φαχαντίδης, Ν., Χριστοφόρου. Β. & Πνευματικός, Α. (24). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών μετά τη βασική τεχνολογική επιμόρφωση. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου & X. Κυνηγός, (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σ. 33. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Albers, C., Magenheim, J. & Meister, D. M. (211). Der Einsatz digitaler Medien als Herausforderung von Schule eine Annäherung. In Albers, C., Magenheim, J. & Meister, D. M. (Ed.): Schule in der digitalen Welt. Medienpädagogische Ansätze und Schulforschungsperspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, pp Biechele, M. (25). Lust auf Internet. Fremdsprache Deutsch, Volume 33, pp Bleffert, J. (2). Neue Medien im Deutschunterricht. Förderung der Lesemotivation von Jungen. Hamburg: Diplomica Verlag, GmbH, p. 43. Bortz, J. & Döring, N. (26). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer, pp. 195, 313. Bühner, M. (211). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion (3., aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium, p. 8. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, p Creswell, J. W. (211). Η έρευνα στην εκπαίδευση: σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Έλλην, pp Cropley, A. J. (22). Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung. Eschborn: Dietmar Klotz, p. 41. Götze, W., Deutschmann, C. & Link, H. (22). Statistik. Managementwissen für Studium und Praxis. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag GmbH, p Honer, A. (1994). Das explorative Interview. Zur Rekonstruktion der Relevanzen von Expertinnen und anderen Leuten. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, Volume 2, pp Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: p Kerres, M. (23). Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung. In R.K. Keill-Slawik, M. (Ed.), Education Quality Forum. Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien. Münster: Waxmann, p. 31. Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (21). Der Fragebogen: Basis, Konstruktion und Auswertung (5. Auflage). Heidelberg: Verlag für Sozzialwissenschaften, p. 24. Mandl, E. (21). Schritt für Schritt in die virtuelle Welt. Die Gestaltung von Online- Aufgaben im Fremdsprachenunterricht. Fremdsprache Deutsch, Volume 42, p.35. Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. (2. Auflage) Berlin: Springer, p.. Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire Design and Attitude Measurement. London: Pinter Publishers, pp. 43, Pilshofer, B. (21). Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis. (2. Auflage). Graz: Wissenschaftsladen Graz, pp [1]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Rammstedt, B. (21). Reliabilität, Validität, Objektivität In Wolf, C. & Best, H. (21): Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Würzburg: Verlag für Sozialwissenschaften, pp Schulz-Zander, R. (25): Veränderung der Lernkultur mit digitalen Medien im Unterricht. In Hubert, K. (Hrsg.): Perspektiven der Medienpädagogik in Wissenschaft und Bildungspraxis. München: Kopaed, pp Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: pp Seliger, W. H. & Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Hong Kong: Oxford University Press, p Tuckman, B. W. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace Jovanovich, p Wolf, C. & Best, H. (21). Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Würzburg: Verlag für Sozialwissenschaften, p [2]

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρίστος Δούκας, Συντονιστής Επιτροπής Προγραμμάτων Σπουδών Τί είναι η πιλοτική εφαρμογή (ΠΕ); Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ) στα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα