Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης"

Transcript

1 Στάσεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας ως προς τις ΤΠΕ, ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα και ανάγκες επιμόρφωσης Τσαπάρα Ξανθή Καθηγήτρια Γερμανικών, Γυμνάσιο Στυλίδας (Φθιώτιδα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ελάχιστα έχει ερευνηθεί ο τομέας της Β ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα των γερμανικών σε συνάρτηση με τις ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία έρευνα που διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 211- και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή, αναφορικά με τις στάσεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ, τις δυσκολίες εφαρμογής των ΤΠΕ, καθώς και τις επιμορφωτικές ανάγκες των διδασκόντων. Η εν λόγω έρευνα επιβεβαιώνει πολλά από τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 51 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 44 ήταν γυναίκες (86,3%) και 7 άνδρες (13,7%). Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ διαφαίνεται εν γένει ιδιαίτερα θετική, καθώς αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Αναδεικνύεται ωστόσο ένα σύμπλεγμα παραγόντων που δυσχεραίνουν την εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική. Πρόκειται για θέματα που σχετίζονται κυρίως με την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, την ελλιπή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού στις ΤΠΕ, αλλά και τη δυσκολία συνεργασίας με τους μαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιθυμεί να λάβει μέρος σε μελλοντική επιμόρφωση σχετικά με τις ΤΠΕ, η οποία θα εξειδικεύεται στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου της γερμανικής γλώσσας καθώς και στο πρόγραμμα E-Twinning. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: στάσεις εκπαιδευτικών, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ανάγκες επιμόρφωσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν βασικό δομικό συστατικό της σύγχρονης κοινωνίας που διαχέεται σε όλους τους τομείς δράσης της καθημερινής μας ζωής. Με βάση τον αλματώδη ρυθμό εξέλιξης των τεχνολογικών μέσων επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί φορείς των προηγμένων χωρών σε διεθνές επίπεδο επιδιώκουν την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό πρόγραμμα και τις θεωρούν μέσο επίτευξης της προόδου και της ανάπτυξης (Μπουραντάς, 25). Οι ΤΠΕ υποστηρίζεται ότι διευκολύνουν τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση μέσω της παροχής βελτιωμένων μαθησιακών κινήτρων, καθιστούν δυνατές νέες διδακτικές μεθόδους και οδηγούν τελικά σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Kerres, 23). Η αντίληψη [11]

2 αυτή έχει ως συνέπεια τη μεταβολή του ρόλου του σύγχρονου εκπαιδευτικού (Schulz- Zander, 25), ο οποίος καλείται να ενσωματώσει επιτυχώς τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Βασική προϋπόθεση γι αυτό είναι η απόκτηση από πλευράς των εκπαιδευτικών των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η αναδιαμόρφωση των αντιλήψεών τους σχετικά με τον ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και κατ επέκταση η αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας τους (Κονιδάρη, 25). Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του συντονιστή συμβούλου, ο οποίος κάνει χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσα σε μία τάξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού κλίματος (Mandl, 21). Το ζητούμενο λοιπόν, δεν είναι τόσο ο άριστος χειρισμός των τεχνολογικών συσκευών από πλευράς του εκπαιδευτικού, όσο η ικανότητά του να διευκολύνει μέσω της χρήσης των ΤΠΕ τη ροή της μαθησιακής διαδικασίας (Biechele, 25). Η ευχέρεια χρήσης των ΤΠΕ από τους μαθητές σε συνδυασμό με τα πεδία ενδιαφερόντων τους μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ της δημιουργίας μαθησιακών κινήτρων παραγκωνίζοντας τη δασκαλοκεντρική μέθοδο και προσδίδοντας στη διαδραστική συνεργασία καθηγητή μαθητή μία νέα συναισθηματική και κοινωνική διάσταση (Bleffert, 2). Έρευνες προηγούμενων ετών έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις των καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι θετικές (Γκρίτση, Καμπεζά & Κότσαρη, 2; Καρτσιώτης, 23; Κραγιόπουλος, 2; Κυνηγός, 2). Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ παραμένει όπως δείχνουν οι έρευνες περιορισμένη έως ανύπαρκτη πολλές φορές, είτε εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή τους είτε λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης, κυρίως στην παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Albers, Magenheim & Meister, 211; Κραγιόπουλος 2). Παρότι έχουν λάβει χώρα αρκετές έρευνες σχετικά με τις ΤΠΕ στο δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα κυρίως αναφορικά με τα φιλολογικά και θετικά μαθήματα, οι απόψεις των καθηγητών γερμανικής σχετικά με τις ΤΠΕ δεν είναι επαρκώς καταγεγραμμένες στη χώρα μας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής των απόψεων των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ με βάση τρείς άξονες: τις στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση αυτών καθώς και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Τα δεδομένα που αντλούνται είναι χρήσιμα για την αποτύπωση της κατάστασης και θα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και το Νέο Σχολείο, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία, η εξοικείωση των μαθητών με νέες μορφές κειμένων (ψηφιακά, πολυτροπικά κείμενα) καθώς και η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό (Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, 214). Όπως διαπιστώνεται στην παρούσα έρευνα, παρότι οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας στην πλειονότητά τους, αντιμετωπίζουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ στο Σχολείο, οι προσεγγίσεις τους φαίνεται να είναι συγκροτημένες υπό το πρίσμα της ελλιπούς επιμόρφωσης σε ζητήματα εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό αποτελεί εύλογα ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών αλλά και για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Επιτακτική προβάλλει επομένως η ανάγκη επιμόρφωσης των καθηγητών γερμανικής, οι οποίοι επιθυμούν πρωτίστως να επιμορφωθούν στη χρήση ΤΠΕ αναφορικά με το διδακτικό τους αντικείμενο, συγκεκριμένα τη Γερμανική Γλώσσα και όχι γενικά στη χρήση ΤΠΕ, όπως γίνεται στα Προγράμματα Επιμόρφωσης [111]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εκπαιδευτικών Α Επιπέδου. Σημειωτέον, ότι τα παρελθόντα αλλά και τρέχοντα προγράμματα επιμόρφωσης Β επιπέδου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν απευθύνονται σε καθηγητές ξένων γλωσσών, παρά μόνο αν αυτοί διδάσκουν κάποιο φιλολογικό μάθημα ως β ανάθεση (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 214). Επίσης, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, αναφέρονται από την πλειοψηφία των καθηγητών γερμανικών ότι παρακωλύουν τη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Καλαντζής, 211; Κουτσογιάννης, 27; Κραγιόπουλος, 2). Συμπεραίνουμε επομένως ότι η υποδομή των Σχολικών Μονάδων και η λειτουργία των Σχολείων χρήζουν άμεσα βελτίωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη διερεύνηση των στάσεων των καθηγητών γερμανικής ή των ξένων γλωσσών γενικότερα ως προς τις ΤΠΕ αλλά και των παραγόντων που δυσχεραίνουν τη χρήση των ΤΠΕ στο δημόσιο σχολείο. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν συχνά τροχοπέδη στη χρήση των ΤΠΕ για το σύνολο των μαθημάτων στα δημόσια σχολεία, επομένως αφορούν συγχρόνως και άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους εκτός των ξένων γλωσσών. Παράλληλα, για την υλοποίηση του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών στα πλαίσια του Νέου Σχολείου είναι απαραίτητη η καταγραφή των απόψεων των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις ΤΠΕ. Τέλος, η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των πορισμάτων μίας ευρύτερης έρευνας που μελετά την αντιμετώπιση, ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το δείγμα περιελάμβανε συνολικά 51 εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ7 Γερμανικών απ όλη την Ελλάδα. Από αυτούς 44 ήταν γυναίκες (86,3%) και 7 άνδρες (13,7%). Αρχικά, έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σύνταξη ενός εννοιoλογικού χάρτη (Mind Map) (Pilshofer, 21) σχετικά με το θέμα των ΤΠΕ. Καθώς οι ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου μπορούν να βασιστούν στο υλικό που προκύπτει από συνεντεύξεις (Cohen & Manion, 1997; Oppenheim, 1992; Tuckman, 1972), διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις ποιοτικού χαρακτήρα με 5 συναδέλφους γερμανικών, που περιείχαν τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Κατά τη διαδικασία τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων όπως προβλέπεται (Bortz & Döring, 26). Στις διερευνητικές αυτές συνεντεύξεις, ακολουθήθηκε η «hidden agenda»: η λίστα των θεμάτων και ερωτήσεων ήταν μεν προκαθορισμένη αλλά συγχρόνως ευέλικτη ώστε να επιδέχεται αλλαγές (Βάμβουκας, 1998; Honer, 1994; Oppenheim, 1992). Με την ανάλυση του υλικού των συνεντεύξεων αποκρυσταλλώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας και ήρθαν στο φως αρκετές άγνωστες πτυχές του θέματος. Έτσι καλύφθηκε ένα ευρύ πεδίο του θέματος και οι συνεντεύξεις συνέβαλλαν στη συγκρότηση του υλικού που ήταν απαραίτητο για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου στη συνέχεια (Cropley, 22). Με αυτό τον τρόπο αποσοβήθηκε ο κίνδυνος, το ερωτηματολόγιο να εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του ερευνητή (Pilshofer, 21). Τα ερευνητικά ερωτήματα ή αλλιώς οι στόχοι της έρευνας ορίστηκαν ως εξής: Ποιες είναι οι στάσεις/ αντιλήψεις των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας των δημόσιων σχολείων απέναντι στις ΤΠΕ; Ποιές είναι κατά τη γνώμη των καθηγητών οι δυσκολίες εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία; [1]

4 Ποιες επιμορφωτικές ελλείψεις και ανάγκες έχουν οι καθηγητές Γερμανικής γλώσσας; Βάσει των ποιοτικών αναλύσεων των συνεντεύξεων και της επισκόπησης της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ΤΠΕ αλλά και με την ποσοτική έρευνα και σχεδιασμό ερωτηματολογίων, συντάχθηκε το επιστημονικό εργαλείο της έρευνας: το ερωτηματολόγιο. Για την τελική μορφοποίηση του ερωτηματολογίου, προηγήθηκαν πιλοτικές έρευνες, όπως προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν την ποσοτική έρευνα (Creswell, 211; Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 21) σε 16 καθηγητές γερμανικής. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου, η λειτουργικότητα και η έκταση του εργαλείου μέτρησης και τέλος, τυχόν αδυναμίες, ελλείψεις ή ασάφειες. Αφού πήρε την τελική του μορφή δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης με τη βοήθεια του προγράμματος Google Docs. Η συμμετοχή στην έρευνα έγινε ανώνυμα ακολουθώντας τη μέθοδο της χιονοστιβάδας (Oppenheim, 1992) και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται ως επί το πλείστον από ερωτήσεις κλειστού τύπου ενώ χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η πενταβάθμια κλίμακα Likert (1: «Διαφωνώ απολύτως», 2: «Διαφωνώ μερικώς», 3: «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4: «Συμφωνώ μερικώς», 5: «Συμφωνώ απολύτως»). Οι ενότητες που το απαρτίζουν είναι οι εξής: 1) Ατομικά στοιχεία 2) Στοιχεία εργασίας 3) Προσωπική χρήση υπολογιστή 4) Αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικών ως προς τις ΤΠΕ 5) Γνώσεις των καθηγητών γερμανικών σχετικά με τις ΤΠΕ και ανάγκες επιμόρφωσης. Αναφορικά με τη στάθμιση του ερωτηματολογίου, ελέγχθηκαν τα κριτήρια της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας (Bortz & Döring, 26). Πιο συγκεκριμένα, αποδείχθηκε η αντικειμενικότητα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας (συμπλήρωση του ερωτηματολογίου) αλλά και κατά την αποτίμηση των απαντήσεων (Götze, Deutschmann & Link, 22; Rammstedt, 21). Σε επόμενο στάδιο ελέγχθηκαν η φαινομενική εγκυρότητα, η εγκυρότητα του περιεχομένου (ή ανά τεκμήριο εγκυρότητα) και η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Για την ύπαρξη φαινομενικής εγκυρότητας στο ερωτηματολόγιο, με βάση τους Παπαναστασίου (1996) και Σταλίκα (25), έγινε από 1 καθηγητές γερμανικών αξιολόγηση της σχετικότητας των ερωτήσεων με κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 5 (όπου 1: «εντελώς άσχετη» και 5: «απόλυτα σχετική»). Ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 4,7. Για τη μέτρηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός της ακρίβειας με την οποία μετρήθηκε το εκάστοτε εξεταζόμενο χαρακτηριστικό (Moosbrugger & Kelava, 2), υπολογίστηκε ο βαθμός εσωτερικής συνοχής του, ο δείκτης «Cronbach Alpha» (Cronbach alpha reliability), που αποτελεί την πιο συνήθη μέθοδο σε ποσοτικές έρευνες (Wolf & Best, 21). Ο υπολογισμός έγινε με χρήση του «Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (SPSS 19 για Windows). Ο δείκτης αντιστοιχεί στην τιμή, 72, που θεωρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας (Bühner, 211; Seliger & Shohamy, 1989; Wolf & Best, 21). Ηλικιακά, το 56,9% του δείγματος βρίσκεται μεταξύ 23 και 3 ετών ενώ 29,4%, δηλαδή περίπου το 1/3, αντιστοιχούν στην ηλικιακή ομάδα 31 έως 4 ετών. Το μικρότερο ποσοστό 13,7% είναι μεταξύ 4 και 5 ετών. Με βάση το είδος της υπαλληλικής σχέσης χωρίζονται οι συμμετέχοντες σε δύο σχεδόν ισάριθμες ομάδες, καθότι το 49% είναι μόνιμα διορισμένοι ενώ το 51% αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Το ίδιο παρατηρείται και στον τομέα της μετεκπαίδευσης, όπου το 51% κατέχει μεταπτυχιακό [113]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» τίτλο σπουδών σε αντίθεση με το 49%, που δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σχετικά με τις γνώσεις στις ΤΠΕ, αξιοσημείωτο είναι ότι το 72,5% κατέχει κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων στις ΤΠΕ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΠΕ Ακολουθεί περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων σε συνάρτηση με τα τρία ερευνητικά ερωτήματα που προαναφέρθηκαν. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι στάσεις και αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ. (όπου Μ.Ο.: Μέσος Όρος, Τ.Α.: Τυπική απόκλιση, Δ.Α.: Διαφωνώ απολύτως, Δ.Μ.: Διαφωνώ μερικώς, Ο.Σ,Ο.Δ.: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Σ.Μ.: Συμφωνώ μερικώς, Σ.Α.: Συμφωνώ απολύτως) Αντιλήψεις Μ.Ο Τ.Α. Δ.Α. (%) 1 Οι ΤΠΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε μία τάξη ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαθητών 2 Ο χειρισμός των ΤΠΕ πρέπει να αποτελεί βασικό προσόν ενός καθηγητή 3 Η χρόνος που αφιερώνει ένας καθηγητής για την προετοιμασία του μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ είναι πολύς, συγκριτικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 4 Οι ΤΠΕ προσφέρουν κίνητρα μάθησης στους μαθητές 5 Οι ΤΠΕ δρουν συμπληρωματικά ως προς το μάθημα, προσφέροντας επιπλέον υλικό εξάσκησης 6 Είμαι σκεπτικός/ επιφυλακτικός ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 7 Οι ΤΠΕ ενισχύουν τη συνεργασία και τη δυναμική της τάξης 8 Με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα διασπάται η προσοχή των μαθητών 9 Οι ΤΠΕ είναι χρήσιμο εργαλείο για το ξενόγλωσσο μάθημα 4,45,879 4,37,799 3,24 1,5 2 (3,9) 4,65,522 4,76,428 3,92 1,146 3,92,868 3,67 1,211 2 (3,9) 4,69,51 Δ.Μ. (%) 4 (7,8) 2 (3,9) 11 (21,6) 1 (19,6) 3 (5,9) 8 (15,7) Ο.Σ., Ο.Δ. (%) 1 (2,) 4 (7,8) 17 (33,3) 1 (2,) 5 (9,8) 1 (2,) Σ.Μ. (%) 14 (27,5) 18 (35,3) 15 (29,4) 16 (31,4) 15 (29,4) 22 (43,1) 14 (27,5) Σ.Α. (%) 32 (62,7) 27 (52,9) 6 (11,8) 34 (66,7) 39 (76,5) 21 (41,2) 14 (27,5) 17 (33,3) 36 (7,6) [114]

6 1 Οι ΤΠΕ αναστέλλουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητή και δασκάλου αλλά και των μαθητών μεταξύ τους Οι ΤΠΕ προάγουν τη μάθηση 13 Οι ΤΠΕ συντελούν στην αυτονόμηση των μαθητών 14 Το μάθημα με τη χρήση ΤΠΕ μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από το προγραμματισμένο σχέδιο μαθήματος λόγω αστάθμητων παραγόντων. 15 Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας σε πραγματικές/ αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις 16 Όσο πιο συχνά χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στο μάθημα, τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν οι μαθητές το όφελός τους 17 Για τη χρήση του διαδικτύου στο μάθημα θα ήταν χρήσιμη η παρουσία ενός ακόμη καθηγητή στην τάξη σε ρόλο επιτηρητή 18 Χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να εντάξει ένας εκπαιδευτικός τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του 19 Τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα των μαθητών διευρύνονται με τη χρήση των ΤΠΕ 2 Είμαι θετικός/-ή ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο ξενόγλωσσο μάθημα 21 Ο χειρισμός των ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί μέρος της βασικής κατάρτισης ενός καθηγητή 3,51 1,138 1 (2,) 4,27,666 3,94,858 3,63,958 1 (2,) 4,43,7 3,8,917 3,16 1,255 4 (7,8) 3,55 1,64 1 (2,) 4,69,469 4,76,428 3,84 1,332 3 (5,9) 1 (19,6) 2 (3,9) 6 (11,8) 4 (7,8) 14 (27,5) 9 (17,6) 9 (17,6) 15 (29,4) 6 (11,8) 14 (27,5) 6 (11,8) 15 (29,4) 13 (25,5) 4 (7,8) 25 (49,) 2 (39,2) 24 (47,1) 17 (33,3) 19 (37,3) 1 (19,6) 19 (37,3) 16 (31,4) Πίνακας 1: Στάσεις και αντιλήψεις των καθηγητών γερμανικής ως προς τις ΤΠΕ 13 (25,5) 2 (39,2) 15 (29,4) 8 (15,7) 28 (54,9) 13 (25,5) 1 (19,6) 1 (19,6) 35 (68,6) 39 (76,5) 23 (45,1) [115]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Το σύνολο των εκπαιδευτικών (1 %) τηρεί θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Αυτή η θετική στάση επιβεβαιώνεται και από παλιότερες έρευνες στην εκπαίδευση (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 21; Καλαντζής, 211; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 27; Φαχαντίδης, Χριστοφόρου & Πνευματικός, 24). Το σύνολο των ερωτηθέντων (1%) επιβεβαιώνει επίσης ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν οπτικοακουστικά ερεθίσματα στους μαθητές και δρουν συμπληρωματικά στο μάθημα, προσφέροντας επιπρόσθετο υλικό ασκήσεων. Επιπλέον, οι ΤΠΕ θεωρούνται από το 98,1% χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο που προσφέρει κίνητρα μάθησης στους μαθητές. Το 9,2% θεωρεί ότι μπορεί να γίνει απρόσκοπτη χρήση των ΤΠΕ σε μία τάξη ανεξάρτητα από το επίπεδο των μαθητών, ενώ το 88,2% εκφράζει την πεποίθηση ότι η χρήση των ΤΠΕ ανήκει στη βασική κατάρτιση ενός καθηγητή. Επίσης, επιβεβαιώνεται με ποσοστό 88,2% ότι οι ΤΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στην εκμάθηση και χρήση της γλώσσας σε αυθεντικές/ πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Την άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η δυναμική της τάξης ευνοείται με τη χρήση των ΤΠΕ συμμερίζεται το 7,6% του δείγματος, ενώ το 23, 5% έχει ουδέτερη άποψη επ αυτού. Επιπρόσθετα, πάνω από τα 2/3 του δείγματος (68,6%) πιστεύει ότι οι ΤΠΕ ενισχύουν την αυτονομία των μαθητών. Το 62,8% θεωρεί πως όσο περισσότερο χρησιμοποιούν οι μαθητές τις ΤΠΕ, τόσο περισσότερο εκτιμούν το όφελός τους. Παρά όμως τη θετική στάση των καθηγητών απέναντι στις ΤΠΕ, η ενσωμάτωσή τους στο μάθημα αντιμετωπίζεται σκεπτικά ή διστακτικά από το 7,6% του δείγματος. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (62,8%) αναγνωρίζει ότι η διδασκαλία μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από το προγραμματισμένο σχέδιο μαθήματος λόγω αστάθμητων παραγόντων. Πάνω από τους μισούς καθηγητές του δείγματος (56,9%) εκφράζουν την αντίληψη ότι για τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά του καθηγητή. Σχεδόν ισάριθμο ποσοστό (56,8%) υποστηρίζει ότι η προσοχή των μαθητών αποσπάται με τη χρήση ΤΠΕ. Η άποψη αυτή έρχεται ωστόσο σε αντίθεση με την έρευνα του Καλαντζή (Καλαντζής, 211). Περίπου οι μισοί καθηγητές του δείγματος (49%) υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ αναστέλλουν την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μαθητή και δασκάλου αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Γιαβρίμη κα. (21) που διεξήχθη το 29, κατά την οποία οι ΤΠΕ υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθηκών για δικτύωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Παλαιότερες έρευνες (Καλαντζής, 211) ανέδειξαν την άποψη των εκπαιδευτικών ότι ο χρόνος προετοιμασίας ενός μαθήματος με τη χρήση ΤΠΕ είναι πολύς συγκριτικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Στην παρούσα έρευνα οι εκπαιδευτικοί που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή αντιπροσωπεύουν το 41,2%, το 25,5% δεν τη συμμερίζεται, ενώ 33,3% παραμένουν ουδέτεροι ως προς αυτή. Τέλος, 39,2% θεωρεί απαραίτητη την παρουσία ενός ακόμη εκπαιδευτικού στην τάξη σε ρόλο επιτηρητή, σε αντίθεση με το 35,3% που απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το 23,5% τηρεί ουδέτερη στάση ως προς το ζήτημα. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Σχετικά με την ύπαρξη παραγόντων που εμποδίζουν ή ματαιώνουν τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (94,1%) στην έρευνα απάντησε θετικά. Σ αυτό συγκλίνουν και παλαιότερες έρευνες (Γιαβρίμης κ.α. 21; Καλαντζής, 211; Κουτσογιάννης, 27; Κραγιόπουλος 2). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 2. [116]

8 Δυσχερείς παράγοντες Το σχολείο δε διαθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή (φορητό υπολογιστή, προβολέα κτλ.) Στο σχολείο υπάρχει μεν αίθουσα με υπολογιστές, αλλά ο αριθμός αυτών δεν επαρκεί για όλους τους μαθητές Στο σχολείο υπάρχει αίθουσα υπολογιστών/εργαστήριο πληροφορικής, αλλά χρησιμοποιείται την ώρα εκείνη από τον καθηγητή πληροφορικής Δεν έχω επιμορφωθεί αρκετά σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημά μου Για τη χρήση ΤΠΕ απαιτείται πολύς χρόνος για τη μεταφορά και σύνδεση του τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη Στο σχολείο δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα υπολογιστών Οι μαθητές δεν είναι συνηθισμένοι στο να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το εκπαιδευτικό όφελος αυτών με αποτέλεσμα να μην είναι συνεργάσιμοι Η χρήση ΤΠΕ απαιτεί πολλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι Απαντήσεις Ποσοστό (Συχνότητα) % 38 74, , , , , , ,6 1 19,6 Πίνακας 2: Παράγοντες που δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα Παρατηρούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά καταλαμβάνουν παράγοντες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του σχολείου και τον τρόπο λειτουργίας του. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (74,5%) αναφέρει ως κώλυμα για τη χρήση ΤΠΕ την έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο (φορητό υπολογιστή, προβολέα κτλ.). Ακολουθεί η έλλειψη αρκετών υπολογιστών στην αίθουσα πληροφορικής που αναφέρεται από το 68,6% και τέλος, η μη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πληροφορικής λόγω της διεξαγωγής του μαθήματος πληροφορικής σε αυτό την ώρα εκείνη (52,9%). Το ίδιο επισημαίνεται ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας και σε παλιότερες έρευνες (Κραγιόπουλος, 2). Η χρήση των ΤΠΕ αναστέλλεται ή εμποδίζεται επίσης από την απουσία επιμόρφωσης σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ συγκεκριμένα στο μάθημα των γερμανικών, όπως αναφέρει το 45,1%. Περίπου το 1/3 του δείγματος θεωρεί ότι απαιτείται πολύς χρόνος για τη μεταφορά και σύνδεση του τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα. Η παντελής απουσία εργαστηρίου πληροφορικής ή αίθουσας υπολογιστών στο σχολείο καταγγέλλεται από το 27,5%. Τέλος, το 21,6% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τους μαθητές καθώς αυτοί δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το εκπαιδευτικό όφελος των ΤΠΕ, ενώ 19,6% πιστεύει ότι η χρήση ΤΠΕ απαιτεί πολλή προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι. Το τελευταίο εύρημα συνάδει με τα αποτελέσματα της έρευνας του Καλαντζή (211). [117]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών διάφορων κλάδων για επιμόρφωση στις ΤΠΕ συναντάται σε πολλές έρευνες στο παρελθόν (Καλαϊντζίδου, 27; Καλαντζής, 211; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 27; Κουτσογιάννης, 27). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε αυτόν τον τομέα συγκλίνουν με αυτά του παρελθόντος, καθώς 98% του δείγματος εκφράζει τέτοια επιθυμία. Παρόλο που η πλειοψηφία των καθηγητών του δείγματος (72,5%) έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις της στους υπολογιστές, επιθυμεί να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις μέσω μίας επιμόρφωσης. Αυτό αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα χειρισμού του υπολογιστή, όσο σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρει ο υπολογιστής για το μάθημά τους. Τα θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1: Ενδιαφέρον για θέματα επιμόρφωσης Το ενδιαφέρον των καθηγητών γερμανικών για επιμόρφωση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό (8,4%) ενδιαφέρονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος για το πρόγραμμα E-Twinning καθώς και για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ειδικά στο μάθημα των γερμανικών. Ο επόμενος άξονας ενδιαφέροντος που αναφέρεται από το 64,7% είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Moodle», ενώ ακολουθούν οι διαδραστικοί πίνακες με ποσοστό 6,8%. Αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (58,8%) επιθυμεί να επιμορφωθεί σε λογισμικό για την παραγωγή διδακτικού υλικού και σε Blog. Μικρότερα ποσοστά κατέχει το Chat (41,2%), το Forum (39,2%) και τέλος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (31,4%). Συνοψίζοντας, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κανένα από τα θέματα επιμόρφωσης δεν παρουσίασε μηδενικά ποσοστά. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στη νέα εποχή της πληροφόρησης όπου τα περιβάλλοντα μάθησης εμπλουτίζονται συνεχώς, η ενσωμάτωση των νέων ηλεκτρονικών διδακτικών εργαλείων στο μάθημα είναι αναγκαία. Για την επίτευξή της χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να επαναπροσδιορίσει τον επαγγελματικό του ρόλο και να είναι πρόθυμος να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Οι καθηγητές γερμανικών της έρευνας τηρούν γενικά θετική [118]

10 στάση απέναντι στις ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουν το εκπαιδευτικό τους όφελος και τη συνεισφορά τους στη διεύρυνση των ερεθισμάτων που δέχονται οι μαθητές, ενώ παράλληλα φέρνουν τους τελευταίους σε επαφή με αυθεντικές καταστάσεις χρήσεις της γλώσσας (καθημερινοί διάλογοι, τηλεοπτικές εκπομπές κ.α.), που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο της διδακτικής των ξένων γλωσσών. Η θετική όμως αυτή στάση συνοδεύεται και από μία διστακτικότητα όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος απόσπασης της προσοχής των μαθητών με τη χρήση ΤΠΕ. Αυτή η επιφυλακτικότητα των καθηγητών σε συνδυασμό με κάποιους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των ΤΠΕ, αναστέλλουν τελικά τη χρήση αυτών. Ο ελλιπής εξοπλισμός, η υποδομή και ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων (ωρολόγιο πρόγραμμα, κατανομή μαθημάτων, λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής) πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Επίσης, οι καθηγητές του δείγματος παρόλο που ήταν κατά πλειοψηφία καταρτισμένοι στις ΤΠΕ, δεν είχαν εκπαιδευτεί επαρκώς σε θέματα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ συγκεκριμένα στα γερμανικά ή στο ξενόγλωσσο μάθημα (ειδικά προγράμματα, λογισμικά, πλατφόρμες, πρόγραμμα E-Twinning). Δεν θεωρούν ότι ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατέχει ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για να εφαρμόσει τις ΤΠΕ, αλλά να έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της ειδικότητάς του. Προφανής, επομένως, είναι η αναγκαιότητα λειτουργίας ανάλογων προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σχετικά με την επιθυμητή θεματολογία πιθανόν μελλοντικών επιμορφώσεων, μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς. Η εκπαίδευση οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση ένταξη των νέων εργαλείων μάθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, εφαρμόζοντας διαδικασίες υποστήριξης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να τους καταστήσει ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εκπαιδευτικής εποχής. Αναγκαία καθίσταται η διαμόρφωση μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, που θα στοχεύει όχι σε τυποποιημένα σεμινάρια τεχνολογικού αλφαβητισμού αλλά στην παιδαγωγική και διδακτική διάσταση των ΤΠΕ για τις ξένες γλώσσες. Ενδιαφέρον θα είχε να ερευνηθεί μελλοντικά η πραγματική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα των γερμανικών στα δημόσια σχολεία. Προτείνεται ανεπιφύλακτα τέλος, η επέκταση της έρευνας σε μεγαλύτερο πληθυσμιακό δείγμα, προκειμένου να εξαχθούν και πιο ασφαλή συμπεράσματα. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βάμβουκας, Μ. Ι. (2). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, σ Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Νεοφώτιστος, Β. & Βαλκάνος, Ε. (21). Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Α, Τζιμογιάννης. (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος ΙΙ, Κόρινθος, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: [119]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Γκρίτση Φ., Καμπεζά Μ. & Κότσαρη Μ. (2). Απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία. Στο Β. Κόμης (Eπιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, σσ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών. Ανακτήθηκε στις 2 Μαρτίου 214 από τη διεύθυνση: Γλώσσες/ΠΣ Ξένων Γλωσσών.pdf. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Καλαντζής, Γ. (211). Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη (Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: /nemetres_kalantzis_math.pdf, σσ Καλογιαννάκης, Μ. & Παπαδάκης, Σ. (27). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», Ιωάννινα, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Καρτσιώτης Θ. (23). Το έργο «ΛΑΕΡΤΗΣ», η αξιολόγηση εφαρμογής του στα ΤΕΕ και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών. Στο Ν. Τζιμόπουλος & Μ. Ιωσηφίδου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Σύρος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σσ Κονιδάρη, Ε. (25). Νέες Τεχνολογίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στάσεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στους Η/Υ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 141, σσ Κουτσογιάννης, Δ. (27). Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Οδύσσεια. Θεσσαλονίκη, Κέντρο ελληνικής γλώσσας, σσ Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Κραγιόπουλος, Ν. (2). Η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Θεσσαλονίκη, σσ Κυνηγός Π., Καραγεώργος Δ., Βαβουράκη Α. & Γαβρήλης Κ. (2). Οι απόψεις των καθηγητών του Οδυσσέα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στο Β. Κόμης (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, σσ Μπουραντάς, Ό. (25). Απόψεις φιλολόγων εκπαιδευτικών αναφορικά με την εισαγωγή και τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τεύχος 141, σσ Παπαναστασίου, Κ. (1996). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας. Λευκωσία: Εκδόσεις Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, σ. 92. []

12 Σταλίκας, Α. (25). Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, σ. 5. Φαχαντίδης, Ν., Χριστοφόρου. Β. & Πνευματικός, Α. (24). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών μετά τη βασική τεχνολογική επιμόρφωση. Στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου & X. Κυνηγός, (Επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σ. 33. Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: Albers, C., Magenheim, J. & Meister, D. M. (211). Der Einsatz digitaler Medien als Herausforderung von Schule eine Annäherung. In Albers, C., Magenheim, J. & Meister, D. M. (Ed.): Schule in der digitalen Welt. Medienpädagogische Ansätze und Schulforschungsperspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, pp Biechele, M. (25). Lust auf Internet. Fremdsprache Deutsch, Volume 33, pp Bleffert, J. (2). Neue Medien im Deutschunterricht. Förderung der Lesemotivation von Jungen. Hamburg: Diplomica Verlag, GmbH, p. 43. Bortz, J. & Döring, N. (26). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer, pp. 195, 313. Bühner, M. (211). Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion (3., aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium, p. 8. Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο, p Creswell, J. W. (211). Η έρευνα στην εκπαίδευση: σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Έλλην, pp Cropley, A. J. (22). Qualitative Forschungsmethoden: Eine praxisnahe Einführung. Eschborn: Dietmar Klotz, p. 41. Götze, W., Deutschmann, C. & Link, H. (22). Statistik. Managementwissen für Studium und Praxis. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag GmbH, p Honer, A. (1994). Das explorative Interview. Zur Rekonstruktion der Relevanzen von Expertinnen und anderen Leuten. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, Volume 2, pp Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: p Kerres, M. (23). Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung. In R.K. Keill-Slawik, M. (Ed.), Education Quality Forum. Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien. Münster: Waxmann, p. 31. Kirchhoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (21). Der Fragebogen: Basis, Konstruktion und Auswertung (5. Auflage). Heidelberg: Verlag für Sozzialwissenschaften, p. 24. Mandl, E. (21). Schritt für Schritt in die virtuelle Welt. Die Gestaltung von Online- Aufgaben im Fremdsprachenunterricht. Fremdsprache Deutsch, Volume 42, p.35. Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. (2. Auflage) Berlin: Springer, p.. Oppenheim, A.N. (1992). Questionnaire Design and Attitude Measurement. London: Pinter Publishers, pp. 43, Pilshofer, B. (21). Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis. (2. Auflage). Graz: Wissenschaftsladen Graz, pp [1]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Rammstedt, B. (21). Reliabilität, Validität, Objektivität In Wolf, C. & Best, H. (21): Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Würzburg: Verlag für Sozialwissenschaften, pp Schulz-Zander, R. (25): Veränderung der Lernkultur mit digitalen Medien im Unterricht. In Hubert, K. (Hrsg.): Perspektiven der Medienpädagogik in Wissenschaft und Bildungspraxis. München: Kopaed, pp Ανακτήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 214 από τη διεύθυνση: pp Seliger, W. H. & Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods. Hong Kong: Oxford University Press, p Tuckman, B. W. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace Jovanovich, p Wolf, C. & Best, H. (21). Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse. Würzburg: Verlag für Sozialwissenschaften, p [2]

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη.

Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Αποτίμηση της επιμόρφωσης Β επιπέδου για τον κλάδο ΠΕ 19/20. Μελέτη περίπτωσης σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης σε Αθήνα και Κρήτη. Παπαδάκης Σταμάτιος 1, Καλογιαννάκης Μιχαήλ 2 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Παν. Αιγαίου ajimoyia@uop.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 395 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr

Καραλής Θανάσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών karalis@upatras.gr 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 387 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται

επιστημονικής έρευνας στα Κράτη-Μέλη στο πεδίο αυτό 1». Στην ίδια Σύσταση, επισημαίνεται ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων για την Παιδεία στα Μέσα Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, ο εθνικός φορέας εφαρμοσμένης έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας

Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Αξιολογώντας την επιμόρφωσης Β επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία στους φιλολόγους Σερρών, Δράμας και Καβάλας Β. Ζέττα 1, Σ. Παπακωνσταντίνου 2, Γ. Αποστολίδης 3 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β Επιπέδου από τα Κέντρα Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΛΑΕΡΤΗΣ», Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΛΑΕΡΤΗΣ», Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 527 ΤΟ ΕΡΓΟ «ΛΑΕΡΤΗΣ», Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Θεόδωρος Καρτσιώτης Συντονιστής Επιμόρφωσης του έργου ΛΑΕΡΤΗΣ kartsiot@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Η εμπειρία της επιμόρφωσης Β επιπέδου και η διδακτική πράξη

Φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Η εμπειρία της επιμόρφωσης Β επιπέδου και η διδακτική πράξη «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Φιλόλογοι και Τ.Π.Ε.: Η εμπειρία της επιμόρφωσης Β επιπέδου και η διδακτική πράξη Γαλλής Κωνσταντίνος 1, Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα