ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. Πόλη: Νέα Ιωνία, Αθήνα Ιστοσελίδα: Ε-mail: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2016 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 6/11/2015 Έναρξη προγράμματος: 1/3/2016 Διάρκεια προγράμματος:1/3/2016 έως 31/12/2017 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν ετησίως, από το έτος 2000, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης. Το πρόγραμμα ενισχύει τη συνεργασία Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ των δύο χωρών, που εκπροσωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι για τα έτη 2016 και 2017 η χρηματοδότηση των νέων εγκεκριμένων ερευνητικών σχεδίων (διάρκειας έως δύο ετών), ο αριθμός των οποίων θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση της μικτής ελληνογερμανικής Επιτροπής, θα αναληφθεί αποκλειστικά από τη DAAD. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) 1. Υποβολή ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί, από κοινού, με το συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του επιστημονικού στόχου του ερευνητικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συμμετοχής των ομάδων.

2 2. Η αίτηση υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητής (όλων των βαθμίδων) από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. ή ερευνητής Α, Β ή Γ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητές (όλων των βαθμίδων) από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου. 3. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές). 4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου, ούτε η συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου ή μελών μιας ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση στο ειδικό έντυπο του Ι.Κ.Υ. όπου θα αναγράφεται λεπτομερής σχεδιασμός των επισκέψεων (οι ημερομηνίες μετακίνησης θα δίνονται κατά προσέγγιση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης, καθώς και προϋπολογισμός. 2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης. Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου (5 έως 10 σελίδες) ως ακολούθως: Αντικείμενο και στόχοι του έργου Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου Αναμενόμενα αποτελέσματα Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέα 3. Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού υπευθύνου και των μελών της ερευνητικής ομάδας. 4. Γλωσσικές γνώσεις: ιδιόγραφη δήλωση επαρκούς γνώσης της γερμανικής ή/και αγγλικής γλώσσας ή υποβολή αντίστοιχου πτυχίου ξένων γλωσσών. 2

3 5. Βεβαίωση συμμετοχής των μελών της ερευνητικής ομάδας στο συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο, υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο. 6. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, υποβάλλεται βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη ιδιότητα, β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου υποβάλλεται αντίγραφο του τίτλου. Τα ως άνω υποβάλλονται μόνο από τον επιστημονικό υπεύθυνο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD ή με ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής). Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα. Στην Ελλάδα οι προτάσεις υποβάλλονται στο Ι.Κ.Υ.: Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, Αθήνα. Πληροφορίες: κ. κ. Γ. Μαμά (τηλ.: , Α. Καρακατσάνη (τηλ.: , Π. Σαραντάκου (τηλ.: , Fax: , Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από το Ι.Κ.Υ. και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος: Στη Γερμανία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη: DAAD Deutscher Academischer Austausch Dienst Ταχ. Διεύθυνση: Kennedyallee 50, D Bonn. Πληροφορίες: Mrs Angelika Löckenhoff (P33-Projektförderung deutsche Sprache, Alumniprojekte, Forschungsmobilität PPP-hier mit Griechenland). (Τel.: +49 (0) , Fax: +49 (0) ), https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/mobilitaet/ppp/de/ forschungsmobilitaet-programme-des-projektbezogenen-personenaustauschs-ppp https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogrammefinden/?s=1&projektid=

4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Α. Νέες προτάσεις Η συνολική διάρκεια ενός νέου ερευνητικού σχεδίου δηλώνεται στην αίτηση και ορίζεται σε ένα ή δύο συναπτά έτη (2016 και 2017). Προτεραιότητα θα δοθεί στα ερευνητικά σχέδια διετούς διάρκειας. α) Εάν δηλωθεί διετής διάρκεια, η χρηματοδότηση του σχεδίου εγκρίνεται εξ αρχής και για τα δύο έτη. β) Στην περίπτωση που ζητηθεί και εγκριθεί χρηματοδότηση για ένα (1) μόνο έτος και στην πορεία του προγράμματος κριθεί ότι απαιτείται παράταση, παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της χρηματοδότησης και για δεύτερο έτος, μετά από σχετική αίτηση όπου θα αιτιολογούνται επαρκώς οι λόγοι, σε αντιστοιχία με τους στόχους της αρχικής πρότασης και θα συνυποβάλλονται τυχόν κοινές δημοσιεύσεις. Η πρόταση επανυποβάλεται προς έγκριση από τους επιστημονικούς υπευθύνους και των δύο χωρών στον αντίστοιχο φορέα, και η παράταση αποφασίζεται, κατόπιν αξιολόγησης του έργου που έχει επιτελεστεί έως τότε, κατά την συνεδρίαση της μικτής ελληνο-γερμανικής επιτροπής. Β. Ήδη εγκεκριμένες προτάσεις (IKYDA 2014, IKYDA 2015) Η παράταση για β και γ έτος θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση της μικτής ελληνογερμανικής επιτροπής. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Για τα έτη 2016 και 2017 οι επιστημονικές επισκέψεις των συμμετεχόντων θα χρηματοδοτηθούν από το γερμανικό φορέα (DAAD). Ο προϋπολογισμός εκάστου ερευνητικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ ανά έτος και ανά χώρα και θα αφορά τη μετακίνηση και την ημερήσια αποζημίωση. Το ποσό που θα προβλεφθεί στην αρχική αίτηση κάθε πρότασης είναι δεσμευτικό (δεν θα μπορεί να καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος). Η δαπάνη μετακίνησης κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας αρχικά θα βαρύνει τον συμμετέχοντα και στη συνέχεια θα του καταβάλεται ένα εφάπαξ ποσό από το γερμανικό Ίδρυμα-εταίρο, με την άφιξή του στη Γερμανία. Η ημερήσια αποζημίωση, θα καταβάλλεται, επίσης, από το γερμανικό Ίδρυμα. 4

5 Οι οικονομικές παροχές, κατά κατηγορία, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Ημερήσια αποζημίωση κατά τη διάρκεια παραμονής στο Ίδρυμα-εταίρο ημέρες (οι πρώτες 22 ημέρες χρηματοδοτούνται με:) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α, Β και Γ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 89,00 ευρώ/ ημέρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια έως 2 μήνες) Α. 1 ος μήνας 45,00 ευρώ/ημέρα 23 η -30 η ημέρα (1 μήνας) Διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός 2000,00 ευρώ (πάγιο ποσό) Δεν καλύπτεται η δαπάνη 1.000,00 ευρώ (πάγιο ποσό) 1 22 ημέρες 23 η -30 η ημέρα (1 μήνας) 2. Μετακίνηση από την Ελλάδα στη Γερμανία και μέσα στη Γερμανία (όπου απαιτείται) 225,00 ευρώ ανά επίσκεψη (εφάπαξ ποσό) Β. 2 ος μήνας 33,00 ευρώ / ημέρα 1.000,00 ευρώ (πάγιο ποσό) 225,00 ευρώ ανά επίσκεψη (εφάπαξ ποσό) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (για παράταση β και γ έτους) Ο κάθε φορέας θα χρηματοδοτεί τις επιστημονικές επισκέψεις των συμμετεχόντων από τη χώρα του. Ο προϋπολογισμός εκάστου ερευνητικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ ανά έτος και ανά χώρα και θα αφορά μόνο την μετακίνηση και την ημερήσια αποζημίωση. Το ποσό που είχε προβλεφθεί στην αρχική αίτηση κάθε πρότασης είναι δεσμευτικό και δεν θα μπορεί να αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος. Η δαπάνη μετακίνησης κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας αρχικά θα βαρύνει τον συμμετέχοντα και στη συνέχεια το ποσό θα αποδίδεται από το IKY, μετά το πέρας της επιστημονικής επίσκεψης και την υποβολή των σχετικών πρωτοτύπων παραστατικών, ως ακολούθως: Απόδειξη πώλησης στο όνομα του συμμετέχοντα (και όχι έγγραφα επιβεβαίωσης πληρωμής) ναύλου εισιτηρίων (οικονομικής θέσης). 5

6 Επιβεβαίωση κράτησης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κάρτες επιβίβασης. Βεβαίωση συνεργασίας από τον Γερμανό εταίρο, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σημείωση: Δεν αποδίδεται το υπέρβαρο από τις αποσκευές, εκτός και αν τεκμηριώνεται ότι αφορά μεταφορά φορητού Η/Υ. Αν η απόδειξη συγκεκριμένου ποσού αφορά πάνω από ένα (1) άτομο, αυτή θα αναλύεται επαρκώς και θα επιμερίζεται αναλόγως. Όπου χρησιμοποιείται διορθωτική ταινία θα μονογράφεται. Οι οικονομικές παροχές, κατά κατηγορία, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1. Ημερήσια αποζημίωση κατά τη διάρκεια παραμονής στο Ίδρυμα-εταίρο ημέρες, οι πρώτες 14 ημέρες χρηματοδοτούνται με: Από την 15 η ημέρα η αποζημίωση μειώνεται για κάθε επιπλέον ημέρα, δηλ. 15 η -30 η ημέρα Διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός (Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια έως 3 μήνες) 2. Αντίτιμο εισιτηρίων από την Ελλάδα στη Γερμανία και μέσα στη Γερμανία, όπου απαιτείται. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α, Β και Γ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 90,00 ευρώ ημερησίως 60,00 ευρώ ημερησίως Δεν καλύπτεται η δαπάνη Μέχρι 555,00 ευρώ (ανά επίσκεψη) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 80,00 ευρώ ημερησίως 50,00 ευρώ ημερησίως 1.000,00 ευρώ + 33,33 ευρώ ημερησίως (για κάθε επιπλέον ημέρα) Μέχρι 555,00 ευρώ (ανά επίσκεψη) Το ποσό της χρηματοδότησης θα πρέπει να δαπανηθεί μέσα στο τρέχον ημερολογιακό έτος (από 1/3/2016 έως 31/12/2016). ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Οι μετακινήσεις της ερευνητικής ομάδας σε άλλη χώρα εκτός της Γερμανίας δεν χρηματοδοτούνται, έστω και αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου. 2. Οι αμοιβαίες επισκέψεις στο ίδρυμα-εταίρο θα πρέπει να είναι βραχυχρόνιες (έως 2 μήνες). 3. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2016 και καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 6

7 4. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του ερευνητικού σχεδίου δεν επιτρέπεται αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση μέλους, κατόπιν σχετικής αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του νέου μέλους, και μετά από επαρκή αιτιολόγηση. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατά την επιλογή θα αξιολογηθούν: Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της κάθε επιστημονικής ομάδας. Το περιεχόμενο του ερευνητικού σχεδίου. Η συμμετοχή νέων επιστημόνων. (Στις εργασίες του ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες). Η συμπληρωματικότητα των ομάδων ανά ερευνητικό σχέδιο των δύο εταίρων (ως προς τη μέθοδο, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό κ.τ.λ.). Ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας (αξιολογείται θετικά o αυξημένος αριθμός έως έξι (6) άτομα μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο). Η δυνατότητα επιστημονικής και, ενδεχομένως, βιομηχανικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού σχεδίου. Η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της συνεργασίας με άλλους πόρους της Ε.Ε. μετά το τέλος του έργου. Μη επιλέξιμη θα θεωρείται η υποβολή ερευνητικού σχεδίου που θα αναφέρεται σε γενικής φύσεως επιστημονικά θέματα. Η αίτηση για χρηματοδότηση εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD. Τούτο θα τεκμηριώνεται με την υποβολή: της πρώτης σελίδας της γερμανικής αίτησης (φωτοτυπία), περίληψης του ερευνητικού σχεδίου, έκτασης μισής σελίδας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπογεγραμμένης και από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους. 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διενεργείται διοικητικός έλεγχος (ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, την επιλεξιμότητα, την πληρότητα του φακέλου κτλ). Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σύμβαση που έχουν συνάψει το I.K.Y. και η DAAD, το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης λαμβάνει χώρα στην έδρα του κάθε εθνικού φορέα, από πιστοποιημένους αξιολογητές που έχουν οριστεί στην κάθε χώρα χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την συγκριτική αξιολόγηση, στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής ελληνογερμανικής επιτροπής (Ιανουάριος 2016), η οποία συγκροτείται από τον κάθε φορέα και συγκαλείται εναλλάξ στις δύο χώρες, ή μέσω τηλεδιάσκεψης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ταυτοχρόνως στον διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου φορέα κάθε χώρας έως το τέλος Φεβρουαρίου Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την βαθμολογία που έλαβε η πρότασή τους. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών σχεδίων IKYDA που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγουμένων προγραμμάτων IKYDA, έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA δεν εμπίπτουν: Ήδη υπάρχοντα ελληνογερμανικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή και ενισχύουν οικονομικά την ανταλλαγή επιστημόνων. Διμερείς συνεργασίες που αποτελούν μέρος πολυμερών συνεργασιών και χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους. Αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια, συνέδρια κ.τ.λ.) Δαπάνες για βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Δαπάνες αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών. 8

9 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ο επιστημονικός υπεύθυνος του κάθε ερευνητικού σχεδίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο Ι.Κ.Υ. στο τέλος κάθε έτους, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου, ετήσια έκθεση πεπραγμένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), όπου θα αναγράφονται η πρόοδος του έργου, τυχόν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή επιστημονικές διακρίσεις, που θα έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη συνεργασία και οι οποίες θα φέρουν μνεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Αθήνα, 02/10/2015 9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ) / ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ (ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ) / ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-2012»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Οδηγός αυτός αφορά μόνο στη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2007 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την 203/14.06.2007 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα