Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος Αιγαίου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµασιολογικό Ιστό. Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) Αιγαίου."

Transcript

1 Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµατος Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων. Παν/µίου Αιγαίου. Συνεργαζόµενος Ερευνητής (Υπότροφος) Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Λογισµικού και Γνώσης, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ηµόκριτος.

2 Περιεχόµενα Παγκόσµιος Ιστός (ΠΙ) Από τον ΠΙ στο Σηµασιολογικό Ιστό (ΣΙ) Σηµασιολογικός Ιστό Αρχιτεκτονική Σηµασιολογικού Ιστού Τεχνολογίες Σηµασιολογικού Ιστού Εφαρµογές Προκλήσεις

3 Ορόσηµα στην Ιστορία του Παγκόσµιου Ιστού Ο Tim Berners-Lee εφευρίσκει τον Παγκόσµιο Ιστό (1989) M. Andreesen εφευρίσκει το MOSAIC (1993) γραφικός φυλλοµετρητής (browser) η πρώτη ελεύθερη killer App Netscape browser

4 Ο Παγκόσµιος Σηµασιολογικός Ιστός του Berners Lee <BACK> Tim Berners-Lee, Information Management: A Proposal, CERN March 1989

5 Παγκόσµιος Ιστός: πρωταρχικές ανάγκες Μετάδοση πληροφορίας από: διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα διαφορετικές µορφές κειµένων Αποθήκευση πληροφορίας Συσχέτιση πληροφορίας Εµφάνιση πληροφορίας Αναγνώσιµη από τον άνθρωπο Ευκολότερη πλοήγηση και αναζήτηση πληροφορίας Χρήση υπερκειµένων (hypertext) Κατανεµηµένο

6 Ο Παγκόσµιος Ιστός τώρα: χαρακτηριστικά Καθολικό & αποκεντρωµένο πληροφοριακό σύστηµα Πλουραλιστικό [πηγές/απόψεις > 1] για µία πληροφορία Άναρχο όχι συγκεκριµένος τρόπος παρουσίασης πληροφορίας αριθµός θεµάτων -> Ταχέως αναπτυσσόµενο Τεράστιο όγκο πληροφοριών (δισ. ιστοσελίδες)

7 Ο Παγκόσµιος Ιστός τώρα: χαρακτηριστικά Ψηφιακή βιβλιοθήκη υπερκείµενα = ιστοσελίδα Πλατφόρµα εφαρµογών Πλατφόρµα πολυµέσων Ένα ονοµατισµένο σχήµα κατευθυνόµενος γράφος µοναδική ταυτότητα υπερκειµένων Resource/πόρος href href Πόρος Πόρος href href href Πόρος href href Πόρος Πόρος href href Πόρος

8 Τι βλέπει η µηχανή και τι ο άνθρωπος O τελικός χρήστης: πάντα ο άνθρωπος! Άνθρωπος Μηχανή (Η/Υ) <TR valign=top> <TD rowspan=2 valign=top><font face=verdana,arial,helvetica><b>2.</b>< /FONT></TD> <TD rowspan=2 valign=top><font size=-1><a href="http://www.amazon.com/exec/obidos /ASIN/ X/ "><IMG border=0 height=90 src="web_marketing_files/ x.01. TZZZZZZZ.gif" width=60></a></font> <BR clear=all></td>

9 Υπερπληροφόρηση Πόσο µακριά είµαιαπόαυτόπουψάχνω; Το µέλλον είναι δύσκολο!: βιβλίο (κείµενο) ήφωτογραφία: ~ 1 Megabyte βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (κείµενα): ~ 25 Terabytes Eκτιµώµενη ετήσια παγκόσµια παραγωγή δεδοµένων: µερικά Exabytes (10 18 ), εκ των οποίων: κείµενο: µερικά Terabytes (10 12 ) εικόνες, ήχος, αριθµητικά δεδοµένα: τα υπόλοιπα Aναζήτηση; Με λέξεις κλειδιά???? Lyman & Varian, How much information,

10 ιαχρησιµότητα Οµοιόµορφη αναζήτηση πληροφορίας σε ιαφορετικές (ανόµοιες) βάσεις δεδοµένων (Deep Web); Ιστοσελίδες; Πρόβληµα: Σηµασιολογική ανοµοιογένεια Είναι δυνατή η αυτοµατοποίηση διαδικασιών στο «άναρχο» ΠΙ;

11 Αστοχίες Παγκοσµίου Ιστού: ανακεφαλαίωση Αδυναµία κατανόησης του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας από τον Η/Υ Πληροφορία δύσκολα επεξεργάσιµη απότονη/υ Αναζήτηση στηριζόµενη σε λέξεις κλειδιά Αδυναµία αναζήτησης σε ανοµοιογενείς και κατανεµηµένες πηγές Αδυναµία αυτοµατοποίησης διαδικασιών

12 Ερώτηση στον Παγκόσµιο Ιστό

13 Επέκταση του ΠΙ: Κατεύθυνση: δόµηση πληροφορίας Επεξεργάσιµο και ερµηνεύσιµο απόη/υ Στόχος: αυτοµατοποίηση λειτ. Τεχνολογίας όχι µόνο για το διαδίκτυο γλώσσες αναπαράστασης εργαλεία επισηµείωσης µηχανές συλλογισµού... Η προτεινόµενη λύση...

14 Από τον Παγκόσµιο Ιστό στον Σηµασιολογικό Ιστό Σύνδεση πόρων του ΠΙ µε καλάορισµένα µεταδεδοµένα Μεταδεδοµένα 1 : οµηµένα δεδοµένα που αφορούν αντικείµενα και υποστηρίζουν λειτουργίες σχετιζόµενες µε αυτά. Αντικείµενα: ενέργειες, πρόσωπα, σχέσεις, περιοχές κτλ. Λειτουργίες:διαχείριση και ανακάλυψη πόρων, χρήση κτλ. [1Greenberg, J. (2003). Metadata and the World Wide Web. Encyclopedia of Library and Information Science.

15 Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description Title Creator Subject and Keywords Description Publisher Contributor Date Resource Type Format Resource Identifier Source Language Relation Coverage Rights Management ISO NISO Z CWA 13874

16 Χρήση µεταδεδοµένων <Resource this_presentation> <Title>Εισαγωγή στον Σηµασιολογικό Ιστό</Title> <Creator>Αλέξανδρος Βαλαράκος</Creator> <Date>19/1/2005</Date> <Language>Ελληνική</Language> </Resource>

17 Το µυστικό της επιτυχίας; Μεταδεδοµένα! χρήση µεταδεδοµένων για την επισηµείωση περιεχοµένου µεταδεδοµένα εκφράζουν το νόηµα του περιεχοµένου (ΠΡΟΒΛΗΜΑ) όµως όλοι πρέπει να µιλάνε την ίδια γλώσσα (ΠΡΟΒΛΗΜΑ) η αναφορά σε ένα µεταδεδοµένο δεν αποκαλύπτει το νόηµα του περιεχοµένου σε έναν Η/Υ!

18 Μυστικό στην επισηµείωση: στρωµάτωση µεταδεδοµένων! Στρωµάτωση (Layering) µεταδεδοµένων Ταξινόµηση & σύνδεση µεταδεδοµένων <µεγάλες προσωπικότητες> <ιστορικά πρόσωπα> <πόρος...> <ιστορικό πρόσωπο>μ.αλέξανδρος</ιστορικό πρόσωπο></πόρος> <πόρος...> <ιστορικό πρόσωπο> Μ.Αλέξανδρος <έζησε> π.χ.</έζησε> <φύλο>αρσενικό</φύλο>... </ιστορικό πρόσωπο></πόρος>

19 Και άλλη στρωµάτωση ; Στρωµάτωση µεταδεδοµένων µεταξύ τους Σύνδεσή τους µε στόχο να αποκτήσουν νόηµα τα µεταδεδοµένα! <Αριστοτέλης> είναι <άνθρωπος> Ο <άνθρωπος> έχει <ποδια>=2 Κτλ. Όταν τα µεταδεδoµένα δοµούνται για να αποκτήσουν νόηµα και να περιγράψουν µια θεµατική περιοχή == οντολογία

20 Ιστοσελίδες όχι µόνο για τους ανθρώπους Ο ΠΙ βασίζεται στο HTMLγια την στοιχειοθέτηση του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας Πλέον ο Η/Υ δεν έχει να «µαντέψει» τη σηµασιολογία των µεταδεδοµένων..<img src='../utilitybar/previous10b.gif' border='0' alt=''/></td> <td width="3"><img src="../images/px.gif" width="3" height="1" border="0" alt=""/></tr> <a href=./egt76.htm>egyptian Faience Shabti Amulet</a>....<exhibit> <id>76</id> <image><img /> <\image> <title>egyptian Faience Shabti Amulet</title> </exhibit>.. Οντολογία

21 Ποιες είναι οι προσπάθειες; Προσδιορισµός της γλώσσας αναπαράστασης δεδοµένων τυποποίηση σηµασιολογίας µεταδεδοµένων Προσδιορισµός και ανάπτυξη τεχνολογίας υποδοµής του ΣΙ προς την πραγµατοποίηση του ΣΙ Ανάπτυξη πρότυπων εφαρµογών αξιολόγηση υπάρχουσας τεχνολογίας προσδιορισµός αδυναµιών ανάδειξη νέων αναγκών - τεχνολογιών

22 Το σηµασιολογικό κύµα Είµαστε εδώ (Berners-Lee, 03)

23 Αρχιτεκτονική Σηµασιολογικού Ιστού Συντακτικό -XML Γραµµατική XML Schema Οντολογία (Περισσότερα στο 2 ο µέρος) Γλώσσες στηριζόµενες στη λογική (1 ου βαθµού) Ανάπτυξη του Λογικού επιπέδου

24 Αναπαράσταση εδοµένων:xml ή RDF

25 Γεύση από RDF ήλωση Da Vinci ι is the Creator of the Resource οµή Πόρος Ιδιότητα Τιµή (subject) (predicate) /#Creator (object) Da Vinci Γράφος Creator Da Vinci

26 Παραγωγή µεταδεδοµένων Εργαλεία Επισηµείωση εγγράφων χειρωνακτική (βαρετή, κουραστική, χρονοβόρα) ηµι-αυτόµατη (µια υπολογίσιµη βοήθεια) αυτόµατη (ιδεατό αλλά ) Επισηµείωση δυναµικών σελίδων (Deep Web) δυναµική επισηµείωση (ποιος περιµένει ) µετατροπή σχηµάτων σε οντολογίες ή χρήση µεσολαβητών

27 Σηµασιολογικός Ιστός: πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα Ο ΣΙ δεν λύνει οριστικά το πρόβληµα Πλεονεκτήµατα: οµή το εννοιολογικό Ιστό Εµπλουτίζει το περιεχόµενο µε µεταδεδοµένα, Υιοθέτει οντολογίες για την ερµηνεία και επεξεργασία του περιεχοµένου από τον Η/Υ. Αυτόµατη επεξεργασία περιεχοµένου Μειονέκτηµα Single-point-of-failure απειλή Η C/S αρχιτεκτονική δεν ευνοεί µεγάλου κλίµακας εφαρµογές Ποιος δηµιουργεί µεταδεδοµένα Ποιος επισηµειώνει περιεχόµενο Σηµασιολογική ανοµοιογένεια

28 Agents Databases Technologies Natural Language Processing Information Extraction Knowledge representation & reasoning Software engineering Web mining Trust & security Visualization & modeling User Interfaces... Μια προσπάθεια όλων

29 Προκλήσεις Επισηµείωση ιστοσελίδων (τουλάχιστον ηµιαυτόµατη) Αυτόµατη παραγωγή µεταδεδοµένων ηµιουργία και συντήρηση οντολογιών Αναζήτηση πληροφορίας µε τη χρήση οντολογιών. (2 ο µέρος)

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τεχνολογίες σημασιολογικής επισημείωσης κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web.

Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. Τεχνολογία ανάπτυξης νέων ιστοσελίδων στο Semantic Web. ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Λευκίππου 6, 67100 Ξάνθη ΕΛΛΑΔΑ leader@cosmos4u.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ WEB ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ρουσσίδη Χρήστου Α.Μ. 020/04 Επιβλέπων καθηγητής Κεφαλάς Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα

Διαβάστε περισσότερα

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR)

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) Αθανάσης Νικόλαος Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model

MARC. Dublin Core Qualified Europeana Semantic Elements Europeana Data Model Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Προσεγγίσεις ιαλειτουργικότητας στα Μεταδεδοµένα Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S

RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ RVL: ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ RDF/S Αιµιλία Μ. Μαγκαναράκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο, Νοέµβριος 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος Εργασίας: «Μελέτη συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανταλλαγή εδοµένων σε Αδόµητα ίκτυα Οµότιµων Κόµβων µε χρήση Οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Χρύσα Καππή, κοινωνική ψυχολόγος, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Remote Jukebox

Υλοποίηση Remote Jukebox ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Remote Jukebox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΣΚΟΝ ΡΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση

Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Τεχνολογίες Προσαρμογής Πολυμεσικών Δεδομένων Εφαρμογές στην Εκπαίδευση από Απόσταση Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό

Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η πορεία της Ηλεκτρονικής Μάθησης από τον Παγκόσμιο στο Σημασιολογικό Ιστό Σ. Πιτσικάλης 1,3, Ι. Ε. Ουασίτσα 2,3 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία. Σχεδιασμός Kαι Υλοποίηση Μιας Οντολογίας Για Αεροπορική Εταιρεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία. Σχεδιασμός Kαι Υλοποίηση Μιας Οντολογίας Για Αεροπορική Εταιρεία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Σχεδιασμός Kαι Υλοποίηση Μιας Οντολογίας Για Αεροπορική Εταιρεία Κουκουλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα

Στόχοι Μεταδεδομένων. Περιεχόμενο Μεταδεδομένων. (Τεκμηρίων) Παραγωγή Μεταδεδομένων (2) Παραγωγή Μεταδεδομένων (1) Δημιουργία Μεταδεδομένων Σήμερα Περιεχόμενο Μεταδεδομένων Περιγραφή περιεχομένου Τεχνικά στοιχεία αναπαράστασης Εσωτερική δομή αντικείμενου Σχέσεις με άλλα αντικείμενα Πληρότητα / αυθεντικότητα αντικειμένου Τρόποι χρήσης δικαιώματα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με χρήση οντολογιών

Διπλωματική εργασία. Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με χρήση οντολογιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών

Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 2 Abstract 3 Εισαγωγή 4 Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης 5

Περίληψη 2 Abstract 3 Εισαγωγή 4 Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης 5 Περιεχόµενα Περίληψη 2 Abstract 3 Εισαγωγή 4 Ορισµός ψηφιακής βιβλιοθήκης 5 Το WWW αποτελεί µια νοητή βιβλιοθήκη? 6 υνατότητες µε εικονικές βιβλιοθήκες 7 ιαθέσιµες πηγές 8 Πρόσβαση από τον χρήστη 9 οµή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Παναγιώτης Παπάζογλου, Β99040 Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Επιβλέπων καθηγητής : κος Σαράντος Καπιδάκης Αθήνα - Κέρκυρα 2003 1 ΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σημασιολογικός Εμπλουτισμός της Πληροφορίας σε Σχεσιακές

Διαβάστε περισσότερα