ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 110

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η /05.08.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 110"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 17 Αριθμ. Συνεδρίασης 17 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 110 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 05/08/2014, ημέρα Tρίτη και ώρα π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (377) προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Κανάκας Βασίλειος, Πρόεδρος 2. Φεστερίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 3. Βασιλειάδου Ευτέρπη, τακτικό μέλος 4. Τζάκη Ιωάννα, τακτικό μέλος 5. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 6. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος 7. Αβραμίδης Γαβριήλ, τακτικό μέλος 8. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 9. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 10. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος 11. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 12. Θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος 13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Τσαμασλής. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Παπάς Θεοφάνης. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ.κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε η κ. Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθή, αναπληρωματικό μέλος, o κ.τερζανίδης Χρήστος τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος αναπληρωματικό μέλος, η κ.κελεσίδου Χριστίνα τακτικό μέλος την οποία αντικατέστησε ο κ.θάνος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος τoν οποίo αντικατέστησε ο κ.διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος, o κ. Δράγας Αδάμ τακτικό μέλος και ο κ.βελόπουλος Κυριάκος, τακτικό μέλος. 1

2 Χρέη αναπληρώτριας γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Γεωργιάδου Λουλουδιά κλάδου ΤΕ Δ/κού-Λογιστικού με βαθμό Δ. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 2 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τη λειτουργία Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού (φλύσχη) της εταιρείας με την επωνυμία «Α. Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», συνολικής έκτασης 248,64 στρεμμάτων στη θέση Γκαμήλα στην Τ.Κ. Λαγυνών Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»(Από Αναβολή) Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τη λειτουργία Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού (φλύσχη) της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», συνολικής έκτασης 248,64 στρεμμάτων στη θέση Γκαμήλα στην Τ.Κ. Λαγυνών Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»(Από Αναβολή).O Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής ότι η συζήτηση του εν λόγω θέματος είχε αναβληθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος ορισμένων μελών. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου κ. Θάνο Αλέξανδρο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.:293501(353)/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις από τους κ. Κουκουλεκίδη Παντελή, κ. Ζιώγα Ιωάννη τακτικά μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής, οι οποίες απαντήθηκαν από την κ.ζαζάνη Βασιλική, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. Επίσης, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ.στρουγγάρη Βασίλη εκπρόσωπο της εταρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για να δώσει κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις. Ο κ.κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος,δήλωσε ότι είναι θετικός στην γνωμοδότηση με την προυπόθεση να αναφέρονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων θα γίνεται η απόληψη των υλικών και να προσκομιστούν τα στοιχεία αυτά στην αδειοδοτούσα αρχή. Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης δήλωσε ότι θα ψηφίσει κατά, εξηγώντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η παράταξή του δεν συμφωνούν με τους παρακάτω λόγους περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί: α)η έκταση στην οποία εκτείνεται η δραστηριότητα αποτελεί δασική και δημοτική έκταση που εκμισθώνεται από το Δ.Λαγκαδά, β)με τη χρήση των εκρηκτικών κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και γ) ότι το το προϊόν εξόρυξης θα αποτελεί πρώτη ύλη για 60 χρόνια για την παραγωγή τσιμέντου στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Επίσης, πρόσθεσε ότι είναι κατά της καύσης της πρώτης ύλης και των απορριμάτων, αλλά και της αδειοδότησης με την οποία έχει επιτραπεί η καύση των απορριμάτων.επιπλέον τόνισε ότι πρέπει να γίνει μετεγκατάσταση του εργοστασίου της εταιρείας εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Λόγω απουσίας του ο κ.δράγας Αδάμ με επιστολή του στη Γραμματεία της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ενημέρωσε το Σώμα για τις απόψεις του επί των θεμάτων προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρακτικό της συνεδρίασης. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2014 Σας αναφέρω ότι για το 2 ο θέμα της 17 ης συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής που αφορά τη «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού (φλύσχη) της εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», συνολικής έκτασης 248,64 στρεμμάτων στη θέση 2

3 «Γκαμήλα» στην Τ.Κ. Λαγυνών Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.», μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Λαγκαδά, η άποψή μου είναι θετική για την ψήφιση του θέματος, όσο και για το 1 ο θέμα. Επίσης σας ενημερώνω ότι, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μου, δεν μπορώ να παραστώ στη 17 η συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 5 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00π.μ. Με εκτίμηση Αδάμ Δράγας Επικεφαλής της παράταξης ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Θάνου Αλέξανδρου, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, των ερωτήσεων του κ. Ζιώγα Ιωάννη, τακτικού μέλους της Επιτροπής, και του κ.κουκουλεκίδη Παντελή τακτικού μέλους της Επιτροπής και των απαντήσεων που δόθηκαν από την κ. Β.Ζαζάνη, υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 2092/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 81/ απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το αριθμ / έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ.:οικ (6950)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Υπαλλήλων για τη Γραμματειακή Υποστήριξη της Μητροπολιτικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.», την με αρ.πρωτ.:293501(353)/ εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: I) Ο Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και Για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύει σήμερα ii) O Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/ ) «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». iii) H ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει iv) H ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/ ) 3 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 1 του Ν. 4014/ Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

4 Ο Ν v) vi) Αλλαγής υπ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. O N. 4042/2012 ΦΕΚ 24 Α / Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Απόφαση Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών ΦΕΚ 1227Β/ vii) Αριθμ. Πρωτ. Δ8- Β/Φ /22793/4478/ Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) 'Εγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (Αργιλοπυριτικού φλύσχη), έκτασης 248,64 στρ. Στη θέση Γκαμήλα, ΤΚ Λαγυνών, Δ. Λαγκδά ΜΕ Θεσσαλονίκης, της εταιρείας ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ viii) Αριθμ. Πρωτ. 4089/ Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας υφιστάμενου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (αργιλοπυριτικού φλύσχη), το οποίο βρίσκεται σε δημοτική δασική έκταση εμβαδού τμ στη θέση Δερβένι ή Γκαμήλα, του ΔΔ Λαγυνών του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης ix) Αριθμ. Πρωτ. Δ8-Β/Φ / οικ.23398/5235/ Παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού στη θέση Γκαμήλα υπέρ του δήμου Λαγκαδά με λήξη την ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής : Είδος και περιγραφή του Έργου: Σκοπός της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού (φλύσχη) με αύξηση της έκτασης επέμβασης από 107 στρ. σε 248,64 στρ, συνολικής έκτασης 248,64 στρεμμάτων Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «Α. Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» Είδος έργου: Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (Φλύσχη) Κατάταξη της δραστηριότητας σε κατηγορία βάσει της ΥΑ 1958/2012:Ομάδα 5η Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες με α/α 3 Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών Υποκατηγορία Α2 (έκταση χώρου επέμβασης 248,64 στρέμματα) Απολήψιμα Αποθέματα λατομικού χώρου : tn Όγκος λατομικού χώρου : m 3 Ρυθμός εκμετάλλευσης : tn/έτος 4

5 Η δραστηριότητα βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση του δήμου Λαγκαδά που την μίσθωσε ο φορέας του έργου στη θέση Γκαμήλα στην Τ.Κ. Λαγυνών Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης, και βρίσκεται περίπου σε απόσταση μ. Δυτικά από τον οικισμό Λαγυνών, και σε απόσταση 290μ. από τα βόρεια και ανατολικά όρια του χώρου βρίσκονται δύο μεμονωμένες κατοικίες. Για την προστασία των κατοικιών θα διατηρηθεί απόσταση ασφαλείας 500μ. και δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών υλών (ΚΜΛΕ, ΑΡΘΡ. 85). Απέχει 1 χλμ. από την εθνική οδό. Το γήπεδο της δραστηριότητας δεν εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή αλλά βρίσκεται πλησίον της Ζώνης προστασίας Λιμνών Κορώνειας Βόλβης και καλύπτει όλες τις αποστάσεις που προβλέπονται στο ΚΜΛΕ. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε γιατί υπάρχει το αδειοδοτημένο λατομείο που προμηθεύει ήδη με υλικό το εργοστάσιο Τσιμέντου της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και αποτελεί μια λύση με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκριτικά με την επιλογή άλλων νέων θέσεων. Η περιοχή του λατομικού χώρου δεν υπάγεται σε χωροταξικό σχέδιο ή γενικότερες χωροταξικές κατευθύνσεις και δεν έχει χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενη. Δεν γειτνιάζει με αρχαιολογικούς χώρους και δεν είναι ορατό από την Εγνατία οδό καθόλη την διάρκεια εκμετάλλευσης. Η πρόσβαση στην δραστηριότητα γίνεται μέσω συνδετήριου ασφαλτοστρωμένου δρόμου μήκους 1 χλμ. για την σύνδεση του λατομικού χώρου με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας Η δραστηριότητα διαθέτει εγκεκριμένη τεχνική μελέτη για τη συνολική έκταση των 248,64 στρ. από το ΥΠΕΚΑ (Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών). Επίσης έχει την υπ αριθμ. 4089/ Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα Λειτουργία υφιστάμενου Λατομείου βιομηχανικού υλικού... της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του λατομείου υφίσταται από το 1992 (ΑΠ Δ8/Β/Φ /25150/ απόφαση ΥΒΕΤ) και συνεπώς έχουν γίνει οι εργασίες προσπέλασης και έχουν διαμορφωθεί οι βαθμίδες εξόρυξης Η εκμετάλλευση διενεργείται αποκλειστικά από εργολάβους, με συμβάσεις έργου που καλύπτουν όλες τις φάσεις των εργασιών. Οι βαθμίδες της τελικής μορφής εκμετάλλευσης του λατομείου θα έχουν μέγιστα ύψος 10μ. Ελάχιστο πλάτος 6μ. και γωνία πρανούς 63ο (παρ. 1, αρθ. 80 του ΚΜΛΕ). Η εξόρυξη πραγματοποιείται με χρήση εκρηκτικών υλών και μηχανικών μέσων. Εντός της ζώνης ασφαλείας δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες, αλλά η εξόρυξη θα γίνει μόνο με μηχανικά μέσα. Η εκμετάλλευση θα γίνεται με ορθές διαδοχικές βαθμίδες εξόρυξης, ώστε κατά την τελική φάση οι βαθμίδες εκμετάλλευσης να δένουν με το φυσικό ανάγλυφο. Οι τελικές βαθμίδες θα φυτευτούν με διάφορα δενδρώδη και θαμνώδη είδη και θα χρησιμοποιηθούν τα γαιώδη υλικά που προέκυψαν από τις εκσκαφές. Το πότισμα των φυτεύσεων θα πραγματοποιείται με την χρήση υδροφόρας χωρητικότητας 20κ.μ.. Για την πλήρη αποκατάσταση θα καλυφθούν τα δάπεδα της εκμετάλλευσης με έδαφος. Η αποκατάσταση του δαπέδου των βαθμίδων και της πλατείας θα γίνει με κύριο σκοπό την προστασία του εδάφους από την διάβρωση. Θα γίνει περιμετρική περίφραξη για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση του χώρου. Σε συνέχεια του γεγονότος ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ότι κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ και την κείμενη νομοθεσία. Επιπροσθέτως : 1. Να τηρούνται οι απαιτήσεις της Αριθμ. Δ7/Α/οικ.12050/2223 Απόφαση ΦΕΚ 1227Β/ Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.). 2. Να γίνει περιμετρική περίφραξη όλου του λατομικού χώρου παλαιού και της επέκτασης 3. Να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας από τους οικισμούς, αλλά και τις μεμονωμένες οικίες. 4. Κάθε έτος να κατατίθεται τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000, στο οποίο θα σημειώνονται οι εργασίες αποκατάστασης. 5

6 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή, Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ζιώγα Ιωάννη που ψήφισε κατά) Θετικά επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τη λειτουργία Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού (φλύσχη) της εταιρείας με την επωνυμία «Α. Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», συνολικής έκτασης 248,64 στρεμμάτων στη θέση Γκαμήλα στην Τ.Κ. Λαγυνών Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»(Από Αναβολή), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Βασίλειος Κανάκας (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 69 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 16 Αριθμ. Συνεδρίασης 16 η /11.10.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 117 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 59 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 1 Αριθμ. Συνεδρίασης 1 η /14.01.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /09.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /28.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /10.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 93

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /10.07.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ 13 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 13 Ο «Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 146 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα