az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού"

Transcript

1 Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι αυτό για μελλντική χρήση!

2 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕTΑΙ να θεωρήσετε άβλ και υπερβλικό, να διαβάσετε τις δηγίες χρήσης και να τις ακλυθήσετε. Διότι δεν αρκεί να ακύσετε από άλλυς και να δείτε ότι κάπι μηχάνημα είναι καλό, με βάση αυτό να τ αγράσετε και να νμίσετε ότι θα λειτυργύν όλα από μόνα τυς. Όπις τ κάνει αυτό δεν θα πρκαλέσει μόν στν ίδι ζημίες, αλλά θα υππέσει και στ σφάλμα, να ρίξει την ευθύνη τυχόν απτυχίας στ μηχάνημα αντί στν εαυτό τυ. Για να είστε σίγυρι για την επιτυχία, πρέπει να εμβαθύνετε στ πνεύμα τυ αντικειμένυ, με άλλα λόγια, να ενημερωθείτε για τν σκπό κάθε διάταξης στ μηχάνημα και να εξασκηθείτε στν χειρισμό. Τότε μόν θα είστε ικανπιημένι και με τ μηχάνημα αλλά και με τν εαυτό σας. Η επίτευξή αυτύ είναι σκπός αυτών των δηγιών χρήσης. Λειψία-Πλάγκβιτς AMATRON 3 BAG

3 Στιχεία αναγνώρισης Στιχεία αναγνώρισης Καταχωρήστε εδώ τα στιχεία αναγνώρισης τυ μηχανήματς. Τα στιχεία αναγνώρισης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπυ. Αρ. αναγνώρισης μηχανήματς: Τύπς: AMATRON 3 Διεύθυνση κατασκευαστή AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Παραγγελία ανταλλακτικών Λίστες ανταλλακτικών με ελεύθερη πρόσβαση θα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη ανταλλακτικών στη διεύθυνση Για παραγγελίες απευθυνθείτε στν δικό σας έμπρ της AMAZONE. Τυπικά για τ εγχειρίδι λειτυργίας Αριθμός εγγράφυ: MG4822 Ημερμηνία σύνταξης: Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2015 Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματς. Η επανεκτύπωση, ακόμη και μερική, επιτρέπεται μόν μετά από άδεια της AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG. AMATRON 3 BAG

4 Πρόλγς Πρόλγς Αγαπητέ πελάτη, Επιλέξατε ένα από τα πιτικά πρϊόντα μας από την μεγάλη γκάμα πρϊόντων της AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Σας ευχαριστύμε για την εμπιστσύνη σας. Διαπιστώστε κατά την παραλαβή τυ μηχανήματς, εάν παρυσιάστηκαν ζημιές από τη μεταφρά ή εάν λείπυν εξαρτήματα! Με τη βήθεια τυ δελτίυ παράδσης, ελέγξτε την πληρότητα τυ παραδθέντς μηχανήματς συμπεριλαμβανμένων των στιχείων πραιρετικύ εξπλισμύ πυ παραγγείλατε. Μόν με την άμεση υπβλή παραπόνων έχετε δικαίωμα απζημίωσης! Διαβάστε και λάβετε υπόψη τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν από την πρώτη ενεργπίηση, ιδίως τις υπδείξεις ασφαλείας. Μετά από την πρσεκτική μελέτη μπρείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα πλενεκτήματα τυ μηχανήματς πυ μόλις απκτήσατε. Βεβαιωθείτε ότι όλι ι χειριστές τυ μηχανήματς έχυν διαβάσει αυτό τ εγχειρίδι λειτυργίας, πριν θέσετε σε λειτυργία τ μηχάνημα. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή πρβλημάτων, ανατρέξτε στ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ή καλέστε τν πλησιέστερ συνεργάτη σέρβις. Η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση φθαρμένων ή/και ελαττωματικών εξαρτημάτων αυξάνει την πρσδκώμενη διάρκεια ζωής τυ μηχανήματός σας. Αξιλόγηση χρηστών Αξιότιμη/αξιότιμε αναγνώστη, τα εγχειρίδια λειτυργίας αναθεωρύνται τακτικά. Με τις δικές σας πρτάσεις βελτίωσης συμβάλλετε στη διαμόρφωση ενός εγχειριδίυ λειτυργίας όλ και πι φιλικύ πρς τν χρήστη. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) AMATRON 3 BAG

5 Πίνακας περιεχμένων 1 Υπδείξεις για τν χρήστη Σκπός τυ εγγράφυ Αναφρές θέσεων στ εγχειρίδι λειτυργίας Απεικνίσεις πυ χρησιμπιύνται Γενικές υπδείξεις ασφαλείας Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας Υπδείξεις ασφαλείας σχετικά με την χρήση GPS Οδηγίες τπθέτησης AMABUS ISOBUS / ISOBUS Light Σύνδεση δεύτερυ τερματικύ Καλωδίωση εξωτερικύ Lightbar και πρσμιωμένυ ECU τρακτέρ Περιγραφή πρϊόντς Εφαρμγές στ AMATRON Εφαρμγή ελέγχυ μηχανήματς Εφαρμγή εγκατάστασης τερματικύ Εφαρμγή TaskController Εφαρμγές GPS GPS-Switch (πραιρετική επιλγή) GPS-Track (πραιρετική επιλγή) GPS Headland Εισαγωγή χαρτών εφαρμγών GPS-Maps (πραιρετική επιλγή) Έκδση λγισμικύ Θύρα USB Πινακίδα τύπυ και σήμανση CE Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON Επιλγή της εφαρμγής AMATRON Περιγραφή των πλήκτρων και των πεδίων λειτυργιών Πλήκτρ Shift Εισαγωγές στιχείων στ τερματικό Εισαγωγή κειμένων Εισαγωγή αριθμών Επιλγή πραιρετικών στιχείων Λειτυργία εναλλαγής Εισαγωγές στιχείων για ISOBUS, εγκατάσταση τερματικύ, TaskController Έλεγχς μηχανήματς Τρόπς λειτυργίας τυ τερματικύ ISO-VT Τρόπς λειτυργίας ως τερματικό AMAZONE Εγκατάσταση τερματικύ Ρυθμίσεις τερματικύ ECU τρακτέρ (πρσμιωμέν) Αντιστίχιση Aux-N (ISOBUS) Διαχείριση αδειών χρήσης Διάγνωση τερματικύ Ρυθμίσεις κυμπιύ εναλλαγής Τερματικό Εφαρμγή εκκίνησης Τερματικό Διαμόρφωση παράλληλης λειτυργίας Τερματικό Διαχειριστής πργράμματς AMATRON 3 BAG

6 Υπδείξεις για τν χρήστη 8 TaskController - Διαχείριση έργων Παραγγελίες Βασικά δεδμένα Ονμαστικές τιμές Εισαγωγή συσκευών Εργασία με ή χωρίς TaskController Μηχανήματα με λγισμικό AMABUS και TaskController (ISO) Μηχανήματα χωρίς TaskController Επισκόπηση εφαρμγής GPS Κύρι μενύ Μενύ εργασιών Μενύ Διάγνωση GPS Ιεραρχία τυ GPS-Switch Ορισμός παραμέτρων GPS Απαιτήσεις πιότητας GPS Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Πρώτη ενεργπίηση Σύνδεση σε σύστημα GPS άλλυ κατασκευαστή Βασική κατάσταση Μενύ εγκατάστασης GPS-Switch Βαθμός επικάλυψης Ανχή επικάλυψης Ανχή επικάλυψης ρίων χωραφιύ Απόσταση κεφαλαριύ χωραφιύ Ενεργπίηση / απενεργπίηση πρεπισκόπησης για ψεκαστικά Μενύ Δεδμένα αγρτεμαχίυ Φόρτωση / διαγραφή δεδμένων αγρτεμαχίυ GPS-Maps - Εισαγωγή αρχείων Shape Μενύ Πληρφρίες Χρήση της εφαρμγής GPS-Switch Εμφάνιση μενύ εργασιών GPS-Switch Πεδία λειτυργιών στ μενύ εργασιών GPS-Switch Ρυθμιζόμεν κεφαλάρι / GPS-Headland Αυτόματη λειτυργία και χειρκίνητη λειτυργία Τ σημεί αναφράς Λανθασμένη / λάθς βαθμνόμηση Ορισμός νέυ σημείυ αναφράς Χρήση RTK-GPS Επισήμανση εμπδίων Διαδικασία νέας καταγραφής τυ χωραφιύ Διαδικασία κατά τη φόρτωση ενός ρίυ χωραφιύ / ενός χωραφιύ Διακπή της εργασίας Κατά τη διάρκεια της εργασίας REC σε χειρκίνητη γεωμετρία συσκευών Εφαρμγή GPS Track Λειτυργία GPS Track στ μενύ εργασιών Χρήση τυ GPS Track Δημιυργία ιχνών καθδήγησης Ίχνη καθδήγησης μέσω πρτύπων-δηγών ΑΒ, μαλά ή ίδια Ίχνη καθδήγησης μέσω πρτύπυ δήγησης A AMATRON 3 BAG

7 Πίνακας περιεχμένων 12.5 Εγκατάσταση GPS-Switch (GPS Track) Πρότυπ δήγησης Διέλευση από κλίνες Lightbar Βλάβη / συχνές ερωτήσεις Συντήρηση Διαχείριση δεδμένων USB-Stick Εκτέλεση ενημέρωσης λγισμικύ Απθήκευση AMATRON 3 BAG

8 Υπδείξεις για τν χρήστη 1 Υπδείξεις για τν χρήστη Τ κεφάλαι "Υπδείξεις για τν χρήστη" σάς παρέχει πληρφρίες για την χρήση τυ εγχειριδίυ λειτυργίας. 1.1 Σκπός τυ εγγράφυ Τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας περιγράφει τν χειρισμό και τη συντήρηση τυ μηχανήματς. παρέχει σημαντικές υπδείξεις για την ασφαλή και απτελεσματική εργασία με τ μηχάνημα. απτελεί αναπόσπαστ μέρς τυ μηχανήματς και πρέπει να υπάρχει πάντα κντά στ μηχάνημα ή στ ρυμυλκό. πρέπει να φυλάσσεται για μελλντική χρήση. 1.2 Αναφρές θέσεων στ εγχειρίδι λειτυργίας Όλες ι αναφρές σε κατευθύνσεις στν παρόν εγχειρίδι λειτυργίας είναι πάντα κιτώντας πρς την κατεύθυνση πρείας. 1.3 Απεικνίσεις πυ χρησιμπιύνται Οδηγίες για ενέργειες και αντιδράσεις Οι εργασίες πυ πρέπει να εκτελύνται από τν χειριστή απεικνίζνται ως αριθμημένες δηγίες για ενέργειες. Ακλυθείτε τη σειρά των αναφερόμενων δηγιών. Η απόκριση σε κάθε δηγία ενδέχεται να επισημαίνεται με ένα βέλς. Παράδειγμα: 1. Οδηγία για ενέργεια 1 Απόκριση τυ μηχανήματς στην δηγία για ενέργεια 1 2. Οδηγία για ενέργεια 2 Απαριθμήσεις Οι απαριθμήσεις χωρίς υπχρεωτική σειρά παρυσιάζνται ως λίστα με κυκκίδες απαρίθμησης. Παράδειγμα: Σημεί 1 Σημεί 2 Αριθμί θέσεων σε εικόνες Οι αριθμί εντός παρενθέσεων παραπέμπυν σε αριθμύς θέσεων σε εικόνες. 8 AMATRON 3 BAG

9 Γενικές υπδείξεις ασφαλείας 2 Γενικές υπδείξεις ασφαλείας Η γνώση των βασικών υπδείξεων ασφαλείας και των καννισμών ασφαλείας απτελεί βασική πρϋπόθεση για τν ασφαλή χειρισμό και την απρόσκπτη λειτυργία τυ μηχανήματς. Τ εγχειρίδι λειτυργίας πρέπει να φυλάσσεται πάντα στ σημεί χρήσης τυ μηχανήματς! πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή πρσβάσιμ στυς χειριστές και τ πρσωπικό συντήρησης! 2.1 Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας Οι υπδείξεις ασφαλείας επισημαίννται με τ τρίγων σύμβλ ασφαλείας και την πρειδπιητική λέξη πυ πρηγείται. Η πρειδπιητική λέξη (ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ) περιγράφει τη σβαρότητα τυ πιθανύ κινδύνυ και έχει την ακόλυθη σημασία: ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει έναν άμεσ κίνδυν με υψηλή επικινδυνότητα, πυ θα έχει ως συνέπεια τν θάνατ ή σβαρότατ τραυματισμό (απώλεια μελών τυ σώματς ή μόνιμες βλάβες), εφόσν δεν απφευχθεί. Σε περίπτωση παράβλεψης αυτών των υπδείξεων υπάρχει κίνδυνς θανάτυ ή σβαρότατυ τραυματισμύ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει έναν πιθανό κίνδυν με μέτρια επικινδυνότητα, πυ ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τν θάνατ ή (σβαρότατ) τραυματισμό, εφόσν δεν απφευχθεί. Σε περίπτωση παράβλεψης αυτών των υπδείξεων υπάρχει ενδεχμένως κίνδυνς θανάτυ ή σβαρότατυ τραυματισμύ. ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει έναν κίνδυν με χαμηλή επικινδυνότητα, πυ ενδέχεται να έχει ως συνέπεια ελαφρύς έως μέτριυς τραυματισμύς ή υλικές ζημιές, εφόσν δεν απφευχθεί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ επισημαίνει μια υπχρέωση ειδικής συμπεριφράς ή ενέργειας για τν ρθό χειρισμό τυ μηχανήματς. Σε περίπτωση παράβλεψης αυτών των υπδείξεων ενδέχεται να πρκληθύν βλάβες στ μηχάνημα ή στ περιβάλλν τυ. AMATRON 3 BAG

10 Γενικές υπδείξεις ασφαλείας ΥΠΟΔΕΙΞΗ επισημαίνει συμβυλές για τη χρήση και ιδιαίτερα χρήσιμες πληρφρίες. Αυτές ι υπδείξεις σας βηθύν να εκμεταλλευτείτε με ιδανικό τρόπ όλες τις λειτυργίες τυ μηχανήματός σας. 2.2 Υπδείξεις ασφαλείας σχετικά με την χρήση GPS ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τ ριπίδι διανμής τυ λιπασματδιανμέα απτελεί στην αυτόματη λειτυργία πιθανό κίνδυν για πρόσωπα στην περιχή εργασίας. Ο κίνδυνς ενδέχεται να παρυσιαστεί από τ αυτόματ άνιγμα των συρτών κλεισίματς. 10 AMATRON 3 BAG

11 Οδηγίες τπθέτησης 3 Οδηγίες τπθέτησης Τ λγισμικό έχει σχεδιαστεί για τπθέτηση της κεραίας GPS στ τρακτέρ, βλέπε σελίδα AMABUS Η σύνδεση τυ AMATRON 3 μπρεί να πραγματπιηθεί με τν βασικό εξπλισμό τυ τρακτέρ ή με την καλωδίωση ISOBUS. Ο βασικός εξπλισμός τυ τρακτέρ (κνσόλα με διανμέα) πρέπει να τπθετηθεί στην καμπίνα εντός τυ πτικύ πεδίυ τυ δηγύ, σε σημεί στα δεξιά τυ σε σημεί άμεσα πρσβάσιμ από αυτόν, χωρίς κραδασμύς και ηλεκτρικά αγώγιμ. Αφαιρέστε τ χρώμα από τα σημεία συναρμλόγησης, για την απφυγή ηλεκτρστατικύ φρτίυ. Η απόσταση από τη συσκευή ραδιεπικινωνίας ή την κεραία της θα πρέπει να είναι τυλάχιστν 1 m. AMATRON 3 BAG

12 Οδηγίες τπθέτησης 3.2 ISOBUS / ISOBUS Light Για μηχανήματα, πυ είναι συνδεδεμένα με την καλωδίωση ISOBUS Light σε τρακτέρ ISOBUS. Πρέπει να απενεργπιηθεί η λειτυργία ISOBUS τυ τερματικύ τυ τρακτέρ. 3.3 Σύνδεση δεύτερυ τερματικύ 12 AMATRON 3 BAG

13 Οδηγίες τπθέτησης 3.4 Καλωδίωση εξωτερικύ Lightbar και πρσμιωμένυ ECU τρακτέρ Lightbar Πρσμιωμέν ECU τρακτέρ Lightbar και πρσμιωμέν ECU τρακτέρ AMATRON 3 BAG

14 Περιγραφή πρϊόντς 4 Περιγραφή πρϊόντς Τ AMATRON 3 μπρεί να χρησιμπιηθεί με δύ τρόπυς λειτυργίας ανάλγα με τν εξπλισμό τυ μηχανήματς: Ως τερματικό AMAZONE για μηχανήματα AMAZONE (AMABUS). Ως τερματικό ISOBUS για όλα τα μηχανήματα με εξπλισμό ISOBUS (πιστπίηση ISOBUS κατά AEF 2013). Κατά την ενεργπίηση τυ AMATRON 3 μπρείτε να επιλέξετε τν τρόπ λειτυργίας ISOBUS ή AMABUS. Στ μενύ εγκατάστασης τερματικύ μπρείτε επίσης να ρυθμίσετε την πρεπιλεγμένη εφαρμγή εκκίνησης. 4.1 Εφαρμγές στ AMATRON 3 Εφαρμγές σε κάθε AMATRON 3: Χειρισμός τυ μηχανήματς (ISOBUS ή AMABUS) Εγκατάσταση τερματικύ Πραιρετικές εφαρμγές: GPS-Switch GPS-Track GPS-Maps GPS-Headland TaskController (διαχείριση παραγγελιών) 4.2 Εφαρμγή ελέγχυ μηχανήματς Για τν χειρισμό και την επιτήρηση τυ μηχανήματς AMAZONE βλέπε ξεχωριστό εγχειρίδι λειτυργίας. 4.3 Εφαρμγή εγκατάστασης τερματικύ 4.4 Εφαρμγή TaskController Στην εγκατάσταση τερματικύ μπρείτε να πραγματπιήσετε ρυθμίσεις, πυ αφρύν απευθείας τ τερματικό, βλέπε σελίδα 25. Τ TaskController είναι η διαχείριση παραγγελιών για μηχανήματα ISOBUS, βλέπε σελίδα 36. Είναι ενεργπιημένη μια έκδση δκιμής 50 ωρών. 14 AMATRON 3 BAG

15 Περιγραφή πρϊόντς 4.5 Εφαρμγές GPS Για την εφαρμγή GPS απαιτείται ένας δέκτης GPS GPS-Switch (πραιρετική επιλγή) GPS-Track (πραιρετική επιλγή) Κατά τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων δεν μπρύν να απφευχθύν τελείως ι λανθασμένες δσλγίες κατά την ενεργπίηση και την απενεργπίηση των μηχανημάτων στ κεφαλάρι τυ χωραφιύ και κατά τη διέλευση από τα άκρα τυ χωραφιύ. Πιθανές συνέπειες, όπως επικαλύψεις, ενδέχεται να πρκαλέσυν ζημιές στα φυτά, αυξημένες εισχωρήσεις σε επιφανειακά ύδατα ή πλαγιασμένα φυτά. Αυτά τα μεινεκτήματα μπρύν να απφευχθύν με τ συνδεδεμέν με έναν δέκτη GPS GPS-Switch. Τ GPS-Switch επιτρέπει μια ακριβή ως πρς τη θέση ενεργπίηση στ κεφαλάρι, στ άκρ τυ χωραφιύ ή κατά την παράκαμψη εμπδίων. Λαμβάννται υπόψη τα χαρακτηριστικά τυ βραχίνα, των τμημάτων ράμπας και τα χαρακτηριστικά διανμής τυ εκάσττε μηχανήματς. Κατά την πρώτη πρεία γύρω από τ χωράφι καταγράφνται τα όρια τυ χωραφιύ. Με βάση αυτά τα όρια, τ GPS-Switch καθρίζει ανάλγα με τις παραμέτρυς τυ μηχανήματς σε πια θέση στ χωράφι η συσκευή πρέπει να ενεργπιηθεί ή να απενεργπιηθεί ή αν πρέπει να αλλάξει τ πλάτς εργασίας. Είναι ενεργπιημένη μια έκδση δκιμής 50 ωρών. Τ GPS-Track χρησιμεύει στην ακλύθηση ίχνυς στ χωράφι. Η εφαρμγή είναι ενσωματωμένη στ GPS-Switch, βλέπε σελίδα 86. Είναι ενεργπιημένη μια έκδση δκιμής 50 ωρών GPS Headland Για τη δημιυργία ενός εικνικύ κεφαλαριύ χωραφιύ. Η εφαρμγή είναι ενσωματωμένη στ GPS-Switch, βλέπε σελίδα 73. Είναι ενεργπιημένη μια έκδση δκιμής 50 ωρών Εισαγωγή χαρτών εφαρμγών GPS-Maps (πραιρετική επιλγή) Η επεξεργασία των χωραφιών, για τα πία εισάγνται χάρτες εφαρμγών, γίνεται σύμφωνα με τις απθηκευμένες στχευόμενες τιμές. Οι στχευόμενες τιμές μπρύν να πρσαρμστύν μετά την εισαγωγή. Η εφαρμγή είναι ενσωματωμένη στ GPS-Switch, βλέπε σελίδα 68. Είναι ενεργπιημένη μια έκδση δκιμής 50 ωρών. AMATRON 3 BAG

16 Περιγραφή πρϊόντς 4.6 Έκδση λγισμικύ Τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ισχύει από την έκδση λγισμικύ: AMATRON 3 Έκδση λγισμικύ V Για την έκδση λγισμικύ ανατρέξτε στ υπμενύ διάγνωσης τερματικύ της εγκατάστασης τερματικύ. 4.7 Θύρα USB Τ GPS-Switch διαθέτει μία θύρα USB για ανταλλαγή δεδμένων με USB-Stick. 4.8 Πινακίδα τύπυ και σήμανση CE Στην ακόλυθη εικόνα εμφανίζεται η διάταξη της πινακίδας τύπυ και της σήμανσης CE. Στην πινακίδα τύπυ αναφέρνται τα εξής: (1) Αρ. αναγνώρισης μηχανήματς: (2) Τύπς 16 AMATRON 3 BAG

17 5 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON 3 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON 3 Τ AMATRON 3 αρχίζει να λειτυργεί πάντα με τν τελευταί τρόπ λειτυργίας. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα επιλγής τρόπυ λειτυργίας μετά την ενεργπίηση. ISO-VT (ISOBUS) Τερματικό AMAZONE (AMABUS) τ AMATRON 3 αρχίζει να λειτυργεί με τν τρόπ λειτυργίας πυ είναι επιλεγμένς στην εγκατάσταση τερματικύ Επιλγή της εφαρμγής AMATRON 3 Επιλγή της εφαρμγής AMATRON 3 Εφαρμγή ελέγχυ μηχανήματς Εφαρμγή GPS Εγκατάσταση τερματικύ TaskController Έλεγχς μηχανήματς (Κύρι μενύ) GPS (Κύρι μενύ) Εγκατάσταση τερματικύ TaskController Μετά τ πάτημα τυ πλήκτρυ για τρία δευτερόλεπτα εμφανίζεται τ μενύ για τη χειρκίνητη επιλγή μιας εφαρμγής. AMATRON 3 BAG

18 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON Περιγραφή των πλήκτρων και των πεδίων λειτυργιών Οι λειτυργίες πυ απεικνίζνται στ δεξί άκρ της θόνης με ένα πεδί λειτυργιών ελέγχνται από τις δύ σειρές πλήκτρων δεξιά, δίπλα από την θόνη. AMABUS Τετράγων πεδί λειτυργιών (A) Πλήκτρα (F1 F4) Πεδί λειτυργιών χωρισμέν διαγώνια: Πεδί λειτυργιών κάτω δεξιά (B) Πλήκτρα (F1 F4) Πεδί λειτυργιών επάνω αριστερά (C) Πλήκτρα (F5 - F8) ISOBUS Τετράγων πεδί λειτυργιών (A) Πλήκτρα (F1 F4) Τετράγων πεδί λειτυργιών (Β) Πλήκτρα (F5 F8) 18 AMATRON 3 BAG

19 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON 3 Ενεργπίηση / απενεργπίηση (διατηρείτε τ AMATRON 3 πάντα απενεργπιημέν κατά την πρεία σε δημόσιυς δρόμυς). Εναλλαγή μεταξύ των εφαρμγών επιστρφή στην τελευταία πρβλή μενύ εναλλαγή Μενύ εργασιών - Κύρι μενύ ακύρωση εισαγωγής στιχείων μετάβαση στ μενύ εργασιών (πίεση πλήκτρυ τυλ. 1 δευτερόλεπτ) μετακίνηση σε άλλες σελίδες μενύ διάγνωση GPS μενύ εκμάθησης λαβής πλλαπλών λειτυργιών επιβεβαίωση θνών ειδπίησης ISOBUS (ανάλγα με την εφαρμγή) κέρσρας στην θόνη πρς τα αριστερά κέρσρας στην θόνη πρς τα δεξιά απδχή επιλεγμένων αριθμών και γραμμάτων επιβεβαίωση κρίσιμης ειδπίησης πσότητα 100% στ μενύ εργασιών κέρσρας στην θόνη πρς τα επάνω αύξηση στχευόμενης πσότητας κατά την εργασία κατά τ πσστιαί βήμα κέρσρας στην θόνη πρς τα κάτω μείωση στχευόμενης πσότητας κατά την εργασία κατά τ πσστιαί βήμα AMATRON 3 BAG

20 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON Πλήκτρ Shift Τ πλήκτρ Shift απαιτείται στ μενύ εργασιών τυ συστήματς ελέγχυ μηχανήματς. Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει τ πλήκτρ Shift (1). Όταν τ πλήκτρ Shift είναι ενεργό, αυτό υπδεικνύεται στην θόνη. Πατώντας τ πλήκτρ Shift εμφανίζνται πρόσθετα πεδία λειτυργιών και η αντιστίχιση των πλήκτρων λειτυργιών αλλάζει ανάλγα. 20 AMATRON 3 BAG

21 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON Εισαγωγές στιχείων στ τερματικό Παράδειγμα: Για τν χειρισμό τυ τερματικύ εμφανίζνται σε αυτό τ εγχειρίδι λειτυργίας τα πεδία λειτυργιών, για να ενημερώνεστε ότι πρέπει να πατήσετε τ πλήκτρ πυ αντιστιχεί στ πεδί λειτυργιών. Πεδί λειτυργιών : Περιγραφή στ εγχειρίδι λειτυργίας: Εκτελέστε τη λειτυργία A. Ενέργεια: Ο χειριστής πατάει τ πλήκτρ F2 πυ έχει εκχωρηθεί στ πεδί λειτυργιών, για να εκτελέσει τη λειτυργία A Εισαγωγή κειμένων Όταν απαιτείται η εισαγωγή κειμένων ή αριθμών στ τερματικό, εμφανίζεται τ μενύ εισαγωγής στιχείων. Στ κάτω τμήμα της θόνης εμφανίζεται ένα πεδί επιλγών με γράμματα ή αριθμύς, από τυς πίυς δημιυργείται η γραμμή εισαγωγής (1).,,, Επιλγή γραμμάτων ή αριθμών στ πεδί επιλγών. Απδχή της επιλγής Μετακίνηση σήμανσης στη γραμμή εισαγωγής πρς τα αριστερά. Μετακίνηση σήμανσης στη γραμμή εισαγωγής πρς τα δεξιά. Διαγραφή στη γραμμή εισαγωγής Αριθμί στ πεδί επιλγών Γράμματα στ πεδί επιλγών, εναλλαγή κεφαλαίων / πεζών επιβεβαίωση της γραμμής εισαγωγής μετά τη συμπλήρωσή της. AMATRON 3 BAG

22 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON Εισαγωγή αριθμών + Αύξηση τιμής - Μείωση τιμής ή, Επιλγή θέσης υπδιαστλής, Ρύθμιση της επιλεγμένης θέσης υπδιαστλής Οι ριακές τιμές για την καταχώρηση εμφανίζνται δεξιά από την τιμή εισαγωγής: Για την εισαγωγή αρνητικών τιμών (π.χ. GPSx) ρυθμίστε τις θέσεις υπδιαστλής με τα, στ 0, στη συνέχεια μεταβείτε με τ - στην αρνητική περιχή Επιλγή πραιρετικών στιχείων Ρυθμίστε τη θέση τυ βέλυς επιλγής (1) με τα και. Απδεχθείτε την επιλγή (2). 22 AMATRON 3 BAG

23 Χειρισμός τυ τερματικύ AMATRON Λειτυργία εναλλαγής Ενεργπίηση/απενεργπίηση λειτυργιών: Πατήστε τ πλήκτρ λειτυργίας (2) μία φρά Λειτυργία ενεργπιημένη (1). Πατήστε ξανά τ πλήκτρ λειτυργίας Λειτυργία απενεργπιημένη Εισαγωγές στιχείων για ISOBUS, εγκατάσταση τερματικύ, TaskController (1) Εισαγωγή με επιλγή μιας γραμμής λειτυργιών. (2) Εισαγωγή στιχείων με επιλγή ενός γκρι πεδίυ λειτυργιών. Επιλγή Επιβεβαίωση επιλγής Απδχή της επιλγής AMATRON 3 BAG

24 Έλεγχς μηχανήματς 6 Έλεγχς μηχανήματς Μεταβείτε στ μενύ ελέγχυ μηχανήματς. 6.1 Τρόπς λειτυργίας τυ τερματικύ ISO-VT Τ AMATRON 3 μπρεί να χρησιμπιηθεί ως τερματικό ISOBUS, όταν τα μηχανήματα καλύπτυν τις αντίστιχες πρϋπθέσεις. Πρσέξτε επίσης τ εγχειρίδι λειτυργίας τυ αντίστιχυ λγισμικύ ISOBUS για τν έλεγχ τυ μηχανήματς. 6.2 Τρόπς λειτυργίας ως τερματικό AMAZONE Πρσέξτε επίσης τ εγχειρίδι λειτυργίας τυ αντίστιχυ λγισμικύ ΑΜΑBUS για τν έλεγχ τυ μηχανήματς. 24 AMATRON 3 BAG

25 Εγκατάσταση τερματικύ 7 Εγκατάσταση τερματικύ Μεταβείτε στ μενύ εγκατάστασης τερματικύ. Εναλλαγή ημέρας-νύχτας Διαμόρφωση ρυθμίσεων τερματικύ (βλέπε σελίδα 26) ECU τρακτέρ (βλέπε σελίδα 27) Αντιστίχιση Aux-N, εκχώρηση λειτυργιών σε πιαδήπτε λαβή πλλαπλών λειτυργιών (βλέπε σελίδα 30) Διαχείριση αδειών χρήσης (βλέπε σελίδα 32) Διάγνωση τερματικύ (βλέπε σελίδα 33) Ρυθμίσεις κυμπιύ εναλλαγής (βλέπε σελίδα 34) Διαμόρφωση εφαρμγής εκκίνησης τερματικύ (βλέπε σελίδα 34) Διαμόρφωση παράλληλης λειτυργίας τερματικύ (βλέπε σελίδα 35) Διαχειριστής πργράμματς τερματικύ (βλέπε σελίδα 35) Από τα υπμενύ επιστρφή στην εγκατάσταση τερματικύ. AMATRON 3 BAG

26 Εγκατάσταση τερματικύ 7.1 Ρυθμίσεις τερματικύ Ρύθμιση φωτεινότητας Ρύθμιση έντασης ήχυ Ρύθμιση ημερμηνίας Ρύθμιση ώρας Ρύθμιση ζώνης ώρας Ρύθμιση γλώσσας Ρύθμιση μνάδας μέτρησης (μόν ISOBUS) Ρύθμιση μρφής ώρας Ρύθμιση υπδιαστλής (μόν ISOBUS) Ρύθμιση μρφής ημερμηνίας ASD-Baudrate Αριθμός ISOBUS-UT (μόν ISOBUS) Σε περίπτωση περισσότερων τερματικών, εκχώρηση ενός αριθμύ στ AMATRON 3 για αναγνώριση. 26 AMATRON 3 BAG

27 Εγκατάσταση τερματικύ 7.2 ECU τρακτέρ (πρσμιωμέν) Τ ECU ενός τρακτέρ ISOBUS μεταδίδει στιχεία τυ τρακτέρ, πυ απαιτύνται από τ μηχάνημα. Στ πρσμιωμέν ECU τυ τρακτέρ υπάρχει η δυνατότητα χειρκίνητης καταχώρησης στιχείων για περισσότερα τρακτέρ. Τ ECU τρακτέρ (πρσμιωμέν) πρέπει να έχει δημιυργηθεί και να είναι ενεργό: Για όλα τα μηχανήματα AMABUS Τα μηχανήματα AMABUS δεν μπρύν να εφαρμόσυν δεδμένα από κάπι τρακτέρ ISOBUS. Για μηχανήματα ISOBUS, όταν δεν είναι διαθέσιμ κάπι τρακτέρ ISOBUS. Τα μηχανήματα ISOBUS απαιτύν ένα τρακτέρ ISOBUS για μεταφρά δεδμένων. Για μηχανήματα ISOBUS, εάν δεν θέλετε να χρησιμπιηθύν τα στιχεία σύνδεσης τυ τρακτέρ ISOBUS. Στιχεία σύνδεσης (καταχωρήσεις για τη γεωμετρία τυ τρακτέρ), τα πία είναι απαραίτητα για την επιλγή μέσω GPS-Switch. Για τν σκπό αυτό απαιτείται ένα πρόσθετ καλώδι σύνδεσης, βλέπε σελίδα 13. ECU τρακτέρ δημιυργημέν και ενεργό - ECU τρακτέρ δημιυργημέν και όχι ενεργό - Εμφάνιση επιλεγόμενων τρακτέρ: Εμφάνιση στιχείων τρακτέρ: Δημιυργία πρόσθετυ τρακτέρ Επεξεργασία επιλεγμένυ τρακτέρ Διαγραφή επιλεγμένυ τρακτέρ AMATRON 3 BAG

28 Εγκατάσταση τερματικύ Δημιυργία ή επεξεργασία νέυ τρακτέρ Εισάγετε ένα όνμα για τ τρακτέρ Καταχωρήστε τις διαστάσεις για τα σημεία σύνδεσης και τη θέση τυ δέκτη GPS. Απστλή στιχείων σύνδεσης. Ρυθμίσεις ταχύτητας Ρυθμίσεις άξνα PTO Στιχεία σύνδεσης A: Θέση τυ δέκτη GPS σε σχέση με τ κέντρ τυ μηχανήματς σε εγκάρσια διεύθυνση- δεξιά θετική τιμή αριστερά αρνητική τιμή B: Θέση τυ δέκτη GPS σε σχέση με τν πίσω άξνα σε διαμήκη διεύθυνση μπρστά από τν άξνα θετική τιμή πίσω από τν άξνα αρνητική τιμή C: Θέση της ράβδυ έλξης / των σημείων υπδχής κάτω βραχιόνων σε σχέση με τν πίσω άξνα σε διαμήκη διεύθυνση 28 AMATRON 3 BAG

29 Εγκατάσταση τερματικύ Ρυθμίσεις ταχύτητας Επιλέξτε την πηγή για τ σήμα ταχύτητας. Γράψτε την τιμή για τυς παλμύς ανά 100 m, ή Πρσδιρίστε την τιμή για τυς παλμύς ανά 100 m: Κινηθείτε ακριβώς 100 m ευθεία πρς τα εμπρός, σταματήστε. 3. Εμφανίζνται ι παλμί πυ υπλγίστηκαν. Εμφάνιση τρέχυσας ταχύτητας Ρυθμίσεις άξνα PTO Γράψτε τν αριθμό των παλμών ανά περιστρφή. Εμφάνιση τρέχντς αριθμύ στρφών άξνα ΡΤΟ AMATRON 3 BAG

30 Εγκατάσταση τερματικύ 7.3 Αντιστίχιση Aux-N (ISOBUS) Εάν είναι συνδεδεμένη μια λαβή πλλαπλών λειτυργιών πυ επιτρέπει ελεύθερη αντιστίχιση, μπρείτε να εκχωρήσετε τις λειτυργίες ενός μηχανήματς ISOBUS σε ένα πλήκτρ της λαβής πλλαπλών λειτυργιών. Τύπς μηχανής Λειτυργία Πλήκτρ και επίπεδ Λαβή πλλαπλών λειτυργιών Διενέργεια αντιστίχισης πλήκτρων: Εμφανίζεται η τρέχυσα αντιστίχιση πλήκτρων. 1. Επιλγή μιας λειτυργίας από τη λίστα λειτυργιών. 2. Επιβεβαιώστε την επιλγή. Εμφανίζεται η λίστα πλήκτρων. 3. Πατήστε στη λαβή πλλαπλών λειτυργιών τ επιθυμητό πλήκτρ στ επιθυμητό επίπεδ (δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε όλα τα πλήκτρα πλλαπλών λειτυργιών). Επιλέξτε εναλλακτικά μια αντιστίχιση πλήκτρων στ μενύ και επιβεβαιώστε την επιλγή. Τ επιλεγμέν πλήκτρ είναι εκχωρημέν στην επιλεγμένη λειτυργία. Διαγραφή όλων των αντιστιχίσεων Διαγραφή μίας αντιστίχισης Επιστρφή 30 AMATRON 3 BAG

31 Εγκατάσταση τερματικύ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εκτέλεση ακύσιων λειτυργιών εξ αιτίας λανθασμένυ χειρισμύ με λαβή πλλαπλών λειτυργιών ελεύθερης αντιστίχισης. Μετά την εκκίνηση τυ AMATRON 3 εμφανίζεται η αντιστίχιση της συνδεδεμένης λαβής πλλαπλών λειτυργιών. 1. Ελέγξτε ευσυνείδητα την αντιστίχιση των πλήκτρων. 2. Επιβεβαιώστε την αντιστίχιση πλήκτρων. 3. Μπρείτε να δείτε την αντιστίχιση πλήκτρων στ AMATRON Για την εμφάνιση της αντιστίχισης πλήκτρων στα διάφρα επίπεδα, ενεργπιήστε τ επίπεδ στη λαβή πλλαπλών λειτυργιών. AMATRON 3 BAG

32 Εγκατάσταση τερματικύ 7.4 Διαχείριση αδειών χρήσης Μετά την αγρά νέων αδειών χρήσης, πρέπει, πρκειμένυ να τις ενεργπιήσετε, να επιλέξετε την αντίστιχη εφαρμγή και να καταχωρήσετε τν κωδικό αριθμό πυ παραλάβατε. Για όλες τις δκιμαστικές εκδόσεις 50 ωρών, εμφανίζεται χρόνς πυ απμένει. 32 AMATRON 3 BAG

33 Εγκατάσταση τερματικύ 7.5 Διάγνωση τερματικύ Εκδόσεις λγισμικύ Στην επάνω γραμμή εμφανίζεται η έκδση λγισμικύ τυ AMATRON 3. Στις επόμενες γραμμές εμφανίζνται ι εκδόσεις των εκάσττε μνάδων λγισμικύ. Διαχείριση USB Εδώ μπρείτε να βλέπετε και να διαγράφετε δεδμένα εργασιών και αρχεία καταγραφής. Για αυτόν τν σκπό, δημιυργήστε πρηγυμένως αντίγραφα ασφαλείας σε USB-Stick. Εκτός αυτύ, εμφανίζεται μια λίστα των στιγμιότυπων θόνης. Διαχείριση μνήμης Εδώ εμφανίζνται ι θόνες χειρισμύ των μηχανημάτων πυ έχυν φρτωθεί έστω και μία φρά. Αν δεν χρειάζεστε πια κάπι μηχάνημα, μπρείτε να διαγράψετε αυτή τη μνήμη. Επαναφρά Επαναφρά τυ GPS-Switch/Track: Γίνεται επαναφρά όλων των ρυθμίσεων στις εφαρμγές GPS. Τα δημιυργημένα μηχανήματα διαγράφνται. Επαναφρά ρυθμίσεων τερματικύ AMATRON 3: Γίνεται επαναφρά όλων των ρυθμίσεων τυ AMATRON 3 (γλώσσα κτλ.). Εργστασιακές ρυθμίσεις: Επαναφρά GPS-Switch/Track και AMATRON 3. Γίνεται επαναφρά λόκληρυ τυ Amatron 3 μαζί με όλες τις εφαρμγές τυ. Δυνατότητα δημιυργίας στιγμιότυπων θόνης Για τ σκπό αυτό: 1. Εμφανίστε τ περιεχόμεν της θόνης για τ στιγμιότυπ θόνης. 2. Πατήστε ταυτόχρνα τα πλήκτρα,. Στ USB-Stick δημιυργείται φάκελς στιγμιότυπων θόνης (Screenshots). Τ αρχεί με τ περιεχόμεν της θόνης αντιγράφεται στν φάκελ. Σύνψη λειτυργιών Διάγνωση υπλγιστή εργασιών Ρυθμίσεις CanTrace AMATRON 3 BAG

34 Εγκατάσταση τερματικύ 7.6 Ρυθμίσεις κυμπιύ εναλλαγής Επιλγή των εφαρμγών, στις πίες έχετε πρόσβαση κατευθείαν μέσω εναλλαγής με τ πλήκτρ. Εάν απενεργπιήσετε την εγκατάσταση τερματικύ (σέρβις), μπρείτε να τ ενεργπιήσετε ξανά πατώντας τ πλήκτρ δευτερόλεπτα. για τρία 7.7 Τερματικό Εφαρμγή εκκίνησης Εκκίνηση τερματικύ με μενύ boot Εκκίνηση τερματικύ σε λειτυργία AMABUS Εκκίνηση τερματικύ σε λειτυργία ISOBUS 34 AMATRON 3 BAG

35 Εγκατάσταση τερματικύ 7.8 Τερματικό Διαμόρφωση παράλληλης λειτυργίας Αν θέλετε να εκτελείται έλεγχς τυ μηχανήματς και η εφαρμγή GPS από διαφρετικά τερματικά, πρέπει να αντιστιχίσετε στ εκάσττε τερματικό την επιθυμητή λειτυργία. Εκκίνηση τερματικύ ως AMATRON και GPS-Switch Εκκίνηση τερματικύ ως AMATRON Εκκίνηση τερματικύ ως GPS-Switch 7.9 Τερματικό Διαχειριστής πργράμματς Ενεργπίηση εξωτερικύ Lightbar. Τ εξωτερικό Lightbar συνδέεται μεταξύ εισόδυ GPS στ τερματικό και δέκτη GPS, βλέπε σελίδα 13. Επιλέξτε πργράμματα δήγησης GPS ανάλγα με τν δέκτη GPS απενεργπιημέν GPS_A100/101 GPS_NovAtel GPS_SGR1 GPS_STD (στάνταρ) Διαμόρφωση τυ δέκτη GPS, βλέπε σελίδα 50. AMATRON 3 BAG

36 TaskController - Διαχείριση έργων 8 TaskController - Διαχείριση έργων Μεταβείτε στ μενύ TaskController Τ TaskController είναι μια εφαρμγή, πυ δημιυργεί στ τερματικό χειρισμύ μια θύρα διασύνδεσης μεταξύ αγρτικύ μηχανήματς και συστήματς διαχείρισης χωραφιών. Με τ TaskController είναι δυνατή Θα εισαχθύν βασικά δεδμένα και εργασίες. η δημιυργία βασικών δεδμένων. η δημιυργία και η επεξεργασία παραγγελιών. Εδώ δεν υπάρχει η δυνατότητα τρππίησης βασικών δεδμένων, πυ έχυν εισαχθεί από τ σύστημα διαχείρισης χωραφιών. Υπστηρίζνται ι ακόλυθες λειτυργίες: Δημιυργία παραγγελιών στ τερματικό. Θέαση και επεξεργασία παραγγελιών πυ έχυν σχεδιαστεί με τη χαρτγράφηση χωραφιύ. Μεταφρά χαρτών εφαρμγών από μια παραγγελία στ GPS- Switch. Μεταφρά πρεπιλγών στν υπλγιστή εργασιών ISOBUS. Τεκμηρίωση της εκτέλεσης των εργασιών. Τ είδς των τεκμηριωμένων δεδμένων εξαρτάται από τ είδς τυ υπλγιστή εργασίας ISOBUS. Απθήκευση συμβάντων εργασίας, για να μπρύν να αξιλγηθύν με τ λγισμικό PC. Καταγραφή δεδμένων παραγγελίας χωρίς κενά. USB-Stick Τ USB-Stick χρησιμεύει στα εξής: Χρησιμεύει στη μεταφρά των δεδμένων μεταξύ της χαρτγράφησης χωραφιύ και τυ τερματικύ. Χρησιμεύει ως εξωτερική μνήμη κατά την εργασία. Τ USB-Stick πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμέν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ένδειξη μη τπθετημένυ USB-Stick / φάκελς Task Data δεν έχει δημιυργηθεί:. 36 AMATRON 3 BAG

37 TaskController - Διαχείριση έργων Τ TaskController απτελείται από τα εξής Παραγγελίες Βασικά δεδμένα Ενεργή παραγγελία εάν έχει αρχίσει μια παραγγελία Λίστα παραγγελιών εάν δεν έχει αρχίσει κάπια παραγγελία. αγρτεμαχίυ Ο φάκελς TaskData δημιυργείται στ USB-Stick. Εδώ απθηκεύνται τα δεδμένα παραγγελίας ISO-XML από τ αρχεί αγρτεμαχίυ. μρφή USB-Stick, δεδμένα διαγραφή Ρύθμιση λειτυργιών TaskController Δημιυργία αντιγράφων ασφαλείας στ USB-Stick. Απθηκεύστε πωσδήπτε τα δεδμένα πριν από την αφαίρεση τυ USB-Stick. Διαφρετικά ενδέχεται να χαθύν όλα τα δεδμένα παραγγελιών. AMATRON 3 BAG

38 TaskController - Διαχείριση έργων 8.1 Παραγγελίες Λίστα παραγγελιών: Εμφανίζνται όλες ι παραγγελίες: Η παραγγελία έχει αρχίσει Η παραγγελία λκληρώθηκε: (πράσιν) (κόκκιν) Νέα παραγγελία, κενό: (κίτριν) Εμφανίζνται στιχεία για την επιλεγμένη παραγγελία: Μετά την επιλγή της επιλεγμένης εργασίας μπρείτε να την αρχίσετε ή να την λκληρώσετε. δημιυργία νέας παραγγελίας αντιγραφή παραγγελίας επιστρφή Οι κενές παραγγελίες μπρύν να τρππιηθύν: 1. Ανίξτε την επιλεγμένη παραγγελία. 2. Επεξεργαστείτε την παραγγελία Έναρξη νέας ή τελειωμένης εργασίας: Έναρξη επιλεγμένης εργασίας, πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε επιστρφή 38 AMATRON 3 BAG

39 TaskController - Διαχείριση έργων Εργασία πυ έχει αρχίσει: Ονμαστική τιμή καταχωρημένη. Οι χάρτες εφαρμγής εκχωρύνται αυτόματα (GPS-Maps, ASD, εργασία με χάρτη εφαρμγής). Υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας της εργασίας με νμαστική τιμή / χάρτη εφαρμγής πυ έχει αρχίσει. τερματισμός παραγγελίας πυ έχει αρχίσει Μπρείτε να αρχίσετε ξανά μια λκληρωμένη παραγγελία. επιστρφή Σταθερή νμαστική τιμή: Για κάθε εργασία πρέπει να καταχωρηθεί μία νμαστική τιμή. Μεταβλητή νμαστική τιμή μέσω χάρτη εφαρμγής: Οι εισηγμένες εργασίες μπρύν να περιέχυν έναν χάρτη εφαρμγής. Χάρτες εφαρμγής εισηγμένι μέσω GPS-Maps μπρύν να εκχωρηθύν στην εργασία. Μέσω της διεπαφής ASD μπρύν να εκχωρηθύν στην εργασία νμαστικές τιμές. Ο χάρτης εφαρμγής εμφανίζεται στ GPS-Switch και χρησιμπιείται για την καταγραφή νμαστικών πστήτων. Καταχωρήσεις στην παραγγελία πυ έχει αρχίσει Στάδια εργασίας Ρυθμίστε την νμαστική πσότητα και εκχωρήστε τη στ μηχάνημα Πελάτης Αγρόκτημα Αγρτεμάχι Υπεύθυνς εργάτης Τρακτέρ Οδηγός Είδς εργασίας AMATRON 3 BAG

40 TaskController - Διαχείριση έργων 8.2 Βασικά δεδμένα Για τα βασικά δεδμένα απθηκεύνται τα εξής αντικείμενα: Ονμαστικές τιμές Βλέπε σελίδα 41 Αγρτεμάχια Αγρκτήματα Πελάτες Συσκευές Βλέπε σελίδα 42 Εργάτες Πρϊόντα Μπρείτε να ανίγετε ξεχωριστά τα αντικείμενα. Υπάρχει η δυνατότητα τρππιήσεων. άνιγμα επιλεγμένυ αντικειμένυ Αναζήτηση αντικειμένυ δημιυργία νέυ αντικειμένυ διαγραφή αντικειμένυ επεξεργασία αντικειμένυ επιστρφή (πάντα επιστρφή στην κύρια σελίδα) 40 AMATRON 3 BAG

41 TaskController - Διαχείριση έργων Ονμαστικές τιμές Μπρύν να δημιυργηθύν μεμνωμένες νμαστικές τιμές. Οι εργασίες μπρύν να περιέχυν χάρτες εφαρμγής Ένδειξη: ψηφί, μνάδα, μέσ Δυνατότητα εισαγωγής νμαστικών τιμών μέσω GPS-Maps (αρχεί shape). Ένδειξη: GPS-Maps Μέσω της διεπαφής ASD μπρύν να είναι διαθέσιμες νμαστικές τιμές. Ένδειξη: ASD Εισαγωγή νμαστικών τιμών Τιμή Μνάδα Μέσ AMATRON 3 BAG

42 TaskController - Διαχείριση έργων Εισαγωγή συσκευών Ρυθμίσεις γεωμετρίας συσκευών AMAZONE Τ μηχάνημα AMABUS πρέπει να συνδεθεί. ISOBUS και AMABUS: Μπρύν να συνδεθύν πρόσθετα μηχανήματα. Συσκευές ISO-XML Όλα τα μηχανήματα στ ISOBUS συνδένται εδώ αυτόματα. Ρυθμίσεις γεωμετρίας συσκευών AMAZONE Συσκευή ενεργή Συσκευή όχι ενεργή Δημιυργία νέας συσκευής Τρππίηση ρυθμίσεων στην υπάρχυσα συσκευή Διαγραφή επιλεγμένης συσκευής Επιστρφή και επιβεβαίωση της ενεργπίησης μιας νέας ή τρππιημένης συσκευής 42 AMATRON 3 BAG

43 TaskController - Διαχείριση έργων Δημιυργία ή τρππίηση συσκευής Όνμα Τύπς μηχανήματς ISOBUS: δυνατότητα μόν χειρκίνητυ μηχανήματς Αριθμός των τμημάτων ράμπας Βασικό μεμνωμέν τμήμα ράμπας Τμήματα ράμπας 1, 2, (μεμνωμένη καταχώρηση, εάν διαφέρυν από τ βασικό μεμνωμέν τμήμα ράμπας) Εισαγωγή GPS x GPS X1 Η διάσταση GPS X1 περιγράφει την απόσταση τυ σημείυ σύνδεσης από τ όργαν δσλγίας. Ψεκαστικό: Απόσταση από τα μπεκ. Λιπασματδιανμέας: Απόσταση από τ κέντρ των δίσκων διανμής. Σπαρτική μηχανή: Απόσταση από τ πίσω υνί. GPS X2 Η διάσταση GPS X1 περιγράφει την απόσταση τυ σημείυ σύνδεσης από τν άξνα. Λιπασματδιανμέας (AMABUS): Για να πρσαρμόσετε τ σημεί απενεργπίησης τυ λιπασματδιανμέα μπρείτε να αλλάξετε την τιμή GPS X1. Αλλαγή τυ σημείυ ενεργπίησης μέσω της απόστασης κεφαλαριύ, βλέπε σελίδα 59. AMATRON 3 BAG

44 TaskController - Διαχείριση έργων GPS X για σπαρτικές μηχανές Παράδειγμα: Μηχάνημα GPS X1 [cm] Μηχάνημα GPS X1 [cm] ελάχ. μέγ. ελάχ. μέγ TC Activ 685 EDX Activ TC Activ C T 815 Cirrus Special WS Special RoteC Special AD-P 403 Special Super RoteC Super RoteC compact Super RoteC Cirrus Super RoteC Citan min (Βασική) Cayena C Condor PS RoteC RoteC+ 234 Υπλγίστε / καταχωρήστε με μέγιστη ακρίβεια την τιμή GPS X1 ιδίως για τη σπαρτική μηχανή. 44 AMATRON 3 BAG

45 TaskController - Διαχείριση έργων 8.3 Εργασία με ή χωρίς TaskController Ενεργπίηση / απενεργπίηση TaskController. Η εφαρμγή TaskController μπρεί να χρησιμπιηθεί με δύ τρόπυς λειτυργίας: με διαχείριση εργασιών μέσω TaskController Τ TaskController έχει πλήρες εύρς λειτυργιών. Πριν από την έναρξη της εργασίας πρέπει να αρχίσει μια παραγγελία στ TaskController. χωρίς διαχείριση εργασιών μέσω TaskController διαχείριση εργασιών μέσω μηχανήματς ενεργή Χρησιμπιήστε αυτή τη λειτυργία, όταν δεν χρησιμπιείτε ή δεν έχετε ενεργπιήσει τ TaskController. Δυνατότητα GPS-Switch χωρίς TaskController. Εμφανίζεται μόν τ συνδεδεμέν μηχάνημα. Δυνατότητα εργασίας χωρίς USB-Stick. Για να αλλάξετε τη λειτυργία της εφαρμγής TaskController: με διαχείριση εργασιών μέσω TaskController χωρίς διαχείριση εργασιών μέσω TaskController (διαχείριση εργασιών μέσω μηχανήματς) AMATRON 3 BAG

46 TaskController - Διαχείριση έργων Μηχανήματα με λγισμικό AMABUS και TaskController (ISO) Η χρήση τυ TaskController δεν είναι δυνατή σε: σπαρτικές μηχανές με λγισμικό AMABUS V 6.04 και πργενέστερη, V 2.21 και πργενέστερη. σπαρτικές μεμνωμένων σπόρων με λγισμικό AMABUS V 5.30 και μεταγενέστερ. Μενύ βασικών δεδμένων Στ λγισμικό AMABUS πρέπει να καταχωρήσετε τη γεωμετρία συσκευών χειρκίνητα στ υπμενύ Συσκευές τυ TaskController. Συσκευές Ρυθμίσεις γεωμετρίας συσκευών AMAZONE, βλέπε σελίδα Μηχανήματα χωρίς TaskController Αντί για τ TaskController εμφανίζεται η θόνη για την εισαγωγή της γεωμετρίας συσκευών. Τρέχν μηχάνημα Ρυθμίσεις γεωμετρίας συσκευών AMAZONE, βλέπε σελίδα 42 Ενεργπίηση / απενεργπίηση TaskController 46 AMATRON 3 BAG

47 Επισκόπηση εφαρμγής GPS 9 Επισκόπηση εφαρμγής GPS Μεταβείτε στ μενύ GPS 9.1 Κύρι μενύ Για την εργασία με GPS Switch πρέπει να έχυν πραγματπιηθεί ι ακόλυθες καταχωρήσεις. Στ κύρι μενύ εμφανίζνται τα δεδμένα: Η εργασία έχει αρχίσει Εναλλακτικός τρόπς εργασίας: Χωρίς διαχείριση εργασιών Μηχάνημα στ TaskController (αυτόματα μέσω ISOBUS ή δημιυργία στ AMABUS) Στιχεία σύνδεσης τυ τρακτέρ: (αυτόματα μέσω ISOBUS ή εισαγωγή TECU πρσμιωμένη) Τ κύρι μενύ υπδιαιρείται σε υπμενύ, στα πία πρέπει να καταχωρείτε τα απαραίτητα στιχεία πριν από την έναρξη των εργασιών. Μενύ δεδμένων αγρτεμαχίυ Πληρφρία εφαρμγών Μενύ GPS-Switch AMATRON 3 BAG

48 Επισκόπηση εφαρμγής GPS 9.2 Μενύ εργασιών Κύρι μενύ Μενύ εργασιών Μενύ εργασιών GPS-Switch Στιχεία εργασίας από Μενύ εργασίας Σύστημα ελέγχυ μηχανήματς Απεικόνιση εξαρτώμενη από την έκδση λγισμικύ Στιχεία εργασίας εμφανίζνται μόν, εάν τ Section Control και τ σύστημα ελέγχυ μηχανήματς εκτελύνται σε ένα τερματικό. 48 AMATRON 3 BAG

49 Επισκόπηση εφαρμγής GPS Εμφάνιση ρίυ χωραφιύ στ μενύ Εργασία. Εμφάνιση μερικώς επεξεργασμένυ χωραφιύ στ μενύ εργασιών. (Λειτυργία 2D) Εμφάνιση επεξεργασμένυ κεφαλαριύ με βήθημα παράλληλης πρείας GPS-Track στ μενύ εργασιών. (Λειτυργία 3D) Εμφάνιση σε 3D, χάρτης εφαρμγής φρτωμένς στ μενύ εργασιών. AMATRON 3 BAG

50 Επισκόπηση εφαρμγής GPS 9.3 Μενύ Διάγνωση GPS Κύρι μενύ Διάγνωση GPS Εμφανίζεται δέκτης GPS πυ είναι επιλεγμένς στις ρυθμίσεις τερματικύ: Πριν από τη ρύθμιση: Στ υπμενύ διαχειριστή πργράμματς τερματικύ της εγκατάστασης τερματικύ, απενεργπιήστε τ Lightbar, βλέπε σελίδα 35. Συνδέστε τν δέκτη GPS κατευθείαν στ AMATRON 3 (αφαιρέστε τ Lightbar). Δέκτης GPS A100 / A101, NovAtel, στάνταρ Ρυθμίστε την ταχύτητα Baud σε Αλλαγή ταχύτητας Baud: 1. Ρυθμίστε την ταχύτητα Baud. 2. Επανεκκίνηση AMATRON Ο αλλαγμένς ρυθμός Baud μεταδίδεται στν δέκτη GPS. A100 / A101, NovAtel: Ρυθμίστε δρυφόρ 1: 120. Ρυθμίστε δρυφόρ 2: 126. Σήμα διόρθωσης: ρυθμίστε EGNOS. 50 AMATRON 3 BAG

51 Επισκόπηση εφαρμγής GPS Δέκτης GPS SGR1 Η διαμόρφωση πραγματπιείται αυτόματα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια της αξιλόγησης σημάτων υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της συχνότητας σάρωσης εξόδυ. Επιλέξτε τ σήμα διόρθωσης Επιλέξτε τη συχνότητα σάρωσης εξόδυ για δεδμένα. Συχνότητα σάρωσης εξόδυ 5 Hz στάνταρ Συχνότητα σάρωσης εξόδυ 10 Hz Επιβεβαιώστε τη συχνότητα σάρωσης εξόδυ Εμφάνιση δεδμένων GPS Στη διάγνωση GPS εμφανίζνται τρέχντα δεδμένα για τ σήμα GPS και τα πρόχειρα στιχεία για τη διάγνωση σφαλμάτων. AMATRON 3 BAG

52 Επισκόπηση εφαρμγής GPS 9.4 Ιεραρχία τυ GPS-Switch Μενύ εργασιών Κύρι μενύ Διάγνωσ η GPS Πληρφρία Χειρκίνητα / Αυτόματα Ορισμός / διαγραφή ρίυ χωραφιύ Παράλληλη πρεία Πρβλή χωραφιύ μεγαλύτερη, μικρότερη, όλα Εμπόδι Πυξίδα 2D <-> 3D Σημεί αναφράς ρισμός / βαθμνόμηση Εγκατάσταση GPS-Switch (ρύθμιση GPS- Track) Schlagdaten Νέ Φόρτωση Απθήκευση Εισαγωγή Εξαγωγή Μεγέθυνση Ελεύθερη μνήμη Αναδιργάνωσ η μνήμης Setup GPS-Switch Βαθμός επικάλυψης Ανχή επικάλυψης Απόσταση κεφαλαριύ χωραφιύ Ανχή επικάλυψης ρίυ χωραφιύ Διαμόρφωση μηχανής Αναγνώριση αγρτεμαχίων Ηχητική πρειδπίηση ρίων χωραφιύ Χρόνς πρεπισκόπησης Γεωμετρία συσκευών Αυτόματ κατέβασμα μχλικύ συστήματς 52 AMATRON 3 BAG

53 Επισκόπηση εφαρμγής GPS 9.5 Ορισμός παραμέτρων GPS GPS Global Positioning System (παγκόσμι σύστημα πρσδιρισμύ θέσης) DGPS Differential GPS (διαφρικό GPS) Τ σύστημα διόρθωσης αυξάνει την ακρίβεια στα +/- 0,5 m (0,02 m σε RTK). DOP 9.6 Απαιτήσεις πιότητας GPS Horizontal Dilution of Precision (πιότητα τιμών GPS) Πιότητα GPS για τ GPS-Switch ανάλγα με τις παραμέτρυς GPS, DGPS και DOP. Πιότητα GPS DGPS 0 έως 6 (στχευόμενη κατάσταση) HDOP 6 έως 8 HDOP μεγαλύτερη από 8 Καλή Μέτρια Κακή GPS HDOP 0 έως 6 Μέτρια HDOP 6 έως 8 HDOP μεγαλύτερη από 8 Κακή Κακή Καλή πιότητα: Δυνατότητα εργασίας στην αυτόματη λειτυργία Μέτρια πιότητα: Δυνατότητα εργασίας στην αυτόματη λειτυργία Η επεξεργασμένη επιφάνεια απεικνίζεται με κίτριν χρώμα Κακή πιότητα: GPS με μεγάλη ανακρίβεια. Τ χωράφι δεν απεικνίζεται πλέν στ GPS-Switch. Επμένως δεν επισημαίνεται ύτε η επεξεργασμένη επιφάνεια, γεγνός πυ δεν επιτρέπει ύτε την αυτόματη λειτυργία ύτε τη δημιυργία ενός ρίυ χωραφιύ. Κακή λήψη GPS ή δυσλειτυργίες πρκαλύν πάντα αυτόματη μετάβαση τυ GPS-Switch στη χειρκίνητη λειτυργία! Η αλλαγή στη χειρκίνητη λειτυργία επιφέρει πάντα απενεργπίηση τυ μηχανήματς. AMATRON 3 BAG

54 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS 10 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS 10.1 Πρώτη ενεργπίηση Στην πρώτη χρήση ενός καινύργιυ δέκτη GPS, απαιτύνται μερικά λεπτά για τν καθρισμό των αρχικών παραμέτρων. Μόν μετά λαμβάνει σήματα τ GPS-Switch. Στις υπόλιπες χρήσεις, μεσλαβύν περίπυ 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να λάβει σήματα DGPS τ GPS-Switch Σύνδεση σε σύστημα GPS άλλυ κατασκευαστή Αν αντί για τν δέκτη GPS AMAZONE χρησιμπιήσετε κάπι σύστημα GPS άλλυ κατασκευαστή, πρέπει να καταχωρήσετε τα εξής στ σύστημα GPS: Πρέπει να υπάρχει σειριακή θύρα, σύνδεση μέσω 9πλικύ βύσματς Sub-D RS232 Ταχύτητα: Baud Δεδμένα: 8 data bit Parity: χωρίς parity Stopbit :1 stopbit (8N1) Κατάλληλα πακέτα δεδμένων (πρωτόκλλ NMEA) Πακέτα δεδμένων GPGGA, GPVTG (σε 5 Hz), GPGSA (σε 5Hz ή 1 Hz) Πρέπει να υπάρχει σήμα διόρθωσης (DGPS) Βασική κατάσταση Η βασική κατάσταση είναι η κατάσταση στην πία πρέπει να βρίσκεται τ μηχάνημα μετά την ενεργπίησή τυ και πριν από την ενεργπίηση λειτυργιών. Μετά την ενεργπίηση τυ συνλικύ συστήματς, τ σύστημα βρίσκεται στη χειρκίνητη λειτυργία! Τ μηχάνημα βρίσκεται στη βασική κατάσταση. Ψεκαστήρας: βαλβίδες τμημάτων ράμπας κλειστές όλα τα τμήματα ράμπας πρεπιλεγμένα Διανμέας: δίσκι διανμής εκτός λειτυργίας όλα τα τμήματα ράμπας πρεπιλεγμένα σύρτες κλειστί 54 AMATRON 3 BAG

55 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS 10.2 Μενύ εγκατάστασης GPS-Switch στ κύρι μενύ, επιλέξτε : Σελίδα ένα Εισαγάγετε τν βαθμό επικάλυψης, βλέπε σελίδα 57. Εισαγάγετε την ανχή επικάλυψης, βλέπε σελίδα 58. Εισαγάγετε την ανχή επικάλυψης στ όρι τυ χωραφιύ, μόν για ψεκαστικό, βλέπε σελίδα 59. Με τη μντελπίηση τυ μηχανήματς πρσμιώννται τα διάφρα χαρακτηριστικά παράτασης λειτυργίας των διαφόρων τύπων μηχανήματς. απενεργπιημέν (μηχάνημα με σύνδεση τριών σημείων) ρυμυλκύμεν μηχάνημα αυτκινύμεν Σελίδα δύ Ενεργπίηση ή απενεργπίηση της ηχητικής επιτήρησης ρίων χωραφιύ σε περίπτωση υπέρβασης των ρίων τυ χωραφιύ.,αναφρά ακτίνας σε km εντός της πίας θα εμφανίζνται χωράφια κατά τη φόρτωση. Πρόωρη ενεργπίηση χρόνυ πρεπισκόπησης τμημάτων ράμπας, μόν για ψεκαστικό και σπαρτική μηχανή, βλέπε σελίδα 60 Καθυστερημένη απενεργπίηση χρόνυ πρεπισκόπησης τμημάτων ράμπας, μόν για ψεκαστικό και σπαρτική μηχανή, βλέπε σελίδα 60. AMATRON 3 BAG

56 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Σελίδα τρία Ψεκαστικό Αυτόματ κατέβασμα ράμπας εντός ρίων χωραφιύ. Εισαγάγετε τν χρόν σε χιλιστά τυ δευτερλέπτυ. Χρόνς πριν από την ενεργπίηση τυ ψεκαστήρα, εντός τυ πίυ κατεβαίνει η ράμπα. Πρεπιλγή: 0 ms Μέγιστ: 5000 ms 56 AMATRON 3 BAG

57 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Βαθμός επικάλυψης Κατά την εργασία μπρύν να καλυφθύν από ένα τμήμα ράμπας περιχές, ι πίες έχυν επεξεργαστεί ήδη ή δεν πρόκειται να επεξεργαστύν. Ο βαθμός επικάλυψης δείχνει, αν ενεργπιείται σε αυτή την περίπτωση τ αντίστιχ τμήμα ράμπας. Βαθμός επικάλυψης 0 %: μόλις πραγματπιηθεί μια ελάχιστη επικάλυψη, απενεργπιείται τ αντίστιχ τμήμα ράμπας. Βαθμός επικάλυψης 50 %: μόλις επικαλυφθεί τ 50 % ενός τμήματς ράμπας, ενεργπιείται τ τμήμα ράμπας. Πρόταση για λιπασματδιανμέα! Βαθμός επικάλυψης 100 %: μόν σε πλήρη επικάλυψη ενός τμήματς ράμπας απενεργπιείται τ τμήμα ράμπας. Μόν για ψεκαστικό και Λιπασματδιανμέας: Στ όρι ή στη ζώνη ασφαλείας η εργασία γίνεται γενικά με βαθμό επικάλυψης 0%. Μόν για σπαρτικές μηχανές: Πρτείνεται βαθμός επικάλυψης 100 %. AMATRON 3 BAG

58 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Ανχή επικάλυψης Δείχνει την μη ευαισθησία τυ εξωτερικύ τμήματς ράμπας και απτρέπει τη μόνιμη ενεργπίηση των τμημάτων ράμπας σε ελάχιστη επικάλυψη. Περιχή ρύθμισης 0 έως 50 cm. Παράδειγμα 1: Βαθμός επικάλυψης: 0 % Ανχή επικάλυψης: 50 cm Παράδειγμα 2: Βαθμός επικάλυψης: 100 % Ανχή επικάλυψης: 50 cm 58 AMATRON 3 BAG

59 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Ανχή επικάλυψης ρίων χωραφιύ Για να απτραπεί η μόνιμη ενεργπίηση των εξωτερικών τμημάτων ράμπας στα όρια, μπρείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά την ανχή επικάλυψης στα όρια. Ρυθμίστε την ανχή επικάλυψης ρίων. Μέγιστη 25 cm Συνήθης / πρτεινόμενη 0 cm Ο χρήστης μπρεί με δική τυ ευθύνη (υπόδειξη πρειδπίησης κατά την αλλαγή) να αλλάξει αυτή την τιμή στ μέγιστ 25 cm (μισή απόσταση μπεκ) Απόσταση κεφαλαριύ χωραφιύ Λιπασματδιανμέας (AMABUS): (V) Η απόσταση κεφαλαριύ χωραφιύ καθρίζει τ σημεί ενεργπίησης τυ λιπασματδιανμέα κατά την είσδ στ χωράφι. (Απόσταση από τ κεφαλάρι μέχρι τν δίσκ διανμής) (1) Κεφαλάρι (2) Χωράφι (3) Σημεί απενεργπίησης κατά την είσδ στ κεφαλάρι (εξαρτώμεν από τ GPS X1) (4) Σημεί ενεργπίησης κατά την είσδ στ χωράφι (εξαρτώμεν από τα GPS X1 και V) Βλέπε σελίδα 92. Η απόσταση κεφαλαριύ V είναι από πρεπιλγή ρυθμισμένη στ μισό πλάτς εργασίας. Για πλάτς εργασίας μεγαλύτερ από 30 m ή για ειδικά είδη λιπάσματς μπρεί να είναι απαραίτητη πρσαρμγή. Για να πρσαρμόσετε τα σημεία ενεργπίησης και απενεργπίησης τυ λιπασματδιανμέα, μπρείτε να αλλάξετε την τιμή GPS X1 και την απόσταση κεφαλαριύ. Ρυθμίζετε τ σημεί ενεργπίησης εισάγντας την απόσταση τυ κεφαλαριύ, μόν όταν είναι σωστό τ σημεί απενεργπίησης (GPS X1). AMATRON 3 BAG

60 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Ενεργπίηση / απενεργπίηση πρεπισκόπησης για ψεκαστικά Όχι για λιπασματδιανμείς και ψεκαστικά ISOBUS! Μόν για σπαρτικές μηχανές και ψεκαστικά AMABUS! Ιδανική επεξεργασία τυ χωραφιύ Ο χρόνς πρεπισκόπησης χρησιμεύει για τη ρύθμιση μιας συνεχύς επεξεργασίας τυ χωραφιύ κατά τη μετάβαση από μη επεξεργασμένη σε επεξεργασμένη επιφάνεια. κατά τη μετάβαση από επεξεργασμένη σε μη επεξεργασμένη επιφάνεια. Τ μέγεθς της επικάλυψης / αρνητικής επικάλυψης εξαρτάται μεταξύ άλλων από την ταχύτητα κίνησης. Η πρεπισκόπηση είναι μια χρνική αναφρά σε χιλιστά τυ δευτερλέπτυ. Οι μεγάλι χρόνι πρεπισκόπησης και ι υψηλές ταχύτητες ενδέχεται να πρκαλέσυν ανεπιθύμητη συμπεριφρά ενεργπίησης. (1) Κεφαλάρι / επεξεργασμέν χωράφι (2) Συνεχής επεξεργασία τυ χωραφιύ χωρίς επικάλυψη 60 AMATRON 3 BAG

61 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Επικάλυψη επεξεργασμένων επιφανειών Χρόνς πρεπισκόπησης για απενεργπίηση Χρόνς πρεπισκόπησης για ενεργπίηση Απενεργπίηση Είσδς σε μια επεξεργασμένη επιφάνεια: Ψεκαστικό: Μείωση χρόνυ πρεπισκόπησης. Σπαρτική μηχανή: Αύξηση χρόνυ πρεπισκόπησης. Μη επεξεργασμένη περιχή (A) Μήκς της επικάλυψης Ενεργπίηση Έξδς από μια επεξεργασμένη επιφάνεια: Ψεκαστικό: Μείωση χρόνυ πρεπισκόπησης. Σπαρτική μηχανή: Μείωση χρόνυ πρεπισκόπησης. Χρόνς πρεπισκόπησης για απενεργπίηση Χρόνς πρεπισκόπησης για ενεργπίηση Απενεργπίηση Είσδς σε μια επεξεργασμένη επιφάνεια: Ψεκαστικό: Αύξηση χρόνυ πρεπισκόπησης. Σπαρτική μηχανή: Μείωση χρόνυ πρεπισκόπησης. (B) Μήκς της μη επεξεργασμένης περιχής Ενεργπίηση Έξδς από μια επεξεργασμένη επιφάνεια: Ψεκαστικό: Αύξηση χρόνυ πρεπισκόπησης. Σπαρτική μηχανή: Αύξηση χρόνυ πρεπισκόπησης. AMATRON 3 BAG

62 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Συνιστώμενι χρόνι πρεπισκόπησης τεχνλγίας σπράς Χρόνς πρεπισκόπησης για Σιτηρά kg / ha Ελαικράμβη kg / ha Λίπασμα kg / ha [ms] AD-P Ενεργπίηση m Απενεργπίηση AVANT 4000 AVANT 5000 AVANT 6000 CAYENA 6001 CAYENA 6001-C Cirrus 3001 Special Cirrus 3001 Compact Cirrus 3003-C Cirrus 4002 Cirrus 6002 Cirrus Cirrus C Citan 6000 Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Απενεργπίηση Ενεργπίηση Citan Απενεργπίηση EDX: Τ Section Control επιλέγει πλήρες αραίωμα ή μεμνωμένη σειρά EDX Αραίωμα EDX Επιλγή μεμνωμένων σειρών Ενεργπίηση 1200 Απενεργπίηση 200 Ενεργπίηση 1160 Απενεργπίηση 600 Οι αναφερόμενες τιμές είναι ενδεικτικές, απαιτείται πωσδήπτε έλεγχς. 62 AMATRON 3 BAG

63 Ενεργπίηση της εφαρμγής GPS Χρόνι διόρθωσης για χρόνυς πρεπισκόπησης σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης / μη κατεργασμένων περιχών Μήκς της επικάλυψης (A) / μήκς μη επεξεργασμένης επιφάνειας (B) Ταχύτητα κίνησης [km/h] 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m ms 720 ms 1080 ms 1440 ms 1800 ms 2160 ms ms 600 ms 900 ms 1200 ms 1500 ms 1800 ms ms 514 ms 771 ms 1029 ms 1286 ms 1543 ms ms 450 ms 675 ms 900 ms 1125 ms 1350 ms ms 400 ms 600 ms 800 ms 1000 ms 1200 ms ms 360 ms 540 ms 720 ms 900 ms 1080 ms ms 327 ms 491 ms 655 ms 818 ms 982 ms ms 300 ms 450 ms 600 ms 750 ms 900 ms ms 277 ms 415 ms 554 ms 692 ms 831 ms ms 257 ms 386 ms 514 ms 643 ms 771 ms ms 240 ms 360 ms 480 ms 600 ms 720 ms Οι χρόνι διόρθωσης για μη αναφερόμενες ταχύτητες και απστάσεις (Α, Β) μπρύν να παρεμβληθύν / να υπλγιστύν κατά πρσέγγιση ή/και να υπλγιστύν με τη βήθεια τυ παρακάτω τύπυ: Χρόνι διόρθωσης για χρόνυς πρεπισκόπησης [ms] = Μήκς [m] Ταχύτητα κίνησης [km/h] x 3600 Ο χρόνς πρεπισκόπησης στην τεχνλγία σπράς για την ενεργπίηση και την απενεργπίηση επηρεάζεται από τυς ακόλυθυς παράγντες: Χρόνι μεταφράς ανάλγα με τα εξής Είδς σπόρων Απόσταση μεταφράς Αριθμός στρφών ανεμιστήρα Οδική συμπεριφρά ανάλγα με τα εξής Ταχύτητα Επιτάχυνση Επιβράδυνση Ακρίβεια GPS ανάλγα με τ Σήμα διόρθωσης (η AMAZONE πρτείνει ακρίβεια RTK) Ρυθμός ενημέρωσης τυ δέκτη GPS Για ακριβή αλλαγή σχέσεων στ κεφαλάρι (πργύρισμα) ιδιαίτερα σε σπαρτικές μηχανές απαιτύνται πωσδήπτε τα εξής σημεία: Ακρίβεια RTK τυ δέκτη GPS (ρυθμός ενημέρωσης τυλάχιστν 5 Hz) Ομιόμρφη ταχύτητα κατά την κίνηση μέσα στ / έξω από τ κεφαλάρι AMATRON 3 BAG

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδι λειτυργίας AMAz Λγισμικό ISOBUS για ψεκαστικά Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Πίνακας χειρισμύ τμημάτων ράμπας AMACLICK MG5488 BAG0104.7 10.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό ISOBUS για

Λογισμικό ISOBUS για Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό ISOBUS για ZA-V MG5462 BAG0134.7 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας MG5560-EL-II Τερματικό χειρισμού AMATRON 3. Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού

Εγχειρίδιο λειτουργίας MG5560-EL-II Τερματικό χειρισμού AMATRON 3. Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού Εγχειρίδιο λειτουργίας MG5560-EL-II 22.07.2016 Τερματικό χειρισμού AMATRON 3 Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας 4 1 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT

Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό AMABUS και λαβή πλλαπλών λειτυργιών πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT MG5255 BAG0120.2 07.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS E+S. Υπολογιστής οχήματος

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS E+S. Υπολογιστής οχήματος Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS E+S Υπολογιστής οχήματος MG3966 BAG0083.1 09.10 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

CCI.Courier. Ανταλλαγή δεδομένων παραγγελίας μεταξύ Π/Υ της γεωργικής εκμετάλλευσης και τερματικής μονάδας. Σχετικά: CCI.Courier v2.

CCI.Courier. Ανταλλαγή δεδομένων παραγγελίας μεταξύ Π/Υ της γεωργικής εκμετάλλευσης και τερματικής μονάδας. Σχετικά: CCI.Courier v2. CCI.Courier Ανταλλαγή δεδομένων παραγγελίας μεταξύ Π/Υ της γεωργικής εκμετάλλευσης και τερματικής μονάδας Σχετικά: CCI.Courier v2.0 Πνευματικά δικαιώματα 2014 Πνευματικά δικαιώματα της Competence Center

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες

Η σειρά Polaris σας προσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες Η σειρά Polaris σας πρσφέρει ένα ζεστό σπίτι ακόμη και στις πι ακραίες κλιματλγικές συνθήκες Οι αντλίες θερμότητας αέρα νερύ της σειράς Polaris απτελεί σημεί αναφράς στην παγκόσμια αγρά αντλιών θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης BASIC-Terminal Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30322511-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ MG4507 BAH0017.2 08.10 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμύ az KE 253 Special KE 303 Special Σβωλκόπτης MG 2488 BAG0011.3 02.08 Τυπωμέν στη Γερμανία Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

AMATRON 3 Ένα για όλα Απλός χειρισμός Μοντέρνο και μπροστά από την εποχή του

AMATRON 3 Ένα για όλα Απλός χειρισμός Μοντέρνο και μπροστά από την εποχή του AMATRON 3 AMATRON 3 AMATRON 3 Ένα για όλα Απλός χειρισμός Μοντέρνο και μπροστά από την εποχή του 2 3 AMATRON 3 Το τερματικό χειρισμού για λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά και σπαρτικές μηχανές επιτρέπει ιδανικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

CCI.Command. Έλεγχος σύγκλισης τροχών και κύκλωμα τμηματικού πλάτους GPS. Οδηγίες χρήσης. Σχετικά: CCI.Command v1.41

CCI.Command. Έλεγχος σύγκλισης τροχών και κύκλωμα τμηματικού πλάτους GPS. Οδηγίες χρήσης. Σχετικά: CCI.Command v1.41 CCI.Command Έλεγχος σύγκλισης τροχών και κύκλωμα τμηματικού πλάτους GPS Οδηγίες χρήσης Σχετικά: CCI.Command v1.41 Πνευματικά δικαιώματα 2012 Πνευματικά δικαιώματα της Competence Center ISOBUS e.v. Zum

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG3178 BAG0012.9 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. TRACK-Leader. Τελευταία ενημέρωση: V Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες χρήσης. TRACK-Leader. Τελευταία ενημέρωση: V Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οδηγίες χρήσης TRACK-Leader Τελευταία ενημέρωση: V6.20141016 30302432-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. Νομική σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG 1816 BAG0038.0 11.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

τέντες γλάρος made in Italy

τέντες γλάρος made in Italy τέντες γλάρς made in Italy Οι τέντες Γλάρς μπρύν να τπθετηθύν εύκλα ακόμη και από ανειδίκευτ πρσωπικό. Υπάρχει μεγάλη πικιλία στν τρόπ στήριξης και στ υλικό στήριξης. Διατίθενται σε πλλά και διαφρετικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H Οδηγίες χειρισμύ az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Διανμέας πλλαπλών χρήσεων MG3959 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 Φερόμεν ψεκαστικό MG 1733 BAG0012.0 07.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας Οδηγίες λειτυργίας az Cenius 3001 σπέσιαλ / σύπερ Εκσκαφέας MG1411 BAG 0008.0 03.05 Τυπώθηκε στη Γερµανία Διαβάστε πρσεκτικά αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν από την πρώτη χρήση! Φυλάξτε τις δηγίες λειτυργίας

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Special Super MG5414 BAG0144.2 05.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά MG2995 BAG0037.1 12.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M MG3225 BAG0058.2 05.09 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων Οδηγίες λειτουργίας AMAz AMACO Μετρητής εκταρίων MG2268 BAG0028.0 04.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

E-CLICK. Οδηγίες χρήσης MDS AXIS. Μελετήστε τις προσεκτικά πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία! Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση

E-CLICK. Οδηγίες χρήσης MDS AXIS. Μελετήστε τις προσεκτικά πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία! Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση Οδηγίες χρήσης AXIS MDS Μελετήστε τις προσεκτικά πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία! Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης αποτελούν μέρος του μηχανήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp

Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Danfoss SolarApp Σειρά DLX Αντιστροφείς με ενσωματωμένη λειτουργία ConnectSmart www.danfoss.com/solar Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά MG3630 BAG0037.6 10.12 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα