Αριθ. Αποφάσεως 593/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Αποφάσεως 593/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΙΩΕ6-Ι7Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 27ης / 17 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας Κεντρικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης ήµου Καβάλας ( ανειστικό, Αναγνωστήριο, Εφηµερίδες, ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης) και παραρτηµάτων (Βιβλιοθήκη Κρηνίδων, Κινητή Βιβλιοθήκη, Παιδικές Βιβλιοθήκες: Αγίου Λουκά, Βύρωνα, Τιµίου Σταυρού)» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 19.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 11 Οκτωβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βακιρτζή Έλσα, Βέρρος Αριστείδης, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµφιετζής Σάββας, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού Σωτήριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τσανάκα ήµητρα, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 27/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Γεωργιάδης Παντελεήµων, Γλάνος Χρήστος, εµερτζίδης Παύλος, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καρακατσάνης Αργύριος, Λιόγκας Βασίλειος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παππάς Λεωνίδας, Πασχαλίδης Σάββας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Συγγιρίδης Ανέστης, Τζώτζος Κωνσταντίνος, ηµοτικοί Σύµβουλοι και Χειµώνα Συµέλα, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Κρηνίδων, Χριστοφορίδης Κυριάκος, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης, Λαφτσής Ανδρέας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αµυγδαλεώνα. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Εριφυλλίδης Ευστάθιος, µετά τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. Σµυρλόγλου Αναστάσιος, µετά την υπ αριθ. 587/2013 Α Σ. Απεχώρησαν: Καλανταρίδης Ηλίας, µετά τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, µετά την υπ αριθ. 586/2013 Α Σ. Κιοσές Νικόλαος, µετά την υπ αριθ. 589/2013 Α Σ. Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, µετά την υπ αριθ. 592/2013 Α Σ. Επανήλθαν: 1

2 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας Κεντρικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης ήµου Καβάλας ( ανειστικό, Αναγνωστήριο, Εφηµερίδες, ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης) και παραρτηµάτων (Βιβλιοθήκη Κρηνίδων, Κινητή Βιβλιοθήκη, Παιδικές Βιβλιοθήκες: Αγίου Λουκά, Βύρωνα, Τιµίου Σταυρού)», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας από τον Απρίλιο του 2011 αποτελεί υπηρεσία του ήµου Καβάλας. Ο υπάρχων Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας είχε τροποποιηθεί και εγκριθεί προ ετών µε την υπ αριθ.58/2001 απόφαση από το τότε ιοικητικό Συµβούλιο µε θέµα «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Κανονισµού ηµοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας σε ενιαίο κείµενο» και εγκρίθηκε µε την υπ αριθ. 515/2001 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Λόγω της κατάργησης του Ν.Π... ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας θα πρέπει να τροποποιηθεί και να εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο εφ όσον η ηµοτική Βιβλιοθήκη είναι υπηρεσία του ήµου Καβάλας. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας αφορά την Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη µε τα παραρτήµατά της, ως εξής: Κεντρική Βιβλιοθήκη : ανειστικό, Αναγνωστήριο Πληροφοριακό Τµήµα, ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης (τµήµα Η/Υ), Εφηµερίδες, Αίθουσα εκδηλώσεων. Παραρτήµατα Κεντρικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης: ηµοτική Βιβλιοθήκη Κρηνίδων, Παιδική Βιβλιοθήκη Βύρωνα, Παιδική Βιβλιοθήκη Αγ. Λουκά, Παιδική Βιβλιοθήκη Τιµίου Σταυρού, Κινητή Βιβλιοθήκη. Ακολουθεί ως συνηµµένο ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας ηµοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. Κατόπιν λαµβάνοντας το λόγο ο κ.. Ζαχαριάδης είπε ότι: Συµφωνώ, αλλά στο άρθρο 4, δεν χρειάζεται να αναγράφεται (προσωπικό της ηµοτικής Βιβλιοθήκης) αφού τώρα δεν είναι προσωπικό της ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Επίσης, στο άρθρο 6 παρ. 18, πρέπει να βάλουµε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, π.χ. για δύο χρόνια. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 & 73 του Ν. 3852/2010, 79 του Ν. 3463/2006, την υπ αριθ. 515/2001 & 117/2011 Α Σ, την υπ αριθ. 85/2013 ΑΕΠΖ, την πρόταση του κ. Ζαχαριάδη, και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την τροποποίηση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας Κεντρικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης ήµου Καβάλας ( ανειστικό, Αναγνωστήριο, Εφηµερίδες, ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης) και παραρτηµάτων (Βιβλιοθήκη Κρηνίδων, Κινητή Βιβλιοθήκη, Παιδικές Βιβλιοθήκες: Αγίου Λουκά, Βύρωνα, Τιµίου Σταυρού), που έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ H ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ιδρύθηκε και συστάθηκε µε την υπ αριθ. 578/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, εγκρίθηκε µε το από Βασιλικό ιάταγµα 2

3 το οποίο δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 56/ ΦΕΚ τεύχος Α ως Νοµικό Πρόσωπο ηµόσιου ικαίου. Με την υπ αριθ. πρωτ. 117/ απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καβάλας και τη δηµοσίευση αυτής στο ΦΕΚ 495/ καταργήθηκε ως Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και οι αρµοδιότητες που ασκούσε, µέσω των σκοπών της, ασκούνται πλέον από το ήµο Καβάλας. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η ανύψωση του µορφωτικού, κοινωνικού και αισθητικού επιπέδου των δηµοτών του ήµου Καβάλας, που επιτυγχάνεται: Ι. Με την παροχή προς µελέτη διάφορων βιβλίων και επιστηµονικών συγγραµµάτων ΙΙ. Με τη δηµιουργία µορφωτικής και πολιτιστικής γενικότερα κίνησης στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Καβάλας ΙΙΙ. Με την προαγωγή της µάθησης, της παιδείας και της πληροφόρησης όλων των δηµοτών και κατοίκων του ήµου Καβάλας IV. Με την παροχή πάσης βοήθειας και ενηµέρωσης προς το µαθητή, το σπου-δαστή, τη νεολαία, αλλά και κάθε πολίτη του ήµου Καβάλας σχετικά µε την τρέχουσα πληροφόρηση σε τεχνολογικά, επιστηµονικά, πολιτικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά και φιλολογικά ζητήµατα V. Με την έκδοση βιβλίων θεµατικού ενδιαφέροντος µε τοπικό προσανατολισµό, ντόπιων ή µη συγγραφέων ή φορέων VI. Με οργάνωση εκδηλώσεων είτε από τη ηµοτική Βιβλιοθήκη µέσω του ήµου Καβάλας είτε σε συνεργασία µε άλλους φορείς πολιτισµικού, πολιτικού ή µορφωτικού χαρακτήρα VII.Γενικά µε την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών ανάλογα µε τις πνευµατικές τους αναζητήσεις, ανάγκες και προβληµατισµούς 2. Για την πραγµάτωση και πλήρωση των στόχων αυτών η ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες: α) ιατηρεί συλλογή σε έντυπη (βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες) και ηλεκτρονική (CD, CD ROMS) µορφή β) Επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, εµπλουτισµό και την αξιοποίηση του συνόλου των βιβλιακών συλλογών προς όφελος του αναγνώστη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται : µε την παραγγελία νέων εκδόσεων που αφορούν και συµβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Βιβλιοθήκης µε την επιστηµονική επεξεργασία του διαθέσιµου βιβλιακού και λοιπού υλικού για την καλύτερη δυνατή πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε αυτό κάθε αναγνώστη-χρήστη µε την έγκαιρη και άµεση διάθεση στον αναγνώστη-χρήστη της τρέχουσας και παγκόσµιας πληροφόρησης γ) Παρακολουθεί και εφαρµόζει τη διεθνή και εθνική πρακτική σε βιβλιοθηκονοµικά θέµατα και συµβάλλει στην ανάπτυξη αυτών. δ) Συνεργάζεται µε άλλες Βιβλιοθήκες, Οργανισµούς, Ενώσεις και λοιπά που εδρεύουνε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε σκοπό την επίτευξη του στόχου της και τη σφαιρική - εγκυκλοπαιδική ενηµέρωση του αναγνώστη ε) Προβάλει το ρόλο της Βιβλιοθήκης στην ανύψωση του πνευµατικού, πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου των πολιτών στ) ανείζει µέρος του υλικού της στα µέλη της ανεξαρτήτου ηλικίας και τόπου κατοικίας, πολιτικών, οικονοµικών, θρησκευτικών ιδεολογιών σύµφωνα µε τις αρχές του οργανωµένου δανειστικού τµήµατος. ΑΡΘΡΟ 3 ΩΡΕΕΣ Η Βιβλιοθήκη δέχεται ευχαρίστως δωρεές, Ιδιωτικών Βιβλιοθηκών και Συλλόγων ύστερα από σχετική προσυνεννόηση Επίσης δέχεται δωρεές µεµονωµένων σειρών εκδόσεων ή τόµων από δηµόσιους και άλλους φορείς, ιδιώτες, καθώς και δωρεές χρηµατικών ποσών αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων 3

4 Κάθε ενδιαφερόµενος δωρητής µπορεί να πληροφορείται τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης από τους αρµόδιους υπαλλήλους Σε κάθε δωρητή αποστέλλεται υπηρεσιακά σχετική ευχαριστήρια επιστολή. Μέριµνα για µεγάλους δωρητές λαµβάνεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η Βιβλιοθήκη επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να διοχετεύει αλλού ή να µην αποδέχεται τυχόν πολλαπλά χαριζόµενα αντίτυπα του ίδιου βιβλίου ή βιβλία που αντίτυπό τους υπάρχει ήδη στις προθήκες της βιβλιοθήκης ή παρωχηµένο υλικό. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΗ 1. Η προµήθεια των βιβλίων γίνεται από τους εξειδικευµένους βιβλιοθηκονόµους, εγκεκριµένη από τον υπεύθυνο προϊστάµενο Βιβλιοθηκονόµο. 2. Για την προµήθεια των βιβλίων οι Βιβλιοθηκονόµοι µέσα από την όσο το δυνατόν πληρέστερη παρακολούθηση της εκδοτικής δραστηριότητας συντάσσουν πίνακα τίτλων βιβλίων των οποίων η αγορά προτείνεται. Ο πίνακας αποτελεί µέρος της σχετικής µελέτης και κατατίθεται στο τµήµα προµηθειών βάση της σχετικής νοµοθεσίας που διέπει τις προµήθειες Στα καθήκοντα των Βιβλιοθηκονόµων υπάγεται η παρακολούθηση βιβλιοπαρουσίασης από ειδικά περιοδικά, ειδικές στήλες εφηµερίδων, ειδικές ιστοσελίδες και η δηµιουργία αρχείου µε βιβλιοκαταλόγους έντυπους και ηλεκτρονικούς 3. Η µελέτη µε τον προτεινόµενο πίνακα υποβάλλεται προς έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου µετά από σχετική εισήγηση του τµήµατος Προµηθειών του ήµου Καβάλας. 4. ικαίωµα πρότασης για αγορά βιβλίων έχουν όλοι: τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου, ο υπεύθυνος προϊστάµενος Βιβλιοθηκονόµος, οι Βιβλιοθηκονόµοι και ο κάθε εργαζόµενος στη Βιβλιοθήκη, όλα τα µέλη της Βιβλιοθήκης και ο κάθε πολίτης της πόλης και του Νοµού. 5. Η εγγραφή της ηµοτικής Βιβλιοθήκης στους καταλόγους συνδροµητών σε εφηµερίδες και περιοδικά γίνεται µετά από σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καβάλας, που λαµβάνεται στην αρχή κάθε έτους και κατ εξαίρεση σε οποιαδήποτε περίοδο του τρέχοντος έτους µε τις ίδιες διαδικασίες πρότασης που ισχύουν για τα βιβλία και κάθε άλλο υλικό. 6. Οι διαδικασίες προµήθειας βιβλίων και οποιουδήποτε άλλου υλικού γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 7. Με µέριµνα του υπεύθυνου προϊσταµένου Βιβλιοθηκονόµου της Βιβλιοθήκης καταρτίζονται κατάλογοι απόσυρσης βιβλίων προς καταστροφή οι οποίοι υποβάλλονται προς έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η Βιβλιοθήκη µπορεί να προχωρήσει σε απόσυρση έντυπου ή άλλου υλικού της συλλογής της λόγω: α. φυσικής φθοράς του β. παλαιότητας και έλλειψης επικαιρότητας γ. αντικατάστασης παραδοσιακού υλικού µε νέα τεχνολογικά µέσα δ. περιορισµένης χρήσης ε. ανανέωσης της έκδοσης του συγκεκριµένου υλικού Η διαδικασία υλικού που αποσύρεται προς καταστροφή, γίνεται µε τη µέθοδο της ανακύκλωσης µετά από σχετική γνωµοδότηση των αρµοδίων. Το υλικό που αποσύρεται λόγω παρωχηµένου περιεχοµένου αποσύρεται στις αποθήκες µετά από επιλογή που γίνεται από το αρµόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 8. Η απογραφή του υλικού είναι µία εργασία, απαραίτητη, που πραγµατοποιείται κατά περιόδους στη Βιβλιοθήκη και γίνεται σε χρονική περίοδο που επιλέγεται από το προσωπικό, σύµφωνα µε την ανάλυση των εκάστοτε αναγκών. Την περίοδο αυτή η Βιβλιοθήκη µπορεί να παραµείνει κλειστή για το κοινό εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. 9. Για λόγους διάσωσης του έντυπου υλικού και περιορισµούς που απορρέουν από: α) τον Ν. 2121/1993 «Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας», β) την Υπουργ. απόφ. ΙΖ/30, ΦΕΚ 378/Β/2001 και γ) τις αρχές της IFLA ( ιεθνής Οµοσπονδία Βιβλιοθηκονοµικών Ενώσεων και Ινστιτούτων) για τη φροντίδα και µεταχείριση του υλικού της Βιβλιοθήκης, δεν επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή του παρακάτω έντυπου υλικού: Από δεµένες εφηµερίδες Σπάνιες και πολύτιµες εκδόσεις Χάρτες 4

5 Ολόκληρο βιβλίο Τεκµήρια µεγάλου µεγέθους στα οποία είναι απαραίτητη η πίεση για να δώσουν σαφή εικόνα του αντιγράφου Περιοδικά δεµένα σε τόµους Χρηστικά αντίτυπα του αναγνωστηρίου λόγω παλαιότητας ή µοναδικότητας (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ.) Φθαρµένοι τόµοι Για τις παραπάνω περιπτώσεις, οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν µε φωτογραφίες. Φωτογράφηση µπορούν να κάνουν οι ίδιοι οι αναγνώστες ή µε τη βοήθεια ιδιώτη φωτογράφου. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ Στη συλλογή της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας υπάρχουν εφηµερίδες τοπικές από το 1926 µέχρι σήµερα. Ο αναγνώστης µπορεί να ζητήσει από τον υπάλληλο το συγκεκριµένο φύλλο ή έτος εφηµερίδας που τον ενδιαφέρει. Το αρχείο των δεµένων εφηµερίδων δεν είναι δυνατόν να φωτοτυπηθεί, να δανειστεί ή να µετακινηθεί. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΕΙΣΜΟΣ 1. Παρέχεται η δυνατότητα δανεισµού βιβλίων και λοιπού υλικού για λόγους ψυχαγωγίας, µελέτης ή έρευνας. 2. ικαίωµα δανεισµού βιβλίων έχουν όλοι οι πολίτες, µόνιµοι κάτοικοι του δήµου και όχι µόνο, οι οποίοι µπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του µέλους της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. 3. Για την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στα µητρώα µελών της Βιβλιοθήκης. 4. Για την εγγραφή απαιτείται κατά πρώτον η προσκόµιση απαραίτητα της αστυνοµικής ταυτότητας (του ενήλικα, ή του γονέα για παιδιά και εφήβους που δεν έχουν αποκτήσει ακόµα δική τους αστυνοµική ταυτότητα) και κατά δεύτερον η συµπλήρωση ειδικής έγγραφης αίτησης µέλους, στην οποία δηλώνεται απαραίτητα στο υπάρχον ειδικό πεδίο µόνιµη διεύθυνση και τηλέφωνο. 5. Κάθε στοιχείο του χρήστη, όπως και ότι αφορά το δανειζόµενο από αυτόν υλικό, θεωρούνται εµπιστευτικά και δε χρησιµοποιούνται παρά µόνο για τις ανάγκες παρακολούθησης δανεισµού της Βιβλιοθήκης. Κοινοποίησή τους σε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα δεν επιτρέπεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του νόµου, έτσι όπως ισχύει σήµερα περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 6. Ο αναγνώστης µέλος δικαιούται να δανείζεται το ανώτερο 4 βιβλία, ή παράλληλα 3 βιβλία και µία µόνο βιντεοκασέτα για διάστηµα 10 ηµερολογιακών ηµερών. 7. ικαίωµα παράτασης προβλέπεται για άλλες 10 ηµερολογιακές ηµέρες. Η παράταση µπορεί να δοθεί και µε τηλεφωνικό τρόπο. 8. Ο αναγνώστης χρήστης είναι ο αποκλειστικός και µοναδικός υπεύθυνος για τη φύλαξη και καλή συντήρηση του δανειζόµενου υλικού. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φερόµενος ως κάτοχος της συγκεκριµένης κάρτας και όχι πιθανός τρίτος που χρησιµοποιεί το δανειζόµενο υλικό. 9. Ο αναγνώστης χρήστης που έχασε την κάρτα του έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αµέσως το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 10. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή τηλεφώνου πρέπει να γνωστοποιείται αµέσως στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 11. Βιβλία ή υλικό που έχει χαθεί ή καταστραφεί επιβάλλεται να αντικατασταθεί από το ίδιο ή άλλο ίσης αξίας από το χρήστη µέλος. 5

6 12. Η Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει την έγκαιρη επιστροφή των δανειζόµενων βιβλίων(ή υλικού) ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα µέλη της. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζει πολιτική χρονοστέρησης δανεισµού στις περιπτώσεις δανεισµών που καταλήγουν σε εκπρόθεσµες επιστροφές κατ επανάλληψη. 13. Η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί αµέσως µετά την παρέλευση του χρονικού ορίου επιστροφής του δανειζόµενου υλικού. Ειδοποιήσεις γίνονται είτε µε ταχυδροµικό τρόπο στις διευθύνσεις που αναγράφονται στις καρτέλες των µελών, είτε µε τηλεφωνικό τρόπο, είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 14. Το µέλος που κατ επανάληψη καθυστερεί την επιστροφή των βιβλίων δεν έχει δικαίωµα δανεισµού για ένα χρονικό διάστηµα ανάλογο µε αυτό της καθυστέρησης και των επαναλήψεων. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης του δανεισµού υλικού που παρατάθηκε η διάρκειά του, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από άλλο µέλος. 15. Κάθε µέλος έχει δικαίωµα κράτησης βιβλίων. Για να µπορέσει να δανειστεί βιβλίο ή βιβλία που κράτησε, θα πρέπει ο λογαριασµός χρέωσής του να µην υπερβαίνει το όριο δανεισµού του. ιαφορετικά θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει κάποιο ή κάποια από τα βιβλία που έχει ήδη στην κατοχή του. Η Βιβλιοθήκη έχει την υποχρέωση να διατηρήσει την κράτηση για 5 εργάσιµες ηµέρες. Μετά το πέρας των 5 εργασίµων ηµερών το βιβλίο που είχε κρατηθεί αλλά δε ζητήθηκε από το µέλος, επιστρέφει στα ράφια δανεισµού. 16. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα να διαγράφει από τον κατάλογο των µελών της άτοµα που επανειληµµένα αρνήθηκαν να εφαρµόσουν τον κανονισµό της Βιβλιοθήκης, επιδεικνύοντας προβληµατική συµπεριφορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη αρχικά κάνει συστάσεις στο µέλος και στην περίπτωση άρνησης συµµόρφωσής του µπορεί να προβεί στη διαγραφή του από τον κατάλογο των µελών της. 17. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν ιδιαίτερες εξυπηρετήσεις από τη Βιβλιοθήκη. Μπορούν να δανειστούν ορισµένες κατηγορίες υλικού που δε δανείζεται σε άλλες κατηγορίες χρηστών, όπως πληροφοριακό υλικό, κλπ. Θα είναι στην ευχέρεια του προϊστάµενου να κρίνει την κάθε περίπτωση. 18. Οι κάρτες δανεισµού ανανεώνονται ανά δύο (2) χρόνια µε απόφαση του υπεύθυνου προϊστάµενου Βιβλιοθηκονόµου της Βιβλιοθήκης. Ο δανειζόµενος υποχρεώνεται να βεβαιώσει, µε την υπογραφή του στην αίτηση εγγραφής µέλους ότι γνωρίζει τον Κανονισµό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, τον αποδέχεται και υποχρεούται να τον εφαρµόσει πλήρως. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ: Παλαιά, σπάνια, πολύτιµα βιβλία. Για την ένταξη ενός βιβλίου στις κατηγορίες αυτές αποφασίζουν οι εργαζόµενοι Βιβλιοθηκονόµοι της Βιβλιοθήκης Περιοδικά ή δεµένοι τόµοι περιοδικών. Εφηµερίδες ή δεµένοι τόµοι εφηµερίδων. Εγκυκλοπαίδειες Λεξικά κάθε τύπου και ευρετήρια κάθε τύπου. Βιβλιογραφικοί οδηγοί. Χάρτες ή άλλο οµοειδές υλικό ειδικών κατηγοριών. Αντίγραφα βιβλίων. Χειρόγραφα και δεµένες ή µη σηµειώσεις. Ειδικό αρχείο άρθρων. Ηλεκτρονικές εκδόσεις π.χ. cd, cd rom, microfilms και οτιδήποτε έχει χαρακτηρισθεί ως πληροφοριακό υλικό. Η ανωτέρω αρίθµηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Εναπόκειται στην κρίση των υπαλλήλων Βιβλιοθηκονόµων η αύξηση των κατηγοριών απαγόρευσης δανεισµού. Υπεύθυνος περί της καταλληλότητας βιβλίου για ανάγνωσή του από ανήλικους είναι αυτός που δανείζεται το βιβλίο. 6

7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 1. H είσοδος και η µελέτη στο Αναγνωστήριο είναι ελεύθερη για κάθε αναγνώστη που θέλει να διαβάσει τα δικά του βιβλία ή βιβλία, περιοδικά, τοπικές εφηµερίδες της συλλογής του τµήµατος. 2. Η συλλογή των βιβλίων του Αναγνωστηρίου είναι προς χρήση αποκλειστικά και µόνο µέσα στο χώρο. 3. Για να χρησιµοποιεί κανείς τη συλλογή θα πρέπει να έχει µαζί του την αστυνοµική του ταυτότητα ή δίπλωµα οδήγησης ή διαβατήριο. 4. Η συλλογή του Αναγνωστηρίου περιλαµβάνει βιβλία, περιοδικά, πολιτικές οικονοµικές εφηµερίδες τοπικού τύπου, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και άλλου είδους πληροφοριακό υλικό. 5. Υπεύθυνος περί της καταλληλότητας βιβλίου για ανάγνωσή του από ανήλικους είναι αυτός που δανείζεται το βιβλίο. Οι αναγνώστες δε θα πρέπει να θορυβούν µέσα στο χώρο του αναγνωστηρίου και δε θα πρέπει να κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων. 6. Ο αναγνώστης δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης στα ράφια. 7. Για να χρησιµοποιήσει τα βιβλία της συλλογής µπορεί να συµβουλευτεί τον αρµόδιο υπάλληλο, ή (στην περίπτωση δηµιουργίας) τον δελτιοκατάλογο 8. Η χρήση των Η/Υ και η εξυπηρέτηση του αναγνώστη µέσω αυτών, γίνεται από τον υπεύθυνο Βιβλιοθηκονόµο του τµήµατος. 9. Για τον εσωτερικό δανεισµό του βιβλίου ο αναγνώστης πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο δελτίο δανεισµού καταθέτοντάς το µε την αστυνοµική του ταυτότητα στον υπεύθυνο. 10. Οι θέσεις στο αναγνωστήριο είναι εξήντα(60). Ο Βιβλιοθηκονόµος και υπεύθυνος του χώρου έχει δικαίωµα να κρατά δύο(2) άδειες θέσεις, σε περίπτωση πληρότητας, για να τις διαθέτει σε άτοµα που κάνουν κάποια µελέτη καθηµερινά ή σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 11. Ο αναγνώστης που καταστρέφει βιβλίο ή περιοδικό (υπογράµµιση, τσάκισµα σελίδων, σηµειώσεις) είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει µε το ίδιο ή µε άλλο ίσης αξίας. 12. Για την ταξινόµηση του υλικού χρησιµοποιείται το διεθνές σύστηµα Dewey και το Library of Congress (L.C.). Για την καταλογογράφιση του υλικού χρησιµοποιείται το επίσης διεθνές σύστηµα Anglo American Cataloging Rules (A.A.C.R.2) 13. Στη συλλογή του Αναγνωστηρίου υπάρχουν εφηµερίδες τοπικές από το 1926 µέχρι σήµερα. Ο αναγνώστης µπορεί να ζητήσει από τον υπάλληλο το συγκεκριµένο φύλλο ή έτος εφηµερίδας που τον ενδιαφέρει. 14. εν παρέχεται καµία δυνατότητα φωτοτυπίας από δεµένες σε τόµους εφηµερίδες ή περιοδικά. 15. εν παρέχεται καµία δυνατότητα φωτοτυπίας από υλικό που έχει χαρακτηριστεί, σπάνιο ή πολύτιµο ή ευπαθές. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 1. εν επιτρέπεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης η χρήση τροφών και αναψυκτικών. 2. εν επιτρέπεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης το κάπνισµα µέσα στο χώρο, ούτε και στους κοινόχρηστους χώρους(κλιµακοστάσιο, κλπ.) 3. εν επιτρέπεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης η παραµονή παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών ή παιδιών ανεξαρτήτου ηλικίας που δηµιουργούν προβλήµατα (φασαρία, αναστάτωση) κατά την παραµονή στη Βιβλιοθήκη, εκτός εάν συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. 4.Η παραµονή στο χώρο της Βιβλιοθήκης προαπαιτεί σιωπηλή εργασία και σεβασµό στην ησυχία των άλλων. 5.Υπεύθυνος περί της καταλληλότητας βιβλίου για ανάγνωσή του από ανήλικους είναι αυτός που δανείζεται το βιβλίο ΑΡΘΡΟ 10 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) 1. Η Βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους χρήστες της δωρεάν πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου (INTERNET) επιτρέπεται µόνον για σκοπούς που συνάδουν µε την αποστολή της Βιβλιοθήκης (έρευνα για βιβλία, συγγραφείς, εκδόσεις, κ.λ.π.) 7

8 2. Παιδιά κάτω της ηλικίας των 18 ετών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα υπεύθυνο, ώστε να µπορούν να κάνουν χρήση διαδικτύου, ή θα πρέπει να φέρουν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον γονέα ή κηδεµόνα στην οποία θα δηλώνει ο γονιός ή κηδεµόνας ότι επιτρέπει τη χρήση διαδικτύου. Γονείς, συγγενείς, συνοδοί είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο (INTERNET). 3. Η Βιβλιοθήκη δεν µπορεί να ελέγξει το περιεχόµενο των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και για τον λόγο αυτό δεν είναι υπεύθυνη για το υλικό και τις πληροφορίες που συµβουλεύεται ο κάθε χρήστης-µέλος της. Η χρήση οποιασδήποτε µορφής υλικού µε σεξουαλικό περιεχόµενο,απαγορεύεται ρητά. Οι χρήστες σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο δίκτυο και την ποιότητα του υλικού µε το οποίο έρχονται σε επαφή. 4. Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τους άνω κανόνες πρόσβασης στο διαδίκτυο(internet). ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α, ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (Βύρωνα, Αγ. Λουκά, Τιµίου Σταυρού, εξαµενή) ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΗΝΙ ΩΝ Oι ίδιες διαδικασίες ισχύουν για το δανεισµό βιβλίων από την Κινητή µονάδα, τις Παιδικές Βιβλιοθήκες και τη Βιβλιοθήκη των Κρηνίδων που αποτελούν παραρτήµατα της Κεντρική ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ήµου Καβάλας. ΑΡΘΡΟ 12 ΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ Η/Υ) Το ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει έξι (6) θέσεις εργασίας από τις οποίες οι τρεις (3) είναι για άτοµα µε προβλήµατα στα άκρα και στην όραση. Για την χρήση τους ορίζονται τα εξής: 1. Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, σε περίπτωση πληρότητας, και δε µπορεί να ξεπερνά τη µισή ώρα (1/2 ώρα) και σε περιπτώσεις µεγάλης προσέλευσης οι χρήστες έχουν το δικαίωµα χρήσης 2 φορές την εβδοµάδα 2. ίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που χρησιµοποιούν το Internet για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς 3. ίνεται προτεραιότητα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 4. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα να δεσµεύσει τους υπολογιστές για κάποια εκπαίδευση ή για άλλο λόγο, που συνδέεται µε τις δραστηριότητές της 5. Παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης εικόνων κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο υπάλληλο 6. εν επιτρέπεται η πρόσβαση σε chat rooms 7. Οι χρήστες µπορούν να εκτυπώνουν δωρεάν έως πέντε (5) ασπρόµαυρες σελίδες. Για περισσότερες σελίδες το κόστος ανέρχεται: - 10 λεπτά του ευρώ ανά σελίδα ασπρόµαυρη εκτύπωση - 20 λεπτά του ευρώ ανά σελίδα έγχρωµη εκτύπωση 8. εν επιτρέπεται η χρήση του τµήµατος από ανήλικους. Οι ανήλικοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση από τον κηδεµόνα, όπου δηλώνει ότι επιτρέπει στον ανήλικο να κάνει χρήση του Internet στο χώρο της Βιβλιοθήκης 9. εν επιτρέπεται η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών 10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στα µηχανήµατα και στο λογισµικό. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα αναζήτησης αποζηµίωσης για τυχόν καταστροφές, που γίνονται σκόπιµα ή µη 11. Θεωρείται παράνοµη η οποιαδήποτε αντιγραφή προγράµµατος λογισµικού. Χρήση Internet: 1. Η Βιβλιοθήκη δε θεωρείται υπεύθυνη σε καµία περίπτωση για το υλικό που συµβουλεύονται οι χρήστες και δεν ελέγχει το περιεχόµενο των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνοι για την πρόσβασή τους στο Internet είναι οι ίδιοι οι χρήστες καθώς και για το υλικό µε το οποίο έρχονται σε επαφή 2. Υπεύθυνοι για την πρόσβαση στο Internet παιδιών που δεν έχουν ενηλικιωθεί είναι οι γονείς ή αυτοί που έχουν οριστεί ως κηδεµόνες τους. Η χρήση του Κέντρου Πληροφόρησης συνεπάγεται την αποδοχή των προαναφερόµενων κανόνων λειτουργίας του τµήµατος από του επισκέπτες-χρήστες. 8

9 Καθώς επίσης η µη συµµόρφωση των χρηστών σε αυτούς συνεπάγεται στέρηση του δικαιώµατος χρήσης των υπολογιστών και των προσφεροµένων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Η αίθουσα εκδηλώσεων είναι χωρητικότητας 115 σταθερών θέσεων και διατίθεται κατόπιν αιτήσεως σε πολίτες, φορείς, σωµατεία κοινωφελή, συλλόγους κλπ. Με την υπ αριθµ. 681/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καβάλας «Επιβολή τελών χρήσης αιθουσών εκδηλώσεων ήµου Καβάλας» καθορίστηκαν τα εξής: 1. χρηµατικό τέλος 75,00 σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που κάνουν χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων για πρώτη φορά, και για κάθε επόµενη φορά 150,00 2. το τέλος θα είναι ανταποδοτικό (συντήρηση, καθαρισµός, εξοπλισµός αίθουσας 3. Η χρήση αφορά το πολύ τετράωρη παραχώρηση ανά ηµέρα της αίθουσας µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό 4. Το τέλος θα προκαταβάλλεται από τον χρήστη της αίθουσας στην Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου µε την έκδοση υπηρεσιακού σηµειώµατος και την διαδικασία της οίκοθεν βεβαίωσης και είσπραξης. Σε περίπτωση µαταίωσης της προπληρωθείσας χρήσης της αίθουσας για οποιοδήποτε λόγο δεν επιστρέφεται το καταβληθέν τέλος χρήσης, εκτός αν η µαταίωση γίνει µε υπαιτιότητα του ήµου 5. Η χρήση και λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης- ψύξης και των µικροφωνικών εγκαταστάσεων θα γίνεται από υπαλλήλους του ήµου και απαγορεύεται η ανάµειξη σε αυτές ατόµου ξένου προς την υπηρεσία του ήµου 6. Σύλλογοι µε κοινωφελή και συνδικαλιστική δραστηριότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα όρια του ήµου Καβάλας θα µπορούν να κάνουν χρήση της αίθουσας µε µειωµένο τέλος κατά 50% για µια φορά το έτος κατ εντολή ηµάρχου. Προκειµένου να προκύψει αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί το καταστατικό του Συλλόγου. Επιπλέον, οι δηµοτικές παρατάξεις και τα Ν.Π... του ήµου και τα πολιτικά κόµµατα θα µπορούν να χρησιµοποιούν την αίθουσα χωρίς την αντίστοιχη καταβολή χρέωσης, µία φορά κατ έτος Για την χρήση της αίθουσας ορίζονται τα εξής: 1. Απαγορεύεται αυστηρά εντός της αίθουσας εκδηλώσεων Η χρήση αναψυκτικών, ποτών και παντός είδους τροφής πλην των περιπτώσεων που έχει γίνει σχετική προσυνεννόηση και σχετική αναφορά στην αίτηση Το κάπνισµα Η µετακίνηση των ήδη υπαρχόντων επίπλων, πινάκων ζωγραφικής, ηχητικής και παντός είδους εγκατάστασης 2. Ο αιτών τη χρήση της αίθουσας και διοργανωτής της εκδήλωσης είναι υπόχρεος έναντι του ήµου Καβάλας για κάθε είδους βλάβη και φθορά που ενδεχοµένως προκληθεί στην αίθουσα και στο σύνολο του εξοπλισµού της ηµοτικής Βιβλιοθήκης, τόσο κατά το στάδιο της προετοιµασίας της εκδήλωσης, όσο και κατά τη διάρκεια της, συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της εκκένωσης της αίθουσας µετά το πέρας της εκδήλωσης και παράδοσής της στον εντεταλµένο υπάλληλο της ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση που ο αιτών τη χρήση δεν είναι το αυτό πρόσωπο µε τον διοργανωτή της εκδήλωσης, είναι υπόχρεοι και οι δύο έναντι του ήµου Καβάλας για τις ανωτέρω φθορές-ζηµιές. 3. Η λήξη της κάθε εκδήλωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη 12 η νυκτερινή, που αποτελεί το ανώτερο χρονικό όριο λήξης και εκκένωσης της αίθουσας ΑΡΘΡΟ 14 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Για την προαγωγή της µάθησης, της παιδείας και της πληροφόρησης των κατοίκων του ήµου Καβάλας οργανώνονται εκδηλώσεις, όπως : εκθέσεις βιβλίων, βιβλιοπαρουσιάσεις, οµιλίες: πολιτιστικών, λαογραφικών, πολιτισµικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, τεχνικών, ιατρικών κ.α. θεµάτων, 9

10 εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά και ενηλίκους ξεναγήσεις σχολείων στους χώρους των Βιβλιοθηκών Οι εκδηλώσεις µπορούν να υλοποιούνται σε συνεργασία µε φορείς, συλλόγους και σωµατεία του τόπου ή της επικράτειας καθώς και σε συνεργασία µε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ηµοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας είναι δυνατόν να απασχολεί σπουδαστές του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας των Τ.Ε.Ι. της χώρας ή του τµήµατος Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου για την πραγµατοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Είναι δε δυνατόν, να απασχολεί ανά διαστήµατα και ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στα παραρτήµατα αυτής άτοµα που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Εθελοντική εργασία µπορούν να προσφέρουν άτοµα µε γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο. Σε περίπτωση µεγάλης προσέλευσης ατόµων η επιλογή θα γίνει µε βάσει το επίπεδο σπουδών από τους αρµόδιους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης. ΑΡΘΡΟ 16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι υποχρεωµένο να εξυπηρετεί και να βοηθά τους χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισµό τεκµηρίων. Προβαίνει στην παροχή πληροφοριών που τους ζητούνται από τους χρήστες χρησιµοποιώντας το υλικό της Βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες. Αναλαµβάνει και φέρει εις πέρας τη βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία του Υλικού, δηλαδή καταλογογραφεί, ταξινοµεί και ευρετηριάζει θεµατικά το Υλικό της Συλλογής της Βιβλιοθήκης Επίσης, παρέχει πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών. Συµµετέχει σε προγράµµατα επιµόρφωσης µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Εξυπηρετεί τους χρήστες της Βιβλιοθήκης και ενθαρρύνει την προσέλευση τους στους χώρους της. Συνεργάζεται µε τους δασκάλους των σχολείων του δήµου, ή και άλλων δήµων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας αναλαµβάνει την ξενάγηση οµάδων χρηστών στους χώρους της Βιβλιοθήκης και την εκπαίδευση τους στη σωστή χρήση της.ξεναγήσεις ή προγράµµατα εκπαίδευσης, είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται και προς όφελος άλλων οµάδων µετά από συνεννόηση µε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Επίσης η Βιβλιοθήκη οργανώνει προγράµµατα εκπαίδευσης ( στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης ) για οµάδες ή µεµονωµένους χρήστες της Βιβλιοθήκης ενθαρρύνοντας τους στην αναζήτηση πληροφοριών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. ΑΡΘΡΟ 17 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΑΝΑΓΩΝΣΤΗΡΙΟ & ΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Η Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη ήµου Καβάλας είναι ανοιχτή για το κοινό κατά τις κάτωθι µέρες και ώρες : ευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή : 09:00 έως Τετάρτη, Πέµπτη: 09:00 έως 20:00 Ιούλιο και Αύγουστο : ευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 έως Το ωράριο αυτό ισχύει εφόσον το προσωπικό επαρκεί. Το ωράριο είναι δυνατόν να αλλάζει, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 10

11 ΑΡΘΡΟ 18 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ωράριο λειτουργίας των παραρτηµάτων της ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ήµου Καβάλας έχει ως εξής: Παιδικές Βιβλιοθήκες (Αγ. Λουκά, Βύρωνα, Τιµίου Σταυρού): Χειµερινό διάστηµα : από ευτέρα έως Παρασκευή ιακοπές Χριστουγέννων Πάσχα: από ευτέρα έως Παρασκευή Καλοκαιρινό διάστηµα: Πρωί: ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή Απόγευµα: Τετάρτη Κινητή Βιβλιοθήκη: 09:00-14:00 ευτέρα - Παρασκευή ηµοτική Βιβλιοθήκη Κρηνίδων: από ευτέρα έως Παρασκευή ΑΡΘΡΟ 19 ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Κάθε πολίτης που επιθυµεί να εγγραφεί µέλος της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, όπως και όλα τα ήδη εγγεγραµµένα µέλη της οφείλουν να αποδεχθούν τους όρους του παρόντος κανονισµού και να τον τηρούν µε την απαιτούµενη σχολαστικότητα. ΑΡΘΡΟ Κάθε ζήτηµα µη προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος ρυθµίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καβάλας 2. Ο παρόν κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας τίθεται σε εφαρµογή αµέσως µετά την έγκρισή του από τα αρµόδια όργανα και καταργεί κάθε προηγούµενο ΑΡΘΡΟ 21 Τα άρθρα του παρόντος κανονισµού αφορούν την Κεντρική ηµοτική Βιβλιοθήκη καθώς και τα παραρτήµατα της Κεντρικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης ήµου Καβάλας που είναι: οι Παιδικές Βιβλιοθήκες, Κινητή, ηµοτική Βιβλιοθήκη Κρηνίδων καθώς και κάθε άλλη Βιβλιοθήκη που πρόκειται να δηµιουργηθεί στο µέλλον ως παράρτηµα. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής άρθρων του προαναφερόµενου κανονισµού εάν στην πορεία διαπιστωθεί πως είναι απαραίτητο, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 18 Οκτωβρίου 2013 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΘΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΘΗΡΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Σκοπός 1 3. Πολιτική ανάπτυξης της Συλλογής 3 3. 1 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα : 06-10-11 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Αποφ.: 5 /2011 Ν.Π... Ταχ. /νση : Στοά Λόντου 24100 Καλαµάτα Τηλ. : 27210 60763-4

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 711/3.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα