ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έδωσε στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2008.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έδωσε στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2008."

Transcript

1 26 Μαρτίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Συνήγορος του Πολίτη έδωσε στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το έτος 2008 Μέσα στο 2008 ο ΣτΠ δέχτηκε συνολικά νέες αναφορές πολιτών, παρουσιάζοντας αύξηση 3,23% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Το ποσοστό των υποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρμοδιότητας είναι 25,8%, το μικρότερο των τελευταίων 9 χρόνων λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη (μείωση 1,7% συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο). Η μειωτική αυτή τάση υποδηλώνει ότι σταδιακά οι πολίτες είναι περισσότερο ενήμεροι για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αρχής. Από τις βάσιμες αναφορές ποσοστό 75,54% επιλύθηκε υπέρ του πολίτη. Δεν επιλύθηκε, παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες τις Αρχής (δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της) το πρόβλημα που έθεταν 299 υποθέσεις (το 9,04% των βάσιμων αναφορών). Επίσης 258 υποθέσεις (το 7,8% των υποθέσεων) δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αρχής, εξαιτίας κενών στη νομοθεσία και οργανωτικών αδυναμιών ή δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης. Τα περισσότερα προβλήματα κατά το 2008 εντοπίσθηκαν: Στους δήμους (18,13%) Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής (13,5%) Στους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ 5,27%, ΟΑΕΕ 4,06%) Σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ που εποπτεύονται από την Αρχή (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ - 10,45%) Στις νομαρχίες (7,74%) Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (4,66%) Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (4,53%) Πρέπει πάντως να αξιολογηθεί θετικά το γεγονός ότι τόσο οι δήμοι, κοινότητες καθώς και οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν αξιοσημείωτα ποσοστά επίλυσης των υποθέσεων για τις οποίες διαμεσολαβεί ο Συνήγορος του Πολίτη, δηλαδή 85,4% και 94,68% αντίστοιχα. Η Ετήσια Έκθεση 2008 παραδόθηκε σήμερα το πρωί από το Συνήγορο του Πολίτη κύριο Γιώργο Καμίνη στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα. 1

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (Περιβάλλον, Πολεοδομία κ.λπ.) Αποσπασματικότητα στη δράση της δημόσιας διοίκησης και χαλαρότητα στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος : Απουσιάζουν σαφείς κανόνες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν συντονίζουν τη δράση και τον σχεδιασμό τους (π.χ. πρόληψη των πυρκαγιών, θέμα για το οποίο ο ΣτΠ προέβη σε αυτεπάγγελτη έρευνα). Ανεπαρκής στελέχωση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών που καλούνται να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον (λ.χ. δασοφύλακες σε εθνικούς δρυμούς) ή την πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογικές υπηρεσίες). Το Κράτος δηλώνει αδυναμία να ασκήσει στην πράξη κάποιες αρμοδιότητες. Παράδειγμα : η πρόβλεψη για τη λειτουργία σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις Περιφέρειες της χώρας. Η διοικητική αδράνεια κατ αποτέλεσμα διευκολύνει την επικράτηση ενός μοντέλου αλόγιστης κι ανεξέλεγκτης οικονομικής ανάπτυξης, σε βάρος της αειφόρου προστασίας του περιβάλλοντος. Σύνηθες παράδειγμα : Δεν κατεδαφίζονται τα αυθαίρετα κτίσματα, θέμα για το οποίο ο ΣτΠ επιμένει ότι οι Περιφέρεις της χώρας πρέπει να διασφαλίσουν πιστώσεις για κατεδαφίσεις στους κοινόχρηστους χώρους (αιγιαλός κλπ.). Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό έχει επιτευχθεί, όπως λ.χ. στην υπόθεση αυθαιρέτου στη λίμνη Κερκίνη. Η δημόσια διοίκηση, σε όλες τις βαθμίδες της, φαίνεται να μην κατανοεί στοιχειώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Παραδείγματα από τη δράση του ΣτΠ: Αρχή της διαφάνειας : Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών δράσεων από το ΕΤΕΡΠΣ μέσω του φόρου καυσίμου). Αρχή της αναλογικότητας. Έλλειψη αναλογικότητας στην καταβολή πάγιου τέλους κτηματογράφησης ανά δικαιούχο και όχι ανά ακίνητο. Πρόβλεψη που επέτρεψε την πολλαπλή καταβολή τελών για το ίδιο ακίνητο, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τη μέση ελληνική οικογένεια. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (κοινωνική ασφάλιση, υγεία, πρόνοια) Υγεία : Προσπάθειες του ΣτΠ για βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών (ιδίως : ιατρικό απόρρητο, δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο, συναίνεση του ασθενούς). Δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας (ειδικότερα, η διαδικασία εγγραφής σε λίστα αναμονής για απόκτηση ειδικότητας - πρόσβαση ιατρών υπηκόων τρίτων χωρών σε θέσεις αγροτικού ιατρού και εγγραφή σε λίστα αναμονής για ειδικότητα). 2

3 Σε κάποιες περιπτώσεις υποχωρεί το κριτήριο της ιατρικής αναγκαιότητας υπέρ της δημοσιονομικής διαχείρισης της περίθαλψης. Π.χ. στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τις δαπάνες, τα ασφαλιστικά ταμεία καθορίζουν το κόστος των θεραπειών, για τις οποίες αποδίδεται η δαπάνη, βάσει μη επιστημονικών κριτηρίων ή ορίζουν ένα εφάπαξ ποσό ως αποδοτέα δαπάνη, ανεξαρτήτως αυτής που είναι ιατρικώς αναγκαία.. Κοινωνική ασφάλιση : Οι περισσότερες υποθέσεις του ΣτΠ. Διοικητική ανεπάρκεια και κατακερματισμός της νομοθεσίας. Π.χ. α) διαδικασία για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης όταν ο ασφαλισμένος χάνει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, β) διαδικασία χαρακτηρισμού ενός ατυχήματος ως εργατικού. Η αυξητική τάση του εργατικού δυναμικού δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για παθητικά μέτρα (επιδόματα ανεργίας), ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ανεργίας. Λόγω της αύξησης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου) πρέπει να διασφαλιστούν τα στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων στο πνεύμα της «ευελιξίας με ασφάλεια» (flexicurity). Επιδιώκοντας να ανατροφοδοτήσει τον διάλογο για τα ζητήματα αυτά με τον ΟΑΕΔ και με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ο ΣτΠ αποφάσισε να αναδείξει το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης κατά της ανεργίας για όσους εργάζονται με συμβάσεις έργου. Κοινωνική πρόνοια: οι υποθέσεις που χειρίζεται ο ΣτΠ είναι σημαντικά λιγότερες από αυτές που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία, εξαιτίας της ελλιπούς ενημέρωσης των δικαιούχων. Λόγω κοινωνικού αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση ή δεν προβαίνουν σε ατομικές ή συλλογικές διεκδικήσεις. Οι υποθέσεις που χειρίστηκε ο ΣτΠ θίγουν πάντως σύνθετα ζητήματα και αναδεικνύουν τις ανεπάρκειες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, τόσο ως προς τη θεσμική του διαμόρφωση όσο και ως προς τη διοικητική του οργάνωση. Γενικότερα, οι εξελίξεις σε βασικά κοινωνικά ζητήματα (δημογραφικές εξελίξεις, απασχόληση και ανεργία, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός) επιβαρύνουν σημαντικά και το έργο του ΣτΠ : το θεσμικό πλαίσιο αποκτά ακόμη περισσότερο πολύπλοκο και αποσπασματικό χαρακτήρα, ευνοούνται τα δημοσιονομικά κριτήρια στο πεδίο των κοινωνικών παροχών. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του Παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη ως Συνήγορος του Παιδιού ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, και με το θέμα της επιβολής κυρώσεων λόγω διαγωγής σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι για τις κυρώσεις που δεν αποτελούν απλά μέτρα εσωτερικής τάξης (ωριαία αποβολή, επίπληξη), αλλά δυσμενείς ατομικές πράξεις 3

4 (π.χ. αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος), πρέπει να τηρούνται οι εγγυήσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις. Ενδεικτικές είναι δύο αναφορές από γονείς μαθητών, στους οποίους επιβλήθηκε η κύρωση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για συμπεριφορές που προσέβαλαν το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι θα έπρεπε να είχε τηρηθεί η υποχρέωση νομότυπης κλήσης σε ακρόαση τόσο των μαθητών όσο και των κηδεμόνων τους. Επισημάνθηκε, επιπλέον, ότι υπάρχει η υποχρέωση σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολόγησης της απόφασης, προκειμένου να μπορεί να εξακριβώσει ο δικαστής εάν αποφάσισε ορθά το πειθαρχικό όργανο και, ιδίως, εάν ελήφθη υπόψη το συμφέρον του παιδιού, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα αλλά και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τελικά, και στις δύο περιπτώσεις ο Σύλλογος Διδασκόντων, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επανέλαβε τη διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση ανακλήθηκε η απόφαση, ενώ στη δεύτερη η αρχική κύρωση αντικαταστάθηκε με επιεικέστερη. Στο πεδίο της προαγωγής των δικαιωμάτων του Παιδιού ο Συνήγορος ανέλαβε ποικίλες πρωτοβουλίες, όπως λ.χ.: - Συγκρότησε 30μελή «Ομάδα Εφήβων Συμβούλων» ύστερα από ανοικτή πρόσκληση που περιέλαβε όλη την επικράτεια. Η Ομάδα ήδη άρχισε να λειτουργεί, θα συναντάται με τον Συνήγορο του Παιδιού και θα επικοινωνεί μαζί του καθ όλη τη διάρκεια του έτους, προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους εφήβους και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους για όλα τα σημαντικά θέματα που άπτονται της αποστολής του. - Οργάνωσε ημερίδα με μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. - Ανέπτυξε δημόσιο διάλογο με αντικείμενο την προστασία των παιδιών στα Ιντερνετ Καφέ. - Συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. - Διοργάνωσε Ημέρα Διαλόγου με μαθητές της Θεσσαλονίκης. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα αυτά αποτελούν από το Μάιο του 2008 νέα αρμοδιότητα του ΣτΠ. Όπως ισχύει και για τα δικαιώματα του παιδιού, η αρμοδιότητα του ΣτΠ εκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα. - Ήδη από το τέλος του 2008 διαφάνηκε ότι τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία της μητρότητας πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, καθιστώντας ευάλωτη τη θέση και την παραμονή της γυναίκας στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Π.χ. ο ΣτΠ δέχτηκε σημαντικό αριθμό καταγγελιών για απολύσεις εγκύων εργαζομένων. Απολύσεις που σημειώθηκαν είτε στο πλαίσιο περιορισμού της δραστηριότητας μίας επιχείρησης είτε λόγω προβλημάτων στη 4

5 συμπεριφορά της εργαζόμενης. Οι τελευταίες συχνά υποκρύπτουν αντίδραση στο γεγονός της εγκυμοσύνης ή στις άδειες μητρότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για ανάκληση της απόλυσης συχνά προσκρούει στην αδυναμία να διαπιστωθεί με ασφάλεια ότι υπήρξε σπουδαίος λόγος για την απόλυση, γεγονός που κρίνεται κατά περίπτωση από τα δικαστήρια. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνήθως συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος του εργοδότη, όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε βάρος των εγκύων είτε κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας είτε και κατά τη διαδικασία της απόλυσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το έτος 2008 σημαδεύτηκε από σειρά γεγονότων κρίσιμων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως λ.χ. οι μαζικές εισροές αλλοδαπών «χωρίς χαρτιά», η ειρηνική διαμαρτυρία των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, αλλά και η αντιπαράθεση γύρω από την κοινοτική υποχρέωση της χώρας να αναγνωρίζει πτυχία και εργασιακά δικαιώματα. Ενώ έκλεινε η χρονιά, τη χώρα συντάραξαν τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν του φόνου νεαρού μαθητή από αστυνομικό αλλά και η αποκάλυψη των περιστάσεων της φονικής επίθεσης κατά αλλοδαπής συνδικαλίστριας. Τα γεγονότα αυτά θα εξεταστούν στην έκθεση του τρέχοντος έτους Η παρούσα έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων : - Την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Χάρη και στις εντατικές προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών, φαίνεται να έχει πλέον ομαλοποιηθεί σε γενικές γραμμές η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των τακτικών αδειών παραμονής και εργασίας. Από την άλλη, ωστόσο, σοβαρότατες δυσχέρειες στην ενεργοποίηση του νομικού πλαισίου της ένταξης, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της διάρκειας και της βεβαιότητας της νόμιμης παραμονής και των ωφελημάτων που απορρέουν από αυτή θέτουν σε κίνδυνο τις προόδους που έχουν επιτευχθεί Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τη συνολικότερη διαχείριση της μετανάστευσης και συνδέονται εν τέλει με το γεγονός της εκ νέου αύξουσας παρουσίας σημαντικού αριθμού αλλοδαπών χωρίς νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα. Η απροθυμία της διοίκησης να ρυθμίσει, έστω και προσωρινά, τις ειδικές συνθήκες παραμονής τους αναπαράγει ευθέως τη καθήλωσή τους σε μια κατάσταση πλήρους κοινωνικού αποκλεισμού και εργασιακής εκμετάλλευσης. - Τα προβλήματα άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως είναι οι τσιγγάνοι, αλλά και περιπτώσεις όπως είναι οι αλλοδαποί που διαβιούν στον αυτοσχέδιο καταυλισμό της Πάτρας και εκείνοι των οποίων η εργασία καθίσταται αντικείμενο εκμετάλλευσης, όπως συμβαίνει στα θερμοκήπια παραγωγής φράουλας στον νομό Ηλείας. - Ο ΣτΠ έχει εντοπίσει επίσης προβλήματα στο πεδίο της απονομής ιθαγένειας, σε ομογενείς ή αλλογενείς. 5

6 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Ετήσια Έκθεση του 2008 ο Συνήγορος του Πολίτη επιχειρεί να εντοπίσει πρακτικές που καθιστούν τη λειτουργία της διοίκησης αμυντική και εσωστρεφή έναντι της κοινωνίας και των πολιτών. Τα φαινόμενα κακοδιοίκησης που εντόπισε ο ΣτΠ υπερβαίνουν τα όρια επιμέρους φορέων ή πεδίων πολιτικής. Α) Η διοίκηση μετακυλίει δικά της λάθη και δικές της παραλείψεις στους πολίτες Παραδείγματα : 1) Η διοίκηση με τις παλινωδίες και τις παραλείψεις της προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν σε κίνητρα ενίσχυσης των επενδύσεων. Δεν γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις αυτές να επιστρέψουν εντόκως τις σχετικές φοροαπαλλαγές. 2) Όταν μπορεί να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων λύσεων, η διοίκηση συχνά αδιαφορεί για τις δυσμενείς επιπτώσεις που η επιλογή της μπορεί να συνεπάγεται για τους πολίτες. Π.χ. οι Δ.Ο.Υ. σπανίως κάνουν χρήση της δυνατότητας να προσδιορίσουν προσωρινά την αξία κληρονομούμενου ακινήτου σε περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό ή το μικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας. Συνήθως, ελέγχουν την ακρίβεια της δήλωσης του φορολογούμενου όταν πλησιάζει η συμπλήρωση της δεκαετούς παραγραφής. Τότε επιβάλλουν πρόστιμα και πρόσθετους φόρους, των οποίων το ύψος είναι πολλαπλάσιο (200% έως 300%) των φόρων που τεκμαίρεται ότι οι φορολογούμενοι προσπάθησαν να αποφύγουν. 3) Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, η διοίκηση χρησιμοποιεί αυθαίρετα κριτήρια, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας. Π.χ. Δήμος αποφάσισε την απαλλαγή από την καταβολή τελών ύδρευσης αποχέτευσης μόνο υπέρ των πολύτεκνων/οικονομικά ασθενών που είναι δημότες και όχι γενικά υπέρ των πολύτεκνων/οικονομικά ασθενών που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου. Παρομοίως, η διοίκηση δεν διστάζει να καταφύγει στην εύκολη λύση, όταν για παράδειγμα αναζητεί την πληρωμή δασμών, φόρων και προστίμων όχι από τον οφειλέτη αλλά από τον εγγυητή, ενώ της έχουν γνωστοποιηθεί από τον εγγυητή τα απαραίτητα στοιχεία για τον εντοπισμό του οφειλέτη. Β) Δημόσιες υπηρεσίες δεν αναγνωρίζουν αποφάσεις άλλων διοικητικών οργάνων. Δημόσιος Οργανισμός που αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση που του επεβλήθη από την αρμόδια επιτροπή υπέρ πολίτη στον οποίο καθυστέρησε να απαντήσει. Γ) Ακόμη και όταν ακυρώνονται αποφάσεις της από τα δικαστήρια, η Διοίκηση δεν συμμορφώνεται. Δήμος, του οποίου η απόφαση να επιβάλει ειδικό πολιτιστικό τέλος ακυρώθηκε από την Περιφέρεια καθώς δεν είχε ανταποδοτικό χαρακτήρα (όπως επιβάλλει η 6

7 νομοθεσία). Ο Δήμος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά εισέπραττε το τέλος για τρία χρόνια, έως ότου να εκδικαστεί η προσφυγή του στο ΣτΕ. Ακόμη και σήμερα αρνείται να συμμορφωθεί στην απορριπτική απόφαση του ΣτΕ επιστρέφοντας τα τέλη που εισέπραξε. Δ) Η ελληνική διοίκηση φαίνεται να αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα Για την πρόσληψη αλλοδαπής, με ιθαγένεια κράτους - μέλους της ΕΕ, απαιτείται εντοπιότητα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι είναι εγγεγραμμένη σε οικογενειακή μερίδα του οικείου δήμου ούτε ότι κατοικεί πάνω από δεκαετία στον ίδιο δήμο. Η Ετήσια Έκθεση για το 2008 δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της Αρχής : Πληροφορίες: κ.κ. Ρόη Τζαβάρα τηλ , , Αγγέλα Τζάθα και κ. Πέτρο Παραγυιό ,

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Περιεχόμενα 5 8 37 38 49 57 70 78 87 91 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Εργασία Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και περιβάλλον Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών Κοινωνική αλληλεγγύη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 55 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΙΚΑ 57 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 90 ΟΨΕΙΣ ΚΑΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 91 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 91 ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 91 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H χρονιά με μια ματιά

H χρονιά με μια ματιά H χρονιά με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 24 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση 2013: «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια»

Ετήσια έκθεση 2013: «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια» Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014 ελτίο Τύπου Ετήσια έκθεση 2013: «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια» «Η ορθή λειτουργία των θεσµών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόµη και σε περίοδο οικονοµικής κρίσης»,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

ελτίο Τύπου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 ελτίο Τύπου Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Το αίτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) Έκθεση σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009

Ίση μεταχείριση. ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και. τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Ε ΙΔΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΝΟ ΕΜΒΡΙ Ο Σ 2009 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ειδική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του φαινομένου

του παιδιου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του φαινομένου Δικαιώματα Δικαιωματα του παιδιού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 119 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 122 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 122 ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 123 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του ανθρώπου

Δικαιώματα του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 34 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 36 ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΦΥΞΙΑ 36 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2 η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3986/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων

8. Έκθεση απλούστευσης των επιλεγμένων διαδικασιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,, ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΙΣΗΣ ΚΑΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ((ΕΥΣΥΔΕ--ΥΠΕΣ)) 8. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 113 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 114 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ 115 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ. Ανεργία Άρση των εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων Απασχόληση στο Δημόσιο

Εργασία ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ. Ανεργία Άρση των εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων Απασχόληση στο Δημόσιο ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ανεργία Άρση των εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων Απασχόληση στο Δημόσιο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Ασφαλιστικές παροχές Ασφαλιστικές εισφορές Στην πολυετή οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ασφάλιση ανεργίας Άνεργοι και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 107 ΓΕΝΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 109 ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 107 ΓΕΝΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 109 ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 107 ΓΕΝΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 109 ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ 109 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 109 Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Περιεχόμενα 05 08 29 30 46 60 72 84 94 100 106 120 132 138 146 156 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικονομική πολιτική Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομική Πολιτική ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Oικονομική Πολιτική ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Oικονομική Πολιτική ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διοίκηση στην κρίση

Η δημόσια διοίκηση στην κρίση Η δημόσια διοίκηση στην κρίση ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρμοδιότητες των ΟΤΑ μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Μεταφορά αρμοδιότητας καταβολής επιδομάτων στον ΕΟΠΥΥ Βελτίωση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013 H έκδοση της έκθεσης «Άσυλο και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» έγινε με την συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Ίση Μεταχείριση ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της διοίκησης ΥΓΕΙΑ Λειτουργία μονάδων υγείας Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα