ill' Η><2 = ^ 2 C-Hs COOCs tt* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ms S O i, ' ΕΜ:,:. ; ό4η 12 Ο ό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ill' Η><2 = ^ 2 C-Hs COOCs tt* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ms S O i, ' ΕΜ:,:. ; ό4η 12 Ο ό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ms S O i, ' il-ll Η Li I U ΕΜ:,:. ; ill' ό4η 12 Ο ό χ Η><2 = ^ 2 C-Hs COOCs tt* ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Στέλιος Αιοδάκης Δημήτρης Γάκης τετράδιο εργαστηρίου χημείας β' λυκείου θετικής κατεύθυνσης και επιλογής ΟΕΔΒ ΑΘΗΝΑ

3 Επιστημονικός υπεύθυνος- Διεύθυνση Ομάδων Εργασίας: ΣΤΕΛΙΟΣ. ΑΙΟΔΑΚΗΣ Ομάδα συγγραφής ΣΤΕΛΙΟΣ. ΛΙΟΔΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΓΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: ΣΤΑΘΗΣ ΣΙΑΝΟΣ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΝΝΑ ΓΑΚΗ, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανκών ΕΜΠ ΒΛΑΣΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηαχανικών ΕΜΠ Υπεύθυνος στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ, Χημικός, M.Ed., Ph.D., Σύμβουλος Π Ι.

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Στο τετράδιο των εργαστηριακών ασκήσεων υπάρχουν φύλλα εργασίας στα οποία θα καταχωρηθούν κατάλληλα τα αποτελέσματα και οι όποιες προσωπικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος. Όπως και αλλού αναφέρθηκε υπάρχουν και κάποιες προκαταρκτικές ερωτήσεις στις οποίες ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει, ώστε να αφομοιώσει καλύτερα το πείραμα. Το τετράδιο λοιπόν περιλαμβάνει: 1. Προκαταρκτικές ερωτήσεις με αντίστοιχο κενό διάστημα για τις απαντήσεις. Το φύλλο αυτό μπορεί να κόβεται και να παραδίδεται, αν ζητηθεί, στον επιβλέποντα. 2. Πίνακες όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, όπου βέβαια υπάρχουν ποσοτικές μετρήσεις. Αν δεν υ- πάρχουν αναγράφονται παρατηρήσεις προσωπικές, ποιοτικές, πάνω στα τρέχοντα φαινόμενα. 3. Πίνακες για τυχόν υπολογισμούς και σχετικοί τύποι αν είναι απαραίτητοι. Στον ίδιο χώρο αν χρειαστεί σχολιάζονται τα α- ποτελέσματα των προηγουμένων μετρήσεων. 4. Ερωτήσεις με τις οποίες επιδιώκεται κατ' αρχήν ο έλεγχος των γνώσεων που αποκτήθηκαν και των στόχων που τέθηκαν. Επίσης ζητούνται συμπεράσματα, λεπτομέρειες στην εκτέλεση του πειράματος, παρουσίαση των αποτελεσμάτων με μορφή γραφικής παράστασης και πιθανόν σχεδίασης συσκευών.

5 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΊΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΎ Β' ΛΥΚΕΊΟΥ ΘΕΤΙΚΉς ΚΑΤΕΥΘΥΝςΗς ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Υπολογισμός θερμότητας αντίδρασης 3 2. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν 8 3. Δράση καταλυτών Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Ηλεκτρόλυση διαλύματος ηλεκτρολύτη Επιμετάλλωση 31

6 3 Πείραμα 1 Πείραμα 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Προκαταρτικές ερωτήσεις Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο: Αριθμός θέσης: 1. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις υπό μοριακή και ιοντική μορφή, των παρακάτω αντιδράσεων: α) νιτρικό οξύ + υδροξείδιο του νατρίου β) οξικό οξύ + υδροξείδιο του ασβεστίου γ) φωσφορικό οξύ + καυστικό κάλιο 2. Η τιμή της ΔΗ εξουδετέρωσης του νιτρικού οξέος με υδροξείδιο του βαρίου είναι -116,4 kj ανά mol Ba(OH) 2 στους 298 Κ. Να υπολογιστεί το ποσό της θερμότητας που εκλύεται αν αναμιχθούν 50 ml 0,5Μ ΗΝ0 3 με 50 ml 0,5 Μ Ba(OH) 2.

7 4 Πείραμα 1 3. Η διάλυση του καυστικού νάτριου είναι εξώθερμη, ενώ η διάλυση του χλωριούχου νατρίου ενδόθερμη. Πώς ερμηνεύετε αυτό; Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση της μεταβολής ενέργειας (ενθαλπίας) πριν και μετά τη διάλυση. 4. Η θερμότητα της αντίδρασης Na 2 C0 3.10H 2 0->Na 2 C0 3.H Η 2 0 είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί πειραματικά. Προ τείνετε σειρά πειραμάτων για τον έμμεσο προσδιορισμό της.

8 5 Πείραμα 1 Πείραμα 1 Α-. ι ΜΙ. '.Λ "* * ΐΐ..1^^*^Ρ 4 * ' ".. ' ι ". ~ Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 1 ΑΝΤΙΔΡΩΝ Τ\ 2 ΑΝΤΙΔΡΩΝ Τ 2 AT (ml) ( C) (ml) ( C) ( C) 1 Η 2 Ο g NaOH(s) 2 - HC1 0,5Μ g NaOH(s) 3 HC1 0,5Μ - NaOH 0,5M

9 Πείραμα 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1 ΠΕΙΡΑΜΑ: α) Θερμότητα που απορροφά το διάλυμα: cal β) Θερμότητα που απορροφά η κωνική φιάλη: cal γ) Συνολική θερμότητα που απορροφάται: cal δ) Ποσότητα NaOH : mol ε) Θερμότητα διάλυσης: cal/mol NaOH 2 ΠΕΙΡΑΜΑ: α) Θερμότητα που απορροφά το διάλυμα: cal β) Θερμότητα που απορροφά η κωνική φιάλη: cal γ) Συνολική θερμότητα που απορροφάται: cal δ) Ποσότητα NaOH: mol, ποσότηταηο:- -mol ε) Θερμότητα εξουδετέρωσης: cal/ mol NaOH στ) Mi εξουδετέρωσης, ΔΗ 2 : Kcal/mol NaOH

10 Πείραμα 1 3 ΠΕΙΡΑΜΑ: α) Θερμότητα που απορροφά το διάλυμα: cal β) Θερμότητα που απορροφά η κωνική φιάλη: cal γ) Συνολική θερμότητα που απορροφάται: cal δ) Ποσότητα NaOH : mol, ποσότητα HC1: mol ε) Θερμότητα εξουδετέρωσης: cal/ mol NaOH στ) AH εξουδετέρωσης, AHy. Kcal/ mol NaOH Ερωτήσεις 1. α) Να συγκριθούν οι τιμές των ΔΗ 2 με το άθροισμα ΔΗι+ΔΗ) και να ερμηνεύσετε τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. β) Αν αντί για 2 g χρησιμοποιηθούν 10 g ΝαΟΗ ποιες πιστεύετε θα είναι οι επιπτώσεις στον υπολογισμό του ΔΗ ι και γιατί;

11 Πείραμα 2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ " " ' " " " m liltt I Προκαταρτικές ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο - Αριθμός θέσης 1. Να ερμηνεύσετε επιγραμματικά τους παρακάτω όρους της χημικής κινητικής: α) αντίδραση πρώτης τάξεως β) ενέργεια ενεργοποιήσεως γ) σταθερά ταχύτητας δ) καθορίζον την ταχύτητα στάδιο 2. Δίνεται η παρακάτω χημική εξίσωση: CHjCl + KOH > CH3OH+KCI

12 9 Πείραμα 2 της οποίας η ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: ταχύτητα = [CH 3 C1][ ΚΟΗ] α) Πόσο θα αλλάξει η ταχύτητα μιας αντίδρασης αν οι συγκεντρώσεις και των δύο αντιδρώντων αλλάξουν από 0,1 Μ σε 0,7 Μ; β) Πόσο περίπου περιμένετε να αλλάξει η ταχύτητα της αντίδρασης αν η θερμοκρασία αυξηθεί από 25 C σε 45 C; 3. Δίνεται η παρακάτω χημική εξίσωση: (CH 3 ) 3 CCI + ΚΟΗ (CH 3 ) 3 C0H+KC1 της οποίας η ταχύτητα δίνεται από τη σχέση: ταχύτητα = [CH 3 C1] Είναι δυνατόν η αντίδραση αυτή να γίνεται σ' ένα στάδιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

13 10 Πείραμα 2 Πείραμα 2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΑΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο- Αριθμός θέσης ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Επίδραση της Συγκέντρωσης. ΜΕΤΡΗΣΗ CA (mol/l) χρόνος ω ταχύτητα (1/5) 1 Δ* 3 4

14 11 Πείραμα 2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Επίδραση της θερμοκρασίας. ΜΕΤΡΗΣΗ θερμοκρασία ( C) χρόνος ω ταχύτητα (1/s) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ α) Να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση του αντιδρώντος Α. Με βάση τη καμπύλη αυτή να υπολογιστεί η τάξη της αντίδρασης ως προς Α. β) Να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία της αντίδρασης. Τι συμπεράσματα βγάζετε με βάση τη γραφική αυτή παράσταση;

15 12 Πείραμα 3 Πείραμα 3 ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ "Ι Προκαταρκτικές ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης 1. Μια αντίδραση που δε γίνεται σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να γίνει αν προστεθεί καταλύτης; Μπορεί η παρουσία του καταλύτη να κάνει την αντίδραση περισσότερο ή λιγότερο εξώθερμη από ότι είναι; Είναι δυνατό η αύξηση της θερμοκρασίας να μειώσει την ταχύτητα της αντίδρασης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

16 13 Πείραμα 3 Πού οφείλεται η αύξηση της ταχύτητας των αντιδράσεων με την παρουσία καταλύτη; 4. Είναι δυνατό με την εκλογή κάποιου καταλύτη να αυξήσουμε την απόδοση μιας αμφίδρομης αντίδρασης; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 5. Τι ρόλο παίζει η ποσότητα του καταλύτη σε μια καταλυτική αντίδραση;

17 14 Πείραμα 3 Πείραμα 3 ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Προκαταρκτικές ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 Παρατηρήσεις επί των καταλυτικών αντιδράσεων. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Διάσπαση Η 2 Ο 2 παρουσία Μπ0 2 ταχύτητα διάσπασης - - Η παρουσία και απουσία Μη0 2 Διάσπαση Η 2 Ο 2 παρουσία BR

18 15 Πείραμα 3 Ερωτήσεις 1. Να γίνει η γραφική παράσταση της καμπύλης της αντίδρασης διάσπασης του Η παρουσία και απουσία του καταλύτη Μηθ2. 2. Πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε την παρουσία κατά τη διάσπαση του Η2Ο2; Γνωρίζετε κάποια εφαρμογή της παραπάνω αντίδρασης στη χρήση των φακών επαφής;

19 16 Πείραμα 3 4. Η κατάλυση της διάσπασης του Η2Ο2 με Μη0 2 είναι αυτοκατάλυση; ομογενής ή ετερογενής;

20 17 Πείραμα 4 Πείραμα 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Προκαταρκτικές ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης 1. Να αναφέρετε μία ενδόθερμη και μία εξώθερμη αντίδραση οι οποίες είναι αμφίδρομες 2. Τι επίδραση έχει πάνω στην ισορροπία του ασθενούς οξέος ΗΑ - ΕΓ + Α" η αύξηση της συγκέντρωσης των Α", λόγω π.χ. προσθήκης στο διάλυμα ενός άλατος NaA;

21 18 Πείραμα 4 -ι 3. Αν η K c για την αντίδραση Α + Β - - Γ έχει τιμή 10 στους 25 C και 6-10" 1 στους 50 C, τότε η αντίδραση είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη; 4. Τι αριθμό οξείδωσης έχει το Co ως κεντρικό άτομο στα σύμπλοκα: CoCU 2 ", COC1 3 (OH) 2 \ COC1 3 (H 2 0)\ CO(H 2 0)

22 19 Πείραμα 4 Πείραμα 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 Παρατηρήσεις επί των μεταβολών στη θέση ισορροπίας. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ NaOH σε Κ2ΟΟ4 NaOH σε Κ2& 2 0γ - HC1 σε K 2 Cr04 HC1 σε Κ θέρμανση C0CI2 (aq) - ψύξη - C0CI2 (aq)

23 20 Πείραμα 4 Ερωτήσεις 1. Συμπληρώστε την αντίδραση : Cr " + OH Γράψτε την έκφραση του νόμου χημικής ισορροπίας για την αντίδραση: 2 Cr Η + Cr Η 2 0 και δείξτε ότι το χρώμα του διαλύματος εξαρτάται από το ρη του. 3. Με βάση τη χημική εξίσωση που δίνεται στην ερώτηση 2 μπορείτε να προτείνετε μία μελέτη για την επίδραση της συγκέντρωσης στη θέση χημικής ισορροπίας από την περιοχή των δεικτών οξέων- βάσεων; Προς ποια πλευρά θα μετατοπιστεί η ισορροπία της ερώτησης 2, αν το διάλυμα αραιωθεί με μεγάλη ποσότητα νερού; 5, Γνωρίζετε κάποια χρήση των αλάτων κοβαλτίου, η οποία να στηρίζεται ακριβώς στην αλλαγή χρώματος αυτών;

24 21 Πείραμα 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ Προκαταρτικές ερωτήσεις Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Αριθμός θέσης 1. Να δώσετε τους ορισμούς: Αριθμός οξείδωσης Οξειδωτικό σώμα- Αναγωγικό σώμα- Οξείδωση Αναγωγή 2. Να δείξετε με ένα παράδειγμα την οξειδωτική και αναγωγική δράση του οξυζενέ (Η2Ο2).

25 22 Πείραμα 5 3. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων μεταξύ των παρακάτω σωμάτων: α) KBr +C1 2 β) Mg + Η3ΡΟ4 γ) S0 2 +H 2 S δ) CuO+ ΝΗ 3 ε) KMn0 4 +HCl στ) Η 3 Ρ0 4 +Ag

26 ' 23 Πείραμα 5 Πείραμα 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ 1 '! r # ' ' ** ' * f&8[ Η. Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις 1 Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο- Αριθμός θέσης Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις, όπου γίνονται οι αντιδράσεις, και να γραφούν οι παρατηρήσεις σας για το πείραμα πχ. αλλαγή χρώματος, έκλυση αερίου κλπ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ C11SO4 + Cu C11SO4 + Fe C11SO4 + Zn

27 24 Πείραμα 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Z11SO4+ Cu ZnSC>4 + Fe Z11SO4 + Ζη ZnS04 + Mg

28 25 Πείραμα 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H2SO4 + Cu H2SO4 + Fe H2SO4 + Ζη H2SO4 + Mg

29 26 Πείραμα 5 Ερωτήσεις 1. Κατατάξετε τα μέταλλα που χρησιμοποιήσατε στο πείραμα κατά σειρά δραστικότητας, αρχίζοντας από το περισσότερο ηλεκτροθετικό (αναγωγικό). 2. Αν είχατε να αποθηκεύσετε διαλύματα ZnS0 4, H 2 S0 4 και CuS0 4 τι μέταλλο θα χρησιμοποιούσατε για την κατασκευή της δεξαμενής Fe, Zn, Mg ή Cu;

30 27 Πείραμα 6 Πείραμα 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ λ' ' '-frpjfelft fwfj'mlil ;f "'ι '11 "Γ "ι*! Προκαταρτικές ερωτήσεις Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο: Αριθμός θέσης: 1. Σε τι διαφέρει ο μεταλλικός από τον ηλεκτρολυτικό αγωγό; 2. Σε τι διαφέρει το ηλεκτρολυτικό στοιχείο από το ηλεκτροχημικό (π. χ. μια μπαταρία); 3. Η σειρά με την οποία εκφορτίζονται τα ιόντα στα ηλεκτρόδια μιας ηλεκτρολυτικής συσκευής έχει κάποια σχέση με τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων; Αν ναι ποια;

31 28 Πείραμα 6 4. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την ηλεκτρόλυση με αδρανή ηλεκτρόδια των παρακάτω σωμάτων: α) ΚΙ (τήγμα). β) ΚΟΗ (υδατικό διάλυμα). γ) H2SO4 (υδατικό διάλυμα). δ) CaCh (τήγμα).

32 29 Πείραμα 6 Πείραμα 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ί ψ ί ψ κ α χ ':#-;«Α. ί - ν'ί..... ϋ ν» mm ' Κ (II ερωτήσεις Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο: Αριθμός θέσης:.. Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην κάθοδο και άνοδο, κατά τη διάρκεια του πειράματος πχ. αλλαγή χρώματος, έκλυση αερίου κλπ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗ- Κάθοδος (-) Ανοδος (+)

33 30 Πείραμα 6 Ερωτήσεις 1. Αν χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη για την απομόνωση των προϊόντων ηλεκτρόλυσης του διαλύματος ΚΙ. α. πως θα παραλάβουμε το αέριο υδρογόνο που εκλύεται στην κάθοδο; β. γιατί το διάλυμα στην περιοχή της καθόδου είναι βασικό και πως μπορούμε πειραματικά να διαπιστώσουμε αυτό; γ. στην περιοχή της ανόδου, όπου σχηματίζεται h, λαμβάνει χώρα η ισορροπία h +1" - Ι3 To h, που έχει ιώδες χρώμα, είναι αδιάλυτο στο νερό και διαλυτό στον CCI4. Το δε Ι3", που έχει καφέ χρώμα, είναι διαλυτό στο νερό και αδιάλυτο στον CCU. Αν πάρουμε με ένα σταγονόμετρο δείγμα πχ.2 ml από την άνοδο και το αναμίξουμε σε δοκιμαστικό σωλήνα καλά μεΐ ml CCI4 τι θα παρατηρήσουμε και γιατί; ΠΥΠ ρευματ 12V Διάταξη για την απομόνωση των προϊόντων ηλεκτρόλυσης διαλύματος ΚΙ.

34 31 Πείραμα 7 ^ Πείραμα 7 fr ί 1 i 1 V *A if'»' ' FTTIMFTA ΛΛΟΤΊΤ Προκαταρκτικές ερωτήσεις Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο: Αριθμός θέσης: 1. Τι υλικά προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για την επιχρύσωση ενός αντικειμένου; 2. Τι φορτίο σε Coulomb έχουν 1 mol ηλεκτρόνια; Πώς λέγεται η σταθερή αυτή ποσότητα ηλεκτρισμού;

35 32 Πείραμα 7 Αν αποτεθούν στην κάθοδο 3,175 g Cu με σταθερό ρεύμα 400 ma, πόσο χρόνο διήρκεσε η ηλεκτρόλυση; (Τις σταθερές που χρειάζεστε να τις πάρετε από τη βιβλιογραφία). 4. Ποιους γενικότερους στόχους εξυπηρετεί μια επιμετάλλωση; Γνωρίζετε αντικείμενα ή κατασκευές επιχρωμιωμένες ή επινικελωμένες; Επαργυρωμένες; 5. Τι είναι η γαλβανοπλαστική;

36 33 Πείραμα 7 Πείραμα 7 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ issμ Πειραματικά αποτελέσματα και ερωτήσεις Ημερομηνία: Ονο ματεπώνυμο:. Αριθμός θέσης:.. ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 Παρατηρήσεις - μετρήσεις στην επιμετάλλωση αντικείμενο πριν και μετά την επιμετάλλωση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ μάζα αντικειμένου πριν μάζα αντικειμένου μετά επαληθεύονται οι νόμοι του Faraday

37 34 Πείραμα 7 Ερωτήσεις 1. Όταν εμβαπτίσατε το κλειδί στο διάλυμα με ανοικτό το διακόπτη ποια αντίδραση έγινε; 2. Θα μπορούσε το πείραμα να πραγματοποιηθεί με μπαταρία των 1,5 V; Τι θα άλλαζε τότε; 3. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι ρυθμίζουν τη μορφή με την οποία θα αποτεθεί ο χαλκός στο κλειδί; Με τον όρο μορφή θεωρείστε την καλή πρόσφυση και την κρυσταλλικότητα. Στηριχτείτε στο νόμο του Faraday και υπολογίστε την ποσότητα του χαλκού, η οποία θα αποτεθεί αν περάσει ρεύμα έ- ντασης 500 ma επί 30 min. Τις τιμές των σταθερών που χρειάζεστε να τις πάρετε από τη βιβλιογραφία. 5. Γράψτε τις αντιδράσεις που γίνονται στην άνοδο και στην κάθοδο του ηλεκτρολυτικού κελιού κατά την διάρκεια της επιμετάλλωσης. 6. Πιστεύετε ότι η ένταση του ρεύματος κατά τη διάρκεια της επιμετάλλωσης μένει σταθερή; Αν όχι, κάντε μια πρώτη γραφική παράσταση της μεταβολής αυτής σε συνάρτηση με το χρόνο.

38 Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (<t>ek 1946, 108, Α') αγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, υ καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, ρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ: ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 036/ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Γ. ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

HIPMIO EPft HHP ι or L

HIPMIO EPft HHP ι or L ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ / HIPMIO EPft HHP ι or L Η λ / ο (ΖόΉ-12 (Da \ - \ j p O, C" CO'i - H s C = ^ H a «- C = C - f / C - H a COOC- 2 -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 7 Μ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ / >Ήΐ2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στέλιος Λιοδάκης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Crocodile Chemistry και Data Studio

Xημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Crocodile Chemistry και Data Studio Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Xημεία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία Crocodile Chemistry και Data Studio Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΛΜΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΛΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Θ Η Ν Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΛΜΟΙ Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου Εργαστηριακός Οδηγός ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, δρ χημικός, εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0 ` ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0.1. Εισαγωγή Τα τελευταία 100 χρόνια, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται εκπληκτικά γρήγορα. Οι σημερινοί ρυθμοί κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας

Chem-PA 2006. Βιβλίο μαθητή. Χημεία Γυμνασίου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου Βιβλίο μαθητή Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος................................................ 5 ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Α Περιοδικός Πίνακας.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών

Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Χημεία Γ Γυμνασίου Τετράδιο Εργασιών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Βιβλίο καθηγητή. Χημεία Λυκείου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας

Chem-PA 2006. Βιβλίο καθηγητή. Χημεία Λυκείου. Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Βιβλίο καθηγητή Εγχειρίδιο χρήσης & φύλλα εργασίας Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος................................................ 5 Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Εκτέλεση Απεγκατάσταση...............

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΙΟΝΤΟΣ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ ΙΟΝΤΟΣ; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-14 ΤΜΗΜAΤΑ TΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΣ (HX2) Τίτλος Πειράματος: ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Συμπεράσματα

Απολογισμός Συμπεράσματα Απολογισμός Συμπεράσματα υποδοχή και μέριμνα για τη διατροφή και τη σίτιση Την υποδοχή και μέριμνα για τη διαμονή και τη σίτιση των 12 μαθητών ανέλαβε το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. Αυτές οι αντιδράσεις λέγονται ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αναγωγή (+ 2e-)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βαφειάδης Α., Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη

Copyright: Βαφειάδης Α., Eκδόσεις Zήτη, Δεκέμβριος 2006, Θεσσαλονίκη ς Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Για επικοινωνία με το συγγραφέα: Αναστάσιος Βαφειάδης Μυκηνών 18, Τ.Κ. 546 43, Θεσσαλονίκη E-mail: vafiad@chem.auth.gr ISBN 960-456-036-0 Copyright:

Διαβάστε περισσότερα