Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ."

Transcript

1 Μόνικα Παπά, Δρ., Εκπαιδευτικός: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Ο Έλληνας εθνοπολίτης και ο ευρωπολίτης μεταπλάθει τη σκέψη του μέσα από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.χωρίς να απεμπολεί τον αξιακό του κώδικα. Ιδιαίτερα οι Έλληνες πολίτες διατηρούν αλώβητες της αξίες της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού τους και δεν ενοφθαλμίζουν στοιχεία που αντίκεινται στις διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού.» Η σύζευξη των αξιών της Ενωμένης Ευρώπης με τις αντίστοιχες αξίες των Κυβερνήσεων αποτελεί ένα πρόβλημα σε εξέλιξη και συνεχή επιστημονική αναζήτηση. Η προτεραιότητα φυσικά ανήκει στο κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές του έχει καθήκον, να προετοιμάσει τους μελλοντικούς εθνοπολίτες και ταυτόχρονα ευρωπολίτες. Αυτό σημαίνει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει διαδικασίες, αλλά αφήνει την ευθύνη στα εκπαιδευτικά συστήματα των επιμέρους κρατών. Σημαντικό θεωρείται, να παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα κράτη μέλη την αναγκαία επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές στην οικοδόμηση νέων δεξιοτήτων, για να καταστούν αποτελεσματικότεροι, όταν ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Φυσικά οι στόχοι αυτοί είναι μεν ευκταίοι, αλλά για να γίνουν και εφικτοί, χρειάζεται να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί, με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, με την φροντίδα που το κράτους υποχρεούται να τους παράσχει, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της χώρας τους και στην Ενωμένη Ευρώπη: 1 «Ποιος, όμως, θέλει να γίνει δάσκαλος ή καθηγητής όταν οι οικονομικές και κοινωνικές απολαβές είναι πολύ χαμηλότερες από πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα; Ποιος επιθυμεί να πάει σε ένα απομακρυσμένο ή υποβαθμισμένο μέρος;», πρόκειται για ένα πρόβλημα, που απασχολεί όλες τις χώρες μέλη και εξηγεί σε έναν μεγάλο βαθμό τη μείωση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών στην Κοινότητα μόνες εξαιρέσεις αποτελούν η χώρα μας, οι εκπαιδευτικοί της οποίας αυξήθηκαν κατά 60% στη δεκαετία , και η Πορτογαλία, καθώς και το γεγονός ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προτιμάται πλέον περισσότερο από τις γυναίκες, το εισόδημα των οποίων είθισται να λειτουργεί συμπληρωματικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα χρειαστούν επομένως ειδικές δράσεις και συνεχείς παρεμβάσεις για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού δυναμικού, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται μεταξύ των άλλων και στα προγράμματα ERASMUS, LINGUA, EUROTECHNET, το PETRA καθώς και το TEMPUS. Για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση χρειάζεται αποδοχή ορισμένων αξιών, που μεταθέτουν τους στόχους από το «εγώ» στο «εμείς»: 2 «Η αποτελεσματική προώθηση, όμως, της ευρωπαϊκής διάστασης μέσα στα σχολεία, ώστε να σταματήσει η διάκριση «εμείς και η Κοινότητα» και να γίνουν συνείδηση στους μαθητές οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που αφορούν την καθημερινή μας ζωή, απαιτεί την παράλληλη ανάπτυξη τριών δραστηριοτήτων.» Η διαδικασία αυτή ενισχύεται όχι με ξεχωριστά μαθήματα για την ΕΟΚ, αλλά με αναφορά στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, στην ιστορία, τη γεωγραφία και γενικά στις παραδόσεις της. Ακόμα είναι καλό οι εκπαιδευτικοί, να γνωρίσουν και να επισκεφτούν τις άλλες χώρες, ώστε να αποκτήσουν βιώματα, όχι μόνο από την πνευματική ηγεσία και τους διανοούμενους που είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, αλλά και από τον απλό λαό, όπως υποστήριξε παλιότερα ο μυθιστοριογράφος Ουόλτερ Σκωτ σε κάποιους επισκέπτες του στη Σκωτία: 3 «Ότε Αμερικανός συγγραφεύς επεσκέφθη τον Ουόλτερ Σκώτ είς την έπαυλίν του, ο διάσημος Σκώτος μυθιστοριογράφος διά να τιμήση τον ξένον του προσκάλεσε είς συναναστροφήν του όχι μόνον τους εύπορους γείτονάς του, αλλά και πτωχούς γεωργούς. «Επιθυμώ, είπε, να γνωρίσης τους καλούς και γνήσιους χωρικούς της Σκωτίας. Δεν θα εννοήσης την αξίαν του έθνους αν ιδής μόνον τους ευγενείς του και τους κυρίους ή τας κυρίας των ανωτέρων τάξεων, διότι αυτοί είνε παντού επάνω κάτω όμοιοι». Οι πολιτικοί άνδρες, οι ISSN

2 φιλόσοφοι, οι επιστήμονες, αποτελούν βεβαίως την διανοητικήν ζωήν, την κεφαλήν της κοινωνίας. Εκείνοι όμως, οι οποίοι γίνονται θεμελιωταί νέων βιομηχανιών, ή ανοίγουν νέα στάδια εργασίας και προόδου, καθώς επίσης και η μεγάλη ομάς των εργατικών τάξεων, εκ του μέσου των οποίων αναλάμπει ενίοτε η αληθής ηθική διάνοια αυτοί εκπροσωπούν την πραγματικήν δύναμιν και αποτελούν την αληθή βάσιν ενός έθνους.» Η νέα τεχνολογία 4 αποτελεί επίσης μέσον προς σκοπόν στη νέα αντίληψη για τη συνύπαρξη διαφορετικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να επιδιώκουμε την οικονομική και πολιτική «εναρμόνιση» 5 και να διαφωνούμε με την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στα Ευρωπαϊκά δεδομένα.η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση πρέπει να θέσει ως στόχο της ναι σημαντική προτεραιότητα, που είναι κατά τον Α. Καζαμία : «η παιδεία του νου και της ψυχής», που συνδέεται άμεσα με την παιδεία του πολίτη και με τον ενεργό ρόλο του στη δημοκρατία. Αυτό γίνεται μέσα από την ουμανιστική παιδεία:«υποστηρίζεται ότι στην αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία ο πολίτης συμμετείχε ενεργά στη δημόσια ζωή ("μετέχειν") και ότι ανήκε στην πολιτική κοινότητα ("μέθεξις"). Η παιδεία του πολίτη συνίστατο, κατά κύριο λόγο, στην παροχή "ουσιαστικής ουμανιστικής παιδείας", ήτοι "μουσική" -λογοτεχνία, ποίηση, δράμα,τέχνεςγράμματα, γυμναστική και ιχνογραφία, αλλά και στην παροχή μιας ευρύτερης "δημοκρατικής παιδείας".(καζαμίας,2004,41-44). Η κοινωνία της γνώσης δεν μπορεί να παγιδεύσει την παιδεία της ψυχής σε μία οριοθετημένη σκοποθεσία, που έχει στόχο να εκπαιδεύσει έναν πολυπράγμονα άνθρωπο με προκαθορισμένο ωφελιμιστικό προορισμό: Επομένως κατά τον Hargreaves το σχολείο πρέπει να είναι δημοκρατικό και οι προοπτικές του να επεκτείνονται στο αδιόρατο μέλλον «πέραν από την κοινωνία της γνώσης» Δηλαδή:«Δημοκρατικό σχολείο που καλλιεργεί δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις, αξίες, διαθέσεις(dispositions), πολιτικές αρετές, με άλλα λόγια το «νού και την ψυχή» του ανθρώπου πολίτη, όχι μόνο για την Κοινωνία της Γνώσης, αλλά εξ ίσου σημαντικό,«πέραν τηςκοινωνίας της Γνώσης» (βλέπε Hargreaves, 2003).( Καζαμίας,2004,40-41).Την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση δεν μπορούμε, ούτε να την εγχαράξουμε ούτε να την ενοφθαλμίσουμε 6 στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Χρειάζεται να τη βιώσουμε με ανταλλαγές προγραμμάτων και διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον EDGAR MORIN η Ευρωπαϊκή Ένωση: 7 «έφερε στην επιφάνεια όλες τις ελπίδες και όλους τους φόβους που προκαλεί η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Φέρνει στην επιφάνεια όχι μόνο το πολιτικό πρόβλημα, αλλά και άλλα, μεγάλα και ουσιαστικά, όπως τις απειλές εναντίον της εθνικής ταυτότητας των λαών, τη δημιουργία μιας υπερ-γραφειοκρατικής Ευρώπης, τον κίνδυνο που προέρχεται από την ενωμένη Γερμανία και την ανεπάρκεια μιας Ευρώπης στερημένης από το ανατολικό τμήμα της.» Το να εκπαιδεύσουμε τον εθνοπολίτη ευρωπολίτη δεν σημαίνει, ότι θα επιφέρουμε τη διάλυση του κράτους μας. Μπαίνουν όμως ορισμένα ερωτήματα κατά τον EDGAR MORIN: 8 «Το ξεπέρασμα, βέβαια, δεν σημαίνει διάλυση. Το κράτος έθνος επιβιώνει και θα επιβιώσει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συνόλου. Η αρχή της επικουρικότητας θα δώσει την ευκαιρία στα κράτη να αποκτήσουν τις αρμοδιότητες εκείνες που βαρύνουν τώρα τις Βρυξέλλες. Μήπως, όμως, η μετα-εθνική διαδικασία οδηγήσει στην κατάργηση της εθνικής ταυτότητας των λαών; Το πρόβλημα της ταυτότητας είναι σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος προέρχεται από την εκπληκτική ανάπτυξη ενός ομοιογενούς πολιτισμού, ο οποίος προκαλεί αμυντικά αντανακλαστικά στην πολιτιστική ταυτότητα. Ο δεύτερος προέρχεται από την κρίση του μέλλοντος, η οποία παρασύρει τα πνεύματα στο παρελθόν, όπου έχουν βρει καταφύγιο όλες οι θρησκευτικές, εθνικές και εθνικιστικές ιδιαιτερότητες.» Χρειάζεται επομένως να υποστηρίξουμε την εθνική μας ταυτότητα και τις ιδιαιτερότητες, που έχει ο πολιτισμός μας: 9 «Αυτό που περιμένουμε από την Ευρώπη εξαρτάται από το ξύπνημα της δημοκρατικής ζωής, από τη συνειδητοποίηση των γιγαντιαίων προβλημάτων του σήμερα και από τη δημιουργία ενός ανανεωμένου εκπολιτιστικού σχεδίου.» Η Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση αποτελεί όντως ένα σημαντικό κεφάλαιο για την εκπαιδευτική μας πολιτική. Τα προβλήματα που πρέπει να ερευνηθούν είναι μεταξύ των άλλων και τα εξής: 10 ISSN

3 - Όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί θέλουν να κατοχυρώσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Η σύζευξη είναι λίγο αντιφατική και αντινομική: «Υπάρχει εξαρχής μια αντινομία, αν όχι και αντίθεση, μέσα στην ίδια τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρεί να συντονίσει διαφορετικούς λαούς σε μια κοινή πολιτική, οικονομική και πολιτισμική πορεία. Από τη μια πρέπει να βρούμε και να υπογραμμίσουμε όλα τα κοινά στοιχεία, όχι μόνο τα συμφέροντα, αλλά και τις ιστορικές τύχες, τις ιδέες, τα ιδανικά, την πολιτισμική κληρονομιά οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει τους Ευρωπαίους μεταξύ τους από την άλλη να μην παραβλέψουμε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί όχι μόνο θέλουν, αλλά και δικαιούνται να διατηρήσουν στο πλαίσιο της Κοινότητας και να συνεχίσουν τη δική του ο καθένας παράδοση, γλώσσα, νοοτροπία κλπ. οτιδήποτε ξεχωρίζει και χαρακτηρίζει τους λαούς. Αυτή η ουσιαστική αντινομία ανάμεσα στο γενικό, που πρέπει να τονιστεί, και στο ειδικό, που δεν πρέπει να ατονήσει, αποτελεί για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση μεγάλη σπαζοκεφαλιά.» - Η ιστορία και η διδασκαλία αποτελεί ένα από τους σκοπέλους, αφού πρέπει να παρακαμφτούν οι αντιφάσεις και να μεταθέσουμε τους στόχους σε «έναν υπερκείμενο ευρω πατριωτισμό»: 11 «Δεν είναι μόνο το μάθημα της Ιστορίας, όπου θα πρέπει η κοινή μας ευρωπαϊκή πορεία μέσα στους αιώνες να διδάσκεται παράλληλα και χωρίς αντιφάσεις με την εθνική ιστορία, έτσι ώστε ο αυτονόητος έμφυτος πατριωτισμός του κάθε λαού όχι μόνο να μην αντιστρατεύεται, αλλά και να εντάσσεται αρμονικά σε έναν υπερκείμενο «ευρω-πατριωτισμό», ή τουλάχιστον σε μιαν επίκτητη «ευρωπαϊκή συνείδηση».» - Θέμα υπάρχει και στο μάθημα των Θρησκευτικών. Υπάρχει η Ορθοδοξία, οι Καθολικοί και οι Διαμαρτυρόμενοι. Όλα αυτά πρέπει να αμβλύνουν ορισμένα γεγονότα όπως το σχίσμα, το FILIOQUE κλπ. Πρέπει να απαλειφθεί από το λεξιλόγιο η λέξη αιρετικός, Δυτική Εκκλησία, Ανατολική Εκκλησία κλπ; - Παιδαγωγικά Προβλήματα στην ύλη και τη μέθοδο, στη γλωσσική διδασκαλία χωρίς να αποστούμε από τις αξίες της Ελληνικής Γλώσσας: Στο θέμα της γλώσσας μας δεν πρέπει να γίνει καμία υποχώρηση: 12 «Στη γλωσσική διδασκαλία πρώτα, όπου θα χρειαστεί να αναπτύξουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, για να διευκολύνουμε την άνετη συνεννόηση με τους εταίρους μας, αλλά την ίδια ώρα και να υπερασπιστούμε τη δική μας γλώσσα, που όλο και μεγαλύτερη θα δέχεται πίεση από τις γλώσσες άλλων, πληθυσμιακά και οικονομικά ισχυρότερων λαών.» - Στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, παράλληλα με τον Αισχύλο θα χρειαστεί να διδάξουμε Ρακίνα, Λόρκα και Μπρεχτ: 13 «Στα μαθήματα της λογοτεχνίας και της ιστορίας του πολιτισμού θα πρέπει, δίπλα στον Αισχύλο και τους άλλους δικούς μας δραματουργούς, να διδάξουμε Σαίξπιρ, Ρακίνα, Μπρεχτ, Λόρκα δίπλα στους μεγάλους μας ποιητές και πεζογράφους άλλους ποιητές και πεζογράφους άγγλους, γάλλους, γερμανούς, ιταλούς Το ξέρουμε ότι έγινε κιόλας μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν ξένα κείμενα από μετάφραση βέβαια στα αναγνώσματα του Λυκείου όμως κατά κανόνα οι καθηγητές μας αποφεύγουν να τα διδάξουν με το δίκιο τους, καθώς ποτέ οι ίδιοι δε διδάχτηκαν ξένες λογοτεχνίες.» Σε μια γενικότερη θεώρηση ο επαναπροσανατολισμός και η σύζευξη των στόχων με την εκπαιδευτική πολιτική άλλων χωρών απασχολούν έντονα τη χώρα μας. Χρειάζεται μια εγρήγορση, ώστε να μη γίνουν παραλείψεις, ούτε να θυσιαστούν τα «γεγενημένα»: 14 στις προσδοκίες των άλλων λαών: Τι επιδιώκει όμως η ευρωπαϊκή εκπαίδευση; Αρχικός στόχος είναι, να συνενώσει Κοινότητες και Κράτη με διαφορετική αξιακή ταυτότητα σε μία ομάδα με συνεκτικό δεσμό, τη συνειδητή ένταξη στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Η εκπαίδευση και το σχολείο αναλαμβάνουν το πρώτιστο και σημαντικό καθήκον, να βοηθήσουν τους νέους μαθητές στην οικοδόμηση αυτού του συνειδητού αξιακού στοιχείου, που επαναπροσανατολίζει και εναρμονίζει τους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης, σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό όραμα, χωρίς φυσικά την απώλεια ή την απεμπόληση της ιδιαίτερης αξιακής ταυτότητας των ενωμένων ευρωπαϊκών κρατών. Αυτή η ISSN

4 συναινετική και συνειδητή συνένωση και προσπέλαση σε υπερεθνικό προσανατολισμό τείνει να εμπεδώσει ένα βουλησιαρχικό θεσμικό πλαίσιο, που θα διαπνέεται από την αλληλοκατανόηση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, σε κοινά αποδεκτούς στόχους. Ο συγχρωτισμός στην ευρωπαϊκή αυτή εκπαίδευση δεν είναι μόνο πολιτικός και οικονομικός, αλλά και πολιτισμικός και εδώ καλείται η Ελλάδα για πολλοστή φορά να καταθέσει το πολιτιστικό της κεφάλαιο, να πρωτοστατήσει και να πρωτοπορήσει στην εξέλιξη και μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος έχει όντως ελληνοκεντρικό προσανατολισμό. Η ελληνική εκπαίδευση πρέπει να διευρύνει τους πολιτιστικούς και αξιακούς της προσανατολισμούς και να καταστεί ελκυστικός πόλος μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων. Η Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης έχει άμεσο και απώτερο στόχο να λειτουργήσει μέσα σε ένα πνεύμα: κριτικής δημιουργικής και διαλεκτικής επικοινωνίας, όπου κανένα κράτος μέλος δεν οδηγείται σε πολιτιστική συρρίκνωση, αλλά τουναντίον σφυρηλατείται ένα πνεύμα κατανόησης και αλληλεγγύης, όπου κατοχυρώνεται η ατομική οντότητα, ατομικά και ομαδικά μέσα σε μια ευρύτερη Κοινότητα, όπως είναι η Ευρώπη, η οποία αριθμεί σήμερα κατοίκους. Η οικοδόμηση δηλαδή του ευρύτερου Κοινοτικού συμβολαίου είναι αυτονόητη αφετηρία και υποδομή για αναβάθμιση και ανάπτυξη των ίδιων των μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης, πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από μία συμφωνημένη προσδοκία, που τείνει να αμβλύνει τις υπάρχουσες διαφοροποιήσεις των λαών, σε γενικούς προσανατολισμούς και σε αντιτιθέμενα συμφέροντα, ώστε να φτάσει συνειδητή στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, και να ξεπεράσει κάθε κατάλοιπο συγκρούσεων στη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής συνείδησης με ενεργό και λειτουργικό περιεχόμενο. Πώς όμως μπορεί να βοηθήσει το σχολείο της Γενικής Εκπαίδευσης; Για την επιτυχία αυτής της πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης, τόσο η διαδικασία της μάθησης, όσο και οι γνωστικοί κύκλοι των επιμέρους μαθημάτων παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η διδασκαλία σε καθημερινή βάση, δίνει τη δυνατότητα σε διδάσκοντες και διδασκομένους, να προσεγγίσουν με περισσότερη έμφαση τους γνωστικούς κύκλους μαθημάτων (Γλωσσοϊστορικό, Θρησκευτικό, Φυσικομαθηματικό Σπουδή Περιβάλλοντος και Καλλιτεχνικό: Μουσικής αισθητικής και Φυσικής Αγωγής). 15 Η προσέγγιση πρέπει να γίνεται με την ευρύτητα και το πνεύμα που προαναφέρθηκε, ώστε ο γνωστικός και αξιακός πλούτος των κρατών μελών να συνυπάρξει και να εναρμονίζεται διαλεκτικά, μέσα στο πλέγμα των ατομικών, τοπικών, κοινωνικών, αλλά και πανευρωπαϊκών αναγκών της σημερινής και της μελλοντικής γενιάς. Νομίζουμε, ότι όλα τα μαθήματα μπορούν να ανάγονται στο ευρύτερο STATUS των οριοθετημένων στόχων της εκπαίδευσής μας, αφού είναι αποδεκτό ότι η εκπαίδευση τείνει να δημιουργήσει ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, 16 ικανούς να γίνουν κοινωνικά αποτελεσματικοί στη στενότερη, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία του μέλλοντος. Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, αλλά και των ξένων γλωσσών έχουν ήδη ανοίξει διαύλους στην επικοινωνία και την ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών μέσα σε μια κοινωνία αμεσότητας και διαρκώς φυγόκεντρης πορείας προς τα έξω για την οικοδόμηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων λαών. Ίσως είναι αναγκαίο να τονιστεί, ότι σε κάθε γνωστικό κύκλο μαθημάτων οι μαθητές έχουν άπειρες ευκαιρίες αναφοράς στα κράτη που συνιστούν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ιστορία, η Γεωγραφία αλλά και τα Φυσικομαθηματικά, η Μουσική, ο αθλητισμός, η αισθητική αγωγή, η μελέτη περιβάλλοντος είναι στην επικαιρότητα, γιατί εμπλέκουν δυναμικά τους λαούς, μέσα από τα πολιτιστικά τους επιτεύγματα, τα οποία θα αμβλύνουν τις τυχόν ιστορικές αντιθέσεις και συγκρούσεις και θα οικοδομήσουν ειρηνικά το μέλλον των επερχόμενων γενεών. Το σχολείο έχει καθήκον να βοηθήσει τους μαθητές να οικοδομήσουν τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης και της συνύπαρξης στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατών και της αξιοπρέπειας στις διακρατικές σχέσεις. Ο φανατισμός και η αναζωπύρωση των παθών δεν έχουν χώρο στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να απαλειφθεί από το εκπαιδευτικό προσκήνιο το : HOMO HOMINI LUPUS,να θεωρηθεί ως θλιβερό ιστορικό κατάλοιπο και να καθιερωθεί η αρχή: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΙΕΡΟ ΟΝ: 17 Μέσα στο πλέγμα αυτό, του επαναπροσανατολισμού των στόχων της γενικής Εκπαίδευσης, μπορούν να γίνουν και αντικείμενο συζήτησης σε κατ ιδίαν συγκεντρώσεις των επιμέρους βαθμίδων στα ISSN

5 σχολεία. Επισημαίνουμε και την ενισχυτική διάσταση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων με ανταλλαγές, παρακολούθηση Σεμιναρίων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εκδρομές με έμφαση στις μονάδες διδασκαλίας ξένων γλωσσών, για διδασκόμενους και για αποφοίτους όλων των Σχολείων, στα οποία η ελληνική εκπαίδευση πρέπει να πρωτοστατήσει με στόχο την καλύτερη σταδιοδρομία του μαθητικού δυναμικού και την επιμόρφωση των διδασκόντων της. Τα Ελληνικά σχολεία σε πλήρη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές, τους Συμβούλους και τις επιμέρους σχολικές μονάδες πρέπει να είναι έτοιμα να συζητήσουν τις λεπτομέρειες για τη λειτουργικότερη υλοποίηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού στις σχολικές μονάδες όλης της Εκπαίδευσης. Χωρίς ευπιστία για υιοθέτηση ξενότροπων αρνητικών στοιχείων, που και τα άλλα κράτη τείνουν να απαλείψουν από το δικό τους αξιακό ρεπερτόριο, η εκπαίδευσή μας είναι το φίλτρο, όπου συνειδητά και με περίσκεψη οικοδομείται φυσικά και αβίαστα, ο σύγχρονος Έλληνας και ευρωπαίος πολίτης. Ο DENIS DE ROUGEMONT έχει διατυπώσει μερικές σημαντικές σκέψεις για την Ευρώπη και το μέλλον της. Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ προλογίζοντας αυτές τις σκέψεις παραθέτει την αντίστοιχη επιχειρηματολογία με ορισμένα σημαντικά ερωτήματα: 18 Τι είναι το φρόνημα της ευρωπαϊκής φιλοπατρίας, σε σχέση φυσικά με τις φιλοπατρίες και τους εθνικισμούς που κατασπάραξαν την Ευρώπη; 19 «Τι είναι όμως η ευρωπαϊκή φιλοπατρία; Δεν πρόκειται ένα όρον καθιερωμένον, γι αυτό και δε θα ήταν ίσως άσκοπο να συνειδητοποιήσουμε το περιεχόμενό του. Βέβαια το λέει ο ίδιος, επειδή όμως στον καιρό μας όλες οι έννοιες έχουν διαβληθεί, ας εξηγήσουμε πώς δεν πρόκειται ούτε για κάποιον ευρύτερο έστω τοπικισμό, που θα κοιτάζει βλοσυρά τους αντίστοιχους γύρω του, ούτε για κανένα σύμπλεγμα υπεροχής, αναχρονιστικό μέσα στο κλίμα του αιώνα. Πρόκειται, θα έλεγα, για μια τόνωση του φρονήματος, πως η Ευρώπη έχει χρέος να διαγνώσει και να διασώσει την προσωπικότητά της, ας είναι και την τελευταία στιγμή, για χάρη του μέλλοντος, όχι μόνο του δικού της. Πρόκειται, στην πολιτική σφαίρα, για μιαν ανάγκη ισορροπίας γενικότερης και μαζί σωτηρίας του πνεύματος της αξιοπρέπειας, που είναι πάντοτε αλληλένδετο μ ένα μίνιμουμ ανεξαρτησίας. Πρόκειται, στην πολιτισμική σφαίρα, για μία συνειδητοποίηση αξιών που δεν είναι απλώς πατροπαράδοτες, αλλά μοναδικές για τον άνθρωπο: ακόμα πιο μοναδικές επειδή κινδυνεύουν σήμερα όσο ποτέ ίσαμε τώρα.» Το δεύτερο ερώτημα, που προβάλλει αδυσώπητα είναι η αγωνία των νέων για την ένωση της Ευρώπης και οι τραυματικές εμπειρίες των παλιότερων για τα κατάλοιπα των δύο παγκοσμίων πολέμων. Και ενώ πέρασαν τόσα χρόνια από το 1946 παραμένουν τα ερωτήματα: 20 «Όσο για τους νέους γράφει ο Denis de Rougemont πάντα σώνει μια στάλα να το σκεφτούν κι αναρωτιόνται και μάς ρωτάνε απλούστατα: «Γιατί δεν έχει ακόμα ενωθεί η Ευρώπη;» Για τις παλαιότερες πάλι γενεές, που για την ενεργητικότητά τους διατυπώσαμε κάποιες αμφιβολίες, υπάρχει ένα επιχείρημα ικανό να τις πείσει στη στιγμή, αν δεν είναι κιόλας πεπεισμένες: Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ξεκινημένοι από την Ευρώπη, για τις εσωτερικές της διαιρέσεις και διαμάχες, ίσον τριανταοχτώ εκατομμύρια νεκροί Τριανταοχτώ εκατομμύρια ο πληθυσμός μιας ολόκληρης μεγάλης χώρας όπως η Αγγλία! Αλλά κι απέναντι στον κυνικό ακόμα, που θα έβλεπε την τρομαχτική τούτη αφαίμαξη σα μια θέληση της αδυσώπητης φυσικής οικονομίας, θα υπήρχε ένα ερώτημα: Πότε ο κόσμος βρέθηκε μπροστά σε πιο πολύπλοκα, σε καθαυτό άλυτα προβλήματα; Πριν από δύο παγκόσμιους πολέμους ή ύστερα; Ποιο λοιπόν ζήτημα έλυσαν αυτές οι εκατόμβες;» Ποιο είναι το στίγμα της ευρωπαϊκής παιδείας; 21 - Πρόκειται για μια συνειδητή μετακίνηση από τη μετάδοση και μεταλαμπάδευση των γνώσεων, στην ανακάλυψη και την κατάκτηση Ακόμα πρέπει να περάσουμε στην οικοδόμηση και όχι στον ενοφθαλμισμό των αξιών Χρειάζεται να εγκαταλείψουμε τη μύηση και να περάσουμε στην αυτονομία και την πρωτοβουλία. - Χρειάζεται ακόμα κάθε εκπαίδευση να βοηθήσει το παιδί να είναι ελεύθερο, να αυτοκαθορίζεται, αλλά ταυτόχρονα να αυτοπειθαρχεί και να καταλήγει σε αυτό που τονίζει ISSN

6 εμφαντικά η αντιαυταρχική αγωγή: Ελευθερία, όχι αναρχία. Ο Denis de Rougemont θα τονίσει: 24 «Είπα πως οι δυο όροι της μύησης και της πρωτοβουλίας σημαδεύουν δύο ακραίες θέσεις, τη μια εξουσιαστική και την άλλη φιλελεύθερη. Ας μην πάμε, ωστόσο, να πιστέψουμε πως η ανθρωπότητα έπρεπε μοιραία να περάσει απ την μια στην άλλη, γιατί το θελε κάποιος νόμος της Ιστορίας, και πως, ύστερα απ αυτό, η χαλιναγώγηση είναι κάτι το «παρωχημένο», το «αντιδραστικό», μ άλλα λόγια το άξιο να καταδικαστεί, ενώ η ελευθεριότητα είναι μοντέρνα, προοδευτική κι επαινετή σ όλες τις περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, κάθε εκπαίδευση άξια του ονόματός της, περιλαμβάνει και τα δύο στοιχεία σε ποικίλες δόσεις. Χαλιναγώγηση κι ελευθερία είναι το ίδιο απαραίτητα στη ζωή της εκπαίδευσης, όσο κι η συστολή και η διαστολή της καρδιάς στην κυκλοφορία του αίματος» Θα μπορέσουμε άραγε να υλοποιήσουμε ο όραμα μιας δημοκρατικής και αντιαυταρχικής κοινωνίας; Θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης να εφαρμόσει το αξίωμα της αντιαυταρχικής Αγωγής, ο A.S. NEILL το ορίζει ως ισότητα και αμοιβαιότητα. 25 Θα μπορέσουμε τελικά να έχουμε 26 ένα σχολείο από τη Ζωή, με τη Ζωή, για τη Ζωή; Ένα ευρωπαϊκό σχολείο που εξανθρωπίζει και δεν θα απανθρωπίζει τον εθνοπολίτη και των ευρωπολίτη: 27 Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση αναφέρεται στην ένωση των ανθρώπων και όχι των εδαφών: «Όσο έντονες και φανερές κι αν είναι οι αντιθέσεις ανάμεσα στους Σουηδούς και στους Έλληνες, λόγου χάρη, δεν σημαίνει, πως όταν ένας Σουηδός διαβάζη Καζαντζάκη, ή ένας Έλληνας διαβάζη Σέλμα Λάγκερφελ, ή ένας Γάλλος κι ένας Γερμανός διαβάζουν αυτούς τους δύο συγγραφείς δε θα βρουν μέσα στα βιβλία τους περίπου την ίδια ευχαρίστηση, αφού θα αναγνωρίσουν στις σελίδες τους τα ίδια πάθη, τους ίδιους πόνους, τις ίδιες ελπίδες και τις ίδιες αμφιβολίες, και, περ απ όλα όσα θα μπορούσε να απαριθμήσει κανείς, την ίδια πίστη που κυριαρχεί στη χιλιετή ιστορική μας πορεία, και που μέσα της ξεχωρίζει η ιδέα του ατόμου και μιας κάποιας αξιοπρέπειας του ανθρώπου.» 28 Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση οδηγεί σε μια αυτονομία της ευρωπαϊκής κουλτούρας, όπως ακριβώς ορίζεται στο τόξο και τη λύρα του Ηρακλείτου. Το άτομο στην Ευρώπη λαμβάνεται με την κυριολεκτική έννοια της λέξης. Άτομο, που σημαίνει το μη τεμνόμενο. Αυτή η ολότητα χωρίς διάσπαση παραπέμπει στην έννοια της ελευθερίας, που για τους Έλληνες είναι μια στάση κριτική και πολιτική με ανάληψη ατομικών κινδύνων. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση στηρίζεται στην αυτονομία του ατόμου. Δεν τον μυεί στη γνώση, αλλά του δίνει πρωτοβουλία να την κατακτήσει με προσωπική, συμμετοχική διαδικασία. Τον οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση και τον αυτοκαθορισμό. Του δίνει πρωτοβουλία να αυτό-ολοκληρωθεί: 29 «Η προετοιμασία για την αυτονομία έχει την αντίθετη έννοια: ιδεολογικά, αποβλέπει στο ν απελευθερώση το άτομο απ τους ξεπερασμένους κονφορμισμούς, κι απ τις παλιές πια αρχές ακόμα κι αν έχουν εντυπωθή για καλά στο μυαλό απ την παιδεία, για να το καταστήση ικανό να πραγματοποιήση την κλίση του. Αντί να το υποχρεώση να γίνη όπως οι άλλοι, θέλει να το βοηθήση, να γίνη ό,τι ο ευατός του καθορίζει. Αντί να του δώση έτοιμες σκέψεις, το μαθαίνει να σκέφτεται. Αντί να το κατευθύνη από τη στιγμή που θα γεννηθή σ ένα δρόμο χαραγμένο απ το ζώδιό του, τη γενιά του, την τάξη του και την οικογένειά του, το προετοιμάζει να βρη την τύχη του, την ατομική του περιπέτεια. Αντί για μύηση, εδώ μιλούμε για πρωτοβουλία.» Η ευρωπαϊκή παιδεία τείνει επομένως στον προσανατολισμό του ατόμου στο ιδανικό, που συνοψίζεται στους ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, όπως ήδη τονίστηκε: 30 «Είναι ο ανθρώπινος τύπος που, δυναμικά ισόρροπος, είναι άξιος του ονόματός του, και μένει σκοπός κάθε παιδείας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά για την Ευρώπη.» Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ο μόνος που έγινε παγκόσμιος και ο Χριστιανισμός με τη διακήρυξη του Αποστόλου Παύλου φέρνει το μήνυμα της ισότητας και της αμοιβαιότητας μεταξύ των λαών και των ατόμων: Εβραίων, Ελλήνων, ανδρών, γυναικών και σκλάβων. Όλοι θεωρούνται παιδιά του Θεού. Όλοι είναι άξιοι να αγωνιστούν στο στίβο του πολιτισμού και των αξιών. Αναφερόμενος ο DENIS DE ROUGEMONT στην παραβολή των τριών περιστεριών παρατηρεί τα εξής: 31 ISSN

7 Στις Η.Π.Α. υπάρχει μια υπεροχή της ελευθερίας, έναντι της χαλιναγώγησης: «Οι Ενωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζονται απ την πολύ φανερή υπεροχή της ελευθερίας απέναντι στη χαλιναγώγηση. Η φροντίδα του σεβασμού του ατόμου θριαμβεύει στην εκπαίδευση σε τέτοιο σημείο, που να προκαλή οξύτατη κρίση, ώστε οι ξένοι παρατηρητές να μην είναι οι μόνοι, μήτε οι πρώτοι που το ανακαλύπτουν. Ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί, μάρτυρες ή θύματα του συστήματος, το καταγγέλλουν αλύπητα με βιβλία και με ταινίες. Είδαμε στον κινηματογράφο την ταινία η «Ζούγκλα του Μαυροπίνακα». Βέβαια η περιγραφή είναι στο έπακρο οραματοποιημένη και σπρωγμένη ως την υπερβολή, αλλά δεν παύει να ναι σημαντική. Ο φόβος μήπως «δημιουργηθούν νευρώσεις», παραλύει το δάσκαλο και καταστρέφει την πειθαρχία. Ο φόβος μήπως επιβληθή υπέρμετρη πνευματική προσπάθεια καταλήγει στο να μην επιβάλλεται τίποτα. Αν ένας μαθητής δηλώση πως δε θέλει να κάνη αριθμητική σήμερα το πρωί (και ποιος άραγε θέλει ποτέ;) του απαντούν με χαμόγελο πως δεν έχει παρά να ασχοληθή με κάτι άλλο. Οι καινούριες μέθοδοι διδασκαλίας τείνουν κανονικά στο να μειώσουν για το μαθητή την προσπάθεια του μυαλού, της μνήμης και της προσοχής του. Έφτιαξαν μια γενιά παιδιών που δεν σέβονται τίποτα, και που κανένας νόμος, μήτε κανόνας, τα τρομάζει πια. Το σχολείο έγινε παιγνίδι τους και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ένας δάσκαλος τους εμποδίζει να παίξουν μαζί του, όπως τους αρέσει.» Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία ο DENIS DE ROUGEMONT επισημαίνει ότι πέρασε από την εξαφάνιση της ατομικότητας, στα δικαιώματα της ομάδας. Η ειδίκευση των νέων είναι προνόμιο και καθήκον του κράτους. Στο προσκήνιο βρίσκεται η τεχνική εκπαίδευση. Ενώ δηλαδή στις Η.Π.Α. υπάρχει υπερβολική αναφορά στις ατομικές ανάγκες του παιδιού, στη Ρωσία η πολιτεία καθόριζε τις ανάγκες και προσανατόλιζε το μαθητή για το επάγγελμά του. Στις Η.Π.Α. υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Στη Ρωσία, το κράτος φροντίζει για όλα. Στην ΕΥΡΩΠΗ τώρα υπάρχει ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα και η υποχρέωση του σχολείου για τη διαπαιδαγώγησή του. Πρόκειται για εναρμόνιση της ελευθερίας με την υπευθυνότητα. Έτσι στις Η.Π.Α.: 32 «Το Περιστέρι του ΚΑΝΤ είναι περίφημο και φαντάζεται θα πετούσε καλύτερα στο κενό, χωρίς την κουραστική αντίσταση που ο αέρας αντιτάσσει στο ελεύθερο πέταγμα των φτερών του. Πρόκειται για την ουτοπία της πολύ ελεύθερης παιδείας στην Αμερική.» Στη Ρωσία και το περιστέρι είναι προσανατολισμένο σε ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα για το σκυλί του PAWLOW: 33 «Η ρούσικη ουτοπία είναι ένα περιστέρι προγραμματισμένο, ή τουλάχιστον με προδιαγραμμένη ζωή, ανάλογα με τις θεωρίες του Παυλώφ. Δεν έχει να θέτη κάθε τόσο στον εαυτό του το ρώτημα: τι να κάνω; πού να πάω; Όλα είναι κανονισμένα από πριν, απ την πολιτεία.» Αντίθετα με τις δύο παραπάνω διαπιστώσεις ο DENIS DE ROUGEMONT αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό περιστέρι παρατηρεί: 34 «Το ευρωπαϊκό περιστέρι ξέρει πως για να πετάξη έχει ανάγκη από κάποια αντίσταση στον αέρα, και πως δεν έχει αποδεχτή κανένα αμετάβλητο πρόγραμμα. Πρέπει να διαλέγη αδιάκοπα, ν αντιστέκεται στα ρεύματα, ν αναλαμβάνη τις ευθύνες του. Μ άλλα λόγια το χουμε προετοιμάσει μόνο για «να πετά με τα δικά του φτερά».» Χρειάζεται επομένως μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, που θα διαδίδει ταυτόχρονα με τα υλικά αγαθά και τις πολιτιστικές αξίες, ώστε να δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός άνθρωπος, για να γίνει, όχι μόνο σεβαστός, αλλά και χρήσιμος, χωρίς ουτοπικούς ιδεαλισμούς, ανερμάτιστα ονειροπολήματα και αναχρονιστικές σοφιστείες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Συλβάνα Ράπτη: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Βασικής Εκπαίδευσης: Συνέδριο της ΟΛΜΕ: Το Βήμα: 12/7/1992, σελ. Ε6-22. Βλ. και: Α. Καζαμίας: Η Ελληνική Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Προβλήματα και Προοπτικές: στο: Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Αθήνα 1996, σελ Συλβάνα Ράπτη: Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Βασικής Εκπαίδευσης: Ό.π. σελ. Ε SMILES: Ο χαρακτήρ: Μτφρ: Α. Μηλιαράκη: Αθήνα χ.χ., σελ. 13. ISSN

8 4. Στην ίδια: Ό.π. σελ. Ε6-22. Πρόκειται για τη θέση του Καθηγητή: Αδαμάντιου Πεπελάση. 5. Στην ίδια: Ό.π. σελ. Ε6-22. Πρόκειται για τη θέση του Καθηγητή: Ανδρέα Καζαμία. 6. Συλβάνα Ράπτη: Ό.π. σελ. Ε6-22. Πρόκειται για τις θέσεις της Καθηγήτριας Μαρίας Ηλιού. 7. EDGAR MORIN: Οι Ελπίδες και οι Φόβοι της Ευρώπης: Το Βήμα: LE MONDE: Β5-21. Ο E. MORIN γράφει: «Ό,τι και αν συμβεί η αποδυνάμωση της απόλυτης κυριαρχίας του κράτους έθνους είναι αναπόφευκτη. Αυτή η πορεία είναι, λοιπόν, καλοδεχούμενη αν πρόκειται να οδηγήσει σε συνεταιριστικές μορφές και όχι στην υποταγή σε υπερδυνάμεις. Αποστολή της Ευρώπης είναι να ξεπεράσει το κράτος έθνος που δημιούργησε και το οποίο ήταν απαραίτητο για την ανάπτυξή της, αλλά στο τέλος την οδήγησε στην καταστροφή των δύο παγκόσμιων πολέμων.» 8. EDGAR MORIN: Οι Ελπίδες και οι Φόβοι της Ευρώπης: Ό.π. σελ. Ε5-21. Ο σ. παρατηρεί: «Η υιοθέτηση κοινού τρόπου ζωής, που προέρχεται από την υπερανάπτυξη του τεχνοβιομηχανικού πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του κράτους έθνους, που δεν έκανε τίποτα για να την εμποδίσει. Ποιος αντέδρασε στην εξάπλωση του ανώνυμου πολιτισμού; Οι φόβοι για την εθνική ταυτότητα πρέπει να μας οδηγήσουν στην προστασία των ιδιαιτεροτήτων μας και στην επέκταση της περιφερειακής αποκέντρωσης.» 9. EDGAR MORIN: Ό.π. σελ. Ε5-21. Ο σ. γράφει: «Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς την πιθανότητα μιας Ευρώπης προσκολλημένης σε μια μοναδική οικονομική δύναμη. Επιπλέον, η αδυναμία και η κρίση της αριστερής πολιτικής σκέψης απ όπου γεννήθηκε το ευρωπαϊκό ιδεώδες, καθιστούν πιθανή τη δημιουργία μιας εγωκεντρικής και κλειστής Ευρώπης, σαν μια μεγάλη Ελβετία, χορτασμένης, μέσα σε έναν κόσμο αθλιότητας και αναταραχής.» 10. Φάνης Ι. Κακριδής: Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση: Το Βήμα: 2/6/1991, σελ. Β Φάνης Κακριδής: Ό.π. σελ. Β2-26. Βλ. και: B. SUCHODOLSKI: Παιδαγωγική του Τραγικού Ανθρωπισμού: στο: Η Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Αθήνα 1996, σελ Φάνης Ι. Κακριδής: Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση: Ό.π. σελ. Β2-26. Ο σ. γράφει: «Θα χρειαστεί πάλι, από τη μια να τονιστεί η χριστιανική κοινότητα, από την άλλη να διατηρηθούν, να διδαχτούν και να ερμηνευτούν οι δογματικές, λατρευτικές, εθιμικές κ.α. διαφορές χωρίς να χρησιμοποιηθούν για τους άλλους λέξεις όπως «σχισματικοί», «αιρετικοί», και άλλοι αρνητικοί χαρακτηρισμοί που υπάρχουν ακόμα στα βιβλία μας. Στο ίδιο μάθημα: μεγάλη μας χαρά, αν η ενωμένη Ευρώπη συμπεριλάβει μια μέρα και τους άλλους ορθόδοξους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά θα πρέπει πολύ να προσέξουμε μη δημιουργηθούν ανάμεσα στους «ανατολικούς» και τους «δυτικούς» καταστάσεις ανάλογες με εκείνες που δημιουργεί η οικονομική διαφοροποίηση «Βορρά Νότου».» 13. Φάνης Ι. Κακριδής: Ό.π. σελ. Β2-26: Ο σ. γράφει: «Πέρα από τα νέα κείμενα, οι φιλόλογοι και όχι μόνο οι φιλόλογοι θα χρειαστεί να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν σε μεγάλη κλίμακα μιαν ιδιαίτερη μέθοδο διδασκαλίας, που ίσως αποτελεί το κλειδί για πολλά «ευρωπαϊκά» παιδαγωγικά προβλήματα: τη συγκριτική. Η συγκριτική μέθοδος, που τοποθετεί δίπλα δίπλα και μελετά παράλληλες μορφές τέχνης και πολιτισμού, είναι αυτή που μας οδηγεί να διαπιστώνουμε και να ερμηνεύουμε πρώτα τις ομοιότητες, τα κοινά στοιχεία που ενώνουν, ύστερα και τις διαφορές, τις ιδιοτυπίες που ξεχωρίζουν του συγγραφείς, τις εποχές, τους τόπους και τους λαούς που έπλασαν τα αντίστοιχα έργα.» Βλ. και: H. RÖHRS: A UNITED EUROPE AS A CHALLENGE TO EDUCATION: στο: Η Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Αθήνα 1996, σελ Η Ελλάδα δεν μπορεί να απεμπολήσει ό,τι παρέλαβε διαχρονικά από τους προγόνους «τους τοις σώμασιν υπέρ της Ελλάδος προκινδυνεύσαντας», όπως λέει ο Ισοκράτης στον πανηγυρικό του. 15. Αν και στη Δημοτική Εκπαίδευση κυριαρχεί ο πολυδύναμος Δάσκαλος, η εξειδίκευση σε κύκλους μαθημάτων γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Βλ. και: Β. Κουλαϊδής: Μελέτη των ISSN

9 αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με την προβαλλόμενη από τα Αναλυτικά Προγράμματα «αλήθεια». Στο: Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Αθήνα 1996, σελ Πρόκειται για το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, που θέλει να δημιουργήσει «ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». Είναι το σύνθημα του Γερμανού Παιδαγωγού HUGO GAUDIG που θέλει να δημιουργήσει «ανθυπεύθυνες» προσωπικότητες. 17. Στη ρήση του HORBES: HOMO HOMINI LUPUS προτείνεται το: Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο ιερό ον. HOMO SANCTA HOMINI. 18. DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους: Μτφρ: Γ. Βασδέκης σελ. 7. Πρόκειται για προλογικό σημείωμα του Άγγελου Τερζάκη. 19. DENIS DE ROUGEMONT: Ό.π. σελ. 8. Βλ. και: IR. WOJNAR: Μόρφωση και Πολιτιστική Αγωγή: Στο: Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Αθήνα 1996, σελ DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους: Ό.π. σελ W. MICKEL: Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση Π.Ψ.Ε.Λ., Αθήνα 1990: τ κ.ε. Ο σ. γράφει: «η Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση επιδιώκει την ανάπτυξη της συνείδησης μιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ενός γενικού κοινοτικού αγαθού και οδηγεί μέσα από σταθερές πολιτικές και κοινοτικές οργανωτικές μορφές.» 22. JEAN PIAGET: PSYCHOLOGIE ET PEDAGOGY: Μτφρ. Α. Βερβερίδης: Αθήνα 1979, σελ Η θεωρία της εγχάραξης των αξιών δεν προσιδιάζει στο ευρωπαϊκό σχολείο, όπου οι αξίες οικοδομούνται μέσα από το βίωμα, που είναι τμήμα της ζωής του ανθρώπου, με πληρότητα, συνείδηση, συναίσθημα και σκόπιμη στροφή του «εγώ» σε κάτι. 24. DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους: Μτφρ. Γ.Βασδέκης, σελ A.S. NEILL: Ελευθερία όχι Αναρχία: Μτφρ. Ε.Γραμμένος: Αθήνα 1975, σελ. 13 κ.ε. 26. Πρόκειται για ρήση, που θέλει την εκπαίδευση να διδάσκει όχι μόνο για το σχολείο αλλά και για τη ζωή. Ο J. DEWEY θα το διατυπώσει ως εξής: Εκπαίδευση δεν είναι μόνον η προετοιμασία για τη ζωή, αλλά και η ίδια η ζωή του παιδιού. 27. Ο PAULO FREIRE στο έργο του «η αγωγή των καταπιεζόμενων» προτείνει τη διαλογική και την προβληματίζουσα εκπαίδευση, η οποία εξανθρωπίζει τον άνθρωπο. Εδώ πρέπει να εξισορροπήσει το σχολείο τον εξανθρωπισμό και την εκτεχνίκευση του ανθρώπου. Βλ. και: G.H. BELL: EDUCATION IN AN INTEGRATED EUROPE: THE POLITICS AND PRACTICE OF TEACHING AND LEARNING: στο: Εκπαίδευση στην Ενωμένη Ευρώπη: Αθήνα 1996, σελ DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαϊους: Ό.π. σελ Στον ίδιο: Ό.π. σελ. 89. Ο σ. συνεχίζει: «Ο υπερβολικός σεβασμός του ατόμου, ο φόβος μήπως το αποσχηματοποιήσουμε καθώς θα πολεμούμε να το διαπλάσουμε, με απαιτητικές πειθαρχίες, καταλήγει σ ένα τυραννικό κονφορμισμό, απ τον οποίο υποφέρει κατά πρώτο λόγο η αυτοδύναμη αφρόκρεμα. Ήθελαν να φτιάξουν ελεύθερα άτομα, και να τα οδηγήσουν στην ελευθερία χωρίς δεσμεύσεις, και κατέληξαν να δημιουργήσουν «προσαρμοσμένους» που δεν μπορούν ν αντισταθούν στους συρμούς, στη διαφήμιση, στις επιταγές της τηλεόρασης.» 30. DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους: Ό.π. σελ Ο σ. γράφει: «Συμφωνώ τέλος πως στην ίδια την Ευρώπη, όποιο κι αν είναι το ιδανικό μας, πάσχουμε κι εμείς, πρακτικά, απ τις εναλλασσόμενες υπερβολές της «ρούσικης» τάσης και της «αμερικάνικης» τάσης.» 31. DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους: Ό.π. σελ Στον ίδιο: Ό.π. σελ. 94: Ο σ. παρά τις αφοριστικές θέσεις του τεκμηριώνει την σκέψη του. 33. DENIS DE ROUGEMONT: Ανοιχτό γράμμα στους Ευρωπαίους: Ό.π. σελ DENIS DE ROUGEMONT: Στον ίδιο: Ό.π. σελ. 94. ISSN

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αβδελά, Έ., Δραγώνα, Θ. & Φραγκουδάκη, Ά., "Τι είν' η πατρίδα μας;" : εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα,1997. Apple, M., Εκσυγχρονισμός και συντηρητισμός στην εκπαίδευση, εκδ.μεταίχμιο, Αθήνα, Βαγιανός Γ., Η σχολική τάξη και προεκτάσεις της. Ανάγκες η απαιτήσεις του σύγχρονου ιστορικού μαθήματος, εκδ. Γρηγόριος Παλαμάς, Θεσ/νίκη Bade K. J., Η μετανάστευση στην Ευρώπη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Baker, C., Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα, Βάνεγκεμ Ραούλ., Το τέλος της εξάρτησης-προειδοποίηση προς τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, Bloch, M.- Febvre,L.: Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, εκδ.: Παπαζήσης, Αθήνα Bloom B.S et at Ταξινομία διδακτικών στόχων, Μτφρ. Λαμπράκη-Παγανού Α., Αθήνα Bourdieu, P., Η ανδρική κυριαρχία. Στάχυ, Αθήνα, Brun, J.: Ο Πλάτων και η Ακαδημία, μτφρ.: Α.Τεγόπουλου, εκδ.: Ι.Ν.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1967 Bryson, V., Φεμινιστική πολιτική θεωρία. Μεταίχμιο, Αθήνα, Burns, E.: Ευρωπαϊκή Ιστορία, τ.2, εκδ.: Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ. Γαλανάκη, Ε.: Θέματα αναπτυξιακής Ψυχολογίας: Αθήνα Coehlo, E., (Επιμ. Τρέσσου Ε. & Μητακίδου Σ.) Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολείαa, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, Γεώργας Κ., Παγκοσμιοποίηση και Φτώχεια. Μεταίχμιο, Αθήνα, Cipolla, C.: Η Ευρώπη πριν τη βιομηχανική επανάσταση, Κοινωνία και οικονομία μ.χ., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα Clough B. S. - Rapp T. R., Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία, η οικονομική ανάπτυξη του πολιτισμού, 2 τόμοι, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα Γκόβαρης, Χρ., Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ατραπός, Αθήνα,2001. Γκότοβος, Α. & Μάρκου, Γ., Παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση, ΙΠΟΔΕ, Αθήνα,2003. Γληνός Δ.,Ένας άταφος νεκρός,αθήνα Γληνός Δ., Έθνος και Γλώσσα, Αθήνα Γληνός Δ., Τριλογία του πολέμου, Αθήνα Γραμματάς Θ., Γλώσσα και Ιδεολογία στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό: Αθήνα Cummins, J., (Β έκδ.)ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας. Gutenberg, Αθήνα, Δανασσής-Αφεντάκης Α., Σύγχρονες τάσεις αγωγής, Αθήνα 1995 Δασκαλάκης, Δ., Προλεγόμενα για την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις, εκδ.σάκκουλα, Αθήνα, Δελμούζος Α., Παιδεία και κόμμα, εκδ.: Αλκιώτη, Αθήνα, Δημαράς Α., Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμοι Α και Β, εκδ.: Ερμής, Αθήνα Dorion, L.: Σωκράτης, μτφρ.: Μαρία Μουρκούση, εκδ.: Δ.Ο.Λ., Αθήνα Eco, U., Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, ειδ.-επιμ. Μ.Κονδύλη, εκδ. Νήσος, Αθήνα, Εξαρχόπουλος Ν., Ποιος τις πρέπει να είναι ο διδάσκαλος.αθήνα Evans, M., Φύλο και κοινωνική θεωρία. Μεταίχμιο, Αθήνα, Ζαφειρόπουλος, Κ., Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, εκδ. Κριτική, Αθήνα, Ζούκης Ν., Ανθρώπινα συστήματα και η θεωρία του χάους. Αθήνα Geissler, Κ.Α.: Zukunft lernen: Qualifizierung unter veränderten Bedingungen, στο: B. Jenschke - Bundesanstalt für Arbeit, Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg (επιμ.), Beratung für Bildung, ISSN

11 Beruf und Beschäftigung. Neue Herausforderungen, Internationale Konferenz für Berufsberatung. Dokumentation. Berlin,2000. Green, N.L., Οι δρόμοι της Μετανάστευσης: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Μετ. Δ. Παρσάνογλου). Σαββάλας,Αθήνα, Holmberg, Β. Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως - Θεωρία και Εφαρμογή. Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα, Hopf, D.- Ξωχέλλης, Π., Γυμνάσιο και Λύκειο στην Ελλάδα, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Σύστημα Φιλοσοφικής Ηθικής, τ.α, εκδ.: Καραβάκου, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Ελλάς και Ευρώπη, εκδ.: Κλεισιούνη, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Η Ελλάς ως ιδέα. Ο Πόλεμος και οι ιδεολογίες, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Το νόημα της ελληνικής ελευθερίας, Αθήναι Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Σχολαστικισμός και φιλοσοφική κριτική, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Το πνεύμα και η ζωή του, εκδ.: Παπαδιογιάννη, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Αι θεμελιώδεις έννοιαι της φιλοσοφίας του Πλωτίνου, εκδ.: Κοραής, Αθήνα Θεοδωρακόπουλος, Ι.Ν.: Ευρώπη και Σοσιαλισμός: Οι εκδόσεις των Φίλων: Αθήναι Jelinek, E., Oι αποκλεισμένοι. Εκκρεμές, Αθήνα,2004. Jenkins, R., Κοινωνική ταυτότητα, Σαββάλας, Αθήνα, Ιακώβου, Μ. Μαρκόπουλος, Γ. & Μικρός, Γ «Θεματοποιημένο Βασικό Λεξιλόγιο μέσω Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ): Πρακτική εφαρμογή στη διδασκαλία της ΝΕ ως ΞΓ». Στο Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thicgl/ebook/a/iakovou &markopoulos&mikros.pdf (3 Ιουνίου 2004). Ιμβριώτη, Ρ.: Παιδεία και Κοινωνία: Αθήνα Ιωακειμιδης Π. Κ (επιμ.), «Το Μέλλον της Ευρώπης και η Ελλάδα», ΕΚΕΜ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, Jeanniére, A.: Πλάτων, μτφρ.: Σ. Βλοντάκη, εκδ.: Δ.Ν. Παπαδήμας, Αθήνα Καζαμίας,Α.Εκπαιδευτική Μεραρρύθμιση:Δημοκρατική και ανθρωπιστική παιδεία στην Κύπρο,Λευκώσία Καζαμίας Α., Λ. Πετρονικολός (επιμ.), Παιδεία και Πολίτης. Η Παιδεία του πολίτη τηςελλάδας και του κόσμου, Ατραπός Κακίση-Παναγοπούλου Λ., Και όμως ζωγραφίζουν: Αθήνα Καλογήρου,Τ.,Τέρψεις και ημέρες Ανάγνωσης. Αθήνα: Σχ..Ι. Μ. ΠαναγιωτόπουλοςΑθήνα 1999 Κανακίδου Ε. & Παπαγιάννη Β., Από τον Πολίτη του Έθνους στον Πολίτη του Κόσμου. Τυπωθήτω, Αθήνα, Κατσέλη, Λ. & Πελαγίδης, Θ., (Επιμ). (Για μια Ευρώπη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Παπαζήσης,Αθήνα, Κεκές Ι., Μεθοδολογία Επιστημονικής Εργασίας:αξιοποίηση του Σωκρατικού διαλόγου,χρήση πηγών από το διαδίκτυο, Ατραπός, Αθήνα, Κιτσαράς, Γ., Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Εξέλιξη Εκπαίδεύσης και Γλώσσας, Πάτρα, Κομένιος Γ.: Μεγάλη Διδακτική, μτφρ.: Ιωαννίδη Ολυμπίου, Αθήνα Κόνσολας, Μ.: Το σύστημα αξιών στο γλωσσικό μάθημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Μία προσέγγιση μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια: Στο: Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη σύγχρονη Εκπαίδευση (Πρακτικά Συνεδρίου ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ, Αθήνα 2003). Κοντάκος Α.: Γλώσσα, Σκέψη, Πολιτισμός, περιοδικό «Γλώσσα» τ. 4, Κοντογιαννοπούλου- Πολυδωρίδη, Γ., Η δημοκρατία, ο πολίτης και οι "άλλοι": πολιτισμική οικείωση της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης, Gutenberg, Αθήνα, ISSN

12 Κρανιδιώτης Γ., «Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Σκέψεις και Προβληματισμοί στο κατώφλι του 21ου αιώνα», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, 16ος - 20ος αιώνας, εκδ. Γνώση, Αθήνα Κωνσταντίνου, Χαρ.: Η Πρακτικής της Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Επικοινωνία: Αθήνα Λεοντσίνης, Γ., Ταυτότητες, Διεθνές περιβάλλον και διδακτική της τοπικής ιστορίας, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, ( ), Αθήνα, Livet G. κ.ά., Γενική Ιστορία της Ευρώπης, 6 τόμοι, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα Le Goff J., Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη Λυδάκη Α., Μπαλαμέ και Ρομά (Οι τσιγγάνοι των Άνω Λιοσίων). Καστανιώτης, Αθήνα, Μαλαφάντης, Κ.: Παιδαγωγική της λογοτεχνίας, Αθήνα Mager Robert E..:Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία, εκδ. Κυριακίδη, Θες/νίκη Marples, R., (επιμέλεια), Οι σκοποί της εκπαίδευσης, εκδ.:μεταίχμιο, Αθήνα, Μάρκου, Γ., Intercultural education in multicultural Greece. European Journal of Intercultural Studies, 4(3) Marples Roger (επιμέλεια).: Οι σκοποί της εκπαίδευσης, εκδ.:μεταίχμιο, Αθήνα, Μαυρογιώργος, Γ.: Σχολικό Πρόγραμμα και Παραπρόγραμμα: περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση: τ. 13, Αθήνα Μερακλής, Μ.Γ.: Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, εκδ.: Καρδαμίτσα, Αθήνα Μικρός, Γ.: Η ποσοτική ανάλυση της κοινωνιογλωσσολογικής ποικιλίας, εκδ.: Μεταίχμιο, Αθήνα Modgil, S. κ.ά, Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: προβληματισμοί - προοπτικές. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Μπαμπινιώτης, Γ.: Ελληνική Γλώσσα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, εκδ.: Gutenberg, Αθήνα, Μπαμπούνης, Χ.: Νοητικές, ψυχολογικές και άλλες προϋποθέσεις για την αφομοίωση της ιστορικής ύλης από τους μαθητές, στο Π.Ε.Φ., Σεμινάριο 9, Αθήνα Μπάουμαν, Ζ.: Η Εργασία, ο Καταναλωτισμός και οι Νεόπτωχοι,Μεταίχμιο, Αθήνα, Μπουζάκης Σ.: Νεοελληνική εκπαίδευση ( ), Αθήνα Μύλμαν Β., Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και παγκόσμιος πολιτισμός, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα Μυλωνάκου- Κεκέ, Η.: Ζητήματα κοινωνικής Παιδαγωγικής, Αθήνα Νικολάου, Γ.: Διαπολιτισμική διδακτική: το νέο περιβάλλον, βασικές αρχές, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Νικολάου, Σ.: Θεωρητικά Ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Αθήνα Nussbaum, M., : Φύλο και κοινωνική δικαιοσύνη, Scripta, Αθήνα, Ντιούη, Τζ.: Εμπειρία και Εκπαίδευση (μτφρ. Α.Πολενάκη), Γλάρος, Αθήνα, Νούτσος, Μπ.: Διδακτικοί στόχοι και Αναλυτικό πρόγραμμα, Αθήνα, Νούτσος, Χαρ.: Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και Κοινωνικός Έλεγχος ): Αθήνα Ξανθάκου, Γ.: Η δημιουργικότητα στο Σχολείο, εκδ.: Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Ξωχέλλης, Π.: Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, Θεσ/νίκη,1984. Παπά, Μ.: Οι Διαχρονικές αξίες της ελληνικής παιδείας αντίπαλο δέος στην παγκοσμιοποίηση: Π.Ε.Ε.,Αήνα, Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Ι.: Τάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας ( ), Ποίηση- Παιδαγωγικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Αθήνα Παπακώστας, Γ.: Ο Φ. Φωτιάδης και το Αδερφάτο της Εθνικής Γλώσσας: Αθήνα Παπαμαύρος Μ. Διδακτικές αρχές του σχολείου εργασίας, Αθήνα Παπανούτσος, Ε: Η Παιδεία το μεγάλο μας Πρόβλημα: Αθήνα Παπάς, Α. : Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής, Αθήνα, ISSN

13 Παπάς, Α.: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, Αθήνα, 1998 Πάτσιου, Β.: «Η Διάπλασις των Παίδων» , Το πρότυπο και η συγκρότησή του. Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα Παυλίδου, Θ.: Γλώσσα Γένος Φύλο, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, Πετρουλάκης, Ν.: Προγράμματα- εκπαιδευτικοί στόχοι- μεθοδολογία, εκδ.: Γρηγόρης, Αθήνα Ράπτης, Α & Ράπτη Α.: Πληροφορική και εκπαίδευση, Αυτοέκδοση, Αθήνα, Ρήγας, Α.: Επιμόρφωση Ενηλίκων, τ.α, αυτοέκδοση, Αθήνα, Rogers, A.: Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, Σακελλαρίου Μ.: Εισαγωγή στη Διδακτική της κοινωνικής και παιδαγωγικής εργασίας του Νηπιαγωγείου, εκδ. Ατραπός, Αθήνα Σούλης, Σ.: Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο Σχολείο και στο Σπίτι: Αθήνα Smith, P.: Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Στίρνερ Μαξ.: Οι λανθασμένες αρχές της Παιδείας μας, εκδ.:ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, Ταίηλορ, Τσ.: Πολυπολιτισμικότητα, (μετφ. Φ. Παιονίδης), Πόλις, Αθήνα, Τερζής Ν.: Το Γυμνάσιο ως Προβαθμίδα της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Θεσ/κη Tilly C., Οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις, , εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα Τομπαϊδης Δ.: Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, Γ έκδοση, εκδ.: Επικαιρότητα, Αθήνα Τσιάκαλος Γ., Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Τσιπλητάρης Α.: Η ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης, Αθήνα Τσόμσκι, Ν., Οι έχοντες και οι μη κατέχοντες. Καστανιώτης, Αθήνα, Φασούλης, Κ.: Σχέσεις Κράτους-Πανεπιστημίου: Κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου, Αθήνα Φθενάκης,Β.. Η Δια βίου μάθηση σε μια γνωσιο-χρηστική κοινωνία:εκπαιδευτικές και Παιδαγωγικές προκλήσεις, Πρακτικά Θ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Βόλος 1999, Ατραπός. Φίλιας, Β., Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Gutenberg, Αθήνα Volker, L., Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Gutenberg, Αθήνα, Feyerabend Paul: Ενάντια στη μέθοδο, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα Φερρώ, Μ., Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. (μετάφραση: Πελαγία Μαρκέτου / επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Κόκκινος), Μεταίχμιο, Αθήνα, Φουντοπούλου, Μ., Μαθαίνοντας το παιδί να διαβάζει το κείμενο: Προβληματισμοί και τεχνικές, στο: 2 ο πανελλήνιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Αθήνα Φραγκουδάκη Α.: Γλώσσα και Ιδεολογία, εκδ.: Οδυσσέας, Αθήνα Freire P.: Η αγωγή του καταπιεζομένου, εκδόσεις ΡΑΠΑ, Αθήνα Φυρριπής, Ε.: Ευρωπαϊκή επίδραση στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική κατά το 19 ο αιώνα: Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα Χαραλαμπάκης Χ.: Νεοελληνικός λόγος- Μελέτες για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία και το ύφος, Αθήνα Χατζηγεωργίου Ι. Γνώθι το curriculum, εκδ. Ατραπός, Αθήνα Χριστινίδης, Α., Εχθρότητα και Προκατάληψη- Ξενοφοβία, Αντισημιτισμός, Γενοκτονία, Ίνδικτος, Αθήνα. Ψαρρού, Μ.- Ζαφειρόπουλος, Κ.: Επιστημονική Έρευνα, Τυπωθήτω-Δαρδανός, Αθήνα Ψημμένος, Ι.: Εργασία και Ρατσισμός: Κοινωνική διαχείριση και Μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό, στο Φαινόμενα Κοινωνικής Παθογένειας σε Ομάδες Κοινωνικού Αποκλεισμού, ΚΕΚΜΟΚΟΠ-ΓΓΑΕ, Αθήνα:, ISSN

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Μόνικα Παπά, Δρ. Εκπαιδευτικός Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ:ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ.Η άποψη του Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση»

«Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ. Μετά από πολυπληθή αιτήματα των φοιτητών μας που συμμετέχουν σε όλο το εύρος των εκπαιδευτικών μας δράσεων, η Ακαδημία των Πολιτών προαναγγέλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν:

Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν: Έργο : Για τη διατύπωση της πρότασης της ΟΙΕΛΕ ως κείμενα αναφοράς αξιοποιήθηκαν: Η εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Αναλυτικά προγράμματα σπουδών» στο ΣΠΔΕ (2009) Η εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη 1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη Χρήστος Ηρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. Ελλάδα antwniou@auth.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο απόσπασμα καταθέτει τον προβληματισμό του αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» Εισηγήτρια: Ανδριανή Ζαγκούτα Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Η παιδεία είναι μια ευρύτερη έννοια, που ακρογωνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. 2. Δομή μονάδες 15. 3 Έκφραση μονάδες 15. 4. Ορθογραφία μονάδες 5. 5. (Β 1) μονάδες 10. 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΑ 1. Περιεχόμενο ΜΟΝΑΔΕΣ μονάδες 15 2. Δομή μονάδες 15 3 Έκφραση μονάδες 15 4. Ορθογραφία μονάδες 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 5. (Β 1) μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτικές βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία της Κύπρου ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ Μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας Τεύχος Β (για τη Β Λυκείου) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΣΑΣ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα