ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

2 Στόχοι Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο σχεδιασμός λογισμικού μπορεί να παρασταθεί ως ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων αντικειμένων που διαχειρίζονται την κατάστασή τους και τις λειτουργίες τους Περιγραφή των δραστηριοτήτων της διαδικασίας αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Παρουσίαση διάφορων μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή ενός αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Παρουσίαση του τρόπου αναπαράστασης αυτών των μοντέλων με την Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML)

3 Περιεχόμενα Αντικείμενα και κλάσεις αντικειμένων Μια διαδικασία αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Εξέλιξη του σχεδιασμού

4 Αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη Η αντικειμενοστρεφής ανάλυση, ο αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός και ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σχετίζονται, αλλά διαφέρουν. Η αντικειμενοστρεφής ανάλυση ασχολείται με την ανάπτυξη ενός αντικειμενοστρεφούς μοντέλου του πεδίου εφαρμογής. Ο αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός ασχολείται με την ανάπτυξη ενός αντικειμενοστρεφούς μοντέλου συστήματος για την υλοποίηση των απαιτήσεων. Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός αφορά την υλοποίηση του αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού με τη βοήθεια κάποιας αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού όπως η Java ή η C++.

5 Χαρακτηριστικά του αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Τα αντικείμενα είναι αυτοδιαχειριζόμενες αφαιρετικές αναπαραστάσεις πραγματικών οντοτήτων ή οντοτήτων του συστήματος. Τα αντικείμενα είναι ανεξάρτητα και ενθυλακώνουν πληροφορίες κατάστασης και αναπαράστασης. Οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος εκφράζονται με βάση τις υπηρεσίες των αντικειμένων. Οι κοινόχρηστες περιοχές δεδομένων εξαλείφονται. Τα αντικείμενα επικοινωνούν με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Τα αντικείμενα μπορούν να είναι κατανεμημένα και να εκτελούνται σειριακά ή παράλληλα.

6 Αλληλεπιδρώντα αντικείμενα

7 Πλεονεκτήματα αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Ευκολότερη συντήρηση. Τα αντικείμενα μπορούν να θεωρηθούν αυτόνομες οντότητες. Τα αντικείμενα είναι συστατικά στοιχεία που μπορούν ενδεχομένως να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε κάποια συστήματα, μπορεί να είναι προφανής η αντιστοίχιση πραγματικών οντοτήτων σε οντότητες του συστήματος.

8 Αντικείμενα και κλάσεις αντικειμένων Τα αντικείμενα είναι οντότητες ενός συστήματος λογισμικού οι οποίες αντιπροσωπεύουν στιγμιότυπα πραγματικών οντοτήτων και οντοτήτων του συστήματος. Οι κλάσεις αντικειμένων είναι πρότυπα αντικειμένων. Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντικειμένων. Κάθε κλάση αντικειμένων μπορεί να κληρονομεί γνωρίσματα και υπηρεσίες από άλλες κλάσεις.

9 Αντικείμενα και κλάσεις αντικειμένων Αντικείμενο είναι μια οντότητα η οποία διαθέτει μια κατάσταση και ένα καθορισμένο σύνολο λειτουργιών που επενεργούν σε αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση αναπαρίσταται ως ένα σύνολο γνωρισμάτων του αντικειμένου. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με το αντικείμενο παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα αντικείμενα (πελάτες), τα οποία ζητούν αυτές τις υπηρεσίες όταν απαιτείται κάποια υπολογιστική εργασία. Τα αντικείμενα δημιουργούνται σύμφωνα με έναν ορισμό κλάσης αντικειμένων. Ο ορισμός της κλάσης αντικειμένων αποτελεί πρότυπο για τη δημιουργία αντικειμένων. Περιλαμβάνει δηλώσεις όλων των γνωρισμάτων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με ένα αντικείμενο αυτής της κλάσης.

10 Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) Στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 προτάθηκαν διάφορες σημειογραφίες περιγραφής αντικειμενοστρεφών σχεδιασμών. Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης είναι η συνένωση αυτών των σημειογραφιών. Περιγράφει σημειογραφίες για πολλά διαφορετικά μοντέλα που μπορούν να παραχθούν κατά την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και τον αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό. Τώρα αποτελεί το de facto πρότυπο για την αντικειμενοστρεφή μοντελοποίηση.

11 Η κλάση του αντικειμένου υπαλλήλου (UML)

12 Επικοινωνία αντικειμένων Εννοιολογικά, τα αντικείμενα επικοινωνούν με την ανταλλαγή μηνυμάτων. Μηνύματα Το όνομα της υπηρεσίας που ζητά το αντικείμενο που πραγματοποιεί την κλήση Αντίγραφα των πληροφοριών που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας και το όνομα ενός αντικειμένου-παραλήπτη του αποτελέσματος της υπηρεσίας. Στην πράξη, συχνά τα μηνύματα υλοποιούνται με κλήσεις διαδικασιών (procedures). Όνομα = όνομα διαδικασίας Πληροφορίες = λίστα παραμέτρων

13 Παραδείγματα μηνυμάτων // Κλήση μεθόδου που σχετίζεται με ένα αντικείμενο προσωρινής αποθήκευσης και επιστρέφει την επόμενη τιμή από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης v = circularbuffer.get () ; // Κλήση μεθόδου που σχετίζεται με ένα αντικείμενο θερμοστάτη και ορίζει τη θερμοκρασία που πρέπει να διατηρηθεί thermostat.settemp (20) ;

14 Γενίκευση και κληρονομικότητα Τα αντικείμενα ανήκουν σε κλάσεις που ορίζουν τύπους γνωρισμάτων και λειτουργίες. Οι κλάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε μια ιεραρχία στην οποία μία κλάση (η υπερκλάση) είναι γενίκευση μίας ή περισσότερων άλλων κλάσεων (υποκλάσεις). Η υποκλάση κληρονομεί τα γνωρίσματα και τις λειτουργίες της υπερκλάσης στην οποία ανήκει, ενώ μπορεί επίσης να προσθέσει νέες δικές της μεθόδους ή γνωρίσματα. Η γενίκευση, όπως αυτή εκφράζεται στην Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης, υλοποιείται ως κληρονομικότητα στις αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού.

15 Ιεραρχία γενίκευσης

16 Πλεονεκτήματα της κληρονομικότητας Είναι ένας μηχανισμός αφαίρεσης που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση οντοτήτων. Είναι μηχανισμός που διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο του προγραμματισμού. Το γράφημα κληρονομικότητας είναι πηγή γνώσεων σχετικών με τη οργάνωση πεδίων εφαρμογής και τη δομή συστημάτων.

17 Προβλήματα που προκαλεί η κληρονομικότητα Οι κλάσεις αντικειμένων δεν είναι αυτοτελείς. Δεν μπορεί να τις κατανοήσει κάποιος χωρίς να ανατρέξει στις αντίστοιχες υπερκλάσεις. Οι σχεδιαστές συνήθως επαναχρησιμοποιούν το γράφημα κληρονομικότητας που δημιουργήθηκε κατά την ανάλυση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά μειωμένη αποδοτικότητα. Τα γραφήματα κληρονομικότητας που δημιουργούνται κατά τα στάδια της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες και πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά.

18 Συσχετίσεις της γλώσσας UML Τα αντικείμενα και οι κλάσεις αντικειμένων συμμετέχουν σε σχέσεις με άλλα αντικείμενα και κλάσεις. Στην Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης, οι γενικές σχέσεις επισημαίνονται με συσχετίσεις. Οι συσχετίσεις μπορούν να φέρουν επισημειώσεις με πληροφορίες περιγραφής τους. Οι συσχετίσεις είναι γενικές, αλλά συχνά δείχνουν ότι ένα γνώρισμα αντικειμένου είναι κάποιο συσχετιζόμενο αντικείμενο ή ότι η υλοποίηση μιας μεθόδου αντικειμένου στηρίζεται στο συσχετιζόμενο αντικείμενο.

19 Μοντέλο συσχετίσεων

20 Ταυτόχρονα αντικείμενα Η φύση των αντικειμένων ως αυτοτελών οντοτήτων τα καθιστά κατάλληλα για ταυτόχρονη υλοποίηση. Το μοντέλο ανταλλαγής μηνυμάτων για την επικοινωνία αντικειμένων μπορεί μάλιστα να εφαρμοστεί άμεσα αν τα αντικείμενα εκτελούνται σε ξεχωριστούς επεξεργαστές ενός κατανεμημένου συστήματος.

21 Διακομιστές και ενεργά αντικείμενα Διακομιστές Το αντικείμενο υλοποιείται ως παράλληλη διεργασία (διακομιστής) με καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις λειτουργίες του. Αν δεν πραγματοποιηθούν κλήσεις του αντικειμένου, τότε αυτό αναστέλλει τη λειτουργία του και αναμένει περαιτέρω αιτήσεις υπηρεσιών. Ενεργά αντικείμενα Τα αντικείμενα υλοποιούνται ως παράλληλες διεργασίες και η εσωτερική κατάσταση κάθε αντικειμένου μπορεί να τροποποιηθεί από το ίδιο το αντικείμενο και όχι μόνο από εξωτερικές κλήσεις.

22 Ενεργό αντικείμενο Transponder Τα γνωρίσματα των ενεργών αντικειμένων μπορούν να τροποποιηθούν από άλλες λειτουργίες, αλλά επιτρέπεται και η ενημέρωσή τους αυτόνομα από τα ίδια τα αντικείμενα με χρήση εσωτερικών λειτουργιών. Το αντικείμενο Transponder (πομποδέκτης) εκπέμπει τη θέση ενός αεροσκάφους. Η θέση ενημερώνεται με χρήση συστήματος δορυφορικού εντοπισμού θέσης. Το αντικείμενο ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη θέση αυτή με τριγωνισμό από τους δορυφόρους.

23 Ενεργό αντικείμενο Transponder class Transponder extends Thread { Position currentposition ; Coords c1, c2 ; Satellite sat1, sat2 ; Navigator thenavigator ; public Position giveposition () { return currentposition ; } public void run () { while (true) { } c1 = sat1.position () ; c2 = sat2.position () ; currentposition = thenavigator.compute (c1, c2) ; } //Transponder }

24 Νήματα της Java Στη Java, τα νήματα είναι μια απλή ιδέα για την υλοποίηση ταυτόχρονων αντικειμένων. Τα νήματα πρέπει να περιέχουν τη μέθοδο run() την οποία εκκινεί το σύστημα εκτέλεσης της Java. Συνήθως τα ενεργά αντικείμενα περιέχουν και έναν ατέρμονο βρόχο ώστε να εκτελούν πάντα την εργασία υπολογισμού.

25 Μια διαδικασία αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Οι δομημένες σχεδιαστικές διαδικασίες ενέχουν την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών μοντέλων συστημάτων. Για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μοντέλων αυτών χρειάζεται πολύς κόπος, κάτι που μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό από άποψη κόστους για μικρά συστήματα. Ωστόσο, για τα μεγάλα συστήματα που αναπτύσσονται από διαφορετικές ομάδες, τα σχεδιαστικά μοντέλα είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός επικοινωνίας.

26 Στάδια της διαδικασίας Επισημαίνουμε τις κύριες δραστηριότητες χωρίς να δεσμευόμαστε με κάποια διαδικασία αποκλειστικής εκμετάλλευσης όπως είναι η Ορθολογική Ενοποιημένη Διαδικασία (ΟΕΔ). Ορισμός του θεματικού πλαισίου και των τρόπων χρήσης του συστήματος Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος Προσδιορισμός των κύριων αντικειμένων του συστήματος Ανάπτυξη σχεδιαστικών μοντέλων Καθορισμός διασυνδέσεων των αντικειμένων

27 Περιγραφή συστήματος μετεωρολογικών χαρτών Το σύστημα μετεωρολογικών χαρτών πρέπει να παράγει μετεωρολογικούς χάρτες σε τακτά διαστήματα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από μακρινούς ανεπιτήρητους μετεωρολογικούς σταθμούς και άλλες πηγές δεδομένων όπως μετεωρολογικά παρατηρητήρια, αερόστατα, και δορυφόρους. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί μεταδίδουν τα δεδομένα τους στον υπολογιστή της περιοχής, αποκρινόμενοι σε αιτήσεις αυτής της μηχανής. Το υπολογιστικό σύστημα της περιοχής επικυρώνει τα δεδομένα που συλλέγονται, και συνδυάζει στοιχεία από διάφορες πηγές. Τα ενοποιημένα δεδομένα αρχειοθετούνται και κατόπιν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μια βάση δεδομένων ψηφιακών χαρτών για τη δημιουργία ενός συνόλου τοπικών μετεωρολογικών χαρτών. Οι χάρτες μπορούν να τυπώνονται για διανομή σε έναν ειδικό σχεδιογράφο ή να παρουσιάζονται με πολλές διαφορετικές μορφές.

28 Θεματικό πλαίσιο συστήματος και μοντέλα χρήσης Ανάπτυξη κατανόησης των σχέσεων ανάμεσα στο λογισμικό που αναπτύσσεται και στο εξωτερικό του περιβάλλον Θεματικό πλαίσιο συστήματος Ένα στατικό μοντέλο το οποίο περιγράφει τα άλλα συστήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον. Για την εμφάνιση άλλων συστημάτων χρησιμοποιείται ένα μοντέλο υποσυστημάτων. Στην επόμενη διαφάνεια φαίνονται τα συστήματα που συνδέονται με το σύστημα μετεωρολογικών χαρτών. Μοντέλο χρήσης συστήματος Ένα δυναμικό μοντέλο που περιγράφει πώς πραγματικά αλληλεπιδρά το σύστημα με το περιβάλλον του. Εμφάνιση αλληλεπιδράσεων μέσω περιπτώσεων χρήσης

29 Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική

30 Υποσυστήματα του συστήματος μετεωρολογικών χαρτών

31 Μοντέλα περιπτώσεων χρήσης Για την αναπαράσταση κάθε αλληλεπίδρασης με το σύστημα χρησιμοποιούνται μοντέλα περιπτώσεων χρήσης. Στα μοντέλα περιπτώσεων χρήσης οι λειτουργίες του συστήματος απεικονίζονται με μορφή ελλείψεων, ενώ η οντότητα που εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση απεικονίζεται με μια γραμμική φιγούρα.

32 Περιπτώσεις χρήσης για το μετεωρολογικό σταθμό

33 Περιγραφή μιας περίπτωσης χρήσης Σύστημα Περίπτωση χρήσης Δράστες Δεδομένα Ερέθισμα Απόκριση Σχόλια Μετεωρολογικός σταθμός Αναφορά Σύστημα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων, Μετεωρολογικός σταθμός Ο μετεωρολογικός σταθμός στέλνει στο σύστημα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων μια σύνοψη των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τα όργανα κατά την περίοδο συλλογής. Τα δεδομένα που στέλνονται είναι η μέγιστη, η ελάχιστη, και η μέση τιμή των θερμοκρασιών εδάφους και αέρα, η μέγιστη, η ελάχιστη, και η μέση τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης, η μέγιστη, η ελάχιστη, και η μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης, και η διεύθυνση του ανέμου ανά πέντε λεπτά δειγματοληψίας. Το σύστημα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων συνδέεται μέσω μόντεμ με το μετεωρολογικό σταθμό και ζητάει μετάδοση των δεδομένων. Η σύνοψη των δεδομένων στέλνεται στο σύστημα συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων. Συνήθως ζητείται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς να αναφέρουν μία φορά την ώρα, αλλά αυτή η συχνότητα μπορεί να διαφέρει από τον ένα σταθμό στον άλλο και ίσως να τροποποιηθεί στο μέλλον.

34 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Αφού κατανοήσετε τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο σύστημα λογισμικού που σχεδιάζεται και στο περιβάλλον του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Για το μετεωρολογικό σταθμό ενδείκνυται μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική όπως αυτή που είδαμε στο Κεφάλαιο 11 Επίπεδο διασύνδεσης για το χειρισμό των επικοινωνιών Επίπεδο συλλογής δεδομένων για τη διαχείριση των οργάνων Επίπεδο οργάνων για τη συλλογή των δεδομένων. Κανονικά, σε ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω από 7 οντότητες.

35 Αρχιτεκτονική μετεωρολογικού σταθμού

36 Προσδιορισμός αντικειμένων Ο προσδιορισμός των αντικειμένων (ή των κλάσεων αντικειμένων) είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού. Για τον προσδιορισμό των αντικειμένων δεν υπάρχει "μαγική συνταγή". Επαφίεται στις δεξιότητες, την πείρα και τη γνώση του πεδίου εφαρμογής των σχεδιαστών του συστήματος. Ο προσδιορισμός των αντικειμένων είναι επαναληπτική διαδικασία. Είναι μάλλον απίθανο να γίνει σωστά με την πρώτη.

37 Προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό αντικειμένων Χρήση γραμματικής ανάλυσης με βάση μια περιγραφή του συστήματος σε φυσική γλώσσα (χρησιμοποιείται στη μέθοδο αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού Hood). Χρήση απτών οντοτήτων (πραγμάτων) του πεδίου εφαρμογής. Χρήση μιας προσέγγισης με βάση τη συμπεριφορά και προσδιορισμός των αντικειμένων με βάση το ποιος συμμετέχει σε κάθε συμπεριφορά. Χρήση ανάλυσης βάσει σεναρίων. Σε κάθε σενάριο προσδιορίζονται τα αντικείμενα, τα γνωρίσματα και οι μέθοδοι.

38 Περιγραφή μετεωρολογικού σταθμού Ο μετεωρολογικός σταθμός είναι ένα πακέτο οργάνων που ελέγχονται από λογισμικό και συλλέγουν δεδομένα, πραγματοποιούν επεξεργασία των δεδομένων αυτών και τα μεταδίδουν για περαιτέρω επεξεργασία. Στα όργανα συγκαταλέγονται θερμόμετρα αέρα και εδάφους, ανεμόμετρο, ανεμοδείκτης, βαρόμετρο και βροχόμετρο. Τα δεδομένα συλλέγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν δίνεται η εντολή μετάδοσης των καιρικών δεδομένων, ο μετεωρολογικός σταθμός επεξεργάζεται και συνοψίζει τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί. Όταν ληφθεί η αίτηση, τα περιληπτικά δεδομένα μεταδίδονται στον υπολογιστή χαρτών.

39 Κλάσεις αντικειμένων του μετεωρολογικού σταθμού Ground thermometer, Anemometer, Barometer Αντικείμενα του πεδίου εφαρμογής τα οποία είναι αντικείμενα "υλικού" σχετικά με τα όργανα του συστήματος. Weather station Η βασική διασύνδεση του μετεωρολογικού σταθμού με το περιβάλλον του. Οι λειτουργίες της επομένως αντανακλούν τις αλληλεπιδράσεις που προσδιορίζει το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης. Weather data Ενθυλακώνει τα περιληπτικά δεδομένα που προέρχονται από τα όργανα.

40 Κλάσεις αντικειμένων του μετεωρολογικού σταθμού

41 Άλλα αντικείμενα και περαιτέρω βελτίωσή τους Χρήση της γνώσης του πεδίου εφαρμογής για τον προσδιορισμό πρόσθετων αντικειμένων και λειτουργιών Κάθε μετεωρολογικός σταθμός πρέπει να έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό Οι μετεωρολογικοί σταθμοί είναι απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, επομένως πρέπει να αναφέρονται αυτόματα ενδεχόμενες βλάβες των οργάνων. Επομένως απαιτούνται γνωρίσματα και λειτουργίες ελέγχου σωστής λειτουργίας των οργάνων. Ενεργά ή παθητικά αντικείμενα Σε αυτήν την περίπτωση, τα αντικείμενα είναι παθητικά και συλλέγουν δεδομένα κατόπιν αίτησης και όχι αυτόνομα. Αυτό συνεπάγεται ευελιξία, αλλά με κόστος σε επεξεργαστικό χρόνο των ελεγκτών.

42 Σχεδιαστικά μοντέλα Τα σχεδιαστικά μοντέλα δείχνουν τα αντικείμενα και τις κλάσεις τους, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των οντοτήτων. Τα στατικά μοντέλα περιγράφουν τη στατική δομή του συστήματος με βάση τις κλάσεις αντικειμένων και τις σχέσεις τους. Τα δυναμικά μοντέλα περιγράφουν τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αντικειμένων.

43 Παραδείγματα σχεδιαστικών μοντέλων Τα μοντέλα υποσυστημάτων, που δείχνουν τις λογικές ομαδοποιήσεις των αντικειμένων σε λογικά υποσυστήματα. Τα μοντέλα ακολουθίας, που δείχνουν την ακολουθία των αλληλεπιδράσεων των αντικειμένων. Τα μοντέλα μηχανής καταστάσεων, που δείχνουν πώς μεταβάλλεται η κατάσταση μεμονωμένων αντικείμενων σε απόκριση διαφόρων συμβάντων. Άλλα μοντέλα είναι τα μοντέλα περιπτώσεων χρήσης, τα μοντέλα συνάθροισης, τα μοντέλα γενίκευσης, κ.λπ.

44 Μοντέλα υποσυστημάτων Δείχνουν πώς μπορεί να οργανωθεί ο σχεδιασμός σε λογικά συσχετιζόμενες ομάδες αντικειμένων. Στη γλώσσα UML, οι ομάδες αυτές απεικονίζονται με πακέτα - δομή ενθυλάκωσης. Αυτό είναι ένα λογικό μοντέλο. Η πραγματική δομή των αντικειμένων του συστήματος μπορεί να διαφέρει.

45 Υποσυστήματα του μετεωρολογικού σταθμού

46 Μοντέλα ακολουθίας Τα μοντέλα ακολουθίας δείχνουν την ακολουθία των αλληλεπιδράσεων των αντικειμένων που λαμβάνουν χώρα. Τα αντικείμενα διατάσσονται οριζόντια στην κορυφή Ο χρόνος αναπαρίσταται κατακόρυφα ώστε τα μοντέλα να διαβάζονται από πάνω προς τα κάτω Οι αλληλεπιδράσεις αναπαρίστανται με βέλη που φέρουν ετικέτες, ενώ χρησιμοποιούνται διαφορετικά βέλη για κάθε τύπο αλληλεπίδρασης. Τα λεπτά ορθογώνια επάνω στις γραμμές ζωής των αντικειμένων αντιπροσωπεύουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία το αντικείμενο έχει τον έλεγχο του συστήματος.

47 Ακολουθία συλλογής δεδομένων

48 Διάγραμμα καταστάσεων Παρουσιάζουν πώς αποκρίνεται κάθε αντικείμενο στις διάφορες αιτήσεις υπηρεσιών και τις μεταβάσεις καταστάσεων που προκαλούν οι αιτήσεις αυτές Αν η κατάσταση του αντικειμένου είναι Shutdown, τότε το αντικείμενο μπορεί να αποκριθεί μόνο σε ένα μήνυμα Startup() Στην κατάσταση αναμονής, το αντικείμενο περιμένει περαιτέρω μηνύματα Αν ληφθεί το μήνυμα reportweather (), το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση Summarising Αν ληφθεί το μήνυμα calibrate (), το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση Calibrating Αν ληφθεί μήνυμα από το ρολόι, το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση Collecting.

49 Διάγραμμα κατάστασης μετεωρολογικού σταθμού

50 Προδιαγραφή διασύνδεσης αντικειμένων Η διαδικασία προδιαγραφής της διασύνδεσης αντικειμένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι εφικτός ο παράλληλος σχεδιασμός των αντικειμένων και των υποσυστημάτων. Οι σχεδιαστές πρέπει να αποφεύγουν τη ρητή σχεδίαση της αναπαράστασης της διασύνδεσης, αλλά πρέπει να την κρύβουν στο ίδιο το αντικείμενο. Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει πολλές διασυνδέσεις, καθεμιά από τις οποίες είναι μια άποψη για τις παρεχόμενες μεθόδους. Στη γλώσσα UML χρησιμοποιούνται διαγράμματα κλάσεων για την προδιαγραφή των διασυνδέσεων, ωστόσο η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνει και σε Java.

51 Διασύνδεση μετεωρολογικού σταθμού interface WeatherStation { public void WeatherStation () ; public void startup () ; public void startup (Instrument i) ; public void shutdown () ; public void shutdown (Instrument i) ; public void reportweather ( ) ; public void test () ; public void test ( Instrument i ) ; public void calibrate ( Instrument i) ; public int getid () ; } //WeatherStation

52 Εξέλιξη του σχεδιασμού Η απόκρυψη πληροφοριών στο εσωτερικό των αντικειμένων σημαίνει ότι τροποποιήσεις που γίνονται σε ένα αντικείμενο δεν επηρεάζουν άλλα αντικείμενα με κάποιον απρόβλεπτο τρόπο. Ας υποθέσουμε ότι στους μετεωρολογικούς σταθμούς πρόκειται να προστεθούν όργανα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτά κάνουν δειγματοληψία του αέρα και υπολογίζουν την ποσότητα των διάφορων ρυπαντών στην ατμόσφαιρα. Οι ενδείξεις ρύπανσης μεταδίδονται μαζί με τα καιρικά δεδομένα.

53 Απαιτούμενες τροποποιήσεις Προσθήκη μιας κλάσης αντικειμένων με ονομασία AirQuality ως τμήμα της WeatherStation. Προσθήκη λειτουργίας reportairquality στην WeatherStation. Τροποποίηση του λογισμικού ελέγχου ώστε να συλλέγει μετρήσεις ρύπανσης. Προσθήκη αντικειμένων που αντιστοιχούν στα όργανα παρακολούθησης της ρύπανσης.

54 Παρακολούθηση ρύπανσης

55 Κύρια σημεία Ο αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός είναι μια προσέγγιση σχεδιασμού λογισμικού στην οποία τα συστατικά στοιχεία του σχεδιασμού έχουν τη δική τους ιδιωτική κατάσταση και λειτουργίες. Τα αντικείμενα πρέπει να διαθέτουν λειτουργίες κατασκευής (constructor) και επιθεώρησης (inspection). Παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα αντικείμενα. Τα αντικείμενα μπορούν να υλοποιούνται σειριακά ή ταυτόχρονα. Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης παρέχει πολλές σημειογραφίες για τον ορισμό των διάφορων μοντέλων αντικειμένων.

56 Κύρια σημεία Κατά τη διαδικασία του αντικειμενοστρεφούς σχεδιασμού, μπορούν να παραχθούν πολλά διαφορετικά μοντέλα. Σε αυτά περιλαμβάνονται στατικά και δυναμικά μοντέλα. Οι διασυνδέσεις των αντικειμένων πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια μέσω, για παράδειγμα, μιας γλώσσας προγραμματισμού όπως είναι η Java. Ο αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός κάνει απλούστερη την εξέλιξη ενός συστήματος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική

Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 6 (κεφάλαιο 19) Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ασθενών με χρήση XML Web Services και BPEL

ασθενών με χρήση XML Web Services και BPEL Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών με χρήση XML Web Services και BPEL Δημήτρης Ηλίας Γκανάτσιος Α.Μ. ΜΕ07085 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ιούλιος 2011 Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΜ:708) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ(ΑΜ:708) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική μελέτη χρήσης αντικειμενοστραφών προτύπων σχεδίασης σε λογισμικό ανοικτού κώδικα

Εμπειρική μελέτη χρήσης αντικειμενοστραφών προτύπων σχεδίασης σε λογισμικό ανοικτού κώδικα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής Κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήματα Εμπειρική μελέτη χρήσης αντικειμενοστραφών προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα