ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

2 2/24

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιοχή λειτουργίας για τάση και συχνότητα Υποχρεωτική δυνατότητα ρύθµισης αιολικού σταθµού ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ, ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (LOW VOLTAGE RIDE THROUGH CAPABILITY) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Ρυθµός µεταβολής της παραγωγής του Αιολικού Σταθµού Μέγιστη ισχύς εξόδου του Αιολικού Σταθµού Έλεγχος της παραγόµενης ισχύος του αιολικού σταθµού σύµφωνα µε τη συχνότητα του Συστήµατος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γενικά Ανταλλασσόµενα σήµατα ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πιστοποίηση και Έλεγχος καλής λειτουργίας Τοπική καταγραφή δεδοµένων ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ /24

4 4/24

5 1. ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1 Περιοχή λειτουργίας για τάση και συχνότητα 1.Τα όρια µεταβολής της τάσης κατά την κανονική λειτουργία του Συστήµατος προδιαγράφονται ως εξής: 380 kv έως 420 kv στο Σύστηµα Μεταφοράς 400kV 142.5kV έως 162kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 150 kv Σε έκτακτες συνθήκες λειτουργίας του Συστήµατος τα αντίστοιχα όρια είναι: 350kV έως 420kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 400kV 135kV έως 170kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 150kV Κατά τη διάρκεια σφαλµάτων η τάση σε κόµβους του Συστήµατος κοντινούς στο σφάλµα δύναται να παίρνει τιµές (πλησίον του µηδενός) εκτός των ανωτέρω προβλεποµένων ορίων. Η απόκριση των αιολικών σταθµών κατά τη διάρκεια µεγάλων διαταραχών του Συστήµατος θα διέπεται από τις τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 3, "Ικανότητα Αδιάλειπτης Λειτουργίας υπό Χαµηλή Τάση (Low Voltage Ride Through Capability). 2.Οι αιολικοί σταθµοί που συνδέονται στο Σύστηµα πρέπει να λειτουργούν κανονικά για διακυµάνσεις συχνότητας και τάσης σε συγκεκριµένα εύρη µε συγκεκριµένες χρονικές ανοχές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διαγράµµατος τάσης-συχνότητας του σχήµατος Οι ανεµογεννήτριες πρέπει να παραµένουν συγχρονισµένες σε βυθίσεις συχνότητας έως την τιµή των 47Hz και σε ανυψώσεις µέχρι τα 51.5Hz. Οι ανεµογεννήτριες πρέπει να αποσυνδέονται χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση που η τιµή της συχνότητας είναι µικρότερη των 47Hz. Όταν η συχνότητα είναι µεγαλύτερη των 51.5Hz η αποσύνδεση των ανεµογεννητριών του αιολικού σταθµού πρέπει να γίνεται σε 4 στάδια. Κάθε στάδιο της αποσύνδεσης πρέπει να απέχει 0.5s από το προηγούµενο και να αποσυνδέεται εντός του, το 25% των ανεµογεννητριών σε λειτουργία. Σχήµα 1 Περιοχή λειτουργίας για συχνότητα και τάση και απαιτούµενες χρονικές ανοχές. 5/24

6 4. Η τάση του διαγράµµατος του σχήµατος 1 αναφέρεται στο ζυγό υψηλής τάσης (ΥΤ) (σηµείο Ζ) του µετασχηµατιστή (Μ/Σ) ανύψωσης µέσης τάσης (ΜΤ)/ΥΤ, του αιολικού σταθµού όπως φαίνεται στο σχήµα 2. Στο σχήµα 2 απεικονίζονται ξεχωριστά οι πιθανοί τρόποι σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα: Α Τρόπος ιασύνδεσης Ο αιολικός σταθµός συνδέεται σε αποκλειστικό Μ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ Β Τρόπος ιασύνδεσης Ο Μ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ χρησιµοποιείται από κοινού µε άλλους γειτονικούς αιολικούς σταθµούς. α) Α τρόπος σύνδεσης αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα β) Β τρόπος σύνδεσης αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα Σχήµα 2 Τρόποι διασύνδεσης αιολικού σταθµού στον Υ/Σ ανύψωσης. Και για τους δυο ανωτέρω τρόπους σύνδεσης του αιολικού σταθµού η τάση θα µετρείται και θα ελέγχεται στο ζυγό υψηλής τάσης του Μ/Σ ανύψωσης (σηµείο Ζ). Αντίστοιχα, η άεργος ισχύς και ο συντελεστής ισχύος θα µετρούνται και θα ελέγχονται στις αναχωρήσεις των διασυνδετικών γραµµών ΜΤ των αιολικών σταθµών, δηλαδή τα σηµεία Υ ή Y 1,..Y n, όπως φαίνονται στα σχήµατα 2α και 2β, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η παροχή µετρήσεων ενεργού, αέργου ισχύος και συντελεστή ισχύος στο ζυγό υψηλής τάσης του ΜΣ ανύψωσης καθώς και στις αναχωρήσεις των διασυνδετικών γραµµών ΜΤ του αιολικού σταθµού (Y 1,..Y n ). 6/24

7 1.2 Υποχρεωτική δυνατότητα ρύθµισης αιολικού σταθµού Η ελάχιστη απαιτούµενη δυνατότητα ρύθµισης του αιολικού σταθµού καθορίζεται από τα διαγράµµατα τάσης συντελεστή ισχύος και ενεργού αέργου ισχύος των σχηµάτων 3 και 4. Στα διαγράµµατα των σχηµάτων 3 και 4 προσδιορίζονται οι ελάχιστες περιοχές διακύµανσης του συντελεστή ισχύος και της αέργου ισχύος συναρτήσει της τάσης στο σηµείο σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα και της ενεργού ισχύος του, αντίστοιχα. 1. Η µη διαγραµµισµένη περιοχή (ΣΙ>0.95) του διαγράµµατος του σχήµατος 3, αναφέρεται σε λειτουργία του αιολικού σταθµού χωρίς την υποχρέωση µείωσης της ενεργού ισχύος, δηλαδή σε όλα τα σηµεία της εν λόγω περιοχής ο αιολικός σταθµός πρέπει να µπορεί να παράγει την ονοµαστική του ισχύ. Στη διαγραµµισµένη περιοχή (0.835<ΣΙ<0.95), η ενεργός ισχύς του αιολικού σταθµού θα περιορίζεται υπό συνθήκες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του διαγράµµατος του σχήµατος Ο αιολικός σταθµός πρέπει να µπορεί να λειτουργεί κατ' ελάχιστο εντός της περιοχής που εσωκλείεται από την πολυγωνική γραµµή του σχήµατος 4, µε κατώτερο επιτρεπόµενο συντελεστή ισχύος (επαγωγική ή χωρητική συµπεριφορά). Η λειτουργία του αιολικού σταθµού εντός της διαγραµµισµένης τριγωνικής περιοχής (P<20%) είναι προαιρετική. 3. Η ενεργός και η άεργος ισχύς καθώς και ο συντελεστής ισχύος των διαγραµµάτων των σχηµάτων 3 και 4 µετρούνται στις αναχωρήσεις των διασυνδετικών γραµµών ΜΤ των αιολικών σταθµών, δηλαδή τα σηµεία Υ ή Y 1,..Y n,, όπως φαίνονται στα σχήµατα 2α και 2β, αντίστοιχα (Α', Β τρόποι σύνδεσης αιολικού σταθµού όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1.1). 4.Το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 1.2, περιλαµβάνει τους αιολικούς σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα και έχουν ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 10MW (Α' τρόπος σύνδεσης). Στην περίπτωση του Β' τρόπου σύνδεσης, το όριο των 10MW αναφέρεται στην συνολική εγκατεστηµένη ισχύ των συνδεόµενων αιολικών σταθµών στο Μ/Σ ΜΤ/ΥΤ. Σχήµα 3 Ελάχιστη υποχρεωτική περιοχή λειτουργίας αιολικού σταθµού, για τάση και συντελεστή ισχύος. 7/24

8 Σχήµα 4 Ελάχιστη υποχρεωτική περιοχή λειτουργίας αιολικού σταθµού για ενεργό και άεργο ισχύ. 8/24

9 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ, ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Οι αιολικές µονάδες πρέπει να έχουν δυνατότητα ρύθµισης της τάσης, της αέργου ισχύος και του συντελεστή ισχύος τους. Επίσης, ο Μ/Σ (ΜΤ/ΥΤ) σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ). Ο αιολικός σταθµός πρέπει να πληροί τις παρακάτω αναφερόµενες απαιτήσεις και να έχει λάβει την έγκριση του ιαχειριστή του Συστήµατος. 1. Ο αιολικός σταθµός πρέπει να µπορεί να δέχεται εντολή από το ιαχειριστή του Συστήµατος για λειτουργία: α) µε ρύθµιση τάσης στο σηµείο σύνδεσης του µε το Σύστηµα (σηµείο Ζ) β) µε ρύθµιση της αέργου ισχύος γ) µε ρύθµιση του συντελεστή ισχύος (Σ.Ι.) δ) µε ρύθµιση της αέργου ισχύος σε σχέση µε την τάση στο σηµείο σύνδεσης του µε το Σύστηµα σύµφωνα µε την χαρακτηριστική τάσης αέργου ισχύος του σχήµατος 5. Σχήµα 5 Χαρακτηριστική τάσης αέργου ισχύος Τα χαρακτηριστικά της καµπύλης του σχήµατος 5 (η κλίση της χαρακτηριστικής και η τιµή της τάσης που αντιστοιχεί σε µηδενική έγχυση αέργου ισχύος στο σηµείο µέτρησής της δηλαδή σηµεία Υ ή Y 1,..Y n ) θα καθορίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος στη Σύµβασης Σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα και θα µπορούν να µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος. Κάθε αλλαγή της χαρακτηριστικής τάσης αέργου ισχύος πρέπει να ανακοινώνεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος στον Παραγωγό, τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν την εφαρµογή της. 2. Το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης θα πρέπει µέσω συνεχούς µεταβολής της αέργου ισχύος του αιολικού σταθµού να ελέγχει το ρυθµιζόµενο µέγεθος (τάση, Σ.Ι., άεργο ισχύ) και να πληροί τα όρια για προκαλούµενες µεταβολές τάσης όπως προβλέπονται στο πρότυπο IEC :1996, "Assessment of Emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems". 9/24

10 3. Το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης τάσης, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος θα µπορεί να λειτουργεί µε οποιαδήποτε από τις επόµενες επιλογές: Α) Συµφωνία µιας συγκεκριµένης ρύθµισης ή χρονοδιαγράµµατος ρυθµίσεων. Β) Καθορισµός του σηµείου λειτουργίας σε πραγµατικό χρόνο από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (Κ.Ε.Ε.). Γ) Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας µε το Κ.Ε.Ε. τότε το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης θα µεταπίπτει αυτόµατα σε λειτουργία ρύθµισης τάσης σύµφωνα µε τη χαρακτηριστική τάσης-αέργου ισχύος του σχήµατος Το σηµείο ρύθµισης της τάσης είναι ο ζυγός ΥΤ του Μ/Σ σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα, δηλαδή το σηµείο (Ζ) όπως φαίνεται στο Σχήµα 2. Ως σηµείο ρύθµισης του συντελεστή ισχύος και της αέργου ισχύος ορίζεται η πλευρά ΜΤ (σηµεία Υ ή Y 1,..Y n του σχήµατος 2) του Μ/Σ σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα. 5. Ο αιολικός σταθµός πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης λειτουργίας είτε σε τοπικό επίπεδο (Local) ή µε λήψη εντολής σε πραγµατικό χρόνο από το ιαχειριστή (Remote). Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης της τιµής αναφοράς ή επιβολή λειτουργίας αυτόµατης ρύθµισης σε τοπικό επίπεδο, θα γίνεται ρύθµιση της τάσης στο σηµείο Ζ βάσει της λογικής της χαρακτηριστικής τάσης- άεργου ισχύος, όπως δίνεται στο σχήµα Η επιθυµητή τιµή του ελεγχόµενου µεγέθους πρέπει να υλοποιείται από τον αιολικό σταθµό εντός 30s µετά τη λήψη του σχετικού σήµατος από το Κ.Ε.Ε.. Η ταχύτητα απόκρισης του συστήµατος ρύθµισης πρέπει να είναι τέτοια ώστε, µετά από µια βηµατική µεταβολή της τάσης στο σηµείο Ζ ή της τιµής αναφοράς του συντελεστή ισχύος ή της τιµής αναφοράς της αέργου ισχύος, η άεργος ισχύς εξόδου του αιολικού σταθµού να φτάνει το 90% της τιµής της στη µόνιµη κατάσταση, σε χρόνο µικρότερο του 1s. 7. Η ταχύτητα απόκρισης του συστήµατος ρύθµισης της τάσης όταν λειτουργεί σύµφωνα µε τη χαρακτηριστική του σχήµατος 5, θα είναι ανάλογη µε αυτή που απαιτείται κατά τη λειτουργία εκτέλεσης εντολής από το Κ.Ε.Ε., όπως περιγράφεται στην ανωτέρω υποπαράγραφο (6). 8. Όταν τα χαρακτηριστικά του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης του αιολικού σταθµού δεν επιτρέπουν την αποτελεσµατική ρύθµιση της τάσης σε αυτό το σηµείο, τότε κατόπιν εγκρίσεως του ιαχειριστή του Συστήµατος δεν θα προβλέπεται επιβολή εντολής τάσης (voltage setpoint) και θα γίνεται στήριξη της τάσης σύµφωνα µε τη λογική της χαρακτηριστικής τάσης αέργου ισχύος του σχήµατος 5. 9.Η λειτουργία οποιουδήποτε άλλου µέσου στήριξης της τάσης π.χ. αυτόµατη σύνδεση/αποσύνδεση πυκνωτών, σύστηµα αυτόµατης αλλαγής τάσης υπό φορτίο του Μ/Σ σύνδεσης κτλ, πρέπει να λειτουργεί από κοινού αρµονικά µε το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης τάσης/αέργου ισχύος/συντελεστή ισχύος του αιολικού σταθµού. Η καλή λειτουργία των επιπλέον µέσων στήριξης της τάσης πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική µελέτη που θα υποβάλει ο Παραγωγός και θα εγκρίνεται από τον αρµόδιο ιαχειριστή. 10. Για τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης αιολικών σταθµών µε το Σύστηµα, οι Παραγωγοί οφείλουν να προσκοµίζουν στο ιαχειριστή του Συστήµατος πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές των υποπαραγράφων (1) έως (9) ανωτέρω. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιηµένους για το σκοπό αυτό φορείς. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποίησης και κατόπιν εγκρίσεως του ιαχειριστή, οι ανωτέρω περιγραφόµενες τεχνικές δυνατότητες θα πιστοποιούνται µε βεβαίωση του Κατασκευαστή των Α/Γ. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός φέρει την τελική ευθύνη σε περίπτωση µη 10/24

11 συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης δοκιµών για τον έλεγχο της συµβατότητας του αιολικού σταθµού µε τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, "Απαιτήσεις ρύθµισης τάσεως, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος αιολικού σταθµού". Το κόστος των δοκιµών θα βαρύνει τον Παραγωγό. 11. Το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, "Απαιτήσεις ρύθµισης τάσεως, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος αιολικού σταθµού", περιλαµβάνει τους αιολικούς σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα και έχουν ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 10MW (Α τρόπος σύνδεσης αιολικού σταθµού). Στην περίπτωση του Β' τρόπου σύνδεσης αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα, το όριο των 10MW αναφέρεται στην συνολική εγκατεστηµένη ισχύ των συνδεόµενων αιολικών σταθµών στο Μ/Σ ΜΤ/ΥΤ. 11/24

12 3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (LOW VOLTAGE RIDE THROUGH CAPABILITY) 1. Οι προδιαγραφές που καθορίζονται στο παρόν Άρθρο εφαρµόζονται σε όλες τις µονάδες παραγωγής µε χρήση αιολικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται µε το Σύστηµα, απ ευθείας (τρόποι Α και Β του σχήµατος 2) ή µέσω του ικτύου. Όλα τα προβλεπόµενα από το παρόν Άρθρο αναφέρονται στη συνιστώσα θετικής ακολουθίας της τάσης στο σηµείο σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα. 2. Οι ανεµογεννήτριες (Α/Γ) των αιολικών σταθµών παραγωγής πρέπει να εξασφαλίζουν δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας σε σφάλµατα του δικτύου σύµφωνα µε το σχήµα 6. Σχήµα 6 Καµπύλη τάσης για αδιάλειπτη λειτουργία Α/Γ. Συµµετρικές ή ασύµµετρες βυθίσεις τάσης λόγω σφαλµάτων ή διαταραχών του Συστήµατος δεν πρέπει να οδηγούν σε αστάθεια ή αποσύνδεση του αιολικού σταθµού από το Σύστηµα όταν η τάση στο σηµείο σύνδεσης του Αιολικού Σταθµού παίρνει τιµές στην περιοχή πάνω από τη γραµµή του διαγράµµατος του σχήµατος Σύντοµη αποσύνδεση από το Σύστηµα επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση για τάσεις που αντιστοιχούν σε σηµεία της περιοχής 1 του διαγράµµατος του σχήµατος 6. Οι Α/Γ πρέπει να επανασυγχρονίζονται σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα και µε ρυθµό ανάληψης ισχύος µεταξύ 10% και 20% της ονοµαστικής τους ισχύος ανά δευτερόλεπτο. Χρόνος επανασυγχρονισµού µεγαλύτερος των 2 δευτερολέπτων και ρυθµός ανάληψης ενεργού ισχύος µικρότερος του 10% της ονοµαστικής ισχύος ανά δευτερόλεπτο, είναι επιτρεπτοί κατ' εξαίρεση και µόνο κατόπιν έγκρισης του ιαχειριστή του Συστήµατος. 12/24

13 4. Για βυθίσεις τάσης διάρκειας µεγαλύτερης των 1.5 δευτερολέπτων και εκτός του επιτρεπτού εύρους διακύµανσής (όταν δηλαδή παραµένει κατάσταση δικτύου µε χαµηλή τάση, είτε λόγω µόνιµου σφάλµατος ή λόγω άλλης διαταραχής περιοχή 2 του σχήµατος 6) επιτρέπεται η αυτόµατη αποσύνδεση ανεµογεννητριών του αιολικού σταθµού (προστασία απόζευξης). Η αποσύνδεσή τους πρέπει να γίνεται σε 4 στάδια. Κάθε στάδιο της αποσύνδεσης πρέπει να απέχει 0.3s από το προηγούµενο και να αποσυνδέεται εντός του, το 25% των Α/Γ σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, ο επανασυγχρονισµός του αιολικού σταθµού επιτρέπεται να γίνεται όταν η τάση στο σηµείο σύνδεσης µε το Σύστηµα έχει επανέλθει σε τιµές µεγαλύτερες των 142.5kV και 380kV, για τα συστήµατα µεταφοράς 150kV και 400kV, αντίστοιχα. 5. Οι αιολικοί σταθµοί που δεν αποσυνδέονται από το Σύστηµα κατά τη διάρκεια βυθίσεων τάσης πρέπει να συνεχίζουν να παράγουν ενεργό ισχύ µετά την εκκαθάριση των σφαλµάτων, µε ρυθµό ανάληψης ισχύος µεταξύ 10% και 20% της ονοµαστικής τους ισχύος ανά δευτερόλεπτο. 6. Οι αιολικοί σταθµοί πρέπει να υποστηρίζουν την τάση του Συστήµατος κατά τη διάρκεια µεγάλων διαταραχών της τάσης µε έγχυση/απορρόφηση αέργου ρεύµατος σύµφωνα µε τη χαρακτηριστική του Σχήµατος 7. Ο έλεγχος του αέργου ρεύµατος πρέπει να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση βύθισης τάσης ή ανύψωσής της άνω του 10% της ονοµαστικής τάσης της γεννήτριας. Η στήριξη της τάσης πρέπει να εκκινεί εντός 20ms µετά την αναγνώριση του σφάλµατος, παρέχοντας άεργο ρεύµα στη πλευρά χαµηλής τάσης του µετασχηµατιστή της γεννήτριας που ανέρχεται τουλάχιστον σε 2% της ονοµαστικής έντασης ρεύµατος για κάθε ένα τοις εκατό (1%) µεταβολή της τάσης στους ακροδέκτες της γεννήτριας. Παροχή αέργου ρεύµατος τουλάχιστον 100% του ονοµαστικού ρεύµατος της γεννήτριας πρέπει να είναι δυνατή για βυθίσεις τάσης µεγαλύτερες του 50% και να έχει συντελεστεί εντός 70ms µετά την αναγνώριση του σφάλµατος. Σχήµα 7 Άεργο ρεύµα εξόδου κατά τη διάρκεια µεγάλων µεταβολών της τάσης. Μετά την επαναφορά της τάσης στη νεκρή ζώνη του διαγράµµατος του σχήµατος 7, η υποστήριξη της τάσης πρέπει να διατηρηθεί για επιπλέον 500ms, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου διαγράµµατος (παραγωγή/απορρόφηση αέργου 13/24

14 ρεύµατος σύµφωνα µε τη διακεκοµµένη ευθεία του διαγράµµατος εντός της νεκρής ζώνης). Σε περίπτωση που ο αιολικός σταθµός παραγωγής είναι πολύ µακριά από το σηµείο σύνδεσης µε το Σύστηµα, µε αποτέλεσµα η υποστήριξη της τάσης είναι αναποτελεσµατική, τότε ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον µέτρηση της τάσης στο σηµείο σύνδεσης µε το Σύστηµα και υποστήριξη της τάσης σύµφωνα µε αυτή τη µέτρηση. 7. Για τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης αιολικών σταθµών παραγωγής µε το Σύστηµα, οι Παραγωγοί οφείλουν να προσκοµίζουν στο ιαχειριστή του Συστήµατος πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει συµµόρφωση των ανεµογεννητριών των σταθµών τους µε τις προδιαγραφές των υποπαραγράφων (2) και (3) ανωτέρω. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιηµένους για το σκοπό αυτό φορείς. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός φέρει την τελική ευθύνη σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης δοκιµών για τον έλεγχο της συµβατότητας των Α/Γ του αιολικού σταθµού µε τις απαιτήσεις του Κώδικα. Το κόστος των δοκιµών θα βαρύνει τον Παραγωγό. 14/24

15 4. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε αιολικός σταθµός πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο της ενεργού ισχύος που παράγει, µέσω εντολής περιορισµού ισχύος που θα αποστέλλεται από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (Κ.Ε.Ε.) ή/και σύµφωνα µε τη συχνότητα του Συστήµατος, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 4.2 και 4.3, αντίστοιχα. Η παραγόµενη ισχύς από τον αιολικό σταθµό θα καθορίζεται από εντολή µε τη µορφή ψηφιακού σήµατος που θα αποστέλλεται από το Κ.Ε.Ε. και την τιµή της συχνότητας του Συστήµατος, όπως περιγράφεται ακολούθως. 4.1 Ρυθµός µεταβολής της παραγωγής του Αιολικού Σταθµού Ο αιολικός σταθµός παραγωγής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιορισµού του ρυθµού µεταβολής (αύξηση/µείωση) της παραγόµενης ενεργού ισχύος (µετρούµενη στα σηµεία αναφοράς Υ ή Υ 1,.. Υ n όπως αυτά ορίζονται στα σχήµατα 1.1 και 1.2) σύµφωνα µε συγκεκριµένα όρια µέγιστου και ελάχιστου ρυθµού µεταβολής (±MW/min) που θα καθορίζονται από το ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα. Τα εν λόγω όρια του ρυθµού µεταβολής θα είναι εφαρµόσιµα σε όλες τις λειτουργικές καταστάσεις του αιολικού σταθµού, δηλαδή εκκίνηση, κανονική λειτουργία, στάση, λειτουργία περιορισµού της παραγωγής. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος θα αποδέχεται την υπέρβαση των ορίων του ρυθµού µεταβολής της παραγόµενης ισχύος µόνο σε περιπτώσεις απότοµης µείωσης της ταχύτητας του ανέµου και κατά την ενεργοποίηση της διάταξης απόκρισης συχνότητας που περιγράφεται στην παράγραφο Μέγιστη ισχύς εξόδου του Αιολικού Σταθµού Ο αιολικός σταθµός πρέπει να µπορεί να περιορίζει την παραγόµενη ισχύ του προκειµένου να µην υπερβαίνει τιµή η οποία θα αποστέλλεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος (Remote mode). Ο αιολικός σταθµός στον οποίο θα αποστέλλεται το σήµα περιορισµού της ισχύος θα πρέπει να υλοποιεί το σήµα εντός 60s από τη λήψη του. Κατά τη λειτουργία µε περιορισµό της παραγόµενης ισχύος, ο ρυθµός µεταβολής της ενεργού ισχύος του αιολικού σταθµού παραγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που έχουν καθοριστεί από το ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης µε το Σύστηµα. 4.3 Έλεγχος της παραγόµενης ισχύος του αιολικού σταθµού σύµφωνα µε τη συχνότητα του Συστήµατος 1. Για την υλοποίηση της δεύτερης κατάστασης λειτουργίας, δηλαδή ελέγχου της ενεργού ισχύος συναρτήσει της συχνότητας του Συστήµατος, ο αιολικός σταθµός θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισµό (σύστηµα απόκρισης συχνότητας) που θα επιτρέπει τη ρύθµιση της παραγόµενης ενεργού ισχύος σε συνάρτηση µε τη συχνότητα του Συστήµατος, σύµφωνα µε το σχήµα 8. Η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιείται σε εκτέλεση εντολής που θα λαµβάνεται από το Κ.Ε.Ε. 15/24

16 2. Το σύστηµα απόκρισης συχνότητας θα πρέπει να µπορεί να υλοποιήσει την καµπύλη συχνότητας-παραγόµενης ενεργού ισχύος, του σχήµατος 8. Οι παράµετροι που καθορίζουν τα σηµεία Α, Β, Γ, και Ε (ζεύγη τιµών συχνότητας-ενεργού ισχύος) επεξηγούνται στον πίνακα 1. Η ακρίβεια µέτρησης της συχνότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10mHz. Σχήµα 8 Καµπύλη συχνότητας-ενεργού ισχύος Πίνακας 1 Σηµείο Χαρακτηριστικής P-f (Σχήµα 8) Συχνότητα συστήµατος (Hz) Ισχύς αναφοράς (% διαθέσιµης ενεργού ισχύος) Α f A 100% Β f B min (P B, σήµα περιορισµού ενεργού ισχύος) Γ f Γ min (P Γ, σήµα περιορισµού ενεργού ισχύος) f min (P, σήµα περιορισµού ενεργού ισχύος) Ε f Ε Υπό κανονικές µεταβολές της συχνότητας του Συστήµατος (Άρθρο 247 Κ Σ & ΣΗΕ), οι Α/Γ του αιολικού σταθµού θα λειτουργούν µε ενεργό ισχύ εξόδου που καθορίζεται από το τµήµα ΒΓ. Συνήθως, τα σηµεία Β και Γ θα ορίζουν µια νεκρή ζώνη της χαρακτηριστικής ελέγχου συχνότητας-ενεργού ισχύος όπου ο αιολικός σταθµός θα λειτουργεί µε σταθερό ποσοστό της διαθέσιµης ισχύος. Ο ιαχειριστής διατηρεί το δικαίωµα να ζητά δυνατότητα ρύθµισης παραγωγής του αιολικού σταθµού σε σχέση µε τη συχνότητα και σε αυτή την περιοχή λειτουργίας. 2.2 Αν η συχνότητα του Συστήµατος µειωθεί κάτω από το σηµείο Β τότε το σύστηµα απόκρισης συχνότητας θα ενεργοποιηθεί προκειµένου να αυξηθεί η παραγόµενη 16/24

17 ενεργός ισχύς του αιολικού σταθµού σύµφωνα µε το τµήµα Β-Α της χαρακτηριστικής ελέγχου συχνότητας-ενεργού ισχύος. 2.3 Εάν η συχνότητα του Συστήµατος αυξηθεί πέραν του σηµείου Γ, το σύστηµα απόκρισης συχνότητας θα ενεργήσει έτσι ώστε να µειωθεί η ενεργός ισχύς του αιολικού σταθµού, σύµφωνα µε το τµήµα Γ- -Ε της χαρακτηριστικής συχνότηταςενεργού ισχύος Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, η παραγόµενη από τον αιολικό σταθµό ενεργός ισχύς θα είναι συνάρτηση της συχνότητας του Συστήµατος, της τρέχουσας διαθέσιµης ενεργού ισχύος του αιολικού σταθµού και του σήµατος περιορισµού ισχύος που θα στέλνει ο ιαχειριστής του Συστήµατος στον αιολικό σταθµό. Οι τιµές των παραµέτρων Ρ Β, Ρ Γ, Ρ, f A, f B, f Γ, f του πίνακα 1, θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα και θα µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος. Κάθε αλλαγή των ανωτέρω παραµέτρων πρέπει να ανακοινώνεται από το ιαχειριστή του Συστήµατος στον Παραγωγό τουλάχιστον 2 εβδοµάδες πριν την εφαρµογή τους. 3. Για τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης αιολικών σταθµών παραγωγής µε το Σύστηµα, οι Παραγωγοί οφείλουν να προσκοµίζουν στο ιαχειριστή του Συστήµατος πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει συµµόρφωση των σταθµών τους µε τις προδιαγραφές των υποπαραγράφων (4.1) έως (4.3) ανωτέρω. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιηµένους για το σκοπό αυτό φορείς. Σε περίπτωση αδυναµίας πιστοποίησης και κατόπιν εγκρίσεως του ιαχειριστή, οι ανωτέρω περιγραφόµενες τεχνικές δυνατότητες θα πιστοποιούνται µε βεβαίωση του κατασκευαστή των Α/Γ. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός φέρει την τελική ευθύνη σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου Συνεισφορά αιολικών σταθµών στη ρύθµιση φορτίου-συχνότητας. Ο ιαχειριστής διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης δοκιµών για τον έλεγχο της συµβατότητας του αιολικού σταθµού µε τις απαιτήσεις του Κώδικα. Το κόστος των δοκιµών θα βαρύνει τον Παραγωγό. 4. Το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου Συνεισφορά αιολικών σταθµών στη ρύθµιση φορτίου-συχνότητας, περιλαµβάνει τους αιολικούς σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα και έχουν ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 10MW(Α τρόπος σύνδεσης του αιολικού σταθµού). Στην περίπτωση του Β' τρόπου σύνδεσης αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα, το όριο των 10MW αναφέρεται στην συνολική εγκατεστηµένη ισχύ των συνδεόµενων αιολικών σταθµών στο Μ/Σ ΜΤ/ΥΤ.. 17/24

18 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΕ) ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5.1 Γενικά Για να επιτευχθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος του αιολικού σταθµού από το ΚΕΕ της Μεταφοράς απαιτείται υποδοµή η οποία πρέπει να περιλαµβάνει: τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (φερέσυχνα, οπτικές ίνες, µισθωµένες γραµµές κτλ,), τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας µε το ΚΕΕ και ενδεχοµένως Αποµακρυσµένες Τερµατικές Μονάδες (Remote Terminal Units RTUs). Η επικοινωνία του ΚΕΕ µε τον αιολικό σταθµό και τον αντίστοιχο Υ/Σ θα γίνεται κατά προτίµηση άµεσα µεταξύ του SCADA του ΚΕΕ και του SCADA Υ/Σ και Α/Π µέσω των πρωτοκόλλων επικοινωνίας που χρησιµοποιεί το ΚΕΕ (πχ: IEC , IEC , ΗΝΖ, ) τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Παραγωγό. Εναλλακτικά, εάν η ανωτέρω λύση δεν είναι τεχνικά εφικτή, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιείται στον Υ/Σ RTU (σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του ΕΣΜΗΕ) για την επικοινωνία ΚΕΕ - Α/Π και Υ/Σ. Η απαιτούµενη επικοινωνιακή υποδοµή καθώς και τα τοπικά συστήµατα SCADA του Υ/Σ και Α/Π πρέπει να υποστηρίζουν Real-Time ανταλλαγή στοιχείων µε το ΚΕΕ (να µπορούν να ανταποκρίνονται σε SCADA µε κύκλο λειτουργίας 1 second). Η διαθεσιµότητα όλων των ανωτέρω υποδοµών πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλή και να εξασφαλίζεται µε διπλά συστήµατα και διπλές τηλεπικοινωνιακές οδεύσεις (µεταξύ ΚΕΕ και Υ/Σ και µεταξύ Υ/Σ και Α/Π). Επιπλέον, η επικοινωνιακή υποδοµή και τα τοπικά συστήµατα SCADA Υ/Σ και Α/Π πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια στα µεταδιδόµενα προς το ΚΕΕ αναλογικά µεγέθη (πχ σφάλµα ακρίβειας <=0,2% στην πλήρη κλίµακα). Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις σχετικά µε τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας µεταξύ ΚΕΕ και Α/Π θα αναλύονται και θα καθορίζονται επακριβώς στις σχετικές Συµβάσεις. Ακολουθεί λίστα και περιγραφή των ελάχιστων απαιτούµενων ανταλλασσόµενων σηµάτων µεταξύ ΚΕΕ και Υ/Σ-Α/Π 5.2 Ανταλλασσόµενα σήµατα Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται µεταξύ της RTU και των εγκαταστάσεων του αιολικού σταθµού καθώς και του Υ/Σ θα είναι οι προβλεπόµενες για έναν αντίστοιχο τηλεχειριζόµενο Υ/Σ Μεταφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική εφαρµοζόµενη Τεχνική Προδιαγραφή Υ/Σ της ΕΗ- ΝΕΜ. Επιπλέον αυτών πρέπει να ανταλλάσσονται και τα παρακάτω: 1. Είσοδοι προς την RTU (ή SCADA αιολικού σταθµού)/κεε Αναλογικά Σήµατα : Τέσσερα (4) αναλογικά σήµατα που αντιστοιχούν στα ακόλουθα µετεωρολογικά δεδοµένα: 18/24

19 Α) ταχύτητα ανέµου Β) κατεύθυνση ανέµου Γ) θερµοκρασία αέρα ) πίεση αέρα. Τα µετεωρολογικά δεδοµένα θα µεταδίδονται από Α/Π µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 10MW και θα παρέχονται από µετεωρολογικό ιστό τοποθετηµένο στη περιοχή του αιολικού σταθµού. Στην περίπτωση εγκατάστασης του αιολικού σταθµού σε µεγάλη περιοχή τότε θα απαιτείται η εγκατάσταση περισσότερων ιστών (ο αριθµός των οποίων θα καθορίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος) για την αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική της παραγωγής του αιολικού σταθµού µέτρηση των ανωτέρω µεγεθών. Τρία (3) αναλογικά σήµατα που αντιστοιχούν στα ακόλουθα στοιχεία διαθεσιµότητας του αιολικού σταθµού: Α) ιαθεσιµότητα του αιολικού σταθµού παραγωγής λόγω βλαβών ή προγραµµατισµένων συντηρήσεων (0-100%) Β) Ποσοστό Α/Γ εκτός λειτουργίας λόγω υψηλού ανέµου (0-100%) Γ) Ποσοστό Α/Γ εκτός λειτουργίας λόγω χαµηλού ανέµου (0-100%). Τα στοιχεία διαθεσιµότητας θα µεταδίδονται από αιολικούς σταθµούς µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 10MW. ύο (2) αναλογικά σήµατα που αντιστοιχούν στη δυνατότητα συνεισφοράς του αιολικού σταθµού στη ρύθµιση συχνότητας: Α) Τρέχουσα µέγιστη δυνατή παραγωγή (0-Χ MW) Β) Τρέχουσα ελάχιστη δυνατή παραγωγή (0-Χ MW ) Τέσσερα (4) αναλογικά σήµατα για µελλοντική χρήση κατ ελάχιστο. Ψηφιακά Σήµατα: Μια (1) ψηφιακή σήµανση (Local/Remote) η οποία θα δηλώνει εάν ο αιολικός σταθµός έχει τη δυνατότητα αυτόµατης εκτέλεσης εντολών από το Κ.Ε.Ε (Local: το Α/Π δεν δέχεται καµιά εντολή από το ΚΕΕ, Remote: το Α/Π δέχεται όλες τις προβλεπόµενες εντολές από το ΚΕΕ). Μία (1) ψηφιακή σήµανση η οποία δηλώνει την καλή λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του αιολικού σταθµού. Ψηφιακές σηµάνσεις οι οποίες δηλώνουν ότι ο αιολικός σταθµός µπορεί να λειτουργήσει µε ή χωρίς δυνατότητα αυτόµατης εκτέλεσης των παρακάτω εντολών του Κ.Ε.Ε. (function is enabled and can be performed after relative instruction) σχετικά µε τη στήριξη τάσης του συστήµατος: Α) Ρύθµιση τάσης στο σηµείο σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το σύστηµα µε βάση αντίστοιχο setpoint που τηλεµεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο από το Κ.Ε.Ε. Β) Ρύθµιση της αέργου ισχύος που παράγεται στην έξοδο του αιολικού σταθµού 19/24

20 µε βάση αντίστοιχο setpoint που τηλεµεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο από το Κ.Ε.Ε Γ) Ρύθµιση του συντελεστή ισχύος µε τον οποίο γίνεται η παραγωγή του αιολικού σταθµού µε βάση αντίστοιχο setpoint που τηλεµεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο από το Κ.Ε.Ε. ) Ρύθµιση τάσης στο σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα µε βάση τη συµφωνηµένη χαρακτηριστική τάσης-αέργου ισχύος. Ε) Ρύθµιση τάσης στο σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα µε βάση συµφωνηµένο αρχείο επιθυµητών τιµών µε αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα Ψηφιακές σηµάνσεις οι οποίες δηλώνουν αντίστοιχα ότι στον αιολικό σταθµό είναι ενεργός ή όχι ένας από τους παραπάνω πέντε τρόπους στήριξης τάσεων του συστήµατος (function is active and it is currently normally executed). Ψηφιακές σηµάνσεις οι οποίες δηλώνουν ότι ο αιολικός σταθµός µπορεί να λειτουργήσει µε ή χωρίς δυνατότητα αυτόµατης εκτέλεσης των παρακάτω εντολών του Κ.Ε.Ε. (function is enabled and can be performed after relative instruction) σχετικά µε τη στήριξη συχνότητας του συστήµατος: Α) Έλεγχος της παραγωγής ενεργού ισχύος του αιολικού σταθµού συναρτήσει της συχνότητας του συστήµατος (µε droop f-p) Β) Περιορισµός της παραγωγής ενεργού ισχύος του αιολικού σταθµού µε βάση αντίστοιχη εντολή που τηλεµεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο από το Κ.Ε.Ε.. Ψηφιακές σηµάνσεις οι οποίες δηλώνουν αντίστοιχα ότι στον αιολικό σταθµό είναι ενεργοί ή όχι οι παραπάνω δύο τρόποι στήριξης συχνότητας του συστήµατος (function is active and it is currently normally executed). Μία (1) ψηφιακή σήµανση (Local/Remote), εφόσον υπάρχουν συστοιχίες πυκνωτών 20kV, η οποία να δηλώνει δυνατότητα εκτέλεσης εντολής τηλεχειρισµού από το Κ.Ε.Ε. ή το Κέντρο ιανοµής. Οκτώ (8) ψηφιακές σηµάνσεις για µελλοντική χρήση κατ ελάχιστο. 2. Έξοδοι από την RTU (ή SCADA αιολικού σταθµού)/κεε Αναλογικά Σήµατα: Ένα (1) αναλογικό σήµα (προς τον αιολικό σταθµό) που ορίζει τη µέγιστη επιτρεπτή τιµή ενεργού παραγωγής σε MW του αιολικού πάρκου. Ένα (1) αναλογικό σήµα (προς τον αιολικό σταθµό) που ορίζει την επιθυµητή τιµή τάσης στο σηµείο σύνδεσης του αιολικού σταθµού µε το Σύστηµα Ένα (1) αναλογικό σήµα (προς τα Α/Π) που ορίζει την επιθυµητή τιµή αέργου παραγωγής σε MVAr του αιολικού σταθµού. Ένα (1) αναλογικό σήµα (προς τον αιολικό σταθµό) που ορίζει την επιθυµητή τιµή συντελεστή ισχύος µε τον οποίο θα γίνεται η παραγωγή του αιολικού σταθµού Τρία (3) αναλογικά σήµατα για µελλοντική χρήση κατ ελάχιστο. Ψηφιακά Σήµατα: Μία (1) ψηφιακή σήµανση, που θα δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας της RTU. Μία (1) ψηφιακή σήµανση, που θα δηλώνει ότι ο Παραγωγός λαµβάνει από ΚΕΕ 20/24

21 εντολή για δικαίωµα παραγωγής και σύνδεσης στο σύστηµα εφ όσον το επιθυµεί. Μία (1) ψηφιακή σήµανση που θα δηλώνει εντολή από Κ.Ε.Ε, και υποχρέωση του Παραγωγού για σταδιακή µείωση παραγωγής και αποσύνδεση αυτόµατα από το Σύστηµα εντός 10min. Πέντε ψηφιακές σηµάνσεις οι οποίες δηλώνουν αντίστοιχα την εντολή του Κ.Ε.Ε. για να λειτουργήσει ο αιολικός σταθµός µε έναν από τους παραπάνω αναφερόµενους τρόπους για τη στήριξη τάσεων του συστήµατος: ύο ψηφιακές σηµάνσεις οι οποίες δηλώνουν αντίστοιχα την εντολή του Κ.Ε.Ε. για να λειτουργήσει ο αιολικός σταθµός µε έναν από τους παραπάνω αναφερόµενους τρόπους για τη στήριξη συχνότητας του συστήµατος Τέσσερις (4) µονές ψηφιακές σηµάνσεις για µελλοντική χρήση κατ ελάχιστο. 5.3 Πρόβλεψη παραγωγής Αιολικοί Σταθµοί µε εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη των 10MW θα πρέπει να παρέχουν ηλεκτρονικά την πρόβλεψη της παραγωγής τους σε ηµερήσια βάση για τις επόµενες 24 ώρες σε µορφή και µε τρόπο συµβατό µε τις απαιτήσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος. 21/24

22 6. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 6.1 Πιστοποίηση και Έλεγχος καλής λειτουργίας 1. Οι παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται από τον Παραγωγό µε την παροχή πιστοποιητικών και δοκιµών καλής λειτουργίας των αιολικών µονάδων από έγκριτους φορείς πιστοποίησης. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης ανά τεχνική δυνατότητα περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχες παραγράφους ανωτέρω. 2. Κατάλληλα µοντέλα προσοµοίωσης της λειτουργίας του αιολικού σταθµού θα πρέπει να παρέχονται στο ιαχειριστή του Συστήµατος. Τα παρεχόµενα µοντέλα προσοµοίωσης της λειτουργίας των εγκαταστάσεών του αιολικού σταθµού πρέπει να αναπαριστούν µε λεπτοµέρεια τα χαρακτηριστικά της απόκρισης των συστηµάτων ρύθµισης που περιγράφονται ανωτέρω καθώς και εν γένει τους διαφόρους τρόπους λειτουργίας του αιολικού σταθµού. Τα απαιτούµενα µοντέλα προσοµοίωσης θα προδιαγράφονται στη Σύµβαση Σύνδεσης. 3. Πριν τη σύνδεση των αιολικών σταθµών µε το Σύστηµα θα γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας τους από εξειδικευµένα κλιµάκια του ιαχειριστή του Συστήµατος. 6.2 Τοπική καταγραφή δεδοµένων 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει από τον Παραγωγό καταγραφές δεδοµένων για χρονικά διαστήµατα εντός των οποίων παρουσιάστηκαν συµβάντα ανώµαλης λειτουργίας και διαταραχές του Συστήµατος. Επίσης, ο ιαχειριστής του Συστήµατος διατηρεί το δικαίωµα να ζητά καταγραφές δεδοµένων για την ποιοτική αξιολόγηση της λειτουργίας του αιολικού σταθµού. 2. Ο Παραγωγός πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα καταγραφής µε κατάλληλο χρόνο δειγµατοληψίας συγκεκριµένων κρίσιµων µεγεθών που θα ορίζει ο ιαχειριστής ανάλογα µε τις ανάγκες του π.χ. τάσεων, ρευµάτων, ισχύος, κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά από διαταραχές της λειτουργίας του Συστήµατος π.χ. µεγάλες βυθίσεις τάσης, αλλά και σε περιόδους κανονικής λειτουργίας. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα αυτόµατης µεταφοράς των δεδοµένων (upload) στο Κ.Ε.Ε., όταν ζητηθεί από τον ιαχειριστή του Συστήµατος, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αξιολόγηση της απόκρισης του αιολικού σταθµού. 3. Το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, Τοπική καταγραφή δεδοµένων, περιλαµβάνει τους αιολικούς σταθµούς που συνδέονται στο Σύστηµα και έχουν ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 10MW (Α τρόπος σύνδεσης του αιολικού σταθµού). Στην περίπτωση του Β' τρόπου σύνδεσης, το όριο των 10MW αναφέρεται στην συνολική εγκατεστηµένη ισχύ των συνδεόµενων Αιολικών Σταθµών στο Μ/Σ ΜΤ/ΥΤ. 22/24

23 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σηµείο Σύνδεσης: Υ/Σ Συστήµατος: Γραµµή Συστήµατος: Μετασχηµατιστής Σύνδεσης Ονοµαστική ισχύς S n = ΜVA Πλευρά ΥΤ Ονοµαστική τάση U n1 =...kv Μέγιστη λήψη Σ.Α.Τ.Υ.Φ. Ελάχιστη λήψη Σ.Α.Τ.Υ.Φ. U max =.kv U min =..kv Πλευρά Υ.Τ. Ονοµαστική τάση U n2 = kv Τάση βραχυκύκλωσης Οµάδα Σύνδεσης U k =.% ίκτυο Μέσης Τάσης Συνολικό µήκος Αγωγού Τύπος 1 Αριθµός κυκλωµάτων Σύνθετη αντίσταση..km n κ =. (Ohm/km) Συνολικό µήκος Αγωγού Τύπος 2 Αριθµός κυκλωµάτων Σύνθετη αντίσταση..km n κ =. (Ohm/km) Αιολικός Σταθµός Κατασκευαστής Αιολικών Μονάδων Ονοµαστική Ισχύς Αιολικών Μονάδων Τύπος Γεννήτριας Τεχνολογία σύνδεσης µε το δίκτυο. Τύπος P n = ΜW Αριθµός µονάδων n a = Ασύγχρονη Σύγχρονη Σύντοµη Περιγραφή (µετατροπέας, αυτόµατο σύστηµα ελέγχου κτλ) Ρεύµα βραχυκύκλωσης Λόγος Υποµεταβατικού ρεύµατος βραχ/σης /Ονοµαστικό ρεύµα Ι'' κ /Ι n =.. 23/24

24 Ρεύµα ζεύξης Λόγος ρεύµατος ζεύξης /Ονοµ. ρεύµα Ι εκ /Ι n =.. Παράµετροι µοντέλου Ηλεκτρικού ισοδυνάµου της Γεννήτριας, του Συστήµατος Αυτοµάτου Ελέγχου, του Μηχανικού συστήµατος της Α/Γ κτλ Πιστοποιητικά / Μοντέλο Προσοµοίωσης αιολικού σταθµού Πιστοποιητικά: Μοντέλο Προσοµοίωσης: Μετασχηµατιστής ηλεκτρικής γεννήτριας της µονάδας Ονοµαστική ισχύς S n = kva Πλευρά Υ.Τ. Ονοµαστική τάση U n1 =..kv Πλευρά Υ.Τ. Ονοµαστική τάση U n2 =..kv Τάση βραχυκύκλωσης Οµάδα Σύνδεσης U k =.% Ειδικά Συστήµατα Προστασίας Ειδικά Συστήµατα Προστασίας στη γεννήτρια της µονάδας Κατασκευαστής.. Τύπος Οι εξειδικευµένες ρυθµίσεις θα παρέχονται σε ξεχωριστό έγγραφο. Ειδικά Συστήµατα Προστασίας στον Υ/Σ σύνδεσης Κατασκευαστής.. Τύπος Οι εξειδικευµένες ρυθµίσεις θα παρέχονται σε ξεχωριστό έγγραφο. 24/24

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π. ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ Τι σημαίνει «Ηλεκτρική Διασύνδεση»; Σκοπός ενός τυπικού αιολικού σταθμού είναι να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. NEΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 Σεπτέµβριος 2005 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων

Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Έργα Ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων Ύδρευση σωφρονιστικού ιδρύματος, Γρεβενά Περιγραφή: Η τροφοδοσία του ιδρύματος γίνεται μέσω δυο απομακρυσμένων αντλιοστασίων τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ Βασικές προϋποθέσεις των προδιαγραφών IEC/EN 61557 - ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3

... 3... 4... 8... 9... 10 1 ... 12 2 ... 23 3 Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση 2.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 6 Σεπτεµβρίου 2010 Έκδοση 2.0 Σελίδα 1 Έκδοση 2.0 Σελίδα 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης Συντήρησης 1 Σ Μήκος : 670 χλμ. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ () ιαδικασία ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AL-MECHA ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην ουσία πρόκειται για µία πολύ στενή συνεργασία, από το 1998, δύο Εταιρειών, της MECHANISMUS Τεχνικοί Σύµβουλοι και της ΑLV HELLAS Ltd., οι οποίες δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

(mm) 1 2 3 0,4 ± 0,02 276,4 ± 19,6 (296 256,8) 0,6 ± 0,02 122,6 ± 7,4 (130 115,2)

(mm) 1 2 3 0,4 ± 0,02 276,4 ± 19,6 (296 256,8) 0,6 ± 0,02 122,6 ± 7,4 (130 115,2) 1. Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο: Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά ΤοΒ 1.1. Εισαγωγικά Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα τυπικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Τοπικού Βρόχου. Πιο συγκεκριµένα περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα