IP/07/192. Βρυξέλλες/Ουάσιγκτον, 15 Φεβρουαρίου 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IP/07/192. Βρυξέλλες/Ουάσιγκτον, 15 Φεβρουαρίου 2007"

Transcript

1 IP/07/192 Βρυξέλλες/Ουάσιγκτον, 15 Φεβρουαρίου 2007 Αλλαγή του κλίµατος: Ο Επίτροπος ήµας απευθύνει έκκληση να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη παγκόσµιας συµφωνίας που θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κιότο Επ ευκαιρία της αυριανής δεύτερης επετείου της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου του Κιότο, ο αρµόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος ήµας απηύθυνε έκκληση στην παγκόσµια κοινότητα να αρχίσει επειγόντως διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη σύναψη παγκόσµιας συνολικής συµφωνίας για την αλλαγή του κλίµατος, η οποία θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κιότο µετά την εκπνοή των στόχων του, το Ο κ. ήµας βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα παραµείνει µέχρι αύριο για να συζητήσει µε ανώτερα στελέχη της αµερικανικής κυβέρνησης και µέλη του Κογκρέσου τη µελλοντική δράση που πρέπει να αναληφθεί παγκοσµίως κατά της αλλαγής του κλίµατος, καθώς και άλλα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Ταυτόχρονα µε την επέτειο του πρωτοκόλλου του Κιότο, η Επιτροπή φιλοξενεί στις Βρυξέλλες συνάντηση ευρωπαίων µετεωρολόγων και παρουσιαστών τηλεοπτικού µετεωρολογικού δελτίου στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης που δροµολόγησε ώστε να συµβάλει κάθε πολίτης στην αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος. Ο Επίτροπος ήµας δήλωσε σχετικά: «Η συµµετοχή των Ηνωµένων Πολιτειών και όλων των άλλων σηµαντικών παραγωγών εκποµπών στις προσπάθειες αυτές έχει αποφασιστική σηµασία. Η κλιµατική αλλαγή συνιστά σοβαρότατη παγκόσµια απειλή που µπορεί να αντιµετωπιστεί µόνο σε παγκόσµιο επίπεδο. Θεωρώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες αυξάνεται ταχύτατα το ενδιαφέρον για την εφαρµογή συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών ως ουσιαστικού µέσου περιορισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, όπως είναι το σύστηµα που έχουµε υιοθετήσει εµείς στην Ευρώπη. Το πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί το πρώτο εµβληµατικό βήµα στην πορεία της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, χρειάζονται όµως πολύ δραστικότερες µειώσεις για να µη φθάσει η κλιµατική αλλαγή σε επικίνδυνα επίπεδα, που θα είχαν τεράστιες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Λαµβάνοντας υπόψη τις νέες ανησυχητικές προβλέψεις της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος σχετικά µε την υπερθέρµανση του πλανήτη, που παρουσιάστηκαν στις αρχές του µήνα, η διεθνής κοινότητα πρέπει να αρχίσει επειγόντως διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη νέας συνολικής και φιλόδοξης παγκόσµιας συµφωνίας που θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κιότο.» Και ο Επίτροπος συνέχισε: «Με την υποβολή, στις 10 Ιανουαρίου, της δέσµης µέτρων για την κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηγείται των προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν. Το επόµενο ουσιαστικό βήµα πρέπει να είναι να µειώσουν οι αναπτυγµένες χώρες οµαδικά, µέχρι το 2020, τις εκποµπές τους κατά 30% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.

2 Αλλά και οι αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να αρχίσουν να περιορίζουν την αύξηση των εκποµπών τους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους. Τα τολµηρά αυτά µέτρα είναι εφικτά και οικονοµικά προσιτά, αλλά και απαραίτητα, ώστε να υπάρχει πιθανότητα να µην υπερβεί η υπερθέρµανση του πλανήτη τους 2 C σε σχέση µε τα προ-βιοµηχανικά επίπεδα. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, 2 C είναι το όριο πέραν του οποίου αυξάνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος να σηµειωθούν µη αντιστρέψιµες και πιθανώς καταστροφικές αλλαγές. Σκεπτόµενοι τις µελλοντικές γενεές, δεν µπορούµε να επιτρέψουµε µια τέτοια εξέλιξη.» Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο Επίτροπος ήµας παρουσιάζει τους άξονες της ολοκληρωµένης δέσµης µέτρων για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίµατος που υπέβαλε η Επιτροπή τον προηγούµενο µήνα (βλ. δελτίο Τύπου IP/07/29). Σκοπός των µέτρων αυτών είναι να κλιµακωθεί ο αγώνας κατά της αλλαγής του κλίµατος, να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της. Με τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων και προτεινόµενων δράσεων, η δέσµη µέτρων αναζωογόνησε τον διάλογο που θα προλειάνει το έδαφος για µια νέα παγκόσµια συµφωνία όσον αφορά την αλλαγή του κλίµατος. Επιθυµία της Επιτροπής είναι οι συζητήσεις αυτές να οδηγήσουν σύντοµα στην έναρξη των καθαυτό διαπραγµατεύσεων. Συνάντηση µετεωρολόγων Στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης «Η αλλαγή του κλίµατος εξαρτάται από εσένα» που δροµολόγησε η Επιτροπή, συναντώνται αύριο στην έδρα της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο κτίριο Berlaymont, 45 και πλέον µετεωρολόγοι και παρουσιαστές τηλεοπτικού µετεωρολογικού δελτίου από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο ως ειδικοί σε θέµατα κλίµατος όσο και ως προσωπικότητες των µέσων µαζικής επικοινωνίας στη χώρα τους, οι παρουσιαστές µετεωρολογικού δελτίου είναι τα κατάλληλα άτοµα για να βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της εκστρατείας, δηλαδή στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση µε την αλλαγή του κλίµατος και µε το πώς µπορεί ο καθένας να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Καλούνται εποµένως να συγκροτήσουν δίκτυο για τη στήριξη των προσπαθειών επίτευξης των ανωτέρω στόχων. Η συνάντηση θα αρχίσει µε οµιλία του Γενικού ιευθυντή της Γ Περιβάλλοντος της Επιτροπής, κ. Mogens Peter Carl. Άλλοι οµιλητές είναι ο κ. Jerry Lengoasa, Βοηθός Γενικός Γραµµατέας του Παγκόσµιου Μετεωρολογικού Οργανισµού και δύο κορυφαίοι συντάκτες της επικείµενης τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC), ο καθηγητής Stefan Rahmstorf του Ινστιτούτου Ερευνών για τις κλιµατολογικές επιπτώσεις, του Potsdam (Γερµανία) και ο καθηγητής Pavel Kabat του Πανεπιστηµίου και Ερευνητικού Κέντρου του Wageningen (Κάτω Χώρες). Η εκστρατεία αποσκοπεί στην υπευθυνοποίηση των πολιτών, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες για το πώς µπορεί ο καθένας µας να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών µε απλές χειρονοµίες, π.χ. την εγκατάσταση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης και την ανακύκλωση των απορριµµάτων. Χρησιµοποιεί διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία, όπως τη διαφήµιση µέσω της τηλεόρασης, του Ίντερνετ ή σε εξωτερικούς χώρους, έναν αφιερωµένο στο θέµα αυτό δικτυακό τόπο και ειδικό πρόγραµµα για τα σχολεία. 2

3 Ο κατάλογος των συµµετεχόντων στη συνάντηση παρατίθεται στο παράρτηµα. Οι αιτήσεις για την παραχώρηση συνεντεύξεων πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία δηµοσίων σχέσεων Edelman, τηλ.: , MEMO/07/58 Για τη δράση της ΕΕ στο πεδίο της αλλαγής του κλίµατος, βλ. Για την εκστρατεία «Η αλλαγή του κλίµατος εξαρτάται από εσένα», βλ. 3

4 Annex PARTICIPANTS LIST Country Meteorologist Information Austria Marcus Wadsak weather presenter, ORF national TV, trained meteorologist Belgium Andreas Jäger Weather Presenter /Editor Jill Peeters weather presenter at VTM, commercial TV - meteorologist Flemmish TV Jean-Charles Beaubois Mincho Dosev Praznikov weather presenter at RTBF, French speaking TV leading meteorologist Bulgaria Ivaylo Slavov meteorologist, TV Met Czech Republic Denmark Tatana Mikova Ditte Falkenberg Jesper Theilgaard weather presenter at CT1, national TV station, trained meteorologist TV weather presenter, meteorologist TV weather presenter, meteorologist Estonia Annely Adermann weather presenter, now spokesperson TV3 Finland Matti Eerikäinen Meteorologist, Channel four Finland France Evelyne Dheliat weather presenter at TF1 Germany Marina Raibaldo weather presenter at FR 3 Fabienne Amiach weather presenter at FR 3 Inge Niedek Dieter Walch meteorologists with ZDF German TV meteorologists with ZDF German TV Maxi Biewer weather presenter, RTL Television GmbH Chalkis Vasileios Hellenic National Meteorological Service Greece Dimitrios Ziakopoulos Hellenic National Meteorological Service Hungary András Reisz weather presenter at MTV Ireland Nuala Carey TV weather presenter, RTE Italy Lithuania Chairman of the Public Weather Services Group in (WMO ) Gerald Fleming Luca Mercalli chairman of the Italian Metereologist Society Andrea Giuliacci weather presenter Italia 1 Head of the Hydrology and Climatology Department of the Faculty of Natural Sciences, Vilnius University Arūnas Bukantis Naglis Šulija TV weather presenter, press meteorologist Netherlands Peter Timofeeff weather presenter RTL4 Poland Katarzyna meteorologist, TV1 Trzaskalska Jaroslaw Kret weather presenter, TVP1 Tomasz Zubilewicz meteorologist, TVN 4

5 Portugal Teresa Abrantes meteorologist, National Meteorological Institute José Peso meteorologist, National Meteorological Institute Patrícia Marques meteorologist, National Meteorological Institute Dr. Elena Cordoneanu weather presenter,realitatea TV, Bucharest Romania Florin Busuioc weather presenter Pro TV, Romania Peter Jurcovic weather presenter, radio stations and TVTA3 Slovakia Dr Milan Lapin renowned climate change expert Spain Manuel Toharia Tomàs Molina Chief Meteorologist Televisió de Catalunya; Chairman International Association of Broadcast Meteorology IABM Abel Flores Famades Meteorologist, Canal Meteo José A. Maldonado TVE, meteorologist Sweden Martin Hedberg meteorologist and weather person Sveriges Television Par Holmgren meteorologist and weather person Sveriges Television Slovenia Tanja Cegnar Pres. Slovenian Meteorological Society UK Michael Fish Ex BBC Weather Presenter, Meteorologist John Teather Bill Giles OBE Director of The Weather People Ltd., founder and former editor of the BBC Weather Centre; Secretary of the International Association Director of The Weather People Ltd., founder and former Chief Broadcast Meteorologist at the BBC Weather Centre; Publications Secretary of the International Association Francis Wilson weather presenter, Sky News 5

Δεσμεύσεις της Κύπρου για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τρόποι συνεισφοράς των Κυπριακών επιχειρήσεων»

Δεσμεύσεις της Κύπρου για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τρόποι συνεισφοράς των Κυπριακών επιχειρήσεων» Δεσμεύσεις της Κύπρου για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τρόποι συνεισφοράς των Κυπριακών επιχειρήσεων» Ανθή Χαραλάμπους 28 Σεπτεμβρίου 2011 EMSc Energy Efficiency Seminar 2011 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Η Ευρώπη σε εξέλιξη Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Η ΕΕ στην πρωτοπορία Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Η ΕΕ στην πρωτοπορία Σειρά: Η Ευρώπη σε εξέλιξη 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ηµερίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών Ευρωβουλευτών «Η προστασία των φυσικών πόρων» Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός Επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

V I I I Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν, Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η

V I I I Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν, Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η V I I I Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν, Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Στη διάρκεια του 2013 ισχυροποιήθηκαν περαιτέρω τα επιστηµονικά ευρήµατα για το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και απέκτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιµετώϖιση της κλιµατικής αλλαγής Η ΕΕ στην ϖρωτοϖορία

Η αντιµετώϖιση της κλιµατικής αλλαγής Η ΕΕ στην ϖρωτοϖορία Η Ευρώϖη σε εξέλιξη Η αντιµετώϖιση της κλιµατικής αλλαγής Η ΕΕ στην ϖρωτοϖορία Ευρωϖα κή Ένωση Ευρωϖα κή Εϖιτροϖή Η αντιµετώϖιση της κλιµατικής αλλαγής Η ΕΕ στην ϖρωτοϖορία Σειρά «Η Ευρώϖη σε εξέλιξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.3.2006 COM(2006) 105 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια {SEC(2006) 317} EL EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μια ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Δράση για το κλίμα Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030)

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) «Οι Τοπικές Αρχές Στοχεύουν σε ένα Αειφόρο Ενεργειακό Μέλλον» 13/6/2014 1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλαίσιο κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.11.2007 COM(2007) 723 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Toolkit 2012 EL Email Απλό, έτσι; TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Αυτή η έκδοση δημοσιεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος TobTaxy - Making Tobacco Tax Trendy,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των χρηστών για τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα

Οι αντιλήψεις των χρηστών για τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ημόσιες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα Οι αντιλήψεις των χρηστών για τα οφέλη από τις ΤΠΕ στις ημόσιες Βιβλιοθήκες στην Τελική έκθεση Μάρτιος 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor και Rosanna Currenti JN260113096 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2011 COM(2011) 581 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την εφαρµογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισµού για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου (κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα µεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ι Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν, Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η

Χ Ι Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν, Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Χ Ι Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν, Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Α Ι Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ: ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου συγκαταλέγεται µεταξύ των 52 εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα οποία βραβεύτηκαν Ε Υ Ρ Ω Π ΑΪ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ «INFO DAY on the FP7- ENV-2010 (including climate change) call» Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2009 http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/ dispatch? form=environmentinfoda

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Newsletter Τεύχος 2 - Φθινόπωρο 2004 www.coastalpractice.net Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Υπεύθυνος Σύνταξης: Μ. Θεοδωρόπουλος Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-NEARLY ZERO-ENERGY SPORTS FACILITIES - N0E SPORT FACILITIES Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο το 4% των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.2.2006 COM(2006) 34 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα {SEC(2006) 142 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα