Η ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ, και το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα του Λάµπρου και Λυκούργου Κατσώνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ, και το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα του Λάµπρου και Λυκούργου Κατσώνη"

Transcript

1 1 Π. Ν. Στάµου (Ph.D.-Hist) 1 Η ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑ, και το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα του Λάµπρου και Λυκούργου Κατσώνη Μετά την συνθήκη του Kutchuk Kainardji, αρκετοί Έλληνες µετακινήθηκαν και στην πλειοψηφία τους εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας. Εξ άλλου, καθ όλη την Τουρκοκρατία παρατηρήθηκε ένα µεταναστευτικό ρεύµα από την Ελλάδα στη Ρωσία. Κατέφθαναν στη Ρωσία απ όλη την Ελλάδα και άλλες περιοχές µοναχοί, στρατιωτικοί και έµποροι, που ήσαν πάντοτε ευπρόσδεκτοι στη χώρα µε την ίδια θρησκεία 2. Οι περισσότεροι είχαν πολεµήσει ή είχαν µε κάποιο τρόπο συµπράξει µε τις Ρωσικές υνάµεις κατά την περίοδο του Α Ρώσο-Τουρκικού πολέµου ( ), την περίοδο που έµεινε στην ιστορία της Ελλάδας µε την ονοµασία «Τα Ορλωφικά»! Μετά την υπογραφή ειρήνης πολλοί πολεµιστές παρεκάλεσαν τον Α. Ορλώφ να τους φροντίσει να προστατευθούν από την εκδικητική πρόθεση των Τούρκων. Ο Ορλώφ µε επιστολή 3 του της 2 Σεπτεµβρίου 1774 απευθυνόµενος προς τους Έλληνες µαχητές έγραφε: «προς όλους τους ανδρείους και πιστούς ταγµατάρχας, καπετάνους, αξιωµατικούς και τα άλλα µέλη του αλβανικού στρατού (σηµ. Π. Κοντ.- ούτω καλείται ως εκ της ενδυµασίας ο εξ Ελλήνων στρατός ) η υµετέρα φιλία της οποίας τοσαύτα ελάβοµεν τεκµήρια, ουδέποτε θέλει εξαλειφθή εκ της µνήµης µας. Όθεν θέλω φροντίση θερµότατα περί της ησυχίας και ασφαλείας σας». Το µεταναστευτικό ρεύµα ήταν κατά την περίοδο εκείνη αρκετά µεγάλο και ακολούθησαν τους στρατιωτικούς των Ορλωφικών ολόκληρες οικογένειες, κυρίως από τα νησιά του Αρχιπελάγους, αλλά και ένας σοβαρός αριθµός από τις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας. Η µετανάστευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1775 µε τα δύο πρώτα πλοία, Ταχυδρόµος και Αρχιπέλαγος και από το Μάιο του ίδιου χρόνου άλλα 11 µετέφεραν στην Κριµαία πάνω από άτοµα 4. Τα προβλεπόµενα στην συνθήκη του Kutchuk kainardji 5 έδιναν, σε όσους Έλληνες επιθυµούσαν, την ευκαιρία αποδράσεως από τον Οθωµανικό ζυγό. Ταυτόχρονα η Ρωσία υποσχόταν στους µετανάστες γη και προνόµια και σε όσους ήθελαν έδινε τη Ρωσική υπηκοότητα Γεν. Γραµµατέας Κέντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ). Ανακοίνωση στο συνέδριο «Μπαλακλάβα», Κέντρο Ελληνικού Πολιτισµού Μόσχας, Νοέµβριος Γκριγκόρι Άρς Το Εταιρικό Ζήτηµα στη Ρωσία, η Φιλική Εταιρεία, έκδοση Μόσχας 1970, υπό έκδοση στα Ελληνικά από το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών (ΚΕΡΙΕ), σελ Π. Κοντογιάννη Οι Ελληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β Ρωσσοτουρκικόν πόλεµον ( ), Εν Αθήναις 1903, σελ Γιούρι Πριάχιν Οικισµοί των Ελλήνων του Αρχιπελάγους στο Κέρτς και Γενίκαλε(τέλη 18 ου -µέσα 19 ου αιώνα), Επετηρίς Ιδρύµατος Ανδρέας Μπιλέφσκυ, Κίεβο 1997, σελ Α. Ε. Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, ΗΡΟ ΟΤΟΣ, Τοµ., σελ. 421 «.Έφερε την ποθητή ειρήνη στους αντιπάλους έδινε στους Ρώσους το δικαίωµα να αναλάβουν την προστασία της χριστιανικής θρησκείας και των εκκλησιών σε όλη την Οθωµανική αυτοκρατορία, πράγµα που σήµαινε να επεµβαίνουν στα εσωτερικά της Οθωµανικής αυτοκρατορίας οι Ρώσοι πέτυχαν να αµνηστευθούν όσοι πήραν µέρος στον πόλεµο (ΠΣ Ορλωφικά), να καταλάβουν χωριά, τόπους, οχυρά, να πλέουν µε τη σηµαία τους ελεύθερα σε όλες τις Τουρκικές θάλασσες, ν αποκτήσουν εµπορικά προνόµια, να γίνουν ανεξάρτητοι οι Τάταροι της Κριµαίας, να εγκαταστήσουν προξένους στην οθωµανική επικράτεια». 6 Ίδιο, ό.π. σελ. 423.

2 2 Το κράτος των Τατάρων, η Κριµαία, διερχόταν τότε ένα στάδιο πολύ αδύναµης οικονοµίας, µε ένα κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα διεφθαρµένο, λόγω της µακρόχρονης πάλης µε τη Ρωσία, υποσκαπτόµενο από ένα ευρύτατο ρωσικό και όχι µόνο κατασκοπευτικό δίκτυο, κατά τον Д.С. Шнайдер 7. «Την περίοδο αυτή δεν υπήρχε ούτε ένας κάτοικος στη Μπαλακλάβα». Ειδικά στην περιοχή της Μπαλακλάβας, άρχισαν να εγκαθίστανται οι Έλληνες µετά την προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία το Ο ουσιαστικός όµως εποικισµός από τους Έλληνες άρχισε το 1784, ως µέρος ενός εθελοντικού Τάγµατος, που το αποκαλούσαν Ελληνικό στράτευµα του Ορλωφ 8, αποτελούµενο από άνδρες του Αρχιπελάγους, που στην πραγµατικότητα ήσαν πολλά Τάγµατα Ελλήνων και άλλων µαχητών. Η Μπαλακλάβα τότε έµοιαζε πόλη «εξ ολοκλήρου Ελληνική 9».Τα Ελληνικά Τάγµατα είχαν πρώτα εγκατασταθεί στο Κέρτς και στο Γενί-Καλέ. Μετά την προσάρτηση της Κριµαίας και µε εντολή του Πατιόµκιν (ΠΣ Потемкин, προφέρεται Πατιόµκιν Potemkin), µεταφέρθηκαν αργότερα στην περιοχή της Γιάλτας. Κατά την περίοδο αυτή η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη ΙΙ χρησιµοποίησε τα εθελοντικά Ελληνικά τµήµατα σαν φύλακες των Νοτίων συνόρων της αυτοκρατορίας (από Σεβαστούπολη µέχρι Θεοδοσία), της πρόσφατα αποκτηθείσας γης, των προσαρτηθέντων εδαφών και «αφιέρωσε προς τούτοις ρουβλίων 10». Έτσι δηµιουργήθηκαν οι αποικίες της µεσηµβρινής Ρωσίας όταν έληγε η δεκαετία του 70 του 18 ου αιώνα, που οι Ρώσοι αποκαλούσαν στην αρχή «αλβανικές, προδήλως εκ της αλβανικής στολής ήν έφερον οι οµογενείς ούτοι» 11. Όµως, ασφαλώς και υπήρχαν πραγµατικοί Αλβανοί µεταξύ των αποίκων, που είχαν πολεµήσει στα Ορλωφικά δίπλα στους Ρώσους 12. Όπως γράφει ο καθηγητής Άρς «Αλβανοί και Έλληνες µεταφέρονται στη Μπαλακλάβα και σε επτά χωριά µεταξύ Μπαλακλάβας και Γιάλτας. Οι µετανάστες συγκρότησαν το Ελληνικό Πεζικό Τάγµα της Μπαλακλάβα». Μεταξύ τους ήσαν Χειµαρριώτες και από άλλα µέρη, οπότε µπορεί να θεωρήσει κανείς ότι από τους Αλβανούς αυτούς πολλοί ήσαν Έλληνες στο γένος. Την ίδια περίοδο οργανώθηκε µε την ενεργό βοήθεια της ηγετικής µορφής του Λάµπρου Κατσώνη το Ελληνικό Τάγµα της Μπαλακλάβας 13, που εγκαταστάθηκε στη Μπαλακλάβα και στα περίχωρα Калыковка (Καλίκαφκα), Комары (Καµάρι), και 7 Д.С. Шнайдер (D.C. Shneider), «Балаклава», Производительные силы курорт, история Крымгосиздат, 1930 г. 8 Α. Βακαλόπουλος,ίδιο όπως πάνω 6. 9 Π. Κοντογιάννης ό.π. σελ Ίδιο µε πάνω. Βλ. επίσης Γ. Πριάχιν όπως πάνω σηµ. 5, σύµφωνα µε τον οποίο η αποστολή της διαφύλαξης των νότιων συνόρων διήρκησε από 1784 µέχρι το Κ. Παλαιολόγου Ο εν τη νοτίω Ρωσία ελληνισµός, Παρνασσός, τοµ. 5, σελ.536 και επίσης Π. Κοντογιάννη, ό.π., σελ Γκρ. Άρς Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του 18 ου αιώνα, ελληνική έκδοση Gutenberg 1994, επιµέλεια Β. Παναγιωτόπουλου, σελ Επίσης N.S. Derzhavin Albantsi-arnaouti na pri azov s Ukrainskoi, Sofietskaja Ethnografija, 1948, Νο2, σελ Οι περισσότεροι Έλληνες ιστοριογράφοι το αναφέρουν ως Τάγµα των Ελαφρών Κυνηγών της Μπαλακλάβα, στηριζόµενοι στο έγγραφο υπ αριθµ της Εθνικής Βιβλιοθήκης Χειρόγραφη Βιογραφία του Λ. Κατσώνη. Η ονοµασία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί µέχρι σήµερα από τα ΡΚΙΑ. Βλ. επίσης Γκρ. Άρς, Φιλική Εταιρεία, Ελληνική έκδοση, σελ.132, ο οποίος στη σηµ. 7 του βιβλίου του δίνει και σοβαρή αρχειακή τεκµηρίωση. Πάντως δεν έχει τεκµηριωθεί αρχειακά ότι ο Κατσώνης ηγήθηκε του Τάγµατος. Πήρε δραστήρια µέρος στην οργάνωσή του είναι βέβαιο, εξού ίσως και η πληροφορία ότι υπήρξε διοικητής του, που όµως δεν επιβεβαιώνεται.

3 3 Алсу (Αλσού) 14. ιατέθηκαν 9 χιλιάδες ντεσιατίνες 15 (ΠΣ περίπου στρέµµατα) και έτσι όλη η Μπαλακλάβα µε τα γύρω χωριά µετατράπηκε σε ένα µεγάλο στρατόπεδο. Το φιόρδ της Μπαλακλάβα Ο Λάµπρος Κατσώνης έχοντας διακριθεί ως γενναίος και επιτυχηµένος στρατιωτικός, όταν διορίσθηκε στο Τάγµα (1784) 16, ήταν από τους βασικούς παράγοντες της οργανώσεως και αποτελεσµατικής δράσεως του Ελληνικού Πεζικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα, από τη στιγµή της δηµιουργίας του. Για το βαθµό της συµµετοχής του Λάµπρου Κατσώνη στην αρχική οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα έχει δώσει αρκετές πληροφορίες ο Ρώσος ιστορικός καθηγητής Γ. Πριάχιν. Ο Πριάχιν υποστηρίζει την δραστήρια συµµετοχή του Κατσώνη στο Ελληνικό Τάγµα, αφού πρώτα εγκαταστάθηκε µε τους «Έλληνες συµµαχητές του, που αποτελούσαν το λεγόµενο Αλβανικό εκστρατευτικό σώµα» 17, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας νέος Αξιωµατικός του Ρωσικού Στρατού. Είχε µόλις προαχθεί για «την εξαιρετική γενναιότητα» που είχε επιδείξει, µαζί µε τους συµµαχητές του, κατά την αντιµετώπιση της εξεγέρσεως των Τατάρων ( ). Η ιδέα της συγκροτήσεως του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα ήταν να αποτελέσει ένα αντίβαρο στην αντίσταση των Τατάρων, «και να θριαµβεύσει ο χριστιανισµός απέναντι στον µωαµεθανισµό, τάση που ξεχείλισε από την φοβερή και φρικαλέα συµπεριφορά των νέων Ελλήνων αποίκων προς τους Τατάρους Ακόµα και σήµερα σώζονται παλιά τραγούδια των Τατάρων, που απεικονίζουν τη δύσκολη αυτή περίοδο και την πικρή ζωή τους» και όλα αυτά προκάλεσαν την µαζική µεταφορά των Τατάρων στην Τουρκία 18. Στις 3 Αυγούστου 1779 η Αικατερίνη ενέκρινε το σχέδιο του Αρχιστρατήγου 14 Ίδιο ό.π ντεσιατίνα= 1,0925 εκτάρια= 10,925 στρέµµατα= 10,925 τετραγωνικά µέτρα. 16 Π. Στάµου Ο Ατοµικός Φάκελος του Λάµπρου Κατσώνη, ελληνική έκδοση Πριάχιν, σελ Γ. Πριάχιν Ο Συνταγµατάρχης Λάµπρος Κατσώνης στην πολεµική χρονογραφία του Ρωσικού Στόλου, Επετηρίς Ιδρύµατος Ανδρέας Μπιλέφσκυ, Κίεβο 2000,σελ Επίσης στο βιβλίο του Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ στην ιστορία της Ελλάδας και Ρωσίας, Επιµέλεια-Συµπλήρωµα Π. Στάµου,Ελληνική έκδοση 2005, σελ. 34, όπου αναφέρει ότι ο Λ. Κατσώνης ήταν τότε Λοχίας. 18 Ίδιο ό.π. 8.

4 4 Πρίγκιπα Πατιόµκιν του Ταυρικού 19 για τη δηµιουργία ενός Ελληνικού Συντάγµατος Πεζικού από 1762 άνδρες, για να ανταµειφθούν οι Έλληνες που συµµετείχαν στο λεγόµενο «Αλβανικό Στράτευµα» της Κριµαίας και για «εκείνους του Έλληνες που στο Αρχιπέλαγος πολέµησαν για τη Ρωσία, να τους παρέχει έτσι καταφύγιο και δια µέσου αυτών να αυξήσει τον αριθµό των ωφελίµων εποίκων» 20. Το Σύνταγµα συστήθηκε στο φρούριο του Ταγκαρόγκ και «εξ αιτίας κάποιων συγκυριών αντί για 12 λόχους σχηµατίσθηκαν 8 µε ονόµατα όπως Αθηναϊκός, Σπαρτιατικός, Κορινθιακός, Μακεδονικός κ.ο.κ το Σύνταγµα µεταφέρθηκε αρχικά στο Κέρτς και στη συνέχεια στην Μπαλακλάβα και τα περίχωρά της Ο Λάµπρος Κατσώνης είχε ενεργή συµµετοχή σε όλες τις λήψεις των αποφάσεων για την αναδιοργάνωση του στρατεύµατος και τη δηµιουργία του Ελληνικού Πεζικού Συντάγµατος στην Κριµαία» γράφει ο Γιούρι Πριάχιν 21. Τελικά λόγω της µειωµένης επανδρώσεως ο στρατιωτικός αυτός σχηµατισµός ήταν Τάγµα. Σε λογοτεχνικό ύφος έχει γραφεί στην Ρωσική ιστοριογραφία, από τον Β. Πίκουλ 22 εννοώντας τον Κατσώνη στο περίφηµο έργο του «Ο πρώτος Λαιστρυγόνας της Μπαλακλάβα», ότι όταν ο Λάµπρος Κατσώνης έφθασε µε τους συντρόφους του στη Μπαλακλάβα, συνεπαρµένος από την οµορφιά του τοπίου, αλλά και από την ερηµιά, αφού όπως προ ειπώθηκε δεν κατοικούσε ακόµα εκεί άνθρωπος, αναφώνησε: «Έλληνες!, Μήπως, όταν Όµηρος στη δέκατη ραψωδία της Οδύσσειας µιλούσε για τους πελεκάνους Λαιστρυγόνες, που κατοικούσαν σε ένα έρηµο λιµάνι, εννοούσε αυτό το λιµάνι; Μπήκαµε λοιπόν στο δοξασµένο λιµάνι! Αποτελείται µόνο από βράχους, κι από τις δυο µεριές, πού κλείνουν την είσοδο και έξοδο»! 19 ηλαδή του Κράτους της Ταυρίδας (της Κριµαίας), ευνοούµενος της Αικατερίνης Β και διορισµένος από την ίδια κυβερνήτης της µεσηµβρινής Ρωσίας «µετ απολύτου πληρεξουσιότητος αντιβασιλείας και µε εξουσίαν αληθούς ηγεµόνος επεχείρησεν τον επικοισµόν των απέραντων και γονίµων επαρχιών τον καθαρισµόν και την καλλιέργειαν των στεππών, µεταβληθεισών κατόπιν εις εξαίσιους σιτοφόρους αγρούς µετετόπισεν λίαν επαισθητώς προς νότον το κέντρον της βαρύτητος του Ρωσικού κράτους» γράφει ο Edouard Driaut στο Ιστορία του Ανατολικού Ζητήµατος, Ελεύθερη Σκέψις 2005, ψηφιακή ανατύπωση εκδόσεως 1900, σελ.88, Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά Αρχεία (ΡΚΙΑ) τοµ. 383, καταγραφή 29, Φ. 176, σελ. 84. Επίσης Πριάχιν Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ, Ελληνική έκδοση 2005, σελ Πριάχιν στο ίδιο βιβλίο, ελληνική έκδοση,σελ Валентин ПИКУЛЬ στο ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ

5 5 Από τότε, χάρη στο Λάµπρο Κατσώνη, υπάρχουν και στη σηµερινή Μπαλακλάβα ονόµατα ξενοδοχείων και εστιατορίων µε το όνοµα «Λαιστρυγόνες»! Αξιωµατικός του Τάγµατος

6 6 Σύµφωνα µε τη Ρωσική Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια 23 ο Λάµπρος Κατσώνης υπήρξε ιοικητής του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα, και το γεγονός αυτό µεταφέρει ο καθηγητής Γκριγκόρι Άρς στο βιβλίο του για τη Φιλική Εταιρεία 24, αλλά η πληροφορία δεν επαληθεύεται µέχρι στιγµής από τα Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά ή άλλα Αρχεία και τέτοιο γεγονός δεν αναφέρεται στον Ατοµικό του Φάκελο. Για το Ελληνικό Τάγµα υπάρχει σχετική αναφορά και στις αναµνήσεις Sumarokov 25, όπου δίνονται πληροφορίες για το Τάγµα και τις οικογένειές τους. Αναφέρεται ότι το αποτελούσαν 995 άνδρες και 698 γυναίκες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλοί από αυτούς συχνά αποκαλούνταν «αρναούτιδες» (arnautami), εποµένως πρέπει µερικοί να προέρχονταν από την Ήπειρο και τις γύρω περιοχές. Υπήρχε τότε µεγάλη σύγχυση για το ποιος ήταν Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος αφού η βασική υπηκοότητα ήταν Οθωµανική! Εξού και Αλβανικό Στράτευµα, το οποίο όµως µετονοµάσθηκε στο ορθό Ελληνικό 26. Τα βασικά επαγγέλµατα των νέων κατοίκων της Μπαλακλάβα ήσαν σχετικά µε την αλιεία, την αµπελουργία, την παραγωγή κρασιού, και γενικά το εµπόριο. «Οι Κουρσάροι έγιναν ψαράδες-λαιστρυγόνες, αγρότες, χαϊδεύοντας τα σταφύλια στις πλαγιές των βουνών Οι Έλληνες άρπαζαν από τα χωριά παιχνιδιάρες Τατάρες µε βαµµένα νύχια στα πόδια και στα χέρια και φέρνανε στη Μπαλακλάβα τις κοπέλες σιωπηρές (ΠΣ-χωρίς διαµαρτυρίες). Ο Σουβόροβ, που διοικούσε στην περιοχή αυτή της Κριµαίας, ήθελε να διαιωνίσει το γένος των Ελλήνων να µην εκλείψει υπάρχει και ένα σχετικό έγγραφο του 1778» 27 Στην Κριµαία ο Πατιόµκιν ιδρύει πόλεις στις ερηµιές χαράσσει δρόµους, ανοίγει λιµάνια, εγκαινιάζει ναυπηγεία, προσελκύει αποίκους και χρηµατοδοτεί την εγκατάστασή τους 28. Στα 1787 ολοκληρώθηκε το περίφηµο ταξίδι της Αικατερίνης στις νέες κτήσεις της Κριµαίας. Για το ταξίδι αυτό ο Πατιόµκιν θέλοντας να εντυπωσιάσει την πρώην ερωµένη του «κατέστρεψε δεκάδες χωριά, και µε την εργασία χιλιάδων αγροτών έχτισε κρεµαστές γέφυρες, αψίδες, δρόµους και πολυτελή παλάτια για τη βραχύβια ανάπαυση και τα όργια των υψηλών ταξιδιωτών και στους ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή µε τους ταξιδιώτες αυτούς επέβαλαν έτσι ώστε στα πρόσωπά τους να αντανακλάται η απέραντη ευδαιµονία και η ευτυχισµένη τρυφερή συγκίνηση, µε την πιστή και σεβασµό ευθυµία» 29. Παρόλα ταύτα, ο Πατιόµκιν µπορεί να θεωρηθεί φίλος των Ελλήνων στην περιοχή ή έστω τα σχέδιά του συνέπιπταν µε τα συµφέροντα του έθνους. Σε εκείνον αποδίδεται το «Ελληνικό Σχέδιο 30» και επικοινωνούσε µε τους Έλληνες λόγιους, που του έγραφαν ωδές. Με δαπάνη, π.χ. του Πατιόµκιν «του της ελληνίδος µούσης εραστού διαπύρου και ετοίµου ταύτης προστάτου» εκδόθηκαν στην Πετρούπολη το 1786 τα 4 23 Τοµ Ι, Αγία Πετρούπολη 1911, σελ Το Εταιρικό Ζήτηµα στη Ρωσία, η Φιλική Εταιρεία, στα Ελληνικά, σελ. 93. Επίσης ο Λ. Κατσώνης ως διοικητής του τάγµατος της Μπαλακλάβα έχει αναφερθεί και από τον Валентин ПИКУЛЬ στο ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ, µάλλον εσφαλµένα. 25 Τοµ. Ι, σελ Βλ. Π. Στάµου Ο Ατοµικός Στρατιωτικός Φάκελος του Λάµπρου Κατσώνη στο βιβλίο Πριάχιν, ό.π., σελ Βλ. πιο πάνω σηµ. 20 µυθιστόρηµα Валентин ПИКУЛЬ. 28 H.Troyat, de l Academy Francaise, Catherine La grande, ελληνική έκδοση, Ωκεανίδα 1999, σελ Д.С. Шнайдер στο ίδιο ό.π Κατά το οποίο θα ανασυσταθεί η Βυζαντινή αυτοκρατορία και αυτοκράτορας θα στεφθεί ο εγγονός της Αικατερίνης Β, γιος του Παύλου Πέτροβιτς, Κωνσταντίνος. Για το σχέδιο αυτό υπάρχει µεγάλη βιβλιογραφία που δεν θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ.

7 7 βιβλία των Γεωργικών του Βιργιλίου, τα οποία ο Ευγένιος Βούλγαρης µετέφρασε στα Ελληνικά και δίδασκε στα Ελληνόπουλα των Ελληνικών αποικιών 31. «Η οδοιπορία της ήτο θριαµβευτική, ο δε ευνοούµενος παρέστησε µεγαλοποιηµένα τ αποτελέσµατα της διοικήσεως του, την έκαµε να διέλθη υπό αψίδος φερούσης την επιγραφήν Η οδός προς το Βυζάντιον» 32. Μετά από µια σειρά επεισοδίων και παραστάσεων για τα οποία είχε φροντίσει ο Πατιόµκιν, η Αικατερίνη έφτασε στη Μπαλακλάβα. Τότε, κοντά στο χωριό Καλίκαφκα την συνάντησε το Τάγµα των Αµαζόνων, που οργανώθηκε από τις Ελληνίδες νοικοκυρές και θυγατέρες, «υπό την αρχηγία της συζύγου του Έλληνος αντισυνταγµατάρχου Σαραντηνού» 33, της όµορφης Ελένης Σαρανδάκη κατά Пикуль Валентин Саввич ( ) 34. Οι Ελληνίδες της Μπαλακλάβα εµφανίσθηκαν ντυµένες «στα αλβανικά 35, µε κοστούµια τυλιγµένα µε χρυσές δαντέλλες και µε τουρµπάνια διακοσµηµένα µε χρυσές ανταύγειες και φτερά στρουθοκαµήλων, µε πρόσωπα που έλαµπαν από απερίγραπτη χαρά και ευδαιµονία». Εντυπωσίασαν την Αικατερίνη «όλες µε τα όπλα τους, καβάλα στα εντούτοις ήρεµα άλογά τους» 36. Ο Λόχος των Αµαζόνων συναντούν την Μεγάλη Αικατερίνη στη Μπαλακλάβα το 1787 (Παλαιά λιθογραφία 37 ) 31 Π. Κοντογιάννης ό.π., σελ Edouard Driaut ίδιο ό.π. 20, σελ Κ. Παλαιολόγος, Ο εν τη νοτίω Ρωσία ελληνισµός, σελ.540 και Π. Κοντογιάννης ό.π., σελ Μυθιστόρηµα Валентин ПИКУЛЬ Λαιστριγόνες. 35 Πέρα από τις αναφερθείσες εξηγήσεις για την σύγχυση κατά την περίοδο αυτή για το τι είναι Αλβανικό, Τουρκικό και τι Ελληνικό, είναι χαρακτηριστική η φορεσιά στο σχετικό πορτρέτο του Λόρδου Βύρωνα, που αποκαλείται Αλβανική, λόγω πολύχρωµης και σχετικά έντονης διακόσµησης, ενώ είναι προφανές ότι είναι Ελληνική. 36 Д.С. Шнайдер, ίδιο ό.π Esipov Γ. ίδιο, σελ. 74.

8 8 Αλλά ήταν φανερό ότι πίσω από τη βιτρίνα το όνειρο ήταν µάλλον διαφορετικό. Έτσι, ο Д.С. Шнайдер συνεχίζοντας την δική του οπτική-περιγραφή γράφει: «Όµως, αυτό το θαυµάσιο πλήθος των διακεκριµένων ευγενών, µε επί κεφαλής την αυταρχική Τσαρίνα, απορροφηµένο από τις παραστάσεις και τα υπέροχα κατασκευάσµατα, δεν µπορούσε να διακρίνει πως κάτω από την επίδραση των εισηγµένων στην Κριµαία από την ίδια την αυτοκράτειρα κοινωνικών σχέσεων και εθνικής πολιτικής, φυσούσε ένας νέος αέρας και ότι ο αέρας αυτός παρέσυρε σιγά-σιγά στην οικονοµική καταστροφή τους θλιβερούς Τατάρους και τα Ελληνικά χωριά». Στο Ελληνικό Πεζικό Τάγµα της Μπαλακλάβα διέπρεψε όµως ως ιοικητής, ένας άλλος Κατσώνης, ο Λυκούργος. Γιός του Λάµπρου Κατσώνη, που γεννήθηκε στο νησί Ιθάκη του Ιονίου Πελάγους στις 4 Οκτωβρίου και, κατά τους ισχυρισµούς ορισµένων39, τον βάφτισε στη Μάνη κοντά στην Σπάρτη, ο σύντροφος του πατέρα του Ανδρούτσος Λιβανίτος, πατέρας του Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Οδυσσέα Ανδρούτσου. Του έδωσε το όνοµα του διάσηµου βασιλιά της αρχαίας Σπάρτης Λυκούργος40! Χαρακτηριστικές στολές Αξιωµατικού, Υπαξιωµατικού και στρατιώτη του Ελληνικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα. Το 1823 ο Λυκούργος διορίζεται µε το βαθµό του ταγµατάρχη στο Τάγµα της Μπαλακλάβα41 και αργότερα µε τσαρική διαταγή του Νικολάου του Ι διορίζεται ιοικητής του Ελληνικού Πεζικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα. Στο Τάγµα αυτό διαπρέπει, παίρνοντας µέρος σε πολλές µάχες και προάγεται, παρασηµοφορούµενος, µέχρι το βαθµό του Συνταγµατάρχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την επίσκεψη του Νικολάου Ι στην Κριµαία το 1837 ο Αυτοκράτορας παρατήρησε «την άψογη τάξη, διάταξη και γνώση της υπηρεσίας στο Ελληνικό Τάγµα και χορήγησε στον ιοικητή του, τότε Αντισυνταγµατάρχη, Λυκούργο Λάµπροβιτς Κατσώνη επίδοµα σύµφωνα µε το βαθµό του για 12 χρόνια. Τη ιοίκηση του Ελληνικού Πεζικού Τάγµατος της Μπαλακλάβα υπηρέτησε ο Λυκούργος Λ. Κατσώνης µε εξαιρετική επιτυχία για πάνω 38 Γ. Πριάχιν Λυκούργος Κατσώνης στην υπηρεσία της Ρωσίας, όπως πάνω σηµ. 5, σελ Η βάπτιση όµως του Λυκούργου από τον Ανδρούτσο δεν έχει τεκµηριωθεί µέχρι σήµερα. 40 Γ. Πανάς Ο Λυκούργος Κατζόνης, Υιός Λάµπρου Κατζόνη, Φιλολογικόν του Σωκράτους, Παράρτηµα 20 Ιουλίου 1839, αρ. 1. Βλ. και Τ. Λάππα ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ Παραδόσεις-Απόγονοι-Βιογραφία, Αθήνα Γ. Πριάχιν ίδιο άρθρο όπως πάνω σηµ. 37. Επίσης Βιβλίο του, Ελληνική έκδοση, σελ

9 9 από 14 χρόνια, δηλαδή µέχρι τον Αύγουστο του 1847, οπότε µετατέθηκε στο Κέρτς ως Επιθεωρητής της Κεντρικής Καραντίνας. Εκεί έλαβε το σηµαντικό Παράσηµο του Ιππότη του στρατιωτικού Τάγµατος του Αγίου Γεωργίου Τάξεως 42, που κατείχε και ο πατέρας του. Ακόµη µια περιγραφή αφιερωµένη στους Έλληνες της Μπαλακλάβα και τη δύναµη του Ελληνικού Τάγµατος µας προσφέρει ο ιστορικός και εθνογράφος Ν.Ν.Murzakevich 43. «..Η Μπαλακλάβα βρίσκεται στους πρόποδες των υψωµάτων που την περιβάλλουν και η όµορφη αυτή πόλη κατοικείται από Έλληνες αποίκους, στρατιώτες από το Μοριά, απογόνους αυτών που ενώθηκαν µε το ρωσικό στρατό το 1770, κατά τη διάρκεια του πολέµου της Ρωσίας µε τους Τούρκους και στο τέλος έµειναν για πάντα στη Ρωσία αφού έλαβαν από την αυτοκράτειρα γη και προνόµια». Εξ άλλου, ο γνωστός Ρώσος λογοτέχνης Αλέξανδρος Κουπρίν - Александр Куприн 44, ίσως ως µια τελευταία αναφορά στους Έλληνες κατοίκους της Μπαλακλάβα στη ρωσική λογοτεχνία, παρουσιάζει τους λαµπρούς στρατιώτες της Μπαλακλάβα ότι «έχουν ένδοξο παρελθόν», µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται το ερώτηµα αν «είναι σωστό να θεωρούµε τους Έλληνες της Μπαλακλάβα ως απογόνους των αρχαίων Ελλήνων της Κριµαίας, της Μαύρης Θάλασσας?...». Στο ερώτηµα αυτό ο Murzakevich απαντάει, αν πιστεύοµε σωστά, «όχι»! Ανεξάρτητα από την απάντηση στο πιο πάνω ερώτηµα, παραµένει ως πραγµατικότητα το γεγονός, ότι οι Έλληνες κατοίκησαν στην Κριµαία από την αρχαιότητα, προσέφεραν και δηµιούργησαν στην περιοχή παρακαταθήκες του πολιτισµού τους. Ο Λάµπρος Κατσώνης και οι συµπολεµιστές του στη Μπαλακλάβα, µαζί µε όλους τους Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας, δόξασαν τους προγόνους των και µε τις υπηρεσίες και τα κατορθώµατα τους, άδραξαν την ευκαιρία να ανταποδώσουν στους γηγενείς µέρος των υποχρεώσεών τους, για τη φιλόξενη συµπεριφορά τους, χωρίς όµως να ξεχάσουν την Ελλάδα! 42 Γ. Πριάχιν, ανακοίνωση συνεδρίου Λιβαδειάς και βιβλίο του, ελληνική έκδοση, σελ Balaklava, ιστορικού και εθνογράφου Murzakevich 1836, (σελ ). 44 Στο µυθιστόρηµά του Листригоны ( ). Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Κρατικής ιοίκησης περιοχής Balaklavskaya, γ. Σεβαστούπολη ul. Novikov 14, τηλ , fax

10 10

Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ

Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ 1 Π. Ν. Στάµου PhD (Hist.) 1 Ο ΛΟΧΟΣ 2 ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ Εισαγωγή Μετά τη σύναψη της Συνθήκης Kutchuk Kainardji 3 (1774), πραγµατοποιείται µια έντονη µετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑΣ Βαλεντίνου Πίκουλ (1928 1990)

ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ. ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑΣ Βαλεντίνου Πίκουλ (1928 1990) Μυθιστόρημα Ρώσου λογοτέχνη για τον Λάμπρο Κατσώνη! ПЕРВЫЙ ЛИСТРИГОН БАЛАКЛАВЫ Пикуль Валентин Саввич (1928 1990) ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΚΛΑΒΑΣ Βαλεντίνου Πίκουλ (1928 1990) Μετάφραση Ιρίνα Ιβάνοβνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821

Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Επέτειος 25 ης Μαρτίου Ομιλία Πλοιάρχου (Μ) ε.α. Π. Στάμου ΠΝ Θέμα: Οι Ρώσοι και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2009 2 Π. Ν. Στάμου 1 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Τίτλος εργασίας

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Τίτλος εργασίας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τίτλος εργασίας Ποντιακή και ρωσοποντιακή αστική μουσική διασκέδαση στα βραδινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης σήμερα, μέσα από το πρίσμα της ιστορίας, της μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ (1915)

Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ (1915) αφιέρωμα 01/03/2015 Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ (1915) Charles Dixon, «The landing at Anzac, 1915». Από τη Λήμνο... στο φιάσκο του Τσόρτσιλ Κείμενο του Νίκου Βολωνάκη Εκατό χρόνια έχουν περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΣΙΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΓΛΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ.Κ. ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΔΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο Του ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ1 Η παρουσία και η πολιτική δράση των Ελλήνων στον Καύκασο κατά το 19 ο και 20ο αιώνα, αποτελούν μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες σελίδες της

Διαβάστε περισσότερα

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014

cover tigones istories_layout 1 4/5/14 7:57 PM Page 1 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΤΡΙΓΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 15 18 Bυζαντινή Χίος ορόσημο το 992 μ.χ. Σελ. 19 24 Οι Γενουάτες στη Χίο Σελ. 25 28 Πολιτοφυλακή στη Γενουατοκρατία Σελ.

Σελ. 15 18 Bυζαντινή Χίος ορόσημο το 992 μ.χ. Σελ. 19 24 Οι Γενουάτες στη Χίο Σελ. 25 28 Πολιτοφυλακή στη Γενουατοκρατία Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ Εισαγωγή Σελ. 03 Ιστορικό περίγραμμα Σελ. 05-12 Τα προϊόντα Σελ. 13 14 Η εξέλιξη της κοινωνικής δομής στο νησί στη Βυζαντινή και Γενουατική περίοδο της ιστορίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 27 Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 1. Περίληψη Στα τέλη του ογδόου αιώνα π.χ., οι Έλληνες ζούσαν σε ανεξάρτητες πόλεις-κράτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Αθανάσιος Καλλιανιώτης Ιάκωβος Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΪΝΑΡΤΖΗ (1699-1774)

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΪΝΑΡΤΖΗ (1699-1774) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΪΝΑΡΤΖΗ (1699-1774) Η επέµβαση της Ρωσίας. Ο Μέγας Πέτρος καλεί τους ορθοδόξους σε επανάσταση Η συνθήκη του Κάρλοβιτς, που υπεγράφη τον Ιανουάριο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαου Ανδρουλιδάκη

Νικόλαου Ανδρουλιδάκη Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος Ζαρίφης (1807-1884) 1884) Του Νικόλαου Ανδρουλιδάκη, φοιτητή του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο Ο Γεώργιος Ζαρίφης (1807-1884) υπήρξε µια αξιοθαύµαστη

Διαβάστε περισσότερα

Mουσική από το Βορειοανατολικό Αιγαίο

Mουσική από το Βορειοανατολικό Αιγαίο Mουσική από το Βορειοανατολικό Αιγαίο Mουσική από το Βορειοανατολικό Αιγαίο Επιστημονική επιμέλεια κείμενα - επιλογή ηχητικού υλικού Θεοφάνης Α. Σουλακέλλης (ΚΑΛΜΕ) Επιμέρους κείμενα Παναγιώτης Σκορδάς

Διαβάστε περισσότερα

«Στη ΘεΣΣαλονiκη του Μεγaλου ΠολeΜου (1914-1918)» Έδρα του παγκόσμιου Μακεδονικού Μετώπου

«Στη ΘεΣΣαλονiκη του Μεγaλου ΠολeΜου (1914-1918)» Έδρα του παγκόσμιου Μακεδονικού Μετώπου αφιέρωμα 09/02/2014 «Στη ΘεΣΣαλονiκη του Μεγaλου ΠολeΜου (1914-1918)» Πρωτεύουσα του παγκόσμιου Μακεδονικού Μετώπου «Souvenir of Salonica 1917» (Ενθύμιο Θεσσαλονίκης), κέντημα. Συλλογή Άγγελου Παπαϊωάννου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... 1821--1832 Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 4 Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Κεφάλαιο 6 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από αυτές ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265

Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265 Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarista Andriìa Bilets'kogo 265 Το περιοδικό Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarìstva Andriìa Bilets'kogo, Σημειώσεις Ιστορικοφιλολογικον Συλλόγου ((Ανδρέας Μπιλέτσκυ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ GEOLAB ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νο 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 GEOLAB WORKING PAPER SERIES WORKING PAPER No 1 Sinibaldo de Mas ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ.: 250/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρισσάτιδος Χριστοφορίδου ΑΜ: 156. Θέματα ταυτότητας των παλιννοστούντων. Σχέσεις παράδοσης και γλώσσας. Συγκριτική μελέτη.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρισσάτιδος Χριστοφορίδου ΑΜ: 156. Θέματα ταυτότητας των παλιννοστούντων. Σχέσεις παράδοσης και γλώσσας. Συγκριτική μελέτη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρισσάτιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑΣ Ανδροµάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ. Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ ( Σούλι, 1801 - Αθήνα, 1855 )

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ. Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ ( Σούλι, 1801 - Αθήνα, 1855 ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ ( Σούλι, 1801 - Αθήνα, 1855 ) 2 ( Φωτογραφία ) Ο Γιώργος Γκορέζης γεννήθηκε στη Παραµυθιά Θεσπρωτίας. Αριστούχος του Γυµνασίου Παραµυθιάς, αποφοίτησε στη συνέχεια από

Διαβάστε περισσότερα

«Υιέ μ αν ζης και γίνεσαι, στην Ρωμανίαν φύγον» (Από παλιό ποντιακό τραγούδι της προσφυγιάς)

«Υιέ μ αν ζης και γίνεσαι, στην Ρωμανίαν φύγον» (Από παλιό ποντιακό τραγούδι της προσφυγιάς) «Υιέ μ αν ζης και γίνεσαι, στην Ρωμανίαν φύγον» (Από παλιό ποντιακό τραγούδι της προσφυγιάς) Περιεχόμενα Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα...13 Το «ξανθό γένος» των Ρώσων...41 Οι Έλληνες πρόσφυγες του Πόντου...78

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Φύλλο 51, Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Ημερίδα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τελετή Αλλαγής Διοικήσεως, σελίδα 4 Π ραγματοποίηση Ημερίδας από τη Σχολή Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1881-1908

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1881-1908 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1881-1908 Η Μακεδονία πριν από τον ένοπλο αγώνα Ο γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας ως τµήµα της επικράτειας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας χωριζόταν σε τρία βιλαέτια: της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΧΧΙ ΤΘΤ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΧΧΙ ΤΘΤ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ ΧΧΙ ΤΘΤ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ 1 ο ΕΓ/ΓΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΑΪΟΣ 2012 - 1 - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ (1328-1354) ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ (1328-1354) ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Γ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ (1328-1354) ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ Τα χρόνια της βασιλείας του Ανδρόνικου Γ Παλαιολόγου (1328-41) Ο µακροχρόνιος εµφύλιος πόλεµος

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Απρίλιος 2002 Χρήστος Σ. Φωτόπουλος Αντιστράτηγος ε.α

Χολαργός, Απρίλιος 2002 Χρήστος Σ. Φωτόπουλος Αντιστράτηγος ε.α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950, είχα τη μοναδική εύνοια της τύχης να γνωρίσω, απόστρατο πια, τον αείμνηστο Στρατηγό Χριστόδουλο Τσιγάντε, όταν υπηρετούσα, ως νεαρός τότε υπολοχαγός, στις

Διαβάστε περισσότερα