Ηεπιδίωξη μιας χώρας να διαδραματίζει

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηεπιδίωξη μιας χώρας να διαδραματίζει"

Transcript

1 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 61 Η Ελλάδα ως brand: Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον Οι καταβολές του όρου nation branding και η θεώρηση της χώρας ως «μάρκας» η ΜΑΡΙΑ ΦΩΛΑ ÃñÜöåé Σύμβουλος Επικοινωνίας, Βranding και Εταιρικής Ταυτότητας. Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης με εξειδίκευση στο nation branding Ηεπιδίωξη μιας χώρας να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε καίριους τομείς του διεθνούς γίγνεσθαι είναι τόσο παλαιά όσο σχεδόν η ύπαρξη των κρατών και συνάμα πιο επίκαιρη από ποτέ. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όμως, η δυνατότητα μιας χώρας να επιτύχει στις επιδιώξεις αυτές δεν εξαρτάται αποκλειστικά από κάποια διεργασία μονόδρομης επιβολής ή από μια προσπάθεια κυριαρχίας με όρους «σκληρής ισχύος» (hard power) αλλά συχνά από την αμφίδρομη σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου κάθε χώρα λειτουργεί. Έτσι, στοιχεία όπως η οικονομική και κοινωνική κατάσταση μιας χώρας, οι σχέσεις και συμμαχίες της με άλλες χώρες, ο ρόλος που διαδραματίζει σε διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς, οι επιδόσεις της σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η παιδεία, δημιουργούν προσλαμβάνουσες της εικόνας της χώρας, με βάση τις οποίες συχνά καθορίζεται ο βαθμός αποδοχής της στο διεθνές περιβάλλον. Για τούτο και τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και συχνότερα λόγος για την έννοια της «εικόνας της χώρας». Παράλληλα, όλο και συχνότερα διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες οι χώρες επιδιώκουν συστηματικά να αναδείξουν και να προβάλουν διεθνώς την εικόνα τους με ποικίλους τρόπους. 61 *

2 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 62 ΜΑΡΙΑ ΦΩΛΑ 62 Σύγχρονοι διανοητές (Dinnie 2008, Kotler & Gertner 2004, Anholt 2007a) σχετίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της εικόνας της χώρας με τη δόμηση ή τη συγκρότηση μιας μάρκας (brand) και εντοπίζουν αναλογίες μεταξύ του τρόπου με τον οποίο ένας οργανισμός ή μια εταιρία δομεί την εικόνα του (branding) και του τρόπου με τον οποίο μια χώρα δομεί τη διεθνή της εικόνα (nation branding). Ο όρος brand 1 προέρχεται από το χώρο του marketing και της επικοινωνίας και αναφέρεται στα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν και διαφοροποιούν αγαθά και υπηρεσίες στο νου και τη συνείδηση των καταναλωτών, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν ένα αξιακό και συναισθηματικό υπόβαθρο, το οποίο και καθιστά την επιλογή της συγκεκριμένης μάρκας προφανή, έναντι των ανταγωνιστών της. Η διαδικασία συγκρότησης των στοιχείων αυτών σε ένα μοναδικό, ανταγωνιστικό και ακαταμάχητο προσφερόμενο σύνολο ονομάζεται branding. Συνδέονται τα παραπάνω με την εικόνα της χώρας; Όσο κι αν η συσχέτιση και μόνο του εθνικού προ όντος «χώρα» με προσεγγίσεις market - ing και branding κάνει πολλούς πολιτικούς επιστήμονες να μειδιούν και άλλους να εξεγείρονται, είναι πια αποδεκτό στις μέρες μας το γεγονός ότι, αντίστοιχα με τη διαδικασία συγκρότησης και ενίσχυσης μιας εμπορικής μάρκας, είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και συχνά επιθυμητή η δόμηση της εικόνας μιας χώρας με όρους branding και με την εφαρμογή εργαλείων επικοινωνίας και marketing. Είναι σαφές ότι η διαδικασία αυτή, εφόσον σχεδιασθεί και υλοποιηθεί στρατηγικά, δημιουργεί πολλά μακροπρόθεσμα οφέλη για μια χώρα σε καίριους τομείς, όπως την οικονομία, την άσκηση εξωτερικής πολιτικής και τον τουρισμό. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως nation branding. Ο Simon Anholt και το nation branding Ο Βρετανός Simon Anholt 2 θεωρείται ένας από τους κύριους εκφραστές της συλλογιστικής του nation branding. Η βασική του θεώρηση είναι πως η παγκοσμιοποίηση που σήμερα βιώνουμε σε όλους τους τομείς συνεπάγεται ότι οι χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσοχή, το σεβασμό και την εμπιστοσύνη πιθανών καταναλωτών, επενδυτών, τουριστών, καθώς και των ΜΜΕ και των κυβερνήσεων άλλων χωρών. Μια θετική και ισχυρή εικόνα της χώρας εξασφαλίζει ένα σημαντικό αντα - γωνιστικό πλεονέκτημα σε όλους αυτούς τους τομείς. Ο Anholt θεωρεί ως σημαντικότερους διαύλους διαμόρφωσης της ει- 1 Στο παρόν άρθρο, η αναφορά στους όρους «μάρκα» ή «μάρκες», αποδίδει στα ελληνικά τον όρο brand. 2 Βλ

3 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 63 ÄÉÅÈÍÇÓ ÊÁÉ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ 16 κόνας μιας χώρας α) την τουριστική της προβολή, β) τις εταιρίες που εξάγουν προ όντα ή υπηρεσίες με σαφή το χαρακτήρα της χώρας προέλευσης, γ) αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που γίνονται αντικείμενο σχολιασμού από τα διεθνή ΜΜΕ, δ) τις επιδόσεις των εταιριών της χώρας σε διεθνές επίπεδο και τον τρόπο που αυτές λειτουργούν για την προσέλκυση επενδύσεων, ε) τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τον αθλητισμό, τη λογοτεχνία ή την ποίηση και στ) τους ίδιους τους πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα όσους σπουδάζουν ή ταξιδεύουν στο εξωτερικό και διαμορφώνουν με τη στάση τους αντιλήψεις και απόψεις για τη χώρα προέλευσής τους. Τα παραπάνω έξι σημεία διαμορφώνουν το λεγόμενο «εξάγωνο του Anholt», με το οποίο ο μελετητής αποτιμά την εικόνα των χωρών με όρους branding (Anholt 2007a, 25). Διότι στις μέρες μας η αξία της χώρας ως μάρκας αποτιμάται, όπως άλλωστε αποτιμάται η αξία του brand της Coca-Cola ή της Google 3. Ο κατάλογος με τις χώρες-μάρκες του Anholt (Anholt s NBI list) είναι ίσως η γνωστότερη και πιο διαδεδομένη ανάλυση της εικόνας πολλών χωρών με όρους branding, η οποία διεξάγεται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Global Market Insite (GMI). Η έρευνα συγκεντρώνει ένα παγκόσμιο πάνελ ατόμων και διερευνά τις αντιλήψεις τους για 35 χώρες. Η έρευνα ΝΒΙ θεωρείται ότι προσφέρει μια σαφή εικόνα για τη δύναμη του εθνικού προ όντος χώρα (nation brand). Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, οι 35 χώρες των οποίων η αξία αποτιμάται μέσα από 63 Πίνακας 1. Το εξάγωνο του Anholt Πηγή: Anholt 2007b: 2 3 Βλ. κατάλογο Best Global Brands 2008 στο aspx?langid=1000. Επίσκεψη: 7/7/2009.

4 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 64 ΜΑΡΙΑ ΦΩΛΑ 64 την έρευνα συμμετέχουν συστηματικά σε αυτή, καταβάλλοντας το αντίστοιχο οικονομικό τίμημα, που ανέρχεται από έως δολάρια (Aronczyk 2008, 50). Η Ελλάδα στον κατάλογο ΝΒΙ Η χώρα μας δεν έχει ως σήμερα ζητήσει να συμπεριληφθεί συστηματικά στη μέτρηση αυτή, προκειμένου να υπάρχουν διαχρονικά στοιχεία για την πορεία της εικόνας της. Ωστόσο, χάρη στη συγκυρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στη μακρόχρονη παρουσία της στο ευρωπα κό θεσμικό γίγνεσθαι, συμπεριλήφθηκε ως προσκεκλημένη χώρα για πρώτη φορά στην έρευνα του Anholt κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2007 (Anholt 2007b). Στην έκτακτη αυτή μέτρηση, η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση, πίσω από την Ιρλανδία και μπροστά από το Βέλγιο. Σύμφωνα με την έρευνα, η κυρίαρχη τοποθέτηση της Ελλάδας ως brand διαμορφώνεται στον τομέα του τουρισμού, όπου τοποθετείται δεύτερη πίσω από την Ιταλία στην κορυφή της τουριστικής βιομηχανίας, με έντονη παρουσία σε όλες τις παραμέτρους της έρευνας που διαμορφώνουν την κατηγορία αυτή. Ο λαός της Ελλάδας τοποθετήθηκε στην 6η θέση για την υποδοχή και φιλοξενία που περιμένουν από αυτόν οι ξένοι επισκέπτες. Επίσης, προέκυψε ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχη και στον τομέα της κληρονομιάς, στοιχείο που την ώθησε στη 10η θέση στον άξονα πολιτισμός και κληρονομιά. Ενδιαφέρον είναι πως οι ερωτώμενοι εντόπισαν δυνατές αναφορές της Ελλάδας και στο επίπεδο της σύγχρονης κληρονομιάς, για την οποία κατετάγη στην 8η θέση (Anholt 2007b, 6). Εκτός όμως από τα δύο αυτά σημεία, στα υπόλοιπα στοιχεία που μελετά ο Anholt για την εικόνα της χώρας, η θέση της Ελλάδας είναι προβληματική. Σε σχέση με τις αναφορές στις εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις της, η 20ή θέση που καταλαμβάνει μετά την κατάκτηση του Πανευρωπα κού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και τους επιτυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είναι μάλλον χαμηλή. Αυτό υποδεικνύει, σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, πως η Ελλάδα απέτυχε να καθιερώσει και να κτίσει τη φήμη της ως επιτυχημένου σύγχρονου έθνους στο χώρο του αθλητισμού. Στον τομέα των εξαγωγών, η Ελλάδα κατετάγη στην 26η θέση σε σύνολο 38 χωρών. Στη διακυβέρνηση, είναι η ευρωπα κή χώρα με την πιο χαμηλή θέση ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους, καταλαμβάνοντας μόλις τη 19η θέση. Συμπληρωματικά, η Ελλάδα στην έρευνα αυτή δεν αποτυπώνεται ως μια χώρα την οποία οι ερωτώμενοι θα ήθελαν να επισκεφθούν για σπουδές, διαμονή ή εργασία, ενώ η κυβέρνησή της έχει χαμηλότερη αξιοπιστία από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους (Anholt 2007b, 6).

5 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 65 ÄÉÅÈÍÇÓ ÊÁÉ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ 16 Πίνακας 2. Το εξάγωνο του Anholt για την Ελλάδα Πηγή: Anholt, 2007b: 6 65 Η Ελλάδα στη μέτρηση της FutureBrand Εξάλλου, για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα απουσιάζει από τον κατάλογο με τις 10 ισχυρότερες χώρες μάρκες της έρευνας Country Brand Index 2008 της FutureBrand, η οποία αξιολογεί με όρους branding τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη με μεθοδολογία που συνδυάζει ποιοτικά στοιχεία από προσωπικές συνεντεύξεις κοινού και ειδικών, καθώς και ποσοτικά στοιχεία από επίσημους διεθνείς οργανισμούς. Στη μέτρηση του 2008 η Ελλάδα εμφανίζεται μόνο στις επιμέρους μετρήσεις, 4η στα ισχυρότερα brands αναφορικά με την ιστορία τους και 5η στις τέχνες και τον πολιτισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2005, όταν για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε η έρευνα, η Ελλάδα βρισκόταν στην 6η θέση των ισχυρότερων χωρών-brands, με ισχυρότερα επιμέρους χαρακτηριστικά της εικόνας της τις τέχνες και τον πολιτισμό (5η θέση), την ιστορία (3η θέση), τις παραλίες (8η θέση), την οικογένεια (10η θέση). Μάλιστα, η καθοδική πορεία της εικόνας της Ελλάδας διαφαινόταν ήδη από τη μέτρηση της FutureBrand για το έτος 2007, όταν είχε καταλάβει την 9η θέση. Οι ειδικοί επιμελητές της έρευνας είχαν τότε επισημάνει ότι η χώρα μας διαθέτει μεν σημαντικά επικοινωνιακά πλεονεκτήματα, ωστόσο θα έπρεπε να είναι πιο σταθερή στις προσπάθειές της να προβάλει το brand. Επισημάνθηκε, επίσης, το γεγονός ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα υλοποιεί διαφορετική διαφημιστική εκστρατεία, με αποτέλεσμα η διαφημιστική προβολή του brand να μην χαρακτηρίζε-

6 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 66 ΜΑΡΙΑ ΦΩΛΑ 66 ται από συνέπεια και να μην μπορεί να εμβαθύνει στα αξιακά χαρακτηριστικά της μάρκας (βλ. FutureBrand 2005, 2006, 2007, 2008). Αποτίμηση Είναι σαφές ότι η προσέγγιση της εικόνας μιας χώρας μέσα από την οπτική του nation branding συνεκτιμά πολλούς παράγοντες όπως αντίστοιχα και η ανάλυση ενός προ όντος ή μιας μάρκας από τους ειδικούς της επικοινωνίας και του marketing αναζητά να αναδείξει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά (attributes) που τελικά διαμορφώνουν το βασικό ισχυρισμό (brand claim) και τη μοναδικότητα του προ όντος ή της μάρκας. Ωστόσο, αν κανείς επιχειρήσει να αναλύσει την εικόνα της χώρας μας με όρους branding και να εντοπίσει τη βασική υπόσχεση της Ελλάδας ως brand (brand promise), τις αξίες που πρεσβεύει (brand values), τα USP 4 της μάρκας, τα σημεία όπου διαφοροποιείται από τις ανταγωνιστικές της χώρες στο επίπεδο του πολιτισμού, του τουρισμού, των επενδύσεων ή της οικονομίας, είναι πολύ δύσκολο να διαμορφώσει ξεκάθαρη εικόνα, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Στην περίπτωση της χώρας μας, το βασικό όχημα αναπαραγωγής και διαμόρφωσης της διεθνούς εικόνας της είναι οι πολυδάπανες και χωρίς συνέχεια και συνέπεια διαφημιστικές εκστρατείες του υπουργείου Τουρισμού, που περιστρέφονται συνήθως γύρω από το γνωστό τρίπτυχο «λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ αγόρι μου». Κι όμως, παρόλο που ως χώρα δαπανούμε κάθε χρόνο μεγάλα ποσά στην προβολή του «τουριστικού προ όντος» μας ανά τον κόσμο 5, η επανάληψη των εικόνων αυτών δεν αποδίδουν στο brand Ελλάδα καμία μοναδικότητα, καμία καινοτομία ή προστιθέμενη αξία. Όπως συμβαίνει, άλλωστε, και με την εμμονή της χώρας να ανατρέχει στο ένδοξο παρελθόν της και να προσπαθεί να αντλήσει από την ιστορία και τον πολιτισμό της υπεραξίες για το μέλλον, χωρίς όμως να προσθέτει στο ένδοξο αυτό παρελθόν σύγχρονες εκφράσεις και μέσα. Κάτι που επιχειρήθηκε να γίνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, οπότε η χώρα προσπάθησε επικοινωνιακά να κάνει λόγο για σύγχρονα επιτεύγματα, παράλληλα με την ιστορία και το παρελθόν της. Δυστυ- 4 Unique Selling Points. 5 Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, χώρες σαν την Ελλάδα, που μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους βασίζεται στην τουριστική βιομηχανία, ξοδεύουν σημαντικά ποσά κάθε χρόνο για να διαφημίσουν το εθνικό τους «προ όν». Το σύνολο των τακτικών και έκτακτων δαπανών για τη διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό το 2004 ανήλθε στα , για το 2005 δαπανήθηκαν και για το 2007 το σύνολο των τακτικών και έκτακτων δαπανών έφθασε τα Για το 2006 δεν δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία. Για το 2007 από το τακτικό πρόγραμμα αναφέρονται δαπάνες περίπου 17 εκ., ενώ από το έκτακτο 21,2 εκ. Για το 2008 το έκτακτο πρόγραμμα αναφέρει δαπάνες 32,1 εκ. (Πατέλλης, 2008).

7 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 67 ÄÉÅÈÍÇÓ ÊÁÉ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ 16 χώς η προσπάθεια αυτή, καθώς δεν είχε συνέχεια, είχε περιορισμένα αποτελέσματα και μετά από πέντε χρόνια ασυνέχειας νοείται ήδη ως μη γενόμενη. Αυτό το σημείο ακριβώς επεσήμανε ο Martin Lindstrom, ένας από τους γκουρού του σύγχρονου marketing, που πριν από λίγους μήνες μίλησε για την εικόνα της Ελλάδας στο συνέδριο Country of Origin Branding Forum 6 : ότι μετά το 2004 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες η χώρα σιωπά επικοινωνιακά, με αποτέλεσμα πρακτικά τα όποια οφέλη από επιτυχίες διεθνούς εμβέλειας για την εικόνα της να έχουν εξανεμιστεί. Αντίθετα, η εικόνα της Ελλάδας φαίνεται πως διαμορφώνεται πλέον από γεγονότα τα οποία εξελίσσονται εν απουσία κεντρικής επικοινωνιακής (και σαφέστατα πολιτικής) διαχείρισης, με αποτέλεσμα είτε να αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα της χώρας (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008 στην Αθήνα), είτε να προσφέρουν περιορισμένη θετική επικοινωνιακή κάλυψη, αλλά καθώς δεν υπάρχει κεντρική στρατηγική διαχείρισης της εικόνας της χώρας, ο αντίκτυπός τους να περιορίζεται. Εθνική επικοινωνιακή στρατηγική Στις μέρες μας, οι εικόνες των χωρών όπως ακριβώς και αυτές των προ όντων ή υπηρεσιών διαμορφώνονται και παγιώνονται είτε η χώρα ενεργεί στρατηγικά για τη διαχείριση της εικόνας της είτε όχι. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη για την κάθε χώρα να διαχειρίζεται στρατηγικά την εικόνα της με ορίζοντα μακροχρόνιο και στρατηγική στόχευση. Ειδικότερα για την Ελλάδα, είναι επιβεβλημένο η χώρα μας να αποκτήσει μακροχρόνια εθνική επικοινωνιακή στρατηγική, ώστε να προβάλλει συστηματικά τις αξίες και τα στοιχεία της μοναδικότητάς της με όρους σύγχρονους, με τρόπους καινοτόμους, με μηνύματα επίκαιρα. Κι αν στα κλασικά πεδία διαμόρφωσης εικόνας όπως η οικονομία ή η εξωτερική πολιτική δεν καταφέρνουμε να σημειώσουμε (άρα και να προβάλουμε) εξαιρετικές επιδόσεις, είναι σκόπιμο να αναζητήσουμε νέους χώρους δραστηριοτήτων, όπου η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά και να αναδείξει ένα σύγχρονο, ελκυστικό, διαφορετικό πρόσωπο. Είναι, επίσης, απαραίτητο η εθνική στρατηγική διαχείριση του brand Ελλάδα, την οποία εισηγούμαστε, να ξεφύγει από τα στενά όρια του τουριστικού προ όντος και να αντιμετωπιστεί ορθολογικά, με δέσμευση και συγκερασμό όλων των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και με σύνθεση των απόψεων και των δράσεων της κεντρικής διοίκησης, τεχνοκρατών και 67 6 Διοργανώθηκε από την εταιρία Boussias Communications στην Αθήνα στις 23/3/2009.

8 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 68 ΜΑΡΙΑ ΦΩΛΑ 68 επιστημόνων. Το γεγονός ότι στους κόλπους της ελληνικής κυβέρνησης έχει ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος για την έννοια του Brand Greece με ενδιαφέρουσες εκδόσεις, ομιλίες και παρουσιάσεις στελεχών αξιολογείται ως θετικό σημείο. Όμως, δεν είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της όποιας στρατηγικής με αποσπασματικές κινήσεις και σε αυτές εντάσσουμε τη διαφημιστική δραστηριότητα του ΕΟΤ, την ενδιαφέρουσα προσπάθεια του ΟΠΕ με την προώθηση του «kerasma» 7, καθώς και την απόπειρα καθιέρωσης του «Wonderful Greece» ως umbrella brand των δράσεων επικοινωνίας των φορέων και οργανισμών που συνδέονται με την κεντρική διοίκηση 8. Η εθνική επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εικόνας μιας χώρας απαιτεί, πάνω από όλα, πολιτική βούληση, μακροχρόνια δέσμευ - ση των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων φορέων δράσης, καθορισμό και σεβασμό των στρατηγικών στόχων που θα υπηρετήσει η διαδικασία αυτή. Απαιτεί, συνεπώς, υπομονή και πειθαρχία, ενώ είναι σίγουρο πως δεν θα προσφέρει αποτελέσματα τόσο άμεσα, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν πολιτικά από την εκάστοτε κυβέρνηση σε βραχύπνοο χρονικό ορίζοντα. Για τους λόγους αυτούς, την υλοποίηση στρατηγικής δόμησης της εικόνας της χώρας προτείνεται να αναλάβουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες και φορείς με μακρόπνοο χρονικό ορίζοντα δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, παραπέμπουμε στην πρόταση της Ένωσης Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ) για τη σύσταση Ελληνικής Στρατηγικής Επιτροπής Δημόσιας Διπλωματίας (ΕΣΕΔΔ) 9, είτε με τη μορφή που περιγράφεται στην πρόταση είτε με οποιαδήποτε άλλη αποτελεσματική συνεργασία δημοσίων φορέων, τεχνοκρατών, επιστημόνων και ειδικών στελεχών του marketing και της επικοινωνίας. Επισημαίνουμε, επίσης, πως παρόλο που τα πρόσωπα και οι κυβερνήσεις αλλάζουν στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών, η στρατηγική για τη διαχείριση της εικόνας της χώρας πρέπει να βασιστεί στη συναίνεση, στο μακρόπνοο στρατηγικό πολιτικό σχεδιασμό, σε δεδομένους σκοπούς και στόχους της Ελλάδας ως χώρας και να χαρακτηρίζεται από διάρκεια, συνέχεια και συνέπεια. Τέλος, ας είμαστε σαφείς: είτε αναλάβουμε δράση είτε όχι, παγιωμένες, στερεότυπες αντιλήψεις για 7 Βλ. Το «kerasma» είναι η κεντρική έννοια που χρησιμοποιεί ο ΟΠΕ για την προώθηση των ελληνικών προ όντων στο εξωτερικό. 8 Ήδη στην τελευταία καμπάνια του ΕΟΤ, τόσο το λογότυπο όσο και το σλόγκαν Wonderful Greece απουσιάζουν και στη θέση τους βλέπουμε νέο λογότυπο και τη φράση Greece: the true experience. 9 Βλ

9 2-afieroma:afieroma 04/12/ :47 Page 69 ÄÉÅÈÍÇÓ ÊÁÉ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ 16 την Ελλάδα ήδη υπάρχουν. Η απουσία εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τη διαχείριση της εικόνας της χώρας μας θα έχει ως αποτελέσματα τη διαιώνιση των αντιλήψεων αυτών και, επομένως, την απουσία σύγχρονων εκφράσεων, αξιών, μηνυμάτων για τη χώρα. Δηλαδή, εικόνα που διαμορφώνεται σε θεσμικό και ουσιαστικό κενό, έρμαιο τυχαίων γεγονότων, πρόσκαιρων επιτυχιών ή ευκαιριακών δράσεων. Αν αυτό επιθυμούμε για τη χώρα μας, το κάνουμε ήδη πολύ καλά. Βιβλιογραφικές αναφορές Πατέλλης, Γ., Ανάλυση της δαπάνης διαφημιστικών ενεργειών τουριστικής προβολής εξωτερικού, Βλ. ntral_id=1708&permanent_id=3. Επίσκεψη: 14 Ιουλίου2009. Anholt, S., Competitive Identity. The new brand management for countries, cities and nations, New York: Palgrave Mac - mil lan, Anholt, S., The Anholt Nation Brands Index Special Report, NBI Guest Nation: Special Report on Greece s International Image, Q2 2007, Aronczyk, Μ., «Living the Brand: Nationa - lity, Globality and the Identity Strategies of Nation Branding Consultants», Inter - na tional Journal of Communication 2 (2008), σελ Dinnie, K., Nation Branding, Concepts, Issues, Practices. Oxford: Butterworth- Heinemann, FutureBrand. Country Brand Index 2005, 2006, 2007, Insights, Findings and Country Rankings. Βλ. countrybrandindex.com. Επίσκεψη: 26 Μα ου Kotler, P., and Gertner, D. «Country as a brand, product and beyond: a place marketing and brand management per - spective», στο Destination Branding. Creating the unique destination pro - position, Morgan, N., Pritchard, A., and Pride, R. (επιμ.). Δεύτερη έκδοση, Oxford: Butterworth-Heinemann, ãêëçìá êáé Ôéìùñßá Ôï ÄéåèíÝò Ðïéíéêü ÄéêáóôÞñéï óôç ÍÝá Ðáãêüóìéá ÔÜîç ΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ Êõêëïöïñåß áðü ôéò åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Επιβλέπων: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Το Branding του Προορισμού: Μία βιβλιογραφική επισκόπηση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιωάννης Χατζηφιλίππου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Επιβλέπουσα: ΖΩΖΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εκπόνηση οδηγού διαφημιστικής πολιτικής για τον ΕΟΤ Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ POLICY AND ONLINE ADVERTISING

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ POLICY AND ONLINE ADVERTISING 2013 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ της Κωνσταντίνας Αθαν. Αχινιώτου Φεβρουάριος 2013 Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των επιχειρήσεων τοπικών προϊόντων στη δημιουργία και προώθηση μιας εικόνας τόπου. Η γαστρονομική ταυτότητα του Μεσολογγίου

Η συμβολή των επιχειρήσεων τοπικών προϊόντων στη δημιουργία και προώθηση μιας εικόνας τόπου. Η γαστρονομική ταυτότητα του Μεσολογγίου Η συμβολή των επιχειρήσεων τοπικών προϊόντων στη δημιουργία και προώθηση μιας εικόνας τόπου. Η γαστρονομική ταυτότητα του Μεσολογγίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σύμβουλος Τουρισμού, MSc, Lecturer in Tourism & Hospitality

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. Στους γονείς μου, Πέτρο και Ευτυχία, στα αδέρφια μου, Άντα και Γρηγόρη και στον θείο μου Παναγιώτη. Η συμπαράσταση και η αγάπη τους αποτέλεσε για μένα κινητήριο δύναμη και βοήθεια για να ξεπεράσω πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ: +30 2810 361242 fax: +30 2810 361152 mail: info@etam.gr ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ Αριστοτέλους 11-15, 7 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Επικοινωνία και Πολιτισμός»

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Επικοινωνία και Πολιτισμός» Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επικοινωνία και Πολιτισμός» Τουριστικό Μάρκετινγκ: Η περίπτωση των έντυπων διαφημίσεων του ΕΟΤ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Σταματάκη Α. Ελένη Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 2006. Επόπτης-Καθηγητής: κος. Ταβλαρίδης Εµµανουήλ. Εισηγητές : Αλεξιάδου Ειρήνη Γουρζιώτης Κωνσταντίνος Μανδέλα Βασιλική

Θεσσαλονίκη, 2006. Επόπτης-Καθηγητής: κος. Ταβλαρίδης Εµµανουήλ. Εισηγητές : Αλεξιάδου Ειρήνη Γουρζιώτης Κωνσταντίνος Μανδέλα Βασιλική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα EΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ πτυχιακή εργασία στο θεµατικό τοµέα του : EVENT MANAGEMENT Επόπτης-Καθηγητής: κος. Ταβλαρίδης Εµµανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «EVENT MANAGEMENT» ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΤΣΑΤΟΒΑ ΑΓΑΠΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 25

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα