Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη s υσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί µε την εσωτερική συσκευασία. - Η συσκευή είναι σχεδιασµένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόµενη χρήση. Μην τη χρησιµοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη µακριά από πηγές θερµότητας, άµεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ µην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχµηρές άκρες. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άµεσα. Μην τη βάζετε στο νερό. - Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτηµένα εξαρτήµατα. - Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή. - Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιµοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά. - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί µόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών µας ή από ένα καταρτισµένο πρόσωπο. - Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. - ώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας". Σύµβολα ασφαλείας στην ετικέτα πληροφοριών ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση και κρατήστε τις! Εφαρµογή του τύπου BF Τι είναι η πίεση αίµατος; Η πίεση αίµατος είναι η πίεση που ασκεί το αίµα στα τοιχώµατα των αρτηριών. Η πίεση αίµατος στις αρτηρίες υπόκειται στη συνεχή παραλλαγή κατά τη διάρκεια ενός κύκλου προς την καρδιά. Η υψηλότερη πίεση µέσα σε αυτόν τον κύκλο λέγεται "συστολική πίεση" (SYS) και η χαµηλότερη πίεση λέγεται "διαστολική πίεση " (D1A). Με αυτές τις δύο τιµές πίεσης αίµατος, ένας γιατρός µπορεί να καθορίσει την πίεση αίµατος ενός ασθενή. Η πίεση σας µπορεί να επηρεαστεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως η φυσική προσπάθεια, το άγχος ή η ώρα της ηµέρας κ.τ.λ. Γενικά, η πίεση αίµατος είναι χαµηλή το πρωί και υψηλή το απόγευµα προς το βράδυ. Το καλοκαίρι, η πίεση είναι χαµηλότερη απ' ότι το χειµώνα. Γιατί είναι καλό να µετράτε την πίεση σας στο σπίτι; Μετρώντας την πίεση ένας γιατρός σε ένα νοσοκοµείο ή σε µία κλινική τείνει να φέρει σε νευρικότητα τον ασθενή και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη πίεση. Η πίεση αίµατος ποικίλλει σύµφωνα µε διάφορες καταστάσεις και έτσι το αποτέλεσµα δεν είναι πάντα δυνατό βάση µιας µέτρησης. Η µέτρηση της πίεσης µόλις σηκωθείτε το πρωί, πριν φάτε και µένοντας ακίνητος, είναι γνωστή ως η βασική πίεση αίµατος. Στην πράξη είναι µάλλον δύσκολο να καταγράψετε τη βασική πίεση αίµατος αλλά η µέτρηση στο σπίτι στο σωστό περιβάλλον το ενισχύει αυτό. B. Παραλλαγές της πίεσης αίµατος Η ατοµική πίεση αίµατος υπόκειται στις εναλλαγές σε καθηµερινή βάση ή σε σχέση µε το χρόνο του έτους. Αυτές οι εναλλαγές είναι περισσότερο αισθητές στους ασθενείς µε υψηλή πίεση αίµατος. Συνήθως, η πίεση αίµατος είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια της εργασίας και χαµηλότερη τη νύχτα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η εικόνα στα δεξιά παρουσιάζει τις εναλλαγές της πίεσης αίµατος κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας µε µετρήσεις που λαµβάνονται κάθε 5 λεπτά. Η έντονη γραµµή αντιπροσωπεύει τη φάση ύπνου. Η αύξηση στην πίεση αίµατος στα 4 pm (παρουσιάζεται ως το γράµµα 'A' στην εικόνα) και στα µεσάνυχτα (παρουσιάζεται ως το γράµµα 'Β' στην εικόνα) καταγράφουν πόνο από τον ασθενή. Παρακαλώ σηµειώστε τα εξής πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή: Η πίεση αίµατος πρέπει να κριθεί από έναν ιατρό ή άλλους ιατρικούς ειδικούς που είναι ενηµερωµένοι µε το ιατρικό ιστορικό σας. Μέσω της κανονικής χρήσης του µετρητή πίεσης αίµατος µπορείτε συνεχώς να καταγράφετε τις τιµές πίεσής σας. Αυτά τα αρχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θεραπευτικούς λόγους. Τυλίξτε σφιχτά τη µανσέτα γύρω από το µπράτσο σας. Η µανσέτα πρέπει να τοποθετείται στο ύψος της καρδιάς. Το όργανο ελέγχου δεν πρέπει να κινείται κατά τη διάρκεια της µέτρησης δεδοµένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε ανακριβή αποτελέσµατα. Πάρτε την πίεση σε µια ακίνητη και χαλαρωµένη θέση. Μην τυλίγετε τη µανσέτα γύρω από το µανίκι ενός σακακιού, πουκάµισου ή κάτι παρόµοιου καθώς αυτό θα καθιστούσε τη µέτρηση αδύνατη. Λάβετε υπόψη ότι η πίεση αίµατος φυσικά ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ηµέρας και επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως, π.χ., το κάπνισµα, το αλκοόλ, τα φάρµακα και η φυσική προσπάθεια. Σας συστήνουµε να µην καπνίσετε, φάτε ή κάνετε τις ασκήσεις για περίπου 30 λεπτά πριν τη µέτρηση. Σε ανθρώπους σε κατάσταση που οδηγεί σε κυκλοφοριακές διαταραχές (διαβήτης, ασθένειες νεφρού, σκλήρυνση των αρτηριών), οι τιµές που µετριούνται µε αυτήν την συσκευή µπορεί να είναι χαµηλότερος από εκείνες που µετριούνται µε έναν µετρητή λήψης της πίεσης στο µπράτσο. Συµβουλευθείτε το γιατρό σας για να σιγουρευτείτε ότι µετρώντας την πίεση αίµατος από το µπράτσο σας οδηγεί στην ακριβή τιµή µέτρησης. Οι τιµές µέτρησης που παραλαµβάνονται µε αυτόν τον µετρητή αντιστοιχούν στη µέτρηση από έναν ειδικευµένο εµπειρογνώµονα που Πίεση αίµατος (mmhg) Χρόνος

3 παίρνει µετρήσεις µε µια µανσέτα ή µέσω της χρήσης ενός στηθοσκοπίου και είναι µέσα στα όρια που καθορίζονται από τα πρότυπα για τα ηλεκτρονικά ή αυτοµατοποιηµένα πιεσόµετρα από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για τη µέτρηση της πίεσης αίµατος µόνο στους ενηλίκους. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν το µπράτσο σας είναι τραυµατισµένο. Εάν η µανσέτα φουσκώνει και δεν σταµατήσει αυτόµατα πρέπει να την ανοίξετε και να την βγάλετε αµέσως! Σηµείωση Οµάδα χρηστών: Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την εισβολή µέτρησης της πίεσης αίµατος στους ενήλικες ή τα παιδιά. Μπορεί µόνο να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο µη εισβολής µέτρησης πίεσης αίµατος και µόνο στους ενήλικες! Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες τιµές για την πίεση σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο: Ηλικία / Άντρες Γυναίκες Φύλο Συστολή ιαστολή Συστολή ιαστολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΘΟΝΗΣ 1 ΜΕΜ Κουµπί 2 START κουµπί 3 Χώρος µπαταρίας 4 LCD οθόνη 5 Μανσέτα 6 Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας 7 Συστολική πίεση 8 ιαστολική πίεση / ποσοστό εµφάνισης παλµού (εναλλασσόµενο) 9 Ηµεροµηνία / Ώρα προβολής (εναλλασσόµενο) 10 Ένδειξη µνήµης 11 Ακανόνιστος καρδιακός παλµός σύµβολο 12 Η πίεση του αίµατος επίπεδο είκτη ταξινόµησης 13 Ένδειξη ότι είναι "έτοιµο να φουσκώσει» ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ α. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας στο πίσω µέρος της οθόνης. β. Τοποθετήστε τέσσερις µπαταρίες τύπου "ΑΑ". Παρακαλώ δώστε προσοχή στην πολικότητα. γ. Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας. Όταν η οθόνη LCD δείχνει το σύµβολο της µπαταρίας, αντικαταστήστε τις µπαταρίες µε καινούργιες. Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες δεν είναι κατάλληλες για αυτή την οθόνη. Αφαιρέστε τις µπαταρίες εάν η οθόνη δεν θα χρησιµοποιηθεί για ένα µήνα ή περισσότερο για την αποφυγή ζηµίας από διαρροή της µπαταρίας. Μην αφήνετε υγρά µπαταρίας να µπουν στα µάτια σας. Αν µπει στα µάτια σας, αµέσως ξεπλύνετε µε άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Η οθόνη, οι µπαταρίες και οι µανσέτες, πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς στο τέλος της χρήσης τους. 2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ α. Αφού εγκαταστήσετε τη µπαταρία ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, θα µεταβείτε στη λειτουργία ρολογιού, και η LCD θα εµφανίσει ώρα και την ηµεροµηνία. σχήµα. 2 σχήµα. 2-1 σχήµα. 2-2 β. Αν και η οθόνη είναι σε λειτουργία ρολογιού, πιέζοντας το πλήκτρο "START" και το "MEM" κουµπί ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήµα ακούγεται και ο µήνας θα αρχίσει να αναβοσβήνει πρώτα. Βλ. σχήµα Πατήστε το πλήκτρο "START" κατ 'επανάληψη. Η ηµέρα, η ώρα και τα λεπτά θα αναβοσβήνουν στη σειρά. Ενώ ένας

4 αριθµός αναβοσβήνει, πατήστε το κουµπί "MEM" να αυξήσει τον αριθµό. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "MEM", ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί ραγδαία. γ. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο "START" όταν αναβοσβήνει, τότε η ώρα και η ηµεροµηνία επιβεβαιώνονται. δ. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Με το χρόνο και τη µέρα αµετάβλητες. ε. Μετά την αντικατάσταση των µπαταριών, θα πρέπει να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία και πάλι. 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τοποθετήστε το συνδετήρα της µανσέτας µέσα στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσµος έχει εντελώς εισαχθεί για να αποφευχθεί η διαρροή του αέρα κατά τη διάρκεια της µέτρησης της πίεσης του αίµατος. Για να αποφευχθεί συµπίεση ή περιορισµό της σωλήνωσης σύνδεσης κατά τη διάρκεια της µέτρησης, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ένα σφάλµα στη διακύµανση ή επιβλαβή ζηµία που οφείλεται στην συνεχή πίεση της µανσέτας. 4.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ α. Αν είναι απαραίτητο, τραβήξτε την µανσέτα τέλος µέσω του βρόχου µετάλλου (η µανσέτα είναι συσκευασµένη ήδη). β. Τοποθετήστε τη µανσέτα γύρω από ένα γυµνό βραχίονα 1 2 εκατοστά πάνω από την άρθρωση του αγκώνα. γ. Ενώ κάθεστε, βάλτε το χέρι σας µε την παλάµη προς τα πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι ή κάτι παρόµοιο. Τοποθετήστε τον σωλήνα αέρα στη µέση του βραχίονα σας, σύµφωνα µε το µεσαίο σας δάχτυλο. δ. Σφίξτε την µανσέτα και κλείστε το κούµπωµα Velcro. Η µανσέτα πρέπει να ταιριάζει άνετα, άνετα γύρω από το χέρι σας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετήσετε ένα δάχτυλο µεταξύ του βραχίονά σας και της µανσέτας. Σηµείωση: - Μέτρηση κάθε φορά στον ίδιο βραχίονα. - Μην κινείτε το χέρι σας, το σώµα, ή την οθόνη και δεν µετακινείτε το λάστιχο σωλήνα κατά τη διάρκεια της µέτρησης. - Μείνετε ήσυχος για 5 λεπτά πριν από τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης. - Παρακαλώ κρατήστε καθαρή τη µανσέτα. Εάν η µανσέτα λερωθεί, αφαιρέστε την από την οθόνη και καθαρίστε το µε το χέρι σε ένα ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε στη συνέχεια καλά µε κρύο νερό. Μην στεγνώνετε ποτέ την µανσέτα σε στεγνωτήριο ρούχων ή να τη σιδερώσετε. Συνιστάται να καθαρίζετε τη µανσέτα µετά από κάθε 200 φορές χρήσης. 5. Στάση του σώµατος κατά τη µέτρηση Μέτρηση καθώς κάθεστε άνετα α. Κάθεστε µε τα πόδια σας να ακουµπούν στο πάτωµα, και όχι σταυρωτά. β. Τοποθετήστε ανάποδα την παλάµη µπροστά σας σε µια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι. γ. Η µέση της µανσέτας θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του δεξιού κόλπου της καρδιάς. Μέτρηση ενώ είστε ξαπλωµένος α. Ξαπλώστε στην πλάτη σας. β. Τοποθετήστε το χέρι σας κατ 'ευθείαν κατά µήκος της πλευράς σας µε την παλάµη σας ανάποδα. γ. Η µανσέτα πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε την καρδιά σας. 6. ιαβάζοντας την µέτρηση της πίεσης του αίµατος α. Μετά την εφαρµογή της µανσέτας και µε το σώµα σας σε µια άνετη θέση, πιέστε το πλήκτρο "START". Ένα ηχητικό σήµα ακούγεται και όλοι οι χαρακτήρες στην οθόνη εµφανίζεται για έλεγχο. Βλ. σχήµα. 6. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης εάν ένα τµήµα δεν εµφανίζεται. β. Στη συνέχεια, η τρέχουσα τράπεζα µνήµης (U1 ή U2) αναβοσβήνει. Βλ. σχήµα Πατήστε το πλήκτρο "MEM" κουµπί για να αλλάξετε σε άλλη τράπεζα. Βλ. σχήµα Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο "START". Η τρέχουσα τράπεζα θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί αυτόµατα µετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς καµία λειτουργία. Σχήµα. 6 Σχήµα. 6-1 Σχήµα. 6-2 γ. Μετά την επιλογή της µνήµης, η οθόνη αρχίζει να αναζητήσει µηδενική πίεση. Βλέπετε στο Σχήµα δ. Η οθόνη φουσκώνει την περιχειρίδα µέχρι η επαρκής πίεση να έχει δηµιουργηθεί για µια µέτρηση. Τότε η οθόνη απελευθερώνει βραδέως αέρα από την µανσέτα και εκτελεί την µέτρησης. Τέλος, η αρτηριακή πίεση και ο ρυθµός παλµών θα πρέπει να υπολογίζονται και να εµφανίζονται στην οθόνη LCD ξεχωριστά. Το σύµβολο των ακανόνιστων καρδιακών παλµών (αν υπάρχουν) θα αναβοσβήνει. Βλ. σχήµα. 6-4 & 6-5. Το αποτέλεσµα θα αποθηκεύεται αυτόµατα στην τρέχουσα τράπεζα µνήµης. Σχήµα. 6-3 Σχήµα. 6-4 Σχήµα. 6-5 ε. Μετά τη µέτρηση, η οθόνη θα σβήσει αυτόµατα µετά από 1 λεπτό καµίας λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. ζ. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης, µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. Σηµείωση: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε έναν επαγγελµατία του κλάδου της υγείας για την ερµηνεία των µετρήσεων πίεσης.

5 7. Προβάλλοντας τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα α. Μετά τη µέτρηση, µπορείτε να δείτε τις µετρήσεις στην τρέχουσα µνήµη τράπεζα πατώντας το κουµπί "MEM". Τώρα, η οθόνη LCD εµφανίζει το ποσό της αποτελέσµατα στην τρέχουσα τράπεζα. Βλ. σχήµα. 7. Σχήµα. 7 Σχήµα. 7-1 Σχήµα. 7-2 β. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το "MEM" κουµπί σε λειτουργία ρολογιού για να εµφανίσετε τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα. Η τρέχουσα τράπεζα µνήµης θα αναβοσβήνει και το σύνολο των αποτελεσµάτων θα εµφανιστεί. Βλ. σχήµα Πατήστε το πλήκτρο "START" για να αλλάξετε τράπεζα δεδοµένων. Βλ. σχήµα Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουµπί "MEM". Η τρέχουσα τράπεζα δεδοµένων θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί αυτόµατα µετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία. γ. Μετά την επιλογή της µνήµης, η οθόνη LCD θα εµφανίσει τη µέση τιµή από τα τελευταία τρία αποτελέσµατα σε αυτή την τράπεζα. Βλ. σχήµα. 7-3 & 7-4. Αν δεν αποθηκευτούν τα αποτελέσµατα, η οθόνη θα δείξει παύλες όπως εµφανίζεται στην Εικ Σχήµα. 7-3 Σχήµα. 7-4 Σχήµα. 7-5 δ. Όταν ο µέσος όρος εµφανίζεται και πατήσετε το "MEM" κουµπί, το πιο πρόσφατο αποτέλεσµα θα εµφανιστεί. Βλ. σχήµα Τότε η πίεση του αίµατος και η συχνότητα των παλµών θα εµφανιστούν µεµονωµένα. Ενδεχοµένως το σύµβολο για ακανόνιστο καρδιακό παλµό µπορεί να αναβοσβήνει. Βλ. σχήµα. 7-7 & 7-8. Πατήστε το κουµπί "MEM" κουµπί ξανά για να εµφανιστεί το επόµενο αποτέλεσµα. Βλ. σχήµα Με τον τρόπο αυτό, πιέζοντας κατ 'επανάληψη το "ΜΕΜ" κουµπί εµφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που µετρήθηκαν προηγουµένως. ε. Όταν δείτε τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. Σχήµα. 7-6 Σχήµα. 7-7 Σχήµα. 7-8 Σχήµα ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ Όταν οποιοδήποτε αποτέλεσµα (εκτός από το µέσο όρο των τριών τελευταίων αποτελεσµάτων) εµφανίζεται και εσείς κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο "MEM" κουµπί για τρία δευτερόλεπτα, όλα τα αποτελέσµατα της τρέχουσας µνήµης θα διαγραφούν µετά από τρία "µπιπ". Η οθόνη LCD θα δείξει την εικόνα. 8. Πατώντας το «ΜΕΜ» ή το πλήκτρο "START" θα απενεργοποιήσετε την οθόνη. Σχήµα ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση της υψηλής πίεσης του αίµατος (ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο) έχουν δηµιουργηθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ). Παρακαλώ σηµειώστε ότι άλλοι παράγοντες (π.χ. διαβήτης, παχυσαρκία, κάπνισµα, κλπ) πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας για την ακριβή εκτίµηση, και ποτέ µην αλλάζετε τη θεραπεία µόνοι σας. Ταξινόµηση πίεσης SYS (mm HG) DIA (mm HG) αίµατος Βέλτιστη <120 <80 Κανονική Υψηλή - κανονική Επίπεδο 1 υπέρτασης Επίπεδο 2 υπέρτασης Επίπεδο 3 υπέρτασης Ο ορισµός και η ταξινόµηση των τιµών της αρτηριακής πίεσης είναι σύµφωνα µε το WHO / ISH.

6 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ Η οθόνη LCD εµφανίζει µη φυσιολογικά προβλήµατα. Η θέση της µανσέτας δεν ήταν σωστή ή δεν ήταν σωστά σφιγµένη Εφαρµόστε σωστά τη µανσέτα και δοκιµάστε ξανά. Η θέση του σώµατος δεν ήταν σωστή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οµιλία, κίνηση χειρός ή ποδιού, νεύρα, ενθουσιασµός ή άγχος κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Μη φυσιολογικός παλµός καρδιάς (αρυθµία). Ξαναδείτε την ενότητα σχετικά µε τη θέση του σώµατος κατά τη διάρκεια της µέτρησης και δοκιµάστε ξανά. Κάντε ξανά τη µέτρηση όταν ηρεµήσετε χωρίς να κινήσετε χέρι ή πόδι. Είναι ακατάλληλο για άτοµα µε σοβαρή αρρυθµία να χρησιµοποιούν αυτό το ηλεκτρονικό πιεσόµετρο. 12 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (2) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ Η οθόνη εµφανίζει Χαµηλή µπαταρία. Αλλάξτε τις µπαταρίες. το σύµβολο της χαµηλής µπαταρίας. <<Er 0>> <<Er 1>> Το σύστηµα µέτρησης είναι µη σταθερό πριν τη µέτρηση. Αποτυχία εντοπισµού της συστολικής πίεσης. Μη µετακινείστε και δοκιµάστε πάλι. <<Er 2>> <<Er 3>> <<Er 4>> <<Er 5>> <<Er 6>> Αποτυχία εντοπισµού της διαστολικής πίεσης. Το σύστηµα αέρα έχει µπλοκάρει ή η µανσέτα είναι πάρα πολύ σφιχτά κατά τη διάρκεια της διακύµανσης. Το σύστηµα αέρα χάνει αέρα ή η µανσέτα είναι πολύ χαλαρά τοποθετηµένη. Η πίεση της µανσέτας είναι πάνω από Πάνω από 3 λεπτά µε πίεση µανσέτας πάνω από Τοποθετήστε τη µανσέτα σωστά και δοκιµάστε πάλι. Μετρήστε ξανά µετά από πέντε λεπτά. Αν η οθόνη εξακολουθεί να είναι µη φυσιολογική, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό διανοµέα ή το εργοστάσιο.

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ <<Er 7>> λάθος <<Er 8>> <<ER A>> Καµία απόκριση όταν πατάτε ένα κουµπί ή όταν τοποθετείτε µπαταρίες. πρόσβασης Λάθος ελέγχου παραµέτρων της συσκευής. Λάθος ελέγχου των παραµέτρων του αισθητήρα µέτρησης Λάθος λειτουργία ή ισχυρή ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή. Μετρήστε ξανά µετά από πέντε λεπτά. Αν η οθόνη εξακολουθεί να είναι µη φυσιολογική, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό διανοµέα ή το εργοστάσιο. Βγάλτε τις µπαταρίες για 5 λεπτά και µετά επανατοποθετήστε τις.

8 Σηµασία του συµβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων» Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους. Εγγύηση Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή µας καλύπτεται από µια εγγύηση 24 µηνών που αρχίζει κατά την ηµεροµηνία της αγοράς (απόδειξη). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής ή των εξαρτηµάτων της που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση µας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωµα σε µια νέα εγγύηση! Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται µε την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καµία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγµατοποιείται. Εάν επιθυµείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση µε την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έµπορο µαζί µε την απόδειξη. Ατέλειες στα αναλώσιµα ή αντικείµενα που φθείρονται όπως και στον καθαρισµό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω µέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέµβασης αναρµόδιου. Μετά από τη λήξη της εγγύησης Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές µπορούν να γίνουν από τον έµπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωµής των επόµενων δαπανών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PWI 4914

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PWI 4914 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PWI 4914 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV

Οδηγίες Χρήσης. Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV Οδηγίες Χρήσης Πιεσόµετρο καρπού HL 168FV Περιεχόµενα Ο σκοπός της χρήσης του συγκεκριµένου πιεσόµετρου 3 1. Τι είναι η πίεση του αίµατος? 4 2. Γιατί είναι χρήσιµο να µετράτε την πίεση σας στο σπίτι 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Περιεχόµενα Πιεσόµετρο του καρπού Μοντέλο HL 168Y Κωδ.: ΠΙΕΣ01 Η χρήση για την οποία προορίζεται το Πιεσόµετρο. 1. Τι είναι η αρτηριακή πίεση; 2. Σε τι χρησιµεύει η µέτρηση της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο πιεσόμετρο Μοντέλο M6 Comfort Εγχειρίδιο οδηγιών

Αυτόματο πιεσόμετρο Μοντέλο M6 Comfort Εγχειρίδιο οδηγιών Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα παρακάτω εξαρτήματα! OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, www.omron-healthcare.com

Διαβάστε περισσότερα

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης 0123 Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 Περιεχόμενα Περιεχόμενα A Πληροφορίες για το προϊόν/σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης 4 Περιγραφή προϊόντος 6 B Σύντομες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BBA 5002

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BBA 5002 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BBA 5002 Οδηγίες χρήσης Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου αρτοπαρασκευαστή σας BBA 3364. - Σε ορισμένα προγράμματα, μπορείτε να ψήνετε μεγαλύτερα και μικρότερα ψωμιά σε δύο επίπεδα. -

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά. 0 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί χρήστες: ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ Απολαύστε ένα επαγγελµατικό µασάζ. Προσφέρετε στον εαυτό σας µια υγιεινή ζωή. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΣΕ850 Σας ευχαριστούµε πολύ για την αγορά αυτής της πολυθρόνας µασάζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - KL 1301 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος

- 1 - KL 1301 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος - 1 - KL 1301 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος Σας ευχαριστούµε για την επιλογή της συσκευής. Πριν τη χρήση, να διαβάσετε προσεκτικά τις προδιαγραφές. Περιεχόµενα Ⅰ. Προειδοποιήσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A.

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης EL 111 Η συσκευή Microlife WatchBP Home A είναι η πρώτη ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζυγαριά με λειτουργίες Body Check Happy Life 30400 Συσκευή και Έλεγχοι Οθόνη Πλήκτρο ON / OFF (ενεργοπ. / απενεργοπ.) Πλήκτρο UP (πάνω) Πλήκτρο DOWN (κάτω) Πλήκτρο SET (ρύθμισης) Θήκη μπαταριών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης

Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης Συνοπτικές Οδηγίες και Οδηγίες Χρήσης 1 Συνοπτικές Οδηγίες Σας ευχαριστούµε! Συγχαρητήρια για την αγορά ενόςσύστηµατος mē! Το mē είναι µια πρωτοποριακή συσκευή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 594

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 594 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB 594 Οδηγίες λειτουργίας Συγχαρητήρια για την αγορά του αρτοπαρασκευαστή - Μερικά προγράµµατα µηχανών παρέχουν δύο διαφορετικά επίπεδα για το ψήσιµο µεγάλων ή µικρών ποσότητων ψωµιού.

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Διάδρομος T-340 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

Ηλεκτρικός Διάδρομος T-340 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ηλεκτρικός Διάδρομος T-340 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ειδικές Συμβουλές: 1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. 2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-568 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-568 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Ηλεκτρικός Διάδρομος PX-568 Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης Σημείωση: Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε όλες τις οδηγίες πρ οσεκτικά πριν χρησ ιµοπ οιήσ ετε αυτό το πρ οϊόν. Φυλάξ τε αυτό το εγχε ιρίδιο χρήσ ης για µελλοντική αναφ ορά.

ιαβάστε όλες τις οδηγίες πρ οσεκτικά πριν χρησ ιµοπ οιήσ ετε αυτό το πρ οϊόν. Φυλάξ τε αυτό το εγχε ιρίδιο χρήσ ης για µελλοντική αναφ ορά. ! ιαβάστε όλες τις οδηγίες πρ οσεκτικά πριν χρησ ιµοπ οιήσ ετε αυτό το πρ οϊόν. Φυλάξ τε αυτό το εγχε ιρίδιο χρήσ ης για µελλοντική αναφ ορά. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasive and noninvasive ventilator User Guide Ελληνικά Respiratory Care Solutions Making quality of care easy A 1 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 14 B 2 3 4 5 1 1b 1a C 2 9* 1 5 10**

Διαβάστε περισσότερα

HeartSine samaritan PAD. με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη. HeartSine HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, model 500P Εγχειρίδιο χρήστη HeartSine Περιεχόμενα HeartSine samaritan PAD με CPR Advisor, διαμόρφωση του μοντέλου 500P Εισαγωγή Οδηγίες CPR 2005 Το δικό σας HeartSine

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3 (7883-800) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ολα τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του διαδρόμου ------------------------------- P1 2. Προσοχή και προφυλάξεις ---------------------------- P1-2 3. Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης

Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης Μετρήσεις ακριβείας κατ οίκον της αρτηριακής πίεσης με την WatchBP home A. Οδηγίες χρήσης EL 1 Η συσκευή Microlife WatchBP Home A είναι η πρώτη ψηφιακή συσκευή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Defibtech DDU-100

Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Defibtech DDU-100 Ημιαυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής Defibtech DDU-100 Εγχειρίδιο Χρήσης Software V2.0 Ειδοποιήσεις Η Defibtech δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που υπάρχουν στο παρόν ή για τυχαίες ή επακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚL1311 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος

ΚL1311 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος ΚL1311 Πτυσσόµενος ηλεκτρικός διάδροµος - 0 - Σας ευχαριστούµε για την επιλογή της συσκευής. Πριν τη χρήση, να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να εξοικειωθείτε µε τη συσκευή. Επίσης να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο mg/dl εμφανίζεται mmol/l διαθέσιμο Model MGH-BT1 Rev 7-9.14 GR/el ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MyGlucoHealth προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μέτρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα