Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 5611

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη s υσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συµπεριλαµβανοµένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί µε την εσωτερική συσκευασία. - Η συσκευή είναι σχεδιασµένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόµενη χρήση. Μην τη χρησιµοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη µακριά από πηγές θερµότητας, άµεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ µην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχµηρές άκρες. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άµεσα. Μην τη βάζετε στο νερό. - Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτηµένα εξαρτήµατα. - Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή. - Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιµοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά. - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα µε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου τύπου για να αντικατασταθεί µόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών µας ή από ένα καταρτισµένο πρόσωπο. - Χρησιµοποιείτε µόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. - ώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας". Σύµβολα ασφαλείας στην ετικέτα πληροφοριών ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση και κρατήστε τις! Εφαρµογή του τύπου BF Τι είναι η πίεση αίµατος; Η πίεση αίµατος είναι η πίεση που ασκεί το αίµα στα τοιχώµατα των αρτηριών. Η πίεση αίµατος στις αρτηρίες υπόκειται στη συνεχή παραλλαγή κατά τη διάρκεια ενός κύκλου προς την καρδιά. Η υψηλότερη πίεση µέσα σε αυτόν τον κύκλο λέγεται "συστολική πίεση" (SYS) και η χαµηλότερη πίεση λέγεται "διαστολική πίεση " (D1A). Με αυτές τις δύο τιµές πίεσης αίµατος, ένας γιατρός µπορεί να καθορίσει την πίεση αίµατος ενός ασθενή. Η πίεση σας µπορεί να επηρεαστεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως η φυσική προσπάθεια, το άγχος ή η ώρα της ηµέρας κ.τ.λ. Γενικά, η πίεση αίµατος είναι χαµηλή το πρωί και υψηλή το απόγευµα προς το βράδυ. Το καλοκαίρι, η πίεση είναι χαµηλότερη απ' ότι το χειµώνα. Γιατί είναι καλό να µετράτε την πίεση σας στο σπίτι; Μετρώντας την πίεση ένας γιατρός σε ένα νοσοκοµείο ή σε µία κλινική τείνει να φέρει σε νευρικότητα τον ασθενή και µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη πίεση. Η πίεση αίµατος ποικίλλει σύµφωνα µε διάφορες καταστάσεις και έτσι το αποτέλεσµα δεν είναι πάντα δυνατό βάση µιας µέτρησης. Η µέτρηση της πίεσης µόλις σηκωθείτε το πρωί, πριν φάτε και µένοντας ακίνητος, είναι γνωστή ως η βασική πίεση αίµατος. Στην πράξη είναι µάλλον δύσκολο να καταγράψετε τη βασική πίεση αίµατος αλλά η µέτρηση στο σπίτι στο σωστό περιβάλλον το ενισχύει αυτό. B. Παραλλαγές της πίεσης αίµατος Η ατοµική πίεση αίµατος υπόκειται στις εναλλαγές σε καθηµερινή βάση ή σε σχέση µε το χρόνο του έτους. Αυτές οι εναλλαγές είναι περισσότερο αισθητές στους ασθενείς µε υψηλή πίεση αίµατος. Συνήθως, η πίεση αίµατος είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια της εργασίας και χαµηλότερη τη νύχτα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η εικόνα στα δεξιά παρουσιάζει τις εναλλαγές της πίεσης αίµατος κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας µε µετρήσεις που λαµβάνονται κάθε 5 λεπτά. Η έντονη γραµµή αντιπροσωπεύει τη φάση ύπνου. Η αύξηση στην πίεση αίµατος στα 4 pm (παρουσιάζεται ως το γράµµα 'A' στην εικόνα) και στα µεσάνυχτα (παρουσιάζεται ως το γράµµα 'Β' στην εικόνα) καταγράφουν πόνο από τον ασθενή. Παρακαλώ σηµειώστε τα εξής πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή: Η πίεση αίµατος πρέπει να κριθεί από έναν ιατρό ή άλλους ιατρικούς ειδικούς που είναι ενηµερωµένοι µε το ιατρικό ιστορικό σας. Μέσω της κανονικής χρήσης του µετρητή πίεσης αίµατος µπορείτε συνεχώς να καταγράφετε τις τιµές πίεσής σας. Αυτά τα αρχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θεραπευτικούς λόγους. Τυλίξτε σφιχτά τη µανσέτα γύρω από το µπράτσο σας. Η µανσέτα πρέπει να τοποθετείται στο ύψος της καρδιάς. Το όργανο ελέγχου δεν πρέπει να κινείται κατά τη διάρκεια της µέτρησης δεδοµένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε ανακριβή αποτελέσµατα. Πάρτε την πίεση σε µια ακίνητη και χαλαρωµένη θέση. Μην τυλίγετε τη µανσέτα γύρω από το µανίκι ενός σακακιού, πουκάµισου ή κάτι παρόµοιου καθώς αυτό θα καθιστούσε τη µέτρηση αδύνατη. Λάβετε υπόψη ότι η πίεση αίµατος φυσικά ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ηµέρας και επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως, π.χ., το κάπνισµα, το αλκοόλ, τα φάρµακα και η φυσική προσπάθεια. Σας συστήνουµε να µην καπνίσετε, φάτε ή κάνετε τις ασκήσεις για περίπου 30 λεπτά πριν τη µέτρηση. Σε ανθρώπους σε κατάσταση που οδηγεί σε κυκλοφοριακές διαταραχές (διαβήτης, ασθένειες νεφρού, σκλήρυνση των αρτηριών), οι τιµές που µετριούνται µε αυτήν την συσκευή µπορεί να είναι χαµηλότερος από εκείνες που µετριούνται µε έναν µετρητή λήψης της πίεσης στο µπράτσο. Συµβουλευθείτε το γιατρό σας για να σιγουρευτείτε ότι µετρώντας την πίεση αίµατος από το µπράτσο σας οδηγεί στην ακριβή τιµή µέτρησης. Οι τιµές µέτρησης που παραλαµβάνονται µε αυτόν τον µετρητή αντιστοιχούν στη µέτρηση από έναν ειδικευµένο εµπειρογνώµονα που Πίεση αίµατος (mmhg) Χρόνος

3 παίρνει µετρήσεις µε µια µανσέτα ή µέσω της χρήσης ενός στηθοσκοπίου και είναι µέσα στα όρια που καθορίζονται από τα πρότυπα για τα ηλεκτρονικά ή αυτοµατοποιηµένα πιεσόµετρα από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για τη µέτρηση της πίεσης αίµατος µόνο στους ενηλίκους. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν το µπράτσο σας είναι τραυµατισµένο. Εάν η µανσέτα φουσκώνει και δεν σταµατήσει αυτόµατα πρέπει να την ανοίξετε και να την βγάλετε αµέσως! Σηµείωση Οµάδα χρηστών: Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την εισβολή µέτρησης της πίεσης αίµατος στους ενήλικες ή τα παιδιά. Μπορεί µόνο να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο µη εισβολής µέτρησης πίεσης αίµατος και µόνο στους ενήλικες! Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες τιµές για την πίεση σε σχέση µε την ηλικία και το φύλο: Ηλικία / Άντρες Γυναίκες Φύλο Συστολή ιαστολή Συστολή ιαστολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΘΟΝΗΣ 1 ΜΕΜ Κουµπί 2 START κουµπί 3 Χώρος µπαταρίας 4 LCD οθόνη 5 Μανσέτα 6 Ένδειξη χαµηλής µπαταρίας 7 Συστολική πίεση 8 ιαστολική πίεση / ποσοστό εµφάνισης παλµού (εναλλασσόµενο) 9 Ηµεροµηνία / Ώρα προβολής (εναλλασσόµενο) 10 Ένδειξη µνήµης 11 Ακανόνιστος καρδιακός παλµός σύµβολο 12 Η πίεση του αίµατος επίπεδο είκτη ταξινόµησης 13 Ένδειξη ότι είναι "έτοιµο να φουσκώσει» ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ α. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας στο πίσω µέρος της οθόνης. β. Τοποθετήστε τέσσερις µπαταρίες τύπου "ΑΑ". Παρακαλώ δώστε προσοχή στην πολικότητα. γ. Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας. Όταν η οθόνη LCD δείχνει το σύµβολο της µπαταρίας, αντικαταστήστε τις µπαταρίες µε καινούργιες. Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες δεν είναι κατάλληλες για αυτή την οθόνη. Αφαιρέστε τις µπαταρίες εάν η οθόνη δεν θα χρησιµοποιηθεί για ένα µήνα ή περισσότερο για την αποφυγή ζηµίας από διαρροή της µπαταρίας. Μην αφήνετε υγρά µπαταρίας να µπουν στα µάτια σας. Αν µπει στα µάτια σας, αµέσως ξεπλύνετε µε άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Η οθόνη, οι µπαταρίες και οι µανσέτες, πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς στο τέλος της χρήσης τους. 2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ α. Αφού εγκαταστήσετε τη µπαταρία ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη, θα µεταβείτε στη λειτουργία ρολογιού, και η LCD θα εµφανίσει ώρα και την ηµεροµηνία. σχήµα. 2 σχήµα. 2-1 σχήµα. 2-2 β. Αν και η οθόνη είναι σε λειτουργία ρολογιού, πιέζοντας το πλήκτρο "START" και το "MEM" κουµπί ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήµα ακούγεται και ο µήνας θα αρχίσει να αναβοσβήνει πρώτα. Βλ. σχήµα Πατήστε το πλήκτρο "START" κατ 'επανάληψη. Η ηµέρα, η ώρα και τα λεπτά θα αναβοσβήνουν στη σειρά. Ενώ ένας

4 αριθµός αναβοσβήνει, πατήστε το κουµπί "MEM" να αυξήσει τον αριθµό. Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "MEM", ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί ραγδαία. γ. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο "START" όταν αναβοσβήνει, τότε η ώρα και η ηµεροµηνία επιβεβαιώνονται. δ. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Με το χρόνο και τη µέρα αµετάβλητες. ε. Μετά την αντικατάσταση των µπαταριών, θα πρέπει να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία και πάλι. 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τοποθετήστε το συνδετήρα της µανσέτας µέσα στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσµος έχει εντελώς εισαχθεί για να αποφευχθεί η διαρροή του αέρα κατά τη διάρκεια της µέτρησης της πίεσης του αίµατος. Για να αποφευχθεί συµπίεση ή περιορισµό της σωλήνωσης σύνδεσης κατά τη διάρκεια της µέτρησης, καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ένα σφάλµα στη διακύµανση ή επιβλαβή ζηµία που οφείλεται στην συνεχή πίεση της µανσέτας. 4.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ α. Αν είναι απαραίτητο, τραβήξτε την µανσέτα τέλος µέσω του βρόχου µετάλλου (η µανσέτα είναι συσκευασµένη ήδη). β. Τοποθετήστε τη µανσέτα γύρω από ένα γυµνό βραχίονα 1 2 εκατοστά πάνω από την άρθρωση του αγκώνα. γ. Ενώ κάθεστε, βάλτε το χέρι σας µε την παλάµη προς τα πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι ή κάτι παρόµοιο. Τοποθετήστε τον σωλήνα αέρα στη µέση του βραχίονα σας, σύµφωνα µε το µεσαίο σας δάχτυλο. δ. Σφίξτε την µανσέτα και κλείστε το κούµπωµα Velcro. Η µανσέτα πρέπει να ταιριάζει άνετα, άνετα γύρω από το χέρι σας. Θα πρέπει να είναι σε θέση να τοποθετήσετε ένα δάχτυλο µεταξύ του βραχίονά σας και της µανσέτας. Σηµείωση: - Μέτρηση κάθε φορά στον ίδιο βραχίονα. - Μην κινείτε το χέρι σας, το σώµα, ή την οθόνη και δεν µετακινείτε το λάστιχο σωλήνα κατά τη διάρκεια της µέτρησης. - Μείνετε ήσυχος για 5 λεπτά πριν από τη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης. - Παρακαλώ κρατήστε καθαρή τη µανσέτα. Εάν η µανσέτα λερωθεί, αφαιρέστε την από την οθόνη και καθαρίστε το µε το χέρι σε ένα ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε στη συνέχεια καλά µε κρύο νερό. Μην στεγνώνετε ποτέ την µανσέτα σε στεγνωτήριο ρούχων ή να τη σιδερώσετε. Συνιστάται να καθαρίζετε τη µανσέτα µετά από κάθε 200 φορές χρήσης. 5. Στάση του σώµατος κατά τη µέτρηση Μέτρηση καθώς κάθεστε άνετα α. Κάθεστε µε τα πόδια σας να ακουµπούν στο πάτωµα, και όχι σταυρωτά. β. Τοποθετήστε ανάποδα την παλάµη µπροστά σας σε µια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι. γ. Η µέση της µανσέτας θα πρέπει να είναι στο επίπεδο του δεξιού κόλπου της καρδιάς. Μέτρηση ενώ είστε ξαπλωµένος α. Ξαπλώστε στην πλάτη σας. β. Τοποθετήστε το χέρι σας κατ 'ευθείαν κατά µήκος της πλευράς σας µε την παλάµη σας ανάποδα. γ. Η µανσέτα πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε την καρδιά σας. 6. ιαβάζοντας την µέτρηση της πίεσης του αίµατος α. Μετά την εφαρµογή της µανσέτας και µε το σώµα σας σε µια άνετη θέση, πιέστε το πλήκτρο "START". Ένα ηχητικό σήµα ακούγεται και όλοι οι χαρακτήρες στην οθόνη εµφανίζεται για έλεγχο. Βλ. σχήµα. 6. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης εάν ένα τµήµα δεν εµφανίζεται. β. Στη συνέχεια, η τρέχουσα τράπεζα µνήµης (U1 ή U2) αναβοσβήνει. Βλ. σχήµα Πατήστε το πλήκτρο "MEM" κουµπί για να αλλάξετε σε άλλη τράπεζα. Βλ. σχήµα Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο "START". Η τρέχουσα τράπεζα θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί αυτόµατα µετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς καµία λειτουργία. Σχήµα. 6 Σχήµα. 6-1 Σχήµα. 6-2 γ. Μετά την επιλογή της µνήµης, η οθόνη αρχίζει να αναζητήσει µηδενική πίεση. Βλέπετε στο Σχήµα δ. Η οθόνη φουσκώνει την περιχειρίδα µέχρι η επαρκής πίεση να έχει δηµιουργηθεί για µια µέτρηση. Τότε η οθόνη απελευθερώνει βραδέως αέρα από την µανσέτα και εκτελεί την µέτρησης. Τέλος, η αρτηριακή πίεση και ο ρυθµός παλµών θα πρέπει να υπολογίζονται και να εµφανίζονται στην οθόνη LCD ξεχωριστά. Το σύµβολο των ακανόνιστων καρδιακών παλµών (αν υπάρχουν) θα αναβοσβήνει. Βλ. σχήµα. 6-4 & 6-5. Το αποτέλεσµα θα αποθηκεύεται αυτόµατα στην τρέχουσα τράπεζα µνήµης. Σχήµα. 6-3 Σχήµα. 6-4 Σχήµα. 6-5 ε. Μετά τη µέτρηση, η οθόνη θα σβήσει αυτόµατα µετά από 1 λεπτό καµίας λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. ζ. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης, µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. Σηµείωση: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε έναν επαγγελµατία του κλάδου της υγείας για την ερµηνεία των µετρήσεων πίεσης.

5 7. Προβάλλοντας τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα α. Μετά τη µέτρηση, µπορείτε να δείτε τις µετρήσεις στην τρέχουσα µνήµη τράπεζα πατώντας το κουµπί "MEM". Τώρα, η οθόνη LCD εµφανίζει το ποσό της αποτελέσµατα στην τρέχουσα τράπεζα. Βλ. σχήµα. 7. Σχήµα. 7 Σχήµα. 7-1 Σχήµα. 7-2 β. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το "MEM" κουµπί σε λειτουργία ρολογιού για να εµφανίσετε τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα. Η τρέχουσα τράπεζα µνήµης θα αναβοσβήνει και το σύνολο των αποτελεσµάτων θα εµφανιστεί. Βλ. σχήµα Πατήστε το πλήκτρο "START" για να αλλάξετε τράπεζα δεδοµένων. Βλ. σχήµα Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουµπί "MEM". Η τρέχουσα τράπεζα δεδοµένων θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί αυτόµατα µετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία. γ. Μετά την επιλογή της µνήµης, η οθόνη LCD θα εµφανίσει τη µέση τιµή από τα τελευταία τρία αποτελέσµατα σε αυτή την τράπεζα. Βλ. σχήµα. 7-3 & 7-4. Αν δεν αποθηκευτούν τα αποτελέσµατα, η οθόνη θα δείξει παύλες όπως εµφανίζεται στην Εικ Σχήµα. 7-3 Σχήµα. 7-4 Σχήµα. 7-5 δ. Όταν ο µέσος όρος εµφανίζεται και πατήσετε το "MEM" κουµπί, το πιο πρόσφατο αποτέλεσµα θα εµφανιστεί. Βλ. σχήµα Τότε η πίεση του αίµατος και η συχνότητα των παλµών θα εµφανιστούν µεµονωµένα. Ενδεχοµένως το σύµβολο για ακανόνιστο καρδιακό παλµό µπορεί να αναβοσβήνει. Βλ. σχήµα. 7-7 & 7-8. Πατήστε το κουµπί "MEM" κουµπί ξανά για να εµφανιστεί το επόµενο αποτέλεσµα. Βλ. σχήµα Με τον τρόπο αυτό, πιέζοντας κατ 'επανάληψη το "ΜΕΜ" κουµπί εµφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που µετρήθηκαν προηγουµένως. ε. Όταν δείτε τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από1 λεπτό χωρίς λειτουργία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. Σχήµα. 7-6 Σχήµα. 7-7 Σχήµα. 7-8 Σχήµα ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ Όταν οποιοδήποτε αποτέλεσµα (εκτός από το µέσο όρο των τριών τελευταίων αποτελεσµάτων) εµφανίζεται και εσείς κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο "MEM" κουµπί για τρία δευτερόλεπτα, όλα τα αποτελέσµατα της τρέχουσας µνήµης θα διαγραφούν µετά από τρία "µπιπ". Η οθόνη LCD θα δείξει την εικόνα. 8. Πατώντας το «ΜΕΜ» ή το πλήκτρο "START" θα απενεργοποιήσετε την οθόνη. Σχήµα ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση της υψηλής πίεσης του αίµατος (ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο) έχουν δηµιουργηθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ). Παρακαλώ σηµειώστε ότι άλλοι παράγοντες (π.χ. διαβήτης, παχυσαρκία, κάπνισµα, κλπ) πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας για την ακριβή εκτίµηση, και ποτέ µην αλλάζετε τη θεραπεία µόνοι σας. Ταξινόµηση πίεσης SYS (mm HG) DIA (mm HG) αίµατος Βέλτιστη <120 <80 Κανονική Υψηλή - κανονική Επίπεδο 1 υπέρτασης Επίπεδο 2 υπέρτασης Επίπεδο 3 υπέρτασης Ο ορισµός και η ταξινόµηση των τιµών της αρτηριακής πίεσης είναι σύµφωνα µε το WHO / ISH.

6 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ Η οθόνη LCD εµφανίζει µη φυσιολογικά προβλήµατα. Η θέση της µανσέτας δεν ήταν σωστή ή δεν ήταν σωστά σφιγµένη Εφαρµόστε σωστά τη µανσέτα και δοκιµάστε ξανά. Η θέση του σώµατος δεν ήταν σωστή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οµιλία, κίνηση χειρός ή ποδιού, νεύρα, ενθουσιασµός ή άγχος κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Μη φυσιολογικός παλµός καρδιάς (αρυθµία). Ξαναδείτε την ενότητα σχετικά µε τη θέση του σώµατος κατά τη διάρκεια της µέτρησης και δοκιµάστε ξανά. Κάντε ξανά τη µέτρηση όταν ηρεµήσετε χωρίς να κινήσετε χέρι ή πόδι. Είναι ακατάλληλο για άτοµα µε σοβαρή αρρυθµία να χρησιµοποιούν αυτό το ηλεκτρονικό πιεσόµετρο. 12 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (2) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ Η οθόνη εµφανίζει Χαµηλή µπαταρία. Αλλάξτε τις µπαταρίες. το σύµβολο της χαµηλής µπαταρίας. <<Er 0>> <<Er 1>> Το σύστηµα µέτρησης είναι µη σταθερό πριν τη µέτρηση. Αποτυχία εντοπισµού της συστολικής πίεσης. Μη µετακινείστε και δοκιµάστε πάλι. <<Er 2>> <<Er 3>> <<Er 4>> <<Er 5>> <<Er 6>> Αποτυχία εντοπισµού της διαστολικής πίεσης. Το σύστηµα αέρα έχει µπλοκάρει ή η µανσέτα είναι πάρα πολύ σφιχτά κατά τη διάρκεια της διακύµανσης. Το σύστηµα αέρα χάνει αέρα ή η µανσέτα είναι πολύ χαλαρά τοποθετηµένη. Η πίεση της µανσέτας είναι πάνω από Πάνω από 3 λεπτά µε πίεση µανσέτας πάνω από Τοποθετήστε τη µανσέτα σωστά και δοκιµάστε πάλι. Μετρήστε ξανά µετά από πέντε λεπτά. Αν η οθόνη εξακολουθεί να είναι µη φυσιολογική, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό διανοµέα ή το εργοστάσιο.

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ <<Er 7>> λάθος <<Er 8>> <<ER A>> Καµία απόκριση όταν πατάτε ένα κουµπί ή όταν τοποθετείτε µπαταρίες. πρόσβασης Λάθος ελέγχου παραµέτρων της συσκευής. Λάθος ελέγχου των παραµέτρων του αισθητήρα µέτρησης Λάθος λειτουργία ή ισχυρή ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή. Μετρήστε ξανά µετά από πέντε λεπτά. Αν η οθόνη εξακολουθεί να είναι µη φυσιολογική, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον τοπικό διανοµέα ή το εργοστάσιο. Βγάλτε τις µπαταρίες για 5 λεπτά και µετά επανατοποθετήστε τις.

8 Σηµασία του συµβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων» Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους. Εγγύηση Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή µας καλύπτεται από µια εγγύηση 24 µηνών που αρχίζει κατά την ηµεροµηνία της αγοράς (απόδειξη). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής ή των εξαρτηµάτων της που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την κρίση µας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωµα σε µια νέα εγγύηση! Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται µε την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καµία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγµατοποιείται. Εάν επιθυµείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση µε την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έµπορο µαζί µε την απόδειξη. Ατέλειες στα αναλώσιµα ή αντικείµενα που φθείρονται όπως και στον καθαρισµό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω µέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέµβασης αναρµόδιου. Μετά από τη λήξη της εγγύησης Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές µπορούν να γίνουν από τον έµπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωµής των επόµενων δαπανών.

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PWI 4914

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PWI 4914 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PWI 4914 Γενικές οδηγίες ασφαλείας - Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό;

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11

visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 visomat handy CL Οδηγίες Χρήσης 0123 Anl_handy_CL_GR.indd 1 05.12.2007 13:36:11 Περιεχόμενα Περιεχόμενα A Πληροφορίες για το προϊόν/σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης 4 Περιγραφή προϊόντος 6 B Σύντομες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ aquadue DUPLO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 114 AQUADUE DUPLO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ!

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ SE155 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ! Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ - Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη,

Περιεχόµενα. Αγαπητέ πελάτη, 1 2 3 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτής της θερµοκολλητικής µηχανής Fellowes. Αυτή η συσκευή αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά θερµοκολλητικών µηχανών, οι οποίες αποτελούν προϊόντα που σας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαχείριση των χρησιμοποιημένων μπαταριών 219 Περιστρεφόμενη στεφάνη 220 Στεγανότητα 220-221 Αντιστοιχία μέτρου/bar 221 II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα