ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014)"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο 1 CSE110 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ Υ CSE120 Φυσική ΜΓΥ Υ CSE130 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ Υ CSE140 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας Τοπογραφίας ΜΕΥ Υ SE150 Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3Δ Χώρου ΜΓΥ Υ SE160 Σχέδιο/Ηλεκτρονική Σχεδίαση ΜΓΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 2 ο 1 CSE210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ Υ SE220 Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού ΜΓΥ/ ΜΑΔ Υ SE230 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ SE240 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΜΕΥ Υ SE250 Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία ΜΕΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο 1 SE310 Αποτυπώσεις Χαράξεις ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE320 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE330 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕΥ Υ SE340 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE350 Υδραυλικά Συστήματα ΜΕΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 ο 1 CSE410 Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας ΜΓΓ/ΜΕΥ Υ CSE420 Τεχνική Υδρολογία & Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕΥ Υ CSE430 Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ Υ SE440 Γεωδαισία ΜΕ Υ SE450 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ Υ SE460 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ/ΜΑΔ Υ Σύνολο ΤΜ (τύπος μαθήματος): ΜΓΥ (γενικού υποβάθρου), ΜΕΥ (ειδικού υποβάθρου), ΜΕ (ειδίκευσης), ΜΓΓ (γενικών γνώσεων), ΜΑΔ (ανάπτυξης δεξιοτήτων), ΕΜ (είδος μαθήματος), Υ (υποχρεωτικό), Ε (επιλογής υποχρεωτικό), Θ (θεωρία), ΑΠ (ασκήσεις πράξης), Ε (εργαστήριο), Ω/Ε (ώρες/εβδομάδα), ΦΕ (φόρτος εργασίας/εξάμηνο), ΠΜ (πιστωτικές μονάδες), CE# (μάθημα Πολιτικών Μηχανικών), SE# (μάθημα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής), CSE# (κοινό μάθημα)

2 ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 ο 1 SE510 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE520 Γεωδαιτικές Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE530 Τηλεπισκόπηση ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE540 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ/ΜΑΔ Υ CSE551 Πολεοδομία ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE560 Κτηματολόγιο ΜΕ/ΜΑΔ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 6 ο 1 SE610 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE620 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE630 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ CSE642 Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE650 Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ α SE661 Πλοήγηση & Υδρογραφία ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ β SE662 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο 1 SE710 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕ Υ SE720 Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΓΓ/ΜΕΥ Υ SE730 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ α SE741 Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ β SE742 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕΥ ΕΥ α SE751 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ β SE752 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ α SE761 Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων ΜΕΥ ΕΥ β CSE552 Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο 1 SE810 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE820 Πρακτική Άσκηση ΜΕ/ΜΑΔ Υ Σύνολο

3 [CSE110] Ανώτερα Μαθηματικά Ι Διανυσματικός λογισμός: έννοια ελεύθερου διανύσματος, συγγραμμικά, συνεπίπεδα διανύσματα, συστήματα συντεταγμένων, καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Μοναδιαία διανύσματα, εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο διανυσμάτων. Γεωμετρική ερμηνεία των διανυσματικών γινομένων. Ευθεία στο χώρο: διανυσματική εξίσωση, αναλυτικές και παραμετρικές εξισώσεις ευθείας. Απόσταση σημείου από ευθεία. Επίπεδο: διανυσματική, αναλυτική και παραμετρικές εξισώσεις επιπέδου. Απόσταση σημείου από επίπεδο. Καμπύλες στο επίπεδο και στον χώρο. Πίνακες: ορισμός, κατηγορίες πινάκων, ιδιότητες και πράξεις πινάκων. Κλιμακωτή μορφή πίνακα. Αλγόριθμος μετασχηματισμού πίνακα σε κλιμακωτό πίνακα. Ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα: ορισμός και ιδιότητες. Εφαρμογή στα Γραμμικά Συστήματα. Προσαρτημένος τετραγωνικού πίνακα. Αντιστρέψιμοι Πίνακες. Τύπος αντιστροφής. Κλιμάκωση πίνακα με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss. Αλγόριθμος υπολογισμού αντίστροφου πίνακα. Τετραγωνικές μορφές πινάκων, συμμετρικοί πίνακες και εφαρμογές. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πίνακα. Γενικά περί συναρτήσεων. Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής, τριγωνομετρικές, υπερβολικές συναρτήσεις και αντίστροφες αυτών, συνέχεια συνάρτησης. Παράγωγος και εφαρμογές της, μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης, τοπικά ακρότατα, μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων, κυρτότητα και σημεία καμπής. Γεωμετρική σημασία παραγώγου. Παράγωγοι ανωτέρας τάξης. Αναφορά σε συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, παραδείγματα για τον μηχανικό. Αόριστο ολοκλήρωμα και μέθοδοι ολοκλήρωσης, ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Αλλαγή μεταβλητών, εφαρμογές. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Εφαρμογές τους στον υπολογισμό επιφάνειας, μήκους καμπύλης, κέντρο βάρους, ροπή αδράνειας. [CSE120] Φυσική Δυναμική υλικού σημείου. Αρχή διατήρησης ενέργειας. Δυναμική στερεού σώματος. Αρχή διατήρησης ορμής στροφορμής. Ταλαντώσεις: αρμονικές, φθίνουσες, εξαναγκασμένες. Μηχανικά κύματα: είδη κυμάτων, ιδιότητες, ένταση κύματος, εξασθένηση. Στάσιμα κύματα, φαινόμενο Doppler. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα: ενέργεια, πυκνότητα ενέργειας, πίεση κύματος, διάνυσμα Poynting. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα (απορρόφηση-σκέδαση). Γεωμετρική οπτική: θεώρηση ακτίνων, φαινόμενα ανάκλασης και διάθλασης, πόλωση φωτός, χαρακτηριστικά φακών και κατόπτρων. Laser: αρχή λειτουργίας, ιδιότητες και είδη. Ασκήσεις πράξης σε όλες τις ενότητες. [CSE130] Πληροφορική & Προγραμματισμός Η γλώσσα επιστημονικού προγραμματισμού Matlab. Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων Matlab. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Αλγοριθμική. Λογικό διάγραμμα. Μεταβλητές και σταθερές, ονοματολογία και τύποι, εντολές εισόδου και ε- ξόδου, εντολές εκχώρησης τιμών, αριθμητικές παραστάσεις, εσωτερικές συναρτήσεις, προγράμματα με απλή ακολουθιακή δομή. Δομές επανάληψης και δομές ελέγχου, χρήση αρχείων για είσοδο/έξοδο δεδομένων, προγράμματα με σύνθετη δομή. Μεταβλητές με δείκτες, διανύσματα, πίνακες, μητρώα και πράξεις μεταξύ τους. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις χρηστών. Ασκήσεις και απλές εφαρμογές της ειδικότητας. Ειδικά εργαλεία χειρισμού πινάκων, διαχείριση μητρώων, γραφήματα, στατιστική ανάλυση. Εργαλεία δημιουργίας γραφικών παραστάσεων. Εργαλεία ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Λύση προβλημάτων της ειδικότητας του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Αρχεία δεδομένων και σύνδεση του MATLAB με άλλες εφαρμογές (Fortran, Excel, κ.ά.) με την τυποποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων για συμβατότητα και μεταφορά. Εξειδικευμένη χρήση του Διαδικτύου για ανεύρεση πηγών πληροφόρησης και συλλογή δεδομένων. Σύνδεση των προγραμμάτων MATLAB με το Διαδίκτυο. [CSE140] Βασικές Αρχές Γεωδαισίας Τοπογραφίας Διάκριση Γεωδαισίας Τοπογραφίας. Εισαγωγή στην Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ήλιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Ιστορικά. Η Νευτώνεια θεωρία και η Γη. Αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) και πυκνότητα αναπαράστασης. Χάρτες και διαγράμματα. Επιφάνειες αναφοράς και συστήματα συντεταγμένων. Μοντέλο ΦΓΕ και μετρήσεις. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Ελλειψοειδή αναφοράς. Το γεωδαιτικό datum. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές) μονάδες μετρήσεων κλίμακες. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων. Μέτρα ακρίβειας των μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων. Χάραξη ευθυγραμμίας. Μηχανική μέτρηση αποστάσεων. Εργασίες πεδίου, σύνταξη διαγράμματος, μέθοδος σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (απλά γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες).

4 [SE150] Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3Δ Χώρου Η Γεωμετρία για τον Τοπογράφο Μηχανικό. Η Έννοια της Μέτρησης, της Τοπογραφικής αποτύπωσης και της γεωμετρικής απεικόνισης. Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Συστήματα Αναφοράς. Σημείο. Ευθεία. Καμπύλη. Επίπεδο. Επιφάνεια. Μελέτη των σχέσεων μεταξύ αντικειμένων. Σημείο με Ευθεία, Πολύγωνο και Επίπεδο. Σχέση Ευθείας με Επίπεδο. Κλίση/Διεύθυνση ευθείας. Διευθύνοντα συνημίτονα. Παραλληλία, Καθετότητα, Συνευθειακότητα, Συνεπιπεδότητα, Αλληλοτομία, Γωνία Τομής. Ισοδύναμες Αναλυτικές Εκφράσεις. Κωνικές τομές. Επιφάνειες δευτέρου βαθμού. Εφαρμογές στην Τοπογραφία. Γραμμικοί Μετασχηματισμοί. Κλίμακα. Μετάθεση. Στροφή. Μετασχηματισμός Στερεού Σώματος - Ομοιότητας. Αφινικός και Προβολικός Μετασχηματισμός. Αντίστροφοι Μετασχηματισμοί. Παράμετροι. Ιδιότητες. Μη γραμμικοί μετασχηματισμοί. Εφαρμογές στην Γεωματική. Γενικά περί Προβολών. Κεντρική Προβολή. Παράλληλη Προβολή. Ορθή Προβολή. Μέθοδοι Παραστάσεων. Κάτοψη. Όψη. Αξονομετρία. Προοπτική. Όραση και Κεντρική Προβολή. Η λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Σημεία και Ευθεία Φυγής. Εισαγωγή στην Προβολική Γεωμετρία. Αναπτύγματα. Μη Αναπτυκτές Επιφάνειες. Άλλες Απεικονίσεις. Η Τρισδιάστατη Απεικόνιση μέσω Η/Υ. Εισαγωγή στα Γραφικά Υπολογιστών και σε Περιβάλλοντα CAD. Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις Κανονικών Στερεών ή Αντικειμένων με Τυχαίο Ανάγλυφο (Μοντέλα Εδάφους). Περιγραφή Τρισδιάστατων Αντικειμένων μέσω Σημείων, Ακμών, Τριγώνων, Πολυγώνων. Εισαγωγή στον Τριγωνισμό Σημειοσυνόλων (2D/ 3D Τριγωνισμός Delaunay Διάγραμμα Voronoi). [SE160] Σχέδιο/Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ιστορική αναδρομή στο σχέδιο. Η σύγχρονη χρήση του. Κλίμακα. Χάρτες και χαρτογραφία. Επιφάνειες και όργανα γραφής, Οργάνωση σχεδιαστηρίου, Μεγέθη χαρτιών σχεδίασης. Είδη σχεδίων και χαρακτηριστικά τους Είδη προβολών. Ορθή προβολή. Αξονομετρική προβολή και συνήθεις αξονομετρικές προβολές. Τοπογραφικές μετρήσεις και όργανα μετρήσεων. Απόδοση των μετρήσεων στο σχέδιο. Ισοϋψείς καμπύλες και η αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας. Η αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας για τον σχεδιασμό τεχνικών έργων. Τομές επιφάνειας και τομές κατά μήκος αξόνων (μηκοτομές). [CSE210] Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Όρια συνάρτησης δύο μεταβλητών. Παραγώγιση (μερική παράγωγος). Συστήματα συντεταγμένων. Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών. Διπλά ολοκληρώματα. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραμμικές διαφορικές δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, υποβιβασμός τάξης, εξισώσεις Euler-Cauchy. Μέθοδος μετασχηματισμού Laplace. Πιθανότητες: Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων - βασικές έννοιες. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση. Κατανομές πιθανότητας. Διακριτές και συνεχείς κατανομές. Στατιστική: Βασικές έννοιες: πληθυσμός, δείγμα, συχνότητες. Περιγραφική στατιστική. Δειγματοληπτικές κατανομές και θεωρία κανονικού πληθυσμού. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. [SE220] Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού Προχωρημένες δομές δεδομένων στο Matlab. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Συμβολικός προγραμματισμός. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (αντικείμενο - object, κλάση - class). Πολυώνυμα και πολυωνυμική παρεμβολή. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Γραμμική παρεμβολή. Ρίζες συναρτήσεων. Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Αριθμητικά σφάλματα. Επίλυση γραμμικών συστημάτων αντιστροφή πίνακα. Παραγοντοποίηση, μέθοδοι Gauss, Cholesky. Επίλυση μη γραμμικών συστημάτων. Ανάπτυγμα Taylor. Επαναληπτικές μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Νόρμες πινάκων. Δείκτης κατάστασης αντιστρέψιμου πίνακα. Αραιοί πίνακες. Απεικονιστικές μέθοδοι σε δύο και τρεις διαστάσεις, τροποποίηση, αποθήκευση και εξαγωγή γραφημάτων. Ανάπτυξη διαδραστικών GUI εφαρμογών σε Matlab. Παραδείγματα σε εφαρμογές Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, συνορθώσεις, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, επεξεργασία σήματος και εικόνας). [SE230] Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων Όργανα και τεχνικές μέτρησης γωνιών και διευθύνσεων: Περιγραφή θεοδολίχου, των μερών του και του τρόπου λειτουργίας του. Συστήματα κατακορύφωσης και αναγνώσεων, οπτικομηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης. Μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα και οπτικό πεδίο τηλεσκοπίου. Απόδοση θεοδολίχων. Κατηγορίες θεοδολίχων. Συνθήκες θεοδολίχων, έλεγχοι και ρυθμίσεις (κατακορυφότητα πρωτεύοντα άξονα, καθετότητα σκοπευτικού δευτερεύοντα άξονα, δείκτης κατακόρυφου κύκλου). Σφάλματα οργάνων (διαίρεσης και εκκεντρότητας κύκλων, καθετότητας αξόνων). Μέθοδοι μέτρησης γωνιών (μέθοδος περιόδων, διευθύνσεων). Συστήματα κέντρωσης. Εκτίμηση ακρίβειας γωνιομετρήσεων. Όργανα και τεχνικές μέτρησης μηκών: Μηχανικές μέθοδοι. Οπτικές μέθοδοι (παραλλακτική μέθοδος, ταχυμετρία). Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση μηκών EDM (ατμοσφαιρικές διορθώσεις, σταθερά πρίσματος). Σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί: Βασική κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά. Όργανα και τεχνικές μέτρησης υψομετρικών διαφορών: Σφάλματα λόγω καμπυλότητας της γης και διάθλασης. Χωροβάτης. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες χωροβατών. Αυτόματοι χωροβάτες. Συνθήκες, έλεγχοι. Χωροσταθμικοί κανόνες (σταδίες). Σφάλματα χωροβάτη, συστηματικά και τυχαία σφάλματα μετρήσεων με χωροβάτη. Γεωμετρική χωροσταθμηση, χωροσταθμική όδευση (απλή διπλή), σφάλμα κλεισίματος, επιτρεπτά όρια.

5 [SE240] Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων Η θεωρία σφαλμάτων και οι επικαλύψεις της με άλλες επιστημονικές περιοχές. Πεδία εφαρμογών της θεωρίας σφαλμάτων στα αντικείμενα του Τοπογράφου Μηχανικού. Μετρήσεις και σφάλματα. Είδη σφαλμάτων. Στοιχεία από την θεωρία πιθανοτήτων και την στατιστική. Τυχαίες μεταβλητές και σφάλματα παρατηρήσεων. Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Εκτίμηση από πολλαπλές μετρήσεις. Κατανομές πιθανοτήτων για διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Η «κανονική» κατανομή. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις. Εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια, αξιοπιστία. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Πολυδιάστατη κανονική κατανομή. Έλλειψη και ελλειψοειδές σφάλματος. Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων-συμμεταβλητοτήτων. Εκτίμηση παραμέτρων και συνόρθωση παρατηρήσεων. Μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για γραμμικές συναρτήσεις. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για μη γραμμικές συναρτήσεις. Παραδείγματα επιλύσεων συνορθώσεων. [SE250] Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Αρχές, Ορισμοί. Ορολογία και «ορολογίες». Αλληλένδετα και επικαλυπτόμενα επιστημονικά πεδία, επιστήμες και τεχνικές. Βιβλιογραφικές πηγές Πηγές στο διαδίκτυο «Ανοιχτά» Μαθήματα Δωρεάν δεδομένα. Οργανισμοί, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις συναφείς με την χαρτογραφία και εφαρμογές της και χαρτογραφικά δεδομένα. Ιστορικά Στοιχεία. Στοιχεία Θεωρητικής και Μαθηματικής Χαρτογραφίας Χαρτογραφικά Δεδομένα. Επίπεδο Αναφοράς Συστήματα Συντεταγμένων στο Επίπεδο και στον Χώρο Μετασχηματισμοί. Σφαίρα Αναφοράς Συστήματα Συντεταγμένων στην Σφαίρα. Ελλειψοειδές Συστήματα Συντεταγμένων στο ΕΕΠ. Θεωρία Χαρτογραφικών Παραμορφώσεων. Είδη και Χαρακτηριστικά Χαρτογραφικών Προβολών. Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς (ΓΣΑ). Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων. ΕΕΠ, Προβολές, ΓΣΑ και Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων στην Ελλάδα. Τοπογραφικός Χάρτης Βασικές Έννοιες της Γραφικής Σημειολογίας Τοπογραφική Χαρτογραφία Σύμβολα Χρώματα. Χαρτογραφική Ονοματολογία Αλφαριθμητική Χαρτογραφική Σημειολογία Τοπωνύμια σε Τοπογραφικούς Χάρτες. Κανόνες Χαρτογραφικής Παρουσίασης και Σύνθεσης Τοπογραφικών Χαρτών. Χαρτογραφική Γενίκευση. Σύλληψη, Σχεδιασμός, Σύνταξη, Κατασκευή, Ενημέρωση και Αναθεώρηση των Τοπογραφικών Χαρτών. Εκτύπωση και Παραγωγή Τοπογραφικών Χαρτών. Κατασκευαστές / Παραγωγοί Χαρτών και Χαρτογραφικών Δεδομένων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Κατηγοριοποιήσεις και Είδη Χαρτών. Χρήσεις Τοπογραφικών Χαρτών Χαρτομετρία Αποστάσεις και Χάρτης. Άλλοι Χάρτες και Χρήσεις τους. Βασικές Έννοιες Ναυτικών Χαρτών και Στοιχεία Χρήσης τους. Χάρτης και Λήψη Απόφασης. Χάρτης και Προπαγάνδα. Χαρτογραφία για Ειδικές Κατηγορίες Χρηστών και Σκοπών. Χαρτογραφία και Τέχνες ΜΜΕ Διαφήμιση. Έρευνα στην Χαρτογραφία. [SE310] Αποτυπώσεις Χαράξεις Πύκνωση δικτύων οριζοντίου ελέγχου. Τομές. Εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, ακρίβειες. Μέθοδος Hansen. Πολυγωνομετρία. Είδη πολυγωνικών οδεύσεων. Επιλογή οργάνων, μετρήσεις, διορθώσεις, αναγωγές. Επίλυση πολυγωνικών οδεύσεων, ακρίβειες. Οδεύσεις ακριβείας, η μέθοδος των τριών τριπόδων. Υψομετρία με επίγειες μεθόδους. Γεωμετρική και Τριγωνομετρική χωροστάθμηση. Χωροσταθμήσεις ακριβείας. Επίλυση διπλής χωροσταθμικής όδευσης και μεθοδολογίες κατανομής του σφάλματος. Σφάλματα και ακρίβειες χωροσταθμήσεων. Εφαρμογές τριγωνομετρικής υψομετρίας. Αποτυπώσεις. Μέθοδοι α- ποτύπωσης. Ταχυμετρική αποτύπωση. Τήρηση αυτοσχέδιου υπαίθρου. Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης περιοχής. Αναγνώριση περιοχής, εγκατάσταση δικτύων (πολυγωνομετρικό δίκτυο και υψομετρικό δίκτυο), λήψη στοιχείων εδάφους, παραδοτέα τοπογραφικής αποτύπωσης. Υψομετρική αποτύπωση αξόνων. Βασικά στοιχεία κατά μήκος και κατά πλάτος τομών. Εργασίες πεδίου και υπολογισμοί. Γενικές αρχές χαράξεων τεχνικών έργων, όργανα, ακρίβειες. Δίκτυα ελέγχου χαράξεων. Απόλυτη εσωτερική ακρίβεια χαράξεων τεχνικών έργων. Υλοποίηση χαρακτηριστικών σημείων τεχνικού έργου. Βασικές χαράξεις. Χάραξη ευθυγραμμίας. Χάραξη πύκνωση ευθυγραμμίας μεταξύ αμοιβαία ορατών σημείων. Χάραξη πύκνωση ευθυγραμμίας μεταξύ μη αμοιβαία ορατών σημείων. Χάραξη γωνίας. Χάραξη καμπύλων. Κυκλικές καμπύλες σε οριζόντιο επίπεδο. Απλή κυκλική καμπύλη. Χάραξη πρωτευόντων σημείων κυκλικού τόξου. Χάραξη δευτερευόντων σημείων κυκλικού τόξου με ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες. Σύνθετη κυκλική καμπύλη. Υπολογισμός στοιχείων χάραξης σύνθετης κυκλικής καμπύλης. Αντίρροπες κυκλικές καμπύλες. Χάραξη αντίρροπης κυκλικής καμπύλης. Κλωθοειδής καμπύλη. Μαθηματική εξίσωση κλωθοειδούς καμπύλης. Κλωθοειδής καμπύλη μεταξύ ευθείας και κυκλικού τόξου. Χάραξη καννάβου. Διόρθωση γωνιών και μηκών για την χάραξη σημείων. Βασικοί υπολογισμοί εμβαδού και όγκου χωματισμών.

6 [SE320] Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Τοπογραφικά δίκτυα, βασικές έννοιες και ορισμοί. Εγκατάσταση και μέτρηση δικτύων. Αναγνώριση περιοχής, σήμανση και επισήμανση κορυφών δικτύου. Μέτρηση δικτύων. Παρατηρήσεις οριζοντίων γωνιών, διευθύνσεων, αποστάσεων, υψομετρικών διαφορών. Προεπεξεργασία παρατηρήσεων. Ακρίβεια γωνιομετρήσεων. Συνόρθωση σταθμού. Αναγωγή γωνιομετρήσεων στο προβολικό επίπεδο. Μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων. Αναγωγές και επιδράσεις τους στην ακρίβεια. Παρατηρήσεις γεωμετρικής χωροστάθμησης. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων πριν από την συνόρθωση. Επιλογή κατάλληλων οργάνων σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τα κριτήρια αξιοπιστίας. Παρατηρήσεις κατακόρυφων γωνιών. Σχεδιασμός και συνόρθωση τοπογραφικών δικτύων. Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων παρατήρησης. Ένταξη των δικτύων. Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών. Αξιολόγηση ποιότητας των οριζοντίων δικτύων. Έλεγχος αξιοπιστίας, εκτίμηση ακρίβειας. Συνόρθωση και έλεγχος της ποιότητας κατακόρυφων δικτύων. Συνόρθωση κατακόρυφων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων παρατήρησης. Συνόρθωση κατακόρυφων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών. Έλεγχος ακρίβειας και αξιοπιστίας κατακόρυφων δικτύων. Σχεδιασμός των δικτύων με κριτήρια ποιότητας. Μέτρα ακρίβειας για τον σχεδιασμό ενός δικτύου. Εσωτερική και εξωτερική αξιοπιστία των δικτύων. [SE330] Φωτογραμμετρία Ι Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία. Η σημασία της Φωτογραμμετρίας για τον Τοπογράφο Μηχανικό και την σύγχρονη Γεωματική. Ιστορική εξέλιξη, διαίρεση, εφαρμογές, προϊόντα. Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Η κεντρική προβολή και οι ιδιότητές της. Κλίμακα αυστηρά κατακόρυφης εικόνας, εκτροπή λόγω αναγλύφου, σημεία φυγής εικόνας. Μηχανές και πλατφόρμες φωτογραμμετρικών λήψεων. Συστήματα αναφοράς εικόνας και χώρου. Δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι γραμμικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Πίνακες στροφής. Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων. Φωτοσταθερά σημεία. Εσωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Διορθώσεις εικονοσυντεταγμένων, ακτινική διαστροφή φακών. Εξωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Η συνθήκη συγγραμμικότητας ως μαθηματικό μοντέλο της κεντρικής προβολής. Κλίμακα κεκλιμένης εικόνας. Θεμελιώδη φωτογραμμετρικά προβλήματα. Φωτογραμμετρική οπισθοτομία Φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία Βαθμονόμηση μηχανής. Η γεωμετρία του στερεοζεύγους. Κανονική διάταξη λήψης. Κατά μήκος και κατά πλάτος επικάλυψη. Στερεοσκοπική παράλλαξη και στερεοσκοπική παρατήρηση. Αναλυτικοί προσανατολισμοί στερεοζεύγους. Η συνθήκη συνεπιπεδότητας. Σχετικός προσανατολισμός στερεοζεύγους. Απόλυτος προσανατολισμός στερεομοντέλου. Βασικές αρχές φωτογραμμετρικών οργάνων. Μονοεικονική φωτογραμμετρία. Φωτογραμμετρική αναγωγή επίπεδων αντικειμένων. [SE340] Θεματική Χαρτογραφία Εισαγωγή, γενικά περί Χαρτογραφίας, σύντομη ιστορική αναδρομή. Αντίληψη του γεωγραφικού χώρου. Αναγκαιότητα της χαρτογραφικής απεικόνισης. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των χαρτών. Είδη και ταξινόμηση χαρτών. Χρήση χαρτών. Σύγχρονο πλαίσιο. Τεχνολογική εξέλιξη και προοπτικές. Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία. Χαρτογραφία και θεματικές απεικονίσεις. Χαρτογραφική επικοινωνία και θεματική χαρτογραφία. Χρήση των θεματικών χαρτών. Εφαρμογές. Χαρτογραφικά υπόβαθρα, προβολές. Χαρτογραφική γενίκευση και ταξινόμηση. Κλίμακες και διαστασιολογικά ζητήματα. Χαρτογραφικά μοντέλα και γεωγραφικά μοντέλα δεδομένων. Χαρτογραφικός σχεδιασμός. Χαρτογραφική πληροφορία. Δεδομένα και πηγές. Η τοπογραφική φύση των χαρτογραφικών δεδομένων. Χωρική συνέχεια και γεωμετρία. Πηγές χαρτογραφικών δεδομένων. Ταξινόμηση και μεθοδολογίες αξιολόγησης. Γεωγραφικά φαινόμενα και μοντέλα αναπαράστασης. Είδη και ταξινόμηση δεδομένων και γεωγραφικών μεταβλητών. Μονάδες γεωγραφικής αναφοράς. Μέτρηση δεδομένων. Κλίμακες και επίπεδα μέτρησης. Βασικές στατιστικές επεξεργασίες. Γραφική σημειολογία. Οπτική οργάνωση χαρτογραφικών στοιχείων. Συνιστώσες. Οπτικές μεταβλητές. Οπτική ισορροπία. Κανόνες οπτικής ισορροπίας. Γραφικά σύνολα. Σχεδιαστικές αρχές. Χρήση του χρώματος. Διαστάσεις του χρώματος. Χρωματικά μοντέλα. Οργάνωση χαρτογραφικού υποβάθρου και θεματικού περιεχομένου. Ονοματολογία, τυπογραφία. Χαρτογραφική Απεικόνιση και Θεματικός Συμβολισμός. Ποιοτική διάκριση γεωγραφικών δεδομένων. Συμβολισμός. Δεδομένα που αναφέρονται σε Σημεία. Δεδομένα που αναφέρονται σε Επιφάνειες. Δεδομένα που αναφέρονται σε Γραμμές. Συμβολισμός Ποσοτικών Δεδομένων. Συνεχή Φαινόμενα - Ισαριθμικοί Χάρτες Στατιστικές Επιφάνειες. Ασυνεχή Φαινόμενα - Σημειακός Συμβολισμός. Αναλογικά Σημειακά Σύμβολα Πραγματικών Τιμών. Αναλογικά Σημειακά Σύμβολα Ο- μαδοποιημένων Τιμών. Απόδοση απολύτων τιμών. Χάρτες απεικόνισης επιφανειακών μεγεθών με σημειακά σύμβολα. Χάρτες κουκίδων (dot maps). Χαρτογράμματα. Χωροπληθείς Χάρτες. Χαρτογραφικές αναφορές Ονοματολογία. Χαρτογραφική σύνταξη και παραγωγή. Χαρτογραφική σύνθεση. Πληρότητα, συνθετικά στοιχεία. Προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Προγραμματισμός - Σχεδιασμός του Θεματικού Χάρτη. Παράμετροι Ελέγχου του Σχεδιασμού. Σύνταξη. Γραφική απόδοση στοιχείων της χαρτογραφικής σύνθεσης. Η γεωμετρία της γραφικής σελίδας. Βοηθητικά πλαίσια και γραμμές. Παρουσίαση της θεματικής και των περιεχομένων. Υπομνήματα. Προσανατολισμός και Κλίμακες. Πλαίσια συντεταγμένων, χαρτογραφικός κάναβος. Κείμενα, ονοματολογία. Χαρτογραφικοί Άτλαντες. Εθνικοί, σχολικοί, ειδικού σκοπού, ηλεκτρονικοί άτλαντες. Θεματικοί χάρτες και πολυμέσα, διάδοση μέσω διαδικτύου. WEB-GIS και χαρτογραφικές εφαρμογές.

7 [SE350] Υδραυλικά Συστήματα Φυσικά Μεγέθη, διαστάσεις και μονάδες. Συστήματα μονάδων. Το μετρικό σύστημα, θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη. Η ατμοσφαιρική πίεση. Η συνεκτικότητα στα υγρά και ο ορισμός της. Υδροστατική. Τα θεωρήματα του Αρχιμήδη. Το θεώρημα του Πασκάλ. Υδροστατική, Εφαρμογές: μανόμετρα και μανομετρικοί σωλήνες. Διάγραμμα πιέσεων σε υδατοφράκτη. Γεωμετρική ολοκλήρωση του διαγράμματος και υπολογισμός δύναμης. Σημείο εφαρμογής δύναμης. Εισαγωγή στην κίνηση των υγρών. Διάκριση επιταχύνσεων (τοπική και μεταθετική). Τύποι ροών. Υπενθύμιση των νόμων του Νεύτωνα. Θεώρημα διατήρησης της ενέργειας. Εξαγωγή του θ. Bernoulli από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Οι τρεις όροι του θ. Bernoulli, οι διαστάσεις τους και η ονομασία τους. Θεώρημα διατήρησης της ενέργειας, Εφαρμογές: Μετρήσεις ταχυτήτων, πιέσεων και παροχών. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Αριθμός Reynolds. Εισαγωγή στα θέματα ροών σε σωλήνες και απωλειών φορτίου (γραμμικές και τοπικές). Απώλειες φορτίου σε ροή σε σωλήνες, η εξάρτηση από τον αριθμό Reynolds και την τραχύτητα του σωλήνα. Το διάγραμμα Moody και η χρήση του. Συνδέσεις αγωγών (Αγωγοί σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη, ισοδύναμοι αγωγοί, χαρακτηριστικές καμπύλες αγωγού και δικτύου, δεξαμενές). Μαθηματικό μοντέλο δικτύου ύδρευσης (μέθοδος Hardy Cross). [CSE410] Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων & Διαχείριση Ποιότητας Βασικές έννοιες και μέθοδοι οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Χρόνος και οικονομικές αξίες, Χρηματοροή. Συντελεστές προεξόφλησης. Μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών. Τελική & παρούσα αξία κεφαλαίων. Καθαρή παρούσα αξία. Δάνεια, αποσβέσεις. Στοιχεία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Επιχειρηματικές Τακτικές και σχέδια. Επενδύσεις, κατηγορίες επενδύσεων. Κριτήρια και μέθοδοι συγκριτικής οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Προγραμματισμός επενδύσεων. Ανάλυση κινδύνου, κόστους-οφέλους. Δένδρα αποφάσεων. Νεκρό σημείο. Ανάλυση ευαισθησίας. Εισαγωγή στη διαχείριση έργων μηχανικού. Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Μέθοδοι PERT/CPM, Κρίσιμης Διαδρομής. Δικτυωτή ανάλυση απεικόνισης των δραστηριοτήτων. Περιθώρια δραστηριοτήτων. Το πιθανοτικό πρόβλημα, εύρεση πιθανού χρόνου ολοκλήρωσης. Προγραμματισμός πόρων. Βελτιστοποίηση έργων, βασικές έννοιες επιχειρησιακής έρευνας. Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και προβλήματα δικτυακής ανάλυσης έργων της ειδικότητας. Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές κανονισμοί και διαδικασίες. Πρότυπα και οργανισμοί προτύπων. Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από Μηχανικούς. Τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας τεχνικών γραφείων για την διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO (TQM). [CSE420] Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η επιστήμη της Υδρολογίας. Ο υδρολογικός κύκλος. Οι υδρολογικές μεταβλητές και οι μονάδες μέτρησης. Η χωρική και χρονική κλίμακα στην Υδρολογία. Υδρολογικό ισοζύγιο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. Βασικές έννοιες. Ανάλυση συχνοτήτων υδρολογικών φαινομένων. Εκτίμηση παραμέτρων θεωρητικών κατανομών πιθανότητας. Έλεγχος καταλληλότητας της θεωρητικής κατανομής πιθανότητας. Εκτίμηση ακραίων τιμών υδρολογικών φαινομένω ν παράγοντας συχνότητας. Όρια εμπιστοσύνης. ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ. Σχηματισμός, μορφές, μηχανισμοί ψύξεως και τύποι κατακρημνισμάτων. Μέτρηση κατακρημνισμάτων (Βροχόμετρα, βροχογράφοι, μέτρηση χιονιού, μετεωρολογικό ραντάρ, εγκατάσταση και δίκτυα βροχομέτρων και βροχογράφων). Ομογενοποίηση και συμπλήρωση βροχομετρικών παρατηρήσεων. Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών βροχομετρικών μετρήσεων (μέθοδοι μέσου όρου, πολυγώνων Thiessen, ισοϋέτιων καμπυλών) Βροχοβαθμίδα Αναγωγή στο μέσο υψόμετρο λεκάνης. Όμβριες καμπύλες (σχέσεις ύψους διάρκειας περιόδου επαναφοράς και μέσης έντασης διάρκειας περιόδου επαναφοράς). ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ. Γενικά Φυσικό υπόβαθρο εξάτμισης. Εξάτμιση (Λεκάνη εξάτμισης, ατμόμετρα, μέθοδοι υδατικού ισοζυγίου, ισοζυγίου ενέργειας, μεταφοράς μάζας, συνδυασμού (Penman)). Διαπνοή. Εξατμισοδιαπνοή (άμεση, έμμεση εκτίμηση, μέθοδοι υ- δατικού ισοζυγίου, μέθοδοι προσδιορισμού δυνητικής εξατμισοδιαπνοής από κλιματικά δεδομένα, μέθοδοι προσδιορισμού πραγματικής εξατμισοδιαπνοής). ΔΙΗΘΗΣΗ. Γενικά. Υπολογισμός διήθησης (μοντέλο Horton). Ο δείκτης Φ. ΑΠΟΡΡΟΗ. Γενικά. Η λεκάνη απορροής. Υδρογράφημα (Χαρακτηριστικά υδρογραφήματος, διαχωρισμός υδρογραφήματος, παράγοντες που επηρεάζουν σχήμα υδρογραφήματος). Υδρομετρία (Γενικά, μέτρηση στάθμης, παροχής με τη μέθοδο του πεδίου ταχυτήτων, κατάρτιση καμπύλης στάθμης παροχής). Σχέσεις βροχής απορροής Εμπειρικές μέθοδοι (Ορθολογική μέθοδος εκτίμησης πλημμυρικών αιχμών). Σχέσεις βροχής απορροής Μοναδιαίο υδρογράφημα (Παραδοχές, προσδιορισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος, εκτίμηση πλημμυρογραφήματος με τη βοήθεια μοναδιαίου υδρογραφήματος, συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα κατά Snyder). ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ. Γενικά. Μεθοδολογίες επίλυσης. Υδρολογική διόδευση σε ποτάμι (Μέθοδος Muskingum). ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. Εισαγωγή (Πλημμύρα, πλημμυρική απορροή, έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας). Βασικές έννοιες ροής σε ανοιχτούς πρισματικούς αγωγούς: Κατανομή ταχυτήτων και μέση ταχύτητα στην διατομή.υδραυλική ακτίνα και τύπος Manning Strickler. Ομοιόμορφη ροή, αριθμός Froude και διαχωρισμός ροής σε υποκρίσιμη και υπερκρίσιμη. Ανομοιόμορφη ροή, καμπύλες καταπτώσεως και υπερυψώσεως, υδραυλικό άλμα. Παραδοσιακές τεχνικές λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. «Νέα Φιλοσοφία» σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων. Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διευθέτηση υδατορευμάτων. Έργα μείωσης κινδύνου από πλημμύρες (Ορεινό τμήμα, πεδινό τμήμα). Έργα στα υδατορεύματα και στη λεκάνη απορροής (Έργα ορεινού τμήματος λεκάνης απορροής, έργα πεδινού τμήματος λεκάνης απορροής, κατασκευαστικά θέματα).

8 [CSE430] Οδοποιία (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) Λειτουργική Ιεράρχηση Οδών. Επιλογή Τυπικής Διατομής με Βάση την Κυκλοφοριακή Ικανότητα. Προσομοίωση Οχήματος στην Οδοποιία. Πρόσφυση Οδοστρώματος. Δυναμική Οχημάτων. Πρόσφυση. Προωθητική Δύναμη. Δύναμη Πέδησης. Κίνηση Οχήματος σε Καμπύλη. Επιβατηγά Οχήματα Φορτηγά. Ταχύτητες. Κριτήρια Ασφάλειας. Σχεδιασμός Χάραξης στην Ο- ριζοντιογραφία. Σχεδιασμός Χάραξης στην Μηκοτομή. Κυκλοφοριακός Χώρος. Σχεδιασμός Επικλίσεων Διατομών Πλευρικών Διαμορφώσεων. Σχεδιασμός Οδού στον Χώρο. Ορατότητες. Χωματισμοί. Διαπλάτυνση Διεύρυνση. [SE440] Γεωδαισία Ιστορία της Γεωδαισίας. Επιφάνειες αναφοράς (σφαίρα, ελλειψοειδές, γεωειδές). Προσδιορισμός θέσης σημείων. Κινήσεις της Γης (περιστροφή, κίνηση πόλου). Προσαρμογή ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ΕΕΠ) στο γεωειδές. Γεωκεντρικό ΕΕΠ, γεωδαιτικό ΕΕΠ. Μέθοδοι υπολογισμού παραμέτρων ΕΕΠ. Συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτκές καρτεσιανές και ελλειψοειδείς συντεταγμένες. Γεωκεντρικά, γεωδαιτικά συστήματα, τοπικό αστρονομικό και γεωδαιτικό σύστημα. Απόκλιση κατακορύφου. Μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς. Γεωδαιτικό datum. Αδρανειακά και ουράνια συστήματα αναφοράς. Συστήματα χρόνου (ηλιακός, αστρικός, UTC, χρόνος GPS). Προσδιορισμός αστρονομικού γεωγραφικού πλάτους μήκους, αρχή της μεθόδου. Γεωμετρία του ελλειψοειδούς. Ακτίνες καμπλυλότητας. Μήκος τόξου μεσημβρινού. Μήκος τόξου παραλλήλου. Εμβαδόν επιφανειών. Γραμμές ΕΕΠ. Κάθετη τομή. Γεωδαισιακή γραμμή. Μεταφορά συντεταγμένων και αζιμουθίων. Αναγωγές παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Κάθετος και κατακόρυφος. Αναγωγές αζιμουθίου, διεύθυνσης, γωνίας, απόστασης. Τάξη μεγέθους αναγωγών και επίδραση στις ανηγμένες παρατηρήσεις. Φυσική Γεωδαισία. Υψομετρικός προσδιορισμός. Εισαγωγικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας. Δυναμικό και επιτάχυνση της βαρύτητας. Ισοδυναμικές επιφάνειες και γεωειδές. Μέση στάθμη της θάλασσας. Μαθηματικές προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας. Ελλειψοειδής, σφαιρική, επίπεδη προσέγγιση. Μέθοδοι προσδιορισμού γεωειδούς. Συνδυασμός Ν, h, H. Συστήματα κατακόρυφου ελέγχου. Δορυφορική γεωδαισία. Δορυφόροι ως πομποί ή δέκτες. Εισαγωγή στα συστήματα GNSS. Τηλεμετρία laser. Δορυφορική αλτιμετρία. Δορυφορικές αποστολές μελέτης του πεδίου βαρύτητας. Συμβολομετρία μεγάλης βάσης. Γεωδαιτικά δίκτυα. Η έννοια του δικτύου. Κατηγορίες δικτύων. Τάξεις δικτύων. Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Εξισώσεις απόστασης, διεύθυνσης, γωνίας, αζιμουθίου. Συνόρθωση γεωδαιτικών δικτύων. [SE450] Φωτογραμμετρία ΙΙ Σύνοψη εννοιών από το μάθημα Φωτογραμμετρία Ι. Ψηφιακές αεροφωτομηχανές. Προδιαγραφές και σχεδιασμός φωτογραμμετρικών αεροφωτοληψιών. Εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων και σύγχρονα συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών λήψης. Αναλυτικοί φωτογραμμετρικοί αλγόριθμοι. Άμεσος γραμμικός μετασχηματισμός. Φωτοτριγωνισμός και αεροτριγωνισμός. Μέθοδος των ανεξάρτητων μοντέλων. Πολυεικονική συνόρθωση με την μέθοδο της δέσμης. Αυτοβαθμονόμηση μηχανής, εισαγωγή πρόσθετων παραμέτρων, γεωδαιτικών δεσμεύσεων και παρατηρήσεων GPS. Το πρόβλημα των προσεγγιστικών τιμών. Προδιαγραφές αεροτριγωνισμού. Εφαρμογή της μεθόδου της δέσμης χωρίς χρήση φωτοσταθερών (ελεύθερο δίκτυο). Φωτογραμμετρικές αποδόσεις. Αναλυτικά όργανα απόδοσης. Ψηφιακοί φωτογραμμετρικοί σταθμοί. Ψηφιακά προϊόντα φωτογραμμετρικών αποδόσεων. Φωτογραμμετρική συλλογή ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου/εδάφους. Άλλες σύγχρονες μέθοδοι συλλογής μοντέλων αναγλύφου (LIDAR, SAR, επίγειοι σαρωτές laser). Τριγωνισμοί επιφανειών. Ορθοαναγωγή εικόνων. Ακρίβεια φωτογραμμετρικών προϊόντων. Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές φωτογραμμετρικών αποδόσεων. Φωτογραμμετρική ε- πεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης μέθοδοι και προϊόντα. Εφαρμογές επίγειας φωτογραμμετρίας. [SE460] Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γεωγραφικά και Χωρικά Δεδομένα και Πληροφορίες, Γεωπληροφορική, Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών: Βασικές αρχές και ορολογία. Πληροφορίες δεδομένα και χωρικές αναφορές. Γεωχωρική πληροφορία, πηγές δεδομένων, τεχνολογίες και τεχνικές συλλογής τους. Οργάνωση της Γεωχωρικής Πληροφορίας, μοντέλα και δομές. Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, χαρακτηριστικά, ορισμοί, διαχρονική εξέλιξη, κατηγορίες και είδη, συστατικά μέρη, λειτουργία, χρήση. Εννοιολογική Κωδικοποίηση: Χωρικές μη χωρικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά των χωρικών οντοτήτων. Δομή, σχέσεις και συνδυασμοί χωρικών οντοτήτων, χωρικές μεταβολές, μηχανισμοί οργάνωσης των χωρικών δεδομένων. Η Γεωμετρία της Χωρικής Πληροφορίας: Γεωγραφική θέση, αναπαράσταση, διαστάσεις, τοποθέτηση γεωγραφικών αντικειμένων σε χωρικά συστήματα αναφοράς. Διανυσματικά μοντέλα, θεώρηση του σημείου και της απόστασης, θεώρηση της γραμμής και της επιφάνειας, τοπολογικές σχέσεις. Ψηφιδωτά μοντέλα, τοπολογικές σχέσεις. Υποσυστήματα εισαγωγής δεδομένων διαχείριση γεωμετρικών πληροφοριών στο ΣΓΠ, μετασχηματισμοί. Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων Μοντέλα και Δομές: Αρχιτεκτονική, δομές, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, εισαγωγή περιγραφικής πληροφορίας, σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, μέθοδοι συσχέτισης και σύνδεσης των δεδομένων. Κωδικοποίηση Ολοκλήρωση της Χωρικής Πληροφορίας: Σύνδεση και συσχετισμοί Γεωμετρικής Περιγραφικής Πληροφορίας. Αναγνώριση διόρθωση λαθών. Τοπολογική ολοκλήρωση. Ανάκτηση, ενημέρωση πληροφοριών, χωρικές επερωτήσεις. Η Γεωγραφική Πληροφορία στο Διαδίκτυο (Web-GIS, Internet Mapping). Προδιαγραφές, Πρωτόκολλα, Δομή, Διάχυση και Διαλειτουργικότητα. Εθνικά και διεθνή δίκτυα γεωγραφικών δεδομένων. Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού ενός ΣΓΠ.: Ορολογία. Γενικός σχεδιασμός. Προσδιορισμός των στοιχείων εισαγωγής. Ανάλυση οικονομικών χαρακτηριστικών. Προσαρμογές της οργάνωσης κατά ομάδα χρηστών. Αναλυτικός σχεδιασμός του συστήματος. Λεξικά μετα-πληροφορίας. Προβλήματα. Εισαγωγικά στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης.

9 [SE510] Δορυφορικός Εντοπισμός Εισαγωγή. Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO). Δορυφορικά συστήματα αναφοράς συντεταγμένων και χρόνου. Δομή των δορυφορικών σημάτων, φέρουσες συχνότητες, κώδικες, τροχιακά στοιχεία. Δέκτες δορυφορικού εντοπισμού, κατηγορίες, τεχνολογία δεκτών και κεραιών. Είδη και τεχνικές εντοπισμού, απόλυτος σχετικός, στατικός κινηματικός, τεχνικές πραγματικού χρόνου, RTK. Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του εντοπισμού και τεχνικές αντιμετώπισης. Μαθηματικά μοντέλα επίλυσης μετρήσεων φάσης (απλές και διπλές διαφορές), αλγόριθμοι ταχείας επίλυσης. Συστήματα εκπομπής διορθωτικών σημάτων (EGNOS και WAAS). Μέτρηση, επίλυση, συνόρθωση και ένταξη δικτύων στο Εθνικό ΓΣΑ. Προσδιορισμός υψομέτρου μέσω δορυφορικού εντοπισμού. Δικτυακές τεχνικές GNSS (VRS, FKP, MAC) και δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς, όπως το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS. [SE520] Γεωδαιτικές Τοπογραφικές Εφαρμογές Γεωδαιτικός έλεγχος κίνησης μηχανημάτων εργοταξίου (machine control). Υπόγεια Έργα. Υπόγειες τοπογραφικές εργασίες και το φυσικό περιβάλλον τους. Υπόγειος προσανατολισμός, οπτικές και μηχανικές μέθοδοι καταβιβασμού διεύθυνσης, προσανατολισμός με γυροσκοπικό θεοδόλιχο. Υπόγεια υψομετρία. Μέθοδοι μεταφοράς υψομέτρων, διορθώσεις. Αποτύπωση σηράγγων και στοών, αποτύπωση μηκοτομών και διατομών. Αποτυπώσεις σπηλαίων. Υπόγειες αποτυπώσεις με laser scanner. Μικροτριγωνισμοί. Γεωδαιτική υποστήριξη λιμενικών έργων. Βασικά στοιχεία υδρογραφικών αποτυπώσεων. Μελέτη παραμορφώσεων περιορισμένου πεδίου, όργανα, μετρήσεις, διορθώσεις, αναγωγές. Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύου. Υπολογισμός μικρομετακινήσεων, ερμηνεία. Βιομηχανική Γεωδαισία και πεδία εφαρμογής της. Ειδικός εξοπλισμός, λογισμικό βαθμονόμησης οργάνων, επίλυσης και ανάλυσης αποτελεσμάτων. Ειδικές Χωροσταθμήσεις. Χωροστάθμηση ανοίγματος, μεθοδολογία, ακρίβειες. Ειδική Τριγωνομετρική Υψομετρία. Μεταβολή του συντελεστή k, μέθοδοι προσδιορισμού. Η μέθοδος των αμοιβαίων σκοπεύσεων. Πηγές σφαλμάτων. Επίδραση της απόκλισης της κατακορύφου. Μέθοδοι γεωδαιτικής τεκμηρίωσης μνημείων. Αντικείμενο και διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Μέθοδοι γεωδαιτικής τεκμηρίωσης. Υποστήριξη προανασκαφικών ερευνών. Υποστήριξη ανασκαφών (χάραξη καννάβου, αποτύπωση φάσεων, στρωματογραφίας). Αρχεία και μητρώα μνημείων. Σύγχρονοι επίγειοι τρισδιάστατοι σαρωτές laser και επεξεργασία μετρήσεων. Προϊόντα γεωδαιτικής τεκμηρίωσης. Μορφές 2D και 3D αποδόσεων, βασικά σχέδια, απόδοση ειδικών λεπτομερειών. [SE530] Τηλεπισκόπηση Βασικές αρχές της Ηλεκτρο/Μαγνητικής (Η/Μ) ακτινοβολίας (νόμοι, αλληλεπιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας με την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης, φασματικές υπογραφές). Προ-επεξεργασία ψηφιακής εικόνας (Γεωμετρικές παραμορφώσεις, γεωαναφορά, ατμοσφαιρική και ραδιομετρική διόρθωση). Τεχνικές επεξεργασίας και διόρθωσης ψηφιακής εικόνας (Φίλτρα, συνέλιξη, μετασχηματισμοί Fourier, δείκτες βλάστησης, στατικές μέθοδοι). Παρουσίαση και περιγραφή ψηφιακών δεδομένων τηλεπισκόπησης (πολυφασματικοί αισθητήρες, ορατό/υπέρυθρο, θερμικό υπέρυθρο, Ραντάρ, Lidar), κίνηση/γεωμετρία δορυφορικών συστημάτων και των διαστημικών προγραμμάτων παρακολούθησης της Γης (Landsat, SPOT, IKONOS, Quick- Bird, Worldview, ENVISAT). Ταξινόμηση πολυφασματικών εικόνων (μη επιβλεπόμενη, επιβλεπόμενη). Μέθοδοι επεξεργασίας υπερφασματικών δεδομένων. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Βασικές αρχές Φωτοερμηνείας και απόκτηση δεδομένων. Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στο Κτηματολόγιο, Χρήσεις γης, Χαρτογραφία, Υδρογραφία/Ωκεανογραφία, Οδοποιία, Υδρογεωλογία και Γεωμορφολογία, Διαχείριση πόρων και καταστροφών. [SE540] Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων Το εννοιολογικό πλαίσιο της χωρικής ανάλυσης με χρήση ΣΓΠ: Ορολογία. Βασικές αρχές και μέθοδοι. Συνεχή και ασυνεχή μοντέλα γεωχωρικών δεδομένων. Ανάλυση της Ευρωπαϊκής οδηγίας (2007/2/EC - INSPIRE) και της αντίστοιχης Ελληνικής (Ν. 3882/2010 ΕΥΓΕΠ) για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων. Χωρικές Σχέσεις. Χωρικές Στατιστικές (απόσταση, πυκνότητα, παλινδρόμηση και αυτοσυσχέτιση). Μεθοδολογία Χωρικής Ανάλυσης σε Ασυνεχή και Συνεχή Μοντέλα Χωρικών Δεδομένων: Αλληλεπιδράσεις Γεωγραφικών Δεδομένων. Η έννοια της οντότητας στη χωρική ανάλυση, χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Χωρικά ερωτήματα χωρικές αναζητήσεις. Οι κατηγορίες ανάλυσης για τις ασυνεχείς οντότητες. Οι κατηγορίες ανάλυσης για τις συνεχείς οντότητες. Λογικές πράξεις στα χαρακτηριστικά μίας ή περισσοτέρων οντοτήτων. Λειτουργίες σε χαρακτηριστικά πολλών οντοτήτων οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται στον χώρο. Χωρικές συνιστώσες κατά την ανάκτηση πολλαπλών ιδιοτήτων σε ενιαίες γεωχωρικές οντότητες. Μέθοδοι γενίκευσης και απλοποίησης οντοτήτων. Βασικές Αρχές Γεωστατιστικής: Γεωστατιστικές υποθέσεις. Δομική ανάλυση. Εκτίμηση. Διακύμανση εκτίμησης. Kriging. Γενικευμένο Kriging. Διακύμανση διασποράς. Μαθηματικά μοντέλα συναρτήσεων συνδιασποράς και βαριογραμμάτων. Αλγόριθμοι χωρικής παρεμβολής τιμών. Η μέθοδος της προβολής με γνωστή μέση τιμή (αλγόριθμος simple Kriging) και η μέθοδος της προβολής με άγνωστη μέση τιμή (αλγόριθμος ordinary Kriging). Οπτική αναπάρασταση. Λειτουργίες Χωρικής Ανάλυσης: Πράξεις μεταξύ επιπέδων γεωχωρικής πληροφορίας. Ενημέρωση ψηφιακού υποβάθρου. Αφαίρεση χαρακτηριστικών ψηφιακού υποβάθρου. Ζώνες επιρροής. Ανάλυση με θεματικά κριτήρια. Μεταβολή χαρτογραφικής πληροφορίας με γεωμετρικά και θεματικά κριτήρια. Πράξεις γενίκευσης και απλοποίησης. Υποστήριξη χωρικών αποφάσεων στα ΣΓΠ.: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες. Γενικές αρχές και δομές συστημάτων λήψης αποφάσεων, συνιστώσες. Οριοθέτηση χωρικών προβλημάτων. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η πολυκριτηριακή ανάλυση. Δημιουργία μοντέλων χωροθέτησης με μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Δημιουργία μοντέλων χωροθέτησης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω προγραμματισμού. Εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα: Αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού της δομής και της λειτουργίας τους. Εφαρμογές ΣΓΠ διεθνώς. Προδιαγραφές, πρότυπα, αναφορές σε δράσεις διεθνών οργανισμών για τη γεωγραφική πληροφορία.

10 [CSE551] Πολεοδομία Βασικές έννοιες για την πόλη και την πολεοδομία (οικισμός, πόλη, αστικοποίηση, λειτουργίες, κοινωνικοοικονομικές παράμετροι κλπ.). Αστικές χρήσεις γης. Πολεοδομικά προβλήματα. Πολεοδομικές μελέτες και η έννοια του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ρυμοτομικές (πολεοδομικές) μελέτες και κανονιστικοί όροι και περιορισμοί για τη δόμηση. Εφαρμογή ρυμοτομικών (πολεοδομικών) μελετών. Οικοδομικός κανονισμός και λοιπή κανονιστική νομοθεσία για τα δόμηση. Έγκριση και άδεια δόμησης οικοδομικών εργασιών. Διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου για τη δόμηση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Επίπεδα σχεδιασμού και τύποι μελετών. Ειδικές κατηγορίες σχεδιασμού. Βασικές αρχές σχεδιασμού περιοχών κατοικίας. Δείκτες, σταθερότυπα, κ.λπ. Περιβαλλοντικές συνιστώσες της δόμησης και του πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Συναφή θέματα: χαρτογραφικά αρχεία, συμμετοχικές διαδικασίες κ.λπ. Ο ρόλος των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής στην στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην δόμηση και στην μελέτη πολεοδομικών προβλημάτων. [SE560] Κτηματολόγιο Εμπράγματο Δίκαιο (βασικές έννοιες) Ανάλυση συμβολαιογραφικών εγγράφων. Ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Διαδικασίες δήλωσης ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο Δ2 Έντυπο Δήλωσης Ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Θεσμικό πλαίσιο επέκτασης Σχεδίων Πόλεως Διαδικασίες Πράξης Εφαρμογής Ν. 1337/1983, Ν. 2508/1998. Εισφορά σε γη και χρήμα. Κτηματολογικός Πίνακας & Κτηματολογικό Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των Σύγχρονων Κτηματολογικών Συστημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία Inspire (βασικές έννοιες). Χωρικές Μεταβολές στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Διάνοιξη / Διαπλάτυνση Οδού και μεταβολές ιδιοκτησιών. Συμβολή του Κτηματολογίου στην Διαχείριση της Γης Εισαγωγή στο Έντυπο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτων. [SE610] Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου Σχεδιασμός τοπογραφικών εργασιών με βάση τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές τους. Επιλογή οργάνων, μεθοδολογίας και τεχνικών μέτρησης. Διαδοχή εργασιών και ενδιάμεσοι έλεγχοι. Περιεχόμενο και στοιχεία Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, καθορισμός του επιπέδου λεπτομέρειας της αποτύπωσης ανάλογα με την κλίμακα διαγράμματος και τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης: αναγνώριση περιοχής, εγκατάσταση δικτύων, τριγωνομετρικό δίκτυο, πολυγωνομετρικό δίκτυο, υψομετρικό δίκτυο, λήψη στοιχείων εδάφους, ταχυμετρία, έλεγχος ικανοποίησης απαιτήσεων του έργου, παράδοση εργασίας. Σχετική νομοθεσία και προδιαγραφές. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ειδικών χρήσεων. Τοπογραφικό διάγραμμα για την μεταβίβαση ακινήτων. Τοπογραφικό διάγραμμα για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Εκτός σχεδίου περιοχές οικισμοί χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Τοπογραφικό διάγραμμα για την σύνταξη διαγράμματος εφαρμογής. Τοπογραφικό διάγραμμα για την τροποποίηση των Ρ.Γ. Ο.Γ. εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. [SE620] Φωτογραμμετρία ΙΙΙ Από την αναλογική και την αναλυτική στην ψηφιακή φωτογραμμετρία. Η ψηφιακή εικόνα. Έγχρωμη εικόνα και μοντέλα χρώματος. Ραδιομετρική και χωρική ανάλυση ψηφιακής εικόνας. Η έννοια της κλίμακας στην ψηφιακή εικόνα. Συλλογή ψηφιακών εικόνων. Ψηφιακές μηχανές σταθερού πλαισίου και γραμμικής σάρωσης, φωτογραμμετρικοί σαρωτές. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Επίπεδα επεξεργασίας εικόνας. Σημειακή και τοπική επεξεργασία. Ραδιομετρικοί μετασχηματισμοί. Μετασχηματισμοί ιστογράμματος ψηφιακής εικόνας. Κατωφλίωση ψηφιακής εικόνας. Γραμμικά και μη γραμμικά φίλτρα. Συνέλιξη εικόνων. Φίλτρα εξομάλυνσης και φίλτρα ενίσχυσης. Αυτόματη εξαγωγή ακμών. Σημειακοί τελεστές. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιακών εικόνων. Παρεμβολή χρώματος και επανασύσταση εικόνας. Πανοραμικές εικόνες. Πυραμίδα εικόνων. Επιπολική γεωμετρία και επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους. Παραγωγή εικονιστικών προϊόντων. Ψηφιακή αναγωγή, ψηφιακή ορθοφωτογραφία, ψηφιακά αναπτύγματα και χαρτογραφικές προβολές. Το πρόβλημα των αποκρύψεων αληθής ορθοφωτογραφία και σύγχρονες εφαρμογές. Ειδικές προδιαγραφές ορθοφωτογραφίας. Οπτικοποίηση 3D μοντέλων με φωτοϋφή και 3D μοντέλα πόλεων σύγχρονες εφαρμογές. Φωτογραμμετρικοί αυτοματισμοί. Ψηφιακή συνταύτιση εικόνας. Μέθοδοι και στρατηγική συνταύτισης. Επιφανειακή συνταύτιση. Αυτόματη συσχέτιση εικόνας. Αλγόριθμοι ελαχιστοτετραγωνικής συνταύτισης. Εισαγωγή γεωμετρικών δεσμεύσεων. Συνταύτιση βάσει χαρακτηριστικών και σχεσιακή συνταύτιση. Αυτόματοι προσανατολισμοί και ψηφιακοί φωτογραμμετρικοί σταθμοί. Αυτόματος εσωτερικός προσανατολισμός, αυτόματος σχετικός προσανατολισμός, αυτόματος απόλυτος προσανατολισμός. Αυτόματος αεροτριγωνισμός. Αυτόματη συλλογή ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου. Αυτοματισμοί σε επίγειες εφαρμογές. Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών. Οι προοπτικές της φωτογραμμετρίας.

11 [SE630] Γεωγραφική Ανάλυση Γεωγραφικά δεδομένα και κλίμακες μέτρησης. Μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής Βασικοί γεωστατιστικοί δείκτες. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων Στατιςτικοί έλεγχοι. Ανάλυση Συσχέτισης Ανάλυση παλινδρόμησης Χωρική αυτοσυσχέτιση Χωρική παλινδρόμηση. Ερωτηματολόγια Δειγματοληψία Μέθοδοι χωρικής δειγματοληψίας. Εισαγωγή στις πολυμεταβλητές μεθόδους γεωγραφικής ανάλυσης (παραγοντική ανάλυση, μέθοδοι ταξινόμησης, διακριτική ανάλυση). [CSE642] Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών Δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας. Βασικές έννοιες κυκλοφορίας (χρήσεις γης, κυκλοφοριακή ζώνη κτλ.). Στάδια σχεδιασμού και συσχέτιση με τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής συγκοινωνιακών έργων και υποδομών. Η διαδικασία σχεδιασμού των 4 βημάτων: α) Γένεση των μετακινήσεων, β) Kατανομή στο χώρο, γ) Kαταμερισμός κατά μέσον, δ) Kαταμερισμός στο δίκτυο. Ανάλυση καταμερισμού οχημάτων σε οδικά δίκτυα Υπολογισμός χρόνων διαδρομής. Εύρεση βέλτιστης διαδρομής σε δίκτυα μεταφορών. Ανάλυση μεταφορικής ζήτησης: εξατομικευμένη και αθροιστική ζήτηση, οικονομική θεώρηση. Εξισορρόπηση μεταφορικών δικτύων: εξισορρόπηση προσφοράς ζήτησης, εύρεση της ισορροπίας του συστήματος. Ανάλυση της προσφοράς μεταφορικής υποδομής: βασικές έννοιες κόστους, οικονομικός σχεδιασμός. Θεωρία κυκλοφοριακής ροής: βασικά κυκλοφοριακά μεγέθη και σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας (κυκλοφοριακός φόρτος, πυκνότητα και ταχύτητα κυκλοφορίας). Σηματοδότηση ισόπεδων κόμβων: Βασικές αρχές, έννοιες, υπολογισμός χρόνων σηματοδότησης. Kυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις: Kαθορισμός δειγματοληψίας, έλεγχος ακρίβειας, μεθοδολογία διενέργειας μετρήσεων και ερευνών ερωτηματολογίου, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. [SE650] Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων Είδη βάσεων δεδομένων. Αρχιτεκτονική συστημάτων. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Κανονικοποίηση. Πράξεις διαχείρισης δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Εισαγωγή στην SQL. Πίνακες, δημιουργία πινάκων. Τύποι δεδομένων. Η έννοια των κλειδιών. Ιδιότητες πεδίων. Ακεραιότητα πεδίου τιμών. Σχέσεις μεταξύ πινάκων. Ερωτήματα προβολής/επιλογής, κριτήρια. Σύνθετα ερωτήματα βασισμένα σε πολλούς πίνακες. Όψεις, συγκεντρωτικά στοιχεία και συγκεντρωτικές συναρτήσεις. Υπολογιζόμενα πεδία. Φόρμες, εκθέσεις, ομαδοποίηση και ταξινόμηση στις εκθέσεις. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στο περιβάλλον της MS-Access. Χωρικές επεκτάσεις της SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. [SE661] Πλοήγηση & Υδρογραφία ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Ιστορική αναδρομή των τεχνικών πλοήγησης. Βασικές έννοιες πλοήγησης. Ουράνια πλοήγηση, πλοήγηση με ναυτικό χάρτη και πυξίδα, πλοήγηση με επίγεια συστήματα (κυκλικά, υπερβολικά συστήματα, Loran-C, OMEGA), πλοήγηση με Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO) και συστήματα εκπομπής διορθωτικών σημάτων (EGNOS και WAAS), αδρανειακά και υβριδικά συστήματα πλοήγησης. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ: Βασικές αρχές υδρογραφικών αποτυπώσεων. Ιδιότητες θαλασσινού νερού και προσδιορισμός ταχύτητας ήχου στο νερό. Παλίρροιες (ερμηνεία φαινομένου, παλίρροιες συζυγιών τετραγωνισμών, χαρακτηριστικά παλιρροιών), μέθοδοι προσδιορισμού παλιρροιών (παλιρροιόμετρο παλιρροιογράφος), σημασία παλιρροιών στις υδρογραφικές αποτυπώσεις. Στάθμη αναφοράς χάρτη. Υδρογραφικό διάγραμμα χάρτης. Μέθοδοι βυθομετρήσεων (μηχανικές, ηχοβολιστικές συσκευές). Αρχή λειτουργίας και είδη SONAR (μονής πολλαπλής δέσμης, πλευρικά). Βαθμονόμηση ηχοβολιστικών συσκευών. Σφάλματα ηχοβολισμών. [SE662] Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης Εισαγωγή. Κτηματολόγιο και άλλες καταγραφές Γης στην Ελλάδα. Διεθνής εμπειρία. Συστήματα Πληροφοριών Γης (Land Information Systems L.I.S.), ορολογία, ορισμοί, δυνατότητες, πεδία εφαρμογής. Τεχνική διάσταση του Κτηματολογίου. Ανάλυση και εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στις κτηματολογικές βάσεις και τα κτηματολογικά διαγράμματα. Εντοπισμός ακινήτου, προσδιορισμός γεωμετρίας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εφαρμογές τίτλων ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Ένταξη Μελέτης Κτηματογράφησης σε Σύστημα Πληροφοριών Γης. Γεωμετρική γεωγραφική διάσταση της βάσης πληροφοριών γης. Χαρτογραφικά Υπόβαθρα και Ορθοφωτοχάρτες Εθνικού Κτηματολογίου. Μετασχηματισμοί, αλλαγές προβολικών συστημάτων, γεωμετρικές διορθώσεις. Κτηματολογικοί πίνακες. Επεξεργασίες ένταξης της περιγραφικής κτηματολογικής πληροφορίας στη βάση πληροφοριών γης, συνδέσεις, συσχετισμοί πινάκων και διανυσματικής πληροφορίας γεωτεμαχίου και λοιπών διανυσματικών στοιχείων. Ολοκλήρωση της Κτηματολογικής πληροφορίας σε Σύστημα Πληροφοριών Γης. Αξιοποίηση της κτηματολογικής πληροφορίας, σύνδεση με άλλα διαχειριστικά συστήματα στατιστικής και χωρικής πληροφορίας. Αναλυτικές μέθοδοι διαχείρισης και αναζήτησης κτηματολογικών πληροφοριών (inquiries) εξαγωγή συνδυαστικών αποτελεσμάτων. Χωρικά προβλήματα λεπτομερούς γεωγραφικού επιπέδου (πολεοδομική κτηματολογική κλίμακα). Σενάρια λύσεων. Χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Ελαιοκομικά, Αμπελουργικά μητρώα, θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία. Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (Land Parcel Identification System - L.P.I.S.). Απογραφή, καταγραφή Δασικών εκτάσεων (Δασικό Κτηματολόγιο). Δημόσια κτήματα. Αιγιαλός, Παραλία (Θεσμικό πλαίσιο, Διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, σύνταξη - διαγραμμάτων). Θαλάσσιο Κτηματολόγιο. Διανομές γης. Αναδασμός (Θεσμικό πλαίσιο, Διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, Σύνταξη Αναδασμού).

12 [SE710] Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων Πολιτική Γης (μορφές, φορείς άσκησης, θεσμικό πλαίσιο, μεθοδολογίες και μέτρα) Πολιτική Γης και Κτηματολόγιο. Βασικές έννοιες Διαχείρισης Γης και οικονομικές θεωρίες. Αγορά ακινήτων (φορείς, έννοιες, δείκτες). Εκτιμήσεις Αξιών Γης Ακινήτων (ορισμός σκοπός εκτίμησης αξιών ακινήτων διαδικασία μέθοδοι εκτίμησης). Νομοθεσία αγοράς ακινήτων. Φορολογία ακινήτων. Στεγαστική πίστη. [SE720] Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα. Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση, μέτρα αντιμετώπισης. Κλιματολογία και κλιματική αλλαγή, διεθνείς συμβάσεις. Υδρολογικά φαινόμενα, επάρκεια, ποιότητα και ρύπανση υδάτων, μέτρα αντιμετώπισης. Εδάφη και υποβάθμιση εδάφους, διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ορυκτοί φυσικοί πόροι και το πρόβλημα της εξάντλησης των πηγών ενέργειας, ήπιες μορφές ενέργειας. Οικοσυστήματα και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Νομοθεσία Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. [SE730] Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία Εισαγωγή. Βασικές Έννοιες. Αρχές. Ορολογία και «ορολογίες». Αλληλένδετα και επικαλυπτόμενα επιστημονικά πεδία, επιστήμες και τεχνικές. Χαρτογραφικά, Γεωγραφικά, Γεω-γραφικά, Χωρικά και Γεωχωρικά Δεδομένα. Ψηφιακή Χαρτογραφία και Απεικόνιση/Οπτικοποίηση Χωροχρονικών Δεδομένων. Βιβλιογραφικές πηγές Πηγές στο διαδίκτυο «Ανοιχτά» Μαθήματα Δωρεάν δεδομένα Λογισμικά «Ανοιχτού κώδικα». Οργανισμοί, επιστημονικές ενώσεις και οργανώσεις συναφείς με την ψηφιακή χαρτογραφία και εφαρμογές της, χωρικά δεδομένα, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Είδη & Δομές Ψηφιακών Χωρικών & Χαρτογραφικών Δεδομένων Χαρακτηριστικά Χωρικών Δεδομένων. Σύνδεση Χωρικών Δεδομένων με άλλα Δεδομένα εισαγωγικές έννοιες. Λογισμικό & Εξοπλισμός. Πηγές & Τρόποι Παραγωγής Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Χωρικών Δεδομένων Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία (Volunteered Geographic Information) Crowdsourcing. Παραγωγοί Χωρικών Δεδομένων Εθνικές και διεθνείς υποδομές ΨΧΔ INSPIRE. Γεωαναφορά Δεδομένων. Βάσεις & Συστήματα Διαχείρισης Αλφαριθμητικών & Χωρικών Δεδομένων. Επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης ΒΔ/ΒΧΔ. Ομοιότητες και διαφορές Βάσεων Αλφαριθμητικών και Χωρικών Δεδομένων. Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΒΧΔ & CASE-Tools. Χωρικοχρονική Μοντελοποίηση. Τοπολογία. Λογικοφυσικός Σχεδιασμός ΒΧΔ και Μοντέλα. Διασύνδεση ΒΧΔ & ΒΑΔ και ΒΧΔ με άλλα Δεδομένα. Μεταδεδομένα και λεξικά δεδομένων. Ποιότητα Ψηφιακών Χωρικών Δεδομένων και ΒΧΔ. Εντοπισμός λαθών. Παράμετροι ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας. Συμβατότητα Χωρικών Δεδομένων (data) Λογισμικών (Software) Συσκευών/εξοπλισμού (Hardware) Πρότυπα ανταλλαγής Χωρικών Δεδομένων. Συμπίεση Ψηφιακών Χωρικών Δεδομένων. Ψηφιακή Χαρτογραφία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ψηφιακοί Άτλαντες και Χαρτογραφία Πολυμέσων. Νέες τεχνολογίες και συσκευές και Εφαρμογές τους στην Ψηφιακή Χαρτογραφία και στις ΒΧΔ (έξυπνα κινητά, ταμπλετ, GPS/GIS χειρός, κλπ., Δυναμική Χαρτογραφία (Animated Cartography) Υπόγεια Ψηφιακή Χαρτογραφία Χαρτογραφία εσωτερικών χώρων. Χαρτογραφία δικτύων. Χαρτογραφική Γενίκευση σε Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα. Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος και Ενημέρωση ΒΧΔ. Παραγωγή Αναλογικών Χαρτών με ψηφιακά δεδομένα. Ψηφιακοί Χάρτες και Εφαρμογές ΒΧΔ στο Διαδίκτυο (Web Mapping) Διανομή και Διάχυση ΨΧΔ. Συστήματα Αυτόματης Πλοήγησης, Κινητή (Mobile) Χαρτογραφία, ηλεκτρονικοί πλοηγοί. Χωρικό Μάρκετινγκ (Location Based Marketing/LBM), ΒΧΔ και ψηφιακή χαρτογραφία Χωρικές Υπηρεσίες (Location Based Services/LBS). Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Κτηρίων Επιφανείας Πόλεων City GML standard. Χαρτογραφία & Εφαρμογές με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Δορυφορική Χαρτογραφία. Ψηφιακά Γεωπαιχνίδια και ΒΧΔ. Ψηφιακή χαρτογραφία και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. [SE741] Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας Εμβάθυνση σε ειδικά κεφάλαια της σύγχρονης Φωτογραμμετρίας. Σειρά διαλέξεων από μέλη ΕΠ του Τμήματος αλλά και προσκεκλημένους επιστήμονες και ερευνητές, ειδικούς στην Φωτογραμμετρία, από τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό χώρο. Αφενός, οι διαλέξεις αφορούν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές της Φωτογραμμετρίας, όπως εκείνες στο Κτηματολόγιο, και άλλα μεγάλα έργα χαρτογράφησης που εκτελούνται με επίβλεψη του Δημοσίου, την Οδοποιία, την τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άλλες επίγειες εφαρμογές, και την φωτογραμμετρική χρήση δορυφορικών εικόνων. Αφετέρου, οι διαλέξεις περιλαμβάνουν θέματα εμβάθυνσης σε σύγχρονα πεδία εξέλιξης της Φωτογραμμετρίας, όπως ο συνδυασμός Φωτογραμμετρίας με δεδομένα από άλλες πηγές (Laser Scanning, LIDAR, GPS/INS), η μετρητική αξιοποίηση κοινών ψηφιακών μηχανών λήψης και μηχανών video, οι σύγχρονες τεχνικές αυτοματισμού και η επιστημονική και ερευνητική ώσμωση Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών. Κατά περίπτωση, ακόμα, στο πλαίσιο των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν σε μικρές ομάδες να μελετήσουν βιβλιογραφικά ένα ειδικότερο πεδίο της Φωτογραμμετρίας και να το παρουσιάσουν στην τάξη. Το μάθημα περιλαμβάνει, ακόμα, την ανά μικρές ομάδες εκπόνηση ενός πλήρους θέματος εξαμήνου σε ολοκληρωμένο θέμα πρακτικής εφαρμογής.

13 [SE742] Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη Εισαγωγικές έννοιες για τον χώρο, την περιφέρεια και την ανάπτυξη (χώρος, περιφέρεια, αειφόρος ανάπτυξη, πόροι κ.λπ.). Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Δείκτες μέτρησης χωρικών φαινομένων. Χρήσεις/καλύψεις γης, δίκτυα υποδομών. Το οικιστικό δίκτυο και η δυναμική του. Περιφερειακή ανάπτυξη. Χωροθέτηση δραστηριοτήτων. Περιφερειακές ανισότητες, σύγκλιση, συνοχή, περιφερειακή εξειδίκευση, ολοκλήρωση. Το περιφερειακό πρόβλημα και η ανάγκη ρύθμισης διαχείρισης του χώρου. Κίνητρα, γνώση, καινοτομία, νέες τεχνολογίες. SWOT ανάλυση. Η ρύθμιση του χώρου και το διοικητικό σύστημα. Χωρικά επίπεδα σχεδιασμού. Ιδιαίτερες κατηγορίες περιοχών (ορεινές, παράκτιες, παραμεθόριες, μητροπολιτικές κ.λπ.). Φυσικός και οικονομικός σχεδιασμός: στόχοι, στρατηγικές και μέσα. Χρηματοδοτικά μέσα σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Θεμελιώδεις έννοιες για το δίκαιο του περιβάλλοντος και τη σχέση του με τις χωροταξικές/περιφερειακές μελέτες. Χωροταξικές μελέτες και μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης. Ο ρόλος των Τοπογράφων Μηχανικών. Πρόσφατα δρώμενα και θεσμικές εξελίξεις για το χωροταξικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. [SE751] Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Σχεδιασμός, υλοποίηση, μέτρηση και υπολογισμός οριζοντιογραφικών και κατακόρυφων δικτύων ελέγχου. Ένταξη δικτύων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους. Σχεδιασμός τοπογραφικών εργασιών για την παραγωγή τοπογραφικών κτηματογραφικών διαγραμμάτων. Παραγωγή ψηφιακών υποβάθρων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (LIS). Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Έλεγχος ποιότητας τελικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε όλα τα μαθήματα Γεωδαισίας Τοπογραφίας που έχουν προηγηθεί (υποχρεωτικά και κατ επιλογήν) σε μια ολοκληρωμένη μελέτη αποτύπωσης κτηματογράφησης ημιαστικής/αγροτικής περιοχής (έκτασης περί τα στρ.), που περιλαμβάνει την ένταξή της στο κρατικό δίκτυο αναφοράς, πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου με δορυφορικές μεθόδους (GNSS) και αξιολόγηση ποιότητας του υφιστάμενου και νέου δικτυού, εφαρμογές τίτλων και διοικητικών πράξεων. Επίσης, περιλαμβάνει αποτυπώσεις με τη χρήση δορυφορικών (RTK) και επίγειων (με γεωδαιτικούς σταθμούς) τεχνικών, ίδρυση υψομετρικών δικτύων με συνδυασμένη χρήση χωροσταθμηση, GNSS και γεωδυναμικών μοντέλων βαρύτητας. Οι εργασίες των φοιτητών παραδίδονται στην τοπική κοινότητα. [SE752] Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Εισαγωγή. Μοντέλα γεωγραφικών δεδομένων, ανασκόπηση. Αναλυτικές μέθοδοι ΣΓΠ και χωρικά προβλήματα. Εννοιολογικό πλαίσιο. Ορολογία. Πεδία εφαρμογής. Συνεχή (ψηφιδωτά - raster) μοντέλα δεδομένων. Πλεγματικοί μορφότυποι και σύνολα γεωγραφικών δεδομένων (grid datasets). Δομή και αρχές λειτουργίας στη χωρική ανάλυση. Συγκριτικά πλεονεκτήματα και προβλήματα. Διακριτά και συνεχή πεδία. Ολοκλήρωση ενσωμάτωση διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων, μετατροπές. Αναπαράσταση, γεωγραφική αναφορά, πλαίσιο συντεταγμένων, ακρίβεια και διακριτική ανάλυση ψηφιδωτών δεδομένων. Μετασχηματισμοί. Τιμές ψηφίδας, ζώνες και περιοχές τιμών. Πίνακες ιδιοτήτων κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιγραφικής πληροφορίας σε ψηφιδωτά αρχεία. Αναταξινόμηση. Δημιουργία παράγωγης πληροφορίας. Μέθοδοι ΣΓΠ και ανάλυση της τρισδιάστατης γεωγραφικής πληροφορίας. Δυνατότητες και πεδία εφαρμογής. Μοντέλα επιφανειών. Αναλυτικές διαδικασίες και παράγωγη πληροφορία. Μέθοδοι παρεμβολής. Παραγωγή ισαριθμικών καμπυλών. Παραγωγή χαρτών κλίσης, προσανατολισμού, μοντέλα φωτοσκίασης και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Ανάλυση ορατότητας. Λειτουργίες υ- πολογισμού αποστάσεων και διεύθυνσης. Μοντέλα επιφανειών κόστους (cost surface models). Πλεγματικά χωρικά μοντέλα και μέθοδοι χωρικής ανάλυσης. Δυνατότητες και πεδία εφαρμογής. Αναλυτικές γεωμετρικές λειτουργίες, χωρικές σχέσεις και άντληση στατιστικής πληροφορίας ανά γεωγραφική ζώνη. Υπολογισμοί, μαθηματικές πράξεις σε πλεγματικά αρχεία. Λογικές επερωτήσεις (inquiries) και άντληση συνδυασμένης πληροφορίας. Ανάλυση απόστασης, εγγύτητας και γειτνίασης. Άντληση συνδυασμένης στατιστικής πληροφορίας. Δημιουργία μοντέλων πυκνοτήτων και χωρικές κατανομές. Πλεγματικά δεδομένα και πράξεις μεταξύ χαρτών (Map Algebra). Χωροθετήσεις δραστηριοτήτων με χρήση πλεγματικών δεδομένων. Ταξινομήσεις του γεωγραφικού χώρου και μοντέλα κόστους προσπέλασης και πρόσβασης (travel cost / accessibility models). Ανάλυση γεωμετρικών δικτύων και Σ.Γ.Π. Γενικές αρχές, πεδία εφαρμογής. Στοιχεία δικτύου και δομή. Περιγραφική πληροφορία συνδεδεμένη με τα στοιχεία δικτύου. Κατασκευή δικτυακού μοντέλου. Τοπολογία δικτύων. Κατανομές, χωροθετήσεις, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εντός δικτύου (location allocation models). Μοντέλα βέλτιστων διαδρομών (optimal / least cost routes). Εφαρμογές ΓΣΠ και Περιβαλλοντικά προβλήματα εφαρμογές: Διαχείριση υδατικών πόρων και μελέτη σκοπιμότητας λιμνοδεξαμενής. Χάρτες επικινδυνότητας (Risk Mapping) με εφαρμογή σε πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα χωρικής διασποράς ασθενειών. Προγραμματισμός σε περιβάλλον GIS. Αναλυτικές διαδικασίες και δημιουργία αντίστοιχων μοντέλων λειτουργίας. (Model Builder). Εφαρμογές στην αρχαιολογία.

14 [SE761] Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων Σύστημα: Βασικές έννοιες, αρχές, ορισμοί. Τα μέρη ενός συστήματος. Η συστημική θεωρία και η καρτεσιανή προσέγγιση. Συστήματα διαφόρων ειδών και συστήματα διαφορετικών επιπέδων. Το τέλειο σύστημα. Πληροφορία Διαδικασία Απόφαση. Συστήματα παραγωγής Συστήματα πληροφοριών Συστήματα αποφάσεων. Η έννοια του συστήματος για τον Τοπογράφο Μηχανικό και το επάγγελμά του. Κύκλος ζωής και κύκλος ανάπτυξης ενός συστήματος. Ανάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων Υλοποίηση συστημάτων. Εργαλεία και θεωρίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων. Παραδείγματα και εφαρμογές συστημάτων. Μοντέλα αναπαράστασης της πραγματικότητας. Βασικές έννοιες του χωρο χρόνου και δυνατότητες μοντελοποίησης του. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Είδη οντοτήτων και είδη σχέσεων. Υπολογιστική Γεωμετρία και εφαρμογές της στις Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Βάσεις και συστήματα διαχείρισης χωρικών ψηφιακών δεδομένων Επίπεδα σχεδιασμού Ιδιαιτερότητες των Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και του σχεδιασμού τους. Entity/Relation και UML. Χωρικές/Χαρτογραφικές/Γεωγραφικές/Χωρικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Data Warehouse. Data Mining. ΒΧΔ και λήψη απόφασης. Εννοιολογικός σχεδιασμός Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και CASE tools. Συγκριτική παρουσίαση εννοιολογικών μοντέλων. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων πολλαπλών κλιμάκων / πολλαπλών αναπαραστάσεων. Προτεινόμενες λύσεις και άλυτα προβλήματα. Μεταδεδομένα και λεξικά δεδομένων για Βάσεις Χωρικών / Χαρτογραφικών Δεδομένων πολλαπλών κλιμάκων. Προσφερόμενα εργαλεία. Αναπάντητα ερωτήματα. Ένταξη Βάσεων Χωρικών Δεδομένων σε Συστήματα (ενεργειών/διαδικασιών/παραγωγής, πληροφοριών, αποφάσεων): οι ρόλοι τους και οι αλληλοσυσχετίσεις τους. Συσχετισμός βάσεων χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια Συστημάτων. Κριτική παρουσίαση των προσφερόμενων λύσεων. [CSE552] Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ Κόμβοι) Υπόβαθρα Ακρίβειες. Στάδια Μελέτης Οδικών Έργων. Υπολογισμός Κίνησης Γαιών. Απαλλοτριώσεις. Απορροή Ομβρίων. Ορατότητες. Τυπικές Διαμορφώσεις. Γεωμετρικός Σχεδιασμός Σηράγγων. Ισόπεδοι Κυκλικοί Κόμβοι Επιλογή Λειτουργία. Ανισόπεδοι Κόμβοι Επιλογή Λειτουργία. Προμετρήσεις. Προϋπολογισμός. Στοιχεία Οδικής Ασφάλειας. Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο ΠΑΛΙΟ http://eclass.survey.teiath.gr NEO

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Ι. Υποχρεωτικά A/A Κωδ. Μαθήματα ECTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΤΜ* 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. 6209 Γραμμική Άλγεβρα & 4,0 Αναλυτική Γεωμετρία 2. 6210 Μαθηματική Ανάλυση 4,5 3. 6211 Εισαγωγή στην Πληροφορική 4,0 4. 6003 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΤΕΛΙΚΟ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

ύο λόγια από τους συγγραφείς.

ύο λόγια από τους συγγραφείς. ύο λόγια από τους συγγραφείς. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τους συγγραφείς με σκοπό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Τοπογραφίας Ι. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τον απλούστερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΑ 31/1/2015 8.30 Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις,,, 12.00 Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις χαράξεις),, 12.00 Στοιχεία επεξεργασίας σημάτων 18.00 Αστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης

Εισαγωγή στα Δίκτυα. Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί. 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016. Χριστόφορος Κωτσάκης Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Εισαγωγή Τι είναι δίκτυο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Γεωδαισία Μοιράζω τη γη (Γη + δαίομαι) Ακριβής Έννοια: Διαίρεση, διανομή /μέτρηση της Γής. Αντικείμενο της γεωδαισίας: Ο προσδιορισμός της μορφής, του

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1962. Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα Για την απόκτηση του διπλώματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 8: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Γεωμετρικές Διορθώσεις. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2015-2 0 1 6 ΔΕ 29/8/2016 8.30 6212 Παραστατική & Προοπτική 12.00 6085 Αριθμητική,,,, Α002, ΤΡ 30/8/2016 15.00 6103 Κοινωνιολογία του Χώρου 12.00 6120 Πολεοδομία (Υ), Α002,,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ DATUM Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια)

Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΜΕ801 Χαρτογραφία 1 Μάθηµα επιλογής χειµερινού εξαµήνου Πάτρα, 2016 Συνέχεια της ζήτησης για την έννοια του χάρτη Βασικά συστατικά των χαρτών (συνέχεια) Βασίλης Παππάς, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα

ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ἁλωτά γίγνετ ἐπιμελείᾳ και πόνῳ ἄπαντα ISBN 978-960-456-205-3 Copyright, Μάρτιος 2010, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τοπογραφικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Λύση ΔΕ, αντίστροφο πρόβλημα αυτής... 3 Ασκήσεις... 10 1.3 ΔΕ πρώτης τάξης χωριζομένων μεταβλητών... 12 Ασκήσεις... 15 1.4 Ομογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ 4η παρουσίαση Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 4ο εξάμηνο http://eclass.survey.teiath.gr Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, Σημειώσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Αιθουσόγραμμα / Πρόγραμμα Εργαστηρίων Αίθουσα: Κ16.009 (Α) ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι Αριθμός Έκδοσης: v6 Ημ/νία Έκδοσης: 18-10-2015 Ο υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Πέτσα Αίθουσα: Κ16.006 (Γ) Θεωρϊα ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 3 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 3 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 3 0 Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής Επίγειες Γεωδαιτικές Μετρήσεις Μήκη Γωνίες Υψομετρικές διαφορές Παράμετροι οργάνων μέτρησης Ανάγνωση/Μέτρηση Σφάλμα/Αβεβαιότητα Μήκη Μέτρηση Μήκους Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων (1)

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή, Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων (1) 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Δευτέρα, 16.1.2017 Τρίτη, 17.1.2017 Τετάρτη, 18.1.2017 Πέµπτη, 19.1.2017 Παρασκευή, 20.1.2017 Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων (1) Συγκοινωνιακή Τεχνική (5) (301, 302, 303, 307) Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Η Τοπογραφία είναι ο επιστημονικός χώρος μέσω του οποίου κατόρθωσε να επιτύχει ο άνθρωπος την απεικόνιση τμημάτων της γήινης επιφάνειας στο επίπεδο. Ενδιάμεσο και απαραίτητο στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 15 1. Γενικά.. 15 Επιφάνεια 15 Ευθειογενεί επιφάνειε. 15 Επιφάνειε δευτέρου βαθμού.. 16 2. Μερικέ επιφάνειε δευτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 1ο εξάμηνο: Θεωρ. Ασκ.Eργ. 1. Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες (Ν. Ατρέας, Α. Κεχαγιάς) 3 1 2. Φυσική I ( Α. Τροχίδης) 4 2 3. Γεωπληροφορική I (Πιτσούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός

ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 2 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 3 ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 4 ΤΟΜΟΣ Α : Συμβολικός Προγραμματισμός 5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Καθηγητής Α.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μαθηματικός ΟΔΗΓΟΣ στη ΧΡΗΣΗ του ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... xi Foreword... xv Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ)... 1 1.2 Λογισμικό (Software) για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων... 5 1.3 Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1. ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες μαθήματος "Φωτογραμμετρία ΙΙΙ" (0) Γ. Καρράς_12/2011

ιαφάνειες μαθήματος Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (0) Γ. Καρράς_12/2011 Ιστορική Εξέλιξη Φωτογραμμετρίας 1525 Dürer νόμοι προοπτικής 1759 Lambert εμπροσθοτομία 1839 Daguerre φωτογραφία 1851 Laussedat μετρογραφία 1858 Meydenbauer φωτογραμμετρία 1897 Scheimpflug θεωρία αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Επιμέλεια: Καραγιάννης Β. Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος: 016-017 Μαθηματικός Περιηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου

Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 / Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 1. Σε τί διαφέρουν η ψηφιακή χαρτογραφία και η αναλογική χαρτογραφία; 2. Ποιές λειτουργίες επιτελεί ο χάρτης; 3. Ποιά προϊόντα παρέχει η ψηφιακή χαρτογραφία και ποιές

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Νέα Ύλη για τις Κατατακτήριες από 2012 και μετά στην Φυσική Ι. Για το 1ο εξάμηνο. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι -ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Νέα Ύλη για τις Κατατακτήριες από 2012 και μετά στην Φυσική Ι. Για το 1ο εξάμηνο. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι -ΜΗΧΑΝΙΚΗ στην Φυσική Ι ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι -ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1. Κινηματική (ευθύγραμμη και καμπυλόγραμμη κίνηση) 2. Σχετική κίνηση-μετασχηματισμοί Lorentz 3. Δυναμική ενός σωματιδίου (Νόμοι της δυναμικής-ορμή-στροφορμήσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Το αντικείμενο του θέματος είναι η ταχυμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της περιοχής που ορίζεται από τo Σκαρίφημα Λιμνίου με Συντεταγμένες Σημείων το οποίο παραδόθηκε στο μάθημα και βρίσκεται στο eclass.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Περιγραφή μαθημάτων 3 ου εξαμήνου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Περιγραφή μαθημάτων 3 ου εξαμήνου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Περιγραφή μαθημάτων 3 ου εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Φυσική 'Ωρες Μαθήματος : 4 Ελεύθερες ταλαντώσεις. Απλή αρμονική κίνηση. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση: φθίνουσες

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ προς τους φοιτητές/τριες που θα πάρουν μέρος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2016 Αντικείμενο του μαθήματος Το αντικείμενο των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

510 Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών

510 Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών 510 Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών Το νέο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας που εντάσσεται στη σχολή Τεχνολογικών. Εφαρμογών του ΤΕΙ Σερρών, ιδρύθηκε με Π.Δ. 200/6-9-1999. Το αντικείμενο-περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί

Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Ενότητα 4: Μοντέλα Ανάλυσης και Εξισώσεις Παρατηρήσεων Δικτύων Χριστόφορος Κωτσάκης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 11 Μέρος Α: Στοιχεία Αλγοριθμικής... 15 1 Επίλυση προβλημάτων με Η/Υ... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Αλγόριθμοι-αλγοριθμικά προβλήματα... 20 1.3 Το μαθηματικό μοντέλο... 26

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών

Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών Ενημερωτικό σεμινάριο για το μάθημα των Ασκήσεων Υπαίθρου Οδηγίες για τις μετρήσεις πεδίου, βασικές συμβουλές και γενική περιγραφή εργασιών (θεματικές ενότητες 4, 5, 6, 7) Χ. Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα