ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014)"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 ο 1 CSE110 Ανώτερα Μαθηματικά Ι ΜΓΥ Υ CSE120 Φυσική ΜΓΥ Υ CSE130 Πληροφορική & Προγραμματισμός ΜΓΥ Υ CSE140 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας Τοπογραφίας ΜΕΥ Υ SE150 Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3Δ Χώρου ΜΓΥ Υ SE160 Σχέδιο/Ηλεκτρονική Σχεδίαση ΜΓΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 2 ο 1 CSE210 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ ΜΓΥ Υ SE220 Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού ΜΓΥ/ ΜΑΔ Υ SE230 Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ SE240 Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων ΜΕΥ Υ SE250 Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία ΜΕΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 3 ο 1 SE310 Αποτυπώσεις Χαράξεις ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE320 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE330 Φωτογραμμετρία Ι ΜΕΥ Υ SE340 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE350 Υδραυλικά Συστήματα ΜΕΥ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 4 ο 1 CSE410 Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας ΜΓΓ/ΜΕΥ Υ CSE420 Τεχνική Υδρολογία & Αντιπλημμυρικά Έργα ΜΕΥ Υ CSE430 Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) ΜΕΥ Υ SE440 Γεωδαισία ΜΕ Υ SE450 Φωτογραμμετρία ΙΙ ΜΕ Υ SE460 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ/ΜΑΔ Υ Σύνολο ΤΜ (τύπος μαθήματος): ΜΓΥ (γενικού υποβάθρου), ΜΕΥ (ειδικού υποβάθρου), ΜΕ (ειδίκευσης), ΜΓΓ (γενικών γνώσεων), ΜΑΔ (ανάπτυξης δεξιοτήτων), ΕΜ (είδος μαθήματος), Υ (υποχρεωτικό), Ε (επιλογής υποχρεωτικό), Θ (θεωρία), ΑΠ (ασκήσεις πράξης), Ε (εργαστήριο), Ω/Ε (ώρες/εβδομάδα), ΦΕ (φόρτος εργασίας/εξάμηνο), ΠΜ (πιστωτικές μονάδες), CE# (μάθημα Πολιτικών Μηχανικών), SE# (μάθημα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής), CSE# (κοινό μάθημα)

2 ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 ο 1 SE510 Δορυφορικός Εντοπισμός ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE520 Γεωδαιτικές Τοπογραφικές Εφαρμογές ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE530 Τηλεπισκόπηση ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE540 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων ΜΕ/ΜΑΔ Υ CSE551 Πολεοδομία ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE560 Κτηματολόγιο ΜΕ/ΜΑΔ Υ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 6 ο 1 SE610 Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE620 Φωτογραμμετρία ΙΙΙ ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE630 Γεωγραφική Ανάλυση ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ CSE642 Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE650 Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ α SE661 Πλοήγηση & Υδρογραφία ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ β SE662 Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο 1 SE710 Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων ΜΕ Υ SE720 Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΓΓ/ΜΕΥ Υ SE730 Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία ΜΕΥ/ΜΑΔ Υ α SE741 Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ β SE742 Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη ΜΕΥ ΕΥ α SE751 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ β SE752 Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ α SE761 Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων ΜΕΥ ΕΥ β CSE552 Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ Κόμβοι) ΜΕ/ΜΑΔ ΕΥ Σύνολο ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο 1 SE810 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ/ΜΑΔ Υ SE820 Πρακτική Άσκηση ΜΕ/ΜΑΔ Υ Σύνολο

3 [CSE110] Ανώτερα Μαθηματικά Ι Διανυσματικός λογισμός: έννοια ελεύθερου διανύσματος, συγγραμμικά, συνεπίπεδα διανύσματα, συστήματα συντεταγμένων, καρτεσιανές, πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. Μοναδιαία διανύσματα, εσωτερικό, εξωτερικό και μικτό γινόμενο διανυσμάτων. Γεωμετρική ερμηνεία των διανυσματικών γινομένων. Ευθεία στο χώρο: διανυσματική εξίσωση, αναλυτικές και παραμετρικές εξισώσεις ευθείας. Απόσταση σημείου από ευθεία. Επίπεδο: διανυσματική, αναλυτική και παραμετρικές εξισώσεις επιπέδου. Απόσταση σημείου από επίπεδο. Καμπύλες στο επίπεδο και στον χώρο. Πίνακες: ορισμός, κατηγορίες πινάκων, ιδιότητες και πράξεις πινάκων. Κλιμακωτή μορφή πίνακα. Αλγόριθμος μετασχηματισμού πίνακα σε κλιμακωτό πίνακα. Ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα: ορισμός και ιδιότητες. Εφαρμογή στα Γραμμικά Συστήματα. Προσαρτημένος τετραγωνικού πίνακα. Αντιστρέψιμοι Πίνακες. Τύπος αντιστροφής. Κλιμάκωση πίνακα με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss. Αλγόριθμος υπολογισμού αντίστροφου πίνακα. Τετραγωνικές μορφές πινάκων, συμμετρικοί πίνακες και εφαρμογές. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πίνακα. Γενικά περί συναρτήσεων. Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής, τριγωνομετρικές, υπερβολικές συναρτήσεις και αντίστροφες αυτών, συνέχεια συνάρτησης. Παράγωγος και εφαρμογές της, μελέτη και γραφική παράσταση συνάρτησης, τοπικά ακρότατα, μέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων, κυρτότητα και σημεία καμπής. Γεωμετρική σημασία παραγώγου. Παράγωγοι ανωτέρας τάξης. Αναφορά σε συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, παραδείγματα για τον μηχανικό. Αόριστο ολοκλήρωμα και μέθοδοι ολοκλήρωσης, ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές του. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Αλλαγή μεταβλητών, εφαρμογές. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Εφαρμογές τους στον υπολογισμό επιφάνειας, μήκους καμπύλης, κέντρο βάρους, ροπή αδράνειας. [CSE120] Φυσική Δυναμική υλικού σημείου. Αρχή διατήρησης ενέργειας. Δυναμική στερεού σώματος. Αρχή διατήρησης ορμής στροφορμής. Ταλαντώσεις: αρμονικές, φθίνουσες, εξαναγκασμένες. Μηχανικά κύματα: είδη κυμάτων, ιδιότητες, ένταση κύματος, εξασθένηση. Στάσιμα κύματα, φαινόμενο Doppler. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα: ενέργεια, πυκνότητα ενέργειας, πίεση κύματος, διάνυσμα Poynting. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα (απορρόφηση-σκέδαση). Γεωμετρική οπτική: θεώρηση ακτίνων, φαινόμενα ανάκλασης και διάθλασης, πόλωση φωτός, χαρακτηριστικά φακών και κατόπτρων. Laser: αρχή λειτουργίας, ιδιότητες και είδη. Ασκήσεις πράξης σε όλες τις ενότητες. [CSE130] Πληροφορική & Προγραμματισμός Η γλώσσα επιστημονικού προγραμματισμού Matlab. Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων Matlab. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Αλγοριθμική. Λογικό διάγραμμα. Μεταβλητές και σταθερές, ονοματολογία και τύποι, εντολές εισόδου και ε- ξόδου, εντολές εκχώρησης τιμών, αριθμητικές παραστάσεις, εσωτερικές συναρτήσεις, προγράμματα με απλή ακολουθιακή δομή. Δομές επανάληψης και δομές ελέγχου, χρήση αρχείων για είσοδο/έξοδο δεδομένων, προγράμματα με σύνθετη δομή. Μεταβλητές με δείκτες, διανύσματα, πίνακες, μητρώα και πράξεις μεταξύ τους. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις χρηστών. Ασκήσεις και απλές εφαρμογές της ειδικότητας. Ειδικά εργαλεία χειρισμού πινάκων, διαχείριση μητρώων, γραφήματα, στατιστική ανάλυση. Εργαλεία δημιουργίας γραφικών παραστάσεων. Εργαλεία ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Λύση προβλημάτων της ειδικότητας του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Αρχεία δεδομένων και σύνδεση του MATLAB με άλλες εφαρμογές (Fortran, Excel, κ.ά.) με την τυποποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων για συμβατότητα και μεταφορά. Εξειδικευμένη χρήση του Διαδικτύου για ανεύρεση πηγών πληροφόρησης και συλλογή δεδομένων. Σύνδεση των προγραμμάτων MATLAB με το Διαδίκτυο. [CSE140] Βασικές Αρχές Γεωδαισίας Τοπογραφίας Διάκριση Γεωδαισίας Τοπογραφίας. Εισαγωγή στην Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ήλιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Ιστορικά. Η Νευτώνεια θεωρία και η Γη. Αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) και πυκνότητα αναπαράστασης. Χάρτες και διαγράμματα. Επιφάνειες αναφοράς και συστήματα συντεταγμένων. Μοντέλο ΦΓΕ και μετρήσεις. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Ελλειψοειδή αναφοράς. Το γεωδαιτικό datum. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές) μονάδες μετρήσεων κλίμακες. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων. Μέτρα ακρίβειας των μετρήσεων. Μετάδοση σφαλμάτων. Αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων. Χάραξη ευθυγραμμίας. Μηχανική μέτρηση αποστάσεων. Εργασίες πεδίου, σύνταξη διαγράμματος, μέθοδος σχεδίασης. Υπολογισμοί εμβαδών (απλά γεωμετρικά σχήματα, ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες).

4 [SE150] Γεωμετρία & Απεικονίσεις του 3Δ Χώρου Η Γεωμετρία για τον Τοπογράφο Μηχανικό. Η Έννοια της Μέτρησης, της Τοπογραφικής αποτύπωσης και της γεωμετρικής απεικόνισης. Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Συστήματα Αναφοράς. Σημείο. Ευθεία. Καμπύλη. Επίπεδο. Επιφάνεια. Μελέτη των σχέσεων μεταξύ αντικειμένων. Σημείο με Ευθεία, Πολύγωνο και Επίπεδο. Σχέση Ευθείας με Επίπεδο. Κλίση/Διεύθυνση ευθείας. Διευθύνοντα συνημίτονα. Παραλληλία, Καθετότητα, Συνευθειακότητα, Συνεπιπεδότητα, Αλληλοτομία, Γωνία Τομής. Ισοδύναμες Αναλυτικές Εκφράσεις. Κωνικές τομές. Επιφάνειες δευτέρου βαθμού. Εφαρμογές στην Τοπογραφία. Γραμμικοί Μετασχηματισμοί. Κλίμακα. Μετάθεση. Στροφή. Μετασχηματισμός Στερεού Σώματος - Ομοιότητας. Αφινικός και Προβολικός Μετασχηματισμός. Αντίστροφοι Μετασχηματισμοί. Παράμετροι. Ιδιότητες. Μη γραμμικοί μετασχηματισμοί. Εφαρμογές στην Γεωματική. Γενικά περί Προβολών. Κεντρική Προβολή. Παράλληλη Προβολή. Ορθή Προβολή. Μέθοδοι Παραστάσεων. Κάτοψη. Όψη. Αξονομετρία. Προοπτική. Όραση και Κεντρική Προβολή. Η λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Σημεία και Ευθεία Φυγής. Εισαγωγή στην Προβολική Γεωμετρία. Αναπτύγματα. Μη Αναπτυκτές Επιφάνειες. Άλλες Απεικονίσεις. Η Τρισδιάστατη Απεικόνιση μέσω Η/Υ. Εισαγωγή στα Γραφικά Υπολογιστών και σε Περιβάλλοντα CAD. Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις Κανονικών Στερεών ή Αντικειμένων με Τυχαίο Ανάγλυφο (Μοντέλα Εδάφους). Περιγραφή Τρισδιάστατων Αντικειμένων μέσω Σημείων, Ακμών, Τριγώνων, Πολυγώνων. Εισαγωγή στον Τριγωνισμό Σημειοσυνόλων (2D/ 3D Τριγωνισμός Delaunay Διάγραμμα Voronoi). [SE160] Σχέδιο/Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ιστορική αναδρομή στο σχέδιο. Η σύγχρονη χρήση του. Κλίμακα. Χάρτες και χαρτογραφία. Επιφάνειες και όργανα γραφής, Οργάνωση σχεδιαστηρίου, Μεγέθη χαρτιών σχεδίασης. Είδη σχεδίων και χαρακτηριστικά τους Είδη προβολών. Ορθή προβολή. Αξονομετρική προβολή και συνήθεις αξονομετρικές προβολές. Τοπογραφικές μετρήσεις και όργανα μετρήσεων. Απόδοση των μετρήσεων στο σχέδιο. Ισοϋψείς καμπύλες και η αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας. Η αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας για τον σχεδιασμό τεχνικών έργων. Τομές επιφάνειας και τομές κατά μήκος αξόνων (μηκοτομές). [CSE210] Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙ Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Όρια συνάρτησης δύο μεταβλητών. Παραγώγιση (μερική παράγωγος). Συστήματα συντεταγμένων. Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών. Διπλά ολοκληρώματα. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις: Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Γραμμικές διαφορικές δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, υποβιβασμός τάξης, εξισώσεις Euler-Cauchy. Μέθοδος μετασχηματισμού Laplace. Πιθανότητες: Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων - βασικές έννοιες. Τυχαίες μεταβλητές. Μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση. Κατανομές πιθανότητας. Διακριτές και συνεχείς κατανομές. Στατιστική: Βασικές έννοιες: πληθυσμός, δείγμα, συχνότητες. Περιγραφική στατιστική. Δειγματοληπτικές κατανομές και θεωρία κανονικού πληθυσμού. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. [SE220] Αριθμητικές Μέθοδοι & Τεχνικές Προγραμματισμού Προχωρημένες δομές δεδομένων στο Matlab. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Συμβολικός προγραμματισμός. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (αντικείμενο - object, κλάση - class). Πολυώνυμα και πολυωνυμική παρεμβολή. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Γραμμική παρεμβολή. Ρίζες συναρτήσεων. Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Αριθμητικά σφάλματα. Επίλυση γραμμικών συστημάτων αντιστροφή πίνακα. Παραγοντοποίηση, μέθοδοι Gauss, Cholesky. Επίλυση μη γραμμικών συστημάτων. Ανάπτυγμα Taylor. Επαναληπτικές μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημάτων. Νόρμες πινάκων. Δείκτης κατάστασης αντιστρέψιμου πίνακα. Αραιοί πίνακες. Απεικονιστικές μέθοδοι σε δύο και τρεις διαστάσεις, τροποποίηση, αποθήκευση και εξαγωγή γραφημάτων. Ανάπτυξη διαδραστικών GUI εφαρμογών σε Matlab. Παραδείγματα σε εφαρμογές Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, συνορθώσεις, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, επεξεργασία σήματος και εικόνας). [SE230] Τοπογραφικά Όργανα & Μέθοδοι Μετρήσεων Όργανα και τεχνικές μέτρησης γωνιών και διευθύνσεων: Περιγραφή θεοδολίχου, των μερών του και του τρόπου λειτουργίας του. Συστήματα κατακορύφωσης και αναγνώσεων, οπτικομηχανικά και ηλεκτρονικά μέσα ανάγνωσης. Μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα και οπτικό πεδίο τηλεσκοπίου. Απόδοση θεοδολίχων. Κατηγορίες θεοδολίχων. Συνθήκες θεοδολίχων, έλεγχοι και ρυθμίσεις (κατακορυφότητα πρωτεύοντα άξονα, καθετότητα σκοπευτικού δευτερεύοντα άξονα, δείκτης κατακόρυφου κύκλου). Σφάλματα οργάνων (διαίρεσης και εκκεντρότητας κύκλων, καθετότητας αξόνων). Μέθοδοι μέτρησης γωνιών (μέθοδος περιόδων, διευθύνσεων). Συστήματα κέντρωσης. Εκτίμηση ακρίβειας γωνιομετρήσεων. Όργανα και τεχνικές μέτρησης μηκών: Μηχανικές μέθοδοι. Οπτικές μέθοδοι (παραλλακτική μέθοδος, ταχυμετρία). Ηλεκτρομαγνητική μέτρηση μηκών EDM (ατμοσφαιρικές διορθώσεις, σταθερά πρίσματος). Σύγχρονοι γεωδαιτικοί σταθμοί: Βασική κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά. Όργανα και τεχνικές μέτρησης υψομετρικών διαφορών: Σφάλματα λόγω καμπυλότητας της γης και διάθλασης. Χωροβάτης. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες χωροβατών. Αυτόματοι χωροβάτες. Συνθήκες, έλεγχοι. Χωροσταθμικοί κανόνες (σταδίες). Σφάλματα χωροβάτη, συστηματικά και τυχαία σφάλματα μετρήσεων με χωροβάτη. Γεωμετρική χωροσταθμηση, χωροσταθμική όδευση (απλή διπλή), σφάλμα κλεισίματος, επιτρεπτά όρια.

5 [SE240] Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Παρατηρήσεων Η θεωρία σφαλμάτων και οι επικαλύψεις της με άλλες επιστημονικές περιοχές. Πεδία εφαρμογών της θεωρίας σφαλμάτων στα αντικείμενα του Τοπογράφου Μηχανικού. Μετρήσεις και σφάλματα. Είδη σφαλμάτων. Στοιχεία από την θεωρία πιθανοτήτων και την στατιστική. Τυχαίες μεταβλητές και σφάλματα παρατηρήσεων. Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Εκτίμηση από πολλαπλές μετρήσεις. Κατανομές πιθανοτήτων για διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Η «κανονική» κατανομή. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις. Εσωτερική και εξωτερική ακρίβεια, αξιοπιστία. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Πολυδιάστατη κανονική κατανομή. Έλλειψη και ελλειψοειδές σφάλματος. Νόμος μετάδοσης μεταβλητοτήτων-συμμεταβλητοτήτων. Εκτίμηση παραμέτρων και συνόρθωση παρατηρήσεων. Μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για γραμμικές συναρτήσεις. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για μη γραμμικές συναρτήσεις. Παραδείγματα επιλύσεων συνορθώσεων. [SE250] Γενική & Μαθηματική Χαρτογραφία Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Αρχές, Ορισμοί. Ορολογία και «ορολογίες». Αλληλένδετα και επικαλυπτόμενα επιστημονικά πεδία, επιστήμες και τεχνικές. Βιβλιογραφικές πηγές Πηγές στο διαδίκτυο «Ανοιχτά» Μαθήματα Δωρεάν δεδομένα. Οργανισμοί, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις συναφείς με την χαρτογραφία και εφαρμογές της και χαρτογραφικά δεδομένα. Ιστορικά Στοιχεία. Στοιχεία Θεωρητικής και Μαθηματικής Χαρτογραφίας Χαρτογραφικά Δεδομένα. Επίπεδο Αναφοράς Συστήματα Συντεταγμένων στο Επίπεδο και στον Χώρο Μετασχηματισμοί. Σφαίρα Αναφοράς Συστήματα Συντεταγμένων στην Σφαίρα. Ελλειψοειδές Συστήματα Συντεταγμένων στο ΕΕΠ. Θεωρία Χαρτογραφικών Παραμορφώσεων. Είδη και Χαρακτηριστικά Χαρτογραφικών Προβολών. Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς (ΓΣΑ). Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων. ΕΕΠ, Προβολές, ΓΣΑ και Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων στην Ελλάδα. Τοπογραφικός Χάρτης Βασικές Έννοιες της Γραφικής Σημειολογίας Τοπογραφική Χαρτογραφία Σύμβολα Χρώματα. Χαρτογραφική Ονοματολογία Αλφαριθμητική Χαρτογραφική Σημειολογία Τοπωνύμια σε Τοπογραφικούς Χάρτες. Κανόνες Χαρτογραφικής Παρουσίασης και Σύνθεσης Τοπογραφικών Χαρτών. Χαρτογραφική Γενίκευση. Σύλληψη, Σχεδιασμός, Σύνταξη, Κατασκευή, Ενημέρωση και Αναθεώρηση των Τοπογραφικών Χαρτών. Εκτύπωση και Παραγωγή Τοπογραφικών Χαρτών. Κατασκευαστές / Παραγωγοί Χαρτών και Χαρτογραφικών Δεδομένων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Κατηγοριοποιήσεις και Είδη Χαρτών. Χρήσεις Τοπογραφικών Χαρτών Χαρτομετρία Αποστάσεις και Χάρτης. Άλλοι Χάρτες και Χρήσεις τους. Βασικές Έννοιες Ναυτικών Χαρτών και Στοιχεία Χρήσης τους. Χάρτης και Λήψη Απόφασης. Χάρτης και Προπαγάνδα. Χαρτογραφία για Ειδικές Κατηγορίες Χρηστών και Σκοπών. Χαρτογραφία και Τέχνες ΜΜΕ Διαφήμιση. Έρευνα στην Χαρτογραφία. [SE310] Αποτυπώσεις Χαράξεις Πύκνωση δικτύων οριζοντίου ελέγχου. Τομές. Εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, ακρίβειες. Μέθοδος Hansen. Πολυγωνομετρία. Είδη πολυγωνικών οδεύσεων. Επιλογή οργάνων, μετρήσεις, διορθώσεις, αναγωγές. Επίλυση πολυγωνικών οδεύσεων, ακρίβειες. Οδεύσεις ακριβείας, η μέθοδος των τριών τριπόδων. Υψομετρία με επίγειες μεθόδους. Γεωμετρική και Τριγωνομετρική χωροστάθμηση. Χωροσταθμήσεις ακριβείας. Επίλυση διπλής χωροσταθμικής όδευσης και μεθοδολογίες κατανομής του σφάλματος. Σφάλματα και ακρίβειες χωροσταθμήσεων. Εφαρμογές τριγωνομετρικής υψομετρίας. Αποτυπώσεις. Μέθοδοι α- ποτύπωσης. Ταχυμετρική αποτύπωση. Τήρηση αυτοσχέδιου υπαίθρου. Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης περιοχής. Αναγνώριση περιοχής, εγκατάσταση δικτύων (πολυγωνομετρικό δίκτυο και υψομετρικό δίκτυο), λήψη στοιχείων εδάφους, παραδοτέα τοπογραφικής αποτύπωσης. Υψομετρική αποτύπωση αξόνων. Βασικά στοιχεία κατά μήκος και κατά πλάτος τομών. Εργασίες πεδίου και υπολογισμοί. Γενικές αρχές χαράξεων τεχνικών έργων, όργανα, ακρίβειες. Δίκτυα ελέγχου χαράξεων. Απόλυτη εσωτερική ακρίβεια χαράξεων τεχνικών έργων. Υλοποίηση χαρακτηριστικών σημείων τεχνικού έργου. Βασικές χαράξεις. Χάραξη ευθυγραμμίας. Χάραξη πύκνωση ευθυγραμμίας μεταξύ αμοιβαία ορατών σημείων. Χάραξη πύκνωση ευθυγραμμίας μεταξύ μη αμοιβαία ορατών σημείων. Χάραξη γωνίας. Χάραξη καμπύλων. Κυκλικές καμπύλες σε οριζόντιο επίπεδο. Απλή κυκλική καμπύλη. Χάραξη πρωτευόντων σημείων κυκλικού τόξου. Χάραξη δευτερευόντων σημείων κυκλικού τόξου με ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες. Σύνθετη κυκλική καμπύλη. Υπολογισμός στοιχείων χάραξης σύνθετης κυκλικής καμπύλης. Αντίρροπες κυκλικές καμπύλες. Χάραξη αντίρροπης κυκλικής καμπύλης. Κλωθοειδής καμπύλη. Μαθηματική εξίσωση κλωθοειδούς καμπύλης. Κλωθοειδής καμπύλη μεταξύ ευθείας και κυκλικού τόξου. Χάραξη καννάβου. Διόρθωση γωνιών και μηκών για την χάραξη σημείων. Βασικοί υπολογισμοί εμβαδού και όγκου χωματισμών.

6 [SE320] Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί Τοπογραφικά δίκτυα, βασικές έννοιες και ορισμοί. Εγκατάσταση και μέτρηση δικτύων. Αναγνώριση περιοχής, σήμανση και επισήμανση κορυφών δικτύου. Μέτρηση δικτύων. Παρατηρήσεις οριζοντίων γωνιών, διευθύνσεων, αποστάσεων, υψομετρικών διαφορών. Προεπεξεργασία παρατηρήσεων. Ακρίβεια γωνιομετρήσεων. Συνόρθωση σταθμού. Αναγωγή γωνιομετρήσεων στο προβολικό επίπεδο. Μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων. Αναγωγές και επιδράσεις τους στην ακρίβεια. Παρατηρήσεις γεωμετρικής χωροστάθμησης. Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των παρατηρήσεων πριν από την συνόρθωση. Επιλογή κατάλληλων οργάνων σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τα κριτήρια αξιοπιστίας. Παρατηρήσεις κατακόρυφων γωνιών. Σχεδιασμός και συνόρθωση τοπογραφικών δικτύων. Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων παρατήρησης. Ένταξη των δικτύων. Συνόρθωση οριζοντίων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών. Αξιολόγηση ποιότητας των οριζοντίων δικτύων. Έλεγχος αξιοπιστίας, εκτίμηση ακρίβειας. Συνόρθωση και έλεγχος της ποιότητας κατακόρυφων δικτύων. Συνόρθωση κατακόρυφων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων παρατήρησης. Συνόρθωση κατακόρυφων δικτύων με την μέθοδο των εξισώσεων συνθηκών. Έλεγχος ακρίβειας και αξιοπιστίας κατακόρυφων δικτύων. Σχεδιασμός των δικτύων με κριτήρια ποιότητας. Μέτρα ακρίβειας για τον σχεδιασμό ενός δικτύου. Εσωτερική και εξωτερική αξιοπιστία των δικτύων. [SE330] Φωτογραμμετρία Ι Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία. Η σημασία της Φωτογραμμετρίας για τον Τοπογράφο Μηχανικό και την σύγχρονη Γεωματική. Ιστορική εξέλιξη, διαίρεση, εφαρμογές, προϊόντα. Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Η κεντρική προβολή και οι ιδιότητές της. Κλίμακα αυστηρά κατακόρυφης εικόνας, εκτροπή λόγω αναγλύφου, σημεία φυγής εικόνας. Μηχανές και πλατφόρμες φωτογραμμετρικών λήψεων. Συστήματα αναφοράς εικόνας και χώρου. Δισδιάστατοι και τρισδιάστατοι γραμμικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Πίνακες στροφής. Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων. Φωτοσταθερά σημεία. Εσωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Διορθώσεις εικονοσυντεταγμένων, ακτινική διαστροφή φακών. Εξωτερικός προσανατολισμός εικόνας. Η συνθήκη συγγραμμικότητας ως μαθηματικό μοντέλο της κεντρικής προβολής. Κλίμακα κεκλιμένης εικόνας. Θεμελιώδη φωτογραμμετρικά προβλήματα. Φωτογραμμετρική οπισθοτομία Φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία Βαθμονόμηση μηχανής. Η γεωμετρία του στερεοζεύγους. Κανονική διάταξη λήψης. Κατά μήκος και κατά πλάτος επικάλυψη. Στερεοσκοπική παράλλαξη και στερεοσκοπική παρατήρηση. Αναλυτικοί προσανατολισμοί στερεοζεύγους. Η συνθήκη συνεπιπεδότητας. Σχετικός προσανατολισμός στερεοζεύγους. Απόλυτος προσανατολισμός στερεομοντέλου. Βασικές αρχές φωτογραμμετρικών οργάνων. Μονοεικονική φωτογραμμετρία. Φωτογραμμετρική αναγωγή επίπεδων αντικειμένων. [SE340] Θεματική Χαρτογραφία Εισαγωγή, γενικά περί Χαρτογραφίας, σύντομη ιστορική αναδρομή. Αντίληψη του γεωγραφικού χώρου. Αναγκαιότητα της χαρτογραφικής απεικόνισης. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των χαρτών. Είδη και ταξινόμηση χαρτών. Χρήση χαρτών. Σύγχρονο πλαίσιο. Τεχνολογική εξέλιξη και προοπτικές. Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία. Χαρτογραφία και θεματικές απεικονίσεις. Χαρτογραφική επικοινωνία και θεματική χαρτογραφία. Χρήση των θεματικών χαρτών. Εφαρμογές. Χαρτογραφικά υπόβαθρα, προβολές. Χαρτογραφική γενίκευση και ταξινόμηση. Κλίμακες και διαστασιολογικά ζητήματα. Χαρτογραφικά μοντέλα και γεωγραφικά μοντέλα δεδομένων. Χαρτογραφικός σχεδιασμός. Χαρτογραφική πληροφορία. Δεδομένα και πηγές. Η τοπογραφική φύση των χαρτογραφικών δεδομένων. Χωρική συνέχεια και γεωμετρία. Πηγές χαρτογραφικών δεδομένων. Ταξινόμηση και μεθοδολογίες αξιολόγησης. Γεωγραφικά φαινόμενα και μοντέλα αναπαράστασης. Είδη και ταξινόμηση δεδομένων και γεωγραφικών μεταβλητών. Μονάδες γεωγραφικής αναφοράς. Μέτρηση δεδομένων. Κλίμακες και επίπεδα μέτρησης. Βασικές στατιστικές επεξεργασίες. Γραφική σημειολογία. Οπτική οργάνωση χαρτογραφικών στοιχείων. Συνιστώσες. Οπτικές μεταβλητές. Οπτική ισορροπία. Κανόνες οπτικής ισορροπίας. Γραφικά σύνολα. Σχεδιαστικές αρχές. Χρήση του χρώματος. Διαστάσεις του χρώματος. Χρωματικά μοντέλα. Οργάνωση χαρτογραφικού υποβάθρου και θεματικού περιεχομένου. Ονοματολογία, τυπογραφία. Χαρτογραφική Απεικόνιση και Θεματικός Συμβολισμός. Ποιοτική διάκριση γεωγραφικών δεδομένων. Συμβολισμός. Δεδομένα που αναφέρονται σε Σημεία. Δεδομένα που αναφέρονται σε Επιφάνειες. Δεδομένα που αναφέρονται σε Γραμμές. Συμβολισμός Ποσοτικών Δεδομένων. Συνεχή Φαινόμενα - Ισαριθμικοί Χάρτες Στατιστικές Επιφάνειες. Ασυνεχή Φαινόμενα - Σημειακός Συμβολισμός. Αναλογικά Σημειακά Σύμβολα Πραγματικών Τιμών. Αναλογικά Σημειακά Σύμβολα Ο- μαδοποιημένων Τιμών. Απόδοση απολύτων τιμών. Χάρτες απεικόνισης επιφανειακών μεγεθών με σημειακά σύμβολα. Χάρτες κουκίδων (dot maps). Χαρτογράμματα. Χωροπληθείς Χάρτες. Χαρτογραφικές αναφορές Ονοματολογία. Χαρτογραφική σύνταξη και παραγωγή. Χαρτογραφική σύνθεση. Πληρότητα, συνθετικά στοιχεία. Προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Προγραμματισμός - Σχεδιασμός του Θεματικού Χάρτη. Παράμετροι Ελέγχου του Σχεδιασμού. Σύνταξη. Γραφική απόδοση στοιχείων της χαρτογραφικής σύνθεσης. Η γεωμετρία της γραφικής σελίδας. Βοηθητικά πλαίσια και γραμμές. Παρουσίαση της θεματικής και των περιεχομένων. Υπομνήματα. Προσανατολισμός και Κλίμακες. Πλαίσια συντεταγμένων, χαρτογραφικός κάναβος. Κείμενα, ονοματολογία. Χαρτογραφικοί Άτλαντες. Εθνικοί, σχολικοί, ειδικού σκοπού, ηλεκτρονικοί άτλαντες. Θεματικοί χάρτες και πολυμέσα, διάδοση μέσω διαδικτύου. WEB-GIS και χαρτογραφικές εφαρμογές.

7 [SE350] Υδραυλικά Συστήματα Φυσικά Μεγέθη, διαστάσεις και μονάδες. Συστήματα μονάδων. Το μετρικό σύστημα, θεμελιώδη και παράγωγα μεγέθη. Η ατμοσφαιρική πίεση. Η συνεκτικότητα στα υγρά και ο ορισμός της. Υδροστατική. Τα θεωρήματα του Αρχιμήδη. Το θεώρημα του Πασκάλ. Υδροστατική, Εφαρμογές: μανόμετρα και μανομετρικοί σωλήνες. Διάγραμμα πιέσεων σε υδατοφράκτη. Γεωμετρική ολοκλήρωση του διαγράμματος και υπολογισμός δύναμης. Σημείο εφαρμογής δύναμης. Εισαγωγή στην κίνηση των υγρών. Διάκριση επιταχύνσεων (τοπική και μεταθετική). Τύποι ροών. Υπενθύμιση των νόμων του Νεύτωνα. Θεώρημα διατήρησης της ενέργειας. Εξαγωγή του θ. Bernoulli από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Οι τρεις όροι του θ. Bernoulli, οι διαστάσεις τους και η ονομασία τους. Θεώρημα διατήρησης της ενέργειας, Εφαρμογές: Μετρήσεις ταχυτήτων, πιέσεων και παροχών. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Αριθμός Reynolds. Εισαγωγή στα θέματα ροών σε σωλήνες και απωλειών φορτίου (γραμμικές και τοπικές). Απώλειες φορτίου σε ροή σε σωλήνες, η εξάρτηση από τον αριθμό Reynolds και την τραχύτητα του σωλήνα. Το διάγραμμα Moody και η χρήση του. Συνδέσεις αγωγών (Αγωγοί σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη, ισοδύναμοι αγωγοί, χαρακτηριστικές καμπύλες αγωγού και δικτύου, δεξαμενές). Μαθηματικό μοντέλο δικτύου ύδρευσης (μέθοδος Hardy Cross). [CSE410] Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων & Διαχείριση Ποιότητας Βασικές έννοιες και μέθοδοι οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Χρόνος και οικονομικές αξίες, Χρηματοροή. Συντελεστές προεξόφλησης. Μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών. Τελική & παρούσα αξία κεφαλαίων. Καθαρή παρούσα αξία. Δάνεια, αποσβέσεις. Στοιχεία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Επιχειρηματικές Τακτικές και σχέδια. Επενδύσεις, κατηγορίες επενδύσεων. Κριτήρια και μέθοδοι συγκριτικής οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Προγραμματισμός επενδύσεων. Ανάλυση κινδύνου, κόστους-οφέλους. Δένδρα αποφάσεων. Νεκρό σημείο. Ανάλυση ευαισθησίας. Εισαγωγή στη διαχείριση έργων μηχανικού. Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Μέθοδοι PERT/CPM, Κρίσιμης Διαδρομής. Δικτυωτή ανάλυση απεικόνισης των δραστηριοτήτων. Περιθώρια δραστηριοτήτων. Το πιθανοτικό πρόβλημα, εύρεση πιθανού χρόνου ολοκλήρωσης. Προγραμματισμός πόρων. Βελτιστοποίηση έργων, βασικές έννοιες επιχειρησιακής έρευνας. Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και προβλήματα δικτυακής ανάλυσης έργων της ειδικότητας. Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές κανονισμοί και διαδικασίες. Πρότυπα και οργανισμοί προτύπων. Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από Μηχανικούς. Τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας τεχνικών γραφείων για την διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO (TQM). [CSE420] Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η επιστήμη της Υδρολογίας. Ο υδρολογικός κύκλος. Οι υδρολογικές μεταβλητές και οι μονάδες μέτρησης. Η χωρική και χρονική κλίμακα στην Υδρολογία. Υδρολογικό ισοζύγιο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ. Βασικές έννοιες. Ανάλυση συχνοτήτων υδρολογικών φαινομένων. Εκτίμηση παραμέτρων θεωρητικών κατανομών πιθανότητας. Έλεγχος καταλληλότητας της θεωρητικής κατανομής πιθανότητας. Εκτίμηση ακραίων τιμών υδρολογικών φαινομένω ν παράγοντας συχνότητας. Όρια εμπιστοσύνης. ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ. Σχηματισμός, μορφές, μηχανισμοί ψύξεως και τύποι κατακρημνισμάτων. Μέτρηση κατακρημνισμάτων (Βροχόμετρα, βροχογράφοι, μέτρηση χιονιού, μετεωρολογικό ραντάρ, εγκατάσταση και δίκτυα βροχομέτρων και βροχογράφων). Ομογενοποίηση και συμπλήρωση βροχομετρικών παρατηρήσεων. Επιφανειακή ολοκλήρωση σημειακών βροχομετρικών μετρήσεων (μέθοδοι μέσου όρου, πολυγώνων Thiessen, ισοϋέτιων καμπυλών) Βροχοβαθμίδα Αναγωγή στο μέσο υψόμετρο λεκάνης. Όμβριες καμπύλες (σχέσεις ύψους διάρκειας περιόδου επαναφοράς και μέσης έντασης διάρκειας περιόδου επαναφοράς). ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗ. Γενικά Φυσικό υπόβαθρο εξάτμισης. Εξάτμιση (Λεκάνη εξάτμισης, ατμόμετρα, μέθοδοι υδατικού ισοζυγίου, ισοζυγίου ενέργειας, μεταφοράς μάζας, συνδυασμού (Penman)). Διαπνοή. Εξατμισοδιαπνοή (άμεση, έμμεση εκτίμηση, μέθοδοι υ- δατικού ισοζυγίου, μέθοδοι προσδιορισμού δυνητικής εξατμισοδιαπνοής από κλιματικά δεδομένα, μέθοδοι προσδιορισμού πραγματικής εξατμισοδιαπνοής). ΔΙΗΘΗΣΗ. Γενικά. Υπολογισμός διήθησης (μοντέλο Horton). Ο δείκτης Φ. ΑΠΟΡΡΟΗ. Γενικά. Η λεκάνη απορροής. Υδρογράφημα (Χαρακτηριστικά υδρογραφήματος, διαχωρισμός υδρογραφήματος, παράγοντες που επηρεάζουν σχήμα υδρογραφήματος). Υδρομετρία (Γενικά, μέτρηση στάθμης, παροχής με τη μέθοδο του πεδίου ταχυτήτων, κατάρτιση καμπύλης στάθμης παροχής). Σχέσεις βροχής απορροής Εμπειρικές μέθοδοι (Ορθολογική μέθοδος εκτίμησης πλημμυρικών αιχμών). Σχέσεις βροχής απορροής Μοναδιαίο υδρογράφημα (Παραδοχές, προσδιορισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος, εκτίμηση πλημμυρογραφήματος με τη βοήθεια μοναδιαίου υδρογραφήματος, συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα κατά Snyder). ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ. Γενικά. Μεθοδολογίες επίλυσης. Υδρολογική διόδευση σε ποτάμι (Μέθοδος Muskingum). ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. Εισαγωγή (Πλημμύρα, πλημμυρική απορροή, έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας). Βασικές έννοιες ροής σε ανοιχτούς πρισματικούς αγωγούς: Κατανομή ταχυτήτων και μέση ταχύτητα στην διατομή.υδραυλική ακτίνα και τύπος Manning Strickler. Ομοιόμορφη ροή, αριθμός Froude και διαχωρισμός ροής σε υποκρίσιμη και υπερκρίσιμη. Ανομοιόμορφη ροή, καμπύλες καταπτώσεως και υπερυψώσεως, υδραυλικό άλμα. Παραδοσιακές τεχνικές λύσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. «Νέα Φιλοσοφία» σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων. Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διευθέτηση υδατορευμάτων. Έργα μείωσης κινδύνου από πλημμύρες (Ορεινό τμήμα, πεδινό τμήμα). Έργα στα υδατορεύματα και στη λεκάνη απορροής (Έργα ορεινού τμήματος λεκάνης απορροής, έργα πεδινού τμήματος λεκάνης απορροής, κατασκευαστικά θέματα).

8 [CSE430] Οδοποιία (Γεωμετρικός Σχεδιασμός) Λειτουργική Ιεράρχηση Οδών. Επιλογή Τυπικής Διατομής με Βάση την Κυκλοφοριακή Ικανότητα. Προσομοίωση Οχήματος στην Οδοποιία. Πρόσφυση Οδοστρώματος. Δυναμική Οχημάτων. Πρόσφυση. Προωθητική Δύναμη. Δύναμη Πέδησης. Κίνηση Οχήματος σε Καμπύλη. Επιβατηγά Οχήματα Φορτηγά. Ταχύτητες. Κριτήρια Ασφάλειας. Σχεδιασμός Χάραξης στην Ο- ριζοντιογραφία. Σχεδιασμός Χάραξης στην Μηκοτομή. Κυκλοφοριακός Χώρος. Σχεδιασμός Επικλίσεων Διατομών Πλευρικών Διαμορφώσεων. Σχεδιασμός Οδού στον Χώρο. Ορατότητες. Χωματισμοί. Διαπλάτυνση Διεύρυνση. [SE440] Γεωδαισία Ιστορία της Γεωδαισίας. Επιφάνειες αναφοράς (σφαίρα, ελλειψοειδές, γεωειδές). Προσδιορισμός θέσης σημείων. Κινήσεις της Γης (περιστροφή, κίνηση πόλου). Προσαρμογή ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ΕΕΠ) στο γεωειδές. Γεωκεντρικό ΕΕΠ, γεωδαιτικό ΕΕΠ. Μέθοδοι υπολογισμού παραμέτρων ΕΕΠ. Συστήματα αναφοράς. Γεωδαιτκές καρτεσιανές και ελλειψοειδείς συντεταγμένες. Γεωκεντρικά, γεωδαιτικά συστήματα, τοπικό αστρονομικό και γεωδαιτικό σύστημα. Απόκλιση κατακορύφου. Μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ συστημάτων αναφοράς. Γεωδαιτικό datum. Αδρανειακά και ουράνια συστήματα αναφοράς. Συστήματα χρόνου (ηλιακός, αστρικός, UTC, χρόνος GPS). Προσδιορισμός αστρονομικού γεωγραφικού πλάτους μήκους, αρχή της μεθόδου. Γεωμετρία του ελλειψοειδούς. Ακτίνες καμπλυλότητας. Μήκος τόξου μεσημβρινού. Μήκος τόξου παραλλήλου. Εμβαδόν επιφανειών. Γραμμές ΕΕΠ. Κάθετη τομή. Γεωδαισιακή γραμμή. Μεταφορά συντεταγμένων και αζιμουθίων. Αναγωγές παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Κάθετος και κατακόρυφος. Αναγωγές αζιμουθίου, διεύθυνσης, γωνίας, απόστασης. Τάξη μεγέθους αναγωγών και επίδραση στις ανηγμένες παρατηρήσεις. Φυσική Γεωδαισία. Υψομετρικός προσδιορισμός. Εισαγωγικές έννοιες του πεδίου βαρύτητας. Δυναμικό και επιτάχυνση της βαρύτητας. Ισοδυναμικές επιφάνειες και γεωειδές. Μέση στάθμη της θάλασσας. Μαθηματικές προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας. Ελλειψοειδής, σφαιρική, επίπεδη προσέγγιση. Μέθοδοι προσδιορισμού γεωειδούς. Συνδυασμός Ν, h, H. Συστήματα κατακόρυφου ελέγχου. Δορυφορική γεωδαισία. Δορυφόροι ως πομποί ή δέκτες. Εισαγωγή στα συστήματα GNSS. Τηλεμετρία laser. Δορυφορική αλτιμετρία. Δορυφορικές αποστολές μελέτης του πεδίου βαρύτητας. Συμβολομετρία μεγάλης βάσης. Γεωδαιτικά δίκτυα. Η έννοια του δικτύου. Κατηγορίες δικτύων. Τάξεις δικτύων. Εξισώσεις παρατηρήσεων στο ΕΕΠ. Εξισώσεις απόστασης, διεύθυνσης, γωνίας, αζιμουθίου. Συνόρθωση γεωδαιτικών δικτύων. [SE450] Φωτογραμμετρία ΙΙ Σύνοψη εννοιών από το μάθημα Φωτογραμμετρία Ι. Ψηφιακές αεροφωτομηχανές. Προδιαγραφές και σχεδιασμός φωτογραμμετρικών αεροφωτοληψιών. Εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων και σύγχρονα συστήματα πλοήγησης αεροσκαφών λήψης. Αναλυτικοί φωτογραμμετρικοί αλγόριθμοι. Άμεσος γραμμικός μετασχηματισμός. Φωτοτριγωνισμός και αεροτριγωνισμός. Μέθοδος των ανεξάρτητων μοντέλων. Πολυεικονική συνόρθωση με την μέθοδο της δέσμης. Αυτοβαθμονόμηση μηχανής, εισαγωγή πρόσθετων παραμέτρων, γεωδαιτικών δεσμεύσεων και παρατηρήσεων GPS. Το πρόβλημα των προσεγγιστικών τιμών. Προδιαγραφές αεροτριγωνισμού. Εφαρμογή της μεθόδου της δέσμης χωρίς χρήση φωτοσταθερών (ελεύθερο δίκτυο). Φωτογραμμετρικές αποδόσεις. Αναλυτικά όργανα απόδοσης. Ψηφιακοί φωτογραμμετρικοί σταθμοί. Ψηφιακά προϊόντα φωτογραμμετρικών αποδόσεων. Φωτογραμμετρική συλλογή ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου/εδάφους. Άλλες σύγχρονες μέθοδοι συλλογής μοντέλων αναγλύφου (LIDAR, SAR, επίγειοι σαρωτές laser). Τριγωνισμοί επιφανειών. Ορθοαναγωγή εικόνων. Ακρίβεια φωτογραμμετρικών προϊόντων. Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές φωτογραμμετρικών αποδόσεων. Φωτογραμμετρική ε- πεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης μέθοδοι και προϊόντα. Εφαρμογές επίγειας φωτογραμμετρίας. [SE460] Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γεωγραφικά και Χωρικά Δεδομένα και Πληροφορίες, Γεωπληροφορική, Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών: Βασικές αρχές και ορολογία. Πληροφορίες δεδομένα και χωρικές αναφορές. Γεωχωρική πληροφορία, πηγές δεδομένων, τεχνολογίες και τεχνικές συλλογής τους. Οργάνωση της Γεωχωρικής Πληροφορίας, μοντέλα και δομές. Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, χαρακτηριστικά, ορισμοί, διαχρονική εξέλιξη, κατηγορίες και είδη, συστατικά μέρη, λειτουργία, χρήση. Εννοιολογική Κωδικοποίηση: Χωρικές μη χωρικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά των χωρικών οντοτήτων. Δομή, σχέσεις και συνδυασμοί χωρικών οντοτήτων, χωρικές μεταβολές, μηχανισμοί οργάνωσης των χωρικών δεδομένων. Η Γεωμετρία της Χωρικής Πληροφορίας: Γεωγραφική θέση, αναπαράσταση, διαστάσεις, τοποθέτηση γεωγραφικών αντικειμένων σε χωρικά συστήματα αναφοράς. Διανυσματικά μοντέλα, θεώρηση του σημείου και της απόστασης, θεώρηση της γραμμής και της επιφάνειας, τοπολογικές σχέσεις. Ψηφιδωτά μοντέλα, τοπολογικές σχέσεις. Υποσυστήματα εισαγωγής δεδομένων διαχείριση γεωμετρικών πληροφοριών στο ΣΓΠ, μετασχηματισμοί. Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων Μοντέλα και Δομές: Αρχιτεκτονική, δομές, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, εισαγωγή περιγραφικής πληροφορίας, σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων, μέθοδοι συσχέτισης και σύνδεσης των δεδομένων. Κωδικοποίηση Ολοκλήρωση της Χωρικής Πληροφορίας: Σύνδεση και συσχετισμοί Γεωμετρικής Περιγραφικής Πληροφορίας. Αναγνώριση διόρθωση λαθών. Τοπολογική ολοκλήρωση. Ανάκτηση, ενημέρωση πληροφοριών, χωρικές επερωτήσεις. Η Γεωγραφική Πληροφορία στο Διαδίκτυο (Web-GIS, Internet Mapping). Προδιαγραφές, Πρωτόκολλα, Δομή, Διάχυση και Διαλειτουργικότητα. Εθνικά και διεθνή δίκτυα γεωγραφικών δεδομένων. Αρχές Ανάλυσης και Σχεδιασμού ενός ΣΓΠ.: Ορολογία. Γενικός σχεδιασμός. Προσδιορισμός των στοιχείων εισαγωγής. Ανάλυση οικονομικών χαρακτηριστικών. Προσαρμογές της οργάνωσης κατά ομάδα χρηστών. Αναλυτικός σχεδιασμός του συστήματος. Λεξικά μετα-πληροφορίας. Προβλήματα. Εισαγωγικά στοιχεία Χωρικής Ανάλυσης.

9 [SE510] Δορυφορικός Εντοπισμός Εισαγωγή. Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO). Δορυφορικά συστήματα αναφοράς συντεταγμένων και χρόνου. Δομή των δορυφορικών σημάτων, φέρουσες συχνότητες, κώδικες, τροχιακά στοιχεία. Δέκτες δορυφορικού εντοπισμού, κατηγορίες, τεχνολογία δεκτών και κεραιών. Είδη και τεχνικές εντοπισμού, απόλυτος σχετικός, στατικός κινηματικός, τεχνικές πραγματικού χρόνου, RTK. Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια του εντοπισμού και τεχνικές αντιμετώπισης. Μαθηματικά μοντέλα επίλυσης μετρήσεων φάσης (απλές και διπλές διαφορές), αλγόριθμοι ταχείας επίλυσης. Συστήματα εκπομπής διορθωτικών σημάτων (EGNOS και WAAS). Μέτρηση, επίλυση, συνόρθωση και ένταξη δικτύων στο Εθνικό ΓΣΑ. Προσδιορισμός υψομέτρου μέσω δορυφορικού εντοπισμού. Δικτυακές τεχνικές GNSS (VRS, FKP, MAC) και δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς, όπως το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS. [SE520] Γεωδαιτικές Τοπογραφικές Εφαρμογές Γεωδαιτικός έλεγχος κίνησης μηχανημάτων εργοταξίου (machine control). Υπόγεια Έργα. Υπόγειες τοπογραφικές εργασίες και το φυσικό περιβάλλον τους. Υπόγειος προσανατολισμός, οπτικές και μηχανικές μέθοδοι καταβιβασμού διεύθυνσης, προσανατολισμός με γυροσκοπικό θεοδόλιχο. Υπόγεια υψομετρία. Μέθοδοι μεταφοράς υψομέτρων, διορθώσεις. Αποτύπωση σηράγγων και στοών, αποτύπωση μηκοτομών και διατομών. Αποτυπώσεις σπηλαίων. Υπόγειες αποτυπώσεις με laser scanner. Μικροτριγωνισμοί. Γεωδαιτική υποστήριξη λιμενικών έργων. Βασικά στοιχεία υδρογραφικών αποτυπώσεων. Μελέτη παραμορφώσεων περιορισμένου πεδίου, όργανα, μετρήσεις, διορθώσεις, αναγωγές. Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύου. Υπολογισμός μικρομετακινήσεων, ερμηνεία. Βιομηχανική Γεωδαισία και πεδία εφαρμογής της. Ειδικός εξοπλισμός, λογισμικό βαθμονόμησης οργάνων, επίλυσης και ανάλυσης αποτελεσμάτων. Ειδικές Χωροσταθμήσεις. Χωροστάθμηση ανοίγματος, μεθοδολογία, ακρίβειες. Ειδική Τριγωνομετρική Υψομετρία. Μεταβολή του συντελεστή k, μέθοδοι προσδιορισμού. Η μέθοδος των αμοιβαίων σκοπεύσεων. Πηγές σφαλμάτων. Επίδραση της απόκλισης της κατακορύφου. Μέθοδοι γεωδαιτικής τεκμηρίωσης μνημείων. Αντικείμενο και διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Μέθοδοι γεωδαιτικής τεκμηρίωσης. Υποστήριξη προανασκαφικών ερευνών. Υποστήριξη ανασκαφών (χάραξη καννάβου, αποτύπωση φάσεων, στρωματογραφίας). Αρχεία και μητρώα μνημείων. Σύγχρονοι επίγειοι τρισδιάστατοι σαρωτές laser και επεξεργασία μετρήσεων. Προϊόντα γεωδαιτικής τεκμηρίωσης. Μορφές 2D και 3D αποδόσεων, βασικά σχέδια, απόδοση ειδικών λεπτομερειών. [SE530] Τηλεπισκόπηση Βασικές αρχές της Ηλεκτρο/Μαγνητικής (Η/Μ) ακτινοβολίας (νόμοι, αλληλεπιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας με την ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης, φασματικές υπογραφές). Προ-επεξεργασία ψηφιακής εικόνας (Γεωμετρικές παραμορφώσεις, γεωαναφορά, ατμοσφαιρική και ραδιομετρική διόρθωση). Τεχνικές επεξεργασίας και διόρθωσης ψηφιακής εικόνας (Φίλτρα, συνέλιξη, μετασχηματισμοί Fourier, δείκτες βλάστησης, στατικές μέθοδοι). Παρουσίαση και περιγραφή ψηφιακών δεδομένων τηλεπισκόπησης (πολυφασματικοί αισθητήρες, ορατό/υπέρυθρο, θερμικό υπέρυθρο, Ραντάρ, Lidar), κίνηση/γεωμετρία δορυφορικών συστημάτων και των διαστημικών προγραμμάτων παρακολούθησης της Γης (Landsat, SPOT, IKONOS, Quick- Bird, Worldview, ENVISAT). Ταξινόμηση πολυφασματικών εικόνων (μη επιβλεπόμενη, επιβλεπόμενη). Μέθοδοι επεξεργασίας υπερφασματικών δεδομένων. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Βασικές αρχές Φωτοερμηνείας και απόκτηση δεδομένων. Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στο Κτηματολόγιο, Χρήσεις γης, Χαρτογραφία, Υδρογραφία/Ωκεανογραφία, Οδοποιία, Υδρογεωλογία και Γεωμορφολογία, Διαχείριση πόρων και καταστροφών. [SE540] Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών & Υποστήριξη Χωρικών Αποφάσεων Το εννοιολογικό πλαίσιο της χωρικής ανάλυσης με χρήση ΣΓΠ: Ορολογία. Βασικές αρχές και μέθοδοι. Συνεχή και ασυνεχή μοντέλα γεωχωρικών δεδομένων. Ανάλυση της Ευρωπαϊκής οδηγίας (2007/2/EC - INSPIRE) και της αντίστοιχης Ελληνικής (Ν. 3882/2010 ΕΥΓΕΠ) για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων. Χωρικές Σχέσεις. Χωρικές Στατιστικές (απόσταση, πυκνότητα, παλινδρόμηση και αυτοσυσχέτιση). Μεθοδολογία Χωρικής Ανάλυσης σε Ασυνεχή και Συνεχή Μοντέλα Χωρικών Δεδομένων: Αλληλεπιδράσεις Γεωγραφικών Δεδομένων. Η έννοια της οντότητας στη χωρική ανάλυση, χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Χωρικά ερωτήματα χωρικές αναζητήσεις. Οι κατηγορίες ανάλυσης για τις ασυνεχείς οντότητες. Οι κατηγορίες ανάλυσης για τις συνεχείς οντότητες. Λογικές πράξεις στα χαρακτηριστικά μίας ή περισσοτέρων οντοτήτων. Λειτουργίες σε χαρακτηριστικά πολλών οντοτήτων οι οποίες αλληλεπικαλύπτονται στον χώρο. Χωρικές συνιστώσες κατά την ανάκτηση πολλαπλών ιδιοτήτων σε ενιαίες γεωχωρικές οντότητες. Μέθοδοι γενίκευσης και απλοποίησης οντοτήτων. Βασικές Αρχές Γεωστατιστικής: Γεωστατιστικές υποθέσεις. Δομική ανάλυση. Εκτίμηση. Διακύμανση εκτίμησης. Kriging. Γενικευμένο Kriging. Διακύμανση διασποράς. Μαθηματικά μοντέλα συναρτήσεων συνδιασποράς και βαριογραμμάτων. Αλγόριθμοι χωρικής παρεμβολής τιμών. Η μέθοδος της προβολής με γνωστή μέση τιμή (αλγόριθμος simple Kriging) και η μέθοδος της προβολής με άγνωστη μέση τιμή (αλγόριθμος ordinary Kriging). Οπτική αναπάρασταση. Λειτουργίες Χωρικής Ανάλυσης: Πράξεις μεταξύ επιπέδων γεωχωρικής πληροφορίας. Ενημέρωση ψηφιακού υποβάθρου. Αφαίρεση χαρακτηριστικών ψηφιακού υποβάθρου. Ζώνες επιρροής. Ανάλυση με θεματικά κριτήρια. Μεταβολή χαρτογραφικής πληροφορίας με γεωμετρικά και θεματικά κριτήρια. Πράξεις γενίκευσης και απλοποίησης. Υποστήριξη χωρικών αποφάσεων στα ΣΓΠ.: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες. Γενικές αρχές και δομές συστημάτων λήψης αποφάσεων, συνιστώσες. Οριοθέτηση χωρικών προβλημάτων. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η πολυκριτηριακή ανάλυση. Δημιουργία μοντέλων χωροθέτησης με μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Δημιουργία μοντέλων χωροθέτησης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω προγραμματισμού. Εφαρμογές ΣΓΠ στην Ελλάδα: Αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού της δομής και της λειτουργίας τους. Εφαρμογές ΣΓΠ διεθνώς. Προδιαγραφές, πρότυπα, αναφορές σε δράσεις διεθνών οργανισμών για τη γεωγραφική πληροφορία.

10 [CSE551] Πολεοδομία Βασικές έννοιες για την πόλη και την πολεοδομία (οικισμός, πόλη, αστικοποίηση, λειτουργίες, κοινωνικοοικονομικές παράμετροι κλπ.). Αστικές χρήσεις γης. Πολεοδομικά προβλήματα. Πολεοδομικές μελέτες και η έννοια του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ρυμοτομικές (πολεοδομικές) μελέτες και κανονιστικοί όροι και περιορισμοί για τη δόμηση. Εφαρμογή ρυμοτομικών (πολεοδομικών) μελετών. Οικοδομικός κανονισμός και λοιπή κανονιστική νομοθεσία για τα δόμηση. Έγκριση και άδεια δόμησης οικοδομικών εργασιών. Διαχρονική εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου για τη δόμηση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Επίπεδα σχεδιασμού και τύποι μελετών. Ειδικές κατηγορίες σχεδιασμού. Βασικές αρχές σχεδιασμού περιοχών κατοικίας. Δείκτες, σταθερότυπα, κ.λπ. Περιβαλλοντικές συνιστώσες της δόμησης και του πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Συναφή θέματα: χαρτογραφικά αρχεία, συμμετοχικές διαδικασίες κ.λπ. Ο ρόλος των Πολιτικών Μηχανικών και των Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής στην στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην δόμηση και στην μελέτη πολεοδομικών προβλημάτων. [SE560] Κτηματολόγιο Εμπράγματο Δίκαιο (βασικές έννοιες) Ανάλυση συμβολαιογραφικών εγγράφων. Ισχύουσα νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Διαδικασίες δήλωσης ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο Δ2 Έντυπο Δήλωσης Ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Θεσμικό πλαίσιο επέκτασης Σχεδίων Πόλεως Διαδικασίες Πράξης Εφαρμογής Ν. 1337/1983, Ν. 2508/1998. Εισφορά σε γη και χρήμα. Κτηματολογικός Πίνακας & Κτηματολογικό Διάγραμμα Πράξης Εφαρμογής. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των Σύγχρονων Κτηματολογικών Συστημάτων Ευρωπαϊκή Οδηγία Inspire (βασικές έννοιες). Χωρικές Μεταβολές στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Διάνοιξη / Διαπλάτυνση Οδού και μεταβολές ιδιοκτησιών. Συμβολή του Κτηματολογίου στην Διαχείριση της Γης Εισαγωγή στο Έντυπο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτων. [SE610] Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου Σχεδιασμός τοπογραφικών εργασιών με βάση τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές τους. Επιλογή οργάνων, μεθοδολογίας και τεχνικών μέτρησης. Διαδοχή εργασιών και ενδιάμεσοι έλεγχοι. Περιεχόμενο και στοιχεία Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, καθορισμός του επιπέδου λεπτομέρειας της αποτύπωσης ανάλογα με την κλίμακα διαγράμματος και τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Διαδικασία εργασιών αποτύπωσης: αναγνώριση περιοχής, εγκατάσταση δικτύων, τριγωνομετρικό δίκτυο, πολυγωνομετρικό δίκτυο, υψομετρικό δίκτυο, λήψη στοιχείων εδάφους, ταχυμετρία, έλεγχος ικανοποίησης απαιτήσεων του έργου, παράδοση εργασίας. Σχετική νομοθεσία και προδιαγραφές. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ειδικών χρήσεων. Τοπογραφικό διάγραμμα για την μεταβίβαση ακινήτων. Τοπογραφικό διάγραμμα για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Εκτός σχεδίου περιοχές οικισμοί χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Τοπογραφικό διάγραμμα για την σύνταξη διαγράμματος εφαρμογής. Τοπογραφικό διάγραμμα για την τροποποίηση των Ρ.Γ. Ο.Γ. εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. [SE620] Φωτογραμμετρία ΙΙΙ Από την αναλογική και την αναλυτική στην ψηφιακή φωτογραμμετρία. Η ψηφιακή εικόνα. Έγχρωμη εικόνα και μοντέλα χρώματος. Ραδιομετρική και χωρική ανάλυση ψηφιακής εικόνας. Η έννοια της κλίμακας στην ψηφιακή εικόνα. Συλλογή ψηφιακών εικόνων. Ψηφιακές μηχανές σταθερού πλαισίου και γραμμικής σάρωσης, φωτογραμμετρικοί σαρωτές. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Επίπεδα επεξεργασίας εικόνας. Σημειακή και τοπική επεξεργασία. Ραδιομετρικοί μετασχηματισμοί. Μετασχηματισμοί ιστογράμματος ψηφιακής εικόνας. Κατωφλίωση ψηφιακής εικόνας. Γραμμικά και μη γραμμικά φίλτρα. Συνέλιξη εικόνων. Φίλτρα εξομάλυνσης και φίλτρα ενίσχυσης. Αυτόματη εξαγωγή ακμών. Σημειακοί τελεστές. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιακών εικόνων. Παρεμβολή χρώματος και επανασύσταση εικόνας. Πανοραμικές εικόνες. Πυραμίδα εικόνων. Επιπολική γεωμετρία και επιπολική επανασύσταση στερεοζεύγους. Παραγωγή εικονιστικών προϊόντων. Ψηφιακή αναγωγή, ψηφιακή ορθοφωτογραφία, ψηφιακά αναπτύγματα και χαρτογραφικές προβολές. Το πρόβλημα των αποκρύψεων αληθής ορθοφωτογραφία και σύγχρονες εφαρμογές. Ειδικές προδιαγραφές ορθοφωτογραφίας. Οπτικοποίηση 3D μοντέλων με φωτοϋφή και 3D μοντέλα πόλεων σύγχρονες εφαρμογές. Φωτογραμμετρικοί αυτοματισμοί. Ψηφιακή συνταύτιση εικόνας. Μέθοδοι και στρατηγική συνταύτισης. Επιφανειακή συνταύτιση. Αυτόματη συσχέτιση εικόνας. Αλγόριθμοι ελαχιστοτετραγωνικής συνταύτισης. Εισαγωγή γεωμετρικών δεσμεύσεων. Συνταύτιση βάσει χαρακτηριστικών και σχεσιακή συνταύτιση. Αυτόματοι προσανατολισμοί και ψηφιακοί φωτογραμμετρικοί σταθμοί. Αυτόματος εσωτερικός προσανατολισμός, αυτόματος σχετικός προσανατολισμός, αυτόματος απόλυτος προσανατολισμός. Αυτόματος αεροτριγωνισμός. Αυτόματη συλλογή ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου. Αυτοματισμοί σε επίγειες εφαρμογές. Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών. Οι προοπτικές της φωτογραμμετρίας.

11 [SE630] Γεωγραφική Ανάλυση Γεωγραφικά δεδομένα και κλίμακες μέτρησης. Μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής Βασικοί γεωστατιστικοί δείκτες. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων Στατιςτικοί έλεγχοι. Ανάλυση Συσχέτισης Ανάλυση παλινδρόμησης Χωρική αυτοσυσχέτιση Χωρική παλινδρόμηση. Ερωτηματολόγια Δειγματοληψία Μέθοδοι χωρικής δειγματοληψίας. Εισαγωγή στις πολυμεταβλητές μεθόδους γεωγραφικής ανάλυσης (παραγοντική ανάλυση, μέθοδοι ταξινόμησης, διακριτική ανάλυση). [CSE642] Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών Δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και της κυκλοφορίας. Βασικές έννοιες κυκλοφορίας (χρήσεις γης, κυκλοφοριακή ζώνη κτλ.). Στάδια σχεδιασμού και συσχέτιση με τη διαδικασία μελέτης και κατασκευής συγκοινωνιακών έργων και υποδομών. Η διαδικασία σχεδιασμού των 4 βημάτων: α) Γένεση των μετακινήσεων, β) Kατανομή στο χώρο, γ) Kαταμερισμός κατά μέσον, δ) Kαταμερισμός στο δίκτυο. Ανάλυση καταμερισμού οχημάτων σε οδικά δίκτυα Υπολογισμός χρόνων διαδρομής. Εύρεση βέλτιστης διαδρομής σε δίκτυα μεταφορών. Ανάλυση μεταφορικής ζήτησης: εξατομικευμένη και αθροιστική ζήτηση, οικονομική θεώρηση. Εξισορρόπηση μεταφορικών δικτύων: εξισορρόπηση προσφοράς ζήτησης, εύρεση της ισορροπίας του συστήματος. Ανάλυση της προσφοράς μεταφορικής υποδομής: βασικές έννοιες κόστους, οικονομικός σχεδιασμός. Θεωρία κυκλοφοριακής ροής: βασικά κυκλοφοριακά μεγέθη και σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών μεγεθών της κυκλοφορίας (κυκλοφοριακός φόρτος, πυκνότητα και ταχύτητα κυκλοφορίας). Σηματοδότηση ισόπεδων κόμβων: Βασικές αρχές, έννοιες, υπολογισμός χρόνων σηματοδότησης. Kυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις: Kαθορισμός δειγματοληψίας, έλεγχος ακρίβειας, μεθοδολογία διενέργειας μετρήσεων και ερευνών ερωτηματολογίου, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. [SE650] Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων Είδη βάσεων δεδομένων. Αρχιτεκτονική συστημάτων. Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Κανονικοποίηση. Πράξεις διαχείρισης δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Εισαγωγή στην SQL. Πίνακες, δημιουργία πινάκων. Τύποι δεδομένων. Η έννοια των κλειδιών. Ιδιότητες πεδίων. Ακεραιότητα πεδίου τιμών. Σχέσεις μεταξύ πινάκων. Ερωτήματα προβολής/επιλογής, κριτήρια. Σύνθετα ερωτήματα βασισμένα σε πολλούς πίνακες. Όψεις, συγκεντρωτικά στοιχεία και συγκεντρωτικές συναρτήσεις. Υπολογιζόμενα πεδία. Φόρμες, εκθέσεις, ομαδοποίηση και ταξινόμηση στις εκθέσεις. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στο περιβάλλον της MS-Access. Χωρικές επεκτάσεις της SQL. Ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. [SE661] Πλοήγηση & Υδρογραφία ΠΛΟΗΓΗΣΗ: Ιστορική αναδρομή των τεχνικών πλοήγησης. Βασικές έννοιες πλοήγησης. Ουράνια πλοήγηση, πλοήγηση με ναυτικό χάρτη και πυξίδα, πλοήγηση με επίγεια συστήματα (κυκλικά, υπερβολικά συστήματα, Loran-C, OMEGA), πλοήγηση με Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO) και συστήματα εκπομπής διορθωτικών σημάτων (EGNOS και WAAS), αδρανειακά και υβριδικά συστήματα πλοήγησης. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ: Βασικές αρχές υδρογραφικών αποτυπώσεων. Ιδιότητες θαλασσινού νερού και προσδιορισμός ταχύτητας ήχου στο νερό. Παλίρροιες (ερμηνεία φαινομένου, παλίρροιες συζυγιών τετραγωνισμών, χαρακτηριστικά παλιρροιών), μέθοδοι προσδιορισμού παλιρροιών (παλιρροιόμετρο παλιρροιογράφος), σημασία παλιρροιών στις υδρογραφικές αποτυπώσεις. Στάθμη αναφοράς χάρτη. Υδρογραφικό διάγραμμα χάρτης. Μέθοδοι βυθομετρήσεων (μηχανικές, ηχοβολιστικές συσκευές). Αρχή λειτουργίας και είδη SONAR (μονής πολλαπλής δέσμης, πλευρικά). Βαθμονόμηση ηχοβολιστικών συσκευών. Σφάλματα ηχοβολισμών. [SE662] Εφαρμογές Κτηματολογίου & Συστήματα Πληροφοριών Γης Εισαγωγή. Κτηματολόγιο και άλλες καταγραφές Γης στην Ελλάδα. Διεθνής εμπειρία. Συστήματα Πληροφοριών Γης (Land Information Systems L.I.S.), ορολογία, ορισμοί, δυνατότητες, πεδία εφαρμογής. Τεχνική διάσταση του Κτηματολογίου. Ανάλυση και εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών στις κτηματολογικές βάσεις και τα κτηματολογικά διαγράμματα. Εντοπισμός ακινήτου, προσδιορισμός γεωμετρίας και ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εφαρμογές τίτλων ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Ένταξη Μελέτης Κτηματογράφησης σε Σύστημα Πληροφοριών Γης. Γεωμετρική γεωγραφική διάσταση της βάσης πληροφοριών γης. Χαρτογραφικά Υπόβαθρα και Ορθοφωτοχάρτες Εθνικού Κτηματολογίου. Μετασχηματισμοί, αλλαγές προβολικών συστημάτων, γεωμετρικές διορθώσεις. Κτηματολογικοί πίνακες. Επεξεργασίες ένταξης της περιγραφικής κτηματολογικής πληροφορίας στη βάση πληροφοριών γης, συνδέσεις, συσχετισμοί πινάκων και διανυσματικής πληροφορίας γεωτεμαχίου και λοιπών διανυσματικών στοιχείων. Ολοκλήρωση της Κτηματολογικής πληροφορίας σε Σύστημα Πληροφοριών Γης. Αξιοποίηση της κτηματολογικής πληροφορίας, σύνδεση με άλλα διαχειριστικά συστήματα στατιστικής και χωρικής πληροφορίας. Αναλυτικές μέθοδοι διαχείρισης και αναζήτησης κτηματολογικών πληροφοριών (inquiries) εξαγωγή συνδυαστικών αποτελεσμάτων. Χωρικά προβλήματα λεπτομερούς γεωγραφικού επιπέδου (πολεοδομική κτηματολογική κλίμακα). Σενάρια λύσεων. Χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Ελαιοκομικά, Αμπελουργικά μητρώα, θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία. Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (Land Parcel Identification System - L.P.I.S.). Απογραφή, καταγραφή Δασικών εκτάσεων (Δασικό Κτηματολόγιο). Δημόσια κτήματα. Αιγιαλός, Παραλία (Θεσμικό πλαίσιο, Διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, σύνταξη - διαγραμμάτων). Θαλάσσιο Κτηματολόγιο. Διανομές γης. Αναδασμός (Θεσμικό πλαίσιο, Διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες, Σύνταξη Αναδασμού).

12 [SE710] Διαχείριση Γης & Αξίες Ακινήτων Πολιτική Γης (μορφές, φορείς άσκησης, θεσμικό πλαίσιο, μεθοδολογίες και μέτρα) Πολιτική Γης και Κτηματολόγιο. Βασικές έννοιες Διαχείρισης Γης και οικονομικές θεωρίες. Αγορά ακινήτων (φορείς, έννοιες, δείκτες). Εκτιμήσεις Αξιών Γης Ακινήτων (ορισμός σκοπός εκτίμησης αξιών ακινήτων διαδικασία μέθοδοι εκτίμησης). Νομοθεσία αγοράς ακινήτων. Φορολογία ακινήτων. Στεγαστική πίστη. [SE720] Φυσική Γεωγραφία & Διαχείριση Περιβάλλοντος Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο διεθνή χώρο και την Ελλάδα. Ατμόσφαιρα και ατμοσφαιρική ρύπανση, μέτρα αντιμετώπισης. Κλιματολογία και κλιματική αλλαγή, διεθνείς συμβάσεις. Υδρολογικά φαινόμενα, επάρκεια, ποιότητα και ρύπανση υδάτων, μέτρα αντιμετώπισης. Εδάφη και υποβάθμιση εδάφους, διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ορυκτοί φυσικοί πόροι και το πρόβλημα της εξάντλησης των πηγών ενέργειας, ήπιες μορφές ενέργειας. Οικοσυστήματα και προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Νομοθεσία Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. [SE730] Βάσεις Χωρικών Δεδομένων & Ψηφιακή Χαρτογραφία Εισαγωγή. Βασικές Έννοιες. Αρχές. Ορολογία και «ορολογίες». Αλληλένδετα και επικαλυπτόμενα επιστημονικά πεδία, επιστήμες και τεχνικές. Χαρτογραφικά, Γεωγραφικά, Γεω-γραφικά, Χωρικά και Γεωχωρικά Δεδομένα. Ψηφιακή Χαρτογραφία και Απεικόνιση/Οπτικοποίηση Χωροχρονικών Δεδομένων. Βιβλιογραφικές πηγές Πηγές στο διαδίκτυο «Ανοιχτά» Μαθήματα Δωρεάν δεδομένα Λογισμικά «Ανοιχτού κώδικα». Οργανισμοί, επιστημονικές ενώσεις και οργανώσεις συναφείς με την ψηφιακή χαρτογραφία και εφαρμογές της, χωρικά δεδομένα, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, και Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Είδη & Δομές Ψηφιακών Χωρικών & Χαρτογραφικών Δεδομένων Χαρακτηριστικά Χωρικών Δεδομένων. Σύνδεση Χωρικών Δεδομένων με άλλα Δεδομένα εισαγωγικές έννοιες. Λογισμικό & Εξοπλισμός. Πηγές & Τρόποι Παραγωγής Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Χωρικών Δεδομένων Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία (Volunteered Geographic Information) Crowdsourcing. Παραγωγοί Χωρικών Δεδομένων Εθνικές και διεθνείς υποδομές ΨΧΔ INSPIRE. Γεωαναφορά Δεδομένων. Βάσεις & Συστήματα Διαχείρισης Αλφαριθμητικών & Χωρικών Δεδομένων. Επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης ΒΔ/ΒΧΔ. Ομοιότητες και διαφορές Βάσεων Αλφαριθμητικών και Χωρικών Δεδομένων. Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΒΧΔ & CASE-Tools. Χωρικοχρονική Μοντελοποίηση. Τοπολογία. Λογικοφυσικός Σχεδιασμός ΒΧΔ και Μοντέλα. Διασύνδεση ΒΧΔ & ΒΑΔ και ΒΧΔ με άλλα Δεδομένα. Μεταδεδομένα και λεξικά δεδομένων. Ποιότητα Ψηφιακών Χωρικών Δεδομένων και ΒΧΔ. Εντοπισμός λαθών. Παράμετροι ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας. Συμβατότητα Χωρικών Δεδομένων (data) Λογισμικών (Software) Συσκευών/εξοπλισμού (Hardware) Πρότυπα ανταλλαγής Χωρικών Δεδομένων. Συμπίεση Ψηφιακών Χωρικών Δεδομένων. Ψηφιακή Χαρτογραφία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ψηφιακοί Άτλαντες και Χαρτογραφία Πολυμέσων. Νέες τεχνολογίες και συσκευές και Εφαρμογές τους στην Ψηφιακή Χαρτογραφία και στις ΒΧΔ (έξυπνα κινητά, ταμπλετ, GPS/GIS χειρός, κλπ., Δυναμική Χαρτογραφία (Animated Cartography) Υπόγεια Ψηφιακή Χαρτογραφία Χαρτογραφία εσωτερικών χώρων. Χαρτογραφία δικτύων. Χαρτογραφική Γενίκευση σε Ψηφιακά Χωρικά Δεδομένα. Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Έλεγχος και Ενημέρωση ΒΧΔ. Παραγωγή Αναλογικών Χαρτών με ψηφιακά δεδομένα. Ψηφιακοί Χάρτες και Εφαρμογές ΒΧΔ στο Διαδίκτυο (Web Mapping) Διανομή και Διάχυση ΨΧΔ. Συστήματα Αυτόματης Πλοήγησης, Κινητή (Mobile) Χαρτογραφία, ηλεκτρονικοί πλοηγοί. Χωρικό Μάρκετινγκ (Location Based Marketing/LBM), ΒΧΔ και ψηφιακή χαρτογραφία Χωρικές Υπηρεσίες (Location Based Services/LBS). Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Κτηρίων Επιφανείας Πόλεων City GML standard. Χαρτογραφία & Εφαρμογές με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Δορυφορική Χαρτογραφία. Ψηφιακά Γεωπαιχνίδια και ΒΧΔ. Ψηφιακή χαρτογραφία και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. [SE741] Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας Εμβάθυνση σε ειδικά κεφάλαια της σύγχρονης Φωτογραμμετρίας. Σειρά διαλέξεων από μέλη ΕΠ του Τμήματος αλλά και προσκεκλημένους επιστήμονες και ερευνητές, ειδικούς στην Φωτογραμμετρία, από τον ακαδημαϊκό όσο και τον επαγγελματικό χώρο. Αφενός, οι διαλέξεις αφορούν σημαντικές πρακτικές εφαρμογές της Φωτογραμμετρίας, όπως εκείνες στο Κτηματολόγιο, και άλλα μεγάλα έργα χαρτογράφησης που εκτελούνται με επίβλεψη του Δημοσίου, την Οδοποιία, την τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και άλλες επίγειες εφαρμογές, και την φωτογραμμετρική χρήση δορυφορικών εικόνων. Αφετέρου, οι διαλέξεις περιλαμβάνουν θέματα εμβάθυνσης σε σύγχρονα πεδία εξέλιξης της Φωτογραμμετρίας, όπως ο συνδυασμός Φωτογραμμετρίας με δεδομένα από άλλες πηγές (Laser Scanning, LIDAR, GPS/INS), η μετρητική αξιοποίηση κοινών ψηφιακών μηχανών λήψης και μηχανών video, οι σύγχρονες τεχνικές αυτοματισμού και η επιστημονική και ερευνητική ώσμωση Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών. Κατά περίπτωση, ακόμα, στο πλαίσιο των διαλέξεων οι φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν σε μικρές ομάδες να μελετήσουν βιβλιογραφικά ένα ειδικότερο πεδίο της Φωτογραμμετρίας και να το παρουσιάσουν στην τάξη. Το μάθημα περιλαμβάνει, ακόμα, την ανά μικρές ομάδες εκπόνηση ενός πλήρους θέματος εξαμήνου σε ολοκληρωμένο θέμα πρακτικής εφαρμογής.

13 [SE742] Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη Εισαγωγικές έννοιες για τον χώρο, την περιφέρεια και την ανάπτυξη (χώρος, περιφέρεια, αειφόρος ανάπτυξη, πόροι κ.λπ.). Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Δείκτες μέτρησης χωρικών φαινομένων. Χρήσεις/καλύψεις γης, δίκτυα υποδομών. Το οικιστικό δίκτυο και η δυναμική του. Περιφερειακή ανάπτυξη. Χωροθέτηση δραστηριοτήτων. Περιφερειακές ανισότητες, σύγκλιση, συνοχή, περιφερειακή εξειδίκευση, ολοκλήρωση. Το περιφερειακό πρόβλημα και η ανάγκη ρύθμισης διαχείρισης του χώρου. Κίνητρα, γνώση, καινοτομία, νέες τεχνολογίες. SWOT ανάλυση. Η ρύθμιση του χώρου και το διοικητικό σύστημα. Χωρικά επίπεδα σχεδιασμού. Ιδιαίτερες κατηγορίες περιοχών (ορεινές, παράκτιες, παραμεθόριες, μητροπολιτικές κ.λπ.). Φυσικός και οικονομικός σχεδιασμός: στόχοι, στρατηγικές και μέσα. Χρηματοδοτικά μέσα σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών και Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Θεμελιώδεις έννοιες για το δίκαιο του περιβάλλοντος και τη σχέση του με τις χωροταξικές/περιφερειακές μελέτες. Χωροταξικές μελέτες και μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης. Ο ρόλος των Τοπογράφων Μηχανικών. Πρόσφατα δρώμενα και θεσμικές εξελίξεις για το χωροταξικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. [SE751] Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Σχεδιασμός, υλοποίηση, μέτρηση και υπολογισμός οριζοντιογραφικών και κατακόρυφων δικτύων ελέγχου. Ένταξη δικτύων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους. Σχεδιασμός τοπογραφικών εργασιών για την παραγωγή τοπογραφικών κτηματογραφικών διαγραμμάτων. Παραγωγή ψηφιακών υποβάθρων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (LIS). Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων. Έλεγχος ποιότητας τελικών προϊόντων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε όλα τα μαθήματα Γεωδαισίας Τοπογραφίας που έχουν προηγηθεί (υποχρεωτικά και κατ επιλογήν) σε μια ολοκληρωμένη μελέτη αποτύπωσης κτηματογράφησης ημιαστικής/αγροτικής περιοχής (έκτασης περί τα στρ.), που περιλαμβάνει την ένταξή της στο κρατικό δίκτυο αναφοράς, πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου με δορυφορικές μεθόδους (GNSS) και αξιολόγηση ποιότητας του υφιστάμενου και νέου δικτυού, εφαρμογές τίτλων και διοικητικών πράξεων. Επίσης, περιλαμβάνει αποτυπώσεις με τη χρήση δορυφορικών (RTK) και επίγειων (με γεωδαιτικούς σταθμούς) τεχνικών, ίδρυση υψομετρικών δικτύων με συνδυασμένη χρήση χωροσταθμηση, GNSS και γεωδυναμικών μοντέλων βαρύτητας. Οι εργασίες των φοιτητών παραδίδονται στην τοπική κοινότητα. [SE752] Αναλυτικές Μέθοδοι Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Εισαγωγή. Μοντέλα γεωγραφικών δεδομένων, ανασκόπηση. Αναλυτικές μέθοδοι ΣΓΠ και χωρικά προβλήματα. Εννοιολογικό πλαίσιο. Ορολογία. Πεδία εφαρμογής. Συνεχή (ψηφιδωτά - raster) μοντέλα δεδομένων. Πλεγματικοί μορφότυποι και σύνολα γεωγραφικών δεδομένων (grid datasets). Δομή και αρχές λειτουργίας στη χωρική ανάλυση. Συγκριτικά πλεονεκτήματα και προβλήματα. Διακριτά και συνεχή πεδία. Ολοκλήρωση ενσωμάτωση διανυσματικών και ψηφιδωτών δεδομένων, μετατροπές. Αναπαράσταση, γεωγραφική αναφορά, πλαίσιο συντεταγμένων, ακρίβεια και διακριτική ανάλυση ψηφιδωτών δεδομένων. Μετασχηματισμοί. Τιμές ψηφίδας, ζώνες και περιοχές τιμών. Πίνακες ιδιοτήτων κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιγραφικής πληροφορίας σε ψηφιδωτά αρχεία. Αναταξινόμηση. Δημιουργία παράγωγης πληροφορίας. Μέθοδοι ΣΓΠ και ανάλυση της τρισδιάστατης γεωγραφικής πληροφορίας. Δυνατότητες και πεδία εφαρμογής. Μοντέλα επιφανειών. Αναλυτικές διαδικασίες και παράγωγη πληροφορία. Μέθοδοι παρεμβολής. Παραγωγή ισαριθμικών καμπυλών. Παραγωγή χαρτών κλίσης, προσανατολισμού, μοντέλα φωτοσκίασης και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Ανάλυση ορατότητας. Λειτουργίες υ- πολογισμού αποστάσεων και διεύθυνσης. Μοντέλα επιφανειών κόστους (cost surface models). Πλεγματικά χωρικά μοντέλα και μέθοδοι χωρικής ανάλυσης. Δυνατότητες και πεδία εφαρμογής. Αναλυτικές γεωμετρικές λειτουργίες, χωρικές σχέσεις και άντληση στατιστικής πληροφορίας ανά γεωγραφική ζώνη. Υπολογισμοί, μαθηματικές πράξεις σε πλεγματικά αρχεία. Λογικές επερωτήσεις (inquiries) και άντληση συνδυασμένης πληροφορίας. Ανάλυση απόστασης, εγγύτητας και γειτνίασης. Άντληση συνδυασμένης στατιστικής πληροφορίας. Δημιουργία μοντέλων πυκνοτήτων και χωρικές κατανομές. Πλεγματικά δεδομένα και πράξεις μεταξύ χαρτών (Map Algebra). Χωροθετήσεις δραστηριοτήτων με χρήση πλεγματικών δεδομένων. Ταξινομήσεις του γεωγραφικού χώρου και μοντέλα κόστους προσπέλασης και πρόσβασης (travel cost / accessibility models). Ανάλυση γεωμετρικών δικτύων και Σ.Γ.Π. Γενικές αρχές, πεδία εφαρμογής. Στοιχεία δικτύου και δομή. Περιγραφική πληροφορία συνδεδεμένη με τα στοιχεία δικτύου. Κατασκευή δικτυακού μοντέλου. Τοπολογία δικτύων. Κατανομές, χωροθετήσεις, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εντός δικτύου (location allocation models). Μοντέλα βέλτιστων διαδρομών (optimal / least cost routes). Εφαρμογές ΓΣΠ και Περιβαλλοντικά προβλήματα εφαρμογές: Διαχείριση υδατικών πόρων και μελέτη σκοπιμότητας λιμνοδεξαμενής. Χάρτες επικινδυνότητας (Risk Mapping) με εφαρμογή σε πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα χωρικής διασποράς ασθενειών. Προγραμματισμός σε περιβάλλον GIS. Αναλυτικές διαδικασίες και δημιουργία αντίστοιχων μοντέλων λειτουργίας. (Model Builder). Εφαρμογές στην αρχαιολογία.

14 [SE761] Ειδικά Θέματα Βάσεων Χωρικών Δεδομένων & Θεωρία Συστημάτων Σύστημα: Βασικές έννοιες, αρχές, ορισμοί. Τα μέρη ενός συστήματος. Η συστημική θεωρία και η καρτεσιανή προσέγγιση. Συστήματα διαφόρων ειδών και συστήματα διαφορετικών επιπέδων. Το τέλειο σύστημα. Πληροφορία Διαδικασία Απόφαση. Συστήματα παραγωγής Συστήματα πληροφοριών Συστήματα αποφάσεων. Η έννοια του συστήματος για τον Τοπογράφο Μηχανικό και το επάγγελμά του. Κύκλος ζωής και κύκλος ανάπτυξης ενός συστήματος. Ανάλυση και Σχεδιασμός συστημάτων Υλοποίηση συστημάτων. Εργαλεία και θεωρίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων. Παραδείγματα και εφαρμογές συστημάτων. Μοντέλα αναπαράστασης της πραγματικότητας. Βασικές έννοιες του χωρο χρόνου και δυνατότητες μοντελοποίησης του. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Είδη οντοτήτων και είδη σχέσεων. Υπολογιστική Γεωμετρία και εφαρμογές της στις Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Βάσεις και συστήματα διαχείρισης χωρικών ψηφιακών δεδομένων Επίπεδα σχεδιασμού Ιδιαιτερότητες των Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και του σχεδιασμού τους. Entity/Relation και UML. Χωρικές/Χαρτογραφικές/Γεωγραφικές/Χωρικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Data Warehouse. Data Mining. ΒΧΔ και λήψη απόφασης. Εννοιολογικός σχεδιασμός Βάσεων Χωρικών Δεδομένων και CASE tools. Συγκριτική παρουσίαση εννοιολογικών μοντέλων. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων πολλαπλών κλιμάκων / πολλαπλών αναπαραστάσεων. Προτεινόμενες λύσεις και άλυτα προβλήματα. Μεταδεδομένα και λεξικά δεδομένων για Βάσεις Χωρικών / Χαρτογραφικών Δεδομένων πολλαπλών κλιμάκων. Προσφερόμενα εργαλεία. Αναπάντητα ερωτήματα. Ένταξη Βάσεων Χωρικών Δεδομένων σε Συστήματα (ενεργειών/διαδικασιών/παραγωγής, πληροφοριών, αποφάσεων): οι ρόλοι τους και οι αλληλοσυσχετίσεις τους. Συσχετισμός βάσεων χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια Συστημάτων. Κριτική παρουσίαση των προσφερόμενων λύσεων. [CSE552] Οδοποιία ΙΙ (Σχεδιασμός Οδών με Η/Υ Κόμβοι) Υπόβαθρα Ακρίβειες. Στάδια Μελέτης Οδικών Έργων. Υπολογισμός Κίνησης Γαιών. Απαλλοτριώσεις. Απορροή Ομβρίων. Ορατότητες. Τυπικές Διαμορφώσεις. Γεωμετρικός Σχεδιασμός Σηράγγων. Ισόπεδοι Κυκλικοί Κόμβοι Επιλογή Λειτουργία. Ανισόπεδοι Κόμβοι Επιλογή Λειτουργία. Προμετρήσεις. Προϋπολογισμός. Στοιχεία Οδικής Ασφάλειας. Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα

Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Δ. Δεληκαράογλου και Γ. Κατσιγιάννη, ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Διερευνώντας τις δυνατότητες των συστημάτων GNSS του αύριο σήμερα Ημερίδα: Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές 26 Μαϊου 2010 ΤΕΙ Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ

ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με το 200/6-09-1999 Π (ΦΕΚ 179 τ. Α ) ιδρύθηκε το τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Σερρών και έναρξη λειτουργίας το ακαδηµαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορική Γεωδαισία http://users.ntua.gr/ddeli/tepak/satgeodesy/ http://users.ntua.gr/ddeli/tepak/satgeodesy/ Ιστοχώρος του μαθήματος.

ορυφορική Γεωδαισία http://users.ntua.gr/ddeli/tepak/satgeodesy/ http://users.ntua.gr/ddeli/tepak/satgeodesy/ Ιστοχώρος του μαθήματος. ΤΕΠΑΚ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ./ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ & ΜΗΧ. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΠΑΚ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ./ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ & ΜΗΧ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάθημα 6ου Εξαμήνου 2011-12 Δημ. Δεληκαράογλου, Αναπλ. Καθ. Σχολή ΑΤΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ - Α Ηλεκτρικής Ενέργειας & Α Π Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ - Α Ηλεκτρικής Ενέργειας & Α Π Ε Ζάκυνθος : / / Α.Π. : Θέμα : Θεματολόγιο Εργαστηριακών Ασκήσεων μαθημάτων του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος & Πληροφορικής Θεματολόγιο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τομέα ΦΥΣΙΚΗΣ Περιβάλλοντος & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα