Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Αριθµός απόφασης 570/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη της Κατερίνης (εναλλακτικές διαδροµές του Αστικού ΚΤΕΛ), σύµφωνα µε την αριθ.116/2012 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ.86616/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 35, καθώς και ο ήµαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης-που κλήθηκε νόµιµα (άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 22 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 23 Νατσιός Στέφανος Μέλος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 24 Ντόντης Λάζος Μέλος 4 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 25 Οφείδης Σάββας Μέλος 5 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 26 Παπαγιαννούλης Αντώνιος Μέλος 6 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 27 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 7 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 8 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 9 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 30 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 10 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 31 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 11 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 32 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 12 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 33 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 13 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 34 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 14 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 35 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 15 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 16 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 17 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 18 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 19 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 20 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 21 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 4 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 2 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 5 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 3 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 6 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 2 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 3 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 4 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 5 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 6 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 7 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 8 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 9 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Τσιουκάνης Κών/νος.Κ. Κατερίνης

2 2 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 3 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 4 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 5 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 6 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 12 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 13 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 15 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 16 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 17 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 18 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 19 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 20 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 43 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κ. Γιουµίδη Αλέξανδρο ο οποίος έθεσε υπόψη τα εξής: Σας υποβάλλουµε την αριθ.116/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο διαδροµές, στάσεις, αφετηρίες και χώρους στάθµευσης στις γραµµές του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ. Στη συνέχεια ο κ. Γιουµίδης εισηγήθηκε την έγκριση των διαδροµών, στάσεων κλπ του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ, όπως περιγράφονται στην αριθ.116/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ. και ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 93, 79 (κανονιστικές αποφάσεις) και 82 (ρύθµιση κυκλοφορίας) του Ν.3463/2006 (.Κ.Κ.) και των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις παρακάτω διαδροµές στάσεις αφετηρίες και χώρους στάθµευσης στις γραµµές του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης: Α. Μετάβαση: από Καταφιώτικα στην Ολυµπιακή Ακτή Αφετηρία: Καταφιώτικα Μ.Ε.Κ. επί της οδού Τσικοπούλου 15 ιαδροµή: Τσικοπούλου, 7 ης Μεραρχίας, Μ. Αλεξάνδρου, Ανδρούτσου, 25 ης Μαρτίου, Ξάνθου, Τ. Τερζοπούλου, Αθ. Αστερίου, Γεωργούλη, 28 ης Οκτωβρίου, Λ. Ιασωνίδου, Αγίου Νεκταρίου, ιγενή Ακρίτα, ηµοτική οδός προς Ολυµπιακή Ακτή, ηµοτική οδός Ολυµπιακής Ακτής- Παραλίας, Γ. Ολυµπίου, Αγίας Παρασκευής, πάροδος Νίκης, Λ. Νίκης, Επαρχιακή οδός Παραλίας- Κατερίνης, Μακεδονίας, Λ. Ιασωνίδου, 28 ης Οκτωβρίου, Ξ. Σανταρόζα, Ξάνθου, Τ. Τερζοπούλου, Ειρήνης, Εθνικής Αντίστασης, Ζαλόγγου, 7 ης Μεραρχίας, Αστερίου Ζορµπά, Τσικοπούλου. Στάσεις: 1 Τεκές 7 ης Μεραρχίας 9 πριν την διασταύρωση 25m 2 Νοσοκοµείο Πλησίον της Εκάβης, 25m µετά την διασταύρωση 3 Παλλάς Επί της Μ. Αλεξάνδρου, 25m πριν την διασταύρωση 4 Περίπτερο Ανδρούτσου 21, πριν την διασταύρωση 25m 5 Βιβλιοπωλείο Μάτι Επί της Ανδρούτσου, 25m πριν την διασταύρωση 6 Ευκαρπίδη Επί της 25 ης Μαρτίου στην πλατεία ηµοκρατίας 25m πριν την διασταύρωση 7 Κτηνιατρείο Έναντι κτηνιατρείου 25 ης Μαρτίου 58 8 Σχολεία Α ΑΚ Στα σχολεία της περιοχής Α ΑΚ 9 Παγοποιείο 28 ης Οκτωβρίου Νοµαρχία 28 ης Οκτωβρίου Φιλήµων Λ. Ιασωνίδη Σιδηροδροµικός Σταθµός Λ. Ιασωνίδη 92 πριν την διασταύρωση 25m 13 Μαρινόπουλος Επί της Αγίου Νεκταρίου στο Super Market του Μαρινόπουλου 2

3 14 Γερµανικά Στο τέλος της οδού Αγίου Νεκταρίου 25m πριν την διασταύρωση 15 Γήπεδο 25m πριν την διασταύρωση 16 Μπουλούση Στην οικία Μπουλούση 17 AVIN 30m µετά το βενζινάδικο 18 Μπόζογλου 25m µετά την οµώνυµη έκθεση επίπλων 19 Εκκλησάκι 100m µετά το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου 20 Λιακόπουλου Απέναντι από το συνεργείο Λιακόπουλου 21 Ανδρόνικου Απέναντι κατοικίας Ανδρόνικου 22 Βενζινάδικο 25m µετά την διασταύρωση 23 Εκκλησία 25m πριν την διασταύρωση 24 Λεµονόπουλου Στην αρχή της δηµοτικής οδού προς Παραλία παράλληλα µε την ακτογραµµή µετά την υφιστάµενη πιάτσα των ταξί (στην υφιστάµενη εσοχή της οδού) 25 Φάρος Απέναντι από την ψαροταβέρνα Φάρος 26 Grant Πλάτων Απέναντι από το ξενοδοχείο Grant Πλάτων 27 Κεσανλή Απέναντι από τον οικισµό Κεσανλή 28 Απέριο Απέναντι από το ξενοδοχείο Απέριο 29 Λιµάνι Μπροστά στο λιµάνι 25m µετά την διασταύρωση 30 La vita Επί της Ολύµπου 25m πριν την διασταύρωση µε την Π.Π. Γερµανού 31 Τροπικάνα Γ. Ολυµπίου Ραβδίδη Γ. Ολυµπίου 5 33 Πλατεία Στο παρκάκι επί της οδού Νίκης 6 µετά την διασταύρωση 25m 34 Πιερικός Επί της οδού Λ. Νίκης Κλαµπ 100m πριν το Da Lux 36 Μανώλα 70m πριν το Βενζινάδικο 37 Γεφυράκι 50m πριν το φωτεινό σηµατοδότη της διασταύρωσης για Καλλιθέα 38 Γήπεδο Μπροστά στο γήπεδο της Καλλιθέας 25m πριν την διασταύρωση 39 Μύλος 50m µετά την διασταύρωση 40 Αστέρια Μπροστά στο κλαµπ Αστέρια 41 Καπαγιαννίδη Μπροστά στο κτήµα του Καπαγιαννίδη 42 ΚΤΕΛ Απέναντι από τα γραφεία του ΚΤΕΛ 30m µετά το βενζινάδικο 43 Γήπεδο Μακεδονίας 47 µπροστά στο γήπεδο της Περιστάσεως 44 Πλατεία Στην κεντρική πλατεία Περιστάσεως 45 Κοινότητα Μακεδονίας 11 µετά το φωτεινό σηµατοδότη 50m 46 Μαρινόπουλος Λ. Ιασωνίδη 129 στο Super market Μαρινόπουλος 47 Σιδ. Σταθµός Λ. Ιασωνίδη Φιλήµων Λ. Ιασωνίδη Νοµαρχία 28 ης Οκτωβρίου Παγοποιείο 50m της εισόδου του 6 ου ηµοτικού Σχολείου 51 Φρουραρχείο 28 ης Οκτωβρίου Σχολεία Α ΑΚ Στα σχολεία της περιοχής Α ΑΚ 53 Θεία Ανάληψη Ειρήνης 9 54 Κωνσταντόπουλου Εθνικής Αντίστασης Κλινική Κοτακίδη Ζαλόγγου ικαστήρια Ζαλόγγου Παλιά Αστυνοµία Μ. Αλεξάνδρου Παλλάς Μ. Αλεξάνδρου Νοσοκοµείο 7 ης Μεραρχίας Τζαµί 7 ης Μεραρχίας 68 µετά την διασταύρωση 25m 61 Καφενείο Επί της Αστερίου Ζορµπά µπροστά στο καφενείο του Παπαράκου 62 ΜΕΚ Καταφιώτικα Τσικοπούλου 15 2 η ιαδροµή Α. Μετάβαση: από Καταφιώτικα στην Ολυµπιακή Ακτή Αφετηρία: Καταφιώτικα Μ.Ε.Κ. επί της οδού Τσικοπούλου 15 3

4 4 Α Α: ΒΕΦΘΩΕΤ-81Ρ ιαδροµή: Τσικοπούλου, 7ης Μεραρχίας, Μ. Αλεξάνδρου, Ανδρούτσου, 25ης Μαρτίου, Ξάνθου, Τ. Τερζοπούλου, Αθ. Αστερίου, Γεωργούλη, 28ης Οκτωβρίου, Λ. Ιασωνίδου, Μακεδονίας, Επαρχιακή οδός Κατερίνης-Παραλίας, Αγίου Νικολάου, ηµοτική οδός Παραλίας- Ολυµπιακής Ακτής, ηµοτική Ολυµπιακής Ακτής-Κατερίνης, ιγενή Ακρίτα, Αγίου Νεκταρίου, Λ. Ιασωνίδου, 28ης Οκτωβρίου, Ξ. Σανταρόζα, Ξάνθου, Τ. Τερζοπούλου, Ειρήνης, Εθνικής Αντίστασης, Ζαλόγγου, 7ης Μεραρχίας, Αστερίου Ζορµπά, Τσικοπούλου. Στάσεις: 1 Τεκές 7ης Μεραρχίας 9 πριν την διασταύρωση 25m 2 Νοσοκοµείο Πλησίον της Εκάβης, 25m µετά την διασταύρωση 3 Παλλάς Επί της Μ. Αλεξάνδρου, 25m πριν την διασταύρωση 4 Περίπτερο Ανδρούτσου 21, πριν την διασταύρωση 25m 5 Βιβλιοπωλείο Μάτι Επί της Ανδρούτσου, 25m πριν την διασταύρωση 6 Ευκαρπίδη Επί της 25 ης Μαρτίου στην πλατεία ηµοκρατίας 25m πριν την διασταύρωση 7 Κτηνιατρείο Έναντι κτηνιατρείου 25 ης Μαρτίου 58 8 Σχολεία Α ΑΚ Στα σχολεία της περιοχής Α ΑΚ 9 Παγοποιείο 28 ης Οκτωβρίου Νοµαρχία 28 ης Οκτωβρίου Φιλήµων Λ. Ιασωνίδη Σιδηροδροµικός Σταθµός Λ. Ιασωνίδη 92 πριν την διασταύρωση 25m 13 Μαρινόπουλος Επί της Λ. Ιασωνίδη, 25m µετά την διασταύρωση για το Super market του Μαρινόπουλου 14 Κοινότητα Πλησίον του ΚΑΠΠΗ 50m πριν το φωτεινό σηµατοδότη 15 Πλατεία Επί της οδού Μακεδονίας στην πλατεία Περιστάσεως 16 Γήπεδο Επί της οδού Μακεδονίας έναντι του Γηπέδου της Περιστάσεως 17 Πιερικός Επί της Λ. Νίκης 7 18 Πλατεία Επί της Λ. Νίκης 3 19 Hotel Ραβδίδη Αγίου Νικολάου ηµοτικό Σχολείο Μπροστά στο ηµοτικό Σχολείο 21 La vita Μπροστά στην pizzeria La vita 25m πριν την διασταύρωση 22 Λιµάνι Μπροστά στο λιµάνι 25m πριν την διασταύρωση 23 Απέριο Στο ξενοδοχείο Απέριο 24 Κεσανλή Στον οικισµό Κεσανλή 25 Grant Πλάτων Στον δρόµο για το ξενοδοχείο Grant Πλάτων 26 Φάρος Στην ψαροταβέρνα Φάρος 27 Λεµονόπουλου Προ του υφισταµένου περιπτέρου στο χωµάτινο έρεισµα παράλληλα µε την ακτογραµµή (150m πριν την στροφή) 28 Εκκλησία Απέναντι από την Εκκλησία 25m µετά την διασταύρωση 29 Ανδρόνικος Στην κατοικία Ανδρόνικου 30 Λιακόπουλου Στο συνεργείο του Λιακόπουλου 31 Εκκλησάκι Απέναντι από το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου 32 Μπόζογλου 50 πριν την έκθεση επίπλων (απέναντι) 33 AVIN 30 µετά το βενζινάδικο 34 Μπουλούση Επί της ιγενή Ακρίτα 35 Ηρώων Μπροστά στο Ηρώο 36 Γερµανικά Στο ύψος της βιοτεχνίας Κατερίνα 37 Μαρινόπουλος Απέναντι από το Super market του Μαρινόπουλου 38 Σιδ. Σταθµός Λ. Ιασωνίδη Φιλήµων Λ. Ιασωνίδη Νοµαρχία 28 ης Οκτωβρίου Παγοποιείο 50m προ της εισόδου του 6 ου ηµοτικού Σχολείου 42 Φρουραρχείο 28 ης Οκτωβρίου Σχολεία Α ΑΚ Στα σχολεία της περιοχής Α ΑΚ 44 Θεία Ανάληψη Ειρήνης 9 45 Κωνσταντόπουλου Εθνικής Αντίστασης Κλινική Κοτακίδη Ζαλόγγου ικαστήρια Ζαλόγγου 23

5 48 Παλιά Αστυνοµία Μ. Αλεξάνδρου Παλλάς Μ. Αλεξάνδρου Νοσοκοµείο 7 ης Μεραρχίας Τζαµί 7 ης Μεραρχίας 68 µετά την διασταύρωση 25m 52 Καφενείο Επί της Αστερίου Ζορµπά µπροστά στο καφενείο Παπαράκου 53 Καταφιώτικα Μ.Ε.Κ. Επί της Τσικοπούλου στην αρχή του πεζοδρόµου Α) Μετάβαση από Σβορώνο στην Παραλία 1. Αφετηρία : Το Στρατόπεδο της 137ΑΚ/ΜΜΠ 2. ιαδροµή : Αγίου Αντωνίου, 7 ης Μεραρχίας, Αστερίου Ζορµπά, Τσικοπούλου, 7 ης Μεραρχίας, Μ. Αλεξάνδρου, Ανδρούτσου, 25 ης Μαρτίου, Ξάνθου, Τ. Τερζοπούλου, Αθ. Αστερίου, Γεωργούλη, 25 ης Οκτωβρίου, Λ. Ιασωνίδου, Μακεδονίας, επαρχιακή οδός Κατερίνης Παραλίας, 3 ης Σεπτεµβρίου, Ανδρέα Παπανδρέου, επαρχιακή οδός Κατερίνης, Λ. Νίκης, Αγίου Νικολάου Π.Π. Γερµανού Γ. Ολυµπίου, Αγίας Παρασκευής, πάροδος Νίκης, Λ. Νίκης για την 1 η διαδροµή εντός του.. Παραλίας ή Λ. Στρατού, Καλλιθέας, Β. Κωνσταντίνου, Λαρίσης, Αγίας Παρασκευής, πάροδος Νίκης, Λ. Νίκης για την 2 η διαδροµή εντός του.. Παραλίας Α Στάσεις Θέση Στάσεων /Α 1 Εκκλησία Αγίου Αντωνίου 35 απέναντι από τον Ιερό Ναό 2 Ρωσσοπρόσφυγες Στον συνοικισµό Ρωσσοπροσφύγων 3 Γηροκοµείο Στην είσοδο του Γηροκοµείου Κατερίνης 4 ιασταύρωση 20m µετά την διασταύρωση απέναντι από τον παιδικό σταθµό 5 Πασχαλίδης Απέναντι από το Super Market Πασχαλίδης 6 ηµ. Σχολείο Απέναντι από το ηµοτικό Σχολείο 7 Σφαγεία Στο στρατόπεδο 65 ΜΕ, πριν την διασταύρωση 8 Γυµναστήριο Στην είσοδο του ηµοτικού Γυµναστηρίου 9 Καφενείο Αστερίου Ζορµπά 18 στο καφενείο Παπαράκου 10 Καταφιώτικα Μ.Ε.Κ. Τσικοπούλου Τεκές 7 ης Μεραρχίας 9 πριν την διασταύρωση 25m 12 Νοσοκοµείο Πλησίον της Εκάβης, 25m µετά την διασταύρωση 13 Παλλάς Επί της Μ. Αλεξάνδρου, 25m µετά την διασταύρωση 14 Περίπτερο Ανδρούτσου 21, πριν την διασταύρωση 25m 15 Βιβλιοπωλείο Μάτι Επί της Ανδρούτσου, 25m πριν την διασταύρωση 16 Ευκαρπίδη Επί της 25 ης Μαρτίου στην πλατεία ηµοκρατίας 25m πριν τη διασταύρωση 17 Κτηνιατρείο 25 ης Μαρτίου 58 (έναντι κτηνιατρείου) 18 Σχολεία Α ΑΚ Στα σχολεία της περιοχής Α ΑΚ 19 Παγοποιείο 28 ης Οκτωβρίου Νοµαρχία 28 ης Οκτωβρίου Φιλήµων Λ. Ιασωνίδη Σιδ/µικός Σταθµός Λ. Ιασωνίδη 92 πριν την διασταύρωση 25m 23 Μαρινόπουλος Επί της Λ. Ιασωνίδη, 25m µετά την διασταύρωση για το Super Market Μαρινόπουλου 24 Κοινότητα Πλησίον του ΚΑΠΠΗ 50m πριν το φωτεινό σηµατοδότη 25 Πλατεία Επί της οδού Μακεδονίας στην πλατεία Περιστάσεως 26 Γήπεδο Επί της οδού Μακεδονίας έναντι του Γηπέδου της Περιστάσεως ιαµέσου του ηµοτικού ιαµερίσµατος Καλλιθέας 27 Εκκλησάκι Στην 1 η είσοδο της Καλλιθέας 50m µετά την διασταύρωση 28 Παρκάκι Επί της οδού 3 ης Σεπτεµβρίου 25m µετά την διασταύρωση 29 Κυβερνείο Επί της οδού 3 ης Σεπτεµβρίου 25m µετά την διασταύρωση 30 Καφενείο Στην πλατεία της Καλλιθέας 31 Γκούντας Αγίου Νικολάου Φάµελι Μάρκετ Ανδρέα Παπανδρέου Γεφυράκι Ανδρέα Παπανδρέου 3 (έξοδος από το.. Καλλιθέας) 34 Πιερικός Λεωφόρος Νίκης 7 35 Πλατεία Λεωφόρος Νίκης 3 5

6 1 η ιαδροµή εντός του ηµοτικού ιαµερίσµατος Παραλίας 36 HOTEL Ραβδίδη Αγίου Νικολάου ηµοτικό Σχολείο Επί της Αγίου Νικολάου µπροστά στο ηµοτικό Σχολείο 38 La Vita Μπροστά στην pizzeria La Vita 25m πριν την διασταύρωση 39 HOTEL Τροπικάνα Γ. Ολυµπίου Οικία Ραβδίδη Γ. Ολυµπίου 5 41 Πλατεία Λεωφόρος Νίκης 6 µετά την διασταύρωση 25m 2 η ιαδροµή εντός του ηµοτικού ιαµερίσµατος Παραλίας 42 Περίπτερο Λεωφόρος Στρατού Θαλασσοπούλια Λεωφόρος Στρατού απέναντι από τα Θαλασσοπούλια 44 Τέρµα Τέρµα Λεωφόρος Στρατού 45 Αρβανιτίδης Β. Κωνσταντίνου 21 µπροστά στο Super Market 46 Πλατεία Λεωφόρος Νίκης 3 Β) Επιστροφή από Παραλία στο Σβορώνο 1. Αφετηρία : Πλατεία Παραλίας (Λεωφόρος Νίκης 3) 2. ιαδροµή : Παραλία, επαρχιακή οδός Παραλίας Κατερίνης, Ανδρέα Παπανδρέου, 3 ης Σεπτεµβρίου, επαρχιακή οδός Παραλίας Κατερίνης, Μακεδονίας, Λ. Ιασωνίδου, 28 ης Οκτωβρίου, Ξ. Σανταρόζα, Ξάνθου, Τ. Τερζοπούλου, Ειρήνης, Εθνικής Αντιστάσεως, Ζαλόγγου, 7 ης Μεραρχίας, Τσικοπούλου, Αστερίου Ζορµπά, 7 ης Μεραρχίας, Αγίου Αντωνίου Α Στάσεις Θέση Στάσεων /Α 1 Πιερικός Λεωφόρος Νίκης 7 2 Κλαµπ 100m πριν το Da Lux 3 Μανώλα 70m πριν το Βενζινάδικο 4 Γεφυράκι 50m πριν το φωτεινό σηµατοδότη της διασταύρωσης για Καλλιθέα ιαµέσου του ηµοτικού ιαµερίσµατος Καλλιθέας 5 Φάµελι Μάρκετ Ανδρέα Παπανδρέου 21 6 Γκούντας Αγίου Νικολάου 34 7 Καφενεία 3 ης Σεπτεµβρίου 81 8 Κυβερνείο 3 ης Σεπτεµβρίου 55 9 Παρκάκι 3 ης Σεπτεµβρίου 43 (έξοδος από το.. Καλλιθέας) 10 Μύλος 50m µετά την διασταύρωση 11 Αστέρια Μπροστά στο κλαµπ Αστέρια 12 Καπαγιαννίδη Μπροστά στο κτήµα του Καπαγιαννίδη 13 Πιερξύλ Μπροστά στην οµώνυµη Βιοτεχνία Ξύλου 14 ΚΤΕΛ Απέναντι από τα γραφεία του ΚΤΕΛ 30m µετά το βενζινάδικο 15 Γήπεδο Μακεδονίας 47 µπροστά στο γήπεδο της Περιστάσεως 16 Πλατεία Στην κεντρική πλατεία Περιστάσεως 17 Κοινότητα Μακεδονίας 11 µετά το φωτεινό σηµατοδότη 50m 18 Μαρινόπουλος Λ. Ιασωνίδη 129 στο Super Market Μαρινόπουλος 19 Σιδ. Σταθµός Λ. Ιασωνίδη Φιλήµων Λ. Ιασωνίδη Νοµαρχία 28 ης Οκτωβρίου Παγοποιείο 50m προ της εισόδου του 6 ου ηµοτικού Σχολείου 23 Φρουραρχείο 28 ης Οκτωβρίου Σχολεία Α ΑΚ Στα σχολεία της περιοχής Α ΑΚ 25 Θεία Ανάληψη Ειρήνης 9 26 Κωνσταντόπουλου Εθνικής Αντιστάσεως Κλινική Κοτακίδη Ζαλόγγου ικαστήρια Ζαλόγγου Παλιά Αστυνοµία Μ. Αλεξάνδρου Παλλάς Μ. Αλεξάνδρου Νοσοκοµείο 7 ης Μεραρχίας Τζαµί 7 ης Μεραρχίας 68 µετά την διασταύρωση 25m 33 Καταφιώτικα ΜΕΚ Επί της Τσικοπούλου στην αρχή του πεζοδρόµου 34 Καφενείο Επί της Αστερίου Ζορµπά στην είσοδο του ηµοτικού Σχολείου 6

7 35 Γυµναστήριο 7 ης Μεραρχίας Σφαγεία Αγίου Αντωνίου Εργατικές Κατοικίες Αγίου Αντωνίου Πασχαλίδη Στην είσοδο του Super Market Πασχαλίδης 39 Στροφή Στον παιδικό σταθµό πριν την διασταύρωση 30m 40 Γηροκοµείο Μπροστά στο Γηροκοµείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κατερίνης 41 Ρωσσοπρόσφυγες Στον συνοικισµό Ρωσσοπροσφύγων 42 Βήτα Αγίου Αντωνίου 4 43 Εκκλησία επί της Αγίου Αντωνίου 30m µετά το πρατήριο 44 Τέρµα Μπροστά στο στρατόπεδο της 137 ΑΚ/ΜΜΠ Α. Μετάβαση: από την Κατερίνη στην Νέα Τραπεζούντα (Η εναλλακτική διαδροµή αφορά µόνο στο δροµολόγιο των 3.00 µ.µ. Αφετηρία: Μουσικό Σχολείο ιαδροµή: (Νέο δροµολόγιο 15:00)Μουσικό Σχολείο - Εθνικής Αντιστάσεως Κίτρους Θεσσαλονίκης Π.Ε.Ο. Κατερίνης- Θεσσαλονίκης, 1 ης είσοδος Χράνης, Αγίας Ειρήνης, τελευταία έξοδος Χράνης, Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δηµοτική οδός προς Κάτω Αγιάννη, κεντρική οδός Κάτω Αγιάννη, δηµοτική οδός Κάτω Αγιάννη Νέας Τραπεζούντας, Βασιλείου Αδαµίδη, ασκάλου Τερζίδη, Ηρώων. Στάσεις: 1 Αφετηρία Εθνικής Αντιστάσεως 30 2 Καµένος Μύλος Κίτρους 4 3 Περιφέρεια Κίτρους 38 4 Γέφυρα Θεσσαλονίκης 66 5 Τσουλφά Θεσσαλονίκης 98 6 Πρατήριο 30m µετά την έξοδο από το πρατήριο του Παπακωνσταντίνου 7 Silect Μπροστά στην οµώνυµη βιοτεχνία 8 Κοιµητήρια Στο δεξιό έρεισµα της οδού στην αρχή της κυκλοφοριακής νησίδας (αντιπροσωπία της Volkswagen & Emo communications) 9 Πυροσβεστική Εντός του χώρου της κυκλοφοριακής σύνδεσης της αποθήκης ανταλλακτικών Μπέτσιος 10 Γέφυρα Εντός του χώρου της κυκλοφοριακής σύνδεσης των συνεργείων πριν το κέντρο διασκέδασης ιογένης 11 Τελωνείο Εντός του Χώρου της κυκλοφοριακής σύνδεσης super market Cash & Carry 12 Σκορπιός 200m πριν την είσοδο για την Χράνη στο έρεισµα της οδού Εντός του ηµοτικού ιαµερίσµατος Χράνης 13 Σχολείο Στο ηµοτικό Σχολείο της Χράνης 14 Εκκλησία Στην εκκλησία Αγίας Ειρήνης 9 15 Φάρος Στην οµώνυµη ταβέρνα 25m πριν την διασταύρωση 16 Μενεντζίδη Πριν την έξοδο από Χράνη 17 Ιππικός όµιλος Μπροστά στην βιοµηχανία LIDIA Εντός του δηµοτικού ιαµερίσµατος Κάτω Αγιάννη 18 1 η στάση Στις πρώτες κατοικίες του χωριού 50m πριν την στροφή 19 Πύργος Στο πάρκο 25m πριν την διασταύρωση 20 Σχολείο Στο ηµοτικό Σχολείο 21 Γέφυρα Στο γεφυράκι 25m πριν την διασταύρωση 22 Συνεταιρισµός Μπροστά στις αποθήκες του συνεταιρισµού Εντός του δηµοτικού ιαµερίσµατος Νέας Τραπεζούντας 23 Πετρίδη Έναντι οικίας Πετρίδη 24 2 η στάση 25m µετά την διασταύρωση για Σεβαστή 25 Εκκλησία Παραπλεύρως του Ιερού Ναού 26 Τέρµα Οικία Μαυρόπουλου 25m πριν την διασταύρωση Β. Επιστροφή: από Νέα Τραπεζούντα στην Κατερίνη Αφετηρία: Οικία Μαυρόπουλου 7

8 ιαδροµή: Ηρώων, Γ. Βασιλειάδη, Β. Αδαµίδη, επαρχιακή οδός Νέα Τραπεζούντας Κάτω Αγιάννη, δηµοτική Κάτω Αγιάννη Κατερίνης, Π.Ε.Ο. Κατερίνης Θεσσαλονίκης, 1 η είσοδος Χράνης, Αγίας Ειρήνης, τελευταία έξοδος Χράνης, Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρου, εθνικής Αντιστάσεως. Στάσεις: Εντός του ηµοτικού ιαµερίσµατος Νέας Τραπεζούντας 1 Συνεταιρισµός Πίσω από την αποθήκη του Συνεταιρισµού της Νέας Τραπεζούντας 2 Ιωαννίδη Πλησίον της οικίας Ιωαννίδη επί της οδού Γεωργίου Βασιλειάδη 14 3 Παπαργυρόπουλου Έναντι της οικίας Παπαργυρόπουλου επί της οδού Γεωργίου Βασιλειάδη 4 Εκκλησία Παραπλεύρως του Ιερού Ναού του Τιµίου Προδρόµου Εντός του ηµοτικού ιαµερίσµατος Κάτω Αγιάννη 5 Συνεταιρισµός Μπροστά στις αποθήκες του συνεταιρισµού 6 Γέφυρα Στο γεφυράκι 25m πριν την διασταύρωση 7 Σχολείο Στο ηµοτικό Σχολείο 8 Πύργος Στο πάρκο 25m πριν την διασταύρωση 9 Τελευταία στάση Στις τελευταίες κατοικίες 50m πριν την στροφή 10 Ιππικός Όµιλος Μπροστά στον Ιππικό όµιλο Εντός του ηµοτικού ιαµερίσµατος Χράνης 11 Μετεντζίδη Στην οικία του Μενεντζίδη 100m µετά την είσοδο στην Χράνη 12 Φάρος Στην Οµώνυµη ταβέρνα 25m πριν την διασταύρωση 13 Εκκλησία Στην εκκλησία Αγίας Ειρήνης 9 14 Σχολείο Στο ηµοτικό Σχολείο της Χράνης 15 Σκορπιός Μπροστά στο οικογενειακό κέντρο Σκορπιός στο έρεισµα της οδού 16 Τελωνείο Πριν την είσοδο του Τελωνείου στο έρεισµα της οδού 17 Γέφυρα Απέναντι από το κέντρο διασκέδασης ιογένης στο έρεισµα της οδού 18 Πυροσβεστική Μπροστά στις εγκαταστάσεις του Μπίντα στο έρεισµα της οδού 19 Κοιµητήρια Στο ηµοτικό κοιµητήριο εντός της κυκλοφοριακής σύνδεσης 20 Αστυνοµία Απέναντι από την Αστυνοµία 21 Πρατήριο Έναντι του πρατηρίου Παπακωνσταντίνου 50m πριν το φωτεινό σηµατοδότη 22 Τσουλφά Θεσσαλονίκης Γέφυρα Θεσσαλονίκης Κλινική Κασσάνδρου Τέρµα Εθνικής Αντιστάσεως 30 Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.3463/2006. Εξουσιοδοτεί τον κ. δήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 570/2012. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Α.Α. Κατερίνα Σιούµη Κ.Σ. 8

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00

ΝΑ ΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 275/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή λανθασµένων (για διάφορους λόγους) προστίµων του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του ΚΟΚ µε σκοπό την ορθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου

και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 14/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 390/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ιαγραφή οφειλών και επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 118/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου που θα παραχωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 ΑΔΑ: 6ΜΔΔΩΕΤ-ΔΘ9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 190/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση κανονισµού άρδευσης Δήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Με βάση τον ισχύοντα κανονισµό χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόµων, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 54/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 593/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισµός - καθορισµός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 137/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα