ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ p_public

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ p_public"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ p_public * Με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του φεστιβάλ. ** Η ομάδα διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους συμμετοχής ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητές της και τις τυχόν έκτακτες συνθήκες που ενδέχεται να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται εγκαίρως για τις όποιες αλλαγές παρουσιαστούν. *** Η τήρηση των κανόνων συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω, είναι για όλους, ανεξαιρέτως, υποχρεωτική. 1. Γενικοί όροι συμμετοχής: 1. Η ηλικία των συμμετεχόντων ορίζεται κάτω των 45 ετών. Σε περίπτωση ομαδικής παρουσίασης, η ηλικία της πλειοψηφίας των ατόμων της ομάδας θα πρέπει να είναι κάτω των 45 ετών. 2. Όριο ηλικίας για τους προσκεκλημένους ομιλητές και καλλιτέχνες δεν ορίζεται. 3. Δηλώσεις συμμετοχής στο φεστιβάλ, οι οποίες θα αποστέλλονται πέραν της ορισμένης ημερομηνίας που θα δίνεται ως προθεσμία από την ομάδα, δε θα γίνονται δεκτές. 4. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλες τις προθεσμίες που θέτει η ομάδα, είτε αυτές αφορούν στις διαλέξεις, είτε αφορούν στα δρώμενα. 5. Η ομάδα δε φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίασης των συμμετοχών που δεν τηρούν τις προθεσμίες αποστολής των ζητούμενων. 6. Η ομάδα επιδιώκει την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους διαμονής για τους συμμετέχοντες. Η δυναμικότητα σε κλίνες και το αντίστοιχο κόστος αυτών θα γνωστοποιούνται έγκαιρα στους συμμετέχοντες, με το πέρας της αναζήτησης των χορηγών. 7. Η μετακίνηση των συμμετεχόντων, από και προς τη πόλη των Χανίων, καλύπτονται κατά ποσοστό, το οποίο κάθε χρόνο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος της χορηγίας. Ο όρος αυτός, αφορά τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν πλοίο (Πειραιάς Χανιά Πειραιάς) και αεροπλάνο για τη σύνδεση της πόλης των Χανίων με πόλεις του εξωτερικού. 1

2 8. Αεροπορικά εισητήρια για τη μεταφορά των συμμετεχόντων από άλλες πόλεις της Ελλάδας προς την πόλη των Χανίων και το αντίστροφο, δεν καλύπτονται από την ομάδα διοργάνωσης. 9. Ενδέχεται να υπάρξει αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων διαμονής και μετακίνησης των συμμετεχόντων από την ομάδα διοργάνωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται έγκαιρα και θα πρέπει να αναλαμβάνουν την πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετακίνησής τους. 10. Έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων εντός της πόλης, από και προς τα ξενοδοχεία τους ή σε άλλους προορισμούς, δεν καλύπτονται από την ομάδα διοργάνωσης. 11. Πλήρης παροχή γευμάτων των συμμετεχόντων, καθ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, δεν καλύπτεται από την ομάδα. Αντ αυτού, παρέχεται η δυνατότητα οικονομικών προσφορών σε ορισμένα γεύματα, η οποία γνωστοποιείται έγκαιρα στους συμμετέχοντες. 2. Επί μέρους όροι συμμετοχής: Συνέδριο νέων επιστημόνων [Διαλέξεις] 1. Παράλληλα με το συνέδριο, πραγματοποιείται έκθεση πινακίδων (διαστάσεων Α1), των ομιλητών και όλων των ενδιαφερομένων που δήλωσαν συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν τις πινακίδες παρουσίασης της εργασίας τους σε format που παρέχεται από την ομάδα διοργάνωσης. 2. Το κόστος εκτύπωσης των πινακίδων αναλαμβάνει η ομάδα διοργάνωσης. 3. Μετά από το πέρας των διαλέξεων, χορηγείται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Χανίων, βεβαίωση συμμετοχής σε κάθε άτομο/ομάδα. 4. Η αναπαραγωγή παρουσιάσεων εργασιών που πραγματοποιούνται με αφορμή αποκλειστικά και μόνο την παρουσίαση στο πλαίσιο του φεστιβάλ και έχουν σαν θέμα αυτό που ορίζεται από την ομάδα p_public κάθε έτος, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη αναφορά στο φεστιβάλ. 5. Όροι που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα παρουσιάσεων των εργασιών (διάρκεια παρουσίασης, κλπ), θα είναι κοινοί για όλους τους συμμετέχοντες και θα αποστέλλονται μαζί με την αποδοχή της συμμετοχής. 6. Οι όροι της προηγούμενης παραγράφου, που αφορούν προσκεκλημένους ομιλητές, 2

3 ενδέχεται να διαφέρουν και θα καθορίζονται σε συνεννόηση με την ομάδα p_public. Εκδηλώσεις 1. Η ομάδα διοργάνωσης είναι υπεύθυνη για τη λήψη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, προκειμένου για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων σε δημόσιους χώρους της πόλης. 2. Η ομάδα θα γνωστοποιεί εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους, την πιθανή αδυναμία λήψης αδειοδότησης και η εκδήλωση θα προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα ή δεν θα πραγματοποιείται. 3. Ειδικές απαιτήσεις σε υλικοτεχνική υποδομή από μέρους των συμμετεχόντων, θα καλύπτονται μόνο κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με τον υπεύθυνο της εκδήλωσης και την ομάδα p_public. 4. Σε περίπτωση αδυναμίας της ομάδας p_public να καλύψει ειδικές ή υπερβολικές απαιτήσεις, ο συμμετέχων μπορεί (εφόσον δεν γίνεται διαφορετικά και αυτές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης) να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές, ο ίδιος. 5. Αν κανένα από τα δύο προαναφερόμενα δεν μπορεί να συμβεί, θα προσαρμόζεται η εκδήλωση σύμφωνα με τις δυνατότητες (οικονομικές ή/και άλλες) της ομάδας διοργάνωσης, ή δεν θα πραγματοποιείται. 6. Όλες οι εκθέσεις, εγκαταστάσεις κλπ, θα πραγματοποιούνται εντός συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας, που θα καθορίζεται είτε από την Υπηρεσία που παρέχει την αδειοδότηση, είτε από την ομάδα p_public. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ωράριο λειτουργίας. 7. Σε περίπτωση εκδηλώσεων που αφορούν εκθέσεις, προβολές video, συναυλίες και γενικότερα εγκαταστάσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου, είτε αυτές πραγματοποιούνται σε κλειστούς είτε σε ανοιχτούς χώρους, αρμόδιος για τη φύλαξη και την επιτήρηση των εκθέσεων ορίζεται ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο της ομάδας p_public, που έχει υπό την ευθύνη του τη συγκεκριμένη εκδήλωση. 8. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη φύλαξής των εκθέσεων ή των εξοπλισμών που προορίζονται για εκδηλώσεις, εκτός του ωραρίου λειτουργίας τους, θα πρέπει να γίνεται ειδική συνεννόηση μεταξύ του συμμετέχοντα και του υπεύθυνου της ομάδας p_public που έχει υπό την επίβλεψή του την εκδήλωση. 3

4 9. Σε περίπτωση φθοράς ή κλοπής οποιουδήποτε εξοπλισμού ή έργου, η ομάδα διοργάνωσης συνολικά δεν φέρει καμία ευθύνη. 10. Οποιαδήποτε φωτογραφική αναπαραγωγή ή αναφορά σε ΜΜΕ, των δρώμενων που πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους της πόλης των Χανίων, στo πλαίσιo του φεστιβάλ, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη αναφορά στο φεστιβάλ. 11. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει κατα τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιείται σε ανοιχτό δημόσιο χώρο όπως π.χ. αντίδραση κατοίκων, επέμβαση αστυνομίας κλπ, ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα τον υπέυθυνο της ομάδας που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. 12. Ο υπεύθυνος κάθε εκδήλωσης, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη, έχει την ευθύνη της επιμέλειας της έκθεσης, ή εγκατάστασης που έχει αναλάβει. Αν ο συμμετέχων καλλιτέχνης ζητήσει την υποστήριξη και καλλιτεχνική τεκμηρίωση κάποιου επιμελητή εκτός της ομάδας p_public, γίνεται ονομαστική αναφορά σε αυτόν, μόνο στο φυλλάδιο το οποίο διανέμεται στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 13. Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί καμία άλλη αφίσα που να αφορά μεμονωμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ, πέραν της επίσημης αφίσας του φεστιβάλ. Στη περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να προωθήσουν την εκδήλωσή τους ατομικά ή ως ομάδα, προτείνουμε εναλλακτικά τα παρακάτω: Τη δημιουργία έντυπου flyer διάστασης Α5, στην μια όψη του οποίου θα υπάρχει η επίσημη αφίσα του φεστιβάλ «p_public» και στην άλλη όψη, μια αφίσα ή γραφική απεικόνιση της επιλογής τους. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος εκτύπωσης του flyer βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες. Η ομάδα διοργάνωσης μπορεί μόνο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα καταστήματα εκτύπωσης των flyers που βρίσκονται στην πόλη των Χανίων, καθώς και να αποστείλει στους συμμετέχοντες, σε κατάλληλη ανάλυση, την επίσημη αφίσα του φεστιβάλ «p_public». Τη δημιουργία στο facebook «γεγονότος», που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκδήλωση των συμμετεχόντων (ημέρα διάρκεια αναλυτική περιγραφή βιογραφικό σημείωμα). Σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να αναγράφεται ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του φεστιβάλ «p_public» και να εμφανίζεται το επίσημο logo ή banner του φεστιβάλ. 14. Η μη τήρηση των όσων αναγράφονται στον όρο [13] οδηγεί στην απευθείας ακύρωση της εκδήλωσης. 4

5 CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE FESTIVAL * By sending the application form, the participant confirms that he has read and agrees to the terms of participation. ** P_public team reserves the right to update and/or change the terms of participation, in case of unforeseen circumstances. Participants will be notified in time, about any changes that might occur. *** Compliance with the terms of the festival is mandatory for every participant. No exceptions can be applied. 1. General terms of participation: 1. The upper age limit for participating in the festival is 45 years. In the case of a group, the majority of the members must not be older than 45 years old. 2. The age restriction does not apply in the case of guest participants. 3. Every participant has to abide by the deadlines that are set from the p_public team. 4. Applications received after the indicated deadline, will not be processed. 5. The team is not liable and cannot guarantee the final result of a participant s presentation, that does not comply with the requirements provided. 6. The team looks forward to ensure the lowest price regarding participants accommodation. After sponsorship approval, participants will be informed about special prices concerning their accommodation. 7. The team covers only a part of the travel expenses. This percentage may differ each year, depending on the amount of sponsorship. 8. There is a possibility that the p_public team might not be able to fully cover the travel and accommodation expenses of its participants. In this case, participants will be notified in due time, and they should bear full responsibility for arranging accommodation and travel costs. 9. The team will not defray to participants any expenses related to getting around by any means of transportation in the city of Chania. 10. Meals are not covered by the festival. Participants will be notified in due time for any meal deals and special dining offers. 5

6 2. Specific terms of participation Lectures 1. During lecture sessions, all presentations will be displayed in A1 boards. All participants have to make their own presentation board in a special format that is afforded by the festival team. 2. The cost of board printing will be arranged by the p_public team. 3. After closing lecture, participants will be awarded a certificate of participation by the Architects Association of Chania. 4. Reproduction of any work or presentation solely made for and determined by the p_public team, should be accompanied by a specific reference to the festival. 5. Conditions regarding procedural matters (e.g. duration of presentations) are common to all participants and will be sent along with their approval to join the festival. 6. The terms of the previous paragraph, concerning guest speakers, may differ and will be determined in consultation with the p_public team. Events 1. The organizing team is responsible for obtaining the necessary authorizations, in order to carry out events in public spaces of the city of Chania. 2. The team will give timely notice to the participant for issues like a potential inability to obtain authorization and the event will be adapted to new circumstances or will not be held at all. 3. Specific requirements regarding related equipment and special materials, from the participants side, will be covered only by timely request to the organizer of the specific event and the p_public team. 4. If the p_public team fails to satisfy any special or excessive requirements, the participant has the option (in case there is no other way and it is considered to be essential for carrying out the events) to meet these requirements, himself. 5. If neither of the above are possible to happen, the event will be adjusted according to the affordances (financial and / or other) of the organizing team, or will not be held at all. 6. All the exhibitions, events, etc., will be held according to specific operating hours which will be determined either by the Service that provides the authorization, or by the p_public group. Participants are required to respect the time schedule. 6

7 7. In case of events which involve exhibitions, videos, concerts and generally artistic installations, whether these are held in closed or open spaces, the one responsible for guarding and supervising the events is the artist himself, in consultation with the defined representative of the p_public team, who will be responsible for the specific event. 8. If there is a need for safeguarding exhibits or any equipment, which will be used for events outside operating hours, it should be arranged between the participant and the person of the p_public team responsible for the specific event. 9. In case of damage, theft or loss of items at events, the organizing team bears no responsibility. 10. Any photographic reproduction or Media reference to events, which are held in public spaces of the city of Chania as part of the festival, will be accompanied by a specific reference to the festival. 11. If any problem arises during an event which takes place in an open public space, such as local reactions, police intervention, etc., the participant is obliged to inform immediately the head of the team who is responsible for the specific event or installation. 12. The person who will be responsible for each event, in collaboration with the artist, is also responsible for overseeing the exhibition or installation undertaken. If the participant artist asks for support and artistic documentation of a curator who is not part of the p_public team, there should be a nominal reference to him only in the brochure which is distributed during the course of the event. 7

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT

ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΙΤΑN GROUP CODE OF CONDUCT FOR PROCUREMENT Περιεχόμενα Index Γενικά Δραστηριότητα προμηθειών Σύγκρουση συμφερόντων Δώρα / προσωπικά oφέλη

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 -

Αγγλικά Ελληνικά Book 2 Events Events Chapter 3 - Championships Chapter 3 - Chapter 4 - Competitions Chapter 4 - Αγγλικά Book 2 Events Chapter 3 - Championships Art 31: World Championships Art 32: Continental Championships Art 33: Dates Art 34: Allocation of Championships Art 35: Management Structures Art 36: Invitations

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ I.P.S.C. ΟΠΛΑ ΧΕΙΡΟΣ Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος Χρ. Βουρνάζου 14, 11521, Αθήνα Τηλ. +30 (210) 6454522-3 * Fax +30 (210) 6421595 http://www.shooting.org.gr & www.ipsc.gr e-mail: ipsc@skoe.gr INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

αντί προλόγου... in short... Η εταιρία Free Spirit δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα πνοή στο χώρο της επικοινωνίας και της οργάνωσης εκδηλώσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα