Προβολέας Acer. Οδηγός Χρήστη K10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προβολέας Acer. Οδηγός Χρήστη K10"

Transcript

1 Προβολέας Acer Οδηγός Χρήστη K10

2 Copyright Acer Incorporated. Ме ерйцэлбоз кьие ньмймпх дйкбйюмбфпт. Пдзгьт ЧсЮуфз РспвплЭб K10 фзт Acer БсчйкЮ ёкдпуз: 12/2008 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated. Προβολέας K10 της Acer Αριθµός Μοντέλου: Σειριακός Αριθµός: Ηµεροµηνία Αγοράς: Τόπος Αγοράς: Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated. Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.

3 iii Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την άνεσή σας ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για µελλοντική παραποµπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σηµειώνονται στο προϊόν. Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον καθαρισµό Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή πριν το καθαρίσετε. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε µορφή αερολύµατος. Να χρησιµοποιείτε υγρό πανί για τον καθαρισµό. ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά το βύσµα ως συσκευή αποσύνδεσης Τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος στην εξωτερική µονάδα του τροφοδοτικού: Εγκαταστήστε τη µονάδα του τροφοδοτικού πριν από τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην παροχή ρεύµατος AC. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την αφαίρεση της µονάδας του τροφοδοτικού από τον υπολογιστή. Εάν το σύστηµα διαθέτει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από το σύστηµα αποσυνδέοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ αφορά την Πρόσβαση Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην παροχή ρεύµατος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ότι η παροχή βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χειριστή του εξοπλισµού. Όταν απαιτείται να διακόψετε την τροφοδοσία στον εξοπλισµό, βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παροχή ρεύµατος. Προειδοποιήσεις! Μη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Εάν το προϊόν πέσει. ενδέχεται να υποστεί σοβαρή βλάβη. Παρέχονται θυρίδες και ανοίγµατα για εξαερισµό, µε σκοπό τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από υπερθέρµανση. Τα ανοίγµατα αυτά δεν θα πρέπει να εµποδίζονται ούτε να καλύπτονται. Τα ανοίγµατα δεν θα πρέπει ποτέ να φράσσονται µε την τοποθέτηση του προϊόντος πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόµοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από σώµα καλοριφέρ ή αερόθερµο, ή µέσα σε ενσωµατωµένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισµός.

4 iv Ποτέ µην ωθήσετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν µέσω των θυρίδων του περιβλήµατος καθώς ενδέχεται να ακουµπήσουν σε επικίνδυνα σηµεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν µέρη που µπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ µη χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό πάνω ή µέσα στο προϊόν. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήµατα και να αποτρέψετε τυχόν διαρροή της µπαταρίας, µην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούµενη επιφάνεια. Να µην το χρησιµοποιείτε ποτέ σε συνθήκες σπορ, άθλησης ή σε περιβάλλον δονήσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν µη αναµενόµενο βραχυκύκλωµα ή ζηµία στις συσκευές ρότορα, λυχνία. Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τύπο ρεύµατος που προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιµου ρεύµατος, συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρία ηλεκτρισµού. Μην επιτρέπετε σε οτιδήποτε να ακουµπά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε θέση όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να πατούν το καλώδιο. Αν χρησιµοποιείτε καλώδιο επέκτασης µε αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η προδιαγραφή συνολικής έντασης ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στο καλώδιο επέκτασης δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή έντασης ρεύµατος του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η προδιαγραφή συνολικής έντασης όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεµένα στην επιτείχια παροχή δεν υπερβαίνει την προδιαγραφή της ασφάλειας. Μην υπερφορτώνετε µια παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύµατος συνδέοντας πάρα πολλές συσκευές. Το συνολικό φορτίο του συστήµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώµατος της διακλάδωσης. Εάν χρησιµοποιούνται ταινίες ρεύµατος, το φορτίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας του συγκεκριµένου προϊόντος είναι εφοδιασµένο µε γειωµένο βύσµα τριών καλωδίων. Το βύσµα ταιριάζει µόνο σε γειωµένη παροχή ρεύµατος. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύµατος είναι κατάλληλα γειωµένη πριν συνδέσετε το βύσµα του καλωδίου τροφοδοσίας. Μη συνδέσετε το βύσµα σε µη γειωµένη παροχή ρεύµατος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτοµέρειες. Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύµατος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυµατισµό. Σηµείωση: Ο ακροδέκτης γείωσης παρέχει καλή προστασία έναντι µη αναµενόµενου θορύβου παραγόµενου από άλλες παρακείµενες ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτού του προϊόντος. Να χρησιµοποιείτε το προϊόν µόνο µε το παρεχόµενο σετ καλωδίων τροφοδοσίας.

5 v Σέρβις του προϊόντος Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγµα ή η αφαίρεση των καλυµµάτων ενδέχεται να σας εκθέσει σε σηµεία επικίνδυνης τάσης ή άλλους κινδύνους. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών. Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν από την επιτείχια παροχή και παραπέµψτε τις επισκευές σε αρµόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες: το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσµα έχει υποστεί βλάβη ή έχει τριφτεί, χύθηκε υγρό µέσα στο προϊόν, το προϊόν εκτέθηκε σε βροχή ή νερό, το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί έχει υποστεί ζηµιά, το προϊόν παρουσιάζει εµφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη επισκευής, το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Σηµείωση: Να ρυθµίζετε µόνον εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισµού, διότι η ακατάλληλη ρύθµιση άλλων στοιχείων ελέγχου ενδέχεται να καταλήξει σε βλάβη και συχνά απαιτείται εκτεταµένη εργασία από αρµόδιο τεχνικό για την επαναφορά του προϊόντος σε καλή λειτουργία. Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, µη χρησιµοποιείτε µη συµβατά εξαρτήµατα κατά την προσθήκη ή αντικατάσταση των εξαρτηµάτων. Συµβουλευτείτε το µεταπωλητή σας για τις δυνατότητες αγοράς. Η συσκευή σας και οι βελτιώσεις της ενδέχεται να περιλαµβάνουν µικρά εξαρτήµατα. Φυλάξτε τα µακριά από τα µικρά παιδιά. Επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας Μην κοιτάζετε µέσα στο φακό του προβολέα, όταν η λυχνία είναι αναµµένη. Το λαµπερό φως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα µάτια σας. Ενεργοποιήστε πρώτα τον προβολέα και ακολούθως τις πηγές σήµατος. Μην τοποθετείτε το προϊόν στα ακόλουθα περιβάλλοντα: Χώρους µε κακό εξαερισµό ή κλειστούς χώρους. Απαιτείται απόσταση ασφαλείας 10 cm τουλάχιστον από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον προβολέα. Χώρους όπου η θερµοκρασία ενδέχεται να φθάσει σε υψηλά επίπεδα, όπως µέσα στο αυτοκίνητο µε όλα τα παράθυρα κλειστά. Χώρους όπου ο υπερβολικός βαθµός υγρασίας, σκόνης ή καπνού από τσιγάρα ενδέχεται να µολύνει τα οπτικά εξαρτήµατα, µειώνοντας τη διάρκεια ζωής και καθιστώντας την εικόνα πιο σκοτεινή. Χώρους κοντά σε συναγερµούς πυρκαγιάς. Χώρους όπου η θερµοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 35 C/95 F. Χώρους όπου το υψόµετρο υπερβαίνει τα 3,048 km. Αποσυνδέστε τον αµέσως, εάν ο προβολέας σας παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα. Μη συνεχίζετε τη λειτουργία, εάν ο προβολέας παρουσιάζει θόρυβο ή αναδίδει καπνό ή οσµή. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τον αµέσως και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

6 vi Μη συνεχίσετε τη χρήση του προβολέα, εάν παρουσιάζει βλάβη ή έχει υποστεί πτώση. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας για έλεγχο. Μη στρέφετε το φακό του προβολέα προς τον ήλιο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Κατά την απενεργοποίηση του προβολέα, παρακαλούµε φροντίστε για την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης του προβολέα πριν από την αποσύνδεση της τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε τη σχάρα εξαγωγής αέρα και την πλάκα στο κάτω µέρος διότι έχουν υψηλή θερµοκρασία. Μην κοιτάζετε µέσα στη σχάρα εξαγωγής αέρα, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε λειτουργία. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα µάτια σας. Μην παρεµποδίζετε το φακό του προβολέα µε οποιοδήποτε αντικείµενο, όταν ο προβολέας βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει υπερθέρµανση και παραµόρφωση του αντικειµένου ή και να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν σηµεία στο εσωτερικό του µε επικίνδυνες υψηλές τάσεις, που ενδέχεται να σας βλάψουν. Απευθυνθείτε για όλες τις επισκευές σε κατάλληλο αρµόδιο προσωπικό επισκευών. Μη στηρίζετε τον προβολέα σε όρθια θέση στο άκρο του. Ενδέχεται να υποστεί πτώση, προκαλώντας τραυµατισµό ή βλάβη. Περιβάλλον λειτουργίας για ασύρµατη χρήση (προαιρετικό) Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε όλες τις ασύρµατες συσκευές ή τις συσκευές ραδιοµετάδοσης κατά τη χρήση της συσκευής κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες. Αυτές οι συσκευές ενδέχεται να περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: ασύρµατο LAN (WLAN), Bluetooth ή/και 3G. Να θυµάστε ότι πρέπει να τηρείτε τυχόν ειδικούς κανονισµούς που ισχύουν σε οποιαδήποτε χώρο και να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας όταν η χρήση της απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή κίνδυνο. Να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο στις φυσιολογικές θέσεις λειτουργίας της. Η συσκευή αυτή πληροί τις οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) κατά τη φυσιολογική της χρήση, και αυτή όπως και η κεραία της τοποθετούνται τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) µακριά από το σώµα σας. εν θα πρέπει να περιέχει µεταλλικά αντικείµενα και η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται στην ανωτέρω απόσταση από το σώµα σας. Για την επιτυχή µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί σύνδεση καλής ποιότητας µε το δίκτυο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η µετάδοση αρχείων δεδοµένων ή µηνυµάτων ενδέχεται να καθυστερεί, έως ότου είναι διαθέσιµη µία τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι ανωτέρω οδηγίες περί απόστασης διαχωρισµού, έως ότου ολοκληρωθεί η µετάδοση. Ορισµένα εξαρτήµατα της συσκευής είναι µαγνητικά. Τα µεταλλικά αντικείµενα ενδέχεται να έλκονται από τη συσκευή και τα άτοµα που χρησιµοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί µε το ακουστικό βαρηκοΐας. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, διότι οι αποθηκευµένες πληροφορίες ενδέχεται να διαγραφούν.

7 vii Ιατρικές συσκευές Η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισµού ραδιοµετάδοσης, περιλαµβανοµένων των ασύρµατων τηλεφώνων, ενδέχεται να δηµιουργεί παρεµβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευµένων ιατρικών συσκευών. Απευθυνθείτε σε γιατρό ή στον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι είναι επαρκώς θωρακισµένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) ή εάν έχετε τυχόν απορίες. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας εντός εγκαταστάσεων υγειονοµικής φροντίδας, όταν υπάρχουν αναρτηµένοι κανονισµοί σε αυτούς τους χώρους που σας ζητούν να συµµορφωθείτε. Τα νοσοκοµεία ή άλλες εγκαταστάσεις υγειονοµικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιµοποιούν εξοπλισµό που θα µπορούσε να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια εκποµπών ραδιοσυχνοτήτων (RF). Βηµατοδότες. Οι κατασκευαστές βηµατοδοτών συνιστούν την τήρηση απόστασης διαχωρισµού τουλάχιστον 15,3 εκατοστών (6 ίντσες) µεταξύ ασύρµατων συσκευών και ενός βηµατοδότη προς αποφυγή ενδεχόµενης παρεµβολής στη λειτουργία του βηµατοδότη. Αυτές οι συστάσεις συµφωνούν µε την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρµατης Τεχνολογίας. Τα άτοµα που χρησιµοποιούν βηµατοδότες θα πρέπει να φροντίζουν για τα ακόλουθα: Να διατηρείτε πάντα τη συσκευή σε απόσταση µεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηµατοδότη. Μη µεταφέρετε τη συσκευή κοντά στο βηµατοδότη σας, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη. Εάν υποπτεύεστε παρεµβολές, απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και µετακινήστε την σε άλλο σηµείο. Ακουστικά βαρηκοΐας. Ορισµένες ψηφιακές ασύρµατες συσκευές ενδέχεται να δηµιουργούν παρεµβολές σε ορισµένα ακουστικά βαρηκοΐας. Εάν παρουσιαστεί παρεµβολή, συµβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας. Οχήµατα Τα σήµατα ραδιοσυχνοτήτων (RF) ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα ή ανεπαρκώς θωρακισµένα ηλεκτρονικά συστήµατα αυτοκινήτων όπως ηλεκτρονικά συστήµατα έγχυσης καυσίµων, ηλεκτρονικά αντιολισθητικά (αντιµπλόκ) συστήµατα πέδησης, ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ταχύτητας και συστήµατα αερόσακων. Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, του οχήµατός σας ή άλλου εξοπλισµού που έχει προστεθεί. Η συντήρηση ή η εγκατάσταση της συσκευής σε όχηµα θα πρέπει να ανατίθεται µόνο σε αρµόδιο τεχνικό. Η εσφαλµένη εγκατάσταση ή συντήρηση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και µπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε συχνά εάν ο ασύρµατος εξοπλισµός του οχήµατός σας είναι σωστά εγκατεστηµένος και λειτουργεί κανονικά. Να µην αποθηκεύετε ή µεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στο ίδιο διαµέρισµα όπου βρίσκεται η συσκευή σας, τα εξαρτήµατα ή οι βελτιώσεις της. Για τα οχήµατα που είναι εφοδιασµένα µε αερόσακο, να θυµάστε ότι η πλήρωση των αερόσακων µε αέρα πραγµατοποιείται µε µεγάλη δύναµη. Μην τοποθετείτε αντικείµενα, περιλαµβανοµένου εγκατεστηµένου ή φορητού ασύρµατου εξοπλισµού στο χώρο πάνω από τον αερόσακο ή στο χώρο ανάπτυξης του αερόσακου. Σε περίπτωση εσφαλµένης εγκατάστασης του ασύρµατου εξοπλισµού µέσα στο όχηµα και ανάπτυξης του αερόσακου, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυµατισµός.

8 viii Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας κατά την πτήση σε αεροσκάφος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρµατων τηλεσυσκευών σε αεροσκάφος ενδέχεται να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή του ασύρµατου τηλεφωνικού δικτύου και να είναι παράνοµη. υνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιοδήποτε χώρο µε δυνητικά εκρηκτική ατµόσφαιρα και συµµορφωθείτε µε όλα τα σήµατα και τις οδηγίες. Τα δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα περιλαµβάνουν χώρους όπου σε φυσιολογικές συνθήκες συνιστάται η απενεργοποίηση του κινητήρα του οχήµατός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιους χώρους θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα το σωµατικό τραυµατισµό ή ακόµη και το θάνατο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή στα σηµεία ανεφοδιασµού µε καύσιµα, όπως κοντά στις αντλίες καυσίµων των σταθµών σέρβις. Να τηρείτε τους περιορισµούς όσον αφορά τη χρήση ραδιοηλεκτρικού εξοπλισµού σε αποθήκες καυσίµων και χώρους διανοµής, εργοστάσια χηµικών ή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δραστηριότητες ανατινάξεων. Οι περιοχές µε δυνητικά εκρηκτική ατµόσφαιρα συχνά, αλλά όχι πάντα, επισηµαίνονται ευκρινώς. Περιλαµβάνουν χώρους κάτω από καταστρώµατα πλοίων, εγκαταστάσεις µεταφοράς ή αποθήκευσης χηµικών ουσιών, οχήµατα που χρησιµοποιούν υγροποιηµένο αέριο παράγωγο του πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και χώρους όπου η ατµόσφαιρα περιέχει χηµικές ουσίες ή σωµατίδια όπως κόκκους, σκόνη ή µεταλλικές πούδρες. Προστασία της ακοής Για την προστασία της ακοής σας, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες. Αύξηση την ένταση βαθµιαία, έως ότου ακούτε καθαρά και άνετα. Μην αυξάνετε τη στάθµη της έντασης αφού έχουν προσαρµοστεί τα αυτιά σας. Μην ακούτε µουσική µε υψηλή ένταση για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα. Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Μειώστε την ένταση, εάν δεν µπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που µιλούν κοντά σας. Οδηγίες περί απόρριψης Μην πετάτε τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική συσκευή στα απορρίµµατα κατά την απόρριψή της. Για να ελαχιστοποιήσετε τη µόλυνση και να διασφαλίσετε την απόλυτη προστασία του παγκόσµιου περιβάλλοντος, παρακαλούµε φροντίστε για την ανακύκλωσή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς περί άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (WEEE), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

9 Πρώτα από όλα ix Σηµειώσεις χρήσης Πρέπει: Να απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν από τον καθαρισµό. Να χρησιµοποιήσετε µαλακό πανί νοτισµένο µε ήπιο καθαριστικό για να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης. Να αποσυνδέσετε το βύσµα τροφοδοσίας από την παροχή ρεύµατος AC, εάν το προϊόν δεν θα χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. εν πρέπει: Να φράσσετε τις θυρίδες και τα ανοίγµατα της µονάδας που παρέχονται για εξαερισµό. Να χρησιµοποιήσετε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε τη µονάδα. Να χρησιµοποιείτε τη συσκευή κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Σε εξαιρετικά θερµό, ψυχρό ή υγρό περιβάλλον. Σε χώρους µε αυξηµένο βαθµό σκόνης και βροµιάς. Κοντά σε συσκευή που παράγει ισχυρό µαγνητικό πεδίο. Να τοποθετείτε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως. Προφυλάξεις Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και συντήρηση όπως συνιστάται στις παρούσες οδηγίες χρήσης για να µεγιστοποιήσετε τη ζωή της µονάδας σας. Προειδοποίηση: Μην κοιτάζετε µέσα στο φακό του προβολέα, όταν η λυχνία είναι αναµµένη. Το λαµπερό φως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα µάτια σας. Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην επιτρέπετε την έκθεση του προϊόντος σε βροχή ή υγρασία. Παρακαλούµε µην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να αποσυναρµολογήσετε το προϊόν καθώς ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Κατά την απενεργοποίηση του προβολέα, παρακαλούµε φροντίστε για την ολοκλήρωση του κύκλου ψύξης του προβολέα πριν από την αποσύνδεση της τροφοδοσίας. Ενεργοποιήστε πρώτα τον προβολέα και ακολούθως τις πηγές σήµατος.

10

11 Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια και την άνεσή σας Πρώτα από όλα Σηµειώσεις χρήσης Προφυλάξεις Εισαγωγή 1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 1 Περιεχόµενα 2 Επισκόπηση Προβολέα 3 Έναρξη 5 Σύνδεση προβολέα 5 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προβολέα 6 Ρύθµιση Προβαλλόµενη εικόνα 8 Στοιχεία ελέγχουχρήστη 11 Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD) 11 Ρύθµιση Color (Χρώµα) 12 Ρύθµιση Image (Εικόνα) 13 Ρύθµιση Management ( ιαχείριση) 15 Ρύθµιση Language (Γλώσσα) 15 Παραρτήµατα 16 Αντιµετώπιση προβληµάτων 16 Λίστα LED & Ορισµός προειδοποιήσεων 19 Προδιαγραφές 20 Λειτουργίες συµβατότητας 21 Ανακοινώσεις κανονισµών και ασφαλείας 23 iii ix ix ix Περιεχόµενα

12

13 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά προϊόντος Το προϊόν αυτό είναι ένας προβολέας DLP µε ένα τσιπ. Στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνονται: Τεχνολογία DLP Ανάλυση 858 x 600 SVGA υποστήριξη λόγου οθόνης 4:3 / 16:9 Συµβατότητα NTSC/PAL/SECAM και υποστήριξη HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i) Το µικρό µέγεθος του προβολέα διευκολύνει τους επιχειρηµατικούς σκοπούς σας και την οικιακή ψυχαγωγία Προηγµένη ψηφιακή διόρθωση τραπεζοειδούς παραµόρφωσης παρέχει βέλτιστες παρουσιάσεις Μενού (OSD) πολλών γλωσσών επί της οθόνης Συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Microsoft Windows 2000, XP, Vista

14 Quick Start Guide 2 Περιεχόµενα Ο προβολέας αυτός παρέχεται µε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η µονάδα σας είναι πλήρης. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας αµέσως εάν λείπει οποιοδήποτε αντικείµενο. Προβολέας Καλώδιο τροφοδοσίας Καλώδιο VGA Καλώδιο σύνθετου σήµατος βίντεο Προσαρµογέας AC Θήκη µεταφοράς Acer Projector Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Χρήστη

15 3 Επισκόπηση Προβολέα Άποψη προβολέα Μπροστινή / πάνω πλευρά # Περιγραφή # Περιγραφή 1 Πίνακας ελέγχου 3 Φακός προβολής 2 ακτύλιος εστίασης 4 Πέλµα ανύψωσης Πίσω πλευρά # Περιγραφή # Περιγραφή 1 Συνδετήρας DC IN 4 Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington 2 Συνδετήρας εισόδου σύνθετου σήµατος 5 Υποδοχή τριπόδου βίντεο 3 Συνδετήρας εισόδου αναλογικού σήµατος PC/ HDTV/ βίντεο Component

16 4 Πίνακας ελέγχου # Λειτουργία Περιγραφή 1 TEMP Ένδειξη LED θερµοκρασίας 2 LAMP Ένδειξη LED λυχνίας 3 Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης Χρησιµοποιήστε τα για να επιλέξετε τα στοιχεία ή να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις στην επιλογή σας. 4 MENU Πιέστε "MENU" για να εµφανιστεί το µενού (OSD) επί της οθόνης, να επιστρέψετε στο προηγούµενο βήµα για τη λειτουργία µενού OSD ή να εξέλθετε από το µενού OSD. Επιβεβαιώστε την επιλογή των στοιχείων. 5 SOURCE Πιέστε "SOURCE" για να επιλέξετε µία από τις πηγές, όπως RGB, Component ( ιαχωρισµένο), S-Video, Composite (Σύνθετο), DVI, HDTV και HDMI. 6 ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ Ανατρέξτε στα περιεχόµενα της ενότητας "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση προβολέα".

17 5 Έναρξη Σύνδεση προβολέα # Περιγραφή 1 Καλώδιο σύνθετου σήµατος βίντεο 2 Προσαρµογέας VGA σε Component/ HDTV 3 Καλώδιο VGA Σηµείωση: Για να διασφαλιστεί ότι ο προβολέας λειτουργεί σωστά µε τον υπολογιστή σας, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι ο χρονισµός της λειτουργίας οθόνης είναι συµβατός µε τον προβολέα.

18 6 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση προβολέα Ενεργοποίηση (On) προβολέα 1 Φροντίστε ο προσαρµογέας AC, το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήµατος να είναι συνδεδεµένα µε ασφάλεια. Το LED τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει κόκκινο. 2 Ενεργοποιήστε τη λυχνία πιέζοντας το κουµπί "Τροφοδοσία" στον πίνακα ελέγχου και το LED τροφοδοσίας µετατρέπεται σε µπλε. 3 Ενεργοποιήστε την πηγή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, συσκευή αναπαραγωγής βίντεο, κ.λ.π.) Η ανίχνευση της πηγής από τον προβολέα εκτελείται αυτόµατα. Εάν στην οθόνη εµφανίζονται τα εικονίδια "Lock" & "Source", αυτό σηµαίνει ότι ο προβολέας κλειδώνει στο συγκεκριµένο τύπο πηγής και δεν εντοπίζεται τέτοιος τύπος σήµατος εισόδου. Εάν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "No Signal", παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήµατος έχουν συνδεθεί µε ασφάλεια. Εάν συνδέσετε πολλαπλές πηγές ταυτόχρονα, χρησιµοποιήστε το κουµπί "SOURCE" από τον πίνακα ελέγχου για να αλλάζετε είσοδο.

19 7 Απενεργοποίηση (Off) προβολέα 1 Για να απενεργοποιήσετε τον προβολέα πιέστε το κουµπί "Τροφοδοσία" δύο φορές. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το κάτωθι µήνυµα για 5 δευτερόλεπτα. "Please press power button again to complete the shutdown process." 2 Αµέσως µετά από την απενεργοποίηση, η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας θα αναβοσβήνει γρήγορα ΚΟΚΚΙΝΟ και οι ανεµιστήρες θα συνεχίσουν να λειτουργούν για 20 δευτερόλεπτα περίπου. Αυτό συµβαίνει ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη ψύξη του συστήµατος. 3 Μόλις ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήµατος, η ενδεικτική λυχνία LED "Τροφοδοσία" θα µετατραπεί σε σταθερό ΚΟΚΚΙΝΟ, πράγµα που σηµαίνει ότι ο προβολέας εισέρχεται σε λειτουργία αναµονής. 4 Τώρα είναι ασφαλές να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιήσετε τον προβολέα αµέσως µετά από την απενεργοποίησή του. Προειδοποιητικές ενδείξεις: Εάν ο προβολέας απενεργοποιηθεί αυτόµατα και η ένδειξη TEMP µετατραπεί σε σταθερό ΚΟΚΚΙΝΟ, αυτό σηµαίνει ότι ο προβολέας υπερθερµαίνεται. Στην οθόνη θα εµφανιστεί το µήνυµα κατωτέρω, εάν πρόκειται να συµβεί αυτό: "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." Εάν η ένδειξη TEMP αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ και στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα κατωτέρω, παρακαλούµε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας ή στο κέντρο εξυπηρέτησης: "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon."

20 8 Ρύθµιση Προβαλλόµενη εικόνα Ρύθµιση Ύψος προβαλλόµενης εικόνας Ο προβολέας είναι εφοδιασµένος µε πέλµα ανύψωσης για τη ρύθµιση του ύψους της εικόνας. Για να ανυψώσετε την εικόνα: 1 Περιστρέψτε το πέλµα ανύψωσης για να αυξήσετε το µήκος του ποδιού στήριξης. 2 Ανυψώστε την εικόνα στην επιθυµητή γωνία ύψους. Για να χαµηλώσετε την εικόνα: 1 Περιστρέψτε το πέλµα ανύψωσης για να µειώσετε το µήκος του ποδιού στήριξης. 2 Χαµηλώστε την εικόνα στην επιθυµητή γωνία ύψους.

21 9 Πώς θα βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την απόσταση της εικόνας Συµβουλευτείτε τον πίνακα κατωτέρω για τις βέλτιστες δυνατές τιµές µεγέθους εικόνας όταν ο προβολέας τοποθετηθεί σε µια επιθυµητή απόσταση από την οθόνη. Παράδειγµα: Εάν ο προβολέας βρίσκεται σε απόσταση 2,4 m από την οθόνη, η ικανοποιητική ποιότητα εικόνας είναι εφικτή για µεγέθη εικόνας 60". Σηµείωση: Υπενθυµίζεται στην ακόλουθη εικόνα, ότι απαιτείται χώρος µε ύψος 93 cm όταν ο προβολέας βρίσκεται σε απόσταση 2,4 m από την οθόνη. Εικόνα: Σταθερή απόσταση µε βέλτιστο µέγεθος οθόνης.

22 10 Επιθυµητή Απόσταση (m) < Α > ιαγώνιος (ίντσες) < Β > Μέγεθος οθόνης Π (cm) x Υ (cm) Από τη βάση έως το πάνω µέρος της εικόνας (cm) < Γ > 0, x , x x , x 91 93

23 11 Στοιχεία ελέγχουχρήστη Μενού απεικόνισης επί της οθόνης (OSD) Ο προβολέας διαθέτει πολύγλωσσο OSD που σας επιτρέπει να πραγµατοποιείτε ρυθµίσεις εικόνας και να αλλάζετε διάφορες ρυθµίσεις. Φροντίστε να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να συνδέσετε ένα σήµα στην είσοδο πριν χρησιµοποιήσετε τα µενού OSD. Χρήση των µενού OSD Για να ανοίξετε το µενού OSD, πιέστε "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. Όταν εµφανιστεί το OSD, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε οποιοδήποτε στοιχείο από το κύριο µενού. Μόλις επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο από το κύριο µενού, πιέστε καθορισµό των δυνατοτήτων. για να εισέλθετε στο υποµενού για Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το επιθυµητό στοιχείο και να πραγµατοποιήσετε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα. Επιλέξτε το επόµενο στοιχείο προς ρύθµιση από το υποµενού και πραγµατοποιήστε τη ρύθµιση όπως περιγράφεται ανωτέρω. Πιέστε "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη θα επιστρέψει στο κύριο µενού. Για να εξέλθετε από το µενού OSD, πιέστε "MENU" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου ξανά. Το µενού OSD θα κλείσει και οι νέες ρυθµίσεις του προβολέα θα αποθηκευτούν αυτόµατα.

24 12 Ρύθµιση Color (Χρώµα) Display Mode Brightness Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές που έχουν βελτιστοποιηθεί για διαφόρους τύπους εικόνας. Bright: Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας. Standard: Για βελτιστοποίηση πραγµατικού χρώµατος. Video: Για αναπαραγωγή βίντεο σε φωτεινό περιβάλλον. Blackboard: Η λειτουργία Μαυροπίνακας µπορεί να βελτιώσει το απεικονιζόµενο χρώµα, όταν η εικόνα προβάλλεται σε σκούρες επιφάνειες. User 1: Αποµνηµονεύονται οι ρυθµίσεις του χρήστη. User 2: Αποµνηµονεύονται οι ρυθµίσεις του χρήστη. Πραγµατοποιείται ρύθµιση της φωτεινότητας της εικόνας. Πιέστε για να σκουρύνετε την εικόνα. Contrast Πιέστε για να φωτίσετε την εικόνα. Η επιλογή "Contrast" χρησιµοποιείται για να ελέγξετε τη διαφορά µεταξύ των πιο φωτεινών και των πιο σκοτεινών µερών της εικόνας. Η ρύθµιση της φωτεινότητας προκαλεί αλλαγή της ποσότητας µαύρου και λευκού µέσα στην εικόνα. Πιέστε για να µειώσετε την αντίθεση. Πιέστε για να αυξήσετε την αντίθεση. Color Temperature Πραγµατοποιείται ρύθµιση της χρωµατικής θερµοκρασίας. Σε υψηλότερες χρωµατικές θερµοκρασίες, η οθόνη δείχνει ψυχρότερη, σε χαµηλότερες χρωµατικές θερµοκρασίες, η οθόνη δείχνει θερµότερη. Degamma Color R Color G Color B Καθιστά εφικτή την απεικόνιση µιας σκοτεινής σκηνής. Με µεγαλύτερη τιµή γ, µια σκοτεινή σκηνή δείχνει φωτεινότερη. Πραγµατοποιείται ρύθµιση του κόκκινου χρώµατος. Πραγµατοποιείται ρύθµιση του πράσινου χρώµατος. Πραγµατοποιείται ρύθµιση του µπλε χρώµατος.

25 13 Saturation Tint Πραγµατοποιείται ρύθµιση της εικόνας βίντεο από ασπρόµαυρη σε πλήρως κεκορεσµένο χρώµα. Πιέστε για να µειώσετε την ποσότητα χρώµατος στην εικόνα. Πιέστε για να αυξήσετε την ποσότητα χρώµατος στην εικόνα. Πραγµατοποιείται ρύθµιση της ισορροπίας κόκκινου και πράσινου χρώµατος. Πιέστε για να αυξήσετε την ποσότητα πράσινου χρώµατος στην εικόνα. Πιέστε για να αυξήσετε την ποσότητα κόκκινου χρώµατος στην εικόνα. Σηµείωση: Οι λειτουργίες "Saturation" και "Tint" δεν υποστηρίζονται σε λειτουργία υπολογιστή. Ρύθµιση Image (Εικόνα) Projection Μπροστά-Επιφάνεια εργασίας Η προεπιλεγµένη εργοστασιακή ρύθµιση. Μπροστά-Οροφή Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα για προβολή σε περίπτωση στήριξης στην οροφή. Πίσω-Επιφάνεια εργασίας Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει την εικόνα ώστε να είναι εφικτή η προβολή πίσω από διαφανή οθόνη. Πίσω-Οροφή Όταν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, ο προβολέας αντιστρέφει και αναποδογυρίζει την εικόνα ταυτόχρονα. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε προβολή πίσω από διαφανή οθόνη για προβολή σε περίπτωση στήριξης στην οροφή.

26 14 Aspect Ratio Auto Keystone Manual Keystone Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τον επιθυµητό λόγο των διαστάσεων της οθόνης. Auto: ιατηρήστε την εικόνα µε τον αρχικό λόγο πλάτους/ύψους και µεγιστοποιήστε την εικόνα ώστε να ταιριάζει στον εγγενή αριθµό οριζόντιων ή κατακόρυφων εικονοστοιχείων. 4:3: Η εικόνα θα προσαρµοστεί ώστε να ταιριάζει στην οθόνη και θα προβληθεί µε λόγο 4:3. 16:9: Η εικόνα θα προσαρµοστεί ώστε να ταιριάζει στο πλάτος της οθόνης και το ύψος θα ρυθµιστεί ώστε η εικόνα να προβληθεί µε λόγο 16:9. Επιλέξτε "On" για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη τραπεζοειδή παραµόρφωση. Επιλέξτε "Off" για να απενεργοποιήσετε την αυτόµατη τραπεζοειδή παραµόρφωση. Πραγµατοποιείται διόρθωση της παραµόρφωσης της εικόνας που προκαλείται λόγω κλίσεως της προβολής. (±40 µοίρες) H. Position (Οριζόντια θέση) Πιέστε για να µετακινήσετε την εικόνα αριστερά. Πιέστε για να µετακινήσετε την εικόνα δεξιά. V. Position (Κατακόρυφη θέση) Πιέστε για να µετακινήσετε την εικόνα κάτω. Πιέστε για να µετακινήσετε την εικόνα πάνω. Frequency Με το "Frequency" πραγµατοποιείται αλλαγή του ρυθµού ανανέωσης του προβολέα ώστε να ταιριάζει µε τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή. Εάν είναι ορατή µια κατακόρυφη γραµµή που τρεµουλιάζει στην προβαλλόµενη εικόνα, χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να πραγµατοποιήσετε τη ρύθµιση. Tracking Πραγµατοποιείται συγχρονισµός του χρονισµού σήµατος της οθόνης µε εκείνον της κάρτας γραφικών. Εάν παρουσιαστεί αστάθεια ή τρεµούλιασµα της εικόνας, χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διορθώσετε το σφάλµα. Sharpness Πραγµατοποιείται ρύθµιση της ευκρίνειας της εικόνας. Πιέστε για να µειώσετε την ευκρίνεια. Πιέστε για να αυξήσετε την ευκρίνεια. Σηµείωση: Οι λειτουργίες "H. Position", "V. Position", "Frequency" και "Tracking" δεν υποστηρίζονται στη λειτουργία Βίντεο. Σηµείωση: Η λειτουργία "Sharpness" δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία Υπολογιστής.

27 15 Ρύθµιση Management ( ιαχείριση) Menu Location Source Lock High Altitude Auto Shutdown (Minutes) LED Calibration Reset Επιλέξτε τη Θέση µενού πάνω στην οθόνη απεικόνισης. Όταν το Κλείδωµα πηγής έχει ρυθµιστεί σε "Off", ο προβολέας θα αναζητήσει άλλα σήµατα σε περίπτωση που χαθεί το τρέχον σήµα εισόδου. Όταν το Κλείδωµα πηγής έχει ρυθµιστεί σε "On", θα "Κλειδώσει" το τρέχον κανάλι πηγής εκτός αν πιέσετε το κουµπί "SOURCE" στο τηλεχειριστήριο για το επόµενο κανάλι. Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιτρέψετε τη συνεχή λειτουργία των ανεµιστήρων µε πλήρη ταχύτητα ώστε να επιτυγχάνεται κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε µεγάλο υψόµετρο. Θα πραγµατοποιηθεί αυτόµατη απενεργοποίηση όταν δεν υπάρχει σήµα µετά από τον προβλεπόµενο χρόνο. (σε λεπτά) Πιέστε µόλις επιλέξετε "Yes", παρακαλούµε περιµένετε 10 δευτερόλεπτα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία µικροσυντονισµού του λευκού χρώµατος. (Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 30 λεπτά µετά από την ενεργοποίηση.) ιευκολύνει στη ρύθµιση των επιδόσεων χρώµατος του LED. Πιέστε µόλις επιλέξετε "Yes" για να επαναφέρετε τις παραµέτρους όλων των µενού στις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις. Ρύθµιση Language (Γλώσσα) Language Επιλέξτε το πολύγλωσσο µενού OSD. Χρησιµοποιήστε για να επιλέξετε τη γλώσσα µενού της προτίµησής σας. Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

28 16 Παραρτήµατα Αντιµετώπιση προβληµάτων Εάν αντιµετωπίσετε τυχόν πρόβληµα µε τον προβολέα Acer, ανατρέξτε στον οδηγό αντιµετώπισης προβληµάτων που ακολουθεί. Εάν το πρόβληµα παραµένει, παρακαλούµε απευθυνθείτε στον τοπικό µεταπωλητή σας ή στο κέντρο εξυπηρέτησης. Προβλήµατα εικόνας και Λύσεις # Πρόβληµα Λύση 1 εν εµφανίζεται εικόνα στην οθόνη Συνδεδεµένο όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εγκατάσταση". Βεβαιωθείτε ότι καµία από τις ακίδες του συνδετήρα δεν έχει στραβώσει ή σπάσει. 2 Μερική εικόνα, κύλιση ή εσφαλµένη εµφάνιση εικόνας (Για PC (Windows 95/98/2000/XP)) 3 Μερική εικόνα, κύλιση ή εσφαλµένη εµφάνιση εικόνας (Για φορητούς υπολογιστές) Για εσφαλµένη εµφάνιση εικόνας: Ανοίξτε το "Ο Υπολογιστής µου", ανοίξτε το "Πίνακας ελέγχου" και ακολούθως κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Οθόνη". Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις". Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της οθόνης σας είναι µικρότερη ή ίση µε SVGA (800 x 600). Κάντε κλικ στο κουµπί "Ιδιότητες για προχωρηµένους". Εάν το πρόβληµα παραµένει ακόµη, αλλάξτε την οθόνη παρακολούθησης που χρησιµοποιείτε και ακολουθήστε τα βήµατα κατωτέρω: Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της οθόνης σας είναι µικρότερη ή ίση µε SVGA (800 x 600). Κάντε κλικ στο κουµπί "Αλλαγή" στην καρτέλα "Οθόνη". Κάντε κλικ στο "Εµφάνιση όλων των συσκευών". Ακολούθως, επιλέξτε "Τύποι τυπικών οθονών" από το πλαίσιο SP και επιλέξτε τη λειτουργία ανάλυσης που απαιτείται από το πλαίσιο "Μοντέλα". Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση της ανάλυσης της οθόνης σας είναι µικρότερη ή ίση µε SVGA (800 x 600). Για εσφαλµένη εµφάνιση εικόνας: Ακολουθήστε τα βήµατα του στοιχείου 2 (ανωτέρω) για να ρυθµίσετε την ανάλυση του υπολογιστή σας. Πιέστε το αντίστοιχο κουµπί για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις εξόδου. Παράδειγµα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Εάν συναντήσετε δυσκολία κατά την αλλαγή των ρυθµίσεων ανάλυσης ή η οθόνη "παγώσει", πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση όλων των συσκευών συµπεριλαµβανοµένου και του προβολέα.

29 17 4 Η παρουσίασή σας δεν εµφανίζεται στην οθόνη του φορητού υπολογιστή Εάν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή βασιζόµενο σε Microsoft Windows : Ορισµένοι φορητοί υπολογιστές ενδέχεται να απενεργοποιούν την οθόνη τους όταν µια δεύτερη συσκευή απεικόνισης τίθεται σε χρήση. Κάθε µια από αυτές ενεργοποιείται εκ νέου µε διαφορετικό τρόπο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για λεπτοµερείς πληροφορίες. Εάν χρησιµοποιείτε φορητό υπολογιστή βασιζόµενο σε λειτουργικό σύστηµα Apple Mac : Στο Προτιµήσεις συστήµατος, ανοίξτε Οθόνη και επιλέξτε ηµιουργία ειδώλου βίντεο "On". 5 Η εικόνα είναι ασταθής ή τρεµουλιάζει 6 Η εικόνα έχει κάθετη γραµµή τρεµουλιάσµατος 7 Κακή εστίαση εικόνας 8 Η εικόνα παραµορφώνεται όταν αναπαράγεται µια ταινία DVD "ευρείας οθόνης" 9 Πολύ µικρή ή πολύ µεγάλη εικόνα 10 Εικόνα µε κεκλιµένες πλευρές 11 Ανεστραµµένη εικόνα 12 Μη φυσιολογικό χρώµα εικόνας Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα "Tracking" για να το διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθµιση Image (Εικόνα)" για περαιτέρω πληροφορίες. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις βάθους χρώµατος της οθόνης στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε την καρτέλα "Frequency" για να πραγµατοποιήσετε τη ρύθµιση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθµιση Image (Εικόνα)" για περαιτέρω πληροφορίες. Ελέγξτε και ρυθµίστε εκ νέου τις παραµέτρους της λειτουργίας απεικόνισης της κάρτας γραφικών ώστε να είναι πλέον συµβατή µε τον προβολέα. Ρυθµίζει το δακτύλιο εστίασης του φακού του προβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται εντός της απαιτούµενης απόστασης των 0,38 έως 1,52 µέτρων (15 έως 60 πόδια) από τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς θα βελτιστοποιήσετε το µέγεθος και την απόσταση της εικόνας" για περαιτέρω πληροφορίες. Όταν αναπαράγετε ένα DVD που έχει κωδικοποιηθεί σε λόγο οθόνης 16:9 ή αναµορφικό ενδέχεται να απαιτείται καθορισµός των ακόλουθων ρυθµίσεων: Εάν αναπαράγετε µια ταινία DVD µορφής 4:3, παρακαλούµε επιλέξτε µορφή 4:3 στο OSD του προβολέα. Εάν η εικόνα παρουσιάζει ακόµη παραµόρφωση, απαιτείται επίσης ρύθµιση του λόγου οθόνης. Ρυθµίστε τη µορφή απεικόνισης σε λόγο οθόνης 16:9 (ευρεία) στη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο µακριά από την οθόνη. Πιέστε "MENU" στον πίνακα ελέγχου. Μεταβείτε στο "Ρύθµιση Image (Εικόνα) --> Aspect Ratio" και δοκιµάστε διάφορες ρυθµίσεις. Εάν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε να βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης. Επιλέξτε "Image --> Auto Keystone --> On" στο OSD και διορθώστε την προβαλλόµενη εικόνα µε παραµόρφωση. Επιλέξτε "Image --> Projection" στο OSD και ρυθµίστε την κατεύθυνση προβολής. Πιέστε "MENU" στον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε τη λειτουργία "Management --> Reset". Εάν δεν λειτουργεί, παρακαλούµε ενεργοποιήστε το "LED Calibration" στη ρύθµιση "Management" και περιµένετε 10 δευτερόλεπτα.

30 18 Προβλήµατα µε τον προβολέα # Συνθήκη Λύση 1 Ο προβολέας σταµατά να ανταποκρίνεται σε όλα τα στοιχεία ελέγχου Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε τον προβολέα, ακολούθως αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιµένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν επανασυνδέσετε την τροφοδοσία. Μηνύµατα OSD # Συνθήκη Μήνυµα υπενθύµισης 1 Μήνυµα Fan Fail ο ανεµιστήρας του συστήµατος δεν λειτουργεί. Projector Overheated η θερµοκρασία του προβολέα υπερέβη τη συνιστώµενη θερµοκρασία λειτουργίας του και πρέπει να αφήσετε τη συσκευή να ψυχθεί πριν τη χρησιµοποιήσετε ξανά.

31 19 Λίστα LED & Ορισµός προειδοποιήσεων Μηνύµατα LED Μήνυµα LED λυχνίας LED θερµοκρασίας LED τροφοδοσίας Κόκκινο Κόκκινο Κόκκινο Μπλε Αναµονή (προσαρµογέας AC και καλώδιο τροφοδοσίας συνδεδεµένα) V -- Ενεργοποίηση V Απενεργοποίηση (κατάσταση ψύξης) Αναβοσβήνει γρήγορα -- Απενεργοποίηση (ψύξη ολοκληρώθηκε) V -- Λήψη υλικολογισµικού V V V -- Σφάλµα (αστοχία θερµικού διακόπτη ή θερµικού αισθητήρα) -- V -- V Σφάλµα (αστοχία ασφάλισης ανεµιστήρα) -- Αναβοσβήνει γρήγορα -- V

32 20 Προδιαγραφές Οι προδιαγραφές κατωτέρω υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελικές προδιαγραφές, παρακαλούµε ανατρέξτε στην τεκµηρίωση µάρκετινγκ της Acer. Σύστηµα προβολής DLP Ανάλυση SVGA (858 x 600) Συµβατότητα µε υπολογιστή IBM PC και συµβατούς, Apple Macintosh, πρότυπα imac και VESA: SXGA, SVGA, VGA (αλλαγή µεγέθους) Συµβατότητα βίντεο NTSC (M/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) Λόγος οθόνης 4:3 (εγγενές), 16:9 Απεικονιζόµενα χρώµατα 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα Φακός προβολής F / 2, f = 17,67 mm Μέγεθος οθόνης προβολής 0,38 m (15") - 1,52 m (60") (διαγώνιος) Απόσταση προβολής 1,97 πόδια (0,6 m) - 7,87 πόδια (2,4 m) Μεγέθυνση εικόνας 1,97 Ρυθµός οριζόντιας σάρωσης khz Ρυθµός κατακόρυφης σάρωσης Hz ανανέωσης ιόρθωση τραπεζοειδούς παραµόρφωσης Βάρος ιαστάσεις (Π x Β x Υ) Τροφοδοτικό Κατανάλωση ρεύµατος +/- 40 µοίρες (χειροκίνητο) +/- 30 µοίρες (αυτόµατο) 550 g (1,22 lbs.) 126,9 x 121,6 x 48,7 mm (5,0 x 4,8 x 1,9 ίντσες) +19V DC <90 Watts <1 Watt σε λειτουργία αναµονής Θερµοκρασία λειτουργίας 5 C έως 35 C / 41 F έως 95 F Συνδετήρες Εισόδου/Εξόδου DC IN x 1 Είσοδος VGA x 1 Σύνθετο σήµα βίντεο x 1 Περιεχόµενο τυπικής συσκευασίας Προσαρµογέας AC x 1 Καλώδιο τροφοδοσίας AC x 1 Καλώδιο VGA x 1 Καλώδιο σύνθετου σήµατος βίντεο x 1 Οδηγός Χρήσης (CD-ROM) x 1 Οδηγός γρήγορου ξεκινήµατος x 1 Θήκη µεταφοράς x 1 * Ο σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

33 21 Λειτουργίες συµβατότητας A. Αναλογικό VGA 1 Σήµα αναλογικού VGA - PC Λειτουργίες Ανάλυση Κατ. συχνότητα [Hz] Ορ. συχνότητα [KHz] VGA 640x480 59,9 31,5 640x480 72,8 37,9 640x ,5 640x ,3 SVGA 800x600 56,3 35,2 800x600 60,3 37,9 800x600 72,2 48,1 800x ,9 800x600 85,1 53,7 XGA 1024x ,4 1024x768 70,1 56,5 1024x x ,7 SXGA 1152x ,5 1280x x x800 84,9 71,6 1280x800 74,9 62,8 1280x800 59,8 49,7

34 22 2 Σήµα αναλογικού VGA - HDTV Σήµα Κατ. συχνότητα [Hz] Ορ. συχνότητα [KHz] 480i 60 15,8 480p 60 31,5 576i 50 15,6 576p 50 31,3 720p p 50 37,5 1080i 60 33,8 1080i 50 28,1

35 23 Ανακοινώσεις κανονισµών και ασφαλείας Ανακοίνωση FCC Αυτή η συσκευή έχει δοκιµαστεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τους περιορισµούς περί ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας Β σύµφωνα µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβών παρεµβολών σε µια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιµοποιεί, και µπορεί να εκπέµψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Πάντως, δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι δε θα υπάρξει παρεµβολή σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί πράγµατι επιβλαβή παρεµβολή στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη, πράγµα που πιστοποιείται ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει την εξάλειψη της παρεµβολής εφαρµόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: Προσανατολίστε εκ νέου ή µετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ εξοπλισµού και δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα κυκλώµατος διαφορετικού από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο δέκτης. Συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για βοήθεια. Ανακοίνωση: Θωρακισµένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις µε άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να πραγµατοποιούνται µέσω θωρακισµένων καλωδίων ώστε να διατηρείται η συµµόρφωση προς τους κανονισµούς FCC. Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερµατικά, εκτυπωτές, κ.λ.π.) που φέρουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς της Κατηγορίας Β µπορούν να συνδεθούν µε το συγκεκριµένο εξοπλισµό. Η λειτουργία µε µη πιστοποιηµένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα παρεµβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή θα µπορούσαν να επιφέρουν ακύρωση της αρµοδιότητας του χρήστη, η οποία παραχωρείται από τη Federal Communications Commission (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών), σχετικά µε το χειρισµό της συγκεκριµένης συσκευής.

36 24 Συνθήκες λειτουργίας Η συσκευή αυτή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία. Καναδάς Συσκευές ραδιοεπικοινωνίας χαµηλής ισχύος για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια (RSS-210) a b Κοινές πληροφορίες Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: 1. Η συγκεκριµένη συσκευή δεν µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή, και 2. η συγκεκριµένη συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία αυτής της συσκευής. Λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz Για να αποτραπεί η παρεµβολή ραδιοσυχνοτήτων στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία, η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και η εγκατάστασή της σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια. ιακήρυξη Συµµόρφωσης για χώρες της ΕΕ ια του παρόντος, η Acer, δηλώνει ότι η συγκεκριµένη συσκευή συµµορφώνεται πλήρως προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. (Παρακαλούµε επισκεφτείτε τη διεύθυνση support/certificate.htm για πλήρη τεκµηρίωση.) Ρυθµιστική ανακοίνωση ραδιοσυσκευής Γενικά Σηµείωση: Οι ρυθµιστικές πληροφορίες κατωτέρω αφορούν µόνο µοντέλα µε ασύρµατο LAN ή/και Bluetooth. Το συγκεκριµένο προϊόν πληροί τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρµατη χρήση. Ανάλογα µε τις συνθέσεις, το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει ή να µην περιέχει ασύρµατες ραδιοσυσκευές (όπως υποµονάδες ασύρµατου LAN ή/και Bluetooth). Οι πληροφορίες κατωτέρω αφορούν προϊόντα µε τέτοιες συσκευές.

37 25 Acer America Corporation 333 West San Carlos St., San Jose CA 95110, U. S. A. Tel : Fax : Federal Communications Commission Declaration of Conformity This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration: Product: DLP Projector Model Number: PSV0808 Machine Type: K10 Name of Responsible Party: Acer America Corporation Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St. San Jose, CA U. S. A. Contact Person: Acer Representative Phone No.: Fax No.:

38 26 We, Declaration of Conformity Acer Computer (Shanghai) Limited 3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District, Shanghai, China Contact Person: Mr. Easy Lai Tel: Fax: Hereby declare that: Product: Trade Name: Model Number: Machine Type: DLP Projector Acer PSV0808 K10 Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements. EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards: -. EN55022: A1: A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B -. EN55024: A1: A2: EN :2000, Class D -. EN : A1:2001 Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard: -. EN :2001 RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Προβολέας Acer. Σειρά P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP. Οδηγός Χρήστη

Προβολέας Acer. Σειρά P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP. Οδηγός Χρήστη Προβολέας Acer Σειρά P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Οδηγός Χρήσης προβολέα Acer σειράς P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11. Ένδειξη PAL 12. ιακόπτης επιλογής διαύλου 13. ΕΙΣΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Πληροφορίες προϊόντος ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ 1. Κεραία 2. ΕΞΟ ΟΣ VGA 3. ΕΙΣΟ ΟΣ VGA 4. Είσοδος ήχου 5. VIDEO-S 6. Τροφοδοτικό 7. Κουµπιά ελέγχου 8. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 9. Κουµπιά λειτουργίας 10. Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση (3) 2. Χρήση του Televiewer (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του Trust Televiewer 1610 RC. Σας επιτρέπει να µετατρέπετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoVision 4 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Ασφάλεια 1 Ηλεκτρική ασφάλεια 1 Ασφάλεια εγκατάστασης 1 Ασφάλεια καθαρισµού 1 Ειδικές σηµειώσεις για τις 2 LCD Οθόνες Περιεχόµενα συσκευασίας 2 Οδηγίες εγκατάστασης 3 Τοποθέτηση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

WDP02 Ασύρματο κιτ FHD Εγχειρίδιο Χρήσης

WDP02 Ασύρματο κιτ FHD Εγχειρίδιο Χρήσης WDP02 Ασύρματο κιτ FHD Εγχειρίδιο Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα Copyright 2015 από την BenQ Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, αντιγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα