Η συμβολή του Άλσους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικών πυκνοδομημένων περιοχών Η περίπτωση του Άλσους Αιγάλεω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή του Άλσους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικών πυκνοδομημένων περιοχών Η περίπτωση του Άλσους Αιγάλεω"

Transcript

1 Η συμβολή του Άλσους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικών πυκνοδομημένων περιοχών Η περίπτωση του Άλσους Αιγάλεω ΡΟΪΔΩ ΜΗΣΟΤΛΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ΞΕΝΟΥΩΝΣΑ ΠΑΑ Πτυχιούχος Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Περίληψη Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη εκείνη που επιδιώκει ισόρροπο συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων: της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας της οικονομίας, της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης και της προστασίας και ανάδειξης του πολιτισμού. Όλα αυτά, έχοντας ως κεντρικό πυρήνα την ποιότητα ζωής, στο δομημένο περιβάλλον. Ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα στο πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον. Εκεί που τα ανθρωπογενή στοιχεία έχουν περιορίσει απειλητικά τη χλωρίδα, την πανίδα, το χώμα, το νερό και γενικά την παρουσία κάθε φυσικού περιβάλλοντος. Με έναυσμα, λοιπόν, την προστασία του περιβάλλοντος των αστικών κέντρων πραγματοποιήθηκε έρευνα με θέμα «Η συμβολή του Άλσους Αιγάλεω στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη». Η έρευνα έγινε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των ετών Αντικείμενο και στόχος της ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ένα αστικό πάρκο, όπως το Άλσος Αιγάλεω, μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής του Δήμου Αιγάλεω στην Αττική. Για τους ερευνητικούς σκοπούς του θεωρητικού μέρους χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία. Μεγάλο μέρος αυτής προέρχεται από τη δημοτική βιβλιοθήκη, τον τοπικό τύπο του Δήμου Αιγάλεω και εργασίες διαφόρων σχολείων της περιοχής σχετικές με το Άλσος Αιγάλεω. Συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει ανάλυση του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη», ιστορική προσέγγιση της γενικότερης περιοχής που ανήκει το Άλσος Αιγάλεω, καταγραφή του πρασίνου και του γενικότερου οικοσυστήματος του Άλσους, καταγραφή των κτηριακών συγκροτημάτων εγκαταστάσεις, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο Άλσος. Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με ερωτηματολόγια. Τόσο οι ερωτήσεις, όσο και η στατιστική ανάλυση στοχεύουν να διερευνήσουν τη γνώμη των πολιτών σχετικά με την προσφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης του βαθμού με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Από την έρευνα των στοιχείων προκύπτει και αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με επίκεντρο το Άλσος συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής. Λέξεις - Κλειδιά Άλσος, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, άλσος Αιγάλεο 1. Εισαγωγή Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη εκείνη που επιδιώκει ισόρροπο συνδυασμό τριών παραγόντων: της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης. Όλα αυτά, έχοντας ως κεντρικό πυρήνα την ποιότητα ζωής, όπου θα περιλαμβάνει ευπρεπή διαβίωση, κοινωνική συμμετοχή σε ένα υγιές περιβάλλον. (Μητούλα, 2008) Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια όχι τόσο ποσοτική αλλά ποιοτική ανάπτυξη, με την έννοια ότι επιδιώκει μια εξισορρόπηση των αξιών του ανθρώπου. Η αξιολόγηση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας περιοχής αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις μιας μεγάλης ομάδας θεμάτων, ύπαρξη διαθέσιμων πληροφοριών και κυρίως πολύ χρόνο για μελέτη και έρευνα. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες έρευνες με κεντρικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. (Μητούλα Ρ., 2006) Η βελτίωση των συνθηκών της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθιστούν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης των αρχών της και αυτοί είναι οι λόγοι που τα περισσότερα κράτη και ειδικά αυτά που ανήκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εντάξει στην πολιτική και τη στρατηγική τους αυτές τις αρχές για την επίτευξη της βιωσιμότητας. (Καρβούνης, Γεωργακέλλος, 2003) Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ένας από τους βασικούς άξονες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και όλων όσων σχετίζονται με τη φύση. Με έναυσμα λοιπόν την προστασία του περιβάλλοντος των αστικών κέντρων πραγματοποιήθηκε έρευνα με θέμα «Η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω». Η έρευνα έγινε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των ετών Αντικείμενο και στόχος της ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ένα αστικό πάρκο, όπως το Άλσος Αιγάλεω, μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής του Δήμου Αιγάλεω στην Αττική. υγκεκριμένα, ερευνήθηκαν στο άλσος όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, όπως το περιβάλλον, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Για τους ερευνητικούς σκοπούς του θεωρητικού μέρους χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία. Μεγάλο μέρος αυτής προέρχεται από τη δημοτική βιβλιοθήκη, τον τοπικό τύπο του Δήμου Αιγάλεω και εργασίες διαφόρων σχολείων της περιοχής σχετικές με το Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). Η συλλογή της βιβλιογραφίας ήταν δύσκολη καθώς δεν

2 υπάρχει κάπου οργανωμένα υλικό για το Δήμο Αιγάλεω, όπως και για το Άλσος Αιγάλεω. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλες σχετικές έρευνες που να έχουν δημοσιευτεί. υγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει ανάλυση του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη», ιστορική προσέγγιση της γενικότερης περιοχής που ανήκει το Άλσος Αιγάλεω, καταγραφή του πρασίνου και του γενικότερου οικοσυστήματος του Άλσους, καταγραφή των κτηριακών συγκροτημάτων εγκαταστάσεις, εκδηλώσεων και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Άλσος. Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με ερωτηματολόγια. Σόσο οι ερωτήσεις, όσο και η στατιστική ανάλυση στοχεύουν να διερευνήσουν τη γνώμη των πολιτών σχετικά με την προσφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης του βαθμού με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. 2. Σο άλσος Αιγάλεω Tο Άλσος Αιγάλεω βρίσκεται στο δήμο Αιγάλεω και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στη Δυτική Αττική. Η ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω κατά την αρχαιότητα είναι αναπόσπαστα δεμένη με τέσσερα βασικά στοιχεία της περιοχής: την Ιερά Οδό, τον Κηφισό ποταμό, το Όρος Αιγάλεω και τον Ελαιώνα. τοιχεία, τα οποία υπάρχουν και σήμερα και φαίνονται στο χάρτη 1. Ο δήμος Αιγάλεω συνορεύει με δήμους, όπως την Αγία Βαρβάρα, Περιστέρι, Νίκαια, Χαιδάρι, Σαύρο. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε δημότες. (Αναπτυξιακός ύνδεσμος Δυτικής Αττικής, Η ΑΙΘΟΤΑ -2002) Σο άλσος περιβάλλεται από μία έντονα αστικοποιημένη περιοχή, με μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι λεωφόροι που διασχίζουν την πόλη, η πυκνή δόμηση, η έλλειψη ελεύθερων χώρων, τα πολλά εργοστάσια, τα καυσαέρια και η ρύπανση υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας. Κάθε χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί με πράσινο είναι λοιπόν πολύτιμος. Ένας τέτοιος πολύτιμος χώρος είναι το Άλσος του Αιγάλεω. Σο Άλσος ξεκινά σε μικρή απόσταση από τη συμβολή μεταξύ των οδών Θηβών και Ιεράς Οδού. Αποτελεί αυτή τη στιγμή το μόνο μεγάλο πνεύμονα πρασίνου στο Δήμο Αιγάλεω. (Βασιλάκη Π., Βερτεούρη Α., ) Αρχικά, το άλσος Αιγάλεω αποτελούνταν από απλές εκτάσεις με περιβόλια και κτήματα και στη συνέχεια, έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής του με την ίδρυση του Πυριτιδοποιείου εργοστασίου κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το 1974 στο χώρο του άλσους λειτουργούσε το υπόψη εργοστάσιο, το οποίο ανήκε στον Μποδοσάκη. Γι αυτό το λόγο το Άλσος ονομάζεται και άλσος Μποδοσάκη. ήμερα υπάρχει μόνο το φουγάρο του υπόψη εργοστασίου (η ροζ σκίαση στο χάρτη 2) Όταν το εργοστάσιο σταμάτησε να λειτουργεί, η έκτασή του παραχωρήθηκε στο Δημόσιο και δεντροφυτεύτηκε. Με την πάροδο των χρόνων στο χώρο του έγιναν τοπογραφικές αλλαγές. Περιμετρικά, μεγάλα τμήματά του τσιμεντοποιήθηκαν για να καλυφθούν ανάγκες, υπηρεσίες και κοινόχρηστοι χώροι, (σχολεία, γήπεδα, σχολές κ.ά.) με αποτέλεσμα από τα 167 στρέμματα που ήταν η αρχική έκταση σήμερα να έχουν απομείνει τα 134. Δηλαδή, το 1/5 περίπου της έκτασής του έχει κτιστεί. Η συνεισφορά λοιπόν του άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής δεν αναφέρεται μόνο στον περιβαλλοντικό τομέα, αλλά και στον κοινωνικοοικονομικό, εφόσον η αξία του είναι διαχρονική και ξεκινά από πολύ παλιά. (Μπουρνόβα, Χάρτης1. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγάλεω (πηγή Google 2010) - Με μπλε η Ιερά οδός

3 - Με κίτρινο η οδός Θηβών - Με πράσινο ο Κηφισός ποταμός - Με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή τα όρια του Δήμου Αιγάλεω - Με τυρκουάζ το άλσος-αιγάλεω - Με ροζ διακεκομμένη το Όρος Αιγάλεω. Χάρτης 2. Σο Άλσος Αιγάλεο Με μπλε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και το ΣΕΙ Αθηνών και τα εργαστήρια του ΟΑΕΔ). Με κόκκινο οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Με πορτοκαλί παιδικές χαρές και χώροι αναψυχής για τους νέους. Με κίτρινο τα γλυπτά που είναι εκτεθειμένα από το υμπόσιο Γλυπτικής. Με καφέ το μνημείο αφιερωμένο στους πεσόντες της αντίστασης. Με ανοικτό πράσινο το Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής». Με ροζ το φουγάρο του παλαιού πυριτιδοποιείου. Με τουρκουάζ η τεχνητή λίμνη και ο πλακόστρωτος χώρος γύρω-γύρω. Με σκούρο πράσινο και κόκκινο το κτίριο συντήρησης και το φυτώριο του άλσους. Με μαύρο οι καφετέριες εντός του άλσους. Με άσπρο ο υποσταθμός της ΔΕΗ. Πηγή: (ταματίου Π., Κρητικού Γ., 2007).

4 Όσον αφορά στο οικοσύστημα του Άλσους, είναι πλούσιο, καθώς υπάρχει πλούσια χλωρίδα με δεκάδες είδη φυλλοβόλων και αειθαλών φυτών, αντίστοιχη πανίδα και καλό έδαφος, στοιχεία που συντελούν και βοηθούν στη διατήρηση της φύσης και του καλού κλίματος της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω. τις μέρες μας, που η πρωτεύουσα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας και με συνθήκες διαβίωσης που διαρκώς επιδεινώνονται (κυκλοφοριακό, ρύπανση, έλλειψη φυσικών κ.ά.), οι πολίτες έχουν ανάγκη για ηρεμία που μόνο η επαφή με τη φύση μπορεί να τους προσφέρει. Ως προς αυτό, η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (πρώην Μπαρουτάδικο) είναι σημαντική. ημαντική επίσης είναι και η συμβολή του στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω. Αρχικά, ένας ολόκληρος οικισμός, εξυπηρετούσε τις ανάγκες του εργοστασίου που υπήρχε μέσα στο άλσος. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το Άλσος σήμερα έχει υποστεί πολλές αλλαγές. Δεδομένου ότι η γύρω περιοχή έχει πυκνά οικοδομηθεί, η μόνη κοντινή διέξοδος όλων των κατοίκων της περιοχής είναι το Άλσος. Με την πάροδο των χρόνων προστέθηκαν ποικίλες χρήσεις στο άλσος, που η κάθε μια από αυτές συνεισφέρει με το δικό του τρόπο στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς προσελκύεται πλήθος πολιτών, τόσο από το Δήμο Αιγάλεω, όσο και από γειτονικούς Δήμους. (περιοδική έκδοση «ΑΝΑΛΤΗ», 2010) το χώρο του άλσους υπάρχει πλήθος αθλητικών εγκαταστάσεων για όλα τα γνωστά αθλήματα σε δύο μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και γήπεδα της Οδού Εδέσσης). ε αυτές διοργανώνονται κάθε χρόνο πολλές αθλητικές δραστηριότητες από το Δήμο Αιγάλεω, αλλά και από τα 30 αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στο Αιγάλεω (η κόκκινη σκίαση στο χάρτη 2). Ο κοινωνικός παράγοντας αποτελεί συνιστώσα της έννοιας βιώσιμη ανάπτυξη και έτσι κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν τα κοινωνικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Αιγάλεω μέσα από την επίσκεψη στο Άλσος Αιγάλεω. Επίσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων υπάρχουν στο άλσος (η μπλε σκίαση στο χάρτη 2). Εντός των ορίων του άλσους υπάρχει το Σ.Ε.Ι. Αθηνών, δώδεκα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων πέντε είναι Νηπιαγωγεία, δύο Δημοτικά, δυο Γυμνάσια και δύο Λύκεια. υνολικά φοιτούν πάνω από 1000 μαθητές σε ένα πολύ ωραίο και φυσικό περιβάλλον. Σαυτόχρονα, στο άλσος υπάρχουν και τα γραφεία του ΟΑΕΔ με τα σχολεία μαθητείας. Πολύ σημαντικά είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από τα σχολεία του δήμου ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να αγαπήσουν το περιβάλλον. Γι αυτό πραγματοποιούνται πολλές εκδρομές και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και πολιτών για την ανάληψη δημιουργικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω. Πολλές δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος πραγματοποιούνται με επίκεντρο το Άλσος Αιγάλεω, όπως για παράδειγμα θεατρικά, χορωδίες, ορχήστρες, συναυλίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, χορός, εκθέσεις, μνημεία πολιτισμού, συμπόσιο γλυπτικής κ.ά. Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός (Δ.Π.Ο.) με τη δράση του, στο χώρο του πολιτισμού, καταβάλλει συστηματική προσπάθεια στήριξης της πνευματικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης των δημοτών του Αιγάλεω και η πλειοψηφία των δράσεών του πραγματοποιούνται στο άλσος. Ο Δήμος παρεμβαίνει δημιουργικά στη καθημερινή ζωή της πόλης, παρέχοντας δυνατότητες επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας για όλους τους κατοίκους. Όπως είναι φυσικό, στους χώρους του Άλσους Αιγάλεω πραγματοποιείται πλήθος δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την πολυποίκιλη πνευματική καλλιέργεια των δημοτών όλων των ηλικιών. Πλήθος δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», όπου διοργανώνεται η «Πολιτιστική Διαδρομή» κάθε καλοκαίρι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όλων των δημοτών. ε αυτό βοηθά και η συμμετοχή γνωστών ηθοποιών, χορευτών και καλλιτεχνών που δίνουν τις παραστάσεις τους στο υπόψη Θέατρο. Ο Δ.Π.Ο. (Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός) οργανώνει πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν γίνει ετήσιοι θεσμοί και συγκεντρώνουν πάνω τους τα βλέμματα όλων των δημοτών του Αιγάλεω, αλλά και πλήθος κόσμου από όλη την Αθήνα. πουδαίες ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι η «Ανθοκομική Έκθεση Αιγάλεω», η Έκθεση Βιβλίου «Δυτικά της Αθήνας», οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις και πλήθος άλλων σημαντικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένδειξη πολιτιστικής ανάπτυξης αποτελούν τα γλυπτά και τα μνημεία που βρίσκονται εκτεθειμένα στους χώρους του Άλσους (κίτρινες και καφέ σκίαση στο χάρτη 2). Διασχίζοντας ο επισκέπτης το χώρο, μπορεί να τα παρατηρήσει. Σα γλυπτά αυτά φιλοτεχνήθηκαν στο 1ο υμπόσιο Γλυπτικής που διοργάνωσε ο Δήμος Αιγάλεω το 2001 στο Άλσος, με τη συμμετοχή σπουδαίων εικαστικών. Σέλος, επαναλαμβάνεται, στο χώρο σώζεται και το φουγάρο του παλιού εργοστασίου ως ιστορικό μνημείο και στοιχείο πολιτισμού και αποτελεί το μοναδικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της παλαιάς και της σύγχρονης ιστορίας του Άλσους. Γενικά, οι πολιτιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Άλσος Αιγάλεω προσθέτουν ποιότητα ζωής στους κατοίκους της πόλης και συμβάλουν στη γόνιμη και κοινωνικά επιθυμητή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, δημιουργούν φιλικούς δεσμούς, που είναι ιδιαίτερα αναγκαίοι για την κοινωνική ανάπτυξη μεταξύ των πολιτών και γενικά συμβάλουν στην κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και κατεπέκταση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σέλος, υπάρχουν πολλά κτίρια και εγκαταστάσεις διαφόρων χρήσεων εντός της έκτασης του άλσους, όπως καφετέριες (μαύρη σκίαση στο χάρτη), το φυτώριο του Δήμου και το προσωπικό συντήρησης του άλσους (σκούρα πράσινη και κόκκινη σκίαση στο χάρτη 2). (Μπουρνόβα Ευγ., 2002) (/www.aigaleo.gr) (19dim-aigal.att.sch.gr/index.html) 3. Έρευνα Για τη διερεύνηση της γνώμης των πολιτών σχετικά με τη συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω στη Βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου, πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα. Διανεμήθηκαν 250 ερωτηματολόγια σε επισκέπτες του άλσους και συλλέχθηκαν 200. Σο δείγμα ήταν τυχαίο.

5 Αρχικά επιλέχθηκαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή γενικών δημογραφικών στοιχείων όπως: το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφήθηκε το προφίλ των ερωτώμενων. Από αυτούς, οι 107 ήταν άντρες και οι 93 γυναίκες. Σο 57,5% ήταν μεταξύ 10 και 20 ετών, 21,3% μεταξύ 21 και 30 ετών, 10,% από 31 έως 40 ετών, 6,9% μεταξύ 51 και 60 ετών, 2,5% άνω των 60 ετών, ενώ μόλις ένα ανήκει στην κατηγορία μεταξύ ετών. Σο 81,3% αυτών ήταν άγαμοι - το 16,3% έγγαμοι - μόλις τέσσερεις διαζευγμένοι ή χήροι. Σο 40,6% των οικογενειών αποτελείται από 4 μέλη, το 20,6% από 5, το 20,0% από 3, κάτω από 3 ή πάνω από 5 μέλη τα ποσοστά συμμετοχής είναι πάρα πολύ μικρά. Ως προς την επαγγελματική κατάσταση: το 71,9% μαθητές ή φοιτητές, το 13,8% δημόσιοι υπάλληλοι, το 6,3% συνταξιούχοι / οικιακά, το 4,4% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 2,5% άνεργοι και 2 άτομα είναι επιχειρηματίες. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο: το 80% Γυμνάσιο/Λύκειο, το 19,4% Γ/βάθμια Εκπαίδευση και ένα άτομο έχει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό δίπλωμα. Ως προς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα: το 28,8% έως 1000, το 26,9% από , ενώ το 27,5% από , άνω των 2000 τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. Σα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πολίτες επισκέπτονται το Άλσος Αιγάλεω κυρίως το αββατοκύριακο (σε ποσοστό 68,8% το άββατο και 47,5% την Κυριακή), ίσως επειδή στις ημέρες αυτές οι περισσότεροι δεν έχουν πολλές σχολικές ή και εργασιακές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και ιδιαίτερα από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη [Δευτέρα (11,3%), Σρίτη (14,4), Σετάρτη (15,0%), Πέμπτη (18,1)]. Οι περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το άλσος ως πέρασμα για να φθάσουν στον προορισμό τους (π.χ. σχολείο, πανεπιστήμιο, χώρος εργασίας κλπ.) και δεν έχουν το χρόνο για άλλες δραστηριότητες εντός του χώρου. Όσο η εβδομάδα φθάνει προς το τέλος, το άλσος αρχίζει και αποτελεί όλο και περισσότερο προορισμό για αναψυχή, βόλτα και χαλάρωση. Επιπλέον, στη μεγάλη επισκεψιμότητα του άλσους, προφανώς συμβάλλει και η εύκολη πρόσβαση σε αυτό, αφού τα άτομα που πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις, δηλώνουν θετικοί ως προς το θέμα της προσβασιμότητας σε ποσοστό 80%. Η έρευνα έδειξε ότι ο κύριος σκοπός των επισκέψεων στο «Άλσος Αιγάλεω», είναι η πραγματοποίηση βόλτας και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το γυναικείο φύλο, αλλά και για τους έγγαμους πολίτες. (βλέπε Διάγραμμα 1 και 2) Διάγραμμα 1. ΦΥΛΟ - απόφαση για επίσκεψη του άλσους για βόλτα Άλδξαο-Δπίζθεςε άιζνπο γηα βόιηα Γπλαίθα-Δπίζθεςε άιζνπο γηα βόιηα 44% 56% 29% 71% Διάγραμμα 2. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για βόλτα Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα βόιηα 8% Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα βόιηα 43% 57% 92% Αρκετοί είναι και αυτοί που πηγαίνουν στο άλσος για να αθλούνται, με εξαίρεση τους πολύ νέους σε ηλικία, αλλά και αυτούς που ήδη έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια. Οι πρώτοι ίσως επειδή λόγω νεαρής ηλικίας ενδιαφέρονται περισσότερο για άλλα, ενώ οι δεύτεροι ίσως λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων. (βλέπε Διάγραμμα 3 και 4) Διάγραμμα 3. Ηλικία Απόφαση επίσκεψης του άλσους για αθλητισμό Ηιηθία 10 έσο 20-απόθαζε γηα επίζθεςε ηνπ άιζνπο γηα αζιεηηζκό Ηιηθία 21 έσο 30-απόθαζε γηα επίζθεςε ηνπ άιζνπο γηα αζιεηηζκό 40,20% 38,20% 59,80% 61,80%

6 Διάγραμμα 4. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για αθλητισμό Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αζιεηηζκό Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αζιεηηζκό 19% 44% 56% 81% ημειώνεται ότι οι πολίτες που δεν επισκέπτονται πολύ συχνά το άλσος, τις λίγες φορές που πραγματοποιούν κάτι τέτοιο, το κάνουν για να αθλούνται. (Βλέπε Διάγραμμα 5) Διάγραμμα 5. Επίσκεψη για αθλητισμό Ναη ζπρλή επίζθεςε γηα αζιεηηζκό-εύθνια πξνζβάζηκν Όρη ζπρλή επίζθεςε γηα αζιεηηζκό-εύθνια πξνζβάζηκν 34% 66% 53% 47% Λιγότεροι είναι αυτοί που επισκέπτονται το Άλσος για να φθάσουν πιο γρήγορα σε κάποιο άλλο προορισμό 7,5%, καθώς και για αλλαγή τοπίου 23,8%, για απόλαυση καθαρού αέρα 21,9%, για αναψυχή 18,8% και παρατήρηση αξιοθέατων 6,3% του συνόλου. το σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες τέσσερεις δραστηριότητες εκφράζουν περισσότερο τους έγγαμους, παρά τους ανύπαντρους πολίτες. (βλέπε Διάγραμμα 6, 7, 8, 9) Διάγραμμα 6. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για αναψυχή Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα αλαςπρή Αλύπαληξνο-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα αλαςπρή 15% 35% 65% 85% Διάγραμμα 7. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για αλλαγή τοπίου Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αιιαγή ηνπίνπ Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αιιαγή ηνπίνπ 20% 46% 54% 80% Διάγραμμα 8. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για παρατήρηση αξιοθέατων Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα παξαηήξεζε αμηνζέαησλ 15% Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα παξαηήξεζε αμηνζέαησλ 5% 85% 95%

7 Διάγραμμα 9. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για απόλαυση καθαρού αέρα Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα απόιαπζε θαζαξνύ αέξα Αλύπαλδξνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα απόιαπζε θαζαξνύ αέξα 54% 46% 15% 85% Δυστυχώς όμως, το «Άλσος Αιγάλεω», φαίνεται πως δεν αξιοποιείται σωστά και επομένως δεν ικανοποίει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες των πολιτών, κρίνοντας από το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη. (βλέπε Διάγραμμα 10) Η κύρια αιτία που συμβαίνει αυτό είναι είτε ότι οι πολίτες αμφισβητούν ότι το άλσος διατηρείται καθαρό, είτε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. ημειώνεται ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται λιγότερο για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για εκπόνηση διαφόρων δραστηριοτήτων, καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης και τακτικής επικοινωνίας από την πλευρά των υπεύθυνων φορέων για διάφορα ζητήματα που αφορούν στο άλσος. Διάγραμμα 10. Η άποψη των ερωτώμενων για το αν το άλσος Αιγάλεω αξιοποιείται σωστά Η άπνςε ησλ εξσηώκελσλ γηα ην αλ ην Άιζνο Αηγάιεσ αμηνπνείηαη ζσζηά δεν αξιοποιείηαι ζωζηά -32,50%- αξιοποιείηαι ζωζηά -67,50%- Από σχετική ερώτηση φάνηκε ότι οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους είναι πεπεισμένοι ότι χρειάζονται πολλές βελτιώσεις (βλέπε Διάγραμμα 11) που να αφορούν κυρίως την ασφάλεια και την καθαριότητα του άλσους, άποψη βέβαια που εκφράζει περισσότερο αυτούς που το επισκέπτονται πολύ συχνά. Επιπλέον, αρκετοί είναι και οι πολίτες που πιστεύουν ότι για να βελτιωθεί το άλσος, είναι ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη φροντίδα από την πλευρά της πολιτείας. ημαντικό επίσης φαίνεται πως είναι να λυθεί το πρόβλημα με το φωτισμό, να υπάρχει περισσότερο πράσινο, να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για διάφορες δραστηριότητες. Διάγραμμα 11. Η άποψη των ερωτώμενων για το αν το άλσος Αιγάλεω χρειάζεται βελτιώσεις Η άπνςε ησλ εξσηώκελσλ γηα ην αλ ην Άιζνο ρξεηάδεηαη βειηηώζεηο δεν σπειάζεηαι βεληιώζειρ - 3,70% - σπειάζεηαι βεληιώζειρ- 96,30%- Όμως, η άποψη για το ότι το άλσος δεν αξιοποιείται σωστά, δεν φαίνεται να παρακινεί τους πολίτες να συμβάλλουν στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων μέσω της συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες που γίνονται γι αυτό. (βλέπε Διάγραμμα 12) Διάγραμμα 12. Εάν οι ερωτώμενοι έχουν συμβάλλει σε κάποια δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε για το άλσος Αιγάλεω Δάλ νη εξσηώκελνη έρνπλ ζπκβάιιεη ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην Άιζνο Αηγάιεσ δεν έσοςν ζςμβάλλει ζε κάποια δπαζηηπιόηηηα 58,80% έσοςν ζςμβάλλει ζε κάποια δπαζηηπιόηηηα 41,20% Αυτό ίσως να σημαίνει ότι οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα γι αυτό ή απλά δεν νιώθουν υπεύθυνοι για κάτι τέτοιο, πιστεύοντας μάλλον πως αυτοί που πρέπει να ενδιαφερθούν και να συμβάλλουν είναι οι υπεύθυνοι για το

8 άλσος φορείς. Παρόλα αυτά όμως, όσοι έχουν συμβάλλει, δηλώνουν ότι έκαναν κάτι τέτοιο μέσω διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσμα που φαίνεται να είναι αρκετά λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες σε αυτήν την έρευνα είναι κατά κύριο λόγο μαθητές ή φοιτητές. Λιγότεροι είναι αυτοί που συνέβαλλαν με αθλητικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, πολιτικές και κυρίως οικονομικές δραστηριότητες. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας όμως, παρατηρήθηκαν διαφορές στις απόψεις των πολιτών για το ζήτημα της συμβολής στο άλσος, ανάλογα με την οικογενειακή και την επαγγελματική τους κατάσταση. Έτσι, οι έγγαμοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται πως συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε συνεισφορά στο άλσος. Οι πρώτοι μέσω διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ οι δεύτεροι μέσω περιβαλλοντικών. (βλέπε Διάγραμμα 13 και 14) Διάγραμμα 13. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση για συμβολή σε δραστηριότητα του άλσους Έγγακνη-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο Αλύπαληξνη-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο 31% 36% 69% 64% Διάγραμμα 14. Επαγγελματική κατάσταση-απόφαση για συμβολή σε δραστηριότητα του άλσους Μαζεηήο/Φνηηεηήο-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο Γεκόζηνο ππάιιεινο-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο 35% 41% 65% 59% Από την άλλη, το επίπεδο της εκπαίδευσης αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα, αφού οι πολίτες με υψηλότερη μόρφωση (ΑΕΙ/ΣΕΙ) συμβάλλουν πολύ πιο συχνά από αυτούς που έχουν τελειώσει μόνο το Γυμνάσιο ή το Λύκειο, κάτι που ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η πρώτη ομάδα έχει περισσότερες γνώσεις και κατανοεί καλύτερα τη μεγάλη σημασία του άλσους, για τη βιώσιμή ανάπτυξη της περιοχής. (βλέπε Διάγραμμα 15) Διάγραμμα 15. Απόφαση για συμβολή σε δραστηριότητα του άλσους Β/ζκηα εθπαίδεπζε-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο Γ/ζκηα εθπαίδεπζε-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο 38% 42% 62% 58% Σέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα που πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στο άλσος συμβάλλουν περισσότερο στην προστασία του σε σχέση με τους υπόλοιπους, ίσως επειδή η συγκεκριμένη ομάδα είναι περισσότερο δεμένη συναισθηματικά με το συγκριμένο χώρο και καταλαβαίνει τις ανάγκες του. (βλέπε Διάγραμμα 16) Διάγραμμα 16. Ναη ζπρλέο επηζθέςεηο-ζπκβνιή ζην άιζνο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ Όρη ζπρλή επίζθεςε-ζπκβνιή ζην άιζνο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 29% 48% 52% 71%

9 Η έρευνα έδειξε, επίσης, (σε ποσοστό 98,1%), ότι επικρατεί η άποψη πως το «Άλσος Αιγάλεω» θα πρέπει να προστατευτεί και να μην καταστραφεί, πράγμα που δείχνει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται γι αυτό. Παρόλα αυτά όμως φαίνεται πως δεν γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, αφού η πολιτεία και ο δήμος ενδιαφέρονται πολύ λίγο για την εικόνα του άλσους σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων (62,5%). ε ότι αφορά την περιβαλλοντική προσφορά στο «Άλσος Αιγάλεω», οι περισσότεροι πολίτες (98,1%) συμφωνούν με το ότι αυτή είναι σημαντική για ολόκληρη την πόλη. Οι βασικότεροι λόγοι γι αυτό είναι, κυρίως το γεγονός ότι το άλσος συμβάλλει στο να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον (70,6%), δηλαδή η χλωρίδα και η πανίδα, και λιγότερο το γεγονός ότι αυτό συμβάλλει στην αισθητική (68,2%) και στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής (88,3%), καθώς και στη μείωση του θορύβου (35,6%) και της ρύπανσης της πόλης (58,8%). Σέλος, σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών, για να γίνει το «Άλσος Αιγάλεω» πιο οικολογικό, δεν είναι τόσο σημαντικό να γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 64,4% και να πραγματοποιείται κομποστοποίηση (54,7%), όσο το να υπάρχει καλύτερος καθαρισμός (85%), να φυτεύονται νέα δέντρα και φυτά (79,4%), αλλά και να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων (81,9%) και ανακύκλωσης (83,8%), καθώς και να βελτιωθεί η πανίδα (72,5%). Σέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο να λειτουργήσει τεχνητή λίμνη στο άλσος (70%), αλλά και να γίνουν «επενδύσεις» στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών (66,9%). Όπως και να έχει πάντως, η συχνότητα επίσκεψης του άλσους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να γίνει πιο οικολογικό, αφού οι άνθρωποι που το επισκέπτονται συχνά (77%), συμφωνούν πολύ περισσότερο με το ότι σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων (86,3%) και ανακύκλωσης (90,2%), ίσως επειδή παρατηρούν ότι δεν υπάρχουν, καθώς και με το ότι η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών (76,2%), κάτι που προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι καθημερινά βλέπουν μη επιτρεπτές συμπεριφορές από τους συμπολίτες τους. 4. υμπεράσματα Από την έρευνα των στοιχείων που παρατέθηκαν στην αρχή της εργασίας προέκυψε ότι το Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) συνεισφέρει σημαντικά στην πολύπλευρη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω. Περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με επίκεντρο το Άλσος συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα εξής: Οι πολίτες επισκέπτονται το Άλσος συχνά και ιδιαίτερα το αββατοκύριακο και την Παρασκευή. Από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, το άλσος απλά αποτελεί πέρασμα και μια λύση για γρηγορότερη διαδρομή. Ο κύριος σκοπός των επισκέψεων στο «Άλσος Αιγάλεω», είναι η πραγματοποίηση βόλτας και ο αθλητισμός. Βέβαια, φάνηκε ότι το «Άλσος Αιγάλεω» δεν αξιοποιείται σωστά και επομένως δεν ικανοποίει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες των πολιτών. Δεδομένου ότι η κύρια αιτία για κάτι τέτοιο είναι το γεγονός ότι οι πολίτες δεν νιώθουν ασφαλείς, ότι το άλσος δεν διατηρείται καθαρό και ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ενίσχυση της ασφάλειας, περαιτέρω φωτισμός, βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων για διάφορες δραστηριότητες. Σο άλσος συμβάλλει στο να βελτιώνεται περιβαλλοντικά η περιοχή και στο να προστατεύονται η χλωρίδα και η πανίδα. Σο «Άλσος Αιγάλεω» μπορεί να γίνει πιο οικολογικό, αν υπάρχει καλύτερος καθαρισμός, αν φυτεύονται νέα δέντρα και φυτά, αλλά και αν τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και αν βελτιωθεί η πανίδα. Η έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι για να βελτιωθεί το άλσος, είναι ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη φροντίδα από την πλευρά της πολιτείας. Όμως, η άποψη για το ότι το άλσος δεν αξιοποιείται σωστά, δεν φαίνεται να παρακινεί τους πολίτες να συμβάλλουν στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων μέσω της συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες που γίνονται γι αυτό. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν συμβάλλει, δηλώνουν ότι έκαναν κάτι τέτοιο μέσω διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων. Σα άτομα που πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στο άλσος, συμβάλλουν σε αυτό περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επικρατεί η άποψη πως το «Άλσος Αιγάλεω» θα πρέπει να προστατευτεί και να μην καταστραφεί. Όμως δεν γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, αφού η πολιτεία και ο δήμος ενδιαφέρονται πολύ λίγο για την εικόνα του άλσους. Περαιτέρω προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε όλοι να συμβάλλουν στην προστασία του άλσους θεωρούνται αναγκαία., χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται ο ρόλος τόσο του δήμου, όσο και της πολιτείας. Κλείνοντας θα πρέπει για μία ακόμη φορά να υπογραμμίσουμε τη συμβολή του άλσους Αιγάλεω στη βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου. Η προσφορά του είναι μεγάλη σε κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Ιδιαίτερα ως προς την περιβαλλοντική του διάσταση, η παρουσία και ενίσχυσή του θεωρείται επιβεβλημένη, δεδομένης της μοναδικότητάς του ως φυσικού πνεύμονα μέσα σε μία πλήρως αστικοποιημένη περιοχή όπως είναι το Αιγάλεω και γενικότερα το αστικό κέντρο της Αθήνας. Βιβλιογραφικές αναφορές Βασιλάκη Π. και Βερτεούρη Α.( ), «Πολεοδομία και αναλυτική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού», εργασία από το Ε.Μ.Π. ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο μάθημα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1- Αναλυτική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού για το 5 ο εξάμηνο, Αθήνα. Δήμος Αιγάλεω και 20 ο Δημοτικό χολείο (2001), «Περπατώντας στο Αιγάλεω (Ένας οδηγός της πόλης μας για τα παιδιά)», Εκδόσεις Λυχνία, Αθήνα.

10 Καρβούνης., Γεωργακέλλος Δ. (2003) «Διαχείριση του περιβάλλοντος Επιχειρήσεις και Βιώσιμη ανάπτυξη». Εκδόσεις ταμούλη, Αθήνα. Μελέτη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγάλεω (2010), Αναπτυξιακός ύνδεσμος Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Απρίλιος 2008, Διεπιστημονική Ομάδα Έργου. Μητούλα Ρ. (2006).«Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ε.Ε. και Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος», Εκδόσεις ταμούλη, Αθήνα. Μητούλα Ρ., Αστάρα Ο., Καλδής Π., (2008). «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Εκδόσεις Rossili, Αθήνα. Μπουρνόβα Ευγ. (2002).«Από τις νέες Κυδωνίες στο Δήμο Αιγάλεω», Εκδόσεις Πλέθρου και Δήμος Αιγάλεω, Αθήνα. Περιοδική έκδοση «ΑΝΑΛΤΗ», Ιανουάριος 2010, Χαϊδάρι. Περιοδική έκδοση του 3 ου Λυκείου Αιγάλεω ( ) «Η ΑΙΘΟΤΑ», τεύχος 4 ο, Εκδόσεις Νίκος ανίδας. Περιοδική έκδοση του 3 ου Λυκείου Αιγάλεω ( ) «Η ΑΙΘΟΤΑ», τεύχος 5 ο, Εκδόσεις Νίκος ανίδας. Περιοδική έκδοση του 3 ου Λυκείου Αιγάλεω ( ) «Η ΑΙΘΟΤΑ», τεύχος 6 ο, Εκδόσεις Νίκος ανίδας. ταματίου Π., Κρητικού Γ. (2007).«Σο παιδί και η Πόλη- εφαρμογή στο δήμο Αιγάλεω», Διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. χολική εργασία 16 ο Δημοτικό χολείο Αιγάλεω (2004), «Σο Πυριτιδοποιείο (Μπαρουτάδικο) Χθες, ήμερα, Αύριο», Αθήνα. Σοπική μηνιαία εφημερίδα «Αιγάλεω» (2003) Αριθμός φύλλου 209, επτέμβριος. Ηλεκτρονική αρθρογραφία Σελευταία επίσκεψη 21/2/2011 Σελευταία επίσκεψη 21/2/ dim-aigal.att.sch.gr/index.html Σελευταία επίσκεψη 21/2/2011 home.asda.gr Σελευταία επίσκεψη 20/2/2011

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβριυάριος 2010 89 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Τσιτσιλώνη Μαριάννα Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος Χανιά 2010 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ Πατέλη Μάρθα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσούκας Βασίλειος Σέρρες, Ιούνιος 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8. 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9. 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ... 9 1.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Χώρου ως Διαδικασία Αγωγής... 9 1.1.1. Σχολικός Χώρος και Συμπεριφορά... 10 1.2 Οι Ψυχο-κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 2019 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παϊταρίδου Αναστασία Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δρ. Τζούλια Τζώρτζη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντίστασης 65, 121 34 Περιστέρι ΤΗΛ. 210 5745826, FAX 210 5759547

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντίστασης 65, 121 34 Περιστέρι ΤΗΛ. 210 5745826, FAX 210 5759547 Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντίστασης 65, 121 34 Περιστέρι ΤΗΛ. 210 5745826, FAX 210 5759547 http://www.asda.gr Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ.

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ελένη Ε. Σαβιολή Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας

Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(5): 97-132 Αλληλεπιδράσεις Συντελεστή Δόμησης και Αστικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Καρδίτσας Σεραφείμ Πολύζος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΆΝ ΡΟΥ

ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΆΝ ΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΆΝ ΡΟΥ Φοιτήτρια : Αποστολίδη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα