Η συμβολή του Άλσους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικών πυκνοδομημένων περιοχών Η περίπτωση του Άλσους Αιγάλεω

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή του Άλσους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικών πυκνοδομημένων περιοχών Η περίπτωση του Άλσους Αιγάλεω"

Transcript

1 Η συμβολή του Άλσους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη αστικών πυκνοδομημένων περιοχών Η περίπτωση του Άλσους Αιγάλεω ΡΟΪΔΩ ΜΗΣΟΤΛΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ΞΕΝΟΥΩΝΣΑ ΠΑΑ Πτυχιούχος Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Περίληψη Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη εκείνη που επιδιώκει ισόρροπο συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων: της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας της οικονομίας, της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης και της προστασίας και ανάδειξης του πολιτισμού. Όλα αυτά, έχοντας ως κεντρικό πυρήνα την ποιότητα ζωής, στο δομημένο περιβάλλον. Ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα στο πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον. Εκεί που τα ανθρωπογενή στοιχεία έχουν περιορίσει απειλητικά τη χλωρίδα, την πανίδα, το χώμα, το νερό και γενικά την παρουσία κάθε φυσικού περιβάλλοντος. Με έναυσμα, λοιπόν, την προστασία του περιβάλλοντος των αστικών κέντρων πραγματοποιήθηκε έρευνα με θέμα «Η συμβολή του Άλσους Αιγάλεω στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη». Η έρευνα έγινε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των ετών Αντικείμενο και στόχος της ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ένα αστικό πάρκο, όπως το Άλσος Αιγάλεω, μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής του Δήμου Αιγάλεω στην Αττική. Για τους ερευνητικούς σκοπούς του θεωρητικού μέρους χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία. Μεγάλο μέρος αυτής προέρχεται από τη δημοτική βιβλιοθήκη, τον τοπικό τύπο του Δήμου Αιγάλεω και εργασίες διαφόρων σχολείων της περιοχής σχετικές με το Άλσος Αιγάλεω. Συγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει ανάλυση του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη», ιστορική προσέγγιση της γενικότερης περιοχής που ανήκει το Άλσος Αιγάλεω, καταγραφή του πρασίνου και του γενικότερου οικοσυστήματος του Άλσους, καταγραφή των κτηριακών συγκροτημάτων εγκαταστάσεις, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο Άλσος. Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με ερωτηματολόγια. Τόσο οι ερωτήσεις, όσο και η στατιστική ανάλυση στοχεύουν να διερευνήσουν τη γνώμη των πολιτών σχετικά με την προσφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης του βαθμού με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Από την έρευνα των στοιχείων προκύπτει και αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με επίκεντρο το Άλσος συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής. Λέξεις - Κλειδιά Άλσος, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, άλσος Αιγάλεο 1. Εισαγωγή Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη εκείνη που επιδιώκει ισόρροπο συνδυασμό τριών παραγόντων: της προστασίας του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης. Όλα αυτά, έχοντας ως κεντρικό πυρήνα την ποιότητα ζωής, όπου θα περιλαμβάνει ευπρεπή διαβίωση, κοινωνική συμμετοχή σε ένα υγιές περιβάλλον. (Μητούλα, 2008) Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια όχι τόσο ποσοτική αλλά ποιοτική ανάπτυξη, με την έννοια ότι επιδιώκει μια εξισορρόπηση των αξιών του ανθρώπου. Η αξιολόγηση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας περιοχής αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις μιας μεγάλης ομάδας θεμάτων, ύπαρξη διαθέσιμων πληροφοριών και κυρίως πολύ χρόνο για μελέτη και έρευνα. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες έρευνες με κεντρικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. (Μητούλα Ρ., 2006) Η βελτίωση των συνθηκών της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθιστούν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης των αρχών της και αυτοί είναι οι λόγοι που τα περισσότερα κράτη και ειδικά αυτά που ανήκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εντάξει στην πολιτική και τη στρατηγική τους αυτές τις αρχές για την επίτευξη της βιωσιμότητας. (Καρβούνης, Γεωργακέλλος, 2003) Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ένας από τους βασικούς άξονες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και όλων όσων σχετίζονται με τη φύση. Με έναυσμα λοιπόν την προστασία του περιβάλλοντος των αστικών κέντρων πραγματοποιήθηκε έρευνα με θέμα «Η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω». Η έρευνα έγινε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των ετών Αντικείμενο και στόχος της ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο ένα αστικό πάρκο, όπως το Άλσος Αιγάλεω, μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής του Δήμου Αιγάλεω στην Αττική. υγκεκριμένα, ερευνήθηκαν στο άλσος όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου, όπως το περιβάλλον, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Για τους ερευνητικούς σκοπούς του θεωρητικού μέρους χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία. Μεγάλο μέρος αυτής προέρχεται από τη δημοτική βιβλιοθήκη, τον τοπικό τύπο του Δήμου Αιγάλεω και εργασίες διαφόρων σχολείων της περιοχής σχετικές με το Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο). Η συλλογή της βιβλιογραφίας ήταν δύσκολη καθώς δεν

2 υπάρχει κάπου οργανωμένα υλικό για το Δήμο Αιγάλεω, όπως και για το Άλσος Αιγάλεω. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλες σχετικές έρευνες που να έχουν δημοσιευτεί. υγκεκριμένα, το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει ανάλυση του όρου «βιώσιμη ανάπτυξη», ιστορική προσέγγιση της γενικότερης περιοχής που ανήκει το Άλσος Αιγάλεω, καταγραφή του πρασίνου και του γενικότερου οικοσυστήματος του Άλσους, καταγραφή των κτηριακών συγκροτημάτων εγκαταστάσεις, εκδηλώσεων και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Άλσος. Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με ερωτηματολόγια. Σόσο οι ερωτήσεις, όσο και η στατιστική ανάλυση στοχεύουν να διερευνήσουν τη γνώμη των πολιτών σχετικά με την προσφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης του βαθμού με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά του Άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. 2. Σο άλσος Αιγάλεω Tο Άλσος Αιγάλεω βρίσκεται στο δήμο Αιγάλεω και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στη Δυτική Αττική. Η ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω κατά την αρχαιότητα είναι αναπόσπαστα δεμένη με τέσσερα βασικά στοιχεία της περιοχής: την Ιερά Οδό, τον Κηφισό ποταμό, το Όρος Αιγάλεω και τον Ελαιώνα. τοιχεία, τα οποία υπάρχουν και σήμερα και φαίνονται στο χάρτη 1. Ο δήμος Αιγάλεω συνορεύει με δήμους, όπως την Αγία Βαρβάρα, Περιστέρι, Νίκαια, Χαιδάρι, Σαύρο. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε δημότες. (Αναπτυξιακός ύνδεσμος Δυτικής Αττικής, Η ΑΙΘΟΤΑ -2002) Σο άλσος περιβάλλεται από μία έντονα αστικοποιημένη περιοχή, με μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι λεωφόροι που διασχίζουν την πόλη, η πυκνή δόμηση, η έλλειψη ελεύθερων χώρων, τα πολλά εργοστάσια, τα καυσαέρια και η ρύπανση υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας. Κάθε χώρος που μπορεί να αξιοποιηθεί με πράσινο είναι λοιπόν πολύτιμος. Ένας τέτοιος πολύτιμος χώρος είναι το Άλσος του Αιγάλεω. Σο Άλσος ξεκινά σε μικρή απόσταση από τη συμβολή μεταξύ των οδών Θηβών και Ιεράς Οδού. Αποτελεί αυτή τη στιγμή το μόνο μεγάλο πνεύμονα πρασίνου στο Δήμο Αιγάλεω. (Βασιλάκη Π., Βερτεούρη Α., ) Αρχικά, το άλσος Αιγάλεω αποτελούνταν από απλές εκτάσεις με περιβόλια και κτήματα και στη συνέχεια, έφτασε στο απόγειο της ανάπτυξής του με την ίδρυση του Πυριτιδοποιείου εργοστασίου κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το 1974 στο χώρο του άλσους λειτουργούσε το υπόψη εργοστάσιο, το οποίο ανήκε στον Μποδοσάκη. Γι αυτό το λόγο το Άλσος ονομάζεται και άλσος Μποδοσάκη. ήμερα υπάρχει μόνο το φουγάρο του υπόψη εργοστασίου (η ροζ σκίαση στο χάρτη 2) Όταν το εργοστάσιο σταμάτησε να λειτουργεί, η έκτασή του παραχωρήθηκε στο Δημόσιο και δεντροφυτεύτηκε. Με την πάροδο των χρόνων στο χώρο του έγιναν τοπογραφικές αλλαγές. Περιμετρικά, μεγάλα τμήματά του τσιμεντοποιήθηκαν για να καλυφθούν ανάγκες, υπηρεσίες και κοινόχρηστοι χώροι, (σχολεία, γήπεδα, σχολές κ.ά.) με αποτέλεσμα από τα 167 στρέμματα που ήταν η αρχική έκταση σήμερα να έχουν απομείνει τα 134. Δηλαδή, το 1/5 περίπου της έκτασής του έχει κτιστεί. Η συνεισφορά λοιπόν του άλσους στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής δεν αναφέρεται μόνο στον περιβαλλοντικό τομέα, αλλά και στον κοινωνικοοικονομικό, εφόσον η αξία του είναι διαχρονική και ξεκινά από πολύ παλιά. (Μπουρνόβα, Χάρτης1. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγάλεω (πηγή Google 2010) - Με μπλε η Ιερά οδός

3 - Με κίτρινο η οδός Θηβών - Με πράσινο ο Κηφισός ποταμός - Με διακεκομμένη κόκκινη γραμμή τα όρια του Δήμου Αιγάλεω - Με τυρκουάζ το άλσος-αιγάλεω - Με ροζ διακεκομμένη το Όρος Αιγάλεω. Χάρτης 2. Σο Άλσος Αιγάλεο Με μπλε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και το ΣΕΙ Αθηνών και τα εργαστήρια του ΟΑΕΔ). Με κόκκινο οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Με πορτοκαλί παιδικές χαρές και χώροι αναψυχής για τους νέους. Με κίτρινο τα γλυπτά που είναι εκτεθειμένα από το υμπόσιο Γλυπτικής. Με καφέ το μνημείο αφιερωμένο στους πεσόντες της αντίστασης. Με ανοικτό πράσινο το Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής». Με ροζ το φουγάρο του παλαιού πυριτιδοποιείου. Με τουρκουάζ η τεχνητή λίμνη και ο πλακόστρωτος χώρος γύρω-γύρω. Με σκούρο πράσινο και κόκκινο το κτίριο συντήρησης και το φυτώριο του άλσους. Με μαύρο οι καφετέριες εντός του άλσους. Με άσπρο ο υποσταθμός της ΔΕΗ. Πηγή: (ταματίου Π., Κρητικού Γ., 2007).

4 Όσον αφορά στο οικοσύστημα του Άλσους, είναι πλούσιο, καθώς υπάρχει πλούσια χλωρίδα με δεκάδες είδη φυλλοβόλων και αειθαλών φυτών, αντίστοιχη πανίδα και καλό έδαφος, στοιχεία που συντελούν και βοηθούν στη διατήρηση της φύσης και του καλού κλίματος της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω. τις μέρες μας, που η πρωτεύουσα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Ελλάδας και με συνθήκες διαβίωσης που διαρκώς επιδεινώνονται (κυκλοφοριακό, ρύπανση, έλλειψη φυσικών κ.ά.), οι πολίτες έχουν ανάγκη για ηρεμία που μόνο η επαφή με τη φύση μπορεί να τους προσφέρει. Ως προς αυτό, η συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω (πρώην Μπαρουτάδικο) είναι σημαντική. ημαντική επίσης είναι και η συμβολή του στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω. Αρχικά, ένας ολόκληρος οικισμός, εξυπηρετούσε τις ανάγκες του εργοστασίου που υπήρχε μέσα στο άλσος. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το Άλσος σήμερα έχει υποστεί πολλές αλλαγές. Δεδομένου ότι η γύρω περιοχή έχει πυκνά οικοδομηθεί, η μόνη κοντινή διέξοδος όλων των κατοίκων της περιοχής είναι το Άλσος. Με την πάροδο των χρόνων προστέθηκαν ποικίλες χρήσεις στο άλσος, που η κάθε μια από αυτές συνεισφέρει με το δικό του τρόπο στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς προσελκύεται πλήθος πολιτών, τόσο από το Δήμο Αιγάλεω, όσο και από γειτονικούς Δήμους. (περιοδική έκδοση «ΑΝΑΛΤΗ», 2010) το χώρο του άλσους υπάρχει πλήθος αθλητικών εγκαταστάσεων για όλα τα γνωστά αθλήματα σε δύο μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και γήπεδα της Οδού Εδέσσης). ε αυτές διοργανώνονται κάθε χρόνο πολλές αθλητικές δραστηριότητες από το Δήμο Αιγάλεω, αλλά και από τα 30 αθλητικά σωματεία που υπάρχουν στο Αιγάλεω (η κόκκινη σκίαση στο χάρτη 2). Ο κοινωνικός παράγοντας αποτελεί συνιστώσα της έννοιας βιώσιμη ανάπτυξη και έτσι κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν τα κοινωνικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Αιγάλεω μέσα από την επίσκεψη στο Άλσος Αιγάλεω. Επίσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων υπάρχουν στο άλσος (η μπλε σκίαση στο χάρτη 2). Εντός των ορίων του άλσους υπάρχει το Σ.Ε.Ι. Αθηνών, δώδεκα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων πέντε είναι Νηπιαγωγεία, δύο Δημοτικά, δυο Γυμνάσια και δύο Λύκεια. υνολικά φοιτούν πάνω από 1000 μαθητές σε ένα πολύ ωραίο και φυσικό περιβάλλον. Σαυτόχρονα, στο άλσος υπάρχουν και τα γραφεία του ΟΑΕΔ με τα σχολεία μαθητείας. Πολύ σημαντικά είναι και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από τα σχολεία του δήμου ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να αγαπήσουν το περιβάλλον. Γι αυτό πραγματοποιούνται πολλές εκδρομές και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και πολιτών για την ανάληψη δημιουργικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων συμβάλλουν στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω. Πολλές δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος πραγματοποιούνται με επίκεντρο το Άλσος Αιγάλεω, όπως για παράδειγμα θεατρικά, χορωδίες, ορχήστρες, συναυλίες, πολιτιστικοί σύλλογοι, χορός, εκθέσεις, μνημεία πολιτισμού, συμπόσιο γλυπτικής κ.ά. Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός (Δ.Π.Ο.) με τη δράση του, στο χώρο του πολιτισμού, καταβάλλει συστηματική προσπάθεια στήριξης της πνευματικής και καλλιτεχνικής αναζήτησης των δημοτών του Αιγάλεω και η πλειοψηφία των δράσεών του πραγματοποιούνται στο άλσος. Ο Δήμος παρεμβαίνει δημιουργικά στη καθημερινή ζωή της πόλης, παρέχοντας δυνατότητες επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας για όλους τους κατοίκους. Όπως είναι φυσικό, στους χώρους του Άλσους Αιγάλεω πραγματοποιείται πλήθος δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την πολυποίκιλη πνευματική καλλιέργεια των δημοτών όλων των ηλικιών. Πλήθος δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», όπου διοργανώνεται η «Πολιτιστική Διαδρομή» κάθε καλοκαίρι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όλων των δημοτών. ε αυτό βοηθά και η συμμετοχή γνωστών ηθοποιών, χορευτών και καλλιτεχνών που δίνουν τις παραστάσεις τους στο υπόψη Θέατρο. Ο Δ.Π.Ο. (Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός) οργανώνει πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν γίνει ετήσιοι θεσμοί και συγκεντρώνουν πάνω τους τα βλέμματα όλων των δημοτών του Αιγάλεω, αλλά και πλήθος κόσμου από όλη την Αθήνα. πουδαίες ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι η «Ανθοκομική Έκθεση Αιγάλεω», η Έκθεση Βιβλίου «Δυτικά της Αθήνας», οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις και πλήθος άλλων σημαντικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένδειξη πολιτιστικής ανάπτυξης αποτελούν τα γλυπτά και τα μνημεία που βρίσκονται εκτεθειμένα στους χώρους του Άλσους (κίτρινες και καφέ σκίαση στο χάρτη 2). Διασχίζοντας ο επισκέπτης το χώρο, μπορεί να τα παρατηρήσει. Σα γλυπτά αυτά φιλοτεχνήθηκαν στο 1ο υμπόσιο Γλυπτικής που διοργάνωσε ο Δήμος Αιγάλεω το 2001 στο Άλσος, με τη συμμετοχή σπουδαίων εικαστικών. Σέλος, επαναλαμβάνεται, στο χώρο σώζεται και το φουγάρο του παλιού εργοστασίου ως ιστορικό μνημείο και στοιχείο πολιτισμού και αποτελεί το μοναδικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της παλαιάς και της σύγχρονης ιστορίας του Άλσους. Γενικά, οι πολιτιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Άλσος Αιγάλεω προσθέτουν ποιότητα ζωής στους κατοίκους της πόλης και συμβάλουν στη γόνιμη και κοινωνικά επιθυμητή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, δημιουργούν φιλικούς δεσμούς, που είναι ιδιαίτερα αναγκαίοι για την κοινωνική ανάπτυξη μεταξύ των πολιτών και γενικά συμβάλουν στην κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και κατεπέκταση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σέλος, υπάρχουν πολλά κτίρια και εγκαταστάσεις διαφόρων χρήσεων εντός της έκτασης του άλσους, όπως καφετέριες (μαύρη σκίαση στο χάρτη), το φυτώριο του Δήμου και το προσωπικό συντήρησης του άλσους (σκούρα πράσινη και κόκκινη σκίαση στο χάρτη 2). (Μπουρνόβα Ευγ., 2002) (/www.aigaleo.gr) (19dim-aigal.att.sch.gr/index.html) 3. Έρευνα Για τη διερεύνηση της γνώμης των πολιτών σχετικά με τη συνεισφορά του Άλσους Αιγάλεω στη Βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου, πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα. Διανεμήθηκαν 250 ερωτηματολόγια σε επισκέπτες του άλσους και συλλέχθηκαν 200. Σο δείγμα ήταν τυχαίο.

5 Αρχικά επιλέχθηκαν ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη συλλογή γενικών δημογραφικών στοιχείων όπως: το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφήθηκε το προφίλ των ερωτώμενων. Από αυτούς, οι 107 ήταν άντρες και οι 93 γυναίκες. Σο 57,5% ήταν μεταξύ 10 και 20 ετών, 21,3% μεταξύ 21 και 30 ετών, 10,% από 31 έως 40 ετών, 6,9% μεταξύ 51 και 60 ετών, 2,5% άνω των 60 ετών, ενώ μόλις ένα ανήκει στην κατηγορία μεταξύ ετών. Σο 81,3% αυτών ήταν άγαμοι - το 16,3% έγγαμοι - μόλις τέσσερεις διαζευγμένοι ή χήροι. Σο 40,6% των οικογενειών αποτελείται από 4 μέλη, το 20,6% από 5, το 20,0% από 3, κάτω από 3 ή πάνω από 5 μέλη τα ποσοστά συμμετοχής είναι πάρα πολύ μικρά. Ως προς την επαγγελματική κατάσταση: το 71,9% μαθητές ή φοιτητές, το 13,8% δημόσιοι υπάλληλοι, το 6,3% συνταξιούχοι / οικιακά, το 4,4% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 2,5% άνεργοι και 2 άτομα είναι επιχειρηματίες. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο: το 80% Γυμνάσιο/Λύκειο, το 19,4% Γ/βάθμια Εκπαίδευση και ένα άτομο έχει Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό δίπλωμα. Ως προς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα: το 28,8% έως 1000, το 26,9% από , ενώ το 27,5% από , άνω των 2000 τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. Σα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πολίτες επισκέπτονται το Άλσος Αιγάλεω κυρίως το αββατοκύριακο (σε ποσοστό 68,8% το άββατο και 47,5% την Κυριακή), ίσως επειδή στις ημέρες αυτές οι περισσότεροι δεν έχουν πολλές σχολικές ή και εργασιακές υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και ιδιαίτερα από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη [Δευτέρα (11,3%), Σρίτη (14,4), Σετάρτη (15,0%), Πέμπτη (18,1)]. Οι περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το άλσος ως πέρασμα για να φθάσουν στον προορισμό τους (π.χ. σχολείο, πανεπιστήμιο, χώρος εργασίας κλπ.) και δεν έχουν το χρόνο για άλλες δραστηριότητες εντός του χώρου. Όσο η εβδομάδα φθάνει προς το τέλος, το άλσος αρχίζει και αποτελεί όλο και περισσότερο προορισμό για αναψυχή, βόλτα και χαλάρωση. Επιπλέον, στη μεγάλη επισκεψιμότητα του άλσους, προφανώς συμβάλλει και η εύκολη πρόσβαση σε αυτό, αφού τα άτομα που πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις, δηλώνουν θετικοί ως προς το θέμα της προσβασιμότητας σε ποσοστό 80%. Η έρευνα έδειξε ότι ο κύριος σκοπός των επισκέψεων στο «Άλσος Αιγάλεω», είναι η πραγματοποίηση βόλτας και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το γυναικείο φύλο, αλλά και για τους έγγαμους πολίτες. (βλέπε Διάγραμμα 1 και 2) Διάγραμμα 1. ΦΥΛΟ - απόφαση για επίσκεψη του άλσους για βόλτα Άλδξαο-Δπίζθεςε άιζνπο γηα βόιηα Γπλαίθα-Δπίζθεςε άιζνπο γηα βόιηα 44% 56% 29% 71% Διάγραμμα 2. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για βόλτα Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα βόιηα 8% Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα βόιηα 43% 57% 92% Αρκετοί είναι και αυτοί που πηγαίνουν στο άλσος για να αθλούνται, με εξαίρεση τους πολύ νέους σε ηλικία, αλλά και αυτούς που ήδη έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια. Οι πρώτοι ίσως επειδή λόγω νεαρής ηλικίας ενδιαφέρονται περισσότερο για άλλα, ενώ οι δεύτεροι ίσως λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων. (βλέπε Διάγραμμα 3 και 4) Διάγραμμα 3. Ηλικία Απόφαση επίσκεψης του άλσους για αθλητισμό Ηιηθία 10 έσο 20-απόθαζε γηα επίζθεςε ηνπ άιζνπο γηα αζιεηηζκό Ηιηθία 21 έσο 30-απόθαζε γηα επίζθεςε ηνπ άιζνπο γηα αζιεηηζκό 40,20% 38,20% 59,80% 61,80%

6 Διάγραμμα 4. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για αθλητισμό Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αζιεηηζκό Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αζιεηηζκό 19% 44% 56% 81% ημειώνεται ότι οι πολίτες που δεν επισκέπτονται πολύ συχνά το άλσος, τις λίγες φορές που πραγματοποιούν κάτι τέτοιο, το κάνουν για να αθλούνται. (Βλέπε Διάγραμμα 5) Διάγραμμα 5. Επίσκεψη για αθλητισμό Ναη ζπρλή επίζθεςε γηα αζιεηηζκό-εύθνια πξνζβάζηκν Όρη ζπρλή επίζθεςε γηα αζιεηηζκό-εύθνια πξνζβάζηκν 34% 66% 53% 47% Λιγότεροι είναι αυτοί που επισκέπτονται το Άλσος για να φθάσουν πιο γρήγορα σε κάποιο άλλο προορισμό 7,5%, καθώς και για αλλαγή τοπίου 23,8%, για απόλαυση καθαρού αέρα 21,9%, για αναψυχή 18,8% και παρατήρηση αξιοθέατων 6,3% του συνόλου. το σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες τέσσερεις δραστηριότητες εκφράζουν περισσότερο τους έγγαμους, παρά τους ανύπαντρους πολίτες. (βλέπε Διάγραμμα 6, 7, 8, 9) Διάγραμμα 6. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για αναψυχή Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα αλαςπρή Αλύπαληξνο-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα αλαςπρή 15% 35% 65% 85% Διάγραμμα 7. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για αλλαγή τοπίου Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αιιαγή ηνπίνπ Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο άιζνπο γηα αιιαγή ηνπίνπ 20% 46% 54% 80% Διάγραμμα 8. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για παρατήρηση αξιοθέατων Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα παξαηήξεζε αμηνζέαησλ 15% Αλύπαληξνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα παξαηήξεζε αμηνζέαησλ 5% 85% 95%

7 Διάγραμμα 9. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση επίσκεψης του άλσους για απόλαυση καθαρού αέρα Έγγακνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα απόιαπζε θαζαξνύ αέξα Αλύπαλδξνη-απόθαζε επίζθεςεο ηνπ άιζνπο γηα απόιαπζε θαζαξνύ αέξα 54% 46% 15% 85% Δυστυχώς όμως, το «Άλσος Αιγάλεω», φαίνεται πως δεν αξιοποιείται σωστά και επομένως δεν ικανοποίει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες των πολιτών, κρίνοντας από το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη άποψη. (βλέπε Διάγραμμα 10) Η κύρια αιτία που συμβαίνει αυτό είναι είτε ότι οι πολίτες αμφισβητούν ότι το άλσος διατηρείται καθαρό, είτε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. ημειώνεται ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται λιγότερο για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για εκπόνηση διαφόρων δραστηριοτήτων, καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης και τακτικής επικοινωνίας από την πλευρά των υπεύθυνων φορέων για διάφορα ζητήματα που αφορούν στο άλσος. Διάγραμμα 10. Η άποψη των ερωτώμενων για το αν το άλσος Αιγάλεω αξιοποιείται σωστά Η άπνςε ησλ εξσηώκελσλ γηα ην αλ ην Άιζνο Αηγάιεσ αμηνπνείηαη ζσζηά δεν αξιοποιείηαι ζωζηά -32,50%- αξιοποιείηαι ζωζηά -67,50%- Από σχετική ερώτηση φάνηκε ότι οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους είναι πεπεισμένοι ότι χρειάζονται πολλές βελτιώσεις (βλέπε Διάγραμμα 11) που να αφορούν κυρίως την ασφάλεια και την καθαριότητα του άλσους, άποψη βέβαια που εκφράζει περισσότερο αυτούς που το επισκέπτονται πολύ συχνά. Επιπλέον, αρκετοί είναι και οι πολίτες που πιστεύουν ότι για να βελτιωθεί το άλσος, είναι ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη φροντίδα από την πλευρά της πολιτείας. ημαντικό επίσης φαίνεται πως είναι να λυθεί το πρόβλημα με το φωτισμό, να υπάρχει περισσότερο πράσινο, να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για διάφορες δραστηριότητες. Διάγραμμα 11. Η άποψη των ερωτώμενων για το αν το άλσος Αιγάλεω χρειάζεται βελτιώσεις Η άπνςε ησλ εξσηώκελσλ γηα ην αλ ην Άιζνο ρξεηάδεηαη βειηηώζεηο δεν σπειάζεηαι βεληιώζειρ - 3,70% - σπειάζεηαι βεληιώζειρ- 96,30%- Όμως, η άποψη για το ότι το άλσος δεν αξιοποιείται σωστά, δεν φαίνεται να παρακινεί τους πολίτες να συμβάλλουν στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων μέσω της συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες που γίνονται γι αυτό. (βλέπε Διάγραμμα 12) Διάγραμμα 12. Εάν οι ερωτώμενοι έχουν συμβάλλει σε κάποια δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε για το άλσος Αιγάλεω Δάλ νη εξσηώκελνη έρνπλ ζπκβάιιεη ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην Άιζνο Αηγάιεσ δεν έσοςν ζςμβάλλει ζε κάποια δπαζηηπιόηηηα 58,80% έσοςν ζςμβάλλει ζε κάποια δπαζηηπιόηηηα 41,20% Αυτό ίσως να σημαίνει ότι οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα γι αυτό ή απλά δεν νιώθουν υπεύθυνοι για κάτι τέτοιο, πιστεύοντας μάλλον πως αυτοί που πρέπει να ενδιαφερθούν και να συμβάλλουν είναι οι υπεύθυνοι για το

8 άλσος φορείς. Παρόλα αυτά όμως, όσοι έχουν συμβάλλει, δηλώνουν ότι έκαναν κάτι τέτοιο μέσω διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων, αποτέλεσμα που φαίνεται να είναι αρκετά λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες σε αυτήν την έρευνα είναι κατά κύριο λόγο μαθητές ή φοιτητές. Λιγότεροι είναι αυτοί που συνέβαλλαν με αθλητικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, πολιτικές και κυρίως οικονομικές δραστηριότητες. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας όμως, παρατηρήθηκαν διαφορές στις απόψεις των πολιτών για το ζήτημα της συμβολής στο άλσος, ανάλογα με την οικογενειακή και την επαγγελματική τους κατάσταση. Έτσι, οι έγγαμοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φαίνεται πως συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε συνεισφορά στο άλσος. Οι πρώτοι μέσω διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ οι δεύτεροι μέσω περιβαλλοντικών. (βλέπε Διάγραμμα 13 και 14) Διάγραμμα 13. Οικογενειακή κατάσταση-απόφαση για συμβολή σε δραστηριότητα του άλσους Έγγακνη-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο Αλύπαληξνη-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο 31% 36% 69% 64% Διάγραμμα 14. Επαγγελματική κατάσταση-απόφαση για συμβολή σε δραστηριότητα του άλσους Μαζεηήο/Φνηηεηήο-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο Γεκόζηνο ππάιιεινο-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο 35% 41% 65% 59% Από την άλλη, το επίπεδο της εκπαίδευσης αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα, αφού οι πολίτες με υψηλότερη μόρφωση (ΑΕΙ/ΣΕΙ) συμβάλλουν πολύ πιο συχνά από αυτούς που έχουν τελειώσει μόνο το Γυμνάσιο ή το Λύκειο, κάτι που ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η πρώτη ομάδα έχει περισσότερες γνώσεις και κατανοεί καλύτερα τη μεγάλη σημασία του άλσους, για τη βιώσιμή ανάπτυξη της περιοχής. (βλέπε Διάγραμμα 15) Διάγραμμα 15. Απόφαση για συμβολή σε δραστηριότητα του άλσους Β/ζκηα εθπαίδεπζε-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο Γ/ζκηα εθπαίδεπζε-απόθαζε γηα ζπκβνιή ζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άιζνπο 38% 42% 62% 58% Σέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα που πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στο άλσος συμβάλλουν περισσότερο στην προστασία του σε σχέση με τους υπόλοιπους, ίσως επειδή η συγκεκριμένη ομάδα είναι περισσότερο δεμένη συναισθηματικά με το συγκριμένο χώρο και καταλαβαίνει τις ανάγκες του. (βλέπε Διάγραμμα 16) Διάγραμμα 16. Ναη ζπρλέο επηζθέςεηο-ζπκβνιή ζην άιζνο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ Όρη ζπρλή επίζθεςε-ζπκβνιή ζην άιζνο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 29% 48% 52% 71%

9 Η έρευνα έδειξε, επίσης, (σε ποσοστό 98,1%), ότι επικρατεί η άποψη πως το «Άλσος Αιγάλεω» θα πρέπει να προστατευτεί και να μην καταστραφεί, πράγμα που δείχνει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται γι αυτό. Παρόλα αυτά όμως φαίνεται πως δεν γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, αφού η πολιτεία και ο δήμος ενδιαφέρονται πολύ λίγο για την εικόνα του άλσους σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων (62,5%). ε ότι αφορά την περιβαλλοντική προσφορά στο «Άλσος Αιγάλεω», οι περισσότεροι πολίτες (98,1%) συμφωνούν με το ότι αυτή είναι σημαντική για ολόκληρη την πόλη. Οι βασικότεροι λόγοι γι αυτό είναι, κυρίως το γεγονός ότι το άλσος συμβάλλει στο να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον (70,6%), δηλαδή η χλωρίδα και η πανίδα, και λιγότερο το γεγονός ότι αυτό συμβάλλει στην αισθητική (68,2%) και στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής (88,3%), καθώς και στη μείωση του θορύβου (35,6%) και της ρύπανσης της πόλης (58,8%). Σέλος, σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών, για να γίνει το «Άλσος Αιγάλεω» πιο οικολογικό, δεν είναι τόσο σημαντικό να γίνεται χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 64,4% και να πραγματοποιείται κομποστοποίηση (54,7%), όσο το να υπάρχει καλύτερος καθαρισμός (85%), να φυτεύονται νέα δέντρα και φυτά (79,4%), αλλά και να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων (81,9%) και ανακύκλωσης (83,8%), καθώς και να βελτιωθεί η πανίδα (72,5%). Σέλος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο να λειτουργήσει τεχνητή λίμνη στο άλσος (70%), αλλά και να γίνουν «επενδύσεις» στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών (66,9%). Όπως και να έχει πάντως, η συχνότητα επίσκεψης του άλσους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να γίνει πιο οικολογικό, αφού οι άνθρωποι που το επισκέπτονται συχνά (77%), συμφωνούν πολύ περισσότερο με το ότι σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων (86,3%) και ανακύκλωσης (90,2%), ίσως επειδή παρατηρούν ότι δεν υπάρχουν, καθώς και με το ότι η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών (76,2%), κάτι που προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι καθημερινά βλέπουν μη επιτρεπτές συμπεριφορές από τους συμπολίτες τους. 4. υμπεράσματα Από την έρευνα των στοιχείων που παρατέθηκαν στην αρχή της εργασίας προέκυψε ότι το Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο) συνεισφέρει σημαντικά στην πολύπλευρη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αιγάλεω. Περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με επίκεντρο το Άλσος συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα εξής: Οι πολίτες επισκέπτονται το Άλσος συχνά και ιδιαίτερα το αββατοκύριακο και την Παρασκευή. Από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, το άλσος απλά αποτελεί πέρασμα και μια λύση για γρηγορότερη διαδρομή. Ο κύριος σκοπός των επισκέψεων στο «Άλσος Αιγάλεω», είναι η πραγματοποίηση βόλτας και ο αθλητισμός. Βέβαια, φάνηκε ότι το «Άλσος Αιγάλεω» δεν αξιοποιείται σωστά και επομένως δεν ικανοποίει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες των πολιτών. Δεδομένου ότι η κύρια αιτία για κάτι τέτοιο είναι το γεγονός ότι οι πολίτες δεν νιώθουν ασφαλείς, ότι το άλσος δεν διατηρείται καθαρό και ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ενίσχυση της ασφάλειας, περαιτέρω φωτισμός, βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων για διάφορες δραστηριότητες. Σο άλσος συμβάλλει στο να βελτιώνεται περιβαλλοντικά η περιοχή και στο να προστατεύονται η χλωρίδα και η πανίδα. Σο «Άλσος Αιγάλεω» μπορεί να γίνει πιο οικολογικό, αν υπάρχει καλύτερος καθαρισμός, αν φυτεύονται νέα δέντρα και φυτά, αλλά και αν τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, καθώς και αν βελτιωθεί η πανίδα. Η έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες πιστεύουν ότι για να βελτιωθεί το άλσος, είναι ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη φροντίδα από την πλευρά της πολιτείας. Όμως, η άποψη για το ότι το άλσος δεν αξιοποιείται σωστά, δεν φαίνεται να παρακινεί τους πολίτες να συμβάλλουν στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων μέσω της συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες που γίνονται γι αυτό. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν συμβάλλει, δηλώνουν ότι έκαναν κάτι τέτοιο μέσω διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων. Σα άτομα που πραγματοποιούν συχνές επισκέψεις στο άλσος, συμβάλλουν σε αυτό περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επικρατεί η άποψη πως το «Άλσος Αιγάλεω» θα πρέπει να προστατευτεί και να μην καταστραφεί. Όμως δεν γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, αφού η πολιτεία και ο δήμος ενδιαφέρονται πολύ λίγο για την εικόνα του άλσους. Περαιτέρω προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε όλοι να συμβάλλουν στην προστασία του άλσους θεωρούνται αναγκαία., χωρίς βέβαια να υποβαθμίζεται ο ρόλος τόσο του δήμου, όσο και της πολιτείας. Κλείνοντας θα πρέπει για μία ακόμη φορά να υπογραμμίσουμε τη συμβολή του άλσους Αιγάλεω στη βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου. Η προσφορά του είναι μεγάλη σε κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Ιδιαίτερα ως προς την περιβαλλοντική του διάσταση, η παρουσία και ενίσχυσή του θεωρείται επιβεβλημένη, δεδομένης της μοναδικότητάς του ως φυσικού πνεύμονα μέσα σε μία πλήρως αστικοποιημένη περιοχή όπως είναι το Αιγάλεω και γενικότερα το αστικό κέντρο της Αθήνας. Βιβλιογραφικές αναφορές Βασιλάκη Π. και Βερτεούρη Α.( ), «Πολεοδομία και αναλυτική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού», εργασία από το Ε.Μ.Π. ΧΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο μάθημα ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 1- Αναλυτική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού για το 5 ο εξάμηνο, Αθήνα. Δήμος Αιγάλεω και 20 ο Δημοτικό χολείο (2001), «Περπατώντας στο Αιγάλεω (Ένας οδηγός της πόλης μας για τα παιδιά)», Εκδόσεις Λυχνία, Αθήνα.

10 Καρβούνης., Γεωργακέλλος Δ. (2003) «Διαχείριση του περιβάλλοντος Επιχειρήσεις και Βιώσιμη ανάπτυξη». Εκδόσεις ταμούλη, Αθήνα. Μελέτη Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αιγάλεω (2010), Αναπτυξιακός ύνδεσμος Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Απρίλιος 2008, Διεπιστημονική Ομάδα Έργου. Μητούλα Ρ. (2006).«Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ε.Ε. και Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος», Εκδόσεις ταμούλη, Αθήνα. Μητούλα Ρ., Αστάρα Ο., Καλδής Π., (2008). «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Εκδόσεις Rossili, Αθήνα. Μπουρνόβα Ευγ. (2002).«Από τις νέες Κυδωνίες στο Δήμο Αιγάλεω», Εκδόσεις Πλέθρου και Δήμος Αιγάλεω, Αθήνα. Περιοδική έκδοση «ΑΝΑΛΤΗ», Ιανουάριος 2010, Χαϊδάρι. Περιοδική έκδοση του 3 ου Λυκείου Αιγάλεω ( ) «Η ΑΙΘΟΤΑ», τεύχος 4 ο, Εκδόσεις Νίκος ανίδας. Περιοδική έκδοση του 3 ου Λυκείου Αιγάλεω ( ) «Η ΑΙΘΟΤΑ», τεύχος 5 ο, Εκδόσεις Νίκος ανίδας. Περιοδική έκδοση του 3 ου Λυκείου Αιγάλεω ( ) «Η ΑΙΘΟΤΑ», τεύχος 6 ο, Εκδόσεις Νίκος ανίδας. ταματίου Π., Κρητικού Γ. (2007).«Σο παιδί και η Πόλη- εφαρμογή στο δήμο Αιγάλεω», Διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. χολική εργασία 16 ο Δημοτικό χολείο Αιγάλεω (2004), «Σο Πυριτιδοποιείο (Μπαρουτάδικο) Χθες, ήμερα, Αύριο», Αθήνα. Σοπική μηνιαία εφημερίδα «Αιγάλεω» (2003) Αριθμός φύλλου 209, επτέμβριος. Ηλεκτρονική αρθρογραφία Σελευταία επίσκεψη 21/2/2011 Σελευταία επίσκεψη 21/2/ dim-aigal.att.sch.gr/index.html Σελευταία επίσκεψη 21/2/2011 home.asda.gr Σελευταία επίσκεψη 20/2/2011

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 27.5.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2006 Από τη Γενική Γραμματεία της

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» Δημιουργία: Ιωάννα Παπαλεξίου, ΠΕ06, MEd, Νάντια Γαλανοπούλου, ΠΕ12, MSc Παρουσίαση: Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρώπινης κίνησης & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεστε; 15% 9% 1%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ. για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ για την ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ Απρίλιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Ποσοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων Περιοχή έρευνας Νομός Θεσσαλονίκης Μέθοδος δειγματοληψίας Τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα φοιτήτριας: Παπαστρατή Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Χειμερινό Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος

Όνομα φοιτήτριας: Παπαστρατή Σοφία Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Χειμερινό Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Βιώσιμη πόλη. Η συνύπαρξη βαριάς βιομηχανίας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. επτέμβριος 2009

ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. επτέμβριος 2009 ΤΝΔΡΟΜΗΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - pint (Thessalniki s pint) ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ-ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ επτέμβριος 2009 Η Σαυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει στρατηγική ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25

Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ , άρθρα 18 και 25 Βλ. σχετικά στο έγγραφο Φ.3/1105/141440/ Δ1/ 10-09-2015, άρθρα 18 και 25 ΘΕΜΑ:«Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες» http://dipe-a.thess.sch.gr/news/anakoin/2015b/leitorugia%20sxolikon%20monadon_10-09-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας στο:

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας στο: 1 of 8 2011-11-22 07:52 Καλωσήρθατε! Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η κατανόηση της επιλογής μέσου μετακίνησης για ταξίδια τα οποία γίνονται πάρα πολύ συχνά και έχουν σταθερό προορισμό, όπως τα ταξίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επικαιροποίηση ΤΑΠ 1996-98 Στόχος Σχεδίου Δράσης Ανάδειξη του Πεντελικού ως ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού πόρου και η χρήση του ως χώρου υπαίθριας αναψυχής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Καρδίτσα, 10-06-2017 ΆΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Δήμαρχος Φαρσάλων ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Ειδική Συνεργάτις - Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α εκδήλωση κοινωνικοποίησης πληροφόρησης Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2013 ΔΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point)

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τη Θεσσαλονίκη T - point (Thessaloniki s point) Σεπτέμβριος 2013 Η Ταυτότητα της έρευνας Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διατηρούμε την πόλη μας καθαρή Περιφρουρούμε το Άλσος μας Προστατεύουμε το Πράσινο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διατηρούμε την πόλη μας καθαρή Περιφρουρούμε το Άλσος μας Προστατεύουμε το Πράσινο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τηλ.: e-mail : ΔΕΥΤΕΡΑ 30-05-2016 Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας

Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας Η «Διπλή Ανάπλαση», το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και η εικόνα της Αθήνας VPRC VPRC Φεβρουάριος Φεβρουάριος 2009 2009 Δ.1 Ικανοποίηση η από τη ζωή στο Δήμο Αθηναίων VPRC Φεβρουάριος 2009 Δ.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου

Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος, αναζητώντας ένα βιώσιμο μέλλον Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Φίλες και φίλοι συνδημότες, Εκπονούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Αγίας Βαρβάρας για την τριετία 2012-2014. Το επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγάλεω 11/11/2016 Ιερά Οδός 364 και Κάλβου τκ 122 43 Αιγάλεω ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Την

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΦΗΒΟΙ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ»

3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΦΗΒΟΙ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ» ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ «ΕΦΗΒΟΙ: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΡΝΕΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Απολογισμός 2012 Πρόγραμμα υμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2015 2019 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Δήμων, προβλέπεται η εκπόνηση πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το πενταετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις πόλεις μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η παραθεριστική κατοικία. στην Ελλάδα

Η παραθεριστική κατοικία. στην Ελλάδα 1 Η παραθεριστική κατοικία Λόγοι ανάπτυξης: Οικογενειακοί δεσμοί. στην Ελλάδα Κοινωνικοί φιλικοί δεσμοί. Ανάγκη εύκολης και οικονομικής εργασιακής ανάπαυλας και τουριστικής χαλάρωσης. Επιθυμία οικείου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Η Γνώμη σου Μετράει ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2012 2014 Η Γνώμη σου Μετράει Οκτώβριος 2011 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό). Δημοτική Τοπική Κοινότητα.. Δημότης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα