Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003"

Transcript

1 Επισκόπηση Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ και διατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Η Επισκόπηση αυτή δεν είναι επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Κύρια συµπεράσµατα Πολλοί από τους πρωτοσέλιδους οικονοµικούς δείκτες κυµαίνονται καθηµερινά και οι οικονοµικοί αναλυτές, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, αποφαίνονται για την επιτυχία ή την αποτυχία των πολιτικών σύµφωνα µε τριµηνιαία στοιχεία ή ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι αντίστοιχοι δείκτες απόδοσης µεταβάλλονται στο σύνολό τους πολύ αργά δυσχεραίνοντας την αξιολόγηση των εξελίξεων στην εκπαίδευση. Είναι αλήθεια ότι ένα πρωτοσέλιδο άρθρο για την επίδοση των παιδιών µας στην ανάγνωση, τα µαθηµατικά ή τις επιστήµες δύναται να δραστηριοποιήσει την κοινή γνώµη, όµως, οι πολιτικές που εφαρµόζονται σήµερα για την επίλυση των εκπαιδευτικών προβληµάτων ενδέχεται να αποδώσουν καρπούς µετά από πέντε ή δέκα χρόνια ή µετά από µια ολόκληρη γενιά. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιδόσεις των σηµερινών αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να αντικατοπτρίζουν το είδος της εκπαίδευσης που έλαβαν την εποχή που άρχιζαν το σχολείο, περίπου το 1990, πιθανόν στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες µαθήτευσαν και οι διδάσκοντές τους κατά τη δεκαετία του 60. Εντούτοις, αναλογιζόµενοι τόσο τις δηµόσιες όσο και τις ιδιωτικές δαπάνες, ο τοµέας της εκπαίδευσης όχι µόνο απορροφά το 5,9% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά επίσης αποτελεί έναν από τους βασικούς πόρους στη σηµερινή κοινωνία της γνώσης. Τίθεται έτσι το ερώτηµα µιας στενότερης παρακολούθησης της αποδοτικότητάς του. Ο ΟΟΣΑ ανταποκρινόµενος σε αυτήν την ανάγκη συγκεντρώνει εδώ και µια δεκαετία αξιόπιστους εκπαιδευτικούς δείκτες και χρησιµοποιεί συγκρίσιµα στοιχεία αποβλέποντας στην επισήµανση µερικών µακροπρόθεσµων τάσεων. Η ετήσια επιτοµή του Οργανισµού «Μια µατιά στην Εκπαίδευση», η τελευταία έκδοση της οποίας δηµοσιεύθηκε πρόσφατα, επιβεβαιώνει ότι, πράγµατι, η κατάσταση αλλάζει αργά, αλλά παράλληλα παρέχει µια σαφή ένδειξη της κατεύθυνσης της εν λόγω αλλαγής. Συγκρίνοντας µερικά από τα κύρια στοιχεία της περιόδου µε τους δείκτες των περασµένων πέντε ή δέκα χρόνων καταλήγουµε σε συµπεράσµατα µιας οικείας κατάστασης. Ας πάρουµε για παράδειγµα το επίπεδο των δαπανών. Σε 14 από 19 χώρες του ΟΟΣΑ οι δηµόσιες και οι ιδιωτικές δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αυξήθηκαν κατά την πενταετία κατά περισσότερο από 5% σε πραγµατικούς όρους, αλλά, σε αντίθεση µε τις αρχές της δεκαετίας του 90, η άνοδος αυτή ήταν µικρότερη από αυτήν του εθνικού εισοδήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η ανία και η Σουηδία εξακολουθούν να διαθέτουν την πλειονότητα των δηµοσίων πόρων στην εκπαίδευση (6,4% και 6,3% του ΑΕΠ αντιστοίχως). Στην ΕΕ και στις ΗΠΑ οι δηµόσιες δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 4,8% του ΑΕΠ. Όµως στις ΗΠΑ οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (1,8% για την τριτοβάθµια και 0,4% για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια) ανεβάζουν το ποσοστό των συνολικών δαπανών για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο 7,0% (µόνο 5,3% για την ΕΕ) και φέρνουν τη χώρα πιο κοντά στην Κορέα, η οποία µε τη σειρά της κατατάσσεται πρώτη όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δαπάνες. Το υψηλό επίπεδο δαπανών στην Κορέα αντανακλά, όπως και στις ΗΠΑ, την ουσιαστική συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης. Η Ιαπωνία παραµένει σε µέτρια επίπεδα δαπανών (4,6%) συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών δαπανών (1,2%), που όµως υπερβαίνουν το µέσο όρο. OECD,

3 Τα δεδοµένα όσον αφορά στη φοίτηση στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες έχουν µεταβληθεί περισσότερο. Σύµφωνα µε τους δείκτες του 1990 οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραφαν υψηλά ποσοστά συµµετοχής στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά χαµηλότερα ποσοστά πανεπιστηµιακών αποφοίτων σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, τον Καναδά ή την Αυστραλία. Η εικόνα αυτή έχει πλέον ανατραπεί. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένου του Ηνωµένου Βασιλείου και µερικών Βόρειων Χωρών, πάνω από το ένα τρίτο των νέων φοιτά στο πανεπιστήµιο. Τα σηµερινά ποσοστά εγγραφών υποδεικνύουν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί. Ειδικότερα, 4 στους 10 µαθητές, που ολοκλήρωσαν το δευτεροβάθµιο κύκλο το 2001, ενδέχεται να παρακολουθήσουν κάποια στιγµή στη ζωή τους προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που οδηγούν σε ανώτατους τίτλους σπουδών. Το ποσοστό αυτό ήδη υπερβαίνει τα δύο τρίτα στη Νέα Ζηλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Πολωνία και την Αυστραλία. Η νέα αυτή παράµετρος προϋποθέτει διαφορετική χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, και σε 8 από 22 χώρες του ΟΟΣΑ οι δαπάνες για τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην αύξηση των εγγραφών µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι δαπάνες ανά φοιτητή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε πραγµατικούς όρους από το 1995 και έπειτα. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναµικού, ο αντίκτυπος των αλλαγών αυτών είναι βαθµιαίος. Για παράδειγµα, µια αύξηση στα ποσοστά αποφοίτησης πριν από 10 χρόνια θα επηρέαζε περίπου το ένα τέταρτο του σηµερινού ενεργού πληθυσµού. Το Γράφηµα 1 απεικονίζει ότι, παρά ταύτα, σε µερικές χώρες το ποσοστό των επαρκώς καταρτισµένων νέων παρουσίασε ουσιαστικές µεταβολές. Ο αριθµός των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας ετών αυξάνεται σε όλες τις χώρες, αλλά αυξάνεται µε ιδιαίτερα γρήγορο ρυθµό στην Αυστραλία, το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Κορέα, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες κατέγραψαν διψήφια αύξηση από το 1991 έως σήµερα προσεγγίζοντας τα επίπεδα των ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 στη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο ένα πέµπτο των νέων ηλικίας ετών ήταν άρτια καταρτισµένοι. Όµως ενώ στη Γερµανία ο λόγος αυτός παρέµεινε σχεδόν στάσιµος, στο Ηνωµένο Βασίλειο ανέρχεται σήµερα στο ένα τρίτο. Αυτό σηµαίνει ότι η Γερµανία αντιµετώπισε δυσκολίες στην προσπάθειά της να διευρύνει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να αλλάξει στο προσεχές µέλλον λόγω των µεταρρυθµίσεων που υλοποιούνται σήµερα και που στοχεύουν στην αντικατάσταση του ενός µόνου πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών, που απονέµεται µε την ολοκλήρωση πενταετούς ή εξαετούς κύκλου σπουδών, µε ένα σύστηµα απονοµής τίτλων σε διαφορετικά στάδια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά µετρούν την «τριτοβάθµια» εκπαίδευση, η οποία εκτός από πανεπιστηµιακούς τίτλους σπουδών περιλαµβάνει, ένα φάσµα διπλωµάτων χαµηλότερου επιπέδου. Τέτοιου είδους διπλώµατα απαντώνται ιδιαίτερα στην Ιαπωνία εξηγώντας τον υψηλό αριθµό αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πέρα από τις συνεχείς µεταβολές στα εκπαιδευτικά συστήµατα θα πρέπει επίσης να σηµειωθούν µερικά άλλα εµφανή στοιχεία. Κατά τη δεκαετία του 90 οι γυναίκες ξεπέρασαν τους άνδρες όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης. Σήµερα ο αριθµός των νέων γυναικών που θα αποκτήσουν πανεπιστηµιακούς τίτλους σπουδών ενδέχεται να είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των ανδρών στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ µε εξαίρεση την Ιαπωνία, την Ελβετία και την Τουρκία. Στο παρελθόν οι άνδρες είχαν περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και οι προγενέστεροι δείκτες επισηµαίνουν ότι κατά το 1990 στις µισές από τις χώρες µε συγκρίσιµα στοιχεία το ποσοστό των πανεπιστηµιακών αποφοίτων ήταν υψηλότερο στους 3 OECD 2003

4 άνδρες. Παρόλα αυτά, η διάκριση των φύλων παραµένει εµφανής όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές. Συγκεκριµένα, οι νέοι άνδρες τείνουν να επιλέγουν πανεπιστηµιακούς κύκλους σπουδών που έχουν σχέση µε τη φυσική, τα µαθηµατικά και τη µηχανική, ενώ οι νέες γυναίκες προτιµούν τις κοινωνικές επιστήµες, την υγεία και την παιδαγωγική. Αναλυτικότερα, πάνω από τα δύο τρίτα των πτυχιούχων στις ανθρωπιστικές επιστήµες, τις τέχνες, την εκπαίδευση, την υγεία και την πρόνοια είναι γυναίκες, ενώ η αναλογία αυτή περιορίζεται σε λιγότερο από ένα τρίτο στα µαθηµατικά και την πληροφορική και σε λιγότερο από ένα τέταρτο στη µηχανική, τη µεταποίηση και τις κατασκευές. Επιπλέον, το ποσοστό των ανδρών που θα ακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος ενδέχεται να είναι υψηλότερο από των γυναικών. Σύµφωνα µε έρευνα του PISA (Πρόγραµµα για τη διεθνή αξιολόγηση των µαθητών) του ΟΟΣΑ για την επίδοση των δεκαπεντάχρονων, που εκπονήθηκε το 2000, τα κορίτσια ήταν επίσης καλύτερες αναγνώστριες και στις 43 συµµετέχουσες χώρες. Στις µισές χώρες, τα αγόρια είχαν καλύτερη επίδοση στα µαθηµατικά αν και οι διαφορές ήταν πολύ µικρότερες- ενώ στις επιστήµες δεν διαπιστώθηκε καµία ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων. Σε 40 από τις 43 συµµετέχουσες χώρες στην έρευνα του PISA τα 15χρονα κορίτσια είχαν υψηλότερες επαγγελµατικές προσδοκίες από τα αγόρια. Εντούτοις, όπως υποδεικνύει η εικόνα των σηµερινών πανεπιστηµιακών αποφοίτων, οι επαγγελµατικές προσδοκίες των αγοριών εστιάζονταν περισσότερο σε τοµείς συναφείς µε τη φυσική, τα µαθηµατικά ή τη µηχανική (18% των αγοριών έναντι 5% των κοριτσιών), ενώ τα κορίτσια επικεντρώνονταν σε επαγγέλµατα σχετιζόµενα µε τις επιστήµες της ζωής και της υγείας (20% των κοριτσιών έναντι 7% των αγοριών). Η πιο έκδηλη διαφορά των σηµερινών σχολείων από τα σχολικά ιδρύµατα του 1990 εντοπίζεται στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το 1990 η πλειονότητα των σχολείων ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν είχε ακόµη εισαγάγει την πληροφορική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήµερα, τα περισσότερα σχολεία είναι εξοπλισµένα µε υπολογιστές και έως το τέλος της δεκαετίας θα διαθέτουν ιαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Εντούτοις, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν υπήρξε οµοιόµορφη όπως επισηµαίνεται στη φετινή έκδοση του «Μια µατιά στην Εκπαίδευση». Σύµφωνα µε το Γράφηµα 2 µερικές χώρες όπως το Βέλγιο (φλαµανδική κοινότητα), η ανία, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Ελβετία εισήγαγαν τις ΤΠΕ στα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης νωρίτερα, ενώ η Ιταλία, η Κορέα και η Ισπανία πολύ αργότερα. Γενικά οι χώρες που εισήγαγαν νωρίτερα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι αυτές που σήµερα τις χρηµατοδοτούν γενναιόδωρα, µολονότι η Κορέα ανατρέπει την εικόνα αυτή αποτελώντας παράδειγµα χώρας που ενώ άρχισε να επενδύει µόλις πρόσφατα, κατατάσσεται µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ µε τη χαµηλότερη αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή. Ωστόσο, η διαθεσιµότητα των υπολογιστών δεν αποτελεί από µόνη της εγγύηση αποτελεσµατικής χρήσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας σε 14 χώρες, το 63% των µαθητών της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης φοιτά σε σχολεία των οποίων οι διευθυντές ανέφεραν ότι λόγω της ελλιπής γνώσης και δεξιοτήτων των διδασκόντων δυσχεραίνεται η επιτυχής εφαρµογή των ΤΕΠ στην εκπαίδευση σε ποσοστό που υπερβαίνει το 75% στη Γαλλία και στη Νορβηγία. OECD,

5 Μολονότι συνολικά οι δείκτες αυτοί δεν απαντούν κατά τρόπο ενιαίο στο αιώνιο ερώτηµα για το ποιο είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστηµα, παρέχουν στους διαµορφωτές πολιτικής ένα εργαλείο που θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν τους τοµείς που χρήζουν βελτίωσης και επενδύσεων. Επιπλέον, παράγουν όλο και πιο χρήσιµα διεθνή πρότυπα αναφοράς διευκολύνοντας κάθε χώρα να παρακολουθήσει τη δική της πρόοδο µέσα από τη σύγκριση των δεικτών απόδοσης των άλλων χωρών, συµβάλλοντας έτσι στην προώθηση της προόδου των εκπαιδευτικών µας συστηµάτων. Άλλα σηµαντικά συµπεράσµατα της φετινής έκδοσης περιλαµβάνουν: Έλλειψη εκπαιδευτικών Σε έρευνα που διεξήχθη σε 14 χώρες του ΟΟΣΑ, οι διευθυντές των σχολείων ανέφεραν ότι κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς , 12% των θέσεων διδασκαλίας (που αντιστοιχούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήταν κενές. Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού αναφέρθηκε ως µεγαλύτερη στην πληροφορική, τα µαθηµατικά, τις ξένες γλώσσες, τις επιστήµες και την τεχνολογία και µικρότερη στη φυσική αγωγή, τις κοινωνικές σπουδές και τη γλώσσα. Στις ίδιες 14 χώρες, οι διευθυντές των σχολείων ανέφεραν ότι 14% των εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης και 31% των εκπαιδευτικών µερικής απασχόλησης δεν πληρούσαν όλα τα σηµερινά τυπικά απαραίτητα προσόντα. Στο Βέλγιο (φλαµανδική κοινότητα), τη ανία, την Ουγγαρία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι γενικά ευθύνη των ίδιων των σχολείων. Αντίθετα στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία τα σχολικά ιδρύµατα τα οποία έχουν την ευθύνη πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού τους αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο ή λιγότερο των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα και πάλι µε τους διευθυντές των σχολείων. Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού ενδέχεται να αυξηθεί στο προσεχές µέλλον ως συνέπεια της συνταξιοδότησης ουσιαστικού µέρους του διδακτικού δυναµικού. Σε 15 από 19 χώρες του ΟΟΣΑ η πλειοψηφία των δασκάλων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 40 ετών και στη Γερµανία, την Ιταλία και τη Σουηδία πάνω από το ένα τρίτο υπερβαίνει τα 50. Σε σύγκριση µε το 1998, το µέσο ποσοστό των διδασκόντων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας 50 ετών ή άνω αυξήθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες µονάδες και στη Φινλανδία, τη Γερµανία, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο κατά περισσότερες από 4 ποσοστιαίες µονάδες. Συνθήκες µάθησης των µαθητών και συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση οι σχολικές τάξεις περιλαµβάνουν κατά µέσο όρο 22 µαθητές. Όµως ο αριθµός των µαθητών ανά τάξη ποικίλλει από χώρα σε χώρα κυµαινόµενος από 36 µαθητές στην Κορέα έως το µισό του αριθµού αυτού στην Ελλάδα, την Ισλανδία και το Λουξεµβούργο. Στις χώρες του ΟΟΣΑ το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων για τους µαθητές ηλικίας 9-11 ετών περιλαµβάνει κατά µέσο όρο 813 ετήσιες ώρες διδασκαλίας υποχρεωτικών µαθηµάτων και OECD 2003

6 ετήσιες ώρες διδασκαλίας µαθηµάτων κατευθύνσεων, ενώ το πρόγραµµα για τους µαθητές ηλικίας ετών συµπεριλαµβάνει 100 επιπλέον ώρες ετησίως. Κατά µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ η ανάγνωση και η γραφή στη γλώσσα διδασκαλίας, τα µαθηµατικά και οι επιστήµες καταλαµβάνουν περίπου το µισό του υποχρεωτικού προγράµµατος για τους µαθητές ηλικίας 9-14 ετών και το 41% για τους µαθητές ετών. Ο βαθµός που τα σχολικά ιδρύµατα και οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώνουν το περιεχόµενο και το ωράριο διδασκαλίας εµφανίζει ουσιώδεις διαφορές από χώρα σε χώρα. Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στη µέση της σταδιοδροµίας τους κυµαίνονται από λιγότερο από αµερικάνικα δολάρια στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως περισσότερο από αµερικάνικα δολάρια στη Γερµανία, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ελβετία και τις ΗΠΑ σε όρους ισοτιµίας αγοραστικής δύναµης. Εντούτοις, οι αποδοχές των διδασκόντων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι γενικά χαµηλότερες από τις αποδοχές των διπλωµατούχων πολεοδόµων, πολιτικών µηχανικών και διευθυντικών στελεχών. Κατά την πενταετία , οι αποδοχές των εκπαιδευτικών αυξήθηκαν γενικά µε αργότερο ρυθµό από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες σχεδόν τις χώρες εκτός από την Τσεχία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Νέα Ζηλανδία. Στη δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση ο αριθµός των ετήσιων διδακτικών ωρών ανέρχεται κατά µέσο όρο στις 792 ώρες αλλά κυµαίνεται από 605 έως ώρες µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο αντίστοιχος αριθµός στην κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ανέρχεται κατά µέσο όρο στις 714 ώρες αλλά κυµαίνεται και πάλι από 553 έως ώρες. Οι κανόνες που διέπουν το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών ποικίλλει επίσης µεταξύ των χωρών. Στην πλειονότητα των χωρών οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εργάζονται ένα συγκεκριµένο αριθµό ωρών, µολονότι σε µερικές χώρες διευκρινίζεται µόνο το εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας. ιασυνοριακή κινητικότητα των µαθητών Κατά την περίοδο , ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφηκαν σε σχολεία των χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 16%. Πέντε χώρες (Αυστραλία, Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ) υποδέχονται το 71% του συνόλου των αλλοδαπών µαθητών που φοιτούν στις χώρες του ΟΟΣΑ. Σε απόλυτους αριθµούς, η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Τουρκία αποτελούν τις κύριες χώρες προέλευσης αλλοδαπών µαθητών µεταξύ των χωρών µελών του ΟΟΣΑ, ενώ η Κίνα και οι χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας τις κύριες χώρες προέλευσης αλλοδαπών µαθητών µεταξύ των χωρών µη µελών. Παράγοντες επίδοσης των µαθητών Η ικανότητα των µαθητών να εποπτεύουν οι ίδιοι τη µάθησή τους συνδέεται στενά µε την επίδοσή τους στην ανάγνωση. Η πεποίθηση των µαθητών ότι ένας στόχος είναι εφικτός, η επίγνωση της διάθεσης ή µη των απαραίτητων πόρων για την επίτευξή του καθώς και η αξιολόγηση του στόχου ως προς την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την υλοποίησή του αποτελούν επίσης σηµαντικούς προάγγελους της επίδοσης των µαθητών στην ανάγνωση. OECD,

7 εν αποτελεί έκπληξη ότι οι 15χρονοι που διαβάζουν έντυπο υλικό ποικίλου περιεχοµένου έχουν µεγαλύτερη αναγνωστική ικανότητα από τους συνοµήλικούς τους που περιορίζονται σε συγκεκριµένου τύπου αναγνώσµατα. Η καθηµερινή ανάγνωση περιοδικών, εφηµερίδων και κόµικς αναγνώσµατα στα οποία τα σχολεία πιθανόν να αποδίδουν µικρότερη αξία σε σχέση µε τα µυθιστορήµατα φαίνεται να αποτελεί, τουλάχιστον σε κάποια πολιτιστικά περιβάλλοντα, σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας. Πέρα από την επίδοση των µαθητών στην ανάγνωση, οι χώρες του ΟΟΣΑ αποκλίνουν επίσης όσον αφορά την καθαυτό ενασχόληση µε την ανάγνωση, µε τη Φινλανδία να κατέχει την πρώτη θέση και το Βέλγιο, η Γερµανία και η Ισπανία την τελευταία. Σε γενικές γραµµές τα κορίτσια τείνουν να διαβάζουν πολύ περισσότερο από τα αγόρια. Σε όλες σχεδόν τις χώρες τα κορίτσια έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη από τα αγόρια όσον αφορά την ανάγνωση, ενώ συµβαίνει το αντίθετο όσον αφορά τα µαθηµατικά. Οι 15χρονοι των οποίων οι γονείς κατέχουν χαµηλές επαγγελµατικές θέσεις αλλά αφιερώνουν µεγάλο µέρος του χρόνου τους στο διάβασµα έχουν καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση από τους συνοµήλικούς τους των οποίων οι γονείς κατέχουν µέσες ή υψηλές επαγγελµατικές θέσεις αλλά δεν διαβάζουν. Επιπλέον, όλοι οι µαθητές που διαβάζουν πολύ έχουν καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση, οι οποίες γενικά είναι πολύ υψηλότερες του µέσου όρου του ΟΟΣΑ ανεξάρτητα από την επαγγελµατική θέση των γονέων. Οι περιορισµένες δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν συνεπάγονται αυτόµατα την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών χαµηλής ποιότητας. Η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Κορέα και το Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, που εµφανίζουν ένα µέτριο επίπεδο δαπανών ανά µαθητή της πρωτοβάθµιας και της κατώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ µε τα υψηλότερα επίπεδα επίδοσης 15χρονων µαθητών σε βασικά γνωστικά αντικείµενα. Η απόδοση των επενδύσεων στην εκπαίδευση Στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού διευρύνεται καθώς αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι δείκτες συµµετοχής των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι αισθητά υψηλότεροι από τους δείκτες των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας. Η απόκλιση στους δείκτες συµµετοχής των ανδρών είναι σηµαντική µεταξύ των αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αυτών που δεν ακολούθησαν το δευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών. Οι δείκτες συµµετοχής των γυναικών µη αποφοίτων της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα χαµηλοί. Αντίθετα οι δείκτες συµµετοχής των γυναικών που ολοκλήρωσαν την τριτοβάθµια εκπαίδευση προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν το 80% σε όλες εκτός από 4 χώρες, αλλά παραµένουν χαµηλότεροι από των ανδρών σε όλες εκτός από µια χώρες. Η εκπαίδευση και οι αποδοχές συνδέονται θετικά. Η ανώτερη δευτεροβάθµια και η µεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελούν σε πολλές χώρες σηµείο καµπής πέρα από το οποίο κάθε επιπρόσθετο επίπεδο εκπαίδευσης επιβραβεύεται µε µια ιδιαίτερα αξιόλογη αµοιβή. Σε όλες τις χώρες, οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν υψηλότερες απολαβές από τους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθµιας και της µεταδευτεροβάθµιας µη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι µισθολογικές διαφορές που διαπιστώνονται µεταξύ των αποφοίτων της τριτοβάθµιας και της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι εντονότερες από αυτές µεταξύ των αποφοίτων της ανώτερης και της κατώτερης δευτεροβάθµιας ή άλλης χαµηλότερης βαθµίδας. 7 OECD 2003

8 Μια ανάλυση των παραγόντων που προάγουν την οικονοµική µεγέθυνση επισηµαίνει ότι η µισή τουλάχιστον αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί ένα από τα µέσα ώθησης της εν λόγω παραγωγικότητας, διαδραµατίζοντας ζωτικό ρόλο ως εισροή που συνδέει τη συνολική εκροή µε τα αποθέµατα των παραγωγικών εισροών, αλλά κυρίως ως ένας καθοριστικός παράγοντας του ρυθµού της τεχνολογικής προόδου. Σε µακροπρόθεσµη προοπτική, ο αντίκτυπος ενός επιπρόσθετου χρόνου εκπαίδευσης στην οικονοµική αποδοτικότητα στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι της τάξης του 6%. OECD,

9 Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας ετών µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (επιλεγµένες χώρες) 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Ιαπωνία ΗΠΑ Νορβηγία Αυστραλία ΗΒ Γερµανία Ιταλία 15,00 10,00 5,00 0, Πηγή: Ε ducation at a Glance 2003, Γράφηµα A2.4. Ποσοστό µαθητών που φοιτούν σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε πρόσβαση σε προγράµµατα πληροφορικής* ανά έτος (και αριθµός των µαθητών ανά υπολογιστή για το 2000) Φινλανδία (5) Γαλλία (6) Ιταλία (12) Κορέα (6) Ισπανία (16) Μέσος όρος ΟΟΣΑ (9) Οι αριθµοί στις 20 παρενθέσεις απεικονίζουν την 10 αναλογία µαθητών 0 ανά υπολογιστή *Σε σχολεία όπου η επεξεργασία κειµένων και τα λογιστικά φύλλα έχουν εισαχθεί ως εργαλεία διδασκαλίας και µάθησης ή ως εργαλεία σχεδιασµού, Πηγή : Education at a Glance 2003 Γράφηµα 3.1. οργάνωσης και αξιολόγησης της µάθησης. 9 OECD 2003

10 Πίνακας περιεχοµένων της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης (δεν περιλαµβάνει παραρτήµατα, καταλόγους πλαισίων, πινάκων ή γραφηµάτων) : Εισαγωγή Η έκδοση του 2003 της επιτοµής «Μια µατιά στην Εκπαίδευση» Περιεχόµενο και κύρια σηµεία Άλλοι πόροι Οδηγός για τον αναγνώστη Κεφάλαιο Α: Η απόδοση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ο αντίκτυπος της µάθησης A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Τρέχοντες ρυθµοί αποφοίτησης από την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και επίπεδο κατάρτισης των ενηλίκων Τρέχοντες ρυθµοί αποφοίτησης από την τριτοβάθµια εκπαίδευση και επίπεδο κατάρτισης των ενηλίκων Απόφοιτοι ανά τοµέα σπουδών Αναγνωστικές ικανότητες των µαθητών της ' Τάξης ηµοτικού (4 th grade) Αναγνωστικές ικανότητες των δεκαπεντάχρονων Επιδόσεις στα µαθηµατικά και στις επιστήµες των δεκαπεντάχρονων ιακυµάνσεις της επίδοσης των µαθητών µεταξύ των σχολείων Χαρακτηριστικά των δεκαπεντάχρονων αναγνωστών Ενασχόληση µε την ανάγνωση των δεκαπεντάχρονων Αυτορυθµιζόµενη µάθηση των δεκαπεντάχρονων ιαφορές ανά φύλο στις µαθησιακές επιδόσεις Συµµετοχή του εργατικού δυναµικού ανά βαθµίδα εκπαίδευσης Προβλεπόµενα έτη εκπαίδευσης, απασχόλησης και αεργίας για τις ηλικίες ετών Αποδοχές και επίπεδο σπουδών Εκπαιδευτική απόδοση: σύνδεσµοι µεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονοµικής ανάπτυξης Κεφάλαιο Β: Χρηµατοοικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι που επενδύονται στην εκπαίδευση B1 B2 B3 B4 B5 B6 Εκπαιδευτικές δαπάνες ανά µαθητή απάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα σε σχέση µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Σχετικά ποσοστά δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα Συνολικές δηµόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση Επιδότηση µαθητών και νοικοκυριών απάνες για τα ιδρύµατα ανά κατηγορία υπηρεσιών και ανά κατηγορία πόρων OECD,

11 Κεφάλαιο Γ: Πρόσβαση στην εκπαίδευση, συµµετοχή και πρόοδος Γ1 Γ2 Προσδόκιµη διάρκεια σχολικής ζωής και ποσοστά εγγραφών Εισαγωγή και προσδοκώµενα έτη παραµονής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και συµµετοχή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Γ3 Αλλοδαποί φοιτητές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Γ4 Εκπαίδευση και εργασιακή κατάσταση των νέων Γ5 Η κατάσταση των νέων µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης Κεφάλαιο : Το µαθησιακό περιβάλλον και η οργάνωση των σχολικών ιδρυµάτων Συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας µαθηµάτων κατευθύνσεων για τους µαθητές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Μέγεθος της σχολικής τάξης και αναλογία µαθητών και εκπαιδευτικών Χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας από εκπαιδευτικούς και µαθητές Κατάρτιση και επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Μισθοί των εκπαιδευτικών των δηµόσιων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολείων ιδακτικές ώρες και ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών Κατανοµή ανά ηλικία και φύλο των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού 11 OECD 2003

12 Η Επισκόπηση αυτή είναι η µετάφραση αποσπασµάτων από ένα δηµοσίευµα του ΟΟΣΑ, που εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα µε τους ακόλουθους τίτλους: Education at a Glance: OECD Indicators Edition Regards sur l éducation: les indicateurs de l OCDE Édition 2003 OECD, 2003 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Τα δηµοσιεύµατα και οι Επισκοπήσεις του ΟΟΣΑ διατίθενται στο δικτυακό κόµβο Πληκτρολογήστε τη λέξη overview στο πλαίσιο Title search της αρχικής σελίδας του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου ή πληκτρολογήστε τον αγγλικό τίτλο του βιβλίου. (Οι Επισκοπήσεις περιέχουν σύνδεσµο που παραπέµπει στο πρωτότυπο αγγλικό βιβλίο). Οι Επισκοπήσεις προετοιµάζονται από το τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. / Fax: OECD, 2003 Η αναπαραγωγή της Επισκόπησης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. OECD,

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006.

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006. Economic Policy Reforms Going for Growth - 2006 Edition Summary in Greek Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Περίληψη Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία: Πίνακας. Αποτελεσµάτων του ΟΟΣΑ 2003

Επισκόπηση. Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία: Πίνακας. Αποτελεσµάτων του ΟΟΣΑ 2003 Επισκόπηση Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία: Πίνακας Αποτελεσµάτων του ΟΟΣΑ 2003 Overview OΕCD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2003 Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Greek Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Το µέγεθος και η σπουδαιότητα των συστηµάτων υγείας αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα Greek Edition Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία Επισκόπηση προφίλ Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου Εκπαίδευση και καριέρα trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ Ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 Υπεύθυνη Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874490 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ Follow/retweet: @PwC_Greece Η βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

dice/index_en.php

dice/index_en.php http://eacea.ec.europa.eu/education/eury dice/index_en.php Σελίδα 1 1 Αριθµοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Journal on Development Development Co-operation - 2006 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 No 1 Summary in Greek Περιοδική έκδοση του ΟΟΣΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

της πλατφόρμα και έχουν αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή.

της πλατφόρμα και έχουν αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή. Η Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση των ετών 2015 και 2016 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, υιοθετώντας το πρότυπο των Ετήσιων Εκθέσεων 2012-2014 για την Τριτοβάθμιας εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών - Έκδοση 2003

Επισκόπηση. Ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών - Έκδοση 2003 Επισκόπηση Ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών - Έκδοση 2003 Overview Education Policy Analysis - 2003 Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση Δείκτες και κριτήρια αναφοράς 2010/2011 Αποδελτίωση-Ανάλυση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο τεκµηρίωσης * * (1 η φάση της µελέτης του ΙΣΤΑΜΕ για τα Οικονοµικά της Παιδείας) Αθήνα, Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 Α. ια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά

Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition. Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Trends in International Migration: SOPEMI - 2003 Edition Summary in Greek Τάσεις της ιεθνούς Μετανάστευσης : SOPEMI - Έκδοση 2003 Περίληψη στα ελληνικά Η ετήσια έκθεση «Τάσεις της διεθνούς µετανάστευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Μέση τιμή εξαετίας: 16,4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ Μέση τιμή εξαετίας: 21,6 17,3 16,6 16,1 16,2 16,2 16,0 22,9 22,4 22,5 20,7 20,5 20,4

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Greek Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο ιαχείριση της µετανάστευσης: µια λεπτή

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων

Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη Μέχρι το 2025 προβλέπονται σημαντικές διαφορές στην προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων μεταξύ κρατών μελών Το 2020 η απασχόληση στην ΕΕ εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 11.07.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 Ι

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η πολιτική των μνημονίων διαλύει την εκπαίδευση!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η πολιτική των μνημονίων διαλύει την εκπαίδευση! ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα τηλέφωνο : 210-5238973 Πρόεδρος: 6932619808 e-mail : oltee.oltee@gmail.com facebook:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ

Οι Δήμοι σε αριθμούς. Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Οι Δήμοι σε αριθμούς Σύνταξη Μαρίνος Σκολαρίκος Υπεύθυνος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΕΕΤΑΑ Επιμέλεια Ράλλης Γκέκας Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Γιάννης Γούπιος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011

Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011 International Migration Outlook: SOPEMI 2011 Summary in Greek Έκθεση για τη Διεθνή Μετανάστευση: SOPEMI 2011 Περίληψη στα ελληνικά Η παρούσα έκδοση αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στα μεταναστευτικά ρεύματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα