Το πλέγμα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρόλοι και αποτίμηση του έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πλέγμα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρόλοι και αποτίμηση του έργου"

Transcript

1 Το πλέγμα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρόλοι και αποτίμηση του έργου Γεώρνιος Κανλης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου, e- mail: aeorqioskan(5)vahoo.qr, Περίληψη Θεωρητικό υπόβαθρο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία μετέχει η χώρα μας από το 1981, επηρεάζει σε σημαντικό βαϋμό τη καθημερινή ζωή μας καϋώς και το σύνολο της πολιτικής της χώρας μας. Σ' αυτό το πλαίσιο, μείζονος λοσιόν σημασίας είναι η έγκυρη, τεκμηριωμένη και άμεση πληροφόρηση που προσφέρεται από το επίσημο πλέγμα πληροφόρησης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση του πλέγματος της επίσημης πληροφόρησης της Ε.Ε. καϋώς και της αξιολόγησης του τόσο από την ίδια την Ε.Ε. όσο και από εξωτερικούς ερευνητές, αναδεικνύοντας παράλληλα τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του. Μέθοδος: Αρχικά, γίνεται η παρουσίαση των δικτύων πληροφόρησης της Ε.Ε. και η περιγραφή του έργου τους. Στη συνέχεια αναφέρεται η αξιολόγηση τους από την Ε.Ε. σε συνδυασμό με εξωγενείς πηγές για την εξαγωγή πορισμάτων. Αποτελέσματα: Διαφαίνεται η ύπαρξη πληροφοριακού χάσματος ανάμεσα στην Ε.Ε. και τους πολίτες της για το οποίο συνυπεύθυνες με την Ε.Ε. είναι οι τοπικές κυβερνήσεις τα ΜΜΕ αλλά και η ύπαρξη ενός «ψηφιακού χάσματος» κυρίως ανάμεσα στις βορειοδυτικές και τις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα τόσο μεγάλο πλέγμα πραγματικά χρήσιμων και εξειδικευμένων δικτύων για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών υπάρχει αρκετός ακόμα δρόμος μέχρι να ξεπεραστούν τα προβλήματα και αυτή να οδεύσει επιτυχημένα στην κοινωνία της πληροφορίας. Λέξεις-κλειδιά: πλέγμα πληροφόρησης, δίκτυο πληροφόρησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτίμηση, αξιολόγηση [293]

2 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Abstract Background knowledge: The European Union, in which our country participates since 1981, influences significantly our every-day lives as much as our country's policy making. In this framework it is of a great importance the reliable, documented and immediate information offered by the official information complex of the European Union itself Aim: This work aims at the presentation of the EU official information complex and moreover its assessment by the EU and external researchers bringing out problems that occur while its functioning. Methodology: Initially, there is a presentation of the EU information networks and their work description. Next, follows up their assessment by the EU combined with external sources for making conclusions. Results: It is conspicuous that there is an information divide between the EU and its citizens for which, apart from the EU, responsible are also regional governments, the media and the existence of a "digital divide", mostly between northwestern and southeastern European countries. Conclusions: Despite the fact that the EU has developed such a broad complex of really useful and specialized networks for covering the information needs of the European citizens, there is still long way to go to get over the problems and walk successfully on the way of the information society. Keywords: information complex, information network, European Union, assessment, evaluation 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας συνασπισμός κρατών οικονομικού χαρακτήρα αρχικά που στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο τείνει να πάρει τη μορφή πλήρους κρατικής οντότητας, αποτελεί πραγματικότητα με τη συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της έγινε αντιληπτή η ανάγκη της πληροφόρησης των ευρωπαίων πολιτών τόσο για την ίδια την Ένωση και τα θεσμικά όργανα της όσο και για το τι αυτή μπορεί να προσφέρει άμεσα για να διευκολύνει τη καθημερινή ζωή των πολιτών της. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πλέγμα πληροφοριακών μονάδων και υπηρεσιών που καθώς αυξάνεται ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριακών δεδομένων γίνεται όλο και πιο περίπλοκο με τη σειρά του ώστε να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και διαρκώς [294]

3 περισσότερες υπηρεσίες. Πόσοι όμως από εμάς γνωρίζουν αυτό το δίκτυο πληροφόρησης της Ε. Ε. και σε ποιους τομείς μπορεί αυτό να μας εξυπηρετήσει; Στόχος της εργασίας λοιπόν είναι να παρουσιάσει συνοπτικά και όσο το δυνατόν πληρέστερα το πλαίσιο δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι στην παρούσα φάση, καθώς μεταβάλλεται διαρκώς όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, και ακόμα την ενδογενή και εξωγενή αξιολόγηση του. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση του ρόλου και του έργου καθενός από τα επιμέρους δίκτυα πληροφόρησης της Ε.Ε., η αξιολόγηση τους και τα τελικά συμπεράσματα. 2. Παρουσίαση του πλέγματος πληροφόρησης Το πλέγμα πληροφόρησης της Ε.Ε. λοιπόν είναι ένας περίπλοκος μηχανισμός στον οποίο εντάσσονται μικρότερα δίκτυα που λειτουργούν κυρίως υπό την διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό θα ήταν ξεκινώντας την παρουσίαση του πλέγματος να αρχίσουμε με τις αντιπροσωπίες δύο εκ των κυριοτέρων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.: την Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτός του ότι εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμβάλλει στην πληροφόρηση των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά θέματα και παράλληλα ενημερώνει την Επιτροπή για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην εκάστοτε χώρα όπου εδρεύει (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008). Για να το πετύχει αυτό έχει τον κύριο ρυθμιστικό ρόλο στη στρατηγική της επίσημης ευρωπαϊκής πληροφόρησης, της πληροφόρησης δηλαδή που προέρχεται από τα ίδια τα όργανα της Ε.Ε., ορνανώνοντας διαφόρων τύπων εκδηλώσεις ή συναντήσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο, συντάσσει εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου σε ημερήσια βάση και επίσης ασκεί ένα είδος ελέγχου στα όργανα του δικτύου Europe Direct, που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, με επιτόπιες επισκέψεις (Ρηγάκου, 2009). Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε χώρα-μέλος, εστιάζει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ για τις εργασίες του Κοινοβουλίου KOL τις θέσεις του σχετικά με τις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008). Στη συνέχεια καταγράφει τις σχετικές αντιδράσεις και ενημερώνει την κεντρική διοίκηση. Συνεχίζοντας πρέπει να αναφέρουμε το κυριότερο ίσως και πιο ευρέως διαδεδομένο δίκτυο της Ε.Ε., το Europe Direct. [ 295 ]

4 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών To Europe Direct, αν και σχετικά πρόσφατο ως θεσμός (2004), σύμφωνα με τις νέες επικοινωνιακές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται με τη σειρά του από τρία επιμέρους δίκτυα τα οποία προϋπήρχαν ως ανεξάρτητα: 1. Το Δίκτυο Γραφείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Πολίτη- Europe Direct 2. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (European Documentation Centres) 3. To Team Europe 1. Τα Γραφεία Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Πολίτη-Europe Direct, που εκτός από τις πρωτεύουσες βρίσκονται και στις πιο σημαντικές πόλεις των κρατών-μελών, στοχεύουν στην άμεση πληροφόρηση του ευρέος κοινού σε γενικά θέματα που αφορούν την Ε.Ε. με την παροχή δωρεάν ενημερωτικών φυλλαδίων, την πρόσβαση σε επίσημες κοινοτικές εκδόσεις, τη διοργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων και εκδηλώσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008) 2. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης -European Documentation Centres, ένα από τα πιο παλιά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από ευρωπαϊκά θέματα. Για να το επιτύχουν καλύτερα αυτό ιδρύονται κυρίως σε πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ως τμήματα των βιβλιοθηκών τους και στις συλλογές τους τείνουν να περιλάβουν το σύνολο της εκδοτικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρηγάκου, 2009). 3. To Team Europe είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από ανεξάρτητους ομιλητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προερχόμενους από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς χώρους οι οποίοι συμμετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με σκοπό να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιδέα σε συνδυασμό με την εθνική πραγματικότητα (Ρηγάκου, 2009). Ε 296 ]

5 4. Πέρα από τα τρία προαναφερθέντα δίκτυα στα πλαίσια του ευρύτερου δικτύου Europe Direct λειτουργεί επίσης και η υπηρεσία Europe Direct Contact Centre. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (στον αριθμό ) και παρέχει απαντήσεις σε γενικού τύπου ερωτήσεις για την Ε.Ε., για τις πολιτικές της ή για το πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Εκτός από τα προαναφερθέντα δίκτυα γενικής πληροφόρησης αξίζει να παρουσιάσουμε και μια σειρά πιο εξειδικευμένων δικτύων που έχουν άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις, την εργασία και τις σπουδές στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα εξής: 1. To Enterprise Europe Network. Δημιουργήθηκε το 2008 κατόπιν συγχωνεύσεως δύο προϋπαρχόντων δικτύων, των Euro Info Centres και των Innovation Relay Centres (European Information Association, 2009). Είναι ένα δίκτυο που στοχεύει στη βοήθεια και στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων αλλά και γενικότερα όλων των επιχειρήσεων, με την παροχή δωρεάν πρακτικών συμβουλών και παράλληλα στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Το δίκτυο αποτελείται από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν βιομηχανικοί σύνδεσμοι, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 2. Τα Κέντρα Επιχειρήσεων και Καινοτομίας-Business Innovation Centres. Έχουν παραπλήσιο στόχο με το Enterprise Europe Network, αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης προωθούν και την εισαγωγή της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους που επιτυγχάνεται με τη μετάδοση τεχνογνωσίας και σωστών πρακτικών μέσω της διασύνδεσης του δικτύου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008). 3. To European Employment Services-EURES. Είναι ένα δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, τύπου ΟΑΕΔ, εμπορικών ενώσεων και οργανισμών εργοδοτών. Έχει στόχο να βοηθήσει όσους πολίτες θέλουν [297]

6 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να βρουν εργασία σε άλλη χώρα και όσους εργοδότες αντίστοιχα ενδιαφέρονται για εργαζομένους από το εξωτερικό. Έτσι το EURES δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή και εργασία σε μια άλλη χώρα (π.χ. το κόστος ζωής, παροχές υγείας), παρέχει συμβουλές, δίνει απαντήσεις σε νομικά θέματα ή σχετικά με εμπορικό δίκαιο, αναζητεί εργαζομένους ή θέσεις εργασίας (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 4. To EURAXESS Services Network. Απευθύνεται σε ερευνητές που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα κέντρα του δικτύου παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια σχετικά με διαθέσιμες ερευνητικές θέσεις στο εξωτερικό, ζητήματα διαμονής, μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 5. Τα National Academic Recognition and Information Centres - NARIC δίνουν πληροφορίες και συμβουλές για την αναγνώριση ξένων πτυχίων και διπλωμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου ή άλλων προσόντων προερχομένων από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα NARIC έχουν δευτερεύοντα στόχο και την ενημέρωση για ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, πληροφορίες για φοιτητικά δάνεια και υποτροφίες (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 6. To Citizens Signpost Service είναι μία συμβουλευτική υπηρεσία μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου σχετικά με το πώς οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν και να ωφεληθούν από τα δικαιώματα τους και τις ευκαιρίες στην κοινή αγορά. Απαντά σε ερωτήματα γύρω από την ελεύθερη μετακίνηση, εργασιακά ή νομικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν πολίτες που ζουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και συνεργάζεται με τα άλλα δίκτυα που ασχολούνται με την επίλυση παρόμοιων ζητημάτων (Europe Direct, Solvit, Eures, Euraxess) (Citizens Signpost Service, 2009). [298]

7 7. To Euroguidance είναι ένα δίκτυο εθνικών κέντρων πληροφόρησης που παρέχουν καθοδηγητικές υπηρεσίες για άτομα που θέλουν να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό δίνοντας πληροφορίες για ευκαιρίες καριέρας και τις συνθήκες που επικρατούν (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 8. To Eurodesk είναι ένα δίκτυο που απευθύνεται συγκεκριμένα στους νέους και απαντά σε ερωτήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, ενημερώνει τους νέους για τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό ή για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους αφορούν. Δίνει ακόμα πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης των νέων και οργανώνει καμπάνιες ευρωπαϊκού χαρακτήρα σε σχολεία και οργανώσεις νεότητας (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Συνεχίζοντας πρέπει να αναφέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επεκταθεί και σε παροχή νομικής βοήθειας και υπηρεσιών, δημιουργώντας τα ακόλουθα τρία δίκτυα που έχουν ως έργο τη διευθέτηση διαφορών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα ή σχετικών με αγοραπωλησίες. Έτσι έχουμε τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή-European Consumer Centres Network (ECC-Net) που δημιουργήθηκαν για την ενημέρωση των ευρωπαίων καταναλωτών για τα δικαιώματα τους. Παρέχουν συμβουλές και τους βοηθούν σε τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύπτουν σε αγορές εκτός συνόρων. Σε περίπτωση που καταφύγει κάποιος στις υπηρεσίες τους, το κέντρο της χώρας του καταναλωτή έρχεται σε συνεννόηση με το κέντρο της χώρας του πωλητή για να βρεθεί μια αποδεκτή λύση χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στα δικαστήρια (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Παραπλήσια αλλά πιο εξειδικευμένη είναι η υπηρεσία του δικτύου FIN-NET που αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών οικονομικού χαρακτήρα, π.χ. με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες ή επενδύσεις (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Τέλος, το δίκτυο Solvit δημιουργήθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε άτομα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων όταν οι δημόσιες αρχές εφαρμόζουν λανθασμένα το κοινοτικό δίκαιο (Solvit, 2009). [299]

8 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Τελειώνοντας την παρουσίαση των δικτύων της Ε.Ε. πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ε.Ε., αντιλαμβανόμενη τις νέες τάσεις στην πληροφόρηση, έχει εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες τόσο στο χώρο του Διαδικτύου όσο στο ραδιοτηλεοπτικό, με τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές κοινοπραξίες. Έτσι έχει δημιουργήσει τη δικτυακή πύλη Europa με στόχο να παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της και στα προαναφερόμενα δίκτυα (Kurpas, 2006), συμμετέχει ήδη από το 1993 στο κανάλι Euronews και δημιούργησε το 2008 το δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών Euranet. To Euronews αποτελεί κοινοπραξία 20 ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών, και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. Το κανάλι εκπέμπει σε επτά γλώσσες, καλύπτοντας τη διεθνή ειδησεογραφία μέσα από μια ευρωπαϊκή ματιά και επιπλέον παρέχει γενική πληροφόρηση για το έργο της Ε.Ε. (Kurpas, 2006). Το δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών Euranet (European Radio Network) αποτελεί επίσης μια κοινοπραξία 18 διεθνών, εθνικών και τοπικών σταθμών χωρίς να αποτελεί το ίδιο αυτόνομο σταθμό. Στόχος του δικτύου είναι να ενισχύσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ομοψυχίας, και την επικοινωνία ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες και τους κυβερνώντες διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία των σταθμών-μελώντου (Euranet, 2010). Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί διαρκώς να διευρύνει τα δίκτυα πληροφόρησης της και να εξειδικεύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Όμως, ποιο είναι τελικά το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών και ποια η απήχηση στους ευρωπαίους πολίτες; 3. Αξιολόγηση Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που γίνονται από την ίδια την επιτροπή υπάρχει μια συνεχής αύξηση στη χρήση των δικτύων πληροφόρησης της από τους ευρωπαίους πολίτες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το ποσοστό των ατόμων που απευθύνονται στο δίκτυο Eures αυξήθηκε κατά 50% την περίοδο (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007). Επίσης, υψηλό είναι και το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των δικτύων. Συγκεκριμένα, 69% δήλωσαν ικανοποιημένοι από την υπηρεσία Citizens Signpost Service το 2006, ενώ σε άλλη έρευνα 60-70% πολιτών δήλωσαν πιο ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη χρήση της υπηρεσίας Europe Direct (Kurpas, 2006). Επίσης, από τις [30θ]

9 αξιολογήσεις φαίνεται ότι είναι σε υψηλό επίπεδο τόσο η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνονται τα δίκτυα στα αιτήματα των πολιτών όσο και η επιτυχία στην επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με έκθεση του 2009 για το περασμένο έτος οι περιπτώσεις που αναλαμβάνει να επιλύσει το δίκτυο Citizens Signpost Service διεκπεραιώνονται σε ποσοστό 90% μέσα σε τρεις μέρες (Citizens Signpost Service, 2009), ενώ για το 2008 το δίκτυο Solvit δήλωσε ότι έχει επιτυχία επίλυσης προβλημάτων σε ποσοστό 83% (Solvit, 2009). Ωστόσο, σε όλες τις αξιολογήσεις γίνεται λόγος για την ανάγκη περισσότερης προβολής και προώθησης των δικτύων. Είναι γεγονός ότι κάποια δίκτυα είναι «κρυμμένα» και οι πολίτες δυσκολεύονται να τα εντοπίσουν. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το % των ευρωπαίων πολιτών δεν είναι εξοικειωμένοι με τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα πληροφοριακό χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της, στο οποίο ίσως δεν αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σίγουρα την απασχολεί. Σύμφωνα με εξωγενείς κριτικές, το πρόβλημα ξεκινά από την ίδια την Ε.Ε. Τα τρία θεσμικά όργανα της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναπτύσσουν ανεξάρτητες και ετερογενείς δραστηριότητες πληροφόρησης χωρίς να έχουν μια κοινή πολιτική (Θυμιατζή, 2008). Ως δεύτερη αιτία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα κλίμα αρνητικού σκεπτικισμού που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, για το οποίο μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζουν τα Μ Μ Ε και οι τοπικές κυβερνήσεις. Εν πρώτοις, τα ΜΜΕ όχι μόνο αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο (10%) για προβολή ειδήσεων σχετικών με ευρωπαϊκά θέματα, αλλά επίσης συνηθίζουν να τονίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι πολιτικές της Ε.Ε. στους πολίτες (Θυμιατζή, 2008). Κάτι αντίστοιχο κάνουν και οι πολιτικοί των εθνικών κυβερνήσεων. Πολλές φορές επιρρίπτουν την ευθύνη στην Ε.Ε. για τη λήψη μη δημοφιλών αποφάσεων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τις παρουσιάζουν σαν δικές τους επιτυχίες (Θυμιατζή, 2008). Συνέπειες αυτών των πρακτικών είναι η δυσαρέσκεια των ευρωπαίων πολιτών, που οδηγεί στην απάθεια και στην έλλειψη ενδιαφέροντος τόσο για τα ευρωπαϊκά δρώμενα όσο και για την ενημέρωση γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό έγινε φανερό με το χειρότερο τρόπο για την Ε. Ε. με τη χαμηλή προσέλευση στις ευρωεκλογές του 2004, όταν το 2005 απορρίφθηκε από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς η ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη και η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισσαβόνας από τους Ιρλανδούς το 2008 (Θυμιατζή, 2008). Αυτό υπήρξε ένα ισχυρό σοκ νια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η [301]

10 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οποία ανασύνταξε τα δίκτυα της δίνοντας μεγάλη έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η έμφαση που δόθηκε στην ηλεκτρονική πληροφόρηση ίσως είναι και απόρροια του γεγονότος ότι είναι πιο φθηνός τρόπος προσέγγισης σε σχέση με τον έντυπο (Davies, 2000). Σ' αυτό όμως το σημείο τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονται αντιμέτωπα με ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το «ψηφιακό χάσμα» (Garcia, 2009). Σύμφωνα τόσο με την ανεξάρτητη μελέτη των Garcia-Gommez (2009) όσο και με τις στατιστικές του Ευρωβαρόμετρου, η διείσδυση και η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν είναι καθόλου ομοιόμορφη στην Ευρώπη των 27 και μάλιστα υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις πρωτοπόρες βόρειες χώρες, όπως η Ολλανδία, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ποσοστό 86% και στις τελευταίες στη λίστα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, με ποσοστό πρόσβασης 22% (Eurobarometer, 2008). Συγκρίνοντας τις διαδοχικές ετήσιες μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση στη χρήση προσωπικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, η οποία όμως παραμένει μικρή. Αντιστρόφως διαπιστώνουμε ότι η διείσδυση της τηλεόρασης αγγίζει σε μέσο όρο το 97%, ποσοστό που παραμένει σταθερό μέσα στα έτη (Eurobarometer, 2007, 2008). Επίσης 75% των ευρωπαίων πολιτών δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν την τηλεόραση για να ενημερωθούν πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα, ενώ 76% αναφέρουν ότι θα τους ενδιέφερε να παρακολουθήσουν προγράμματα για τα ευρωπαϊκά θέματα στη μητρική τους γλώσσα (Eurobarometer, 2006). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή με τη συνεργασία με το κανάλι Euronews, το οποίο φαίνεται να έχει μια επιτυχημένη πορεία (Kurpas, 2006). Τέλος, θα πρέπει ενδεικτικά να αναφερθούμε και σε ορισμένα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στα επιμέρους δίκτυα της Ε.Ε., τα οποία έτσι ενισχύουν το πληροφοριακό χάσμα. Για τη Europa έχει ειπωθεί ότι λόγω της πληθώρας ντοκουμέντων που διαθέτει είναι δύσκολο για το χρήστη της να βρει αυτό που ψάχνει (Davies, 2000), γεγονός που επιτείνεται από την ανεπαρκή μηχανή αναζήτησης της η οποία δυσκολεύει έναν μέσο χρήστη (Kurpas, 2006), (European Commission DG Communication, 2008). Για το δίκτυο Europe Direct αναφέρεται ότι ενώ κάποια γραφεία του είναι πολύ αποτελεσματικά, κάποια περνούν απαρατήρητα λόγω έλλειψης μιας κεντρικής διοίκησης (Kurpas, 2006). Επίσης, και για το δίκτυο Citizens Signpost Service έχει αναφερθεί ότι είναι [302]

11 δύσκολο να εντοπιστεί από τους πολίτες που το χρειάζονται (Citizens Signpost Service, 2009). 4. Συμπεράσματα Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε πως η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα δικτύων πληροφόρησης, το οποίο συνεχώς βελτιώνει και εξελίσσει προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών. Παρ' όλες όμως τις αξιέπαινες προσπάθειες, υπάρχει ακόμα πληροφοριακό χάσμα και έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα, για το οποίο συμμέτοχοι φαίνεται να είναι, πέρα από επιμέρους προβλήματα των δικτύων, τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Ακόμη, μια διαπίστωση που έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η πληροφόρηση που προσφέρει η Ε.Ε. γίνεται με παθητικό τρόπο, παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πολίτη (Θυμιατζή, 2008). Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία από ειδικούς για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Έχουν προταθεί η δημιουργία Υπουργείων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που να μεριμνούν για την ευρωπαϊκή επικοινωνία, η συνεργασία της Ε.Ε. με τις κρατικές τηλεοράσεις για επιμορφωτικά προγράμματα ευρωπαϊκού περιεχομένου, η δημιουργία περιπτέρων ευρωπαϊκής επικοινωνίας σε πολυσύχναστα μέρη (Θυμιατζή, 2008). Επίσης η πρόσληψη περισσότερου προσωπικού για τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αύξηση των αξιολογήσεων τους θα διευκόλυναν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών (Kurpas, 2006). Τέλος θα πρέπει να προσθέσουμε πως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα μπορούσαν στο σύνολο τους να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη προώθηση και γνωστοποίηση των δυνατοτήτων του πλέγματος πληροφόρησης της Ε.Ε. με τη δημιουργία Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης-European Documentation Centres στους κόλπους τους τα οποία θα εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Europe Direct, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ήδη παγκοσμίως λειτουργούν περίπου 400 ΚΕΤ σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ενώ στην ελληνική επικράτεια 12, προσφέροντας σημαντικό έργο στην έγκυρη ευρωπαϊκή πληροφόρηση καθώς διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα και ενημερώνουν ενεργά τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και το ευρύ κοινό για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Και σε αυτή τη περίπτωση βεβαίως καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη λειτουργία τους παίζει η Ε.Ε. η οποία παρέχει την εκπαίδευση του προσωπικού και το υλικό [303]

12 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών χους καθώς και η διοίκηση των βιβλιοθηκών που θα φιλοξενήσουν τα ΚΕΤ η οποία έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων τους. Δεν μένει πλέον παρά να δούμε αν έμπρακτα η Ε.Ε. θα καταφέρει με επιτυχία να οδεύσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας αντυλαμβανόμενη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-μέλους της και προσαρμοζόμενη στις πληροφοριακές του ανάγκες. Βιβλιογραφία Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007). Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 'Εκϋεση δραστηριότητας του δικτύου Eures που υποβλήθηκε από την επιτροπή σύμφωνα με το άρϋρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68: Προς μια ολοκληρωμένη αγορά εργασίας: η συμβολή του Eures. COM(2007) 116 τελικό, Βρυξέλλες, Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Μαρτίου 2010, από 0116el01.pdf Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, (2008). Οδηγός ευρωπαϊκής πληροφόρησης στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα. Θυμιατζή, Ειρήνη, (2008). Ο μετασχηματισμός της πολιτικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: η περίπτωση των ΚΕΤ. Ανακτημένο την 27 η Μαρτίου 2010, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού αποθετηρίου της βιβλιοθήκης του pager,php?filename=/var/www/dlibportal//dlib/4/a/e/attached-metadata-dlibd07b80c54cf2a61c36c47d08198d805c / Thymiatzi Eirini Mc.pd f&lang=el&pageno=l&pagestart=l&width=595&height=842&maxpage=255 Ρηγάκου, Βασιλική, (2009). Ευρωπαϊκή τεκμηρίωση: εισηγήσεις σεμιναρίου ΙΝΕΠ, Μάιος Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Citizens Signpost Service, (2009) report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 19 η Μαρτίου 2010, από GB/- /EUR/ViewPublication-Start?PublicationKev=KMAC08001 Euranet, (2010). Corporate information: the pan-european co-operation Euranet- a new dimension in European communication. Euranet. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 7 η Απριλίου 2010, από [304]

13 Eurobarometer, (2008). Ε-communications household survey. European Commission. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 29 n Μαρτίου 2010 από opinion/archives/ebs/ebs 293 full en.pdf Eurobarometer, (2007). Ε-communications household survey. European Commission. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 29 η Μαρτίου 2010 από opinion/archives/ebs/ebs 274 en.pdf Eurobarometer, The Gallup Organization Hungary, (2006). EU communication and the citizens: general public. European Commission. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 29 n Μαρτίου 2010 από opinion/flash/fl 189a en.pdf European Commission. Directorate-General for Communication Publications, (2009). EU information and assistance services, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. European Commission DG Communication, (2008). Evaluation of the Europa website: executive summary. Ernst & Young. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 27 Π Μαρτίου 2010 από final report executive summary en.pdf European Information Association, (2009). The development of EU information networks. European Information Association. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 27 η Μαρτίου 2010, από Garcia-Jimenez, Μ. C, Gommez-Barroso, J. L. (2009, February). "Universal service in a broader perspective: The European digital divide". Informatica Economica, 13, (2), pp Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 19 n Μαρτίου 2010, από =all&bl=and&q2=&f2=all&recno=l Kurpas, S., De Clerck-Sachsse, J., Bruggemann, M. (2006). Informing European Citizens? Evaluating the activities of the European Commission in the field of information, Centre for European Policy Studies. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20 η Μαρτίου, από Solvit, (2009) report: development and performance of the Solvit network, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20 η Μαρτίου 2010, από report en.pdf [305]

14 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδικτυακοί τόποι δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: el.htm Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Business Innovation Centres: Citizens Signpost Service: Enterprise Europe Network: en.htm Euranet: Euraxess Services Network: Eures: Eurodesk : Euronews: Europe Direct: European Consumer Centres Network: en.htm Fin-Net: market/fin-net/ NARIC: Solvit: [306J

ρόλοι και αποτίμηση του έργου

ρόλοι και αποτίμηση του έργου ρόλοι και αποτίμηση του έργου Γιώργος Κανλής georioskan@yahoo.gr pms10kan@ionio.gr 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου 1957 Συνασπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τεκµηρίωση, επικοινωνία, δικτύωση Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης Σύγχρονα εργαλεία Επιµέλεια: ΕιρήνηΘυµιατζή εκέµβριος 2012 ΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΓΙΑΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΈΝΩΣΗ : ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Πoύ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τεκµηρίωση, επικοινωνία, δικτύωση Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης Αντιπροσωπείες των θεσµικών οργάνων, υπηρεσίεςκαιδίκτυαπληροφόρησηςτηςε.ε. για τους πολίτες Επιµέλεια: ΕιρήνηΘυµιατζή

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013 Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)- Ιαν. 2000. Δημιουργία μία ενιαίας ζώνης χωρίς σύνορα για την έρευνα. Η στρατηγική της Λισαβόνας Μάρτιος 2000

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)- Ιαν. 2000. Δημιουργία μία ενιαίας ζώνης χωρίς σύνορα για την έρευνα. Η στρατηγική της Λισαβόνας Μάρτιος 2000 Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Ο ρόλος των EURAXESS Services Centres στους μετακινούμενους Ερευνητές Μαριάννα Γκριτζάλα EURAXESS Services Centre για την Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις (Ποιοι είμαστε) Τι είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ Απρίλιος 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ Tο ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ενιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (IRC Network) Πρόγραμμα INNOVATION (DG Enterprise) 63 Κέντρα Αναδιανομής INNOVATION Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια του Έργου «ομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας» και του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network «στην

Enterprise Europe Network «στην Αθήνα, 14 Μαΐου 2009 Enterprise Europe Network «στην υπηρεσία της επιχείρησής σας» Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης/ΕΙΕ, συντονιστής Enterprise Europe Network - Hellas European Commission Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια του Έργου «ομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας» και της Ένωσης Ξενοδόχων

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Spoudase.gr: Κάτι περισσότερο από ένα study Guide

Spoudase.gr: Κάτι περισσότερο από ένα study Guide Κατάλογος Υπηρεσιών Spoudase.gr: Κάτι περισσότερο από ένα study Guide Το spoudase.gr είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης Σπουδών - Οδηγός στην Ελλάδα με χιλιάδες χρήστες να αναζητούν καθημερινά σε αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Συνήθεις ερωτήσεις Γενικά Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (Your first EURES job YFEJ) Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network - Hellas. Sub-title

Title. Enterprise Europe Network - Hellas. Sub-title Title Enterprise Europe Network - Hellas Sub-title Ελληνικό δίκτυο κέντρων ολοκληρωμένης υποστήριξης επιχειρήσεων Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network PLACE PARTNER S LOGO HERE European

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Παραγωγής και Διοίκησης Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Εθνικό Σημείο Επαφής

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Εθνικό Σημείο Επαφής Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Εθνικό Σημείο Επαφής Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 Το Δίκτυο EURES Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών, Απασχόλησης των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Υπηρεσίες & Δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Βασιλική Πάγγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ)

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΟΜΕΣ ΤΟΥ.Α.ΣΤΑ..Α.ΣΤΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΥς ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους φοιτητές και αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2008

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2008 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2008 Το Δίκτυο EURES Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών, Απασχόλησης των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκτυο κέντρων ολοκληρωμένης υποστήριξης επιχειρήσεων Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network Σεμινάριο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ» Από την ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ- ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Δημιουργούμε το Μέλλον Δρ Γρηγόρης Μακρίδης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ENTERPRISE EUROPE NETWORK-HELLAS Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών:

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για:

Τα συνέδρια που έχει διοργανώσει τα προηγούμενα χρόνια το Ινστιτούτο αποτελούν την αιτία για: Η Ιδέα Το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος πιστό στην αποστολή του και στους στόχους του για την προώθηση του επαγγέλματος των Πωλήσεων, την συνεχή ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα Πωλήσεων, την εκπαίδευση σε Τεχνολογίες,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης «Πώς να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας» Μαρίνα Καραμπάτσα Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τί είναι η Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6

Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Ομάδα Εργασίας για την Προώθησης της Τεχνολογίας IPv6 Συντάκτης: Αθανάσιος Λιακόπουλος Κωδικός: Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2008 3 Αρμόδιο Τμήμα: Αριθμός Αναθεώρησης: R2 R Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα