Γαβαλάς Δαμιανός Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)"

Transcript

1 Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική δομή των σελίδων και το περιεχόμενο Η τεχνολογία των Επικαλυπτόμενων Φύλλων Στυλ (Cascading χ γ μ ( g Style Sheets, CSS) ορίζει την εμφάνιση του περιεχομένου Το φύλλο στυλ είναι απλά ένα αρχείο κειμένου που περιέχει έναν ή περισσότερους κανόνες που καθορίζουν μέσω των ιδιοτήτων και τιμών πως ακριβώς θα εμφανιστούν συγκεκριμένα στοιχεία του (X)HTML εγγράφου Υπάρχουν CSS ιδιότητες για τον έλεγχο βασικών μορφοποιήσεων, όπως το μέγεθος και χρώμα γραμματοισειράς, ιδιότητες διάταξης (layout) όπως ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης εμφάνισης, κλπ Τα CSS ενσωματώνουν και δυναμικές ιδιότητες που επιτρέπουν σε στοιχεία να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται, χρήσιμες για dropdown μενού και άλλα διαδραστικά στοιχεία 1

2 Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές εκδόσεις των CSS Η έκδοση που υποστηρίζεται καλύτερα και καλύπτουμε εδώ είναι η CSS 2 Οι περισσότεροι μοντέρνοι browsers υποστηρίζουν τα περισσότερα στοιχεία της CSS 2 Τα CSS μπορούν να δημιουργηθούν και αποθηκευθούν έξω από ένα XHTML έγγραφο (ιστοσελίδα) και ύστερα να εφαρμοστούν σε όλες τις σελίδες του site απ ευθείας Αυτό σημαίνει ευελιξία, δύναμη και αποδοτικότητα και εξοικονομεί πολύ χρόνο Για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες που παρέχουν τα CSS οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι καλά δομημένες Τα CSS «εκτιμούν» τη λιτότητα και «νοικοκυροσύνη» της XHTML καθώς ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν Κατασκευή κανόνων στα CSS Επιλογέας (selector) Δήλωση (declaration) h1 {color: red;} Ιδιότητα (property) Τιμή (value) Δήλωση πολλαπλών κανόνων: h1 {color: red; background: yellow;} Εισαγωγή σχολίων σε CSS: /* images will have a solid red 4 pixels border */ img {border: 4px solid red} 2

3 Οι τιμές των ιδιοτήτων Κάθε CSS ιδιότητα (property) ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες σχετικά με τις τιμές που μπορεί να δεχτεί: Αριθμούς, ακεραίους, σχετικές τιμές, ποσοστά,, URLs, χρώματα,, Προκαθορισμένες τιμές, π.χ.: display: block inline none...ή border: none Μήκη και ποσοστά, π.χ.: font size: 24px; ή font size: 80% (80 % του πατρικού στοιχείου) ή fontsize: 2em (διπλάσιο του πατρικού στοιχείου) URLs, π.χ.: : background: url(bg_flax.jpg) Χρώματα, π.χ.: color: red; ή color: #59007F; ή color: rgb(35%,0%,50%); Που γράφονται οι CSS κανόνες;;; Κάθε browser έχει τα δικά του προκαθορισμένα (default) στυλ Αν θέλουμε να γράψουμε δικούς μας CSS κανόνες στυλ: 1. Μπορούμε να τους εφαρμόσουμε σε ένα συγκεκριμένο XHTML στοιχείο (inline styling) 2. Μπορούμε να τους εισάγουμε στην κορυφή του XHTML εγγράφου (θα εφαρμοστούν σε κάποια στοιχεία αυτού του εγγράφου) ενσωματωμένα φύλλα στυλ (internal styling) 3. Μπορούμε να τους αποθηκεύσουμε σε εξωτερικά αρχεία και να τους εφαρμόσουμε σε πολλαπλά XHTML αρχεία (external styling) 3

4 Εφαρμόζοντας styles τοπικά Επιτρέπει τον προσδιορισμό κανόνων μορφοποίησης για συγκεκριμένα στοιχεία XHTML εγγράφων, εσωτερικά στο έγγραφο <p>first paragraph bla bla bla</p> <p style="background color:green; color:red; font size:16px; text align:center">second paragraph bla bla bla</p> Ενσωματωμένα φύλλα στυλ 4

5 Δημιουργία εξωτερικών CSS αρχείων Γιατί εξωτερικά CSS αρχεία; Είναι ιδανικά για να δώσουν μια κοινή μορφή και διάταξη (σχεδιασμό) σε όλες τις ιστοσελίδες του web site μας Τα CSS αρχεία είναι αρχεία κειμένου (text files) με κατάληξη *.css Σύνδεση εξωτερικού CSS αρχείου σε XHTML αρχεία: <link rel= stylesheet type= text/css href= myformat.css > H παραπάνω δήλωση τοποθετείται στο <head> του XHTML εγγράφου Όταν γίνεται μια αλλαγή σε ένα εξωτερικό CSS αρχείο τότε αυτόματα όλα τα XHTML αρχεία που συνδέονται σε αυτό ενημερώνονται Δημιουργία εξωτερικών CSS αρχείων Τα URLs που δείχνουν το εξωτερικό CSS αρχείο είναι σχετικά, δηλαδή περιλαμβάνουν τη διαδρομή (path) που πρέπει να ακολουθήσει κανείς από το φάκελο του XHTML αρχείο για να «πάει» στο CSS αρχείο, π.χ. href= myfolder/myfile.css Τα εξωτερικά CSS υπερνικώνται από CSS κανόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό των εγγράφων Ένα XHTML αρχείο μπορεί να συνδέεται με πολλαπλά εξωτερικά CSS αρχεία (το τελευταίο είναι το «ισχυρότερο») Κανείς μπορεί να προσφέρει πολλαπλές εκδοχές εξωτερικών CSS και να αφήσει τους επισκέπτες να αποφασίσουν ποια προτιμούν 5

6 Εναλλακτικά εξωτερικά CSS αρχεία <link rel="stylesheet" type="text/css" href="img.css" title="solid" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" text/css href="dashed.css css" title="dashed" /> <link rel="alternate stylesheet" type="text/css" href="dotted.css" title="dotted" /> Άσκηση #1 Δημιουργήστε ένα εξωτερικό CSS αρχείο που ορίζει ένα κανόνα εισαγωγής κόκκινου περιγράμματος στις εικόνες με συμπαγή γραμμή πάχους 4 pixels: img {border: 4px solid red} Δημιουργείστε ένα XHTML αρχείο στο οποίο θα εισάγετε δύο εικόνες (first.jpg, second.jpg) και εφαρμόστε το παραπάνω εξωτερικό CSS αρχείο Αλλάξτε την εμφάνιση του περιγράμματος της δεύτερης εικόνας κάνοντάς το πράσινο διακεκομμένο (dashed green): Ορίζοντας ένα νέο κανόνα (style) στη δεύτερη εικόνα 6

7 Ο ρόλος της επικάλυψης: όταν κανόνες συγκρούονται Τι γίνεται όταν δύο ή περισσότεροι κανόνες εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο; Εφαρμόζεται η αρχή της επικάλυψης (cascade) και λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά όπως η κληρονομικότητα (inheritance), προσδιορισμός (specifity) και θέση (location) Κληρονομικότητα: αν π.χ. ορίσουμε ότι όλα τα <p> θα έχουν μπλε χρώμα τότε όλα τα στοιχεία που εσωκλείονται στα <p> θα κληρονομήσουν το μπλε χρώμα της γραμματοσειράς Προσδιορισμός: όσο πιο συγκεκριμένος είναι ο επιλογέας (selector) τόσο ισχυρότερος Θέση: μερικές φορές ο προσδιορισμός δεν αρκεί για να καθορίσει τον κανόνα νικητή («ισοπαλία»). Τότε νικάει ο κανόνας που βρίσκεται τελευταίος. CSS: κληρονομικότητα p {font family: "Trebuchet MS", "Helvetica, sans serif; font weight: bold; color:#3366cc; } img {float:left;margin right:10px} <img src="blueflax.jpg" alt="blue Flax (Linum lewisii)" width="194" height="174" /> <p>i am continually amazed at the beautiful, delicate Blue Flax that somehow took hold in my garden. They are awash in color every morning, yet not a single flower remains by the afternoon. They are the very definition of <em>ephemeral</em>.</p> Για τα στοιχεία <em> δεν έχει οριστεί χρώμα 7

8 CSS: κληρονομικότητα Τα στοιχεία <em> Έγιναν μπλε Τι σημαίνει όρος «επικαλυπτόμενα» ( cascading ); Ο όρος επικαλυπτόμενα σημαίνει ότι μπορούμε να συνδυάσουμε πληροφορίες για τα στυλ ενός εγγράφου από περισσότερες από μία πηγές Τα εξωτερικά φύλλα στυλ μπορούν να «διασυνδέονται» με πολλές σελίδες, εφαρμόζοντας σε όλες τους ίδιους κανόνες στυλ Τα ενσωματωμένα φύλλα στυλ εφαρμόζουν κανόνες σε μια μεμονωμένη ιστοσελίδα Τα ένθετα (inline) στυλ εφαρμόζουν κανόνες σε συγκεκριμένα σημεία μιας ιστοσελίδας Σε ένα έγγραφο μπορούμε να συνδυάσουμε και τις τρεις παραπάνω μεθόδους για την εφαρμογή κανόνων στυλ 8

9 Τι σημαίνει όρος «επικαλυπτόμενα» ( cascading ); (συνέχεια) Η έννοια της επικάλυψης έγκειται στο γεγονός ότι μια αυστηρή ιεραρχία στην εφαρμογή κανόνων στυλ, όταν χρησιμοποιούνται και οι τρεις δυνατοί τρόποι εφαρμογής τους, δηλαδή κάποιοι κανόνες έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων: Τα στυλ που ορίζονται σε εξωτερικό στυλ εφαρμόζονται πρώτα στη σελίδα Τα στυλ που ορίζει το ενσωματωμένο φύλλο στυλ εφαρμόζονται μετά και υπερισχύουν έναντι των στυλ που εφαρμόστηκαν προηγουμένως Τα ένθετα στυλ υπερισχύουν έναντι των εξωτερικών και ενσωματωμένων στυλ και εφαρμόζονται τελευταία Παράδειγμα επικάλυψης κανόνων στυλ <style type="text/css"> <! <! body {font family: Arial, Helvetica, sans serif; color: green} p {color: blue; line height: 2; text indent: 30px; text align: center} > </style> mystyle.css 9

10 Παράδειγμα επικάλυψης κανόνων στυλ (συνέχεια) <HTML> <HEAD> <TITLE>The Bookworm Bookshop</TITLE> <LINK REL="stylesheet" HREF="mystyle.css"> <style type="text/css"> h1 {text decoration: underline} p {text align: right} </style></head> Εξωτερικό αρχείο στυλ (mystyle.css) για τη μορφοποίηση του εγγράφου Ενσωματωμένο στυλ για μορφοποίηση επικεφαλίδων και παραγράφων Χρήση ένθετων στυλ για τη μορφοποίηση της <BODY> πρώτης επικεφαλίδας και παραγράφου <h1 style="text decoration: line through">πρώτη ρ ηεπικεφαλίδα</h1> <p style="text align: left; font weight: bold">πρώτη παράγραφος. Πρώτη παράγραφος. Πρώτη παράγραφος. Πρώτη παράγραφος. Πρώτη...</p> <h1>δεύτερη επικεφαλίδα</h1> <p> <Δεύτερη παράγραφος. Δεύτερη παράγραφος. Δεύτερη παράγραφος. Δεύτερη παράγραφος. Δεύτερη παράγραφος. Δεύτερη... </p> </BODY></HTML> Παράδειγμα επικάλυψης κανόνων στυλ (συνέχεια) 10

11 Άσκηση #2 Ανοίξετε το αρχείο 02_sample.html που βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος Δημιουργήστε ένα εξωτερικό CSS αρχείο που ορίζει ένα κανόνα που θα εφαρμόζεται σε όλες τις παραγράφους, ορίζοντας χρώμα υποβάθρου γκρι και πλάτος 350 pixels: p {background color:gray; width=350px} Εφαρμόστε το παραπάνω εξωτερικό CSS αρχείο στο αρχείο 02_sample.html. Τι αλλαγές θα γίνουν στο αρχικό σας αρχείο; Εφαρμόστε και το CSS της προηγούμενης άσκησης (μορφοποίηση borders εικόνων) Ορίστε εσωτερικά ένα δεύτερο κανόνα για τις παραγράφους, ορίζοντας χρώμα υποβάθρου καφέ και πλάτος 800 pixels p {background color:brown; width=800px} Άσκηση #2(συνέχεια) Τι αλλαγές παρατηρείτε; Ποιος κανόνας θα υπερισχύσει (εξωτερικός/εσωτερικός); Στην ετικέτα της 1 ης παραγράφου εισάγετε κανόνα ορίζοντας χρώμα υποβάθρου πράσινο. Τι χρώμα θα έχει η κάθε παράγραφος μετά την εφαρμογή του κανόνα ετικέτας; <p style= background color:green"> Τι χρώμα έχει το κείμενο σε κάθε παράγραφο; Στην ετικέτα της 3 ης παραγράφου εισάγεται κανόνα για κείμενο μπλε χρώματος <p style= "color:blue"> Ποιο θα είναι το τελικό χρώμα και χρώμα κειμένου σε κάθε παράγραφο; Ποιος κανόνας ευθύνεται σε κάθε περίπτωση; 11

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Λία Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα με μια ματιά

Περιεχόμενα με μια ματιά Περιεχόμενα με μια ματιά Ευχαριστίες... 6 Εισαγωγή... 17 Κεφάλαιο 1 Τα δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων... 27 Κεφάλαιο 2 Εργασία με αρχεία ιστοσελίδων... 51 Κεφάλαιο 3 Η βασική δομή της HTML... 67 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Εξερεύνηση του χώρου εργασίας 20 Σελίδα εκκίνησης 20 Προετοιμασία για τη δημιουργία της τοποθεσίας Ιστού σας 22 Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Telecommunications με τη χρήση του. "Κατασκευή ιστοσελίδας. προγράμματος Adobe Dreamweaver" Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ..._

Telecommunications με τη χρήση του. Κατασκευή ιστοσελίδας. προγράμματος Adobe Dreamweaver Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ..._ .. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...._ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ "Κατασκευή ιστοσελίδας Telecommunications με τη χρήση του προγράμματος Adobe Dreamweaver" ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σηµειώσεις Εργαστηρίου Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Web-Site για Επιχειρήσεις ρ. Χριστοδούλου Σωτήριος 2005-2006 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WEB PRESENTATION OF A HOTEL UNIT ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΣΣΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

Σενάρια ανάκτησης πληροφορίας στο «παραδοσιακό» Internet

Σενάρια ανάκτησης πληροφορίας στο «παραδοσιακό» Internet Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #10 η : Σχεδιασμός web sites για κινητές συσκευές Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Σενάρια ανάκτησης πληροφορίας στο «παραδοσιακό» Internet 1o επίπεδο (1-tier) HTTP αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Γραπτή εξέταση H διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες και 15 Θα απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία Μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών διαδίκτυο με την γλώσσα προγραμματισμού Σπουδάστρια Αλεξανδρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ 4.1. Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τις αρχές του προσαρμοστικού σχεδιασμού στον ιστό. Εξηγεί την ανάγκη που οδήγησε στην επινόηση του προσαρμοστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages

Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Ανασκόπηση Γλώσσες Σήμανσης Γλώσσες'Σήμανσης' 'Markup' Languages Εισαγωγή στην HTML Βασικές έννοιες Σύνταξη Στοιχείων HTML Δομή αρχείων HTML Μοντέλο Αντικειμένου Εγγράφων (DOM) Σημασιολογία Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Σεμινάριο για τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΤΕΕ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών» της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα