Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)! Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.!! Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Δηµιουργικός λόγος στην προσχολική ηλικία Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος Μαρία Ζωγράφου Άννα Π. Βακάλη Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Abstract: Creative speech in preschool aged children Teaching literacy in the kindergarten remains a basic element in the content of the Curricula. The approach of Literature, and therefore the entry of literary texts in preschool education, initially emerges as a vehicle for language teaching and the preschool child s literacy. For the first time in the Kindergarten s New Curriculum, creative writing is being referred to as an expression and as a proposal for activities that aim at communication. In this paper, the Curriculum, in which Creative Writing can be integrated and can function as a suggestion for application into the daily kindergarten s programme, is presented, in order for children to incorporate both the oral and the written communication. Activities based on specific criteria, such as the cross-curricular approach, thematic units, projects, group work, use of ICT and Differentiated Pedagogy are introduced. We allocate the suggested activities into categories so that any individual teacher can easily choose among them those he wishes to adjust or include in an equivalent framework and moreover, freely extract: a. Fairytales stories and other genres, b. Frolics with poetry, c. Art workshops and other forms of Art, d. Activities that can be included in thematic units. Three basic aspects are included in the suggested activities, so that those interested can estimate their suitability: development of the activity, goals that someone can achieve and the material that is going to be used (activity deployment, achievement scope, necessary props). Alternative suggestions are proposed. 1. Δηµιουργικότητα και Δηµιουργική Γραφή Οι επιστηµονικές συζητήσεις για τη δηµιουργικότητα στα νεότερα χρόνια αναφέρονται στη δηµιουργική ικανότητα που εκφράζεται µε δηµιουργική συµπεριφορά και εκδηλώνεται µέσω της εφευρετικότητας, της σύνθεσης και του σχεδιασµού (Guilford, 1956). Η δηµιουργικότητα ορίζεται ως συνώνυµο της «αποκλίνουσας σκέψης», αυτής που έχει την ικανότητα «να σπάει συνεχώς τα σχήµατα της εµπειρίας». Ο Ροντάρι

9 σχολιάζει πως «είναι δηµιουργικό ένα µυαλό που πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, που ανακαλύπτει προβλήµατα εκεί όπου οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, που νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, που διαθέτει κρίση αυτόνοµη και ανεξάρτητη, που αρνείται το τυποποιηµένο, που καταπιάνεται απ την αρχή µε τα πράγµατα και τις έννοιες, χωρίς να εµποδίζεται από κοµφορµισµούς». Ζητούµενο στη σηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι το δηµιουργικό άτοµο που διαθέτει φαντασία και αυτοέκφραση και µπορεί να συγκροτήσει µια πολιτισµική ταυτότητα απαλλαγµένη από τις µηχανικές και αυτοµατοποιηµένες πρακτικές και να αποτελέσει έναν πολίτη µε κοινωνικές και περιβαντολλογικές ευαισθησίες (Ροντάρι, 1985). Η ικανότητα να ελέγχει και να δαµάζει το άτοµο αυτό τις δηµιουργικές σκέψεις του και να τις µετατρέπει σε γραφή και η γραπτή αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και των συναισθηµάτων του µαθητή είναι αυτό που ονοµάζουµε πλέον Δηµιουργική Γραφή. Ο όρος αυτός είναι µετάφραση της αγγλικής φράσης "creative writing" και συνδέεται µε τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής ή των διάφορων καλλιτεχνικών πρακτικών που στοχεύουν στην κατάκτηση ανάλογων συγγραφικών δεξιοτήτων (Balfe, 1998). Aναφερόµενοι στον όρο σε σχέση µε την εκπαίδευση, κάνουµε λόγο για την διαδικασία κατά την οποία διεγείροντας κατάλληλα την παιδική δηµιουργικότητα, προκαλούµε την παραγωγή λόγου, µε τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγµένο από αυστηρά µαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια (Μουλά, 2012). Η Δηµιουργική Γραφή µπορεί να λειτουργήσει ως µία θεσµοποιηµένη µαθητεία και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µε τις ιδιαίτερες διδακτικές της παρεµβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης (Κωτόπουλος, 2012). Στην προσχολική εκπαίδευση τα Προγράµµατα Σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (2002) εµπεριέχουν δηµιουργικές δραστηριότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειµένων, ενώ το αναλυτικό πρόγραµµα για τη Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο από το 1999 καθιερώνει τη ύπαρξη και χρήση εικονογραφηµένων βιβλίων σε βιβλιοθήκη της τάξης, ενώ εµπλέκει το οικογενειακό περιβάλλον των νηπίων σε αναγνωστικές διαδικασίες εφαρµόζοντας τη δανειστική βιβλιοθήκη. Με το δανεισµό λογοτεχνικών -κυρίως εικονογραφηµένωνβιβλίων θεωρείται ότι το Νηπιαγωγείο συµβάλει «στην εξοικείωση των παιδιών µε διάφορες εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση µε το γραπτό λόγο», προωθεί τη φιλαναγνωσία και τη σχέση του παιδιού, αλλά και των ενηλίκων του ευρύτερου

10 περιβάλλοντος του, µε το λογοτεχνικό κείµενο και στην κοινωνιολογική του προέκταση να προλαµβάνει τη σχολική αποτυχία. Παράλληλα στα πλαίσια της ανάπτυξης του αναδυόµενου γραµµατισµού το Νηπιαγωγείο προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να καταγράφουν αυθεντικά «κείµενα» που εκφράζουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τα συναισθήµατά τους (Π.Ι., 2003). Στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην πρόταση για τη µαθησιακή περιοχή «Γλώσσα» τονίζεται εµφανώς η ανάγκη να καλλιεργηθεί από τους εκπαιδευτικούς το προφορικό κείµενο µε έντονο το ενδιαφέρον στις δηµιουργικές παραγωγές των παιδιών τις οποίες το ίδιο το παιδί υποστηρίζει µε διαπραγµάτευση και κριτικό πνεύµα βάση των αρχών του κριτικού γραµµατισµού, όπου στηρίζεται το προτεινόµενο Πρόγραµµα Γλώσσας. Οι ιδέες για δραστηριότητες που προτείνονται, οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις και οι µαθησιακοί στόχοι και επιδιώξεις που διατυπώνονται, τόσο στο ισχύον όσο και στο νέο Πρόγραµµα Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο, βασίζονται στο σκεπτικό της Δηµιουργικής Γραφής χωρίς να αναφέρεται αυτή ως διακριτό γνωστικό αντικείµενο. Για πρώτη φορά σε Αναλυτικό Πρόγραµµα Νηπιαγωγείου αναφέρεται η «δηµιουργική γραφή» ως έκφραση και ως πρόταση δραστηριοτήτων. Εντάσσεται στην ενότητα «ιδέες για δραστηριότητες» για την «παραγωγή προφορικού λόγου» και συγκεκριµένα αναφέρεται «συµµετέχουν (τα νήπια) σε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής όπου παράγουν οµαδικές ιστορίες µε αφορµή προκαθορισµένες λέξεις ή αλλάζουν τις λέξεις σύντοµων κειµένων µε λέξεις που σηµαίνουν το ίδιο (συνώνυµες) ή το αντίθετο (αντίθετες)»(π.ι., 2011). 2. Κριτικός Γραµµατισµός και Δηµιουργική Γραφή Η κατεύθυνση στον κριτικό γραµµατισµό, που δηλώνεται ρητά στο σκοπό του νέου Προγράµµατος, θέλει ένα παιδί, ακόµη και προσχολικής ηλικίας, να λειτουργεί µε κριτική σκέψη απέναντι στις µορφές και πρακτικές γραµµατισµού που συναντά γύρω του, να προσεγγίζει την ιδεολογική πλευρά στη χρήση της γλώσσας και να γίνει ικανό να διαµορφώνει και να αναδιαµορφώνει τις θέσεις του ως ενεργός πολίτης κριτικά σκεπτόµενος. Είναι σηµαντικό το παιδί να κατανοεί τις σχέσεις ανάµεσα στις πεποιθήσεις, τα κίνητρα και τις πράξεις και να διαπιστώνει πως τα κείµενα είναι αντανακλάσεις κοινωνικών αξιών, πεποιθήσεων και στόχων και να παράγει κείµενα για συγκεκριµένες ανάγκες, συνδυάζοντας την κοινωνική του γνώση µε τις λειτουργίες του

11 λόγου. Ο κριτικός γραµµατισµός προτείνει τρόπους ανάγνωσης και επεξεργασίας αυθεντικών κειµένων και τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά θα δηµιουργήσουν δικά τους κείµενα (Κωστούλη, 2005). Δε δηλώνει απλώς την ικανότητα για ανάγνωση και γραφή, αλλά και την ικανότητα κατανόησης, παραγωγής διαφόρων µορφών προφορικών και γραπτών κειµένων, ανάλογα µε τις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις (Gee, Wells, Hasan, & Luke, 2006). Σηµαίνει την εξοικείωση µε είδη κειµένων και µε τους τρόπους γραφής τους, αλλά και µε την προσέγγισή και την παραγωγή τους (Μιχάλης, 2011). Εµπεριέχει επίσης την ανάπτυξη στρατηγικών για να µιλήσει κανείς σχετικά, να ξαναγράψει και να αµφισβητήσει τα κείµενα της καθηµερινής ζωής, µέσα από την ανάγνωση διαφόρων κειµένων και αντικρουόµενων ειδών λόγου (Καραντζόλα, 2004). Στην περίπτωση αυτή η Δ.Γ. και οι πρακτικές της συνεπικουρούν για την επιτυχία των παραπάνω δυνατοτήτων που µπορεί να αποκτήσει το µικρό παιδί, εφόσον συµµετέχει σε κατάλληλο προσχολικό περιβάλλον. 3. Η Δηµιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο Στην προσχολική τάξη ένα εργαστήριο δηµιουργικής γραφής µπορεί να λειτουργήσει στη γωνιά της βιβλιοθήκης-ανάγνωσης. Ο νηπιαγωγός µπορεί να φέρει τα παιδιά σε επαφή µε έντυπα κείµενα, παιδικά βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοούν το γραπτό λόγο και να ασκηθούν µε δηµιουργικές αναγνώσεις και παραγωγές κειµένων. Οργανώνοντας δραστηριότητες δηµιουργικής γραφής, ενισχύει τη σχέση τους µε τα βιβλία και µε ποικίλες δραστηριότητες εξάσκησης τα κατευθύνει στην ακρόαση ιστοριών αλλά και στη παραγωγή συλλογικών κειµένων, πράγµα που βοηθάει τη γλωσσική αγωγή αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, & Κωτόπουλος, 2013). Τα νήπια ασκούµενα σε ασκήσεις δηµιουργικής γραφής εµπλουτίζουν την έκφρασή τους και τη δοµή του λόγου τους που σταδιακά γίνεται όλο και πιο σύνθετη. Ασκούνται στον εµπλουτισµό του προφορικού λόγου, στην αφήγηση, την περιγραφή, τη διήγηση, τη συνοµιλία, την αποµνηµόνευση και απαγγελία και δεν αντιµετωπίζονται µόνο ως αναγνώστες, αλλά και ως εν δυνάµει συγγραφείς (Χατζησαββίδης, 2002). Η Δηµιουργική Γραφή βοηθά την κατανόηση µιας ιστορίας, καθώς την εξετάζει διερευνώντας τη λογική της κατασκευής της και τις όποιες συγκλίσεις ή αποκλίσεις από πιθανές διαφορετικές επιλογές (ηρώων και επιλογών τους, χρονικότητας, αφηγηµατικής

12 πράξης κ.τ.λ.) και τελικά τις διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας και ερµηνείες των αναγνωστών. Oδηγεί το νήπιο στην κατανόηση της στρατηγικής του σχεδιασµού του επικεντρώνοντάς τον στην προσπάθεια συµπλήρωσης των κενών του και της αναδιάταξης του αφηγηµατικού υλικού, καθώς και στη σύνδεση του κειµένου µε άλλα κείµενα και την ανακάλυψη συσχετίσεων του συγγραφέα µε την εποχή του. Η Δηµιουργική Γραφή µας δίνει την ευκαιρία όχι απλώς να περιγράψουµε, αλλά να επαναδιουργήσουµε το περιβάλλον µας και να το αναδιατάξουµε (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσάντάκη & Κωτόπουλος, 2013: 88). Οι ασκήσεις δηµιουργικής γραφής υποδεικνύουν ερωτήσεις σε ένα πλαίσιο δράσης ώστε τα παιδιά να παρακινούνται να συνδυάσουν τις εµπειρίες τους µε τη νέα γνώση, να συγκρίνουν τις πληροφορίες που παίρνουν και να αξιολογήσουν τα δεδοµένα, να συνδέσουν αιτία µε αποτέλεσµα, να διατυπώσουν υποθέσεις, να εντοπίσουν καταστάσεις προβληµατισµού και να τις λύσουν χρησιµοποιώντας εναλλακτικές λύσεις, να καταλήξουν σε θέσεις και συµπεράσµατα και να τα διατυπώσουν µε ευκρίνεια και πληρότητα (Μπιρµπίλη, 2008, p. 83). Η επιδεξιότητα του νηπιαγωγού να ενθαρρύνει τα παιδιά σε αυτές τις διαδικασίες που προάγουν τη κριτική και δηµιουργική σκέψη βασίζεται στον τύπο των ερωτήσεων που απευθύνει προς τα παιδιά κατά τις συνοµιλίες µε αυτά κατά τη διάρκεια της διδακτική της πράξη. Σηµαντικός είναι ο ρόλος της νηπιαγωγού για την ανάπτυξη της αφηγηµατικής ικανότητας των παιδιών. Ο τρόπος, για παράδειγµα, που θα διαβάσει στα παιδιά ένα εικονογραφηµένο βιβλίο είναι καθοριστικός για να κατανοήσουν τη σχέση του προφορικού µε το γραπτό λόγο, καθώς η ανάγνωση λειτουργεί ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στο παιδί και το κείµενο παιδικής λογοτεχνίας. Το κείµενο µεταβιβάζεται στο παιδί µε αναγνωστική διαδικασία που συχνά προσαρµόζει η νηπιαγωγός σε διαφορετικά είδη λογοτεχνικού κειµένου (Βακάλη, Ζωγράφου- Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013: 90). Ο νηπιαγωγός ενθαρρύνει επίσης στην επαναφήγηση ιστοριών µαζί µε τα παιδιά. Εάν µια ιστορία αφηγηθεί µε ζωντανό τρόπο και, πολλές φορές, µε κάποιο βοηθητικό υλικό ενθουσιάζει τα παιδιά και επαναφηγούνται ιστορίες που ξέρουν ή επινοούν δικές τους (Trister-Dodge, 2002). Με τον τρόπο αυτό o νηπιαγωγός αφήνει τη πρωτοβουλία στα παιδιά, πολλές φορές παρακολουθεί τη δράση ως παρατηρητής και παρεµβαίνει µόνο όταν χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια.

13 Σχετικά µε τα λογοτεχνικά κείµενα, η αναγνωστική πρόσληψη, η κατανόηση, ανάλυση και ερµηνεία τους σύµφωνα µε τους µεθοδολογικούς, υφολογικούς, ιστορικογραµµατολογικούς όρους που θέτει το λογοτεχνικό και το κειµενικό γένος, στο οποίο ανήκουν, µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των µαθητών µέσω της βαθµιαίας εξοικείωσής τους µε συγγραφικές πρακτικές («δηµιουργική γραφή»). Η καλλιέργεια της δεξιότητας αυτής έχει ως πρώτο στόχο να αντιληφθούν οι µαθητές πώς οι δηµιουργοί µε τις επιλογές τους συγκροτούν τρόπους µε τους οποίους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγκεκριµένων λογοτεχνικών συνθηκών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η δηµιουργική σχέση µε τα λογοτεχνικά κείµενα επιτρέπει στους µαθητές να συνειδητοποιήσουν µε άµεσο τρόπο τη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής, και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης, και να αντιληφθούν πως οι δηµιουργοί δεν «περιγράφουν» απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεµβαίνουν δυναµικά σ αυτό και το αναδηµιουργούν (Π.Ι.Κύπρου, 2008). 4. Δραστηριότητες Δηµιουργικής Γραφής Μια σειρά τέτοιων δραστηριοτήτων Δηµιουργικής Γραφής σχεδιάστηκαν και δοκιµάστηκαν σε συνεργασία µε φοιτήτριες του ΠΤΝ Φλώρινας στις πρακτικές τους ασκήσεις σε νηπιαγωγεία και τις συγκεντρώσαµε σε σχετικό εγχειρίδιο. Ο σχεδιασµός τους είχε την ακόλουθη δοµή µε τρία βασικά στοιχεία: η πορεία της δραστηριότητας, οι στόχοι που µπορεί να πετύχει και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (δραστηριότητα, τι πετυχαίνετε, τι χρειάζεστε αντίστοιχα). Σε ορισµένες προτείνονται εναλλακτικές προτάσεις, παραλλαγές ή προεκτάσεις (άλλες ιδέες). Η πορεία της δραστηριότητας περιγράφει τα βήµατα που προτείνουµε να ακολουθήσει η νηπιαγωγός, ώστε να κατευθύνει τα παιδιά στην αντίστοιχη δηµιουργική δραστηριότητα. Πρόκειται για συγκεκριµένες οδηγίες, κατευθυντικές ερωτήσεις και δράσεις που οδηγούν στο αποτέλεσµα που έχουµε σχεδιάσει. Οι στόχοι που ορίζονται στις δραστηριότητες προέρχονται από τη µελέτη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο και από τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για το Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Κάθε δραστηριότητα µπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου, εξυπηρετώντας συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και συνάδει µε τις βασικές αρχές για τη µάθηση και τη διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση, όπως αυτές ορίζονται στα τελευταία Προγράµµατα Σπουδών και στις αντίστοιχες

14 οδηγίες. Επιπλέον, οι δραστηριότητες ακολουθούν τη λογική της Διαθεµατικής Προσέγγισης, προτείνουν και εξυπηρετούν συγκεκριµένα σχέδια εργασίας και εργασίες σε οµάδες, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες κατά περίπτωση και λειτουργούν µε τη Διαφοροποιηµένη Παιδαγωγική και την αξιοποίηση της ποικιλότητας µέσα στην τάξη. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρειάζονται συνηθισµένα υλικά από την καθηµερινότητα του Νηπιαγωγείου και απλώς διευκολύνουν τη διαδικασία. Η παρουσίαση της κάθε δραστηριότητας ολοκληρώνεται µε άλλες ιδέες που εµπλουτίζουν τη συγκεκριµένη δράση και δίνουν δυνατότητες προέκτασής της σε ευρύτερες δράσεις και σε διευρυµένα σχέδια εργασίας. Τις προτεινόµενες δραστηριότητες τις κατανείµαµε σε σύνολα-κατηγορίες για ευκολότερη επιλογή από κάθε νηπιαγωγό ώστε να τις εντάξει ή να τις προσαρµόσει σε ανάλογα πλαίσια εργασίας και µε άνεση να αντλήσει δραστηριότητα από όποια κατηγορία επιθυµεί. Αυτές είναι: Α. Παραµύθια- ιστορίες και άλλα κειµενικά είδη Σε αυτές εντάσσονται δραστηριότητες για περιγραφή, αφήγηση, παραµύθια, ιστορίες. Τα παιδιά φτιάχνουν ιστορίες από εικόνες, αλλάζουν την έκβαση των ιστοριών, τις βλέπουν από άλλη οπτική γωνία, από άλλη χρονική στιγµή, ψάχνουν τι έγινε πριν την ιστορία τους και τι µετά, συγκεντρώνουν λέξεις και τις κάνουν ιστορίες, περιγράφουν εικόνες και πρόσωπα, ήρωες και όνειρα, παιχνίδια και ζωγραφιές. Β. Παιχνιδίσµατα µε την ποίηση Με τις δραστηριότητες της ενότητας τα νήπια διαβάζουν και γράφουν ποιήµατα µε µεταφορές, οµοικαταληξίες, παρηχήσεις, ακούνε µελοποιηµένα ποιηµατα και αντιλαµβάνονται το ρυθµό του ταγουδιού. Γ. Εικαστικά και άλλες Τέχνες δυνατότητες για ασκήσεις δηµιουργικής γραφής Οι εικαστικές τέχνες δίνουν αφορµές για δραστηριότητες Δηµιουργικής Γραφής: τα παιδιά περιγράφουν πίνακες ζωγραφικής, φτιάχνουν ιστορίες από αυτούς, περιηγούνται σε µουσεία και µιλούν µε τα εκθέµατα, κατασκευάζουν κόµικ και αφίσες. Δ. Δραστηριότητες που µπορούν να ενταχθούν σε θεµατικές ενότητες Σε ευρύτερα σχέδια εργασίας, µπορούν να γίνουν δραστηριότητες µε τα ονόµατα των παιδιών, µε τους αγαπηµένους τους ήρωες, τα επαγγέλµατα που ονειρεύονται να γίνουν, τα ζώα που αγαπούν, τα αγαπηµένα τους παιχνίδια.

15 Ενδεικτικά παρουσιάζουµε παραδείγµατα δραστηριοτήτων για την καλύτερη κατανόηση της πορείας και της λειτουργίας τους (Βακάλη, et al., 2013). Επιλέξαµε δραστηριότητες για τη δηµιουργία παραµυθιών από τα παιδιά η πρώτη βοηθάει τα νήπια να φτιάξουν µόνα τους ένα παραµύθι, η δεύτερη να δώσουν ένα διαφορετικό τέλος σε ένα γνωστό παραµύθι, η επόµενη να αφηγηθούν το παραµύθι από την πλευρά διαφορετικού κάθε φορά ήρωα και οι δυο τελευταίες ασχολούνται µε τους ήρωες του παραµυθιού: 1. Μια φορά και έναν καιρό * Για να φτιάξουν τα παιδιά ένα παραµύθι, καλό είναι να καταλάβουν τα στοιχεία που το συνθέτουν. Mπορούµε να τα ρωτήσουµε για ποιον ήρωα θέλουν να µιλήσουν και ποιοι άλλοι θα είναι µαζί του στην ιστορία, πού θα γίνει η ιστορία µας και πώς να ξεκινήσει, να καταλάβουν πως κάθε ιστορία έχει κάποιους ήρωες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, και διαδραµατίζεται σε συγκεκριµένους τόπους- σκηνικά. Να συνειδητοποιήσουν πως εµφανίζονται προβλήµατα στους χαρακτήρες τους, και πως αυτοί πρέπει να βρουν τρόπους να τα ξεπεράσουν σε αυτό µπορεί να βοηθήσουν τους ήρωες µας κάποιοι φίλοι ή και κάποια µαγικά αντικείµενα, και κάποιοι άλλοι να τους εµποδίσουν. Όλα αυτά να κατευθύνουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την πλοκή κάθε παραµυθιού: Ο βασικός ήρωας ξεκινάει µια περιπέτεια, βρίσκει κάτι µαγικό, συναντά µια πρόκληση, ταξιδεύει σε ξένο τόπο- µπορεί να χαθεί, να τον πιάσουν αιχµάλωτο, να έχει απόσµενους επισκέπτες και εχθρούς, να τραυµατιστεί, να πλουτίσει, να λύσει µυστήρια και συνήθως να έχει µια παραµυθένια κατάληξη, να παντρευτεί και να ευτυχήσει µέσα σε δόξα και πλούτη. Για να ξεκινήσει η ιστορία, µπορούµε να δώσουµε στα παιδιά έναν τίτλο και πάνω σε αυτόν να φτιάξουν το παραµύθι, ή δυο- τρεις λέξεις για να δηµιουργήσουν µια κατάσταση γύρω από αυτές, να τους βάλουµε να ακούσουν έναν ήχο, ως έναυσµα για να ξεκινήσουν µια ιστορία ή να δείξετε µια εικόνα ή φωτογραφία µε κάποιον ήρωα ή την εικόνα κάποιου τόπου για να ξεκινήσουµε την κουβέντα γύρω από την πλοκή του παραµυθιού. Τι πετυχαίνουµε Να αφηγούνται Να αναπτύσσουν γλωσσικές και εκφραστικές δεξιότητες µε τη δηµιουργία, την επεξεργασία και τη δραµατοποίηση αφηγήσεων

16 Να αφηγούνται ιστορίες, να τις εικονογραφούν και να τις δραµατοποιούν σε συνεργασία και µ ε τους άλλους Να κινούν τη δράση και να δίνουν µια λογική εξέλιξη στην ιστορία τους. Να προσθέτουν περιγραφές και πληροφορίες σε µια ιστορία Να συναποφασίζουν σε µικρές οµάδες σχετικά µε την ανάπτυξη και την εξέλιξη µιας αυτοσχέδιας ιστορίας Να «παίζουν» και να «διασκευάζουν» τους διάλογους των ηρώων της ιστορίας Να δραµατοποιούν µύθους, ιστορίες και παραµύθια που διαβάζουν Να αναπαριστούν γεγονότα µε σωστή χρονική σειρά και µ ε πολλούς τρόπους Να αφηγούνται ιστορίες, να τις εικονογραφούν και να τις δραµατοποιούν σε συνεργασία και µε τους άλλους. Να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και να χρησιµοποιούν λέξεις όπως πρώτα, µετά, ύστερα, µετά από αυτό κ.τ.λ. Να συνθέτουν ιστορίες µε ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισµούς Να διηγούνται ιστορίες ή παραµύθια που έφτιαξαν τα ίδια χρησιµοποιώντας κωδικοποιηµένες φράσεις έναρξης και λήξης Τι χρειαζόµαστε εικόνες εκτυπωµένες σε χαρτί, κόµικ Κι άλλες ιδέες Να δραµατοποιήσουν την ιστορία του παραµυθιού Να ζωγραφίσουν τους ήρωες Να κατασκευάσουν φακέλους ή κουτιά µε κατηγορίες και να έχουν συλλογές στο καθένα µε: 1. ήρωες, 2. τόπος, 3. πλοκή, 4.αντικείµενα. Από αυτά επιλέγουν τυχαία κάρτες και «συναρµολογούν» ιστορίες 2. και ζήσαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα!* Δίνουµε στα παιδιά ένα παραµύθι χωρίς το τέλος του. Το διαβάζουµε στην τάξη και σταµατάµε σε κάποιο σηµείο του παραµυθιού, λέγοντας τους πως δεν ξέρουµε τι γίνεται παρακάτω. Πριν τους ρωτήσουµε τι νοµίζουν πως έγινε µετά, συζητήστε µαζί τους για τον ήρωα και την ιστορία του παραµυθιού: Ποιος είναι ο ήρωας µας; Ποιους άλλους ήρωες έχουµε; Ποια η σχέση τους µαζί του; Τι κάνει στην ιστορία; Τι θέλει να πετύχει; Τα καταφέρνει; Τι τον εµποδίζει; Τι θα έπρεπε να κάνει για να τα ξεπεράσει;

17 Τι συµβαίνει στο σηµείο της ιστορίας που έχουµε φτάσει; Και τελικά τι θα γίνει µετά; Τι θα κάνει ο ήρωας; Πώς θα τελειώσει η ιστορία; Ενθαρρύνετε τα παιδιά να δώσουν το καθένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. Σε όλη τη διαδικασία βοηθάµε τα παιδιά να καταλάβουν ποια είναι η αρχή της ιστορίας, ποια η µέση, ποιο το τέλος της και µετά συζητήστε για τις διαφορετικές ιστορίες που προέκυψαν: να µπορέσουν να καταλάβουν ποιες είχαν ευχάριστο τέλος, ποιες δυσάρεστο, ποιες ανέτρεψαν την ιστορία, και σε ποιες λύθηκαν τα προβλήµατα και οι απορίες και σε ποιες βρεθήκαµε µπροστά σε εκπλήξεις. Τι πετυχαίνουµε Να συζητούν για διλήµµατα, τις ελπίδες και τους φόβους των ηρώων Να αφηγούνται ιστορίες, να τις εικονογραφούν και να τις δραµατοποιούν Να συναποφασίζουν σε µικρές οµάδες σχετικά µε την ανάπτυξη και την εξέλιξη µιας αυτοσχέδιας ιστορίας που πρόκειται να δραµατοποιήσουν ή να συνεχίσουν κάποια που βρίσκεται σε εξέλιξη Να σκέφτονται εκδοχές µιας ιστορίας Τι θα συµβεί εάν... Γιατί.. Τι χρειαζόµαστε Ένα παραµύθι που θα το διαβάσει η Νηπιαγωγός στους µαθητές. Κι άλλες ιδέες Να δραµατοποιήσουν την ιστορία του παραµυθιού Να ζωγραφίσουν τους ήρωες 3. Μέσα από τα µάτια του άλλου Διαβάζουµε στα παιδιά ένα παραµύθι και συζητάµε για τους ήρωες του, ποιοι είναι, τι κάνουν µέσα στην ιστορία, ποιος ήρωας τους αρέσει περισσότερο και γιατί. Μετα ζητάµε από τα παιδιά να αφηγηθούν την ίδια ιστορία µέσα από τα µάτια κάποιου από τους χαρακτήρες της. Κάθε παιδί αφηγείται από την πλευρά ενός διαφορετικού χαρακτήρα. Για να τους παροτρύνουµε ρωτάτε: Εάν εσύ ήσουν Παπουτσωµένος γάτος ή Χιονάτη κ.τ.λ., τι θα µας έλεγες για τις περιπέτειές σου; Τι πετυχαίνουµε Παροτρύνονται να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες επιλογές και προτιµήσεις τους και να αιτιολογούν απόψεις και πράξεις τους

18 «Ακούν» κείµενα από βιβλία που τους διαβάζει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος τους δείχνει µε το δάχτυλο πού ακριβώς διαβάζει, διαβάζοντας σε κανονικό ρυθµό ανάγνωσης και χρωµατίζοντας τη φωνή του ανάλογα µε το περιεχόµενο του κειµένου Nα παρεµβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειµένου, κάνοντας υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας, σχόλια για τους χαρακτήρες κ.τ.λ. Nα αναθεωρούν κείµενα, χωρίς να τους επιβάλλεται η σωστή εκδοχή Να συσχετίζουν τις ιστορίες που ακούν µε τη δική τους ζωή και µε τις δικές τους εµπειρίες Να συνθέτουν ιστορίες µε ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισµούς Να αναλάβουν αντικρουόµενους ρόλους και να βιώσουν τα γεγονότα από άλλη οπτική Να σκεφτούν τους λόγους που οι ήρωες συµπεριφέρονται κάθε φορά µε συγκεκριµένο τρόπο Τι χρειαζόµαστε Ένα παραµύθι Κι άλλες ιδέες Τα παιδιά µπορούν να δραµατοποιήσουν την ιστορία τους και ο καθένας να «παίξει» το ρόλο που διάλεξε Μπορούν να υποδυθούν ρόλους µε κούκλες ή και να κατασκευάσουν κούκλες/ φιγούρες µε διάφορα υλικά και να τους δώσουν ένα ρόλο Σε κάθε περίπτωση από αυτές µπορούν να προσπαθήσουν να µιµούνται φωνή και κίνηση και να διαµορφώνουν τους «χαρακτήρες» Μπορούν να φτιάξουν έναν εννοιολογικό χάρτη µε κατανοµή στους ήρωες σχέσεων και ρόλων, είτε σε έντυπη µορφή είτε σε ηλεκτρονικό µε το ανάλογο εκπαιδευτικό λογισµικό όπως το CmapTools. 4. Οι ήρωες µας από τα παραµύθια Τα νήπια επιλέγουν ορισµένους ήρωες γνωστών παραµυθιών. Συζητάµε µαζί τους για τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα, την ηλικία, την εµφάνιση, τα ρούχα τους και ζητήστε από τα παιδιά να εξηγήσουν γιατί τους αποδίδουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορούµε να τα ενθαρρύνουµε να εµπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο κάνοντας χρήση επιθέτων. Τη συνέχεια τα βοηθάµε τα να κατασκευάσουν τις ταυτότητες αυτών

19 των ηρώων: κόβουν χαρτόνια, κάνουν κολάζ, ζωγραφίζουν τις φωτογραφίες και ενθαρρύνονται να γράψουν τα στοιχεία, όπως µπορούν. Τι πετυχαίνουµε Να συζητούν για τα πιθανά κίνητρα, τα διλήµµατα, τις ελπίδες και τους φόβους των ηρώων Να κάνουν υποθέσεις (π. χ. τι θα γινόταν αν ο κεντρικός ήρωας έπραττε διαφορετικά ) Τα παιδιά ασκούνται στο να κατανοούν τα γεγονότα, να αναγνωρίζουν τους ήρωες της κάθε ιστορίας και τα επακόλουθα των πράξεων τους Να εκφράσουν προφορικά τις ιδέες τους Να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο στον προφορικό τους λόγο Να καλλιεργήσουν την φαντασία τους Να αντιλαµβάνονται τα γεγονότα από την οπτική διαφορετικών ηρώων Τι χρειαζόµαστε Ποικίλα παραµύθια, χαρτόνια, χαρτιά Α4, µολύβια, µπογιές Κι άλλες ιδέες Μπορείτε να βάλετε τα νήπια να υποδυθούν τον αγαπηµένο τους ήρωα. Να κατασκευάσουν τη δική τους ταυτότητα υιοθετώντας χαρακτηριστικά από ήρωες των παραµυθιών ή από τον αγαπηµένο τους ήρωα Ένα παραµυθο-τέρας κοντά µας Συγκεντρώνουµε τα νήπια στην παρεούλα και συζητάµε για περίεργους ήρωες των παραµυθιών, όπως οι γίγαντες, τα τέρατα, οι νεράιδες, οι µάγισσες, τα ξωτικά. Τα καλούµε να φτιάξουν ένα παραµυθοτέρας. Δηµιουργούµε µικρές οµάδες (µέχρι τέσσερα παιδιά). Κάθε οµάδα σχεδιάζει το περίγραµµα ενός παιδιού σε χαρτί µέτρου και κόβουν το σχήµα. Μεταµορφώνουν το σχέδιο σε τέρας, βάζουν νύχια, ουρές, µεγάλα µάτια, µαλλιά. Ονοµάζουν το τέρας τους, αποφασίζουν από ποιο παραµύθι κάνει την επίσκεψή του στην τάξη. Παροτρύνουµε ώστε να προκύψει ένας ζωντανός διάλογος µε τα παιδιά για τους δράκους των παραµυθιών, τα χαρακτηριστικά τους, τις περιπέτειές τους, τα όνειρά τους κ.τ.λ. Ενθαρρύνουµε την προφορική αυθόρµητη συνοµιλία των παιδιών και συµµετέχετε οι ίδιοι εκφράζοντας διάφορες ιδέες σας. 1 Ζωγράφου- Τσαντάκη, Μ. (2003), ό.π. σ. 112.

20 Γράψτε την ιστορία του τέρατος από την κάθε οµάδα και δώστε τίτλο σ αυτή τέτοιο, ώστε να συµπεριλαµβάνεται η ονοµασία που έδωσαν στο τέρας τους. Αναζητούµε µαζί µε τα παιδιά (εάν είναι εφικτό και µε συνεργασία µε τους γονείς) παραµύθια και ιστορίες µε δράκους, µάγισσες, τέρατα. Φέρνουµε σχετικά αναγνώσµατα, βιβλία (πιθανώς εάν υπάρχουν εικονογραφηµένα), λαϊκά παραµύθια και ιστορίες από τη λαϊκή παράδοση. Ένα παραµυθοτέρας µπορεί να είναι η πρόκληση για ένα αφιέρωµα στα τέρατα της ελληνικής µυθολογίας, των λαϊκών παραµυθιών, του σύγχρονου κινηµατογράφου µε σχετικά θέµατα. Δίνει την ευκαιρία για το ξεκίνηµα µιας σχετικής θεµατικής ενότητας ή για τη µελέτη-έρευνα σε ένα, επίσης σχετικό, σχέδιο εργασίας. Τι πετυχαίνουµε Να καλλιεργήσετε την προφορική έκφραση, τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών Να συνεργαστούν σε οµάδες Να αναπτύξουν την ικανότητα της διαλογικής συζήτησης Να κατανοήσουν τον ρόλο και τον χαρακτήρα των ηρώων στις ιστορίες Να διακρίνουν και να κατανοήσουν φανταστικά και εξωπραγµατικά πρόσωπα και άλλα στοιχεία στα παραµύθια Να ασκήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα και τη φυσική τους κατάσταση Τι χρειαζόµαστε Χαρτί του µέτρου, µαρκαδόρους, χαρτιά, διάφορα υλικά κατασκευών (κορδέλες, νήµατα, υφάσµατα), κόλλα Αντλώντας από τις εµπειρίες των φοιτητριών µας που δούλεψαν µε αυτές τις δραστηριότητες, συµπεραίνουµε πως η Δηµιουργική Γραφή λειτούργησε "µαγικά" και "θεραπευτικά" για τους µικρούς µαθητές. Το εργαστήρι Δηµιουργικής Γραφής συνέβαλε στη διάθεση αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ παιδιών. Τα παιδιά χρησιµοποιώντας τη γλώσσα τη γλώσσα, δούλεψαν, έπαιξαν, διασκέδασαν, πειραµατίστηκαν µε αυτήν και ένιωσαν ότι αυτές οι ώρες δεν είναι µάθηµα αλλά ψυχαγωγία. Απελευθέρωσαν τη δηµιουργικότητα τους και εκφράστηκαν αδέσµευτα από χωροχρονικά όρια και µέσα από τις δικές τους δηµιουργίες. Καλλιέργησαν τις ικανότητές τους για ανάγνωση και γραφή, ανέπτυξαν σχετικές ικανότητες και δεξιότητες. Το ζητούµενο είναι η ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην αναζήτηση

21 εκείνων των στοιχείων που απαρτίζουν την γραπτή και προφορική επικοινωνία και που οδηγούν τους εµπλεκόµενους στην απόκτηση µιας κατανόησης των λειτουργιών του λόγου, στην επεξεργασία αυθεντικών κειµένων και τη δηµιουργία δικών τους, ανοίγοντας τη σκέψη τους και ντύνοντάς τη µε λέξεις.

22 Βιβλιογραφία Balfe, S «Creative Writing for Health», ηλ. διεύθ.: Gee, J. P., Wells, G., Hasan, R., & Luke, C Γραµµατισµός, κοινωνία και εκπαίδευση (Ε. Κ. Μαρία Αραποπούλου, Δ. Κοροµπόκης, Λ. Κουφάκη, Trans. Αγαθοκλής Χαραλαµπόπουλος ed.): Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Guilford, J. P «The structure of intellect». Psychological Bulletin, 53 (4), Trister-Dodge, D. C., L. & Heroman, C The Creative Curriculum for Preschool. Washington, DC: Teaching Strategies. Βακάλη, Α. Π., Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ., & Κωτόπουλος, Τ. Η Η δηµιουργική γραφή στο Νηπιαγωγείο: επίκεντρο. Καραντζόλα, Ε «Από "τα γράµµατα" στον (κριτικό) γραµµατισµό. Συνέπειες για την εκµάθηση/ διδασκαλία του γραπτού λόγου στο σχολείο».: Κωστούλη, Τ Από τα προγράµµατα γραµµατισµού στο γραµµατισµό της σχολικής τάξης: στατικοί και δυναµικοί τρόποι θεώρησης του κριτικού γραµµατισµού. Στο 26η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας (Τοµέας Γλωσσολογίας-Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), Θεσσαλονίκη. Κωτόπουλος, Η. Τ «Η " νοµιµοποίηση" της Δηµιουργικής Γραφής». Κείµενα 15. Μιχάλης, Α «Παραγωγή γραπτού κειµένου: σύγχρονες δηµιουργικές προσεγγίσεις», ηλ. διεύθ.: Μουλά, Ε Αναζητώντας τη δηµιουργικότητα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Ο επαναπροσδιορισµός της δηµιουργικής «γραφής» στην µεταµοντέρνα πραγµατικότητα και την «ψηφιακή» εκπαιδευτική τάξη πραγµάτων. Κείµενα 15 Μπιρµπίλη, Μ Προς µια Παιδαγωγική του Διαλόγου. Η σηµασία και ο ρόλος των ερωτήσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Π.Ι ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ., ηλ. διεύθ.: Π.Ι ο Μέρος Παιδαγωγικό Πλαίσιο και αρχές Προγράµµατος Σπουδών Νηπιαγωγείου., ηλ. διεύθ.: digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/προσχολική-πρώτη Σχολική Ηλικία/1ο Μέρος.pdf. Π.Ι. Κύπρου Πρόγραµµα Σπουδών Λογοτεχνίας. ηλ. διεύθ.: Ροντάρι, Τ Γραµµατική της φαντασίας. Αθήνα: Τεκµήριο. Χατζησαββίδης, Σ Η γλωσσική αγωγή στο Nηπιαγωγείο. Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραµµατισµού. Aθήνα: Βάνιας.

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Αξία της Κοινής Ανάγνωσης στο Νηπιαγωγείο: Μια πρώτη διερεύνηση των πρακτικών που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας.

Η μέθοδος project. του Chicago σε σχολεία αρχικά της Γ τάξης. Η μέθοδος αναπτύχθηκε περισσότερο τη δεκαετία 1960-70 στα Νηπιαγωγεία της Αγγλίας. Η μέθοδος project Η σπουδαιότητα της μεθόδου Τι είναι τελικά project Η μέθοδος project στο Νηπιαγωγείο της Νικολέττας Γκλιάοιν Τα τελευταία χρόνια, ακούμε συνεχώς τους όρους «επικοινωνιακή Βιωματική διδασκαλία»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ANIMATION ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4.1. Εισαγωγή 4.1.1. Σκοπός Στα αναλυτικά προγράµµατα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι: "Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Καινοτόµες δράσεις µουσειακής και εικαστικής αγωγής στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σχεδίαση ταινίας animation μικρού μήκους με απευθυνόμενο κοινό τα παιδιά, έπειτα από συνεργασία με αυτά Διπλωματική Εργασία, Προπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών

5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ 479 5.2 Ο θησαυρός των παιχνιδιών Μαρία Βαρυπάτη, Στέλλα Τσέλιου, Μαρία Βαδέκα, Κατερίνα Κετεντζόγλου, Πένυ Κουτσάκη Νηπιαγωγοί, Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Στέλλα Λύκου-Κολτσάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην πράξη:

Αξιολόγηση στην πράξη: Αξιολόγηση στην πράξη: Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης & Ατομικός Φάκελος νηπίου (Portfolio) Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος ης 47 Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ιανουάριος 2012 Οι σημειώσεις που κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Χαρά Ανδρεάδου Σταύρος Γρόσδος Περίληψη Σύμφωνα με την παιδαγωγική του εγγραμματισμού, δίνεται έμφαση στην επαφή

Διαβάστε περισσότερα