Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ I. ΕΝΑΣ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ή πρώτη πατριαρχία τοΰ Γρηγορίου ΣΤ' ( ) συνδέεται μέ τή σύντονη, οργανωμένη μορφή πού έλαβε ή άντίδραση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά των ετεροδόξων, ιδίως προτεσταντών ιεραποστόλων, μέ τήν ίδρυση τόν Φεβρουάριο τού 1836 τής «Εκκλησιαστικής Πνευματικής Κεντρικής Επιτροπής»1 (στο εξής, Κ.Ε.). Στήν οργάνωση αύτής τής άντιδράσεως άναφέρεται ό κώδικας 69 τοΰ Μουσείου Μπενάκη (πρώην Ταμείου Ανταλλαξίμων), πού περιλαμβάνει κυρίως τήν άλληλογραφία τοΰ πατριάρχη καί συνοδικών μελών, τής K. Ε., καί τών διαφόρων περιφερειακών επιτροπών κατά τό χρονικό διάστημα άπό έως Ένας άλλος κώδικας 204 τών Γενικών Αρχείων του Κράτους (πρώην Ταμείου Ανταλλαξίμων 320), πού μέχρι τώρα είχε ένταχθεΐ στούς μητροπολιτικούς κώδικες Καισαρείας3, άποδεικνύεται ότι είναι ένας δεύτερος πατριαρχικός κώδικας τής Κ.Ε. στον όποιο καταγράφονται ή άλληλογραφία τής έπιτροπής αύτής καί άλλα σχετιζόμενα μέ τή δράση της έγγραφα άπό τόν Φεβρουάριο του 1836 έως καί δύο έγγραφα , 'Ο κώδικας ΓΑΚ 204 έχει διαστάσεις 37x24 έκατ. καί περιλαμβάνει άρι- 1. Πρεσβ. Γ. Δ. Μεταλληνός, Τό ζήτημα τής μεταφράσεως τής Αγίας Γραφής εις τήν νεοελληνικήν κατά τόν ιθ ' ai. Διατριβή έπί διδακτορίςι, Άθήναι 1977, σσ. 349 κ.έ. 2. Από τή μελέτη τοΰ κώδικα αύτοΰ, βλ. Κ. Μαμώνη, «Αγώνες του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών μισσιοναρίων», Μνημοσύνη 8 (1981), σσ Σημειώματα άπό τή μελέτη κωδίκων τοΰ Ταμείου Ανταλλαξίμων (δακτυλογραφημένα), βλ. Γ. Μαυροχαλυβίδης, Μπ. Νικηφορίδης, φάκ. τοΰ ΚΜΣ Περιφέρεια Καισαρείας 2, κώδ. 320 (σήμερα ΓΑΚ 204),καί αύτ. Μυρτίλος Άποστολίδης, Κατάλογος 1, σσ Κ. Σ. Παπαδόπουλος, «Δύο έξέχουσαι προσωπικότητες τής Σμύρνης. Οί διευθυνταί τής Εύαγγελικής Σχολής Σμύρνης Νεοκλής Παπάζογλους καί Βενέδικτος Κωνσταντινίδης», Μικρασιατικά Χρονικά 10 (1963), σσ

2 130 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ θμημένες σελίδες 76, άπό τις όποιες οί σσ είναι λευκές. Δέν άριθμοΰνται τα δύο πρώτα φύλλα καθώς καί άλλα 68 λευκά μετά την τελευταία άριθμημένη σ. 76. Ή γραφή με εξαίρεση τις σσ είναι όμοια με τη γραφή πού παρουσιάζεται κατά μέγα μέρος στον κώδικα 69 του Μουσείου Μπενάκη προέρχεται άπό τό χέρι του ίδιου γραμματικού τού Πατριαρχείου. Στάχωση δερμάτινη. Στο εξώφυλλο σε ετικέτα με γραφή μεταγενέστερη: «Καισαρείας έγγραφα Οίκουμεν. Πατριαρχείου ». Σέ άνάριθμο φ. 2Γ τής άρχής: «Καισαρείας». Σέ προσκεκολλημένο φ. στήν εμπρόσθια στάχωση μέ μολύβι, πιθανότατα άπό τόν Γ. Μαυροχαλυβίδη: «Ίον κώδικα τόν διέτρεξα σπουδαίος ιστορικά μά δέν έχει μεγάλο ένδιαφέρον γΐά τήν Καππαδοκία] μας». Σέ άνάριθμο φ. V τής άρχής: «'Ο κώδικας μελετήθηκε ξανά άπό τόν Γ. Μ[αυροχαλυβίδη] Γεννάρης 1858» (άπό παραδρομή, άντί 1958). Άπό τα περιεχόμενα άπόγραφα τού χειρογράφου, τά περισσότερα είναι δημοσιευμένα- άπό τά ανέκδοτα ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν έγγραφα πού σχετίζονται μέ τήν καραμανλίδικη μετάφραση τής «Ορθόδοξης Διδασκαλίας» του μητροπολίτη Πλάτωνος Μόσχας4 άπό τόν μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιο5. Στό σύνολό τους τά περιεχόμενα τού κώδικα ΓΑΚ 204 ανάγονται στα άκόλουθα έπί μέρους θέματα, πού άφοροϋν σέ πρόσωπα καί πράγματα άπό τήν οργάνωση καί δράση τής Κ.Ε. καί συμπίπτουν μέ άντίστοιχα θέματα διαλαμβανόμενα στον κώδικα 69 τού Μουσείου Μπενάκη. 1. Οί δύο γνωστές πατριαρχικές έγκύκλιοι Γρηγορίου ΣΤ' πού άναφέρονται στήν οργάνωση συστηματικής άντιδράσεως των ορθοδόξων για τήν άντιμετώπιση τού άσκούμενου άπό μέρους των ετεροδόξων ιεραποστόλων προσηλυτισμού6. 2. Άλ- 4. Γιά τόν Πλάτωνα Μόσχας (κατά κόσμον Πέτρος Γκεόργκιεβιτς Λέβτσιν, ), βλ. «ΘΗΕ» 10, στ Για τις έλληνικές μεταφράσεις της κατηχήσεως, βλ. Κ. Σ. Παπαδόπουλος, ί.ά., σ. 435 σημ. 1. Γιά τήν καραμανλίδικη μετάφραση του Παϊσίου, βλ. S. Salaville-Eug. Dalleggio, Karamanlidika... I, , Athènes 1958, σσ Άπό τά Φάρασα ( ), ήγούμενος στή μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών άπό τό 1805, μητροπολίτης Καισαρείας άπό τό 1832 ώς τό 1871, βλ. Άν. Μ. Λεβίδης, 'Ιστορικόν δοκίμιον... Έν Άθήναις 1885, σσ Ίω. Ίωαννίδης, Μητροηολίται Καισαρείας καί διάφοροι πληροφορίαι. Έτυπώθη άδείμ τοΰ 'Υψηλού 'Υπουργείου τής Παιδείας, Έν Κωνσταντινουπόλει (μετάφραση του Χρ. Τουργούτη 1958 άπό τά καραμανλίδικα, δακτυλογραφημένο στό ΚΜΣ), σσ Ί. Κάλφογλου, Ή μονή Φλαβιανών, Κωνσταντινούπολη 1898 (μετάφραση Χρ. Τουργούτη καί Γ. Μαυροχαλυβίδη άπό τά καραμανλίδικα, Ιούλιος 1957, δακτυλογραφημένο στό ΚΜΣ), τόμ. I, σσ. 215 κ.έ., II, σσ. 364 κ.έ. Μαν. Ίω. Γεδεών, Άποσημειώματα χρονογράφου , Έν Άθήναις 1932, σ Φ. Δ. Άποστολόπουλος, «Τρία έγγραφα τοΰ κώδικα Ταβλουσούν τής Καππαδοκίας: 1 αύτοκρατορικό βεράτι καί 2 επιστολές τοΰ Παϊσίου, μητροπολίτη Καισαρείας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1 (1977), σσ , Είδοποίησις περί συστάσεως Επιτροπής Εκκλησιαστικής τε καί Πνευματικής- όριστική τών χρεών έκάστου τών τής Επιτροπής μελών καί παραινετική εις πάντας τούς ήμετέρους

3 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 131 ληλογραφία τοϋ πατριάρχη καί τής συνόδου, τής Κ.Ε., του Παϊσίου Καισαρείας, του μεγάλου πρωτοσυγκέλλου Αθανασίου καί τοΰ ίερομονάχου Λεοντίου σχετικά με την έγκριση τής καραμανλίδικης μεταφράσεως τής «Ορθόδοξης Διδασκαλίας» τοΰ Πλάτωνος Μόσχας άπό τον Παΐσιο7. 3. Αναφορές δύο επιφανών διδασκάλων τής Σμύρνης: α' τοΰ ίεροδιακόνου Νεοκλή Παπάζογλου προς τόν πατριάρχη, με αίτημα, μετά τή «λιποταξία» του άπό τό Ιερατικό σώμα, τήν άδεια να συνάψει γάμο, καί β ' τοΰ Βενεδίκτου Κωνσταντινίδη, μέλους τής τοπικής επιτροπής Σμύρνης, προς τήν Κ.Ε., μέ θέμα τήν έγκριση κατηχητικοΰ συγγράμματος του. Αντίστοιχες άπαντήσεις καί στις δύο επιστολές8. 4. Επιστολές καί άποσπάσματα σχετιζόμενα ορθοδόξους εις τήν ύπακοήν καί εύπείθειαν των έν αυτή διαφόρων διατάξεων (σσ. 1-7, Φεβρουάριος 1836). Δημοσιεύθηκε στο περ. Εύαγγελική Σάλπιγξ, Σύγγραμμα περιοδικόν θεολογικόν, ήθικόν, ιστορικόν, ύπό Γερμανού ΐεροκήρυκος, Έν Άθήναις, έκ τής τυπογραφίας Άνδρέου Κορόμηλά 1 (1836), σσ Αυτοτελής έκδοση (Κωνσταντινούπολη 1836), βλ. Δ.Σ. Γκίνης -Β.Γ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία , Α' , σ. 386, άρ "Ατιτλη περικοπή μέ θέμα όδηγίες τής Κ.Ε. προς τούς κατά τόπους μητροπολίτες γιά τήν παράδοση ή καταστροφή βιβλίων πού θεωρούνται κακόδοξα (σ. 7, Δεκέμβριος 1836). Εγκύκλιος έκκλησιαστική καί συνοδική έπιστολή, Παραινετική προς τούς άπανταχοΰ Ορθοδόξους εις αποφυγήν τών έπιπολαζουσών έτεροδιδασκαλιών έκδοθεΐσα καί διακηρυχθεΐσα παρά τοϋ Παναγιωτάτου καίθειοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου ΣΤ' καί τής περί αυτόν 'Ιερός Συνόδου, Έν Κωνσταντινουπόλει κατά τά Πατριαρχεία παρά Ά. Άργυράμμω,αωλζ' (σσ. 8-22). Αύτοτελεϊς εκδόσεις ( ), βλ. Δ.Σ. Γκίνης -Β.Γ. Μέξας, έ.ά., σ. 386, άρ. 2635, καί σ. 405, άρ Ανατυπώσεις καί μεταφράσεις, βλ. Κ. Μαμώνη, ε.ά., σ. 182 σημ Έπιστολή τοΰ άγιου γέροντος Καισαρείας προς τήν Αύτοϋ Παναγιότητα καί προς τήν 'Αγίαν Σύνοδον (σ. 23, ). Περικοπή έκ τοϋ γράμματος προς τόν μέγαν πρωτοσύγκελλον Αθανάσιον σταλέντος παρά τοΰ άγιου γέροντος Καισαρείας κύρ Παϊσίου (σσ , χωρίς ήμερομηνία). Διαταγή τοΰ Παναγιωτάτου προς τήν Επιτροπήν δπως διελθοΰσα τήν τοΰ άγιου Καισαρείας μετάφρασιν τής κατηχήσεως τοΰ Πλάτωνος εις τό τουρκικόν καί έγκύψασα έπιμελώς άπαντήση προς τήν Αϋτοΰ Παναγιότητα (σ. 24. Τό κείμενο λείπει). «Άπάντησις τής Επιτροπής προς τόν Παναγιώτατον καί προς τήν 'Ιερόν Σύνοδον» (σσ , χωρίς ήμερομηνία). Δημοσίευση μέ έλάχιστες άλλαγές καί ήμερομηνία , Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β, Έν Κωνσταντινουπόλει 1889, σσ «Τοΰ Παναγιωτάτου προς τόν άγιον Καισαρείας» (σσ , ). Δημοσίευση μέ ήμερομηνία καί προσθήκη ονομάτων συνοδικών μελών: Μαν. Ίω. Γεδεών, ε.ά., σσ Τοΰ γέροντος Καισαρείας προς τήν Παναγιότητά του (σσ , ). Έτερον γράμμα τοΰ άγιου Καισαρείας πρός τόν Λεόντιον (σ. 31, ). Διαταγή τοϋ Παναγιωτάτου προς τόν Λεόντων (σ. 31, Αύγουστος 1838). Άπάντησις τής Επιτροπής τή ύμετέρα πανσέπτφ καί προσκυνητή ήμΐν Αύτοϋ Παναγιότητι καί τή Ά για καί 'Ιερή Συνόδφ (σ. 32, χωρίς ήμερομηνία). 8. «Έπιστολή Βενεδίκτου Κωνσταντινίδου πρός τήν Επιτροπήν» (σσ , ). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σσ «Έτέρα τοΰ αύτοϋ» (σσ , [1838]). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, έ.ά., σ «Ή άπάντησις τής Επιτροπής πρός αυτόν» (σ. 34, Σεπτέμβριος 1838). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σσ «Γράμμα λιποτάκτου τίνος άπό ίεροδιακόνων πρός τόν πατριάρχην» (σ. 38, Υπογραφή Νεοκλή Παπάζογλου). Δημοσίευση: Κ. Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σσ «Έπιστολή πατριαρχική πρός τόν Σμύρνης πρός άπάντησιν τών προβαλλομένων έν τώ άνωτέρω γράμματι» (σσ , 1838). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, έ.ά., σσ

4 132 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ μέ τήν Εκκλησία τής Έπτανήσου στα χρόνια τής πρώτης πατριαρχίας του Γρηγορίου ΣΤ' καί ειδικότερα μέ τό «Περί συνοικεσίων» ζήτημα πού άνέκυψε μέ νομοσχέδιο τοΰ Ίονίου κράτους. Εγκύκλιος Γρηγορίου ΣΤ' κατά τής νεοελληνικής μεταφράσεως τής 'Αγίας Γραφής9. 5. Καθορισμός, σύμφωνα μέ τόν διοργανισμό τής Εκκλησίας, τού αντικειμένου τής (Αλληλοδιδακτικής μεθόδου («έλευθέρα άνάγνωσις των κοινών γραμμάτων») καί τής διδασκαλίας στα «ελληνικά σχολεία» (» έντεχνος τής γραμματικής διδασκαλία») Διαμαρτύρηση τής Κ.Ε. προς τόν πατριάρχη για τήν άλλοίωση τοΰ κειμένου καί τήν κακή εκτύπωση τής έκδόσεως των Μηναίων άπό τόν Ά. Κορόμηλά11. II. Ο ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ Ή ποιμαντορία τοΰ Παϊσίου σέ επαρχία τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου πού, εκτός άπό τήν άπώλεια τής γλώσσας, άντιμετώπιζε καί τόν κίνδυνο τής 9. «Επιστολή πατριαρχική καί συνοδική προς τούς άρχιερεϊς τής Ίονικής Έπτανήσου» (σσ , Αύγουστος 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά τής άγιας του Χρίστον Μεγάλης Εκκλησίας περί βαθμολογίας των συνοικεσίων... Ήδη πρώτον τύποις έκδοθέντα παρά τοΰ Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου καί τής περί Αυτόν 'Αγίας καί 'Ιερός Συνόδου, κατά τα Πατριαρχεία,αωλθ ', παρά Ά. καί Θ. Άργυράμμω, σσ Μαν. Ία>. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ (Νοέμβριος 1838). «Ή έπομένη πατριαρχική επιστολή συνοδεύει τήν άνωτέραν» (σσ , 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά ί.ά., σσ «Ή άνυπόγραφος άναφορά τοΰ Ιονίου κράτους περί του Νομοσχεδίου των συνοικεσίων» (σσ ). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ Γ. Α. Ράλλης καί Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων... τόμ. 5, Άθήνησιν 1855, σημ. 1. «Απόσπασμα τοΰ Νομοσχεδίου Πολίτικου Κωδικός διά τό ένωμένον Ίόνιον κράτος. Τίτλος ε'» (σσ ). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ «Άπόδειξις πατριαρχική προς τήν Κεντρικήν Πνευματικήν Επιτροπήν προς άκριβή θεωρίαν καί νόμιμον έπίκρισιν του ανωτέρω Νομοσχεδίου καί των προβαλλομένων παρά των Ίονικών Έπτανησίων περί τής συγκαταβάσεως τής έν τοϊς γάμοις βαθμολογίας«(σ. 50, Σεπτέμβριος 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά ί.ά., σσ «Άπάντησις τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής προς τόν Παναγιώτατον καί προς τήν Ίεράν Σύνοδον περί τής άνυπογράφου άναφοράς καί Νομοσχεδίου του Ίονίου κράτους» (σσ , ). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ «Επιστολή πατριαρχική καί συνοδική προς τούς Έπτανησίους περί βαθμολογίας των συνοικεσίων καί τού Νομοσχεδίου» (σσ , 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ «Τόμος περί συνοικεσίων» (σσ , ). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ Γ.Α. Ράλλης καί Μ. Ποτλής, ί.ά., τόμ. 5, σσ Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Α', Έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σσ Κατά τόν Γεδεών έκδόθηκε καί σέ ιδιαίτερο φυλλάδιο τό «Εγκύκλιος πατριαρχική καί συνοδική έπιστολή» (σσ , ). Δημοσίευση: Πρακτικά ί.ά., σσ Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ (μέ ήμερομηνία ). Βλ. καί γενικά, Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, «Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ' καί ή Εκκλησία τής Έπτανήσου», Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Επετηρίς 13 (1917), σσ Άτιτλο. Υπογράφουν τα μέλη τής Κ.Ε. (σ. 74, ). 11. Άτιτλο. 'Υπογράφουν τα μέλη τής Κ.Ε. (σσ , ).

5 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 133 ύποταγής στήν έτεροδοξία, θεωρήθηκε άπό τό Πατριαρχείο ιδιαίτερα σημαντική. Ή Κ.Ε. τον άπεκάλεσε «άλλον Παύλον»'2. Οί ξένοι ιεραπόστολοι, άλλοτε φανερά καί άλλοτε μέ δολιεύσεις, προσπαθούσαν να πλήξουν τήν ορθότητα καί άκεραιότητα «των άποστολικών καί συνοδικών κανόνων καί παραδόσεων»'2. «Ήέπιρροή τής επιβουλής» στήν επαρχία Καισαρείας προερχόταν κυρίως άπό τή Σμύρνη Μορφωμένοι 13 κληρικοί δέν υπήρχαν για να διαφωτίσουν τα πλήθη αντίθετα, ή άμάθεια καί ή άπαιδευσία ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά τού κλήρου. Ή πλειονότητα τού έλληνικοΰ πληθυσμού ήταν τουρκόφωνη. Ελάχιστοι γνώριζαν τήν ελληνική, άλλα καί αυτήν παρεφθαρμένη άκόμη καί ή γνώση τής τουρκικής ήταν ατελέστατη. Σχολεία ακατάρτιστα, έλλειψη προσαρμογής καί ομοφωνίας των διδασκάλων μέ τά ήθη των κατοίκων, άπροθυμία να γεφυρωθεΐ τό χάσμα, έλλειψη σταθερών μεθόδων διδασκαλίας, άπέκλειαν κάθε δυνατότητα γιά τήν προώθηση τής παιδείας15. Τό πρώτο βήμα τού Παϊσίου ήταν να μεταφράσει στά τουρκικά καί να διαβάσει στο ποίμνιό του εγκυκλίους πού άπέστειλε ό πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ' προς όλες τις επαρχίες, δχι μόνο τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, άλλα καί τών λοιπών πατριαρχικών θρόνων16. Γενικά ό Γρηγόριος ΣΤ' πίστευε καί διακήρυττε ότι ή μετάφραση τών Γραφών είναι άντίθετη «τού φρονήματος καί τής γνώμης τής Ορθοδόξου Εκκλησίας»17. Έτσι δέν ήταν δυνατό νά συμφωνήσει μέ τήν ιδέα τής μεταφράσεως κειμένων τής Γραφής στήν τουρκική γλώσσα, ιδέα στήν όποια άπέβλεπε μέ θέρμη ό Παΐσιος18. Μεταφράσεις τής 'Αγίας Γραφής είχαν ήδη κυκλοφορηθεί στήν επαρχία του κυρίως ή Βιβλική Εταιρία τού Λονδίνου στήν εκδοτική της δραστηριότητα είχε περιλάβει καί τήν έκδοση μεταφράσεων τής Βίβλου στήν τουρκική19. Στήν περιφέρεια Καισάρειας ή σχετική προμήθεια γινόταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Σμύρνη Κώδ. 60 Μουσείου Μπενάκη, φ. 751, Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 69ν, Δύο διδάσκαλοι άπό τό Έντουρλοΰκ, ό Ισαάκ Γιαγτζόγλους καί ό Γεώργιος Καρλόγλους, άναφέρονται δτι πρωτοστάτησαν γιά τή διάδοση του λουθηροκαλβινισμοΰ στήν έπαρχία Καισαρείας, κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 45ν, Ωστόσο καί οί δύο άναφέρονται στον πίνακα τών συνδρομητών στήν τυπωμένη τουρκική μετάφραση του Παϊσίου, ΤΟΓΡΟΥ ΤΑΝΙΓΝ ΤΑΛΙΜΙ (σέ άνάριθμη σελίδα στο τέλος του βιβλίου). 15. Ί. Κάλφογλου, ε.ά., τόμ. I, σσ. 126 κ.έ. 16. Πρβλ. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 46Γ, , φ. 47, , φ. 86ν, Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β, σσ Πρβλ. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 87Γ, Κ. Μαμώνη, ε.ά., σσ Richard Clogg, «Notes in some Karamanli books printed before », Μικρασιατικά Χρονικά 13 (1967), σσ Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 44ν, Αύτ., φ. 46Γ,

6 134 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΟΝΗ Ό ζήλος μέ τον όποιο ό Παΐσιος ένστερνίσθηκε τό νόημα των άπαγορευτικών, γιά τή διακίνηση τοΰ μισιοναρικοΰ εντύπου, διακηρύξεων τού Γρηγορίου ΣΤ' τον οδήγησε στήν άπόφαση να άναλάβει ό ίδιος μια σύντονη συγγραφική δράση. Δεν ήθελε να χάσει χρόνο. Κάλεσε τούς τουρκόφωνους συνεπαρχιώτες του, μετά άπό επίμονη παράκλησή τους, να παραδώσουν τά καραμανλίδικα άντίτυπα τής Καινής Διαθήκης πού κατείχαν, γιά να διορθώσει ενδεχόμενα λάθη τους καί να επιστρέφει έπειτα τά βιβλία στούς κατόχους τους21. Τό πράγμα δέν είναι άξιο απορίας σ αύτή άκριβώς τή χρονική περίοδο, κατά τήν όποια ή κυκλοφορία χειρογράφων βιβλίων πού διασφάλιζαν τό δόγμα μπορούσε να ύποκαταστήσει τό δογματικά άμφισβητούμενο έντυπο22. Δέν είναι γνωστό άν πραγματώθηκε ή σέ ποια κλίμακα πραγματώθηκε ή πρόταση τού Παϊσίου γιά τή διόρθωση ήδη τυπωμένων κειμένων τής Καινής Διαθήκης. Τό βέβαιο είναι ότι γιά τήν πνευματική διαπαιδαγώγηση των τουρκοφώνων τής έπαρχίας του στράφηκε σέ δύο δόκιμα κατηχητικά έργα, τά όποια καί μετέφρασε στήν τουρκική. Τό ένα άπό αυτά, τό «Ταμεΐον Ορθοδοξίας» τού Θεοφίλου Καμπανίας, άναθεωρημένο άπό τον Αθανάσιο Πάριο, άγνωστο γιά ποιο λόγο, δέν τυπώθηκε σέ μετάφραση Παϊσίου23. Τό δεύτερο είναι ή «Ορθόδοξη Διδασκαλία» ή «Επίτομη Χριστιανική Θεολογία», πού συνέθεσε τό 1765 ό ιερομόναχος, μετέπειτα άρχιμανδρίτης τής Αγίας Τριάδος καί τέλος μητροπολίτης Μόσχας, Πλάτων. Τό έργο αύτό ό Πλάτων τό είχε συνθέσει γιά τον διάδοχο τότε τοΰ ρωσικού θρόνου Παύλο, μετέπειτα τσάρο Παύλο Α' ( ). Ή κατήχηση τού Πλάτωνος δέν έθεωρεϊτο μόνον άνάγνωσμα έπωφελέστατο γιά κάθε ορθόδοξο, άλλα καί κατάλληλο να είσαχθεΐ, άλλοτε αύτούσιο, άλλοτε μεταπλασμένο (έπιτομές, διαμόρφωση σέ έρωταποκρίσεις), γιά τήν έκπαίδευση όλων των βαθμιδών24. Πολλές είναι οί μεταφράσεις του σέ όλες τις γλώσσες. Ό Παΐσιος έκρινε ότι ήταν αναγκαία ή μετάφραση αύτής άκριβώς τής κατηχητικής συγγραφής τού Πλάτωνος γιά τό ποίμνιό του, στο πνευμα 21. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 45ν, , φ. 86, , φ. 87Γ, Κ.Θ. Δημαράς, «Γύρω σέ μια κατήχηση, Κοραής καί Κωνσταντίνος Τυπάλδος. Αθησαύριστα κείμενα», Κερκυραικά Χρονικά, Δ ' Πανιόνιο Συνέδριο. Πρακτικά: τόμος Β ', Κέρκυρα, 26 (1982), σ Κ. Μαμώνη, ε.ά., σ Κακώς άποδόθηκε στον Παΐσιο Καισαρείας ή τουρκική μετάφραση του έργου Βιβλίον ψυχωφελέστατον τοΰ Νικοδήμου 'Αγιορείτου (Κωνσταντινούπολη 1835), βλ. Φ. Δ. Άποστολόπουλος, ε.ά., σ. 223, σημ. 18. Ή μετάφραση αύτή είναι έργο τού Παϊσίου άπό τό Έρκιλέτι, βλ. περιγραφή: S. Salaville - E. Dalleggio, ΐ.ά., σσ Αύτ., στο ευρετήριο, ταυτίζονται οί δύο Παΐσιοι, άπό όπου είναι φανερό δτι παρασύρθηκε ό Φ.Δ. Άποστολόπουλος. 'Η ταύτιση δέν είναι όρθή γιά δύο λόγους: α) Ό Παΐσιος Καισαρείας είχε γεννηθεί στα Φάρασα καί β) τό 1835 ήταν ήδη μητροπολίτης καί θά ύπέγραφε ώς μητροπολίτης, όπως στή μετάφραση τοΰ Πλάτωνος. 24. Β.Δ. Καλλίφρων, 'Εκκλησιαστικά ή ΕκκλησιαστικόνΔελτίον, Έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σσ

7 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 135 τικό καί ιδίως λεκτικό επίπεδο τοΰ όποιου προσπάθησε να προσαρμόσει το πρωτότυπο κείμενο- έτσι έπέφερε κάποιες μεταβολές, όπως άπλουστεύσεις, προσθαφαιρέσεις, για νά τό καταστήσει πιό εύληπτο. Οί δύο πρόλογοι τής τυπωμένης μεταφράσεως τοΰ Παϊσίου, προς τόν πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ' καί προς τόν άναγνώστη, άναφέρονται κυρίως στήν άνάγκη νά ένδυναμωθεΐ τό ορθόδοξο φρόνημα στήν επαρχία του, καί στις προσωπικές του προσπάθειες έπί τριάντα πέντε χρόνια γιά τήν επιτέλεση τοΰ σκοποΰ αύτοΰ25. III. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στον κώδικα 204 καταγράφονται έγγραφα, τά όποια διασώζουν ενδιαφέρουσες φάσεις άπό τή διαδικασία γιά τήν έγκριση τής μεταφράσεως κατά τό χρονικό διάστημα πού ορίζεται άπό τήν υποβολή τοΰ χειρογράφου στήν κρίση τής Κ.Ε. ( ) ως τήν τελική πατριαρχική συγκατάνευση καί τήν έκτύπωσή του ( ) Αρχικά ό Παΐσιος, σε επιστολή του προς τόν πατριάρχη καί τή σύνοδο, ζητώντας οικονομική ενίσχυση, με τήν έγγραφή συνδρομητών, γιά νά προωθήσει τήν έκδοση, έπεξηγεΐ τούς λόγους γιά τούς όποιους άνέλαβε τή μετάφραση κατηχητικού έργου: επειδή οί τουρκόφωνοι ομογενείς λαϊκοί καί κληρικοί δεν είχαν στήν καθομιλουμένη οθωμανική γλώσσα «κανεν σύγγραμμα περιεκτικόν τής άρχής καί τής προόδου τής ορθοδόξου ημών πίστεως καί των ερμηνειών τών ιερών αύτή[ς] μυστηρίων καί τοΰ θείου νόμου καί τών εντολών εύρίσκονται εις εν χάος εσφαλμένων ιδεών καί προλήψεων καί εις μέγιστον βαθμόν τής κακοηθείας τε καί δεισιδαιμονίας...»21. Θεωρεί έργο τής θείας πρόνοιας τή διάσωση τοΰ χριστιανισμού στούς τουρκογλώσσους αύτούς. Πολλοί όμως, γράφει, «έστερημένοι τής άληθοΰς γνώσεως τής άρχής καί προόδου τής άμωμήτου ημών πίστεως... ζώσιν ή ώς άλογα ζώα ή ώς άθρησκοι καί οΰτω δυστυχοΰντες κατ άμφω άπόλλυνται». Σύμφωνα μέ τή διαπίστωση προκρίτων «εκκλησιαστικών καί πολιτικών» πού έπισκέφθηκαν πριν μερικά χρόνια διάφορες μικρασιατικές έπαρχίες, ή άγνοια τών άρχών καί τών ερμηνειών τής ορθόδοξης διδασκαλίας ήταν σ αυτούς πρόξενος δυστυχίας. Έτσι θεώρησε χρέος του τή μεταφορά «εις τήν συνήθη αύτοΐς διάλεκτον» τοΰ ίεροΰ τούτου βιβλίου28. Σε 25. S. Salaville - E. Dalleggio, Ι.ά., σσ Δίνεται ή ήμερομηνία έγκρίσειος πού άναφέρεται στήν τυπωμένη μετάφραση του Παϊσίου, ΤΟΓΡΟΥ ΤΑΝΙΓΝ ΤΑΛΙΜΙ , σ. β', έπειδή ή τελική έγκριση στο χειρόγραφο (σ. 32) είναι άχρονολόγητη. Βλ. καί Μαν. Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί εφημερίδες... Εν Άθήναις 1936, σ Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 23, Αύτ.

8 136 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ έπιστολή του προς τον μέγα πρωτοσύγκελλο Αθανάσιο έκθέτει τον τρόπο με τον όποιο έργάσθηκε. Σχετικά μέ τις μεταβολές πού έπέφερε, αναφέρει δτι παρέλειψε τις υποσημειώσεις, οι όποιες, όπως καί τα προλεγόμενα, δεν υπήρχαν στο πρωτότυπο σέ ρωσική γλώσσα κείμενο, αλλά είχαν προστεθεί από μεταγενέστερους μεταφραστές ή έκδοτες. Πολλές, γράφει, ήταν οί επεμβάσεις του στά προλεγόμενα, πού δέν παρέβλαπταν όμως «τον νοΰν τής ΰλης», ελάχιστες δέ, καί σέ μερικά μόνο σημεία, στο κείμενο29. Δέν παρεξέκλινε άπό τά νοήματα άλλά άπέβλεπε «εις μόνον το εΰληπτον καί εΰγνωστον» αύτών καί έξέφραζε τέλος τήν επιθυμία να τυπωθεί ή μετάφραση όπως άκριβώς τήν έγραψε «χωρίς νά βάλη κάλαμον άλλος τις είς κανέν μέρος αυτής»30. Τό χειρόγραφο όμως έπρεπε νά περάσει άπό τον έλεγχο τής Κ.Ε., ή όποια διατάχθηκε άπό τον πατριάρχη νά προχωρήσει στο έργο της31. Πράγματι ή Κ.Ε., μέ τή συνεργασία των τουρκομαθών ιεροδιδασκάλων Λεοντίου, Ιωσήφ καί Σωφρονίου, συνέταξε σχετική άναφορά καί τήν υπέβαλε στον πατριάρχη32. Οί τρεις ιεροδιδάσκαλοι πρώτα μετέφρασαν στή νεοελληνική ό καθένας χωριστά τά ίδια άποσπάσματα άπό τό καραμανλίδικο κείμενο τού Παϊσίου καί ύστερα τά συνέκριναν γιά νά δουν αν είναι σύμφωνα μεταξύ τους. Μετά τή διαπίστωση ότι τά άποσπάσματα πράγματι συμφωνούσαν μεταξύ τους καί επομένως «πιστώς μετεφράσθησαν», προχώρησαν καί στήν παραβολή μέ τό κείμενο τού Πλάτωνος33 (σέ ελληνική μετάφραση, όπως άναφέρεται ρητά, τού Κωνσταντίου τού άπό Σιναίου)34. Μέ τήν παραβολή 29. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 23. Για τον Αθανάσιο, βλ. Άν. Μ. Λεβίδης, Πραγματεία περί πολιτισμού... Ζινζίντερε 1899 (δακτυλογραφημένο στο ΚΜΣ), σσ Κώδ. ΓΑΚ 204, σσ Κώδ. ΓΑΚ 204, σ Κώδ. ΓΑΚ 204, σσ Μαν. Ίιο. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ Γιά τον Λεόντιο, βλ. Μαν. Ίω. Γεδεών, «Λεόντιος ό Καισαρεός», Μικρασιατικά Χρονικά 1 (1938), σσ Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σ Είναι διαφορετικό πρόσωπο άπό τον Λεόντιο πού είχε ιδρύσει στή μονή του Τιμίου Προδρόμου τυπογραφείο, βλ. Ί. Κάλφογλου, ε.ά., II, σσ Ό Ιωσήφ πιθανό νά είναι ό συγγραφέας τής άκολουθίας τού Αγίου Ίωάννου τού Ρώσου, βλ. S. Salaville - E. Dalleggio, ε.ά., σ Γιά τον Σωφρόνιο [Χατζη- Ασλάνογλου], βλ. Σ. Ά. Χουδαβερδόγλου - Θεόδοτος, «Ή τουρκόφωνος έλληνική φιλολογία, », Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 7 (1930), σ. 303, σημ. 2. Εκδόσεις μεταφράσεων σέ τουρκική γλώσσα του Σωφρονίου, βλ. S. Salaville - Ε. Dalleggio, ε.ά., σσ , Evangelia Balta, Karamanlidika Additions ( ). Bibliographie analytique, Athènes 1987, σσ Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 25. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σ Είναι μάλλον βέβαιο δτι τήν ίδια έλληνική μετάφραση του Κωνσταντίου χρησιμοποίησε καί ό Παΐσιος. Στήν άπάντηση τής Κ.Ε. προς τόν πατριάρχη γράφεται δτι ή μετάφραση του Παϊσίου στήν τουρκική έγινε «.άπό τής τρίτης έκδόσεως τής Ίεράς Κατηχήσεως του άοιδίμου Πλάτωνος Μόσχας τής έν τφ Πατριαρχείου τυπογραφείφ τυπωθείσης» (Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 32). Αύτή ή τρίτη έκδοση πρέπει, νομίζω,

9 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 137 αύτή άποδεικνυόταν ότι «ή εις τό τουρκικόν γενομένη μετάφρασις παρά τοΰ άγιου Καισαρείας δεν είναι πολλαχώς σύμφωνος μέ τον συγγραφέα Πλάτωνα»35 έτσι, κατά τήν Κ.Ε., δεν μπορούσε να όνομασθεΐ ούτε μετάφραση ούτε παράφραση. 'Ορισμένα χωρία απομακρύνονταν «άπό τήν άληθή έννοιαν τών πραγμάτων»- γι αύτό έπρεπε νά γίνει νέα επεξεργασία άπό τον ίδιο τον Παΐσιο καί νά επιθεωρηθεί πάλι άπό άνδρες έμπειρους στην τουρκική γλώσσα καί στα έκκλησιαστικά36. 'Υπό τήν επήρεια τής κριτικής πού διατύπωσε ή Κ.Ε., ό Γρηγόριος έγραψε προς τον Παΐσιο. Δεν άρνεΐται ότι ή μετάφραση ήταν άναγκαία γιά όλους τούς ορθοδόξους γενικά τής Μικράς Ασίας, αλλά δεν ήταν παραδεκτή, εφόσον δεν άποτελούσε πιστή άπόδοση τοΰ πρωτοτύπου Σε άπάντηση προς τόν πατριάρχη ό Παΐσιος εκφράζει τή λύπη του γιά τήν άναβολή τής έκδόσεως καί διευκρινίζει ότι ή μετάφραση ήταν σύμφωνη μέ τό πνεύμα καί τις γνώσεις τών τουρκογλώσσων ομογενών τής Μικρός Ασίας. Παραδέχεται ότι «κατά μόνους τούς κανόνας τής μεταφράσεως καί παραφράσεως» έχουν δίκαιο οί διδάσκαλοι πού άνέλαβαν «τήν έπιθεώρησιν καί έπίκρισιν τοΰ ποΰ μεν μεταφρασθέντος, ποΰ δε έρανισθέντος» μεταφραστικού του έργου. Άποφαίνεται δε κατηγορηματικά: «καί αυτοί οί ίδιοι ούτως ήθελον μορφώσει τό βιβλίον τούτο, παραβάντες όλους τούς κανόνας, αν έγνώριζον τό πνεύμα καί τόν βαθμόν τής γνώσεως τών χριστιανών δι οΰς ούτως εσχηματίσθη τό βιβλίον καί αν εβλεπον τήν είς αυτούς άνάγκην αυτού τοΰ συγγράμματος ώς έγώ»ί%. Αναφέρει άκόμη ότι τοΰ ήταν εύκολότερο νά δώσει μία κατά λέξη μετάφραση, πού δέ θά μπορούσε όμως νά γίνει κατανοητή «άπό πάντη άδαεΐς καί άμυήτους Καππαδόκας, Ποντίους, Νεοκαισαρεΐς, Παφλαγόνας, Γαλάτας, Λυκαονεϊς, Πισιδίους, Βιθυνίους καί Ίωνας μέ τήν άπαράλλακτονμετάφρασιν καί τήν τάξιν τοΰ πρωτοτύπου»39. Δικαιώνει τούς κριτές καί επικριτές μόνο γιά τήν πρόταση πού προβάλλουν, ότι, εφόσον δέν τηρούνται οί μεταφραστικοί κανόνες, τό βιβλίο δέν πρέπει νά όνομασθεΐ μετάφραση, υποδεικνύει δέ τόν προσφορότερο τίτλο: «Βιβλίον ορθόδοξον όνομαζόμενον έκλογή καί εκθεσις τών νοημάτων τής Ορθοδόξου Διδασκανά συσχετισθεΐ μέ τήν άνώνυμη μετάφραση (1835) ποΰ ό Κ.Σ. Παπαδόπουλος άπέδωσε στόν Κωνστάντιο (ε.ά., σ. 435, σημ. I), άντί του Κοραή (Δ.Σ. Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, σ. 373, άρ. 2540). Στον πρόλογό του ό άνώνυμος μεταφραστής γράφει δτι ή μετάφρασή του έρχεται «τρίτον είς φως», μετά τήν πρώτη έκδοση τής Λειψίας καί τή δεύτερη τής Βιέννης ( Ορθόδοξος Διδασκαλία... Έν Κωνσταντινουπόλει 1835, σ. 32). 35. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 25. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β-, σ Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 26. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β", σσ Κώδ. ΓΑΚ 204, σσ , Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 28, Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 30,

10 138 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ λίας τού άοιδίμου Πλάτωνος εις οθωμανικήν διάλεκτον...»40. Προτείνει άκόμη το βιβλίο, πριν άπό τήν εκτύπωση, να άναθεωρηθεΐ άπό τον Λεόντιο «εις μόνον τό λεκτικόν, ϊνα μή τυπωθή καμμία παραδρομή των άντιγραφέων», επειδή ό ίδιος δεν διέθετε τον άπαιτούμενο για τήν άναθεώρηση χρόνο. Κοινοποιεί επίσης τήν πρόθεσή του να μεταφράσει καί «άλλα έκκλησιαστικά συγγράμματα άναγκαΐα κατά τήν ένεστώσαν εποχήν εις τούς αυτούς άλλογλώσσους ομογενείς, φυλάξας όλους τούς κανόνας τής μεταφράσεως»41. Ή πρόταση τού Παϊσίου είσακούσθηκε άπό τό Πατριαρχείο. 'Ο Λεόντιος ήλθε στήν Κωνσταντινούπολη για να έπιτελέσει τόν σκοπό για τον όποιο κλήθηκε. 'Ο Παΐσιος θέλησε να ένημερώσει καί αυτόν για τόν τρόπο πού άκολούθησε στήν εργασία του, μέ σκοπό τή διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών στή σύνοδο καί στήν Κ.Ε. Στήν επιστολή του προς τόν Λεόντιο άναφέρεται καί πάλι στις μεταφραστικές του τροποποιήσεις καί στήν αιτιολόγησή τους: «Ήμετάφρασις ημών, έάν καί έχη προσθαφαιρέσεις καί μεταβολάς τινας ώς επί τό πλεΐστον μεν εις τά προλεγόμενα τά όποια δεν είναι τού συγγραφέως, άλλ έκδοτου τινός, όλίγας δε καί εις τό κείμενον καί τάς επεξηγήσεις του συγγραφέως, δεν άφίσταται δ όμως τελείως άπό τά ουσιώδη νοήματα καί ότι, κατά τόν βαθμόν τής γνώσεως καί κατά τό πνεύμα των εν τή Μικρά Ασία ευρισκομένων όθωμανογλώσσων ορθοδόξων ομογενών, ούτως έπρεπε νάμεταφρασθή τό ιερόν τούτο καί υψηλόν θεολογικόν\$ιβλίον] καί ότι άλλως πως άδύνατον είναι νά νοηθή άπό τούς απλούς καί αμαθείς ομογενείς τού θέματος τούτου»42. Ό πατριάρχης σέ επίσημη εντολή του προς τόν Λεόντιο τόν εξουσιοδότησε νά διεξέλθει τό σύγγραμμα καί νά ελέγξει «μετ έπιστασίας τόσον τά νοήματα όσον καί τήν φράσιν καί λέξιν» καί γενικά νά προβεΐ σέ «λεπτομερή έρευναν, καθώς άπαιτεΐ τοιούτου θεολογικοΰ πονήματος ή ύλη» τέλος τόν καλοΰσε νά κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις του καί στα λοιπά μέλη τής Κ.Ε.43, ή όποια διατύπωσε τήν τελική της κρίση, άφοΰ έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις πού είχαν έπισημανθεϊ άπό τόν Λεόντιο. «...Καί δή συνελθόντες εις εν αυτός ούτος ό κύρ Λεόντιος καί ό εν ίεροδιδασκάλοις κύρ Ιωσήφ καί αίδεσιμώτατος έν ίερεύσι κύρ Σωφρόνιος, οί τών τουρκικών καλώς είδότες διάλεκτον, καί τά λοιπά τής εκκλησιαστικής έπιτροπής μέλη, καί έ πιστήσαντες πάσαν τήν προσοχήν ημών εις τά άπό τής άναγνώσεως σημειωθέντα υπό τού κύρ Λεοντίου άπαντα, διήλθομεν αυτά μετά πάσης τής δυνατής έπιμελείας, παρατηροΰντες εν έκαστον αυτών άκριβώς κατά τε λέξιν καί φράσιν, έπισκεπτόμενοι αυτών ού μόνον τό λεκτικόν, άλλά καί τό πραγματικό. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 30, Αϋτ., ό τίτλος στα καραμανλίδικα. 41. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 30, Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 31, Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 31, Αϋγουστος 1838.

11 Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 139 κόν δι δ κατά τήνάκριβή καί έσκεμμένην άναθεώρησιν ταύτην των σημειωθέντων καί παρ αύτοΰ διορθωθέντων, το σύγγραμμα οντω διορθωθέν καί μήτε τής κυριολεξίας άπομακρυνόμενον, μήτε τή καθ αυτό έννοια του συγγραφέως καί τής άπαιτουμένης σαφήνειας εις τήν τών λεγομένων εύκολωτέραν κατάληψιν, κατά τάς κατά μέρος ημών σημειώσεις άφιστάμενον, ημείς μηδεμίαν δλως έν αύτω μεταβολήν ποιησάμενοι ούτε εις τήν καθόλου τοΰ λόγου υφήν ούτε εις τήν διάταξιν καθ ήν ή Αύτοΰ Σεβασμιότης ένέκρινεν ϊνα έκθέση τήν κατηχητικήν ταύτην διδασκαλίαν είς εύληπτοτέραν, ώς λέγει, των έν αυτή περιεχομένων ερμηνείαν καί των μελλόντων άναγινώσκειν έκείνων λαών πληρεστέραν κατάληψιν, έκρίναμεν ϊνα διά τοΰ τύπου έκδοθή... Οϋτω θεωρηθεΐσα, ούδένετι περιέχει ούτε τοϊς ίεροϊς δόγμασινέναντίον ούτε τής ηθικής τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου άσύμφωνον καί άπαδον ούτε πολιτικώς ούδαμώς άντιβαϊνον. Δι δ καί ούδέν τό κωλΰον καί διά τοΰ τύπου ταύτην έκδοθήναι υπό υπογραφήν: Ιερά Κατήχησις εϊτουν Ορθόδοξος Διδασκαλία τής πίστεως άπό τής τοΰ αοιδίμου Πλάτωνος Μόσχας συναθροισθείσα και μορφωθεΐσα καί είς τήν τουρκικήν διάλεκτονμετενεχθεΐσα υπό τοΰ σεβασμιωτάτου γέροντος άγιου Καισαρείας κύρ Παϊσίου είςχρήσιν τών έν τή Μικρά Ασία ορθοδόξων χριστιανών ου ένεκα καί ύπογραφόμεθα... ό Ίωαννίνων Ίωαννίκιος, ό π[ρώην] Μβεσημβρίας] Σαμουήλ, ό Συνόδων Βενιαμίν, Ευσέβιος ίεροδιδ., Λεόντιος ιερομόναχος, Διονύσιος ιερομόναχος, Ιωσήφ ίεροδιδ., Σωφρόνιος ίεροδ., Γρηγόριος μοναχός»*4. Μετά τήν εκτύπωση τοϋ βιβλίου, ό πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ' ένδιαφέρθηκε για τή διάδοσή του σε όλες τις τουρκόφωνες περιφέρειες. Με επιστολή του τό Νοέμβριο τοΰ 1839 κάλεσε τούς μητροπολίτες Άμασείας, Πισιδίας, Νεοκαισαρείας καί Φιλαδέλφειας να φροντίσουν για τή διανομή τής μεταφράσεως στους χριστιανούς τής περιφέρειάς τους. Ό Παΐσιος άπέστειλε σε κάθε μία άπό τις περιφέρειες αύτές όσα άντίτυπα είχε εγκρίνει ό ίδιος Άπό όλη τή διαδικασία για τήν τελική έγκριση τής μεταφράσεως τοΰ Παϊσίου άπό τό Πατριαρχείο, πέρα άπό τις επί μέρους παρατηρήσεις ή καί άντιρρήσεις πού θά είχε κανείς νά προβάλει για τήν έπακρη αύστηρότητα καί σχολαστικότητα με τήν όποια λειτουργοΰσε ή Κ.Ε., συνάγεται ένα βέβαιο συμπέρασμα. Τό Πατριαρχείο άπό τό 1836 δεν άσκεΐ μόνο έλεγχο αυστηρό στα διάφορα μισιοναρικά έντυπα, άλλα καί σέ έργα πού άπέβλεπαν στή στήριξη τής ορθοδοξίας καί μάλιστα συγγραφέων στενά σ αύτό προσκειμένων. Λίγο προγενέστερα, ή ίδια αύστηρότητα είχε έπιδειχθεΐ σέ λόγιους όπως ό Νεόφυτος Δούκας, ό Τλαρίων καί ό Κ. Τυπάλδος46. Ή περίπτω 44. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ Κ. Μαμώνη, «Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ό Κοραϊσμός», Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής καί Χίος» (Χίος, Μαΐου 1983, τόμος Β'), Αθήνα 1985, σσ

12 140 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ ση του Παϊσίου είναι χαρακτηριστική. Ανώτερος κληρικός, μέ δοκιμασμένη άφοσίωση στο ποίμνιό του, άπό τούς πιό έμπιστους συνεργάτες του Γρηγορίου ΣΤ', αντιμετώπισε τήν αυστηρότητα τής πατριαρχικής κριτικής στήν οποία αναγκάσθηκε νά άντιτάξει κατά κάποιο τρόπο τήν άπολογία του.

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 7 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 7 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των

Το θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι σήμερα είναι εκείνο της διδασκαλίας εις τα σχολεία μας του μαθήματος των ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Συνοδικόν Μέγαρον, 27 Iουνίου 2017 Σεβασμιώτατοι άγιοι αδελφοί Αρχιερείς, Οφείλουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23

Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 7 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 23 Μ Ε Ρ Ο Σ Α Όψεις σχέσεων κράτους και εκκλησίας προ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Παΐσιος Β Καισαρείας

Παΐσιος Β Καισαρείας Για παραπομπή : Σταματόπουλος Δημήτριος,, 2002, Περίληψη : Κληρικός από τα Φάρασα της Καππαδοκίας. Διετέλεσε ηγούμενος της μονής Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε και μητροπολίτης Καισαρείας από το 1832

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κολλυβάδες και Νεοµάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου Ενότητα 8: Oι οµάδες των Νεοµαρτύρων Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙI

Χριστιανική Γραμματεία ΙI Χριστιανική Γραμματεία ΙI Ενότητα 1: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης.

Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Ο Μέγας Αθανάσιος: ανυποχώρητος αγωνιστής της ορθής πίστης. Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 7: ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 12 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 12 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 8.09.16) - Αριθµ. Σελ.: 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Ώρες Διδασκαλίας Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896.

«Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. «Εθνικό Πανεπιστήμιο» Χαρακτικό του Αιμίλιου Προσαλέντη, 1896. Θεολογική Σχολή Στιγμές από την ιστορία των 100 πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Το Διάταγμα της συστάσεως του Οθώνειου Πανεπιστημίου, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Βελουδία Σιδέρη Παπαδοπούλου Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Καθηγήτρια Υπεύθυνη Συντονιστής του Προγράμματος Σπουδών

Βιογραφικό. Βελουδία Σιδέρη Παπαδοπούλου Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Καθηγήτρια Υπεύθυνη Συντονιστής του Προγράμματος Σπουδών Βιογραφικό Βελουδία Σιδέρη Παπαδοπούλου Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Υπεύθυνη Συντονιστής του Προγράμματος Σπουδών Προφίλ: Η Δρ. Βελουδία Σιδέρη Παπαδοπούλου, Τακτική του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ )

Κεφάλαιο 5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 4 η Ενότητα «Η Ελλάδα στον 19 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 5 Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακµαία ελληνικά κέντρα (σελ. 166 169) Με το πρωτόκολλο που υπέγραψαν στο Λονδίνο οι Μεγάλες υνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 253 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ

ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 253 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 253 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γ' ΕΡΓΑ Ο Φ. ΗΛΙΟΥ ΣΤΙΣ Προσθήκες της ελληνικής βιβλιογραφίας του παραθέτει έναν πίνακα με

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Γ (15 ος -19 ος αιώνας). Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία. Ενότητα 1-Γ Α6: Εικονομαχία ( ) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

Χριστιανική Γραμματεία. Ενότητα 1-Γ Α6: Εικονομαχία ( ) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-Γ Α6: Εικονομαχία (727-843) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 11: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Αριθµ. Σελ.: 6) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.02.2017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.05.2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00403

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 1-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α ΕΤΟΣ Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A12: Μικρασιάτες, Παλαιστίνιοι και Αντιοχειανοί Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ... Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, και 3 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, κατά τη διδασκαλία του Χριστιανισμού, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή;

Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 7: Μέση βυζαντινή περίοδος: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Ιωσήφ Γενέσιος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορές. του David Batty. Οδηγός Μελέτης. Έκδοση 5

Συμπεριφορές. του David Batty. Οδηγός Μελέτης. Έκδοση 5 Συμπεριφορές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Συμπεριφορές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική μετάφραση της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 1: Η Καινή Διαθήκη: Η σχέση της με την Παλαιά Διαθήκη και η θέση της στη ζωή της Εκκλησίας. Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «πανεπιστήμονες». Και οι τρεις ασχολήθηκαν με τη ρητορική, αλλά γενικά γνώριζαν πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, όπως

πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «πανεπιστήμονες». Και οι τρεις ασχολήθηκαν με τη ρητορική, αλλά γενικά γνώριζαν πολλά και διαφορετικά αντικείμενα, όπως Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της περιοχής μας, Η παρουσία μας σήμερα στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων

Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων ~.. '. 'W t ο ΜΗΤΡοnΟλlΤΗC λθμθcου Πρός τήν Αγίαν καί Ίεράν Σύνοδον της άγιωτάτης Έκκλησίας της Κύπρου. Μακαριώτατε, αγιοι αδελφοί, 'Έλαβα τά κείμενα πού εγκρίθηκαν ώς αποφάσεις των διαφόρων Προσυνοδικων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 31/1/2012 Α-Λ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 31/1/2012 Α-Λ Εξάμηνο Α Μαθηματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- 31/1/2012 Τρίτη 9:00 Γραφείο Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- 1/2/2012 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 6: Α και Β Θεσσαλονικείς. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες

Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες Γνωστική Ψυχολογία: Οι ανώτερες γνωστικές διεργασίες ΤΟΠΟΣ Επιστημονικές Εκδόσεις Επιμέλεια-Διόρθωση: Μαρία Αποστολοπούλου Εξώφυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2014 Εκδόσεις Τόπος & Νίκος Μακρής, Μπετίνα Ντάβου, Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα