ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 11-2-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:15975 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ρέππος Τηλ. : Fax : E- mail : Web site : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ H Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) για την κάλυψη αναγκών του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους». O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη του : 1. Την αριθμ. 57/2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πιστώσεων ποσών, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Βόλου. 2. Την 819/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου για την έγκριση της «Παροχής υπηρεσιών σίτισης (catering) για την κάλυψη αναγκών του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου έτους 2014». 3. Την με αριθμό 69/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού της αναφερόμενης παροχής υπηρεσιών. 4. Την αριθμ. 55/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η αρμόδια επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 5. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων & προμηθειών των ΟΤΑ» και του Ν. 3463/2006 Δ. Κ. Κ., όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), του Ξενώνα Κακοποιημένων γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και των δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου διάρκειας ενός (1) έτους», με ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους ,16, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. A P Θ P O Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/2/2014, ημέρα Δευτέρα, στο δημοτικό κατάστημα Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11.00, όπου και θα εξετασθούν ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της 1 ο

2 Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Βόλου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 55/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αφορά το έτος Αφού λήξει η αναφερόμενη στη διακήρυξη ώρα, η επιτροπή προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση των προσφορών. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την τριμελή επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό (άρθρο 7 της παρούσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ.28/1980). Αφού λήξει η αναφερόμενη στην διακήρυξη ώρα, λήγει και η παράδοση των προσφορών (αναγράφεται αυτό στα πρακτικά) απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Η ίδια επιτροπή γνωμοδοτεί για την αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού καθώς επίσης και για κάθε θέμα που θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή βεβαιώνεται από την επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία γνωματεύει με βάση τα κριτήρια που υπάρχουν στη διακήρυξη και στη μελέτη. Το αρμόδιο όργανο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Οικονομική Επιτροπή, δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί την γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, κατόπιν εισήγησής της. Σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης της συνεδρίασης λόγω κωλύματος η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται χωρίς καινούργια δημοσίευση για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ε. Δ. Δ, που θα γίνει στις 25/2/2014, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο χώρο του Δημαρχείου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και την ίδια ώρα. Για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, υπεύθυνος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλέφωνο επικοινωνίας: , φαξ: Α P Θ P O 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια και η εκτέλεση των εργασιών διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 1) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 2) Του Ν.3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα. 3) Της 2/2037/ Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/ ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5) Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» κι άλλες διατάξεις». 6) Την εγκύκλιο με αριθμ /11/ του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία έγινε αποδεκτή η αριθμ. 204/10 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 7) Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 8) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. A P Θ P O 3ο Προϋπολογισμός προσφοράς Ο προϋπολογισμός προσφοράς έχει υπολογιστεί ενδεικτικά ως εξής: α) το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών έχει προϋπολογίσει πίστωση ,85 και για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης πίστωση ,87, και β) η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας για τη σίτιση των δομών της έχει προϋπολογίσει πίστωση ,45, δηλαδή ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, ο οποίος είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές και το τιμολόγιο μελέτης, ανέρχεται στο ποσό των ,16, για την σίτιση (catering) όλων των παραπάνω δομών του Δήμου Βόλου και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλου.

3 Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου έτους 2014 που είναι σε ισχύ, στο σκέλος των εξόδων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: για τις δομές κοινωνικής προστασίας, για τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), και για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και θα γίνει η αναγκαία πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έτους 2015 στους ίδιους Κ.Α. με τα απαιτούμενα ποσά και η ανάληψη υποχρέωσης των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ισχύ του προϋπολογισμού του έτους 2015.Η χρονική διάρκεια της παροχής ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. A P Θ P O 4ο Εγγυήσεις Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (4.282,36), δηλαδή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, με τον ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα λήγει με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών σίτισης και θα κατατίθεται μαζί με την υπογραφή της σύμβασης. A P Θ P O 5ο Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχες υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας και σε περίπτωση που έχουν εκτελέσει αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες σε άλλους ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή θα πρέπει να προσκομίσουν συμβάσεις, πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και σχετικές βεβαιώσεις. A P Θ P O 6ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν τις απαιτούμενες παρεχόμενες εργασίες τους, που καθορίζονται από τους νόμους, θα είναι σε ισχύ και θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού το προσωπικό που πρόκειται να προσλάβει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. Οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζόμενου στην οποία ανήκουν, καθώς και η κατά το τρέχον έτος άσκηση αυτού, ή πιστοποιητικό επαγγελματικής οργάνωσης, για την συνάφεια του επαγγέλματός τους. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, άρθρο 8 Π.Δ. 118/2007, μαζί με την προσφορά τους, και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Οι Έλληνες πολίτες : 1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή.

4 Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, ή προσκόμιση βεβαίωσης ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα του Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ Β). 2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε επίσημα επικυρωμένο αντίγραφο. 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία. 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται: ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των δημοπρατούμενων εργασιών, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα αυτών, και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. ο χρόνος έναρξης/εκτέλεσης των εργασιών του έργου. ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κ.λ.π.), αν χρειαστεί. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού, εάν υπόκειται. ότι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχο ή αντίστοιχα έργο/ έργα και το/ τα έχουν ολοκληρώσει ή το/ τα εκτελούν ικανοποιητικά. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούμενου εξοπλισμού σε χρόνο και τόπο που θα τους ζητηθεί από τον Δήμο. 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα εμφανίζεται ονομαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στις ανωτέρω δομές του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης και για το οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση. Η εργασιακή τους σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, στα αρμόδια όργανα ελέγχου κάθε φορέα του Δημοσίου, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου κάθε κατηγορίας εργασιών και ο Δήμος Βόλου δεν φέρει καμία ευθύνη, από την μη τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων και διαδικασιών που άπτονται όλων των παραπάνω. Η μη τήρηση του όρου επιφέρει ποινή αποκλεισμού. 9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται σε πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, μηχανικός, και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των γευμάτων, από τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης των εργασιών. Β) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 2) ΦΕΚ σύστασης εταιρίας

5 3) Όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού Γ) Οι συνεταιρισμοί ενώσεις κοινοπραξίες 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) κατά περίπτωση για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση συνεταιρισμό ή κοινοπραξία. 2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα. Οι εταιρείες δεν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από την διακήρυξη. Σε αυτή την διακήρυξη προβλέπεται υποχρέωση υποβολής από τους διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας, για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός, που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητάς τους. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να τα αντικατασταθούν με ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικά πρόσωπα (Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί) ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 1) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει τα προς κατανάλωση φαγητά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλου με δικά του έξοδα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης για κάθε ημέρα, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά. 2) Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 3) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η χώρα προέλευσης και παρασκευής καθώς και η επιχείρηση παρασκευής και συσκευασίας των προσφερομένων ειδών. 4) Πιστοποιητικά ποιότητας(ce, ISO 900..) του παρασκευαστή-παρόχου υπηρεσίας. Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, αλλά και όλα τα μη πρωτότυπα δικαιολογητικά όπου τούτα προβλέπονται από τη διακήρυξη, πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής ή για ότι άλλο απαιτείται από αρμόδια δημόσια αρχή, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτά με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Στην περίπτωση δικαιολογητικών που είτε δεν επικυρώνονται είτε είναι από διαδίκτυο, κ.τ.λ. θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο Προσφορές Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, (σε πρωτότυπο και αντίγραφο), ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 2) Η επωνυμία του Δήμου Βόλου 3) Ο τίτλος της εργασίας 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται παραπάνω.

6 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά τους (θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς) όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στην τεχνική έκθεση. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, έντυπα που μπορούν να δίδονται στην Αγγλική). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν. Σε περίπτωση μη προσκόμισής τους οι συμμετέχοντες θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού (231/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή 38152/32/ εγκύκλιο ). Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο Προσφερόμενη τιμή Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό προσφοράς σε ευρώ, δηλαδή για το σύνολο των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών (catering) στην ίδια προσφορά, για την εκτέλεση προσφερόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών (catering) για χρονική διάρκεια ενός έτους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της, για το σύνολο των εργασιών που προκηρύχθηκαν, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα διπλάσιο με το προβλεπόμενο στην διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και

7 μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης που αναδείχθηκε. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ο Διαδικασία διαγωνισμού Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια συνεδρίαση, μέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου λήξης παράδοσης προσφορών να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, εκτός και αν συνεχίζεται η διαδικασία επίδοσης αυτών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια προβαίνει στο άνοιγμα των κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί (δεν αξιολογεί σ αυτή τη φάση τα δικαιολογητικά) στα πρακτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά αλλά με σαφήνεια. Στο κάθε δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου με την σειρά κατάθεσης και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», δεν ανοίγεται, αλλά σημειώνεται σ αυτόν ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς. Στη συνέχεια η συνεδρίαση γίνεται μυστική, και η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους. Αφού εξετάσει με λεπτομέρεια τα δικαιολογητικά συμμετοχής, για τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους και την εξακρίβωση της πληρότητας του υποβληθέντος κάθε φακέλου προσφοράς, αποφαίνεται για την αποδοχή των προσφορών ή μη. Στην δεύτερη περίπτωση αιτιολογεί τους λόγους απόρριψης της προσφοράς. Κατόπιν προσκαλεί στην αίθουσα όσους κατέθεσαν προσφορά, κι ενημερώνει τους συμμετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο λόγος αποκλεισμού τους κι επιστρέφονται αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος, όπως κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ αυτή τη συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και να το ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια κι εξετάζει τις προσφορές που εγκρίθηκαν, αν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σ αυτή τη φάση προμηθευτές επιστρέφονται αμέσως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος όπως κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί αν το κρίνει απαραίτητο να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ αυτή τη συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στη συνέχεια του διαγωνισμού, λόγω απόκλισης μεταξύ τεχνικής προσφοράς ενδιαφερόμενου και τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, και να το ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, γιατί πιθανώς να απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν. Εφόσον όμως η Επιτροπή αποφασίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού, συνεδριάζει δημόσια κι ανοίγει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, αριθμεί και μονογράφει τις οικονομικές προσφορές κι ανακοινώνει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο αυτών. Η επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές σ αυτή τη

8 διαδικασία, δυο (2) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ακριβή ημέρα και ώρα του ανοίγματος, όταν αυτό δεν γίνει την ίδια ημέρα σε συνέχεια των προηγούμενων σταδίων του διαγωνισμού. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ή τα πρακτικά ανάλογα με την εξέλιξη του διαγωνισμού, και με διαβιβαστικό της, προτείνοντας, και γνωμοδοτώντας για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις (υποβάλλεται κι αυτή συνημμένα), το αποστέλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού ή πρακτικών, και την κατακύρωση του αποτελέσματος. Οποιαδήποτε πληροφόρηση ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπία, ώστε αυτό ν αποδεικνύεται. Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι υπογεγραμμένες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτής, που καταθέτει την προσφορά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις κατάθεσης προσφοράς από εταιρεία, το ίδιο ισχύει, ότι και για τα φυσικά πρόσωπα, για τη νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών, πρέπει η προσφορά κι όλα τα σχετικά έγγραφα να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας πάνω σ αυτά, διαφορετικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς των τιμών που προσφέρθηκαν. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης υπηρεσίας Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η ανάθεση της υπηρεσίας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο της υπηρεσίας, την τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά το διαγωνισμό, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ο Χρόνος- τόπος- τρόπος παράδοσης Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει καθημερινά από τους χώρους του παρασκευαστηρίου του τα αυτοκίνητα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου και να παραδίδει στους αντίστοιχους χώρους των φορέων Σ.Υ.Δ. και Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών τις ανάλογες ποσότητες παρασκευασμένου φαγητού όπως αναλυτικά αναφέρεται στις αντίστοιχες μελέτες.

9 Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ο Δημοσίευση Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών πραγματοποιείται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί στο τεύχος «Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και μια εβδομαδιαία του νομού και σε δύο εφημερίδες οικονομικές δημοσίευσης δημοπρασιών και ανάρτηση στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. Ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα επιβαρυνθεί με τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια έτοιμου φαγητού Προμήθεια έτοιμου φαγητού ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) (9 άτομα Χ 365 ημέρες) 3, , (9 άτομα Χ 365 ημέρες) 2, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α. 13% 2.263,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,87 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια έτοιμου φαγητού (157 άτομα Χ 304 ημέρες) 3, ,60 Φ.Π.Α. 13% ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,45 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια έτοιμου φαγητού Προμήθεια έτοιμου φαγητού ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) (10 άτομα Χ 365 ημέρες) 3, , (10 άτομα Χ 365 ημέρες) 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 13% 2.514,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85

11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ (ΕΥΡΩ) ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (9 άτομα Χ 365 ημέρες) 3, ,00 Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (9 άτομα Χ 365 ημέρες) 2, ,50 Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας (157άτομα Χ 304 ημέρες) 3, ,60 Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (10 άτομα Χ 365 ημέρες) 3, ,00 Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών (10 άτομα Χ 365 ημέρες) 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Φ.Π.Α. 13% ,06 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ,16 Η συνολική δαπάνη με τον Φ.Π.Α. 13% για να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης με έτοιμο φαγητό (catering) όλων των παραπάνω δομών του Δήμου Βόλου, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκατεσσάρων εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ και δεκαέξι λεπτών ( ,16), δηλαδή για ένα (1) έτος. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 9221 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Tαχ.Δ/νση : Λ. Ειρήνης 131 T.K : Πληροφορίες : Ζαφειρίου Ελένη Τηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για σίτιση απόρων χωρίς δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης με σοβαρά προβλήματα υγείας». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΕΝΟΣ (1)ΕΤΟΥΣ Η προμήθεια έτοιμου φαγητού ανά ημέρα θα γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο : ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια έτοιμου φαγητού (157 άνθρωποι Χ 304 ημέρες) 3, ,60 Φ.Π.Α. 13% ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,45 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΗ-ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

13 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ, 28/1/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9221 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Tαχ.Δ/νση : Λ. Ειρήνης 131 T.K : Πληροφορίες : Ζαφειρίου Ελένη Προς Τηλέφωνο : τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο FAX : του Τμήματος Προμηθειών κο Πανταζή Χρυσοβαλάντη ΘΕΜΑ : «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για σίτιση απόρων». ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τη προμήθεια έτοιμου φαγητού για μερίδες κι αφορά το διάστημα ενός (1) έτους. Οι μερίδες διανέμονται σε άπορους συμπολίτες μας, μη αυτοεξυπηρετούμενους και ΑΜΕΑ. Ο αριθμός των δικαιούχων κυμαίνεται από εκατόν πενήντα (150) ως εκατόν εβδομήντα (170) την ημέρα. Ο υπολογισμός των μερίδων γίνεται για έξι μέρες της εβδομάδας (την Παρασκευή θα προετοιμάζεται διπλή μερίδα για να καλύπτει και το Σάββατο).Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες. Διανομή γίνεται και την παραμονή του Πάσχα, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για τον ακριβή αριθμό των μερίδων κάθε ημέρας θα γίνεται ενημέρωση στον πάροχο σίτισης από την υπηρεσία μας από την προηγούμενη μέρα. Τα πακέτα θα πρέπει θα παραδίδονται ως τις 8 π. μ. καθημερινά. Η προετοιμασία του φαγητού θα γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Επειδή η σίτιση αφορά κυρίως ηλικιωμένους κι άτομα με σοβαρές παθήσεις ( ΑΜΕΑ ) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά παρασκευής και στον τρόπο μαγειρέματος. Οι μερίδες θα είναι άρτιες για ενήλικες, θα συσκευάζονται, το μεν γεύμα σε σκεύος αλουμινίου μιας χρήσης τύπου R 43 L και η σαλάτα σε σκεύος αλουμινίου μιας χρήσης τύπου R 28 L, το ψωμί ( 2 φέτες ) καθώς και το φρούτο σε πλαστικό σακουλάκι. Ολο το πακέτο θα παραδίδεται σε πλαστική σακούλα μέσα σε ειδικά, για τη μεταφορά τροφίμων κιβώτια, που διαθέτει η υπηρεσία μας ώστε να τα παραλαμβάνει ο οδηγός του Δήμου για τη διανομή. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια προϋπολογίζεται σε εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά ( ,45) με τον Φ.Π.Α. Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογιστεί σε βάρος της πίστωσης με τον κωδικό αριθμό στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου των ετών 2014 και Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΗ-ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βόλος, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ: 9221 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Tαχ.Δ/νση : Λ. Ειρήνης 131 T.K : Πληροφορίες : Ζαφειρίου Ελένη Τηλέφωνο : FAX : Εβδομαδιαίο διαιτολόγιο για τη σίτιση των απόρων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ βραστά ΤΕΤΑΡΤΗ Κοτόπουλο μπούτι, με πιλάφι ή πουρέ ή μπάμιες ή ζυμαρικό. Ψάρι πέρκα ή μπακαλιάρο ακέφαλο με πατάτες λεμονάτες ή πατατοσαλάτα ή λαχανικά (καρότο, πατάτες, σέλινο, κρεμμύδι). Αρακάς ή φασολάκια ή χάντρες ή σπανακόρυζο με τυρί φέτα. ΠΕΜΠΤΗ Σουτζουκάκια ή μπιφτέκι ή παστίτσιο ή ογκραντέν ή μοσχάρι κοκκινιστό ή χοιρινό χωρίς κόκαλο ή χοιρινή μπριζόλα λαιμού με χυλοπίτες ή πιλάφι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τυρόπιτα ταψιού ή χορτόπιτα ταψιού με γιαούρτι αγελάδας. ΣΑΒΒΑΤΟ Όσπρια (γίγαντες ή φακές ή φασόλια ή ρεβίθια ή μαυρομάτικα πηχτά για ευκολία στη μεταφορά) με ελιές θρούμπες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σαλάτα εποχής θα δίνεται με κάθε γεύμα αγγουροτομάτα, λάχανο-καρότο, μαρούλι, μπρόκολο βραστό,κουνουπίδι βραστό. Φρούτο εποχής: ροδάκινο, νεκταρίνι, σταφύλι, μήλο, μανταρίνι, πορτοκάλι, ακτινίδιο. Το γεύμα του Σαββάτου θα δίνεται την Παρασκευή. Οι πρώτες ύλες θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη Νομοθεσία, ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη ότι η σίτιση αφορά κυρίως ηλικιωμένους και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και ΑΜΕΑ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΠΗ-ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 28/1/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται: Η αξία της αγοράς του έτοιμου φαγητού, κάθε δαπάνη μεταφοράς στον τόπο διανομής του, το όφελος του παρόχου σίτισης, κάθε δασμός και κράτηση υπέρ τρίτου. Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ισχύει το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο που ακολουθεί και η ποιότητα θα είναι άριστη. Α. Τ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ) ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Για την προμήθεια άρτιων μερίδων έτοιμου φαγητού σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο μενού, άριστης ποιότητας και τη μεταφορά του στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) και του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, του Δήμου Βόλου ορίζεται ως: Τιμή εφαρμογής για ένα (1) άτομο/ημέρα : τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20). Α. Τ. 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΡΑΔΥΝΟ ΓΕΥΜΑ) ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Για την προμήθεια άρτιων μερίδων έτοιμου φαγητού σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο μενού, άριστης ποιότητας και τη μεταφορά του στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) και του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, του Δήμου Βόλου ορίζεται ως : Τιμή εφαρμογής για ένα (1) άτομο/ημέρα : δύο ευρώ και δέκα λεπτά (2,10). Εβδομαδιαίο διαιτολόγιο για τη σίτιση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) και του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, του Δήμου Βόλου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Φιλετάκια κοτόπουλου ή χοιρινού με πιλάφι, ψωμί ολικής άλεσης, σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, σοκολάτα υγείας μέτρια Φιλετάκια ψαριού (fish sticks) ή φρέσκο ψάρι εποχής ή κατεψυγμένο, πατάτες λεμονάτες ή πατατοσαλάτα, ψωμί ολικής άλεσης, σαλάτα εποχής (ωμή ή βραστή), φρούτο εποχής, κρέμα (με άνθος αραβοσίτου ή καραμελέ) Αρακάς ή φασολάκια ή χάντρες, τυρί φέτα, ψωμί ολικής άλεσης, φρούτο εποχής, σοκολάτα υγείας μέτρια Σουτζουκάκια ή μπιφτέκι, χυλοπίτες, γιαούρτι αγελάδας πλήρες, ψωμί ολικής άλεσης, σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ρυζόγαλο Λαχανικά - λαδερό εποχής (π.χ. μπριάμ, σπετζοφάι, πρασοσέλινο κλπ.), τυρί φέτα, σαλάτα εποχής, ψωμί ολικής άλεσης, φρούτο εποχής, ζελέ Όσπρια (εναλλάξ φακές ή ρεβύθια ή φασόλια), σαλάτα εποχής (ωμή ή βραστή), ψωμί ολικής άλεσης, φρούτο εποχής, κρέμα (με άνθος αραβοσίτου ή καραμελέ) Ζυμαρικά ή ρύζι εναλλάξ (με σάλτσα ή κιμά ανάμεικτο/ μισό

16 χοιρινό και μισό) ή γεμιστά λαδερό (ντομάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια, μελιτζάνες) και τυρί φέτα, ψωμί ολικής άλεσης, σαλάτα εποχής (ωμή ή βραστή), φρούτο εποχής, ζελέ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή ΕΛΑΦΡΥ ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΕΥΜΑ Πατάτες λεμονάτες φούρνου, τυρί φέτα, σαλάτα εποχής, ψωμί Τυρόπιτα ταψιού ή χορτόπιτα ταψιού με γιαούρτι αγελάδας πλήρες, ψωμί Μοσχάρι ψητό, πουρές, σαλάτα εποχής, ψωμί Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας, σαλάτα εποχής, ψωμί Κοτόπουλο ψητό, κριθαράκι σκέτο, γιαούρτι, ψωμί Πίτσα, σαλάτα εποχής Γιουβαρλάκια, σαλάτα εποχής, τυρί φέτα, ψωμί Σημείωση: Όπου σαλάτα εποχής: αγγουροτομάτα, λάχανο-καρότο, μαρούλι, μπρόκολο βραστό, κουνουπίδι βραστό. Όπου φρούτο εποχής: ροδάκινο, νεκταρίνι, σταφύλι, μήλο, μανταρίνια, πορτοκάλι, ακτινίδιο. Οι πρώτες ύλες τροφίμων να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που ορίζονται από το Νόμο, κατά την μεταφορά, προμήθεια και αποθήκευσή τους. Οι μαγειρικές παρασκευές να είναι οι ενδεδειγμένες ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η καταστροφή των θρεπτικών στοιχείων των τροφίμων, να είναι ημέρας και να εξασφαλίζεται ο ασφαλέστερος και υγιεινότερος τρόπος μεταφοράς των γευμάτων. Οι χώροι και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται κατά τη μαγειρική παρασκευή πρέπει να πληρούν όλες τις Υγειονομικές διατάξεις καθώς και τα σκεύη διανομής. Για τον ακριβή αριθμό των μερίδων κάθε ημέρας θα γίνεται ενημέρωση στον πάροχο σίτισης από την υπηρεσία μας, από την προηγούμενη μέρα. Τα πακέτα θα πρέπει θα παραδίδονται καθημερινά, στον χώρο της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών. Η προετοιμασία του φαγητού θα γίνεται σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Επειδή η σίτιση αφορά άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά παρασκευής και στον τρόπο μαγειρέματος. Οι μερίδες θα είναι άρτιες για ενήλικες, θα συσκευάζονται, το μεν γεύμα σε σκεύος αλουμινίου μιας χρήσης τύπου R 43 L και η σαλάτα σε σκεύος αλουμινίου μιας χρήσης τύπου R 28 L, το ψωμί ( 2 φέτες ) καθώς και το φρούτο σε πλαστικό σακουλάκι. Ολο το πακέτο θα παραδίδεται σε ειδικά για τη μεταφορά τροφίμων κιβώτια. Ο Δήμος Βόλου δύνανται να τροποποιεί το διαιτολόγιο στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του εκτιμά ότι αυτό είναι απαραίτητο, ενημερώνοντας εγκαίρως τον ανάδοχο της σίτισης, μια εβδομάδα νωρίτερα εγγράφως, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο της προετοιμασίας. Αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας κι ορισμένα προϊόντα δεν επαρκούν στην αγορά, τότε αυτό δεν σημαίνει πως για να μη αλλάξει το διαιτολόγιο ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει αμφιβόλου προέλευσης προϊόντα για την παρασκευή του φαγητού σε βάρος της ποιότητάς του, ή σε περιπτώσεις μετά θεομηνίες καταστραφούν καλλιέργειες και θερμοκήπια, οπότε θα λείψουν από την οπωρολαχανικών και φρούτων αρκετά είδη, κ.λ.π. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 28/1/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια έτοιμου φαγητού Προμήθεια έτοιμου φαγητού ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) (9 άτομα Χ 365 ημέρες) 3, , (9 άτομα Χ 365 ημέρες) 2, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α. 13% 2.263,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,87 Δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 28/1/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού σε εννέα (9) άτομα στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ. Υ. Δ.) του Δήμου Βόλου για το διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει, ενδεικτικά, προϋπολογισθεί σε ,87, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ σε ποσοστό 13%. Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης στον Κ.Α (Σ. Υ. Δ.) στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2014, καθώς και το αντίστοιχο ποσό που θα απαιτηθεί και θα αφορά το χρονικό διάστημα του έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 28/1/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια έτοιμου φαγητού Προμήθεια έτοιμου φαγητού ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΑ Χ ΗΜΕΡΕΣ) ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΗΜΕΡΑ/ΑΤΟΜΟ ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) (10 άτομα Χ 365 ημέρες) 3, , (10 άτομα Χ 365 ημέρες) 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 13% 2.514,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 28/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια έτοιμου φαγητού στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Βόλου στα πλαίσια ανάπτυξης δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (κωδικός MIS ) δυναμικότητας έως είκοσι γυναικών και των παιδιών τους για το διάστημα για το διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει ενδεικτικά, προϋπολογισθεί σε ,85, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, σε ποσοστό 13%. Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με τον ανάλογο προβλεπόμενο κωδικό στον Κ.Α (Ξενώνας Γυναικών) του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το οικονομικό έτος 2014, καθώς και το αντίστοιχο ποσό που θα απαιτηθεί και θα αφορά το χρονικό διάστημα του έτους Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Α) Οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες:

Α) Οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 69927 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Πληροφορίες : Μαρία Παπαϊωάννου Τηλ. : 24213 50165 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ)

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 11 Ιουλίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 9331 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Προμήθεια ηιφορτηγού αυτοκινήτου Ελαφόνησος 7 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ 1624 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 21/3/2016 Αρ. πρωτ: 888 ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση, διοργάνωση και επιμέλεια ερασιτεχνικών σχημάτων, στα πλαίσια του 24 ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 83/2014 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 29-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 61226

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δημοτικών Ενοτήτων Σάμης, Πυλάρου, Ερίσσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αργοστόλι 6/11/2014 Αριθμ. Πρωτ. : 2619 Ταχ. Δ/νση : Λιθόστρωτο 70 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-23064 Φαξ: 26710-24668 e-mail: deyaarg@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/ /5/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/ /5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/2016 23/5/2016 Αρ. Πρωτ.οικ13664/23-5-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 11. Τις εγκυκλίους και λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 11. Τις εγκυκλίους και λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 19 /12/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 36635 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Συκιές : 28-01-2015 Αρ.πρ. : 3705 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02 / 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων.

Αντικείμενο της σύμβασης: Σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του Ξενώνα Welcommon, συνολικής δυναμικής τουλάχιστον 150 ατόμων. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ WELCOMMON Ημερομηνία: 8 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα