Καριόκεs θ εσσαλονίκηs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καριόκεs θ εσσαλονίκηs"

Transcript

1

2 ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΣΤΕΑ Καριόκεs θ εσσαλονίκηs Αν το να κοτεβοίνειs οτnν Αριοτοτέλουs οργά το απογευματάκι ν' ογοράζειs ένα μοσχομυριστό και πικάντικο γύρο σε πίτα κα ι μετά να κάν ει s βόλτα στnν Παραλία γιο να δειs τον nλιο να δύει στn θάλασσα, κι ο ουρονόs χρώμα ροδί, κι όλ' αυτά με τα φίλο σου -και όχι με τον μπαμπά, τn μαμά και το μικρότερο αδελφό σου- είναι μια καθαυτού εμπειρ ία θεσσολονίκns, εγώ τnν πρωτογνώρισα στα 23 μου. Τότε, το 1981, δnλαδn, πρωτοεnισκέφτnκε τnν Ελλάδα ο Μαρκ. Κι εγώ ανέλαβα να τον μυnσω στnν Ιστορία και τn γαστρονομία τns θεσσαλονίκns. Εγώ κι n οικογένειά μου, όλοι μοs βέροι θεσσαλον ι κείs, nερnφανοι nαντογνώστεs τns nόλns μαs. Τώρα, θα μου πείτε, στnν Ιστορία τns Τέχνns και τns Αρχιτεκτονικns εγώ μπορούσα να τον μυnσω, μια κι αυτά σπούδαζα έξω. Αλλά οπό τοπικn κουζίνα πώs θα μάθαινε το παιδί, αφού n μαμά μου, όπωs κι n ίδιο πρώτn το παραδεχόταν, πολύ φίλοs τns κουζίνοs δεν nτον ; Απλά φογnτό μαγείρευε: φόβο, ρύζι με ντομάτα, αβγά τnγανnτό σε σάλτσα, σαρδέλεs οχνιστέs με λεμονάκ ι, κοτόπουλο στn χύτρα τα χύτnτοs. Απλά και υγιε ι νά. Και σε γιορτέs έφτιαχνε πότε πότε κα ι κ ε φτεδόκιο με τηγονnτέs ποτάτεs, τnγανnτό κολοκυθάκ ι α, τζατζί κι κα ι μελ ιτζονοσολότα (μόνο που τιs μελιτζάνεs τιs έβραζε πρώτα aτn χύτρα). Τιs κορομανλnδικεs σπεσιαλιτέ του τόπου τns -τουρσιά, ποστουρμόδεs, γιαούρτι μ' αλάτι- ούτε κατά φαντασίαν να τιs προσφέρει σε φιλοξενούμενο οπό άλλο μέροs. Άλλωστε, σε κάθε γόμο πάντα μια κουζίνα υπερτερε ί. Και στn δικιά μαs nερίπτωσn, nώs να συναγωνιστούν οι κορομονλnδ ικεs γεύσειs τns ενδοχώροs τπ s Μικροσίοs τnν εκλεπτυσμένη κουζίνα τns κοσμοnολίτι κns Σμύρνns, κοτογωγns του μπαμπά; 130 I Δ ιαγονι[μοrδιηγηματοt Πώs να συναγωνιστεί, δnλοδn, n κουζίνα τns μομάs τnν κουζίνα τns θε ίοs Φωφώs, τns μεγολύτερns οδελφns του μπαμπά, n οποίο, μάλ ιστα, ε ίχε γεννnθεί και στn Σμύρνn; Πρώτο πρώτο, n θείο Φωφώ, κι αβγό τnγονnτό να σου 'κανε, ποτέ δε θα το ξεχνούσεs. Τι με την υποδοχn στο σπίτι, το φιλιά και στο δύο μάγουλα, το άσπρο, κολοσιδερωμένο τραπεζομάντιλο, τnν κρυστόλλινn καράφα γιο νερό, το κρυστάλλινο βάζο με λουλούδια, τιs λινέs nεσέτεs και τn μεγόλn οικογένεια- γιουs, νύφεs, εγγονέs γύρω, να βοnθούν, να φωνάζουν, να εξηγούν, να σερβ ίρουν, όλα έμοιαζαν σο σκnνn απ ' τn «Λωξό ντρο». Μόνο που αντί γιο πολίτικη κουζίνα, μυούμασταν στιs γεύσειs τns σμυρνέικηs: τ' αφράτο τυροπ ιτόκια που λιώνουν στο στόμα, τ' αλαφριά μύδια τα τηγανητό το τεράστιο, τιs σουπιέs με ρύζι μαγειρεμένο στη μελάνη τουs, το ροδοκοκκινιστό χοιρινό, τιs φωλίτσεs από φύλλο μ ε γέμισn καρυδιού κα ι κονέλοs. Πώs να ξεχάσει κι ο Μαρκ τέτοιο τραπέζιο, τέτο ι εs τσιριμόν ι εs; - Κι όμωs, n ζωn δεν είναι μόνο φαί, ισχυριζόταν απ' τnν άλλη ο μπομ nόs, που ίσωs επειδn είχε γεννηθεί στη θεσσολονίκn, και όχ ι στη Σμύρνn, είχε υιοθετnσει γούστο πουριτανικά και θεωρούσε το τραπέζιο τns οδελφns του τns Φωφώs υπερβολικά. -Πηγα ίνετε με τον Μαρκ να γυρίσετε τη θεσσολον fκn. Η πόλn εrνaι γεμότn αξιοθέατο: να η Αρχαίο Αγορά, να η Καμάρα, η Αψίs του Γ ολερ ίου π ι ο επίσημο, να ο Αϊ-Δnμnτρηs, στn γειτονιά μοs, η Παναγ ία Χαλκέων και το γραφικά μποκιρτζίδικο στnν ίδιο γε ιτονι ά, να η Αχει ροπο fnτοs με την εικόνα που δεν έγ ινε από ανθρώπινο χέρ ι α, να ο Λευκόs Π ύργοs που πολιό nτον φυλοκn, να το Κάστρο στην Άνω Πόλn, που κ ι εκεί είχε πολιά φυλοκέs, βέβαιο, να οόσιοs Δαυ ίδ (που δε θυμάμαι πώs ποs εκεί, αλλά όποιον και να ρωτnσειs θα σου πει), να κι η Άνω Πόλn με το παραδοσιακό σπιτάκια τηs το μοναχικά, ενώ η υπόλοιπη πόλη έχει γίνει βέβαιο πολuκατοικίεs- και τ ι δεν έχει να δει κονείs. Να τον γυρίσε ι s να το δει. Και στο γυρισμό, πάρετε και κανένα γύρο να δοκιμάσει το πα ι δ ί. Γιο να καταλάβετε τnν κοσμοϊστορι κn σnμασίο αυτns τns παροίνε - ΕΛΕΝΗ ΜΠΑ tτ ΕΑ 1131

3 σns, αρκεί να οαs πω nωs γύρο στο χέρι δε θυμάμαι να πιiρομε ποτέ. -Ποιοs ξέρει τι κρέατα βάζουν μέσα; έλεγε ο μπαμπάs όταν περνούσαμε το ροδοψnμένa ντονέρ στnν Eyvaτfa n τnν Αριστοτέλουs. Και τέτοιο βαρύ φaγnτό νa τρωs δεν κάνει καλό στο στομάχι. Άσε που δεν είναι καθωσπρέπει νa τρωs στο δρόμο και νa σε βλέπουν όλοι με το λίπn κα ι τα καρυκεύματα πασαλειμμένα γύρω απ' το στόμα. Μα ξαφνι κά, με τnν όφιξn του Μαρκ. ξεχάσαμε όλεs τιs υγειονομι κέs υποψίεs κι aρχίσαμε νa ζούμε σαν τουs ντόπιουs. Κι ο Μαρκ, όντα s Ιταλοαμερ ικανόs, εύκολα πολ ι τογρaφι1θ n κε Έλλnνas στο μάτια των δικών μου, και μπιiκε μ ε κέφι στο πα ιχν ίδ ι εξερεύνnσns τοπικών νοστιμιών. 'Οταν ιiμοστaν μικροί, ο αδελφόs μου κι εγώ, και τιs τυρόπιτεs κα ι τιs σπανακόπιτεs, λαχτοριστέs λιχουδ ιέs στn βιτρίνα κάθε γων ια κού ζα χαρο π λαστείου, από μακρ ι ά τι s βλέπομε. -Δε βάζουν τυρί μέσα. Ποιο s ξέρει τι είδουs μυζιiθρα β όζουν; Βέβα ι ο, εγώ δεν ιiξερο καν τι ήταν μυζιiθρα, αφού στο σπίτι μόνο τυρί άσπρο και κασέρι ξέρομε, αλλά πώs νa πόω κόντρα στον μπαμπά και νa τaρακουνfιaω το καράβι τns οικογενειaκιis γολfινns; Και χωρ ίs τuρόπιτεs μεγαλώνουν το παιδ ιά, ι δίωs σε χώρεs μακρ ι νέs, as πούμε στο Μπονγκλοντέs. Πότε πότε n μαμά μάs έκανε τυροπιτά κι ο με ζύμπ που είχε μέσο και γιαούρτι, αλλά έκανε τουλάχιστον πέντε ντουζίνεs κάθε φορό, «γιο να μnν ανάβει άδικο ο φούρνοs» και είχαμε να τρώμε για δυο βδομόδεs. στον καθόμουν στο μπαλκόνι να φάω μερικό τυροπιτάκιa -το σπίτι μοs έβλεπε μπροστά στο τζαμί, πόνω aπ' τnν Κaσσάνδρου- πόντο μ' ένα βιβλίο στο χέρ ι, όσο νόστ ι μο και αφράτο νa ιiτaν, εγώ φανταζόμουν πώs θα ιiτaν, άραγε, να είσα ι π ι ο μεγάλ n, αs πούμε π έμπτn γυμνασίου, να κοτεβαίνε ιs μόνn σου στnν Αγίαs Σοφίοs γιο να παs φροντιστήριο και να διαλέγειs εσύ από πού θ' αγοράσειs τυρό π ιτα Γι σπανακόπιτα aπό σφολιάτα και ν' αποφασ(ζειs, αν θέλειs, και μια πορτοκαλάδα νa πάρ ειs, χωρίs να ρωτάs κανέναν κα ι χωρίs να πρέπε ι να δίνε ι s εξnγήσειs στο σπ ίτι aργότερα, γ ι ατί δε θεs να φοs τίπσ(ε άλλο το βράδυ Δ!λΓΟΝΙDο40ΣΔΙΗrΗΜΑΤΟΣ Κι έτσι ο Μαρκ κι εγώ αρχίσαμε ν' αγοράζουμε τuρόπιτεs και σπανα κόπ ιτεs και από ανώνυμ ο γων ι ακά μaγοζάκιa κι οπό επώνυμο στέκια σαν του «Τερκενλn» στnν Τσιμισκιi, που βέβαιο πρέπε ι να πas πριν aπ' το μεσnμέρι, ον θεs νο προλάβειs τα τυροπιτόκιa τουs, αλλά δεν το λέγαμε πόντο στn μαμά γ ιο να μn νομίσει πωs δε μas όρε σε το φογnτό που μαs περίμενε στο σπίτι- αs πούμε, μακαρόνια ή φασολάκια. Όταν βγιiκa στnν Αμερικιi γιο νa σπουδάσω, άρχ ι σα να γνωρίζω συμφοιτnτέsέλλnνεs που fιτον ωs επί το πλείστον απ' τnν Αθιiνο. Κι όταν μάθαιναν π ωs εγώ είμα ι θεσσαλον ικ ιό, που ίσωs fιδn το είχαν καταλάβει απ' το «λάμδα» μου, aπαντούσαν (μ' εκε ίνον το γνωστό τόνο aνωτερότnταs): -Α, μσs αρέσε ι n θεσσαλονίκn. Έχει χαρ ιτωμένα ταβερνάκια, ωραίο φaγnτό. Κι εγώ κουνούσα το κεφάλι μου και έβλεπα μακριά, σαν να ονειροπολούσα βραδιέs σε ταβερνάκια στα Κάστρα, χωρίs νa τουs φανερώνω, φυσικό, πωs ο μπαμπάs ποτέ μα πατέ δε μαs είχε βγάλει για φαγnτό σε εστιατόριο. -Γιατί πάει ο κόσμοs έξω να φάει; Για να ξέρουν όλοι τι παριiγγειλεs κα ι να σε βλέπουν να τρωs; Δεν κάθομα ι στο σπίτι μου να φόω το φαγnτάκι μου που ξέρω τι έχει μέσο, που έχει αγνά υλικό κα ι είναι και πιο νόστιμο και π ιο φτnνό; Αλλά κι aυτόs ο κονόναs παροκάμφθπ κ ε όταν ήρθε ο Μαρκ στn θεσσαλονίκη. Βγήκαμε όλο ι, οικογενειακώs, γιο πεϊνιρλί στου Ανδρέα, έτσι νομίζω λεγόταν, στnν Καμάρα: ο μπαμπόs, n μαμά, ο αδελφόs μου, ο Μαρ κ κ ι εγώ. Κι ιiδ n είχαμε ακούσει τα εγκώμια για το πεϊνιρλί: οπλιi κ αι καθορr'ι ζύμn, αφράτn και φουσ κ ωτfι, φορμαριαμένn σε σχήμα βαρκούλαs, μ ε νόστιμn γέμισn μέσα - λιωμένο κασέρι με βούτυρο, το στάνταρντ, κο ι ζαμπόν εξτρά. Ωραία και n βραδιά, κόσμοs στnν πλατεία, νέοι, φοιτnτέs, όλλεs ο ι κογένειεs, φωτισμένn n Καμ άρα. Νοστιμότατο και το πεϊνιρλί, που είνα ι τουρκικr'ι λιχουδιά. «Πεϊν ιρλ ί» σnμ ο ίνε ι «με τυρί», όπωs μοs εξr'ιγnσε n μα μ ά πο υ r'ιξερε ΕΛ&ιi ΜΙ!Α.ΙΤΕΛ ι 133

4 τουρκικό, γιατί όταν nτον μ ικρn μιλούσαν τουρκικό στο σπίτι τηs στην Καβάλο, όπου μεγάλωσ ε, μια κι η γιογιό τηs, που είχε έρθει απ' την Πολιά Κορβόλη με την ανταλλαγn, ελληνικό δεν nθελε να μάθει. Κα ι όπωs όλοι ξέρουμε, θεασαλονικιόs σπμοίνει, επίσηs, να κόνειs βόλτεs στην Παραλία κατά τη δύση του ηλίου, κροτώντοs ένα κεσεδάκι του γιαουρτιού γεμάτο λουκουμόδεs που πουλούν οι κοντlνεs στο Λευκό Πύργο, περιχυμένουs με σιρόπι, ποσπολισμένουs με καρύδια ψ ι λοκομμένο, με μια μ ι κρn ελληνικιi σημο ιούλο σε οδοντογλυφίδα καρφωμένη στη μέσπ, που ποτέ δεν ξέρω τι να τnν κάνω στο τέλοs, aφού δεν επιτρέπεται να πετόξειs την ελληνικιi απμαία στο σκουπίδια. Καλοί κι οι λουκουμάδεs και το πεϊνιρλί, αλλά, αν θεs να ποίςειs τη σύγχρονπ θεσσαλονικιό, τότε πρέπει να ξέρειs και τα φημιστά αγο ραστό γλυκό τηs πόλπs που φτ ι όχουν επώνυμα ζαχα ροπλα στεία. Σαν τα τρ ίγωνα του Πανορό μ οτοs ( χωνά κ ια από φύλλα κρούστ αs, περ ι χυμένα με σιρόπι και γεμάτα κρέμα ζοχοροπλοστικιis) και τιs καριόκεs «Χστζnφωτίο υ». Στο σπίτι μαs, τα τρίγωνα του Πανοράματοs μόνο ακουστό το είχαμε. Όσο γιο καριόκεs, ποτέ δεντιs αγοράζαμε, γιατί ο ι γονείs μου τιs θεωρούσαν ομφίβοληs ποιότηταs. Κι αυτό επειδn ο ποππούs μου, τηs μομόs μου ο μπομπάs, που είχε κάποτε και ζαχαροπλαστείο, έλεγε πωs στ ι s κοριόκεs για γέμιση βάζουν ό,τι γλυκό δεν πουλιiθηκε την προηγούμενπ μέρα. Κι εγώ το πίστεψα. Ώσπου δοκίμασα γιο πρώτn φορά κοριόκεs «Χοτζnφωτίου» και αλλaεοπίστησο. Και δεν ιiτον μόνον η γλυκιά γεύση τns γέμισns, γεύσπ κέικ με καρύδια, nτον κι η λεπτιi στρώση σοκολότοs υγείοs οπό πάνω, που με κοτάκτπσε απ' την πρώτπ μπουκιά. Κ ι έτσι aποστάτησα aπ' το δρόμο του σπιτικού και πολιτογραφιiθηκο μπουρζουά, που σπμο fνει πωs όταν ππγοίνω επίσκεψη σε συγγενείs ιi φίλουs φέρνω καριόκεs ογοροστέs κι όχι γλυκό πορτοκάλι σπιτικό, όπωs η μαμά. Κα ι σιγά σιγά στο ρεπερτόριό μου γεύσεων θεσσαλονlκηs, κοντά στιs γεύσειs τι s σπιτικέs, γεύσε ι s που φέραν οι δ ι κοί μου σπ' τn Μι κρά Ασία, ε ι σάχθηκον και γεύσειs ογοροστέs που συναντόs στα εστιατόρ ι ο κα ι το ζοχοροπλοστείο, γεύσειs που ξεχωρ ίζουν τη θεσσολονίκn στο μάτια των Αθηναίων που το ςέρουν όλα. Κι έτσι, όταν πnγαμε στην Πόλη το καλοκαίρ ι του 2005, γιο να επισκεφτούμε τη φίλη μαs την Τούνο [γυναίκα συναδέλφου ιστορικού) και τουs γονείs τns, τουs έφερα κοριόκεs «Χστζnφωτίου». Η οφορμιi για το τοςίδ ι nταν ότι έκανα -κα ι κάνω οκόμl)- έρευνα γιο ένα βιβλίο πάνω στn Μικρασιατικιi Κοτοστροφιi και την Ανταλ λα γιi. Ήθελα να συναντήσω ονθρώπουs στην Τ ουρκίο που προέρχονταν ο π' την Ελλάδα γιο να τουs ρωτιiσω πώs θυμόντουσον τα μέρn που είχαν χάσει. Κοθnγιiτριο σε πονεπιστιiμιο και ιστορικόs πιο, είχα εςαντλnσει όλεs τιs γνώσειs περί Ελλάδοs, ορχαίοs και νέοs, ελληνικότnτοs, ελλην ι κns ποράδοσπs κ.λπ. και είχα αρχίσει ν' αναρωτιέμαι τι σημαίνει, άραγε, να είναι κανείs οπό κάποιο τόπο. Δnλαδιi, όταν εγώ λέω ότι είμ α ι απ' τη θεσσολονίκn, αλ λά κατάγομα ι απ' τn Σμ ύρνn, τι οκρ ι βώs εννοώ; Πο ι ο πόλn, άραγε, μ' ακολ ο υθεί; Γιατί μπορεί εγώ να δπλώνω «απ' τπ θεσσολονίκπ», αλλά έτσι δηλώνει και η Τούνο (που τ' όνομά τπs σπμοίνει «Δούνοβns») γιατί, αν και γεννιiθηκε στην Πόλn, ο π' τη θεσσαλονίκη κατάγεται, μιοs κι οι γονείs τηs και οι δυο στη θεσσολονίκn γεννιiθηκαν. Ήταν μωρό ακόμη όταν φύγαν με τιs οικογένειέs τουs για την Τουρκία γύρω στο , όταν τα πράγματα γι' αυτούs -Τούρκουs ντονμέδεs- είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν. Mas κάλεσαν, λοιπόν, οι γονείs τns Τούνο να πάμε στο σπίτ ι τουs στπν Τούζλο, ένα παραθαλάσσιο προάστιο τηs Πόληs, να τουs γνωρίσουμε, και να συζnτιiσω με τον πατέρα τηs, που μιλά αγγλικό, γιο τn θεσσολονίκπ. Κοντό μεσημεράκι φτάνουμε στο σπίτι τουs, ένα απλό εεοχικό με μεγάλο κnπο. ο ποτέροs τηs μορφωμένοs, κοθπγnτns πανεπιστημίου, που έχει βγε ι στn ούνταςη, βέβαιο, μοs υποδέχεται στ' αγγλικό κι aρχίζουμε τn συζιiτηση. Αναρωτιέμαι τι λέγον γιο τπ θεσσαλονίκη στην οικογένειά του και ηώs σκέφτεται εκείνοs τn θεσσαλονίκη. Μου λέει πωs πάνω απ' όλο είναι θεσσολονικιόs. Κι έτσ ι μέσο aπ' τ ι s ονομνnσε ι s το υ κ αι τα δ ι άφορο σχόλια, τιs φωτογρσφfεs και το βιβλίο που μοs δείχνει, μέσο απ' τιs φράσει s που σπα- 13/i ι ΔΙΑΓΟΝΙΙΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΙ ΕΛΕΝΗΜΠΑΠΕΑ ι 135

5 σιωπεr, αρχίζω να καταλαβαίνω πωs εδώ, πέρα μακριά απ' τnν ίδ ι ο τn θεσσαλονίκη, ζει μια άλλn θεσσαλονίκη, μέσα στnν καρδιά του, μι ο θεσσαλον ίκη που μου είναι άγνωστn και που θέλω να πλnσιάσω. Μέσα n μαμά τns Τούνα μάs έχει ετοιμάσει τραπέζι. Πάνω σ' ένα μεγάλο στρόγγυλο τραπέζι μ ' άσπρο τραπεζομάντιλο έχε ι σερβ ίρει διάφορα καλοκαιρινά π ι άτα. Φασολόκια φρέσκα, πι λάφι, κολοκυθάκια γεμιστά με ρύζι, σουτζουκάκ ι α, σαλάτα ντομάτα με άσπρα ξερά φασόλια βραστά. Φρέσκεs γεύσειs, ελαφριέs, πορόμοιεs με τιs δικέs μαs, αλλά όχι ακριβώs fδιεs. -Αυτέs είναι συντογέs τπs θεσσαλονίκns. Συνταγέ s aπ' τn μαμά μου, μa s λέε ι aπλά. Και μετά φέρνει το κουτ ί με τιs καριόκεs, λύνει το κορδελάκι, το ανοίγει και προσφέρε ι σε όλουs. -Ε ίναι απ ' τn θεσααλονίκn, λέε ι χαμογελώνταs και πα ίρνε ι μία. Ανοίγει προσεκτικά το ασnμένιο χαρτάκι, γεύεται τnν κοριό κο σιγά σιγά και χαμογελ ά, σαν να γευόταν mν ίδ ι α τn θεσσαλονίκη. 136 ι ΔιΑ ΓΟΝΙ [ ΜΟΙΔΙΗΓΗΜ ΑΤΟΙ

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι.

Άννα: Όχι, δεν είχαμε σπίτι. Είχαμε παράγκα, λαθραία απάνω σε οικόπεδο. Γυναίκα: δεν μας τα κανε το κράτος. Όλου για ψέματα είναι. Άννα Αλεξάνδρα: Μου είπες ότι σε λένε Άννα. Άννα: Ναι. Αλεξάνδρα: Πόσο χρονών είσαι Άννα; Άννα: 23. και έχω δυο παιδιά. Αλεξάνδρα.: Άννα, το επίθετο σου; Άννα: Τάσιος. Αλεξάνδρα: και μου είπες ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ Β ΤΑΞΗ

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ Β ΤΑΞΗ 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «Τι συμβαίνει;» Σκέφτηκε η Ελευθερία μόλις συνήλθε. Προσπάθησε να σηκωθεί, όμως ένοιωθε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.»

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Συνέντευξη της δημοσιογραφικής ομάδας του προγράμματος με μία Μετανάστρια από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 Διάλογος 1. Δασκάλα: Καλημέρα, παιδιά! Είμαι η κυρία Μαρία. Πώς σας λένε; Μάρκος: Είμαι ο Μάρκος. Μαρίνα: Εγώ είμαι η Μαρίνα. Ελένη: Με λένε Ελένη. Σοφία: Κι εγώ είμαι η Σοφία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γλάρος και η πέτρα

Ο γλάρος και η πέτρα Ο γλάρος και η πέτρα Από τον Γιάννη Χαριτάντη 1 όλα τα σχέδια του διηγήματος είναι φιλοτεχνημένα από τον Θάνο Δημογιαννόπουλο. 2 Κάπως έτσι ξεκίνησε εκείνη η ιστορία, χάραμα καλοκαιριού, σε μια όμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ Ένα παιδικό θεατρικό μιούζικαλ για παιδιά Διαμορφώνουμε κατάλληλα την τάξη μας, σε μια γωνιά έχουμε βάλει ένα τραπέζι και πάνω σ αυτό κατσαρόλες, ένα ξύλο κοπής, κουτάλες

Διαβάστε περισσότερα

PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1

PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 1 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 2 PERIPETEIA STO AIGAIO sel_d_layout 1 13/05/2010 2:34 μ.μ. Page 3 ΝΕΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

λένα Μαντά, 2010 εικόνας εξωφύλλου: stockfood/visualphotos.com πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2010, 20.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-900-0

λένα Μαντά, 2010 εικόνας εξωφύλλου: stockfood/visualphotos.com πρώτη έκδοση: νοέμβριος 2010, 20.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-900-0 τιτλοσ βιβλιου: Δεν μπορεί, θα στρώσει! συγγραφεασ: λένα Μαντά επιμελεια Διορθωση κειμενου: Χρυσούλα τσιρούκη συνθεση εξωφυλλου: γιώργος παζάλος ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: ελένη σταυροπούλου εκτυπωση: σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Με αρχηγό την πανέξυπνη και σοφή Ίρα καταστρώνουν ένα μεγάλο σχέδιο. Στην πορεία όμως θα αλλάξουν γνώμη

Με αρχηγό την πανέξυπνη και σοφή Ίρα καταστρώνουν ένα μεγάλο σχέδιο. Στην πορεία όμως θα αλλάξουν γνώμη 1583_011KP_PLATON_Layout 1 25/05/2011 2:10 μ.μ. Page 1 Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει! Και μάλιστα μιλάει. Μόνο όμως με τον Γιάννη και την Ειρήνη, ή αλλιώς τον Βάνια και την Ίρα, δυο αδέλφια που ζουν με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδυσσέας. Επιμέλεια της ενότητας: Γ. Γεωργίου, Μ. Δημητρίου, Ε. Πολίτου ~ 11 ~

Ο Οδυσσέας. Επιμέλεια της ενότητας: Γ. Γεωργίου, Μ. Δημητρίου, Ε. Πολίτου ~ 11 ~ Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα και καλύπτει το αντίστοιχο κομμάτι του σχολικού βιβλίου της Γ' Δημοτικού "Στα πολύ παλιά χρόνια". Έχει ακόμα αναφορές στον Τρωικό πόλεμο και στη

Διαβάστε περισσότερα

«το καθετί αντανακλάται στο βάθος του πιάτου»

«το καθετί αντανακλάται στο βάθος του πιάτου» «το καθετί αντανακλάται στο βάθος του πιάτου» Jean-François Bergier a. mατθαίου (επιμ.), Ιστορία της Διατροφής, Αθήνα 1998, σ. 15. 026 τευχοσ 117 01 Castellan Antoine Laurent, «Στο καπηλειό», Παρίσι 1912.

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο

TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο ERGASION 2_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 10:47 π.μ. Page 1 TEYXOΣ 2α: Γαρδένια και τριαντάφυλλο Μπορείς να βάλεις σωστά τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στις παρακάτω προτάσεις; Ο παππούς (παππούς)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978.

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Πολύκαστρο όπου και εκεί τελείωσε το Γενικό Λύκειο. Απο τα χρόνια της ωρίμανσής του εμφάνισε καλλιτεχνικές ανησυχίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 31 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑΞΗ Ε Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΕΥΣΗΓΝΩΣΙΑ ΧΟΡΟΙ Ελλάδα Αλβανία Βουλγαρία Κουρδιστάν

Διαβάστε περισσότερα

2014 Εκδόσεις Ωκεανός

2014 Εκδόσεις Ωκεανός Μ Ι Α Α Λ Λ Η Ε Π Ο Χ Η Σειρά: Ελληνική Πεζογραφία Συγγραφέας: Λούλα Καλαϊτζόγλου Τίτλος: Μια άλλη εποχή Σελιδοποίηση: Αλίκη Τριανταφυλλίδου Επιµέλεια: Ανθή Μπίσσα Εκπόνηση Εξωφύλλου: Έλενα Ματθαίου Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΙΚΡΗ ΠΥΞΙΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Χωρίς τη μαμά μου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Τζένη Θεοφανοπούλου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αναστασία Σακελλαρίου ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίδας και αλληλεγγύης γωνία

Ελπίδας και αλληλεγγύης γωνία Θεατρικό μονόπρακτο της Ευγενίας Σιούτη Ελπίδας και αλληλεγγύης γωνία Πρόσωπα: αφηγητής 1 η οικογένεια παππούς Νικόλας Πέτρου πατέρας Παύλος Ντούρος μητέρα Χρυσούλα Πέτρου γιός Φώτης Ντούρος κόρη Λία Ντούρου

Διαβάστε περισσότερα

Bάλε τα ρήματα που είναι μέσα στο σακούλι στο χτες (αόριστο) και θα μάθεις την περιπέτεια της Αϊσέ. μαζί της και ένα μεγάλο καλάθι για να μαζέψει

Bάλε τα ρήματα που είναι μέσα στο σακούλι στο χτες (αόριστο) και θα μάθεις την περιπέτεια της Αϊσέ. μαζί της και ένα μεγάλο καλάθι για να μαζέψει 2D TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 1:31 μ.μ. Page 1 Bάλε τα ρήματα που είναι μέσα στο σακούλι στο χτες (αόριστο) και θα μάθεις την περιπέτεια της Αϊσέ. φόρεσε Χτες το πρωί η Αϊσέ το σκουφάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #8. «Ο Ασλάντεντες» (Ανατολική Θράκη) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #8. «Ο Ασλάντεντες» (Ανατολική Θράκη) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #8 «Ο Ασλάντεντες» (Ανατολική Θράκη) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #8 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ.

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ. -Να σου συστήσω τη Νάντια. -Γεια, χάρηκα -Κι εγώ. Κοίταξε στον στρογγυλό, μεγάλο καθρέπτη του δωματίου των γονιών της. Τα πράσινα μάτια της αντανακλούσαν στον καθρέπτη. Τα μακριά ίσια μαλλιά της έπεφταν ανάλαφρα στους ώμους της. Ήταν μακριά. Τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Μαρία και η Κατερίνα. 4. Το κείμενο έχει είναι. είναι. θέμα α. ένα γράμμα. α. την οικογένεια. β. μια αφίσα. α. μαμά και κόρη.

3. Η Μαρία και η Κατερίνα. 4. Το κείμενο έχει είναι. είναι. θέμα α. ένα γράμμα. α. την οικογένεια. β. μια αφίσα. α. μαμά και κόρη. ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΑΞΙΔΙ... ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΥ - Τι βλέπεις στις φωτογραφίες; - Εσύ ταξιδεύεις; - Πού θέλεις να ταξιδέψεις; Άσκηση 1 Διαβάζεις γρήγορα το παρακάτω κείμενο και βάζεις σε κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια;

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

Εκπομπή 6 η. Καππαδοκία

Εκπομπή 6 η. Καππαδοκία Εκπομπή 6 η Καππαδοκία Μαρία Χαρακοπούλου: Όταν ήρθαν από την Τουρκία, κάθισαν δεν ξέρω πόσο καιρό στην Αθήνα- από κει ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Εδώ δεν είχε.. δάσος ήτανε. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου με

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ Γ Δημοτικού Σχολικό έτος 2011-2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ Γ Δημοτικού Σχολικό έτος 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ Γ Δημοτικού Σχολικό έτος 2011-2012 Γεια σας παιδιά! Είμαστε οι μαθητές της Γ Δημοτικού. Γράψαμε αυτό το περιοδικό για να σας ενημερώσουμε για την υγιεινή διατροφή. Αλήθεια, ξέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μέρες Πριν Έρθεις

Οι Μέρες Πριν Έρθεις Οι Μέρες Πριν Έρθεις ( ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ) 1 η παράσταση 2002, Θέατρο του Νότου / Αµόρε. Σκηνοθεσία : Γιάννης Μόσχος. Σκηνικά κοστούµια : Ειρήνη Σαριµούτσου. Φωτισµοί : Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική επιµέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Το χρυσό κορίτσι ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Το χρυσό κορίτσι Μια φορά κι έναν καιρό πέθανε η γυναίκα ενός άντρα και εκείνος, τι να κάνει; Ξαναπαντρεύτηκε. Μπήκε η μητριά στο σπίτι και είδε ότι εκτός από τη δικιά της την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η. «Αίσωπος ο σύγχρονος»

Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η. «Αίσωπος ο σύγχρονος» Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η «Αίσωπος ο σύγχρονος» Τέσσερα θεατρικά μονόπρακτα 1. Ο λαίμαργος σκύλο 2. Ο φιλάργυρος 3. Ο γάιδαρος και το τομάρι του λιονταριού 4. Γαϊδούρι φορτωμένο αλάτι (Φθινόπωρο 1983, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα