ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C(2012) 5071 final

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση της 30ής Μαρτίου 2, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για λόγους ασφάλειας δικαίου, μέτρο που αφορά την ανακαίνιση και την ανάπτυξη της υποδομής του αερολιμένα Χανίων. Το μέτρο καταχωρήθηκε με αριθμό υπόθεσης κρατικής ενίσχυσης SA (2) Με επιστολή της 2ας Μαΐου 2, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο. Στις 11 Ιουνίου 2 οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με την κοινοποίησή τους. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 Αερολιμένας Χανίων (3) Ο αερολιμένας Χανίων ευρίσκεται στο κέντρο της χερσονήσου του Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων, βορειοανατολικά και σε απόσταση 10 χλμ. περίπου από την πόλη των Χανίων. Είναι σημαντικός περιφερειακός (διεθνής) ελληνικός αερολιμένας, με τρέχουσα κίνηση της τάξης των επιβατών εσωτερικού και 1,3 εκατομμυρίων επιβατών εξωτερικού ετησίως (ως επί το πλείστον, τουριστών που επισκέπτονται την Κρήτη κατά την τουριστική περίοδο). Ο αερολιμένας Χανίων εξυπηρετεί κυρίως το δυτικό μέρος της Κρήτης (δηλαδή τον Νομό Χανίων και μέρος του Νομού Ρεθύμνης). Κύριο Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (4) Ο αερολιμένας Χανίων είναι το έκτο σε σειρά ελληνικό αεροδρόμιο από πλευράς όγκου επιβατικής κίνησης. Η επιβατική κίνηση την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε από 1,4 εκατ. επιβάτες το 2000 σε 1,7 εκατ. το 0, με μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 2,5% για τους επιβάτες εσωτερικού και 3,2% για τους επιβάτες εξωτερικού. (5) Η αύξηση του αριθμού των επιβατών στον αερολιμένα από το 2005 και η αναμενόμενη αύξηση των επιβατών έως το 2020 έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Αριθμός επιβατών στον αερολιμένα Χανίων Πραγματικός αριθμός επιβατών την περίοδο : Έτος Επιβάτες (σε εκατ.) 1,5 1,7 1,9 1,8 1,8 1,7 Αναμενόμενη εξέλιξη του αριθμού επιβατών την περίοδο : Έτος Επιβάτες (σε εκατ.) 1,7 1,7 1,7 1 1,7 3 1,7 5 1,7 8 1,8 1,9 1,9 7 2,0 (6) Ο αερολιμένας Χανίων αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (εφεξής «ΕΥΠΑ») η οποία είναι και ο φορέας διαχείρισής του. (7) Εκτός από τον αερολιμένα Χανίων, η Κρήτη εξυπηρετείται επίσης από τον αερολιμένα Ηρακλείου (επιβατική κίνηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως), κυρίως για την ανατολική Κρήτη. Ο αερολιμένας Ηρακλείου απέχει οδικώς περίπου 2,5 ώρες από τα Χανιά. Η απόσταση μεταξύ των δύο αεροδρομίων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο εφ' όσον το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετακινηθεί σε νέα θέση στο Καστέλι, όπως προγραμματίζεται. Στην Κρήτη δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται η κατασκευή σιδηροδρόμου (υψηλής ταχύτητας ή συμβατικού). 2.2 Το επενδυτικό σχέδιο και η χρηματοδότησή του (8) Η επένδυση αφορά κυρίως βελτιώσεις του αεροσταθμού και νέο πύργο ελέγχου, αλλά περιλαμβάνει και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και λειτουργικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις αμαξοστασίου. Κύριος στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η βελτίωση της διακίνησης επιβατών η οποία επί του παρόντος αντιμετωπίζει πιέσεις κατά τις περιόδους αιχμής στον υπάρχοντα αεροσταθμό. 2

3 (9) Η προγραμματιζόμενη επένδυση ανέρχεται σε εκατ. 110,09 EUR. Οι εργασίες σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν έως το 5. Το συνολικό εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος μπορεί να κατανεμηθεί ως εξής: Πίνακας 2: Η επένδυση στον αερολιμένα Χανίων Μέτρο Κόστος σε EUR) Επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού 83,0 Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 6,6 Κατασκευή νέου αμαξοστασίου (συνδεόμενη με τη λειτουργία του αεροδρομίου) 9,2 Χώρος φύλαξης απορριμμάτων 1,7 Φυλάκιο ασφάλειας στην είσοδο του αεροδρομίου 0,2 Διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος χώρου των ανωτέρω 9,4 Συνολικό ποσό (περιλαμβανομένων των επενδύσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του δημοσίου) 110,1 (10) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές η επένδυση στον πύργο ελέγχου (6,6 εκατ. EUR) εμπίπτει στο πεδίο της δημόσιας πολιτικής. Οι υπόλοιπες επενδύσεις που ανέρχονται σε 103,50 εκατ. EUR θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει με δημόσια χρηματοδότηση (77,7 εκατ. EUR) και από έσοδα αεροπορικά και μη του αερολιμένα Χανίων. Η δημόσια χρηματοδότηση θα χορηγηθεί εν μέρει στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΕΕ (66,1 εκατ. EUR) και εν μέρει απευθείας από τον ελληνικό προϋπολογισμό (11,6 εκατ. EUR). (11) Η ένταση ενίσχυσης για τις εν λόγω εναπομένουσες επενδύσεις ανέρχεται σε 75%. Χωρίς την ενίσχυση η καθαρή παρούσα αξία του επενδυτικού σχεδίου θα ήταν αρνητική. (12) Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου θα δημοπρατηθούν με ανοικτό διαγωνισμό χωρίς διακρίσεις. Στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες δαπάνες είναι χαμηλότερες, η χρηματοδότηση και η ένταση ενίσχυσης δεν θα υπερβεί το πραγματικό κόστος. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνον ως αντιστάθμιση δαπανών βάσει αποδεικτικών στοιχείων για την πληρωμή των εργοληπτών. 3

4 2.3 Νομική βάση (13) Τη νομική βάση για τη χορήγηση της ενίσχυσης αποτελεί η απόφαση A.Π.261/Φ.95/8-2-2 για την συμπερίληψη του έργου του αερολιμένα Χανίων σε επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΕΕ και ο νόμος 3263/2004 ο οποίος προβλέπει χρηματοδοτική συνδρομή για αερολιμενικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. 3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης (14) Βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές». (15) Τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ είναι σωρευτικά. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφασιστεί αν τα κοινοποιηθέντα μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις, Συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική στήριξη: - χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους, - ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής, - νοθεύει ή απειλεί με νόθευση τον ανταγωνισμό και - επηρεάζει τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Οικονομική δραστηριότητα και έννοια της επιχείρησης (16) Κατά πάγια νομολογία, η Επιτροπή πρέπει πρώτα να εξακριβώσει εάν η ΕΥΠΑ είναι επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά πάγια νομολογία, η έννοια της επιχείρησης καλύπτει οποιαδήποτε οντότητα ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται 1, και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα συνίσταται στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά αποτελεί οικονομική δραστηριότητα 2. 1 Υπόθεση C-35/96 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1998, σ. I-3851, σκέψη 36 C-41/90 Höfner and Elser, Συλλογή 1991, σ. I-1979, σκέψη 21 και υπόθεση C-244/94 Fédération Française des Sociétés d'assurance και λοιποί κατά Ministère de l'agriculture et de la Pêche, Συλλογή 1995 σ. I-4013, σκέψη 14 υπόθεση C-55/96 Job Centre, Συλλογή 1997 σ. I-7119, σκέψη Υπόθεση 118/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1987, σ. 2599, σκέψη 7 υπόθεση 35/96 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1998, σ. I-3851, σκέψη 36. 4

5 (17) Στην απόφασή του στην υπόθεση "αερολιμένας Leipzig-Halle" το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία ενός αερολιμένα αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας η κατασκευή αερολιμενικής υποδομής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 3. Ομοίως, από τη στιγμή που ένας αερολιμένας ασκεί οικονομικές δραστηριότητες, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος του και του τρόπου λειτουργίας του, αποτελεί επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και ισχύουν γι αυτόν οι κανόνες της συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις 4. (18) Ως προς την πτυχή αυτή, η Επιτροπή σημειώνει ότι η εκμετάλλευση της υποδομής που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί σε εμπορική βάση από τον φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα, την ΕΥΠΑ. Δεδομένου ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του αερολιμένα θα χρεώνει τους χρήστες για την χρήση της υποδομής του, η υποδομή αυτή είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη. Συνεπάγεται ότι η οντότητα που εκμεταλλεύεται την εν λόγω υποδομή αποτελεί επιχείρηση για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1. (19) Ωστόσο, δεν είναι κατ ανάγκη όλες οι δραστηριότητες ενός φορέα διαχείρισης αερολιμένα οικονομικής φύσεως. Είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι αερολιμενικές δραστηριότητες είναι οικονομικής φύσεως 5. (20) Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, οι δραστηριότητες, οι οποίες, κανονικά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους στην άσκηση των επίσημων εξουσιών του ως δημόσιας αρχής, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν την ασφάλεια, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, την αστυνομία, τα τελωνεία κλπ. 6. Η χρηματοδότηση πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση των δαπανών που προκύπτουν για αυτές τις λειτουργίες και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων 7. 3 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH και Mitteldeutsche Flughafen AG κατά Commission και T-443/08 Freistaat Sachsen και Land Sachsen-Anhalt κατά Επιτροπής, (εφεξής: «υπόθεση Leipzig-Halle airport»), Συλλογή 1, δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί βλ. επίσης υπόθεση T-128/89 Aéroports de Paris κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000 σ. II-3929, που επιβεβαιώθηκε από το δικαστήριο, υπόθεση C-82/01P, Συλλογή 2002 σ. I-9297, και υπόθεση T-196/04 Ryanair κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008 σ. II-3643, σκέψη Υποθέσεις C-159/91 και C-160/91, Poucet κατά AGV και Pistre κατά Cancava, Συλλογή 1993, σ. I Υπόθεση C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbh κατά Eurocontrol, Συλλογή 1994, σ. I Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2003, αριθ. Ν309/2002, αεροπορική ασφάλεια αντιστάθμιση του κόστους μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου Υπόθεση C-343/95, Calì & Figli κατά Servizi Ecologici Porto di Genova, Συλλογή 1997, σ. I Απόφαση N309/2002 της Επιτροπής της 19 ης Μαρτίου Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2002, αριθ. Ν438/02, επιχορηγήσεις των λιμενικών αρχών για την εκτέλεση των αποστολών δημόσιας αρμοδιότητας στον βελγικό λιμενικό τομέα. 5

6 (21) Ως εκ τούτου, αποτελεί πρακτική της Επιτροπής 8, σε σχέση με δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του δημοσίου, να θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων ή υποδομών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες αυτές, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση υποδομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για λόγους ασφάλειας ή για τον έλεγχο και την εποπτεία της εναέριας κυκλοφορίας και του εναέριου χώρου, εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του δημοσίου 9. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι η επένδυση για τον πύργο ελέγχου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας ύψους 6,6 εκατομμυρίων EUR εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων του δημοσίου, και, συνεπώς, η χρηματοδότηση του μέτρου αυτού δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Κρατικοί πόροι και καταλογισμός στο κράτος (22) Η επιχορήγηση ύψους 11,6 εκατ. EUR υπέρ της ΕΥΠΑ, του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα Χανίων, χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ελληνικής κυβέρνησης και, συνεπώς, περιλαμβάνει κρατικούς πόρους και πρέπει επίσης να αποδοθεί στο κράτος. (23) Η δημόσια χρηματοδότηση που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΕΕ (66,1 εκατ. EUR) μεταφέρεται στην αρμόδια εθνική αρχή και τον φορέα που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το κράτος μέλος πριν καταβληθεί στην ΕΥΠΑ. Συνεπώς, και αυτή η χρηματοδότηση θεωρείται ότι υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών, και ως εκ τούτου περιλαμβάνει κρατικούς πόρους. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της χρηματοδότησης ως κρατικής, η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά την επιλογή έργων επιδοτούμενων σε εθνικό επίπεδο οι ελληνικές αρχές έχουν μεγάλη ευχέρεια λήψης αποφάσεων και ότι το κοινοποιηθέν μέτρο επελέγη κατά τρόπο άμεσο από τις ελληνικές αρχές και, συνεπώς, καταλογίζεται στο δημόσιο. Οικονομικό όφελος (24) Οι προαναφερθείσες δημόσιες χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό που χορηγήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα μειώνουν το επενδυτικό κόστος που θα έπρεπε κανονικά να επωμιστεί ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου εάν ήθελε να επεκταθεί ή να βελτιώσει την αποδοτικότητά του και, συνεπώς, παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στο αεροδρόμιο. 8 Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2003, αριθ. Ν309/2002, αεροπορική ασφάλεια αντιστάθμιση του κόστους μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου Βλ. απόφαση της Επιτροπής αριθ. N620/2006 της 7 ης Μαρτίου 2007 για την διαρρύθμιση του περιφερειακού αερολιμένα του Memmingen. 6

7 Επιλεκτικότητα (25) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι για να θεωρηθεί ένα μέτρο ως κρατική ενίσχυση θα πρέπει να επιφυλάσσει «ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής». Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα πλεονεκτήματα αυτά δόθηκαν μόνο στην ΕΥΠΑ. Συνεπώς πρόκειται για ένα μέτρο επιλεκτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Στρέβλωση του ανταγωνισμού και επιπτώσεις στις συναλλαγές (26) Εάν η ενίσχυση που χορηγεί ένα κράτος μέλος ενισχύει τη θέση μιας επιχείρησης έναντι άλλων ανταγωνιστών στην εσωτερική αγορά, η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης θεωρείται ότι επηρεάστηκε από την ενίσχυση. Κατά πάγια νομολογία 10, για να στρεβλώνει ένα μέτρο τον ανταγωνισμό ο αποδέκτης της ενίσχυσης πρέπει να ανταγωνίζεται άλλες επιχειρήσεις σε αγορές που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό. (27) Όπως εξηγείται ανωτέρω, η λειτουργία του αεροδρομίου αποτελεί οικονομική δραστηριότητα 11. Υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ αερολιμένων, καθώς και μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων για την ανάθεση σε αυτούς της διαχείρισης ενός αερολιμένα. Ο αερολιμένας Χανίων εξυπηρετεί επί του παρόντος λιγότερους από 2 εκατ. επιβάτες ετησίως. (28) Αεροδρόμια στα οποία διακινούνται ακόμη και λιγότεροι από 2 εκατ. επιβάτες ετησίως ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση αερομεταφορέων. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 40 των κατευθυντήριων γραμμών για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005, δεν είναι δυνατό να εξαιρεθούν τα μικρότερα αεροδρόμια από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Οι προβλέψεις όσον αφορά την κίνηση επιβατών στον αερολιμένα Χανίων 12 κάνουν λόγο για αύξηση της κίνησης τα επόμενα έτη. Ως εκ τούτου, το μέτρο δύναται να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταξύ αερολιμένων λόγω της ενίσχυσης της ελκυστικότητας του αερολιμένα Χανίων για τους αερομεταφορείς. (29) Πέραν τούτου, το οικονομικό όφελος που αποκομίζει η ΕΥΠΑ ως επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του αερολιμένα Χανίων θα ενισχύσει τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών της στην ευρωπαϊκή αγορά φορέων παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η αγορά παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών δεν είναι κλειστή στον ανταγωνισμό σε επίπεδο ΕΕ, η υπό εξέταση δημόσια χρηματοδότηση νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. 10 Υπόθεση T-214/95, Vlaams Gewest κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II Βλ. ανωτέρω σημείο Βλ. ανωτέρω, σημείο 3. 7

8 Συμπέρασμα (30) Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημόσια χρηματοδότηση των μέτρων υποδομής στον αερολιμένα Χανίων αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι η επιχορήγηση υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής, η Ελλάδα τήρησε την απαγόρευση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. 3.2 Συμβατότητα της ενίσχυσης (31) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά. Τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005 (32) Το υπόψη μέτρο μπορεί να εξεταστεί μόνο βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι: «ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών τομέων, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον,» μπορούν να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005 παρέχουν ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε αερολιμένες μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. Καθορίζουν ορισμένα κριτήρια τα οποία λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή από την πλευρά αυτή κατά τη λήψη αποφάσεων από τότε που εκδόθηκε η απόφαση στην υπόθεση "Aéroports de Paris" 13. (33) Σύμφωνα με το σημείο 61 των κατευθυντήριων γραμμών του 2005, η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει εάν: - Η κατασκευή και η εκμετάλλευση της υποδομής ανταποκρίνονται σε σαφώς καθορισμένο στόχο γενικού συμφέροντος (περιφερειακή ανάπτυξη, δυνατότητα πρόσβασης, κ.λπ.) - Η υποδομή είναι αναγκαία και ανάλογη προς τον στόχο που έχει καθοριστεί - Η υποδομή προσφέρει ικανοποιητικές προοπτικές χρήσης μεσοπρόθεσμα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των υποδομών που ήδη υπάρχουν 13 Βλ παραδείγματος χάρη την απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2001 υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 58/2000 Ιταλία Ανάπτυξη του συστήματος αερολιμένων του Piemonte, ΕΕ C 67 της 17ης Μαρτίου 2004 απόφαση της Επιτροπής της 19 ης Ιανουαρίου 2005 κρατική ενίσχυση αριθ. N 644i/2002 Γερμανία Ανάπτυξη δημοτικής οικονομικής υποδομής σύμφωνα με το μέρος ΙΙ, τμήμα 7 του σχεδίου πλαίσιο εντός του κοινού συστήματος ομοσπονδιακής κυβέρνησης / Länder για τη βελτίωση των περιφερειακών οικονομικών δομών: (i) Κατασκευή ή ανάπτυξη περιφερειακών αεροδρομίων, ΕΕ C 126 της 25 ης Μαΐου 2005, Απόφαση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2005 κρατική ενίσχυση αριθ. N 355/2004 Βέλγιο Εταιρική σχέση δημόσιου ιδιωτικού τομέα για τη σήραγγα Krijgsbaan στο Deurne. Η ανάπτυξη επαγγελματικών εγκαταστάσεων και η λειτουργία του αερολιμένα της Αμβέρσας (PPP Project Antwerp Airport), ΕΕ C 175 της 16 ης Ιουλίου Απόφαση της Επιτροπής της 23 ης Ιουλίου 2008 κρατική ενίσχυση αριθ. C 48/2006 (ex N 227/2006) Γερμανία DHL/Leipzig Halle, ΕΕ L 346 της 23 ης Δεκεμβρίου

9 - Η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε όλους τους πιθανούς χρήστες με ισότιμο τρόπο και χωρίς διακρίσεις - Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται αρνητικά σε βαθμό αντίθετο προς το συμφέρον της ΕΕ. (i) Η κατασκευή και η εκμετάλλευση της υποδομής ανταποκρίνονται σε σαφώς καθορισμένο στόχο γενικού συμφέροντος (περιφερειακή ανάπτυξη, δυνατότητα πρόσβασης κλπ.) (34) Ο πλησιέστερος αερολιμένας στα Χανιά είναι ο αερολιμένας Ηρακλείου που απέχει οδικώς περίπου 2,5 ώρες από τον αερολιμένα Χανίων. Δεν υπάρχουν άλλα μέσα σύνδεσης εκτός από το οδικό δίκτυο. Στο μέλλον, η απόσταση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη δεδομένου ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετακινηθεί σε νέα θέση (Καστέλι). Συνεπώς. το δυτικό μέρος της νήσου εξυπηρετείται από τον αερολιμένα Χανίων και το ανατολικό μέρος από τον αερολιμένα Ηρακλείου. Επομένως, η περιοχή που εξυπηρετείται από τον αερολιμένα Χανίων (δυτική Κρήτη) έχει συνολικό πληθυσμό και προσελκύει περίπου τουρίστες ετησίως, 78% των οποίων είναι αλλοδαποί, μετανάστες και επιβάτες που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ναυλωμένες πτήσεις. (35) Υπό το πρίσμα αυτής της τουριστικής ζήτησης και για λόγους πρόσβασης των τουριστών και του τοπικού πληθυσμού στη δυτική Κρήτη, αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο τουρισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία της νήσου και στην γενικότερη ανάπτυξή της. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι εξελίξεις στον αερολιμένα Χανίων έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη του τουρισμού και στη δημιουργία απασχόλησης. (36) Συνεπώς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η κατασκευή και η λειτουργία της υποδομής ανταποκρίνεται σε σαφώς καθορισμένο στόχο γενικού συμφέροντος. (ii) Η υποδομή είναι αναγκαία και ανάλογη προς τον στόχο που έχει καθοριστεί (37) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απρόσκοπτης διακίνησης των επιβατών και επί του παρόντος παρατηρείται συμφόρηση κατά τις περιόδους αιχμής. Ο στόχος της αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών εξυπηρέτησης του αυξανόμενου αριθμού των επιβατών δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση της υποδομής. (38) Στην ανάλυση κόστους/οφέλους που υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές, προβλέπεται ότι το έργο υποδομής θα πραγματοποιηθεί μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί και στον βαθμό που το έργο δεν είναι δυσανάλογα μεγάλο ή πολύπλοκο. (39) Συνεπώς, η Επιτροπή μπορεί να συμπεράνει ότι η υπό εξέταση υποδομή είναι αναγκαία και ανάλογη προς τον στόχο που έχει καθοριστεί. 9

10 (iii) Η υποδομή προσφέρει ικανοποιητικές προοπτικές χρήσης μεσοπρόθεσμα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των υποδομών που ήδη υπάρχουν (40) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που χορήγησαν οι ελληνικές αρχές, το έργο υποδομής ανταποκρίνεται στη μεσοπρόθεσμη ζήτηση από μέρους αεροπορικών εταιρειών και επιβατών. Αυτό οφείλεται ιδίως στην έλλειψη άλλων αεροδρομίων που προσφέρουν άμεση, τακτική πρόσβαση στη δυτική Κρήτη και στην απουσία εναλλακτικών μέσων μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, καθώς και στην αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των επιβατών. (41) Βάσει των προβλέψεων που προαναφέρθηκαν για τον αριθμό των επιβατών, μεσοπρόθεσμα, το έργο ανάπτυξης του αερολιμένα Χανίων προσφέρει καλές προοπτικές χρήσης, ιδίως σε σχέση με τις υπάρχουσες υποδομές του αεροδρομίου, οι οποίες θα βελτιστοποιηθούν με τα σχεδιαζόμενα έργα. (iv) Η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε όλους τους πιθανούς χρήστες με ισότιμο τρόπο και χωρίς διακρίσεις (42) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι τη διαχείριση της υποδομής θα αναλάβει η ΕΥΠΑ (δημόσια αρχή) και ότι θα είναι ανοικτή σε όλους τους δυνητικούς χρήστες χωρίς εμπορικά αδικαιολόγητες διακρίσεις. (v) Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται αρνητικά σε βαθμό αντίθετο προς το συμφέρον της ΕΕ (43) Όσον αφορά τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές των χρηματοδοτήσεων που χορηγούνται σε αεροδρόμια, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005 διακρίνουν τέσσερις κατηγορίες αεροδρομίων ανάλογα με τον όγκο των επιβατών ετησίως, ο οποίος μπορεί να δώσει μια ένδειξη του βαθμού στον οποίο τα αεροδρόμια ανταγωνίζονται μεταξύ τους και, επομένως, του βαθμού στον οποίο η δημόσια χρηματοδότηση που χορηγείται σε ένα αεροδρόμιο μπορεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό (σημείο 39 των κατευθυντήριων γραμμών για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005). (44) Όπως προαναφέρθηκε, ακόμη και μετά την αναβάθμιση της υποδομής του αεροδρομίου, αναμένεται ότι θα εξυπηρετεί περίπου 1,75 εκατομμύρια επιβάτες το 5 και 2,25 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, πράγμα που καθιστά τον αερολιμένα Χανίων μεγάλο περιφερειακό αεροδρόμιο με όγκο επιβατών μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων (κατηγορία Γ). Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005 δεν προβλέπουν ειδικές κατευθύνσεις για την εκτίμηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω ενισχύσεων που χορηγούνται σε αεροδρόμια αυτής της κατηγορίας. 10

11 (45) Η περιοχή που εξυπηρετείται από τον αερολιμένα Χανίων είναι η δυτική Κρήτη και ο πλησιέστερος γεωγραφικά ανταγωνιστής, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, απέχει περίπου 2,5 ώρες οδικώς. Η αναβάθμιση του αερολιμένα Χανίων θα έχει περιορισμένες μόνο επιπτώσεις για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα δύο αεροδρόμια εξυπηρετούν διαφορετικές περιοχές της νήσου και οι αγορές επιβατών για αυτά τα δύο αεροδρόμια είναι σαφώς διακεκριμένες λόγω των διαφορετικών περιοχών που εξυπηρετούν. (46) Εναλλακτικό σημείο σύνδεσης έναντι του αερολιμένα Χανίων για την εξυπηρέτηση της δυτικής Κρήτης είναι ο λιμένας της Σούδας, που συνδέεται τον λιμένα του Πειραιά, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται περίπου 1,5 εκατομμύρια επιβατών ετησίως. Ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση έχει σημαντικό πλεονέκτημα ως προς τη μεταφορά των επιβατικών αυτοκινήτων προς και από τον Πειραιά, δεν καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής κίνησης, ιδίως σε σχέση με τις ναυλωμένες πτήσεις (που αποτελεί το μέσο με το οποίο φθάνει στο νησί η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών) οι οποίες προσφέρουν απευθείας σύνδεση με τον τόπο προέλευσης των τουριστών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία της Κρήτης και για τη γενική ανάπτυξη της χώρας. (47) Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του εμπορίου δεν επηρεάζεται σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. (48) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημόσια χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του αερολιμένα Χανίων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφηκαν ανωτέρω δεν είναι επιζήμια για το κοινό συμφέρον και ότι πληρούνται στην παρούσα υπόθεση τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 61 των κατευθυντήριων γραμμών για τις αεροπορικές μεταφορές του Η ενίσχυση είναι αναγκαία και αναλογική (49) Εκτός από την υποχρέωση ικανοποίησης των συγκεκριμένων κριτηρίων συμβατότητας που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005, οι κρατικές ενισχύσεις προς αερολιμένες, όπως και κάθε άλλο μέτρο ενίσχυσης, πρέπει να είναι απαραίτητες και ανάλογες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο θεμιτό στόχο προκειμένου να χαρακτηριστούν συμβατές 14. (50) Η Επιτροπή πρέπει επίσης να διαπιστώσει κατά πόσο η κρατική ενίσχυση που χορηγείται στην ΕΥΠΑ έχει μεταβάλει τη συμπεριφορά της δικαιούχου επιχείρησης ώστε αυτή να αναλάβει δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη στόχου κοινού συμφέροντος και την οποία (i) δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει χωρίς την ενίσχυση ή (ii) θα την υλοποιούσε εν μέρει ή με διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον, η ενίσχυση θεωρείται ανάλογη μόνο εάν δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερη ενίσχυση και λιγότερη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι 14 Κατά πάγια νομολογία η Επιτροπή δύναται να χαρακτηρίσει ενίσχυση συμβατή μόνον εφόσον είναι αναγκαία για την επίτευξη θεμιτού στόχου (βλ. υπόθεση αριθ. 730/79, Philipp Morris, σκέψη 17 υπόθεση αριθ. C-390/06, Nuova Agricast, σκέψη 68 υπόθεση αριθ. T-162/06, Kronoply, σκέψη 65). 11

12 το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας. (51) Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν υπολογισμό του ελλείμματος χρηματοδότησης του εξεταζόμενου επενδυτικού έργου, με τον οποίο καταδεικνύεται ότι το έλλειμμα χρηματοδότησης αντιστοιχεί στη δημόσια χρηματοδότηση που πράγματι χορηγείται στον αερολιμένα (ήτοι 77,7 εκατ. EUR) το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί μέσω εσόδων από αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες του αερολιμένα Χανίων. Κατά συνέπεια, η ένταση ενίσχυσης που ισούται με 75 % περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. (52) Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις αεροπορικές μεταφορές του 2005 αφήνουν ανοικτό το θέμα της έντασης ενίσχυσης. Οι εντάσεις ενίσχυσης που προτείνουν τα κράτη μέλη αξιολογούνται μεμονωμένα μετά από γενικότερη αξιολόγηση της έντασης ενίσχυσης που θεωρείται εύλογη αναλόγως του μεγέθους του αερολιμένα, του είδους της επένδυσης και των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή. (53) Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι υπόψη επενδύσεις μοιάζουν με επενδύσεις σε άλλους αερολιμένες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά 15. Δεδομένης της θέσης του αεροδρομίου στη νήσο και των αναγκών προσπελασιμότητας της Κρήτης, η ένταση ενίσχυσης 75% είναι δικαιολογημένη. (54) Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι η χρήση ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για την εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος θα συμβάλει ώστε το ποσό της ενίσχυσης να περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε άλλες αγορές (ιδίως στην αγορά κατασκευαστικών εργασιών). (55) Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και είναι αναλογική. Συμπέρασμα (56) Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εκτίμηση, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το εξεταζόμενο μέτρο είναι συμβατό με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. 15 Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2009 στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 472/2008 Πολωνία Επενδυτική ενίσχυση για αερολιμένες στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για τις υποδομές και το περιβάλλον, ΕΕ C 79 της 2ας Απριλίου 2009, και απόφαση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης αριθ. N 196/2008 Πολωνία Επενδυτική ενίσχυση για τους αερολιμένες στο πλαίσιο περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ΕΕ C 204 της 29ης Αυγούστου

13 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, αποφάσισε να θεωρήσει ότι - το ύψους 6,6 εκατ. EUR μέτρο δεν συνεπάγεται χορήγηση κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. - τα ύψους 77,7 εκατ. EUR μέτρα συνιστούν ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και δεν αντιτίθεται σε αυτήν. Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε όσον αφορά την κοινολόγηση σε τρίτους και τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του αυθεντικού κειμένου, στον εξής δικτυακό τόπο: Η αίτησή σας πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition B-1049 Brussels Αριθ. φαξ : (0) Με τιμή, Για την Επιτροπή Joaquín ALMUNIA Αντιπρόεδρος 13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.12.2002 L 337/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... σελ. 3 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα