Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων"

Transcript

1 Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ι. ANTIKEIMENO 1. Η υποστήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ήδη από καιρό καθιερωμένο στοιχείο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου κατευθυντήριων γραμμών είναι να παράσχει πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της δράσης της ΕΕ σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαφές με τρίτες χώρες σε όλα τα επίπεδα καθώς και στα πολυμερή φόρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι τρέχουσες προσπάθειες της Ένωσης να προωθήσει και να ενθαρρύνει το σεβασμό του δικαιώματος υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν επίσης παρεμβάσεις της Ένωσης υπέρ υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κινδυνεύουν, προτείνουν δε και πρακτικά μέσα στήριξης και συμπαράστασης προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαντικό στοιχείο των κατευθυντήριων γραμμών είναι η στήριξη προς τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και προς τους ενδεδειγμένους περιφερειακούς μηχανισμούς για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις αποστολές της ΕΕ (πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών της ΕΕ και αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) να προσεγγίσουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως πρωταρχικό σκοπό τους έχουν την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που αφορούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά συμβάλλουν και στην ενίσχυση της συνολικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 1

2 ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΣ 2. Για τις ανάγκες του ορισμού των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου, χρησιμοποιήθηκε ως βάση η λειτουργική παράγραφος 1 της «Δήλωσης των ΗΕ για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ιδιωτών, των Ομάδων και των Οργάνων της Κοινωνίας για την προαγωγή και την προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών», η οποία αναφέρει ότι «ο καθένας έχει το δικαίωμα, ατομικά και από κοινού με άλλους, να προαγάγει και να αγωνίζεται για την προστασία και την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο». 3. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τα άτομα, οι ομάδες και τα όργανα της κοινωνίας που προάγουν και προστατεύουν οικουμενικά αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδιώκουν την προαγωγή και προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων καθώς και την προαγωγή, προστασία και υλοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Επίσης, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προάγουν και προστατεύουν τα δικαιώματα των μελών ομάδων όπως των ιθαγενών κοινοτήτων. Ο ορισμός δεν περιλαμβάνει εκείνα τα άτομα ή ομάδες που ασκούν ή διαδίδουν τη βία. ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. Η ΕΕ στηρίζει τις αρχές που περιλαμβάνονται στη Δήλωση για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ιδιωτών, των Ομάδων και των Οργάνων της Κοινωνίας για την προαγωγή και την προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Αν και η πρωταρχική ευθύνη για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανήκει στα κράτη, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι τα άτομα, οι ομάδες και τα όργανα της κοινωνίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προαγωγή του στόχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δραστηριότητες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνουν: 2

3 - την τεκμηρίωση παραβιάσεων - την επιδίωξη αποκατάστασης για τα θύματα αυτών των παραβιάσεων μέσω της παροχής νομικής, ψυχολογικής, ιατρικής ή άλλης υποστήριξης και - την καταπολέμηση νοοτροπιών ατιμωρησίας που χρησιμοποιούνται για να συγκαλύπτονται συστηματικές και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών - καλλιεργούν τη νοοτροπία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδίδουν τις πληροφορίες που αφορούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 5. Το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνει συχνά κριτική κυβερνητικών πολιτικών και ενεργειών. Αυτό όμως οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να το κρίνουν αρνητικά. Η ανοχή προς την ανεξαρτησία της σκέψης και την ελεύθερη αντιπαράθεση ιδεών σχετικά με τις πολιτικές και τις ενέργειες μιας κυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη αρχή, και επίσης αποτελεί δοκιμασμένο τρόπο για να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις στην προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο συμβάλλοντας ώστε να συνταχθούν τα κατάλληλα νομοθετήματα και να καταρτισθούν εθνικά σχέδια και στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ο ρόλος αυτός πρέπει να αναγνωριστεί και να στηριχθεί. 6. Η ΕΕ παραδέχεται ότι οι δραστηριότητες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναγνωρισθεί περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Όλο και περισσότερο εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία για τα θύματα παραβιάσεων. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή έχει επιτευχθεί με υψηλό αντίτιμο: οι υπερασπιστές έχουν γίνει οι ίδιοι όλο και περισσότερο στόχοι επιθέσεων και τα δικαιώματά τους παραβιάζονται σε πολλές χώρες. Η ΕΕ θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους. Εν προκειμένω, είναι σημαντικό το ζήτημα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προσεγγισθεί από την οπτική του φύλου. 3

4 ΙV. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 7. Το λειτουργικό τμήμα του παρόντος εγγράφου προσδιορίζει τρόπους και μέσα αποτελεσματικής δράσης υπέρ της προαγωγής και της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Έλεγχος, υποβολή έκθεσης και αξιολόγηση 8. Οι αρχηγοί αποστολής της ΕΕ καλούνται ήδη να υποβάλλουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες διαπίστευσής τους. Η Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) έχει εγκρίνει τη σύνοψη των ενημερωτικών δελτίων για να διευκολύνει αυτόν το στόχο. Σύμφωνα με τα ενημερωτικά αυτά δελτία, οι αποστολές στην έκθεσή τους πρέπει να εξετάζουν την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημειώνοντας ιδιαίτερα τυχόν περιστατικά απειλών ή επιθέσεων εναντίον τους. Σε αυτά τα πλαίσια οι αρχηγοί αποστολής πρέπει να γνωρίζουν ότι το θεσμικό πλαίσιο ασκεί σημαντική επίδραση στη δυνατότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επιτελέσουν με ασφάλεια το έργο τους. Από αυτή την άποψη, έχουν σημασία ζητήματα όπως είναι τα νομοθετικά, δικαστικά, διοικητικά ή άλλα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη για να προστατεύσουν πρόσωπα από βία, απειλές ανταπόδοσης, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου δυσμενείς διακρίσεις, πιέσεις ή οποιαδήποτε άλλη αυθαίρετη δράση συνεπεία της νόμιμης άσκησης κάποιου από τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Δήλωση των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 4

5 9. Οι αρχηγοί αποστολής της ΕΕ καλούνται να εξετάσουν την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις συνεδριάσεις των τοπικών ομάδων εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπου απαιτείται, οι αρχηγοί αποστολής υποβάλλουν συστάσεις στην COHOM για πιθανές ενέργειες της ΕΕ, όπως η καταδίκη των απειλών και των επιθέσεων εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για διαβήματα και δημόσιες δηλώσεις όποτε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατρέχουν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο. Οι αρχηγοί αποστολής μπορούν να αποφασίσουν να προβούν σε επείγουσα τοπική δράση για να υποστηρίξουν τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που διατρέχουν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο, και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη δράση τους στην Ομάδα "Ανθρώπινα Δικαιώματα" και σε άλλες συναφείς ομάδες εργασίας διατυπώνοντας συστάσεις όσον αφορά τις δυνατότητες συνέχισης της ευρωπαϊκής δράσης. Επίσης οι αρχηγοί αποστολής στις εκθέσεις τους αναφέρουν κατά πόσο ήταν αποτελεσματικές οι ενέργειες της ΕΕ. Επίσης, οι αποστολές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα οι γυναίκες οι οποίες υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 10. Οι εκθέσεις των αρχηγών αποστολής και άλλες συναφείς πληροφορίες, όπως οι εκθέσεις και οι συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των άλλων ειδικών εισηγητών των ΗΕ και των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών, του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα επιτρέψουν στην COHOM και σε άλλες συναφείς ομάδες να εντοπίζουν περιπτώσεις όπου απαιτείται να δράσει η ΕΕ και να αποφασίζουν την ανάληψη δράσης ή, όπου απαιτείται, να υποβάλουν συστάσεις για τέτοια δράση προς την ΕΠΑ/τo Συμβούλιο. 5

6 Ρόλος των αποστολών της ΕΕ κατά την υποστήριξη και την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 11. Σε πολλές τρίτες χώρες, οι αποστολές της ΕΕ (πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ και αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) είναι η πρωταρχική επαφή της Ένωσης και των κρατών μελών της με τους επί τόπου υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κατά την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ έναντι των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αποστολές της ΕΕ πρέπει επομένως να ασκήσουν πρωτόβουλη πολιτική για το ζήτημα αυτό. Πρέπει συγχρόνως να γνωρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δράση της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε απειλές ή επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι αυτό, όπου ενδείκνυται, οφείλουν να συμβουλεύονται τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με ενέργειες που μελετώνται. Εάν πρέπει να αναληφθούν δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι αποστολές της ΕΕ θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να ενημερωθεί σχετικά ο συγκεκριμένος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή η οικογένειά του. Οι αποστολές της ΕΕ θα μπορούσαν μεταξύ άλλων: - να χαράξουν τοπικές στρατηγικές για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες οι οποίες υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αποστολές της ΕΕ πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αφορούν τους υπερασπιστές που προάγουν και προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε αυτά είναι ατομικά, πολιτιστικά. οικονομικά, πολιτικά ή κοινωνικά. Οι αποστολές των ΕΕ πρέπει να προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ενεργή συμμετοχή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεών τους στη χάραξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών - να διοργανώνουν μία τουλάχιστον ετήσια συνεδρίαση στην οποία θα παρευρίσκονται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διπλωμάτες προκειμένου να συζητούν, μεταξύ άλλων, την τοπική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ στο θέμα αυτό και την εφαρμογή της τοπικής στρατηγικής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. - να συνεργάζονται στενά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτούς, ιδίως όσους διατρέχουν κίνδυνο 6

7 - να διατηρούν επαφές με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τους δέχονται στις αποστολές και να επισκέπτονται τους τομείς δράσης τους. Θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο διορισμού ειδικών αξιωματικών-συνδέσμων, σε βάση κατανομής του βάρους εάν απαιτείται, για το σκοπό αυτό - να μεριμνούν, όπως και όπου ενδείκνυται, για την ευρεία προβολή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του έργου τους, χρησιμοποιώντας καταλλήλως τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, τη δημοσιότητα, επισκέψεις ή προσκλήσεις, ιδίως όταν πρόκειται για την απονομή βραβείων για τις δραστηριότητές τους - όπου απαιτείται, να επισκέπτονται τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν προφυλακισθεί ή τελούν υπό κατ' οίκον περιορισμό και να παρίστανται στις δίκες τους ως παρατηρητές. Προώθηση του σεβασμού των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις με τρίτες χώρες και σε πολυμερή φόρα 12. Ο στόχος της ΕΕ είναι να επηρεάσει τρίτες χώρες ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους περί σεβασμού των δικαιωμάτων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας τους από επιθέσεις και απειλές εκ μέρους μη κρατικών φορέων. Κατά τις επαφές της με τρίτες χώρες, η ΕΕ, όταν κρίνεται απαραίτητο, εκφράζει την ανάγκη όλες οι χώρες να αποδεχθούν και να τηρούν τους συναφείς διεθνείς κανόνες και πρότυπα, ιδίως δε τη Δήλωση των ΗΕ Ο γενικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να εκπληρώνουν ελεύθερα τα καθήκοντά τους. Η ΕΕ θα γνωστοποιήσει τους στόχους της ως αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα τονίσει τη σημασία που αποδίδει στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ενέργειες προς στήριξη αυτών των στόχων περιλαμβάνουν: 7

8 - ενδεχομένως, στο ίδιο το πλαίσιο της αποστολής τους στα τρίτα κράτη, η Προεδρία ή ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, ο Προσωπικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ/ΥΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ειδικοί αντιπρόσωποι και απεσταλμένοι της ΕΕ, οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών και οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχουν σε συναντήσεις με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των οποίων θίγονται συγκεκριμένες περιπτώσεις υπερασπιστών καθώς και τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εργασίες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, - η σχετική με τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστώσα του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών ή περιφερειακών οργανισμών, εάν συντρέχει λόγος, περιλαμβάνει την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ υπογραμμίζει τη στήριξή της προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έργο τους και αναφέρεται σε τυχόν συγκεκριμένες περιπτώσεις που προκαλούν ανησυχία. Η ΕΕ φροντίζει να συμμετέχουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο, στην προετοιμασία, την παρακολούθηση και την αποτίμηση του διαλόγου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον τομέα του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα - οι αρχηγοί αποστολής της ΕΕ και οι πρεσβείες της ΕΕ υπενθυμίζουν στις αρχές των τρίτων χωρών την υποχρέωσή τους να θεσπίζουν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν ή ενδέχεται να διατρέξουν κίνδυνο. - στενή συνεργασία με άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες απόψεις, ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ - διατύπωση σύστασης, κατά περίπτωση, στις χώρες κατά την καθολική περιοδική εξέτασή τους από το Συμβούλιο των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να συμμορφώνουν τη νομοθεσία και τις πρακτικές τους με τη Δήλωση των ΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 8

9 - προαγωγή της ενίσχυσης υπαρχόντων περιφερειακών μηχανισμών για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως του εστιακού σημείου για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Αφρικανικής Επιτροπής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών και της ειδικής μονάδας για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και της δημιουργίας κατάλληλων μηχανισμών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν. Υποστήριξη προς ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περιλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 13. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ειδικοί εισηγητές, ειδικοί αντιπρόσωποι, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και ομάδες) είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες να προστατευθούν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους, της δυνατότητάς τους να ενεργούν και να μιλούν δημόσια για τις παραβιάσεις ενάντια στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και να επισκέπτονται χώρες. Μολονότι ο Ειδικός Εισηγητής για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ιδιαίτερο ρόλο εν προκειμένω, η λειτουργία άλλων ειδικών διαδικασιών είναι επίσης σημαντική για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις στήριξης των ειδικών διαδικασιών: - ενθάρρυνση των κρατών να δέχονται για λόγους αρχής αιτήσεις για επισκέψεις χωρών από ειδικές διαδικασίες των ΗΕ 9

10 - μέσω των αποστολών της ΕΕ, προαγωγή της χρήσης των θεματικών μηχανισμών των ΗΕ εκ μέρους τοπικών κοινοτήτων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διευκόλυνση της καθιέρωσης επαφών και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των θεματικών μηχανισμών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - δεδομένου ότι οι ειδικές διαδικασίες είναι αδύνατον να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς επαρκείς πόρους, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τη χορήγηση επαρκών κονδυλίων από το γενικό προϋπολογισμό στο Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρακτική στήριξη για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω αναπτυξιακής πολιτικής 14. Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που έχουν στόχο να ενισχύσουν την ανάπτυξη δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών, καθώς και να προαγάγουν και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ανήκουν στο ευρύ φάσμα μέσων πρακτικής στήριξης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα μέσα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν και τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας των κρατών μελών, χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά. Η πρακτική στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής: - στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και των ΜΚΟ που προάγουν και προστατεύουν το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω π.χ. δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων ή εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, και διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικών φορέων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ενθάρρυνση και υποστήριξη για τη σύσταση και τη λειτουργία εθνικών οργανισμών για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ιδρύονται σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού, όπως Εθνικά Ιδρύματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γραφεία Διαμεσολαβητή και Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10

11 - συνδρομή στη σύσταση δικτύων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, πράγμα που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση συνεδριάσεων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός ΕΕ - προσπάθεια να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση σε πόρους, οικονομικούς και άλλους, από το εξωτερικό και να ενημερώνονται σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης των πόρων αυτών και τους τρόπους υποβολής των σχετικών αιτήσεων - μέριμνα ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προάγουν, μεταξύ άλλων, τη Δήλωση των ΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ταχεία πρόβλεψη μέτρων συνδρομής και προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο σε τρίτες χώρες, π.χ. όταν κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, χορήγηση επειγουσών θεωρήσεων και ευνοϊκή αντιμετώπιση της προσωρινής τους υποδοχής στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ρόλος των Ομάδων του Συμβουλίου 15. Σύμφωνα με την εντολή της, η COHOM θα ελέγχει την εφαρμογή και τη συνέχεια που θα δοθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε στενή συνεργασία και συντονισμό με άλλες αρμόδιες Ομάδες του Συμβουλίου. Ειδικότερα: - προωθώντας την ένταξη του ζητήματος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συναφείς πολιτικές και δράσεις της ΕΕ - πραγματοποιώντας επισκόπηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών σε τακτά διαστήματα 11

12 - εξακολουθώντας να εξετάζει, κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, περαιτέρω τρόπους συνεργασίας με τα ΗΕ και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - υποβάλλοντας έκθεση στο Συμβούλιο, μέσω της ΕΠΑ και της ΕΜΑ κατά περίπτωση, σε ετήσια βάση, για την πρόοδο που σημειώνεται κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. 12

13 ANNEX I Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms The General Assembly, Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world, Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights2 and the International Covenants on Human Rights as basic elements of international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the United Nations system, as well as those at the regional level, Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and separately, their solemn obligation to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance of achieving international cooperation to fulfil this obligation according to the Charter, 13

14 Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contributing to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of peoples to self-determination and the right of every people to exercise full sovereignty over its wealth and natural resources, Recognizing the relationship between international peace and security and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence of international peace and security does not excuse non-compliance, Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible, interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair and equitable manner, without prejudice to the implementation of each of those rights and freedoms, Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State, Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels, 14

15 Declares: Article 1 Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels. Article 2 1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms, inter alia, by adopting such steps as may be necessary to create all conditions necessary in the social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice. 2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other steps as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed. Article 3 Domestic law consistent with the Charter of the United Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be implemented and enjoyed and within which all activities referred to in the present Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and freedoms should be conducted. 15

16 Article 4 Nothing in the present Declaration shall be construed as impairing or contradicting the purposes and principles of the Charter of the United Nations or as restricting or derogating from the provisions of the Universal Declaration of Human Rights,2 the International Covenants on Human Rights and other international instruments and commitments applicable in this field. Article 5 For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others, at the national and international levels: (a) To meet or assemble peacefully; (b) To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups; (c) To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations. Article 6 Everyone has the right, individually and in association with others: (a) To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms, including having access to information as to how those rights and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative systems; (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms; 16

17 (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters. Article 7 Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance. Article 8 1. Everyone has the right, individually and in association with others, to have effective access, on a non-discriminatory basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs. 2. This includes, inter alia, the right, individually and in association with others, to submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms. Article 9 1. In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as referred to in the present Declaration, everyone has the right, individually and in association with others, to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights. 17

18 2. To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has the right, either in person or through legally authorized representation, to complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing before an independent, impartial and competent judicial or other authority established by law and to obtain from such an authority a decision, in accordance with law, providing redress, including any compensation due, where there has been a violation of that person s rights or freedoms, as well as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay. 3. To the same end, everyone has the right, individually and in association with others, inter alia: (a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay; (b) To attend public hearings, proceedings and trials so as to form an opinion on their compliance with national law and applicable international obligations and commitments; (c) To offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms. 4. To the same end, and in accordance with applicable international instruments and procedures, everyone has the right, individually and in association with others, to unhindered access to and communication with international bodies with general or special competence to receive and consider communications on matters of human rights and fundamental freedoms. 5. The State shall conduct a prompt and impartial investigation or ensure that an inquiry takes place whenever there is reasonable ground to believe that a violation of human rights and fundamental freedoms has occurred in any territory under its jurisdiction. 18

19 Article 10 No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so. Article 11 Everyone has the right, individually and in association with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedoms and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics. Article Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms. 2. The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration. 3. In this connection, everyone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to States that result in violations of human rights and fundamental freedoms, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms. 19

20 Article 13 Everyone has the right, individually and in association with others, to solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present Declaration. Article The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding by all persons under its jurisdiction of their civil, political, economic, social and cultural rights. 2. Such measures shall include, inter alia: (a) The publication and widespread availability of national laws and regulations and of applicable basic international human rights instruments; (b) Full and equal access to international documents in the field of human rights, including the periodic reports by the State to the bodies established by the international human rights treaties to which it is a party, as well as the summary records of discussions and the official reports of these bodies. 3. The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution. 20

21 Article 15 The State has the responsibility to promote and facilitate the teaching of human rights and fundamental freedoms at all levels of education and to ensure that all those responsible for training lawyers, law enforcement officers, the personnel of the armed forces and public officials include appropriate elements of human rights teaching in their training programme. Article 16 Individuals, non-governmental organizations and relevant institutions have an important role to play in contributing to making the public more aware of questions relating to all human rights and fundamental freedoms through activities such as education, training and research in these areas to strengthen further, inter alia, understanding, tolerance, peace and friendly relations among nations and among all racial and religious groups, bearing in mind the various backgrounds of the societies and communities in which they carry out their activities. Article 17 In the exercise of the rights and freedoms referred to in the present Declaration, everyone, acting individually and in association with others, shall be subject only to such limitations as are in accordance with applicable international obligations and are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. Article Everyone has duties towards and within the community, in which alone the free and full development of his or her personality is possible. 21

22 2. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations have an important role to play and a responsibility in safeguarding democracy, promoting human rights and fundamental freedoms and contributing to the promotion and advancement of democratic societies, institutions and processes. 3. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations also have an important role and a responsibility in contributing, as appropriate, to the promotion of the right of everyone to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights and other human rights instruments can be fully realized. Article 19 Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying for any individual, group or organ of society or any State the right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights and freedoms referred to in the present Declaration. Article 20 Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support and promote activities of individuals, groups of individuals, institutions or non-governmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United Nations. 22

23 Annex to Annex I Relevant international instruments - The Universal Declaration of Human Rights - The International Covenant on Civil and Political Rights - The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - The Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - The Convention on the Rights of the Child - The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women - The Convention on the Elimination on all Forms of Racial Discrimination - The European Convention on Human Rights, its protocols and the relevant case law of the European Court of Human Rights - European Social Charter/Revised European Social Charter - African Charter for Human and Peoples Rights - American Convention on Human Rights - Geneva Conventions on the Protection of Victims of War and its Protocols as well as customary rules of humanitarian law applicable in armed conflict - The 1951 Convention regarding the Status of Refugees and its 1967 Protocol - The Rome Statute of the International Criminal Court - Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ UNESCO Ελληνικά & Αγγλικά 24grammata.com ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 243/9t ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 78/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu/ Ν. 8(lll)/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181 Ο περί της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181

Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181 Ν. 8(Ι1Ι)/2011 Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181 Ο περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Αναγνώριση Σπουδών, Διπλωμάτων και Πτυχίων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται,

διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται, Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Όλοι οι εταίροι της Enel μπορούν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Ορκωτού Ελέγχου της Enel SpA κάθε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση {SEC(2005) 1680}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση {SEC(2005) 1680} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.12.2005 COM(2005) 669 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση {SEC(2005) 1680} EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 424 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 5 ΜΕΡΟΣ Α... 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΣΔΑ και μειονότητες... 12 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1520 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α πόφαση 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 184/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (1979) για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ : EΡION ΕΠΩΝΥΜΟ : STΡOΡI ΣΧΟΛΗ : ΝΟΠΕ Α.Μ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ : EΡION ΕΠΩΝΥΜΟ : STΡOΡI ΣΧΟΛΗ : ΝΟΠΕ Α.Μ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : «ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΟΝΟΜΑ : EΡION ΕΠΩΝΥΜΟ : STΡOΡI ΣΧΟΛΗ : ΝΟΠΕ Α.Μ. :1340199900750 ΑΘΗΝΑ 2002-2003

Διαβάστε περισσότερα

Produced by the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) Financially supported by: National Machinery for Women s Rights

Produced by the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) Financially supported by: National Machinery for Women s Rights 2009 Produced by the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) Financially supported by: National Machinery for Women s Rights Designed by Mario Pavlou, 3ems Limited Illustrations by Aleksandra

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Νοεμβρίου 2011 AΠOΦAΣEIΣ Αριθμ. Φ.3440/ΑΣ48844 Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 28(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤίί<0 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αριθμός 28(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤίί<0 ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2938 Ν. 28(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης σχετικά με το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Κυρω τικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα