ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Γ 22/02/ Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας και µε τις απορρέουσες από αυτό αρµοδιότητες. Αλλαγή του τίτλου της Λειτουργικής ιαδικασίας. Προστέθηκε η διαχείριση αρχείων προσωπικών δεδοµένων καταγραφής ήχου των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας, βάσει της υπ αριθµ. Ν00/713/ΖΧ/13279/ γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

2 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ηµ/νία Αναθ. Περιγραφή Εφαρµογής / Μεταβολής Συντάξαντες / Αρµόδιοι 01/07/2004 Α Πρώτη έκδοση για εφαρµογή 27/06/2007 Β Αναθεώρηση, λόγω µεταβολής Οργανογράµµατος 22/02/2012 Γ Αναθεώρηση, λόγω µεταβολής Οργανογράµµατος και για να συµπεριληφθούν τα δεδοµένα ήχου. Α. Σαραµούρτσης Ι. Καρακαϊδού Α. Σαραµούρτσης Κ. Κουτσούκος Α. Σαραµούρτσης. Ευαγγελίδης g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 2 από 11 22/02/2012

3 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 4 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 6 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 6 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 7 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9 7. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Πινακίδες ενηµέρωσης των οδηγών για τη βιντεοσκόπηση της οδού, σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παρ. 1) 2. Πρωτόκολλο ιαγραφής Αρχείου Προσωπικών εδοµένων (έντυπο Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ- 420/2) g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 3 από 11 22/02/2012

4 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ Αντικείµενο της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας είναι ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ενεργειών των εµπλεκοµένων στη συλλογή και επεξεργασία: Α) εδοµένων εικόνας ή/και ήχου, που λαµβάνονται (µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ), εγκατεστηµένα σε διάφορα τµήµατα της Εγνατίας Οδού Β) εδοµένων ήχου εισερχόµενων-εξερχόµενων τηλεφωνικών κλήσεων, που λαµβάνονται (µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) από συστήµατα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Τα παραπάνω δεδοµένα συνιστούν, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας (Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήµερα), δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της χρήσης των συστηµάτων ΚΚΤ και των συστηµάτων καταγραφής ήχου στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού είναι: η ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων, η προστασία προσώπων (χρηστών της οδού, προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης της οδού κτλ.) και η προστασία αγαθών (υποδοµής της οδού κτλ.). Η παρούσα Λειτουργική ιαδικασία δεν αφορά στα δεδοµένα εικόνας ή/και ήχου που τηρούνται στους σταθµούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και άπτονται της καταγραφής παραβάσεων σε αυτούς. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αρχή : η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο του Ν. 2472/97. εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα : κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων. εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων. Ευαίσθητα δεδοµένα : τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Υποκείµενο των δεδοµένων : το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 4 από 11 22/02/2012

5 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων: κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή και µε πλήρη επίγνωση και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ( επεξεργασία ): κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή. Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ( αρχείο ): σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται είτε από το ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. ιασύνδεση : µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό. Υπεύθυνος επεξεργασίας : οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Εκτελών την επεξεργασία : οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Αποδέκτης : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. Τρίτος : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 5 από 11 22/02/2012

6 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Έκτακτο Περιστατικό ή Συµβάν : οποιοδήποτε γεγονός λαµβάνει χώρα το οποίο δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή προληφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας. Συντοµογραφίες EOAE ΚΕΣ Κ Α ΚΕΚ ΚΚΤ Εγνατία Οδός Α.Ε. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Κέντρο ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Ο ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας. Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι αρµόδιος για την έγκρισή της. 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ ( ΠΥ ) Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ ( ΜΠΥ ) Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΟΑΕ ( ΤΛΕΣ ) /νση ιαχείρισης ικτύου ( ) /νση Υποστήριξης ικτύου ( Υ ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας ( ΥΕ ) Ανάδοχος Συντήρησης & Λειτουργίας ( Α ) Μηχανικός Αναδόχου ( ΜΑ ) Τεχνικός Αναδόχου ( ΤΑ ) Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠ Π ) g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 6 από 11 22/02/2012

7 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Τα παρακάτω ισχύουν για όσα ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ έχουν Αίθουσα Ελέγχου µε εξοπλισµό κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ή/και εξοπλισµό καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και είναι στελεχωµένα µε προσωπικό του Αναδόχου ή/και της ΕΟΑΕ. 5.1 Υποχρεώσεις ΤΛΕΣ: «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε.. Με απόφαση του Σ της εταιρείας και κατόπιν εισήγησης του ΤΛΕΣ, ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας που εκτελεί χρέη «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει την υποχρέωση της εγγράφου γνωστοποίησης τήρησης αρχείου, του σκοπού επεξεργασίας και των τόπων επεξεργασίας προς την Αρχή, καθώς και κάθε µεταβολής αυτών. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» µέριµνα, µέσω των αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΟΑΕ, για την τοποθέτηση κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων στις περιοχές της Εγνατίας Οδού όπου λειτουργούν συστήµατα ΚΚΤ ή/και καταγραφής ήχου (Παράρτηµα 1). Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» µεριµνά ώστε, οι όροι των υποχρεώσεων του Αναδόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας, να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των συµβατικών τευχών της εκάστοτε σύµβασης µεταξύ του Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας και της ΕΟΑΕ. 5.2 Ο ΜΠΥ κοινοποιεί στον Ανάδοχο Συντήρησης & Λειτουργίας της Αίθουσας Ελέγχου ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ την παρούσα Λειτουργική ιαδικασία. Ο ΜΠΥ ελέγχει την τήρηση των σχετικών µέτρων ασφαλείας της παραγράφου 5.3 της παρούσας. 5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος, βάσει της σύµβασης που συνάπτει µε την ΕΟΑΕ, έχει την ιδιότητα του «Εκτελούντος την Επεξεργασία». Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: του ελέγχου της πρόσβασης στην Αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί το απόρρητο των συλλεγόµενων δεδοµένων ΚΚΤ και ήχου. του σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής επεξεργασίας, και ειδικότερα, τις αρχές του σκοπού, της αναγκαιότητας, της ακρίβειας και της επικαιροποίησης των δεδοµένων, όπως αυτές προβλέπονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 4 Ν. 2472/1997. του σεβασµού των δικαιωµάτων του υποκειµένου, και ειδικότερα, των δικαιωµάτων ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρα 11,12,13 Ν. 2472/1997). του σεβασµού της εχεµύθειας και τήρησης του απορρήτου της επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις οικείες ρυθµίσεις (άρθρο 10 του Ν. 2472/1997) και της απαγόρευσης εν γένει της ανακοίνωσης ή διαβίβασης των δεδοµένων σε τρίτους. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 7 από 11 22/02/2012

8 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ της τήρησης συγκεκριµένων µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου, µε σκοπό την προστασία του από αθέµιτη επεξεργασία. της συντήρησης των κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων στις περιοχές/τµήµατα της Εγνατίας Οδού, όπου λειτουργούν ΚΚΤ ή/και συστήµατα καταγραφής ήχου. της τακτικής ενηµέρωσης (1 φορά ετησίως) του προσωπικού του (οι νεοπροσληφθέντες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους) που εργάζεται στην Αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ για την παρούσα διαδικασία, καθώς και για τη σχετική νοµοθεσία περί αρχείων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται από ΚΚΤ και από συστήµατα καταγραφής ήχου. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στην αρµόδια ΠΥ, µετά από κάθε τακτική ενηµέρωση και για κάθε νεοπροσληφθέντα, σχετικές ενυπόγραφες βεβαιώσεις εκπαίδευσης/ενηµέρωσης του προσωπικού του. 5.4 Τήρηση Αρχείου: Το αρχείο ΕΝ θα τηρείται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόµος, εκτός εάν ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει ζητήσει και πάρει από την Αρχή ειδική άδεια και έχει ενηµερώσει σχετικά τον Ανάδοχο. Ι. Έως 15 ηµέρες: Συστήµατα αναλογικής εγγραφής video/ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για τη διαγραφή του αρχείου αναλογικής εγγραφής (π.χ., κασέτα VHS) παρουσία του ΜΠΥ. Η διαγραφή θα επιβεβαιώνεται µε την κοινή υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου (Παράρτηµα 2). Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video/ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για την ορθή τήρηση των ρυθµίσεων των συστηµάτων ψηφιακής εγγραφής (π.χ., video servers, DVRs, NVRs κτλ.) της αυτόµατης κυκλικής διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µέσω (1 φορά το εξάµηνο) τον ΜΠΥ. Ο ΜΠΥ, µε τη συνδροµή της /νσης Πληροφορικής, µπορεί να ελέγξει όποτε κρίνεται σκόπιµο τις ανωτέρω ρυθµίσεις. ΙΙ. Πέραν των 15 ηµερών (κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας της Αρχής): α) Ο ΜΠΥ, εντός του 15θηµέρου από την καταγραφή ενός συµβάντος, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υ ΤΛΕΣ ή/και της ΠΥ, αποφασίζει ποια δεδοµένα (συµβάντα) του αρχείου θα διατηρηθούν. Ο ΜΑ επεξεργάζεται το υφιστάµενο αρχείο και αποστέλλει το νέο επεξεργασµένο αρχείο στην ΠΥ. β) Το υφιστάµενο αρχείο της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ διαγράφεται (χειροκίνητα ή αυτόµατα), όπως και στην περίπτωση 5.4.Ι της παρούσας. γ) Η ΠΥ µεριµνά για τη διαχείριση και φύλαξη των αρχείων που παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ειδική άδεια που έχει χορηγηθεί από την Αρχή. Εφόσον ζητηθούν τα αρχεία, αποστέλλονται και στην Υ ΤΛΕΣ. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 8 από 11 22/02/2012

9 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Ενηµέρωση ΠΥ: Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει συστηµατικά την ΠΥ για τα συµβάντα που προκύπτουν στην περιοχή αρµοδιότητάς του, µέσω του «ελτίου Αναφοράς Συµβάντος», που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των Εγχειριδίων Λειτουργίας του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ. Η κοινοποίηση των δελτίων προς την ΠΥ θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών. 5.5 ιαβίβαση αρχείου σε Αποδέκτες: Η διαχείριση των αιτηµάτων αποδεκτών και τρίτων για την παροχή στοιχείων από τα δεδοµένα του αρχείου θα γίνεται από την ΠΥ, µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, των αποφάσεων της Αρχής και των σχετικών γνωµοδοτήσεων της Νοµικής Υπηρεσίας. 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα: Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Απόφαση 1122/ , της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Κανονιστική Πράξη 1/1999 Ενηµέρωση υποκειµένου των δεδοµένων κατ άρθρο 11 Ν. 2472/97 Οδηγίες Λειτουργίας ΕΟΑΕ Εγχειρίδια Λειτουργίας ΚΕΣ / Κ Α / ΚΕΚ ΕΟΑΕ 7. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 9 από 11 22/02/2012

10 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) No. Σύµβολα: / Symbols: ST END ραστηριότητα / Activity Απόφαση / Decision Αρχή / Start Τέλος / End ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ή / or 1.0 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ FB Περιγραφή ραστηριότητας / Activity Description Ανάδραση / Feedback Συνεχίζεται / Continuation Σύσκεψη / Meeting Συµµετοχή / Participant Σύνδεση µε άλλη δραστηριότητα / Interface Activity Παραποµπές / Text Ref. ΑΝΑ ΟΧΟΣ (Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ΜΑ) ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΥ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡ. (ΜΠΥ) /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΕ) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. Ε ΟΜ. ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠ Π) ST 1.1 Υποχρεώσεις ΕΟΑΕ: Με απόφαση Σ της ΕΟΑΕ, ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρείας που εκτελεί χρέη "Υπεύθυνου Επεξεργασίας" Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΕ): - έγγραφη γνωστοποίηση τήρησης Αρχείου - µέριµνα για τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων, όπου λειτουργούν συστήµατα ΚΚΤ και ήχου (Παράρτηµα 1) - έλεγχος για τήρηση όρων σύµβασης µεταξύ ΕΟΑΕ και Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας. 5.1 Παρ Ο ΜΠΥ κοινοποιεί στον Ανάδοχο Συντήρησης & Λειτουργίας της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ την παρούσα ιαδικασία και ελέγχει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος Συντήρησης & Λειτουργίας έχει την υποχρέωση: - ελέγχου πρόσβασης στην Αίθουσα Ελέγχου για εξασφάλιση του απορρήτου - σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής επεξεργασίας κτλ. - τακτικής ενηµέρωσης του προσωπικού του για την παρούσα διαδιικασία, τη νοµοθεσία, κτλ Τήρηση αρχείου: Το αρχείο δεν θα τηρείται για χρονικό διάστηµα > 15 ηµερών ή όπως ορίζει ο νόµος, εκτός αν ο ΥΕ ζητήσεικαι πάρει άδεια από την Αρχή και την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. 5.4 Παρ Τήρηση αρχείου έως 15 ηµέρες: Συστήµατα αναλογικής εγγραφής video/ ήχου : Ο ΜΑ µεριµνά για τη διαγραφή του αρχείου, παρουσία του ΜΠΥ. Η επιβεβαίωση γίνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου διαγραφής (Παράρτηµα 2). Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video / ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για την ορθή τήρηση των ρυθµίσεων αυτόµατης διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µε (1 φορά το εξάµηνο) τον ΜΠΥ Σχετικά έγγραφα: / References: 1) Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα: "Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα" 2) Απόφαση 1122/ , της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: "Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης" 1 2 g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 10 από 11 22/02/2012

11 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ No. Σύµβολα: / Symbols: ST END ραστηριότητα / Activity Απόφαση / Decision Αρχή / Start Τέλος / End ή / or FB Περιγραφή ραστηριότητας / Activity Description Ανάδραση / Feedback Συνεχίζεται / Continuation Σύσκεψη / Meeting Συµµετοχή / Participant Σύνδεση µε άλλη δραστηριότητα / Interface Activity Παραποµπές / Text Ref. ΑΝΑ ΟΧΟΣ (Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ΜΑ) ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΥ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡ. (ΜΠΥ) /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΕ) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. Ε ΟΜ. ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠ Π) Τήρηση αρχείου πέραν των 15 ηµερών: - αποφασίζεται ποια δεδοµένα θα κρατηθούν αποστολή στην ΠΥ και µέριµνα για φύλαξη αρχείου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ειδική άδεια της ΑΠ Π - η ΠΥ αποστέλλει το αρχείο στη Υ (εφόσον ζητηθεί) - ο Ανάδοχος ενηµερώνει συστηµατικά τον ΜΠΥ Η διαχείριση των αιτηµάτων αποδεκτών και τρίτων για την παροχή στοιχείων από τα δεδοµένα του αρχείου θα γίνεται από την ΠΥ, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΥΕ END Σχετικά έγγραφα: / References: ) Κανονιστική Πράξη 1/1999 "Ενηµέρωση υποκειµένου των δεδοµένων κατ' άρθρο 11 Ν. 2472/97" 4) Οδηγίες Λειτουργίας ΕΟΑΕ. 5) Εγχειρίδια Λειτουργίας ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ ΕΟΑΕ. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 11 από 11 22/02/2012

12 Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παράρτηµα 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Πινακίδες ενηµέρωσης των οδηγών για τη βιντεοσκόπηση της οδού, σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» ~1850mm Τηλ. Κοζάνης: ΧΧΧΧΧ Η οδός βιντεοσκοπείται για λόγους ασφαλείας The road is monitored for safety reasons Η πινακίδα θα αποτελείται από την κύρια πινακίδα και δύο πρόσθετες που θα τοποθετηθούν πάνω και κάτω από την κύρια όπως απεικονίζεται στο σχέδιο. Στην άνω πρόσθετη πινακίδα θα τοποθετείται ο λογότυπος της Εγνατίας Οδού και θα αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθµός της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΟΑΕ. Στην κάτω πρόσθετη πινακίδα θα αναγράφεται το µήκος του οδικού τµήµατος στο οποίο έχει ισχύ η πινακίδα (δηλ. υπάρχουν βιντεοκάµερες). Στην περίπτωση οδικών τµηµάτων µε πολλές σήραγγες (πχ παράκαµψη Καστανιάς) η πινακίδα θα αφορά ολόκληρο το οδικό τµήµα. Το υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι λευκό και τα γράµµατα µαύρου χρώµατος. Οι χαρακτήρες θα είναι πεζοί και θα γράφονται µε τη στενή γραφή σύµφωνα µε το Τεύχος 6 (Κατακόρυφη Σήµανση Αυτ/µων) των ΟΜΟΕ. Το ύψος του πρώτου κεφαλαίου χαρακτήρα θα είναι 126mm. Το γραφικό της κάµερας θα είναι διαστάσεων 450x450 mm. Τα σχέδια του γραφικού της κάµερας και του λογότυπου της Εγνατίας Οδού θα δοθούν από την Υπηρεσία. Το λευκό υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. Στην πίσω πλευρά της κύριας πινακίδας θα τοποθετείται αυτοκόλλητα η αναγραφή: Η παρούσα πινακίδα τοποθετείται βάσει των διατάξεων του Νόµου 2472/1997 Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε 3 στύλους από επιψευδαργυρωµένο χαλυβδοσωλήνα σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή «Μεταλλικοί στύλοι στήριξης πινακίδων». Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παρ. 1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples4201g.dock:\astasi\qaopwi\ops_wis to issue\ples4201g.doc Σελίδα 1 από 1 22/02/2012

13 Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παράρτηµα 2 Πρωτόκολλο ΙΑΓΡΑΦΗΣ Αρχείου Προσωπικών εδοµένων ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: από Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης από Σύστηµα Καταγραφής Ήχου Σήµερα την, στα πλαίσια της σύµβασης αριθ., οι κάτωθι υπογεγραµµένοι προέβησαν στην καταστροφή του αρχείου προσωπικών δεδοµένων της Αίθουσας Ελέγχου, για τις καταγραφές του χρονικού διαστήµατος από έως. Ηµεροµηνία : Για τον Ανάδοχο: Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. : Ο Μηχανικός Αναδόχου Ο Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας Έντυπο Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420/2 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples4202g.dock:\astasi\qaopwi\ops_wis to issue\ples4202g.doc Σελίδα 1 από 1 22/02/2012

14 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Z 09/09/ Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας. X. ΑΣΠΡΟΥΚΟΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Παράγραφος 5.8: Προστέθηκε η φράση: «Στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, η απαίτηση θα αποστέλλεται µόνο στην ασφαλιστική εταιρεία.». Παράγραφος 5.10: Προστέθηκε η φράση: «Σε περίπτωση που τελικά το όχηµα αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστο και ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρία καταβάλλει το χρηµατικό ποσό...παραίτηση αξίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο, εφόσον ζητηθεί». Παράγραφος 5.14: Αποστολή των απαιτήσεων της ΕΟΑΕ στην ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Μικρές αλλαγές στα Παραρτήµατα 7, 8. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. ΚΑΡΑΚΑΪ ΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

15 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 3 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 3 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 3 5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 4 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Πρωτόκολλο απάνης για Αποκατάσταση Ζηµιών (Έντυπο ΠΥ-1, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1) 2. Επιστολή Αποστολής Πρωτοκόλλου (Έντυπο Υ -1, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2) 3. Επιστολή προς Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης (Έντυπο Υ -2, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/3) 4. Επιστολή Αποστολής Πρωτοκόλλου σε φορέα ασφαλιστικής κάλυψης αλλοδαπού / κατόχου πράσινης κάρτας (Έντυπο Υ -3, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/4) 5. Επιστολή προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο Υ -4, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5A, 5B) 6. Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήµατος (Έντυπο Υ -5, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6) 7. Επιστολή παραίτησης αξίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο Υ -6, Ε/Λ -ΕΟΑΕ- ΛΕΣ-240/7) 8. Βεβαίωση Εξόφλησης (Έντυπο Υ -7, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8) g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 2 από 6 09/09/2011

16 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ Σκοπός της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας (Λ ) είναι η περιγραφή των ενεργειών των εµπλεκοµένων στη διαδικασία αξίωσης από την Εταιρεία αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τρίτους στον αυτοκινητόδροµο «Εγνατία Οδός», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3212/2003, άρθρο 17, παρ ΟΡΙΣΜΟΙ Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών στην Εγνατία Οδό Κατάλογος που περιλαµβάνει τις τιµές µονάδος των εργασιών για την αποκατάσταση των ζηµιών των στοιχείων της Εγνατίας Οδού που προκαλούνται από τρίτους. Λογισµικό ιαχείρισης Πρωτοκόλλων απάνης Λογισµικό ιδιοκτησίας της Εγνατία Οδός Α.Ε., µε το οποίο γίνεται η διαχείριση των πρωτοκόλλων δαπάνης (εισαγωγή απαραίτητων δεδοµένων, εκτύπωση επιστολών και πρωτοκόλλων δαπάνης, παρακολούθηση πληρωµών, αρχείο ενεργειών τηλεφωνικών επικοινωνιών κτλ.). Συντοµογραφίες ΕΟΑΕ ΤΑΖ RCMS Κ.Β.Σ. Εγνατία Οδός Α.Ε. Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών Λογισµικό ιαχείρισης Πρωτοκόλλων απάνης (Road Claim Management System) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Ο ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας. Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι υπεύθυνος για την έγκρισή της. 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ (ΠY) ιευθυντής Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ ( ΠΥ) Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ (ΜΠΥ) g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 3 από 6 09/09/2011

17 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΟΑΕ - (ΤΛΕΣ) ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου ( Υ ) ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου ( Υ ) Υπεύθυνος ιαχείρισης Πρωτοκόλλων απάνης (Υ Π ) Τοµέας Οικονοµικής ιαχείρισης & Εκµετάλλευσης ΕΟΑΕ (ΤΟ Ε) ιεύθυνση Οικονοµικών ( ΟΙ) Νοµική Υπηρεσία ΕΟΑΕ - (ΝΥ) 5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η διαχείριση των ζηµιών που προκαλούνται στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού από τρίτους και η είσπραξη των αντίστοιχων αξιώσεων από τους υπόχρεους περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: 5.1 Η Υ συντάσσει το Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών, µε βάση τις τιµές των εργολαβιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τον Τοµεάρχη ΛΕΣ και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ (υπ αριθµ. 3/415/ απόφαση του Σ της ΕΟΑΕ). 5.2 Μετά από έγγραφη αναφορά της Αρµόδιας Υπηρεσίας Τροχαίας για ατύχηµα ή συµβάν στην Εγνατία Οδό (περιλαµβάνει τον χρόνο, τον τόπο και το είδος του ατυχήµατος ή συµβάντος, τα στοιχεία του οχήµατος και του οδηγού που προξένησε τη ζηµιά, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και την ασφαλιστική εταιρία του ζηµιογόνου οχήµατος, το είδος της ζηµίας) ή διαπίστωση ζηµιάς στην οδό από οποιαδήποτε άλλη πηγή (Προσωπικό Τεχνικής Αστυνόµευσης, Οµάδων Άµεσης Επέµβασης, χρήστες της οδού κτλ.), ο ΜΠΥ ενεργεί αυτοψία και βεβαιώνει το είδος και την έκταση της ζηµίας. 5.3 Ο καταλογισµός της δαπάνης αποκατάστασης της ζηµιάς γίνεται µε βάση τις τιµές του ΤΑΖ και µε στοιχεία επιµέτρησης µετά την αποκατάσταση της ζηµιάς. Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στο ΤΑΖ, η χρέωση γίνεται µε βάση τον απολογισµό της δαπάνης που κατέβαλε η ΕΟΑΕ για τη συγκεκριµένη αποκατάσταση ζηµιάς. 5.4 Εάν η δαπάνη για την αποκατάσταση της ζηµιάς, σύµφωνα µε το τρέχον TΑΖ, είναι µικρότερη των 100, το έγγραφο της Τροχαίας τίθεται από την ΠΥ στο αρχείο και δεν γίνεται καµία περαιτέρω ενέργεια. Εάν η παραπάνω δαπάνη είναι µεγαλύτερη των 100, ο ΜΠΥ εισάγει στο λογισµικό RCMS όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και συντάσσει, µέσω του λογισµικού, Πρωτόκολλο απάνης για την αποκατάσταση της ζηµιάς (έντυπο ΠΥ-1, Παράρτηµα 1). Το Πρωτόκολλο απάνης λαµβάνει από το λογισµικό RCMS µοναδικό ειδικό αριθµό. 5.5 Στο Πρωτόκολλο απάνης αναγράφονται, µεταξύ άλλων, η θέση και το είδος της ζηµιάς, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος που προκάλεσε τη ζηµιά, η ασφαλιστική εταιρεία του οχήµατος και η ανάλυση της δαπάνης. g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 4 από 6 09/09/2011

18 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 5.6 Το Πρωτόκολλο απάνης υπογράφεται από τον συντάξαντα και τον ΠΥ και αποστέλλεται σε τρία (3) αντίγραφα στη Υ για επικύρωσή του από τον Υ ή τον Αναπληρωτή του. 5.7 Για κάθε ζηµιά για την οποία συντάσσεται Πρωτόκολλο απάνης, δηµιουργείται στη Υ από τον Υ Π σχετικός φάκελος, όπου κρατούνται όλα τα σχετικά µε το πρωτόκολλο δαπάνης έγγραφα, επιστολές κτλ. Ο Υ Π ενηµερώνει µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία/δεδοµένα (αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιστολές κτλ.) το λογισµικό RCMS. 5.8 Το Πρωτόκολλο απάνης, µετά την επικύρωσή του, αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο Υ -1, Παράρτηµα 2) στον ιδιοκτήτη ή/και οδηγό του οχήµατος που προξένησε τη ζηµιά, µε κοινοποίηση στην ασφαλιστική του εταιρεία. Στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, η απαίτηση θα αποστέλλεται µόνο στην ασφαλιστική εταιρεία. Στην επιστολή αναφέρεται ο τρόπος πληρωµής της αξίωσης (κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό υπ αριθµ. 256/ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για λογαριασµό της ΕΟΑΕ) και τίθεται προθεσµία 30 ηµερών για την καταβολή του χρηµατικού ποσού από τον υπαίτιο της ζηµιάς ή την ασφαλιστική του εταιρεία. 5.9 Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήµατος είναι αλλοδαπός / κάτοχος πράσινης κάρτας, η Υ αποστέλλει στο Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων επιστολή (έντυπο Υ -2, Παράρτηµα 3) για την ανεύρεση στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης στην Ελλάδα του ζηµιογόνου οχήµατος. Το επικυρωµένο Πρωτόκολλο απάνης αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο Υ -3, Παράρτηµα 4) στον φορέα ασφαλιστικής κάλυψης που γνωστοποίησε στη Υ το Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων Στην περίπτωση που το όχηµα είναι ανασφάλιστο ή η ασφαλιστική του εταιρεία έχει κλείσει, η Υ αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο επιστολή (έντυπο Υ -4, Παραρτήµατα 5A, 5B), µε συνηµµένο επικυρωµένο Πρωτόκολλο απάνης για την πληρωµή του. Επίσης, επικυρωµένο Πρωτόκολλο απάνης αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο Υ -5, Παράρτηµα 6) στον ιδιοκτήτη του οχήµατος ή/και οδηγό, µε κοινοποίηση στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε περίπτωση που τελικά το όχηµα αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστo και ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρεία καταβάλει το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στην επιστολή που τους αποστέλλεται (το ποσό της αποζηµίωσης για τον υπαίτιο της ζηµιάς επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 3.6 %, σύµφωνα µε το αρ. 13, παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ), τότε αποστέλλεται επιστολή (έντυπο Υ -6, Παράρτηµα 7) παραίτησης αξίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο, εφόσον ζητηθεί Αν ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η Ασφαλιστική του εταιρεία καταβάλει το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης εντός 30 ηµερών, η Υ ενηµερώνει το λογισµικό RCMS για την κατάσταση πληρωµής του πρωτοκόλλου δαπάνης και αποθηκεύει σε ψηφιακή µορφή (σκαναρισµένα) στο λογισµικό RCMS την απόδειξη είσπραξης, το επικυρωµένο πρωτόκολλο δαπάνης, το έγγραφο της Τροχαίας (ή οποιοδήποτε έγγραφο µε το οποίο διαπιστώνεται η ζηµιά) και το έντυπο βεβαίωσης κατάθεσης αποζηµίωσης, σε περίπτωση που πληρώσει ο υπαίτιος φθοράς, για περαιτέρω έλεγχο από την ΟΙ της ΕΟΑΕ Η ΟΙ της ΕΟΑΕ ελέγχει την απόδειξη πληρωµής του πρωτοκόλλου δαπάνης, µε βάση την κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού, εκδίδει τα νόµιµα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και ενηµερώνει το λογισµικό RCMS ότι το πρωτόκολλο δαπάνης εξοφλήθηκε, και η διαδικασία αξίωσης της εταιρείας θεωρείται ότι έχει περαιωθεί. g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 5 από 6 09/09/2011

19 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 5.13 Η ΕΟΑΕ, σε περίπτωση που ζητηθεί, χορηγεί βεβαίωση εξόφλησης στον υπαίτιο της ζηµιάς ή στην ασφαλιστική του εταιρεία. Την παραπάνω βεβαίωση (έντυπο Υ -7, Παράρτηµα 8) χορηγεί ο Υ ή ο Αναπληρωτής του (υπ αριθµ. 6/498/ απόφαση του Σ της ΕΟΑΕ) Αν ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρεία δεν καταβάλουν το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης εντός 30 ηµερών, η Υ αποστέλλει τις απαιτήσεις της στη ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος Για ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας µεγαλύτερες των 2.000, αντίγραφα των σχετικών φακέλων µε πλήρη στοιχεία και το ιστορικό της κάθε υπόθεσης αποστέλλονται στη ΝΥ, η οποία ασκεί τα κατάλληλα ένδικα µέσα, πλην εάν το κόστος αυτών τα καθιστά οικονοµικώς ασύµφορα Προς τούτο, η ΝΥ συντάσσει και αποστέλλει προς τον ΤΛΕΣ σχετικό έγγραφο, που περιλαµβάνει εκτίµηση του ανάλογου κόστους και εισήγησή της περί µη άσκησης ένδικων µέσων. Ο ΤΛΕΣ αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στη ΝΥ εντός 10 ηµερών. Εάν δεν κοινοποιηθεί εµπροθέσµως τέτοια απόφαση, η ΝΥ ασκεί τα κατάλληλα ένδικα µέσα Η διαδικασία της ως άνω παραγράφου 5.15 µπορεί να ακολουθηθεί και για ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας µικρότερες των 2.000, αν, για λόγους γενικότερης πολιτικής, ο ΤΛΕΣ κρίνει ότι πρέπει να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα µέσα. Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο καταγράφονται ρητώς οι υπάρχοντες λόγοι γενικότερης πολιτικής της εταιρείας που επιβάλλουν στην προκειµένη περίπτωση την άσκηση ένδικων µέσων, ανεξαρτήτως του κόστους αυτών Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας που δεν αποστέλλονται από τον ΤΛΕΣ στη ΝΥ µε τις διαδικασίες των παραγράφων 5.15 και 5.17 τίθενται στο αρχείο. 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν. 3212/ , άρθρο 17 παρ. 4 Το υπ αριθµ. οικ. 533/ έγγραφο ΓΓ Ε ΥΠΕΧΩ Ε Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού, που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1α/ο/8/60/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ΟΙ υπ αριθµ. Η50/300.5/2856/κµ/ Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ΝΥ υπ αριθµ. ΝΟΟ/710/9696/ H υπ αριθµ. 6/498/ απόφαση του Σ της ΕΟΑΕ g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 6 από 6 09/09/2011

20 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΕΝΤΥΠΟ ΠΥ-1) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2401g.doc Σελίδα 1 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

21 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2401g.doc Σελίδα 2 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

22 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2401g.doc Σελίδα 3 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

23 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -1) d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 1 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

24 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Εσωτερική ιανοµή: Χρ. αρχείο d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 2 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

25 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 3 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

26 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 4 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

27 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -2) d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2403g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

28 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -3) d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2404g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

29 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5A (ΕΝΤΥΠΟ Υ -4) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5A d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2405g.doc Σελίδα 1 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

30 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5B (ΕΝΤΥΠΟ Υ -4) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5B d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2405g.doc Σελίδα 2 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

31 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5B d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2405g.doc Σελίδα 3 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

32 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -5) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2406g.doc Σελίδα 1 από 3 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

33 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2406g.doc Σελίδα 2 από 3 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

34 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2406g.doc Σελίδα 3 από 3 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

35 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -6) 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ , Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : Φαξ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου Aρµόδιος: Χ. Ασπρούκου Τηλ : Αριθµ. Πρωτ.: Κωδ. Εγγρ : Θεσσαλονίκη,... ΠΡΟΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τσιµισκή 6 Θεσσαλονίκη Τηλ: ΘΕΜΑ: Παραίτηση από αξίωση για την αποκατάσταση ζηµιάς για φθορές της Εγνατίας Οδού ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η µε αρ. πρωτ...της... επιστολής µας β) Το... έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας... Με την ως άνω (α) σχετική επιστολή µας, σας γνωρίσαµε την απαίτησή µας ποσού...(... Ευρώ και... λεπτά) σχετικά µε το Πρωτόκολλο απάνης (ΑΠ.../...) κ...του..., ιδιοκτήτη του υπ αρ.... οχήµατος σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο (β) σχετικό έγγραφο. Σας πληροφορούµε ότι η παραπάνω απαίτηση ικανοποιήθηκε και ως εκ τούτου δεν έχουµε πλέον καµία αξίωση από εσάς. ηµήτριος Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου Εσωτερική ιανοµή Χρ. αρχείο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/7 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2407g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

36 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -7) 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ , Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : Φαξ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EKMETAΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου Aρµόδιος: Ασπρούκου Χριστίνα Τηλ : Θεσσαλονίκη,... Αριθµ. Πρωτ.:... Κωδ. Εγγρ :... ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έλαβε από την ασφαλιστική εταιρία «...» το ποσό των... (...) για την εξόφληση του υπ αριθµ..../... Πρωτοκόλλου απάνης για τις υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν στην Εγνατία Οδό την..., από το υπ αριθµ...., ασφαλισµένο στην παραπάνω ασφαλιστική εταιρεία, ιδιοκτησίας κ.... και οδηγούµενο από τον ίδιο. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. καµία άλλη αξίωση δεν διατηρεί σε σχέση µε τη ζηµιά που αφορά στο παραπάνω πρωτόκολλο δαπάνης ηµήτριος Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου Εσωτερική διανοµή: Χρ. Αρχείο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2408g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

37 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Β 17/01/ Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Θ. ΒΑΛΚΟΥΜΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Αλλαγή του τίτλου της Λειτουργικής ιαδικασίας. Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας. Αλλαγή διαδικασίας έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

38 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ 3 2. ΕΥΡΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 4 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 4 6. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6 g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 2 από 9 17/01/2012

39 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της Λειτουργικής ιαδικασίας είναι να περιγράψει τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου όρου που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της Εγνατίας Οδού. 2. ΕΥΡΟΣ Η συγκεκριµένη Λειτουργική ιαδικασία αφορά στα τµήµατα του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού που έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία, καθώς και στα αντίστοιχα τµήµατα των Κάθετων Αξόνων, η αρµοδιότητα συντήρησης, εκµετάλλευσης και λειτουργίας των οποίων έχει ανατεθεί στην Εγνατία Οδός Α.Ε. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο.) Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού Είναι οι όροι και περιορισµοί που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του έργου και περιλαµβάνονται στην Κοινή Απόφαση του Υπουργού ΠΟΜΕ Ι και των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών (Κ.Υ.Α.), και προκύπτουν από τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που απορρέουν από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου. Το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. Είναι η έκθεση που συντάσσεται από το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, µετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός τµήµατος της Εγνατίας Οδού ή των Κάθετων Αξόνων της και περιλαµβάνει οδηγίες και διευκρινίσεις για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που άπτονται της λειτουργίας, εκµετάλλευσης και συντήρησης της οδού. Παρουσιάζονται, δηλαδή, αναλυτικά οι Περιβαλλοντικοί Όροι που επιβάλλονται από τη σχετική Κ.Υ.Α. και αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους επιτυγχάνεται η εφαρµογή τους κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του έργου. Η συγκεκριµένη έκθεση κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ Ι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών Κ.Υ.Α. g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 3 από 9 17/01/2012

40 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Πρόγραµµα Εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού Αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα των αναγκαίων δράσεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της οδού. 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Ο Τµηµατάρχης ιασφάλισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ είναι υπεύθυνος για την έκδοση του παρόντος εγγράφου. Ο ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση του παρόντος εγγράφου. Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι υπεύθυνος για την εξουσιοδότηση του παρόντος εγγράφου. Ο Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου είναι υπεύθυνος: να συντάσσει το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης, το Πρόγραµµα Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και τις ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων. να ελέγχει την επαρκή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) και οτιδήποτε άλλο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας, εκµετάλλευσης και συντήρησης του έργου. να καθοδηγεί τους εµπλεκόµενους στην εφαρµογή και τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων (Περιφερειακές Υπηρεσίες, Ανάδοχοι Συµβάσεων Λειτουργίας και Συντήρησης κτλ.) Ο Επιβλέπων των εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης θα συνεργάζεται µε το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ, για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 5.1 Μετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός νέου τµήµατος της Οδού, το αρµόδιο στέλεχος του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου θα συγκεντρώνει και θα µελετά όλα τα υπάρχοντα στοιχεία (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σχετική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία) που αφορούν στο συγκεκριµένο τµήµα της Οδού. Στη συνέχεια, ακολουθεί αυτοψία, προκειµένου να εντοπιστούν και επί τόπου του έργου τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (π.χ., οικισµοί σε µικρή απόσταση από την Οδό, ευαίσθητοι υδάτινοι αποδέκτες κτλ.). g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 4 από 9 17/01/2012

41 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ 5.2 Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης θα βασίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και θα περιλαµβάνει: συνοπτική περιγραφή του έργου και των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος της περιοχής ενέργειες/δράσεις που πρέπει να γίνουν κατ εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων προτάσεις µέτρων που πρέπει να ληφθούν, σε περίπτωση που απαιτηθεί µελέτες/προγράµµατα που πρέπει ενδεχοµένως να εκπονηθούν παραρτήµατα µε τη σχετική νοµοθεσία. Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης θα συντάσσεται από το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, σε συνεργασία και µε τις ιευθύνσεις ιαχείρισης ικτύου και Εκµετάλλευσης του Τοµέα ΛΕΣ και, εφόσον απαιτείται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους, θα αποστέλλεται και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ Ι. Στη συνέχεια, θα κοινοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στις ιευθύνσεις ιαχείρισης ικτύου και Εκµετάλλευσης του Τοµέα ΛΕΣ. 5.3 Μετά την οριστικοποίηση του Περιβαλλοντικού Σχεδίου ράσης, θα συντάσσεται το Πρόγραµµα Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και συντήρηση της οδού, το οποίο αναφέρεται στη µορφή των αναγκαίων δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων, σε ότι αφορά το χρονοδιάγραµµά τους. Το Πρόγραµµα θα κοινοποιείται και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ Ι. 5.4 Ο Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, θα φροντίζει για την εφαρµογή του Προγράµµατος Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και για την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται σε αυτό. Επίσης, θα δίνει τις αναγκαίες οδηγίες ή κατευθύνσεις που βασίζονται στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα ράσης, για κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα που προκύπτει. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης του Προγράµµατος, θα εκτελούνται οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Για τον παραπάνω έλεγχο, είναι απαραίτητες τουλάχιστον τριµηνιαίες αυτοψίες επί τόπου του έργου. Επιπρόσθετα, οι κατά τόπους επιβλέποντες των εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης θα πρέπει να ενηµερώνουν το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου για κάθε περιβαλλοντικό θέµα που προκύπτει και, κατά περίπτωση, θα πραγµατοποιούνται και έκτακτες αυτοψίες ή συσκέψεις. 5.5 Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων Σε ετήσια βάση, θα πρέπει να συντάσσονται, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους, Εκθέσεις Προόδου Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία της Οδού, στις οποίες θα περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν: g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 5 από 9 17/01/2012

42 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ στην παρακολούθηση και έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε τµήµατα ανοικτής οδοποιίας και εντός των σηράγγων στην παρακολούθηση και έλεγχο των επιπέδων θορύβου στην παρακολούθηση και έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων στην παρακολούθηση της αποκατάστασης του τοπίου σε διαταραγµένες επιφάνειες στις µετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων στη συντήρηση και καθαρισµό Κιβωτοειδών Οχετών και ιαβάσεων Πανίδας στην αποµάκρυνση απορριµµάτων και εύφλεκτων υλών στη διαχείριση των παραγόµενων απορριµµάτων στη διαχείριση περιστατικών µε εµπλοκή πανίδας στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αφορούν επικίνδυνα φορτία στην ύπαρξη εργοταξιακών υποδοµών εξυπηρέτησης των αναγκών της Οδού κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού (π.χ., αποχιονισµός) στη λειτουργία και συντήρηση των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. Οι Εκθέσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/01 κάθε έτους στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ. 5.6 Σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες από πλευράς φορέων ή πολιτών για θέµατα που άπτονται των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της Οδού, θα πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες αυτοψίες και θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες/δράσεις για την αντιµετώπιση των περιστατικών, εφόσον απαιτείται. Το σύνολο των οχλήσεων και οι επιδιορθωτικές δράσεις θα περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. 6. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 6 από 9 17/01/2012

43 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Σύµβολα: / Symbols: FB Ανάδραση / Feedback No. ST END ραστηριότητα / Activity Απόφαση / Decision Αρχή / Start Τέλος / End ή / or Περιγραφή ραστηριότητας / Activity Description 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ Συνεχίζεται / Continuation Σύσκεψη / Meeting Συµµετοχή / Participant Σύνδεση µε άλλη δραστηριότητα / Interface Activity Παραποµπές / Text Ref. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡ. ΙΚΤΥΟΥ ST 1.1 Ενηµέρωση σχετικά µε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία του τµήµατος της Εγνατίας Οδού που δίνεται σε κυκλοφορία. Αυτοψία - Αναγνώριση της περιοχής Σύνταξη του "Περιβαλλοντικού Σχεδίου ράσης". 1.3 Σύσκεψη συζήτησης για το "Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης". Συµφωνία χρόνων, διαδικασιών, µεθοδολογίας. 1.4 ιαµόρφωση του τελικού "Περιβαλλοντικού Σχεδίου ράσης". Αποστολή στο ΥΠΟΜΕ Ι ή/και ΥΠΕΚΑ, εάν αυτό απαιτείται Αποστολή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στη /νση Εκµετάλλευσης και στη /νση ιαχείρισης ικτύου. 5.2 END Σχετικά έγγραφα: / References: g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 7 από 9 17/01/2012

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: www.dpa.gr Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ02 Κωδικός: Ρ02 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458

Αθήνα, 22-7 - 2013. Αρ. πρωτ.: οικ. 43458 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού

Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού Οδηγίες για τη Συντήρηση και Λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Ε. Ευαγγελίδης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εγνατία Οδός Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εταιρεία «Εγνατία οδός Α.Ε.» εκτός από την µελέτη και κατασκευή της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653

Αθήνα, 29-8 - 2014. Αρ. πρωτ.: οικ. 40653 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ.Κωδ. : 11523 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κ..Π. 880 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 του Νόµου και του Κανονισµού 5 περί τροποποίησης Παραρτήµατος των «Περί Ρυθµίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29-6-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 124398/2038 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα