ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Γ 22/02/ Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Α. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας και µε τις απορρέουσες από αυτό αρµοδιότητες. Αλλαγή του τίτλου της Λειτουργικής ιαδικασίας. Προστέθηκε η διαχείριση αρχείων προσωπικών δεδοµένων καταγραφής ήχου των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας, βάσει της υπ αριθµ. Ν00/713/ΖΧ/13279/ γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

2 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Ηµ/νία Αναθ. Περιγραφή Εφαρµογής / Μεταβολής Συντάξαντες / Αρµόδιοι 01/07/2004 Α Πρώτη έκδοση για εφαρµογή 27/06/2007 Β Αναθεώρηση, λόγω µεταβολής Οργανογράµµατος 22/02/2012 Γ Αναθεώρηση, λόγω µεταβολής Οργανογράµµατος και για να συµπεριληφθούν τα δεδοµένα ήχου. Α. Σαραµούρτσης Ι. Καρακαϊδού Α. Σαραµούρτσης Κ. Κουτσούκος Α. Σαραµούρτσης. Ευαγγελίδης g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 2 από 11 22/02/2012

3 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 4 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 6 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 6 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 7 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9 7. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Πινακίδες ενηµέρωσης των οδηγών για τη βιντεοσκόπηση της οδού, σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παρ. 1) 2. Πρωτόκολλο ιαγραφής Αρχείου Προσωπικών εδοµένων (έντυπο Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ- 420/2) g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 3 από 11 22/02/2012

4 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ Αντικείµενο της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας είναι ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων και ενεργειών των εµπλεκοµένων στη συλλογή και επεξεργασία: Α) εδοµένων εικόνας ή/και ήχου, που λαµβάνονται (µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) από Κλειστά Κυκλώµατα Τηλεόρασης (ΚΚΤ), εγκατεστηµένα σε διάφορα τµήµατα της Εγνατίας Οδού Β) εδοµένων ήχου εισερχόµενων-εξερχόµενων τηλεφωνικών κλήσεων, που λαµβάνονται (µόνιµα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα) από συστήµατα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Τα παραπάνω δεδοµένα συνιστούν, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας (Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήµερα), δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της χρήσης των συστηµάτων ΚΚΤ και των συστηµάτων καταγραφής ήχου στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού είναι: η ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων, η προστασία προσώπων (χρηστών της οδού, προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης της οδού κτλ.) και η προστασία αγαθών (υποδοµής της οδού κτλ.). Η παρούσα Λειτουργική ιαδικασία δεν αφορά στα δεδοµένα εικόνας ή/και ήχου που τηρούνται στους σταθµούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και άπτονται της καταγραφής παραβάσεων σε αυτούς. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αρχή : η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο του Ν. 2472/97. εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα : κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων. εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων. Ευαίσθητα δεδοµένα : τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Υποκείµενο των δεδοµένων : το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 4 από 11 22/02/2012

5 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων: κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή και µε πλήρη επίγνωση και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ( επεξεργασία ): κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή. Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ( αρχείο ): σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται είτε από το ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. ιασύνδεση : µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό. Υπεύθυνος επεξεργασίας : οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Εκτελών την επεξεργασία : οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Αποδέκτης : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. Τρίτος : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 5 από 11 22/02/2012

6 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Έκτακτο Περιστατικό ή Συµβάν : οποιοδήποτε γεγονός λαµβάνει χώρα το οποίο δεν θα µπορούσε να προβλεφθεί ή προληφθεί και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας. Συντοµογραφίες EOAE ΚΕΣ Κ Α ΚΕΚ ΚΚΤ Εγνατία Οδός Α.Ε. Κτίριο Εξυπηρέτησης Σηράγγων Κέντρο ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Ο ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας. Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι αρµόδιος για την έγκρισή της. 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ ( ΠΥ ) Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ ( ΜΠΥ ) Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΟΑΕ ( ΤΛΕΣ ) /νση ιαχείρισης ικτύου ( ) /νση Υποστήριξης ικτύου ( Υ ) Υπεύθυνος Επεξεργασίας ( ΥΕ ) Ανάδοχος Συντήρησης & Λειτουργίας ( Α ) Μηχανικός Αναδόχου ( ΜΑ ) Τεχνικός Αναδόχου ( ΤΑ ) Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠ Π ) g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 6 από 11 22/02/2012

7 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Τα παρακάτω ισχύουν για όσα ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ έχουν Αίθουσα Ελέγχου µε εξοπλισµό κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ή/και εξοπλισµό καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και είναι στελεχωµένα µε προσωπικό του Αναδόχου ή/και της ΕΟΑΕ. 5.1 Υποχρεώσεις ΤΛΕΣ: «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε.. Με απόφαση του Σ της εταιρείας και κατόπιν εισήγησης του ΤΛΕΣ, ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας που εκτελεί χρέη «Υπεύθυνου Επεξεργασίας». Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει την υποχρέωση της εγγράφου γνωστοποίησης τήρησης αρχείου, του σκοπού επεξεργασίας και των τόπων επεξεργασίας προς την Αρχή, καθώς και κάθε µεταβολής αυτών. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» µέριµνα, µέσω των αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΟΑΕ, για την τοποθέτηση κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων στις περιοχές της Εγνατίας Οδού όπου λειτουργούν συστήµατα ΚΚΤ ή/και καταγραφής ήχου (Παράρτηµα 1). Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» µεριµνά ώστε, οι όροι των υποχρεώσεων του Αναδόχου που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας, να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των συµβατικών τευχών της εκάστοτε σύµβασης µεταξύ του Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας και της ΕΟΑΕ. 5.2 Ο ΜΠΥ κοινοποιεί στον Ανάδοχο Συντήρησης & Λειτουργίας της Αίθουσας Ελέγχου ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ την παρούσα Λειτουργική ιαδικασία. Ο ΜΠΥ ελέγχει την τήρηση των σχετικών µέτρων ασφαλείας της παραγράφου 5.3 της παρούσας. 5.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος, βάσει της σύµβασης που συνάπτει µε την ΕΟΑΕ, έχει την ιδιότητα του «Εκτελούντος την Επεξεργασία». Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: του ελέγχου της πρόσβασης στην Αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί το απόρρητο των συλλεγόµενων δεδοµένων ΚΚΤ και ήχου. του σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής επεξεργασίας, και ειδικότερα, τις αρχές του σκοπού, της αναγκαιότητας, της ακρίβειας και της επικαιροποίησης των δεδοµένων, όπως αυτές προβλέπονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 4 Ν. 2472/1997. του σεβασµού των δικαιωµάτων του υποκειµένου, και ειδικότερα, των δικαιωµάτων ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρα 11,12,13 Ν. 2472/1997). του σεβασµού της εχεµύθειας και τήρησης του απορρήτου της επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις οικείες ρυθµίσεις (άρθρο 10 του Ν. 2472/1997) και της απαγόρευσης εν γένει της ανακοίνωσης ή διαβίβασης των δεδοµένων σε τρίτους. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 7 από 11 22/02/2012

8 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ της τήρησης συγκεκριµένων µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου, µε σκοπό την προστασία του από αθέµιτη επεξεργασία. της συντήρησης των κατάλληλων προειδοποιητικών, ενηµερωτικών πινακίδων στις περιοχές/τµήµατα της Εγνατίας Οδού, όπου λειτουργούν ΚΚΤ ή/και συστήµατα καταγραφής ήχου. της τακτικής ενηµέρωσης (1 φορά ετησίως) του προσωπικού του (οι νεοπροσληφθέντες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους) που εργάζεται στην Αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ για την παρούσα διαδικασία, καθώς και για τη σχετική νοµοθεσία περί αρχείων προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται από ΚΚΤ και από συστήµατα καταγραφής ήχου. Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στην αρµόδια ΠΥ, µετά από κάθε τακτική ενηµέρωση και για κάθε νεοπροσληφθέντα, σχετικές ενυπόγραφες βεβαιώσεις εκπαίδευσης/ενηµέρωσης του προσωπικού του. 5.4 Τήρηση Αρχείου: Το αρχείο ΕΝ θα τηρείται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών ή όπως αλλιώς ορίζει ο νόµος, εκτός εάν ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει ζητήσει και πάρει από την Αρχή ειδική άδεια και έχει ενηµερώσει σχετικά τον Ανάδοχο. Ι. Έως 15 ηµέρες: Συστήµατα αναλογικής εγγραφής video/ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για τη διαγραφή του αρχείου αναλογικής εγγραφής (π.χ., κασέτα VHS) παρουσία του ΜΠΥ. Η διαγραφή θα επιβεβαιώνεται µε την κοινή υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου (Παράρτηµα 2). Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video/ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για την ορθή τήρηση των ρυθµίσεων των συστηµάτων ψηφιακής εγγραφής (π.χ., video servers, DVRs, NVRs κτλ.) της αυτόµατης κυκλικής διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µέσω (1 φορά το εξάµηνο) τον ΜΠΥ. Ο ΜΠΥ, µε τη συνδροµή της /νσης Πληροφορικής, µπορεί να ελέγξει όποτε κρίνεται σκόπιµο τις ανωτέρω ρυθµίσεις. ΙΙ. Πέραν των 15 ηµερών (κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας της Αρχής): α) Ο ΜΠΥ, εντός του 15θηµέρου από την καταγραφή ενός συµβάντος, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υ ΤΛΕΣ ή/και της ΠΥ, αποφασίζει ποια δεδοµένα (συµβάντα) του αρχείου θα διατηρηθούν. Ο ΜΑ επεξεργάζεται το υφιστάµενο αρχείο και αποστέλλει το νέο επεξεργασµένο αρχείο στην ΠΥ. β) Το υφιστάµενο αρχείο της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ διαγράφεται (χειροκίνητα ή αυτόµατα), όπως και στην περίπτωση 5.4.Ι της παρούσας. γ) Η ΠΥ µεριµνά για τη διαχείριση και φύλαξη των αρχείων που παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ειδική άδεια που έχει χορηγηθεί από την Αρχή. Εφόσον ζητηθούν τα αρχεία, αποστέλλονται και στην Υ ΤΛΕΣ. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 8 από 11 22/02/2012

9 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Ενηµέρωση ΠΥ: Ο Ανάδοχος θα ενηµερώνει συστηµατικά την ΠΥ για τα συµβάντα που προκύπτουν στην περιοχή αρµοδιότητάς του, µέσω του «ελτίου Αναφοράς Συµβάντος», που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των Εγχειριδίων Λειτουργίας του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ. Η κοινοποίηση των δελτίων προς την ΠΥ θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών. 5.5 ιαβίβαση αρχείου σε Αποδέκτες: Η διαχείριση των αιτηµάτων αποδεκτών και τρίτων για την παροχή στοιχείων από τα δεδοµένα του αρχείου θα γίνεται από την ΠΥ, µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, βάσει της σχετικής νοµοθεσίας, των αποφάσεων της Αρχής και των σχετικών γνωµοδοτήσεων της Νοµικής Υπηρεσίας. 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα: Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Απόφαση 1122/ , της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Κανονιστική Πράξη 1/1999 Ενηµέρωση υποκειµένου των δεδοµένων κατ άρθρο 11 Ν. 2472/97 Οδηγίες Λειτουργίας ΕΟΑΕ Εγχειρίδια Λειτουργίας ΚΕΣ / Κ Α / ΚΕΚ ΕΟΑΕ 7. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 9 από 11 22/02/2012

10 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) No. Σύµβολα: / Symbols: ST END ραστηριότητα / Activity Απόφαση / Decision Αρχή / Start Τέλος / End ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ή / or 1.0 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ FB Περιγραφή ραστηριότητας / Activity Description Ανάδραση / Feedback Συνεχίζεται / Continuation Σύσκεψη / Meeting Συµµετοχή / Participant Σύνδεση µε άλλη δραστηριότητα / Interface Activity Παραποµπές / Text Ref. ΑΝΑ ΟΧΟΣ (Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ΜΑ) ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΥ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡ. (ΜΠΥ) /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΕ) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. Ε ΟΜ. ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠ Π) ST 1.1 Υποχρεώσεις ΕΟΑΕ: Με απόφαση Σ της ΕΟΑΕ, ορίζεται εκπρόσωπος της εταιρείας που εκτελεί χρέη "Υπεύθυνου Επεξεργασίας" Υποχρεώσεις Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΕ): - έγγραφη γνωστοποίηση τήρησης Αρχείου - µέριµνα για τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων, όπου λειτουργούν συστήµατα ΚΚΤ και ήχου (Παράρτηµα 1) - έλεγχος για τήρηση όρων σύµβασης µεταξύ ΕΟΑΕ και Αναδόχου Συντήρησης & Λειτουργίας. 5.1 Παρ Ο ΜΠΥ κοινοποιεί στον Ανάδοχο Συντήρησης & Λειτουργίας της Αίθουσας Ελέγχου του ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ την παρούσα ιαδικασία και ελέγχει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας του σχετικού αρχείου Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο Ανάδοχος Συντήρησης & Λειτουργίας έχει την υποχρέωση: - ελέγχου πρόσβασης στην Αίθουσα Ελέγχου για εξασφάλιση του απορρήτου - σεβασµού των θεµελιωδών κανόνων της θεµιτής επεξεργασίας κτλ. - τακτικής ενηµέρωσης του προσωπικού του για την παρούσα διαδιικασία, τη νοµοθεσία, κτλ Τήρηση αρχείου: Το αρχείο δεν θα τηρείται για χρονικό διάστηµα > 15 ηµερών ή όπως ορίζει ο νόµος, εκτός αν ο ΥΕ ζητήσεικαι πάρει άδεια από την Αρχή και την κοινοποιήσει στον Ανάδοχο. 5.4 Παρ Τήρηση αρχείου έως 15 ηµέρες: Συστήµατα αναλογικής εγγραφής video/ ήχου : Ο ΜΑ µεριµνά για τη διαγραφή του αρχείου, παρουσία του ΜΠΥ. Η επιβεβαίωση γίνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου διαγραφής (Παράρτηµα 2). Συστήµατα ψηφιακής εγγραφής video / ήχου: Ο ΜΑ µεριµνά για την ορθή τήρηση των ρυθµίσεων αυτόµατης διαγραφής του αρχείου και ενηµερώνει µε (1 φορά το εξάµηνο) τον ΜΠΥ Σχετικά έγγραφα: / References: 1) Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήµερα: "Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα" 2) Απόφαση 1122/ , της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: "Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης" 1 2 g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 10 από 11 22/02/2012

11 Λ -EOAE-ΛΕΣ-420 ΑΝΑΘ. Γ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ No. Σύµβολα: / Symbols: ST END ραστηριότητα / Activity Απόφαση / Decision Αρχή / Start Τέλος / End ή / or FB Περιγραφή ραστηριότητας / Activity Description Ανάδραση / Feedback Συνεχίζεται / Continuation Σύσκεψη / Meeting Συµµετοχή / Participant Σύνδεση µε άλλη δραστηριότητα / Interface Activity Παραποµπές / Text Ref. ΑΝΑ ΟΧΟΣ (Α) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ΜΑ) ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΥ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡ. (ΜΠΥ) /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΕ) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤ. Ε ΟΜ. ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠ Π) Τήρηση αρχείου πέραν των 15 ηµερών: - αποφασίζεται ποια δεδοµένα θα κρατηθούν αποστολή στην ΠΥ και µέριµνα για φύλαξη αρχείου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ειδική άδεια της ΑΠ Π - η ΠΥ αποστέλλει το αρχείο στη Υ (εφόσον ζητηθεί) - ο Ανάδοχος ενηµερώνει συστηµατικά τον ΜΠΥ Η διαχείριση των αιτηµάτων αποδεκτών και τρίτων για την παροχή στοιχείων από τα δεδοµένα του αρχείου θα γίνεται από την ΠΥ, µε τη σύµφωνη γνώµη του ΥΕ END Σχετικά έγγραφα: / References: ) Κανονιστική Πράξη 1/1999 "Ενηµέρωση υποκειµένου των δεδοµένων κατ' άρθρο 11 Ν. 2472/97" 4) Οδηγίες Λειτουργίας ΕΟΑΕ. 5) Εγχειρίδια Λειτουργίας ΚΕΣ/Κ Α/ΚΕΚ ΕΟΑΕ. g:\lesop\ples420g.doc Σελίδα 11 από 11 22/02/2012

12 Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παράρτηµα 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Πινακίδες ενηµέρωσης των οδηγών για τη βιντεοσκόπηση της οδού, σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» ~1850mm Τηλ. Κοζάνης: ΧΧΧΧΧ Η οδός βιντεοσκοπείται για λόγους ασφαλείας The road is monitored for safety reasons Η πινακίδα θα αποτελείται από την κύρια πινακίδα και δύο πρόσθετες που θα τοποθετηθούν πάνω και κάτω από την κύρια όπως απεικονίζεται στο σχέδιο. Στην άνω πρόσθετη πινακίδα θα τοποθετείται ο λογότυπος της Εγνατίας Οδού και θα αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθµός της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΟΑΕ. Στην κάτω πρόσθετη πινακίδα θα αναγράφεται το µήκος του οδικού τµήµατος στο οποίο έχει ισχύ η πινακίδα (δηλ. υπάρχουν βιντεοκάµερες). Στην περίπτωση οδικών τµηµάτων µε πολλές σήραγγες (πχ παράκαµψη Καστανιάς) η πινακίδα θα αφορά ολόκληρο το οδικό τµήµα. Το υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι λευκό και τα γράµµατα µαύρου χρώµατος. Οι χαρακτήρες θα είναι πεζοί και θα γράφονται µε τη στενή γραφή σύµφωνα µε το Τεύχος 6 (Κατακόρυφη Σήµανση Αυτ/µων) των ΟΜΟΕ. Το ύψος του πρώτου κεφαλαίου χαρακτήρα θα είναι 126mm. Το γραφικό της κάµερας θα είναι διαστάσεων 450x450 mm. Τα σχέδια του γραφικού της κάµερας και του λογότυπου της Εγνατίας Οδού θα δοθούν από την Υπηρεσία. Το λευκό υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. Στην πίσω πλευρά της κύριας πινακίδας θα τοποθετείται αυτοκόλλητα η αναγραφή: Η παρούσα πινακίδα τοποθετείται βάσει των διατάξεων του Νόµου 2472/1997 Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε 3 στύλους από επιψευδαργυρωµένο χαλυβδοσωλήνα σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή «Μεταλλικοί στύλοι στήριξης πινακίδων». Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παρ. 1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples4201g.dock:\astasi\qaopwi\ops_wis to issue\ples4201g.doc Σελίδα 1 από 1 22/02/2012

13 Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420 Παράρτηµα 2 Πρωτόκολλο ΙΑΓΡΑΦΗΣ Αρχείου Προσωπικών εδοµένων ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: από Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης από Σύστηµα Καταγραφής Ήχου Σήµερα την, στα πλαίσια της σύµβασης αριθ., οι κάτωθι υπογεγραµµένοι προέβησαν στην καταστροφή του αρχείου προσωπικών δεδοµένων της Αίθουσας Ελέγχου, για τις καταγραφές του χρονικού διαστήµατος από έως. Ηµεροµηνία : Για τον Ανάδοχο: Για την Εγνατία Οδός Α.Ε. : Ο Μηχανικός Αναδόχου Ο Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας Έντυπο Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-420/2 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples4202g.dock:\astasi\qaopwi\ops_wis to issue\ples4202g.doc Σελίδα 1 από 1 22/02/2012

14 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Z 09/09/ Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας. X. ΑΣΠΡΟΥΚΟΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Παράγραφος 5.8: Προστέθηκε η φράση: «Στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, η απαίτηση θα αποστέλλεται µόνο στην ασφαλιστική εταιρεία.». Παράγραφος 5.10: Προστέθηκε η φράση: «Σε περίπτωση που τελικά το όχηµα αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστο και ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρία καταβάλλει το χρηµατικό ποσό...παραίτηση αξίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο, εφόσον ζητηθεί». Παράγραφος 5.14: Αποστολή των απαιτήσεων της ΕΟΑΕ στην ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Μικρές αλλαγές στα Παραρτήµατα 7, 8. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ι. ΚΑΡΑΚΑΪ ΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

15 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 3 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 3 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 3 5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 4 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Πρωτόκολλο απάνης για Αποκατάσταση Ζηµιών (Έντυπο ΠΥ-1, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1) 2. Επιστολή Αποστολής Πρωτοκόλλου (Έντυπο Υ -1, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2) 3. Επιστολή προς Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης (Έντυπο Υ -2, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/3) 4. Επιστολή Αποστολής Πρωτοκόλλου σε φορέα ασφαλιστικής κάλυψης αλλοδαπού / κατόχου πράσινης κάρτας (Έντυπο Υ -3, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/4) 5. Επιστολή προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο Υ -4, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5A, 5B) 6. Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήµατος (Έντυπο Υ -5, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6) 7. Επιστολή παραίτησης αξίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο (Έντυπο Υ -6, Ε/Λ -ΕΟΑΕ- ΛΕΣ-240/7) 8. Βεβαίωση Εξόφλησης (Έντυπο Υ -7, Ε/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8) g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 2 από 6 09/09/2011

16 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ Σκοπός της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας (Λ ) είναι η περιγραφή των ενεργειών των εµπλεκοµένων στη διαδικασία αξίωσης από την Εταιρεία αποζηµίωσης για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τρίτους στον αυτοκινητόδροµο «Εγνατία Οδός», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3212/2003, άρθρο 17, παρ ΟΡΙΣΜΟΙ Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών στην Εγνατία Οδό Κατάλογος που περιλαµβάνει τις τιµές µονάδος των εργασιών για την αποκατάσταση των ζηµιών των στοιχείων της Εγνατίας Οδού που προκαλούνται από τρίτους. Λογισµικό ιαχείρισης Πρωτοκόλλων απάνης Λογισµικό ιδιοκτησίας της Εγνατία Οδός Α.Ε., µε το οποίο γίνεται η διαχείριση των πρωτοκόλλων δαπάνης (εισαγωγή απαραίτητων δεδοµένων, εκτύπωση επιστολών και πρωτοκόλλων δαπάνης, παρακολούθηση πληρωµών, αρχείο ενεργειών τηλεφωνικών επικοινωνιών κτλ.). Συντοµογραφίες ΕΟΑΕ ΤΑΖ RCMS Κ.Β.Σ. Εγνατία Οδός Α.Ε. Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών Λογισµικό ιαχείρισης Πρωτοκόλλων απάνης (Road Claim Management System) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Ο ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση της παρούσας Λειτουργικής ιαδικασίας. Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι υπεύθυνος για την έγκρισή της. 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ (ΠY) ιευθυντής Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ ( ΠΥ) Μηχανικός Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΑΕ (ΜΠΥ) g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 3 από 6 09/09/2011

17 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Τοµέας Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης ΕΟΑΕ - (ΤΛΕΣ) ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου ( Υ ) ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου ( Υ ) Υπεύθυνος ιαχείρισης Πρωτοκόλλων απάνης (Υ Π ) Τοµέας Οικονοµικής ιαχείρισης & Εκµετάλλευσης ΕΟΑΕ (ΤΟ Ε) ιεύθυνση Οικονοµικών ( ΟΙ) Νοµική Υπηρεσία ΕΟΑΕ - (ΝΥ) 5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η διαχείριση των ζηµιών που προκαλούνται στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας Οδού από τρίτους και η είσπραξη των αντίστοιχων αξιώσεων από τους υπόχρεους περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω: 5.1 Η Υ συντάσσει το Τιµολόγιο Αποκατάστασης Ζηµιών, µε βάση τις τιµές των εργολαβιών συντήρησης, το οποίο εγκρίνεται από τον Τοµεάρχη ΛΕΣ και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΟΑΕ (υπ αριθµ. 3/415/ απόφαση του Σ της ΕΟΑΕ). 5.2 Μετά από έγγραφη αναφορά της Αρµόδιας Υπηρεσίας Τροχαίας για ατύχηµα ή συµβάν στην Εγνατία Οδό (περιλαµβάνει τον χρόνο, τον τόπο και το είδος του ατυχήµατος ή συµβάντος, τα στοιχεία του οχήµατος και του οδηγού που προξένησε τη ζηµιά, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και την ασφαλιστική εταιρία του ζηµιογόνου οχήµατος, το είδος της ζηµίας) ή διαπίστωση ζηµιάς στην οδό από οποιαδήποτε άλλη πηγή (Προσωπικό Τεχνικής Αστυνόµευσης, Οµάδων Άµεσης Επέµβασης, χρήστες της οδού κτλ.), ο ΜΠΥ ενεργεί αυτοψία και βεβαιώνει το είδος και την έκταση της ζηµίας. 5.3 Ο καταλογισµός της δαπάνης αποκατάστασης της ζηµιάς γίνεται µε βάση τις τιµές του ΤΑΖ και µε στοιχεία επιµέτρησης µετά την αποκατάσταση της ζηµιάς. Εάν υπάρχουν εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στο ΤΑΖ, η χρέωση γίνεται µε βάση τον απολογισµό της δαπάνης που κατέβαλε η ΕΟΑΕ για τη συγκεκριµένη αποκατάσταση ζηµιάς. 5.4 Εάν η δαπάνη για την αποκατάσταση της ζηµιάς, σύµφωνα µε το τρέχον TΑΖ, είναι µικρότερη των 100, το έγγραφο της Τροχαίας τίθεται από την ΠΥ στο αρχείο και δεν γίνεται καµία περαιτέρω ενέργεια. Εάν η παραπάνω δαπάνη είναι µεγαλύτερη των 100, ο ΜΠΥ εισάγει στο λογισµικό RCMS όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και συντάσσει, µέσω του λογισµικού, Πρωτόκολλο απάνης για την αποκατάσταση της ζηµιάς (έντυπο ΠΥ-1, Παράρτηµα 1). Το Πρωτόκολλο απάνης λαµβάνει από το λογισµικό RCMS µοναδικό ειδικό αριθµό. 5.5 Στο Πρωτόκολλο απάνης αναγράφονται, µεταξύ άλλων, η θέση και το είδος της ζηµιάς, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος που προκάλεσε τη ζηµιά, η ασφαλιστική εταιρεία του οχήµατος και η ανάλυση της δαπάνης. g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 4 από 6 09/09/2011

18 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 5.6 Το Πρωτόκολλο απάνης υπογράφεται από τον συντάξαντα και τον ΠΥ και αποστέλλεται σε τρία (3) αντίγραφα στη Υ για επικύρωσή του από τον Υ ή τον Αναπληρωτή του. 5.7 Για κάθε ζηµιά για την οποία συντάσσεται Πρωτόκολλο απάνης, δηµιουργείται στη Υ από τον Υ Π σχετικός φάκελος, όπου κρατούνται όλα τα σχετικά µε το πρωτόκολλο δαπάνης έγγραφα, επιστολές κτλ. Ο Υ Π ενηµερώνει µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία/δεδοµένα (αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιστολές κτλ.) το λογισµικό RCMS. 5.8 Το Πρωτόκολλο απάνης, µετά την επικύρωσή του, αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο Υ -1, Παράρτηµα 2) στον ιδιοκτήτη ή/και οδηγό του οχήµατος που προξένησε τη ζηµιά, µε κοινοποίηση στην ασφαλιστική του εταιρεία. Στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος, η απαίτηση θα αποστέλλεται µόνο στην ασφαλιστική εταιρεία. Στην επιστολή αναφέρεται ο τρόπος πληρωµής της αξίωσης (κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασµό υπ αριθµ. 256/ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για λογαριασµό της ΕΟΑΕ) και τίθεται προθεσµία 30 ηµερών για την καταβολή του χρηµατικού ποσού από τον υπαίτιο της ζηµιάς ή την ασφαλιστική του εταιρεία. 5.9 Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήµατος είναι αλλοδαπός / κάτοχος πράσινης κάρτας, η Υ αποστέλλει στο Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων επιστολή (έντυπο Υ -2, Παράρτηµα 3) για την ανεύρεση στοιχείων ασφαλιστικής κάλυψης στην Ελλάδα του ζηµιογόνου οχήµατος. Το επικυρωµένο Πρωτόκολλο απάνης αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο Υ -3, Παράρτηµα 4) στον φορέα ασφαλιστικής κάλυψης που γνωστοποίησε στη Υ το Γραφείο ιεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων Στην περίπτωση που το όχηµα είναι ανασφάλιστο ή η ασφαλιστική του εταιρεία έχει κλείσει, η Υ αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο επιστολή (έντυπο Υ -4, Παραρτήµατα 5A, 5B), µε συνηµµένο επικυρωµένο Πρωτόκολλο απάνης για την πληρωµή του. Επίσης, επικυρωµένο Πρωτόκολλο απάνης αποστέλλεται µε επιστολή (έντυπο Υ -5, Παράρτηµα 6) στον ιδιοκτήτη του οχήµατος ή/και οδηγό, µε κοινοποίηση στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Σε περίπτωση που τελικά το όχηµα αποδειχτεί ότι δεν είναι ανασφάλιστo και ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρεία καταβάλει το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στην επιστολή που τους αποστέλλεται (το ποσό της αποζηµίωσης για τον υπαίτιο της ζηµιάς επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου 3.6 %, σύµφωνα µε το αρ. 13, παρ. 3 Κ.Ν.Τ.Χ), τότε αποστέλλεται επιστολή (έντυπο Υ -6, Παράρτηµα 7) παραίτησης αξίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο, εφόσον ζητηθεί Αν ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η Ασφαλιστική του εταιρεία καταβάλει το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης εντός 30 ηµερών, η Υ ενηµερώνει το λογισµικό RCMS για την κατάσταση πληρωµής του πρωτοκόλλου δαπάνης και αποθηκεύει σε ψηφιακή µορφή (σκαναρισµένα) στο λογισµικό RCMS την απόδειξη είσπραξης, το επικυρωµένο πρωτόκολλο δαπάνης, το έγγραφο της Τροχαίας (ή οποιοδήποτε έγγραφο µε το οποίο διαπιστώνεται η ζηµιά) και το έντυπο βεβαίωσης κατάθεσης αποζηµίωσης, σε περίπτωση που πληρώσει ο υπαίτιος φθοράς, για περαιτέρω έλεγχο από την ΟΙ της ΕΟΑΕ Η ΟΙ της ΕΟΑΕ ελέγχει την απόδειξη πληρωµής του πρωτοκόλλου δαπάνης, µε βάση την κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού, εκδίδει τα νόµιµα παραστατικά του Κ.Β.Σ. και ενηµερώνει το λογισµικό RCMS ότι το πρωτόκολλο δαπάνης εξοφλήθηκε, και η διαδικασία αξίωσης της εταιρείας θεωρείται ότι έχει περαιωθεί. g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 5 από 6 09/09/2011

19 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΑΝΑΘ. Ζ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο 5.13 Η ΕΟΑΕ, σε περίπτωση που ζητηθεί, χορηγεί βεβαίωση εξόφλησης στον υπαίτιο της ζηµιάς ή στην ασφαλιστική του εταιρεία. Την παραπάνω βεβαίωση (έντυπο Υ -7, Παράρτηµα 8) χορηγεί ο Υ ή ο Αναπληρωτής του (υπ αριθµ. 6/498/ απόφαση του Σ της ΕΟΑΕ) Αν ο υπαίτιος της ζηµιάς ή η ασφαλιστική του εταιρεία δεν καταβάλουν το χρηµατικό ποσό που αναγράφεται στο πρωτόκολλο δαπάνης εντός 30 ηµερών, η Υ αποστέλλει τις απαιτήσεις της στη ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος Για ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας µεγαλύτερες των 2.000, αντίγραφα των σχετικών φακέλων µε πλήρη στοιχεία και το ιστορικό της κάθε υπόθεσης αποστέλλονται στη ΝΥ, η οποία ασκεί τα κατάλληλα ένδικα µέσα, πλην εάν το κόστος αυτών τα καθιστά οικονοµικώς ασύµφορα Προς τούτο, η ΝΥ συντάσσει και αποστέλλει προς τον ΤΛΕΣ σχετικό έγγραφο, που περιλαµβάνει εκτίµηση του ανάλογου κόστους και εισήγησή της περί µη άσκησης ένδικων µέσων. Ο ΤΛΕΣ αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στη ΝΥ εντός 10 ηµερών. Εάν δεν κοινοποιηθεί εµπροθέσµως τέτοια απόφαση, η ΝΥ ασκεί τα κατάλληλα ένδικα µέσα Η διαδικασία της ως άνω παραγράφου 5.15 µπορεί να ακολουθηθεί και για ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας µικρότερες των 2.000, αν, για λόγους γενικότερης πολιτικής, ο ΤΛΕΣ κρίνει ότι πρέπει να ασκηθούν τα κατάλληλα ένδικα µέσα. Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο καταγράφονται ρητώς οι υπάρχοντες λόγοι γενικότερης πολιτικής της εταιρείας που επιβάλλουν στην προκειµένη περίπτωση την άσκηση ένδικων µέσων, ανεξαρτήτως του κόστους αυτών Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις της εταιρείας που δεν αποστέλλονται από τον ΤΛΕΣ στη ΝΥ µε τις διαδικασίες των παραγράφων 5.15 και 5.17 τίθενται στο αρχείο. 6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν. 3212/ , άρθρο 17 παρ. 4 Το υπ αριθµ. οικ. 533/ έγγραφο ΓΓ Ε ΥΠΕΧΩ Ε Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού, που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1α/ο/8/60/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ΟΙ υπ αριθµ. Η50/300.5/2856/κµ/ Το Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ΝΥ υπ αριθµ. ΝΟΟ/710/9696/ H υπ αριθµ. 6/498/ απόφαση του Σ της ΕΟΑΕ g:\lesop\ples240g.doc Σελίδα 6 από 6 09/09/2011

20 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (ΕΝΤΥΠΟ ΠΥ-1) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2401g.doc Σελίδα 1 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

21 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2401g.doc Σελίδα 2 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

22 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/1 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2401g.doc Σελίδα 3 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

23 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -1) d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 1 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

24 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Εσωτερική ιανοµή: Χρ. αρχείο d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 2 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

25 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 3 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

26 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2402g.doc Σελίδα 4 από 3 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

27 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -2) d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2403g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

28 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -3) d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2404g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

29 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5A (ΕΝΤΥΠΟ Υ -4) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5A d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2405g.doc Σελίδα 1 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

30 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5B (ΕΝΤΥΠΟ Υ -4) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5B d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2405g.doc Σελίδα 2 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

31 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/5B d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2405g.doc Σελίδα 3 από 2 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

32 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -5) Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2406g.doc Σελίδα 1 από 3 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

33 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2406g.doc Σελίδα 2 από 3 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

34 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/6 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2406g.doc Σελίδα 3 από 3 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

35 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -6) 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ , Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : Φαξ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου Aρµόδιος: Χ. Ασπρούκου Τηλ : Αριθµ. Πρωτ.: Κωδ. Εγγρ : Θεσσαλονίκη,... ΠΡΟΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τσιµισκή 6 Θεσσαλονίκη Τηλ: ΘΕΜΑ: Παραίτηση από αξίωση για την αποκατάσταση ζηµιάς για φθορές της Εγνατίας Οδού ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η µε αρ. πρωτ...της... επιστολής µας β) Το... έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας... Με την ως άνω (α) σχετική επιστολή µας, σας γνωρίσαµε την απαίτησή µας ποσού...(... Ευρώ και... λεπτά) σχετικά µε το Πρωτόκολλο απάνης (ΑΠ.../...) κ...του..., ιδιοκτήτη του υπ αρ.... οχήµατος σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στο (β) σχετικό έγγραφο. Σας πληροφορούµε ότι η παραπάνω απαίτηση ικανοποιήθηκε και ως εκ τούτου δεν έχουµε πλέον καµία αξίωση από εσάς. ηµήτριος Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου Εσωτερική ιανοµή Χρ. αρχείο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/7 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2407g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

36 Λ -EOAE-ΛΕΣ-240 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 (ΕΝΤΥΠΟ Υ -7) 6 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Θέρµης Τ.Θ , Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο : Φαξ : ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EKMETAΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ιεύθυνση Υποστήριξης ικτύου Aρµόδιος: Ασπρούκου Χριστίνα Τηλ : Θεσσαλονίκη,... Αριθµ. Πρωτ.:... Κωδ. Εγγρ :... ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ Βεβαιώνεται ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έλαβε από την ασφαλιστική εταιρία «...» το ποσό των... (...) για την εξόφληση του υπ αριθµ..../... Πρωτοκόλλου απάνης για τις υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν στην Εγνατία Οδό την..., από το υπ αριθµ...., ασφαλισµένο στην παραπάνω ασφαλιστική εταιρεία, ιδιοκτησίας κ.... και οδηγούµενο από τον ίδιο. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. καµία άλλη αξίωση δεν διατηρεί σε σχέση µε τη ζηµιά που αφορά στο παραπάνω πρωτόκολλο δαπάνης ηµήτριος Ευαγγελίδης ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου Εσωτερική διανοµή: Χρ. Αρχείο Έντυπο E/Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-240/8 d:\profiles\chtheo\my documents\downloads\ples2408g.doc Σελίδα 1 από 1 09/09/2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Αριθµ /677

37 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ:... ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α. Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Λ -ΕΟΑΕ-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. ΗΜ/ΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ Β 17/01/ Η ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Θ. ΒΑΛΚΟΥΜΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Αλλαγή του τίτλου της Λειτουργικής ιαδικασίας. Εναρµόνιση µε το ισχύον Οργανόγραµµα της Εταιρείας. Αλλαγή διαδικασίας έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ. ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ: ΗΜ/ΝΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΣ Α. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενηµερώστε τον Αρµόδιο για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή προτεινόµενες βελτιώσεις.

38 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ 3 2. ΕΥΡΟΣ 3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 4 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 4 6. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6 g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 2 από 9 17/01/2012

39 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της Λειτουργικής ιαδικασίας είναι να περιγράψει τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου όρου που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της Εγνατίας Οδού. 2. ΕΥΡΟΣ Η συγκεκριµένη Λειτουργική ιαδικασία αφορά στα τµήµατα του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού που έχουν παραδοθεί σε κυκλοφορία, καθώς και στα αντίστοιχα τµήµατα των Κάθετων Αξόνων, η αρµοδιότητα συντήρησης, εκµετάλλευσης και λειτουργίας των οποίων έχει ανατεθεί στην Εγνατία Οδός Α.Ε. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Περιβαλλοντικοί Όροι (Π.Ο.) Προστασία του Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού Είναι οι όροι και περιορισµοί που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του έργου και περιλαµβάνονται στην Κοινή Απόφαση του Υπουργού ΠΟΜΕ Ι και των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών (Κ.Υ.Α.), και προκύπτουν από τα µέτρα και τις ρυθµίσεις που απορρέουν από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου. Το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. Είναι η έκθεση που συντάσσεται από το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, µετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός τµήµατος της Εγνατίας Οδού ή των Κάθετων Αξόνων της και περιλαµβάνει οδηγίες και διευκρινίσεις για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που άπτονται της λειτουργίας, εκµετάλλευσης και συντήρησης της οδού. Παρουσιάζονται, δηλαδή, αναλυτικά οι Περιβαλλοντικοί Όροι που επιβάλλονται από τη σχετική Κ.Υ.Α. και αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίους επιτυγχάνεται η εφαρµογή τους κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του έργου. Η συγκεκριµένη έκθεση κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ Ι, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών Κ.Υ.Α. g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 3 από 9 17/01/2012

40 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Πρόγραµµα Εφαρµογής Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού Αναφέρεται στο χρονοδιάγραµµα των αναγκαίων δράσεων που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της οδού. 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Ο Τµηµατάρχης ιασφάλισης Ποιότητας της ΕΟΑΕ είναι υπεύθυνος για την έκδοση του παρόντος εγγράφου. Ο ιευθυντής Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ είναι υπεύθυνος για την αναθεώρηση και συντήρηση του παρόντος εγγράφου. Ο Τοµεάρχης Λειτουργίας, Εκµετάλλευσης & Συντήρησης είναι υπεύθυνος για την εξουσιοδότηση του παρόντος εγγράφου. Ο Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου είναι υπεύθυνος: να συντάσσει το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης, το Πρόγραµµα Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και τις ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων. να ελέγχει την επαρκή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) και οτιδήποτε άλλο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας, εκµετάλλευσης και συντήρησης του έργου. να καθοδηγεί τους εµπλεκόµενους στην εφαρµογή και τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων (Περιφερειακές Υπηρεσίες, Ανάδοχοι Συµβάσεων Λειτουργίας και Συντήρησης κτλ.) Ο Επιβλέπων των εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης θα συνεργάζεται µε το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου του Τοµέα ΛΕΣ, για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 5.1 Μετά την παράδοση σε κυκλοφορία ενός νέου τµήµατος της Οδού, το αρµόδιο στέλεχος του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου θα συγκεντρώνει και θα µελετά όλα τα υπάρχοντα στοιχεία (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σχετική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία) που αφορούν στο συγκεκριµένο τµήµα της Οδού. Στη συνέχεια, ακολουθεί αυτοψία, προκειµένου να εντοπιστούν και επί τόπου του έργου τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας (π.χ., οικισµοί σε µικρή απόσταση από την Οδό, ευαίσθητοι υδάτινοι αποδέκτες κτλ.). g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 4 από 9 17/01/2012

41 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ 5.2 Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης θα βασίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και θα περιλαµβάνει: συνοπτική περιγραφή του έργου και των ιδιαιτεροτήτων του περιβάλλοντος της περιοχής ενέργειες/δράσεις που πρέπει να γίνουν κατ εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων προτάσεις µέτρων που πρέπει να ληφθούν, σε περίπτωση που απαιτηθεί µελέτες/προγράµµατα που πρέπει ενδεχοµένως να εκπονηθούν παραρτήµατα µε τη σχετική νοµοθεσία. Το Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης θα συντάσσεται από το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, σε συνεργασία και µε τις ιευθύνσεις ιαχείρισης ικτύου και Εκµετάλλευσης του Τοµέα ΛΕΣ και, εφόσον απαιτείται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους, θα αποστέλλεται και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ Ι. Στη συνέχεια, θα κοινοποιείται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και στις ιευθύνσεις ιαχείρισης ικτύου και Εκµετάλλευσης του Τοµέα ΛΕΣ. 5.3 Μετά την οριστικοποίηση του Περιβαλλοντικού Σχεδίου ράσης, θα συντάσσεται το Πρόγραµµα Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία και συντήρηση της οδού, το οποίο αναφέρεται στη µορφή των αναγκαίων δράσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή των Περιβαλλοντικών Όρων, σε ότι αφορά το χρονοδιάγραµµά τους. Το Πρόγραµµα θα κοινοποιείται και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ή/και ΥΠΟΜΕ Ι. 5.4 Ο Τµηµατάρχης Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου, σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, θα φροντίζει για την εφαρµογή του Προγράµµατος Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και για την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που αναφέρεται σε αυτό. Επίσης, θα δίνει τις αναγκαίες οδηγίες ή κατευθύνσεις που βασίζονται στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα ράσης, για κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα που προκύπτει. Σε περίπτωση διαπίστωσης µη τήρησης του Προγράµµατος, θα εκτελούνται οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες. Για τον παραπάνω έλεγχο, είναι απαραίτητες τουλάχιστον τριµηνιαίες αυτοψίες επί τόπου του έργου. Επιπρόσθετα, οι κατά τόπους επιβλέποντες των εργολαβιών λειτουργίας και συντήρησης θα πρέπει να ενηµερώνουν το Τµήµα Περιβάλλοντος της ιεύθυνσης Υποστήριξης ικτύου για κάθε περιβαλλοντικό θέµα που προκύπτει και, κατά περίπτωση, θα πραγµατοποιούνται και έκτακτες αυτοψίες ή συσκέψεις. 5.5 Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων Σε ετήσια βάση, θα πρέπει να συντάσσονται, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους, Εκθέσεις Προόδου Εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία της Οδού, στις οποίες θα περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν: g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 5 από 9 17/01/2012

42 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ στην παρακολούθηση και έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε τµήµατα ανοικτής οδοποιίας και εντός των σηράγγων στην παρακολούθηση και έλεγχο των επιπέδων θορύβου στην παρακολούθηση και έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων στην παρακολούθηση της αποκατάστασης του τοπίου σε διαταραγµένες επιφάνειες στις µετρήσεις των κυκλοφοριακών φόρτων στη συντήρηση και καθαρισµό Κιβωτοειδών Οχετών και ιαβάσεων Πανίδας στην αποµάκρυνση απορριµµάτων και εύφλεκτων υλών στη διαχείριση των παραγόµενων απορριµµάτων στη διαχείριση περιστατικών µε εµπλοκή πανίδας στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αφορούν επικίνδυνα φορτία στην ύπαρξη εργοταξιακών υποδοµών εξυπηρέτησης των αναγκών της Οδού κατά τη λειτουργία και συντήρηση της Οδού (π.χ., αποχιονισµός) στη λειτουργία και συντήρηση των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. Οι Εκθέσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/01 κάθε έτους στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ. 5.6 Σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες από πλευράς φορέων ή πολιτών για θέµατα που άπτονται των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση της Οδού, θα πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες αυτοψίες και θα γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες/δράσεις για την αντιµετώπιση των περιστατικών, εφόσον απαιτείται. Το σύνολο των οχλήσεων και οι επιδιορθωτικές δράσεις θα περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ. 6. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 6 από 9 17/01/2012

43 Λ -EOAE-ΛΕΣ-750 ΑΝΑΘ. B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟΥ Σύµβολα: / Symbols: FB Ανάδραση / Feedback No. ST END ραστηριότητα / Activity Απόφαση / Decision Αρχή / Start Τέλος / End ή / or Περιγραφή ραστηριότητας / Activity Description 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ Συνεχίζεται / Continuation Σύσκεψη / Meeting Συµµετοχή / Participant Σύνδεση µε άλλη δραστηριότητα / Interface Activity Παραποµπές / Text Ref. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡ. ΙΚΤΥΟΥ ST 1.1 Ενηµέρωση σχετικά µε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία του τµήµατος της Εγνατίας Οδού που δίνεται σε κυκλοφορία. Αυτοψία - Αναγνώριση της περιοχής Σύνταξη του "Περιβαλλοντικού Σχεδίου ράσης". 1.3 Σύσκεψη συζήτησης για το "Περιβαλλοντικό Σχέδιο ράσης". Συµφωνία χρόνων, διαδικασιών, µεθοδολογίας. 1.4 ιαµόρφωση του τελικού "Περιβαλλοντικού Σχεδίου ράσης". Αποστολή στο ΥΠΟΜΕ Ι ή/και ΥΠΕΚΑ, εάν αυτό απαιτείται Αποστολή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, στη /νση Εκµετάλλευσης και στη /νση ιαχείρισης ικτύου. 5.2 END Σχετικά έγγραφα: / References: g:\lesop\ples750g.doc Σελίδα 7 από 9 17/01/2012

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙΤ ΗΝΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤμήμαΕλεγκτών ΑΠΔΠΧ ΚυριακήΜανίκα, δικηγόρος/νομικήελέγκτρια ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Ισχύον Δίκαιο ΠεδίοεφαρμογήςΝ. 2472/97 Ο ρισμοίν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 29-6-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 124398/2038 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659952 2015-03-23

15PROC002659952 2015-03-23 Αναρτητέο ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4201/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210-8200859 : 18.3.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Ν. 2672/1998 (Φ.Ε.Κ. 290 Α ) Άρθρο 14 ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Γ Ε Ν Ι ΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Α.Π.: Φ131360/886/15 & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τµήµα Αστικής & ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα