Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων, Κινητή ασύρματη δικτύωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων, Κινητή ασύρματη δικτύωση"

Transcript

1 Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων, Κινητή ασύρματη δικτύωση

2 Δίκτυο Δίκτυο υπολογιστών (computer network): δύο ή περισσότεροι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές σε Φυσικό επίπεδο: μέσω συρμάτων, καλωδίων και ασύρματων μέσων, π.χ., μέσω ατμόσφαιρας για κινητά τηλέφωνα, κάρτες δικτύου σε υπολογιστές Λογικό επίπεδο: μέσω μεταφοράς δεδομένων πάνω από τα φυσικά μέσα, λογισμικό (π.χ., , messagers, webpages, κτλ)

3 Δικτύωση Τα μηχανήματα στο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες για αποστολή και λήψη δεδομένων δηλ., τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας Αν οι συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια πρωτόκολλα πρέπει να γίνουν μετατροπές με χρήση υπηρεσιών που λέγονται μετατροπείς πρωτοκόλλων (παρέχονται αυτόματα) Κάτι σαν άτομο που μεταφράζει μεταξύ ατόμου που μιλάει ελληνικά και ατόμου που μιλάει αγγλικά

4 Δικτύωση Τα δεδομένα πρέπει να παραδίδονται αναλλοίωτα Αν στείλω «γεια σου» δεν πρέπει να παραληφθεί ως «καληνύχτα» Πρέπει να υπάρχει μέθοδος ώστε ο υπολογιστήςπαραλήπτης να μπορεί να αναγνωρίσει τη λήψη μη αλλοιωμένων δεδομένων και να πληροφορήσει σχετικά τον υπολογιστή-αποστολέα (παρέχεται αυτόματα) Οι υπολογιστές σε ένα δίκτυο πρέπει να μπορούν να καθορίσουν την προέλευση και τον προορισμό ενός κομματιού πληροφορίας (παρέχεται αυτόματα)

5 Δικτύωση Πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένες διευθύνσεις για να γίνεται σωστή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπολογιστών Η μορφή των διευθύνσεων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να μπορέσουν να διευθυνσιοδοτηθούν πάρα πολλοί υπολογιστές Για λόγους ασφάλειας πρέπει να υπάρχει μέθοδος αναγνώρισης και επαλήθευσης των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο

6 Αρχιτεκτονική δικτύου Συνδυασμός όλων των φυσικών και λογικών συστατικών του δικτύου Φυσικό δίκτυο Λογικό δίκτυο

7 Φυσικό δίκτυο Συνήθως ορατό Σύρματα, βύσματα, θύρες υπολογιστή, εκτυπωτές, διακομιστές αλληλογραφίας (mailers), άλλες συσκευές που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα, σήματα (ηλεκτρικοί παλμοί) Αόρατο στην περίπτωση ασύρματων συνδέσεων Τοπολογία: πώς συνδέονται οι υπολογιστές μεταξύ τους Τοπολογία αστέρα (star) Τοπολογία δακτυλίου (ring) Τοπολογία αρτηρίας (bus) Κυψελική τοπολογία (cellular topology)

8 Τοπολογία αστέρα

9 Τοπολογία αστέρα Χρησιμοποιείται κεντρικό σημείο σύνδεσης δρομολογητής (router), κεντρικός σταθμός (hub), γέφυρα (bridge), μεταγωγέας (switch) Το κεντρικό σημείο σύνδεσης Αναμεταδίδει τα δεδομένα χρήστη σε μηχανήματα χρηστών ή σε άλλα κεντρικά σημεία σύνδεσης Διαχειρίζεται την κίνηση στο δίκτυο και αναμεταδίδει αυτή την κίνηση ανάμεσα στους υπολογιστές του δικτύου Παράδειγμα Δικτύου Εκπομπής (broadcast): οι κόμβοι δέχονται όλη την κίνηση του δικτύου Το αν ο κόμβος θα δεχτεί το πακέτο εξαρτάται από τη διεύθυνση προορισμού που βρίσκεται στην κεφαλίδα (header) του πακέτου (κεφαλίδα = διεύθυνση παραλήπτη σε φάκελο)

10 Τοπολογία δακτυλίου

11 Τοπολογία δακτυλίου Οι υπολογιστές συνδέονται μέσω σύρματος ή καλωδίου Τα δεδομένα ταξιδεύουν με τη μορφή πακέτων μέσα στο δακτύλιο Κάθε υπολογιστής εξετάζει τη διεύθυνση προορισμού μέσα στην κεφαλίδα Αν την βρει ίδια με τη δική του διεύθυνση αντιγράφει τα δεδομένα Διαφορετικά, απλά μεταβιβάζει το πακέτο μέσω του δακτυλίου στον επόμενο υπολογιστή (ή αλλιώς κόμβο) Όταν το πακέτο φτάσει στον προορισμό του, ο υπολογιστής αφαιρεί το πακέτο από το δακτύλιο και δεν συνεχίζει τη μεταβίβασή του

12 Τοπολογία αρτηρίας

13 Τοπολογία αρτηρίας Αποτελείται από ένα σύρμα με σημεία σύνδεσης στη διαδρομή του όπου συνδέονται υπολογιστές Άλλο παράδειγμα Δικτύου Εκπομπής: όλοι οι κόμβοι δέχονται όλη την κίνηση του δικτύου Ο κόμβος-αποστολέας στέλνει το πακέτο και προς τις δύο διευθύνσεις της αρτηρίας Οι κόμβοι που λαμβάνουν το πακέτο κρατούν αντίγραφο του πακέτου αν η διεύθυνση προορισμού ταιριάζει με τη διεύθυνση του κόμβου Το πακέτο διαδίδεται γρήγορα και τερματίζεται στα δύο άκρα της αρτηρίας Υπάρχουν συγκρούσεις/παρεμβολές όταν οι κόμβοι μεταδίδουν περίπου ταυτόχρονα Υπάρχουν διαδικασίες ανίχνευσης σύγκρουσης Κάθε κόμβος επανεκπέμπει έως ότου σιγουρευτεί ότι η μετάδοση έγινε χωρίς παρεμβολές (πώς; Ελέγχοντας τη δική του μετάδοση)

14 Κυψελική τοπολογία

15 Κυψελική τοπολογία Για ασύρματα δίκτυα Χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα εκπομπής Όλοι οι κόμβοι (κινητά τηλέφωνα) λαμβάνουν μεταδόσεις σε ένα κανάλι ελέγχου από ένα κεντρικό σταθμό Ένας ασύρματος κόμβος ελέγχου (σταθμός βάσης) χρησιμοποιεί αυτό το κοινό κανάλι για να καθοδηγήσει έναν κόμβο σε ένα συγκεκριμένο κανάλι χρήστη Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης το κινητό τηλέφωνο επικοινωνεί ταυτόχρονα με το σταθμό βάσης, τη σύνδεση ελέγχου και τη σύνδεση χρήστη

16 Λογικό δίκτυο Δεν είναι ορατό Χρησιμοποιεί το φυσικό δίκτυο για να μεταφέρει τα δεδομένα

17 Δύο τύποι δικτύων: LAN και WAN Με βάση τη γεωγραφική σύνθεση δηλ., την κάλυψη του δικτύου Δηλ., πόσο μακρυά εκτείνεται = φυσικό μέγεθος δικτύου Το φυσικό μέγεθος του δικτύου υπαγορεύει πώς στέλνει, πώς δέχεται και πώς διαχειρίζεται τα δεδομένα του LAN: Local Area Network Τοπικό δίκτυο Οι κόμβοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (π.χ., μέσα σε ένα κτίριο ή σε ένα σπίτι) Λέγονται και δίκτυα τεχνολογίας αρτηρίας Ethernet WAN: Wide Area Network Δίκτυο ευρείας περιοχής Γεωγραφικά διασκορπισμένα Συνδέονται σε Τοπικά Δίκτυα με δρομολογητή που αναμεταδίδει τα πακέτα ανάμεσα σε υπολογιστές που βρίσκονται σε LAN Είναι προσβάσιμα μέσω τηλεφώνου, ευρυζωνικής σύνδεσης (DSL-Digital Subscriber Line)), δορυφορικής σύνδεσης Όλοι οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εκτός κι αν είναι ιδιωτικά (π.χ., δίκτυο ΑΤΜ μιας τράπεζας: μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αλλά όχι να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας σε αυτό)

18 Δύο τύποι δικτύων: LAN και WAN

19 Ευρυζωνική σύνδεση (α) Αναφέρεται στο φάσμα συχνοτήτων με μια ευρεία ζώνη συχνοτήτων (β) Περιγράφει μια ζεύξη δικτύου επικοινωνίας με στέλνει και λαμβάνει δεδομένα με υψηλό ρυθμό bits π.χ., 4Gbps Κάθε χαρακτήρας κωδικοποιείται σε μια ακολουθία 8 bits μία σύνδεση 4Gbps μεταφέρει μισό εκατομμύριο χαρακτήρες το δευτερόλεπτο Εξαιρετικά δημοφιλής τύπος σύνδεσης

20 Ταχύτητα δικτύου Τα δίκτυα «υψηλής ταχύτητας» ΔΕΝ είναι ταχύτερα από τα δίκτυα «χαμηλής ταχύτητας» Όλα τα δίκτυα υπολογιστών λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα Στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα με ταχύτητα περίπου μίλια / δευτερόλεπτο Γιατί οι ευρυζωνικές συνδέσεις Internet φαίνονται τόσο γρήγορες αφού η ταχύτητα μετάδοσης περιορίζεται από τους νόμους της φυσικής; Λόγω των μεθόδων αναπαράστασης δεδομένων πάνω στη σύνδεση επικοινωνίας

21 Ταχύτητα δικτύου Π.χ., ο χαρακτήρας U αναπαρίσταται από μια οχτάδα bits (δηλ., από ένα byte) Για συνδέσεις «υψηλής ταχύτητας» τα δεδομένα κωδικοποιούνται και συμπιέζονται ώστε μεγάλα ρεύματα δεδομένων να αναπαρίστανται από πολύ λιγότερα bits Μια ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνικές κωδικοποίησης και συμπίεσης για να τοποθετήσει περισσότερα bits ανά δευτερόλεπτο πάνω σε ένα κανάλι επικοινωνίας

22 Δίκτυα και Internet Το Internet είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο δίκτυο δεδομένων παγκοσμίως Είναι ένα δημόσιο WAN Συνδεόμαστε πληρώνοντας μια συνδρομή σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP Internet Service Provider) Με τον ISP συνδεόμαστε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης

23 Internet Πρωτοδημιουργήθηκε σαν κυβερνητικό δίκτυο στις ΗΠΑ το 1960 από την ARPA (Advanced Research Projects Agency) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και πανεπιστημίων Το ARPANET εξελίχθηκε σε Internet 1,5 δισ άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα το Internet

24 Σύνδεση στο Internet Μέσω ειδικής συσκευής που είναι: Modem: παρέχει τις φυσικές μεταδόσεις για τη σύνδεση (π.χ., τάσεις, συχνότητες) Firewall: μπλοκάρει ανεπιθύμητους επισκέπτες Δρομολογητής (Router): στέλνει και λαμβάνει κίνηση προς και από το εσωτερικό δίκτυο εξετάζοντας διευθύνσεις και πακέτα Ασύρματη κυψελική συσκευή: μέσω της κεραίας και άλλων εσωτερικών εξαρτημάτων στέλνει και λαμβάνει κίνηση μέσα σε ένα LAN (π.χ., το σπίτι ή το γραφείο μας)

25 Σύνδεση στο Internet

26 Μεταγωγή πακέτων Τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλα τα δίκτυα υπολογιστών για μεταφορά κίνησης ανάμεσα σε κόμβους Αποτέλεσε βελτίωση παλαιότερης σχετικής τεχνικής, της μεταγωγής κυκλώματος Η μεταγωγή κυκλώματος ήταν αποδοτική για δεδομένα φωνής Αφιέρωνε ένα κανάλι επικοινωνίας σε μια συνομιλία φωνής για τη διάρκεια της συνομιλίας Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι άνθρωποι μιλούσαν στ αλήθεια ΔΕΝ ήταν αποδοτική για συνομιλίες δεδομένων κατά τις οποίες υπήρχαν μεγάλα διαστήματα αδράνειας

27 Μεταγωγή πακέτων Πολλά ρεύματα δεδομένων χρηστών στέλνονται μέσω της ίδια σύνδεσης εντός δεδομένου χρονικού παραθύρου Δεν απαιτούνται αφιερωμένα κανάλια από άκρου σε άκρο Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε ένα μέρος του δικτύου η κίνηση δρομολογείται μέσω άλλων λειτουργικών τμημάτων του Τα προς αποστολή δεδομένα «συσκευάζονται» σε μικρά τμήματα που λέγονται πακέτα και στέλνονται στον προορισμό Τα δεδομένα στέλνονται όποτε παράγονται οι ακριβοί πόροι του δικτύου χρησιμοποιούνται μόνον όταν οι χρήστες τους χρειάζονται

28 Μεταγωγή πακέτων με ένα Φανταστείτε ότι: παράδειγμα Συγγραφέας θέλει να στείλει το χειρόγραφό του στον εκδότη του μέσω ταχυδρομείου αλλά υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των σελίδων που μπορεί να στείλει Πώς θα στείλει το χειρόγραφο τμηματικά ώστε να μπορέσει ο εκδότης να το ανασυνθέσει με τη σωστή σειρά;

29 Μεταγωγή πακέτων με ένα παράδειγμα Αριθμεί τις σελίδες του χειρόγραφου Διαιρεί το χειρόγραφο σε τυπικά μεγέθη π.χ., φακέλους των 50 σελίδων αν αυτό είναι το μέγιστο που δέχεται το ταχυδρομείο ( = πακέτα) Δεν υπάρχει πρόβλημα με το πώς χωρίζεται το περιεχόμενο στους φακέλους αφού οι σελίδες είναι αριθμημένες Μπορούν να ανασυντεθούν στον προορισμό Αν χαθούν σελίδες, οι αρίθμηση υποδεικνύει τι λείπει Αριθμεί ακολουθιακά τους φακέλους Ώστε ο κόμβος-προορισμός να μπορεί να ανασυνθέσει τα δεδομένα με τη σωστή σειρά Έξω από κάθε φάκελο αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που περιέχει ( = μέγεθος πακέτου σε bytes αντί σε σελίδες) Αν ο κόμβος προορισμού λάβει πακέτο με λάθος μέγεθος το απορρίπτει και ζητά επαναμετάδοση Εναλλακτική προσέγγιση: αποστολέας και παραλήπτης συμφωνούν από την αρχή για το μέγεθος των πακέτων Γράφει στο φάκελο διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και στον στέλνει

30 Μεταγωγή πακέτων με ένα παράδειγμα Η διαδρομή που ακολουθούν οι φάκελοι πηγαίνοντας προς τον προορισμό δεν ενδιαφέρει ούτε το συγγραφέα ούτε τον εκδότη Οι φάκελοι μπορεί να φτάσουν στον προορισμό ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές Η σειρά με την οποία λαμβάνει τους φακέλους (πακέτα) ο εκδότης (κόμβος-προορισμός) δεν έχει σημασία αφού υπάρχει αρίθμηση στους φακέλους Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνει ο εκδότης στέλνει στο συγγραφέα μια επιβεβαίωση (ACKnowledgement) Για κάθε φάκελο που δε φτάνει ή φτάνει με πρόβλημα ο εκδότης δεν στέλνει επιβεβαίωση στο συγγραφέα Ο συγγραφέας τότε πρέπει να ξαναστείλει τους φακέλους για τους οποίους δεν έλαβε επιβεβαίωση

31 Πρωτόκολλα δικτύων Κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές ανταλλάσσουν δεδομένα Κατά τη δεκαετία του 80 η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO) δημιούργησαν ένα μοντέλο για σχεδιασμό, λειτουργία και συντήρηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας: το μοντέλο OSI (Open System Interconnection)

32 Μοντέλο OSI Δείχνει πώς μεταφέρονται τα δεδομένα μέσω ενός δικτύου Το μοντέλο οργανώνεται σε 7 επίπεδα Κάθε επίπεδο επικοινωνεί μόνο με το επίπεδο που βρίσκεται πάνω του ή κάτω από αυτό μέσα στον ίδιο υπολογιστή Σκοπός της επικοινωνίας των επιπέδων είναι να μεταδώσει δεδομένα το μηχάνημα ενός τελικού χρήστη στο μηχάνημα ενός άλλου τελικού χρήστη

33 Μοντέλο OSI Επίπεδο 7 (εφαρμογής) , μηνύματα κειμένου, μεταφορά αρχείων (ftp), telnet, http MS Word, Excell «συγγραφή ή ανάγνωση μιας επιστολής» Επίπεδο 6 (παρουσίασης) Πώς διαφορετικά συστήματα παρουσιάζουν δεδομένα: κωδικοποίηση χαρακτήρων, μετατροπές κώδικα (π.χ., εικόνα Photoshop σε εικόνα jpg) ξαναγράφεται η επιστολή ώστε να μπορούν να τη διαβάζουν όλοι» ως προς το γραφικό χαρακτήρα ή ως προς τη γλώσσα Επίπεδο 5 (συνόδου) Χειρισμός διαλόγων ανάμεσα σε συστήματα Μοιάζει με αποστολέα «που ζητάει από τον παραλήπτη να απαντήσει αμέσως ή να μην απαντήσει ή να απαντήσει όποτε επιθυμεί στην επιστολή» Χρήστες μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα ταυτόχρονα (π.χ., μήνυμα σε κινητό, ΔΕΝ επιτρέπεται για μεταφορά αρχείων ftp)

34 Μοντέλο OSI Επίπεδο 4 (μεταφοράς) «συστημένες επιστολές» για να ξέρουμε αν η αλληλογραφία έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό της Ξαναστέλνει πακέτα που δεν παραδόθηκαν επιτυχώς στον προορισμό τους Κρατάει αντίγραφο κάθε πακέτου που στέλνει μέχρι να λάβει επιβεβαίωση ότι το πακέτο παραδόθηκε επιτυχώς Το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) λειτουργεί στο επίπεδο αυτό χωρίς να απαιτεί παρέμβαση από το χρήστη για να εξασφαλίσει point-to-point επικοινωνία Επίπεδο 3 (δικτύου) Υπηρεσίες διευθυνσιοδότησης και δρομολόγησης Όταν στέλνουμε επιστολή χρησιμοποιούμε διεύθυνση και ΤΚ για να καθορίσουμε την τοποθεσία του παραλήπτη Όταν ένας υπολογιστής στέλνει δεδομένα, σε κάθε πακέτο τοποθετεί τη δική του διεύθυνση και αυτή του παραλήπτη Το επίπεδο 3 μοιάζει με τον υπάλληλο ταξινόμησης που δε νοιάζεται για το αν η αλληλογραφία θα φτάσει στον τελικό της προορισμό αλλά μόνο για να ταξινομήσει την αλληλογραφία και να την μεταδώσει στον επόμενο κόμβο προς τον προορισμό Περιέχει το IP (Internet Protocol)

35 Μοντέλο OSI Επίπεδο 2 (ζεύξης δεδομένων) Ορίζει σύνολο κανόνων για μεταφορά κίνησης από έναν κόμβο σε έναν άλλον πάνω από μια ζεύξη δηλ., πάνω από ένα φυσικό κανάλι ή γραμμή επικοινωνίας «συμβάσεις που ελέγχουν την παράδοση ενός φακέλου» όπως η τοποθέτηση ενός φακέλου σε ένα ταχυδρομικό κουτί χωρίς γνώση για το αν ο φάκελος θα πρέπει να πάει και σε άλλο κουτί Κουτί = τύπος ζεύξης: δορυφορικές, χάλκινες καλωδιακές, ραδιοκυμάτων, οπτικές Τοποθετεί τα πακέτα σε πλαίσια που χρησιμοποιούνται από συσκευές υλικού για μετάδοση/λήψη δεδομένων ( τοποθέτηση ταχυδρομικού φακέλου σε άλλο φάκελο π.χ., για παράδοση εντός 24 ωρών) Ethernet Επίπεδο 1 (φυσικό) «φορτηγά, τραίνα, αεροπλάνα που μεταφέρουν αλληλογραφία» Ηλεκτρικά, ηλεκτρομαγνητικά, οπτικά σήματα, Network Interface Cards-NIC, σύρματα, καλώδια Modem, DSL

36 Διευθύνσεις Δικτύου ή Επιπέδου 3 Η πιο διαδεδομένη τέτοια διεύθυνση είναι η IP address Αρχικά: Μήκος = 32 bits υπάρχουν 2 32 = διευθύνσεις Τα 8 πρώτα bits αναγνώριζαν ένα δίκτυο και τα υπόλοιπα 24 έναν υπολογιστή (host) συνδεδεμένο στο δίκτυο αυτό Πρόβλημα: η IP address μπορούσε να αναγνωρίσει μόνο 2 8 = 256 δίκτυα Σήμερα: οι IP addresses γράφονται στο δεκαδικό σύστημα με 4 τελείες και 1 byte ανάμεσα σε 2 τελείες: Κάθε θέση μπορεί να πάρει 2 8 =256 τιμές από 0 έως 255 Μήκος = 4*8 =32 bits Η παλιά δομή έχει τροποποιηθεί ώστε να αναγνωρίζονται πολύ περισσότερα δίκτυα και πολύ περισσότεροι υπολογιστές (hosts)

37 Διευθυνσιοδότηση IPv6 και IPv4 Προς το παρόν χρησιμοποιείται η διευθυνσιοδότηση IPv4 Οι διευθύνσεις IPv6 έχουν μήκος 128 αντί για 32 που έχουν οι διευθύνσεις IPv4 τo IPv6 υποστηρίζει διευθύνσεις (περίπου 5*10 28 διευθύνσεις για κάθε άτομο του παγκόσμιου πληθυσμού = 6,5 δις)

38 Διεύθυνση MAC ή Επιπέδου 2 Διευθύνσεις Internet Κάθε συσκευή σε ένα LAN αναγνωρίζεται μέσω της διεύθυνσης MAC (Medium Access Control) Αρχικά ονομαζόταν διεύθυνση Ethernet Έχει μήκος 48 bits και πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα LAN Η εκχώρηση αυτών των διευθύνσεων γίνεται με ευθύνη του ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers ) Συνήθως διαμορφώνεται από τον κατασκευαστή στην NIC (Network Interface Card) κάθε υπολογιστή

39 Κύρια πρωτόκολλα Ethernet IP LAN Αρχικά σχεδιάστηκε για WAN αλλά σήμερα λειτουργεί σε κάθε συσκευή επικοινωνίας δεδομένων

40 Giga, tera, nano, pico Αρχές Υπολογιστών

41 Αρχές Υπολογιστών Χωρητικότητα δικτύου: αριθμός bytes ή bits που μεταβιβάζονται ανά δευτερόλεπτο Δίκτυο υψηλής χωρητικότητας με ταχύτητα μετάδοσης 10 gigabits το δευτερόλεπτο ή 10 Gbps Χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης: terabytes για μεγάλα συστήματα αρχείων Πόσος χρόνος απαιτείται για να εκτελεστεί μια εργασία: χρόνος προσπέλασης στο δίσκο 10 milliseconds ή 10ms

42 Τι συμβαίνει όταν ξεκινάει ο υπολογιστής; H διεργασία εκκίνησης διαβάζει τη ROM Φορτώνει από κάποιον δίσκο και εκτελεί τον κώδικα του προγράμματος boot loader To boot loader φορτώνει τα κρισιμότερα τμήματα του λειτουργικού συστήματος (kernel πυρήνας) και αρχίζει να τα εκτελεί Ο πυρήνας (kernel) παραμένει στη μνήμη όσο είναι ενεργοποιημένο το μηχάνημα Διαχείριση εισόδου/εξόδου των διασυνδεδεμένων περιφερειακών Διαχείριση μνήμης Κατανομή CPU Ρύθμιση διεργασιών και εργασιών που υποστηρίζουν τις εφαρμογές του χρήστη

43 Δημοφιλή λειτουργικά συστήματα Windows Microsoft (1985) Παραθυρικό περιβάλλον με βάση το MS-DOS Διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τη χρήση (σπίτι, γραφείο, προσωπική, επαγγελματική, κτλ) Mac OS Λειτουργικό σύστημα Macintosh Xerox Palo Alto Research Center (PARC), Apple (1984) Unix / Linux Unix: ξεκίνησε σαν πείραμα στα Bell Labs το 1969 και εξελίχθηκε από την AT&T, δίνεται μαζί με τον πηγαίο κώδικα Linux: παραλλαγή Unix, μέσα δεκαετίας 1990

44 Προγράμματα Οδήγησης Συσκευών - Drivers Τμήμα λογισμικού που λειτουργεί για λογαριασμό μιας συσκευής π.χ., scanner, printer, HDD Επιτρέπει σε άλλα προγράμματα να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή και επικοινωνεί με τη συσκευή μέσω του bus του υπολογιστή Π.χ., όταν ένα πρόγραμμα απαιτεί μια υπηρεσία να προσπελάσει δεδομένα στο δίσκο ο driver του δίσκου δίνει εντολές στο δίσκο Οι drivers σχετίζονται με τους κατασκευαστές των συσκευών

45 Σύνοψη Ποια από τα ακόλουθα συστατικά αποτελούνται κυρίως από λογισμικό; CPU, OS, Drivers, Windows, RAM, ROM, HDD, UNIX, μνήμη, εφαρμογές; OS, Drivers, Windows, UNIX, εφαρμογές Ποιος είναι ο σκοπός της cache Είναι μνήμη υψηλότερης ταχύτητας για να μειώνει τις διαφορές ταχυτήτων μεταξύ CPU και κύριας μνήμης. Τοποθετείται πιο κοντά στην CPU από τις μονάδες μνήμης για να μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθούν τα δεδομένα ανάμεσα στα συστατικά

46 Σύνοψη Ποιο συστατικό του υπολογιστή συνδέει εσωτερικά συστατικά όπως η μνήμη με εξωτερικά συστατικά όπως οι εκτυπωτές; Η μητρική κάρτα («μητέρα όλων των καρτών») Με ποιο από τα παρακάτω συστατικά υπολογιστών σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα μια διεύθυνση Ethernet; CPU, cache, NIC, Driver, OS; NIC (Network Interface Card) Αν το υλικό είναι το σώμα ενός υπολογιστή το είναι ο εγκέφαλός του. OS Operating System Λειτουργικό Σύστημα

47 Στοιχεία δικτύου: ταχύτητα Ταχύτητα δικτύου: πόσο γρήγορα στέλνονται τα περιεχόμενα ενός πακέτου σε έναν παραλήπτη Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το πόσο χρόνο χρειάζονται τα μηχανήματα του δικτύου να επεξεργαστούν ένα πακέτο, δηλ., να το λάβουν από μιας ζεύξη επικοινωνίας, να εξετάσουν τη διεύθυνση προορισμού και να το προωθήσουν σε μια άλλη ζεύξη Ταχύτητα ΔΕΝ σημαίνει το χρόνο που χρειάζεται να ταξιδέψει ένα πακέτο πάνω στις ζεύξεις (καθυστέρηση διάδοσης) και καθορίζεται από τους νόμους της φυσικής Επηρεάζεται από: Καθυστερήσεις στην επεξεργασία κίνησης σε hardware και software: όσο καλής ποιότητας και να είναι χρειάζονται χρόνο ανάλογο του όγκου δεδομένων προς διαχείριση Πολλοί ενεργοί χρήστες στο δίκτυο παράγουν περισσότερη κίνηση και μεγαλύτερες ουρές Μίγμα της κίνησης που επεξεργάζεται το δίκτυο (video και φωνή πιο απαιτητικά από απλό κείμενο)

48 Στοιχεία δικτύου: δρομολογητής Δρομολογητής (router) Εξειδικευμένη συσκευή με δικό της λειτουργικό σύστημα Αναμεταδίδει πακέτα πλέον λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση της κίνησης - μέσω δρομολόγησης και προώθησης Δρομολόγηση: εύρεση διαδρομής προς τον προορισμό Μέσω πινάκων δρομολόγησης που δημιουργούνται στο δρομολογητή Προώθηση: αποστολή πακέτου στον επόμενο πλησιέστερο στον προορισμό κόμβο της διαδρομής Όσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση προς διαχείριση τόσο ισχυρότερες και εξειδικευμένες είναι οι συσκευές (δρομολογητές)

49 Στοιχεία δικτύου: Client-Server Model Μοντέλο πελάτη-διακομιστή (client-server) Όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα δίκτυα (1960) οι περισσότερες συσκευές που συνδέονταν σε έναν μεγάλο κεντρικό υπολογιστή (mainframe) είχαν πολύ περιορισμένες δυνατότητες (όχι CPU, όχι μνήμη, όχι HDD) και ονομάζονταν τερματικά (terminals) Οι χρήστες εισήγαγαν δεδομένα στην οθόνη του τερματικού και λάμβαναν απάντηση από τον κεντρικό υπολογιστή To σενάριο τερματικά-mainframe έπαψε να είναι αποδοτική προσέγγιση καθώς οι υπολογιστές έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς Η ιδέα όμως παρέμενε σημαντική

50 Στοιχεία δικτύου: Client-Server Model Όταν στέλνουμε ή περιηγούμαστε στο Web το μηχάνημά μας εκτελεί λογισμικό πελάτη (client) Όταν ζητάμε μια ιστοσελίδα, το λογισμικό πελάτη (clients) του υπολογιστή μας ζητάει μια υπηρεσία από κάποιο λογισμικό διακομιστή (server) που εκτελείται σε κάποιον άλλον υπολογιστή σε κάποιο δίκτυο Το λογισμικό διακομιστή ικανοποιεί αιτήσεις από λογισμικά πελατών και επιστρέφει απαντήσεις Ο διακομιστής ειδικό λειτουργικό σύστημα (παλιά Novell Netware, MS Windows Server, Unix, Linux) Ο διακομιστής δεν καταναλώνει πόρους μέχρι να του ζητηθεί να το κάνει και φυλάσσει κρίσιμα δεδομένα και λογισμικό Η ανάγκη για επεξεργασία πολλών αιτήσεων πελατών μπορεί να κάνει το σύστημα μη αποδοτικό Εναλλακτική λύση: δικτύωση ομοτίμων (peer-to-peer networking) Ο φόρτος εργασίας κατανέμεται σε πολλαπλά μηχανήματα Πρόβλημα: συγχρονισμός, ενημέρωση δεδομένων

51 Στοιχεία δικτύου: μέσα μεταφοράς Χάλκινο σύρμα Το πιο δημοφιλές για δίκτυα Ethernet Οπτικές ίνες Χρησιμοποιούνται κυρίως για δίκτυα κορμού Όταν απαιτείται ασφαλής ζεύξη και ιδιαίτερα υψηλός ρυθμός απόδοσης (SONET Synchronous Optical Network, WDM) Ομοαξονικό καλώδιο Κοινώς γνωστό καλώδιο τηλεόρασης Πλέον δε χρησιμοποιείται σε δίκτυα δεδομένων Ασύρματα μέσα Εναλλακτικές λύσεις για καλώδια χάλκινου σύρματος Bluetooth: φθηνό, υψηλής χωρητικότητας, χαμηλής κατανάλωσης μέσο για μικρές αποστάσεις Δεν είναι μέσο οπτικής επαφής Χρησιμοποιείται εκτεταμένα σήμερα: αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, laptop, εκτυπωτές, ψηφιακές κάμερες, video-games, τηλέφωνα, κτλ Wi-Fi: ακριβότερο από Bluetooth αφού λειτουργεί σε υψηλότερες ταχύτητες, με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις Αναφέρεται και σαν «ασύρματο Ethernet

52 Σύνοψη Η αποδοτικότητα υλικού και λογισμικού είναι βασικοί παράγοντες για δίκτυα υψηλής ταχύτητας που παρέχουν γρήγορους χρόνους απόκρισης, αλλά στο έλεος ποιου στοιχείου βρίσκονται αυτά τα συστατικά; Ποσότητα δεδομένων που απαιτούν επεξεργασία σε δεδομένη στιγμή: μεγάλα δίκτυα με πολλούς χρήστες δεν έχουν την ίδια απόδοση με δίκτυα με λίγους χρήστες Αναφέρετε δύο παράγοντες σχετικούς με το λογισμικό που μπορείτε να επηρεάσετε για να βελτιώσετε την απόδοση του δικτύου σας; Εγκατάσταση περισσότερης μνήμης στα μηχανήματα και αύξηση των ουρών των συστατικών ειδικά σε διακομιστές και δρομολογητές μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του δικτύου

53 Σύνοψη Δύο από τις κύριες εργασίες ενός δρομολογητή είναι η δρομολόγηση και η προώθηση. Παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες; Αν όχι, συγκρίνετε αυτές τις δύο λειτουργίες. Δεν παρέχουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές υπηρεσίες. Δρομολόγηση: ανακάλυψη διαδρομής εύρεση βέλτιστης διαδρομής προς τη διεύθυνση προορισμού Περιλαμβάνει τη δημιουργία πίνακα δρομολόγησης ή βάσης πληροφοριών δρομολόγησης Προώθηση: ο δρομολογητής εξετάζει τη διεύθυνση προορισμού μέσα σε ένα πακέτο και αν αυτή ταιριάζει με κάποια καταχωρημένη διεύθυνση στον πίνακα δρομολόγησης ώστε να καθορίσει τον επόμενο κόμβο που πρέπει να σταλεί το πακέτο καθώς προχωράει προς τον τελικό του προορισμό Από τεχνική άποψη, το LAN της περιοχής σας μπορεί να διαμορφωθεί σε φυσικό επίπεδο με καλώδιο οπτικών ινών, χάλκινο σύρμα, ομοαξονικό καλώδιο, υπέρυθρες και ασύρματη ζεύξη. Δεδομένου του κόστους και της διαθεσιμότητας προϊόντων, ποιο από αυτά τα μέσα θα επιλέγατε για το LAN σας; Παρωχημένη η χρησιμοποίηση ομοαξονικού καλωδίου για Ethernet Οπτικές ίνες: υπερβολική λύση Υπέρυθρες: καλός τρόπος ζεύξης αλλά μόνο όταν υπάρχει οπτική επαφή Καλώδια χάλκινων συρμάτων και ασύρματα Ethernet: καλύτερες λύσεις Μικρές αποστάσεις: ασύρματη ζεύξη καλή λύση ίσως με λίγο χειρότερη απόδοση από αντίστοιχη ζεύξη με χάλκινο σύρμα

54 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής - WAN Κατανέμονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (> LAN) και καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις Για να συνδέσουμε το LAN του UPATRAS με το LAN του AUTH δε μπορούμε (δεν επιτρέπεται, θα ήταν οικονομικά ασύμφορο) να περάσουμε καλώδια σε όλη τη χώρα Μεταφέρουν κάθε είδους δεδομένα Βασίζονται σε τεχνολογίες μεταγωγής πακέτου Δρομολογητές CISCO, Hewlett-Packard Μεταφέρουν δεδομένα από LAN σε LAN μέσω πυλών (gateways) χωρίς να ενδιαφέρονται για το είδος των δεδομένων, χωρίς να εξετάζουν πακέτα και χωρίς να αλληλεπιδρούν με το χρήστη

55 Κινητή ασύρματη δικτύωση Εξαπλώνεται συνεχώς Σε μικρή εμβέλεια με χρήση hot-spots Σε μεγάλη εμβέλεια με χρήση κυψελικής τεχνολογίας και δορυφορικών συστημάτων Βασική διαφορά με παραδοσιακά ενσύρματα δίκτυα: (ασύρματος) τρόπος σύνδεσης συσκευών στο δίκτυο Απαιτείται οι συσκευές να είναι εξοπλισμένες με NIC που να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ραδιοκύματα Router/Bridge/Switch WAP (Wireless Access Point) Router/Bridge/Switch με θύρες για ενσύρματη και ασύρματη προσπέλαση

56 Η έννοια της κυψέλης Γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιεί πομπούς ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος (σταθμοί βάσης base stations) Σταθμός βάσης: εγκατάσταση ελέγχου με κεραίες εκπομπής και λήψης Τέτοιες συσκευές δε μπορούν να στείλουν σήματα σε μεγάλες αποστάσεις οι ίδιες συχνότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη γειτονικές κυψέλες Πολύ σημαντικό δεδομένου του περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετούνται πάρα πολλοί χρήστες

57 Η έννοια της κυψέλης Το κινητό τηλέφωνο επικοινωνεί με το σταθμό βάσης της κυψέλης πάνω από κανάλια ελέγχου Κανάλια ελέγχου: προκαθορισμένες ζώνες συχνοτήτων που δεσμεύονται για διαχείρισης της κίνησης κλήσεων Μέσω των καναλιών ελέγχου ο σταθμός βάσης καθοδηγούμενος από απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου δίνει σε κάθε κινητό συγκεκριμένη συχνότητα που θα χρησιμοποιηθεί για μια κλήση Σε συστήματα 2G/3G δίνει επίσης συγκεκριμένη χρονοθυρίδα κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τη συχνότητα αυτή Πολλοί χρήστε πολυπλέκονται πάνω σε ένα κανάλι με τεχνική TDM

58 Η έννοια της κυψέλης Όταν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται μέσα σε μία κυψέλη ο αντίστοιχος σταθμός βάσης παρακολουθεί τα αιτήματα του τηλεφώνου Αν ο σταθμός βάσης ανιχνεύσει ότι το σήμα του κινητού τηλεφώνου γίνεται ασθενέστερο ενημερώνει το σταθμό ελέγχου ότι το κινητό εξέρχεται της εμβέλειάς του Τότε το δίκτυο καθορίζει διαδικασίες για να αναλάβει την κλήση κάποια γειτονική κυψέλη Όλο αυτό (hand-off / handover) είναι διαφανές στο χρήστη (δηλ., δεν το αντιλαμβάνεται ο χρήστης)

59 Wi-Fi και Bluetooth Τεχνολογίες ασύρματης ζεύξης Wi-Fi (Wireless Fidelity Ασύρματη Αξιοπιστία) Πρότυπο IEEE Σύνδεση χαμηλού κόστους, περιορισμένης απόστασης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με extra κόστος και για μεγαλύτερες αποστάσεις) Χρησιμοποιεί σύστημα πολυλεξίας OFDM Bluetooth Πρότυπο για σύνδεση κινητών συσκευών Χαμηλή κατανάλωση ισχύος μικρή εμβέλεια Ubiquitous / Pervasive computing: υπολογισμός πάντα (anytime) και παντού (everywhere) Π.χ., έξυπνα κτίρια, έξυπνα σπίτια, κτλ

60 Wi-Fi και Bluetooth Είναι ανταγωνιστικές τεχνολογίες; ΌΧΙ Wi-Fi πιο ακριβό αλλά παρέχει μεγαλύτερη εμβέλεια σήματος και μεγαλύτερη διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων Χρησιμοποιούν και οι δύο το ίδιο φάσμα συχνοτήτων αλλά με διαφορετικές τεχνικές διαχείρισής του και για διαφορετικό σκοπό Wi-Fi ασύρματο ισοδύναμο για ενσύρματα LAN Bluetooth ασύρματο ισοδύναμο για ενσύρματες συνδέσεις USB (πληκτρολόγια, memory sticks, printers, cameras)

61 Σύνοψη Ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα σε ενσύρματο και ασύρματο Ethernet; Ασύρματα Ethernet Εγκαθίστανται ευκολότερα Περισσότερο ευάλωτα σε διαρροές ασφάλειας Μικρότερη διεκπεραιωτική ικανότητα Περισσότερο ευάλωτα σε υποβαθμίσεις σήματος Ευάλωτα λόγω παρεμβολών Πώς η αναπήδηση συχνότητας βελτιώνει την ασφάλεια και μειώνει τις παρεμβολές; Συχνή αλλαγή συχνοτήτων μετάδοσης και λήψης Απίθανο μη εξουσιοδοτημένο άτομο να μπορεί να παρακολουθήσει την κίνηση άλλου Απίθανο δύο πομποί να στέλνουν ταυτόχρονα στην ίδια συχνότητα

62 Τι σημαίνουν όσα βλέπουμε εδώ;

63 TCP (Transmission Control Protocol) πρότυπο που ορίζει πώς να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί δικτυακή επικοινωνία μέσω της οποίας οι εφαρμογές δεδομένων ανταλλάσσουν δεδομένα Δουλεύει μαζί με το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol ) Αυτό ορίζει πώς οι υπολογιστές στέλνουν πακέτα δεδομένων μεταξύ τους Μαζί το TCP και το IP αποτελούν τους βασικούς κανόνες ορισμού του Internet TCP/IP

64 Πρωτόκολλο βασισμένο στις συνδέσεις Μια σύνδεση δημιουργείται και διατηρείται μέχρι οι εφαρμογές στα άκρα της σταματήσουν να ανταλλάσσουν μηνύματα Καθορίζει πώς τα δεδομένα χωρίζονται σε πακέτα που μεταφέρει το δίκτυο Στέλνει και λαμβάνει πακέτα από το επίπεδο δικτύου Ελέγχει τη ροή των πακέτων στο δίκτυο Παρέχει χωρίς σφάλματα μετάδοση δεδομένων Διαχειρίζεται την επαναμετάδοση πακέτων Επιβεβαιώνει την άφιξη όλων των πακέτων TCP/IP

65 Διαφορά TCP και IP Το TCP είναι υπεύθυνο για την παράδοση δεδομένων (πακέτων) Το IP είναι υπεύθυνο για την απόδοση λογικών διευθύνσεων Το IP βρίσκει τη διεύθυνση και το TCP εγγυάται παράδοση των δεδομένων στη διεύθυνση αυτή

66 Διεύθυνση IP Κάθε συσκευή που συνδέεται σε Ethernet έχει μοναδική διεύθυνση Ethernet με μήκος 48 bits Τα πρώτα 24 bits προσδιορίζουν μονοσήμαντα τον κατασκευαστή Τα τελευταία 24 bits προσδιορίζουν μονοσήμαντα κάθε συσκευή και αποδίδονται από τον κατασκευαστή Αν οι συσκευές λειτουργούν σε κάποιο LAN αλληλοπροσδιορίζονται μέσω αυτών των hardware-διευθύνσεων και δε χρειάζεται να οριστεί δικτυακή διεύθυνση Όμως το TCP/IP σχεδιάστηκε για WAN που συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και αν τμήμα του δικτύου δεν λειτουργεί (λόγω ολικής ή μερικής καταστροφής) Το TCP/IP χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP με μήκος 32 bits που αποτελούνται από τα μέρη καθένα από τα οποία λαμβάνει τιμές από 0 έως : δεν έχει αποδοθεί διεύθυνση IP : ειδική διεύθυνση εκπομπής (broadcast) που σημαίνει «το τρέχον δίκτυο«επιτρέπει να στείλουμε broadcast packet στο δίκτυο που είμαστε συνδεδεμένοι

67 Subnet mask Συνήθως Αν π.χ., θέλουμε να συνδεθούμε στη διεύθυνση (Microsoft Website), το TCP/IP ελέγχει τη δική μας διεύθυνση IP και την διεύθυνση IP του προορισμού σε σύγκριση με το Subnet-mask ελέγχοντας τα τμήματα που περιέχουν «1» System: IP/subnet-mask Binary your system Microsoft Subnet-mask Αν το σύστημά μας συνδέεται με ένα άλλο σύστημα στο ίδιο δίκτυο τμήμα του subnet mask (εδώ τα 24 πρώτα bits) είναι ίδιο οπότε το TCP/IP αναζητά την Ethernet διεύθυνση τη συσκευής και συνδέεται κατευθείαν Αν τα πρώτα 24 bits του subnet mask διαφέρουν, τότε το TCP/IP συνδέεται στην Πύλη (Gateway) και το Gateway δηλ., ένας δρομολογητής (router) - αναλαμβάνει τη σύνδεση με τον προορισμό μέσω Internet

68 DNS Domain Name Service Αντιστοιχεί διευθύνσεις IP με ονόματα diogenis.ceid.upatras.gr

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Ενότητα 9 Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Περιγραφή δομικών στοιχείων ενός συστήματος τηλεπικοινωνιών Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Δουλεύουν τα Modems

Πώς Δουλεύουν τα Modems Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Πώς Δουλεύουν τα Modems Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 8. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Internet: Τότε και Τώρα. Κεφάλαιο 8Α. Τρόπος Λειτουργίας Internet. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 8 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ιαδίκτυο: Κεφάλαιο 8Α: Βασικές Έννοιες ιαδικτύου Κεφάλαιο 8Β: ΣύνδεσηκαιΕργασία Online ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στηνπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση με τα Windows XP

Δικτύωση με τα Windows XP Δικτύωση με τα Windows XP Εισαγωγή Η δημιουργία τοπικού δικτύου σε περιβάλλον Windows XP αποτελεί πλέον απλή υπόθεση, αφού, εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν απαιτείται κάτι περισσότερο από το να

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα