Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων, Κινητή ασύρματη δικτύωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων, Κινητή ασύρματη δικτύωση"

Transcript

1 Δικτύωση, Μεταφορά δεδομένων, Αρχές υπολογιστών και δικτύων, Κατηγορίες δικτύων, Κινητή ασύρματη δικτύωση

2 Δίκτυο Δίκτυο υπολογιστών (computer network): δύο ή περισσότεροι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές σε Φυσικό επίπεδο: μέσω συρμάτων, καλωδίων και ασύρματων μέσων, π.χ., μέσω ατμόσφαιρας για κινητά τηλέφωνα, κάρτες δικτύου σε υπολογιστές Λογικό επίπεδο: μέσω μεταφοράς δεδομένων πάνω από τα φυσικά μέσα, λογισμικό (π.χ., , messagers, webpages, κτλ)

3 Δικτύωση Τα μηχανήματα στο δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες για αποστολή και λήψη δεδομένων δηλ., τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας Αν οι συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια πρωτόκολλα πρέπει να γίνουν μετατροπές με χρήση υπηρεσιών που λέγονται μετατροπείς πρωτοκόλλων (παρέχονται αυτόματα) Κάτι σαν άτομο που μεταφράζει μεταξύ ατόμου που μιλάει ελληνικά και ατόμου που μιλάει αγγλικά

4 Δικτύωση Τα δεδομένα πρέπει να παραδίδονται αναλλοίωτα Αν στείλω «γεια σου» δεν πρέπει να παραληφθεί ως «καληνύχτα» Πρέπει να υπάρχει μέθοδος ώστε ο υπολογιστήςπαραλήπτης να μπορεί να αναγνωρίσει τη λήψη μη αλλοιωμένων δεδομένων και να πληροφορήσει σχετικά τον υπολογιστή-αποστολέα (παρέχεται αυτόματα) Οι υπολογιστές σε ένα δίκτυο πρέπει να μπορούν να καθορίσουν την προέλευση και τον προορισμό ενός κομματιού πληροφορίας (παρέχεται αυτόματα)

5 Δικτύωση Πρέπει να υπάρχουν τυποποιημένες διευθύνσεις για να γίνεται σωστή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπολογιστών Η μορφή των διευθύνσεων αυτών πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να μπορέσουν να διευθυνσιοδοτηθούν πάρα πολλοί υπολογιστές Για λόγους ασφάλειας πρέπει να υπάρχει μέθοδος αναγνώρισης και επαλήθευσης των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο

6 Αρχιτεκτονική δικτύου Συνδυασμός όλων των φυσικών και λογικών συστατικών του δικτύου Φυσικό δίκτυο Λογικό δίκτυο

7 Φυσικό δίκτυο Συνήθως ορατό Σύρματα, βύσματα, θύρες υπολογιστή, εκτυπωτές, διακομιστές αλληλογραφίας (mailers), άλλες συσκευές που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα, σήματα (ηλεκτρικοί παλμοί) Αόρατο στην περίπτωση ασύρματων συνδέσεων Τοπολογία: πώς συνδέονται οι υπολογιστές μεταξύ τους Τοπολογία αστέρα (star) Τοπολογία δακτυλίου (ring) Τοπολογία αρτηρίας (bus) Κυψελική τοπολογία (cellular topology)

8 Τοπολογία αστέρα

9 Τοπολογία αστέρα Χρησιμοποιείται κεντρικό σημείο σύνδεσης δρομολογητής (router), κεντρικός σταθμός (hub), γέφυρα (bridge), μεταγωγέας (switch) Το κεντρικό σημείο σύνδεσης Αναμεταδίδει τα δεδομένα χρήστη σε μηχανήματα χρηστών ή σε άλλα κεντρικά σημεία σύνδεσης Διαχειρίζεται την κίνηση στο δίκτυο και αναμεταδίδει αυτή την κίνηση ανάμεσα στους υπολογιστές του δικτύου Παράδειγμα Δικτύου Εκπομπής (broadcast): οι κόμβοι δέχονται όλη την κίνηση του δικτύου Το αν ο κόμβος θα δεχτεί το πακέτο εξαρτάται από τη διεύθυνση προορισμού που βρίσκεται στην κεφαλίδα (header) του πακέτου (κεφαλίδα = διεύθυνση παραλήπτη σε φάκελο)

10 Τοπολογία δακτυλίου

11 Τοπολογία δακτυλίου Οι υπολογιστές συνδέονται μέσω σύρματος ή καλωδίου Τα δεδομένα ταξιδεύουν με τη μορφή πακέτων μέσα στο δακτύλιο Κάθε υπολογιστής εξετάζει τη διεύθυνση προορισμού μέσα στην κεφαλίδα Αν την βρει ίδια με τη δική του διεύθυνση αντιγράφει τα δεδομένα Διαφορετικά, απλά μεταβιβάζει το πακέτο μέσω του δακτυλίου στον επόμενο υπολογιστή (ή αλλιώς κόμβο) Όταν το πακέτο φτάσει στον προορισμό του, ο υπολογιστής αφαιρεί το πακέτο από το δακτύλιο και δεν συνεχίζει τη μεταβίβασή του

12 Τοπολογία αρτηρίας

13 Τοπολογία αρτηρίας Αποτελείται από ένα σύρμα με σημεία σύνδεσης στη διαδρομή του όπου συνδέονται υπολογιστές Άλλο παράδειγμα Δικτύου Εκπομπής: όλοι οι κόμβοι δέχονται όλη την κίνηση του δικτύου Ο κόμβος-αποστολέας στέλνει το πακέτο και προς τις δύο διευθύνσεις της αρτηρίας Οι κόμβοι που λαμβάνουν το πακέτο κρατούν αντίγραφο του πακέτου αν η διεύθυνση προορισμού ταιριάζει με τη διεύθυνση του κόμβου Το πακέτο διαδίδεται γρήγορα και τερματίζεται στα δύο άκρα της αρτηρίας Υπάρχουν συγκρούσεις/παρεμβολές όταν οι κόμβοι μεταδίδουν περίπου ταυτόχρονα Υπάρχουν διαδικασίες ανίχνευσης σύγκρουσης Κάθε κόμβος επανεκπέμπει έως ότου σιγουρευτεί ότι η μετάδοση έγινε χωρίς παρεμβολές (πώς; Ελέγχοντας τη δική του μετάδοση)

14 Κυψελική τοπολογία

15 Κυψελική τοπολογία Για ασύρματα δίκτυα Χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα εκπομπής Όλοι οι κόμβοι (κινητά τηλέφωνα) λαμβάνουν μεταδόσεις σε ένα κανάλι ελέγχου από ένα κεντρικό σταθμό Ένας ασύρματος κόμβος ελέγχου (σταθμός βάσης) χρησιμοποιεί αυτό το κοινό κανάλι για να καθοδηγήσει έναν κόμβο σε ένα συγκεκριμένο κανάλι χρήστη Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης το κινητό τηλέφωνο επικοινωνεί ταυτόχρονα με το σταθμό βάσης, τη σύνδεση ελέγχου και τη σύνδεση χρήστη

16 Λογικό δίκτυο Δεν είναι ορατό Χρησιμοποιεί το φυσικό δίκτυο για να μεταφέρει τα δεδομένα

17 Δύο τύποι δικτύων: LAN και WAN Με βάση τη γεωγραφική σύνθεση δηλ., την κάλυψη του δικτύου Δηλ., πόσο μακρυά εκτείνεται = φυσικό μέγεθος δικτύου Το φυσικό μέγεθος του δικτύου υπαγορεύει πώς στέλνει, πώς δέχεται και πώς διαχειρίζεται τα δεδομένα του LAN: Local Area Network Τοπικό δίκτυο Οι κόμβοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους (π.χ., μέσα σε ένα κτίριο ή σε ένα σπίτι) Λέγονται και δίκτυα τεχνολογίας αρτηρίας Ethernet WAN: Wide Area Network Δίκτυο ευρείας περιοχής Γεωγραφικά διασκορπισμένα Συνδέονται σε Τοπικά Δίκτυα με δρομολογητή που αναμεταδίδει τα πακέτα ανάμεσα σε υπολογιστές που βρίσκονται σε LAN Είναι προσβάσιμα μέσω τηλεφώνου, ευρυζωνικής σύνδεσης (DSL-Digital Subscriber Line)), δορυφορικής σύνδεσης Όλοι οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε αυτά εκτός κι αν είναι ιδιωτικά (π.χ., δίκτυο ΑΤΜ μιας τράπεζας: μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αλλά όχι να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας σε αυτό)

18 Δύο τύποι δικτύων: LAN και WAN

19 Ευρυζωνική σύνδεση (α) Αναφέρεται στο φάσμα συχνοτήτων με μια ευρεία ζώνη συχνοτήτων (β) Περιγράφει μια ζεύξη δικτύου επικοινωνίας με στέλνει και λαμβάνει δεδομένα με υψηλό ρυθμό bits π.χ., 4Gbps Κάθε χαρακτήρας κωδικοποιείται σε μια ακολουθία 8 bits μία σύνδεση 4Gbps μεταφέρει μισό εκατομμύριο χαρακτήρες το δευτερόλεπτο Εξαιρετικά δημοφιλής τύπος σύνδεσης

20 Ταχύτητα δικτύου Τα δίκτυα «υψηλής ταχύτητας» ΔΕΝ είναι ταχύτερα από τα δίκτυα «χαμηλής ταχύτητας» Όλα τα δίκτυα υπολογιστών λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα Στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα με ταχύτητα περίπου μίλια / δευτερόλεπτο Γιατί οι ευρυζωνικές συνδέσεις Internet φαίνονται τόσο γρήγορες αφού η ταχύτητα μετάδοσης περιορίζεται από τους νόμους της φυσικής; Λόγω των μεθόδων αναπαράστασης δεδομένων πάνω στη σύνδεση επικοινωνίας

21 Ταχύτητα δικτύου Π.χ., ο χαρακτήρας U αναπαρίσταται από μια οχτάδα bits (δηλ., από ένα byte) Για συνδέσεις «υψηλής ταχύτητας» τα δεδομένα κωδικοποιούνται και συμπιέζονται ώστε μεγάλα ρεύματα δεδομένων να αναπαρίστανται από πολύ λιγότερα bits Μια ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνικές κωδικοποίησης και συμπίεσης για να τοποθετήσει περισσότερα bits ανά δευτερόλεπτο πάνω σε ένα κανάλι επικοινωνίας

22 Δίκτυα και Internet Το Internet είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο δίκτυο δεδομένων παγκοσμίως Είναι ένα δημόσιο WAN Συνδεόμαστε πληρώνοντας μια συνδρομή σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP Internet Service Provider) Με τον ISP συνδεόμαστε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης

23 Internet Πρωτοδημιουργήθηκε σαν κυβερνητικό δίκτυο στις ΗΠΑ το 1960 από την ARPA (Advanced Research Projects Agency) για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και πανεπιστημίων Το ARPANET εξελίχθηκε σε Internet 1,5 δισ άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα το Internet

24 Σύνδεση στο Internet Μέσω ειδικής συσκευής που είναι: Modem: παρέχει τις φυσικές μεταδόσεις για τη σύνδεση (π.χ., τάσεις, συχνότητες) Firewall: μπλοκάρει ανεπιθύμητους επισκέπτες Δρομολογητής (Router): στέλνει και λαμβάνει κίνηση προς και από το εσωτερικό δίκτυο εξετάζοντας διευθύνσεις και πακέτα Ασύρματη κυψελική συσκευή: μέσω της κεραίας και άλλων εσωτερικών εξαρτημάτων στέλνει και λαμβάνει κίνηση μέσα σε ένα LAN (π.χ., το σπίτι ή το γραφείο μας)

25 Σύνδεση στο Internet

26 Μεταγωγή πακέτων Τεχνική που χρησιμοποιείται σε όλα τα δίκτυα υπολογιστών για μεταφορά κίνησης ανάμεσα σε κόμβους Αποτέλεσε βελτίωση παλαιότερης σχετικής τεχνικής, της μεταγωγής κυκλώματος Η μεταγωγή κυκλώματος ήταν αποδοτική για δεδομένα φωνής Αφιέρωνε ένα κανάλι επικοινωνίας σε μια συνομιλία φωνής για τη διάρκεια της συνομιλίας Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι άνθρωποι μιλούσαν στ αλήθεια ΔΕΝ ήταν αποδοτική για συνομιλίες δεδομένων κατά τις οποίες υπήρχαν μεγάλα διαστήματα αδράνειας

27 Μεταγωγή πακέτων Πολλά ρεύματα δεδομένων χρηστών στέλνονται μέσω της ίδια σύνδεσης εντός δεδομένου χρονικού παραθύρου Δεν απαιτούνται αφιερωμένα κανάλια από άκρου σε άκρο Αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε ένα μέρος του δικτύου η κίνηση δρομολογείται μέσω άλλων λειτουργικών τμημάτων του Τα προς αποστολή δεδομένα «συσκευάζονται» σε μικρά τμήματα που λέγονται πακέτα και στέλνονται στον προορισμό Τα δεδομένα στέλνονται όποτε παράγονται οι ακριβοί πόροι του δικτύου χρησιμοποιούνται μόνον όταν οι χρήστες τους χρειάζονται

28 Μεταγωγή πακέτων με ένα Φανταστείτε ότι: παράδειγμα Συγγραφέας θέλει να στείλει το χειρόγραφό του στον εκδότη του μέσω ταχυδρομείου αλλά υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των σελίδων που μπορεί να στείλει Πώς θα στείλει το χειρόγραφο τμηματικά ώστε να μπορέσει ο εκδότης να το ανασυνθέσει με τη σωστή σειρά;

29 Μεταγωγή πακέτων με ένα παράδειγμα Αριθμεί τις σελίδες του χειρόγραφου Διαιρεί το χειρόγραφο σε τυπικά μεγέθη π.χ., φακέλους των 50 σελίδων αν αυτό είναι το μέγιστο που δέχεται το ταχυδρομείο ( = πακέτα) Δεν υπάρχει πρόβλημα με το πώς χωρίζεται το περιεχόμενο στους φακέλους αφού οι σελίδες είναι αριθμημένες Μπορούν να ανασυντεθούν στον προορισμό Αν χαθούν σελίδες, οι αρίθμηση υποδεικνύει τι λείπει Αριθμεί ακολουθιακά τους φακέλους Ώστε ο κόμβος-προορισμός να μπορεί να ανασυνθέσει τα δεδομένα με τη σωστή σειρά Έξω από κάθε φάκελο αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που περιέχει ( = μέγεθος πακέτου σε bytes αντί σε σελίδες) Αν ο κόμβος προορισμού λάβει πακέτο με λάθος μέγεθος το απορρίπτει και ζητά επαναμετάδοση Εναλλακτική προσέγγιση: αποστολέας και παραλήπτης συμφωνούν από την αρχή για το μέγεθος των πακέτων Γράφει στο φάκελο διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και στον στέλνει

30 Μεταγωγή πακέτων με ένα παράδειγμα Η διαδρομή που ακολουθούν οι φάκελοι πηγαίνοντας προς τον προορισμό δεν ενδιαφέρει ούτε το συγγραφέα ούτε τον εκδότη Οι φάκελοι μπορεί να φτάσουν στον προορισμό ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές Η σειρά με την οποία λαμβάνει τους φακέλους (πακέτα) ο εκδότης (κόμβος-προορισμός) δεν έχει σημασία αφού υπάρχει αρίθμηση στους φακέλους Για κάθε φάκελο που παραλαμβάνει ο εκδότης στέλνει στο συγγραφέα μια επιβεβαίωση (ACKnowledgement) Για κάθε φάκελο που δε φτάνει ή φτάνει με πρόβλημα ο εκδότης δεν στέλνει επιβεβαίωση στο συγγραφέα Ο συγγραφέας τότε πρέπει να ξαναστείλει τους φακέλους για τους οποίους δεν έλαβε επιβεβαίωση

31 Πρωτόκολλα δικτύων Κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές ανταλλάσσουν δεδομένα Κατά τη δεκαετία του 80 η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO) δημιούργησαν ένα μοντέλο για σχεδιασμό, λειτουργία και συντήρηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας: το μοντέλο OSI (Open System Interconnection)

32 Μοντέλο OSI Δείχνει πώς μεταφέρονται τα δεδομένα μέσω ενός δικτύου Το μοντέλο οργανώνεται σε 7 επίπεδα Κάθε επίπεδο επικοινωνεί μόνο με το επίπεδο που βρίσκεται πάνω του ή κάτω από αυτό μέσα στον ίδιο υπολογιστή Σκοπός της επικοινωνίας των επιπέδων είναι να μεταδώσει δεδομένα το μηχάνημα ενός τελικού χρήστη στο μηχάνημα ενός άλλου τελικού χρήστη

33 Μοντέλο OSI Επίπεδο 7 (εφαρμογής) , μηνύματα κειμένου, μεταφορά αρχείων (ftp), telnet, http MS Word, Excell «συγγραφή ή ανάγνωση μιας επιστολής» Επίπεδο 6 (παρουσίασης) Πώς διαφορετικά συστήματα παρουσιάζουν δεδομένα: κωδικοποίηση χαρακτήρων, μετατροπές κώδικα (π.χ., εικόνα Photoshop σε εικόνα jpg) ξαναγράφεται η επιστολή ώστε να μπορούν να τη διαβάζουν όλοι» ως προς το γραφικό χαρακτήρα ή ως προς τη γλώσσα Επίπεδο 5 (συνόδου) Χειρισμός διαλόγων ανάμεσα σε συστήματα Μοιάζει με αποστολέα «που ζητάει από τον παραλήπτη να απαντήσει αμέσως ή να μην απαντήσει ή να απαντήσει όποτε επιθυμεί στην επιστολή» Χρήστες μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα ταυτόχρονα (π.χ., μήνυμα σε κινητό, ΔΕΝ επιτρέπεται για μεταφορά αρχείων ftp)

34 Μοντέλο OSI Επίπεδο 4 (μεταφοράς) «συστημένες επιστολές» για να ξέρουμε αν η αλληλογραφία έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό της Ξαναστέλνει πακέτα που δεν παραδόθηκαν επιτυχώς στον προορισμό τους Κρατάει αντίγραφο κάθε πακέτου που στέλνει μέχρι να λάβει επιβεβαίωση ότι το πακέτο παραδόθηκε επιτυχώς Το πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) λειτουργεί στο επίπεδο αυτό χωρίς να απαιτεί παρέμβαση από το χρήστη για να εξασφαλίσει point-to-point επικοινωνία Επίπεδο 3 (δικτύου) Υπηρεσίες διευθυνσιοδότησης και δρομολόγησης Όταν στέλνουμε επιστολή χρησιμοποιούμε διεύθυνση και ΤΚ για να καθορίσουμε την τοποθεσία του παραλήπτη Όταν ένας υπολογιστής στέλνει δεδομένα, σε κάθε πακέτο τοποθετεί τη δική του διεύθυνση και αυτή του παραλήπτη Το επίπεδο 3 μοιάζει με τον υπάλληλο ταξινόμησης που δε νοιάζεται για το αν η αλληλογραφία θα φτάσει στον τελικό της προορισμό αλλά μόνο για να ταξινομήσει την αλληλογραφία και να την μεταδώσει στον επόμενο κόμβο προς τον προορισμό Περιέχει το IP (Internet Protocol)

35 Μοντέλο OSI Επίπεδο 2 (ζεύξης δεδομένων) Ορίζει σύνολο κανόνων για μεταφορά κίνησης από έναν κόμβο σε έναν άλλον πάνω από μια ζεύξη δηλ., πάνω από ένα φυσικό κανάλι ή γραμμή επικοινωνίας «συμβάσεις που ελέγχουν την παράδοση ενός φακέλου» όπως η τοποθέτηση ενός φακέλου σε ένα ταχυδρομικό κουτί χωρίς γνώση για το αν ο φάκελος θα πρέπει να πάει και σε άλλο κουτί Κουτί = τύπος ζεύξης: δορυφορικές, χάλκινες καλωδιακές, ραδιοκυμάτων, οπτικές Τοποθετεί τα πακέτα σε πλαίσια που χρησιμοποιούνται από συσκευές υλικού για μετάδοση/λήψη δεδομένων ( τοποθέτηση ταχυδρομικού φακέλου σε άλλο φάκελο π.χ., για παράδοση εντός 24 ωρών) Ethernet Επίπεδο 1 (φυσικό) «φορτηγά, τραίνα, αεροπλάνα που μεταφέρουν αλληλογραφία» Ηλεκτρικά, ηλεκτρομαγνητικά, οπτικά σήματα, Network Interface Cards-NIC, σύρματα, καλώδια Modem, DSL

36 Διευθύνσεις Δικτύου ή Επιπέδου 3 Η πιο διαδεδομένη τέτοια διεύθυνση είναι η IP address Αρχικά: Μήκος = 32 bits υπάρχουν 2 32 = διευθύνσεις Τα 8 πρώτα bits αναγνώριζαν ένα δίκτυο και τα υπόλοιπα 24 έναν υπολογιστή (host) συνδεδεμένο στο δίκτυο αυτό Πρόβλημα: η IP address μπορούσε να αναγνωρίσει μόνο 2 8 = 256 δίκτυα Σήμερα: οι IP addresses γράφονται στο δεκαδικό σύστημα με 4 τελείες και 1 byte ανάμεσα σε 2 τελείες: Κάθε θέση μπορεί να πάρει 2 8 =256 τιμές από 0 έως 255 Μήκος = 4*8 =32 bits Η παλιά δομή έχει τροποποιηθεί ώστε να αναγνωρίζονται πολύ περισσότερα δίκτυα και πολύ περισσότεροι υπολογιστές (hosts)

37 Διευθυνσιοδότηση IPv6 και IPv4 Προς το παρόν χρησιμοποιείται η διευθυνσιοδότηση IPv4 Οι διευθύνσεις IPv6 έχουν μήκος 128 αντί για 32 που έχουν οι διευθύνσεις IPv4 τo IPv6 υποστηρίζει διευθύνσεις (περίπου 5*10 28 διευθύνσεις για κάθε άτομο του παγκόσμιου πληθυσμού = 6,5 δις)

38 Διεύθυνση MAC ή Επιπέδου 2 Διευθύνσεις Internet Κάθε συσκευή σε ένα LAN αναγνωρίζεται μέσω της διεύθυνσης MAC (Medium Access Control) Αρχικά ονομαζόταν διεύθυνση Ethernet Έχει μήκος 48 bits και πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα LAN Η εκχώρηση αυτών των διευθύνσεων γίνεται με ευθύνη του ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers ) Συνήθως διαμορφώνεται από τον κατασκευαστή στην NIC (Network Interface Card) κάθε υπολογιστή

39 Κύρια πρωτόκολλα Ethernet IP LAN Αρχικά σχεδιάστηκε για WAN αλλά σήμερα λειτουργεί σε κάθε συσκευή επικοινωνίας δεδομένων

40 Giga, tera, nano, pico Αρχές Υπολογιστών

41 Αρχές Υπολογιστών Χωρητικότητα δικτύου: αριθμός bytes ή bits που μεταβιβάζονται ανά δευτερόλεπτο Δίκτυο υψηλής χωρητικότητας με ταχύτητα μετάδοσης 10 gigabits το δευτερόλεπτο ή 10 Gbps Χωρητικότητα μέσων αποθήκευσης: terabytes για μεγάλα συστήματα αρχείων Πόσος χρόνος απαιτείται για να εκτελεστεί μια εργασία: χρόνος προσπέλασης στο δίσκο 10 milliseconds ή 10ms

42 Τι συμβαίνει όταν ξεκινάει ο υπολογιστής; H διεργασία εκκίνησης διαβάζει τη ROM Φορτώνει από κάποιον δίσκο και εκτελεί τον κώδικα του προγράμματος boot loader To boot loader φορτώνει τα κρισιμότερα τμήματα του λειτουργικού συστήματος (kernel πυρήνας) και αρχίζει να τα εκτελεί Ο πυρήνας (kernel) παραμένει στη μνήμη όσο είναι ενεργοποιημένο το μηχάνημα Διαχείριση εισόδου/εξόδου των διασυνδεδεμένων περιφερειακών Διαχείριση μνήμης Κατανομή CPU Ρύθμιση διεργασιών και εργασιών που υποστηρίζουν τις εφαρμογές του χρήστη

43 Δημοφιλή λειτουργικά συστήματα Windows Microsoft (1985) Παραθυρικό περιβάλλον με βάση το MS-DOS Διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τη χρήση (σπίτι, γραφείο, προσωπική, επαγγελματική, κτλ) Mac OS Λειτουργικό σύστημα Macintosh Xerox Palo Alto Research Center (PARC), Apple (1984) Unix / Linux Unix: ξεκίνησε σαν πείραμα στα Bell Labs το 1969 και εξελίχθηκε από την AT&T, δίνεται μαζί με τον πηγαίο κώδικα Linux: παραλλαγή Unix, μέσα δεκαετίας 1990

44 Προγράμματα Οδήγησης Συσκευών - Drivers Τμήμα λογισμικού που λειτουργεί για λογαριασμό μιας συσκευής π.χ., scanner, printer, HDD Επιτρέπει σε άλλα προγράμματα να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή και επικοινωνεί με τη συσκευή μέσω του bus του υπολογιστή Π.χ., όταν ένα πρόγραμμα απαιτεί μια υπηρεσία να προσπελάσει δεδομένα στο δίσκο ο driver του δίσκου δίνει εντολές στο δίσκο Οι drivers σχετίζονται με τους κατασκευαστές των συσκευών

45 Σύνοψη Ποια από τα ακόλουθα συστατικά αποτελούνται κυρίως από λογισμικό; CPU, OS, Drivers, Windows, RAM, ROM, HDD, UNIX, μνήμη, εφαρμογές; OS, Drivers, Windows, UNIX, εφαρμογές Ποιος είναι ο σκοπός της cache Είναι μνήμη υψηλότερης ταχύτητας για να μειώνει τις διαφορές ταχυτήτων μεταξύ CPU και κύριας μνήμης. Τοποθετείται πιο κοντά στην CPU από τις μονάδες μνήμης για να μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθούν τα δεδομένα ανάμεσα στα συστατικά

46 Σύνοψη Ποιο συστατικό του υπολογιστή συνδέει εσωτερικά συστατικά όπως η μνήμη με εξωτερικά συστατικά όπως οι εκτυπωτές; Η μητρική κάρτα («μητέρα όλων των καρτών») Με ποιο από τα παρακάτω συστατικά υπολογιστών σχετίζεται κατά πάσα πιθανότητα μια διεύθυνση Ethernet; CPU, cache, NIC, Driver, OS; NIC (Network Interface Card) Αν το υλικό είναι το σώμα ενός υπολογιστή το είναι ο εγκέφαλός του. OS Operating System Λειτουργικό Σύστημα

47 Στοιχεία δικτύου: ταχύτητα Ταχύτητα δικτύου: πόσο γρήγορα στέλνονται τα περιεχόμενα ενός πακέτου σε έναν παραλήπτη Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το πόσο χρόνο χρειάζονται τα μηχανήματα του δικτύου να επεξεργαστούν ένα πακέτο, δηλ., να το λάβουν από μιας ζεύξη επικοινωνίας, να εξετάσουν τη διεύθυνση προορισμού και να το προωθήσουν σε μια άλλη ζεύξη Ταχύτητα ΔΕΝ σημαίνει το χρόνο που χρειάζεται να ταξιδέψει ένα πακέτο πάνω στις ζεύξεις (καθυστέρηση διάδοσης) και καθορίζεται από τους νόμους της φυσικής Επηρεάζεται από: Καθυστερήσεις στην επεξεργασία κίνησης σε hardware και software: όσο καλής ποιότητας και να είναι χρειάζονται χρόνο ανάλογο του όγκου δεδομένων προς διαχείριση Πολλοί ενεργοί χρήστες στο δίκτυο παράγουν περισσότερη κίνηση και μεγαλύτερες ουρές Μίγμα της κίνησης που επεξεργάζεται το δίκτυο (video και φωνή πιο απαιτητικά από απλό κείμενο)

48 Στοιχεία δικτύου: δρομολογητής Δρομολογητής (router) Εξειδικευμένη συσκευή με δικό της λειτουργικό σύστημα Αναμεταδίδει πακέτα πλέον λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση της κίνησης - μέσω δρομολόγησης και προώθησης Δρομολόγηση: εύρεση διαδρομής προς τον προορισμό Μέσω πινάκων δρομολόγησης που δημιουργούνται στο δρομολογητή Προώθηση: αποστολή πακέτου στον επόμενο πλησιέστερο στον προορισμό κόμβο της διαδρομής Όσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση προς διαχείριση τόσο ισχυρότερες και εξειδικευμένες είναι οι συσκευές (δρομολογητές)

49 Στοιχεία δικτύου: Client-Server Model Μοντέλο πελάτη-διακομιστή (client-server) Όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα δίκτυα (1960) οι περισσότερες συσκευές που συνδέονταν σε έναν μεγάλο κεντρικό υπολογιστή (mainframe) είχαν πολύ περιορισμένες δυνατότητες (όχι CPU, όχι μνήμη, όχι HDD) και ονομάζονταν τερματικά (terminals) Οι χρήστες εισήγαγαν δεδομένα στην οθόνη του τερματικού και λάμβαναν απάντηση από τον κεντρικό υπολογιστή To σενάριο τερματικά-mainframe έπαψε να είναι αποδοτική προσέγγιση καθώς οι υπολογιστές έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς Η ιδέα όμως παρέμενε σημαντική

50 Στοιχεία δικτύου: Client-Server Model Όταν στέλνουμε ή περιηγούμαστε στο Web το μηχάνημά μας εκτελεί λογισμικό πελάτη (client) Όταν ζητάμε μια ιστοσελίδα, το λογισμικό πελάτη (clients) του υπολογιστή μας ζητάει μια υπηρεσία από κάποιο λογισμικό διακομιστή (server) που εκτελείται σε κάποιον άλλον υπολογιστή σε κάποιο δίκτυο Το λογισμικό διακομιστή ικανοποιεί αιτήσεις από λογισμικά πελατών και επιστρέφει απαντήσεις Ο διακομιστής ειδικό λειτουργικό σύστημα (παλιά Novell Netware, MS Windows Server, Unix, Linux) Ο διακομιστής δεν καταναλώνει πόρους μέχρι να του ζητηθεί να το κάνει και φυλάσσει κρίσιμα δεδομένα και λογισμικό Η ανάγκη για επεξεργασία πολλών αιτήσεων πελατών μπορεί να κάνει το σύστημα μη αποδοτικό Εναλλακτική λύση: δικτύωση ομοτίμων (peer-to-peer networking) Ο φόρτος εργασίας κατανέμεται σε πολλαπλά μηχανήματα Πρόβλημα: συγχρονισμός, ενημέρωση δεδομένων

51 Στοιχεία δικτύου: μέσα μεταφοράς Χάλκινο σύρμα Το πιο δημοφιλές για δίκτυα Ethernet Οπτικές ίνες Χρησιμοποιούνται κυρίως για δίκτυα κορμού Όταν απαιτείται ασφαλής ζεύξη και ιδιαίτερα υψηλός ρυθμός απόδοσης (SONET Synchronous Optical Network, WDM) Ομοαξονικό καλώδιο Κοινώς γνωστό καλώδιο τηλεόρασης Πλέον δε χρησιμοποιείται σε δίκτυα δεδομένων Ασύρματα μέσα Εναλλακτικές λύσεις για καλώδια χάλκινου σύρματος Bluetooth: φθηνό, υψηλής χωρητικότητας, χαμηλής κατανάλωσης μέσο για μικρές αποστάσεις Δεν είναι μέσο οπτικής επαφής Χρησιμοποιείται εκτεταμένα σήμερα: αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, laptop, εκτυπωτές, ψηφιακές κάμερες, video-games, τηλέφωνα, κτλ Wi-Fi: ακριβότερο από Bluetooth αφού λειτουργεί σε υψηλότερες ταχύτητες, με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις Αναφέρεται και σαν «ασύρματο Ethernet

52 Σύνοψη Η αποδοτικότητα υλικού και λογισμικού είναι βασικοί παράγοντες για δίκτυα υψηλής ταχύτητας που παρέχουν γρήγορους χρόνους απόκρισης, αλλά στο έλεος ποιου στοιχείου βρίσκονται αυτά τα συστατικά; Ποσότητα δεδομένων που απαιτούν επεξεργασία σε δεδομένη στιγμή: μεγάλα δίκτυα με πολλούς χρήστες δεν έχουν την ίδια απόδοση με δίκτυα με λίγους χρήστες Αναφέρετε δύο παράγοντες σχετικούς με το λογισμικό που μπορείτε να επηρεάσετε για να βελτιώσετε την απόδοση του δικτύου σας; Εγκατάσταση περισσότερης μνήμης στα μηχανήματα και αύξηση των ουρών των συστατικών ειδικά σε διακομιστές και δρομολογητές μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του δικτύου

53 Σύνοψη Δύο από τις κύριες εργασίες ενός δρομολογητή είναι η δρομολόγηση και η προώθηση. Παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες; Αν όχι, συγκρίνετε αυτές τις δύο λειτουργίες. Δεν παρέχουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές υπηρεσίες. Δρομολόγηση: ανακάλυψη διαδρομής εύρεση βέλτιστης διαδρομής προς τη διεύθυνση προορισμού Περιλαμβάνει τη δημιουργία πίνακα δρομολόγησης ή βάσης πληροφοριών δρομολόγησης Προώθηση: ο δρομολογητής εξετάζει τη διεύθυνση προορισμού μέσα σε ένα πακέτο και αν αυτή ταιριάζει με κάποια καταχωρημένη διεύθυνση στον πίνακα δρομολόγησης ώστε να καθορίσει τον επόμενο κόμβο που πρέπει να σταλεί το πακέτο καθώς προχωράει προς τον τελικό του προορισμό Από τεχνική άποψη, το LAN της περιοχής σας μπορεί να διαμορφωθεί σε φυσικό επίπεδο με καλώδιο οπτικών ινών, χάλκινο σύρμα, ομοαξονικό καλώδιο, υπέρυθρες και ασύρματη ζεύξη. Δεδομένου του κόστους και της διαθεσιμότητας προϊόντων, ποιο από αυτά τα μέσα θα επιλέγατε για το LAN σας; Παρωχημένη η χρησιμοποίηση ομοαξονικού καλωδίου για Ethernet Οπτικές ίνες: υπερβολική λύση Υπέρυθρες: καλός τρόπος ζεύξης αλλά μόνο όταν υπάρχει οπτική επαφή Καλώδια χάλκινων συρμάτων και ασύρματα Ethernet: καλύτερες λύσεις Μικρές αποστάσεις: ασύρματη ζεύξη καλή λύση ίσως με λίγο χειρότερη απόδοση από αντίστοιχη ζεύξη με χάλκινο σύρμα

54 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής - WAN Κατανέμονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (> LAN) και καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις Για να συνδέσουμε το LAN του UPATRAS με το LAN του AUTH δε μπορούμε (δεν επιτρέπεται, θα ήταν οικονομικά ασύμφορο) να περάσουμε καλώδια σε όλη τη χώρα Μεταφέρουν κάθε είδους δεδομένα Βασίζονται σε τεχνολογίες μεταγωγής πακέτου Δρομολογητές CISCO, Hewlett-Packard Μεταφέρουν δεδομένα από LAN σε LAN μέσω πυλών (gateways) χωρίς να ενδιαφέρονται για το είδος των δεδομένων, χωρίς να εξετάζουν πακέτα και χωρίς να αλληλεπιδρούν με το χρήστη

55 Κινητή ασύρματη δικτύωση Εξαπλώνεται συνεχώς Σε μικρή εμβέλεια με χρήση hot-spots Σε μεγάλη εμβέλεια με χρήση κυψελικής τεχνολογίας και δορυφορικών συστημάτων Βασική διαφορά με παραδοσιακά ενσύρματα δίκτυα: (ασύρματος) τρόπος σύνδεσης συσκευών στο δίκτυο Απαιτείται οι συσκευές να είναι εξοπλισμένες με NIC που να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει ραδιοκύματα Router/Bridge/Switch WAP (Wireless Access Point) Router/Bridge/Switch με θύρες για ενσύρματη και ασύρματη προσπέλαση

56 Η έννοια της κυψέλης Γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιεί πομπούς ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος (σταθμοί βάσης base stations) Σταθμός βάσης: εγκατάσταση ελέγχου με κεραίες εκπομπής και λήψης Τέτοιες συσκευές δε μπορούν να στείλουν σήματα σε μεγάλες αποστάσεις οι ίδιες συχνότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη γειτονικές κυψέλες Πολύ σημαντικό δεδομένου του περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων Μόνο έτσι μπορούν να εξυπηρετούνται πάρα πολλοί χρήστες

57 Η έννοια της κυψέλης Το κινητό τηλέφωνο επικοινωνεί με το σταθμό βάσης της κυψέλης πάνω από κανάλια ελέγχου Κανάλια ελέγχου: προκαθορισμένες ζώνες συχνοτήτων που δεσμεύονται για διαχείρισης της κίνησης κλήσεων Μέσω των καναλιών ελέγχου ο σταθμός βάσης καθοδηγούμενος από απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου δίνει σε κάθε κινητό συγκεκριμένη συχνότητα που θα χρησιμοποιηθεί για μια κλήση Σε συστήματα 2G/3G δίνει επίσης συγκεκριμένη χρονοθυρίδα κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τη συχνότητα αυτή Πολλοί χρήστε πολυπλέκονται πάνω σε ένα κανάλι με τεχνική TDM

58 Η έννοια της κυψέλης Όταν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται μέσα σε μία κυψέλη ο αντίστοιχος σταθμός βάσης παρακολουθεί τα αιτήματα του τηλεφώνου Αν ο σταθμός βάσης ανιχνεύσει ότι το σήμα του κινητού τηλεφώνου γίνεται ασθενέστερο ενημερώνει το σταθμό ελέγχου ότι το κινητό εξέρχεται της εμβέλειάς του Τότε το δίκτυο καθορίζει διαδικασίες για να αναλάβει την κλήση κάποια γειτονική κυψέλη Όλο αυτό (hand-off / handover) είναι διαφανές στο χρήστη (δηλ., δεν το αντιλαμβάνεται ο χρήστης)

59 Wi-Fi και Bluetooth Τεχνολογίες ασύρματης ζεύξης Wi-Fi (Wireless Fidelity Ασύρματη Αξιοπιστία) Πρότυπο IEEE Σύνδεση χαμηλού κόστους, περιορισμένης απόστασης (μπορεί να χρησιμοποιηθεί με extra κόστος και για μεγαλύτερες αποστάσεις) Χρησιμοποιεί σύστημα πολυλεξίας OFDM Bluetooth Πρότυπο για σύνδεση κινητών συσκευών Χαμηλή κατανάλωση ισχύος μικρή εμβέλεια Ubiquitous / Pervasive computing: υπολογισμός πάντα (anytime) και παντού (everywhere) Π.χ., έξυπνα κτίρια, έξυπνα σπίτια, κτλ

60 Wi-Fi και Bluetooth Είναι ανταγωνιστικές τεχνολογίες; ΌΧΙ Wi-Fi πιο ακριβό αλλά παρέχει μεγαλύτερη εμβέλεια σήματος και μεγαλύτερη διεκπεραιωτική ικανότητα δεδομένων Χρησιμοποιούν και οι δύο το ίδιο φάσμα συχνοτήτων αλλά με διαφορετικές τεχνικές διαχείρισής του και για διαφορετικό σκοπό Wi-Fi ασύρματο ισοδύναμο για ενσύρματα LAN Bluetooth ασύρματο ισοδύναμο για ενσύρματες συνδέσεις USB (πληκτρολόγια, memory sticks, printers, cameras)

61 Σύνοψη Ποιες είναι οι κύριες διαφορές ανάμεσα σε ενσύρματο και ασύρματο Ethernet; Ασύρματα Ethernet Εγκαθίστανται ευκολότερα Περισσότερο ευάλωτα σε διαρροές ασφάλειας Μικρότερη διεκπεραιωτική ικανότητα Περισσότερο ευάλωτα σε υποβαθμίσεις σήματος Ευάλωτα λόγω παρεμβολών Πώς η αναπήδηση συχνότητας βελτιώνει την ασφάλεια και μειώνει τις παρεμβολές; Συχνή αλλαγή συχνοτήτων μετάδοσης και λήψης Απίθανο μη εξουσιοδοτημένο άτομο να μπορεί να παρακολουθήσει την κίνηση άλλου Απίθανο δύο πομποί να στέλνουν ταυτόχρονα στην ίδια συχνότητα

62 Τι σημαίνουν όσα βλέπουμε εδώ;

63 TCP (Transmission Control Protocol) πρότυπο που ορίζει πώς να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί δικτυακή επικοινωνία μέσω της οποίας οι εφαρμογές δεδομένων ανταλλάσσουν δεδομένα Δουλεύει μαζί με το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol ) Αυτό ορίζει πώς οι υπολογιστές στέλνουν πακέτα δεδομένων μεταξύ τους Μαζί το TCP και το IP αποτελούν τους βασικούς κανόνες ορισμού του Internet TCP/IP

64 Πρωτόκολλο βασισμένο στις συνδέσεις Μια σύνδεση δημιουργείται και διατηρείται μέχρι οι εφαρμογές στα άκρα της σταματήσουν να ανταλλάσσουν μηνύματα Καθορίζει πώς τα δεδομένα χωρίζονται σε πακέτα που μεταφέρει το δίκτυο Στέλνει και λαμβάνει πακέτα από το επίπεδο δικτύου Ελέγχει τη ροή των πακέτων στο δίκτυο Παρέχει χωρίς σφάλματα μετάδοση δεδομένων Διαχειρίζεται την επαναμετάδοση πακέτων Επιβεβαιώνει την άφιξη όλων των πακέτων TCP/IP

65 Διαφορά TCP και IP Το TCP είναι υπεύθυνο για την παράδοση δεδομένων (πακέτων) Το IP είναι υπεύθυνο για την απόδοση λογικών διευθύνσεων Το IP βρίσκει τη διεύθυνση και το TCP εγγυάται παράδοση των δεδομένων στη διεύθυνση αυτή

66 Διεύθυνση IP Κάθε συσκευή που συνδέεται σε Ethernet έχει μοναδική διεύθυνση Ethernet με μήκος 48 bits Τα πρώτα 24 bits προσδιορίζουν μονοσήμαντα τον κατασκευαστή Τα τελευταία 24 bits προσδιορίζουν μονοσήμαντα κάθε συσκευή και αποδίδονται από τον κατασκευαστή Αν οι συσκευές λειτουργούν σε κάποιο LAN αλληλοπροσδιορίζονται μέσω αυτών των hardware-διευθύνσεων και δε χρειάζεται να οριστεί δικτυακή διεύθυνση Όμως το TCP/IP σχεδιάστηκε για WAN που συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και αν τμήμα του δικτύου δεν λειτουργεί (λόγω ολικής ή μερικής καταστροφής) Το TCP/IP χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP με μήκος 32 bits που αποτελούνται από τα μέρη καθένα από τα οποία λαμβάνει τιμές από 0 έως : δεν έχει αποδοθεί διεύθυνση IP : ειδική διεύθυνση εκπομπής (broadcast) που σημαίνει «το τρέχον δίκτυο«επιτρέπει να στείλουμε broadcast packet στο δίκτυο που είμαστε συνδεδεμένοι

67 Subnet mask Συνήθως Αν π.χ., θέλουμε να συνδεθούμε στη διεύθυνση (Microsoft Website), το TCP/IP ελέγχει τη δική μας διεύθυνση IP και την διεύθυνση IP του προορισμού σε σύγκριση με το Subnet-mask ελέγχοντας τα τμήματα που περιέχουν «1» System: IP/subnet-mask Binary your system Microsoft Subnet-mask Αν το σύστημά μας συνδέεται με ένα άλλο σύστημα στο ίδιο δίκτυο τμήμα του subnet mask (εδώ τα 24 πρώτα bits) είναι ίδιο οπότε το TCP/IP αναζητά την Ethernet διεύθυνση τη συσκευής και συνδέεται κατευθείαν Αν τα πρώτα 24 bits του subnet mask διαφέρουν, τότε το TCP/IP συνδέεται στην Πύλη (Gateway) και το Gateway δηλ., ένας δρομολογητής (router) - αναλαμβάνει τη σύνδεση με τον προορισμό μέσω Internet

68 DNS Domain Name Service Αντιστοιχεί διευθύνσεις IP με ονόματα diogenis.ceid.upatras.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Κέρκυρα, 2013-2014 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος... 4 Διδακτική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Δικτύωση και Επικοινωνία Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Κατανεμημένα Συστήματα Διεργασίες που τρέχουν σε ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A.T.E.I. ΠΑΤΡΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστων Σεπτέμβρης 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Δίκτυα Η/Υ 1.1. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωνσταντοπούλου Μ., Ξεφτεράκης Ν., Παπαδέας Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ubuntu Unleashed Συνδεσιμότητα δικτύου

Ubuntu Unleashed Συνδεσιμότητα δικτύου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης πληροφοριών Πτυχιακή εργασία Ubuntu Unleashed Συνδεσιμότητα δικτύου Οι φοιτήτριες: Σιδηροπούλου Φωτεινή 1448 Τσιτσίκα Μαρία 1477 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ TCP/IP ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα

Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα 1 Εισηγήτρια: Πεταλά Χριστίνα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Μοντέλο Επικοινωνίας 5 Κεφάλαιο 2. Μετάδοση δεδομένων 8 2.1 Βασικές Έννοιες 8 2.1.1 Εισαγωγή 8 2.1.2 Κωδικοποίηση δεδομένων 8 2.2 Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όλος ο κόσµος βρίσκεται πραγµατικά στα δάχτυλά σας. Από τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες για οτιδήποτε µπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Δρακάκη Παναγιώτα Εισηγητής: Γλαβάς Ευριπίδης

Σπουδάστρια: Δρακάκη Παναγιώτα Εισηγητής: Γλαβάς Ευριπίδης ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΉΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σπουδάστρια: Δρακάκη Παναγιώτα Εισηγητής: Γλαβάς Ευριπίδης Άρτα - Μάιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών.

Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεβεντέας Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία ΑΜ0702 (Πτυχιακή εργασία) Ορέστης Παλαμπουγιούκης (Α.Ε.Μ. : 11922) «Wi-Fi» Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα