Θ έ μ α : Κοινοποίηση της υπ αριθμ.δευκ εξ2013/ ΑΤΟ (ΥΕΚ 3300/Β / )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ έ μ α : Κοινοποίηση της υπ αριθμ.δευκ5042838εξ2013/12-12-2013 ΑΤΟ (ΥΕΚ 3300/Β /24-12-2013)"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ ΕΞ2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Δ/ΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Γ Σαχ.Δ/νση : Καρ.ερβίας 10 Σ.Κ. : , Αθήνα Πληροφορίες : Μ.Προγουλάκη,.Νικόπουλος, Ε.Κερασιώτη Σηλέφωνο : ,429,414 FAX : ΠΡΟ: Όπως Π.Δ. Θ έ μ α : Κοινοποίηση της υπ αριθμ.δευκ εξ2013/ ΑΤΟ (ΥΕΚ 3300/Β / ) ας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ αριθμ. ΔΕΥΚ ΕΞ2013/ ΑΤΟ, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ αριθμ. Υ.883/530/ ΑΤΟ (ΥΕΚ 1872/Β/ ) «ροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». Η εν λόγω ΑΤΟ δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 3300/Β / , ισχύει από δημοσιεύσεως της και έχει ΑΔΑ ΒΛΓ2Η-ΩΛ. Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές : 1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπ αριθμ. Υ.883/530/ ΑΤΟ στο σύνολό τους και υλοποιείται οριζόντια μείωση όλων των προβλεπόμενων ποσών των εγγυήσεων παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής και των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται σε αυτή. 2. Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα ενδιάμεσα ελάχιστα κλιμακωτά όρια για τους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών, ώστε η παρεχόμενη εγγύηση να είναι αναλογικότερη σε σχέση με τη ποσότητα των αλκοολούχων υλών που επεξεργάζονται, για την ελάφρυνση ιδίως των μικρών παραγωγών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές. 3. Προκειμένου για τα καπνικά προϊόντα, μειώνεται η εγγύηση που απαιτείται στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη παραγωγού ή μεταποιητή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, από το 100% σήμερα στο 50%, του φόρου που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά προϊόντα. 4. σον αφορά στα ενεργειακά προϊόντα, πέραν των γενικότερων μειώσεων στα ποσά των εγγυήσεων και στα ελάχιστα όρια αυτών, μειώνεται το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει βιοκαύσιμα, στις ευρώ. 5. Επιπλέον καθορίζεται ότι σε περίπτωση που για την κάλυψη των κινδύνων της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης

2 προϊόντων χρησιμοποιείται η εγγύηση που έχει κατατεθεί για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή, το ποσό της εγγύησης δεν θα υπολείπεται κάθε φορά του 75% του φόρου που αναλογεί στις εκκρεμείς διακινήσεις, που δεν έχουν περατωθεί κατά τα ισχύοντα (άρθρο 114 ν.2960/2001). 6. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, όταν δεν έχει κατατεθεί εγγύηση για τη χορήγηση της άδειας του αποθηκευτή λόγω διαρκούς παρουσίας της Σελωνειακής Αρχής, οι κίνδυνοι της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής καθώς και της εξαγωγής, να καλύπτονται με πάγια εγγύηση που υπολογίζεται ως ποσοστό 8% επί του Ε.Υ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που διακινήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, υπό τον όρο ότι και η εγγύηση αυτή δεν θα υπολείπεται κάθε φορά του 75% του φόρου που αναλογεί στις εκκρεμείς διακινήσεις. 7. σον αφορά στο άρθρο 6 της τροποποιούμενης ΑΤΟ, επέρχονται μειώσεις των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στους εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών και ορίζεται ότι η χρησιμοποίηση της εγγύησης αυτής για την κάλυψη της διακίνησης των προϊόντων Ε.Υ.Κ. γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 5 αυτής. 8. Σέλος επισημαίνεται ότι η μείωση των εγγυήσεων για τους ΑΕΟ και η ρύθμιση των θεμάτων των εφοδιαστών που είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα δυνάμει της υπ αριθμ. ΔΕΥΚ Γ ΕΞ2013/ ΑΤΟ (ΥΕΚ 968/Β ), έχουν συμπεριληφθεί εκ νέου στην κοινοποιούμενη απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες σας. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΤ

3 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Σελωνειακές Περιφέρειες 2. Σελωνεία Α, Β & Γ τάξης ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Λοιποί Αποδέκτες Πίνακα Γ (Η υπ αριθμ /1276/0006δ/ Δ.Τ.Ο.Ο.) 2..Δ.Ο.Ε. Κεντρική Τπηρεσία 3. Περιφερειακές Διευθύνσεις.Δ.Ο.Ε. 4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης α) Δ/νση Επιθεώρησης Τπηρεσιών β) Δ/νση Προσωπικού Επιθεώρησης γ)δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 5. Περιφερ. Δ/νσεις Οικονομικής Επιθεώρησης 6. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 3 ης επτεμβρίου 36, ΣΚ10432-Αθήνα 7. Τπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής Μεσογείων 119, Σ.Κ Αθήνα 8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΣΚ Αθήνα (με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του) 9. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7, ΣΚ Αθήνα 10. Πανελλήνιος ύνδεσμος Εξαγωγέων Κρατίνου 11 Ενταύθα 11. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας (με την παράκληση να ενημερώσει τους περιφ. υλλόγους) Σσαμαδού ΠΕΙΡΑΙΑ 11. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθήνας-Πειραιά Σσαμαδού ΠΕΙΡΑΙΑ 12. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης Κουντουριώτου ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 13. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.) 23 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ΣΚ Αγ. τέφανος 14. ύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΕΕΠΕ) (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στα μέλη του) Ίωνος Δραγούμη 46, Ιλίσια 15. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Αμερικής 10, Σ.Κ Αθήνα 16. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΕΒ) Ξενοφώντος 5 Σ.Κ , Αθήνα 17. Γ.Ε..Ε.Β.Ε., Αριστοτέλους 46, Εξάρχεια Αθήνα ΣΚ Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, Λόντου 8, ΣΚ Αθήνα. 19. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, Λόντου 8, ΣΚ 10681, Αθήνα. 20. Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) Αρχιμήδους 29 Ηράκλειο Κρήτης 21. Ένωση Εμπόρων Τγρών Καυσίμων νομού Αττικής Πάροδος Σαύρου 41, ΣΚ Ελληνικός ύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμου (Ε..Π.Α.Β.) Πηγών 33, ΣΚ14564 Κηφισιά

4 23. ύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοντίζελ Ελλάδας (.ΒΙ.Β.Ε.).Σσαλουχίδη 4, Σ.Κ Θεσ/νίκη 24. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής Σμήμα Προδιαγραφών και χέσεων με το Δημόσιο Φειμάρρας 8Α, ΣΚ ΜΑΡΟΤΙ 25. Ελληνικός ύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων (Ε..ΠΑ.Β.) Πηγών 33, 14564, Κηφισιά 26. ύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοντήζελ Ελλάδας (.ΒΙ.Β.Ε.) Ι. Σσαλουχίδη 4, 54248, Θεσσαλονίκη 27. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. β) Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι. 28. ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ: - ΕΣΕΚΑ Α.Ε., Λ. Δημοκρατίας 142, ΠΕΡΑΜΑ - ΚΜΟΙL A.E., Κηφισίας 98, ΑΘΗΝΑ - EL PETROL Α.Ε., Λ. Δημοκρατίας 194, ΠΕΡΑΜΑ - AEGEAN OIL Α.Ε., Λεωφ. Φατζηκυριακού 42, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡΓΩ Α.Ε., Ενορία Φριστού, ΚΑΛΤΜΝΟ - SILK OIL Α.Ε., Υίλωνος 131, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΟΙL Α.Ε., Καμαριώτισσα αμοθράκης, ΑΜΟΘΡΑΚΗ - CYCLON A.E., Κηφισίας 10-12, ΜΑΡΟΤΙ - SEKA A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, ΠΕΙΡΑΙΑ - SEKAVIN A.E., Ακτή Μιαούλη 53-55, ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ Α.Ε., Σ.Θ.220, Ιωνία ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - MED OIL A.E., Μαιάνδρου 19, ΑΘΗΝΑ - ΑΝΟΙΛ Α.Ε., Δορυλαίου 6, Πλ. Μαβίλη ΑΘΗΝΑ - ΔΙΑΠΕΜΠ Α.Ε., Κηφισού 96, ΑΙΓΑΛΕΩ - CENTROGAZ, 5Ο χλμ. Καρδίτσας Αγρινίου, ΚΑΡΔΙΣΑ - RODOGAZ Α.Ε. Καναμάτ ΡΟΔΟ - ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ, Πατρόκλου 5, ΛΑΜΙΑ - ΜΠΕΣΟΚΑΣ Α.Ε., Σραπεζούντος 1, - ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ - DIMOIL A.E., Θεριανό Πατρών, ΠΑΣΡΑ - ΑΠΕΙΡΩΣΑΝ ΑΒΕΕ, Βιομηχανική Περιοχή ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., Λεωφ. ΝΑΣΟ και Διυλιστηρίων ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ - ΑΣΛΑΝΣΙ Α.Ε., Βιομηχανική Περιοχή ΚΑΒΑΛΑ - ΕΦΑ Α.Ε., Παραλία Ασπροπύργου, ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 29. ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ - ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. αντίκλητος κ. τυλιανός Γουνιώτης Σ.Θ. 355 ΕΛ.ΣΑ Λαγκαδά, Άσσηρος Θεσσαλονίκης, ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ - ΕΚΚΟΚΙΣΗΡΙΑ ΚΛΩΣΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. αντίκλητος κ. Δημήτριος Πέτσας, Μεραρχίας ερρών 50, ΚΟΜΟΣΗΝΗ - BIOENERGIA Α.Ε. αντίκλητος κ. Ελένη Παπαντωνίου, ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Φαλκιδικής ΣΘ 53, ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΠΑΤΛΟ Ν. ΠΕΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε. αντίκλητος κ. Παρασκευάς Π. Πέττας, Ρήγα Υεραίου 131, ΠΑΣΡΑ - AGROINVEST S.A. αντίκλητος κ. Αργύριος Υαββατάς, Αχλάδι Υθιώτιδας, ΥΘΙΩΣΙΔΑ

5 - ΣΕΪΛΟΡ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΜΑΣΩΝ ΕΠΕ αντίκλητος κ. Ιωάννης Αγιομυργιαννάκης, Αγαμέμνωνος 48, ΑΦΑΡΝΕ ΑΣΣΙΚΗ - ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ ΑΕ αντίκλητος κ. Φρήστος Κ. Ανδρουτσόπουλος, Καποδιστρίου 5, ΒΑΡΗ ΑΣΣΙΚΗ - MIL OIL HELLAS Α.Ε. αντίκλητος κ. Νικόλαος Σσαγκαλίδης, Ιωάννη Σσαλουχίδη 4, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΣΟΪΛ Α.Ε.Β.Ε. αντίκλητος κα Ευαγγελία Μπέσιου (Δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου) Δημοκρίτου 19, ΑΘΗΝΑ - NEW ENERGY SA. αντίκλητος κ. Οδυσσέας Γαβρανίδης, Παραλίμνιο, ΕΡΡΕ - STAFF COLOUR ENERGY Α.Β.Ε.Ε. αντίκλητος κα. Ρώμνιου Βασιλική, Ηρακλείτου 75, ΛΑΡΙΑ - ΕΛ.ΒΙ Α.Β.Ε.Ε. αντίκλητοι κ. Μιχαήλ Μαρουλάκης και κ. τέφανος Ζαφειριάδης ταυροχώρι ΚΙΛΚΙ - ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. αντίκλητος κ. Κωνσταντίνος Πανάς, Φειμάρρας 8Α, ΜΑΡΟΤΙ - BIODIESEL AE και ΕΠΙΛΕΚΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αντίκλητος των εταιρειών κ. Ευρυπίδης Δοντάς, 15ο χλμ Λ. Πάρνηθος, ΑΦΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ - GF Energy A.B.E.E. αντίκλητος κ. ωτήριος Υώλιας, Κηφισίας 56, ΜΑΡΟΤΙ - DP LUBRIFICANTI S.R.L. αντίκλητος κ. Φαρά Δαούτη, ταδίου 3, , - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΤΙΜΑ Α.Ε. αντίκλητος κ. Ανδριανός Θεοχάρης, Πηγών 33, ΚΗΥΙΙΑ - ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑ) Διϋλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. αντίκλητος κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης, Ηρώδου Αττικού 12Α, ΜΑΡΟΤΙ - ΜΑΝΟ Α.Ε. αντίκλητος κ. ωτήριος ωτηριάδης, Πλουτάρχου 10, ΑΘΗΝΑ - OIL.B S.R.L αντίκλητος κα Ευγενία Υωτοπούλου, Βασιλίσσης οφίας 6, ΑΘΗΝΑ 30. ύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών Πανεπιστήμιου 6 ΣΚ Αθήνα 31. Ε..Κ.Ε.Ε. Κονίτσης 3-5 ΣΚ Μαρούσι 32. ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ Α.Β.Ε.. Ήμερος Σόπος-Κορορέμι, ΣΚ Ασπρόπυργος 33. ύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΕΟ) Νίκης 34 ΣΚ ΑΘΗΝΑ 34. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδας Λεωφόρος Κηφισού 102 ΣΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 35. Ένωση Οινοποιών Ελλάδας Αβέρωφ 14 ΣΚ ΔΑΥΝΗ 36. ύνδεσμος Οινοποιών Ελλάδας Αλκιβιάδου 24 ΣΚ Αθήνα 37. ύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΕΑΟΠ) Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη, Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών Κωνσταντινουπόλεως 6, ΣΚ Αργυρούπολη 39. ύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (.Μ.Α.Ζ.Ε.) Λεωφ. πάτων 187, ΣΚ Παλλήνη

6 40. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη, Πανελλήνιος ύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων Λουδοβίκου 1, Σ.Κ Πειραιάς 42. ύνδεσμος Ελληνικών Φημικών Βιομηχανιών Βασ. Ηρακλείου 8, Αθήνα 43. «Β.Γ. πηλιόπουλος» Ακτή Δυμαίων 87-89, Πάτρα 44. «ALCOVIN» Νερατζιωτίσσης 21 ΣΚ Μαρούσι 45. «DFH DRUKFARBEN» 3ο χιλ. Οινοφύτων-Αγ. Θωμά Θέση Λουμαριά, Οινόφυτα 46. «ΝΕΟΦΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ» Πεντέλης 34 Π. Υάληρο ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. 5. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 6. Γραφείο Σύπου και Δημόσιων χέσεων 7. Δ/νση 6 η Οργάνωσης-Σμήμα Β 8. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών χέσεων Σμήμα Β Σελωνειακών Θεμάτων 9. Δ/νση Δ2 Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (πρώην Δ/νση 3 η Προσωπικού Σελωνείων-Σμήμα Δ ) 10. Δ/νση Τποστήριξης Π..Σ. Σμήμα Ε 11. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) Σμήμα Ε 12. Δ/νσεις 17 η, 18 η, 19 η & 33 η 13. Δ/νση Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης Σμήματα Α, Β, Γ (σε 10 αντίτυπα)