Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα"

Transcript

1 ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1

2

3 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

4 2

5 Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 4 Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα της Χάγης; 5 Πού μπορεί να εξασφαλιστεί προστασία; 6 Η διεθνής αίτηση 6 Ποιες είναι οι επιπτώσεις της διεθνούς καταχώρισης; 10 Διάρκεια της προστασίας 10 Αλλαγές στο Διεθνές Μητρώο 11 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του συστήματος της Χάγης; 11 Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα της Χάγης 12

6 Εισαγωγή 1. Ο Διακανονισμός της Χάγης είναι ένα διεθνές σύστημα καταχώρισης που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης προστασίας για βιομηχανικά σχέδια σε μια σειρά από κράτη μέλη ή/ και διακυβερνητικές οργανώσεις (και τα δύο αναφέρονται ως «Συμβαλλόμενα Μέρη») μέσω μιας ενιαίας διεθνούς αίτησης που κατατίθεται στο Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO). 2. Έτσι, στο πλαίσιο του Διακανονισμού της Χάγης, μια ενιαία διεθνής αίτηση αντικαθιστά μια ολόκληρη σειρά αιτήσεων που, διαφορετικά, θα έπρεπε να υποβληθούν σε διάφορα εθνικά (ή περιφερειακά) γραφεία. 3. Ο Διακανονισμός της Χάγης αποτελείται από τρεις διεθνείς συνθήκες: Πράξη της Γενεύης της 2ας Ιουλίου 1999 (η «Πράξη του 1999») Πράξη της Χάγης της 28ης Νοεμβρίου 1960 (η «Πράξη του 1960») Πράξη του Λονδίνου της 2ας Ιουνίου 1934 (η «Πράξη του 1934») 4. Ωστόσο, η εφαρμογή της Πράξης 1934 έχει παγώσει από την 1η Ιανουαρίου 2010, επομένως κανένας νέος καθορισμός δυνάμει της εν λόγω Πράξης δεν δύναται να καταγραφεί στο Διεθνές Μητρώο. Το πάγωμα της εφαρμογής της Πράξης του 1934 δεν επηρεάζει τους καθορισμούς που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της Πράξης αυτής πριν από την 1η Ιανουαρίου Οι Πράξεις του 1999 και του 1960 του Διακανονισμού της Χάγης είναι αυτόνομες και απολύτως ανεξάρτητες μεταξύ τους. Και οι δύο Πράξεις αποτελούνται από μια πλήρως ανεπτυγμένη διεθνή συνθήκη, έτσι ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί, εάν το επιθυμεί, να προσχωρήσει μόνο σε μία ή και στις δύο Πράξεις. (Μια λίστα των Συμβαλλόμενων Μερών, μαζί με μια ένδειξη των αντίστοιχων ημερομηνιών προσχώρησής τους στην Πράξη του 1999, την Πράξη του 1960 ή/και την Πράξη του 1934 διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ ( 4

7 Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα της Χάγης; 6. Η δυνατότητα υποβολής μιας διεθνούς αιτήσεως βάσει του Διακανονισμού της Χάγης δεν είναι ανοικτή σε όλους. Για να δικαιούται να υποβάλει τέτοια αίτηση, ο αιτών πρέπει να πληροί μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να είναι υπήκοος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους ή ενός κράτους μέλους μιας διακυβερνητικής οργάνωσης που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Αφρικανικός Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ή (β) να έχει κατοικία στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους ή (γ) να έχει μια πραγματική και ουσιαστική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. 7. Επιπλέον, αλλά μόνο στο πλαίσιο της Πράξης του 1999, η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί βάσει της συνήθους διαμονής σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος. 8. Το Συμβαλλόμενο Μέρος σε σχέση με το οποίο ο αιτών πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση αναφέρεται ως το «Κράτος προέλευσης» σύμφωνα με την Πράξη του 1960 και το «Συμβαλλόμενο Μέρος του αιτούντος» σύμφωνα με την Πράξη του Ένα πρόσωπο που δεν έχει το απαιτούμενο δικαίωμα σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν είναι σε θέση να καταθέσει διεθνή αίτηση στο πλαίσιο του Διακανονισμού της Χάγης, και πρέπει κατ ανάγκη, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη προστασία, να υποβάλει αίτηση σε εθνικό (ή περιφερειακό) επίπεδο, στο αντίστοιχο εθνικό (ή περιφερειακό) Γραφείο. 5

8 Πού μπορεί να εξασφαλιστεί προστασία; 10. Προστασία μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία έχουν προσχωρήσει στην ίδια Πράξη με το Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω του οποίου ο αιτών διαθέτει το απαραίτητο δικαίωμα (δηλαδή, την ιθαγένεια, την κατοικία, τη συνήθη διαμονή ή την εγκατάσταση). Για παράδειγμα, εάν ο αιτών έχει αποκτήσει το δικαίωμα μέσα από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος που δεσμεύεται αποκλειστικά από την Πράξη του 1999, μπορεί να ζητήσει την προστασία μόνο σε εκείνα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δεσμεύονται από την Πράξη του 1999 (είτε δεσμεύονται είτε όχι και από την Πράξη του 1960). Από την άλλη πλευρά, ο αιτών αυτός δεν δικαιούται να ζητήσει προστασία σε Συμβαλλόμενα Μέρη που δεσμεύονται μόνο από την Πράξη του Ομοίως, αν ο αιτών έχει αποκτήσει το δικαίωμα ισχυρίστηκε μέσω Συμβαλλόμενου Μέρους που δεσμεύεται τόσο από την Πράξη του 1999 όσο και από την Πράξη του 1960, μπορεί να τύχει προστασίας σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δεσμεύονται από την Πράξη του 1960 ή/και την Πράξη του Το σύστημα της Χάγης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου σε μια χώρα που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος του Διακανονισμού της Χάγης ή κράτος μέλος μιας διακυβερνητικής οργάνωσης που είναι μέλος του Διακανονισμού της Χάγης. Προκειμένου να επιτύχει την προστασία ενός σχεδίου σε μια τέτοια χώρα, ο αιτών δεν έχει άλλη επιλογή από το να καταθέσει μια εθνική (ή περιφερειακό) αίτηση. 13. Εάν ζητείται προστασία στην επικράτεια μιας διακυβερνητικής οργάνωσης, η προστασία καλύπτει τις επικράτειες όλων των κρατών μελών της. Η διεθνής αίτηση Χωρίς προγενέστερη εθνική αίτηση ή καταχώριση 14. Μια διεθνής αίτηση δεν απαιτεί καμία προηγούμενη εθνική αίτηση ή καταχώριση. Ένα βιομηχανικό σχέδιο μπορεί, επομένως, να προστατευθεί για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο μέσω του Διακανονισμού της Χάγης. 6

9 Περιεχόμενα της αίτησης 15. Η διεθνής αίτηση πρέπει να υποβληθεί στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ισπανικά (κατ επιλογή του αιτούντος) στο επίσημο έντυπο που διατίθεται από το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ (διαθέσιμο στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ). Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης ηλεκτρονικής κατάθεσης (E-filing), που είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ ( 16. Πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνει μια αναπαραγωγή των σχετικών βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και τον καθορισμό των Συμβαλλομένων Μερών στα οποία ζητείται προστασία. 17. Η διεθνής αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 διαφορετικά σχέδια. Όλα τα σχέδια θα πρέπει, ωστόσο, να ανήκουν στην ίδια κατηγορία της Διεθνούς Ταξινόμησης Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Ταξινόμηση του Λοκάρνο). 18. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει την αναβολή της δημοσίευσης των σχεδίων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες (σύμφωνα με την Πράξη του 1960) ή τους 30 μήνες (σύμφωνα με την Πράξη του 1999) από την ημερομηνία κατάθεσης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, από την ημερομηνία προτεραιότητας. 19. Μια διεθνής αίτηση υπόκειται στην καταβολή τριών τύπων τελών (σε ελβετικά φράγκα), και συγκεκριμένα: ενός βασικού τέλους, ενός τέλους δημοσίευσης και για κάθε καθορισμένο Συμβαλλόμενο Μέρος, είτε ένα τυπικό τέλος είτε ένα μεμονωμένο τέλος. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από αιτούντες των οποίων αποκλειστικό δικαίωμα είναι μια σύνδεση με μια Λιγότερο Αναπτυγμένη Χώρα (ΛΑΧ), σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ή με μια διακυβερνητική οργάνωση η πλειοψηφία των κρατών μελών της οποίας είναι ΛΑΧ, τα τέλη κατάθεσης και τα τυπικά τέλη καθορισμού μειώνονται στο 10% του προβλεπόμενου ποσού. 7

10 20. Ένας πίνακας των προβλεπόμενων τελών, καθώς και μια αριθμομηχανή αυτόματου υπολογισμού των τελών, διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (www. wipo.int/hague/en/fees). Διαβίβαση της διεθνούς αίτησης στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ 21. Η διεθνής αίτηση συνήθως αποστέλλεται απευθείας στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπό του. Σύμφωνα με την Πράξη του 1960, ωστόσο, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, όπου θεωρείται ότι είναι το Κράτος προέλευσης, την υποβολή της αίτησης μέσω του δικού του εθνικού Γραφείου. Τυπική Εξέταση από το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ 22. Μετά την παραλαβή της διεθνούς αίτησης, το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ ελέγχει εάν η αίτηση συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες τυπικές απαιτήσεις, όπως αυτές που αφορούν την ποιότητα των αναπαραγωγών των βιομηχανικών σχεδίων και την καταβολή των απαιτούμενων τελών. Ο αιτών ενημερώνεται για τυχόν ελαττώματα, τα οποία πρέπει να διορθωθούν εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας, καθώς διαφορετικά η διεθνής αίτηση θα θεωρηθεί ανακληθείσα. 23. Όταν η διεθνής αίτηση συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες τυπικές απαιτήσεις, το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ προχωρά με την καταχώρισή της στο Διεθνές Μητρώο και (εκτός αν έχει ζητηθεί αναβολή της δημοσίευσης) με τη δημοσίευση της αντίστοιχης καταχώρισης στο Διεθνές Δελτίο Σχεδίων και Υποδειγμάτων. Η εν λόγω δημοσίευση γίνεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ και περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τη διεθνή καταχώριση, συμπεριλαμβανομένης μιας αναπαραγωγής του βιομηχανικού σχεδίου. 24. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ δεν αξιολογεί ούτε ασχολείται καθόλου με την καινοτομία του σχεδίου και επομένως, δεν έχει το δικαίωμα να απορρίψει μια διεθνή αίτηση για αυτό, ή οποιονδήποτε άλλο ουσιώδη λόγο. (Η ουσιαστική εξέταση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Γραφείου του κάθε καθορισμένου Συμβαλλόμενου Μέρους.) 8

11 Ουσιαστική εξέταση από το Γραφείο κάθε καθορισμένου Συμβαλλόμενου Μέρους Μέρος: Δυνατότητα κοινοποίησης απόρριψης προστασίας 25. Μετά τη δημοσίευση του Δελτίου στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ, κάθε γραφείο πρέπει να προσδιορίσει τις διεθνείς καταχωρίσεις στις οποίες έχει καθοριστεί, προκειμένου να προχωρήσει στην ουσιαστική εξέταση που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του. Στην πραγματικότητα, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος της Χάγης έγκειται στη δυνατότητα του Γραφείου οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους να αρνηθεί την προστασία, στην επικράτειά του, για ένα βιομηχανικό σχέδιο που δεν πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις προστασίας που προβλέπονται από την εσωτερική του νομοθεσία. Μια τέτοια απόρριψη, ωστόσο, δεν μπορεί να εκδοθεί για τους λόγους μη συμμόρφωσης με τις τυπικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να θεωρούνται ήδη ικανοποιηθείσες κατόπιν της εξέτασης που πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ. 26. Οποιαδήποτε απόρριψη της προστασίας πρέπει να κοινοποιείται στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διεθνούς καταχώρισης στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ. Σύμφωνα με την Πράξη του 1999, ωστόσο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος το Γραφείο του οποίου είναι Εξεταστικό Γραφείο, ή του οποίου η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα ένστασης, μπορεί να δηλώσει ότι η εξάμηνη προθεσμία απόρριψης αντικαθίσταται από μια περίοδο 12 μηνών. 27. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών έχει στη διάθεσή του τα ίδια διορθωτικά μέτρα που θα είχε εάν είχε καταθέσει το εν λόγω σχέδιο απευθείας στο Γραφείο που εξέδωσε την απόρριψη. Η επακόλουθη διαδικασία λαμβάνει χώρα μόνο σε εθνικό επίπεδο. Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει μια έφεση κατά της απόρριψης στην αρμόδια αρχή της αντίστοιχης χώρας, εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Το Διεθνές Γραφείο του WIPO δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία. 28. Μια απόρριψη μπορεί να ανακληθεί, εν όλω ή εν μέρει. Μια τέτοια απόρριψη μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή μιας δήλωσης βάσει της οποίας παρέχεται προστασία στα βιομηχανικά σχέδια ή μερικά από τα βιομηχανικά σχέδια, που αποτελούν αντικείμενο της διεθνούς καταχώρισης. 9

12 29. Από την άλλη πλευρά, όταν ένα Γραφείο διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι απόρριψης της προστασίας, μπορεί, πριν από τη λήξη της προθεσμίας απόρριψης, να εκδώσει μια δήλωση χορήγησης προστασίας. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της διεθνούς καταχώρισης; 30. Εάν ουδεμία απόρριψη έχει κοινοποιηθεί από ένα καθορισμένο Συμβαλλόμενο Μέρος εντός της ταχθείσας προθεσμίας (ή εάν μια τέτοια απόρριψη αποσύρθηκε στη συνέχεια), η διεθνής καταχώριση έχει την ισχύ της χορήγησης προστασίας στο εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους. 31. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση της προστασίας ενός βιομηχανικού σχεδίου σε ένα συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Μέρος, καθώς και για τον καθορισμό των αρμοδίων αρχών ή των σχετικών κυρώσεων σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους όπου έχει εξασφαλιστεί προστασία. Για παράδειγμα, εάν μια διεθνής καταχώριση καθορίζει τα Συμβαλλόμενα Μέρη Α, Β και Γ (και ουδεμία απόρριψη προστασίας έχει εκδοθεί από αυτά τα Συμβαλλόμενα Μέρη), η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων στο Συμβαλλόμενο Μέρος Α ρυθμίζεται από το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους Α, στο Συμβαλλόμενο Μέρος B από το δίκαιο του Συμβαλλόμενου Μέρους Β και ούτω καθεξής. 32. Επομένως, πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα της Χάγης είναι απλώς μια συμφωνία για τη διεθνή διαδικασία. Κάθε ουσιαστική πτυχή της προστασίας είναι εξ ολοκλήρου θέμα της εθνικής νομοθεσίας κάθε καθορισμένου Συμβαλλόμενου Μέρους. Διάρκεια της προστασίας 33. Οι διεθνείς καταχωρίσεις πραγματοποιούνται για αρχική περίοδο πέντε ετών. Μπορούν να ανανεώνονται για επιπλέον περίοδο πέντε ετών, σε σχέση με κάθε καθορισμένο Συμβαλλόμενο Μέρος, μέχρι τη λήξη της συνολικής διάρκειας της προστασίας που επιτρέπεται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών. 34. Οι αιτήσεις ανανέωσης θα πρέπει να υποβάλλονται στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ, μαζί με την καταβολή των αντίστοιχων τελών ανανέωσης. Οι διεθνείς καταχωρίσεις μπορούν επίσης να ανανεώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διασύνδεσης ηλεκτρονικής 10

13 ανανέωσης (E-renewal) που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (www. wipo.int/hague/en). Ανανεώσεις μπορούν να γίνουν για όλα ή για ορισμένα από τα βιομηχανικά σχέδια που περιλαμβάνονται στη διεθνή καταχώριση και για όλα ή για ορισμένα από τα καθορισμένα Συμβαλλόμενα Μέρη. Αλλαγές στο Διεθνές Μητρώο 35. Οι ακόλουθες αλλαγές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν μια διεθνή καταχώριση, μπορεί να καταγραφούν στο Διεθνές Μητρώο: (α) αλλαγή στο όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου, (β) αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της διεθνούς καταχώρισης (για όλα ή μερικά από τα καθορισμένα Συμβαλλόμενα Μέρη ή/ και σε σχέση με όλα ή ορισμένα από τα βιομηχανικά σχέδια), (γ) παραίτηση από όλα τα βιομηχανικά σχέδια, για οποιοδήποτε από ή για όλα τα καθορισμένα Συμβαλλόμενα Μέρη και (δ) περιορισμός ορισμένων μόνο από τα βιομηχανικά σχέδια, για οποιοδήποτε από ή για όλα τα καθορισμένα Συμβαλλόμενα Μέρη. 36. Η αίτηση για την καταχώριση μιας τέτοιας αλλαγής πρέπει να υποβληθεί στο Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ, στο σχετικό επίσημο έντυπο. και να συνοδεύεται από τα καθορισμένα τέλη. Πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές αυτές καταγράφονται στο Διεθνές Μητρώο και δημοσιεύονται στο Δελτίο, προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων τρίτων προσώπων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του συστήματος της Χάγης; 37. Το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων προέκυψε από την ανάγκη για απλότητα και οικονομία. Στην πράξη, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σχεδίων από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να αποκτήσουν προστασία 11

14 για τα σχέδιά τους, με ελάχιστες διατυπώσεις και δαπάνες. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από την ανάγκη υποβολής ξεχωριστής εθνικής αίτησης σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στα οποία ζητούν προστασία, αποφεύγοντας έτσι τις επιπλοκές που προκύπτουν από τις διαδικασίες και τις γλώσσες που διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο. 38. Το σύστημα της Χάγης αποφεύγει επίσης την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της προθεσμίας για την ανανέωση μιας ολόκληρης σειράς εθνικών καταχωρίσεων, που ποικίλλουν από το ένα κράτος στο άλλο. Επιπλέον, αποφεύγει την ανάγκη καταβολής μιας σειράς τελών σε διάφορα νομίσματα. 39. Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο του Διακανονισμού της Χάγης, το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας ενιαίας διεθνούς καταχώρισης, σε μία γλώσσα, με την καταβολή ενός ενιαίου συνόλου τελών, σε ένα νόμισμα και ένα γραφείο (το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ). 40. Επιπλέον, με μια ενιαία διεθνή καταχώριση με ισχύ σε περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη, η μετέπειτα διαχείριση της διεθνούς καταχώρισης διευκολύνεται σημαντικά. Για παράδειγμα, μια αλλαγή στο όνομα ή τη διεύθυνση του κατόχου, ή μια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μόνο για ορισμένα ή όλα τα καθορισμένα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορεί να καταγραφεί στο Διεθνές Μητρώο και να τεθεί σε ισχύ μέσω ενός απλού διαδικαστικού βήματος που πραγματοποιείται από το Διεθνές Γραφείο του ΠΟΔΙ. Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα της Χάγης 41. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση σχεδίων και υποδειγμάτων διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΔΙ (www. wipo.int). Εκτός από γενικές πληροφορίες, η εν λόγω διαδικτυακή τοποθεσία περιέχει: το πλήρες κείμενο της Πράξης του 1999, της Πράξης του 1960, της Πράξης του 1934, των Κοινών Κανονισμών και των Διοικητικών Οδηγιών το πλήρες κείμενο του Οδηγού για τη διεθνή καταχώριση σχεδίων και υποδειγμάτων βάσει του Διακανονισμού της Χάγης μια λίστα των Συμβαλλόμενων Μερών, μαζί με μια ένδειξη των αντίστοιχων ημε- 12

15 ρομηνιών προσχώρησής τους στην Πράξη του 1999, την Πράξη του 1960 ή/και την Πράξη του 1934 τη διασύνδεση ηλεκτρονικής κατάθεσης (E-filing), τη διασύνδεση ηλεκτρονικής ανανέωσης (E-renewal), καθώς και τα έντυπα που εκδίδονται από το Διεθνές Γραφείο σε εκδόσεις MS Word και Adobe PDF την κατάσταση των τρεχόντων τελών (συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων τελών καθορισμού) μια αριθμομηχανή για τον υπολογισμό των τελών το Διεθνές Δελτίο Σχεδίων και Υποδειγμάτων τη βάση δεδομένων Hague Express την Ταξινόμηση του Λοκάρνο ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διεθνείς καταχωρίσεις. 13

16 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ΠΟ Ι στη διεύθυνση World Intellectual Property Organization 34, chemin des Colombettes P.O. Box 18 CH-1211 Geneva 20 Switzerland Τηλέφωνο Φαξ: Δημοσίευση ΠΟΔΙ αρ. 911(E) ISBN WIPO

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα