Αρ. Απόφασης: 152/ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 152/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / 04.07.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τομπούλογλου Τηλ.: , FAX : Ε-mail: Αρ. Απόφασης: 152/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7794 / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από Συνεδρίασης Νο. 11/2011 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω μοναδικό θέμα: ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης για την θέση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Δεκελείας & Σ. Σταματιάδη (έμπροσθεν του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ν. Φιλαδέλφειας) κατόπιν αιτήσεων του κ. Νικολάου Βασιλάκη καθώς και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, σήμερα στις , ημέρα Τρίτη και ώρα μ.μ., ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 7166/ έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμηαπαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 28 παρόντες και 5 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Γρετζελιάς Παντελής Κανταρέλης Δημήτριος Μπόβος Χαράλαμπος Παπανίκα Αικατερίνη Παϊδας Αδαμάντιος Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη Σιμιγδαλά Ειρήνη Νικολόπουλος Φώτιος Παπαλουκά Ευτυχία Λαζαρίδης Πέτρος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Καλόστος Ιερόθεος Παπακώστας Γεώργιος Δημακόπουλος Χρήστος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Τομπούλογλου Ιωάννης Κοσκολέτος Σωτήριος Κοπελούσος Χρήστος ΑΠΟΝΤΕΣ Χωρινός Ζαχαρίας Κότσιρας Παύλος Παπανικολάου Νικόλαος Καραβίας Γεώργιος Γραμμένος Σπυρίδων 2

3 Κόντος Σταύρος Κοσμά Σταυρούλα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Πλάτανος Ελευθέριος Βαλασσάς Βεργής Γκούμα Δανάη-Εύα Πολίτης Σταύρος Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή Ναθαναήλ. Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή συνεδρίαση. Απουσίες : 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπανικολάου απουσίαζε χωρίς να ενημερώσει το Προεδρείο. 2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός ενημέρωσε τόσο εντύπως όσο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι λόγω ανειλημμένης υποχρέωσής του δεν θα παρευρεθεί στο αποψινό Δ.Σ. Ωστόσο, παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ. Προσελεύσεις : 1. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας Δημάρχου στην αρχή της συνεδρίασης και πρίν την συζήτηση των θεμάτων εκτός Η.Δ., προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Γραμμένος. 3

4 2. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας Δημάρχου στην αρχή της συνεδρίασης και πρίν την συζήτηση των θεμάτων εκτός Η.Δ., προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καραβίας. 3. Πρίν την έναρξη της συζητήσεως των εκτός Ημερησίας Διατάξεως Θεμάτων προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Κότσιρας. 4. Στο τέλος της συζήτησης του 2 ου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. Αποχωρήσεις : 1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 11 ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεομένης Μάλλιος. 2. Κατά το τέλος της συζήτησης του 14 ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καραβίας. 3. Κατά το τέλος της συζήτησης του 16 ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 27o ΘΕΜΑ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 27 Ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάσει το υπ αριθμ. πρωτ. 6762/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τα συνημμένα επ αυτού συνοδευτικά έγγραφα {α) Η υπ αριθμ. πρωτ / αίτηση του κου Βασιλάκη Νικολάου, β) Η υπ αριθμ. 187/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δ.Ν.Φ., γ) Η υπ αριθμ. πρωτ. 5792/ απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, δ) Η υπ αριθμ πρωτ. Φ.454.2/403/161128/ απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ε) Η υπ αριθμ.πρωτ / απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, στ) Η υπ αριθμ. πρωτοκόλλου έγκριση της Τροχαίας αριθ. πρωτ. 2502/1/190-α/ , η) Το υπ αριθμ. πρωτ.5686/ έγγραφο του Ταχ.Ταμιευτηρίου}, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Με την υπ αριθμ. πρωτ 14952/ αίτησή του ο κύριος Βασιλάκης Νικόλαος ζητούσε να καθοριστεί νέα θέση περιπτέρου επί της οδού Δεκελείας & Σ. Σταματιάδη. 4

5 Η αίτηση αυτή διαβιβάστηκε από την υπηρεσία μας με το υπ αριθμ. πρωτ. 2269/ έγγραφο προς το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας Αθηνών. Η Νομαρχία Αθηνών με την υπ αριθμ. πρωτ. 5792/ απάντησή της απορρίπτει την αίτηση αυτή αναφορικά με την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου. Στη συνέχεια ο κύριος Βασιλάκης Νικόλαος έκανε προσφυγή προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την οποία αιτείται την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης της Νομαρχίας Αθηνών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την υπ αριθμ.φ.454.2/403/161128/ απόφαση ακύρωσε την υπ αριθμ. πρωτ. 5792/ απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών. Στη συνέχεια επανέρχεται η Νομαρχία Αθηνών με την υπ αριθμ. πρωτ / απόφασή της και παραχωρεί στον κύριο Βασιλάκη Νικόλαο το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Δεκελείας & Σ. Σταματιάδη (έμπροσθεν του Ταχ. Ταμιευτηρίου), θέση η οποία εγκρίθηκε και από την Τροχαία Νέας Ιωνίας με το υπ αριθμ. πρωτ. 2502/1/190-α έγγραφο της. Τέλος με το υπ αριθμ. πρωτ. 5686/ έγγραφο, το Ταχ. Ταμιευτήριο (Δ/νση Περιουσίας, Τμήμα Στέγασης) ζητά να επανεξεταστεί η θέση του περιπτέρου έμπροσθεν του καταστήματος για λόγους ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης για την θέση του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Δεκελείας & Σ. Σταματιάδη (έμπροσθεν του Ταχ. Ταμιευτηρίου). Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε προς το Σώμα το περίπτερο να μεταφερθεί στο πεζοδρόμιο μπροστά σχεδόν από το κτίριο του Δημαρχείου επί της οδού Δεκελείας 97, πλησίον στα χτιστά τσιμεντένια παγκάκια. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Χ. Μπόβος, ο οποίος διατύπωσε το ερώτημα ποιος θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της μετακίνησης του περιπτέρου στη νέα του θέση. Στο σημείο αυτό παρενέβη από το ακροατήριο ο ενδιαφερόμενος κ. Νικόλαος Βασιλάκης και δήλωσε ότι η δαπάνη μετακίνησης του περιπτέρου θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία από το Σώμα. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 5

6 - όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, - την υπ αριθμ. πρωτ. 6762/ διαβιβασθείσα εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με όλα τα συνημμένα επ αυτής έγγραφα, και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (29 ΥΠΕΡ, 4 ΑΠΟΝΤΕΣ) 1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους λόγους, την μεταφορά του περιπτέρου από τη θέση που βρίσκεται σήμερα, δηλ. επί της οδού Δεκελείας & Σ. Σταματιάδη έμπροσθεν του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ν. Φιλαδέλφειας, σε νέα θέση επί της οδού Δεκελείας 97, Ν. Φιλαδέλφεια στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτιρίου του Δημαρχείου, πλησίον των χτιστών παγκακίων. 2. Η δαπάνη μετακίνησης του περιπτέρου στη νέα του θέση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κ. Βασιλάκη Νικόλαο του Δημητρίου (πολεμιστή Κύπρου) στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εν λόγω περιπτέρου. 3. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 152/ Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κανταρέλης Δημήτριος Μπόβος Χαράλαμπος Παπανίκα Αικατερίνη Κότσιρας Παύλος Παϊδας Αδαμάντιος Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 6

7 Σιμιγδαλά Ειρήνη Νικολόπουλος Φώτιος Παπαλουκά Ευτυχία Λαζαρίδης Πέτρος Δημακόπουλος Χρήστος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Καλόστος Ιερόθεος Παπακώστας Γεώργιος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος Τομπούλογλου Ιωάννης Γραμμένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος Κοπελούσος Χρήστος Κόντος Σταύρος Κοσμά Σταυρούλα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Βαλασσάς Βεργής Γκούμα Δανάη-Εύα Πολίτης Σταύρος Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΕΛ. ΣΟΥΛΑ Εσωτερική Διανομή - Κοινοποίηση : - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (με την υποχρέωση να ενημερώσει τόσο τον κ. Νικόλαο Βασιλάκη, όσο και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την απόφαση του Δ.Σ.) - Τμήμα Δημοτικών Προσόδων - Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 7