ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (1) Με την με αριθμό 54126/6180/ διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07 και του Ν. 4024/2011, διαπιστώνεται ότι, η από αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της υπαλλήλου με Β βαθμό και 2 Μ.Κ Ευδοκίας Καλογιάννη Τριανταφυλλάκη του Κωνσταντίνου του κλάδου ΔΕ Διοικ/Γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών, Μετα φορών και Δικτύων, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της και λύεται έτσι η υπαλληλική της σχέση από την ίδια αυτή ημερομηνία ( ). Δυναμικού Ελληνικού Δημoσtoυ / ). Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΖΑΧ. ΝΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2) Με την Υ10α/116297/2011 απόφαση του Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 35 του Ν. 3528/2007 του άρ θρο 36 της παρ. 3 Ν. 1397/83 και της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2091/ τ. Β ) υπουργικής από φασης γίνονται δεκτές οι παραιτήσεις των ιατρών, από θέση κλάδου ΕΣΥ λόγω διορισμού σε άλλη θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ, όπως αναφέρονται παρακάτω: 1. ΑΓΑΠΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Επιμ. Β Γε νικής Ιατρικής στο Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ (Γ.Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ») από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε στο Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ. 2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Επιμ. Β Χειρουργικής στο Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε στο Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». 3. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ντή Αναισθησιολογίας στο Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ από ημε ρομηνία κατά την οποία ορκίστηκε στο Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». 4. ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ/ ντή Χειρουργικής Επισκ Κ.Υ. στο Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε σε θέση Δ/ντή στο Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 5. ΚΑΣΙΜΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Β Γενι κής Ιατρικής στο Γ.Ν. Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε στο Κ.Υ. ΣΚΥ ΔΡΑΣ (Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ). 6. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Επιμ. Α Αιματο λογίας στο Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε σε θέση Δ/ντή στο Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 7. ΜΠΙΣΤΑ ΑΝΝΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Επιμ. Β Ω.Ρ.Λ. στο Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε στο Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 8. ΜΟΥΣΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιμ. Β Παιδια τρικής στο Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ από ημερομηνία κατά την οποία ορκίστηκε στο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». 9. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επιμ. Β Χειρουργικής στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ από ημε ρομηνία κατά την οποία ορκίστηκε σε άλλη θέση στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δ. ΤΣΑΓΔΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ /4871/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα

2 8730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Νικολακάκη Χαράς του Δημη τρίου, μονίμου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενό τητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Περιφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ /4660/ απόφαση του Περι φερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 και με το άρθρο 10 παρ. 17 του Ν.3863/2010, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μαρίας Δημολιού του Παναγιώτη, μονίμου υπαλλήλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέ ων, με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., Προϊσταμένης του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Περιφερειάρχης ΓΕΩΡΓIΟΣ ΔΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία: Λογοτεχνία και Πολιτισμός». Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιο νίου Πανεπιστημίου στην συνεδρίαση της 7η/ , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α ), 2. της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 (159 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (69 Α ), 3. του άρθρου 21 του Ν.3549/2007 (69 Α ), 4. της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α ), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α ), 5. της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992, 6. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2517/1997, 7. της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004 (208 Α ) και (4) 8. του ΠΔ 134/1999 (132 Α ), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡ ΜΗΝΕΙΑΣ Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τουρκία: Λογοτεχνία και Πολι τισμός». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα,. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκε ται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα να είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8731 Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κέρκυρα, 3 Νοεμβρίου 2011 Η Πρύτανης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΗ ΠΑΠΑΣΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθμ. 241/ πράξη του Προέδρου του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007/τ. Α ) και το άρθρο 7 του 3404/2005, το εδάφιο η της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/ τ. Α / ) και το εδ. β της παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ. Α /10.06,2003) γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Σουσάνας Αικατερίνης Κάτσικα Παπαμητούκα του Δημητρίου, Καθηγήτρι ας σε προσωποπαγή θέση, του Τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ/Θ, από (ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Η θέση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της προηγούμενης βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήμα τος. Για τη μετατροπή αυτή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την αρ. 236/ πράξη του Προέδρου του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007/τ. Α ) και το άρθρο 7 του 3404/2005, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Στέφανου Χαρχαλάκη του Μιχαήλ, Καθηγητή Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση, του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, από , για προσωπικούς λόγους. Η θέση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος. Για τη μετα τροπή αυτή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουρ γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ Δια της υπ αριθμ. 589/ αποφάσεως του Σε βασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας εκδοθείσης συμ φώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977: «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3 του Ν. 3528/2007, τας υπ αριθμ. 2/73045/0022/ (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Β / ) και ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/86/οικ (Φ.Ε.Κ. 1874/τ. Β / ) υπουργικάς αποφάσεις, την υπ αριθμ. 6148/2746/ απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την υπ αριθμ. 6/ (Θέμα 1ον) Από φασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Δημήτριος Παταρίδης του Θεοδώρου ως εφημέριος του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Πηγών Προσοτσάνης Δρά μας και κατατάσσεται εις την Δ (ΥΕ 18 1) Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το ΥΕ 18 Μισθολογικόν Κλιμάκιον. (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης 1448/ ). Ο Μητροπολίτης Ο Δράμας ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με τη Φ00/19440/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΚΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπληρώθηκε άπρακτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρ.Ανθρ.Ανθρ.Δυναμ. Ελλ.Δημ / ). Η Αναπληρώτρια Πρ/νη ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΙΤΑ - Με τη Φ00/17877/ απόφαση της Προϊστα μένης Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπαλλήλου με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή συμπληρώθηκε άπρα κτη προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρ.Ανθρ.Ανθρ.Δυναμ. Ελλ.Δημ / ). Με τη Φ00/13136/ απόφαση της Προϊστα μένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Α του κάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτο δίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ / δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία»

4 8732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με τη Φ00/13667/ απόφαση της Προϊστα μένης Διεύθυνσης Διοικ/κου Προσ/κου της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ ΓΕΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Α του κάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ από τις 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. 7426/ δεύτερη αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπη ρεσία» και οπότε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 1830/ κοινή απόφαση του Δι οικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 ΦΕΚ 176/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/09 και κατόπιν της αριθμ. 16/ θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Ζακύνθου και της αριθμ. 30/ θετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», των αριθμ. 03/ και 04/ γνωμοδοτήσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Γ.Ν. Ζακύνθου και Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕ ΤΑΞΑ», αντίστοιχα, μετατάσσεται αμοιβαία ο ΦΡΑ ΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Κατασταρίου, αρμο διότητας του Γ.Ν. Ζακύνθου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων με την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, μόνιμη υπάλληλο του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑ ΞΑ» της ίδιας κατηγορίας και κλάδου και με το βαθμό που κατέχουν. 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Οι Διοικητές 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την αριθμ. 9881/ διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυ τοδικαίως η υπαλληλική σχέση εργασίας του Ευαγγέλου Χρήστου του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011), από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης εμμονής στην παραίτηση της λόγω συνταξιοδότησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο Διοικητής ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Με την 14693/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΔΡΑΜΠΑΛΟΥ ΜΑΝΘΕΣΑΣ του ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 1ο ΜΚ, κατόπιν της από 30/8/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 9/8/2011). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την 14424/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΣΥΡΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, κλάδου ΔΕ Αφών Νος/μων με βαθμό Α και 4ο ΜΚ, κα τόπιν της από 26/8/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 5/8/2011). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 17115/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΓΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Οδηγός) με βαθμό Α και 4ο ΜΚ, κατόπιν της από 29/9/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 13/9/2011). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την 17115/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΣΚΛΗΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΥ, κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό με ειδικότητα Μεταφορέας Ασθενών με βαθμό Γ και 7ο ΜΚ, κατόπιν της από 29/9/2011 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 12/9/2011). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8733 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Με την αριθμ. 69/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του Κ.Υ.Πε ράματος, Γαλλιάκη Μαρίας του Στυλιανού, του κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας με 2 Μ.Κ., λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, από 25/11/2011 (ημερο μηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την αριθμ. 70/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου Σταγογιάν νη Μαρίας του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ προσωπικού εστίασης με 5 Μ.Κ., λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, από 28/11/2011 (ημερομηνία πρώτης αίτη σης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την αριθμ. 71/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νο σοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου Μαυροφόρου Σοφίας του Εμμανουήλ, του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με 2 Μ.Κ., λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, από 29/11/2011 (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την αριθμ. 117/ πράξη του Διοικητή του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλ λήλου της ΕΠΑΣ Γ.Ν. Τρικάλων ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑΣ του Νικολάου, κλάδου ΠΕ 17 Εκπαιδευτι κού Προσωπικού με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τ. Α. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡΔ. ΛΟΠΑΤΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Με την 12373/Α1 9217/ απόφαση της Προϊστα μένης της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΛΗ ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 96, 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κολοκούρη Νιανιαχά Μαρίας του Στυλιανού, υπαλλήλου του Κλά δου ΠΕ Στατιστικών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 (πρώτο), Προϊσταμένης της Δ/νσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί τησης παραίτησης ). Η ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης τον τίτλο της θέσης που κα τείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Η Προϊσταμένη ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΡΚΟΣΤΑΘΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με την με αριθμ /3054/ απόφαση του των άρθρων του άρθρου 63 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΠΑΝΤΑ ΖΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α βαθμό και 3 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, Προϊσταμένης Τμήματος, από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Στην ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσί ας για την υπετριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της σε αυτή. Επίσης διατηρεί «επί τιμή» και μετά τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή της. Με την με αριθμ /3229/ απόφαση του διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΑΝΝΑΣ του ΗΛΙΑ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΠΕ Δ/Ο, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Με την με αριθμ /3020/ απόφαση του των άρθρων του άρθρου 63 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΠΑΠΑΦΩΤΟ ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α βαθμό και 1 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, ΠροϊσταμένουΥποδιεύθυνσης, από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσί ας για την υπετριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτή. Επίσης διατηρεί «επί τιμή» και μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Με την με αριθμ /3080/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΘΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

6 8734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την με αριθμ /3022/ απόφαση του σης του υπαλλήλου ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΑΡΙΣΗ του ΛΕΩΝΙ ΔΑ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Με την με αριθμ /3125/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΜΑΚΡΗ ΣΜΠΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΠΕ Δ/Ο, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αί τηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την με αριθμ /3052/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΛΩΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την με αριθμ /3130/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΛΟΜΒΑΡΔΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αί τηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την με αριθμ /3047/ απόφαση του διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΛΙΛΗ ΤΖΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΠΕ Δ/Ο, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Με την με αριθμ.13798/3078/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΧΑ ΡΙΣΤΟΥΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Με την με αριθμ /3076/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΚΟΥΒΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την με αριθμ /3114/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΠΕ Δ/Ο, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Με την με αριθμ /3049/ απόφαση του των άρθρων του άρθρου 63 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΚΟΤΣΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΔΑΜ, με Α βαθμό και ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΚ του Κλάδου ΠΕ Δ/Ο, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυν σης, από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπη ρεσίας για την υπετριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτή. Επίσης διατηρεί «επί τιμή» και μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης τον τίτλο του βαθ μού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Με την με αριθμ /3305/ απόφαση του σης της υπαλλήλου ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΥΠΑΤΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλά δου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Με την με αριθμ /3087/ απόφαση του του άρθρου 63 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κοκολογιαννάκη Μαρίας του Μιχαήλ, υπαλλήλου με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αί τηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Στην ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπη ρεσίας για την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή της σε αυτή. Με την με αριθμ /3040/ απόφαση του διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΚΟΓΚΟΛΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8735 Με την με αριθμ.13892/3117/ απόφαση του του άρθρου 63 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Κλωνή Βλάσιου του Θεοδώρου, υπαλλήλου με βαθ μό Β και 1 Μ.Κ., Κλάδου ΥΕ Επιμελητών, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπη ρεσίας για την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτή. Με την με αριθμ.13776//3063/ απόφαση του των άρθρων του άρθρου 63 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, με Α βαθμό και 1 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, Προϊσταμένου Υποδιεύθυν σης, από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσί ας για την υπετριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτή. Επίσης διατηρεί «επί τιμή» και μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυση του. Με την με αριθμ /3079/ απόφαση του δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΑΝΝΟΥΣΑΚΗ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Με την με αριθμ.13767/3040/ απόφαση του Διευ θυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτη ρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του άρθρου 63 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι κής σχέσης του υπαλλήλου ΑΣΠΡΗ ΙΣΙΔΩΡΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α βαθμό και 1 ΜΚ του Κλάδου ΔΕ Δ/Λ, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσί ας για την υπετριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτή. Επίσης διατηρεί «επί τιμή» και μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέσης που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Με την με αριθμ /3024/ απόφαση του Διευ θυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτη ρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 και 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ατσαβέ Γεώργιου του Βασιλείου, υπαλλήλου με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., Κλάδου ΔΕ Τεχνικών, από ημερομηνία που υπέβα λε τη δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον ανωτέρω απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπη ρεσίας για την υπερτριακονταετή ευδόκιμη παραμονή του σε αυτή. Με την με αριθμ /3046/ απόφαση του δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, με Α βαθμό και 5 ΜΚ του Κλάδου ΠΕ Δ/Ο, από ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη Ο Διευθυντής ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

8 8736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX