ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται Σύλλογος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ - HELLENIC ANTI AGING ACADEMY» με έδρα την Καλαμάτα Μεσσηνίας, Αριστοδήμου Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα και κυκλικό γραμμένες τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ - HELLENIC ANTI AGING ACADEMY » Άρθρο 2 Ο ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: 1. - Η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των Ιατρών εξειδικευμένων στην αντιγήρανση Η προστασία του επαγγέλματος του Ιατρού και η σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ασθενών στα θέματα της αντιγήρανσης Η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών Ιατρών Η ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών Η ρύθμιση των σχέσεων και η διά συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των μελών Η υποβοήθηση των μελών για την επίτευξη επαφής με διάφορους Ιατρικούς Οργανισμούς του εξωτερικού για την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και έρευνας για την εξύψωση του ιατρικού επαγγέλματος Η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιαδήποτε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, τα οποία κατά τις περιστάσεις θα κρίνονται αναγκαία ή βοηθητικά γιό την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου Η διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, ημερίδων και Επιστημονικών Συνεδρίων.

2 Άρθρο 3 ο Για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών το σωματείο θα προβαίνει σε ενέργειες, όπως ενδεικτικά: α) εκπόνηση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μελετών, β) διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ομιλιών, συμποσίων, εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λ.π. σ εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ) συνεργασία με επιστημονικούς, διοικητικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δ) παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και δημοσίευση μελετών και άρθρων σε έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ε) διαλέξεις, συζητήσεις, ενημερωτικές καμπάνιες, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκδρομές, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών και βραβείων, δημιουργία βιβλιοθήκης, συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων πολιτιστικών φορέων της περιοχής, ισότιμη συνεργασία με άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Άρθρο 4 ο Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, μη τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα και αρωγά Τακτικά μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιατροί που ασχολούνται με την αντιγήρανση, οι οποίοι λειτουργούν το ιατρικό επάγγελμα, ως κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στη δερματολογία - πλαστική χειρουργική - διαιτολογία - παθολογία - ενδοκρινολογία - γεροντολογία οδοντιατρική και το ιατρείο τους χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία (credibility) εντός των χωρών της Ε.Ε Μη τακτικά μέλη είναι πρόσωπα, όπως της παραπάνω κατηγορίας (1), που όμως δεν συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου Επίτιμα μέλη είναι εκείνα που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο και γενικά πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία ενισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο το σωματείο για την ΣΕΛΙΔΑ 2

3 υλοποίηση των σκοπών του, ανακηρυσσόμενα, μετά από πρόταση πέντε (5) τακτικών μελών, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία. Μπορεί να παραμείνει μέλος στο Σύλλογο και να παρακολουθεί τις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της κατηγορίας (1) που έχουν μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ο.Κ.). Τα μέλη της κατηγορίας αυτής, μόλις εγκατασταθούν μόνιμα στις χώρες της Ε.Ε., μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία των τακτικών μελών Αρωγά μέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συντάσσονται με τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν με ηθική, υλική ή άλλη βοήθεια. Ενδεικτικά : οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, όπως αισθητικοί, διαιτολόγοι, εργοφυσιολόγοι, φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι ασκούν το παραϊατρικό επάγγελμα τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια και το ιατρείο τους χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία (credibility) εντός των χωρών της Ε.Ε. Άρθρο 5 ο Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλλει για την εγγραφή και μηνιαία συνδρομή του το χρηματικό ποσό, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αυξηθεί το ποσό της εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής, όπως επίσης να ζητηθούν και έκτακτες εισφορές. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση εγγραφής υποψήφιου μέλους, όταν του έχουν αποστερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα για πράξεις του κοινού Ποινικού Δικαίου ή αποσκοπεί στην υπονόμευση των σκοπών του Συλλόγου. Δικαίωμα εκλογής στα όργανα που διοικούν το σωματείο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Για την εισδοχή νέου μέλους απαιτείται πρόταση δύο (2) τουλάχιστον παλαιότερων μελών και έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το σωματείο, με ταυτόχρονη δήλωσή του περί αποδοχής των σκοπών και αρχών του. Το Δ.Σ. υποχρεούται να εξετάσει την αίτηση σε επόμενη συνεδρίασή του και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της. Το Δ.Σ., εφόσον εγκρίνει την είσοδο του ενδιαφερόμενου στο σωματείο, αποφασίζει και για την ιδιότητά του, ως τακτικού, μη τακτικού, αντεπιστέλλοντος, αρωγού ή επίτιμου μέλους. Το Δ.Σ. ανά εξάμηνο ή και νωρίτερα συνεδριάζει και αποφασίζει για την αξιολόγηση και εγγραφή νέων τακτικών μελών, καθώς και τη μετάταξη παλαιότερων μελών από τη μία από τις παραπάνω κατηγορίες σε άλλη, με αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου μελών του σωματείου. ΣΕΛΙΔΑ 3

4 Το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτό, με απόδειξη, της απορριπτικής αποφάσεως. Άρθρο 6 ο 1. - Τα μέλη έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, αρχαιρεσίες, στις επιτροπές, σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του φορέα Τα επίτιμα μέλη στις παραπάνω υποχρεώσεις μετέχουν οικειοθελώς Τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και εργασίες του σωματείου και έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις, τόσο προς το Δ.Σ., όσο και προς τη Γενική Συνέλευση, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να αποτελούν υπόδειγμα ευπρεπούς συμπεριφοράς και κοινωνικής παραστάσεως. Άρθρο 7 ο ΠΟΤΕ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Διαγραφή μέλους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνον ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Αιτία διαγραφής αποτελούν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους: 1. - Όσοι παραιτούνται με έγγραφη ή προφορική δήλωσή τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου Όσοι καθυστερούν τις συνδρομές τους παραπάνω από ένα χρόνο. Το μέλος, που διαγράφτηκε γι αυτόν το λόγο, μπορεί να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτηση, εφόσον με την υποβολή της καταβάλει και όλες τις εισφορές που οφείλει Όσοι δεν συμμετέχουν στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου ενεργά, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους απασχόληση, καθώς και αυτοί που δεν πληρούν τους όρους των Καταστατικών Διατάξεων για οποιοδήποτε λόγο. Η μακροχρόνια ασθένεια δεν αποτελεί λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους Όσων η δραστηριότητα στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησής του Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου αποκλείεται να διαγραφούν από αυτό, έστω και αν δεν συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, παρά μόνον εάν παραιτηθούν ή παυθούν λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. ΣΕΛΙΔΑ 4

5 Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στο Γραμματέα του Συλλόγου, με απόδειξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής. Αν γίνει προσφυγή, η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται μέχρις ότου να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Άρθρο 8 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. - Οι κυρώσεις για αντικαταστατική συμπεριφορά είναι: α) σύσταση β) προσωρινή αποβολή - μέχρι 6 μήνες και γ) διαγραφή. Η σύσταση και η προσωρινή αποβολή επιβάλλονται από το Δ.Σ. με πρόταση οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. ή του ενός εικοστού (1/20) από τα μέλη του Συλλόγου και εγκρίνονται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή τριών διοικητικών μελών του Συλλόγου. Προκειμένου για προσωρινή αποβολή ή διαγραφή μέλους του Δ.Σ., αρμόδιο όργανο είναι μόνο η Γ.Σ. μετά από ανάλογη διαδικασία, όπως και προηγούμενα, στην οποία απολογείται το μέλος. Όλες οι αποφάσεις γίνονται τελεσίδικες και ισχύουν από τότε που επικυρώνονται από τη Γ.Σ. Η πλειοψηφία που χρειάζεται είναι το ένα δεύτερο (½) συν ένα των παρόντων για σύσταση και προσωρινή αποβολή και τρία τέταρτα (¾) των παρόντων για διαγραφή. 2.- Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να γνωστοποιείται η πρόταση στο μέλος δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση του θέματος. Το μέλος έχει το δικαίωμα να εκθέσει τις απόψεις του στα παραπάνω όργανα Δεν μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, ειδικά στο διάστημα μεταξύ της τακτικής Γ.Σ. που προκηρύσσει τις εκλογές και της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών Η επανεγγραφή του μέλους γίνεται αν αποκτήσει ξανά την ιδιότητά του το μέλος ή αν πάψει να υπάρχει ο λόγος της διαγραφής, οπότε ακολουθείται ίδια διαδικασία εγγραφής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 9 Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. ΣΕΛΙΔΑ 5

6 1.-. Τακτικοί πόροι είναι το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών και η μηνιαία εισφορά και που μπορεί να πληρώνεται στα τέλη κάθε εξαμήνου. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης Έκτακτοι πόροι είναι οι εκούσιες συνδρομές πέρα από το ελάχιστο όριο. Από εκδρομές, συνεστιάσεις, λαχειοφόρους αγορές, πωλήσεις ημερολογίων, αναμνηστικών ειδών. Από διαφημίσεις, επιχορηγήσεις από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες, Τοπική Αυτοδιοίκηση και από κάθε άλλη παροχή ή δωρεά ή κληροδότημα ή κληρονομιά. Για τις παραπάνω δωρεές και αγοραπωλησίες κινητής ή ακίνητης περιουσίας μεγαλύτερης των (1.000) ευρώ απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 10 ο 1.- Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Δ.Σ. και με την έγκριση της Γ.Σ., σύμφωνα με αυτά που ορίζονται ειδικότερα στο κεφάλαιο «ΣΤ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ» του παρόντος καταστατικού Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη του υποψηφίου που πλειοψήφισε στις αρχαιρεσίες ή, αν κωλύεται αυτός, του επόμενου στη σειρά, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από τη διενέργειά τους Για τη λειτουργία του, εκλέγει το Προεδρείο, η διάρθρωση του οποίου έχει ως ακολούθως : α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γραμματέα, δ) Ταμία και ε) Διοικητικό Μέλος. Τους ως άνω βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ο β Αντιπρόεδρος και ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 11 ο 1. - Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση κενής έδρας στο Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο,ο Πρόεδρος καλεί τον α αναπληρωματικό επιλαχόντα και ούτω καθ εξής. Αν δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωματικοί, η πλήρωση της κενής θέσης γίνεται με εκλογή σε επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. ΣΕΛΙΔΑ 6

7 2. - Η άσκηση καθηκόντων του Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας, απαγορεύεται και κάθε δικαιοπραξία σε αυτό το διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη. 3.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στο Σύλλογο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι αυτόν το σκοπό, με πρόταση μομφής ή με αίτηση του ενός δέκατου (1/10) τουλάχιστον των τακτικών, ταμειακώς εντάξει, μελών ή τριών (3) Διοικητικών μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου. Άρθρο 12 ο 1. - Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες συνέρχεται με πρόεδρο εκείνον που πλειοψήφισε ή, αν κωλύεται, με τον επόμενο στη σειρά και εκλέγει με ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε περίπτωση ισοψηφίας σ αυτήν την εκλογή, γίνεται κλήρωση Ο νέος Πρόεδρος καλεί το παλαιό Δ.Σ. να παραδώσει τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, τα βιβλία και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από το νέο Προεδρείο Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου σε ιδιαίτερο χώρο, με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για έξι (6) μήνες, διάστημα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο. Άρθρο 13 ο 1. - Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση, που ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το καλούν οι περιστάσεις. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. εφόσον ζητηθεί προφορικά ή εγγράφως από τρία (3) Μέλη. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση. Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου, όχι όμως και με δικαίωμα λόγου, εκτός αν έχει ζητηθεί και έχει αποφασίσει το Δ.Σ Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τρία (3) μέλη και ο Πρόεδρος αρχίζει τη συνεδρίαση. Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των μελών, που παρευρίσκονται, εκτός από προσωπικά θέματα, γιό τα οποία ζητείται μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία, υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. ΣΕΛΙΔΑ 7

8 Μπορούν να συζητηθούν θέματα και εκτός ημερήσιας διάταξης Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους μετέχοντες στη συνεδρίαση συμβούλους, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, προσυπογραφόμενα από το Γραμματέα Μέλος του Δ.Σ., που απουσίασε αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει τη θέση του και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα με απόφαση του Συμβουλίου. Άρθρο Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με το Νόμο και το οικείο καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών, με εξαίρεση ζητήματα και ενέργειες που είναι αποκλειστικά και κυρίως αρμόδια να αποφασίσει η Γ.Σ. Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Το Δ.Σ. προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δουλειά του Συλλόγου, βοηθούμενο και από τις επιτροπές, που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Για όσα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον απολογισμό του απερχόμενου έτους και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. β) διορίζει, αν κρίνει αναγκαίο, ένα από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη του σωματείου ως διευθυντή και καθορίζει τις αποδοχές του. γ) προκαλεί τη σύσταση τριών (3) ερευνητικών επιτροπών, κοινωνική, οικονομική και πολιτική, των οποίων την οργάνωση, συγκρότηση και το έργο αναθέτει στη διακριτική ευχέρεια τριών (3) αντίστοιχα προϊσταμένων τους (Αντιπροέδρων Β ), που το Δ.Σ. τοποθετεί με καθεμία απόφασή του. Προϊστάμενοι των παραπάνω επιτροπών (Αντιπρόεδροι Β ) είναι πάντα τακτικά μέλη του σωματείου, αποκλειομένων όμως των μελών του Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει για την εκλογή τους. Τα υπόλοιπα μέλη των ερευνητικών επιτροπών απαρτίζονται από πρόσωπα, που για τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και την επιλογή τους αποφασίζουν ομόφωνα οι τρεις προϊστάμενοι (Αντιπρόεδροι Β ). Σε περίπτωση διχογνωμίας, ζητείται η συμβουλευτική γνώμη του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και, εφόσον πάλι δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση των ΣΕΛΙΔΑ 8

9 Αντιπροέδρων Β, το θέμα με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα φέρεται στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που αποφασίζει. δ) τα μέλη του Δ.Σ. από κοινού με τους τρεις (3) προϊστάμενους των ερευνητικών επιτροπών (Αντιπροέδρους Β ) απαρτίζουν την επιτροπή αξιολόγησης του έργου των επιτροπών. ε) το Δ.Σ., επίσης, αποφασίζει για την πρόσληψη και τους όρους πρόσληψης και απασχόλησης (ωράριο, αποδοχές κ.λ.π.) επαγγελματικών στελεχών και του απαραίτητου προσωπικού του σωματείου. στ) τέλος, το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο και δύναται να συντάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη σύσταση του σωματείου και να τον εισάγει για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση στην αμέσως επόμενη τακτική της συνεδρίαση Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) Μητρώο μελών, που θα δείχνει με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο. β) πρακτικό συνεδριάσεων συνελεύσεων των μελών. γ) πρακτικό συνεδριάσεων του Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρονται και οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης. δ) εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο θα καταχωρούνται τακτικά και με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. ε) περιουσίας, που θα αναφέρει κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του συλλόγου με λεπτομέρεια. Τα βιβλία αυτά πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ. καθώς και από την εξελεγκτική επιτροπή. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να ενημερώνεται για τα στοιχεία όλων των βιβλίων. Άρθρο 15 Τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο σύλλογο ή να πραγματοποιούν με αυτό συμβάσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη λήψη αμοιβής για την προσφορά κάθε είδους ή άλλων υπηρεσιών ή να επιδιώκουν κέρδος με την ανάληψη υπηρεσιών ή να επιδιώκουν κέρδος με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σύλλογο. ΣΕΛΙΔΑ 9

10 Άρθρο 16 ο 1. - Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις Κρατικές Αρχές, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές, καθώς και στις σχετικές με τη διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει με το Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Ο Πρόεδρος, επίσης, υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα έκτακτη Γ.Σ., εφόσον αυτό του ζητηθεί από τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., είτε από δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη του σωματείου. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, συντονίζει τις ενέργειες κ.λ.π. και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του Τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος και, κωλυομένου και αυτού, ο Β Αντιπρόεδρος. Άρθρο Ο πρώτος των Αντιπροέδρων μεριμνά για την ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου με ομοειδείς φορείς της ευρύτερης περιοχής και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου Ο δεύτερος των Αντιπροέδρων είναι αρμόδιος για την καλλιτεχνική δραστηριότητα του Συλλόγου. Προεδρεύει της σχετικής επιτροπής, εισηγείται και συντονίζει τη δράση του συλλόγου σε σχέση με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μεταφέροντας τις προτάσεις της επιτροπής στο Δ.Σ. και φροντίζει την καλή προετοιμασία και παρουσίασή τους, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του συλλόγου. Άρθρο Ο Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Συλλόγου, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα, εποπτεύει για την τήρηση του μητρώου των μελών και είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωσή του. Εποπτεύει για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο στην επόμενη κάθε φορά συνεδρίαση του Δ.Σ. και τα διαβιβάζει κατόπιν σε όλα τα μέλη του, ΣΕΛΙΔΑ 10

11 διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία προσυπογράφοντας με τον Πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου, των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν, πάντα μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. Συντάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. σε συνεργασία με αυτό, κάθε χρόνο και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ Τον Γραμματέα, απουσιάζοντα για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει το Διοικητικό Μέλος, το οποίο συνεργάζεται και βοηθά το Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Άρθρο Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Συλλόγου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει ο ίδιος και με την βοήθεια των λοιπών διοικητικών μελών τα ποσά, που οφείλουν τα μέλη στο Σύλλογο ή όσα διαθέτουν τυχόν τρίτοι υπέρ του Συλλόγου. 2.- Για τη διασφάλιση των καταθέσεων του Συλλόγου από διαχειριστικής πλευράς, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) για την ανάληψη συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τον κατατιθέμενο λογαριασμό στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. β) το βιβλιάριο καταθέσεων το κρατά ο Ταμίας, χωρίς να έχει ο ίδιος το δικαίωμα αναλήψεων. γ) τις αναλήψεις τις κάνουν δύο μέλη του Δ.Σ., που ορίζονται από το Δ..Σ. και καταχωρούνται στο Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δ.Σ., αντίγραφο του οποίου δίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας ή του Ταμιευτηρίου, όπου έχουν κατατεθεί τα χρήματα του Συλλόγου και ο οποίος παίρνει δείγμα γραφής της υπογραφής των δύο παραπάνω μελών. δ) μετά την ανάληψη των χρημάτων,πληρώνονται αμέσως οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συλλόγου και αμέσως αποδίδεται λογαριασμός στον Ταμία βάσει ενταλμάτων, τιμολογίων ή αποδείξεων, επιστρέφοντας συνάμα και το βιβλιάριο καταθέσεων. Ο Ταμίας κρατά στα χέρια του μικροποσό, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. για τις έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου. Ολα τα εντάλματα πληρωμής, αποδεικτικά στοιχεία, μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων, φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου, είναι αριθμημένα κατ αύξοντα αριθμό και προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. ε) συντάσσει ισολογισμό της διαχείρισης και το Γενικό Προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση. ΣΕΛΙΔΑ 11

12 στ) ο Ταμίας, κάθε τρεις (3) μήνες ή οπότε ζητηθεί αυτό από το Δ.Σ., συντάσσει απολογιστικό σημείωμα για την κατάσταση του Ταμείου του Συλλόγου. ζ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών και των οικονομικών βιβλίων του σωματείου. η) τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένα από τα Διοικητικά μέλη του Προεδρείου, που ορίζεται από αυτό. θ) τέλος, ελέγχεται από το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Άρθρο 20 ο Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιος για τη σωστή σύνδεση του Συλλόγου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διατηρεί επαφές για την επιτυχία του σκοπού αυτού, εισηγείται και μεθοδεύει την άμεση ενημέρωση του τύπου, την προβολή και σύνδεση του Συλλόγου με την κοινή γνώμη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 21 ο 1. - Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα και πρόβλημα, που αναφύεται μέσα στις τάξεις του Συλλόγου. Με πρόταση του Δ.Σ. αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα όργανα του Φορέα. Αποφασίζει τελικά για κάθε υπόθεση, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. Αποφασίζει: α) για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, β) για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., των αντιπροσώπων για τα συνέδρια των Ενώσεων και Ομοσπονδιών, των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή, τη διαγραφή ή την αποβολή μέλους, δ) για την έγκριση του προϋπολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη για τα οικονομικά ζητήματα και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ε) για τις προτάσεις μομφής μέλους ή μελών του Δ.Σ. και στ) για τη διάλυση του Συλλόγου. ΣΕΛΙΔΑ 12

13 2. - Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές συγκαλούνται μία φορά τον χρόνο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου κάθε τρίτου έτους, όταν διενεργούνται οι αρχαιρεσίες Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται κάθε έξι (6) μήνες ή για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των ταμειακώς εντάξει μελών, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. Η απόφαση για την έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται αμέσως με τηλεφωνική και προφορική πρόσκληση γιά την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος Σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. για οποιουσδήποτε λόγους, έχει το δικαίωμα το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό να εκλέξει προσωρινή Διοίκηση ή Διοικούσα Επιτροπή για να προκηρύξει εκλογές Κάθε άλλο θέμα συζητείται στη Γ.Σ. Άρθρο Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Από την ημέρα, που προκηρύσσεται η σύγκληση της Γ.Σ., λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να είναι δυνατή η εκπλήρωση από τα μέλη των ταμειακών υποχρεώσεών τους Η πρόσκληση για τη Γ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο και υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα, με τη φροντίδα του οποίου αποστέλλεται στα μέλη ταχυδρομικώς ή με fax και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ., τροποποίηση, διάλυση ή αλλαγή σκοπού ή και άλλων σχετικών διατάξεων, που προβλέπουν ειδική απαρτία, αν παρευρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) συν ένας των ταμειακώς εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται σε οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, με την παρουσία οσωνδήποτε μελών παρευρεθούν στη Γ.Σ. Άρθρο 23 ο 1.- Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών και με ανάταση των χεριών. Απαγορεύεται η με βοή απόφαση. ΣΕΛΙΔΑ 13

14 2.- Αποφάσεις Συνελεύσεων, που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων, αντιπροσώπων για συμμετοχή σε Ενώσεις, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, είναι έγκυρες, αν λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. 3.- Εξαιρετικά, για τη λήψη απόφασης στο θέμα τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών συν ένας - ταμειακώς εντάξει - και πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4), το ίδιο ισχύει και για προσωπικά ζητήματα. Για τη μεταβολή σκοπού, απαιτείται η συγκατάθεση όλων των μελών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 100 του Α.Κ Στις Γενικές Συνελεύσεις παρευρίσκεται όλο το Προεδρείο του Δ.Σ., το οποίο δίνει οικονομικό απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις. Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον Πρόεδρο, που εκλέγεται κατά την έναρξή της με ανάταση των χεριών και με απόλυτη πλειοψηφία. Ο δεύτερος κατά σειρά ορίζεται ως Γραμματέας και ο Πρόεδρος προχωρεί στην συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, αφού διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία. Για όσα θέματα αφορούν το Δ.Σ. και δεν τα προβλέπει το Καταστατικό, αποφασίζει η Γ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 24 Ο 1. - Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., των αντιπροσώπων για συμμετοχή σε Ενώσεις, Ομοσπονδίες κ.λ.π. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου κάθε τρίτου έτους και με χρονικά περιθώρια δεκαπέντε (15) ημέρες από τη Σύγκληση της Γ.Σ. για το σκοπό αυτό Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και σε χωριστές στήλες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους αντιπροσώπους Επιτυχόντες για όλα τα παραπάνω όργανα, θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες κατά σειρά ψήφους, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του οργάνου. Δηλαδή πέντε (5) για το Δ.Σ., τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τρεις (3) για τις Ενώσεις και τις Ομοσπονδίες. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. μπορεί να είναι μέχρι διπλάσιοι του ΣΕΛΙΔΑ 14

15 προβλεπομένου, δηλαδή μέχρι δέκα (10). Προκειμένου για το Δ.Σ., οι επόμενοι των πέντε (5) κατά σειρά είναι οι αναπληρωματικοί, οι επόμενοι τρεις (3) κατά σειρά για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι τρεις (3) για τις Ενώσεις και Ομοσπονδίες Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και είναι εγγεγραμμένοι τρεις (3) μήνες πριν τις αρχαιρεσίες και έχουν επίσης τις προϋποθέσεις του Καταστατικού και των σχετικών Νόμων. Άρθρο Οι υποψήφιοι αναγράφονται, όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 24, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και απαγορεύεται η ομαδοποίηση με ξεχωριστά ψηφοδέλτια. 2. Οσοι επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ως αντιπρόσωποι για τα συνέδρια των Ενώσεων, Ομοσπονδιών κ.λ.π., πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας στο Σύλλογο, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στην Εφορευτική Επιτροπή. Μετά την προθεσμία αυτή, ανακοινώνεται επίσημα, με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου από την Εφορευτική Επιτροπή, ο κατάλογος των υποψηφίων για τα όργανα του Συλλόγου Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελλοι είναι του ίδιου τύπου, η δε προσπάθεια γίνεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και χρήματα του Συλλόγου. Άρθρο Η Εφορευτική Επιτροττή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται στη Γ.Σ., που προκηρύσσει τις εκλογές, με απόλυτη πλειοψηφία Υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ευταξία και καλή διεξαγωγή των εκλογών, σύμφωνα με το καταστατικό και το βιβλίο Μητρώου των μελών και αποφασίζει προσωρινά γιό κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και των αποφάσεων για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη. ΣΕΛΙΔΑ 15

16 Άρθρο Κάθε μέλος του Συλλόγου ψηφίζει αυτοπροσώπως και τούτο διότι η ιδιότητά του είναι προσωπική και αμεταβίβαστη Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις συνταχθείσες ονομαστικές καταστάσεις των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την κάλπη, την οποία ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια κηρύσσεται η έναρξη της ψηφοφορίας κατά τις ώρες που προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση Με τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις, αρχίζει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης και ανακηρύσσει ως εκλεγέντες τους πέντε (5) πρώτους πλειοψηφίσαντες. Οι επόμενοι κατά σειρά εκλέγονται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας του πέμπτου με τον έκτο ή και με περισσότερους ακόμα γίνεται κλήρωση για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, 4. Επίσης, για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι πλειοψηφίσαντες, ενώ οι επόμενοι εκλέγονται αναπληρωματικοί. Άρθρο 28 Ο 1. - Κάθε ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο από ένα (1) μέχρι πέντε (5) σταυρούς δίπλα στο όνομα για το Δ.Σ., από ένα (1) μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και από ένα (1) μέχρι τον αριθμό που προβλέπεται για τους αντιπροσώπους σε Ενώσεις κ.λ.π Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης θεωρείται άκυρο Κάθε ψηφοφόρος, που προσέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον έλεγχο από τις καταστάσεις για το δικαίωμα να ψηφίσει, παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιο με το φάκελλο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, μπαίνει στο παραβάν και στη συνέχεια επιστρέφει, ρίχνει τον κλειστό φάκελλο στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως διαγραφεί από τις καταστάσεις και υπογράφει στην τηρούμενη από την Εφορευτική Επιτροπή κατάσταση ψηφισάντων. Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες, καθώς και τους επιλαχόντες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΛΙΔΑ 16

17 Άρθρο 29 Ο 1 - Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται ταυτόχρονα και για τον αυτό χρόνο με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. και τους αντιπροσώπους Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Συλλόγου και διενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 30 ο Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο που εκλέγεται από το Δ.Σ., τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., το Γραμματέα του Δ.Σ. και δύο (2) τακτικά μέλη του σωματείου, τα οποία αποκλείεται να είναι μέλη του Δ.Σ. Τα δύο (2) αυτά μέλη τοποθετούνται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με απόφαση, κατά πλειοψηφία, του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Γραμματέα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως αρμοδιότητα έχει: α) Να ελέγχει για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού από τα όργανα και μέλη του σωματείου, β) την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας μετά από έγγραφη πάντοτε καταγγελία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του σωματείου, με ποινές ενδεικτικά της επίπληξης, της προσωρινής παύσης ή της οριστικής αποπομπής, που δικαιούται το Πειθαρχικό Συμβούλιο να επιβάλει. Σε κάθε περίπτωση, για την αποπομπή μέλους από το σωματείο, απαιτείται επιπλέον απόφαση και της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ποινή, που επιβλήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, είναι δυνατόν να ανασταλεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του σωματείου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης του συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο οποιουδήποτε μέλους του, αυτό αντικαθίσταται στο συμβούλιο από τον αρχαιότερο προϊστάμενο ερευνητικής επιτροπής (Αντιπρόεδρο Β ) του άρθρου 14 του παρόντος. ΣΕΛΙΔΑ 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο Η τροποποίηση του καταστατικού, αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, όταν διαπιστώσει ότι από την διέλευση του χρόνου, οι καταστατικές διατάξεις έχουν καταστεί απαρχαιωμένες, με συνέπεια να αποτελούν τροχοπέδη για την παραπέρα προοδευτική πορεία του Συλλόγου Το τροποποιημένο Καταστατικό, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου διαβάζεται ένα - ένα άρθρο, αναλύεται λεπτομερώς το περιεχόμενό του και με πλειοψηφία εγκρίνεται ή τροποποιείται ή συμπληρώνεται η σχετική διάταξη και, αφού ψηφιστεί στο σύνολό του, ανατίθεται σε Δικηγόρο η επεξεργασία του κειμένου και υποβολή τούτου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την έγκρισή του. Άρθρο Ο Σύλλογος διαλύεται, αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20) ή άλλων αιτίων, που καθιστούν αδύνατη την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου Διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών ή με απόφαση του Πρωτοδικείου ή από μακρά αδράνεια του Δ.Σ. ή όταν οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι διαφορετικές από αυτές, που αναφέρονται στο Καταστατικό Σε περίπτωση διάλυσης, ο Σύλλογος βρίσκεται σε εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο γι αυτόν το σκοπό. Μετά την απόφαση για διάλυση, η Γ.Σ. εκλέγει από τα τακτικά της μέλη πέντε (5) εκκαθαριστές και οι οποίοι με πλειοψηφία αποφασίζουν και ενεργούν τα σχετικά με την εκκαθάριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, αν υπάρχει, του Συλλόγου, σύμφωνα με το Νόμο και η οποία περιουσία, με απόφαση της Γ.Σ., θα περιέλθει σε νομικό πρόσωπο, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν του σωματείου Για τη διάλυση του Συλλόγου, χρειάζεται η παρουσία στη Γ.Σ. των μισών τουλάχιστον από τα ταμειακώς εντάξει μέλη και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων. ΣΕΛΙΔΑ 18

19 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 33 ο Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που επήλθαν, εγκρίθηκε σήμερα από την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε και για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Καλαμάτα 3 Απριλίου 2011 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Μαρία Καρδάση Δημήτριος Συκιανάκης ΣΕΛΙΔΑ 19

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτιστικού Συλλόγου Μενιδίου Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία Ο ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ με έδρα το Μενίδι Αιτ/νίας. 2. Ο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ» Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται στην Αθήνα σύλλογος, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΑΙΩΝ», με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής και

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επαγγελματικός Σύλλογος με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (ΣΜΙΔΕ ΞΑΝΘΗΣ). Έδρα του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε την επωνυµία «Δηµοσιοϋπαλληλικός Σύλλογος Σπουδαστών Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΠ 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΠ 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΦΠ 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός Άρθρο 1. Ίδρυση, επωνυμία, έδρα, σφραγίδα 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Φοιτητική Παράταξη Πληροφορικής». 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, Ιατρικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - (ΕΧΕΜ). Για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Άρθρο 1 ο Ίδρυση - επωνυμία - έδρα - σφραγίδα 1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ

αυτή έχει το δικαίωµα το Σ του συλλόγου να την κάνει δεκτή ή να την απορρίψει εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει µέλος δεν µπορεί να συντελέ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ που θα έχει έδρα την πόλη των Χανίων. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του συλλόγου είναι να συµβάλει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ίδρυση-Έδρα-Όνομα-Σκοπός-Μέσα. Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ίδρυση-Έδρα-Όνομα-Σκοπός-Μέσα. Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Ίδρυση-Έδρα-Όνομα-Σκοπός-Μέσα Άρθρο 1: ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» και διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΔ-Ε

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΔ-Ε ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΔΔ-Ε Άρθρο 1ο : Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ» που θα διακρίνεται με τα αρχικά «Δ.Δ.Ε.». Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα