ASIA (American Spinal Injury Association) Κλίµακα βλάβης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ASIA (American Spinal Injury Association) Κλίµακα βλάβης"

Transcript

1 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 33

2 Αµέσως µετά τη βλάβη του νωτιαίου µυελού, η φροντίδα των ασθενών απαιτεί τη συνεργασία δύο οµάδων: της χειρουργικής και της οµάδας αποκατάστασης. Η χειρουργική οµάδα προσανατολίζεται στο να εµποδίσει την πρόοδο της νευρολογικής ανωµαλίας µε τη χρήση φαρµάκων έλξης και χειρουργικής διόρθωσης της δοµικής αστάθειας της σπονδυλικής στήλης και των γειτονικών δοµών. Ο στόχος της οµάδας αποκατάστασης είναι να εκτιµήσει και να διατηρήσει τα οργανικά συστήµατα που επηρεάζονται από τη βλάβη του νωτιαίου µυελού µε τελικό σκοπό τη διατήρηση, τροποποίηση ή αντικατάσταση της λειτουργίας του, και τελικά την επιστροφή του ασθενούς στην κοινωνία. Αφού οι ασθενείς µε βλάβη του νωτιαίου µυελού επιβιώσουν την οξεία φάση, η βασική ερώτηση που προκύπτει είναι: τι θα είµαι ικανός να κάνω και θα µπορώ να περπατήσω; Οι ασθενείς θέλουν να ξέρουν αν θα καταφέρουν να περπατήσουν, να εργαστούν, να κάνουν δραστηριότητες της καθηµερινότητας, όπως η σίτιση, να ολοκληρώσουν τη σεξουαλική επαφή, να τεκνοποιήσουν κλπ. Οι γιατροί πλέον µπορούν να απαντήσουν µε ακρίβεια αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα είµαστε πλέον σε θέση να προβλέψουµε µε σχετική ακρίβεια αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα είµαστε πλέον σε θέση να προβλέψουµε µε σχετική ακρίβεια το µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα για τον ασθενή µέσα σε µία εβδοµάδα από την αρχική βλάβη. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βασιζόµενοι σε ακριβείς πληροφορίες, µπορούν να προετοιµάσουν τους εαυτούς τους για να επιδιώξουν ρεαλιστικούς στόχους. Ασθενείς και οικογένειες επίσης χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες για να ξεκινήσουν τη διαδικασία για το σχεδιασµό της φροντίδας µετά το εξιτήριο και εντοπισµού των απαιτούµενων πληγών. Οι βλάβες του νωτιαίου µυελού διακρίνονται σε πλήρεις και ατελείς, ανάλογα µε το πλάτος του µυελού που έχει τραυµατισθεί. Μια ατελής βλάβη σηµαίνει ότι η ικανότητα του νωτιαίου µυελού να µεταφέρει µηνύµατα από και προς τον εγκέφαλο δεν έχει χαθεί εντελώς. Η κλίµακα βαρύτητας βλάβης νωτιαίου µυελού που χρησιµοποιείται µε ευρεία κλινική αποδοχή, είναι η κλίµακα ASIA που ακολουθεί: ASIA (American Spinal Injury Association) Κλίµακα βλάβης Σταδιοποίηση A B C D E Περιγραφή Πλήρης: καµία κινητική ή αισθητική λειτουργία διατηρείται κάτω από το επίπεδο της βλάβης και περιλαµβάνει και τα ιερά τµήµατα Α4 Α5 Ατελής: αισθητική, αλλά όχι κινητική λειτουργία διατηρείται κάτω από το νευρολογικό επίπεδο και κάποια αισθητικότητα στα ιερά τµήµατα Α4 Α5 Ατελής: κινητική λειτουργία διατηρείται κάτω από το νευρολογικό επίπεδο, αλλά περισσότεροι από τους µισούς µύες κλειδιά κάτω από το νευρολογικό επίπεδο έχουν βαθµό µυϊκής ισχύος >3 (δηλαδή όχι αρκετά δυνατοί για να κινηθούν ενάντια στη βαρύτητα) Ατελής: κινητική λειτουργία διατηρείται κάτω από το νευρολογικό επίπεδο, και τουλάχιστον οι µισοί από τους µύες κλειδιά κάτω από το νευρολογικό επίπεδο έχουν βαθµό µυϊκής ισχύος 3 (δηλαδή οι αρθρώσεις κινούνται ενάντια στη βαρύτητα) Φυσιολογική: κινητικές και αισθητικές λειτουργίες είναι φυσιολογικές Ορισµοί: Νευρολογικό επίπεδο της βλάβης ορίζεται ως το πιο κοντινό τµήµα του νωτιαίου µυελού µε φυσιολογική αισθητική και κινητική λειτουργία και στις δύο πλευρές του σώµατος. Αντίστοιχα, το κινητικό επίπεδο αναφέρεται στο πιο κοντινό τµήµα του νωτιαίου µυελού µε φυσιολογική κινητική λειτουργία και στις δύο πλευρές του σώµατος. Αυτό σηµαίνει κινητικό βαθµό >3 µε όλα τα ανώτερα κινητικά επίπεδα να είναι βαθµού 5. Αισθητικό επίπεδο ορίζεται παροµοίως ως το πιο κοντι- 34

3 νό τµήµα του νωτιαίου µυελού µε φυσιολογική αισθητική λειτουργία, λεπτή αφή και αίσθηµα τσιµπήµατος βελόνας και στις δύο πλευρές του σώµατος. Ζώνη µερικής διατήρησης αναφέρεται σ εκείνα τα δερµατοτόµια και µυοτόµια που παραµένου µερικώς νευρωµένα. Ο όρος αυτός ισχύει µόνο για πλήρεις βλάβες. Η επόµενη ερώτηση αφορά στο πότε πρέπει να πραγµατοποιείται µία προγνωστική εξέταση. Ο Stauffer υποστήριξε πως δεν πρέπει να γίνεται η πρόγνωση κατά τη διάρκεια του νωτιαίου shock. Η εξέταση µετά από 72 h είναι καλύτερη σε σύγκριση µε αυτή της πρώτης µέρας για τη µακροπρόθεσµη πρόγνωση. Πλήρης βλάβη νωτιαίου µυελού Στην πλήρη τετραπληγία υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα για λειτουργική κινητική ανάρρωση στα κάτω άκρα εάν ο ασθενής παραµένει κινητικά και αισθητικά µε πλήρη βλάβη για περισσότερο από ένα µήνα από τον αρχικό τραυµατισµό. Παρά το γεγονός αυτό, η νευρο ανάρρωση των άνω άκρων παραµένει σηµαντική γιατί αυτό βοηθάει να καθορίσουµε το επίπεδο λειτουργικής ανεξαρτησίας και την ικανότητα αυτοσυντήρησης. Για να έχει ένας µυς χρήσιµη κινητική λειτουργία πρέπει να έχει τουλάχιστον κινητική ισχύ βαθµού 3 5 / 5 (ικανότητα κίνησης µιας άρθρωσης σ ένα εύρος κινήσεων ενάντια στη βαρύτητα). Μια προσέγγιση για να προβλέψουµε την ανάρρωση είναι να καθορίσουµε την πιθανότητα καθόδου του αρχικού κινητικού επιπέδου. Μια πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι σε πλήρεις τετραπληγικούς υπάρχει % πιθανότητα για ανάρρωση τουλάχιστον ενός περαιτέρω κινητικού επιπέδου. Περισσότερο από 90% των µυών µε ισχύ 1/5 ή 2/5 σε διάστηµα µιας βδοµάδας ή ενός µήνα µετά τη βλάβη θα αναρρώσουν κάποια στιγ- µή σε ισχύ βαθµού > 3/5. Αντίθετα, µύες µε ισχύ βαθµού 0/5, ένα µήνα µετά τη βλάβη που εντοπίζονται ένα νευρολογικό επίπεδο κάτω από το πιο κοντινό επίπεδο µε λειτουργική κινητικότητα, επανέκτησαν ισχύ βαθµού >3/5 µόνο στο 27% των περιπτώσεων µέσα σ ένα έτος. Μύες δύο επίπεδα πιο κάτω απέκτησαν ισχύ βαθ- µού > 3/5 µόνο στο 1% των περιπτώσεων. Στην πλειοψηφία των ασθενών µε πλήρη βλάβη, η νευρο ανάρρωση συµβαίνει µέσα στους πρώτους 6 9 µήνες. Μετά απ αυτό ο βαθµός βελτίωσης σηµειώνει ραγδαία πτώση µε ένα plateau να εµφανίζεται µήνες µετά τη βλάβη µε ελάχιστη περαιτέρω βελτίωση. Πάντως είναι σαφώς τεκµηριωµένο ότι ασθενείς µε πλήρη βλάβη του νωτιαίου µυελού σπάνια περπατούν. Σε µια µελέτη µε 61 πλήρως ετραπληγικούς, το 90% δεν είχε επιστροφή της εκούσιας κινητικότητας των κάτω άκρων και κανένας ασθενής δεν περπάτησε. ( ιάγραµµα 1) ιάγραµµα 1: Μοντέλο ανάρρωσης ενός περαιτέρω λειτουργικού κινητικού επιπέδου (Α6) σε πλήρως τετραπληγικούς βασισµένο σε αρχική κινητική ισχύ στο Α5 µυοτόµιο 35

4 Η θνησιµότητα σε ασθενείς µε πλήρη βλάβη της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού που είναι µεγαλύτεροι των 50 ετών είναι 77% µέσα στον πρώτο χρόνο. Αιτίες θανάτου είναι οι επιπλοκές που προκύπτουν από τη βλάβη του νωτιαίου µυελού, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευµονική εµβολή και πολυοργανική ανεπάρκεια. Εκείνοι που επιβιώνουν τον πρώτο χρόνο, συνήθως αποθνήσκουν µέσα σε διάστηµα 3,5 ετών περίπου µετά τη βλάβη. Ατελής βλάβη νωτιαίου µυελού Οι ατελείς βλάβες της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού αναρρώνουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό σε σύγκριση µε τις πλήρεις βλάβες. Περισσότερο από το 90% των ατελών βλαβών εµφάνισε ανάρρωση τουλάχιστον ενός περαιτέρω κινητικού επιπέδου στα άνω άκρα σε σύγκριση µε το % στις πλήρεις βλάβες. Υπάρχει εξαιρετική πιθανότητα (>92%) ανάρρωσης σε κινητική ισχύ βαθµού > 3/5 για µύες µε αρχική ισχύ βαθµού 0/5, εάν διατηρείται το αίσθηµα του τσιµπίµατος της βελόνας στο ίδιο δερµατοτόµιο. Με βάση τα κριτήρια ASIA ανέφεραν ότι το µέγεθος και ο βαθµός της ανάρρωσης είναι σχετικά σταθερά ανεξάρτητα από το αρχικό νευρολογικό επίπεδο της βλάβης. Τα κριτήρια ASIA αναγνωρίζουν πέντε µύες κλειδιά του άνω άκρου και πέντε µύες κλειδιά του κάτω άκρου. Κάθε µυς βαθµολογείται από 1 έως 5 για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά, ώστε το µέγιστο κινητικό score να είναι 50 για τα κάτω άκρα. Στην ατελή τετραπληγία, η πλειοψηφία της βελτίωσης εµφανίστηκε µέσα στους πρώτους 6 9 µήνες από τη βλάβη, και το plateau εµφανίζεται στους 12 µήνες. Οι ασθενείς µεγαλύτεροι των 50 ετών µε ατελή βλάβη της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού αποθνήσκουν σε ποσοστό 50% κατά τον πρώτο χρόνο. Μόνο οι µισοί από τους θανάτους όµως, µπορούν να αποδοθούν σε επιπλοκές από τη βλάβη και πρέπει να αναζητηθούν παράγοντες συννοσηρότητας π.χ. κάπνισµα, υ- πέρταση, διαβήτης κλπ. Οι Whiteneck και συνεργάτες έδειξαν ότι ο δείκτης θνησι- µότητας για τον ασθενή µε βλάβη του νωτιαίου µυελού µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου από τη βλάβη, οπότε έπειτα από εύλογο διάστηµα η θνησιµότητα των ασθενών µε βλάβη του νωτιαίου µυελού προσεγγίζει αυτή του γενικού πληθυσµού. Ανάλογα µε το επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου µυελού, η λειτουργικότητα του ασθενούς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Α1 Α3 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Θ1 Θ2 Θ6 Θ7 Θ12 Ο1 Ο5 Καµία δυνατότητα. Σε βλάβη Α3 περιορισµένη κινητικότητα κεφαλής και αυχένα. Συνήθως έλεγχος κεφαλής και αυχένα. Ασθενείς µε βλάβη Α4 µπορούν να σηκώσουν τους ώµους τους. Έλεγχος κεφαλής και αυχένα, µπορούν να ανασηκώσουν τους ώ- µους τους και έχουν έλεγχο των ώµων. Μπορούν να κάµψουν τους αγκώνες και να υπτιάσουν τον πήχη. Κινητικότητα κεφαλής, αυχένα, ώµων, άνω άκρων και καρπών. Μπορούν να σηκώσουν ώµους, να κάνουν πρηνισµό και υπτιασµό του πήχη και να εκτείνουν τους αγκώνες. Παρόµοια κινητικότητα όπως σε βλάβη Α6 µε την επιπρόσθετη ικανότητα βίαιης έκθεσης του αγκώνα. Επιπρόσθετη ισχύ και ακρίβεια των κινήσεων των δακτύλων που οδηγεί σε περιορισµένη ή φυσιολογική λειτουργία του χεριού. Φυσιολογική κινητική λειτουργία κεφαλής, αυχένα, ώµων, άνω ά- κρων, παλαµών και δακτύλων. Παρουσιάζει αυξανόµενη χρήση των µεσοπλεύριων και θωρακικών µυών ή έλεγχο του θωρακικού κλωβού. Επιπρόσθετη κινητική λειτουργία από αυξανόµενο έλεγχο κοιλιακής χώρας. Επιπρόσθετη επιστροφή της κινητικής λειτουργίας ισχίων και γονά- 36

5 Ι1 Ι5 των. Ανάλογα µε το επίπεδο της βλάβης, υπάρχουν διάφοροι βαθµοί επιστροφής των εκούσιων λειτουργιών της κύστης, του εντέρου και της σεξουαλικότητας. Α1 Α4 ασθενείς είναι εξαρτηµένοι για δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής (ADLs), κινητικότητα στο κρεβάτι και µεταφορές. Συχνά µπορούν να χρησιµοποιούν µια µηχανοκίνητη αναπηρική καρέκλα µε αναπηρικούς µηχανισµούς χειρισµού, όπως ρούφα και φύσα. Οι Α1 Α3 ασθενείς είναι επίσης µόνιµα εξαρτηµένοι από µηχανικό αερισµό. Ασθενείς µε βλάβη στον Α5 έχουν ενεργητική κάµψη στον αγκώνα και µπορούν να εκτελέσουν κάποιες απλές ADLs µε οργάνωση και ειδικές συσκευές χεριού. Αυτή η οµάδα των ασθενών είναι σε κάθε άλλη περίπτωση εξαρτηµένη από ένα φροντιστή για τις ADLs και τις µεταφορές. εν είναι ικανοί να γυρίσουν ή να κάτσουν στο κρεβάτι χωρίς επιπρόσθετες συσκευές προσαρµογής. Μπορούν να χρησιµοποιούν µια µηχανοκίνητη αναπηρική καρέκλα µε πηδάλια χεριού, αλλά δεν µπορούν να προωθήσουν µια χειροκίνητη αναπηρική καρέκλα. Ασθενείς µε Α6 βλάβη έχουν πλήρη νεύρωση του µυϊκού συστήµατος πρηνισµού και υπτιασµού του πήχη και σταθερότητα του ώµου. Είναι δυνατή η ενεργητική έκταση του καρπού χρησιµοποιώντας τον κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό. Αυτή συνοδεύεται από παθητική κάµψη των δακτύλων και αντιτακτό αντίχειρα µε το µέσο. Το παραπάνω ονοµάζεται σύλληψη τενοντόδεσης και µπορεί να εξελιχθεί µε την κατάλληλη θεραπεία ώστε ο ασθενής να µπορεί να πιάνει και να χειρίζεται αντικείµενα. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς χρειάζονται βοήθεια στις ADLs, στην κινητικότητα στο κρεβάτι και στις µεταφορές. Η προώθηση της αναπηρικής καρέκλας είναι δυνατή για µικρές αποστάσεις σε λείες, επίπεδες επιφάνειες. Οι ασθενείς µε Α7 βλάβη αποκτούν λειτουργική ισχύ στους τρικεφάλους. Η ικανότητα για βίαιη έκταση του αγκώνα επιτρέπει στον ασθενή να σηκώσει το βάρος του. Αυτοί οι ασθενείς µπορούν να γυρίσουν και να κάτσουν στο κρεβάτι, καθώς και να κινηθούν στην καθιστή θέση. Μπορούν επίσης να µετακινηθούν µόνοι. Κάποια βοήθεια ίσως απαιτείται για την τουαλέτα και την ένδυση, κυρίως όσο α- φορά στα κάτω άκρα. Η σίτιση γίνεται ανεξάρτητα εκτός από την κοπή της µε το µαχαίρι. Προώθηση της αναπηρικής καρέκλας είναι δυνατή για µεγάλες αποστάσεις σε οριζόντιο επίπεδο. Ασθενείς µε Α8 Θ1 βλάβη αποκτούν ολοένα αυξανόµενη ενδογενή δραστηριότητα του χεριού (δάκτυλα). Αυτό οδηγεί σε βελτίωση της ισχύος και της δεξιότητας της λαβής. Ο συγκεκριµένος ασθενής πρέπει να είναι ανεξάρτητος µε την κινητικότητα στο κρεβάτι, τις µεταφορές και τις ADLs. Ασθενείς µε βλάβη κάτω από το Θ1 είναι ανεξάρτητοι, αλλά χρειάζονται την αναπηρική καρέκλα για τη µετακίνησή τους (παραπληγία). Προγνωστικός δείκτης Barthel Από το 1955, τα νοσοκοµεία χρονίων νόσων στη Maryland (Montebello State Hospital, Deer s Head Hospital και Western Maryland Hospital), χρησιµοποίησαν έναν απλό ανεξάρτητο δείκτη προκείµένου να καταδείξουν τις δυνατότητες ενός ασθενούς µε κάποια νευροµυϊκή ή µυοσκελετική διαταραχή. Το test αυτό επαναλαµβάνεται περιοδικά, προκειµένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Ο δείκτης BI έχει επίσης επισηµανθεί και στο νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από αυτό τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών, όσο και µετά την έξοδο αυτών από το νοσοκοµείο. Οι προσδιορισµένες τιµές του δείκτη BI προκύπτουν ανεξάρτητα κάθε φορά για το συγκεκριµένο ασθενή, ανάλογα µε το βαθµό της φυσικής βοήθειας που α- παιτείται όντας ανίκανος να εκτελέσει κάποια δραστηριότητα. Η ανώτατη τιµή δεν αφορά κάποια δραστηριότητα εάν ο ασθενής απαιτεί ακόµη και την ελάχιστη βοή- 37

6 θεια, δηλαδή εάν δε µπορεί να εκτελέσει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα µε α- σφάλεια χωρίς κάποιος τρίτος να τον επιβλέπει στον ίδιο χώρο. Γι αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται και ο βαθµός ικανότητας του ασθενούς να εκτελέσει διάφορες δραστηριότητες, δεδοµένου και του κοινωνικού αποκλεισµού που αυτός δέχεται. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες µπορούν να έχουν επιπτώσεις στο τελικό score του ασθενούς. Εάν κάποιος είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες, το score του, θα προκύπτει χαµηλότερο από αυτό που κανονικά του αντιστοιχεί εάν το σπίτι στο οποίο διαµένει δεν του παρέχει ειδικές ανέσεις. Παραδείγµατα είναι οι ευρέως ανοικτές πόρτες για εύκολη πρόσβαση µε την αναπηρική καρέκλα, όλα τα δωµάτια του σπιτιού να είναι στο ίδιο επίπεδο αν αυτός δε µπορεί να περπατήσει, ύπαρξη ειδικών βοηθητικών χειρολαβών στην τουαλέτα και το µπάνιο. Για να είναι ενδεικτικότερη λοιπόν η τιµή του BI, πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται το test και µε τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό πραγµατοποιείται, και κυρίως το πώς αυτές επηρεάζουν τη διαβίωση του ασθενούς. Πάντοτε, κατά την αρχή της θεραπείας σηµειώνεται το BI score από την υ- πηρεσία αποκατάστασης (PM+R) και επίσης προσδιορίζονται οι τιµές που λαµβάνει κατά τη διάρκεια της θεραπεία του, όπως και η στιγµή της θεραπείας που αυτό λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του. Κατ αυτόν τρόπο είναι δυνατό να καθοριστεί µε πολύ µεγάλη ακρίβεια το πόσο είναι σε θέση να προοδεύει η ανεξαρτησία του ασθενούς. Μερικές φορές είναι δυνατό να µην καταγράφεται βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς, αφού µπορεί να απαιτείται η παρουσία στο χώρο ενός τρίτου προσώπου, παρόλο που αυτό δεν παρέχει κάποια φυσική βοήθεια. Συνήθως όµως, η έλλειψη βελτίωσης του BI score µετά από κάποια περίοδο θεραπείας καταδεικνύει τη φτωχή δυνατότητα αποκατάστασης του ασθενούς ΕΙΚΤΗΣ BARTHEL µε βοήθεια χωρίς βοήθεια Σίτιση (εάν τα τρόφιµα πρέπει να κοπούν σε κοµ- µάτια - βοήθεια) 5 10 Κίνηση από την αναπηρική καρέκλα προς το κρεβάτι και αντίστροφα (περιλαµβάνουν το να καθίσει ο ασθενής πάνω στο κρεβάτι) Προσωπική φροντίδα στην τουαλέτα (καθαρισµός προσώπου, χτένισµα µαλλιών, πλύσιµο δοντιών) 0 5 Κίνηση προς και από την τουαλέτα (χειρισµός ρούχων, σκούπισµα, ξέπλυµα) 5 10 Ντους 0 5 Περπάτηµα σε διαφορετικά επίπεδα (ή εάν είναι αδύνατο να περπατήσει, να ωθήσει την αναπηρική 0 * 5 * καρέκλα) Ανέβασµα και κατέβασµα σκαλοπατιών 5 10 Ντύσιµο (περιλαµβάνει δέσιµο παπουτσιών, δέσιµο συνδέσµων) 5 10 Έλεγχος αφόδευσης 5 10 Έλεγχος ούρησης 5 10 * : score µόνο αν είναι ανίκανος να περπατήσει Ένας ασθενής µε BI score ίσο µε 100, είναι ικανός να σιτίζεται µόνος του, ντύνεται, να σηκώνεται από το κρεβάτι και την καρέκλα, να λούζεται, να περπατά τουλάχιστον ένα οικοδοµικό τετράγωνο, και να µπορεί να ανεβοκατεβαίνει µόνος του σκάλες. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι είναι σε θέση να ζει µόνος του, αφού µπορεί να µην είναι σε θέση να µαγειρεύει, να συντηρήσει το σπίτι και να συναντήσει 38

7 κόσµο, αλλά µπορεί να παρουσιάσει πρόοδο χωρίς τη φροντίδα από κάποιο συνοδό. Καθορισµός και συζήτηση του BI score 1. Σίτιση 10: Ανεξάρτητος. Ο ασθενής µπορεί να σιτίζεται ένα γεύµα από έναν δίσκο µόνος του ή να τρώει σε ένα τραπέζι αν κάποιος βάλει κοντά του το φαγητό. Πρέπει να είναι σε θέση να βάλει µία βοηθητική συσκευή αν αυτό απαιτείται, να κόβει τα τρόφιµα, να χρησιµοποιεί αλάτι και πιπέρι, να α- λείφει βούτυρο, κλπ. Πρέπει δε, να τα ολοκληρώνει αυτά σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 5: είναι απαραίτητη κάποια βοήθεια (να κόβει τα τρόφιµα, και να επιτελεί όλα αυτά που αναφέρονται ανωτέρω). 2. Να µετακινείται από την αναπηρική καρέκλα στο κρεβάτι και αντίστροφα 15: Ανεξάρτητος σε όλες τις φάσεις αυτής της δραστηριότητας. Ο ασθενής µπορεί να πλησιάσει το κρεβάτι, να φρενάρει µε τη χρήση των ειδικών κλειδιών την αναπηρική του καρέκλα, να ξαπλώνει, να έρχεται σε καθιστή θέση στο κρεβάτι στο πλάι του κρεβατιού, να αλλάζει τη θέση της αναπηρικής καρέκλας αν είναι απαραίτητο, να έρχεται σ αυτή χωρίς κίνδυνο τραυµατισµού του. 10: Να απαιτείται κάποια ελάχιστη βοήθεια σε κάποιο από τα βήµατα αυτής της δραστηριότητας, ή να είναι ο ασθενής υπό εποπτεία για λόγους ασφαλείας σε ένα ή περισσότερα βήµατα αυτής της διαδικασίας. 5: Οι ασθενείς µπορούν να έρθουν σε καθιστή θέση χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόµου, αλλά είναι απαραίτητη όµως προκειµένου να σηκωθούν ή να µεταφερθούν από το κρεβάτι µε πολλή προσπάθεια. 3. Προσωπική φροντίδα 5: Ο ασθενής µπορεί να πλύνει τα χέρια του και το πρόσωπό του, να χτενιστεί, να πλύνει τα δόντια του, να ξυριστεί. Να µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε είδος ξυραφιού, να συνδέσει τη λεπίδα και να χειριστεί το ξυράφι χωρίς βοήθεια, καθώς επίσης και να την πάρει ή να την αφήσει στο συρτάρι ή στο ντουλάπι. Οι γυναίκες ασθενείς επίσης να µπορούν να χρησιµοποιήσουν make up εάν χρειάζεται, αλλά δεν απαιτείται να µπορούν να δέσουν τα µαλλιά τους ή να κάνουν hair styling. 4. Πηγαίνοντας προς και από την τουαλέτα 10: Ασθενείς που είναι σε θέση να πηγαίνουν και να βγαίνουν από την τουαλέτα, να βγάζουν και να βάζουν τα ρούχα τους, να αποφεύγουν το λέρωµα αυτών, και να χρησιµοποιούν το χαρτί της τουαλέτας χωρίς κάποια φυσική βοήθεια. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιούν µπάρες στερεω- µένες στον τοίχο ή άλλα σταθερά αντικείµενα για να στηρίζονται αν χρειάζεται. Εάν επίσης είναι απαραίτητο, να χρησιµοποιούν πάπια αντί της τουαλέτας, πρέπει να είναι σε θέση να την τοποθετούν στην καρέκλα τους, να την αδειάζουν και να την καθαρίζουν. Οι ασθενείς χρειάζονται βοήθεια λόγω της έλλειψης ισορροπίας ή επίσης στο χειρισµό των ρούχων τους, ή ακόµη και στη χρήση του χαρτιού της τουαλέτας. 5. Να κάνουν µόνοι τους µπάνιο 5: Ο ασθενής µπορεί να χρησιµοποιήσει την µπανιέρα, να κάνει ντους ή να κάνει ένα πλήρες µπάνιο µε τη χρήση σφουγγαριού. Πρέπει να είναι σε θέση να επιτελέσει όλα τα βήµατα που απαιτούνται κατά την εκτέλεση του µπάνιου του, χωρίς την παρουσία άλλου ατόµου. 39

8 6. Περπάτηµα στο οριζόντιο επίπεδο 15: Οι ασθενείς µπορούν να περπατήσουν την απόσταση τουλάχιστον 45 m χωρίς βοήθεια ή επίβλεψη. Μπορεί να φορέσει τα στηρίγµατα ή τις προσθέσεις και να χρησιµοποιήσει πατερίτσες, µπαστούνια άλλα όχι έναν περιπατητή µε ρόδες. Μπορεί επίσης να ασφαλίζει και να απασφαλίζει τα στηρίγµατα που χρησιµοποιεί, να παραλαµβάνει τα χρησιµοποιούµενα στηρίγµατα και να κάθεται, να φορά τους απαραίτητους µηχανικούς βοηθούς που χρησιµοποιεί και να τους βγάζει όταν κάθεται (προσµετράται το να µπορεί να βάζει και να βγάζει τα στηρίγµατα µέσα από τα ρούχα). 10: Ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια ή επίβλεψη σε οτιδήποτε από τα παραπάνω επιθυµεί να εκτελέσει, και παράλληλα να είναι σε θέση να παραπατήσει τουλάχιστον 45 m µε µικρή βοήθεια. 6α. Ώθηση αναπηρικής καρέκλα 5: Εάν ο ασθενής δε µπορεί να περπατήσει, αλλά είναι σε θέση να ω- θήσει µία αναπηρική καρέκλα χωρίς βοήθεια. Πρέπει να µπορεί να στρίψει στις γωνίες, να ελίσσεται µε την καρέκλα στο τραπέζι, το κρεβάτι, την τουαλέτα κλπ. Πρέπει να µπορεί να µετακινήσει την καρέκλα του τουλάχιστον 45 m. Να µη σηµειώνεται το συγκεκριµένο score σε περίπτωση που σηµειώνεται το score από το περπάτηµα (5). 7. Ανέβασµα και κατέβασµα σκαλοπατιών 10: Ο ασθενής µπορεί να ανεβοκατεβαίνει µία σκάλα µε ασφάλεια χωρίς ή επίβλεψη. Μπορεί και πρέπει να χρησιµοποιεί τα κάγκελα, µπαστούνια ή πατερίτσες όταν απαιτείται. Πρέπει να είναι σε θέση να µεταφέρουν τα µπαστούνια ή τις πατερίτσες κατά την άνοδο ή την κάθοδο των σκαλοπατιών. 5: Ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια ή επίβλεψη σε καθετί από τα ανωτέρω 8. Ντύσιµο και γδύσιµο 10: Ο ασθενής είναι σε θέση να φορέσει σωστά και να αφαιρεί όλα του τα ρούχα, και να είναι σε θέση τα κορδόνια των παπουτσιών (εκτός αν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσει προσαρµογείς γι αυτό). Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει το φόρεµα και την αφαίρεση του κορσέ, τη στερέωσή του ή τα στηρίγµατα όταν αυτά έχουν δοθεί µε ιατρική συνταγή. Τέτοιος ειδικός ιµατισµός όπως τιράντες, παντοφλέ παπούτσια, φορέµατα που να αφαιρούνται από κάτω, µπορεί να χορηγηθεί όταν είναι αναγκαίο. 5: Ο ασθενείς χρειάζεται βοήθεια στο να βάλει, να στερεώσει και να αφαιρέσει το οποιοδήποτε ρούχο. Πρέπει να κάνει τουλάχιστον τη µισή δραστηριότητα µόνος του. Σε γυναίκες δεν πρέπει να σηµειώνεται στο scoring η χρήση σουτιέν ή κορσέ, εκτός αν αυτά είναι τµήµατα του ρουχισµού τους. 9. Έλεγχος αφόδευσης 10: Ο ασθενής πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τα έντερά του ώστε να αποφεύγει ατυχήµατα. Μπορεί να χρησιµοποιήσει ένα υπόθετο ή να υποβάλλεται σε υποκλυσµό όταν είναι αναγκαίο (όπως σε ασθενείς µε τραυµατισµένο νωτιαίο µυελό) 5: Ο ασθενής χρειάζεται βοήθεια στην τοποθέτηση υποθέτου ή τη διενέργεια υποκλυσµού ή έχουν περιστασιακά ή τυχαία ατυχήµατα 10. Έλεγχος ουροδόχου κύστεως 10: Ο ασθενής είναι σε θέση να ελέγχει την ουροδόχο κύστη τόσο κατά τη διάρκεια της ηµέρας όσο και τη νύχτα. Τραυµατισµένοι ασθενείς στο νωτιαίο µυελό που φέρουν κυστεοστοµία πρέπει να µπορούν να φορούν τον ουροσυλλέκτη χωρίς βοήθεια, να τον καθαρίζουν και να τον αδειάζουν και τελικά να µένουν καθαροί µέρα και νύχτα. 40

9 5: Ασθενείς µε περιστασιακά ατυχήµατα ή δε µπορούν να περιµένουν την πάνα κρεβατιού ή να φτάνουν στην ώρα τους στην τουαλέτα ή να χρειάζεται η βοήθεια από µία εξωτερική συσκευή. Score ίσο µε 0 δίνεται σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να κατορθώσει να επιτελέσει τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω. Το πλεονέκτηµα του BI score είναι η απλότητά του. Είναι χρήσιµη η αξιολόγηση της ανεξαρτησίας του ασθενούς πριν την προσπάθεια θεραπείας του, την πρόοδο της βαθµολογίας του κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και τη µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει η βαθµολογία αυτή. Επίσης, µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό από όλους όσους εργάζονται µε τον ασθενή, και µπορεί µε µεγάλη ακρίβεια και αµεσότητα ανάλογα µε το πώς µπορεί να ορισθεί αυτό σε σχέση µε τα ως άνω α- ναφερθέντα. Το συνολικό αποτέλεσµα δεν είναι τόσο σηµαντικό όσο οι επιµέρους βαθµολογίες, δεδοµένου ότι µπορούν να καταδείξουν το βαθµό ανεπάρκειας σε κάθε δραστηριότητα. Ο εξεταζόµενος µε BI score ίσο µε 100 σε ένα νοσοκοµείο χρονίων νόσων θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την εισαγωγή του, ώστε να καταδεικνύεται αν είναι αποδεδειγµένη η εισαγωγή αυτή. Σε απαλλαγµένους ασθενείς µε score ίσο µε 100, δεν κρίνεται απαραίτητη η απαίτηση περαιτέρω φυσιοθεραπείας, αλλά µπορούν να ωφεληθούν ακόµη περισσότερο από µία επίσκεψη ειδικών στο χώρο διαµονής του ασθενούς, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις στο χώρο, που θα µπορούσαν να τον ωφελήσουν παραπάνω. Η ενθάρρυνση του ασθενούς τόσο από την οικογένεια όσο και από το υπόλοιπο περιβάλλον του, είναι απαραίτητη, ώστε αυτός να διατηρεί τον κατά το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό ανεξαρτησίας του. Πρόσφατες εξελίξεις Γίνεται προσπάθεια για να δηµιουργηθεί ένας ποσοτικός δείκτης που θα συσχετίσει άµεσα την πρόγνωση µε τη θέση και τη βαρύτητα του κατάγµατος της σπονδυλικής στήλης από τους Anderson και συνεργάτες στις ΗΠΑ (2007) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Η σταθερότητα είναι ένας από τους θεµελιώδεις παράγοντες για τη διαχείριση των βλαβών της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Οι White και Panjabi όρισαν τη σταθερότητα ως την ικανότητα της σπονδυλικής στήλης κάτω από φυσιολογικά φορτία να διατηρήσει το βαθµό παρεκτόπισής της, ώστε να µην υπάρξει νέα ή επιπρόσθετη βλάβη, µεγάλη παραµόρφωση και πόνος που εξαντλεί την ικανότητα του ατόµου. Ο Louis έδωσε ένα παρόµοιο ορισµό: Αστάθεια είναι µία παθολογική διαδικασία που µπορεί να οδηγήσει σε παρεκτόπιση του σπονδύλου πέρα από τα συνήθη φυσιολογικά όρια. Παρότι οι συγκεκριµένοι ορισµοί είναι ευρέως αποδεκτοί, δεν υπάρχουν σαφή µέσα για να καθορίσουµε ακριβώς τη σταθερότητα, εξ όσων ήδη γνωρίζουµε. Η σταθερότητα είναι µία ποιοτική µεταβλητή (σταθερός ή ασταθής) στην πλειοψηφία των συστηµάτων που ξέρουµε. Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν βαθµίδες βλάβης που κυµαίνονται από φυσιολογική έως πλήρη απώλεια σύνδεσης µεταξύ όµορων τµηµάτων. Ένας ακριβής υπολογισµός της σταθερότητας και µία ακριβής εκτίµηση της νευρολογικής βλάβης είναι δύο σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση και τη θεραπεία αυτών των βλαβών. Σύµφωνα µε αυτά, δηµιουργήσαµε µία ποσοτική συνεχή κλίµακα την CSISS (Κλίµακα Βαρύτητας για Βλάβη της Αυχενικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης) για να υπολογίσουµε τη σταθερότητα. Πιστεύουµε ότι αυτή η ποσοτική βαθ- µολόγηση της σταθερότητας, όταν συνδυάζεται µε µία µορφολογική περιγραφή της βλάβης και νευρολογική εξέταση του ασθενούς, προσφέρει ικανοποιητικές πληροφορίες για να σταδιοποιήσουµε επαρκώς τη βλάβη ώστε να εκπληρωθούν τα κριτήρια που περιγράφηκαν από τον Mizra και τους συνεργάτες του. 41

10 Εικόνα 11: Οι ανατοµικές δοµές κάθε στήλης. Η πρόσθια στήλη περιλαµβάνει τον πρόσθιο και επιµήκη σύνδεσµο, το σπονδυλικό σώµα, το µεσοσπονδύλιο δίσκο, τις αγκιστρωτές αποφύσεις και την εγκάρσια απόφυση. Η οπίσθια στήλη περιλαµβάνει και υµενώδεις, τη σπονδυλική απόφυση, τον κίτρινο σύνδεσµο, το µεσοσπονδύλιο σύνδεσµο και τους αυχενικούς συνδέσµους. Η δεξιά και αριστερή στήλη περιλαµβάνει τους µίσχους, τις πλάγιες µάζες, τις έδρες των αρθρώσεων και τους θυλάκους. Οστικό Συνδεσµικό Εικόνα 12 Αναλογική κλίµακα: Κάθε στήλη βαθµολογείται µε βάση την εκτίµηση τόσο των οστικών όσο και των συνδεσµικών βλαβών. Μηδέν βαθµοί δίνονται σε µία στήλη χωρίς βλάβη, και πέντε βαθµοί στη βλάβη µεγίστης βαρύτητας που µπορεί να αντέξει µία στήλη. Εάν υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα βλάβης, χρησιµοποιείται η µέγιστη βαθµολογία για κάθε στήλη ώστε να καθορίσουµε την τελική βαθµολογία στάδιο. Η συνολική βαθµολογία για τη βαρύτητα της βλάβης είναι το άθροισµα των επιµέρους αναλογικών βαθµολογιών για τις τέσσερις στήλες, µε συνολικό εύρος από 0 20 βαθµούς. 42

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΚΩΣΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ 7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΟΙ ΣΠΟΝ ΥΛΟΙ 10 Τυπικοί σπόνδυλοι ενηλίκων 10 Χαρακτηριστικά των σπονδύλων 11 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού

Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 12η Τραυματισμοί Νωτιαίου Μυελού Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού

Διαβάστε περισσότερα

GR- SCIM III - Spinal Cord Independence Measure Έκδοση ΙΙΙ

GR- SCIM III - Spinal Cord Independence Measure Έκδοση ΙΙΙ GR- SCIM III - Spinal Cord Independence Measure Έκδοση ΙΙΙ Όνομα Επίθετο Ημερομηνία Αυτοεξυπηρέτηση 1. Σίτιση (κόψιμο τροφής, άνοιγμα δοχείων, σερβίρισμα υγρού, μεταφορά τροφής στο στόμα, κράτημα φλυτζανιού

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ασκήσεις για εύρος κινήσεων Κάμψη ισχίου και γόνατος: Ξαπλωμένος με τη πλάτη και τα πόδια τεντωμένα, τα δάκτυλα των ποδιών να βλέπουν κατά το ταβάνι και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας

Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Αντιμετώπιση συμπτωμάτων vs. Αποκατάσταση της αιτίας του πόνου και της δυσλειτουργίας Ο πατέρας της Οστεοπαθητικής Dr A. T. Still, διατύπωσε την άποψη στις αρχές του 20ου αιώνα ότι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικές δυνατότητες του ατόμου με τετραπληγία

Λειτουργικές δυνατότητες του ατόμου με τετραπληγία 2010-03-20 23:03:08 Εισαγωγή Η τετραπληγία ορίζεται διεθνώς αναφορικά με την ταξινόμηση των βλαβών του νωτιαίου μυελού (American Spinal Injury Association Impairment Scale, Asia IS) ως «διαταραχή ή απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής

Στέφανος Πατεράκης - Φυσικοθεραπευτής ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός : Είναι η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη κίνηση. Χρησιμοποιεί γνώσεις από τη μηχανική της φυσικής, την ανατομία και τη φυσιολογία. Η Βαρύτητα Έλκει όλα τα σώματα προς το έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη μέση σας

πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη μέση σας πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη μέση σας Αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ σπάνια αλλά πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας εάν τα αισθανθείτε Αισθάνεστε δυσφορία με τον πόνο στην μέση

Διαβάστε περισσότερα

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο;

Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; Κινήσεις της καθημερινής ζωής. Τις κάνουμε με το σωστό τρόπο; 20100208 15:29:00 Εκτός των κλασσικών ασκήσεων που προτείνονται για την πρόληψη και θεραπεία πολλών παθήσεων, πρέπει να περιλαμβάνεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 7η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα

Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα Χρήση Βοηθημάτων σε Ασθενείς με Οστεοαρθρίτιδα Οι διάφορες βοηθητικές συσκευές έχουν ως σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ασθενών με αρθρίτιδα. Είναι να δυνατό να χρησιμοποιηθούν διάφορες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας»

«Η Ζωή με Οσφυαλγία μη Ειδικής Αιτιολογίας» Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Ή ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Η θεραπευτική άσκηση μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό ή μαστεκτομή παίζει καθοριστικό ρόλο στην κινητικότητα και λειτουργικότητα του προσβεβλημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Κοινωνική Βοήθεια Αν και μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να βαδίζει με βακτηρίες ή Πι έχει ανάγκη βοήθειας στην καθημερινότητα με το μαγείρεμα, τα ψώνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ. Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες.

ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ. Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες. ANATOMIA ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Το τοίχωμα αυτό αποτελείται κυρίως από οστά (τους σπονδύλους, τις πλευρές και το στέρνο) και μύες. Είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1

Βασικές ασκήσεις. Άσκηση 1 Το πρόγραμμα ασκήσεων που ακλουθεί έχει δημιουργηθεί για να ανακτηθεί η κινητικότητα στην άρθρωση του ώμου και να βελτιωθεί η ελαστικότητα των μυών οι οποίοι την κινούν. Σε περίπτωση τραυματισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ EASY FIT 5 TRAINER ΟΡΓΑΝΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΤΡΕΙΝΕΡ, ΤΡΕΙΝΕΡ-1 Το σετ που έχετε αγοράσει περιλαµβάνει: 1 Easy Fit 5 Trainer 2 χειρολαβές 2 µπάλες αντίστασης επίπεδο εκγύµνασης 2: µεσαίο (πράσινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 7: Άνω άκρο - αγκώνας Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό-Ερευνητικό Ινστιτούτο Τραυματολογίας και Ορθοπεδική RR Vreden του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Ρωσία.

Επιστημονικό-Ερευνητικό Ινστιτούτο Τραυματολογίας και Ορθοπεδική RR Vreden του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Ρωσία. Επιστημονικό-Ερευνητικό Ινστιτούτο Τραυματολογίας και Ορθοπεδική RR Vreden του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Ρωσία. KINETRAC KNX-7000 ρομποτικό σύστημα συνδυασμένης εφαρμογής για ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α. Η μέλισσα είναι έντομο που: α. έχει σπονδυλική στήλη β. μπορεί να κολυμπάει γ. πετάει με τη βοήθεια μεμβρανωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα ΚΑΤΖ (Δείκτης λειτουργικού επιπέδου) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (ADL)

Κλίμακα ΚΑΤΖ (Δείκτης λειτουργικού επιπέδου) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (ADL) Κλίμακα ΚΑΤΖ (Δείκτης λειτουργικού επιπέδου) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (ADL) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις Μετά Απο την Αρθροπλαστική του Ισχίου

Προφυλάξεις Μετά Απο την Αρθροπλαστική του Ισχίου Προφυλάξεις Μετά Απο την Αρθροπλαστική του Ισχίου Προετοιμασία του Σπιτιού Διάφορες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν στο σπίτι προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή του ασθενή μετά την επέμβαση. Είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Α ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ Είναι το πιο ουραίο τμήμα του Κ.Ν.Σ. Εκτείνεται από τη βάση του κρανίου μέχρι τον 1 ο οσφυϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083

Ελλούλ Ιωάννης, Νευρολόγος, Λέκτορας Νευρολογίας. Τηλ. 2610999495, 2610992997, 6944746083 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Πρόγραµµα Λειτουργικής Νευροχειρουργικής Πανεπιστηµίου Πατρών Μαρκάκη Έλλη Ειδικ. Νευρολόγος Ελλούλ Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Εγκεφαλικής Παράλυσης Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ιωαννίνων, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων 1 2 Η Ιπποθεραπεία, είναι μία νευροφυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Πατήστε στο ανθρωπάκι, πάνω αριστερά στο παράθυρο και επιλέξτε «ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» - ΜΥΪΚΟ

1. Πατήστε στο ανθρωπάκι, πάνω αριστερά στο παράθυρο και επιλέξτε «ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» - ΜΥΪΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (1) ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ SOFTWARE: «Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου Σώµατος». Μπαίνουµε στο πρόγραµµα και επιλέγουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ/ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση 2009, (40):138-142 Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση Σ. Μπακατσή Ως δραστηριότητες καθημερινής ζωής ορίζονται όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε, η προσωπική αυτοφροντίδα (το

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Κλειστής Νοσηλείας Αποτελέσµατα 2016

Αποκατάσταση Κλειστής Νοσηλείας Αποτελέσµατα 2016 Αποκατάσταση Κλειστής Νοσηλείας Αποτελέσµατα 2016 www.euromedica-arogi.gr ΟΡΑΜΑ Καλύτερη Υγεία για Όλους Θέλουµε να ξεπερνούµε τις στατιστικές και τα προγνωστικά, εµπνέοντας δύναµη και ελπίδα. Να θέτουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΛΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΕΤΑΝΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 73 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΤΕΛΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΕΤΑΝΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 73 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΤΕΛΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΕΤΑΝΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 73 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Πλυτά, Αλ. Καραλή, Β. Καλογεράκης. Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Αποκατάσταση Λειτουργικότητα Διατήρηση της μυϊκής ισχύος, του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, έλεγχο του πόνου, thw ανεξαρτησία στις κινήσεις, με μακροπρόθεσμο σκοπό την επανένταξη στο κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Copyright Ιούνιος 2009, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Διεύθυνση Σώµατος Σαµαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Τµήµα Εκπαίδευσης 1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ για Πολίτες Εγχειρίδιο Εκπαιδευόµενου

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ . Σπονδυλική στήλη-περιγραφή οστών θωρακικού κλωβού και

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε Συνεργασία µε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

12ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε Συνεργασία µε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 12ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Β ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε Συνεργασία µε την ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 4 ΚΑΙ 5 Οκτωβρίου 2013 ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ Το παιδί µου «γέρνει», «στραβώνει» η πλάτη του, πάσχει από «σκολίωση», µια συνειρµική έκφραση που ακούγεται από τους γονείς των παιδιών, λόγω σχολείου, κακού θρανίου κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Diane M. Rowles, Νοσηλεύτρια στο Rehabilitation Institute of Chicago Απόδοση: Αλέξανδρος Γεωργουλής

Γράφει: Diane M. Rowles, Νοσηλεύτρια στο Rehabilitation Institute of Chicago Απόδοση: Αλέξανδρος Γεωργουλής Γράφει: Diane M. Rowles, Νοσηλεύτρια στο Rehabilitation Institute of Chicago Απόδοση: Αλέξανδρος Γεωργουλής Στις γυναίκες, τα κέντρα του νωτιαίου μυελού μεταξύ Θ11 * και Ο2 * ευθύνονται για τη νεύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία)

Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία Δυσλειτουργία στην ένωση του κρανίου με τον κορμό στο νεογέννητο μωρό (Ατλαντό-Ινιακή Δυσλειτουργία) Τα νεογέννητα μωρά διαφέρουν από τους ενήλικες, ή ακόμα από τα μεγαλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Οι περισσότεροι όγκοι όπως προαναφέθηκε είναι μεταστατικής αιτιολογίας. Οι στόχοι της θεραπείας εδώ είναι κυρίως η στήριξη, η ανακούφιση απο τον πόνο και η αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ.

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Σ.Σ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Η κλινική εκδήλωση της δισκοκήλης μπορεί να είναι οξεία (ιστορικό τραυματισμού, τροχαίου ατυχήματος, μετά ανύψωση ή και έλξη βαρέων αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome)

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Η τενοντίτιδα ώμου ή τενοντίτιδα υπερακανθίου (σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ:6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ:6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε ΣΤΟΧΟΙ: ΕΝΟΤΗΤΑ:6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: 1. Περιγράφει τη µέθοδο παράθεσης µε το γαλλικό και µε τον οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός

Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Γράφει: Νικόλαος Σεκούρης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός Η κήλη του δίσκου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πόνο στην μέση. Συχνά η κήλη μπορεί να πιέζει κάποιες νευρικές ρίζες και να προκαλεί πόνο και στα άκρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η Καρδιακή Ανεπάρκεια(ΚΑ) είναι ένα πολύπλοκο, προοδευτικά εξελισσόμενο σύνδρομο κλινικών, αιμοδυναμικών και νευροορμονικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή (-τριας) ΑΜ.. Εξάμηνο.. Απουσίες.. Α. Θέματα ασφάλειας * Νοσοκομείο /Κλινική /Ίδρυμα. Επάρκεια γνώσεων σχετικά με τον ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΡΑΛΓΙΩΝ

ΣΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΡΑΛΓΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΣΑΡΑΛΓΙΩΝ Η μεταταρσαλγία είναι ο πόνος στις κεφαλές των μεταταρσίων οστών και μπορεί να οφείλεται σε πολλές παθολογικές καταστάσεις με διαφορετική αιτιολογία και αντιμετώπιση. Η μεταταρσαλγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 8: Άνω άκρο - καρπός Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 8η Διάλεξη: «Άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ιαφάνεια 4 Ας θυµηθούµε τι είναι η ροπή. Στο σχήµα έχουµε µια ράβδο, η οποία µπορεί να περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης Ενότητα 3: Τεστ ισορροπίας Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών Δυστονία Δυστονία Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών προκαλώντας ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες ή στροφικές κινήσεις του προσβεβλημένου τμήματος του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κωδ: ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD.

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα