Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ"

Transcript

1 Γραμματική Λατινικών ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 2013

2 Αφιερωμένο στην δασκάλα μου του τμήματος Φιλολογίας Πατρών, Όλγα Βαρτζιώτη. Γραμματική Λατινικών 1

3 Ουσιαστικά Επίθετα Αριθμητικά Αντωνυμίες Ρήματα Γραμματική Λατινικών 2

4 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -a ΓΕΝ -ae ΔΟΤ -ae ΑΙΤ -am ΚΛΗΤ -a ΑΦ -a ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -ae ΓΕΝ - arum ΔΟΤ -is ΑΙΤ -as ΚΛΗΤ -ae ΑΦ -is ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-a (θεά) fili-a (κόρη) famili-a(οικογένεια) ΓΕΝ de-ae fili-ae famili-ae / famili-as ΔΟΤ de-ae fili-ae famili-ae ΑΙΤ de-am fili-am famili-am ΚΛΗΤ de-a fili-a famili-a ΑΦ de-a fili-a famili-a ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-ae fili-ae famili-ae ΓΕΝ de-arum fili-arum famili-arum ΔΟΤ de-is / deabuabus fili-is / fili- famili-is ΑΙΤ de-as fili-as famili-as ΚΛΗΤ de-ae fili-ae famili-ae ΑΦ de-is / deabus fili-is / filiabus famili-is Γραμματική Λατινικών 3

5 ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Nymph-a / Nymph-e (Νύμφη) Aene-as (Αινείας) Pers-a / Perses(Πέρσης) ΓΕΝ Nymph-ae / Nymph-es Aene-ae Pers-ae ΔΟΤ Nymph-ae Aene-ae Pers-ae ΑΙΤ Nymph-am / Nymph-en Aene-am / Aene-an Pers-am / Pers-en ΚΛΗΤ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e ΑΦ Nymph-a / Nymph-e Aene-a Pers-a / Pers-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Nymph-ae Cassiope(Κασσιόπη) ΓΕΝ Nymph-arum Cassiop-es ΔΟΤ Nymph-is Cassiop-ae ΑΙΤ Nymph-as Cassiop-en ΚΛΗΤ Nymph-ae Cassiop-e ΑΦ Nymph-is Cassiop-e ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Andromed-a / Andromede(Ανδρομέδα) Anchis-es(Αγχίσης) ΓΕΝ Andromed-ae / Andromed-es Anchis-ae ΔΟΤ Andromed-ae Anchis-ae ΑΙΤ Andromed-am/ Andromed-an / Anchis-am / Andromed-en Anchis-en ΚΛΗΤ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a / Anchise ΑΦ Andromed-a / Andromed-e Anchis-a ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΛΙΣΗ Αρσενικό- θυληκό Αρσενικό Ουδέτερο ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -us dominus(κύριος) er- puer(παιδί) -um don-um(δώρο) ΓΕΝ -i domin-i (e)r-i puer-i -i don-i ΔΟΤ -o domin-o (e)r-o puer-o -o don-o ΑΙΤ -um domin-um (e)r-um puer-um -um don-um ΚΛΗΤ -e domin-e er- Puer -um don-um ΑΦ -o domin-o (e)r-o puer-o -o don-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -i domin-i (e)r-i puer-i -a don-a Γραμματική Λατινικών 4

6 ΓΕΝ - domin-orum (e)rorum puer-orum -orum don-orum orum ΔΟΤ -is domin-is (e)r-is puer-is -is don-is ΑΙΤ -os domin-os (e)r-os puer-os -a don-a ΚΛΗΤ -i domin-i (e)r-i puer-i -a don-a ΑΦ -is domin-is (e)r-is puer-is -is don-is ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-us (θεός) socius(σύντροφος) filius(γιός) Vergili-us officium(αξίωμα) ΓΕΝ de-i soci-i / soc-i fili-i / fili Vergili-i / offici-i / offici Vergili ΔΟΤ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o ΑΙΤ de-um soci-um fili-um Vergili-um offici-um ΚΛΗΤ de-us / dive soci-e fili-e Vergili offici-um / fil-i ΑΦ de-o soci-o fili-o Vergili-o offici-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a ΓΕΝ de-orum / deum soci-orum fili-orum offici-orum ΔΟΤ de-is / di-is soci-is fili-is offici-is / dis ΑΙΤ de-os soci-os fili-os offici-a ΚΛΗΤ de-i / di-i / di soci-i fili-i offici-a ΑΦ de-is / di-is soci-is fili-is offici-is / dis ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Perseus(Περσέας) Cephe-us (Κηφέας) ΓΕΝ Perse-i / Perse-os Cephe-i / Cephe-os ΔΟΤ Perse-o Cephe-o ΑΙΤ Perse-um / Persea Cephe-um / Cephe-a ΚΛΗΤ Perse-u Cephe-u ΑΦ Perse-o Cephe-o Γραμματική Λατινικών 5

7 ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ A) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε ένα σύμφωνο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΥΛΗΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -s ή rex - Nomen - ΓΕΝ -is reg-is -is nomin-is ΔΟΤ -i reg-i -i nomin-i ΑΙΤ -em reg-em - Nomen ΚΛΗΤ -s ή Rex - Nomen - ΑΦ -e reg-e -e nomin-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -es reg-es -a nomin-a ΓΕΝ -um reg-um -um nomin-um ΔΟΤ - reg-ibus - nomin-ibus ibus ibus ΑΙΤ -es reg-es -a nomin-a ΚΛΗΤ -es reg-es -a nomin-a ΑΦ - ibus reg-ibus - ibus nomin-ibus Β) α) Φωνηεντόληκτα (ισοσύλλαβα) αρσενικά και θηλυκά β) Συμφωνόληκτα (ανισοσύλλαβα) και των τριών γενών που το θέμα τους λήγει σε δύο ή περισσότερα σύμφωνα ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΥΛΗΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -s ή - - ΓΕΝ -is -is ΔΟΤ -i -i ΑΙΤ -em - ΚΛΗΤ -s ή - - ΑΦ -e -e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γραμματική Λατινικών 6

8 ΟΝ -es -a ΓΕΝ -ium -ium ΔΟΤ -ibus -ibus ΑΙΤ -es και -a is ΚΛΗΤ -es -a ΑΦ -ibus -ibus Γ) ουδέτερα που λήγουν σε -al (-alis), -ar (-aris), -e (-is) ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ - animal(ζώο) ΓΕΝ -is animal-is ΔΟΤ -i animal-i ΑΙΤ - Animal ΚΛΗΤ - Animal ΑΦ -i animal-i ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -ia animal-ia ΓΕΝ - animal-ium ium ΔΟΤ - animal-ibus ibus ΑΙΤ -ia animal-ia ΚΛΗΤ -ia animal-ia ΑΦ - ibus animal-ibus Γραμματική Λατινικών 7

9 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ α) Γενική pater, patris (ΑΡΣ)= πατέρας πληθυντικού mater, matris (ΘΗΛ)= μητέρα frater, fratris (ΑΡΣ)= αδελφός -um (αντί - ium) canis, canis = σκύλος iuvenis,iuvenis (ΑΡΣ) =νέος suboles, subolis (ΑΡΣ)=απόγονοι senex, senis (ΑΡΣ)= γέροντας sedes, sedis (ΘΗΛ)= κάθισμα β) Γενική dos, dotis (ΘΗΛ) =προίκα πληθυντικού Samnis, Samnitis (ΑΡΣ)=Σαμνίτης penates (ΑΡΣ)= πατρογονικοί θεοί -ium (αντί - um) γ) Γενική laus, laudis (ΘΗΛ)= έπαινος πληθυντικού virtus, virtutis (ΘΗΛ)= αρετή mensis, mensis (ΑΡΣ)= μήνας -ium και caedes, caedis (ΘΗΛ)= σφαγή um clades, cladis (ΘΗΛ)=καταστροφή aetas, aetatis (ΘΗΛ)= ηλικία aequitas, aequitatis (ΘΗΛ)=ισότητα civitas, civitatis (ΘΗΛ)=πολιτεία dignitas, dignitatis (ΘΗΛ)=κύρος honestas, honestatis (ΘΗΛ)=τιμή frugalitas, frugalitatis (ΘΗΛ)=ολιγάρκεια vetustas, vetustatis(θηλ)=αρχαιότητα utilitas, utilitatis (ΘΗΛ)=χρησιμότητα locuples, locupletis (ΑΡΣ)=πλούσιος adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός ius, iuris (ΟΥΔ)= το δίκαιο δ) Αιτιατική turris, turris (ΘΗΛ)= πύργος ενικού - Tiberis, Tiberis (ΑΡΣ)= Τίβερης im (αντί - Neapolis, Neapolis (ΘΗΛ)=Νεάπολη em) και αφαιρετική vis (ΘΗΛ)= η δύναμη ενικού -i (αντί -e) δ) rete, retis (ΟΥΔ)= δίχτυ Αφαιρετική civis, civis (ΑΡΣ)= πολίτης ενικού navis, navis (ΘΗΛ)= πλοίο avis, avis (ΘΗΛ)= πουλί -i και e Patrum matrum fratrum Canum iuvenum subolum Senum sedum (sedium) Dotium Samnitium penatium laud(i)um virtut(i)um mens(i)um caed(i)um clad(i)um aetat(i)um aequitat(i)um civitat(i)um dignitat(i)um honestat(i)um frugalitat(i)um vetustat(i)um utilitat(i)um locuplet(i)um adulescent(i)um iur(i)um turrim, turri Tiberim, Tiberi Neapolim, Neapoli vim, vi rete και reti cive και civi nave και navi ave και avi unguis, unguis (ΑΡΣ)= νύχι ungue και ungui locuples, locupletis (ΑΡΣ)=πλούσιος locuplete και locupleti adulescens, adulescentis (ΑΡΣ)= νεαρός adulescente και -i Γραμματική Λατινικών 8

10 ΑΝΩΜΑΛΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ senex (αρς, bos (αρσ. ή θηλ., βόδι) caro (θηλ, κρέας) γέροντας) vis (θηλ, δύναμη) ΟΝ Bos caro Senex Vis ΓΕΝ bov-is carn-is sen-is - ΔΟΤ bov-i carn-i sen-i - ΑΙΤ bov-em carn-em sen-em Vim ΚΛΗΤ Bos caro Senex - ΑΦ bov-e carn-e sen-e Vi ΟΝ bov-es carn-es sen-es Vires ΓΕΝ bov-um και boum carn-ium sen-um Virium ΔΟΤ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus Viribus ΑΙΤ bov-es carn-es και carnis sen-es vires και viris ΚΛΗΤ bov-es carn-es sen-es Vires ΑΦ bobus και bubus carn-ibus sen-ibus Viribus ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Dido (Διδώ) Geryon / Geryon-es(Γηρυόνης) ΓΕΝ Didon-is / Did-us Geryonis / Geryon-ae ΔΟΤ Didon-i / Did-o Geryoni / Geryon-ae ΑΙΤ Didon-em / Did-o Geryonem / Geryonen ΚΛΗΤ Dido Geryon / Geryon-e ΑΦ Didon-e Geryone ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Hercules(Ηρακλής) Plato / Platon (Πλάτων) ΓΕΝ Hercul-is / Platon-is Hercul-i ΔΟΤ Hercul-i Platon-i ΑΙΤ Hercul-em / Platon-em / Platon-a Hercul-en ΚΛΗΤ Hercul-e / Hercl-e Plato / Platon ΑΦ Hercul-e Platon-e Γραμματική Λατινικών 9

11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΘΥΛΗΚΟ ΟΝ -us -u ΓΕΝ -us -us ΔΟΤ -ui -u ΑΙΤ -um -u ΚΛΗΤ -us -u ΑΦ -u -u ΟΝ -us -ua ΓΕΝ - -uum uum ΔΟΤ -ibus -ibus ΑΙΤ -us -ua ΚΛΗΤ -us -ua ΑΦ -ibus -ibus ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ dom-us (οίκος) dom-us / domi dom-ui dom-um dom-us dom-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ dom-us dom-uum / domorum dom-ibus dom-os dom-us dom-ibus Γραμματική Λατινικών 10

12 ΠΕΜΠΤΗ ΚΛΙΣΗ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -es ΓΕΝ -ei ΔΟΤ -ei ΑΙΤ -em ΚΛΗΤ -es ΑΦ -e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ -es ΓΕΝ -erum ΔΟΤ -ebus ΑΙΤ -es ΚΛΗΤ -es ΑΦ -ebus ΓΕΝΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΕΝΗ o o caelum, -i (ΟΥΔ, β, ουρανός), πληθ. : caeli, -orum (ΑΡΣ, β ) locus, -i (AΡΣ, β, τόπος), πληθ. loca, -orum (ΟΥΔ, τόποι) και loci, orum (ΑΡΣ) o ficus, -i (ΘΗΛ, β, συκιά, από τη δ κλ.όσες πτώσεις λήγουν σε -us και -u ) o elephas, antis (ΑΡΣ, γ, ελέφαντας) και elephantus, - i (β ) o plebs, -bis (ΘΗΛ, γ, λαός, πληβείοι) και plebes, -ei (ε ) o luxuria, -ae (ΘΗΛ, α, τρυφή) και luxuries, -ei (ε ) o materia, -ae (ΘΗΛ, α, ύλη) και materies, -ei (ε ) o domus, -us (ΑΡΣ, δ, οίκος, αλλά και πτώσεις από τη β ) o vesper, -i (ΑΡΣ, β, εσπέρα και από γ κλ.γεν.και αφ.εν.) και vespera, -ae (ΘΗΛ, α ) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ o Τα κύρια ονόματα, όπως : Cicero, Catilina, Antonius o Τα ονόματα αφηρημένων εννοιών, όπως : iustitia (δικαιοσύνη), senecta (γηρατειά) o plebs (λαός, πληβείοι) Γραμματική Λατινικών 11

13 o Τα ονόματα ύλης όπως: aurum (χρυσός) o Τα ονόματα φυσικών σωμάτων ή φαινομένων, όπως : luna (σελήνη), vesper (εσπέρα) ΔΕΝ ΕΝΙΚΟ ΕΧΟΥΝ o o o o o o o o o o o o Τα ονόματα λαών (έχουν ενικό σαν επίθετα), όπως : Galli, Romani. Τα ονόματα οροσειρών Τα ονόματα κάποιων πόλεων arma, -orum (ΟΥΔ, β, όπλα) divitiae, -arum (ΘΗΛ, α, πλούτος) moenia, -ium (ΟΥΔ, γ, τείχη) tenebrae, -arum (ΘΗΛ, α, σκοτάδι) insidiae, -arum (ΘΗΛ, α, ενέδρα) liberi, -orum (ΑΡΣ, β, τέκνα) fores, -ium (ΘΗΛ, γ, πόρτα δίφυλλη) (σπάνιος ο ενικός foris, -is) hiberna, -orum (ΟΥΔ, β, χειμερινό στρατόπεδο) penates, -ium (ΑΡΣ, γ, πατρογονικοί θεοί) ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕ o auxilium, -ii/ -i (ΟΥΔ, β, βοήθεια) auxilia, - orum(επικουρικό στράτευμα) o castrum, -i (ΟΥΔ, β,φρούριο) castra, - orum (στρατόπεδο) o copia, -ae (ΘΗΛ, α, αφθονία) copiae, - arum(στρατεύματα) o littera, -ae (ΘΗΛ, α, γράμμα του αλφαβήτου) litterae, - arum (επιστολή, λογοτεχνία) o opera, -ae (ΘΗΛ, α, κόπος) operae, -arum (εργάτες) o (ops), opis (ΘΗΛ, γ, βοήθεια) opes, opium (δυνάμεις) o finis, -is (ΘΗΛ, γ, όριο, τέλος) fines, ium (σύνορα) o pars, -rtis (ΘΗΛ, γ, μέρος) partes, -ium (πολιτικό κόμμα) o supplicium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,τιμωρία) supplicia, - orum(λατρεία) o pugillaris, -is (ΘΗΛ, γ, πλίθρα) pugillares, -ium (πλάκες αλειμμένες με κερί) o cera, -ae (ΘΗΛ, α, κερί) cerae, -arum (πλάκες αλειμμένες με κερί) o stipendium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,μισθός) stipendia, - orum(στρατιωτική θητεία) o exilium, -ii / -i (ΟΥΔ, β,εξορία) exilia, - orum (εξόριστοι) o mos, moris (ΑΡΣ, γ, συνήθεια, έθιμο) mores, -um (ήθη, θεσμοί) o carcer, -eris (ΑΡΣ, γ, φυλακή) carceres, -um (βαλβίδα) o frumentum, -i (ΟΥΔ, β,δημητριακά) frumenta, - Γραμματική Λατινικών 12

14 o orum(γεννήματα) murus, -i (ΑΡΣ,β, ο τοίχος) mura, -orum (τα τείχη) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΩΣΕΙΣ o iussu /iniussu / natu ανήκουν σε ουσιαστικά δ κλίσης χωρίς άλλες πτώσεις. o Το όνομα opis (ΘΗΛ, γ, βοήθεια) δεν έχει ονομαστική και κλητική ενικού. o Το όνομα vis (ΘΗΛ, δύναμη). o Τα ονόματα της ε κλίσης εκτός των dies (ΑΡΣ, ημέρα) και res (ΘΗΛ, πράγμα) Γραμματική Λατινικών 13

15 ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΣΗΣ τρικατάληκτα σε us, -a, -um ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ us a um ΓΕΝ i ae i ΔΟΤ o ae o ΑΙΤ um am um ΚΛΗΤ e a um ΑΦ o a o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ i ae a ΓΕΝ orum arum orum ΔΟΤ is is is ΑΙΤ os as a ΚΛΗΤ i ae a ΑΦ is is is ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ σε er, -era, - ΣΥΓΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ erum σε -er, -ra, -rum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ liber liber-a liberum Pulcher pulchr-a pulchr-um ΓΕΝ liber-i liber-ae liber-i pulchr-i pulchr-ae pulchr-i ΔΟΤ liber-o liber-ae liber-o pulchr-o pulchr-ae pulchr-o ΑΙΤ liber-um liber-am liberuam pulchr-um pulchr- pulchr-um ΚΛΗΤ Liber liber-a liberum Pulcher pulchr-a pulchr-um ΑΦ liber-o liber-a liber-o pulchr-o pulchr-a pulchr-o ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a ΓΕΝ liber-orum liberarum liberorum pulchr-orum pulchrarum pulchrorum ΔΟΤ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is ΑΙΤ liber-os liber-as liber-a pulchr-os pulchr-as pulchr-a ΚΛΗΤ liber-i liber-ae liber-a pulchr-i pulchr-ae pulchr-a ΑΦ liber-is liber-is liber-is pulchr-is pulchr-is pulchr-is Γραμματική Λατινικών 14

16 ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ er, -eris, -ere ΤΡΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ er, -ris, -re ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ celer celer-is celer-e Alacer alacr-is alacr-e ΓΕΝ celer-is celer-is celer-is alacr-is alacr-is alacr-is ΔΟΤ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i ΑΙΤ celer-em celer-em celer-e alacr-em alacrem alacr-e ΚΛΗΤ Celer celer-is celer-e Alacer alacr-is alacr-e ΑΦ celer-i celer-i celer-i alacr-i alacr-i alacr-i ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΓΕΝ celer-ium, - celer-ium, - celer-ium, - alacr-ium alacriuium alacr- um* um * um * ΔΟΤ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacribus alacribus ΑΙΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΚΛΗΤ celer-es celer-es celer-ia alacr-es alacr-es alacr-ia ΑΦ celer-ibus celer-ibus celer-ibus alacr-ibus alacribus alacribus ΔΙΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ΣΕ -x, -e, -r, -us, -es, -ns, -l, -ps, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΕ -ior, -ior, -ius -is, -is, -e -rs ΑΡΣ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΘΗΛ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ omnis(πας) omn-e ingens(πελώριος) ingens altior(ψηλότερος) alt-ius ΓΕΝ omn-is omn-is ingent-is ingent-is altior-is altior-is ΔΟΤ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-i altior-i ΑΙΤ omn-em omn-e ingent-em ingens altior-em alt-ius ΚΛΗΤ omn-is omn-e Ingens ingens altior alt-ius ΑΦ omn-i omn-i ingent-i ingent-i altior-e altior-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a ΓΕΝ omn-ium omnium ingent-ium ingentium altior-um altiorum ΔΟΤ omn-ibus omnibus ingent-ibus ingentibus altior-ibus altioribus ΑΙΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a ΚΛΗΤ omn-es omn-ia ingent-es ingent-ia altior-es altior-a Γραμματική Λατινικών 15

17 ingent-ibus altior-ibus ΑΦ omn-ibus omnibus ingentibus altioribus Γραμματική Λατινικών 16

18 ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Για το σχηματισμό των παραθετικών απαραίτητη είναι η γνώση του θέματος του επιθέτου, το οποίο βρίσκουμε από τη γενική ενικού αφαιρωντας την κατάληξη. π.χ. felix, felic-is ΘΕΜΑ = felic- Δεν σχηματίζουν παραθετικά όσα επίθετα δηλώνουν : o ύλη o τόπο ή χρόνο o μέτρο o συγγένεια ή καταγωγή o μια έννοια απόλυτη ή έχουν άρνηση Ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου multus σχηματίζει ενικό αριθμό μόνο στο ουδέτερο γένος : plus. Ο πληθυντικός σχηματίζεται και στα τρία γένη : plures, plures, plura. Τον υπερθετικό όμως σχηματίζει πλήρη και στα τρία γένη : plurimus, -a, -um Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων κλίνεται κατά την γ κλίση. Διαφέρουν από των επιθέτων θετικού βαθμού οι εξής καταλήξεις : o o o αφαιρετική ενικού : -e (αντί-i) γενική πληθυντικού : -um (αντί -ium) ονομαστική, αιτιατική και κλητική του ουδετέρου : -a (αντί -ia) Όμως, η γεν.πληθυντικού των plures, -es, -a και complures, -es, - a είναι plurium και complurium. Ο υπερθετικός βαθμός κλίνεται κανονικά όπως τα δευτερόκλιτα επίθετα. Γραμματική Λατινικών 17

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡ. : θέμα + -ior, -ior, ΥΠΕΡΘ. : θέμα+-issimus, a, um ius clarus, -a, -um clar-ior, -ior, -ius clarissimus, -a, -um amabilis, -is, -e amabil-ior, -ior, -ius amabilissimus, -a, -um felix felic-ior, -ior, -ius felicissimus, -a, -um impudens impudent-ior, -ior, -ius impudentissimus, -a, -um Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε rrimus όλα τα επίθετα που λήγουν σε er και το maturus pulcher, -ra, -rum pulchrior, -ior, -ius pulcherrimus, -a, -um miser, -era, -erum miserior, -ior, -ius miserrimus, -a, -um celer, celer-is, celer-e celerior, -ior, -ius celerrimus, -a, -um acer, acris, acre acrior, -ior, -ius acerrimus, -a, -um maturus, -a, -um maturior, -ior, -ius maturissimus και maturrimus,- a,-um Σχηματίζουν τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε llimus (facilis, difficilis, humilis, gracilis, similis, dissimilis) facilis, -is, -e facilior, -ior, -ius facillimus, -a, -um similis, -is, -e similior, -ior, -ius simillimus, -a, -um Σχηματίζουν τον ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ σε entior και τον ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ σε entissimus τα επίθετα που λήγουν σε -dicus,-volus,-ficus και το νalidus magnificus, -a, -um magnificentior, -ior, -ius magnificentissimus, -a, -um validus, -a, -um validior και valentior, -ior, - validissimus και ius valentissimus,-a,-um ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ bonus, -a, -um melior, -ior, -ius optimus, -a, -um magnus, -a, -um maior, -ior, -ius maximus, -a, -um parvus, -a, -um minor, -ior, -ius minimus, -a, -um multus, -a, -um -, -, plus (μόνο στο ουδέτερο) plurimus, -a, -um multi,-ae,-a plures, -es, -a plurimi,-ae,-a ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ ( δεν έχουν θετικό ) (intra) (εντός) interior, -ior, -ius intimus, -a, -um (prae) (προ, εμπρός) prior, -ior, -ius primus, -a, -um (prope) (κοντά) propior, -ior, -ius proximus, -a, -um (ultra) (πέρα) ulterior, -ior, -ius ultimus, -a, -um ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ novus, -a, -um recentior, -ior,-ius (< recens ) novissimus, -a, -um sacer, sacra, sacrum sanctior, -ior, -ius (<sanctus) sacerrimus, -a, -um ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ alacer, alacris, alacre alacrior, -ior, -ius - iuvenis Iunior - ingens ingentior, -ior, -ius - senex senior - adulescens adulescentior - debilis, -is, -e debilior, -ior, -ius - memorabilis,-is, -e memorabilior, -ior, -ius - Γραμματική Λατινικών 18

20 ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΥΠΕΡΘΕΤIΚΟ exterus, -a, -um exterior, -ior, -ius extremus και extimus, -a, -um superus, -a, -um superior, -ior, -ius supremus και summus, -a, -um posterus, -a, -um posterior, -ior, -ius postremus και postumus, -a, - um ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ Ο σχηματισμός των τριών βαθμών των επιρρημάτων γίνεται ως εξής : Σχηματισμός επιρρήματος θετικού βαθμού : από επίθετo β κλίσης : θέμα επιθέτου + -e από επίθετo γ κλίσης : θέμα επιθέτου +-iter από επίθετo γ κλίσης σε ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) : θέμα επιθέτου + -er Σχηματισμός επιρρήματος συγκριτικού βαθμού : θέμα επιθέτου +-ius (=συγκριτικός βαθμός ουδετέρου στην ονομαστική ενικού) Σχηματισμός επιρρήματος υπερθετικού βαθμού : θέμα υπερθετικού βαθμού επιθέτου με κατάληξη e Στην παραγωγή επιρρήματος θετικού βαθμού από επίθετo γ κλίσης σε ens (-entis), -ans (-antis), -ers (-ertis) η κατάληξη είναι er. ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ clarus clar-e clar-ius clarissim-e miser miser-e miser-ius miserrim-e pulcher pulchr-e pulchr-ius pulcherrim-e gravis grav-iter grav-ius gravissim-e felix felic-iter felic-ius felicissim-e celer celer-iter celer-ius celerrim-e prudens prudent-er prudent-ius prudentissim-e Γραμματική Λατινικών 19

21 ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ bonus bene melius optime multus multum multo plus plurimum facilis facile facilius facillime durus dure duriter durius durissime non multum minus minime paulum (magnus) magnopere magis maxime prope propius proxime Supra superius summe ultra ulterius ultime prae prius primum primo post posterius postremopostumo/ -um diu diutius diutissime saepe saepius saepissime satis satius - ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΕ ior, -ior, plures και plus -ius ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΘΗΛΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ altior alt-ius - Plus ΓΕΝ altior-is altior-is - plur-is ΔΟΤ altior-i altior-i - plur-i ΑΙΤ altior-em alt-ius - Plus ΚΛΗΤ Altior alt-ius - Plus ΑΦ altior-e altior-e - plur-e ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ altior-es altior-a plur-es plur-a ΓΕΝ altior-um altior-um plur-ium plur-ium ΔΟΤ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus ΑΙΤ altior-es altior-a plur-es plur-a ΚΛΗΤ altior-es altior-a plur-es plur-a ΑΦ altior-ibus altior-ibus plur-ibus plur-ibus Γραμματική Λατινικών 20

22 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΛΥΤ ΤΑΚΤΙΚ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ Α Α 1. I ūnus, ūna, ūnum prīmus, πρ ώτος singulī, ο καθένας χωριστά semel, άπα ξ 2. II duo, duae, secundus bīnī, ανά δύο bis duo 3. III trēs, tria tertius ternī (trīnī) ter 4. IV Quattuor quārtus quaternī quater 5. V Quīnque quīntus quīnī quīnquiēs 6. VI Sex sextus sēnī sexiēs 7. VII Septem septimus septēnī septiēs 8. VIII Octō octāvus octōnī octiēs 9. IX Novem nōnus novēnī noviēs 10. X Decem decimus dēnī deciēs 11. XI Ūndecim ūndecimu ūndēnī ūndeciēs s 12. XII duodecim duodecim duodēnī duodeciēs us 13. XIII Tredecim tertius ternī denī terdeciēs decimus 14. XIV Quattuorde cim quārtus decimus quaternī denī quaterdeciē s 15. XV quīndecim quīntus decimus quīnī dēnī quīnquiēs deciēs 16. XVI sēdecim, sexdecim sextus decimus sēnī dēnī sexiēs deciēs 17. XVII septendeci m septimus decimus septēnī dēnī septiēs deciēs 18. XVIII duodēvīgint ī duodēvīcē simus duodēvīcēnī octiēs deciēs 19. XIX ūndēvīgintī ūndēvīcēsi mus ūndēvīcēnī noviēs deciēs 20. XX vīgintī vīcēsimus vīcēnī vīciēs 21. XXI vīgintī vīcēsimus vīcēnī singulī, vīciēs ūnus, prīmus, singulī et vīcēni semel ūnus et ūnus et vīgintī vīcēsimus 22. XXII vīgintī duo, vīcēsimus vīcēnī bīnī, vīciēs bis duo et secundus, bīnī et vīcēnī vīgintī alter et vīcēsimus Γραμματική Λατινικών 21

23 30. XXX trīgintā trīcēsimus trīcēnī triciēs 40. XL quadrāgintā quadrāgēs quadrāgēnī quadrāgiēs imus 50. L quīnquāgint ā quīnquāgē simus quinquāgēnī quīnquāgiē s 60. LX sexāgintā sexāgēsim sexāgēnī sexāgiēs us 70. LXX septuāgintā septuāgēsi septuāgēnī septuāgiēs mus 80. LXXX octōgintā octōgēsim octōgēnī octōgiēs us 90. XC nōnāgintā nōnāgēsi nōnāgēnī nōnāgiēs mus 100. C centum centēsimu centēnī centiēs s 101. C1 centum centēsimu centēnī singulī, centiēs ūnus, s prīmus, centēnī et singulī semel centum et centēsimu ūnus s et prīmus 200. CC ducentī, - ducentēsi ducēnī ducentiēs ae, -a mus 300. CCC trecentī trecentēsi trecēnī trecentiēs mus 400. CD quadringent ī quadringe ntēsimus quadringēnī quadringent iēs 500. D quīngentī quīngentē quīngēnī quīngentiēs simus 600. DC sescentī sescentēsi sescēnī sescentiēs mus 700. DCC septingentī septingent ēsimus septingēnī septingenti ēs 800. DCCC octingentī octingentē simus octingēnī octingentiē s 900. DCCCC nōngentī nōngentēs nōngēnī nōngentiēs imus 1,000. M mīlle mīllēsimu singula mīlia mīliēs s 2,000. MM duo mīlia bis bīna mīlia bis mīliēs mīllēsimu s 100,00 0. CCCI ) ) ) centum mīlia centiēs mīllēsimu centēna mīlia centiēs mīliēs Γραμματική Λατινικών 22

24 1,000,0 00. CCCCI)) ) ) deciēs centēna mīlia s deciēs centiēs mīllēsimu s deciēs mīlia centēna deciēs centiēs mīliēs ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 1. Τα αριθμητικά unus (ένας), duo (δύο), tres (τρεις) mille (χίλια) κλίνονται ως εξής : ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ον Unus una unum mille γεν unius unius unius mille δοτ Uni uni uni mille αιτ unum unam unum mille Κλ mille Αφ Uno una uno mille ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ -ΘΗΛ ΟΥΔ ον Uni unae una duo duae duo tres tria mil(l)ia γεν unorum unarum unorum duorum duarum duorum trium trium milium δοτ Unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibu s αιτ Unos unas una duos, duas duo tres tria milia duo (tris) κλ milia αφ Unis unis unis duobus duabus duobus tribus tribus milibu s To mille είναι άκλιτο στον ενικό και σημαίνει χίλια. Στον πληθυντικό κλίνεται όπως το tres και σημαίνει χιλιάδες. Γραμματική Λατινικών 23

25 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ ego, tu, (ἐγώ, σύ, -) egomet, tute, - (ἔγωγε, σύγε, -) α πρόσωπο β πρόσωπο γ α πρόσωπο β γ πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Ego tu (hic, ille, egomet tute (hic, ille, is) is) ΓΕΝ mei tui sui meimet tuimet Suimet ΔΟΤ mihi tibi sibi mihimet tibimet Sibimet ΑΙΤ Me te se memet, meme temet, tete semet, sese ΚΛΗΤ ΑΦ a me a te a se a memet, a a temet, a a semet, a meme tete sese ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nos vos (hi, illi, ei) nosmet vosmet (hi, illi, ei) ΓΕΝ nostri, vestri, sui nostri, nostrum vestri, Suimet nostrum vestrum vestrum ΔΟΤ Nobis vobis sibi nobismet vobismet Sibimet ΑΙΤ Nos vos se nosmet vosmet semet, a sese ΚΛΗΤ ΑΦ a nobis a vobis a se a nobismet a vobismet a semet, a sese Οι τύποι nostrum και vestrum της γενικής πληθυντικού χρησιμοποιούνται ως γενικές διαιρετικές. Η προσωπική αντωνυμία του γ προσώπου χρησιμοποιείται μόνο για αυτοπάθεια, όταν δηλαδή δηλώνει το πρόσωπο που είναι και υποκείμενο του ρήματος. Για να δοθεί έμφαση στους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας προσθέτουμε το -met (εκτός των τύπων nostri,-um, vestri,-um, tu) ή διπλασιάζουμε τους τύπους me, se, te = meme, κλπ γ) To tu γίνεται tute Γραμματική Λατινικών 24

26 ΚΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ για έναν κτήτορα α πρόσωπο meus, mea, meum (=δικός μου, ἐμός) για πολλούς κτήτορες noster, nostra, nostrum (=δικός μας,ἡμέτερος) β πρόσωπο tuus, tua, tuum(δικός σου, σός) vester, vestra, vestrum (=δικός σας,ὑμέτερος) γ πρόσωπο suus, sua, suum(δικός του,ἑός) suus, sua, suum (=δικός τους, σφέτερος) meus, mea, meum (δικό, -η, noster, nostra, nostrum (δικός,- ή,-ό μας) ό μου) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ meus mea meum noster nostra nostrum ΓΕΝ mei meae mei nostri nostrae nostri ΔΟΤ meo meae meo nostro nostrae nostro ΑΙΤ meum meam meum nostrum nostram nostrum ΚΛΗΤ meus, mea noster mi ΑΦ meo mea meum nostro nostra nostro ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ mei meae mea nostri nostrae nostra ΓΕΝ meorum mearum meorum nostrorum nostrarum nostrorum ΔΟΤ meis meis meis nostris nostris nostris ΑΙΤ meos meas mea nostros nostras nostra ΚΛΗΤ ΑΦ meis meis meis nostris nostris nostris Από όλες τις αντωνυμίες (όχι μόνο τις κτητικές) κλητική σχηματίζουν μόνο οι meus, mea και noster. Καμία άλλη αντωνυμία οποιουδήποτε είδους δεν σχηματίζει κλητική. Γραμματική Λατινικών 25

27 ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. hic, haec, hoc (αυτός,-η,-ο) II. ille, illa, illud (εκείνος, -η ο) iste, ista, istud (αυτός,-η,-ο) talis, talis, tale (τέτοιος, -α, ο τριτόκλιτη, δικατάληκτη) V. tantus, tanta, tantum (τόσος, -η, ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη) tot ( τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού) totidem (άλλοι τόσοι,-ες,-α -άκλιτη, μόνο πληθυντικού αριθμού) III. IV. VI. VII. hic, haec, hoc (αυτός, -η, -ο) ille, illa, illud (εκείνος, -η ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ hic haec hoc ille illa illud ΓΕΝ huius huius huius illius illius illius ΔΟΤ huic huic huic illi illi illi ΑΙΤ hunc hanc hoc illum illam illud ΚΛΗΤ ΑΦ hoc hac hoc illo illa illo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ hi hae haec illi illae illa ΓΕΝ horum harum horum illorum illarum illorum ΔΟΤ his his his illis illis illis ΑΙΤ hos has haec illos illas illa ΚΛΗΤ ΑΦ his his his illis illis Illis iste, ista, istud (αυτός, -η, -ο) talis, talis, tale (τέτοιος, - α, ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Iste ista istud talis talis tale ΓΕΝ Istius istius istius talis talis talis ΔΟΤ Isti isti isti tali tali tali ΑΙΤ Istum istam istud talem talem tale ΚΛΗΤ ΑΦ isto ista isto tali tali tali ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ isti istae ista tales tales talia ΓΕΝ istorum istarum istorum talium talium talium ΔΟΤ istis istis istis talibus talibus talibus ΑΙΤ istos istas ista tales tales talia ΚΛΗΤ ΑΦ istis istis istis talibus talibus talibus Γραμματική Λατινικών 26

28 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. is, ea, id (αυτός, -η, -ο) II. ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο) III. idem, eadem, idem (ο ίδιος α, -ο- προήλθε από την is, ea, id με την προσθήκη του άκλιτου προσφύματος -dem. Κλίνεται όπως η is, ea, id. Αν του -dem προηγείται m τρέπεται σε n.) IV. alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο-, -αντωνυμικό επίθετο) is, ea, id (αυτός, -η, -ο) ipse, ipsa, ipsum (ο ίδιος, -α, -ο) ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΛΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ Is ea id ipse ipsa ipsum ΓΕΝ eius eius eius ipsius ipsius ipsius ΔΟΤ Ei ei ei ipsi ipsi ipsi ΑΙΤ eum eam id ipsum ipsam ipsum ΚΛΗΤ ΑΦ Eo ea eo ipso ipsa ipso ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ ei-ii-i eae ea ipsi ipsae ipsa ΓΕΝ eorum earum eorum ipsorum ipsarum ipsorum ΔΟΤ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis ΑΙΤ eos eas ea ipsos ipsas ipsa ΚΛΗΤ ΑΦ eis-iis-is eis-iis-is eis-iis-is ipsis ipsis ipsis idem, eadem, idem (ο ίδιος α, -ο) alter, altera, alterum (ο άλλος, -η, -ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ idem eadem idem alter altera alterum ΓΕΝ eiusdem eiusdem eiusdem alterius alterius alterius ΔΟΤ eidem eidem eidem alteri alteri alteri ΑΙΤ eundem eandem idem alterum alteram alterum ΚΛΗΤ ΑΦ eodem eadem eodem altero altera altero ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ eidem-iidem-idem eaedem eadem alteri alterae altera ΓΕΝ eorundem earundem eorundem alterorum alterarum alterorum ΔΟΤ eisdem-iisdemisdem eisdemiisdemisdem eisdemiisdemisdem alteris alteris alteris ΑΙΤ eosdem easdem eadem alteros alteras altera ΚΛΗΤ ΑΦ alteris alteris alteris eisdem-iisdemisdem eisdemiisdemisdem eisdemiisdemisdem Γραμματική Λατινικών 27

29 ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. qui, quae, quod (ο οποίος,-α,-ο) II. qualis, qualis, quale (τέτοιος,-α,-ο που - τριτόκλιτη, δικατάληκτη) III. quantus, -a, -um (όσος,-η,-ο- δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη ) IV. uter, utra, utrum (όποιος-α,-ο από τους δυο-αντωνυμικό επίθετο-) V. quot (όσοι, ες, α άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο) Όλες οι αναφορικές αντωνυμίες γίνονται αοριστολογικές όταν προσλαμβάνουν το cumque (-δήποτε), που κατά την κλίση μένει αμετάβλητο : quicumque, quaecumque, quodcumque (οποιοσδήποτε) qualiscumque, qualiscumque, qualecumque (οιοσδήποτε) quantuscumque, quantacumque, quantumcumque (οσοσδήποτε ) utercumque, utracumque, utrumcumque (οποιοσδήποτε από τους δυο) quotcumque (οσοιδήποτε) qui, quae, quod (οοποίος) quicumque, quaecumque, quodcumque(οποιοσδήποτε) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qui quae quod quicumque quaecumque quodcumque ΓΕΝ cuius cuius cuius cuiuscumque cuiuscumque cuiuscumque ΔΟΤ cui cui cui cuicumque cuicumque cuicumque ΑΙΤ quem quam quod quemcumque quamcumque quodcumque ΚΛΗΤ ΑΦ quo qua quo quocumque quacumque quocumque ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qui quae quae quicumque quaecumque quaecumque ΓΕΝ quorum quarum quorum quorumcumque quarumcumque quorumcumque ΔΟΤ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque ΑΙΤ quos quas quae quoscumque quascumque quaecumque ΚΛΗΤ ΑΦ quibus quibus quibus quibuscumque quibuscumque quibuscumque Γραμματική Λατινικών 28

30 qualis,qualis, uter, utra, utrum (όποιος από τους δυο) quale(τέτοιος που) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡ ΘΗΛ ΟΥΔ Σ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qualis qualis quale uter utra utrum ΓΕΝ qualis qualis qualis utriu utrius utrius s ΔΟΤ quali quali quali utri utri utri ΑΙΤ qualem qualem quale Utru utram utrum m ΚΛΗ Τ ΑΦ quali quali quali utro utra utro ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quales quales qualia utri utrae utra ΓΕΝ qualium qualium qualium utror utrarum utrorum um ΔΟΤ qualibus qualibus qualibus utris utris utris ΑΙΤ quales quales qualia utros utras utra ΚΛΗ Τ ΑΦ qualibus qualibus qualibus utris utris utris Γραμματική Λατινικών 29

31 ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. quis, quis, quid, (ποιος, -α,-ο; τις; -ουσιαστική) II. qui, quae, quod (ποιος, -α, -ο ; τις; -επιθετική, κλίνεται όπως η αναφορική) uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο ; πότερος; - κλίνεται όπως η αναφορική--αντωνυμικό επίθετο-) qualis, qualis, quale (τι λογής; ποῖος; -τριτόκλιτη, δικατάληκτη) V. quantus, -a, -um (πόσος, -η, -ο ; -δευτερόκλιτη, τρικατάληκτη) III. IV. quis quis quid (ποιος, -α,-ο) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quis quis quid ΓΕΝ cuius cuius cuius ΔΟΤ cui cui cui ΑΙΤ quem quem quid ΚΛΗΤ ΑΦ quo quo quo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ qui quae quae ΓΕΝ quorum quarum quorum ΔΟΤ quibus quibus quibus ΑΙΤ quos quas quae ΚΛΗΤ ΑΦ quibus quibus quibus Γραμματική Λατινικών 30

32 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ I. quis, quae ή qua, quid (ένας, κάποιος) II. qui, quae ή qua, quod (κάποιος) III. aliquis, aliqua ή aliquae, aliquid (κάποιος) IV. aliqui, aliqua, aliquod (κάποιος) V. quidam, quaedam, quiddam (κάποιος) VI. quidam, quaedam, quoddam (κάποιος) VII. unusquisque, unaquaeque, unumquidque (καθένας χωριστά) VIII. unusquique, unaquaeque, unumquοdque (καθένας χωριστά-) IX. nemo (κανένας- αρσενικού γένους, παράγεται από το ne+homo) X. nullus, -a, -um (κανένας- αντωνυμικό επίθετο) XI. nihil (τίποτε- για ουδέτερο ουσιαστικό ενικού αριθμού) XII. ullus, ulla, ullum (κάποιος-αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως η nullus) XIII. alter, altera, alterum (ο άλλος -αντωνυμικό επίθετο) XIV. neuter, neutra, neutrum (κανείς απ τους δυο-αντωνυμικό επίθετο) XV. alius, alia, aliud (άλλος-αντωνυμικό επίθετο) XVI. aliquot (μερικοί, ες, α άκλιτη, πληθυντικού αριθμού μόνο) XVII. ambo, ambae, ambo (και οι δύο, αμφότεροι-κλίνεται όπως το αριθμητικό duo, duae, duo) XVIII. quispiam, (quaepiam), quidpiam (κάποιος) XIX. quispiam, quaepiam, quodpiam, (κάποιος ) XX. quisquam, quisquam, quidquam ή quicquam (κάποιος ) XXI. quisquam, quaepiam, quodquam(κάποιος) XXII. quisque, (quaeque), quidque (κάποιος, καθένας) XXIII. quisque, quaeque, quodque (κάποιος, καθένας) XXIV. quīvīs, quaevīs, quidvīs (οποιοσδήποτε, όποιος θέλεις-) XXV. quīvis, quaevīs, quodvis (οποιοσδήποτε, όποιος θέλεις -) XXVI. quīlibet, quaelibet, quidlibet (οποιοσδήποτε ) Γραμματική Λατινικών 31

33 ΚΛΙΣΗ qui, quae ή qua, quod (κάποιος) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ qui qua ή quod quae cuius cuius cuius cui cui cui quem - quam - quod - quo qua quo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ qui quae qua (quae) quorum quarum quorum quibus quibus quibus quos quas qua (quae) quibus quibus quibus ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ aliquis, aliqua ή aliquae, aliqui, aliqua, aliquod(κάποιος) aliquid(κάποιος) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ aliquis aliqua ή aliquid Aliqui aliqua aliquod aliquae ΓΕΝ alicuius alicuius alicuius alicuius alicuius alicuius rei ΔΟΤ alicui alicui alicui rei alicui alicui alicui ΑΙΤ aliquem aliquam aliquid aliquem aliquam aliquod ΚΛΗΤ ΑΦ aliquo aliqua aliqua re aliquo aliqua aliquo Γραμματική Λατινικών 32

34 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ aliqui aliquae aliqua aliqui aliquae aliqua ΓΕΝ aliquorum aliquarum aliquarum aliquorum aliquarum aliquorum rerum ΔΟΤ aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus rebus ΑΙΤ aliquos aliquas aliqua aliquos aliquas aliqua ΚΛΗΤ ΑΦ aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus aliquibus rebus ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ quidam, quaedam, quidam,quaedam, quiddam(κάποιος) quoddam(κάποιος) ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quidam quaedam quiddam quidam quaedam quoddam ΓΕΝ cuiusdam cuiusdam cuiusdam cuiusdam cuiusdam cuiusdam rei ΔΟΤ cuidam cuidam cuidam rei cuidam cuidam cuidam ΑΙΤ quendam quandam quiddam quendam quandam quoddam ΚΛΗΤ ΑΦ quodam quadam quadam re quodam quadam quodam ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ quidam quaedam quaedam quidam quaedam quaedam ΓΕΝ quorundam quorundam quarundam quorundam quorundam quorundam rerum ΔΟΤ quibusdam quibusdam quibusdam quibusdam quibusdam quibusdam rebus ΑΙΤ quosdam quasdam quaedam quosdam quasdam quaedam ΚΛΗΤ ΑΦ quibusdam quibusdam quibusdam rebus quibusdam quibusdam quibusdam Γραμματική Λατινικών 33

35 nemo (κανένας) nullus, -a, -um (κανένας) ΑΡΣ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nemo nullus nulla nullum ΓΕΝ nullius nullius nullius nullius ΔΟΤ nemini nulli nulli nulli ΑΙΤ neminem nullum nullam nullum ΚΛΗΤ ΑΦ nullo nullo nulla nullo ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nulli nulli nullae nulla ΓΕΝ nullorum nullorum nullarum nullorum ΔΟΤ nullis nullis nullis nullis ΑΙΤ nullos nullos nullas nulla ΚΛΗΤ ΑΦ nullis nullis nullis nullis nihil (τίποτε) ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ nihil ΓΕΝ nullius rei ΔΟΤ nulli rei ΑΙΤ nihil ΚΛΗΤ ΑΦ ΟΝ ΓΕΝ ΔΟΤ ΑΙΤ ΚΛΗΤ ΑΦ nulla re ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ nullae res nullarum rerum nullis rebus nullas res nullis rebus Γραμματική Λατινικών 34

36 alius, alia, aliud neuter, neutra, neutrum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alius alia aliud neuter neutra neutrum ΓΕΝ alius alius alius neutrius neutrius neutrius ΔΟΤ alii alii alii neutri neutri neutri ΑΙΤ alium aliam aliud neutrum neutram neutrum ΚΛΗΤ ΑΦ alio alia alio neutro neutra neutro ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alii aliae alia neutri neutrae neutra ΓΕΝ aliorum aliarum aliorum neutrorum neutrarum neutrorum ΔΟΤ aliis aliis aliis neutris neutris neutris ΑΙΤ alios alias alia neutros neutras neutra ΚΛΗΤ ΑΦ aliis aliis aliis neutris neutris neutris alter, altera, alterum ΑΡΣ ΘΗΛ ΟΥΔ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alter altera alterum ΓΕΝ alterius alterius alterius ΔΟΤ alteri alteri alteri ΑΙΤ alterum alteram alterum ΚΛΗΤ ΑΦ altero altera altero ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ alteri alterae altera ΓΕΝ alterorum alterarum alterorum ΔΟΤ alteris alteris alteris ΑΙΤ alteros alteras altera ΚΛΗΤ ΑΦ alteris alteris alteris Γραμματική Λατινικών 35

37 ΑΝΤΩΝΥΜΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ I. unus, una, unum (ένας-αριθμητικό) II. ullus, ulla, ullum (κάποιος-αόριστη επιθετική αντωνυμίακλίνεται όπως το nullus) III. nullus, nulla, nullum (κανένας-αόριστη επιθετική αντωνυμία) IV. solus, sola, solum (μόνος- αντωνυμικό επίθετο- κλίνεται όπως το nullus) V. totus, tota, totum (όλος- αντωνυμικό επίθετο -κλίνεται όπως το nullus) VI. alius, alia, aliud (άλλος αόριστη αντωνυμία VII. alter, altera, alterum (ο άλλος αόριστη αντωνυμία ή και οριστική αντωνυμία) VIII. uter, utra, utrum (ποιος από τους δυο; ερωτηματική αντωνυμία /όποιος από τους δυο: αναφορική αντωνυμία) και uterque, utraque, utrumque (ο καθένας από τους δυο : αόριστη αντωνυμία) IX. neuter, neutra, neutrum (κανένας από τους δυο αόριστη αντωνυμία) Γραμματική Λατινικών 36

38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ amo, amavi, amatum, amare ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. am-o am-em ama ΠΑΡΑΤ. ama-bam amare-m ΜΕΛ. ama-bo amaturus sim ama-to ΠΡΚ. amav-i amav-erim ΥΠΕΡΣ. amav-eram amav-issem Σ.ΜΕΛ. amav-ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙ ΝΟ ΕΝΕΣΤ. ama-re ama-ns ΓΕΝ : ama-ndi ΑΙΤ: amat-um ΜΕΛ. amaturum esse amat-urus ΠΡΚ. amav-isse ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤ. am-or am-er ama-re ΠΑΡΑΤ. ama-bar amare-r ΜΕΛ. ama-bor ama-tor ΠΡΚ. amatus sum amatus sim ΥΠΕΡΣ. amatus eram amatus essem Σ.ΜΕΛ. amatus ero ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ΕΝΕΣΤ. ama-ri ΠΡΚ : amatus ama-ndus ΠΑΡΑΤ. ΜΕΛ. amatum iri ΠΡΚ. amatum esse Σ.ΜΕΛ. amatum fore Γραμματική Λατινικών 37

39 Πιο συγκεκριμένα : o από το θέμα του ενεστώτα σχηματίζονται : οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και των δύο φωνών υποτακτική ενεστώτα και των δύο φωνών προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών μετοχή ενεστώτα γερούνδιο και γερουνδιακό o από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται : οριστική παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντ. μέλλοντα της ενεργητικής φωνής υποτακτική παρακειμένου, υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής o από το θέμα του σουπίνο σχηματίζονται : μετοχή μέλλοντα και παρακειμένου όλοι οι περιφραστικοί τύποι με χρήση των μετοχών μέλλονταιπαρακειμένου και σουπίνου ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η -o e-o -o i-o -em e-am -am i-am a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at a- mus e- mus i- mus i- mus -emus e- amus - amus i- amus a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant Γραμματική Λατινικών 38

40 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et a- e- e- i- e- aremuemuemus er- er- ir-emus bamus bamus bamus bamus a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1/2/3/4 1 η 2 η 3 η 4 η a-bo e-bo -am i-am μτχ. μελ.+sim a-bis e-bis -es i-es μτχ. μελ.+sis -a-to -e-to -i-to -i-to a-bit e-bit -et i-et μτχ. μελ.+sit -a-to -e-to -i-to -i-to a- e- - i- μτχ. μελ.+simus bimus bimus emus emus a-bitis e-bitis -etis i-etis μτχ. μελ.+sitis -atote -etote -itote -itote a-bunt e-bunt -ent i-ent μτχ. μελ.+sint -anto -ento -unto -i-unto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 -i -erim -eram -issem -ero -isti -eris -eras -isses -eris -it -erit -erat -isset -erit -imus -erimus -eramus -issemus -erimus -istis -eritis -eratis -issetis -eritis -erunt ή -ere -erint -erant -issent -erint ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η ΕΝ : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a- ndi e- ndi e- ndi i-endi ΜΕΛ αιτιατική μτχ. μελ.+esse -turus : ΠΡΚ : -isse - Γραμματική Λατινικών 39

41 ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η -or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur a- e- i- i- -emur e- - i- mur a- mini a- ntur mur e- mini e- ntur mur i- mini u- ntur mur i- mini u- ntur amur - e- emini amini -entur e- antur amur - amini - antur amur i- amini i- antur - -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-untor -amini -emini -imini i- mini ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1/2/3/4 1 η 2 η 3 η 4 η a-bor e-bor -ar i-ar - a-beris e-beris -eris i-eris - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor a-bitur e-bitur -etur i-etur - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor a- e- - i- - bimur bimur emur emur a- bimini e- bimini - emini i- emini - (-amini) (-emini) (-imini) (-imini) a- buntur e- buntur - entur i- entur Γραμματική Λατινικών 40

42 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur a- e- e- i- e- aremuemuemur er- er- ir-emur bamur bamur bamur bamur a- e- e- i- e- aremineminemini er- er- ir-emini bamini bamini bamini bamini a- e- e- i- e- arentuentur er- erentur ir-entur bantur bantur bantur bantur ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 μτχ.πρκ. + sum μτχ.πρκ. + sim μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + essem μτχ.πρκ. + ero eram μτχ.πρκ. + es μτχ.πρκ. + sis μτχ.πρκ. μτχ.πρκ. + esses μτχ.πρκ. + eris + eras μτχ.πρκ. + est μτχ.πρκ. + sit μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + esset μτχ.πρκ. + erit erat μτχ.πρκ. + sumus μτχ.πρκ. + sius μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + eramus essemus erimus μτχ.πρκ. + estis μτχ.πρκ. + sitis μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + μτχ.πρκ. + eritis eratis μτχ.πρκ. + sunt μτχ.πρκ. + sint μτχ.πρκ. + erant essetis μτχ.πρκ. + essent μτχ.πρκ. + erunt ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η 1 η 2 η 3 η 4 η ΕΝΕΣΤ : -ari -eri -i -iri a-ndus e- ΜΕΛ : ΣΟΥΠΙΝΟ +iri - ΠΡΚ : αιτιατική μτχ.πρκ. +esse - Σ.ΜΕΛ : αιτιατική μτχ.πρκ.+fore -tus ndus e- ndus i-e-ndus Α ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, amat-um, ama-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜ Γραμματική Λατινικών 41

43 ΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ am-o (<amao) am-em - ΕΝΕΣΤ : ama-re ama-s am-es Ama ΜΕΛΛ : amaturum, - am, um esse ama-t am-et - amaturos, - as, -a esse ama-mus am-emus - ΠΑΡΑΚ : amav-isse ama-tis am-etis ama-te ama-nt am-ent - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bam amare-m ΜΕΤΟΧΗ ama-bas amare-s ΕΝΕΣΤ : amans ama-bat amare-t ΜΕΛΛ : amat-urus, - a, -um ama-bamus amare-mus ama-batis amare-tis ama-bant amare-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ama-bo amaturus,-a,- um sim - ΓΕΡΟΥΝΔ ΙΟ ama-bis amaturus,-a,-um sis ama-to ΓΕΝ : amandi ama-bit amaturus,-a,-um sit ama-to ΔΟΤ: amando ama-bimus amaturi,-ae,- a simus - ΑΙΤ : amandum ama-bitis amaturi,-ae,-a sitis ama-tote ΑΦ : amando ama-bunt amaturi,-ae,-a sint ama-nto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ amav-i amav-erim ΣΟΥΠΙΝΟ amav-isti amav-eris ΑΙΤ: amatum amav-it amav-erit ΑΦ : amatu amav-imus amav-erimus amav-istis amav-eritis amav-erunt ή ere amav-erint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ amav-eram amav-issem ΣΗΜΕΙΩΣ amav-eras amav-isses Η : Η amav-erat amav-isset α συζυγία amav-eramus amav-issemus περιλαμβάν Γραμματική Λατινικών 42

44 ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ amav-eratis amav-issetis ει ρήματα amav-erant amav-issent με χαρακτήρα aamav-ero amav-eris amav-erit amav-erimus amav-eritis amav-erint Β ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-o, delev-i, delet-um, del-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ dele-o dele-am - ΕΝΕΣΤ : dele -re dele-s dele-as dele ΜΕΛΛ : deleturum, -am, um esse dele-t dele-at - deleturos, -as, - a esse dele-mus dele-amus - ΠΑΡΑΚ : delevisse dele-tis dele-atis dele-te dele-nt dele-ant - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bam delere-m ΜΕΤΟΧΗ dele-bas delere-s ΕΝΕΣΤ : dele -ns dele-bat delere-t ΜΕΛΛ : delet-urus, -a, -um dele-bamus delere-mus dele-batis delere-tis dele-bant delere-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ dele-bo deleturus -a, - - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ um sim dele-bis deleturus -a, - dele-to ΓΕΝ : dele -ndi um sis dele-bit deleturus -a, - dele-to ΔΟΤ: dele -ndo um sit dele-bimus deleturi -ae, - - ΑΙΤ : dele -ndum a simus dele-bitis deleturi -ae, -a sitis dele-tote ΑΦ : dele ndo dele-bunt deleturi -ae, -a sint dele-nto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ delev-i delev-erim ΣΟΥΠΙΝΟ delev-isti delev-eris ΑΙΤ: delet-um delev-it delev-erit ΑΦ : delet-u delev-imus delev-erimus delev-istis delev-eritis delev-erunt ή delev-erint Γραμματική Λατινικών 43

45 -ere ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ delev-eram delev-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η delev-eras delev-isses β συζυγία delev-erat delev-isset περιλαμβάνει delev-eramus delev-issemus ρήματα με delev-eratis delev-issetis χαρακτήρα edelev-erant delev-issent ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ delev-ero delev-eris delev-erit delev-erimus delev-eritis delev-erint Γ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ leg-o leg-am ΕΝΕΣΤ : leg -ere leg-i-s leg-as lege ΜΕΛΛ : lecturum, - am, um esse leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse leg-i-mus leg-amus ΠΑΡΑΚ : leg-isse leg-i-tis leg-atis leg-i-te leg-u-nt leg-ant ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ leg-e-bam legere-m ΜΕΤΟΧΗ leg-e-bas legere-s ΕΝΕΣΤ : lege -ns leg-e-bat legere-t ΜΕΛΛ : lect-urus, - a, -um leg-e-bamus legere-mus leg-e-batis legere-tis leg-e-bant legere-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ leg-am lecturus -a, - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ um sim leg-es lecturus -a, - leg-i-to ΓΕΝ : lege -ndi um sis leg-et lecturus -a, - leg-i-to ΔΟΤ: lege -ndo um sit leg-emus lecturi -ae, - ΑΙΤ : lege -ndum Γραμματική Λατινικών 44

46 a simus leg-etis lecturi -ae, - leg-i-tote ΑΦ : lege ndo a sitis leg-ent lecturi -ae, - leg-u-nto a sint ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ leg-i leg-erim ΣΟΥΠΙΝΟ leg-isti leg-eris ΑΙΤ: lect-um leg-it leg-erit ΑΦ : lect-u leg-imus leg-erimus leg-istis leg-eritis leg-erunt /- ere leg-erint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ leg-eram leg-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η leg-eras leg-isses γ συζυγία leg-erat leg-isset περιλαμβάνει leg-eramus leg-issemus ρήματα με leg-eratis leg-issetis χαρακτήρα leg-erant leg-issent σύμφωνο ή φωνήεν εκτός από a, e, i ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ leg-ero leg-eris leg-erit leg-erimus leg-eritis leg-erint Δ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ audi-o audi-am - ΕΝΕΣΤ : audi -re audi-s audi-as audi ΜΕΛΛ : auditurum, -am, um esse audi-t audi-at - audituros, -as, -aesse audi-mus audi-amus - ΠΑΡΑΚ : audiv-isse audi-tis audi-atis audi-te audi-u-nt audi-ant - ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ audi-e-bam audire-m ΜΕΤΟΧΗ audi-e-bas audire-s ΕΝΕΣΤ : audi-e ns audi-e-bat audire-t ΜΕΛΛ : audit-urus, -a, - um audi-e-bamus audire-mus audi-e-batis audire-tis audi-e-bant audire-nt ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ audi-am auditurus -a, -um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ audi-es auditurus -a, -um sis audi-to ΓΕΝ : audie ndi audi-et auditurus -a, -um sit audi-to ΔΟΤ: audie ndo audi-emus audituri -ae, -a simus - ΑΙΤ : audie ndum Γραμματική Λατινικών 45

47 audi-etis audituri -ae, -a sitis audi-tote ΑΦ : audie ndo audi-ent audituri -ae, -a sint audi-unto ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ audiv-i audiv-erim ΣΟΥΠΙΝΟ audiv-isti audiv-eris ΑΙΤ: audit-um audiv-it audiv-erit ΑΦ : audit-u audiv-imus audiv-erimus audiv-istis audiv-eritis audiv-erunt /-ere audiv-erint ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ audiv-eram audiv-issem audiv-eras audiv-isses audiv-erat audiv-isset audiv-eramus audiv-issemus audiv-eratis audiv-issetis ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η audiv-erant audiv-issent δ συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -i- ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ audiv-ero audiv-eris audiv-erit audiv-erimus audiv-eritis audiv-erint A ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ am-or am-er ΕΝΕΣΤ : ama-ri (<ama-or) ama-ris am-eris ama-re ΜΕΛΛ : amatum iri ama-tur am-etur ΠΡΚ : amatum,- am,-um esse ama-mur am-emur amatos,-as,-a esse ama-mini am-emini ama-mini Σ.ΜΕΛ :amatum,- am,-um fore ama-ntur am-entur amatos,-as,-a fore ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bar amare-r ΜΕΤΟΧΗ ama-baris amare-ris ΠΡΚ : amatus, -a, -um ama-batur amare-tur ama-bamur amare-mur ama-bamini amare-mini ama-bantur amare-ntur ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ama-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ ama-beris ama-tor amandus, -a, -um ama-bitur ama-tor ama-bimur Γραμματική Λατινικών 46

48 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ama-bimini ama-buntur amatus,-a,- um sum amatus,-a,- um es amatus,-a,- um est amati,-ae,-a sumus amati,-ae,-a estis amati,-ae,-a sunt amatus,-a,- um eram amatus,-a,- um eras amatus,-a,- um erat amati,-ae,-a eramus amati,-ae,-a eratis amati,-ae,-a erant amatus,-a,- um ero amatus,-a,- um eris amatus,-a,- um erit amati,-ae,-a erimus amati,-ae,-a eritis amati,-ae,-a erunt amatus,-a,-um sim amatus,-a,-um sis amatus,-a,-um sit amati,-ae,-a simus amati,-ae,-a sitis amati,-ae,-a sint amatus,-a,-um essem amatus,-a,-um esses amatus,-a,-um esset amati,-ae,-a essemus amati,-ae,-a essetis amati,-ae,-a essent (ama-mini) ama-ntor ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -a- Γραμματική Λατινικών 47

49 Β ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ dele-or dele-ar ΕΝΕΣΤ : dele-ri dele-ris dele-aris delere dele-tur dele-atur dele-mur dele-amur dele-mini dele-amini dele-mini dele-ntur dele-antur ΜΕΛΛ : deletum iri ΠΡΚ : deletum,- am,-um esse deletos,-as,-a esse Σ.ΜΕΛ :deletum,- am,-um fore deletos,-as,-a fore ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bar delere-r ΜΕΤΟΧΗ dele-baris delere-ris ΠΡΚ : deletus, -a, -um dele-batur delere-tur dele-bamur delere-mur dele-bamini delere-mini dele-bantur delere-ntur ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ dele-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ dele-beris dele-tor delendus, -a, -um dele-bitur dele-tor dele-bimur dele-bimini (dele-mini) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ dele-buntur deletus,-a,- um sum deletus,-a,- um es deletus,-a,- um est deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sunt deletus,-a,- um eram deletus,-a,- deletus,-a,-um sim deletus,-a,-um sis deletus,-a,-um sit deleti,-ae,-a simus deleti,-ae,-a sitis deleti,-ae,-a sint deletus,-a,-um essem deletus,-a,-um dele-ntor ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -e- Γραμματική Λατινικών 48

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Παραθετικά επιθέτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Παραθετικά σχηματίζουν τα επίθετα, τα επιρρήματα αλλά και οι επιθετικές μετοχές. Δεν έχουν όμως όσα δηλώνουν ύλη, τόπο ή χρόνο, μέτρο, συγγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Λατινική Γραμματική ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά κυρίως θηλυκού γένους και σπανιοτερα αρσενικού, τα οποία λήγουν σε -a (γεν. εν. - ae) 2. Αρσενικά είναι όσα δηλώνουν: ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 59 59 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Κύρια ( propia ) Προσηγορικά ( appellativa) Συγκεκριµένα ( concreta ) Αφηρηµένα ( abstracta ). Παρεπόµενα των ουσιαστικών 1. Γένη (3) : Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο 2. Αριθµοί (2) : Ενικός (

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2013-2014 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ σελ. 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ. Ενεργητική φωνή Η ενεργητική φωνή σχηματίζει μετοχές στον ενεστώτα και στον μέλλοντα. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Η ενεργητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, σουπίνο και γερούνδιο. Η παθητική φωνή διαθέτει τους εξής ονοματικούς τύπους : μετοχή, απαρέμφατο, γερουνδιακό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΣΥΖΥΓΙΑ:Α ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ am-o ama-vi ama-tum ama-re am-o ama-ba-m ama-bo ama-s ama-ba-s ama-bi-s ama-t ama-ba-t ama-bi-t ama-mus ama-ba-mus ama-bi-mus ama-tis

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ q wφιe r t y u i o p a s d f g h j k l z xερυυξ n m η qσ w ωψ e r βν t y u ς i o p a s d ρ fθ.α. g h jαμελιδησ k l z x c v b n m q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b nφγι m λι qπςπζα wωeτ rtν

Διαβάστε περισσότερα

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46

possum 39 volo 40 nolo 41 malo 42 eo 43 fero 44 feror 45 fio 46 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝO 24 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Μετά από ρήματα που δηλώνουν ψυχικό πάθος, π.χ. gaudeo, queror, indignor κ.ά., ακολουθούν ουσιαστικές αιτιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Οι 4 συζυγίες των ρημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Οι 4 συζυγίες των ρημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Οι 4 συζυγίες των ρημάτων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ amo, amavi, amatum, amare deleo, delevi, deletum, delēre lego, legi, lectum, legĕre audio, audivi, auditum, audire Παρατηρήσεις: α) Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ: Περιφραστική συζυγία (Coniugatio Periphrastica) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εκτός από τους συνηθισμένους περιφραστικούς τύπους των ρημάτων των 4 συζυγιών (υποτακτική Μέλλοντα, απαρέμφατο

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ. Singularis Pluralis Nom. -a -ae Gen. -ae -arum Dat. -ae -is Acc. -am -as Voc. -a -ae Abl.

Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ. Singularis Pluralis Nom. -a -ae Gen. -ae -arum Dat. -ae -is Acc. -am -as Voc. -a -ae Abl. Λατινική Γραμματική Α ΚΛΙΣΗ 1. Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα κυρίως θηλυκού γένους. 2. Αρσενικά είναι όσα λήγουν σε a,-ae και δηλώνουν: α) αντρικό όνομα π.χ. Aeneas, -ae, Caligula, -ae β) αντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Qui potuisti populari hanc terram, quae te genuit atque te aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidi? Quamvis

Διαβάστε περισσότερα

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates:

clara voce: clariorum vocum incredibile: incredibili, incredibilium fines: finis, finium infestο animo: infestis animis domus: domui, domo penates: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/04-2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α. Τότε ο Σκιπίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter

ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Romani in suppliciis deorum magnifici sed dome parci erant. Iustitia inter ΚΕΙΜΕΝΟ IV LECTIO QUARTA ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από το Ρωμαίο ιστορικό Γάιο Σαλλούστιο Κρίσπο (86 35 π.χ.). Ο Σαλλούστιος παρουσιάζει εδώ μια εξιδανικευμένη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Α ΚΛΙΣΗ (ΑΡΣΕΝΙΚΑ + ΘΗΛΥΚΑ: -a-) N. - a -ae G. -ae -arum D. -ae -is A. -am -as V. -a -ae A. -a -is

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Α ΚΛΙΣΗ (ΑΡΣΕΝΙΚΑ + ΘΗΛΥΚΑ: -a-) N. - a -ae G. -ae -arum D. -ae -is A. -am -as V. -a -ae A. -a -is ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ I. ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ Α ΚΛΙΣΗ (ΑΡΣΕΝΙΚΑ + ΘΗΛΥΚΑ: -a-) N. - a -ae G. -ae -arum D. -ae -is A. -am -as V. -a -ae A. -a -is ΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α ΚΛΙΣΗΣ [rosa, -ae (θηλ.)] N. rosa

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων Ώθησης 1 Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1. ΚΕΙΜΕΝΟ Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Omnia sunt misera in bellis

Διαβάστε περισσότερα

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές

Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Στο ρόµο Για Τις Πανελλαδικές Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» από την Πέµπτη 19/2/2004 και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις µε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A. Να μεταφράσετε το παρακάτω κείμενο: Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 3: Λατινικά 3. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 3: Λατινικά 3 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tu hominem investiga, quaeso, summaque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ ΓΘ1 ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α ΚΛΙΣΗ: Περιλαμβάνει θηλυκά ονόματα σε a, καθώς και κάποια αρσενικά. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΚΛΗΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο

Τοπική προέλευση(κίνηση από τόπο) Ιδιότητα. Σημείο εκκίνησης για εκτίμηση ή κρίση Αιτία Διαιρεμένο όλο ΚΕΙΜΕΝΟ 31 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ Η αφαιρετική διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α. Κυρίως αφαιρετική (αντιστοιχεί β. Οργανική αφαιρετική στη γενική της αρχαίας ελληνικής) (αντιστοιχεί στη δοτική της αρχαίας ελληνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠ. /Β Λ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Ξαφνικά ο Περσέας καταφτάνει πετώντας με φτερωτά σανδάλια βλέπει την κoπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και ελευθερώνει την Ανδρομέδα.

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXXVII: Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το παλάτι), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία που το όνομά της είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Λλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad

Διαβάστε περισσότερα

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό

Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Γραμματική - Συντακτικό Λ Α Τ Ι Ν Ι Κ Α Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Γραμματική - Συντακτικό ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Α Κλίση Γένος: Θηλυκά. Εξαιρέσεις (=αρσενικά): incola, poeta, ονόματα ανδρών, ονόματα ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est.

Διαβάστε περισσότερα

3) Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τις πτώσεις που λείπουν στην προσωπική αντωνυμία:

3) Να συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τις πτώσεις που λείπουν στην προσωπική αντωνυμία: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται στην ονομαστική του ενικού): poeta: αιτιατική πληθυντικού αριθμού: poetas dictum: ονομαστική πληθυντικού αριθμού: dicta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ Mάθηµα 7 ο ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την

filiam : τη γενική ενικού annos : την αφαιρετική ενικού mendacium : τη γενική πληθυντικού quid : την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους istae : την ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΧΗ (Ablativus absolutus) Απόλυτη είναι η μετοχή της οποίας το υποκείμενο δεν έχει καμία σχέση με τους όρους του ρήματος της πρότασης. Στα λατινικά η μετοχή αυτή, καθώς και το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1 Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιο σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Caesaris multum interfuit corvum eměre; itaque viginti milibus sestertium eum ēmit. Id exemplum sutōrem

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Φιλολόγων www.othisi.gr 2 ευτέρα, 30 Μα ου 2016 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A1.. ΚΕΙΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :.

Excl sus : recesserat : exterritus : prorepsit : abdidit : attulit : ostendensque : decerptam esse : dixit : venit :. 1 30 2016 : ( ) : (3) Excl sus ab insidiat ribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rum re caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (όλα τα ουσιαστικά βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΜΑΙΡΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1. Αφού εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα (ή: όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. Αυτό το παράδειγμα παρακίνησε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Γ1β. «Cato attulit [ ] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 2

Γ1β. «Cato attulit [ ] ficum praecocem»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Μονάδες 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum

imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum ΚΕΙΜΕΝΟ IX LECTIO NONA Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Τον 6 ο αιώνα π.χ. η Ρώμη περιέρχεται στην ετρουσκική κυριαρχία. Οι τελευταίοι βασιλιάδες της, οι Ταρκύνιοι, είναι Ετρούσκοι. Γύρω στα 510

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Να µεταφράσετε το παρακάτω κείµενο: Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 25/4/09 Α. Μετάφραση Με τον ίδιο τρόπο ο σωστός και σοφός άνθρωπος που υπακούει στους νόµους φροντίζει περισσότερο για την ευηµερία του συνόλου παρά για την

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXIX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXIX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXIX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar, victor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ (Ν Ε Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α )

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα Α1. Όταν οι δολοφόνοι του Καλιγούλα τον έδιωξαν (από το Παλάτι) (: όταν εκδιώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλλιγούλα), αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 21-30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εσύ αναζήτησε τα ίχνη του ανθρώπου, παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε (τον) στην Ρώμη, είτε, όταν επιστρέφεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 6: Λατινικά 6. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 6: Λατινικά 6. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 6: Λατινικά 6 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXVII: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΩΡΙΜΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Cum Accius ex urbe Roma Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetate recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα μέρη του λόγου στη λατινική γλώσσα είναι εννέα: Πέντε κλιτά: α) όνομα ουσιαστικό (nomen sublantivum), β) όνομα επίθετο (nomen adiectivum), γ) αντωνυμία (pronomen), δ) μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε εκείνους τους ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε στην Καμπανία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO XXX: Ο ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ, Ο ΛΙΚΙΝΙΟΣ ΜΟΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: A1. Nα μεταφράσετε τα αποσπάσματα: Α. Deinde, cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent prorumperentque,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 8: Λατινικά 8. Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 8: Λατινικά 8 Όνομα Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Διαγώνισμα Λατινικών Β Λυκείου 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Α. Κείμενο Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis barbaris et de terra gelida. Poetam curae et miseriae excruciant. Sed venti

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων:

1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων: 1 Γ ΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να µεταφράσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσµατα των κειµένων: Αλλά µετά από λίγο ο γιος του πέρασε έφιππος µπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 05 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων.

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση των παραπάνω κειµένων. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΕΙΜΕΝΑ Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria, generi,

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ(LECTIO I-XII) KYΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Α.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: -Ubi in Italia fuit,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: Λατινικά Ημερομηνία : Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007 Ώρα εξέτασης:11:00 13:00

Διαβάστε περισσότερα