ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. ηµήτρης Ιωαννίδης. Email: dimioan@uom.gr. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο"

Transcript

1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτρης Ιωαννίδης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 1

2 Εξέταση: Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθηµα 1 ο 1. Οµαδική εργασία 30% 2. Ατοµική εργασία 70% 2

3 Σκοπός του µαθήµατος: Τρόποι παρουσίαση των αποτελεσµάτων µιας έρευνας για να βοηθηθεί ο σπουδαστής στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας του. 3

4 Μάθηµα 1 ο οµή Γραπτής Αναφοράς εν υπάρχει µια δοµή κατάλληλη για όλες τις περιστάσεις. Η φύση του ακροατηρίου και το αντικείµενο της αναφοράς καθορίζουν την επιθυµητή δοµή. Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να έχουµε τα ακόλουθα :

5 Σελίδα τίτλου Περιεχόµενα Συνοπτική Περίληψη. Εισαγωγή Μεθοδολογία -Περιγραφή Μεθόδου Έρευνας- -Περιγραφή είγµατος-περιγραφή συλλογής στοιχείων Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα Παραρτήµατα -Έντυπα συλλογής στοιχείων - Στατιστικοί υπολογισµοί- - Βιβλιογραφία. Τι είναι έρευνα; Η µελέτη και διερεύνηση που αναφέρεται στην ανακάλυψη νέων γεγονότων ή απλά στην επιβεβαίωση των υπαρχόντων.

6 Είδη έρευνας Καθαρή και εφαρµοσµένη: Η καθαρή έρευνα δεν στοχεύει σε οικονοµικά ή κοινωνικά οφέλη και δεν καταβάλλονται προσπάθειες για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της σε πρακτικά προβλήµατα. Σε αντίθεση η εφαρµοσµένη στοχεύει στο να λυθούν συγκεκριµένα προβλήµατα και έχει ένα συγκεκριµένο πρακτικό σκοπό. Πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία Θεωρητική και Εµπειρική : Η Θεωρητική έρευνα ασχολείται µε την ανάπτυξη, εξερεύνηση και έλεγχο θεωριών ή ιδεών τις οποίες χρησιµοποιούµε για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου (κόσµος, αγορά κλπ). Η εµπειρική έρευνα βασίζεται σε παρατηρήσεις και µετρήσεις. Μπορεί να έχουµε συνδυασµό των δυο

7 µεθόδων. Πως λειτουργεί ένα φαινόµενο µε βάσει τις παρατηρήσεις µας. Περιγραφική και Επεξηγηµατική : Η πρώτη απαντά στα ερωτήµατα (Τι, γιατί, πότε) ενώ η δεύτερη στα (Πως, που, πότε). Μία δηµοσκόπηση που γίνεται για το ποιο κόµµα θα ψηφίζατε ένα κόµµα τώρα είναι µια περιγραφική έρευνα. και θα µας έδινε τα ποσοστά που θα λαµβάνανε τα κόµµατα. Η επεξηγηµατική διερευνάει τις σχέσεις µεταξύ εννοιών και φαινοµένων και επί πλέον αιτιολογεί την ανεξαρτησία ή µη µεταξύ αυτών.(αλλάζει µια προεκλογική καµπάνια τα ποσοστά των κοµµάτων;)

8 ιατύπωση Προβλήµατος.- Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός Από πού θα επιλέξω το θέµα µου ; Η εµπειρία που έχει ο καθένας από πρακτικά προβλήµατα της εργασίας του. Από την βιβλιογραφία της περιοχής που σας ενδιαφέρει. Εταιρείες και Οργανισµοί προκηρύσσουν έργα που τους ενδιαφέρουν. Επιλέγω αυτό που µου αρέσει!! Οι επιχειρήσεις ή οργανισµοί σκόπιµο είναι να έχουν µια συνολική αποτίµηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων τους, λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα συµµετέχοντα µέρη. Έτσι να ενδιαφέρονται :

9 Ι. Με τη βοήθεια δηµοσκοπήσεων για το βαθµό ικανοποίησης των πελατών τους ΙΙ. Για οικονοµικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες όπως α) αποδόσεις επενδύσεων (return investment) β) Χρησιµοποίηση κεφαλαίων (asset utilization) γ) Περιθώρια ανάπτυξης, κέρδη ανά τεµάχιο, αποδοτικότητα επιχειρήσεων, αξιοπιστία κέρδους, ρευστότητα, δείκτης δανειακής επιβάρυνσης κτλ. ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΙΙ. Βαθµός ικανοποίησης υπαλλήλων, βελτιώσεις κατηγοριών εκπαίδευσης κτλ. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ IV. Ποιότητα, χρόνος εξυπηρέτησης, τιµές ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ V. Ποιοτικοί δείκτες εµπορευµάτων, παραγωγικότητα, περιοδικότητα χρόνου, µέθοδοι παραγωγής, περιορισµοί κόστους κτλ. ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ;

10 . Με την βοήθεια στατιστικών µεθόδων µπορούν να ερευνηθούν τα παραπάνω και γενικότερα οι στόχοι µιας επιχείρησης, όπως σχεδιασµός, επισκόπηση δραστηριοτήτων της εταιρείας, βελτίωση ενεργειών, συγκρίσεις µ άλλους ανταγωνιστές. Παραδοσιακά το ενδιαφέρον των στατιστικών µεθόδων εστιαζόταν σε οικονοµικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες µιας περιοχής όπως κέρδη, όγκος πωλήσεων και µερίδιο αγοράς. Η στατιστική αποσκοπεί στην παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση των δεδοµένων µας, την εξακρίβωση και τη µελέτη της σχέσης µεταξύ δύο ή και περισσοτέρων παραγόντων, µε απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεων ή προβλέψεων.. Θέµα : Κατά πόσο οι διαφηµίσεις επηρεάζουν τις πωλήσεις ενός προϊόντος ;

11 Έτσι για παράδειγµα ένα στέλεχος µελετά τις πωλήσεις ενός προϊόντος σε σχέση µε την τιµή του προϊόντος, τα έξοδα διαφήµισης καθώς και τις εκπτώσεις τιµών που γίνονται µε την πώληση αυτού του προϊόντος. Ενδεχοµένως να είχαµε Πωλήσεις = β 0 + β 1 x τιµή + β 2 x (έκπτωση κουπονιού) + +β 3 x έξοδα διαφήµισης + β 2 x[τιµήxδιαφήµιση] β 0, β 1, β 2, β 3 µπορούν να προσδιορισθούν Παράδειγµα (Ιωαννίδη) Πωλήσεις = 46, ,57 x έξοδα διαφήµισης Προπαρασκευή για τα δεδοµένα. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Η µέτρηση µπορεί να οριστεί ως η χρήση αριθµών για να περιγράψουµε χαρακτηριστικά αντικειµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιότητες τους. Σαν χαρακτηριστικά αντικειµένων µπορούµε να έχουµε : Κατανάλωση, Εισόδηµα, Φύλο, Πωλήσεις, Εκπαίδευση, Ανεργία, Εγκληµατικότητα, Θρησκεία, Ηλικία κτλ

12 Πως λαµβάνουµε πρωτογενείς µετρήσεις Πειράµατα (τρόποι παραγωγής προϊόντων) Ερωτήσεις δηµοσκοπήσεις Τηλεφωνικές Γραπτές Προσωπικές Παρατηρήσεις Στατιστικό γνώρισµα Χ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΑΚΡΙΤΗ ΙΑΚΡΙΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Κλίµακες Ονοµαστική Άνδρας=1, Γυναίκα=0 Τακτική ( Καλό το προϊόν =1, Κακό..=0)

13 ιαστήµατος Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των αριθµών υποδηλώνουν ίσες διαφορές στις ιδιότητες.(όχι φυσικό µηδέν) Σηµειώστε το βαθµό συµφωνίας σας στον επόµενο πίνακα Κλίµακα Likert ιαφωνώ ιαφωνώ Ούτε Συµφωνώ Συµφωνώ απόλυτα Συµφωνώ Ούτε ιαφωνώ Απόλυτα Το Α είναι το πλέον δηµοφιλές κατάστηµα Εξυπηρέτηση στο Α είναι άριστη Πηλίκου Εδώ υπάρχει το φυσικό µηδέν και επιτρέπονται οι συγκρίσεις µεταξύ αριθµών. (Μετρήσεις βάρους...ο Χ έχει διπλάσια κιλά από τον Ψ )

14 Πληθυσµός είγµα ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ) (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ενός Εµπορικού Κέντρου µια µέρα} ΣΩΜΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΙΓΜΑ ειγµατοληψίες Τηλεφωνικές ή µέσω αλληλογραφίας Ορισµός θέµατος

15 Ορισµός πληθυσµού Ερωτήσεις που αφορούν τη δειγµατοληψία Έλεγχος του Ερωτηµατολογίου Προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος Τηλεφώνηµα ή αποστολή Επιστολών Άµεσες Παρατηρήσεις ή προσωπικές συνεντεύξεις (Συγκοινωνίες κτλ.) Τεχνικές δειγµατοληψιών µη στατιστικές στατιστικές

16 Μη στατιστικές ειγµατοληψίες Επιλεκτική ειγµατοληψία. Κατά την κρίση οι καλύτεροι πελάτες Ευχερή ειγµατοληψία. Ο πλέον εύκολος τρόπος. ειγµατοληψία πηλίκου( Quota Sampling). Αποφασίζεις πόσα άτοµα θα έχεις στο δείγµα σου και στην συνέχεια µε κάποιο τρόπο τα επιλέγεις. Για παράδειγµα, θέλεις την γνώµη για την γεύση ενός (νέου) τύπο τυριού. Αποφασίζεις ότι η γνώµη 100 ατόµων είναι αρκετό. Στήνεται ένας πάγκος σε κάποιο χώρο, και αναµένεις την γνώµη των 100. Αναλογική ειγµατοληψία πηλίκου. Γνωρίζεις την κατανοµή των οµάδων του πληθυσµού σου, και µε αναλογικό τρόπο επιλέγεις το δείγµα σου. ειγµατοληψία της χιονόµπαλας. Χρειάζοµαι άτοµα που δεν βρίσκω εύκολα. Πχ 5 µηχανικούς.

17 Στατιστικές ειγµατοληψίες Απλή δειγµατοληψία o µε επανάληψη o χωρίς επανάληψη. Στρωµατοποιηµένες Συστηµατικές Εξ συστάδος. Απλή δειγµατοληψία: Κάθε µέλος του πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα να βρίσκεται στο δείγµα. Μπορεί να γίνει µε την βοήθεια της εντολής RAND() στο Excell.

18 Στρωµατοποιηµένες: Ο πληθυσµός χωρίζεται σε στρώµατα ώστε κάθε µέλος του πληθυσµού να βρίσκεται σ ένα στρώµα. Ο σκοπός είναι τα στρώµατα να παρουσιάζουν ανοµοιογένεια. Το δείγµα µας µπορεί να είναι αναλογικό ή µη αναλογικό. Πρέπει να αντανακλάται η αναλογία των µελών κάθε στρώµατος. Καταστήµατα µικρά µεσαία µεγάλα Συστηµατικές δειγµατοληψίες Αν ο πληθυσµός µας έχει Ν µονάδες και θέλουµε δείγµα µεγέθους η τότε έχουµε το λόγο κ=ν/η Τυχαία επιλέγεται ο ν-ος αριθµός µεταξύ του 1 και κ. και η δειγµατοληψία µας ξεκινά µε το πρώτο αρχικό στοιχείο το ν και συνεχίζει στο επόµενο ανά η κοκ. Π.χ. από δηµιουργούµε δείγµα µεγέθους 500.

19 20000 = 40 Αν το 25 είναι ο πρώτος τυχαίος αριθµός 500 τότε το δείγµα µας είναι {25, 65, 105, 145,.. ειγµατοληψίες εξ συστάδος (Cluster) Ο πληθυσµός χωρίζεται σε οµάδες ώστε αυτές να είναι µικρό-πληθυσµοί και στη συνέχεια δηµιουργούµε ένα τυχαίο δείγµα οµάδων. Ο ερευνητής µπορεί να επιλέξει να συµπεριλάβει στο δείγµα όλα τα µέλη των επιλεγµένων οµάδων ή ένα δείγµα στοιχείων από κάθε επιλεγµένη οµάδα.. Τα στρώµατα είναι όσο το δυνατόν οµοιογενή!! Οι οµάδες αντανακλούν ιδιότητες του πληθυσµού!!

20

21 ηµιουργία Βάσης εδοµένων. Μια βάση δεδοµένων περιέχει : Όνοµα µεταβλητής- Περιγραφή της µεταβλητής- Τιµές µεταβλητής-μέθοδο συλλογής-ηµεροµηνία συλλογής κτλπ. Καταχώρηση εδοµένων σε στατιστικό πακέτο(excell, SPSS κτλπ). Τα στατιστικά στοιχεία τα φανταζόµαστε σαν ένα πίνακα µε κελιά, όπου γραµµές οι περιπτώσεις (ή παρατηρήσεις) και στήλες τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (οι µεταβλητές ).

22

23 Βιβλιογραφία Μαθήµατος [1] Riley, M., Wood, R. C., Clark, M. A., Wilkie, E. and Szivas, E., Researching and Writing Dissertations in Business and Management, Thomson Learning, 2000, London [2] Dretzke, B. Statistics with Microsoft Excell, Prentice Hall, 2001 [3] Groebner,D., Shannon, P., Fry, P., Smith, K. Business Statistics, Prentice Hall, 5th Edition, [4] Ιωαννίδης,. Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Ζήτη, 2005, Θεσσαλονίκη [5]Σταθακόπουλος, Βλ. Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, Εκδόσεις Σταµούλης, 2001, Αθήνα. [6](i)http://www.pj-marketing.com. (ii).http://www.socialresearchmethods.net (iii)http//www.booksites.net/morris

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα 2009 Έρευνα Αγοράς Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας

Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστημονική Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Τομέας Θετικών Επιστημών Εργαστήριο Μαθηματικών & Πληροφορικής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικοί Στόχοι της ιάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΚΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ι.Κ.Π.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπατίας 6 105.56 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων»

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» Του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών

Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και ιεθνείς Συναλλαγές Εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών Οδηγός για µεταπτυχιακούς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ακαδ. Έτος: 2009 2010 Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Η κάθε ΓΕ, περιλαµβανοµένων των διαγραµµάτων, εισαγωγής-επιλόγου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων και στον Προγραµµατισµό της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Στατιστικής

Σημειώσεις Στατιστικής + εφαρμογή με το LibreOffice Calc και το R Project Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Νοέμβριος 0, Ξάνθη. Επικοινωνία : epdiamantopoulos@yahoo.gr Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/! Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ανδρέας Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Συλλογή εδοµένων στην Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Συνολικός Βαθµός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT KINGSTON UNIVERSITY ICBS Business College ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ INFORMATION MANAGEMENT ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ανάλυση δεδοµένων και βασικές έννοιες Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα