ΣΗΨΗ. Sepsis. Severe Sepsis. Δημοσθένης Μακρής ΚΕΘ Π.Γ.Ν. Λάρισας. Infection SIRS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΨΗ. Sepsis. Severe Sepsis. Δημοσθένης Μακρής ΚΕΘ Π.Γ.Ν. Λάρισας. Infection SIRS"

Transcript

1 ΣΗΨΗ Infection SIRS Sepsis Severe Sepsis Δημοσθένης Μακρής ΚΕΘ Π.Γ.Ν. Λάρισας

2 ΜΕΘ -Γέφυρα σε μια δύσκολη κατάσταση -Υποστήριξη βασικών οργάνων -Τώρα σώζονται >> 50% από50χρόνια πριν Ποιο είναι το πρόβλημά μας?

3 % ICU mortality SEPSIS ARDS HAP CAP Vincent J et al. JAMA 2009

4 MEΘ νοσηλείες λόγω λοίμωξης Σύνολο infection at admission 2ndary infections Vincent J et al. JAMA 1995

5 Βασικές λοιµώξεις στη ΜΕΘ. Λοιµώξεις από Κεντρικούς Φλεβικούς Καθετήρες Central Venous Catheters Blodstream Infections (CVC-BI). Πνευµονίες Ventilator-Associated Pneumonia (VAP), Ventilator-associated Tracheobronchitis (VAT) Community-Acquired Pneumonia (CAP ) Hospital-Acquired Pneumonia (HAP) Ηealthcare-associated pneumonia (HCAP). Ενδοκοιλιακές λοιµώξεις. Λοιµώξεις Χειρουργικών τραυµάτων Surgical Site Infections (SSI)

6

7 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΈΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΣΗΨΗ?

8 Λοίµωξη αναφέρεται στη εισβολή του παθογόνου σε στείρα περιοχή του ξενιστή Bακτηριαιµία ζώντα µικρόβια στο αίµα

9 Σήψη είναι τα κλινικά σημεία συμπτώματα που είναι αποτέλεσμα της εισβολής ενός βλαπτικού μικροργανισμού στο σώμα μας Τοξικότητα μικροργανισμού Απάντηση του οργανισμού μας

10 Τι είναι η Σήψη - Παθοφυσιολογία Σήψης Κλινικά σηµεία λοίµωξης Οrdendonk Infect Immun 1974

11 SIRS Το σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (ΣΣΦΑ) ορίζεται ως η φυσιολογική απάντηση σε βλαπτική επίδραση που εκδηλώνεται με δύο ή παραπάνω από τα ακόλουθα: 1. T > 38 0 C or < 36 0 C. 2. HR > 90 / min. 3. RR > 20 / min or PaCO2 < 32 mmhg. 4. WBC > / mm 3 or < 4000 / mm 3.

12 Η «διάγνωση» του SIRS δεν δίνει πληροφορίες για την υποκείµενη νόσο Πυρετός: σήψη, ΟΕΜ, ΠΕ, µετεγχειρητικά, κτλ Ταχυκαρδία και ταχύπνοια: σήψη, αναιµία, αναπνευστική ανεπάρκεια, υποβολαιµία, κτλ Αύξηση Λευκών: σήψη, τραύµα, παγκρεατίτιδα, κτλ Μας πληροφορεί όµως για µια αντίδραση προσαρµογής του οργανισµού απέναντι σε έναν εισβολέα/πρόβληµα

13 Relationship Of Infection, SIRS, Sepsis Severe Sepsis and Septic Shock PANCREATITIS INFECTION SEPSIS SIRS BURNS TRAUMA OTHER Bone et al. Chest 1992;101:1644

14 Σήψη είναι τα κλινικά σημεία συμπτώματα που είναι αποτέλεσμα της εισβολής ενός βλαπτικού μικροργανισμού στο σώμα μας Τοξικότητα μικροργανισμού Απάντηση του οργανισμού μας Σοβαρή σήψη (severe sepsis) Ορίζεται ως, η σήψη που επιπλέκεται από οξεία δυσλειτουργία τουλάχιστον ενός οργάνου ή συστήµατος

15 Σηπτική καταπληξία (septic shock) οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια που οφείλεται σε σήψη (αποτελεί υποκατηγορία της σοβαρής σήψης) και χαρακτηρίζεται από εµµένουσα υπόταση παρά την επαρκή χορήγηση υγρών, παράλληλα µε την παρουσία διαταραχών αιµάτωσης, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη γαλακτική οξέωση, ολιγουρία, ή/και οξεία µεταβολή του επιπέδου συνείδησης. Υπόταση: ορίζεται η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) <90 mmhg ή η µέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) <60 mmhg, ή η µείωση της ΣΑΠ >40 mmhg από τις τιµές αναφοράς, παρά την επαρκή χορήγηση υγρών. Ανθεκτικό shock: Shock που δεν ανταποκρίνεται στη κλασσική θεραπεία (ΕΦ υγρά, ινότροπα /αγγειοσυσπαστικά) µέσα σε 1 ώρα.

16 Sepsis: Defining a Disease Continuum Infection/ Trauma SIRS Sepsis Severe Sepsis Shock Mechanical Ventilation Adapted from: Bone RC, et al. Chest 1992;101:1644 Acute Dialysis 16

17 Infection/ Trauma ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ SIRS Sepsis Μικρά αρτηριόλια Κυταροκίνες inos NO αγγειοδιαστολή υπογκαιµία µείωση χρόνου για να διανεµηθεί Ο2. Απώλεια κυττάρων + απώλεια συνέχειας µεταξύ κυττάρων ( tight junctions) Απώλεια πρωτεϊνών στο διάµεσο χώρο 1. Περιφερική αγγειοδιαστολή 2. ιαταραχή διαπερατότητας τριχοειδών 3. ιαταραχή κατανοµής αίµατος/θροµβώσεις (θρόµβοι, λευκοκύτταρα, αποδοµηµένα, ερυθροκύτταρα) 4. Σηπτική µυοκαρδιοπάθεια Υπογκαιµία Ανεπάρκεια DO2 Aναερόβιος µεταβολισµός διαταραχή τύπου διάχυσης στον πνεύµονα

18 Μειωµένη άρδευση και διαταραχές οργάνων ή συστηµάτων θόλωση διανοίας Ταχυκαρδία Υπόταση Μεταβολές CVP Μεταβολές PAOP Ταχύπνοια PO2<60mm Hg SaΟ2<90% PaO2/FiO2<300 Ολιγουρία Ανουρία Αυξ. Κρεατινίνης Ίκτερος SGOT, SGPT PT PT, aptt DIC PLT Η άµεση παρέµβαση θα κρίνει την έκβαση

19 Υπάρχει διαφορά-ποικιλία στην απάντηση-έκβαση των ασθενών µε σήψη? Η κλινική παρατήρηση είναι ότι: οι ασθενείς µε όµοιους εισβολείς µικροβίων δύναται να έχουν πολύ διαφορετικές κλινικές απαντήσεις και διαφορετική πρόγνωση.

20 Βασικές αρχές ελέγχου λοιµώξεων σε στη ΜΕΘ Έλεγχος εστίας σήψης Χειρ + Αbχ Yποστήριξη οργάνων Αποφυγή επιπλοκών

21 Βασικά Υποστηρικτικά µέτρα Αναζωογόνηση µε Υγρά Αγγειοσυσπαστικά Παρακολούθηση άρδευσης ιστών ScVO2, CVP PPV PaoP ECHO Μετάγγιση/ Ινότροπα Επιπλέον θεραπείες Υποστήριξη επιµέρους οργάνων Αποφυγή π. οιδήµατος Αποφυγή πολλαπλής ανεπάρκειας οργάνων Αποφυγή δευτερογενούς λοίµωξης

22 Treatment algorithm of septic shock

23 ΙΑΓΝΩΣΗ

24 ΙΑΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΙΜΩΞΗ? ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ? ΤΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟ?

25 ΙΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = Biomarkers of ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ = Biomarkers of infection (CRP, PCT, TREM-1, endotoxin activity levels)

26 ΕΣΤΙΑ? ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ chest X-ray - Ultrasonography - CT

27 ΠΟΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ? Aρχική εκτίµηση µε βάση το ιστορικό την εστία, τη χλωρίδα, την ύπαρξη ξένου σώµατος

28 Organisms Responsible for Septic Shock in Relation to Host Factors Asplenia Cirrhosis Alcoholism Encapsulated organisms Pneumococcus spp., Haemophilus influenzae, Neisseria meningtidis, Capnocytophagia canimorsus Babesiosis Vibrio, Yersinia, and Salmonella spp., other Gram-negative rods (GNRs), encapsulated organisms Klebsiella spp., pnemococcus

29 Diabetes Steroids Neutropenia T-cell abnortmalities Mucormycosis and Pseudomonas ssp. (malignant external otitis), Escherichia coli Tuberculosis, fungi, herpes virus Enteric GNR, Pseudomonas, Aspergillus, Candida, and Mucor spp., Staphylococcus aureus Listeria, Salmonella, and Mycobacteria spp., herpes virus group (herpes simplex virus, cytomegalovirus, varicella zoster virus)

30 Επαρκής κατάλληλη εμπειρική αντιβιοτική αγωγή 1. Αξιολόγηση µικροβιολογικών δεδοµένων 2. Σωστό αντιβιοτικό Σωστή δόση Σωστή διάρκεια Σωστή χορήγηση 3. Μονοθεραπεία ή συνδυασµένη αγωγή όπου χρειάζεται 4. Έγκαιρη χορήγηση 5. Προηγούµενη χρήση αντιβιοτικών (ιστορικό) 6. Ισχυρή κλινική υποψία για λοίµωξη 7. Τοξικότητα Kollef MH et al. Chest 1999;115:

31 Στη ΜΕΘ κυρίως Λοιµώξεις από Πολυανθεκτικά µικρόβια (multidrug resistant organisms-mdr) Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumanni E.coli ESBL Klebsiella pneumonia ΚPC Proteas mirabilis ESBL Providencia stuartii ESBL

32 Extended Spectrum β-lactamase (ESBL) παθογόνα Συχνότερα αποµονώνεται στα στελέχη Klebsiella spp, E.Coli, Proteas mirabilis Μεταδίδονται υπό µορφή πλασµωδίου Ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες (κεφταζιδίµη) και αζτρεονάµη. Συχνά δύσκολη η εργαστηριακή εντόπιση Risk factors: προηγούµενη χρήση και διάρκεια 3 ης γ κεφαλοσπορινών, αζτρεονάµης, φλουοροκινολονών προηγούµενη νοσηλεία

33 Απαραίτητα ορθή επιλογή 60 ΑΒΧ οκ ΑΒΧ in Carlet, 1986 Μosdell Ann Surg 1991

34 Νεφρική υποκατάσταση o Intermittent haemodialysis o continuous veno-venous haemofiltration (CVVH)(2B)

35 Εν τω βαθει φλεβοθρόµβωση low-dose unfractionated heparin (UFH) low-molecular weight heparin (LMWH) Use a mechanical prophylactic device, such as compression stockings or an intermittent compression device, when heparin is contra - indicated.

36 Stress Ulcer H2 blocker or proton pump inhibitor Benefits of prevention of upper GI bleed must be weighed against the potential for development of ventilator-associated pneumonia.

37 Γιατί να συμβαίνει σήψη?. Gogos et al, Crit Care 2010

38 Παράγοντες κινδύνου σήψης Σχετιζόμενοι με τον ασθενή/ασθένεια Ηλικία Βαρύτητα νόσου Κατάργηση φυσ. αντανακλαστικών Ανοσοκαταστολή Υποθρεψία Μικροβιακός αποικισµός Tραύµα, Εγκάυµατα Εξωγενείς παράγοντες Τροποποιήσιμοι Σωλήνες και γραµµές Θέση και κινητοποίηση Φάρµακα Σίτιση ιάρκεια παραµονής Kett Crit Care Med 2011 ΜouloudiInfect Control Hosp Epidemiol Michalopoulos, Am J Infect Control Richards, Semin Respir Crit Care Med 2003

39 Τροποποιήσιμοι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου σήψης 1. Φάρμακα Pub Med Risk AND critical OR ICU AND sepsis OR infection OR VAP OR bacteremia OR Bloodstream Διατροφή 3. Ιατρικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις Provonost NEJM 2006 Russel NEJM2006

40 Φάρμακα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό Παράγοντας Κυτταροτοξικά φάρµακα ΧΜΘ Ειδικά ανοσοκατασταλτικά Παραγωγή-έκφραση κυταροκινών anti-τνf Επίδραση Ουδετεροπενία, λεµφοπενία Ουδετεροφιλία, Λεµφοπενία Στεροειδή Υδροκορτιζόνη Webster Br J Anesth 2009

41 4. Φάρμακα Παράγοντας επηρεάζουν το ανοσοποιητικού? Επίδραση Προποφόλη Μιδαζολάμη Κεταμίνη Φαγοκυττάρωση, χημειοταξία Αναστολή απελευθέρωσης κυτταροκινών Pact 2012 Οπιοειδή ΝΚ cell T, B Lympho Kατεχολαμίνες TH2/TH1, TNF, IL8 Nseir, Makris CC 2010 PACT 2012

42 Τροποποιήσιμοι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου σήψης 1. Φάρμακα 2.Διατροφή 3. Ιατρικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις Provonost NEJM 2006 Russel NEJM2006

43 Διατροφική κατάσταση Υποθρεψία Λοίμωξη Χημειοταξία λευκοκυτάρων Φαγοκυττάρωση (ΣΔ) Tcell πολλαπλασιασμός ενεργοποίηση, μνήμη Β cell παραγωγή αντισωμάτων Παραγωγή κυτταροκινών Οξειδωτικό stress Ελαττωμένη άμυνα Shauible Plos Med 2007

44 Bacterial translocation Ringer's EN logcfu/gr Burn or bacterial overgrowth mammal models Hikohiro Azuma J Trauma 2009 Gianotti Crit Care Med 1994

45 Διατροφή στη ΜΕΘ Rubinson CCM 2005 Peter CCM 2005

46 Τροποποιήσιμοι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου σήψης 1. Φάρμακα 2.Διατροφή 3. Ιατρικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις Provonost NEJM 2006 Russel NEJM2006

47 Βαριά Πάσχων Ασθενής Άμεση μόλυνση ή Αποικισμός Περιβάλλον Εντατικής Θεραπείας Edgeworth J Antimicrob Chemother Fontela Am J Infect Control 2009 Vincent J et al. JAMA 2009 Σύνολο Πνευµονία Μικροβιαιµία infection at admission 2ndary infections

48 Παρεμβάσεις στη ΜΕΘ: Παράγοντες κινδύνου για Mικροβιαιμία 24h biofilm 1. Ασθενής προσκόλληση µικροοργανισµών στο βιο-υλικό 2. Προσέλκυση και άλλων κυττάρων 3. Ωρίµανση και ανάπτυξη 4. Μη αντιστρεπτή προσκόλληση δια µέσου εξωπολυσακχαριτών εξαιρετικαά ισχυρός σχηµατισµός µη εξουδετερώσιµος από αντιβιωτικά 5. ιασπορά των κυττάρων και νέα προσκόλληση σε άλλο σηµείο του βιο-υλικού Edgeworth J D J. Antimicrob Chemother 2011

49 BIOFILM formation Eξωτοιχωµατικά: και Eνδοαυλικά:

50 Παρεμβάσεις στη ΜΕΘ: Παράγοντες κινδύνου για Mικροβιαιμία 1. Αριθµός παρεµβάσεων 2. Είδος υλικών καθετήρων 3. Aποικισµός -προσωπικό, - ασθενείς - περιβάλλον 5. Yποβαθµισµένη φροντίδα Fontela Am J Infect Control 2009 Vincent J et al. JAMA 2009 Astagneau ICHE DIU

51 1. Πολλές Παρεμβάσεις = Συχνή Μικροβιαιμία Fontela Am J Infect Control 2009

52 3. Αποικισμός πρόσεχε που βάζεις τα χέρια σου Bode et al NEJM 2010 Orsi J Chemother Jang, J Hosp Infect stuff -hands/nares pts Harrington, Infect Control Hosp Epidemiol. 2007

53 3. Αποικισμός πρόσεχε που βάζεις τα χέρια σου bed outside Pts Catalano J Hosp Infect Datta, Huang Arch Intern Med. 2006, 2011 Goodman, Infect Control Hosp Epidemiol. 2008

54 Γιατί χρησιµοποιώ ΚΦΚ στη ΜΕΘ 1. Ανάγκη ταχείας χορήγησης µεγάλου όγκου υγρών. 2. Αδυναµία τοποθέτησης περιφερικού φλεβοκαθετήρα 3. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης 4. Χορήγηση παρεντερικής διατροφής 5. Χορήγηση διαλυµάτων ή φαρµάκων που ερεθίζουν τις περιφερικές φλέβες (υπέρτονα, χηµειοθεραπευτικά, κ.ά). 6. Τοποθέτηση καθετήρων προσωρινής αιµοδιάλυσης

55 Ventilator-associated Tracheobronchitis (VAT) Ventilator-associated Pneumonia (VAP) Μικροεισροφήσεις παθογόνων από το ρινοφάρυγγα του αρρώστου ιαφυγή αυτών γύρω απόet cuff Κακή υγιεινή των χεριών του προσωπικού

56 4. Υποβάθμιση φροντίδας Rosenthal CID 2009 Huggonet, Crit Care Med 2007

57 Rosenthal CID 2009

58 Rosenthal CID 2009

59 4. Υποβάθμιση φροντίδας CLABSI /1000cd Argentina Brazil Brazil Colombia India Tunisia Turkey Turkey Turkey Israel Canada Fontela Am J Infect Control 2009 Astagneau ICHE DIU Rosenthal CID 2009 Mnatzagagnan J Hos Infection 2005

60 All is lost?

61 Τι μπορεί να γίνει? Αποµόνωση περιστατικών Επιτήρηση Αντιβιοτικών Μέτρα ατισηψίας-καθαρισµού Συµµόρφωση σε οδηγίες Έλεγχος συµµόρφωσηςεπικοινωνία Rosenthal CID 2009 Huggonet, Crit Care Med 2007

62 Zoabi IMAJ 2011 Goodman, Infect Control Hosp Epidemiol Datta, Huang Arch Intern Med. 2006, 2011

63 To prevent complications : Intracranial Infection EVDV incidence Chatzi M et al Crit Care Med 2013 Karvouniaris M et al Crit Care Med 2014

64 There appears to be too much emphasis on developing evidence and too little emphasis on making sure it is expeditiously adopted and employed; to much emphasis on diagnosis, too little emphasis on evidence-based treatment; too much focus on the "rule of rescue" too little focus on the "power of prevention". Scott Abbereg New Yorker 2007 for Provonost NEJM 2006

τικές διαστάσεις στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην κακή χρήση των αντιβιοτικών, που έγινε τις τελευταίες

τικές διαστάσεις στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην κακή χρήση των αντιβιοτικών, που έγινε τις τελευταίες Ιωάννης "#$%%&'(")*+,-! Παύλος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Ο επεµβατικός µηχανικός αερισµός µέσω της διασωλήνωσης της τραχείας, σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης της πιο συχνής νοσοκοµειακής λοίµωξης

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Αθανάσιος Πρεκατές Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Αθανάσιος Πρεκατές Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η ΣΗΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αθανάσιος Πρεκατές Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σήψη είναι µια απο τις συνήθεις αιτίες νοσηρότητος και θνητότητος στους ασθενείς που νοσηλεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Σήψη: Μια επείγουσα ιατρική κατάσταση

Σήψη: Μια επείγουσα ιατρική κατάσταση 31 Ανασκόπηση Σήψη: Μια επείγουσα ιατρική κατάσταση Μιχαήλ Παράσχος, Xρυσόστομος Kάτσενος, Ελευθέριος Μανδραγός, Κωνσταντίνος Μανδραγός. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου, καθηγητή κ. Στέφανο Μαντζούκα, για τις πολύτιμες συμβουλές και τη διακριτική επιτήρηση, ώστε να ολοκληρώσω

Διαβάστε περισσότερα

Σήψη και Σηπτικό Σύνδρομο Δρ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Επιμελήτρια Α Ορισμοί Βακτηριαιμία (μυκηταιμία) Παρουσία βιώσιμων μικροβίων ή μυκήτων στο αίμα Λοίμωξη Φλεγμονώδης απάντηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σήψη, σηπτικό shock. Β Κουλούρας ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων

Σήψη, σηπτικό shock. Β Κουλούρας ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων Σήψη, σηπτικό shock Β Κουλούρας ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων Σήψη sepsis Η σήψη αποτελεί ένα από τα πρώτα αναγνωρισμένα σύνδρομα στην Ιατρική και ο ορισμός σήψη έχει δοθεί από τον Ιπποκράτη πριν από χιλιάδες χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Σήψη και Σηπτικό Shock

Σήψη και Σηπτικό Shock ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 85 Σήψη και Σηπτικό Shock ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΑΓΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το know sepsis is to know critical care medicine ]erry ]. Zίmmerman, 1995 Η αναγνώριση και διεξοδική

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Μάρκος Μαραγκός Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων

Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Μάρκος Μαραγκός Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς Μάρκος Μαραγκός Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Κίνδυνος λοίμωξης Περιβάλλον κοινότητα νοσοκομείο Ανοσοκαταστολή Λοιμώξεις σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2012. Τρόποι μετάδοσης: Επίπτωση Νοσοκομειακών λοιμώξεων. Κόστος νοσοκομειακών λοιμώξεων: ΜΕΘ: Ενα επικίνδυνο μέρος!

21/11/2012. Τρόποι μετάδοσης: Επίπτωση Νοσοκομειακών λοιμώξεων. Κόστος νοσοκομειακών λοιμώξεων: ΜΕΘ: Ενα επικίνδυνο μέρος! Νοσοκομειακές Λοιμώξεις: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Νεκρά τέσσερα νεογνά από λοίμωξη Τέσσερα νεογνά πέθαναν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, από το εντεροβακτηρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας

ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας ιάγνωση και θεραπεία της πνευµονίας της κοινότητας Γιάννης Π. Κιουµής Μονάδα Αναπνευστικών Λοιµώξεων Πνευµονολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Θ. «Γ. Παπανικολάου» Η πνευµονία της κοινότητας εξακολουθεί να αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πυρετός στη ΜΕΘ. dιιω'"" μεταξύ φλεγμονής και λοίμωξης είναι καθοριστι %;jς μασίας για την αντιμετώπιση πυρετού καθώς επίσης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Πυρετός στη ΜΕΘ. dιιω' μεταξύ φλεγμονής και λοίμωξης είναι καθοριστι %;jς μασίας για την αντιμετώπιση πυρετού καθώς επίσης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 31 Πυρετός στη ΜΕΘ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ «Η ανθρωπότητα έχει τρεις μεγάλους εχθρούς, τον πυρετό, την πείνα και τον πόλεμο. Από αυτούς ο μεγαλύτερος, ο πιο τρομερός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ Ε Ζακυνθινός SHOCK ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ (SHOCK) - ορισµός Με το όρο shock χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία συµβαίνει µείωση της άρδευσης των ιστών, µε αποτέλεσµα µείωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.»

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (VAP)

ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (VAP) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (VAP) Πρεκατές Αθ. Πνευμ/γος - Εντατικολόγος Τζάνειο, Β ΔΥΠΕ VAP 16 Μαρ. 2011 Σωτηρία Νοσοκομείο «Αφησεαυτάταπράγματανα θεωρούνται ότι μοιάζουν αληθινά» Ξενοφάνης «Είναι ή μη

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους

Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικευομένων στη Βιοπαθολογία Αθήνα 12-1-2011 Γεωργία Μαργαρίτη Βιοπαθολόγος Κλινική Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικρ/κού κού Τμήματος Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονία. Ν. Σολομωνίδη, Ειδ. Ιατρός Β. Γεωργιοπούλου, Ειδ. Ιατρός. Γ.Ν. Καλαμάτας

Πνευμονία. Ν. Σολομωνίδη, Ειδ. Ιατρός Β. Γεωργιοπούλου, Ειδ. Ιατρός. Γ.Ν. Καλαμάτας Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πνευμονία Ν. Σολομωνίδη, Ειδ. Ιατρός Β. Γεωργιοπούλου, Ειδ. Ιατρός Β Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Καλαμάτας Ασθενής 32 ετών Προσέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική. Paediatriki. Τόμος 77 Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014. Έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας

Παιδιατρική. Paediatriki. Τόμος 77 Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014. Έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Παιδιατρική Έκδοση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Τόμος 77 Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014 Paediatriki Journal of the Greek Paediatric Society Volume 77 Number 1 January-February-March

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):290-310 Νεκρωτική εντεροκολίτιδα και πρόωρα νεογνά Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) είναι πολυπαραγοντική νόσος που προκαλεί οξεία νεκρωτική ισχαιμία και μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Αθηνά Αργυροπούλου Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Δομή της παρουσίασης Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού. Σοφία Καναβάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Η Σωτηρία

Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού. Σοφία Καναβάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Η Σωτηρία Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού Σοφία Καναβάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείο Η Σωτηρία Εξωνοσοκομειακή πνευμονία (Community Aquired Pneumonia CAP) Πνευμονία ή πνευμονίτις Φλεγμονή του πνευμονικού

Διαβάστε περισσότερα