ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δέκα εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΔΕΗ Έξι μηχανικοί στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δέκα εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΔΕΗ Έξι μηχανικοί στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δέκα εννέα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ- ΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ- ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕ- ΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩ- ΣΗ: Δέκα πέντε θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με απόσπαση Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δέκα εννέα (19) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, ως εξής: 1.(2) Θέσεις συνεργατών με Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ. 2.(1) Θέση συνεργάτη με Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ. 3.(1) Θέση συνεργάτη με Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνίες, ή Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ. 4.(15) Θέσεις συνεργατών με Δίπλωμα ή Πτυχίο Ηλεκτρ. Μηχανικού, Μηχ. Η/Υ, Πληροφορικής ή/ και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Φυσικής ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Ευαγγελία Αλεξοπούλου, στο τηλέφωνο και στο iit.demokritos.gr. Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www. demokritos.gr. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: ΔΕΗ Έξι μηχανικοί στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι ατόμων ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν: ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/ΛΙΓΝΙ- ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζή τηλ & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ έως και σήμερα

2 ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» επιθυμεί να προσλάβει έναν Προϊστάμενο Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος συντήρησης αυτόματου παραγωγικού εξοπλισμού. Απαραίτητα Προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού. Άριστη γνώση Αγγλικών. Καλή χρήση του Η/Υ. Η εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πληροφορίες τηλ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη γνώση αγγλικών & σχεδιαστικού προγράμματος 3d (inventor solid works κλπ) με προϋπηρεσία σε κατασκευαστικό τομέα ζητείται από την Παπαδόπουλος γεωργικά μηχανήματα τηλ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικός πτυχιούχος με εμπειρία σε κέντρα κατεργασίας CNC και σχέδιο ζητείται. Αποστολή βιογραφικών: Fax: Η Κορρές αναζητά να καλύψει τη θέση του Προϊσταμένου Παραγωγής με έδρα την παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού. Άριστη γνώση Αγγλικών. Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες. Περισσότερες Πληροφορίες: uth.gr. Πηγή: skywalker.gr/ Μηχανολόγος Μηχανικός ζητείται από ναυτιλιακή εταιρεία με bulk carriers στον Πειραιά, με πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελάχιστη προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Περισσότερες Πληροφορίες: uth.gr Η βιομηχανία δομικών προϊόντων MARIS POLYMERS, που εδρεύει στα Οινόφυτα, αναζητά έναν πολιτικό μηχανικό για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Απαιτούνται το πτυχίο ΑΕΙ, η γνώση αγγλικών και η ικανότητα στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο: Έναν μηχανικό θα προσλάβει η εταιρεία «Niki» στα Ιωάννινα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, πολύ καλή γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Νέους συνεργάτες θα προσλάβει η εταιρεία Lalizas Hellas SA, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή σωστικών και ναυτιλιακών ειδών. Σ αυτούς περιλαμβάνεται ένας Plastics Expert Engineer (κωδικός PEE 12/13). Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ως αρμοδιότητες την ανάπτυξη νέων πλαστικών προϊόντων, τον εργαστηριακό έλεγχο και τη δοκιμή πλαστικών προϊόντων και, τέλος, την οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής ή Μηχανικού Σχεδιασμού ή Χημικού Μηχανικού, εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση είτε σε Μονάδα Παραγωγής είτε σε Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης σε εταιρεία με πλαστικά είδη, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση MS Office και άριστη γνώση τουλάχιστον ενός από τα προγράμματα: Autocad, Pro Engineer, Solidworks, Catia. Η εμπειρία σε Injection & Blow Μηχανές και η γνώση Ναυτιλιακών ειδών θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλoυν το βιογραφικό τους είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας είτε μέσω του lalizas.com. Μηχανικό στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, ζητά η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου.Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εμπειρία στη δικτύωση έξυπνων συσκευών, εξοικείωση στο πεδίο των έξυπνων συσκευών και αισθητήρων, εμπειρία στην τεχνολογία TCP/IP και IP/MPLS εξοπλισμού, εμπειρία στην ανάπτυξη ενσωματωμένου κώδικα (embedded code), γνώσεις στον τομέα Προσομοίωσης Συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν, ενώ άλλα επιπλέον προσόντα είναι: H μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή Πτυχιακή εργασία σε ευφυή συστήματα, δίκτυα αισθητήρων, IP δικτύωση. Και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ιδιαίτερα στον τομέα των έξυπνων συσκευών και έξυπνων συστημάτων. Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, κινητό τηλέφωνο και μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι στο fax: Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα 2

3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη συστήματος ταχείας απόκρισης σε περίπτωση σεισμού σε Μητροπολιτικό Αυτοκινητόδρομο», που υλοποιείται μέσω της Δράσης «Συνεργασία 2011» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κυριαζή Πιτιλάκη, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερα άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: (Α) Τρία (3) άτομα- Υποψήφιοι διδάκτορες Πολιτικοί Μηχανικοί με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον αντισεισμικό σχεδιασμό - αποτίμηση τεχνικών έργων. (Β) 1 Άτομο- Υποψήφιος διδάκτορας Πολιτικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον αντισεισμικό σχεδιασμό - αποτίμηση τεχνικών έργων. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο κ. Αναστασία Αργυρούδη. Ολόκληρη η προκήρυξη στο: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάκτηση, Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών Κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτου Κωνσταντίνο, καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: Ένας με πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο του έργου. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Ολόκληρη η προκήρυξη στο: Uploaded/f618f34b-a13f-414f-8fa5-5d3a5cd54376.pdf. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδίαση και Ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην E-band (70-80GHz) και σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος», που υλοποιείται μέσω της Δράσης «Συνεργασία 2011» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Σίσκο, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής προτίθεται να αναθέσει σε έξι άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 1 Άτομο Υποψήφιος διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχ. Υπολογιστών (κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής) για το ποσό των Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 15 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου). 1 Άτομο - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή μεταπτυχιακός φοιτητής Ηλεκτρονικής για το ποσό των Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 11 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου). 1 Άτομο - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών για το ποσό των Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου). 1 Άτομο - Μεταπτυχιακός φοιτητής Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών για το ποσό των 6600 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) για διάστημα 10 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου). Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο Ολόκληρη η προκήρυξη στο: Uploaded/984d aba5-67ada358b46e.pdf ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σύμβαση έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Σχεδίαση και Ανάπτυξη χιλιοστομετρικού RFIC/MMIC ολοκληρωμένου κυκλώματος στην E-band και σε τεχνολογία CMOS για εφαρμογές ραδιοδικτύων κορμού κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικά δίκτυα του μέλλοντος» (EMOSIC), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλη Παλιουρά, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση έργου, ως κάτωθι: Ένας με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Καταληκτική ημερομηνία: Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κο. Βασίλειο Παλιουρά, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο , ece.upatras.gr. 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΛΣΤΑΤ Νέο ρεκόρ με την ανεργία στο 27,4% Στο 27,4%, που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ, εκτινάχθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο, από 27,3% τον Αύγουστο και 26% τον Σεπτέμβριο του 2012, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Στο κόκκινο παραμένει η ανεργία των νέων με έναν στους δύο να μην έχει δουλειά (51,9%), ενώ στην ηλικία η ανεργία αυξήθηκε στο 36,8%. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε σε άτομα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε άτομα και οι απασχολούμενοι σε άτομα. Αναγνωρίζοντας την ανεργία ως το κρισιμότερο ζήτημα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι απειλείται η κοινωνική συνοχή, ενώ την ίδια ώρα μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ προειδοποιεί και για τις καταστροφικές επιπτώσεις της εφιαλτικής ανεργίας στο Ασφαλιστικό, η κατάρρευση του οποίου -αν δεν ληφθούν μέτρα- έρχεται πλέον πιο κοντά. Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Σεπτέµβριο του 2013 ανήλθε σε 27,4% έναντι 26,0% το Σεπτέµβριο του 2012 και 27,3% τον Αύγουστο του Οι άνεργοι ανήλθαν σε άτοµα, αυξημένοι κατά άτομα από τον Σεπτέμβριο του 2012 (+5,9%) και κατά άτομα από τον Αύγουστο του 2013 (+1,0%). Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Σεπτέµβριο του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε άτοµα. Καταγράφεται μείωση κατά άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012 (-1,5%) και αύξηση κατά άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 (+0,1%). Ένας στους δύο νέους άνεργος Κατά ηλικιακή ομάδα, στους νέους η ανεργία έφτασε το 51,9%, από 56,7% που ήταν τον Σεπτέμβριο του Στην κατηγορία το ποσοστό των ανέργων αυξήθηκε στο 36,8%, από 34,5% ένα χρόνο πριν, και στην ηλικιακή ομάδα η ανεργία έφτασε το 24,4% (από 22,3%). Στην κατηγορία η ανεργία έφτασε το 20,3% (από 19,9% το Σεπτέμβριο 2012) και στην ομάδα στο 15,1% (από 13,8% ένα χρόνο πριν). Ως προς την γεωγραφική κατανομή, η περιοχή Μακεδονίας - Θράκης εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (30,4%), ακολουθεί η περιοχή Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (30%), η περιοχή της Αττικής με 27,9%, και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με 26,3%. Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται τον Σεπτέμβριο του 2013 στην περιοχή Αιγαίου (21,5%). ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Το 60% των νέων διατίθενται να φύγουν στο εξωτερικό Το ποσοστό των νέων που είναι διατεθειμένοι να φύγουν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία, είναι αρκετά υψηλό (60%) και ακόμη περισσότεροι (86%) είναι εκείνοι που βιώνουν το εργασιακό περιβάλλον ως αβέβαιο και απρόβλεπτο και μόνο 42% το βλέπουν διευρυμένο με αρκετές ευκαιρίες. Οι περισσότεροι (78%) έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μελλοντικούς εργοδότες τους ως προς την προσφορά ευκαιριών που θα ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους. Ωστόσο, χαμηλότερες (43%) είναι προσδοκίες τους σε θέματα αμοιβών και εργασιακής ασφάλειας (47%). Οι περισσότεροι υποστηρίζονται οικονομικά από την οικογένειά τους και στην πλειονότητά τους επιθυμούν να βρουν εργασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους. ΑΠΘ Προκήρυξη για ερευνητές Μηχανικούς Πληροφορικής Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκήρυξε θέσεις ερευνητών για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Υποψήφιοι Διδάκτορες ή Ερευνητές που να κατέχουν μεταπτυχιακό ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Πληροφορικής / Μηχανικού Πληροφορικής / Μαθηματικών / Φυσικής ή ισοδύναμο. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από τους ίδιους, να εργαστούν με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές που κατέχουν πτυχίο όπως τα προαναφερθέντα. Προφίλ του εργαστηρίου και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνσηhttp://www.aiia.csd.auth. gr. Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γενικό θέμα έρευνας είναι: 1. ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση βίντεο τρισδιάστατης τηλεόρασης. 2. επεξεργασία και ανάλυση ψηφιακής εικόνας και βίντεο και τεχνητή όραση. 3. Υπολογιστική νοημοσύνη και ψηφιακά μέσα (εικόνα και βίντεο) Μια ενδεικτική λίστα πιθανών ερευνητικών αντικειμένων είναι: - Ανάλυση ψηφιακής εικόνας/βίντεο, τεχνητή όραση (human detection/ tracking, activity recognition, affective analysis). - Label propagation, semisupervised/active learning, graph data analysis, tensorial analysis for user/content interactions, profiling and recommendation systems. - Ανάλυση τρισδιάστατης εικόνας/ βίντεο (depth/disparity map analysis, 3D quality analysis, multiview video analysis). - Δεικτοδότηση και ανάκτηση περιεχομένου τρισδιάστατου βίντεο (MPEG7/ AVDP) Το ακριβές ερευνητικό αντικείμενο των νέων ερευνητών θα επιλεγεί έτσι, ώστε να συμφωνεί με την προηγούμενη εμπειρία του/ της με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας. Η διάρκεια της εργασίας μπορεί να επεκταθεί για 3 χρόνια ή και περισσότερο. Άτομα με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε ένα απο τα παρακάτω πεδία: ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, τεχνητή όραση, γραφικά, διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή, επεξεργασία σήματος, υπολογιστική νοημοσύνη, πολύ καλή γνώση αγγλικών, προγραμματισμό σε C/C++ και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ακαδημαϊκή έρευνα θα προτιμούνται ιδιαιτέρως. Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν θετικό/τεχνολογικό πτυχίο πανεπιστημίου (κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο) όπως τα προαναφερόμενα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους με στον: Επίκουρο Καθηγητή Αναστάσιο Τέφα Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 54124, Τ.Θ. 451 Τηλέφωνο:

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οκτώ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 4 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας για Εξατομικευμένη Ιατρική με τη Χρήση Υπολογιστικού Νέφους Providing Integrated e-health Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure (PINCLOUD) στο πλαίσιο της πράξης «Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», Π.Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Π.Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας», ως εξής: Τέσσερις με πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και συναφή τμήματα Πολυτεχνείου ή Σχολών Πληροφορικής Καταληκτική ημερομηνία: 19 Δεκεμβρίου Πληροφορίες: στα τηλέφωνα και και στην ιστοσελίδα mository&itemid=145&func=startdown&id=312. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΩΝ FETAL AND NEONATAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE HEART AND CNS στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της ΓΓΕΤ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας». ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ , ως εξής: Ένας Μεταδιδάκτορας ερευνητής με πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (και συναφή Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών). Δύο με πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (και συναφή Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών). Καταληκτική Hμερομηνία: Πληροφορίες: στα τηλέφωνα και και στην ιστοσελίδα mository&itemid=145&func=select&id=10. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο «Ποσοτικοποίηση και Διάδοση Αβεβαιοτήτων σε Προσομοιώσεις της Δυναμικής Πολύπλοκων Δομών με Αξιοποίηση Δεδομένων Μετρήσεων» στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της ΓΓΕΤ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας». ΕΘΝΙΚO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ , ως εξής: Ένας με διδακτορικό δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: στο τηλέφωνο και στην ιστοσελίδα: mository&itemid=145&func=startdown&id=303. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «LinkedTV: Television Linked To The Web» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα με αντικείμενο Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης βίντεο/ πολυμέσων με χρήση GPU (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-270) Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα, με αντικείμενο Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών αναζήτησης εικόνας/βίντεο (Διάρκεια: 6 μήνες, Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-271) Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δρ. Βασίλειος Μεζάρης, Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «ForgetIT: Concise Preservation by combining Managed Forgetting and Contextualized Remembering» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-272] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός H/Y ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα, με αντικείμενο Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών κατανόησης εικόνας/βίντεο (Διάρκεια: 6 μήνες) Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δρ. Βασίλειος Μεζάρης, Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ASYSTENI» [Κωδικός θέσης: 79Ε] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Χημικού Μηχανικού με αντικείμενα: Ετερογενής Κατάλυση, Ηλεκτροκατάλυση, Ηλεκτροχημεία Υψηλών Θερμοκρασιών, Στερεοί Ηλεκτρολύτες (Διάρκεια: 15 μήνες, Τόπος: Θεσσαλονίκη) Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κα Αχίλλα Θωμαΐς, Τηλ.: , 5

6 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ALPINE: Αρχιτεκτονική Ευφυών Δικτύων Αισθητήρων χαμηλής Κατανάλωσης για Περιβαλλοντική Διαχείριση» και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_411 στην πράξη «Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», και Περιφερειακό Ε.Π. (ΠΕΠ) Μακεδονίας - Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π.5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας» με Υπεύθυνο τον κ. Αθανασιάδη Ιωάννη, Επ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικού ή οικονομολόγου. Καταληκτική ημερομηνία: 27/12/2013 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Αθανασιάδη, κατά προτίμηση με στη διεύθυνση Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕ- ΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ , που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Συντονιστή Έργου τον κ. Χρήστο Λεπτοκαρίδη και Επιστημονικό Υπεύθυνο Δ.Π.Θ. την κ. Μαρία Σ. Κώνστα, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, διάρκειας έως 30/06/2015, ως εξής: 2 άτομα που θα κατέχουν δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Καταληκτική ημερομηνία: 20/12/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Σ. Κώνστα, τηλέφωνο , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Self-Adaptive Virtualisation - Aware High-Performance/Low Energy Heterogeneous System Architectures» ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης) ως εξής: Πέντε με Πτυχίο στην Πληροφορική ή Δίπλωμα στη Μηχανική Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κ. Γ. Κορνάρος, τηλέφωνο: , Ολόκληρη η προκήρυξη στο: diavgeia.gov.gr/doc/%ce%92%ce %9B%CE%93%CE%A04691%CE% 9F3-%CE%A5%CE%978 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΜΘ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, τεσσάρων (4) θέσεων Εξωτερικών Συνεργατών μετά από διαδικασία συνέντευξης και εξέτασης, για τα εργαστήρια του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με τίτλο «MSc in Innovation in Technology and Entrepreneurship». Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δεκατριών (13) μηνών για το ακαδημαϊκό έτος ως εξής. Ένας με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ. Ένας με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες και όχι μόνο, σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δέκα ναυπηγούς μηχανικούς θα προσλάβει η εταιρεία «Shell». Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ναυπηγού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ναυπηγού, γνώσεις υδροδυναμικής, γνώση συστημάτων LNGC και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τις 24 Φεβρουαρίου 2014 στο: tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=30030&siteid=5798&job id= ΓΑΛΛΙΑ: Έναν μηχανικό υπολογιστών θα προσλάβει εταιρεία στο Παρίσι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο ή συναφές της ειδικότητας, προϋπηρεσία στη διαχείριση συστημάτων, γνώση διαχείρισης πλατφόρμας, εμπειρία στην ανάλυση συστημάτων και άριστη γνώση της γαλλικής. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται έως τις 20 Δεκεμβρίου στο: aplitrak.com. ΚΥΠΡΟΣ: Δύο μηχανολόγους μηχανικούς ως εκπαιδευτές ασφαλείας θα εντάξει στο δυναμικό του μεγάλο ιδιωτικό φροντιστήριο στην περιοχή της Αμμοχώστου στη Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, κατάρτιση με θέμα την πρόληψη των ατυχημάτων κατά τις οδικές μεταφορές και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ 800 και ευρώ. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: ac.cy. ΑΥΣΤΡΙΑ: Έναν πολιτικό μηχανικό ως διευθυντή κατασκευών θα εντάξει στο δυναμικό της μεγάλη εταιρεία στο Λιντς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, γνώσεις Οικονομικών, τριετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και δεκαετή στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής, προθυμία ταξιδίων και πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office 2010, SAP, Lotus Notes, το MS Project και Primavera. Οι ετήσιες απολαβές ορίζονται στα ευρώ. Βιογραφικά, πιστοποιητικά και συνοδευτική επιστολή αποστέλλονται στα αγγλικά στο: ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία «X-hibition GmbH Messebau und- planung» στη Βαυαρία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, επαγγελματική εμπειρία, πολύ καλή γνώση της γερμανικής και της αγγλικής και πολύ καλή γνώση χρήσης των προγραμμάτων CAD, Cinema 4D και PhotoShop. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: ΚΥΠΡΟΣ: Έναν αρχιτέκτονα σχεδιαστή εσωτερικών χώρων θα προσλάβει η αρχιτεκτονική εταιρεία «K.C.Elite Interiors Ltd» στη Λεμεσό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο Αρχιτεκτονικής, πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων AutoCAD, VRay, 3D, καθώς και καλή γνώση των ρωσικών. Οι μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές αποστέλλονται στο: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: Σαράντα μία θέσεις εργασίας προσφέρει η εταιρεία πετρελαίου και αερίου «Shell». Οι ειδικότητες είναι αναλυτές εργαστηρίων (laboratory analyst), τεχνικοί διαδικασιών (process technicians), υπεύθυνοι λειτουργιών τερματικών σταθμών (terminal operations) και εκπαιδευόμενοι τεχνικοί διαδικασιών (process technicians trainee). Βιογραφικά για όλες τις θέσεις υποβάλλονται ως τις 31 Δεκεμβρίου στο: careers/professionals/job-search.html. ΛΙΒΑΝΟΣ: Τρεις θέσεις προσφέρει η κατασκευαστική εταιρεία «Arabian Construction Company (ACC)». Οι θέσεις αφορούν έναν μηχανολόγο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα και έναν μηχανικό σχεδιασμού και προγραμματισμού. Απαραίτητα προσόντα είναι τα συναφή πτυχία των ειδικοτήτων, η προϋπηρεσία και η γνώση χρήσης συναφούς λογισμικού. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ: Η κτηματομεσιτική εταιρεία «Zaya Real Estates Development LLC» στο Άμπου Ντάμπι ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν αρχιτέκτονα. Βιογραφικά αποστέλλονται μέσω του: zaya-real-estates-development-llc /. ΕΛΒΕΤΙΑ Δύο μηχανικοί στο διεθνές Κέντρο «CERN» Έναν μηχανικό ως Quality Support Engineer θα εντάξει στο δυναμικό του το «Cern» στη Γενεύη. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο μηχανικού στον κλάδο της διασφάλισης ποιότητας, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση χρήσης των εφαρμογών του MS Office και άριστη γνώση της αγγλικής. Οι μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: job/ Έναν μηχανικό υπολογιστών ως τεχνικό θα εντάξει στο δυναμικό του το «Cern» στη Γενεύη. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, αποδεδειγμένη γνώση Unix, C/C++, linux, γνώση σχεδίασης συστημάτων και άριστη γνώση της γαλλικής ή και της αγγλικής. Οι μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: cern.ch/job/

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Διδάσκοντες στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των εξής θέσεων Ειδικών Επιστημόνων (ΕΕ) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων (Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για το Εαρινό Εξάμηνο : Ιανουάριος Μάιος 2014): 1.Διδασκαλία του μαθήματος «ΠΠΜ 460 Τεχνική της Κυκλοφορίας». 2.Διδασκαλία του μαθήματος «ΠΠΜ 475 Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων». 3.Διδασκαλία μαθήματος «ΠΠΜ 491 Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου ΙΙ». 4.Διδασκαλία του μαθήματος «ΠΠΜ 461 Οδοποιία». 5.Διδασκαλία του μαθήματος «ΠΠΜ 477 Παράκτια Μηχανική». 6.Διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 596: Διαχείριση Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 7.Διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 583 Φυσικοχημικές και Βιολογικές Διεργασίες για την Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στα τηλέφωνα και κατά τις ώρες 8:00-14:00. Οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα: hr/documents/akdm_kenes_theseis/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δέκα πέντε θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση δέκα πέντε θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων την 27η Ιανουαρίου Ειδικότερα προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.Β.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT.C.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.C.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.3) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.C.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.B.1) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.D1) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.2) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.5) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.3) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.6) Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.I.4) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (JUST.B.1.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.5.) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.R.4) Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα. Οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: στην ενότητα: Προκηρύξεις/ Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55) EDPS: Εθνικός Εμπειρογνώμονας με απόσπαση Σύμφωνα με το Α.Π. 8904/ έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS) γνωστοποιεί τη συνέχιση του προγράμματος απόσπασης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων και για το έτος Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα με απόσπαση, κατά προτίμηση από αντίστοιχη Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Πληροφορίες για τον κανονισμό που διέπει τις αποσπάσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την ανωτέρω θέση μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://secure.edps.europa.eu/edpsweb/edps/site/ mysite/end Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edps.europa.eu. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. OTEplus Α.Ε. Πενήντα θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 86 26 02 2014

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. OTEplus Α.Ε. Πενήντα θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 86 26 02 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 86 26 02 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα OTEplus Α.Ε. Πενήντα θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επτά ΠΕ Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί στο ΥΠΕΚΑ

Επτά ΠΕ Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί στο ΥΠΕΚΑ ΤΕΥΧΟΣ. 115 15 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΑΕΔ ΔΙΚΤΥΟ EURES Εκδηλώσεις για εργασία Ελλήνων Μηχανικών στην Ευρώπη ΤΕΥΧΟΣ. 73 20 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δέκα Εξωτερικοί Συνεργάτες

Δέκα Εξωτερικοί Συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 61 31 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα SIEBEN ΠΑΤΡΑΣ Ζητά 30 Πτυχιούχους Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Υποβολή αιτήσεων από 15 έως 29 Απριλίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 51 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Υποβολή αιτήσεων από 15 έως 29 Απριλίου 2015 ΤΕΥΧΟΣ. 137 26 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Διδάσκοντες Μηχανικοί για το χειμερινό εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Διδάσκοντες Μηχανικοί για το χειμερινό εξάμηνο ΤΕΥΧΟΣ. 56 26 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. NIKI ΜΕΠΕ Θέσεις για Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 113 01 10 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΤΕΥΧΟΣ. 93 16 04 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οκτώ Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 ΤΕΥΧΟΣ. 96 14 05 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ: Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 78 23 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 63 11 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δεκάδες θέσεις εργασίας για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών με 12μηνες συμβάσεις εργασίας

Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών με 12μηνες συμβάσεις εργασίας ΤΕΥΧΟΣ. 43 20 03 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Οκτώ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προωθείται η πρόσληψη 195 Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 52 29 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Έως τριάντα τέσσερις μηχανικοί

Διαβάστε περισσότερα

151 Βοηθοί στην Τεχνολογία της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Θέσεις για μηχανικούς με διδακτορικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

151 Βοηθοί στην Τεχνολογία της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Θέσεις για μηχανικούς με διδακτορικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ. 102 25 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής

Πέντε Μηχανικοί Πληροφορικής ΤΕΥΧΟΣ. 74 27 11 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σαράντα δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου

Διαβάστε περισσότερα

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά ΤΕΥΧΟΣ. 135 11 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πέντε μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ. 81 22 01 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Επτά μηχανικοί με συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκήρυξη για μηχανικούς, επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες ΤΕΥΧΟΣ. 53 05 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

12 Μηχανικοί για κάλυψη εποχικών αναγκών ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

12 Μηχανικοί για κάλυψη εποχικών αναγκών ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ. 126 07 01 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Η/Υ ως επιστημονικοί συνεργάτες ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δύο μηχανικοί με σύμβαση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Η/Υ ως επιστημονικοί συνεργάτες ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 136 18 03 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

Επτά μηχανικοί για υλοποίηση έργου ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 68 16 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δέκα Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής:

Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΤΕΥΧΟΣ. 109 03 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 75 04 12 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό

με συμβάσεις ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό ΤΕΥΧΟΣ. 85 19 02 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΕ Πέντε μηχανικοί ως συνεργάτες με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑTΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (EPO) Έως 200 μηχανικοί για το 2013 ΤΕΥΧΟΣ. 48 24 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Ζητούνται μηχανικοί με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένας με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο της

Ένας με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχο τίτλο της ΤΕΥΧΟΣ. 112 24 09 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα