ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ Άρθρο 1 ο 1. Σε εκτέλεση των επιταγών του άρθρου 46 του αθλητικού νόµου Ν.2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί στο να ρυθµίσει τα θέµατα, που έχουν σχέση µε την διαιτησία και τους Κριτές της Ιππασίας, στα αθλήµατα της Υπερπήδησης Εµποδίων, Ιππικής εξιοτεχνίας, Ιππικού Τριάθλου, Αµαξοδήγησης, Ιππικής Αντοχής και κάθε άλλο Ιππικό Άθληµα, που υπάγεται στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ή θα υπαχθεί σε αυτήν σύµφωνα µε το Καταστατικό της, καθορίζοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία και τα κριτήρια, που αφορούν στην αξιολόγηση των Κριτών, το πειθαρχικό δίκαιο των Κριτών, την αποζηµίωση, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα και τα κωλύµατά τους, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις, που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις Κριτών Αθλήµατος. 2. Θέµατα, που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισµό, καλύπτονται από τους Κανονισµούς, που εκδίδει η ιεθνής Οµοσπονδία Ιππασίας (.Ο.Ι.) ή η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ). Σε περιπτώσεις, που άρθρα του παρόντος Κανονισµού συγκρούονται µε οποιεσδήποτε άλλες εν ισχύ διατάξεις υπερισχύουν κατά σειρά η Αθλητική Νοµοθεσία, το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, οι ιεθνείς Κανονισµοί και οι Εθνικοί Κανονισµοί Ιππασίας. Άρθρο 2 ο Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Κριτών 1. Οι Κριτές Ιππικών Αθληµάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του παρόντος, έχουν σκοπό να κρίνουν τους διαγωνιζόµενους Αθλητές κατά τους Επίσηµους Αγώνες, που προκηρύσσουν είτε η ΕΟΙ είτε οι Περιφέρειες, που έχουν την σχετική εντολή και εξουσιοδότηση από την ΕΟΙ, καθώς επίσης και σε Φιλικούς Αγώνες, που προκηρύσσουν τα αθλητικά σωµατεία και, που έχουν λάβει για τον λόγο αυτό, την απαιτούµενη συγκατάθεση της Ε.Ο.Ι. 2. Τους Κριτές στους Αγώνες των Ιππικών Αθληµάτων, που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και προκηρύσσονται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος Κανονισµού, ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ) δια των αρµοδίων οργάνων της. 3. Συµµετοχή Κριτών σε Αγωνόδικες ή Ελλανόδικες Επιτροπές σε κάθε είδους επίσηµη ή ανεπίσηµη αγωνιστική εκδήλωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τον πειθαρχικό έλεγχο τους από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών 1

2 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτών, οι Κριτές οφείλουν: i. Να εφαρµόζουν κατά τους Ιππικούς Αγώνες τους Κανονισµούς και τις Προκηρύξεις όπως αυτές ορίζονται και εκδίδονται από την ιεθνή ή/και την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. ii. Να φροντίζουν επιµελώς να τηρούν τους Κανόνες του «Ευ Αγωνίζεσθαι», της ίσης αντιµετώπισης, τους Κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού, καθώς ε- πίσης να τηρούν τους νόµους και τους κανονισµούς του αθλητικού πνεύµατος, προς αποφυγήν της βίας στους αθλητικούς χώρους. iii. Να προστρέχουν αρωγοί και συµπαραστάτες, τηρώντας τον Κώδικα εοντολογίας της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, σε περιπτώσεις που Ίππος χρειάζεται τη βοήθεια τους. iv. Να φροντίζουν για τον περιοδικό έλεγχο απαγορευµένων ουσιών σε Ίππους και Αθλητές, όπως προβλέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία και τον Κανονισµό "Ελέγχου Φαρµακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων & Ιππέων/Αθλητών". v. Να µεριµνούν για την ορθή συµπλήρωση των φύλλων αγώνα καθώς και την συµπλήρωση των εκθέσεων, που οφείλουν, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης και σαφής απεικόνιση του Αγώνα και να τα παραδίδουν, µε ευθύνη του εκάστοτε προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ και στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών. 5. Αποζηµίωση των Κριτών i. Η προσφορά των Κριτών είναι εθελοντική µη αµειβόµενη και προσφέρεται αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, από αγάπη προς το άθληµα. ii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η ΕΟΙ δύναται να αποζηµιώνει τους Κριτές, οι οποίοι, κατ εντολή της, µεταβαίνουν για να προσφέρουν έργο Κριτή, σε πόλη, άλλη του τόπου διαµονής τους, για την τέλεση Αγώνα, που έχει προκηρυχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφο 1 των παρόντων Κανονισµών. Το ποσόν της αποζηµίωσης δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να υπερβαίνει το σύνολο των εξόδων µετάβασης και επιστροφής, καθώς και τα έξοδα διαβίωσης, που αποδεικνύονται από τις νόµιµες αποδείξεις, που καταθέτουν οι Κριτές, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ. Άρθρο 3 Όργανα ιαιτησίας 1. Στην Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας λειτουργεί πενταµελής Κεντρική Επιτροπή Κριτών (ΚΕΚ), αποτελούµενη από τον πρόεδρο και τέσσερα µέλη, της οποίας η θητεία είναι διετής. Η ΚΕΚ συγκεντρώνει για το άθληµα όλες τις αρ- µοδιότητες σχετικά µε την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισµό, και τον πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, των Παρατηρητών ιαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων Κρίσης, που απαιτούνται για την διεξαγωγή όλων των επισήµων αλλά και των φιλικών αγώνων όλων των αθληµάτων, που υπάγονται στην ΕΟΙ. 2. Η ΚΕΚ στελεχώνεται από µη εν ενεργεία ιεθνείς Κριτές υψηλού κύρους ή Καθηγητές ιαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από µη εν ενεργεία Κριτές της Ανώτατης Κατηγορίας Αγώνων. Τα µέλη της ορίζονται από το Σ σελ. 2

3 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 της ΕΟΙ µε πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των µελών του και µπορούν να παυθούν µόνο µε απόφαση των 4/5 των µελών του.σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. 3. Η ΚΕΚ συνεργάζεται µε την ΕΟΙ και τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, ο οποίος για το άθληµα της Ιππασίας σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παρ.2 και το άρθρο 45 παρ.1 του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002 λογίζεται ως Οµοσπονδία Κριτών, για θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του Αθλήµατος. Ειδικότερα µε τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών συνεργάζεται για την προεπιλογή και αξιολόγηση των Κριτών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σε- µιναρίων. 4. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να αποκεντρωθεί το έργο των Κριτών αλλά και της Οµοσπονδίας του Αθλήµατος, µπορούν να συγκροτηθούν µε απόφαση του Σ της ΕΟΙ και µετά από πρόταση της ΚΕΚ, τριµελή ή µονοµελή όργανα (επιτροπές) στα οποία να δοθούν συγκεκριµένες αρµοδιότητες. 5. Ειδικότερα µπορεί να συγκροτηθούν σαν όργανα της ΚΕΚ, Επιτροπές Ορισµού Κριτών για κάθε Ιππικό Άθληµα ή/και Τοπική Επιτροπή των οποίων τουλάχιστον ο πρόεδρος είναι µέλος της ΚΕΚ και τα µέλη κριτές. 6. Η θητεία των οργάνων αυτών είναι διετής και σε κάθε περίπτωση λήγει συγχρόνως µε τη λήξη της θητείας της ΚΕΚ. 7. Οι αποφάσεις της ΚΕΚ και των οργάνων, που συγκροτεί, είναι οριστικές, άµεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. 8. Το έργο και τις εργασίες της ΚΕΚ υποβοηθάει και παρακολουθεί χωρίς δικαίωµα ψήφου ένας µη εν ενεργεία κριτής, που ορίζεται µε απόφαση του Σ του αναγνωρισµένου Συνδέσµου Κριτών. 9. Έργο του αναγνωρισµένου Συνδέσµου (Οµοσπονδίας) Κριτών σύµφωνα µε τον νόµο 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3057/2002 είναι: i. Η λειτουργία των Σχολών Κριτών και ο ορισµός καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές. ii. Η υποβολή και η συµπλήρωση πινάκων των εν ενεργεία και των µη εν ε- νεργεία Κριτών στην ΕΟΙ. iii. Η ονοµασία Καθηγητών ιαιτησίας iv. Η διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των Κριτών v. Η συνεργασία µε την ΚΕΚ και την ΕΟΙ για τα θέµατα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος Κανονισµού και για κάθε άλλο θέµα, για το οποίο η συµβολή του θα θεωρηθεί χρήσιµη. 10. Ο σύνδεσµος των Κριτών έχει διοικητική, οικονοµική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Στη περίπτωση, που δεν υπάρχει ή πάψει να υφίσταται Σύνδεσµος/ Οµοσπονδία Κριτών το έργο αυτό ασκείται από την Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. σελ. 3

4 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 Άρθρο 4 Αξιολόγηση Κριτών, επιλογή Παρατηρητών διαιτησίας 1. Με τις παρούσες διατάξεις τίθενται τα κριτήρια, που θα λαµβάνονται υπ όψη κατά την αξιολόγηση των Κριτών καθώς και η διαδικασία ένταξής των στους Πίνακες Εθνικών Κριτών, τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών ιαιτησίας, το Πειθαρχικό ίκαιο των Κριτών, που έχει σχέση µε την εκ µέρους τους διεύθυνση των αγώνων, τους περιορισµούς, τα ασυµβίβαστα, τα κωλύµατα των Κριτών καθώς και ό,τι άλλο συναφές προς τούτο θέµα. 2. Για την αξιολόγηση των Κριτών, λαµβάνονται υπ όψη τα κριτήρια, που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφο 2 του νόµου 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002. Ειδικότερα για τους Κριτές της αθλητικής ιππασίας, λαµβάνονται υπ όψη και τα εξής: i. Πτυχίο, της Σχολής Κριτών, που λειτουργεί από τον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, στα πλαίσια του Ν.2725/99 & Ν.3057/2002, και πτυχίο, που έχει εκδώσει ή αναγνωρίσει η ΕΟΙ, πριν την έναρξη λειτουργίας του Συνδέσµου Κριτών και που αποδεικνύει την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του Κριτή. ii. Γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής η της Γαλλικής γλώσσας (επίσηµες γλώσσες της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας) κρίνεται απαραίτητη για τους ιεθνείς κριτές. iii. Η ηλικία, καθώς και η καλή φυσική κατάσταση, λαµβάνονται υποχρεωτικώς υπ όψη για τον ορισµό ατόµου ως Κριτή. όκιµος Κριτής ορίζεται άτοµο εφ' όσον έχει συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Κριτής και Εθνικός Κριτής ορίζεται άτοµο εφ' όσον έχει συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Τίθεται όριο ενεργού συµµετοχής, ως ορίζει ο αντίστοιχος ιεθνής Κανονισµός, το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο ο αναφερόµενος συµπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας του, του ορίου αυτού δυναµένου να παραταθεί κατά 4 ακόµη έτη. Θέµατα υγείας κρίνονται από την Κεντρική Ε- πιτροπή Κριτών κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπ' όψη γνωµοδότηση αρ- µοδίου ιατρού. iv. Η εµπειρία, που αποδεικνύεται από τη συµµετοχή σε Αγώνες Εθνικών Α- γώνων και Πρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών. v. Η απόδοση σε Εθνικούς Αγώνες και Αγώνες Εθνικών Πρωταθληµάτων όπως προκύπτει από την βαθµολογία των Παρατηρητών. vi. Η διαγωγή και η συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων. vii. Σε περίπτωση, που όκιµος Κριτής, Κριτής ή Εθνικός Κριτής απέχει αναιτιολογήτως αρνούµενος, καίτοι προσκαλείται αρµοδίως, να εκτελέσει καθήκοντα Κριτού (εν ενεργεία και µη εν ενεργεία) επί δύο έτη συνεχώς, θεωρείται ότι απώλεσε την εµπειρία και ετοιµότητα της αµέσου και ορθής κρίσεως και πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης, διάφορα αυτών των Υποψηφίων οκίµων Κριτών, τα οποία θα οργανώνει η ΕΟΙ σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Κριτών, για την οµαλή του επανένταξη στην διαδικασία κρίσεως Αγώνων σελ. 4

5 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 viii. Απαγορεύεται να συµπεριληφθεί στις συνθέσεις των Αγωνοδίκων ή/και Ελλανοδίκων Επιτροπών Κριτής, εναντίον του οποίου εκκρεµεί τελεσίδικη α- πόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κριτών για πειθαρχικό παράπτωµα. 3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους εγκεκριµένους πίνακες Εθνικών Κριτών, από τη στιγµή, που πληρούν τα κριτήρια, που έχουν θέσει οµού ο Σύνδεσµος Κριτών και η ΚΕΚ-ΕΟΙ, περάσουν δε και τη σχετική δοκιµασία, ώ- στε να προαχθούν από όκιµοι σε Εθνικούς Κριτές, πρέπει να υποβάλλουν, προς τον Σύνδεσµο Κριτών, τα κάτωθι δικαιολογητικά: i. ήλωση συµµετοχής ii. Αντίγραφο ποινικού µητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται καταδίκη για τα αδικήµατα, που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.1 του αθλητικού νόµου. (Ν.2725/99 & Ν.3057/2002). iii. Αποδεικτικό, ότι υπεβλήθη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ.3 του αθλητικού νόµου, στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του Ν.2429/1966 (ΦΕΚ 155 Α') iv. Η δήλωση αυτή, µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ.3 ii & iii, είναι µοναδική και υποβάλλεται στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών, έτσι ώστε, οι νέοι Εθνικοί Κριτές, να ενταχθούν στον εγκεκριµένο πίνακα. Ο Σύνδεσµος Κριτών υποχρεούται όπως εντός 20ηµέρου από την παραλαβή των δηλώσεων, να καταρτίσει νέο πίνακα, ο οποίος θα συµπληρώνει τον έως τότε ισχύοντα και να ενηµερώσει την ΚΕΚ για τις µεταβολές. v. Ο τρόπος εγγραφής των υπαρχόντων Εθνικών Κριτών ρυθµίστηκε από την µεταβατική διάταξη των Κανονισµών ιαιτησίας, που εκδόθηκαν αµέσως µετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 2725/ Για την αξιολόγηση των Παρατηρητών ιαιτησίας, πέραν των λαµβανοµένων υπ όψη κριτηρίων για την αξιολόγηση των Κριτών λαµβάνονται υπ όψη επιπροσθέτως και τα εξής: i. πολυετής προϋπηρεσία ως Κριτής και δη οκταετής υπηρεσία ως Εθνικός Κριτής ή να είναι ιεθνής Κριτής τουλάχιστον επί διετία και ii. να µην έχει επιβληθεί εις βάρος του πειθαρχική ποινή για παράβαση του Πειθαρχικού ικαίου των Κριτών. Άρθρο 5 Πειθαρχικό δίκαιο Κριτών, που έχει σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων τους. 1. Η Κεντρική Επιτροπή Κριτών ασκεί τον Πειθαρχικό έλεγχο των Κριτών, προεδρεύοντος του προέδρου της, µετά από σχετική καταγγελία ή αυτεπάγγελτα, όπου αυτό προβλέπεται από τους κανονισµούς. Πριν από την παραποµπή, συνιστάται να γίνει µία προσπάθεια φιλικής επίλυσης του θέµατος, µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών, µε την πρωτοβουλία της ΚΕΚ. 2. Κάθε καταγγελία εναντίον κριτή θα πρέπει να είναι έγγραφη, ενυπόγραφη, να απευθύνεται προς την Κεντρική Επιτροπή Κριτών και να υποβάλλεται, στην Γραµµατεία της ΕΟΙ, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από σελ. 5

6 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 του συµβάντος, το οποίον θα καταγγέλλεται. Ο καταγγέλων υποχρεούται να αναφέρει δύο µάρτυρες, που θα µπορούσαν να πιστοποιήσουν το συµβάν και οι οποίοι θα κληθούν, από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών, να το πιστοποιήσουν. 3. Πειθαρχικές ποινές, που µπορούν να επιβληθούν σε ένα Κριτή, ανάλογα µε το µέγεθος του πειθαρχικού παραπτώµατος και την ενδεχόµενη υποτροπή, είναι η σύσταση, η προφορική επίπληξη, η έγγραφος επίπληξη, ο αποκλεισµός του κριτή από έργο Κριτή για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µη δυνάµενο να υπερβεί τον ένα χρόνο ή η πρόταση της διαγραφής του από τους εγκεκριµένους πίνακες. 4. Η απόφαση για πρόταση διαγραφής, πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των 4/5 των µελών της ΚΕΚ και στη συνέχεια να υποβληθεί, πλήρως αιτιολογηµένη, στον αναγνωρισµένο Σύνδεσµο Κριτών προς έγκριση. 5. Για την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ' όψη και το Άρθρο 169 του Γενικού Κανονισµού της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα Κανονισµό. Άρθρο 6 Περιορισµοί, ασυµβίβαστα και κωλύµατα κριτών 1. Σύµφωνα µε τον αθλητικό νόµο Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3057/2002, απαγορεύεται να ασκούν έργο Κριτή, άτοµα τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 44 του νόµου και να κρίνουν σε Ιππικούς Α- γώνες, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, των παρόντων Κανονισµών. 2. Σε περίπτωση, που Κριτής εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 1, τότε απαγορεύεται να κρίνει σε Επισήµους Αγώνες, καθώς επίσης να συµµετέχει σε.σ. Συνδέσµου ή Οµοσπονδίας Κριτών ή σε άλλα όργανα και σε Επιτροπές Κριτών.Οι διατάξεις άρθρου 3 παρ.1 του Ν.2725/99, έχουν ισχύ στους Κριτές. 3. Οι Κριτές απαγορεύεται να είναι µέλη ιοικητικών Συµβουλίων ή Εξελεγκτικών Επιτροπών αθλητικού σωµατείου, όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Α του Ν.2725/99 (Άρθρα 1-8), ούτε να είναι αντιπρόσωποι του Σωµατείου σε υπερκείµενες Ενώσεις ή Οµοσπονδίες. (Άρθρο 3 3) 4. Οι Κριτές µπορούν να είναι µέλη αθλητικών σωµατείων, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο Α άρθρο 1 του αθλητικού Νόµου, εφ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1α,1β,1γ & 1δ του Ν. 2725/ Απαγορεύεται Αθλητής/Κριτής να κρίνει καθ' όλη την διάρκεια Αγωνιστικής Περιόδου, αγώνισµα σε Ιππικούς Αγώνες, όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2 παρ. 2.3, 2.3.i & 2.3.ii του Γ.Ε.Κ. των Εθνικών Κανονισµών Ιππασίας, εάν συµµετέχει, ως Αθλητής, στην κατηγορία του αγωνίσµατος αυτού µέσα στην ί- δια Αγωνιστική Περίοδο. 6. Απαγορεύεται όπως Κριτές- συγγενείς αθλητών (µέχρι 3ου βαθµού) ή Κριτέςιδιοκτήτες ίππων να είναι µέλη Αγωνοδίκου Επιτροπής σε Αγωνίσµατα οποιασδήποτε κατηγορίας εάν σε αυτά συµµετέχουν Αθλητές- συγγενείς τους ή Ίπποι ιδιοκτησίας τους. Επίσης απαγορεύεται να λαµβάνουν µέρος ως µέλη Ελ- σελ. 6

7 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 2011 λανοδίκου Επιτροπής κατά την εκδίκαση υπόθεσης που αφορά Αθλητές- συγγενείς τους (µέχρι 3ου βαθµού) ή Ίππους ιδιοκτησίας τους. 7. Για τα ασυµβίβαστα των Κριτών ισχύει και το Άρθρο 158 του Γενικού Κανονισµού της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον παρόντα Κανονισµό. 8. Οι ίδιοι περιορισµοί, ασυµβίβαστα και κωλύµατα ισχύουν και για τους Παρατηρητές, τους Επόπτες, τους Χρονοµέτρες, τους Σηµειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο κρίσης στα αθλήµατα της ιππασίας. Άρθρο 7 1. Ο παρών Κανονισµός υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση, εάν διαγνωστούν, στην πράξη, ελλείψεις. 2. Πριν από την έναρξη κάθε Αγωνιστικής περιόδου και ύστερα από τη σχετική γνωµάτευση της Οµοσπονδίας/Συνδέσµου Κριτών, µε πρόταση της ΚΕΚ προς το.σ. της ΕΟΙ, πρέπει να κατατίθενται γραπτές προτάσεις, προς έγκριση, πλήρως αιτιολογηµένες, για τα άρθρα, που πρέπει να αλλάξουν, διατυπωθούν διαφορετικά ή προστεθούν, ούτως ώστε ο Κανονισµός να γίνει πληρέστερος. Άρθρο 8 1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (F.R.D.I.) ή είναι ασαφές, γνωµοδοτεί µε εγκύκλιο της η ΚΕΚ και εντάσσει τις σχετικές προτάσεις ή/και διευκρινήσεις της στην κατά το προηγούµενο Άρθρο 7 ετήσια πρότασή της. 2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του παρόντος Κανονισµού απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων Μελών της Ε.Ο.Ι. και έ- γκριση από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό. 3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 8 (οκτώ) Άρθρα και 3 (τρία) Παραρτήµατα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την ευτέρα 28 Μαρτίου Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεώς του από τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό, όπως ο Ν.2725/99 µε την τροποποίησή του µε το Ν.3057/2002 προβλέπει. * * * σελ. 7

8 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1 Α.1. Κριτές Ιππικών Αθληµάτων Για να ενταχθεί άτοµο στην κατηγορία των κριτών πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει την Σχολή Κριτών, που σύµφωνα µε την Αθλητική Νοµοθεσία λειτουργεί από την οικεία Οµοσπονδία ή Σύνδεσµο Κριτών. Οι συµµετέχοντες στην σχολή κριτών ονοµάζονται Υποψήφιοι Κριτές (Υ.Κ.). Για την επιλογή τους λαµβάνεται υπ όψιν κυρίως το ήθος και η σοβαρότητά τους ως άτοµα καθώς και οι ιππικές τους γνώσεις. Στα µαθήµατα της σχολής περιλαµβάνονται θεωρητικές παραδόσεις (γενικοί και ειδικοί κανονισµοί) και πρακτική άσκηση ανάλογα µε το Ιππικό Άθληµα. Στην πρακτική άσκηση των Υποψηφίων Κριτών περιλαµβάνονται: Για την Υπερπήδηση Εµποδίων: α) εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέως Αγωνοδίκου Επιτροπής β) εκφώνηση σφαλµάτων και χρονοµέτρηση (µε επίβλεψη του προέδρου της Αγωνοδίκου Επιτροπής) γ) εποπτεία προθέρµανσης Για την Ιππική εξιοτεχνία: α) εκτέλεση καθηκόντων γραµµατέως (αξιολογούµενη από τον κριτή για τον οποίο γράφει) β) «σκιώδη κρίση» (αξιολογούµενη από τον πρόεδρο της ηµέρας ή τον παρατηρητή) γ) εκτέλεση καθηκόντων «κινητού κριτή» (εποπτεία προθέρµανσης) Όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο των θεωρητικών µαθηµάτων και της πρακτικής άσκησης όπως αυτός καθορίζεται από το πρόγραµµα της σχολής και εφ όσον συµπληρώσουν όλες τις τεθείσες προϋποθέσεις (παρουσίες, επίδοση κλπ) οι Υ- ποψήφιοι Κριτές συµµετέχουν σε γραπτές εξετάσεις ανάλογα µε το Ιππικό Άθλη- µα. Για την Ιππική εξιοτεχνία η «σκιώδης κρίση» επέχει ρόλο γραπτών εξετάσεων ανά κατηγορία. Α.2. Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων Οι Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων κατατάσσονται στις πιο κάτω βαθµίδες στις οποίες προάγονται και παραµένουν όπως στην συνέχεια περιγράφεται. Α.2.1. όκιµοι Κριτές Πρώτη βαθµίδα είναι οι όκιµοι Κριτές (.Κ.) Οι συµµετέχοντες στην σχολή Κριτών Υπερπήδησης Εµποδίων θα πρέπει για να προαχθούν σε «όκιµους Κριτές Υπερπήδησης Εµποδίων» να επιτύχουν στις α- ντίστοιχες εξετάσεις της σχολής ποσοστό άνω του 70%. Όσοι προάγονται σε όκιµους Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών. Α.2.2. Εθνικοί Κριτές εύτερη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές (Ε.Κ.) Προϋπόθεση για να δώσει προαγωγικές εξετάσεις όκιµος Κριτής Υπερπήδησης Εµποδίων είναι να έχει: συµµετάσχει σε Αγωνόδικες Επιτροπές Αγώνων Υπερπήδησης Εµποδίων τουλάχιστον σε 20 διαφορετικές πλήρεις αγωνιστικές ηµέρες. 1 Το Παράρτηµα Α προσετέθη στον «Κανονισµό Κριτών» της ΕΟΙ µε απόφαση του Σ της ΕΟΙ στην συνεδρίαση της Τετάρτης 23 Ιουλίου 2008, µετά από πρόταση της ΚΕΚ.

9 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 θετική αξιολόγηση από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προέδρους Αγωνοδίκων Επιτροπών ή Παρατηρητές τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την προαγωγή του σε όκιµο Κριτή και όχι περισσότερο από 4 (τέσσερα) έτη. Εάν µέσα σε τέσσερα έτη ο όκιµος Κριτής δεν έχει πετύχει τις δυο πρώτες προϋποθέσεις διαγράφεται από τον κατάλογο των οκίµων Κριτών. Στην περίπτωση που θελήσει να επανέλθει, πρέπει να παρακολουθήσει εξ αρχής την Σχολή Κριτών και να ακολουθήσει εκ νέου όλη την διαδικασία. Για να προαχθεί όκιµος Κριτής σε «Εθνικό Κριτή Υπερπήδησης Εµποδίων» πρέπει να επιτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών ποσοστό άνω του 70%. Οι Εθνικοί Κριτές, που επιτυγχάνουν στις προαγωγικές εξετάσεις πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στις αντίστοιχες εξετάσεις της Σχολής Κριτών. Α.2.3. Εθνικοί Κριτές Πρόεδροι Αγωνοδίκων Επιτροπών Τρίτη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές, που ορίζονται πρόεδροι σε Αγωνόδικες Επιτροπές, και εξ αυτών ανήκουν στην Ανώτατη Κατηγορία Αγώνων, που προβλέπει ο Νόµος, όσοι πληρούν και τις προϋποθέσεις για να προεδρεύσουν σε Αγώνα που έχει περισσότερες από µία αγωνιστικές ηµέρες και οπωσδήποτε οι ιεθνείς και οι Καθηγητές. Προϋπόθεση, για να περιληφθεί ένας Εθνικός Κριτής στην τρίτη βαθµίδα είναι να έχει: συµµετάσχει σε Αγωνόδικες Επιτροπές Αγώνων Υπερπήδησης Εµποδίων τουλάχιστον 30 διαφορετικές πλήρεις αγωνιστικές ηµέρες θετική αξιολόγηση από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προέδρους Αγωνοδίκων Επιτροπών ή Παρατηρητές. να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 (δύο) έτη από την προαγωγή του σε Εθνικό Κριτή Πριν οριστεί σαν πρόεδρος πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό σεµινάριο µε θέ- µατα σχετικά µε την διεύθυνση των αγώνων και στην συνέχεια να οριστεί τρεις φορές πρόεδρος Αγωνοδίκου Επιτροπής, στην οποία θα µετέχει ως µέλος έµπειρος εθνικός κριτής - πρόεδρος (κάθε φορά διαφορετικός), ο οποίος θα τον υποστηρίξει και θα τον αξιολογήσει. Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή ο εν λόγω Εθνικός Κριτής περνάει στην τρίτη βαθµίδα. Α.2.4. ιεθνείς Κριτές Οι ιεθνείς Κριτές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες όπως καθορίζεται από τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI). Προάγονται και παραµένουν ως κριτές σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα και ζητούµενα από την FEI. Οι βαθµίδες των ιεθνών Κριτών είναι οι εξής: όκιµος ιεθνής Κριτής (Candidate International Judge) ιεθνής Κριτής (International Judge) Επίσηµος ιεθνής Κριτής (Official International Judge) Η ΚΕΚ προτείνει προς το Σ της ΕΟΙ πόσα και ποια άτοµα από τους κριτές Υπερπήδηση Εµποδίων της Ανωτάτης Κατηγορίας Αγώνων θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία προαγωγής τους σε ιεθνείς Κριτές.

10 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 Για την πρόταση της ΚΕΚ λαµβάνονται υπ όψη οι ανάγκες του αθλήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των ιεθνών Αγώνων, η αξιολόγηση των Παρατηρητών, η εν γένει παρουσία και αξιολόγηση των Κριτών, η γνώση τουλάχιστον µίας από τις δύο επίσηµες γλώσσες της FEI (Αγγλικά Γαλλικά) και όποιο άλλο στοιχείο η ΚΕΚ θεωρήσει βοηθητικό για να ληφθεί απόφαση. Η ΕΟΙ υπογράφει και υποβάλλει προς την FEI τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία προαγωγής Εθνικών Κριτών σε όκιµους ιεθνείς και οκίµων ιεθνών σε ιεθνείς. Α.2.5. Σεµινάρια Συναντήσεις / παρακολούθηση & συµµετοχή. Όλοι οι Κριτές πρέπει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία έτη να παρακολουθούν ένα σεµινάριο «αναµνηστικό αξιολόγησης», που θα οργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών. Οι ιεθνείς Κριτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις της FEI. Όλοι οι Κριτές πρέπει να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών µε θέµατα σχετικά µε τους Αγώνες και τους Κανονισµούς. Επί πλέον η Κεντρική Επιτροπή Κριτών οργανώνει κατ έτος σεµινάρια και συναντήσεις κριτών, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) µε µετάκληση ξένου έµπειρου κριτή, σε µορφή στρογγυλής τραπέζης µε ανάπτυξης θεµάτων από τους συµµετέχοντες, συζητήσεις για την Γενική Προκήρυξη, προετοιµασία για µεγάλους αγώνες κλπ Η συµµετοχή στα σεµινάρια και τις συναντήσεις αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησης των Κριτών. Α.2.6. Υποχρεώσεις των Κριτών σε υπηρεσίες Ένας εν ενεργεία κριτής, πρέπει να συµµετέχει τουλάχιστον σε 10 πλήρης αγωνιστικές ηµέρες ανά διετία. Στην περίπτωση, που (µε υπαιτιότητα του) αυτό δεν γίνεται, ο κριτής θεωρείται ότι απέχει από τους αγώνες µερικά και ενηµερώνεται ο Σύνδεσµος Κριτών. Α.2.7. Αποχή Επανένταξη Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της δεύτερης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να οριστεί και να συµµετάσχει ως υπεράριθµος σε Αγωνόδικο Επιτροπή τουλάχιστον τρεις φορές και να ε- νηµερωθεί για τις τυχόν αλλαγές των κανονισµών από καθηγητή διαιτησίας, που θα οριστεί σε συνεννόηση από την Σχολή Κριτών και την ΚΕΚ. Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της τρίτης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, επί ένα έτος, για να επανέλθει, πρέπει να συµπεριληφθεί τρεις φορές ως µέλος σε Αγωνόδικο Επιτροπή πριν οριστεί πάλι ως πρόεδρος. Εάν ένας Εθνικός Κριτής, της τρίτης βαθµίδας, απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, για να επανέλθει πρέπει να συµπεριληφθεί ως µέλος σε Αγωνόδικο Επιτροπή τουλάχιστον έξη φορές και να ενηµερωθεί για τις τυχόν αλλαγές των κανονισµών από καθηγητή διαιτησίας, που θα οριστεί σε συνεννόηση από την Σχολή Κριτών και την ΚΕΚ, πριν οριστεί πάλι ως πρόεδρος.

11 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 Α.3. Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας Οι Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας κατατάσσονται στις πιο κάτω βαθµίδες στις οποίες προάγονται και παραµένουν όπως στην συνέχεια περιγράφεται. Α.3.1. όκιµοι κριτές Πρώτη βαθµίδα είναι οι όκιµοι Κριτές (.Κ.) Οι συµµετέχοντες στην σχολή Κριτών Ιππικής εξιοτεχνίας πρέπει για να προαχθούν σε «όκιµους Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας» να συµπληρώσουν αθροιστικά τα πιο κάτω κριτήρια α) να έχουν διατελέσει γραµµατείς τουλάχιστον επί ένα έτος. και να έχουν θετική αξιολόγηση από έναν έµπειρο κριτή για τον οποίο έγραψαν. β) να έχουν συµµετάσχει τουλάχιστον σε τρεις αγώνες ως σκιώδεις κριτές και να έχουν θετική αξιολόγηση από τον πρόεδρο των κριτών της ηµέρας ή τον παρατηρητή. γ) να έχουν στήσει µία φορά τον στίβο Ιππικής εξιοτεχνίας. Όταν οι όκιµοι Κριτές αρχίζουν να κρίνουν έχουν ως γραµµατείς αναγνωρισµένους κριτές, που σχολιάζουν µαζί τους την βαθµολογία, µε αποφασιστική βεβαίως την γνώµη του οκίµου Κριτή, που κρίνει. Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή, ο όκιµος Κριτής αρχίζει να κρίνει στην µικρότερη κατηγορία, εν συνεχεία στην εποµένη, στην συνεχεία επανέρχεται στην κατωτέρα κατηγορία ως πρόεδρος κ.ο.κ. έως την κατηγορία «Μ» Όσοι προάγονται σε όκιµους Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν στην πρακτική διαδικασία της σχολής. Α.3.2. Κριτές εύτερη βαθµίδα είναι οι Κριτές (όταν µπορεί να προεδρεύει στην Κατηγορία «Μ») Προϋπόθεση για να προαχθεί όκιµος Κριτής Ιππικής εξιοτεχνίας σε Κριτή Ιππικής εξιοτεχνίας είναι: α) να έχει φθάσει να κρίνει ως πρόεδρος την κατηγορία «Μ» β) να έχει παρακολουθήσει το σεµινάριο της Σχολής Κριτών πάνω σε θέµατα Γενικών Κανονισµών (Γενικός, Κτηνιατρικός, ιαβατήρια κλπ) και να επιτύχει στις α- ντίστοιχες εξετάσεις ποσοστό άνω του 70%. Αφού αξιολογηθεί θετικά στην διαδικασία αυτή, ο Κριτής µε την ίδια ως άνω διαδικασία φθάνει να κρίνει ως πρόεδρος έως την κατηγορία «S» (δηλαδή κρίνει στην µικρότερη κατηγορία, εν συνεχεία στην εποµένη, στην συνεχεία επανέρχεται στην κατωτέρα κατηγορία ως πρόεδρος κ.ο.κ.). Όσοι προάγονται σε Κριτές πρέπει να είναι για τα δύο επόµενα έτη ενεργοί. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να επανέλθουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους στην πρακτική διαδικασία του όκιµου Κριτή. Α.3.3. Εθνικοί Κριτές Τρίτη βαθµίδα είναι οι Εθνικοί Κριτές (Ε.Κ.) (όταν µπορεί να προεδρεύει στην Κατηγορία «S») Α.3.4. ιεθνείς Κριτές Οι ιεθνείς Κριτές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες όπως καθορίζεται από τους Κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI). Προάγονται και παραµένουν ως κριτές σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα και ζητούµενα από την FEI.

12 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2011 Οι βαθµίδες των ιεθνών Κριτών είναι οι εξής: όκιµος ιεθνής Κριτής (Candidate International Judge) ιεθνής Κριτής (International Judge) Επίσηµος ιεθνής Κριτής (Official International Judge) Η ΚΕΚ προτείνει προς το Σ της ΕΟΙ πόσα και ποια άτοµα από τους Εθνικούς Κριτές Ιππικής εξιοτεχνίας θα µπορούσαν να ενταχθούν σε διαδικασία προαγωγής τους σε ιεθνείς Κριτές. Για την πρόταση της ΚΕΚ λαµβάνονται υπ όψη η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής εξιοτεχνίας, οι ανάγκες του αθλήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των ιεθνών Αγώνων, η αξιολόγηση των Παρατηρητών, η εν γένει παρουσία και αξιολόγηση των Κριτών, η γνώση τουλάχιστον µίας από τις δύο επίσηµες γλώσσες της FEI (Αγγλικά Γαλλικά) και όποιο άλλο στοιχείο η ΚΕΚ θεωρήσει βοηθητικό για να ληφθεί απόφαση. Η ΕΟΙ υπογράφει και υποβάλλει προς την FEI τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία προαγωγής Εθνικών Κριτών σε όκιµους ιεθνείς και οκίµων ιεθνών σε ιεθνείς. Α.3.5. Σεµινάρια Συναντήσεις / παρακολούθηση & συµµετοχή. Όλοι οι Κριτές πρέπει τουλάχιστον µια φορά κάθε τρία έτη να παρακολουθούν ένα σεµινάριο «αναµνηστικό αξιολόγησης», το οποίο µε την εισήγηση και την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής εξιοτεχνίας θα οργανώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών. Οι ιεθνείς Κριτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες σχετικές απαιτήσεις της FEI. Όλοι οι Κριτές πρέπει να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Κριτών ή/και τον Σύνδεσµο Κριτών ή/και την Τεχνική Επιτροπή Ιππικής εξιοτεχνίας, µε θέµατα σχετικά µε τους Αγώνες και τους Κανονισµούς. Επί πλέον η Κεντρική Επιτροπή Κριτών οργανώνει κατ έτος σεµινάρια (θεωρητικά και πρακτικά) και συναντήσεις κριτών, ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) µε µετάκληση ξένου έµπειρου κριτή, σε µορφή στρογγυλής τραπέζης µε ανάπτυξης θε- µάτων από τους συµµετέχοντες, συζητήσεις για την Γενική Προκήρυξη, προετοι- µασία για µεγάλους αγώνες, θέµατα ορολογίας κλπ Όλοι οι Κριτές πρέπει να παρακολουθούν και να συµµετέχουν στις συναντήσεις, που οργανώνονται στα πλαίσια των Εθνικών Αγώνων µε τον µετακαλούµενο εκάστοτε Ξένο Κριτή. Η συµµετοχή στα σεµινάρια και τις συναντήσεις αποτελούν στοιχεία της αξιολόγησης των Κριτών. Α.3.6. Αποχή - Επανένταξη Εάν ένας Κριτής απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να επανέλθει από την διαδικασία του οκίµου Κριτή. Εάν ένας Εθνικός Κριτής απέχει από τους αγώνες, για οποιαδήποτε αιτία, δύο χρόνια ή περισσότερο, πρέπει να επανέλθει από την διαδικασία του Κριτή.

13 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Από τον Γενικό Κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI) (23η έκδοση , ενηµέρωση ) Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα 2 ΑΡΘΡΟ 169 ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση) 1. Προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την επιβολή της αρµόζουσας ποινής, οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη, µαζί µε κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που υπάρχει στη διάθεση µας Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα άδικο πλεονέκτηµα, προς όφελος του παραβάτη ή κάποιου Αθλητή Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα υλική ζηµία, σε οποιοδήποτε εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των Ίππων Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη επηρεάζει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα οποιουδήποτε ατόµου που έχει σχέση µε το άθληµα 1.5. Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη, συνεπάγεται απάτη, βία, ή κακή συµπεριφορά, ή παρόµοιες εγκληµατικές πράξεις ή γενικότερα παραβατική συµπεριφορά Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη θεωρείται ότι έγινε από πρόθεση. 2. Σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή παραλείψεων, που διεπράχθησαν ακουσίως και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις, αρµόζουσα ποινή είναι η γραπτή ή προφορική προειδοποίηση. 3. Ένα πρόστιµο είναι η αρµόζουσα ποινή σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο παραβάτης ενήργησε µε αµέλεια. 4. Η Αποβολή (disqualification) είναι η κατάλληλη ποινή, όταν προβλέπεται στο Καταστατικό, στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος ή όταν οι συνθήκες α- παιτούν άµεση ενέργεια Αποβολή (disqualification) από ένα Αγώνισµα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο Ίππος ή οι Ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη αφαιρούνται από τον κατάλογο των εκκινησάντων αλλά και από την κατάταξη και περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισαν στο συγκεκριµένο Αγώνισµα 4.2. Αποβολή (disqualification) από έναν Αγώνα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο Ίππος ή οι Ίπποι, τους οποίους αφορά η ποινή ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη δεν µπορούν πλέον να λάβουν µέρος στον Αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει (επιπρόσθετα από τα εντελλόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1) την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισε σε προηγούµενα Αγωνίσµατα αυτού του Αγώνα, όπου αυτό προβλέπεται στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος. 5. Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που µπορεί να επιβάλλει το ικαστήριο της.ο.ι., είναι κατάλληλη ποινή σε περιπτώσεις ε- κούσιας ή λόγω βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή παραλείψεων και καταπατήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις η Απαγόρευση Συµµετοχής µπορεί να είναι αυτόµατη σύµφωνα µε το Καταστατικό, τους Γενικούς Κανονισµούς και τους Κανονισµούς των Αθληµάτων Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) πρέπει να καλύπτει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή Ίππος ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο επεβλήθη δεν µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα Αγώνισµα ή Αγώνα σαν Αθλητής, Ίππος ή Αξιωµατούχος ή στην οργάνωση ή να συµµετέχει σε Αγώνα υπό την αιγίδα της.ο.ι. ή σε αγώνα υπό την αιγίδα οποιασδήποτε Εθνικής Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Άρθρο 37 του Καταστατικού Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της Απαγόρευσης Συµµετοχής (Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα της παράβασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή. 2 The legal system = Procédure Juridique = Νοµικό Σύστηµα, Νοµική ιαδικασία

14 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3 έως 5 πιο πάνω, οι ποινές που προβλέπονται στον Κανονισµό EADCM 3 εφαρµόζονται σε περιπτώσεις που υπάγονται στις προβλέψεις των κανονισµών EADCM 6.2. Κακή µεταχείριση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrιng, ευαισθητοποίηση ή α- πευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ. 200 έως CHF και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 3 (τρεις) µήνες έως οριστική Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Αξιωµατούχων του Αγώνα ή κάθε άλλου τρίτου προσώπου σε σχέση µε τον Αγώνα (άλλος Αθλητής, δηµοσιογράφος, κοινό κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 έως και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 3 (τρεις) έως 12 (δώδεκα) µήνες Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το εθνικό δίκαιο της χώρας, που φιλοξενεί τον Αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF έως και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 1 (ένα) µήνα έως οριστική. 7. Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 πιο πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, και/ή στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται στους Κανονισµούς των Αθληµάτων: 7.1. Ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπής και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο Πρόσωπο µία κίτρινη προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου πρόσφορου µέσου Εάν το ίδιο Υπεύθυνο Πρόσωπο λάβει µία επί πλέον κίτρινη προειδοποιητική κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο ιεθνή Αγώνα εντός ενός έτους από την επίδοση της πρώτης κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας, το Υπεύθυνο Πρόσωπο θα Αποκλεισθεί αυτό- µατα από Συµµετοχή σε Αγώνες για µια περίοδο 2 (δύο) µηνών αρχοµένη από την εποµένη ηµέρα του Αγώνα στον οποίο αγωνίζεται το Υπεύθυνο Πρόσωπο. Είναι ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα να ειδοποιήσει το Υπεύθυνο Πρόσωπο για τον Αποκλεισµό του από Συµµετοχή (Suspension). 8. Η ποινή, που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε περίπτωση µπορεί να αποτελείται από συνδυασµό προστίµου, Απαγόρευσης Συµµετοχής και Αποβολής. Το ύψος του προστίµου και η διάρκεια της Απαγόρευσης Συµµετοχής θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης. 9. Όλα τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται από οποιονδήποτε σύµφωνα µε το ι- σχύον Νοµικό Σύστηµα οφείλονται στην.ο.ι.. εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο όργανο, αλλά στην ΟΙ µε την λήψη της απαίτησης. Αυτόµατα θα απαγορεύεται η συµµετοχή κάθε ατόµου, που δεν πλήρωσε ένα πρόστιµο εντός 30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή του, µέχρι να πληρωθεί το πρόστιµο. Εάν πρόστιµα πληρωθούν κατά λάθος στην Οργανωτική Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτά τα πρόστιµα πρέπει να αποδοθούν στην.ο.ι. 10. Αποφάσεις της ικαστικής Επιτροπής της.ο.ι. µπορούν επίσης να καταλογίζουν στα µέρη των οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ΟΙ, ποσού που µπορεί να είναι από CHF έως Επί πλέον, ένα εκ των µερών µπορεί να υποχρεωθεί στην πληρωµή περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα CHF εάν τα έξοδα ακρόασης της.ο.ι. αυξήθηκαν από το γεγονός ότι η ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή εξαιτίας της υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης µε υπαιτιότητά του, ή για οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το κόστος της.ο.ι. για κάθε ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή µε διοικητικές συναντήσεις του ικαστηρίου της.ο.ι. θα υπολογίζεται χωριστά. 3 EADCM = Equine Anti-Doping & Control Medication

15 Ε.Ο.Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Από τον Γενικό Κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI) (23η έκδοση , ενηµέρωση ) Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα 4 ΑΡΘΡΟ 158 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ) (Μετάφραση) Όταν οποιοσδήποτε µπορεί να συµπεράνει µε τη λογική, από τα αντικειµενικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του, ότι υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων τότε θεωρούµε ότι υ- πάρχει περίπτωση ασυµβίβαστου. Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται κάθε προσωπική, επαγγελµατική ή οικονοµική σχέση µεταξύ ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων µεταξύ µελών της ίδιας οικογένειας, που µπορεί να επηρεάσουν ή να φαίνεται ότι επηρεάζουν την αντικειµενικότητα τους, όταν αυτά εκπροσωπούν ή χειρίζονται υποθέσεις, ή λειτουργούν βάσει άλλων συµφωνιών µε την.ο.ι. ή για λογαριασµό της.ο.ι. Τα Ασυµβίβαστα πρέπει να αποφεύγονται οποτεδήποτε είναι εφικτό. Καµιά φορά όµως, τα ασυµβίβαστα µπορεί να συνυπάρχουν σε κάποια άτοµα, µε την εµπειρία και γνώση που απαιτούνται για τον ορισµό Αξιωµατούχων. Σ αυτές τις περιπτώσεις η ξεχωριστή ισορροπία µεταξύ σύγκρουσης συµφερόντων και γνώσης θα οριοθετείται και θα ρυθµίζεται από τους σχετικούς Κανόνες του Αθλήµατος. 4 The legal system = Procedure Juridique = Νοµικό Σύστηµα, Νοµική ιαδικασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1ο Γενικά 1. Τα σωµατεία - µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.), οι αθλητές, οι εκπαιδευτές / προπονητές, οι κριτές,

Διαβάστε περισσότερα

Διαμαρτυρίες - Ενστάσεις Προσφυγές [Objections-Protests-Appeals] Περί Ποινών

Διαμαρτυρίες - Ενστάσεις Προσφυγές [Objections-Protests-Appeals] Περί Ποινών Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Κ ρ ι τ ώ ν Α θ λ η τ ι κ ή ς Ι π π α σ ί α ς Διαμαρτυρίες - Ενστάσεις Προσφυγές [Objections-Protests-Appeals] Περί Ποινών pg. 1 1ο Σεμινάριο refresher Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε για το 2015 ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει και για

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε για το 2016 ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ Fax: Website:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ Fax: Website: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350 2 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 24 Απριλίου, 2012. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ων ΑΓΩΝΩΝ ΑΜΑΞΟΔΗΓΗΣΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ Ε. Ο. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οικονομικό Προσάρτημα Αγωνιστικού Προγράμματος 2013

Α. Οικονομικό Προσάρτημα Αγωνιστικού Προγράμματος 2013 Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Τ.Θ 221. 194 02 Μαρκόπουλο, Τηλ.: 2 2 9 9 0 4 9 3 5 0-1 fax: 2 2 9 9 0 49617 e-mail: : press@hef.gr - www.hef.gr Προς τα Σωματεία - Μέλη της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο, 6 Φεβρουάριου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο παρών Κανονισµός ιαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) καταρτίστηκε, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1 Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ιοικητικό Συμβούλιο της. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του.

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του. Αρ. Πρωτ. 59... Θεσ/νίκη 02/05/12 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει την 3 η Αθλητού Ιππικής Αντοχής για το έτος 2012. Ημερίδα για την Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ιππικός Όµιλος Μεσογείων διοργανώνει το 3 ο GRAND PRIX I.O.M. στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 µε σύνολο χρηµατικών επάθλων 19.000Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ...5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α Σ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΣΗΤΕΙΑ 2014 7-9/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Σητείας σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο Σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. υποχρεώσεις τους, µέχρι την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη δήλωση συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 60 Τέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

* Χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι για αποφυγή παρεξηγήσεων.

* Χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι για αποφυγή παρεξηγήσεων. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να θέσει κατευθυντήριες γραμμές και ποιοτικά κριτήρια όσον αφορά στη διοργάνωση αγώνων Triathlon, Duathlon,Aquathlon*,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To κεφάλαιο αυτό ορίζει τη νοµική οντότητα που πρέπει να αιτηθεί της άδειας, και την άδεια για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα