ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούµενη διάταξη Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 και 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 2 Άρθρο 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 3 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 1

2 Άρθρο 5 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 6 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 5 Άρθρο 5 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 1558/1985 Άρθρο 7 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 5 Άρθρο 6 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 6 Άρθρο 6 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 2

3 Άρθρο 9 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 4 Άρθρο 8 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 4 Άρθρο 11 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 3

4 Άρθρο 14 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 15 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 15 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 15 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 16 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 5 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 6 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 7 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 8 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 9 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 16 παρ. 10 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. α ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 11 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. β ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. γ ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4

5 Άρθρο 17 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 3 Άρθρο 17 παρ. 4 Άρθρο 18 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. α ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 5 Άρθρο 18 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 4 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 7 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2292/1995 Άρθρο 19 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 1 και 6 ν. Άρθρο 20 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 5

6 Άρθρο 21 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 23 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 2 Άρθρο 2 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 23 παρ. 3 Άρθρο 3 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 4 Άρθρο 4 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 5 Άρθρο 5 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 6 Άρθρο 6 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 7 Άρθρο 7 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 Άρθρο 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ν. 1558/1985 6

7 Άρθρο 25 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2880/2001 Άρθρο 25 παρ. 3 Άρθρο 10 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 4 Άρθρο 10 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 5 Άρθρο 10 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 ν. Άρθρο 28 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2479/1997 Άρθρο 28 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 4 Άρθρο 13 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 29 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 29 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 6 περ. η, ιδ, ιστ π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 7

8 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 30 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 32 παρ. 1 Άρθρο 3 Υ174/1996 Υ 348/1996 Υ 829/1996 Άρθρο 16 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο ν. 1400/1983 Υ 77/1999 Υ134/2004 Άρθρο 32 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 15 παρ. 4 ν.2026/1992 Άρθρο 33 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 33 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 3 Υ174/1996 Άρθρο 54 παρ. 1 ν. 1481/1984 Άρθρο 33 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 89 Συντάγµατος 1975/1986/2001 Άρθρο 2 ν. 2993/2002 Άρθρο 41 παρ. 2, 3, 4 και 5 κ.ν. 1756/1988 Άρθρο 34 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 2 Άρθρο 4 Υ 174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 8

9 Άρθρο 34 παρ. 3 Άρθρο 6 Υ174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 4 Παράγραφος Α Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 5 Παράγραφος Β Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 6 Παράγραφος Γ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 7 Παράγραφος Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 8 Παράγραφος Ε Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 9 Παράγραφος ΣΤ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 10 Παράγραφος Ζ Υ 119/2004 Άρθρο 35 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 35 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ν. 1299/1982, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1320/1983 και εκ νέου µε το άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1400/1983 Άρθρο 36 Άρθρο 12 ν. 1299/1982 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1299/1982 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 37 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 38 παρ. 1 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ 9 β Άρθρο 38 παρ. 2 Άρθρο 2 π.δ. 294/1993 Άρθρο 38 παρ. 3 Άρθρο 3 π.δ. 294/1993 9

10 Άρθρο 38 παρ. 4 Άρθρο 4 π.δ. 294/1993 Άρθρο 39 παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 39 παρ. 2 Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 3 Άρθρο 15 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 4 Άρθρο 15 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 1 Άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 2 Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 3 Άρθρο 16 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 4 Άρθρο 16 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1, 2 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 41 παρ. 5 Άρθρο 16 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 6 Άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 1 Άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 1 Άρθρο 18 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 2 Άρθρο 18 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 3 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 1 Άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 2 Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 3 Άρθρο 19 παρ. 3 ν. 1558/

11 Άρθρο 44 παρ. 4 Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 1 Άρθρο 20 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 2 Άρθρο 20 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 3 Άρθρο 20 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 4 Άρθρο 20 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 5 Άρθρο 20 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 45 παρ. 6 Άρθρο 20 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 7 Άρθρο 20 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 1 Άρθρο 21 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 2 Άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 3 Άρθρο 21 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 4 Άρθρο 21 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 5 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 6 Άρθρο 21 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 7 Άρθρο 21 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 1 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 2 Άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α ν. 1558/1985 Υ520/

12 Υ 594/ Υ 391/ Υ2/ Υ1430/ Άρθρο 22 παρ. 2 περ. β ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Υ1197/ /1996 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. γ ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Υ 25/ Υ 1495/ Υ114/ / Υ43/ Υ1486/ Υ2/ / Υ892/ / Υ521/1991 Υ892/ Υ579/ / / / Άρθρο 47 παρ. 3 Άρθρο 22 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/

13 Άρθρο 47 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 4 ν. 1558/1985. Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 81/2002 Άρθρο 48 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 48 παρ. 2 Άρθρο 23 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 1 Άρθρο 24 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2026/1992 Άρθρο 49 παρ. 2 Άρθρο 24 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 3 Άρθρο 24 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 1 Άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 50 παρ. 2 Άρθρο 25 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 3 Άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 4 Άρθρο 25 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 5 Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1 ν. 1828/1989 Άρθρο 50 παρ. 6 Άρθρο 79 παρ. 4 ν. 1943/1991 Άρθρο 51 παρ. 1 Άρθρο 26 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως το 13

14 πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2026/1992 Άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 51 παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 52 παρ. 1 Άρθρο 52 παρ. 2 Άρθρο 27 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 27 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 400/1995 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. α στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2344/1995 Άρθρο 1 π.δ. 401/1995 π.δ. 500/1991 π.δ. 138/1993 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2343/1995 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 61/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 224/1986 Άρθρο 13 ν. 1288/1982 Άρθρο 27 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 3 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/

15 Άρθρο 4 παρ. 2 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998 Άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 159/2002 Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2984/2002 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ζ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 59/1996 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 197/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 229/1986 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. στ ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 166/1996 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ε στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 386/1991 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 386/1991 και µε το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 417/1987 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. δ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 372/1995 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 1 π.δ. 475/1993 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2224/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 68/1987 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 484/1991, όπως 15

16 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 385/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 α.ν. 397/1968 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iv ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 41 παρ. 3 ν. 2912/2001 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 3/1990 Άρθρο δέκατο έβδοµο ν. 2932/2001 Άρθρο 52 παρ. 3 Άρθρο 27 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2026/1992 Άρθρο 6 παρ. 6 περ. γ ν. 2026/1992 Άρθρο 52 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1735/1987 Άρθρο 53 παρ. 1 Άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1586/1986 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 53 παρ. 2 Άρθρο 28 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 3 Άρθρο 28 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 4 Άρθρο 28 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 6 Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 7 Άρθρο 28 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 1 Άρθρο 29 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 54 παρ. 2 Άρθρο 29 παρ 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/

17 Άρθρο 54 παρ. 4 Άρθρο 29 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 1 Άρθρο 30 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 2 Άρθρο 30 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 3 Άρθρο 30 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 4 Άρθρο 30 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1735/1987 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 5 Άρθρο 55 παρ. 6 Άρθρο 30 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 1735/1987 Άρθρο 30 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3156/2003 Άρθρο 55 παρ. 7 Άρθρο 30 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 8 Άρθρο 30 παρ. 8 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 9 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 55 παρ. 10 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 2190/1994 Άρθρο 18 παρ. 11 ν. 2224/1994 Άρθρο 23 παρ 1 ν. 1558/1985, όπως Άρθρο 55 παρ. 11 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 2190/

18 Άρθρο 55 παρ. 12 Άρθρο 33 παρ. 5 ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου µε το άρθρο 14 παρ. 13 ν. 2266/1994 Άρθρο 55 παρ. 13 Άρθρο 30 παρ. 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 14 Άρθρο 71 παρ. 1 ν. 1943/1991, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη τελευταίου εδαφίου µε το άρθρο 32 παρ. 19 ν. 2190/1994 Άρθρο 55 παρ. 15 Άρθρο 71 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 16 Άρθρο 71 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 17 Άρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 2503/1997 Άρθρο 56 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 2 Άρθρο 2 περ. α ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 3 Άρθρο 2 περ. β ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 6 Άρθρο 4 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 7 Άρθρο 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 18

19 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 8 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 9 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 10 Άρθρο 56 παρ. 11 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 120/1985 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 206/1993 και την ΠΥΣ 262/ Άρθρο 56 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 13 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 14 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 15 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 16 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 17 Άρθρο 7 παρ. 7 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 57 παρ. 1 Παράγραφος 1 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 2 Παράγραφος 2 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 3 Παράγραφος 3 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 4 Παράγραφος 5 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 5 Παράγραφος 6 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 6 Παράγραφος 7 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 7 Παράγραφος 8 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 8 Άρθρο 9 ΠΥΣ 88/

20 Άρθρο 58 Άρθρο 1 Υ228/2000 Άρθρο 1 Υ 316/2000 Άρθρο 1 Υ876/2001 Άρθρο 1 Υ1057/2001 Άρθρο 1 Υ315/2003 Άρθρο 59 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 4 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 5 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 6 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 7 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 8 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 9 Άρθρο 12 παρ. 9 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. Α στοιχ. 1-3 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 61 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. Α Υ228/

21 Άρθρο 61 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 64 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 Άρθρο 64 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. Γ Υ228/

22 Άρθρο 67 παρ. 1 Άρθρο 1 Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Α Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ Β Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ316/2000 Άρθρο 68 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 69 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ1057/

23 Άρθρο 69 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 70 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ 315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 4 Άρθρο 2 Υ 315/2003 Άρθρο 70 παρ. 5 Άρθρο 3 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 1 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 7 Άρθρο 4 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 71 παρ. 1 Άρθρο 71 παρ. 2 Άρθρο 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3049/

24 Άρθρο 71 παρ. 3 Άρθρο 71 παρ. 4 Άρθρο 71 παρ. 5 Άρθρο 71 παρ. 6 Άρθρο 71 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 5 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 6 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 7 ν. 3049/2002 Άρθρο 72 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 72 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 32/2004 Άρθρο 72 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 1 Άρθρο 73 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 3 Άρθρο 74 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο ν. 1558/1985 Άρθρο 74 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 74 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 4 Άρθρο 74 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 4 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 8 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 74 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 32/

25 Άρθρο 74 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 6 π.δ. 32/2004, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 5 Άρθρο 75 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 32/2004 Άρθρο 75 παρ. 2 Άρθρο 76 Άρθρο 77 Άρθρο 78 Άρθρο 79 παρ. 1 Άρθρο 79 παρ. 2 Άρθρο 79 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως τα στοιχ. ε, στ και ζ αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 6 και 7 και όπως τα στοιχ. η έως ια προστέθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 5 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 8 Άρθρο 6 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 7 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 11 Άρθρο 8 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 8 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 80 Άρθρο µόνο π.δ. 406/2001 Άρθρα 1, 3, 7, 9 π.δ. 32/2004, όπως τα άρθρα 7 και 9 αναριθµήθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 81 παρ. 1 Άρθρο 81 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 9 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως 25

26 αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 81 παρ. 3 Άρθρο 81 παρ. 4 Άρθρο 81 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 9 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. Άρθρο 7 παρ. 7 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 82 παρ. 1 Άρθρο 82 παρ. 2 Άρθρο 82 παρ. 3 Άρθρο 82 παρ. 4 Άρθρο 83 παρ. 1 Άρθρο 83 παρ. 2 Άρθρο 83 παρ. 3 Άρθρο 84 Άρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 12 Άρθρο 10 παρ. 4 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 12 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 26

27 Άρθρο 85 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 85 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 86 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ν. 1968/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2993/2002 Άρθρο 86 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 87 παρ. 1 Άρθρο 32 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 87 παρ. 2 Άρθρο 32 ν. 1558/1995 Άρθρο 88 παρ. 1 Άρθρο 33 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 2 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 3 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 88 παρ. 4 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 1 Άρθρο 34 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 2 Άρθρο 34 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 3 Άρθρο 34 παρ. 3 ν. 1558/

28 Άρθρο 90 παρ. 1 Άρθρο 90 παρ. 2 Άρθρο 29Α παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 Άρθρο 29Α παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 και όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α ν. 2469/1997 Άρθρα 15 έως 18 ν. 2362/1995 Άρθρο 90 παρ. 3 Άρθρο 29Α παρ. 3 ν.1558/1985 Άρθρο 90 παρ. 4 Άρθρο 29Α παρ. 4 ν. 1558/

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ξάνθη, 28.11.2013 Αρ. Πρ. 24474 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια»

Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» Εργασιακά Θέματα «Εκλογική Άδεια» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eκλογική άδεια Συνοπτική παρουσίαση. 3 2. Δικαίωμα λήψης εκλογικής άδειας Έννοια..... 5 3. Χορηγούμενη εκλογική άδεια.... 5 Πήγες. 7 Συντάκτης.. 7 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-13»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-13» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Βλαστάρης Στρατής Τηλ.: 22513 52021 Fax : 22513 52014, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-9 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Y7α/Γ.Π οικ.85787 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β 18/12-1-2015 Αθήνα 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. :894/13

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β 18/12-1-2015 Αθήνα 12-01-2015 Αριθ. Πρωτ. :894/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

"Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"

Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας "Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, η πρόσκληση, για τον Β κύκλο του προγράμματος VOUCHER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (παρών)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (παρών) ΑΔΑ: 7Υ58ΟΚ67-ΔΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 Επιδότηση σίτισης σε νοικοκυριά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 3 Επιδότηση σίτισης σε νοικοκυριά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 ωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 1. Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/11/2013 Αρ.πρωτ. 3.30443/5.18612 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα