ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούµενη διάταξη Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 και 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 2 Άρθρο 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 3 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 1

2 Άρθρο 5 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 6 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 5 Άρθρο 5 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 1558/1985 Άρθρο 7 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 5 Άρθρο 6 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 6 Άρθρο 6 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 2

3 Άρθρο 9 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 4 Άρθρο 8 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 4 Άρθρο 11 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 3

4 Άρθρο 14 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 15 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 15 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 15 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 16 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 5 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 6 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 7 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 8 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 9 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 16 παρ. 10 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. α ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 11 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. β ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. γ ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4

5 Άρθρο 17 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 3 Άρθρο 17 παρ. 4 Άρθρο 18 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. α ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 5 Άρθρο 18 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 4 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 7 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2292/1995 Άρθρο 19 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 1 και 6 ν. Άρθρο 20 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 5

6 Άρθρο 21 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 23 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 2 Άρθρο 2 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 23 παρ. 3 Άρθρο 3 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 4 Άρθρο 4 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 5 Άρθρο 5 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 6 Άρθρο 6 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 7 Άρθρο 7 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 Άρθρο 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ν. 1558/1985 6

7 Άρθρο 25 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2880/2001 Άρθρο 25 παρ. 3 Άρθρο 10 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 4 Άρθρο 10 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 5 Άρθρο 10 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 ν. Άρθρο 28 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2479/1997 Άρθρο 28 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 4 Άρθρο 13 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 29 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 29 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 6 περ. η, ιδ, ιστ π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 7

8 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 30 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 32 παρ. 1 Άρθρο 3 Υ174/1996 Υ 348/1996 Υ 829/1996 Άρθρο 16 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο ν. 1400/1983 Υ 77/1999 Υ134/2004 Άρθρο 32 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 15 παρ. 4 ν.2026/1992 Άρθρο 33 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 33 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 3 Υ174/1996 Άρθρο 54 παρ. 1 ν. 1481/1984 Άρθρο 33 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 89 Συντάγµατος 1975/1986/2001 Άρθρο 2 ν. 2993/2002 Άρθρο 41 παρ. 2, 3, 4 και 5 κ.ν. 1756/1988 Άρθρο 34 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 2 Άρθρο 4 Υ 174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 8

9 Άρθρο 34 παρ. 3 Άρθρο 6 Υ174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 4 Παράγραφος Α Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 5 Παράγραφος Β Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 6 Παράγραφος Γ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 7 Παράγραφος Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 8 Παράγραφος Ε Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 9 Παράγραφος ΣΤ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 10 Παράγραφος Ζ Υ 119/2004 Άρθρο 35 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 35 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ν. 1299/1982, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1320/1983 και εκ νέου µε το άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1400/1983 Άρθρο 36 Άρθρο 12 ν. 1299/1982 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1299/1982 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 37 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 38 παρ. 1 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ 9 β Άρθρο 38 παρ. 2 Άρθρο 2 π.δ. 294/1993 Άρθρο 38 παρ. 3 Άρθρο 3 π.δ. 294/1993 9

10 Άρθρο 38 παρ. 4 Άρθρο 4 π.δ. 294/1993 Άρθρο 39 παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 39 παρ. 2 Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 3 Άρθρο 15 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 4 Άρθρο 15 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 1 Άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 2 Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 3 Άρθρο 16 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 4 Άρθρο 16 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1, 2 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 41 παρ. 5 Άρθρο 16 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 6 Άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 1 Άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 1 Άρθρο 18 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 2 Άρθρο 18 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 3 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 1 Άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 2 Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 3 Άρθρο 19 παρ. 3 ν. 1558/

11 Άρθρο 44 παρ. 4 Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 1 Άρθρο 20 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 2 Άρθρο 20 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 3 Άρθρο 20 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 4 Άρθρο 20 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 5 Άρθρο 20 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 45 παρ. 6 Άρθρο 20 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 7 Άρθρο 20 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 1 Άρθρο 21 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 2 Άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 3 Άρθρο 21 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 4 Άρθρο 21 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 5 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 6 Άρθρο 21 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 7 Άρθρο 21 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 1 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 2 Άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α ν. 1558/1985 Υ520/

12 Υ 594/ Υ 391/ Υ2/ Υ1430/ Άρθρο 22 παρ. 2 περ. β ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Υ1197/ /1996 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. γ ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Υ 25/ Υ 1495/ Υ114/ / Υ43/ Υ1486/ Υ2/ / Υ892/ / Υ521/1991 Υ892/ Υ579/ / / / Άρθρο 47 παρ. 3 Άρθρο 22 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/

13 Άρθρο 47 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 4 ν. 1558/1985. Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 81/2002 Άρθρο 48 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 48 παρ. 2 Άρθρο 23 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 1 Άρθρο 24 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2026/1992 Άρθρο 49 παρ. 2 Άρθρο 24 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 3 Άρθρο 24 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 1 Άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 50 παρ. 2 Άρθρο 25 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 3 Άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 4 Άρθρο 25 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 5 Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1 ν. 1828/1989 Άρθρο 50 παρ. 6 Άρθρο 79 παρ. 4 ν. 1943/1991 Άρθρο 51 παρ. 1 Άρθρο 26 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως το 13

14 πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2026/1992 Άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 51 παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 52 παρ. 1 Άρθρο 52 παρ. 2 Άρθρο 27 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 27 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 400/1995 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. α στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2344/1995 Άρθρο 1 π.δ. 401/1995 π.δ. 500/1991 π.δ. 138/1993 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2343/1995 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 61/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 224/1986 Άρθρο 13 ν. 1288/1982 Άρθρο 27 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 3 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/

15 Άρθρο 4 παρ. 2 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998 Άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 159/2002 Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2984/2002 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ζ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 59/1996 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 197/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 229/1986 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. στ ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 166/1996 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ε στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 386/1991 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 386/1991 και µε το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 417/1987 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. δ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 372/1995 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 1 π.δ. 475/1993 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2224/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 68/1987 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 484/1991, όπως 15

16 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 385/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 α.ν. 397/1968 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iv ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 41 παρ. 3 ν. 2912/2001 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 3/1990 Άρθρο δέκατο έβδοµο ν. 2932/2001 Άρθρο 52 παρ. 3 Άρθρο 27 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2026/1992 Άρθρο 6 παρ. 6 περ. γ ν. 2026/1992 Άρθρο 52 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1735/1987 Άρθρο 53 παρ. 1 Άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1586/1986 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 53 παρ. 2 Άρθρο 28 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 3 Άρθρο 28 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 4 Άρθρο 28 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 6 Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 7 Άρθρο 28 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 1 Άρθρο 29 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 54 παρ. 2 Άρθρο 29 παρ 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/

17 Άρθρο 54 παρ. 4 Άρθρο 29 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 1 Άρθρο 30 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 2 Άρθρο 30 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 3 Άρθρο 30 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 4 Άρθρο 30 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1735/1987 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 5 Άρθρο 55 παρ. 6 Άρθρο 30 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 1735/1987 Άρθρο 30 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3156/2003 Άρθρο 55 παρ. 7 Άρθρο 30 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 8 Άρθρο 30 παρ. 8 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 9 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 55 παρ. 10 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 2190/1994 Άρθρο 18 παρ. 11 ν. 2224/1994 Άρθρο 23 παρ 1 ν. 1558/1985, όπως Άρθρο 55 παρ. 11 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 2190/

18 Άρθρο 55 παρ. 12 Άρθρο 33 παρ. 5 ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου µε το άρθρο 14 παρ. 13 ν. 2266/1994 Άρθρο 55 παρ. 13 Άρθρο 30 παρ. 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 14 Άρθρο 71 παρ. 1 ν. 1943/1991, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη τελευταίου εδαφίου µε το άρθρο 32 παρ. 19 ν. 2190/1994 Άρθρο 55 παρ. 15 Άρθρο 71 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 16 Άρθρο 71 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 17 Άρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 2503/1997 Άρθρο 56 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 2 Άρθρο 2 περ. α ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 3 Άρθρο 2 περ. β ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 6 Άρθρο 4 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 7 Άρθρο 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 18

19 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 8 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 9 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 10 Άρθρο 56 παρ. 11 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 120/1985 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 206/1993 και την ΠΥΣ 262/ Άρθρο 56 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 13 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 14 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 15 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 16 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 17 Άρθρο 7 παρ. 7 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 57 παρ. 1 Παράγραφος 1 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 2 Παράγραφος 2 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 3 Παράγραφος 3 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 4 Παράγραφος 5 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 5 Παράγραφος 6 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 6 Παράγραφος 7 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 7 Παράγραφος 8 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 8 Άρθρο 9 ΠΥΣ 88/

20 Άρθρο 58 Άρθρο 1 Υ228/2000 Άρθρο 1 Υ 316/2000 Άρθρο 1 Υ876/2001 Άρθρο 1 Υ1057/2001 Άρθρο 1 Υ315/2003 Άρθρο 59 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 4 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 5 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 6 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 7 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 8 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 9 Άρθρο 12 παρ. 9 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. Α στοιχ. 1-3 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 61 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. Α Υ228/

21 Άρθρο 61 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 64 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 Άρθρο 64 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. Γ Υ228/

22 Άρθρο 67 παρ. 1 Άρθρο 1 Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Α Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ Β Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ316/2000 Άρθρο 68 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 69 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ1057/

23 Άρθρο 69 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 70 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ 315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 4 Άρθρο 2 Υ 315/2003 Άρθρο 70 παρ. 5 Άρθρο 3 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 1 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 7 Άρθρο 4 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 71 παρ. 1 Άρθρο 71 παρ. 2 Άρθρο 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3049/

24 Άρθρο 71 παρ. 3 Άρθρο 71 παρ. 4 Άρθρο 71 παρ. 5 Άρθρο 71 παρ. 6 Άρθρο 71 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 5 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 6 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 7 ν. 3049/2002 Άρθρο 72 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 72 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 32/2004 Άρθρο 72 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 1 Άρθρο 73 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 3 Άρθρο 74 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο ν. 1558/1985 Άρθρο 74 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 74 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 4 Άρθρο 74 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 4 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 8 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 74 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 32/

25 Άρθρο 74 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 6 π.δ. 32/2004, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 5 Άρθρο 75 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 32/2004 Άρθρο 75 παρ. 2 Άρθρο 76 Άρθρο 77 Άρθρο 78 Άρθρο 79 παρ. 1 Άρθρο 79 παρ. 2 Άρθρο 79 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως τα στοιχ. ε, στ και ζ αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 6 και 7 και όπως τα στοιχ. η έως ια προστέθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 5 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 8 Άρθρο 6 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 7 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 11 Άρθρο 8 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 8 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 80 Άρθρο µόνο π.δ. 406/2001 Άρθρα 1, 3, 7, 9 π.δ. 32/2004, όπως τα άρθρα 7 και 9 αναριθµήθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 81 παρ. 1 Άρθρο 81 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 9 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως 25

26 αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 81 παρ. 3 Άρθρο 81 παρ. 4 Άρθρο 81 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 9 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. Άρθρο 7 παρ. 7 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 82 παρ. 1 Άρθρο 82 παρ. 2 Άρθρο 82 παρ. 3 Άρθρο 82 παρ. 4 Άρθρο 83 παρ. 1 Άρθρο 83 παρ. 2 Άρθρο 83 παρ. 3 Άρθρο 84 Άρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 12 Άρθρο 10 παρ. 4 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 12 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 26

27 Άρθρο 85 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 85 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 86 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ν. 1968/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2993/2002 Άρθρο 86 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 87 παρ. 1 Άρθρο 32 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 87 παρ. 2 Άρθρο 32 ν. 1558/1995 Άρθρο 88 παρ. 1 Άρθρο 33 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 2 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 3 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 88 παρ. 4 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 1 Άρθρο 34 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 2 Άρθρο 34 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 3 Άρθρο 34 παρ. 3 ν. 1558/

28 Άρθρο 90 παρ. 1 Άρθρο 90 παρ. 2 Άρθρο 29Α παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 Άρθρο 29Α παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 και όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α ν. 2469/1997 Άρθρα 15 έως 18 ν. 2362/1995 Άρθρο 90 παρ. 3 Άρθρο 29Α παρ. 3 ν.1558/1985 Άρθρο 90 παρ. 4 Άρθρο 29Α παρ. 4 ν. 1558/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΗΑΗ-ΕΗΗ ΦΕΚ:Β 2912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2739/B/16-12-2015 ΑΔΑ: ΩΦΒΔΗ-Φ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας εφημερίδων και περιοδικών» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 5 Απριλίου 2006 Α.Π.: 9267 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 3 Νοεµβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 3 Νοεµβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ, 3 Νοεµβρίου 2016, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της Συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/958/106/10507/787 Ημ/νία: 16-0-01 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Απριλίου 01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 3190 Αθήνα, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 Απόφαση 37 / 2015

Αρ. πρωτ.: 3190 Αθήνα, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 Απόφαση 37 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

ΠΥΣ 6/ Πράξη 6 της Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΠΥΣ 6/28.2.2012 - Πράξη 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 01/03/2013 Α.Π. 3785 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 27/01/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2067 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ ΤΜΗΜΑ: Β

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 29/09/2016 Αρ.Πρωτ

Ξάνθη, 29/09/2016 Αρ.Πρωτ Ξάνθη, 29/09/2016 Αρ.Πρωτ. 21573 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο :2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΕΚ: Β 3586/31-12-2014 Α.Δ.Α.: 7ΗΦ4Η-ΦΙΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αλεξανδρούπολη 30-11-2015 Αρ. Πρωτ. 36614 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 ---------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ: 262

Πολύγυρος, 7/11/2014 Αρ. Πρωτ: 262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ [ΠΡΩΗΝ 10 Η Ε.Β.Α.] Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Πυθαγόρα 9 Ταχ. Κώδικας: 83100 - Σάμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σχέση

Θέμα: Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σχέση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σέρρες: 13-08-2013 Αριθ. πρωτ.: 2088 ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ξάνθη, 28.11.2013 Αρ. Πρ. 24474 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο... Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών: α) των δύο (2) μηνών για την υποβολή πρότασης από

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 04/11/2016 Αρ.Πρωτ

Ξάνθη, 04/11/2016 Αρ.Πρωτ Ξάνθη, 04/11/2016 Αρ.Πρωτ. 25328 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 28/01/2016 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ξάνθη, 28/01/2016 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ξάνθη, 28/01/2016 Αρ. Πρωτ. 2159 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1

Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Σχέδιο Νόμου Για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Άρθρο 1 Αρμοδιότητα σύναψης επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η περίπτωση 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538

Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114/ ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114/ ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΕΠΠ ΒΕ/Γ/ΑΚ/Φ1.1/9548 Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα