ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούµενη διάταξη Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 και 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 2 Άρθρο 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 3 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 1

2 Άρθρο 5 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 6 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 5 Άρθρο 5 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 1558/1985 Άρθρο 7 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 5 Άρθρο 6 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 6 Άρθρο 6 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 2

3 Άρθρο 9 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 4 Άρθρο 8 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 4 Άρθρο 11 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 3

4 Άρθρο 14 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 15 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 15 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 15 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 16 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 5 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 6 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 7 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 8 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 9 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 16 παρ. 10 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. α ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 11 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. β ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. γ ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4

5 Άρθρο 17 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 3 Άρθρο 17 παρ. 4 Άρθρο 18 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. α ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 5 Άρθρο 18 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 4 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 7 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2292/1995 Άρθρο 19 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 1 και 6 ν. Άρθρο 20 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 5

6 Άρθρο 21 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 23 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 2 Άρθρο 2 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 23 παρ. 3 Άρθρο 3 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 4 Άρθρο 4 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 5 Άρθρο 5 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 6 Άρθρο 6 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 7 Άρθρο 7 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 Άρθρο 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ν. 1558/1985 6

7 Άρθρο 25 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2880/2001 Άρθρο 25 παρ. 3 Άρθρο 10 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 4 Άρθρο 10 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 5 Άρθρο 10 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 ν. Άρθρο 28 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2479/1997 Άρθρο 28 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 4 Άρθρο 13 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 29 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 29 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 6 περ. η, ιδ, ιστ π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 7

8 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 30 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 32 παρ. 1 Άρθρο 3 Υ174/1996 Υ 348/1996 Υ 829/1996 Άρθρο 16 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο ν. 1400/1983 Υ 77/1999 Υ134/2004 Άρθρο 32 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 15 παρ. 4 ν.2026/1992 Άρθρο 33 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 33 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 3 Υ174/1996 Άρθρο 54 παρ. 1 ν. 1481/1984 Άρθρο 33 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 89 Συντάγµατος 1975/1986/2001 Άρθρο 2 ν. 2993/2002 Άρθρο 41 παρ. 2, 3, 4 και 5 κ.ν. 1756/1988 Άρθρο 34 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 2 Άρθρο 4 Υ 174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 8

9 Άρθρο 34 παρ. 3 Άρθρο 6 Υ174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 4 Παράγραφος Α Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 5 Παράγραφος Β Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 6 Παράγραφος Γ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 7 Παράγραφος Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 8 Παράγραφος Ε Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 9 Παράγραφος ΣΤ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 10 Παράγραφος Ζ Υ 119/2004 Άρθρο 35 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 35 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ν. 1299/1982, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1320/1983 και εκ νέου µε το άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1400/1983 Άρθρο 36 Άρθρο 12 ν. 1299/1982 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1299/1982 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 37 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 38 παρ. 1 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ 9 β Άρθρο 38 παρ. 2 Άρθρο 2 π.δ. 294/1993 Άρθρο 38 παρ. 3 Άρθρο 3 π.δ. 294/1993 9

10 Άρθρο 38 παρ. 4 Άρθρο 4 π.δ. 294/1993 Άρθρο 39 παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 39 παρ. 2 Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 3 Άρθρο 15 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 4 Άρθρο 15 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 1 Άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 2 Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 3 Άρθρο 16 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 4 Άρθρο 16 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1, 2 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 41 παρ. 5 Άρθρο 16 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 6 Άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 1 Άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 1 Άρθρο 18 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 2 Άρθρο 18 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 3 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 1 Άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 2 Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 3 Άρθρο 19 παρ. 3 ν. 1558/

11 Άρθρο 44 παρ. 4 Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 1 Άρθρο 20 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 2 Άρθρο 20 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 3 Άρθρο 20 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 4 Άρθρο 20 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 5 Άρθρο 20 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 45 παρ. 6 Άρθρο 20 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 7 Άρθρο 20 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 1 Άρθρο 21 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 2 Άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 3 Άρθρο 21 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 4 Άρθρο 21 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 5 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 6 Άρθρο 21 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 7 Άρθρο 21 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 1 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 2 Άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α ν. 1558/1985 Υ520/

12 Υ 594/ Υ 391/ Υ2/ Υ1430/ Άρθρο 22 παρ. 2 περ. β ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Υ1197/ /1996 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. γ ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Υ 25/ Υ 1495/ Υ114/ / Υ43/ Υ1486/ Υ2/ / Υ892/ / Υ521/1991 Υ892/ Υ579/ / / / Άρθρο 47 παρ. 3 Άρθρο 22 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/

13 Άρθρο 47 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 4 ν. 1558/1985. Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 81/2002 Άρθρο 48 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 48 παρ. 2 Άρθρο 23 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 1 Άρθρο 24 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2026/1992 Άρθρο 49 παρ. 2 Άρθρο 24 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 3 Άρθρο 24 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 1 Άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 50 παρ. 2 Άρθρο 25 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 3 Άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 4 Άρθρο 25 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 5 Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1 ν. 1828/1989 Άρθρο 50 παρ. 6 Άρθρο 79 παρ. 4 ν. 1943/1991 Άρθρο 51 παρ. 1 Άρθρο 26 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως το 13

14 πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2026/1992 Άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 51 παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 52 παρ. 1 Άρθρο 52 παρ. 2 Άρθρο 27 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 27 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 400/1995 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. α στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2344/1995 Άρθρο 1 π.δ. 401/1995 π.δ. 500/1991 π.δ. 138/1993 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2343/1995 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 61/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 224/1986 Άρθρο 13 ν. 1288/1982 Άρθρο 27 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 3 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/

15 Άρθρο 4 παρ. 2 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998 Άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 159/2002 Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2984/2002 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ζ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 59/1996 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 197/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 229/1986 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. στ ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 166/1996 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ε στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 386/1991 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 386/1991 και µε το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 417/1987 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. δ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 372/1995 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 1 π.δ. 475/1993 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2224/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 68/1987 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 484/1991, όπως 15

16 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 385/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 α.ν. 397/1968 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iv ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 41 παρ. 3 ν. 2912/2001 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 3/1990 Άρθρο δέκατο έβδοµο ν. 2932/2001 Άρθρο 52 παρ. 3 Άρθρο 27 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2026/1992 Άρθρο 6 παρ. 6 περ. γ ν. 2026/1992 Άρθρο 52 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1735/1987 Άρθρο 53 παρ. 1 Άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1586/1986 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 53 παρ. 2 Άρθρο 28 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 3 Άρθρο 28 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 4 Άρθρο 28 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 6 Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 7 Άρθρο 28 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 1 Άρθρο 29 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 54 παρ. 2 Άρθρο 29 παρ 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/

17 Άρθρο 54 παρ. 4 Άρθρο 29 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 1 Άρθρο 30 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 2 Άρθρο 30 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 3 Άρθρο 30 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 4 Άρθρο 30 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1735/1987 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 5 Άρθρο 55 παρ. 6 Άρθρο 30 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 1735/1987 Άρθρο 30 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3156/2003 Άρθρο 55 παρ. 7 Άρθρο 30 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 8 Άρθρο 30 παρ. 8 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 9 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 55 παρ. 10 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 2190/1994 Άρθρο 18 παρ. 11 ν. 2224/1994 Άρθρο 23 παρ 1 ν. 1558/1985, όπως Άρθρο 55 παρ. 11 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 2190/

18 Άρθρο 55 παρ. 12 Άρθρο 33 παρ. 5 ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου µε το άρθρο 14 παρ. 13 ν. 2266/1994 Άρθρο 55 παρ. 13 Άρθρο 30 παρ. 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 14 Άρθρο 71 παρ. 1 ν. 1943/1991, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη τελευταίου εδαφίου µε το άρθρο 32 παρ. 19 ν. 2190/1994 Άρθρο 55 παρ. 15 Άρθρο 71 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 16 Άρθρο 71 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 17 Άρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 2503/1997 Άρθρο 56 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 2 Άρθρο 2 περ. α ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 3 Άρθρο 2 περ. β ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 6 Άρθρο 4 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 7 Άρθρο 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 18

19 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 8 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 9 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 10 Άρθρο 56 παρ. 11 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 120/1985 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 206/1993 και την ΠΥΣ 262/ Άρθρο 56 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 13 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 14 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 15 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 16 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 17 Άρθρο 7 παρ. 7 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 57 παρ. 1 Παράγραφος 1 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 2 Παράγραφος 2 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 3 Παράγραφος 3 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 4 Παράγραφος 5 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 5 Παράγραφος 6 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 6 Παράγραφος 7 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 7 Παράγραφος 8 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 8 Άρθρο 9 ΠΥΣ 88/

20 Άρθρο 58 Άρθρο 1 Υ228/2000 Άρθρο 1 Υ 316/2000 Άρθρο 1 Υ876/2001 Άρθρο 1 Υ1057/2001 Άρθρο 1 Υ315/2003 Άρθρο 59 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 4 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 5 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 6 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 7 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 8 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 9 Άρθρο 12 παρ. 9 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. Α στοιχ. 1-3 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 61 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. Α Υ228/

21 Άρθρο 61 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 64 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 Άρθρο 64 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. Γ Υ228/

22 Άρθρο 67 παρ. 1 Άρθρο 1 Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Α Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ Β Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ316/2000 Άρθρο 68 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 69 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ1057/

23 Άρθρο 69 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 70 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ 315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 4 Άρθρο 2 Υ 315/2003 Άρθρο 70 παρ. 5 Άρθρο 3 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 1 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 7 Άρθρο 4 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 71 παρ. 1 Άρθρο 71 παρ. 2 Άρθρο 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3049/

24 Άρθρο 71 παρ. 3 Άρθρο 71 παρ. 4 Άρθρο 71 παρ. 5 Άρθρο 71 παρ. 6 Άρθρο 71 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 5 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 6 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 7 ν. 3049/2002 Άρθρο 72 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 72 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 32/2004 Άρθρο 72 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 1 Άρθρο 73 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 3 Άρθρο 74 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο ν. 1558/1985 Άρθρο 74 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 74 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 4 Άρθρο 74 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 4 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 8 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 74 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 32/

25 Άρθρο 74 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 6 π.δ. 32/2004, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 5 Άρθρο 75 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 32/2004 Άρθρο 75 παρ. 2 Άρθρο 76 Άρθρο 77 Άρθρο 78 Άρθρο 79 παρ. 1 Άρθρο 79 παρ. 2 Άρθρο 79 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως τα στοιχ. ε, στ και ζ αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 6 και 7 και όπως τα στοιχ. η έως ια προστέθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 5 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 8 Άρθρο 6 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 7 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 11 Άρθρο 8 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 8 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 80 Άρθρο µόνο π.δ. 406/2001 Άρθρα 1, 3, 7, 9 π.δ. 32/2004, όπως τα άρθρα 7 και 9 αναριθµήθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 81 παρ. 1 Άρθρο 81 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 9 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως 25

26 αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 81 παρ. 3 Άρθρο 81 παρ. 4 Άρθρο 81 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 9 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. Άρθρο 7 παρ. 7 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 82 παρ. 1 Άρθρο 82 παρ. 2 Άρθρο 82 παρ. 3 Άρθρο 82 παρ. 4 Άρθρο 83 παρ. 1 Άρθρο 83 παρ. 2 Άρθρο 83 παρ. 3 Άρθρο 84 Άρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 12 Άρθρο 10 παρ. 4 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 12 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 26

27 Άρθρο 85 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 85 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 86 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ν. 1968/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2993/2002 Άρθρο 86 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 87 παρ. 1 Άρθρο 32 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 87 παρ. 2 Άρθρο 32 ν. 1558/1995 Άρθρο 88 παρ. 1 Άρθρο 33 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 2 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 3 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 88 παρ. 4 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 1 Άρθρο 34 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 2 Άρθρο 34 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 3 Άρθρο 34 παρ. 3 ν. 1558/

28 Άρθρο 90 παρ. 1 Άρθρο 90 παρ. 2 Άρθρο 29Α παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 Άρθρο 29Α παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 και όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α ν. 2469/1997 Άρθρα 15 έως 18 ν. 2362/1995 Άρθρο 90 παρ. 3 Άρθρο 29Α παρ. 3 ν.1558/1985 Άρθρο 90 παρ. 4 Άρθρο 29Α παρ. 4 ν. 1558/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2739/B/16-12-2015 ΑΔΑ: ΩΦΒΔΗ-Φ1Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10930 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 179 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/958/106/10507/787 Ημ/νία: 16-0-01 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Απριλίου 01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΕΚ: B 187/23-01-2015 Α.Δ.Α.: 75ΦΤΗ-3Γ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 27/01/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2067 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Συνοπτικός τίτλος. 124(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αλεξανδρούπολη 30-11-2015 Αρ. Πρωτ. 36614 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο :2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΜΕΛΗ nipig ΣΑΜΟΥ Αρ ιθ μ. Πρωτ Ελήφθη την Αρχείο Σάμος, ij Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Πυθαγόρα 9 Ταχ. Κώδικας: 83100 - Σάμος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σχέση

Θέμα: Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σχέση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σέρρες: 13-08-2013 Αριθ. πρωτ.: 2088 ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ξάνθη, 28.11.2013 Αρ. Πρ. 24474 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πράξης. Αθήνα,.. ΘΕΜΑ: Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α 28). 2. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSM Greece. Tax Alert. Aπρίλιος 2015. Διακανονισμοί Εκπτώσεων ΦΠΑ και Χρονική Περίοδος Υποβολής τους

RSM Greece. Tax Alert. Aπρίλιος 2015. Διακανονισμοί Εκπτώσεων ΦΠΑ και Χρονική Περίοδος Υποβολής τους RSM Greece Tax Alert Aπρίλιος 2015 Διακανονισμοί Εκπτώσεων ΦΠΑ και Χρονική Περίοδος Υποβολής τους ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΦΠΑ KAI ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ Μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669794 2015-03-27

15PROC002669794 2015-03-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές µε την προσθήκη του ασφαλτικού συνδετικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50975 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Άρθ. 8 του Α.Ν. 549/77 (ΦΕΚ 250 Α ) κατά το μέρος που Παραβίαση διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της 1. κύρωσε το άρθ. 7 της από 26.1.1977

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538

Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11/12/2015 Αριθ. Πρωτ:5620/138619 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. (ΦΕΚ 2703/Β /14-12-2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 1876 10 Ιουλίου 2014 ΠΟΦΣΕΙΣ ριθμ. οικ. 39805/1138 Τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ταχ. Δ/νση Fax email : : : Βας. Σοφίας 15, 10674 Αθήνα 2131306020 yap@yap.gov.gr ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση ισχύος Ανοικτών Προσκλήσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α2 : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Ταχ. Δ/νση: Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Τ8Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1, 2, 3 εδ. α και 4 έως 7 και του άρθρου 41α παρ. 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982, όπως ισχύουν. ΠΟΛ.1173/10.7.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση ακινήτων και καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αυτής ΠΟΛ 1173/2013 (ΦΕΚ Β' 1793/25-07-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα