ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Κωδικοποιητική διάταξη Κωδικοποιούµενη διάταξη Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 και 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 2 Άρθρο 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 3 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 4 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 5 παρ. 5 Άρθρο 4 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 1

2 Άρθρο 5 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 6 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 6 παρ. 5 Άρθρο 5 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 1 παρ. 3 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 1558/1985 Άρθρο 7 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 5 Άρθρο 6 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 7 παρ. 6 Άρθρο 6 παρ. 6 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 8 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 2

3 Άρθρο 9 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 9 παρ. 4 Άρθρο 8 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 10 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 5 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 11 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 12 παρ. 4 Άρθρο 11 παρ. 4 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 13 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ΠΥΣ 50/1990 3

4 Άρθρο 14 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 14 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ΠΥΣ 50/1990 Άρθρο 15 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 15 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 15 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 1 Άρθρο 8 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1996 Άρθρο 16 παρ. 2 Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 3 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 16 παρ. 4 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 5 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 6 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 7 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 8 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 9 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 16 παρ. 10 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. α ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 11 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. β ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 16 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 7 περ. γ ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 4

5 Άρθρο 17 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 3 Άρθρο 17 παρ. 4 Άρθρο 18 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. α ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. β ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ ν. 2292/1995 Άρθρο 18 παρ. 5 Άρθρο 18 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 4 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ν. Άρθρο 18 παρ. 7 Άρθρο 2 παρ. 5 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2292/1995 Άρθρο 19 Άρθρο 2 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 2 παρ. 1 και 6 ν. Άρθρο 20 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 20 παρ. 4 Άρθρο 4 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 5

6 Άρθρο 21 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 21 παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 22 παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 4 ΠΥΣ 31/2000 Άρθρο 23 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 2 Άρθρο 2 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 23 παρ. 3 Άρθρο 3 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 4 Άρθρο 4 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 5 Άρθρο 5 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 6 Άρθρο 6 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 23 παρ. 7 Άρθρο 7 ΠΥΣ 14/2004 Άρθρο 24 Άρθρο 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. 1 ν. 1558/1985 6

7 Άρθρο 25 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 5 ν. 2880/2001 Άρθρο 25 παρ. 3 Άρθρο 10 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 4 Άρθρο 10 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 25 παρ. 5 Άρθρο 10 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 26 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 27 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 ν. Άρθρο 28 παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 2479/1997 Άρθρο 28 παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 28 παρ. 4 Άρθρο 13 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 29 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 29 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 6 περ. η, ιδ, ιστ π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 7

8 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 30 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 1 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 1 Υ174/1996 Άρθρο 31 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 32 παρ. 1 Άρθρο 3 Υ174/1996 Υ 348/1996 Υ 829/1996 Άρθρο 16 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο ν. 1400/1983 Υ 77/1999 Υ134/2004 Άρθρο 32 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 15 παρ. 4 ν.2026/1992 Άρθρο 33 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 33 παρ. 2 Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 3 Υ174/1996 Άρθρο 54 παρ. 1 ν. 1481/1984 Άρθρο 33 παρ. 3 Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 1299/1982 Άρθρο 89 Συντάγµατος 1975/1986/2001 Άρθρο 2 ν. 2993/2002 Άρθρο 41 παρ. 2, 3, 4 και 5 κ.ν. 1756/1988 Άρθρο 34 παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 1299/1982 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 2 Άρθρο 4 Υ 174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 8

9 Άρθρο 34 παρ. 3 Άρθρο 6 Υ174/1996 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 34 παρ. 4 Παράγραφος Α Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 5 Παράγραφος Β Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 6 Παράγραφος Γ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 7 Παράγραφος Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 8 Παράγραφος Ε Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 9 Παράγραφος ΣΤ Υ 119/2004 Άρθρο 34 παρ. 10 Παράγραφος Ζ Υ 119/2004 Άρθρο 35 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 35 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 2 ν. 1299/1982, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 1320/1983 και εκ νέου µε το άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1400/1983 Άρθρο 36 Άρθρο 12 ν. 1299/1982 Άρθρο 13 παρ. 2 ν. 1299/1982 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 37 Άρθρο 13 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 38 παρ. 1 Άρθρο 1 π.δ. 294/1993 Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ 9 β Άρθρο 38 παρ. 2 Άρθρο 2 π.δ. 294/1993 Άρθρο 38 παρ. 3 Άρθρο 3 π.δ. 294/1993 9

10 Άρθρο 38 παρ. 4 Άρθρο 4 π.δ. 294/1993 Άρθρο 39 παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 39 παρ. 2 Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 3 Άρθρο 15 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 40 παρ. 4 Άρθρο 15 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 1 Άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 2 Άρθρο 16 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 3 Άρθρο 16 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 4 Άρθρο 16 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1, 2 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 41 παρ. 5 Άρθρο 16 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 41 παρ. 6 Άρθρο 16 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 1 Άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 42 παρ. 2 Άρθρο 17 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 1 Άρθρο 18 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 2 Άρθρο 18 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 43 παρ. 3 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 1 Άρθρο 19 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 2 Άρθρο 19 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 44 παρ. 3 Άρθρο 19 παρ. 3 ν. 1558/

11 Άρθρο 44 παρ. 4 Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 1 Άρθρο 20 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 2 Άρθρο 20 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 3 Άρθρο 20 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 4 Άρθρο 20 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 5 Άρθρο 20 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 45 παρ. 6 Άρθρο 20 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 45 παρ. 7 Άρθρο 20 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 1 Άρθρο 21 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 2 Άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 3 Άρθρο 21 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 4 Άρθρο 21 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 46 παρ. 5 Άρθρο 79 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 6 Άρθρο 21 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 46 παρ. 7 Άρθρο 21 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 1 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 47 παρ. 2 Άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1558/1985 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. α ν. 1558/1985 Υ520/

12 Υ 594/ Υ 391/ Υ2/ Υ1430/ Άρθρο 22 παρ. 2 περ. β ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Υ1197/ /1996 Άρθρο 22 παρ. 2 περ. γ ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Υ 25/ Υ 1495/ Υ114/ / Υ43/ Υ1486/ Υ2/ / Υ892/ / Υ521/1991 Υ892/ Υ579/ / / / Άρθρο 47 παρ. 3 Άρθρο 22 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/

13 Άρθρο 47 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 4 ν. 1558/1985. Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 81/2002 Άρθρο 48 παρ. 1 Άρθρο 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 48 παρ. 2 Άρθρο 23 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 1 Άρθρο 24 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2026/1992 Άρθρο 49 παρ. 2 Άρθρο 24 παρ. 6 ν. 1558/1985 Άρθρο 49 παρ. 3 Άρθρο 24 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 1 Άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 50 παρ. 2 Άρθρο 25 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 3 Άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 4 Άρθρο 25 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 50 παρ. 5 Άρθρο 25 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1 ν. 1828/1989 Άρθρο 50 παρ. 6 Άρθρο 79 παρ. 4 ν. 1943/1991 Άρθρο 51 παρ. 1 Άρθρο 26 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως το 13

14 πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 ν. 2026/1992 Άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/2004 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 51 παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 52 παρ. 1 Άρθρο 52 παρ. 2 Άρθρο 27 παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 27 παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 400/1995 Άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3200/2003 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. α στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2344/1995 Άρθρο 1 π.δ. 401/1995 π.δ. 500/1991 π.δ. 138/1993 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 2343/1995 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 61/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 224/1986 Άρθρο 13 ν. 1288/1982 Άρθρο 27 ν. 1558/1985 Άρθρο 4 παρ. 3 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ. 5 ν. 3259/

15 Άρθρο 4 παρ. 2 του Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο ν. 2594/1998 Άρθρο 7 παρ. 1 π.δ. 159/2002 Άρθρο 4 παρ. 1 ν. 2984/2002 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ζ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 59/1996 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 197/1997 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 229/1986 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. στ ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 π.δ. 166/1996 Άρθρο 27 παρ. 1 περ. ε στοιχ. ii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 386/1991 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iii ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 386/1991 και µε το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 417/1987 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. δ ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 372/1995 και αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 5 ν. Άρθρο 1 π.δ. 475/1993 Άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2224/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 68/1987 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 484/1991, όπως 15

16 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 385/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 α.ν. 397/1968 Άρθρο 27 παρ. 2 περ. ε στοιχ. iv ν. 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 41 παρ. 3 ν. 2912/2001 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 3/1990 Άρθρο δέκατο έβδοµο ν. 2932/2001 Άρθρο 52 παρ. 3 Άρθρο 27 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 ν. Άρθρο 8 παρ. 2 ν. 2026/1992 Άρθρο 6 παρ. 6 περ. γ ν. 2026/1992 Άρθρο 52 παρ. 4 Άρθρο 22 παρ. 1 ν. 1735/1987 Άρθρο 53 παρ. 1 Άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1586/1986 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 53 παρ. 2 Άρθρο 28 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 3 Άρθρο 28 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 4 Άρθρο 28 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 53 παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 6 Άρθρο 11 παρ. 3 ν. 1586/1986 Άρθρο 53 παρ. 7 Άρθρο 28 παρ. 5 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 1 Άρθρο 29 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 54 παρ. 2 Άρθρο 29 παρ 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 54 παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1943/

17 Άρθρο 54 παρ. 4 Άρθρο 29 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 1 Άρθρο 30 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 2 Άρθρο 30 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 3 Άρθρο 30 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 4 Άρθρο 30 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο πρώτο ν. 1735/1987 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 5 Άρθρο 55 παρ. 6 Άρθρο 30 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως το τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ν. 1735/1987 Άρθρο 30 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3156/2003 Άρθρο 55 παρ. 7 Άρθρο 30 παρ. 7 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 8 Άρθρο 30 παρ. 8 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 9 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 55 παρ. 10 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 2190/1994 Άρθρο 18 παρ. 11 ν. 2224/1994 Άρθρο 23 παρ 1 ν. 1558/1985, όπως Άρθρο 55 παρ. 11 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 2190/

18 Άρθρο 55 παρ. 12 Άρθρο 33 παρ. 5 ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου µε το άρθρο 14 παρ. 13 ν. 2266/1994 Άρθρο 55 παρ. 13 Άρθρο 30 παρ. 9 ν. 1558/1985 Άρθρο 55 παρ. 14 Άρθρο 71 παρ. 1 ν. 1943/1991, όπως συµπληρώθηκε µε την προσθήκη τελευταίου εδαφίου µε το άρθρο 32 παρ. 19 ν. 2190/1994 Άρθρο 55 παρ. 15 Άρθρο 71 παρ. 2 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 16 Άρθρο 71 παρ. 3 ν. 1943/1991 Άρθρο 55 παρ. 17 Άρθρο 18 παρ. 16 εδάφια δεύτερο και τρίτο ν. 2503/1997 Άρθρο 56 παρ. 1 Άρθρο 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 2 Άρθρο 2 περ. α ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 3 Άρθρο 2 περ. β ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 και 5 ν. 1943/1991 Άρθρο 56 παρ. 6 Άρθρο 4 ΠΥΣ 88/1985 Παράγραφο 2 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 7 Άρθρο 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 18

19 3260/2004 Άρθρο 56 παρ. 8 Άρθρο 6 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 9 Άρθρο 6 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 10 Άρθρο 56 παρ. 11 Άρθρο 6 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985, όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 120/1985 και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 377/1995 Άρθρο 7 παρ. 1 ΠΥΣ 88/1985, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 ΠΥΣ 206/1993 και την ΠΥΣ 262/ Άρθρο 56 παρ. 12 Άρθρο 7 παρ. 2 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 13 Άρθρο 7 παρ. 3 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 14 Άρθρο 7 παρ. 4 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 15 Άρθρο 7 παρ. 5 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 16 Άρθρο 7 παρ. 6 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 56 παρ. 17 Άρθρο 7 παρ. 7 ΠΥΣ 88/1985 Άρθρο 57 παρ. 1 Παράγραφος 1 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 2 Παράγραφος 2 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 3 Παράγραφος 3 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 4 Παράγραφος 5 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 5 Παράγραφος 6 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 6 Παράγραφος 7 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 7 Παράγραφος 8 ΚΥΑ οικ.2/8098/0022 Άρθρο 57 παρ. 8 Άρθρο 9 ΠΥΣ 88/

20 Άρθρο 58 Άρθρο 1 Υ228/2000 Άρθρο 1 Υ 316/2000 Άρθρο 1 Υ876/2001 Άρθρο 1 Υ1057/2001 Άρθρο 1 Υ315/2003 Άρθρο 59 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 2 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 3 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 4 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 5 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 6 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 7 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 8 Υ228/2000 Άρθρο 59 παρ. 9 Άρθρο 12 παρ. 9 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. Α στοιχ. 1-3 Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 60 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 61 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. Α Υ228/

21 Άρθρο 61 παρ. 2 Άρθρο 4 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 1 Άρθρο 5 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 62 παρ. 3 Άρθρο 5 παρ. Γ Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 63 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 64 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 3 παρ. 1 ν. 2909/2001 Άρθρο 64 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 1 Άρθρο 10 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 65 παρ. 2 Άρθρο 10 παρ. Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. Α Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ Β Υ228/2000 Άρθρο 66 παρ. 3 Άρθρο 11 παρ. Γ Υ228/

22 Άρθρο 67 παρ. 1 Άρθρο 1 Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. Α Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 3 Άρθρο 2 παρ Β Υ316/2000 Άρθρο 67 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ316/2000 Άρθρο 68 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ876/2001 Άρθρο 68 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ876/2001 Άρθρο 69 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 4 Άρθρο 2 παρ. 1 Υ1057/

23 Άρθρο 69 παρ. 5 Άρθρο 2 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 1 Υ1057/2001 Άρθρο 69 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 2 Υ1057/2001 Άρθρο 70 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 Υ 315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 3 Υ315/2003 Άρθρο 70 παρ. 4 Άρθρο 2 Υ 315/2003 Άρθρο 70 παρ. 5 Άρθρο 3 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 6 Άρθρο 4 παρ. 1 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 70 παρ. 7 Άρθρο 4 παρ. 2 Υ315/2003 Άρθρο 5 π.δ. 122/2004 Άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3270/2004 Άρθρο 71 παρ. 1 Άρθρο 71 παρ. 2 Άρθρο 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 2 ν. 3049/

24 Άρθρο 71 παρ. 3 Άρθρο 71 παρ. 4 Άρθρο 71 παρ. 5 Άρθρο 71 παρ. 6 Άρθρο 71 παρ. 7 Άρθρο 3 παρ. 3 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 5 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 6 ν. 3049/2002 Άρθρο 3 παρ. 7 ν. 3049/2002 Άρθρο 72 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 72 παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 32/2004 Άρθρο 72 παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 1 Άρθρο 73 παρ. 2 Άρθρο 2 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 73 παρ. 3 Άρθρο 74 παρ. 1 Άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 3 Άρθρο 7 παρ. 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο ν. 1558/1985 Άρθρο 74 παρ. 2 Άρθρο 3 παρ. 2 π.δ. 32/2004 Άρθρο 74 παρ. 3 Άρθρο 3 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 4 Άρθρο 74 παρ. 4 Άρθρο 3 παρ. 4 π.δ. 32/2004 Άρθρο 7 παρ. 8 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 74 παρ. 5 Άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 32/

25 Άρθρο 74 παρ. 6 Άρθρο 3 παρ. 6 π.δ. 32/2004, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 5 Άρθρο 75 παρ. 1 Άρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 32/2004 Άρθρο 75 παρ. 2 Άρθρο 76 Άρθρο 77 Άρθρο 78 Άρθρο 79 παρ. 1 Άρθρο 79 παρ. 2 Άρθρο 79 παρ. 3 Άρθρο 4 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως τα στοιχ. ε, στ και ζ αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 6 και 7 και όπως τα στοιχ. η έως ια προστέθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 5 π.δ. 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 8 Άρθρο 6 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 10 Άρθρο 7 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 11 Άρθρο 8 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 8 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 6 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 80 Άρθρο µόνο π.δ. 406/2001 Άρθρα 1, 3, 7, 9 π.δ. 32/2004, όπως τα άρθρα 7 και 9 αναριθµήθηκαν µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 81 παρ. 1 Άρθρο 81 παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 9 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως 25

26 αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 5 ν. 1558/1985, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 81 παρ. 3 Άρθρο 81 παρ. 4 Άρθρο 81 παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 7 παρ. 9 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 ν. Άρθρο 7 παρ. 7 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 30 παρ. 2 ν. 2190/1994 Άρθρο 82 παρ. 1 Άρθρο 82 παρ. 2 Άρθρο 82 παρ. 3 Άρθρο 82 παρ. 4 Άρθρο 83 παρ. 1 Άρθρο 83 παρ. 2 Άρθρο 83 παρ. 3 Άρθρο 84 Άρθρο 10 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 10 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 12 Άρθρο 10 παρ. 4 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 2 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 11 παρ. 3 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β Άρθρο 12 π.δ. 32/2004, όπως αναριθµήθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 9β 26

27 Άρθρο 85 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 1 ν. 1299/1982 Άρθρο 85 παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1299/1982 Άρθρο 86 παρ. 1 Άρθρο 7 παρ. 3 ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ν. 1968/1991 Άρθρο 1 παρ. 1 π.δ 32/2004 Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2993/2002 Άρθρο 86 παρ. 2 Άρθρο 7 παρ. 4 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 4 ν. 1968/1991 Άρθρο 87 παρ. 1 Άρθρο 32 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 87 παρ. 2 Άρθρο 32 ν. 1558/1995 Άρθρο 88 παρ. 1 Άρθρο 33 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 2 Άρθρο 33 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 88 παρ. 3 Άρθρο 33 παρ. 3 ν. 1558/1985 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 2683/1999 και άρθρο 34 παρ. 2 ν. 2190/1994, όπως επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 ν. 3260/2004 Άρθρο 88 παρ. 4 Άρθρο 33 παρ. 4 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 1 Άρθρο 34 παρ. 1 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 2 Άρθρο 34 παρ. 2 ν. 1558/1985 Άρθρο 89 παρ. 3 Άρθρο 34 παρ. 3 ν. 1558/

28 Άρθρο 90 παρ. 1 Άρθρο 90 παρ. 2 Άρθρο 29Α παρ. 1 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 Άρθρο 29Α παρ. 2 ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 ν. 2081/1992 και όπως το πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α ν. 2469/1997 Άρθρα 15 έως 18 ν. 2362/1995 Άρθρο 90 παρ. 3 Άρθρο 29Α παρ. 3 ν.1558/1985 Άρθρο 90 παρ. 4 Άρθρο 29Α παρ. 4 ν. 1558/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ τικές ανάγκες.... 1 Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10930 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 14 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 110. Περί εφαρμογής της απόφασης 1946 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμέ νων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κοσµάς Σιδηρόπουλος, Κώστας Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/958/106/10507/787 Ημ/νία: 16-0-01 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Απριλίου 01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα