ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λριθμόξ 4606 Παραακευιί, 21 Σεπτεμβρίου Αριθμός 4222 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το Άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κονιών-Αρμού-Μαραθούντας-Επισκοπής σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σ' αυτή, και Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όπως η εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις 15/09/2012 από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου, ως αποδεχόμενη εταιρεία, με βάση την έγγραφη ουμφωνία από τις 15/09/2012 διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ' ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κονιών- Αρμού-Μαραθσύντας-Επισκοπής ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από τη Ιβ 1 * Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

2 ΤΜΗΜΑ Β 3642 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20! 2 Αριθμός 4223 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλοσν το ανάλογο τέλος εξέτασης για μικρό τοπικό ραδιοφωνικό ορναι/ισμό, ήτοι 341, 72 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 19^ Νοεμβρίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7{Ι) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε αϊτό το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αδαλάσσης αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. Αριθμός 4224 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ETAiPEIQN ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ του 1985 μέχρι 2011) Διαταγή Ακύρωσης εγγραφής δυνάμει του άρθρου 48 Επειδή δυνάμει της διαταγής που εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών στις 31/5/1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15/6/1990, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2004, διατάχθηκε η εκκαθάριση του Συνεργατικού Παντοπωλείου Πάφου Λτδ, και Επειδή διορίστηκε εκκαθαριστής δυνάμει γνωσιοποιήσεως ημερ. 31/5/1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερ. 15/6/1990, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2005, και Επειδή έχει συμπληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάαη τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 48 του πιο πάνω Νόμου, με το παρόν διατάσσει όπως η εγγραφή του Συνεργατικού Παντοπωλείου Πάφου Λτδ, ακυρωθεί και όπως η Εταιρεία αυτή διαλυθεί από 12/9/2012. Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 4225 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα ALPS, MARVEL'S THE AVENGERS, MEN IN BLACK 3, RIHANA 2 (3D), PROMETHEUS και THE PiRATES BAND OF THE MISFITS που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ττου δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 3, 19, 20, 24, 26 και 37, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /9) Έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4226 ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, ζητά να του υποβληθούν προτάσεις με στόχο ιη δημιουργία μηχανισμού προώθησης κα! εφαρμογής εναλλακτικών απογευματινών δραστηριοτήτων και κάλυψη μαθησιακών αναγκών αε ευάλωτες ομάδες παιδιών που διαμένουν οτην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Το διαθέσιμο ποσό είναι ευρώ και η πρόταση Θα πρέπει να καλύπτει τους μήνες Οκτώβριο ίούνιο Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν άτυπες ομάδες, οργανωμένα σύνολα, κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές υπηρεσίες. Η ομάδα, οργανωμένο σύνολο ή υπηρεσία ιης οποίας η πρόταση θα επιλεχθεί με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης, θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο μέσω του οποίου θα δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσε. Η πρόταση που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους που θα πρέπει να αποτελούν πτυχές της πρότασης, ως προϋπόθεση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης: 1. Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος 2. Ταυτότητα και νομικό καθεστώς αιτητή 3. Στοιχεία Συντονιστή ή συντονιστικής ομάδας (μαζί με σχετικά βιογραφικά) 4. Περιγραφή διαδικασίας εντοπισμού των ευάλωτων ομάδων 5. Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς παροχής εναλλακτικών απογευματινών δραστηριοτήτων (π.χ. μαθήματα μουσικής) και κάλυψη μαθησιακών αναγκών (π.χ. ενίσχυση στα μαθήματα του σχολείου) 6. Ανάπτυξη συνεργασιών με οργανωμένα σύνολα της κοινότητας 7. Γνωστοποίηση ϊων παρεχόμενων υπηρεσιών 8. Μηχανισμό αξιολόγησης των αιτήσεων των αιτούντων 9. Πιστοποίηση από δύο φορείς ότι τα επιλεγμένα παιδιά ανήκουν αε ευάλωτες ομάδες (ένας εξ αυτών να είναι κυβερνητικός ή κοινοτικός φορέας π.χ. κοινοτικό συμβούλιο) 10. Καταγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος 11. Ορθολογιστικός καταμερισμός του προϋπολογισμού. (Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ δύναται να ζητήσει να του υποβληθούν όλα τα σχετικά τιμολόγια). Το ΑΣΚ θα αναμένει να του υποβληθούν 3 εκθέσεις υλοποίησης (Δεκέμβριο 2012, Μάρτιο και Ιούνιο 2013) οι οποίες 6α πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σε κωδικοποιημένη μορφή που να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001, τα εξής: Στοιχεία σε σχέση με το προφίλ των ατόμων που επιλέχθηκαν (π.χ. ηλικίες, είδος μαθημάτων, φύλο κλπ), τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατάλογο των συνεργατών που ενεπλάκησαν (π.χ. τοπικές αρχές) και αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με σχετικά αποδεικτικά. Σε περίπτωση μη ορθολογιστικής αξιοποίησης του ποσού, το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος ή όλο το ποσό. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 4 Π Οκτωβρίου 2012 στις 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μ. Ματθαίου Κίκα στο τηλ Ευάλωτες ομάδες όπως καθορίστηκαν στη νέα ενιαία Εθνική Στρατηγική είναι οι ακόλουθες: παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, παιδιά μεταναστών, μαθητές/στρατιώτες που κάνουν χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά ανέργων, παιδιά εξαρτημένων ατόμων.

4 3644 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑριΘμός 4227 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 31η Αυνούστου Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό ζ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Ατταιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιβρυμΰτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ θ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωαυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού S '000 ΓύνοΛσ Ενεργητικού J8.98S Τραπεζογραμμάτια αε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση 30.Q40 12 Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού ί Διαφορές ττου μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται αε στρογγυλοποιήσει Πανικός Δημητριάδης Διοικητής

5 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠ5ΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4228 Χ ΚΥΠΡΙΑΚΙΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 25/2012 Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 {Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) Καταγγελία Γεώργιου Στυλιανού αναφορικά με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριοτοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιταιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 26/7/2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία του κου. Γεώργιου Στυλιανού (εφεξής ο «καταγγέλλων»), με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2007, προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση, από μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (εφεξής το «καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας»), του άρθρου 6 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89, ως ίοχυε τότε. Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, δοθέντος ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική κα( προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 27 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή με απόφαση της κατά τη συνεδρία με αριθμό πρακτικών /2007, έδωσε οδηγίες, όπως στο πλαίσιο της διεξαγωγής έρευνας της υπόθεσης, εξεταστεί το κατά πόσο ο τρόπος λειτουργίας των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας είναι σύμφωνος με τη σχετική νομοθεσία. Η Υπηρεσία καταχώρησε εσωτερικά σημειώματα προς την Επιτροπή στις 29 Ιανουαρίου 2008 και στις 23 Σεπτεμβρίου Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή, στη συνεδρία της με αριθμό πρακτικών /2008, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/12/2007, στην Αναθεωρητική Έφεση 3902 {ΑΤΗΚ ν. Δημοκρατίας κ.α.), βτην οποία κρίθηκε ότι η συμμετοχή του κ. Κώστα Ευσταθίου στην Επιτροπή ήταν παράνομη, αποφάσισε να ανακαλέσει προηγούμενες αποφάσεις και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση και για σχετική ενημέρωση του καταγγέλλοντα. Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε την έρευνα της, καταχώρησε εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης σημείωμα στις 12 Μαρτίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 17 Μαρτίου 2010, μελέτησε το σημείωμα της Υπηρεσίας και ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, καταλήγοντας στη θέση ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6 του Νόμου.

6 Β 3646 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολές ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010 και τους δόθηκε η δυνατότητα, εάν το επιθυμούσαν, να θέσουν εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις τους επί της απόφασης της Επιτροπής εντός είκοσι μίας (2!) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προκαταρκτικής απόφασης. Το καταγγελλόμενο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέστειλε τις θέσείς του με επιστολή ημερομηνίας 20 Απριλίου 2010, ενώ οι θέσεις του καταγγέλλοντα παρελήφθησαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν πλέον οποιοιδήποτε λόγοι που να δικαιολογούν τη συνέχιση της εξέτασης της καταγγελίας και ως εκ τούτου οριστικοποίησε την προκαταρκτική απόφαση της με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2010 και απέρριψε την καταγγελία του καταγγέλλοντα, δίδοντας οδηγίες στην Υπηρεσία να κλείσει το σχετικό φάκελο. Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής στις 23 Ιουνίου 2010, η οποία την ίδια μέρα απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 παρελήφθη από την Επιτροπή αίτηση που καταχωρήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου προς ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Με επιστολή ημερομηνίας 2Β Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία για την εμφάνιση Δικηγόρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου και την αποδοχή ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, λόγω της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25/5/2011, στις προσφυγές με αριθμό 1544/2009, 1545/2009, 1596/2009 και 1601/2009, με την οποία κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κωστάκη Χριστόφορου δεν ήταν νόμιμος. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 ίανουαρίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική ανόφαοτ) του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09,1596/09 και 1601/09 {ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έλαβε τις εξής αποφάσεις: "(α) Αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 25/9/2008 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ απαρχής. (β) Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 25/9/2008 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. (γ) Η έρευνα θα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψη της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς. (δ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.». Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου Ακολούθως, η Υπηρεσία της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη της το λόγο της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών της Επιτροπής, για λόγους επανεξέτασης της εν προκειμένω καταγγελίας, προέβηκε σε νέα εξ' υπαρχής έρευνα μελετώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που βρίσκονταν εντός του διοικητικού φακέλου και κατέθεσε τα συμπεράσματα της στο σημείωμα ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, το οποίο μελέτησε η Επιτροπή σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2012, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και ενημερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν κατά τον ουσιώδη χρόνο, ζήτησε διευκρινίσεις από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι τις έδωσαν και αποχώρησαν. Η Επιτροπή συνέχισε κατ' ιδίαν την εξέταση του θέματος και ομόφωνα κατέληξε, στη βάοη των όσων αναλύονται κατωτέρω, στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι ο καταγγέαλων δεν έχει μπορέσει να στοιχειοθετήσει καμία από τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις του Νόμου εναντίον του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας. Η Επιτροπή, κατά την εν λόγω συνεδρία, σημείωσε επίσης ότι για σκοπούς εξέτασης κρίνεται σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά στο άρθρο 53(4) του Νόμου 13{Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), το οποίο έχει ως ακολούθως: "53(4) Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, περιλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης προσωρινών μέτρων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 8 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (Αρ.2) του 2000, θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να γνωστοποιήσει την προκαταρκτική της θέση στον καταγγέλλοντα, δίδοντας του τη δυνατότητα, να θέσει εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις του εντός είκοσι μιας (21) ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης. Η προκαταρκτική θέση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον καταγγέλλοντα με επιστολή ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012.

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 26 Ιουλίου 2012 εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό το φως της επιστολής του δικηγόρου του καταγγέλλοντα, η οποία παρελήφθη στις 19 Ιουλίου 2012 και έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της; 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Σύμφωνα με την καταγγελία του καταγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου συνιστά επιχείρηση, η οποία ανταγωνίζεται τα Νόμιμα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων καταγράφει στην καταγγελία του ότι το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, παρέχει υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας χωρίς την επιβολή αντιτίμου και η μόνη διαφορά μεταξύ των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας με τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας είνα: ότι, αντί της καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή χρέωσης για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες, καταβάλλεται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ποσό, το οποίο εκταμιεύεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας έχουν ως μοναδικό τους εισόδημα την αμοιβή για την υπηρεσία εξεύρεσης προσωπικού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω και των Επαρχιακών Γραφείων εξεύρεσης εργασίας, παρέχοντας την εν λόγω υπηρεσία χωρίς αμοιβή, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο δεύτερος ισχυρισμός του καταγγέλλοντα είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και ταυτόχρονα, ως επιχείρηση, τα ανταγωνίζεται μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ανέφερε στην καταγγελία του ότι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει και ελέγχε: ή/και ακυρώνει την άδεια λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας. Ακόμη, υποβάλλει και απαιτεί, σύμφωνα με το νόμο, τους όρους κάτω από τους οποίους λειτουργούν τα Ιδιωτικά Γραφεία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους εργοδότες για εξεύρεση προσωπικού. Την ίδια στιγμή ανταγωνίζεται τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με αυτά χωρίς καμία αμοιβή. Ο τρίτος ισχυρισμός του καταγγέλλοντα είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, παρεμποδίζει την πρόσβαση των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας στον κατάλογο των ανέργων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει τον κατάλογο των ανέργων αφού είναι το αρμόδιο Υπουργείο που καταβάλλει το ανεργιακό επίδομα και αρνείται, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, να δώαει δικαίωμα πρόσβασης στον κατάλογο αυτό, τουλάχιστον των ανέργων που επιτρέπεται η παραχώρηση των στοιχείων τους προς τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας. 3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 3.1 Καταγγέλλων: (Γεώργιος Στυλιανού) Ο καταγγέλλων είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας (εφεξής το «ΙΓΕΕ"). το οποίο βρίσκεται στη Λευκωσία. Η άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας που κατέχει καλύπτει τις εξής υπηρεσίες: = Εξεύρεση εργασίας σε πολίτες της Δημοκρατίας και σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απασχόληση στη Δημοκρατία. β Εξεύρεση αλλοδαπών για απασχόληση στη Δημοκρατία. 1 Ο καταγγέλλων είναι επίσης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας, εντούτοις, η παρούσα καταγγελία δεν πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της Ομοσπονδίας αλλά από τον καταγγέλλοντα προσωπικά, ως ιδιοκτήτης Ιδιωτικού Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας. 3.2 Καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας: Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, ως αναφέρει «μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας ασκεί την επιχείρηση του Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας», η Επιτροπή θεωρεί ότι, μέσα από τη διερεύνηση της υπόθεσης, γίνεται φανερό ότι ουσιαστικά οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα στρέφονται συγκεκριμένα εναντίον του Τμήματος Εργασίας, Υπηρεσία του οποίου είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (εφεξής η «ΑΥΑ»). Το Τμήμα Εργασίας αποτελεί ένα από τα Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης καί της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της μέριμνας ατόμων με αναπηρίες. Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες του Τμήματος Εργασίας αναφορικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθορίζονται από τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις υπηρεσίες απασχόλησης "Employment 1 Σημειώνεται ότι και οτις 60ο περιπτώσεις εξαιρείται το επιστημονικό και διευθυντικό προσωπικό.

8 Β 3648 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Services Convention, 194Β (No. 85)", η οποία κυρώθηκε αϊτό την Κυπριακή Δημοκρατία το 1960 και κατέστη δεσμευτική, καθότι αποτελεί νόμο με αυξημένη τυπική ισχύ έναντι ημεδαπού νόμου. Η διάρθρωση του Τμήματος Εργασίας κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής, αποτελείτο από τρεις κεντρικές Υπηρεσίες: (1) τον Κλάδο Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης, (2) την Υπηρεσία Απασχόλησης Αλλοδαπών και, (3) την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων. Συγκεκριμένα, ο Κλάδος Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης και η Υπηρεσία Αλλοδαπών, μαζί με τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας, συνέθεταν οργανωτικά τη ΔΥΑ. Η ΔΥΑ του Τμήματος Εργασίας χρονολογείται από το έτος 1945 όταν λειτούργησε στη Λευκωσία το πρώτο Γραφείο Εργασίας και μέχρι το 1951 λειτούργησαν παρόμοια γραφεία σε όλες τις πόλεις. Το Τμήμα Εργασίας μέσω της ΔΥΑ, από τον Οκτώβριο του 2006 άρχισε την εφαρμογή του Έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης». 1 Στα πλαίσια του έργου αυτού υπήρξε αναβάθμιση των υποδομών της ΔΥΑ, στελέχωση, εξειδίκευση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ανάπτυξη των διαδικαστικών εργαλείων της και παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης προσέγγισης. Ωοτόσο, ο εκσυγχρονισμός της ΔΥΑ ξεκίνησε ήδη από το 2004, ως πολιτική προτεραιότητα και σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, Στρατηνική της Λισσαβόνας) στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Κύπρου. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ο Νόμος, δυνάμει του άρθρου 35, απαιτεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: «35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέαη, ααν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» Η Επιτροπή έκρινε, στη βάση όσων καταγράφηκαν ανωτέρω, ότι ο καταγγέλλων, ως ιδιοκτήτης ΙΓΕΕ, είχε έννομο συμφέρον να υποβάλει την υπό εξέταση καταγγελία, καθώς η καταγγελία του αφορά πράξεις ή παραλείψεις του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας, που ασκούνται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, οι οποίες δυνατό να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιείται, θέτοντας τον σε μειονεκτική θέση στην αγορά ή και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο να υποστεί οικονομική βλάβη και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πολιτική του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας μπορούσε να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα αυτόν. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαμβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική επιρροή.». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου συνιστά επιχείρηση, η οποία ανταγωνίζεται τα νόμιμα ΙΓΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην εξέταση των κατ' ισχυρισμό παραβάσεων εναντίον του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας, εξέτασε κατά πόσο το Τμήμα Εργασίας συνιστά επιχείρηση ως προς πς υπό εξέταση δραστηριότητες, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας μέσω της ΔΥΑ. Η Επιτροπή, αναφορικά με την έννοια της επιχείρησης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, επανέλαβε και υιοθέτησε τη σχετική παρατιθέμενη πιο κάτω νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»): Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια της επιχείρησης συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες", ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. 3 Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και ^ Το έργο ουνχρημαϊοδοτείται κ<πά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 50 % από εθνικούς πόρους. 3 Υπόθεση C-41/90, HofnerS Eisner v. Macmlron, [1991} ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydroitierm v. Compact, [1984] ECR 2999.

9 TiVlHfViA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ επιπρόσθετα, η οικονομική δρασπ ριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών &t δεδομένη αγορά. 4 Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ παγίως αποφαίνεται ότι, < η έννοια της επιχειρήσεως καλύπτει κάθε φορέα, ο οποίος αοκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεως ϊ&υ. Δηλαδή, κατά την νομολογία αυτή, η έννοια της επιχειρήσεως και κατ' ακολουθιαν της οικονομικής δραστηριότητας ερμηνεύεται σταθερά ευρέως. Ως εκ τούτου αποτελεί conditio sine qua non να διερευνηθεί αν η δραστηριότητα ενός οργανισμού, ή μιας διοικητικής αρχής αποτελεί άσκηση δημόσιος εξουσίας ή άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που μπορεί να εκπληρωθεί, τουλάχιστον καταρχήν από ιδιωτική επιχείρηση και με σκοπό το κέρδος"? Συναφώς, η Επιτροπή σημείωσε ότι, η συνιστάμενη οτην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών οε δεδομένη αγορά δραστηριότητα είναι εκείνη που χαρακτηρίζει την έννοια της οικονομικής δραστηριότητας και όχι οι πράξεις αγορών αφ εαυτές. Όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν απαιτείται ο διαχωρισμός της δραστηριότητας αγοράς του προϊόντος από τη μεταγενέστερη χρήση του κτηθέντος προϊόντος εκ μέρους του αγοραστή για τους σκοπούς της εκτιμήσεως της φύσεως της. Επομένως, επιβάλλεται η εκτίμηση ότι ο οικονομικός χαρακτήρας και όχι η μεταγενέστερη χρήση του αγορασθέντος προϊόντος είναι εκείνο που καθορίζει κατ' ανάγκη το χαρακτήρα της πράξεως αγοράς. 7 Επίσης, οι δημόσιες αρχές μπορεί να συνιστούν επιχειρήσεις μόνο όταν το κράτος ασκεί οικονομική δραστηριότητα και δεν ασκεί δημόσια εξουσία. Εντούτοις, η Επιτροπή σημείωσε ότι, μία οντότητα μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση οε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι. Αυτό συμβαίνει συχνά σε υποθέσεις όπου εμπλέκονται κρατικοί φορείς. Για παράδειγμα, ένα κρατικό σχολείο δεν δύναται να θεωρείται επιχείρηση όσον αφορά την δραστηριότητα του να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση, μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί ως επιχείρηση εάν νοικιάσει τα κτίρια του σε τρίτους. 8 Όσον αφορά τον όρο 'οικονομική δραστηριότητα', η Επιτροπή επανέλαβε τη σχετική νομολογία του ΛΕΕ κατά την οποία δεν θεωρείται οικονομική η δραστηριότητα που συνίσταται αποκλειστικά σε κοινωνική λειτουργία, 9 όπως τα ταμεία ασθενείας και οι οργανισμοί επιφορτισμένο: με τη διαχείριση υποχρεωτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, διότι η λειτουργία τους στηρίζεται στην αρχή της εθνικής αλληλεγγύης και στερούνται κερδοσκοπίας. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι το ΔΕΕ, στην απόφαση του Federation Francaise des Societes d'assurance (F.F.S.A.), W ανέφερε ότι οικονομική δραστηριότητα είναι εκείνη που μπορεί να αναληφθεί στον ιδιωτικό τομέα ή εκείνη που βρίσκεται τουλάχιστον σε ανταγωνιστική σχέση με παρόμοια δραστηριότητα που ασκείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ στην εν λόγω υπόθεση αποφάσισε ότι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός εθελοντικού προγράμματος συνταξιοδότησης κάτω από τους κανόνες των δημοσίων ορχών, συνιστά επιχείρηση γιατί ασκεί μια δραστηριότητα η οποία ανταγωνίζεται τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι πιο πάνω θέσεις επαναλαμβάνονται στη υπόθεση Film purchases by German television stations," όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι, ο εν λόγω όρος καλύπτει κάθε δραστηριότητα η οποία αφορά παροχή υπηρεσιών ή αγαθών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης και ανεξάρτητο αν αποσκοπεί ή όχι στο κέρδος. Επομένως, η Επιτροπή θεώρησε ότι η επιδίωξη κέρδους δεν είναι ουσιώδης προϋπόθεση της ύπαρξης οικονομικής δραστηριότητας. Το γεγονός ότι ένας οργανισμός δεν έχει ως κίνητρο το κέρδος, αυτό δεν αποκλείει το να είναι επιχείρηση. Ειδικότερα αναφορικά με τις δημόσιες αρχές, αυτές μπορεί να συνιστούν επιχειρήσεις μόνο όταν το κράτος ασκεί οικονομική δραστηριότητα και δεν ασκεί δημόσια εξουσία. Έτσι, στη υπόθεση Aluminium Imports from Eastern Europe* 2, ένας εμπορικός οργανισμός ο οποίος αποτελούσε μέρος ενός υπουργείου, θεωρήθηκε επιχείρηση για το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 81ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωοης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»)). Καθοριστικός παράγοντας είναι ο έλεγχος της φύσης της εν λόγω δραστηριότητας. Δηλαδή, κατά πόσον συνιστά δραστηριότητα οικονομικής ή εμπορικής φύσεως ή κατά πόσον αφορά στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. Επομένως, η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο η δραστηριότητα της καταγγελλόμενης ΛΥΑ συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχοντας υπόψη της την υπόθεση Hofner," όπου το ΔΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ομόσπονδο Γραφείο Εργασίας της Γερμανίας είναι επιχείρηση, αφού η υπηρεσία που παρείχε βοήθεια για εξεύρεση εργασίας συνιστά οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν έπρεπε κατ' ανάγκην να παρέχεται από το κράτος. Η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι μία δραστηριότητα έχει δημόσιο ενδιαφέρον και τα όργανα που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν εφαρμόζονται στη δραστηριότητα αυτή οι κανόνες του ανταγωνισμού. Στην υπόθεση Firma 4 Ibid. 5 Ibid, Hofner, σκέψη 21. Υπόθεση 244/94, Federation francaise des societes d'assurances and others v. Ministers de /'Agriculture et de ia Peche [1395} ECR Υπόθεοη. C-364/92, SAT v. Eurocontrol, [1994) ECR Υπόθεση C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, [1998] ECR , σκέψη 36. Υπόθεση Τ-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganaiimre Επιτροπής, [2000] ECR fl-1807, ακέψη Υπόθεση T-319/99, FENIN v. Ειτιιροπής, [2003] ECR C 112. Ibid, Επιτροπή v. Ιταλικής Δημοκρατίας. " Jonathan Faull και AN Nikpay, The EC Law of Competition, ed. 2 nd (2007). " Υπόθεση C-67/96, Albany international BV ν Stichting Bedrijlspensioenhnds Textielindustrie, [1999] ECR Βλ. supra υποσ. 5, Federation Francaise des Societes d'assurance and Others v. Ministers de /'Agriculture et de la Peche. 11 Film purchases by German television stations, OJ. 1989, L 284, 36. '! Απόφαση Επιτροπής, Aluminium Imports from Eastern Europe, [1985] OJ 1.92/1. 13 Βλ. supra υποσ. 3. Klaus Hofner.

10 ΤΜΗΜΑ Β 3650 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ambulanz Glocker'", το ΔΕΕ θεώρησε ότι σι οργανισμοί ιατρικής προστασίας, οι οποίοι είχαν ως αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου, ήταν επιχειρήσεις σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, η Επιτροπή έκανε αναφορά και στην υπόθεση Job Centre Cop arc 5 στην οττοία ακολουθήθηκε η ίδια προσέγγιση από το ΔΕΕ αναφορικά με την ύπαρξη ή μη επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τα Ιταλικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας, πάρα ro γεγονός ότι δεν είχαν ως σκοπό το κέρδος, θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν επιχείρηση στη βάση του ακόλουθου σκεπτικού: "/.../ πρέπει να εξεταστεί αν ένας δημόσιος οργανισμός απασχολήσεως εργατικού δυναμικού, όπως ο οργανισμός που μνημονεύει το άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόμου 264, μπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης (βλ. απόφαση Ηαίπβτκαι Elser). Από την άποψη ουίή, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, αφενός μεν, η έννοια της επιχειρήσεως καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεως του, αφετέρου δε, η μεσολάβηση προς εύρεση εργασίας ή προσωπικού αποτελεί οικονομική δραστηριότητα. Το γεγονός ότι η μεσολάβηση προς εύρεση εργασίας ή εργατικού δυναμικού ανατίθεται συνήθως σε δημοσίους φορείς δεν μεταβάλλει την οικονομική φύση της μεσολαβήσεως αυτής. Η μεσολάβηση αυτή δεν ασκούνταν πάντα και δεν ασκείται κατ' ανάγκη από δημοσίους φορείς.". Σε σχέση με την υπό εξέταση καταγγελία, η Επιτροπή παρατήρησε ότι ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα του Τμήματος Εργασίας δεν γίνεται με κανένα κοινωνικό ή οικονομικό κριτήριο ώστε να εμπίπτει στη σφαίρα της δραστηριότητας γενικού συμφέροντος, αλλά εμπίπτει στο επιχειρηματικό πεδίο. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως επιχείρησης είναι ανεξάρτητος από τον ενδεχομένως κοινωνικό της χαρακτήρα. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι η άσκηση ή μη δημόσιας εξουσίας και η διεξαγωγή ή μη οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως, η Επιτροπή, κρίνοντας στη βάση της πιο πάνω νομολογίας και αφού εξέτασε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τόσο του Τμήματος Εργασίας και όσο και των!γεε, κατέληξε ότι το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας δύναται να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση ως προς την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε ότι, αναφορικά με τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντα ότι το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και ταυτόχρονα ως επιχείρηση τα ανταγωνίζεται μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, έλαβε υπόψη της τη νομολογία που προαναφέρθηκε για τον ορισμό της «επιχείρησης» και έκρινε ότι, το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας, κατά την άσκηση αυτής του της δραστηριότητας, δηλαδή της παροχής, ανανέωσης και ανάκλησης αδειών, δεν δύναται να θεωρηθεί επιχείρηση, άλλα αντίθετα θεωρείται ότι ασκεί δημόσια εξουσία. 16 Ως αποτέλεσμα αυτού, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο εν προκειμένω ισχυρισμός του καταγγέλλοντα δεν δύνατο νσ εξετασθεί, καθότι η εξουσία του καταγγελλόμενου Τμήματος να παραχωρεί και να ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας των ΙΓΕΕ γίνεται κατά δέσμια αρμοδιότητα και δεν αποτελεί επιχείρηση στη βάση του Νόμου, σ' αστή του τη δράση. 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3.1 Σχετική αγορά προϊόντος Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής όαον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03); ' η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και τηςχρήαης για την οποία προορίζονται". Ως προς τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή σημείωσε την άποψη του καταγγέλλοντα αναφορικά με τη διάκριση μεταξύ της αγοράς εξευρέσεως εργασίας σε τρεις επιμέρους ή/και διακριτές αγορές, τη διάκριση που πραγματοποιείται μεταξύ της παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε μη διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό από τη μια και σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό από την άλλη, στη βάση του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου 8(Ι)/ και στη σχετική άδεια που κατέχει ο καταγγέλλων. Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη της, η Επιτροπή κατέληξε στη θέση ότι, η αγορά υπηρεσιών που αφορά την εν προκειμένω καταγγελία δύναται να διαχωριστεί στις πιο κάτω αγορές: * Στη σχετική αγορά υπηρεοιών εξεύρεσης εργασίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. u Υπόθεση C-475/99 Firma Ambulanz Glockner v. Lantikreis Sudwestpfalz, ECU [2001], page I S C-55/9B, Job Centre Cop art-reference lor a preliminary ruling (II), [1997] ECR παρ ,c Βλ. σχετικά υπόθεση Albany, supra υποσ. 9. To ΔΕΕ όριαε ότι, η άσκηση εξουσίας των δημοσίων αρχών να χορηγούν απαλλαγές και να διαχειρίζονται ίο ταμείο επικουρικών συντάξεων ως επιχείρηση δεν μπορούοε να οδηγήσει οε καιάχρηση δεσπόζουσας θέσης, διότι οι εν λόγω δημόσιες αρχές περιορίζονταν στην εξακρίβωση νων προϋποθέσεων που είχε θέσει ο αρμόδιος υπουργός ασκώντας έτσι δέσμια αρμοδιότητα. " Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Ερνα.σίας Νόμος (Ν.8(Ι)/1997 και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (N.195(i)/2002), (Ν. 211(Ι)/2002), (ΚΔΠ 289/98) και (ΚΛΠ 543/2005).

11 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Στη σχετική αγορά υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς, οι οποίοι Θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. 3.2 Γεωγραφική αγορά Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03), ><η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». Αναφορικά με το θέμα του προσδιορισμού της σχετικής γεωγραφικής αγοράς στην καταγγελία, η Επιτροπή προσδιόρισε ότι σε σχέση με τις σχετικές αγορές υπηρεσιών, όπως αναλύθηκαν πιο πάνω και αφορούν την εξεύρεση εργασίας για απασχόληση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτές θα πρέπει να καταλαμβάνουν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το λόγο ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι αφενός επαρκώς ομοιογενείς εντός της Δημοκρατίας και αφετέρου διακρίνονται σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. 3.3 Μορφή/Δομή της αγοράς Αναφορικά με τη σχετική αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, η Επιτροπή σημείωσε ότι ο καταγγέλλων ανέφερε στην επιστολή ταυ με ημερομηνία 6 Μαΐου 2009 ότι, σε σχέση με το εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες, η είσοδος αυτών γίνεται μόνο μετά από έγκριση και άδεια εισαγωγής ξένου εργατικού δυναμικού από το Υπουργείο Εργασίας. Μετά από την έκδοση της άδειας, η διαδικασία εξεύρεσης και εισόδου του εργατικού δυναμικού γίνεται μέσω των ΙΓΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΥΑ έχει περιορισμένες δραστηριότητες στην παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας. Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση των απαντήσεων που δόθηκαν από τα ίγεε στα ερωτηματολόγια που τους απέστειλε η Υπηρεσία με σκοπό να διαπιστωθεί ο αριθμός των εργοδοτών και των εργαζομένων που εξυπηρέτησε κάθε ΙΓΕΕ, σε κάθε μια από τις σχετικές αγορές για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και σημείωσε τους πιο κάτω υπολογισμούς που κατέγραψε η Υπηρεσία σε πίνακα στη βάση πάντα των απαντήσεων των εν λόγω ερωτηματολογίων: Tuiiua Epyaoiac Έτος Β Αριθμός αλλοδαπών, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ι) διευθυντικό προσωπικό, στους οποίους το Υπουργείο έχει εξεύρει εργασία για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας Υπολογιζόμενο σύνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =3,4% =3,0% =3,5% Αριθμός εργοδοτών τους οποίους το Υπουργείο έχει εξυπηρετήσει και έχει εξεύρει προσωπικό, αλλοδαπούς, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό Υπολογιζόμενο σύνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =3,6% «1,7% =1,6% Η Επιτροπή σημείωσε ότι, μέσα από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης διαφαίνεται ότι στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας σε σύνολο 138 ΙΓΕΕ' εξ' αυτών, η Υπηρεσία έλαβε απαντήσεις από 93, ενώ είχε τερματιστεί η άδεια λειτουργίας άλλων 26. Από το σύνολο των 119 εν λειτουργία ίγεε, μόνο 19 εξ' αυτών δεν απάντησαν στο Ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας.,Β Αναφορικά με τη σχετική αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Επιτροπή εξέτασε και σημείωσε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα από την έρευνα της Υπηρεσίας στη βάση των υφιστάμενων κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής, δεδομένων που υπήρχαν. Τα στοιχεία από την έρευνα της Υπηρεσίας καταγράφηκαν στον πιο κάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται μερίδια αγοράς και αφορούν τη δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εν λόγω αγορά: Για την κατάρτιση του πιο πάνω πίνακα, η Υπηρεσία στους υπολογισμούς της πρόσθεσε και τις εργασίες του καταγγέλλονται και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

12 TMHiViA Β 3652 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τυήυα Εργασίας Έτος Αριθμός πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, of οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, στους οποίους έχετε εξεύρει έργα α ία για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας Υπολογιζόμενο ούνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =50,5% *=54,7% =62.4% Αριθμός εργοδοτών που έχετε εξυπηρετήσει και έχετε εξεύρει προσωπικό, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωοης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό Υπολογιζόμενο σύνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =48,6% =49,9% =57,5% 4. Εφαρμογή του άρθρου 7 του Νόμου σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος Το άρθρο 7 του Νόμου προνοεί ότι: -(!) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται -- (α) σε συμφωνίες που αναφέρονται σε μισθούς και όρους απασχόλησης και εργασίας- (β) σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί από το Δημόαιο. (2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τεκμαίρεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου εμποδίζει νομικά ή πραγματικό την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής των αναφερόμενων επιχειρήσεων όταν δεν υπάρχει οικονομικός ή τεχνικός τρόπος στη διάθεση αυτών των επιχειρήσεων, ο οποίος να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να επιτρέπει την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις από το Δημόσιο. (3) Το βάρος απόδειξης ότι συμφωνίες ή επιχειρήσεις εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου δυνάμει του εδαφίου (1) βαραίνει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που επικαλούνται το εν λόγω εδάφιο. Η ΕπΊτροττή, irptv την εξέταση των ισχυρισμών του καταγγέλλοντα, έλαβε υπόψη της την αναφορά από μέρους του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας στην επιστολή του με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2009, ότι δηλαδή οι υπηρεσίες του εμπίπτουν εντός της εφαρμογής του άρθρου 7 του Νόμου και άρα, στη βάση αυτού του ενδεχομένου, δυνατόν νο μην τυγχάνουν εφαρμογής ττρος αυτό οι διατάξεις του Νόμου περί ανταγωνισμού. Στη βάση επομένως αυτή κθ! δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7(3) του Νόμου, το βάρος της απόδειξης ότι συμφωνίες ή επιχειρήσεις εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογής του Νόμου βαραίνει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ττου επικαλούνται το εν λόγω εδάφιο, η Επιτροπή προέβη σε εξέταση του εν λόγω ζητήματος που τέθηκε σημειώνοντας τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, με σκοπό να καταλήξει στο κατά πόοο το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας εμπίπτει εντός της εφαρμογής του άρθρου 7 του Νόμου, αφού προηγουμένως διευκρινισθεί κατά πόσο αποτελεί επιχείρηση επιφορτισμένη με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή/και που έχει χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου». Η Επιτροπή σημείωσε ότι το Πράσινο και το Λευκό Βιβλίο που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 19 αναφέρουν και επεξηγούν τα ρόλο και την έννοια των υπηρεσιών αυτών ως εξής: «Η πραγματικότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες τόσο οικονομικού όσο και μη οικονομικού συμφέροντος, είναι περίπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων, από πς μεγάλες βιομηχανίες δικτύου (ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες) έως την υγεία και την εκπαίδευση, διαφορετικών διαστάσεων, από ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες έως στενά τοπικές, και διαφορετικών φύσεων, οικονομικές ή μη οικονομικές. Η οργάνωση αυτών των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τις πολιτιστικές παραδόσεις, την ιστορία και τις γεωγραφικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη.» 20 Επίσης αναφέρεται ότι, < ο όρος «υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος» χρησιμοποιείται στα άρθρα 16 και 86 παράγραφος 2 της συνθήκης. Δεν ορίζεται ούτε στη συνθήκη ούτε στο παράγωγο δίκαιο. Ωστόσο στην κοινοτική 13 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION While Paper on sen/ices of general interest, COM/2004/0374 final. Green paper on services of general interest, COM/2003/0270 final.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ πρακτική επικρατεί ευρεία συμφωνία ότι, ο όρος αναφέρεται σε υπηρεσίες οικονομικής φύσης για τις οποίες τα κράτη μέλη ή η Κοινότητα έχουν επιβάλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών με βάση ένα κριτήριο περί γενικού συμφέροντος. Η έννοια των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος καλύπτει επομένως συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τις μεγάλες βιομηχανίες δικτύου, όπως η παροχή των τηλεπικοινωνιακών δικιύων, της ενέργειας και των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο όρος καλύπτει επιπλέον κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών [. ] Ο όρος "υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας" {. / Αναφέρεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές στον πόρσχο της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί η επίτευξη ορισμένων στόχων που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, π.χ. στον τομέα των οδικών, εναέριων ή σιδηροδρομικών μεταφορών και της ενέργειας {. /», 21 Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη, αναφέρεται ότι: "Γενικότερα και σύμφωνα με τη νομολογία του δικαστηρίου, πολλές δραστηριότητες που ασκούνται από οργανισμούς των οποίων to έργο είναι αποκλειστικά κοινωνικό, που δεν πραγματοποιούν κέρδη και δεν έχουν ως στόχο βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα, αποκλείονται συνήθως από την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά.» 23 Επιπρόσθετο, σύμφωνα με το πιο πάνω αναφερόμενο Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αναλύει τις διατάξεις του όρθρου 106, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ {πρώην 86), οι οποίες είναι παρόμοιες με τις διατάξεις TOU άρθρου 7 του Νόμου, «..σε περίπτωση αμφισβήτησης [του κατά πόσο μια υπηρεσία εξαιρείται ή μη δυνάμει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 86 της ΣυνθΕΚ], η αποτελεσματική απόδοση ενός καθήκοντος κοινής ωφέλειας πρωτεύει έναντι της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός προστατεύει περισσότερο την αποστολή παρά τον τρόπο εκπλήρωσης της." 23 Επομένως, η Επιτροπή παρατήρησε ότι υα πρέπει κατά συνέπεια να αποδίδεται περιοοότερη σημασία στην αποστολή που καλείται νο εκπληρώσει ο κατά περίπτωση αρμόδϊος οργανισμός, παρά στον τρόπο τον οποίο καλείται να την εκπληρώσει. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης και από την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται ότι, "θ ορισμός ενός συγκεκριμένου στόχου κοινής ωφέλειας και της απαραίτητης υπηρεσίας για την εκπλήρωση αυτού του στόχου δεν πρέπει να συνεπάγεται απαραίτητα ιδιαίτερο τρόπο παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Η πιο κλασσική περίπτωση είναι η υποχρέωση γενικής πρόσβασης, δηλαδή η υποχρέωση παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας στο σύνολο της επικράτειας μιας χώρας σε τιμές προσιτές και με την ίδια ποιότητα, ανεξάρτητα αττό την αποδοτικότητα κάθε μονωμένης πράξης.» 2 Εκείνο δηλαδή που είναι πρωταρχικής σημασίας είναι η δυνατότητα γενικής πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υπό όρους και προϋποθέσεις που να διευκολύνουν τέτοια πρόσβαση. Η Επιτροπή περαπέρω σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, των «δημοσίων συμβάσεων» και της «εσωτερικής, αγοράς» στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και ιδίως στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας», ο οποίος εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του 2012, η έννοια που δίδεται στις υπηρεσίες γενικού οικονομϊκού συμφέροντος (εφεξής οι «ΥΓΟΣ») και ατις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (εφεξής οι «ΥΓΣ») είναι η εξής: «Το πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ αναφέρεται στις ΥΓΣ. Πάντως, δεν ορίζει αυτή την έννοια. Στην πρακτική της Ένωσης, η έννοια της ΥΓΣ αναφέρεται στις υπηρεσίες, είτε ' οικονομικές» είτε όχι, που ro κράτη μέλη θεωρούν ως γενικού συμφέροντος και για ro λόγο αυτό υποβάλλουν σε ειδικές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Η έννοια αυτή καλύπτει τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΣΛΕΕ, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα, στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΣΛΕΕ. Η έννοια της ΥΓΟΣ χρησιμοποιείται στα άρθρα 14 και^ίοβ παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, καθώς και στο πρωτόκολλο αριθ. 26 που είναι προσαρτημένο στη ΣΛΕΕ, αλλά δεν προβλέπεται ορισμός της στη ΣΛΕΕ ή στο παράγωγο δίκαιο. Στην πρακτική της Ένωσης, πρόκειται γενικά για υπηρεσίες οικονομικής φύσης τις οποίες οι δημόσιες ορχές των κρατών μελών, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την κατανομή των μεταξύ τους αρμοδιοτήτων στο εθνικό δίκαιο, υποβάλλουν σε ειδικές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας μέσω ανάθεσης και δυνάμει ενός κριτηρίου γενικού συμφέροντος και για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με όρους που δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τους όρους της αγοράς. Έτσι, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ΥΓΟΣ είναι υπηρεσίες που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά σε συνάρτηση με άλλες δραστηριότητες της οικονομικής ζωής. 26 Η έννοια αυτή μπορεί να καλύπτει διαφορετικές πραγματικότητες και περιστάσεις, αναλόγως των κρατών μελών και το δίκαιο της Ενωσης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση να οριστεί επίσημα μία αποστολή ή μία υπηρεσία ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Εάν το περιεχόμενο μιας ΥΓΟΣ - ήτοι υποχρεώσεις δημόσιας Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ot υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη, , COMJ2000) 590 τελικό. Ώ Ibid, υποσημείωση 4, παράγραφος 3.2. Ε4 Ibid, υποσημείωση 5, παράγραφος 14. ϊ5 Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Οδηγός σχετικά με ιην εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωαης στον τομέα των κρατικών ενιαχύοεων, των «δημοσίων συμβάσεων» και της «εσωτερικής αγοράς» στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και ιδίως στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας» SEC(2Q1Q) 1545 τελικό- Λεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα], 26 Υπόθεση C-179/90. Merci conventional! porto di Genova SpA ν Siderurgica Gabnelli SpA, [1991] ECR I-5889, Συλλογή 1991, ο. I- 5BB9, σκέψη 27, της 17ης Ιουλίου 1997, GT-Link A/S, υτίόθεση C-242/95, σκέψη 53, και της 18ης Ιουνίου 1998, υπόθεση C-266/96, Corsica Ferries France SA, Συλλογή 1998, ο. ΙΧΧΧ, σκέψη 45.

14 Β 3654 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 υπηρεσίας - έχει σαφώς προσδιοριστεί, δεν είναι αναγκαίο η εν λόγω υπηρεσία να φέρει την ονομασία της «ΥΓΟΣ". Το ίδιο ισχύει και για την έννοια ίων κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) οικονομικού χαρακτήρα.» Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αναφέρεται στην υπόθεση Merci Convenzionaii Porto di Genova, όπου το ΔΕΕ παρέθεσε τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται βάσει του άρθρου 106(2) της ΣΛΕΕ ώστε να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί ανταγωνισμού νόμου, εξετάζοντος το αποκλειστικό δικαίωμα που παραχωρήθηκε σε επιχείρηση στην ορνανωση των ερνασιων στις αποβάθρες: «26- For the purpose of answering that question it should be borne in mind that in order that the derogation to the application of the rules of the Treaty set out in Article 90(2) thereof may take effect, it is not sufficient for the undertaking in question merely to have been entrusted by the public authorities with the operation of a service of general economic interest, but it must be shown in addition that the application of the rules of the Treaty obstructs the performance of the particular tasks assigned to the undertaking»? 7 Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατήρησε ότι, στην πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενίσχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος 2 '* καταγράφεται ότι, οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) όχι μόνο είναι θεμελιωμένες στις κοινές αξίες της Ένωσης, αλλά διαδραματίζουν και πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η Ένωση και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών τους, πρέπει να μεριμνούν ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν στη βάση αρχών και όρων που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Ορισμένες ΥΓΟΣ μπορούν να παρασχεθούν από δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρηθείς χωρίς ειδική χρηματοδοτική ενίσχυση από αρχές των κρατών μελών. Άλλες υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο εφόσον η αρμόδια αρχή χορηγεί οικονομική αντιστάθμιση στον πάροχό τους. Ελλείψει ειδικών κανόνων της Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι σε γενικές γραμμές ελεύθερα να καθορίσουν τον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης των ΥΓΟΣ που παρέχουν.» Ενώ, στο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «Η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος μετά το 2005 και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης", 29 αναφέρεται σχετικά με τις ΥΓΟΣ ότι, «αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα TOW ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ατη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ατην Ένωση και έχουν ζωτική σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ από πλευράς αύξησης των επιπέδων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, οικονομικής ανάπτυξης και ποιότητας περιβάλλοντος. Η συνθήκη της Λισαβόνας υπογράμμισε πρόσφατα τη σημασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος μέσω του τροποποιημένου άρθρου 14 και του νέου πρωτοκόλλου αριθ. 26 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).». Επιπλέον, σημειώθηκε από την Επιτροπή το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το 2005 σειρά νομικών πράξεων, γνωστή ως δέσμη ΥΓΟΣ (εφεξής η «δέσμη»), με σκοπό να εξασφαλίσει στις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της αγοράς ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε αυτό τον τομέα. Η δέσμη αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις στις οποίες η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση ΥΓΟΣ είναι συμβατή με τη Συνθήκη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εν λόγω Έγγραφο συνοψίζει την εμπειρία της όσον αφορά την εφαρμογή της δέσμης ΥΓΟΣ αε διαφορετικούς τομείς από το 2005 και μετά. Δεν διέφυγε επίσης της προσοχής της Επιτροπής ότι στο εν Λόγω Έγγραφο, στο κεφάλαιο για την εφαρμογή της δέσμης ΥΓΟΣ παρουσιάζεται η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις ΥΓΟΣ όσον αφορά τους σημαντικότερους τομείς και οι τομείς που καταγράφονται είναι οι εξής: 1. Μεταφορές 2. Ενέργεια 3. Υπηρεσίες υδάτων και διαχείρισης αποβλήτων 4. Ταχυδρομικές υπηρεσίες 5. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 6. Δημόσια ραδιοτηλεόραση 7. Ευρυζωνικές επικοινωνίες 8. Υγειονομική περίθαλψη και, θ. Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες που οργανώνονται από τις τοπικές αρχές. Αναφορικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες αναφέρεται ότι: «Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής "Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», -Οι κοινωνικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν συστήματα υποχρεωτικής και συμπληρωματικής κοινωνικής ασφάλισης, με τις!1 Ibid, Merci convenzionaii porto di Genova SpA v. Siderurgica Gabrielli SpA. w Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές Ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή δημόαιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/C 8/02). ia ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος μετά τα 2005 κσι τα αποτελέσματα της βημόαιας διαβούλευσης, Βρυξέλλες, , SF.C(2011)397.

15 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΗΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ διάφορες μορφές τους οργάνωσης (αμοιβαίας ή επαγγελματικής), και άλλες σημαντικές υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στα πρόσωπα και διαδραματίζουν ένα ρόλο πρόληψης και κοινωνικής αυνοχής, όπως οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, η κοινωνική στέγαση, η παιδική μέριμνα και οι υπηρεαίες μακροχρόνιας περίθαλψης», 30 Για τις Υπηρεσίες απασχόλησης αναφέρεται ότι: «Οι υπηρεσίες απασχόλησης στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία. Έχει οημειωθεί μετατόπιση προς τη συγχώνευση παθητικών και ενεργητικών υπηρεσιών με γνώμονα μια φιλοσοφία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οποίας έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες από τους πελάτες των υπηρεσιών αυτών, καθώς και από τις ίδιες τις υπηρεσίες. Πιθανότατα η μεγαλύτερη αλλαγή συνίσταται στην αυξανόμενη εμπλοκή ιδιωτικών φορέων παροχής, οε ορισμένες τουλάχιστον υπηρεαίες απασχόλησης, καθώς και η αύξηση των εξωτερικών αναθέσεων ή των αναθέσεων με υπεργολαβία από το δημόσιο αε ιδιωτικούς φορείς παροχής, όσον αφορά ορισμένες λειτουργίες. ', 3 Τέλος, η Επιτροπή σημείωσε τη μέχρι στιγμής κοινοτίκή πρακτική και την πλούσια νομολογία του ΔΕΕ, η οποία έχει σε μεγάλο βαθμό συμβάλει στη διαμόρφωση ορισμένων κοινών αξίων και χαρακτηριστικών που διέπουν τις ΥΓΟΣ. 32 Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε τα όσα ανέφερε το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας στην επιστολή του ημερομηνίας 16 Μαρτίου 200S, όττου ανέφερε σχετικά ότι:- "Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 7. (1) (β) του εν λόγω Νόμου, οι διατάξεις του Νόμου δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την ιδιαίτερη αποστολή που τους έχει ανατεθεί από το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η αποστολή της ΔΥΑ είναι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εμποδίζει νομικά η πραγματικά την ιδιαίτερη αποστολή που τους έχει ανατεθεί από το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι η αποστολή της ΔΥΑ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση, που ατόχο έχει τη διατήρηση συνθηκών πλήρους παραγωγικής και ποιοτικής απασχόλησης την αντιμετώπιση των ανισοσκελών στην προσφορά και ζήτηση εργατικού δυναμικού καθώς και τη δημιουργία μιας ευέλικτης και εύρυθμης αγοράς εργασίας ικανής να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της οικονομίας. Παράλληλα, αποστολή της ΔΥΑ είναι και η προστασία ειδικών ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, όπως ανάπηροι, άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, μονογονεικές οικογένειες, νέοι, αδρανείς γυναίκες, και άτομα τρίτης ηλικίας τις οποίες η ΔΥΑ έχει στόχο όχι μόνο να προωθήσει σε κατάλληλη εργασία αλλά και να διασφαλίσει τα δικαιώματα τους στην απασχόληση. Η χρέωση αμοιβής στα άτομα αυτά για την παροχή υπηρεσιών από τη ΔΥΑ όχι μόνο θα τους στερήσει την εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και σε πολλές περιπτώσεις πιθανόν να τα σπρώξει στον κοινωνικό αποκλεισμό με όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις για τους ίδιους και την κοινωνία. Παράλληλα, η χρέωση αμοιβής ατούς εργοδότες θα δυσχεράνει τις προσπάθειες της ΔΥΑ για εξεύρεση θέσεων εργασίας και ειδικά για τις πιο πάνω ευάλωτες ομάδες. Με βάση τα πιο πάνω, είναι έκδηλο ότι στο Τμήμα Εργασίας και τη ΔΥΑ έχει ανατεθεί μια ιδιαίτερη αποστολή από το Δημόσιο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εμπίπτει στις διατάξεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου. Η πιο πάνω ιδιαίτερη αποστολή της ΔΥΑ εμπίπτει στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του κράτους και δεν μπορεί να αφεθεί στα ΙΓΕΕ τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, την υποδομή και το κίνητρο να την εκπληρώσουν δεδομένου ότι αποτελούν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι και η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Άρθρο 3 (κ) επιβάλλει την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.». Η Επιτροπή, ακολουθώντας τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ όττου, εάν μια υπηρεσία προσφέρεται μόνο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή αποσκοπεί στη διαχείριση και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, τότε δεν μπορεί να Θεωρηθεί ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος 33 και, λαμβάνοντας υπόψη της όλα όσα προαναφέρθηκαν κσι τα ενώπιον της στοιχεία, έκρινε ότι το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας και πιο συγκεκριμένα η ΔΥΑ που αφορά η καταγγελία, δύναται να Θεωρηθεί ότι είναι ετπφορτισμένη με υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, καθότι δεν εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα αλλά παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Συγκεκριμένα, από όσα έχουν αναφερθεί, η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ενέργειες ή/και πρακτικές της ΛΥΑ που καταγγέλλονται ότι εφαρμόζει, αποτελούν μέρος της προσπάθειας της να επιτύχει ορισμένους στόχους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και ότι για την εφαρμογή της αποστολής της δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αυοτηρά απαραίτητο για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής εκπλήρωσης του σκοπού τους. Ως εκ τούτων, η Επιτροπή σημείωσε ότι η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας από τη ΔΥΑ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο ψα την εξυπηρέτηση του σκοπού που της ανατέθηκε από το Κράτος, τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και την Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης. Σε περίπτωση που η ΔΥΑ δεν παρείχε δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες, θα γινόταν δύσκολη ή/και αδύνατη η πρόσβαση κάποιων ατόμων στην αγορά εργασίας και στο συνταγματικό τους δικαίωμα 30 Ibid σελ lbidazk.ha. 31 &ΕΕ 155^3, Sacchi. Συλλ. 1974, σελ. 409, ΔΕΕ 81/71, Sail, Συλλ. 1972, σελ ΔΕΕ 41/83, British Telecom, Συλλ. 1985, σελ. 880, ΔΕΕ 66/86, Ahmed Saeed, Συλλ. 1939, σελ, 838, C-41/90, Hoffner, Συλλ. 1991, Ι , C-18/88, RT1", Συλλ. 1991, Ι , C- 260/89, ΕΡΤ, Συλλ. 1991, Ι , C-320/91, Corbeau, Συλλ. 1993,! , C-157/94, Επιτροπή/Κάτω Χώρες, Συλλ. 1997, Ι--5699, C- 158/94, Εττιτροπη/Ιτολία, Συλλ. 1997, , C-159/94, Επιτροπή/Γαλλία. Συλλ. 1997,! , C-160/94, Εΐτιτροπή/Ισιτανία. Συλλ. 1997, ϊ , C-18/93, Corsica Ferries Italia, Συλλ. 1994, I ~ 1783, C-67/98, Albany, Συλλ. 1999, f , C-115/97 έως Ο 117/97, Brentjens, Συλλ, 1999, I -6025, C-219/97, Bokken, Συλλ. 1999, , C-475/99, Rrma Ambulanz Gtocker, Συλλ. 2001,!- 8089)C-157/99, B.S.M. Smits, Συλλ. 2001, και C-368/93, Atbon Vanbraekei, Συλλ. 2001, Υπόθεση 10/71, Ministere Public of Luxembourg v. Mulier, [1971] ECR 723; Υπόθεση 123/73, BRTv. SABAM, [1974] ECR 313

16 ΤΜΗΜΑ Β 3656 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για εργασία και δεν θα υπήρχε αποτελεσματική γενική πρόσβαση όλων των προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή έκρινε ότι ro Τμήμα Εργασίας και συγκεκριμένα η ΔΥΑ, δύναται να τύχει απαλλαγής από την εφαρμογή του Νόμου, καθότι έχει δημιουργηθεί με σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής Via την απασχόληση, που στόχο έχει τη διατήρηση συνθηκών πλήρους, παραγωγικής και ποιοτικής απασχόλησης, την αντιμετώπιση προβλημάτων στην προσφορά και ζήτηση εργατικού δυναμικού, καθώς και τη δημιουργία μιας ευέλικτης και εύρυθμης αγοράς εργασίας, ικανής να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της οικονομίας. Επ' αυτού σημειώνεται ότι, ο κοινωνικός ρόλος του κράτους στην πρόσβαση του πολίτη της κάθε καινωυίας στην απασχόληση, δεν δύναται να περιορίζεται από κατώτερους κανόνες, καθώς η εργασία και η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτή θεωρείται υπέρτερος σκοπός. Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 7(1) του Νόμου, στην εφαρμογή του και την αρχή της αναλογικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα στην εξέταση των ισχυρισμών του καταγγέλλοντα ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη καταχρηστικής παράβασης του Νόμου από μέρους της ΔΥΑ και εν συνεχεία, εάν και εφόσον στοιχειοθετηθεί καταχρηστική πρακτική, να εξετασθεί κατά πόσο η εν λόγω καταχρηστική συμπεριφορά ή ενέργεια όταν υπό τις περιστάσεις η πλέον πρόσφορη και η απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση του σκοπού για τον οποίο τάχθηκε από το Νόμο. 5. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Το άρθρο 6 του Νόμου προνοεί τα κάτωθι: "6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος "Κ εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εόν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα - (α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών (γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση (δ) την εξάρτηση της σύνοψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεως τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών. 5.1 Δεσπόζουσα θέση Εξετάζοντας στη συνέχεια τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα για καιαχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή επισήμανε ότι για τη στοιχειοθέτηση ή μη των κατ' ισχυρισμό παραβάσεων του Νόμου, θα πρέπει να εξεταστεί πρωταρχικά η ύπαρξη ή όχι της δεσπόζουσας θέσης του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας στις σχετικές αγορές: (α) των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό και (β) των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών π/ς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, ως έχουν ορισθεί ανωτέρω. Η Επιτροπή συναφώς έλαβε υπόψη της τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία πολύ υψηλά μερίδια αγοράς, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, είναι αρκετά για την απόδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Μία επιχείρηση που διαθέτει πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεταί, λόγω του μεριδίου αυτού, σε κατάσταση ισχύος, που την καθιστά υποχρεωτικό συνέταιρο και της εξασφαλίζει την ελευθερία συμπεριφοράς (freedom of aotion) έναντι των ανταγωνιστών. Αυτό χαρακτηρίζει την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση. Αντίθετα, όταν επιχείρηση δεν κατέχει μονοπωλιακή θέση στην αγορά αλλά κατέχει ένα ποσοστό της τάξεως του 40-50% {μερίδιο αγοράς), θεωρείται ότι αποτελεί μία αξιόπιστη αλλά όχι επαρκή ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης και, επομένως, απαπείται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες προκειμένου να θεμελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. 35 Επίσης, στην περίτιτωση που η υπόλοιπη αγορά είναι κατακερματισμένη σε πληθώρα ανταγωνιστών, τότε, ακόμα και με σχετικά μικρό ποσοστό αγοράς, μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως δεσπόζουσα, αφού κανένας εκ των ανταγωνιστών δεν κατέχει μερίδιο αγοράς αρκετό, ώστε να συνιστά απειλή για τη δεσπόζουσα επιχείρηση. 3α Στην υπόθεση United Brands, θεωρήθηκε ότι η επιχείρηση United Brands που διέθετε ποσοστό 45%, κατείχε δεσπόζουσα θέση στη σχετική ayopa διότι, μεταξύ άλλων, είχε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της. Επίσης, στην υπόθεση Michelin 37 θεωρήθηκε ότι το ποσοστό 57-65%, που κατείχε η εταιρεία Micheiin στη σχετική αγορά ήταν αρκετό για τη θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης, μεταξύ άλλων, διότι οι ανταγωνιστές διέθεταν καθένας ποσοστά 4-8% της σχετικής αγοράς. " 1 Υπόθεση 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Commission, {1979] ECR461. J5 C-62/86, Akzo Chemie κατά Επιτροπής, ιταρ ^Υπόθεση 27/76 United Brands Company and United Brands Continental BVv. Commission [19781 ECR 207, σκ Υπόθεση C-322/81, Michelin v. Commission, [1983] ECR 3461, παρ.52, 59. Ομοίως και σε Τ-219/99, British Airways κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ , ΰπου αταδερά μερίδια αγοράς μεταξύ 10-45% της εταιρείας British Airways θεωρήθηκε ότι αποτελούσε άκρως σημαντική ένδειξη νια τη θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσης.

17 Ϊ^ΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Στις περιπτώσεις όπου το μερίδιο αγοράς είναι μικρότερο του 50%, είναι πιθανό να διαπιστωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της αγοράς και τα μερίδια των επιχειρήσεων/ανταγωνιστών. Οταν υπάρχουν πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούν) αι σε συγκεκριμένη αγορά που είναι κατακερματισμένη σε πληθώρα ανταγωνιστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ακόμα και ένα μερίδιο αγοράς της τάξεως του 20-40%, μπορεί να συνιστά δεσπόζουσα Θέση. e Οταν όμως το μερίδιο αγοράς είναι κάτω του 50%, από μόνο του αυτό δεν τεκμηριώνει την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Παρόλα όσα έχουν καταγραφεί ανωτέρω και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΕΕ αφήνουν το ενδεχόμενο μια επιχείρηση να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μία αγορά με μερίδιο πολύ μικρότερο του 50%, 39 εντούτοις, το μικρότερο μερίδιο αγοράς που κρίθηκε σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κατοχή δεσπόζουσας θέσης από επιχείρηση, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ {αντίστοιχο του όρθρου 6(1) του Νόμου), ήταν 39.TO. 110 Το υψηλό μερίδιο αγοράς που μπορεί να κατέχει μια επιχείρηση στην αγορά Θα μπορούσε πολύ γρήγορα να εξανεμιστεί, αν η αγορά είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν εμπόδια για την είσοδο άλλων ανταγωνιστών. Αναφορικά με την πρώτη σχετική αγορά, ήτοι την αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, η Επιτροπή επεσήμανε ότι το μερίδιο αγοράς που καταγράφηκε και επιβεβαιώθηκε στη βάση των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης ότι κατέχει το Τμήμα Εργασίας κυμαίνεται σε περίπου 3.5%. Συνεπώς, η Επιτροπή θεώρησε ότι η δραστηριοποίηση του Τμήματος Εργασίας στην παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς είναι περιθωριακή, με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί δεσπόζουσα θέση του Τμήματος Εργασίας, ενώ παράλληλα παρατηρείται ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ΙΓΕΕ, τα οποία φαίνεται να διαθέτουν σημαντικότερη παρουσία στην εν λόγω αγορά. Περαιτέρω, η Επιτροπή θεώρηοε ότι τα μερίδια αγοράς στην εν προκειμένω περίπτωση είναι τόσο χαμηλά που δεν αφήνουν οποιαδήποτε περαιτέρω υπόνοια της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά αττό μέρους του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή κατέληξε ότι το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό και δεν δύναται να συνεχισθεί η εξέταση των κατ' ισχυρισμό παραβάσεων του άρθρου 6(1) του Νόμου που τέθηκαν από τον καταγγέλλοντα. Αναφορϊκά με τη δεύτερη σχετική αγορά, ήτοι την αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό και αλλοδαπούς για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, το μερίδιο αγοράς που καταγράφηκε και επιβεβαιώθηκε στη βάση ίων στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης ότι κατέχει το Τμήμα Εργασίας κυμαίνεται σε περίπου από 60% έως και 62%. Επομένως, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της το υψηλό μερίδιο αγοράς του καταγγελλόμενου Τμήματος για τουλάχιστον τρία συνεχή έτη, σε συνδυασμό με τα χαμηλά μερίδια που κατέχουν οι ανταγωνιστές του, καθώς επίσης και μια σειρά χαρακτηριστικών της εν λόγω επιχείρησης που τη διακρίνουν από τους ανταγωνιστές της, όπως η δωρεάν παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, κατέληξε ότι το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας κατέχει δεσπόζουσα θέση αϊ η σχετική αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας στην Επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για απασχόληση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε πολίτες της Κυπριακή Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. 5.2 Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης Σύμφωνα πάντα με τη νομολογία του ΔΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατάχρηση συνδέεται με τη συμπεριφορά της δεοττόζουαας επιχείρησης που επιδρά στη δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό, με τη χρήση μεθόδων που δεν αρμόζουν σε καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού. 41 Σημειώνεται επίσης το λεκτικό του ΔΕΕ, όπου οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενός προϊόντος έχουν "special responsibility" (ιδιαίτερη ευθύνη), πράγμα που τις καθιστά ακόμα πιο υπεύθυνες αε περίπτωση παραβίασης του Νόμου. 42 Το άρθρο 6(1) του Νόμου μνημονεύει μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών μέσα στο εύρος των οποίων η Επιτροπή εξετάζει την καταγγελία, στη βάση ασφαλώς των ισχυρισμών αυτής: (α) 1 ς Ισχυρισμός: Σύμφωνα με τον πρώτο ισχυρισμό του καταγγέλλοντα, η δωρεάν παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας από το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας μέσω της ΔΥΑ στην υπό εξέταση αγορά, συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που η ίδια κατέχει στην εν λόγω αγορά. 2α 10" Ετήσιο Έκθεση της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό. 33 Υπόθεση C-250/92, Gottrup Klim V. Ki.G[1994], ECR , [1996] 4 CMLR 191. J Υπόθεση T-219/99. British Airways v. Commission [2003], ECR , 2004] 4 CMLR " Βλ. supra υιτοα.34. Hoffmann-La Roche, παρ.91. A1 Βλ. supra υττοα. 37, Michelin, para. 57.

18 ΤΜΗΜΑ Β 3658 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Η Επιτροπή, προς εξέταση αυτού του ισχυρισμού, κατέγραψε ι η σχετική νομολογία ton ΔΕΕ, όπου στην υπόθεση Continental Can" 3 Θεωρήθηκε ότι: «[..] abuse may therefore occur if an undertaking in a dominant position strengthens such position in such a way that the degree of dominance reached substantially fetters competition i.e. that only undertakings remain in the market whose behavior depends on the dominant one [..] it can [...} be regarded as an abuse if an undertaking holds a position so dominant that the objectives of the Treaty are circumvent by the alteration to the supply structure which seriously endangers the consumer's freedom of action in the market such a case necessarily exist if practically all competition is eliminated". Η Επιτροπή παρατήρησε ότι στην πιο πάνω υπόθεση, το ΔΕΕ συνέδεσε την έννοια της κατάχρησης με αυτή της προστασίας του καταναλωτή. Θεώρησε συγκεκριμένα ως κατάχρηση τη συμπεριφορά η οποία οδηγεί σε δραστική μείωση του ανταγωνισμού μιας αγοράς εξαιτίας του επηρεασμού της δομής της, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του καταναλωτή. Επομένως, η Επιτροπή σημείωσε ότι στην παρούσα υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί εάν η παροχή δωρεάν υπηρεσιών εξευρέσεως εργασίας Θα μπορούσε από μόνη της να θεωρηθεί ως κατάχρηση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην επιστολή τους με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2009, το Τμήμα Εργασίας, μέσω της ΔΥΑ, παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις υπηρεσίες απασχόλησης "Employment Services Convention, 1948 (No. 88)". Η Σύμβαση αυτή έχει υπογραφεί (κυρωθεί) από την Κυπριακή Δημοκρατία από το ΙΟβΟ^4 Σύμφωνα με την ερμηνεία των διατάξεων της εν λόγω Σύμβασης που δίνεται από το Τμήμα Εργασίας, το τελευταίο έχει υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εξευρέσεως εργασίας τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, με βάση το Άρθρο 1 της πιο πάνω Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις υπηρεσίες απασχόλησης, κάθε Μέλος του πιο πάνω οργανισμού έχει υποχρέωση να διατηρεί μια δωρεάν Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Με βάση το Αρθρο 6 της εν λόγω Σύμβασης, η υπηρεσία απασχόλησης πρέπει να είναι οργανωμένη με τρόπο που να διασφαλίζει την αποτελεσματική επιλογή και τοποθέτηση καί για το σκοπό αυτό πρέπει να βοηθά τους εργαζομένους στην εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης και τους εργοδότες στην εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού. Με βάση το Αρθρο 10 της εν λόγω Σύμβασης, η υπηρεσία απασχόλησης και άλλες δημόσιες αρχές πρέπει, σε συνεννόηση με τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, να παίρνει όλα τα δυνατά μέτρα για να ενθαρρύνει την πλήρη χρήση των υπηρεσιών της από τους εργοδότες και τους εργαζομένους σε εθελοντική βάση. Στο πιο πάνω πλαίσιο εντάσσεται και η δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε εργοδότες και εργαζομένους από το Υπουργείο Εργασίας μέσω της ΔΥΑ. Συγκεκριμένο, το ακριβές λεκτικό του Αρθρου 1 της Σύμβασης έχει ως εξής: "Each member of the Internationa! Labour Organisation for which the Convention is in force shall maintain or ensure the maintenance of a free public employment service». To Υπουργείο ερμηνεύει την εν λόγω διάταξη κατά τρόπο ώστε να προκύπτει υποχρέωση του να διασφαλίσει ότι λειτουργεί δημόαια υπηρεσία απασχόλησης που να προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν. Για να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες προς τα άτομα που αναζητούν εργασία, το Υπουργείο θεωρεί σκόπιμο να παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες και προς τους εργοδότες. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η εν λόγω Σύμβαση, η οποία έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1960, έχε: καταστεί νόμος του κράτους με αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε ημεδαπού νόμου. Επομένως, είναι δεσμευτική ως κυρωθείσα σύμβαση και έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι οποιουδήποτε νόμου της εσωτερικής έννομης τάξης. Ως τέτοια, η διάταξη 1(1) της Σύμβασης, η οποία αναφέρεται στη υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών να διατηρούν μια δωρεάν δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, δεν κάνει οποιαδήποτε διάκριση και/ή περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια που να στηρίζει την ερμηνεία ότι αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω Σύμβαση προνοεί την παροχή δωρεάν υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας τόσο προς τους εργαζομένους όσο και προς τους εργοδότες. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε ως σημαντικό το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κατακυρώσει την εν λόγω Σύμβαση 45 και το ότι η λειτουργία της ΔΥΑ χρονολογείται από το Έκτοτε, παρέχει εντός της Δημοκρατίας δωρεάν υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας. Η λειτουργία της ΔΥΑ από τότε μέχρι σήμερα δεν απέτρεψε την ανάπτυξη και λειτουργία των ίγεε. Σύμφωνα με τον ενημερωμένο κατάλογο του Τμήματος Εργασίας, σήμερα έχουν άδεια για παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας 115 ΙΓΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη και τον παλαιό κατάλογο που απέστειλε το Τμήμα Εργασίας στην Υπηρεσία, φαίνεται ότι δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στον αριθμό των ΙΓΕΕ. Από την άλλη, το Σχέδιο Εκσυγχρονισμού της ΔΥΑ του Τμήματος Εργασίας που ξεκίνησε το 2004, έγινε με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων από τη ΔΥΑ υπηρεοιών και μάλιστα έγινε με σσγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή υπογράμμισε όπ η βελτίωση των υπηρεσιών μιας επιχείρησης είναι θεμιτή και έχει ως άμεσο αποδέκτη του οφέλους που προκύπτει στον καταναλωτή. Βλ. supra υκοο. 36, Continental Can Company Inc., παρ. 12. h It ρ://www. i Ι ο. ο rq/i lo fe x/enq! is h/co nvd is ρ 1. htm Β λ. httpy/webfusion.iio.orq/public/db/standards/normes/appt/appl-ijyc on v. dm?conv=c088fllanq~ Ε Ν

19 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συμπληρωματικώς, η Επιτροπή παρατήρησε ότι ο Χάρτης TOU Δικτύου EURES 46 αναφέρε: στο Μέρος ί σημείο 1.1 ότι, «οι υπηρεσίες του EURES παρέχονται συνήθως δωρεάν. Όταν τα μέλη rou EURES και οι εταίροι rou EURES ζητούν αμοιβή δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στη αμοιβή που απαιτείται για την πρόσβαση σε συγκρίσιμες εθνικές υπηρεσίες». Επομένως, ένα έγγραφο το οποίο προέρχεται αϊτό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιτρέπει και ενθαρρύνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος EURES. Η Επιτροπή θεώρησε σημαντικό να επισημάνει ότι, το Τμήμα Εργασίας, ως έχει αναφέρει, μέσω της ΔΥΑ «έχει ως αποστολή την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για ιην απασχόληση που στόχο έχει τη διατήρηση συνθηκών πλήρους παραγωγικής και ποιοτικής απασχόλησης, την αντιμετώπιση των ανισοσκελών στην προσφορά και στη ζήτηση του εργατικού δυναμικού, καθώς και τη δημιουργία μιας εύρυθμης και ευέλικτης αγοράς εργασίας ικανής να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της οικονομίας.» Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εργααίας του Υπουργείου, βασική γενική αποστολή του είναι η προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σϊους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και της γενικότερης μέριμνας για τα άτομα με αναπηρίες. Από τους κυριότερους στόχους του Τμήματος είναι μεταξύ άλλων: Η πλήρης, παραγωγική και ποιοτική απασχόληση, μέσω ενθάρρυνσης για αυξημένη συμμετοχή του πληθυσμού στην απασχόληση, μέσω παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας και πλήρωσης κενών θέσεων, και μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού. Η ορθολογική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης επιτελικής και συντονιστικής εργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου. Η διασφάλιση συνθηκών ορθής απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων, σε συνεργααία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Η Επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000), οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θέσπισαν μια στρατηγική, τη λεγόμενη «στρατηγική της Λισσαβόνας», με σκοπό να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν από το έτος Ο ενδιάμεσος απολογισμός που καταρτίστηκε το 2005 ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της προσπάθειας προώθησης του στόχου για πλήρη απασχόληση. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο ενέκρινε νέα εταιρική συνεργασία που έχει ως στόχο να εστιάσει τις προσπάθειες στην επίτευξη ισχυρότερης και πιο βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς «σι στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Είναι εμφανές ότι η προώθηση της απασχόλησης συνιστά κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή σημείωσε ακολούθως ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τμήματος Εργασίας για «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης», αναπτύχθηκε ένα σημαντικό έργο το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και για την περίοδο 2007 μέχρι 2013, έργο το οποίο επίσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το εκσυγχρονιστικό έργο αυτό, στο σύνολο του σκοπό έχει τη μεταξύ άλλων συνεργασία του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η Επιτροπή υπογράμμισε όπ το Τμήμα Εργασίας θα πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία αφού, παράλληλα με την ανάγκη διασφάλισης ενός αξιόπιστου δημόσιου φορέα παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας, εξίσου σημαντική είναι και η ύπαρξη συντονισμού της κοινής προσπάθειας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για ενίσχυση της απασχόλησης. Η Επιτροπή υπογράμμισε τέλος, ότι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών από πλευράς του Τμήματος Εργασίας μέσω της ΔΥΑ, φαίνεται να συνιστά, όπως αναπτύχτηκε πιο πάνω, υποχρέωση του. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι, οτη βάση των όσων αναλύθηκαν πιο πάνω και των ενώπιον της στοιχείων, δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του Νόμου αναφορικά με τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντα για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας στην Επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας από το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας, για απασχόληση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. (β) 2 ^ Ισχυρισμός Αναφορικό με το δεύτερο ισχυρισμό του καταγγέλλοντα, σ οποίος υποστήριζε! ότι το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του Τμήματος Εργασίας, εκδίδει ή/και ελέγχει ή/και ακυρώνει την άδεια λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και ταυτόχρονα ανταγωνίζεται τα ΙΓΕΕ, η Επιτροπή επεσήμανε ότι το θέμα δεν δύνατο να εξετασθεί από αυτήν καθώς, ως έχει ήδη καταγραφεί ανωτέρω στην ανάλυση της έννοιας της «επιχείρησης», η δραστηριοποίηση του καταγγελλόμενου Τμήματος στον τομέα της εξεύρεσης εργασίας και η ταυτόχρονη εξουσία του να παραχωρεί και να ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας των ΙΓΕΕ γίνεται κατά δέσμια αρμοδιότητα και δεν αποτελεί επιχείρηση στη βάση του Νόμου." Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το δίκτυο EURES είνσι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοοελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: summaries/employment and social poiictfcommunity...employment policies/c el.him

20 ΤΜΗΜΑ Β 3660 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (γ) 3 0ι; Ισχυρισμός Ν Επιτροπή προχώρησε και εξέτασε στη συνέχεια ίον τρίτο ισχυρισμό του καταγγέλλοντα. Σύμφωνα με τον καιαγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει τον κατάλογο των ανέργων αφού είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την καταβολή του ανεργιακου επιδόματος και αρνείται να δώσει δικαίωμα πρόσβασης στον κατάλογο αυτό, τουλάχιστον στους άνεργους, που επιτρέπεται η παραχώρηση των στοιχείων τους προς τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας. Το γεγονός αυιό δεν αμφισβητήθηκε από το Υπουργείο. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι στον κατάλογο ανέργων που διατηρεί το Τμήμα Εργασίας δεν περιλαμβάνονται μόνο άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά περιλαμβάνονται επιπλέον και άτομα που δεν λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια για παροχή ανεργιακου επιδόματος, καθώς και εργαζόμενοι οι οποίοι ψάχνουν καλύτερη εργασία. Επομένως, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ κατάλογο. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχεπκή νομολογία του ΔΕΕ, στη βάση της οποίας η άρνηση προμήθειας (refusal to suppiy) μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης. Παράδειγμα μιας τέτοιας καταχρηστικής άρνησης είναι όταν η δεσπόζουσα επιχείρηση σταματήσει να προμηθεύει ένα αγοραστή, τιμωρώντας τον για τη συνεργασία του με ανταγωνιστή της. Ο αποκλεισμός μέσω της άρνησης προμήθειας μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως ο τερματισμός μιας υφιστάμενης εμπορικής σχέσης, η άρνηση προμήθειας προϊόντων ή υπηρεσιών σε μη υφιστάμενο πελάτη, η άρνηση παροχής πληροφοριών, 4 η άρνηση αδειοδότησης ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (IPR) ή η άρνηση πρόσβασης σε μια βασική διευκόλυνση ή σε ένα δίκτυο. Η άρνηση προμήθειας μπορεί να προκαλέσει ζητήματα ανταγωνισμού μόνο εάν η επιχείρηση που αρνείται να παρέχει έχει δεσπόζουσα θέση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν ζητείται πρόσβαση σε πληροφορίες, μπορεί νσ μην υπάρχει αγορά για ένα δεδομένο και να χρησιμοποιείται μόνο από τον ιδιοκτήτη σε μια κλειστή αγορά (captive market). Εντούτοις, είναι αρκετή η ύπαρξη μιας κλειστής αγοράς, η οποία έστω δυνητικά μπορεί να αποτελέσει μια αγορά ή έστω υποθετική αγορά, η οποία να είναι διακριτή. Αυτή είναι η περίπτωση όπου υπάρχει πραγματική ζήτηση για το εν λόγω δεδομένο (input) από άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα τομέα στον οποίο το δεδομένο αυτό είναι απαραίτητο. 49 Εν προκειμένω, η Επιτροπή θεώρησε ότι το Τμήμα Εργασίας κατέχει όντως δεσπόζουσα θέση στη διαχείριση της λίστας ανέργων, ακόμη και εάν η αγορά στην οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση είναι υποθετική αγορά. Επιπλέον, όπως έχει επισημανθεί πιο πάνω, το Τμήμα Εργασίας κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά υπηρεαιών εξεύρεσης εργασίας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για εξασφάλιση απασχόλησης εντός ιης Κυπριακής Δημοκρατίας, σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κραιών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, η άρνηση προμήθειας μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες: α) άρνηση προμήθειας σε υφιστάμενους πελάτες, β) άρνηση προμήθειας σε νέους πελάτες. Είναι καθιερωμένο ότι, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια προϋφιστάμενη εμπορική σχέση, οι προϋποθέσεις που κανονικά θα πρέπει να πληρούνται ώστε μια άρνηση προμήθειας να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική, είναι οι ακόλουθες: β Η συμπεριφορά να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τερματισμός εμπορικής σχέσης/άρνηση προμήθειας. «Η επιχείρηση που αρνείται να κατέχει δεσπόζουσα θέση. β Η άρνηση να είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις ατον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει αντικειμενική αιτιολογία για την άρνηση. β Δεν υπάρχουν πρόσφοροι εναλλακτικοί τρόποι. Η Επιτροπή σημείωσε ακόμα ότι, με βάση τα γενικά ισχύοντα στον ανταγωνισμό στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει υφιστάμενη σχέση, ως επιπλέον προϋπόθεση για την ύπαρξη παράβασης, θα πρέπει το αγαθό ή η υπηρεσία του οποίου η προμήθεια διακόπτεται, να είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας. Θα πρέπει επομένως να διαφανεί ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά, στη βάση των οποίων θα μπορούσε να ανταγωνιστεί η κατσγγέλλουσα στη σχετική αγορά. Οπως επισημάνθηκε και πιο πάνω, μια δεσπόζουσα επιχείρηση δεν έχει καταρχήν υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση ή υπηρεσίες, εκτός αν αυτές είναι αντικειμενικώς απαραίτητες για τη διεξαγωγή της εν λόγω δραστηριότητας. 51 Αξιολογώντας το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή σημείωσε τη θέση ότι στην υπόθεση IBM, SZ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάγκασε την IBM να παρέχει τεχνική πληροφόρηση στους κατασκευαστές περιφερειακών προϊόντων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτως ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν την ibm στην αγορά αυτών των προϊόντων. Επίσης, στην υπόθεση ITT Promedia! Belgcom? η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η άρνηση της δεσπόζουσας επιχείρησης στον Paul & Nikpay, The EC Law of Competition,, second edition, Oxford 1993, οελ.362. flb DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December 2005, παρ. 207 επ. JS Υπόθεση C-418/01. IMS Health GmbH & Co. OHG. 2004] ECR!-5039, παρ DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, Brussels, December ! Βλ. ΔΕΚ, 26 Νοεμβρίου 1398, Oscar Sronner, υπ. C-7/97, παρατηρηθείς του ΓΈ, σκέιμη 34. 5! IBM Personal Computers, OJ 1984, L118/24, [1984], ^Υπόθεση T-111/96, ΠΎ Promedia WW. Commission. [1998] ECR II-2937.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 72/2005 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την καταγγελία της κ. Σ. Ι. για διάκριση σε βάρος της λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Κλητήρα στη Συνεργατική Πιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Τι είναι τα Πολύκεντρα Νεολαίας; Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι πρόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, που λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα