ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Λριθμόξ 4606 Παραακευιί, 21 Σεπτεμβρίου Αριθμός 4222 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το Άρθρο 49Δ(3) Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κονιών-Αρμού-Μαραθούντας-Επισκοπής σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν τη συγχώνευση της εταιρείας με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου και τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας σ' αυτή, και Επειδή τα μέλη της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου σε ειδική γενική συνέλευση τους αποφάσισαν όπως η εταιρεία συγχωνευθεί με την πιο πάνω εταιρεία και αποδεχθεί τη μεταφορά όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της, και Επειδή η έγγραφη συμφωνία για συγχώνευση των πιο πάνω εταιρειών έχει εγγραφεί στις 15/09/2012 από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, και Επειδή η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Γεροσκήπου και Ανατολικής Πάφου, ως αποδεχόμενη εταιρεία, με βάση την έγγραφη ουμφωνία από τις 15/09/2012 διαδέχεται την πιο πάνω εταιρεία, ως μεταφέρουσα, εξ' ολοκλήρου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και όλες οι πράξεις, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα της θα συνεχίσουν να ισχύουν, Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49Δ(3) των πιο πάνω Νόμων, διατάσσει όπως η εγγραφή της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Κονιών- Αρμού-Μαραθσύντας-Επισκοπής ακυρωθεί και όπως η εταιρεία αυτή διαλυθεί από τη Ιβ 1 * Σεπτεμβρίου Σεπτεμβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

2 ΤΜΗΜΑ Β 3642 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20! 2 Αριθμός 4223 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλοσν το ανάλογο τέλος εξέτασης για μικρό τοπικό ραδιοφωνικό ορναι/ισμό, ήτοι 341, 72 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 19^ Νοεμβρίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7{Ι) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε αϊτό το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αδαλάσσης αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. Αριθμός 4224 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ETAiPEIQN ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ του 1985 μέχρι 2011) Διαταγή Ακύρωσης εγγραφής δυνάμει του άρθρου 48 Επειδή δυνάμει της διαταγής που εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών στις 31/5/1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15/6/1990, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2004, διατάχθηκε η εκκαθάριση του Συνεργατικού Παντοπωλείου Πάφου Λτδ, και Επειδή διορίστηκε εκκαθαριστής δυνάμει γνωσιοποιήσεως ημερ. 31/5/1990, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερ. 15/6/1990, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2005, και Επειδή έχει συμπληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάαη τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 48 του πιο πάνω Νόμου, με το παρόν διατάσσει όπως η εγγραφή του Συνεργατικού Παντοπωλείου Πάφου Λτδ, ακυρωθεί και όπως η Εταιρεία αυτή διαλυθεί από 12/9/2012. Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 4225 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα ALPS, MARVEL'S THE AVENGERS, MEN IN BLACK 3, RIHANA 2 (3D), PROMETHEUS και THE PiRATES BAND OF THE MISFITS που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ττου δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 3, 19, 20, 24, 26 και 37, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /9) Έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ, Υπουργός Εσωτερικών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4226 ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, ζητά να του υποβληθούν προτάσεις με στόχο ιη δημιουργία μηχανισμού προώθησης κα! εφαρμογής εναλλακτικών απογευματινών δραστηριοτήτων και κάλυψη μαθησιακών αναγκών αε ευάλωτες ομάδες παιδιών που διαμένουν οτην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Το διαθέσιμο ποσό είναι ευρώ και η πρόταση Θα πρέπει να καλύπτει τους μήνες Οκτώβριο ίούνιο Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν άτυπες ομάδες, οργανωμένα σύνολα, κυβερνητικές και μη-κυβερνητικές υπηρεσίες. Η ομάδα, οργανωμένο σύνολο ή υπηρεσία ιης οποίας η πρόταση θα επιλεχθεί με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης, θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο μέσω του οποίου θα δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή της πρότασης που κατέθεσε. Η πρόταση που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους που θα πρέπει να αποτελούν πτυχές της πρότασης, ως προϋπόθεση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης: 1. Ονομασία Προληπτικού Προγράμματος 2. Ταυτότητα και νομικό καθεστώς αιτητή 3. Στοιχεία Συντονιστή ή συντονιστικής ομάδας (μαζί με σχετικά βιογραφικά) 4. Περιγραφή διαδικασίας εντοπισμού των ευάλωτων ομάδων 5. Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς παροχής εναλλακτικών απογευματινών δραστηριοτήτων (π.χ. μαθήματα μουσικής) και κάλυψη μαθησιακών αναγκών (π.χ. ενίσχυση στα μαθήματα του σχολείου) 6. Ανάπτυξη συνεργασιών με οργανωμένα σύνολα της κοινότητας 7. Γνωστοποίηση ϊων παρεχόμενων υπηρεσιών 8. Μηχανισμό αξιολόγησης των αιτήσεων των αιτούντων 9. Πιστοποίηση από δύο φορείς ότι τα επιλεγμένα παιδιά ανήκουν αε ευάλωτες ομάδες (ένας εξ αυτών να είναι κυβερνητικός ή κοινοτικός φορέας π.χ. κοινοτικό συμβούλιο) 10. Καταγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος 11. Ορθολογιστικός καταμερισμός του προϋπολογισμού. (Διευκρινίζεται ότι το ΑΣΚ δύναται να ζητήσει να του υποβληθούν όλα τα σχετικά τιμολόγια). Το ΑΣΚ θα αναμένει να του υποβληθούν 3 εκθέσεις υλοποίησης (Δεκέμβριο 2012, Μάρτιο και Ιούνιο 2013) οι οποίες 6α πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σε κωδικοποιημένη μορφή που να διασφαλίζει την πιστή εφαρμογή του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001, τα εξής: Στοιχεία σε σχέση με το προφίλ των ατόμων που επιλέχθηκαν (π.χ. ηλικίες, είδος μαθημάτων, φύλο κλπ), τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κατάλογο των συνεργατών που ενεπλάκησαν (π.χ. τοπικές αρχές) και αναλυτική κατάσταση των εξόδων του προγράμματος με σχετικά αποδεικτικά. Σε περίπτωση μη ορθολογιστικής αξιοποίησης του ποσού, το ΑΣΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος ή όλο το ποσό. Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 4 Π Οκτωβρίου 2012 στις 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Μ. Ματθαίου Κίκα στο τηλ Ευάλωτες ομάδες όπως καθορίστηκαν στη νέα ενιαία Εθνική Στρατηγική είναι οι ακόλουθες: παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, παιδιά μεταναστών, μαθητές/στρατιώτες που κάνουν χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδιά ανέργων, παιδιά εξαρτημένων ατόμων.

4 3644 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑριΘμός 4227 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 31η Αυνούστου Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό ζ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Ατταιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιβρυμΰτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ θ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ευρωαυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού S '000 ΓύνοΛσ Ενεργητικού J8.98S Τραπεζογραμμάτια αε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση 30.Q40 12 Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού ί Διαφορές ττου μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται αε στρογγυλοποιήσει Πανικός Δημητριάδης Διοικητής

5 ΤΜΗΜΑ 8 ΕΠ5ΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4228 Χ ΚΥΠΡΙΑΚΙΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ 25/2012 Αρ. Φακέλου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 {Νόμος Αρ. 13{Ι)/2008) Καταγγελία Γεώργιου Στυλιανού αναφορικά με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λούκια Χριοτοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιταιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 26/7/2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία του κου. Γεώργιου Στυλιανού (εφεξής ο «καταγγέλλων»), με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2007, προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση, από μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (εφεξής το «καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας»), του άρθρου 6 του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 207/89, ως ίοχυε τότε. Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, δοθέντος ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική κα( προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 27 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή με απόφαση της κατά τη συνεδρία με αριθμό πρακτικών /2007, έδωσε οδηγίες, όπως στο πλαίσιο της διεξαγωγής έρευνας της υπόθεσης, εξεταστεί το κατά πόσο ο τρόπος λειτουργίας των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας είναι σύμφωνος με τη σχετική νομοθεσία. Η Υπηρεσία καταχώρησε εσωτερικά σημειώματα προς την Επιτροπή στις 29 Ιανουαρίου 2008 και στις 23 Σεπτεμβρίου Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή, στη συνεδρία της με αριθμό πρακτικών /2008, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/12/2007, στην Αναθεωρητική Έφεση 3902 {ΑΤΗΚ ν. Δημοκρατίας κ.α.), βτην οποία κρίθηκε ότι η συμμετοχή του κ. Κώστα Ευσταθίου στην Επιτροπή ήταν παράνομη, αποφάσισε να ανακαλέσει προηγούμενες αποφάσεις και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση και για σχετική ενημέρωση του καταγγέλλοντα. Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε την έρευνα της, καταχώρησε εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης σημείωμα στις 12 Μαρτίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 17 Μαρτίου 2010, μελέτησε το σημείωμα της Υπηρεσίας και ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, καταλήγοντας στη θέση ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6 του Νόμου.

6 Β 3646 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολές ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2010 και τους δόθηκε η δυνατότητα, εάν το επιθυμούσαν, να θέσουν εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις τους επί της απόφασης της Επιτροπής εντός είκοσι μίας (2!) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προκαταρκτικής απόφασης. Το καταγγελλόμενο Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέστειλε τις θέσείς του με επιστολή ημερομηνίας 20 Απριλίου 2010, ενώ οι θέσεις του καταγγέλλοντα παρελήφθησαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν πλέον οποιοιδήποτε λόγοι που να δικαιολογούν τη συνέχιση της εξέτασης της καταγγελίας και ως εκ τούτου οριστικοποίησε την προκαταρκτική απόφαση της με ημερομηνία 17 Μαρτίου 2010 και απέρριψε την καταγγελία του καταγγέλλοντα, δίδοντας οδηγίες στην Υπηρεσία να κλείσει το σχετικό φάκελο. Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής στις 23 Ιουνίου 2010, η οποία την ίδια μέρα απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 παρελήφθη από την Επιτροπή αίτηση που καταχωρήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου προς ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Με επιστολή ημερομηνίας 2Β Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία για την εμφάνιση Δικηγόρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου και την αποδοχή ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, λόγω της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25/5/2011, στις προσφυγές με αριθμό 1544/2009, 1545/2009, 1596/2009 και 1601/2009, με την οποία κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κωστάκη Χριστόφορου δεν ήταν νόμιμος. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 ίανουαρίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική ανόφαοτ) του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09,1596/09 και 1601/09 {ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έλαβε τις εξής αποφάσεις: "(α) Αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 25/9/2008 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ απαρχής. (β) Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 25/9/2008 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. (γ) Η έρευνα θα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψη της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς. (δ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.». Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου Ακολούθως, η Υπηρεσία της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη της το λόγο της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών της Επιτροπής, για λόγους επανεξέτασης της εν προκειμένω καταγγελίας, προέβηκε σε νέα εξ' υπαρχής έρευνα μελετώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που βρίσκονταν εντός του διοικητικού φακέλου και κατέθεσε τα συμπεράσματα της στο σημείωμα ημερομηνίας 30 Μαΐου 2012, το οποίο μελέτησε η Επιτροπή σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2012, αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και ενημερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν κατά τον ουσιώδη χρόνο, ζήτησε διευκρινίσεις από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας, οι οποίοι τις έδωσαν και αποχώρησαν. Η Επιτροπή συνέχισε κατ' ιδίαν την εξέταση του θέματος και ομόφωνα κατέληξε, στη βάοη των όσων αναλύονται κατωτέρω, στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι ο καταγγέαλων δεν έχει μπορέσει να στοιχειοθετήσει καμία από τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις του Νόμου εναντίον του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας. Η Επιτροπή, κατά την εν λόγω συνεδρία, σημείωσε επίσης ότι για σκοπούς εξέτασης κρίνεται σκόπιμο να γίνει ειδική αναφορά στο άρθρο 53(4) του Νόμου 13{Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»), το οποίο έχει ως ακολούθως: "53(4) Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, περιλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης προσωρινών μέτρων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού που έχει ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 8 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (Αρ.2) του 2000, θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να γνωστοποιήσει την προκαταρκτική της θέση στον καταγγέλλοντα, δίδοντας του τη δυνατότητα, να θέσει εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις του εντός είκοσι μιας (21) ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης. Η προκαταρκτική θέση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον καταγγέλλοντα με επιστολή ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012.

7 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 26 Ιουλίου 2012 εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό το φως της επιστολής του δικηγόρου του καταγγέλλοντα, η οποία παρελήφθη στις 19 Ιουλίου 2012 και έλαβε την ακόλουθη τελική/οριστική απόφαση της; 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Σύμφωνα με την καταγγελία του καταγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου συνιστά επιχείρηση, η οποία ανταγωνίζεται τα Νόμιμα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας. Περαιτέρω, ο καταγγέλλων καταγράφει στην καταγγελία του ότι το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, παρέχει υπηρεσίες εξεύρεσης εργασίας χωρίς την επιβολή αντιτίμου και η μόνη διαφορά μεταξύ των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας με τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας είνα: ότι, αντί της καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή χρέωσης για τις προσφερόμενες από αυτά υπηρεσίες, καταβάλλεται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ποσό, το οποίο εκταμιεύεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά, τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας έχουν ως μοναδικό τους εισόδημα την αμοιβή για την υπηρεσία εξεύρεσης προσωπικού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω και των Επαρχιακών Γραφείων εξεύρεσης εργασίας, παρέχοντας την εν λόγω υπηρεσία χωρίς αμοιβή, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο δεύτερος ισχυρισμός του καταγγέλλοντα είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και ταυτόχρονα, ως επιχείρηση, τα ανταγωνίζεται μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ανέφερε στην καταγγελία του ότι το Υπουργείο Εργασίας εκδίδει και ελέγχε: ή/και ακυρώνει την άδεια λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας. Ακόμη, υποβάλλει και απαιτεί, σύμφωνα με το νόμο, τους όρους κάτω από τους οποίους λειτουργούν τα Ιδιωτικά Γραφεία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους εργοδότες για εξεύρεση προσωπικού. Την ίδια στιγμή ανταγωνίζεται τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας, παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με αυτά χωρίς καμία αμοιβή. Ο τρίτος ισχυρισμός του καταγγέλλοντα είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, παρεμποδίζει την πρόσβαση των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας στον κατάλογο των ανέργων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει τον κατάλογο των ανέργων αφού είναι το αρμόδιο Υπουργείο που καταβάλλει το ανεργιακό επίδομα και αρνείται, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, να δώαει δικαίωμα πρόσβασης στον κατάλογο αυτό, τουλάχιστον των ανέργων που επιτρέπεται η παραχώρηση των στοιχείων τους προς τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας. 3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 3.1 Καταγγέλλων: (Γεώργιος Στυλιανού) Ο καταγγέλλων είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας (εφεξής το «ΙΓΕΕ"). το οποίο βρίσκεται στη Λευκωσία. Η άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας που κατέχει καλύπτει τις εξής υπηρεσίες: = Εξεύρεση εργασίας σε πολίτες της Δημοκρατίας και σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απασχόληση στη Δημοκρατία. β Εξεύρεση αλλοδαπών για απασχόληση στη Δημοκρατία. 1 Ο καταγγέλλων είναι επίσης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας, εντούτοις, η παρούσα καταγγελία δεν πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της Ομοσπονδίας αλλά από τον καταγγέλλοντα προσωπικά, ως ιδιοκτήτης Ιδιωτικού Γραφείου Εξευρέσεως Εργασίας. 3.2 Καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας: Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο, ως αναφέρει «μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας ασκεί την επιχείρηση του Γραφείου Εξεύρεσης Εργασίας», η Επιτροπή θεωρεί ότι, μέσα από τη διερεύνηση της υπόθεσης, γίνεται φανερό ότι ουσιαστικά οι ισχυρισμοί του καταγγέλλοντα στρέφονται συγκεκριμένα εναντίον του Τμήματος Εργασίας, Υπηρεσία του οποίου είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (εφεξής η «ΑΥΑ»). Το Τμήμα Εργασίας αποτελεί ένα από τα Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης καί της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της μέριμνας ατόμων με αναπηρίες. Οι βασικές αρμοδιότητες και λειτουργίες του Τμήματος Εργασίας αναφορικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, καθορίζονται από τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις υπηρεσίες απασχόλησης "Employment 1 Σημειώνεται ότι και οτις 60ο περιπτώσεις εξαιρείται το επιστημονικό και διευθυντικό προσωπικό.

8 Β 3648 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Services Convention, 194Β (No. 85)", η οποία κυρώθηκε αϊτό την Κυπριακή Δημοκρατία το 1960 και κατέστη δεσμευτική, καθότι αποτελεί νόμο με αυξημένη τυπική ισχύ έναντι ημεδαπού νόμου. Η διάρθρωση του Τμήματος Εργασίας κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής, αποτελείτο από τρεις κεντρικές Υπηρεσίες: (1) τον Κλάδο Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης, (2) την Υπηρεσία Απασχόλησης Αλλοδαπών και, (3) την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων. Συγκεκριμένα, ο Κλάδος Απασχόλησης και Βιομηχανικής Εκπαίδευσης και η Υπηρεσία Αλλοδαπών, μαζί με τα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας, συνέθεταν οργανωτικά τη ΔΥΑ. Η ΔΥΑ του Τμήματος Εργασίας χρονολογείται από το έτος 1945 όταν λειτούργησε στη Λευκωσία το πρώτο Γραφείο Εργασίας και μέχρι το 1951 λειτούργησαν παρόμοια γραφεία σε όλες τις πόλεις. Το Τμήμα Εργασίας μέσω της ΔΥΑ, από τον Οκτώβριο του 2006 άρχισε την εφαρμογή του Έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης». 1 Στα πλαίσια του έργου αυτού υπήρξε αναβάθμιση των υποδομών της ΔΥΑ, στελέχωση, εξειδίκευση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ανάπτυξη των διαδικαστικών εργαλείων της και παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης προσέγγισης. Ωοτόσο, ο εκσυγχρονισμός της ΔΥΑ ξεκίνησε ήδη από το 2004, ως πολιτική προτεραιότητα και σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, Στρατηνική της Λισσαβόνας) στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Κύπρου. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ Ο Νόμος, δυνάμει του άρθρου 35, απαιτεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: «35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. (2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέαη, ααν άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» Η Επιτροπή έκρινε, στη βάση όσων καταγράφηκαν ανωτέρω, ότι ο καταγγέλλων, ως ιδιοκτήτης ΙΓΕΕ, είχε έννομο συμφέρον να υποβάλει την υπό εξέταση καταγγελία, καθώς η καταγγελία του αφορά πράξεις ή παραλείψεις του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας, που ασκούνται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, οι οποίες δυνατό να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιείται, θέτοντας τον σε μειονεκτική θέση στην αγορά ή και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο να υποστεί οικονομική βλάβη και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πολιτική του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας μπορούσε να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα αυτόν. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαμβάνει δε κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που τη διέπουν, αποφασιστική επιρροή.». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντα, το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου συνιστά επιχείρηση, η οποία ανταγωνίζεται τα νόμιμα ΙΓΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή, προτού προχωρήσει στην εξέταση των κατ' ισχυρισμό παραβάσεων εναντίον του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας, εξέτασε κατά πόσο το Τμήμα Εργασίας συνιστά επιχείρηση ως προς πς υπό εξέταση δραστηριότητες, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας μέσω της ΔΥΑ. Η Επιτροπή, αναφορικά με την έννοια της επιχείρησης στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, επανέλαβε και υιοθέτησε τη σχετική παρατιθέμενη πιο κάτω νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»): Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια της επιχείρησης συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες", ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. 3 Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και ^ Το έργο ουνχρημαϊοδοτείται κ<πά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 50 % από εθνικούς πόρους. 3 Υπόθεση C-41/90, HofnerS Eisner v. Macmlron, [1991} ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydroitierm v. Compact, [1984] ECR 2999.

9 TiVlHfViA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ επιπρόσθετα, η οικονομική δρασπ ριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών &t δεδομένη αγορά. 4 Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ παγίως αποφαίνεται ότι, < η έννοια της επιχειρήσεως καλύπτει κάθε φορέα, ο οποίος αοκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεως ϊ&υ. Δηλαδή, κατά την νομολογία αυτή, η έννοια της επιχειρήσεως και κατ' ακολουθιαν της οικονομικής δραστηριότητας ερμηνεύεται σταθερά ευρέως. Ως εκ τούτου αποτελεί conditio sine qua non να διερευνηθεί αν η δραστηριότητα ενός οργανισμού, ή μιας διοικητικής αρχής αποτελεί άσκηση δημόσιος εξουσίας ή άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, που μπορεί να εκπληρωθεί, τουλάχιστον καταρχήν από ιδιωτική επιχείρηση και με σκοπό το κέρδος"? Συναφώς, η Επιτροπή σημείωσε ότι, η συνιστάμενη οτην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών οε δεδομένη αγορά δραστηριότητα είναι εκείνη που χαρακτηρίζει την έννοια της οικονομικής δραστηριότητας και όχι οι πράξεις αγορών αφ εαυτές. Όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν απαιτείται ο διαχωρισμός της δραστηριότητας αγοράς του προϊόντος από τη μεταγενέστερη χρήση του κτηθέντος προϊόντος εκ μέρους του αγοραστή για τους σκοπούς της εκτιμήσεως της φύσεως της. Επομένως, επιβάλλεται η εκτίμηση ότι ο οικονομικός χαρακτήρας και όχι η μεταγενέστερη χρήση του αγορασθέντος προϊόντος είναι εκείνο που καθορίζει κατ' ανάγκη το χαρακτήρα της πράξεως αγοράς. 7 Επίσης, οι δημόσιες αρχές μπορεί να συνιστούν επιχειρήσεις μόνο όταν το κράτος ασκεί οικονομική δραστηριότητα και δεν ασκεί δημόσια εξουσία. Εντούτοις, η Επιτροπή σημείωσε ότι, μία οντότητα μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση οε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι. Αυτό συμβαίνει συχνά σε υποθέσεις όπου εμπλέκονται κρατικοί φορείς. Για παράδειγμα, ένα κρατικό σχολείο δεν δύναται να θεωρείται επιχείρηση όσον αφορά την δραστηριότητα του να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση, μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί ως επιχείρηση εάν νοικιάσει τα κτίρια του σε τρίτους. 8 Όσον αφορά τον όρο 'οικονομική δραστηριότητα', η Επιτροπή επανέλαβε τη σχετική νομολογία του ΛΕΕ κατά την οποία δεν θεωρείται οικονομική η δραστηριότητα που συνίσταται αποκλειστικά σε κοινωνική λειτουργία, 9 όπως τα ταμεία ασθενείας και οι οργανισμοί επιφορτισμένο: με τη διαχείριση υποχρεωτικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, διότι η λειτουργία τους στηρίζεται στην αρχή της εθνικής αλληλεγγύης και στερούνται κερδοσκοπίας. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι το ΔΕΕ, στην απόφαση του Federation Francaise des Societes d'assurance (F.F.S.A.), W ανέφερε ότι οικονομική δραστηριότητα είναι εκείνη που μπορεί να αναληφθεί στον ιδιωτικό τομέα ή εκείνη που βρίσκεται τουλάχιστον σε ανταγωνιστική σχέση με παρόμοια δραστηριότητα που ασκείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ στην εν λόγω υπόθεση αποφάσισε ότι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός εθελοντικού προγράμματος συνταξιοδότησης κάτω από τους κανόνες των δημοσίων ορχών, συνιστά επιχείρηση γιατί ασκεί μια δραστηριότητα η οποία ανταγωνίζεται τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι πιο πάνω θέσεις επαναλαμβάνονται στη υπόθεση Film purchases by German television stations," όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ότι, ο εν λόγω όρος καλύπτει κάθε δραστηριότητα η οποία αφορά παροχή υπηρεσιών ή αγαθών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης και ανεξάρτητο αν αποσκοπεί ή όχι στο κέρδος. Επομένως, η Επιτροπή θεώρησε ότι η επιδίωξη κέρδους δεν είναι ουσιώδης προϋπόθεση της ύπαρξης οικονομικής δραστηριότητας. Το γεγονός ότι ένας οργανισμός δεν έχει ως κίνητρο το κέρδος, αυτό δεν αποκλείει το να είναι επιχείρηση. Ειδικότερα αναφορικά με τις δημόσιες αρχές, αυτές μπορεί να συνιστούν επιχειρήσεις μόνο όταν το κράτος ασκεί οικονομική δραστηριότητα και δεν ασκεί δημόσια εξουσία. Έτσι, στη υπόθεση Aluminium Imports from Eastern Europe* 2, ένας εμπορικός οργανισμός ο οποίος αποτελούσε μέρος ενός υπουργείου, θεωρήθηκε επιχείρηση για το σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 81ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωοης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»)). Καθοριστικός παράγοντας είναι ο έλεγχος της φύσης της εν λόγω δραστηριότητας. Δηλαδή, κατά πόσον συνιστά δραστηριότητα οικονομικής ή εμπορικής φύσεως ή κατά πόσον αφορά στην άσκηση δημόσιας εξουσίας. Επομένως, η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο η δραστηριότητα της καταγγελλόμενης ΛΥΑ συνδέεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, έχοντας υπόψη της την υπόθεση Hofner," όπου το ΔΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ομόσπονδο Γραφείο Εργασίας της Γερμανίας είναι επιχείρηση, αφού η υπηρεσία που παρείχε βοήθεια για εξεύρεση εργασίας συνιστά οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν έπρεπε κατ' ανάγκην να παρέχεται από το κράτος. Η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι μία δραστηριότητα έχει δημόσιο ενδιαφέρον και τα όργανα που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν εφαρμόζονται στη δραστηριότητα αυτή οι κανόνες του ανταγωνισμού. Στην υπόθεση Firma 4 Ibid. 5 Ibid, Hofner, σκέψη 21. Υπόθεση 244/94, Federation francaise des societes d'assurances and others v. Ministers de /'Agriculture et de ia Peche [1395} ECR Υπόθεοη. C-364/92, SAT v. Eurocontrol, [1994) ECR Υπόθεση C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, [1998] ECR , σκέψη 36. Υπόθεση Τ-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganaiimre Επιτροπής, [2000] ECR fl-1807, ακέψη Υπόθεση T-319/99, FENIN v. Ειτιιροπής, [2003] ECR C 112. Ibid, Επιτροπή v. Ιταλικής Δημοκρατίας. " Jonathan Faull και AN Nikpay, The EC Law of Competition, ed. 2 nd (2007). " Υπόθεση C-67/96, Albany international BV ν Stichting Bedrijlspensioenhnds Textielindustrie, [1999] ECR Βλ. supra υποσ. 5, Federation Francaise des Societes d'assurance and Others v. Ministers de /'Agriculture et de la Peche. 11 Film purchases by German television stations, OJ. 1989, L 284, 36. '! Απόφαση Επιτροπής, Aluminium Imports from Eastern Europe, [1985] OJ 1.92/1. 13 Βλ. supra υποσ. 3. Klaus Hofner.

10 ΤΜΗΜΑ Β 3650 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ambulanz Glocker'", το ΔΕΕ θεώρησε ότι σι οργανισμοί ιατρικής προστασίας, οι οποίοι είχαν ως αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου, ήταν επιχειρήσεις σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, η Επιτροπή έκανε αναφορά και στην υπόθεση Job Centre Cop arc 5 στην οττοία ακολουθήθηκε η ίδια προσέγγιση από το ΔΕΕ αναφορικά με την ύπαρξη ή μη επιχείρησης. Συγκεκριμένα, τα Ιταλικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας, πάρα ro γεγονός ότι δεν είχαν ως σκοπό το κέρδος, θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν επιχείρηση στη βάση του ακόλουθου σκεπτικού: "/.../ πρέπει να εξεταστεί αν ένας δημόσιος οργανισμός απασχολήσεως εργατικού δυναμικού, όπως ο οργανισμός που μνημονεύει το άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόμου 264, μπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης (βλ. απόφαση Ηαίπβτκαι Elser). Από την άποψη ουίή, πρέπει να διευκρινιστεί ότι, στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, αφενός μεν, η έννοια της επιχειρήσεως καλύπτει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο της χρηματοδοτήσεως του, αφετέρου δε, η μεσολάβηση προς εύρεση εργασίας ή προσωπικού αποτελεί οικονομική δραστηριότητα. Το γεγονός ότι η μεσολάβηση προς εύρεση εργασίας ή εργατικού δυναμικού ανατίθεται συνήθως σε δημοσίους φορείς δεν μεταβάλλει την οικονομική φύση της μεσολαβήσεως αυτής. Η μεσολάβηση αυτή δεν ασκούνταν πάντα και δεν ασκείται κατ' ανάγκη από δημοσίους φορείς.". Σε σχέση με την υπό εξέταση καταγγελία, η Επιτροπή παρατήρησε ότι ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα του Τμήματος Εργασίας δεν γίνεται με κανένα κοινωνικό ή οικονομικό κριτήριο ώστε να εμπίπτει στη σφαίρα της δραστηριότητας γενικού συμφέροντος, αλλά εμπίπτει στο επιχειρηματικό πεδίο. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο χαρακτηρισμός μιας οντότητας ως επιχείρησης είναι ανεξάρτητος από τον ενδεχομένως κοινωνικό της χαρακτήρα. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι η άσκηση ή μη δημόσιας εξουσίας και η διεξαγωγή ή μη οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως, η Επιτροπή, κρίνοντας στη βάση της πιο πάνω νομολογίας και αφού εξέτασε το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τόσο του Τμήματος Εργασίας και όσο και των!γεε, κατέληξε ότι το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας δύναται να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση ως προς την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε ότι, αναφορικά με τον ισχυρισμό του καταγγέλλοντα ότι το Υπουργείο Εργασίας ελέγχει τη λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και ταυτόχρονα ως επιχείρηση τα ανταγωνίζεται μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας, έλαβε υπόψη της τη νομολογία που προαναφέρθηκε για τον ορισμό της «επιχείρησης» και έκρινε ότι, το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας, κατά την άσκηση αυτής του της δραστηριότητας, δηλαδή της παροχής, ανανέωσης και ανάκλησης αδειών, δεν δύναται να θεωρηθεί επιχείρηση, άλλα αντίθετα θεωρείται ότι ασκεί δημόσια εξουσία. 16 Ως αποτέλεσμα αυτού, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο εν προκειμένω ισχυρισμός του καταγγέλλοντα δεν δύνατο νσ εξετασθεί, καθότι η εξουσία του καταγγελλόμενου Τμήματος να παραχωρεί και να ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας των ΙΓΕΕ γίνεται κατά δέσμια αρμοδιότητα και δεν αποτελεί επιχείρηση στη βάση του Νόμου, σ' αστή του τη δράση. 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3.1 Σχετική αγορά προϊόντος Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής όαον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03); ' η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και τηςχρήαης για την οποία προορίζονται". Ως προς τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή σημείωσε την άποψη του καταγγέλλοντα αναφορικά με τη διάκριση μεταξύ της αγοράς εξευρέσεως εργασίας σε τρεις επιμέρους ή/και διακριτές αγορές, τη διάκριση που πραγματοποιείται μεταξύ της παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε μη διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό από τη μια και σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό από την άλλη, στη βάση του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου 8(Ι)/ και στη σχετική άδεια που κατέχει ο καταγγέλλων. Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη της, η Επιτροπή κατέληξε στη θέση ότι, η αγορά υπηρεσιών που αφορά την εν προκειμένω καταγγελία δύναται να διαχωριστεί στις πιο κάτω αγορές: * Στη σχετική αγορά υπηρεοιών εξεύρεσης εργασίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. u Υπόθεση C-475/99 Firma Ambulanz Glockner v. Lantikreis Sudwestpfalz, ECU [2001], page I S C-55/9B, Job Centre Cop art-reference lor a preliminary ruling (II), [1997] ECR παρ ,c Βλ. σχετικά υπόθεση Albany, supra υποσ. 9. To ΔΕΕ όριαε ότι, η άσκηση εξουσίας των δημοσίων αρχών να χορηγούν απαλλαγές και να διαχειρίζονται ίο ταμείο επικουρικών συντάξεων ως επιχείρηση δεν μπορούοε να οδηγήσει οε καιάχρηση δεσπόζουσας θέσης, διότι οι εν λόγω δημόσιες αρχές περιορίζονταν στην εξακρίβωση νων προϋποθέσεων που είχε θέσει ο αρμόδιος υπουργός ασκώντας έτσι δέσμια αρμοδιότητα. " Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Ερνα.σίας Νόμος (Ν.8(Ι)/1997 και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (N.195(i)/2002), (Ν. 211(Ι)/2002), (ΚΔΠ 289/98) και (ΚΛΠ 543/2005).

11 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Στη σχετική αγορά υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς, οι οποίοι Θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό. 3.2 Γεωγραφική αγορά Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03), ><η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». Αναφορικά με το θέμα του προσδιορισμού της σχετικής γεωγραφικής αγοράς στην καταγγελία, η Επιτροπή προσδιόρισε ότι σε σχέση με τις σχετικές αγορές υπηρεσιών, όπως αναλύθηκαν πιο πάνω και αφορούν την εξεύρεση εργασίας για απασχόληση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτές θα πρέπει να καταλαμβάνουν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το λόγο ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι αφενός επαρκώς ομοιογενείς εντός της Δημοκρατίας και αφετέρου διακρίνονται σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. 3.3 Μορφή/Δομή της αγοράς Αναφορικά με τη σχετική αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε αλλοδαπούς για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, η Επιτροπή σημείωσε ότι ο καταγγέλλων ανέφερε στην επιστολή ταυ με ημερομηνία 6 Μαΐου 2009 ότι, σε σχέση με το εργατικό προσωπικό από τρίτες χώρες, η είσοδος αυτών γίνεται μόνο μετά από έγκριση και άδεια εισαγωγής ξένου εργατικού δυναμικού από το Υπουργείο Εργασίας. Μετά από την έκδοση της άδειας, η διαδικασία εξεύρεσης και εισόδου του εργατικού δυναμικού γίνεται μέσω των ΙΓΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΥΑ έχει περιορισμένες δραστηριότητες στην παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας. Η Επιτροπή προέβη σε εξέταση των απαντήσεων που δόθηκαν από τα ίγεε στα ερωτηματολόγια που τους απέστειλε η Υπηρεσία με σκοπό να διαπιστωθεί ο αριθμός των εργοδοτών και των εργαζομένων που εξυπηρέτησε κάθε ΙΓΕΕ, σε κάθε μια από τις σχετικές αγορές για τα έτη 2006, 2007 και 2008 και σημείωσε τους πιο κάτω υπολογισμούς που κατέγραψε η Υπηρεσία σε πίνακα στη βάση πάντα των απαντήσεων των εν λόγω ερωτηματολογίων: Tuiiua Epyaoiac Έτος Β Αριθμός αλλοδαπών, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ι) διευθυντικό προσωπικό, στους οποίους το Υπουργείο έχει εξεύρει εργασία για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας Υπολογιζόμενο σύνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =3,4% =3,0% =3,5% Αριθμός εργοδοτών τους οποίους το Υπουργείο έχει εξυπηρετήσει και έχει εξεύρει προσωπικό, αλλοδαπούς, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό Υπολογιζόμενο σύνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =3,6% «1,7% =1,6% Η Επιτροπή σημείωσε ότι, μέσα από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης διαφαίνεται ότι στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας σε σύνολο 138 ΙΓΕΕ' εξ' αυτών, η Υπηρεσία έλαβε απαντήσεις από 93, ενώ είχε τερματιστεί η άδεια λειτουργίας άλλων 26. Από το σύνολο των 119 εν λειτουργία ίγεε, μόνο 19 εξ' αυτών δεν απάντησαν στο Ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας.,Β Αναφορικά με τη σχετική αγορά των υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Επιτροπή εξέτασε και σημείωσε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσα από την έρευνα της Υπηρεσίας στη βάση των υφιστάμενων κατά το χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής, δεδομένων που υπήρχαν. Τα στοιχεία από την έρευνα της Υπηρεσίας καταγράφηκαν στον πιο κάτω πίνακα, όπου παρουσιάζονται μερίδια αγοράς και αφορούν τη δραστηριοποίηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εν λόγω αγορά: Για την κατάρτιση του πιο πάνω πίνακα, η Υπηρεσία στους υπολογισμούς της πρόσθεσε και τις εργασίες του καταγγέλλονται και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

12 TMHiViA Β 3652 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Τυήυα Εργασίας Έτος Αριθμός πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, of οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό, στους οποίους έχετε εξεύρει έργα α ία για απασχόληση εντός της Δημοκρατίας Υπολογιζόμενο ούνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =50,5% *=54,7% =62.4% Αριθμός εργοδοτών που έχετε εξυπηρετήσει και έχετε εξεύρει προσωπικό, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωοης, οι οποίοι θεωρούνται μη επιστημονικό ή διευθυντικό προσωπικό Υπολογιζόμενο σύνολο της αγοράς Υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς =48,6% =49,9% =57,5% 4. Εφαρμογή του άρθρου 7 του Νόμου σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος Το άρθρο 7 του Νόμου προνοεί ότι: -(!) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται -- (α) σε συμφωνίες που αναφέρονται σε μισθούς και όρους απασχόλησης και εργασίας- (β) σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των διατάξεων αυτών εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί από το Δημόαιο. (2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), τεκμαίρεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου εμποδίζει νομικά ή πραγματικό την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής των αναφερόμενων επιχειρήσεων όταν δεν υπάρχει οικονομικός ή τεχνικός τρόπος στη διάθεση αυτών των επιχειρήσεων, ο οποίος να συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να επιτρέπει την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις από το Δημόσιο. (3) Το βάρος απόδειξης ότι συμφωνίες ή επιχειρήσεις εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου δυνάμει του εδαφίου (1) βαραίνει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που επικαλούνται το εν λόγω εδάφιο. Η ΕπΊτροττή, irptv την εξέταση των ισχυρισμών του καταγγέλλοντα, έλαβε υπόψη της την αναφορά από μέρους του καταγγελλόμενου Τμήματος Εργασίας στην επιστολή του με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2009, ότι δηλαδή οι υπηρεσίες του εμπίπτουν εντός της εφαρμογής του άρθρου 7 του Νόμου και άρα, στη βάση αυτού του ενδεχομένου, δυνατόν νο μην τυγχάνουν εφαρμογής ττρος αυτό οι διατάξεις του Νόμου περί ανταγωνισμού. Στη βάση επομένως αυτή κθ! δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7(3) του Νόμου, το βάρος της απόδειξης ότι συμφωνίες ή επιχειρήσεις εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογής του Νόμου βαραίνει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ττου επικαλούνται το εν λόγω εδάφιο, η Επιτροπή προέβη σε εξέταση του εν λόγω ζητήματος που τέθηκε σημειώνοντας τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, με σκοπό να καταλήξει στο κατά πόοο το καταγγελλόμενο Τμήμα Εργασίας εμπίπτει εντός της εφαρμογής του άρθρου 7 του Νόμου, αφού προηγουμένως διευκρινισθεί κατά πόσο αποτελεί επιχείρηση επιφορτισμένη με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή/και που έχει χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου». Η Επιτροπή σημείωσε ότι το Πράσινο και το Λευκό Βιβλίο που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 19 αναφέρουν και επεξηγούν τα ρόλο και την έννοια των υπηρεσιών αυτών ως εξής: «Η πραγματικότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες τόσο οικονομικού όσο και μη οικονομικού συμφέροντος, είναι περίπλοκη και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων, από πς μεγάλες βιομηχανίες δικτύου (ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες) έως την υγεία και την εκπαίδευση, διαφορετικών διαστάσεων, από ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες έως στενά τοπικές, και διαφορετικών φύσεων, οικονομικές ή μη οικονομικές. Η οργάνωση αυτών των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τις πολιτιστικές παραδόσεις, την ιστορία και τις γεωγραφικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη.» 20 Επίσης αναφέρεται ότι, < ο όρος «υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος» χρησιμοποιείται στα άρθρα 16 και 86 παράγραφος 2 της συνθήκης. Δεν ορίζεται ούτε στη συνθήκη ούτε στο παράγωγο δίκαιο. Ωστόσο στην κοινοτική 13 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION While Paper on sen/ices of general interest, COM/2004/0374 final. Green paper on services of general interest, COM/2003/0270 final.

13 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ πρακτική επικρατεί ευρεία συμφωνία ότι, ο όρος αναφέρεται σε υπηρεσίες οικονομικής φύσης για τις οποίες τα κράτη μέλη ή η Κοινότητα έχουν επιβάλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών με βάση ένα κριτήριο περί γενικού συμφέροντος. Η έννοια των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος καλύπτει επομένως συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από τις μεγάλες βιομηχανίες δικτύου, όπως η παροχή των τηλεπικοινωνιακών δικιύων, της ενέργειας και των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο όρος καλύπτει επιπλέον κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών [. ] Ο όρος "υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας" {. / Αναφέρεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές στον πόρσχο της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί η επίτευξη ορισμένων στόχων που αφορούν το δημόσιο συμφέρον, π.χ. στον τομέα των οδικών, εναέριων ή σιδηροδρομικών μεταφορών και της ενέργειας {. /», 21 Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη, αναφέρεται ότι: "Γενικότερα και σύμφωνα με τη νομολογία του δικαστηρίου, πολλές δραστηριότητες που ασκούνται από οργανισμούς των οποίων to έργο είναι αποκλειστικά κοινωνικό, που δεν πραγματοποιούν κέρδη και δεν έχουν ως στόχο βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα, αποκλείονται συνήθως από την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά.» 23 Επιπρόσθετο, σύμφωνα με το πιο πάνω αναφερόμενο Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αναλύει τις διατάξεις του όρθρου 106, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ {πρώην 86), οι οποίες είναι παρόμοιες με τις διατάξεις TOU άρθρου 7 του Νόμου, «..σε περίπτωση αμφισβήτησης [του κατά πόσο μια υπηρεσία εξαιρείται ή μη δυνάμει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 86 της ΣυνθΕΚ], η αποτελεσματική απόδοση ενός καθήκοντος κοινής ωφέλειας πρωτεύει έναντι της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός προστατεύει περισσότερο την αποστολή παρά τον τρόπο εκπλήρωσης της." 23 Επομένως, η Επιτροπή παρατήρησε ότι υα πρέπει κατά συνέπεια να αποδίδεται περιοοότερη σημασία στην αποστολή που καλείται νο εκπληρώσει ο κατά περίπτωση αρμόδϊος οργανισμός, παρά στον τρόπο τον οποίο καλείται να την εκπληρώσει. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης και από την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται ότι, "θ ορισμός ενός συγκεκριμένου στόχου κοινής ωφέλειας και της απαραίτητης υπηρεσίας για την εκπλήρωση αυτού του στόχου δεν πρέπει να συνεπάγεται απαραίτητα ιδιαίτερο τρόπο παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Η πιο κλασσική περίπτωση είναι η υποχρέωση γενικής πρόσβασης, δηλαδή η υποχρέωση παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας στο σύνολο της επικράτειας μιας χώρας σε τιμές προσιτές και με την ίδια ποιότητα, ανεξάρτητα αττό την αποδοτικότητα κάθε μονωμένης πράξης.» 2 Εκείνο δηλαδή που είναι πρωταρχικής σημασίας είναι η δυνατότητα γενικής πρόσβασης των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υπό όρους και προϋποθέσεις που να διευκολύνουν τέτοια πρόσβαση. Η Επιτροπή περαπέρω σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, των «δημοσίων συμβάσεων» και της «εσωτερικής, αγοράς» στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και ιδίως στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας», ο οποίος εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του 2012, η έννοια που δίδεται στις υπηρεσίες γενικού οικονομϊκού συμφέροντος (εφεξής οι «ΥΓΟΣ») και ατις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος (εφεξής οι «ΥΓΣ») είναι η εξής: «Το πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ αναφέρεται στις ΥΓΣ. Πάντως, δεν ορίζει αυτή την έννοια. Στην πρακτική της Ένωσης, η έννοια της ΥΓΣ αναφέρεται στις υπηρεσίες, είτε ' οικονομικές» είτε όχι, που ro κράτη μέλη θεωρούν ως γενικού συμφέροντος και για ro λόγο αυτό υποβάλλουν σε ειδικές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας. Η έννοια αυτή καλύπτει τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΣΛΕΕ, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος μη οικονομικού χαρακτήρα, στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΣΛΕΕ. Η έννοια της ΥΓΟΣ χρησιμοποιείται στα άρθρα 14 και^ίοβ παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, καθώς και στο πρωτόκολλο αριθ. 26 που είναι προσαρτημένο στη ΣΛΕΕ, αλλά δεν προβλέπεται ορισμός της στη ΣΛΕΕ ή στο παράγωγο δίκαιο. Στην πρακτική της Ένωσης, πρόκειται γενικά για υπηρεσίες οικονομικής φύσης τις οποίες οι δημόσιες ορχές των κρατών μελών, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την κατανομή των μεταξύ τους αρμοδιοτήτων στο εθνικό δίκαιο, υποβάλλουν σε ειδικές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας μέσω ανάθεσης και δυνάμει ενός κριτηρίου γενικού συμφέροντος και για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με όρους που δεν συμπίπτουν απαραίτητα με τους όρους της αγοράς. Έτσι, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι ΥΓΟΣ είναι υπηρεσίες που παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά σε συνάρτηση με άλλες δραστηριότητες της οικονομικής ζωής. 26 Η έννοια αυτή μπορεί να καλύπτει διαφορετικές πραγματικότητες και περιστάσεις, αναλόγως των κρατών μελών και το δίκαιο της Ενωσης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση να οριστεί επίσημα μία αποστολή ή μία υπηρεσία ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Εάν το περιεχόμενο μιας ΥΓΟΣ - ήτοι υποχρεώσεις δημόσιας Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ot υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη, , COMJ2000) 590 τελικό. Ώ Ibid, υποσημείωση 4, παράγραφος 3.2. Ε4 Ibid, υποσημείωση 5, παράγραφος 14. ϊ5 Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Οδηγός σχετικά με ιην εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωαης στον τομέα των κρατικών ενιαχύοεων, των «δημοσίων συμβάσεων» και της «εσωτερικής αγοράς» στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και ιδίως στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας» SEC(2Q1Q) 1545 τελικό- Λεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα], 26 Υπόθεση C-179/90. Merci conventional! porto di Genova SpA ν Siderurgica Gabnelli SpA, [1991] ECR I-5889, Συλλογή 1991, ο. I- 5BB9, σκέψη 27, της 17ης Ιουλίου 1997, GT-Link A/S, υτίόθεση C-242/95, σκέψη 53, και της 18ης Ιουνίου 1998, υπόθεση C-266/96, Corsica Ferries France SA, Συλλογή 1998, ο. ΙΧΧΧ, σκέψη 45.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013 1003 Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 Αριθμός 1586 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4365 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 & &d Ο «3 Αριθμός 1842 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4634 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 4933 Αριθμός 5867 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4451 Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 3283 Αριθμός 3624 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4729 Παρασκευή, 13 Αεκεμβρίου 2013 5181 Αριθμός 5927 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4894 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 6685 Aριθμός 5112 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Wargaming Public Company

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα