Για την ανάπτυξη μιας πετυχημένης στρατηγικής. Αρχές και μοντέλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την ανάπτυξη μιας πετυχημένης στρατηγικής. Αρχές και μοντέλο"

Transcript

1 Για την ανάπτυξη μιας πετυχημένης στρατηγικής Αρχές και μοντέλο Άλκης Η. Χαραλαμπόπουλος / Χ.Μ Δεκ. 2005

2 Τί είναι η στρατηγική Η στρατηγική είναι η τέχνη της επιλογής ανάμεσα από συχνά αντικρουόμενους στόχους πχ. χαμηλό κόστος ή διαφοροποίηση με έμφαση στην ποιότητα. Η στρατηγική είναι ο συνδετικός ιστός των αποφάσεων και ενεργειών των επιχειρήσεων.

3 Τί χρειάζεται μια πετυχημένη στρατηγική Να έχει ξεκάθαρο απώτερο στρατηγικό σκοπό που να μας ενθουσιάζει και να μας ξεχωρίζει. Να είναι ισορροπημένη. Να έχει μετρήσιμους στόχους. Να ξεκαθαρίζει τις υπευθυνότητες. Να αναθεωρείται και να αναπροσαρμόζεται συχνά. Και... ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΑΙ.

4 Απώτερος στρατηγικός σκοπός Οι εταιρείες που αναδείχτηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκίνησαν με φιλοδοξία που ήταν πέραν των δυνατοτήτων τους αλλά δημιούργησαν μια... ψύχωση με την επιτυχία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας τους. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ ΟΝΟΜΑΖΩ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. G. Hammel & C.K. Prahalad

5 Τα συστατικά μιας ισορροπημένης στρατηγικής Η στρατηγική πρέπει να είναι ισορροπημένη από την άποψη: του πελάτη στον οποίο αποτείνεται η επιχείρηση των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης της δημιουργίας τεχνογνωσίας και της μάθησης των οικονομικών και κατ επέκταση της δημιουργίας αξίας. Η στρατηγική στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων : στο ανθρώπινο κεφάλαιο στα συστήματα και την τεχνογνωσία της στην κουλτούρα της.

6 Οι στόχοι Στρατηγική χωρίς στόχους δεν μπορεί να ελεγχθεί και να βελτιωθεί. Οι στόχοι είναι προκλητικοί και επιτεύξιμοι για να ενθαρρύνουν και να ενθουσιάζουν. Αν οι στόχοι δεν είναι μετρήσιμοι δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών για την επίτευξή τους.

7 Οι στόχοι Οι στόχοι συναποφασίζονται με αυτούς που έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και επίτευξής των. Οι στόχοι είναι όσο γίνονται πιο εστιασμένοι, ώστε να μη συγχέονται οι υπευθυνότητες. Κάθε στόχος και ένας ιδιοκτήτης!!

8 Τα βήματα για τη δόμηση της στρατηγικής Η ανάλυση των δυνατών και ασθενών σημείων (SWOT analysis). Το ξεκαθάρισμα του οράματος και της αποστολής σε σχέση με τον απώτερο στρατηγικό σκοπό. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Ο προσδιορισμός των αντικειμενικών σκοπών. Το ξεκαθάρισμα των στόχων και ο επιμερισμός τους στα τμήματα της επιχείρησης. Το πρόγραμμα των ενεργειών.

9 Make safety at work a priority interwoven in everyday practice Focus on deploying safe behaviour Improve safe conditions and actions Reduce conversion cost Excel in leadership Our Mission To surprise our customers Our main goals Lean production Our Critical Success Factors Improve productivity Focus in customer service Excel in quality Our Objectives Reduce R&M costs Improve OEE, OPE Reduce c/o costs Innovation Promote the factory Deliver Innovation fast Imple ment proper IFC Improve further team spirit Outward orientation to stake holders... Promote professionalism Environmental care

10 Ο έλεγχος της αρτιότητας των βημάτων Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι εκείνοι που εξασφαλίζουν την επίτευξη του απώτερου στρατηγικού σκοπού. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας εξασφαλίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης, με άλλα λόγια τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

11 Ο έλεγχος της αρτιότητας των βημάτων Οι αντικειμενικοί σκοποί είναι οι θεματοφύλακες της ισορροπίας μεταξύ των κριτηρίων : Πελάτης Εσωτερικές διαδικασίες Τεχνογνωσία, μάθηση. Οικονομικά αποτελέσματα

12 Ο έλεγχος της αρτιότητας των βημάτων Προχωρώντας από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας προς τις ενέργειες ο έλεγχος της αρτιότητας γίνεται με πίνακες διπλής εισόδου. Critical Success Factors Objectives Targets Activities

13 Our Objectives Improve safe conditions and actions Improve productivi ty Reduce R&M costs Improve OEE, OPE Keep low stocks Πίνακας Διπλής Εισόδου Our targets High Medium High Low High Low Medium 20 Near Miss Cases OEE increase to 81% c/o time reduction by 50% 20 Corrective Maint. Cases... Department A Department B

14 Η παρακολούθηση της στρατηγικής Οι στόχοι είναι ευπρόσιτοι στον καθένα. Παρακολουθούνται σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή το πολύ σε μηνιαία βάση. WEEKLY FACTORY FIGURES UNIT ONE PAGE MANAGEMENT O.E.E % Target 75,00 79,00 71,00 H2 H1 BS Actual 77,05 72,38 63,71 O.P.E % Target 87,00 80,00 71,00 SDG SCD DWX Actual 99,00 75,90 62,90 Closed KAIZENS num Target 1,47 0,2 0,35 PH R W Actual Internal QC num Target 3,0 8,0 Total Warehouse observ Actual 2,5 3,6 % Target prod tn ,30 95 prod tn. Production Plan Conformance Actual PH 97,40 R Tags num Attached Επικοινωνία!! Completed PH 13 R 0 W 10

15 Η παρακολούθηση της στρατηγικής Η συχνότητα παρακολούθησης έχει να κάνει και με τη ταχύτητα αντίδρασης στην αναπροσαρμογή των ενεργειών ή έργων σε περίπτωση που διαπιστώνεται σοβαρή απόκλιση των στόχων. Τα συστήματα πρέπει να είναι σε θέση να μετρούν τους στόχους και να τους δίνουν σε... εύπεπτη μορφή που να είναι Οδηγός Για Δράση.

16 Η παρακολούθηση της στρατηγικής Η στρατηγική παρακολουθείται μέσω των στόχων της από όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και κατά προτίμηση σε επίπεδο ομάδων. Σημαντικό για την λύση των αντιθέσεων των αντικρουόμενων στόχων είναι η συζήτηση και η ομοφωνία σε ομαδικό επίπεδο.

17 Η παρακολούθηση της στρατηγικής Σημαντικό για την επίτευξη των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός της κατανομής των πόρων. Σε κάθε περίπτωση που ανακύπτει κάποια νέα πρωτοβουλία θα ιεραρχείται με βάση τις προτεραιότητες της στρατηγικής. Η συνθήκη αυτή είναι ένα ελάχιστο πλαίσιο πειθαρχίας στη στρατηγική.

18 Η παρακολούθηση της στρατηγικής Ο προϋπολογισμός που έπεται της στρατηγικής είναι προσαρμοσμένος στις επιλογές της και εξασφαλίζει τους πόρους για την ολοκλήρωση του σχεδίου των ενεργειών. Για να μην αποτελεί η στρατηγική τροχοπέδη στην ευελιξία της επιχείρησης, είναι σημαντικό να αναθεωρείται σε ετήσια βάση.

19 Πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας ανάπτυξης στρατηγικής Τελικά τί είναι στρατηγική: Είναι επιστήμη, αφού συνεισφέρει στην ορθολογική και μεθοδική έρευνα της Οργάνωσης και Διοίκησης. Είναι τέχνη γιατί θέλει φαντασία για να ενθουσιάσει, ηγεσία για να κατευθύνει και συχνά διαίσθηση για να επιλέξει.... και πού εφαρμόζεται: παντού!!! στον Ιδιωτικό τομέα στον Δημόσιο τομέα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Εκπαίδευση

20 Πεδίο εφαρμογής της μεθοδολογίας ανάπτυξης στρατηγικής... επομένως είναι εργαλείο όλων όσων ασχολούνται με τη Διοίκηση και την οργάνωση, στα χέρια των οποίων είναι η ευθύνη της λήψης εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή. στη Λιμενική Βιομηχανία

Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή. στη Λιμενική Βιομηχανία Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή στη Λιμενική Βιομηχανία Η εργασία αυτή υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση διπλώματος του: Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΡΙΜΚΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΑΝΝΑΣ (ΑΜ:8643)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4 Η Εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4.1 Ανθρώπινο δυναμικό 4.1.1Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Λέγεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

5 Δραστηριότητες και λειτουργίες

5 Δραστηριότητες και λειτουργίες 5 Δραστηριότητες και λειτουργίες 5.1 Η Αναζήτηση ευκαιριών Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Διαφάνειες Μαθήματος Β. Π α π α δ ά κ η ς - 2 0 1 4 1 Διαφάνειες Μαθήματος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική Ενότητα Ι: Εισροές για Εκκίνηση Στρατηγικής Σκέψης Κεφάλαιο 2: Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 11 Η Εισήγηση Αποτελεσματική ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 11 Η Εισήγηση Αποτελεσματική ηγεσία 11 Η Εισήγηση Αποτελεσματική ηγεσία 1 Αποτελεσματική ηγεσία 1. Στο σύγχρονο περιβάλλον τα επιτυχημένα μέλη δεν αρκεί να είναι μόνο σύγχρονοι Managers. Κυρίως χρειάζεται να είναι ΗΓΕΤΕΣ 2. Χρειαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μελέτη Περίπτωσης: Τεχνική Εταιρεία ΚΟΥΠΑ ΕΠΕ Γιώργος Π. Κουβάρας Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ PERT ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 1-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι είναι Μάρκετινγκ? Οι διεργασίες που γίνονται από ένα οργανισμό για δημιουργία, επικοινωνία και παράδοση αξίας σε πελάτες, μετόχους και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μπανιά Ξανθή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Κιτσαντά Αικατερίνη ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DERARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΔ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η διαδραμάτιση του σύγχρονου ρόλου των διοικητικών στελεχών, υπό το πρίσμα των σύγχρονων τάσεων της ηγεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing)

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Activity Based Costing) Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζής Γ. Κοσμάς Χρήστος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο για την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών ΘΑΝΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ. Θάνος Παναγόπουλος - 1 - v.2

Αρθρο για την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών ΘΑΝΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ. Θάνος Παναγόπουλος - 1 - v.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΑΝΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Θάνος Παναγόπουλος - 1 - 1.. Πρόλογος Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση των εννοιών της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές ιεύθυνσης Επιχειρήσεων

Βασικές Αρχές ιεύθυνσης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Βασικές Αρχές ιεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρίστος Ζαχαριάδης 2014 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel Business Strategy Round Table Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel ΠΡΑΚΤΙΚΑ URL: www.scmforum.org BLOG: scmforum-2008.blogspot.com 1 BLS

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Δύο ημέρες 16 ώρες Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ) Διπλωματική Εργασία Διαμόρφωση Στρατηγικής Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Κριτική επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης και συγχώνευση τους στα πλαίσια του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM: Η περίπτωση των κριτηρίων 2,4,5,6,8,9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής Strategy Train Μάθημα V Ενότητα 9 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Εφαρμογή Στρατηγικής Εφαρμογή Στρατηγικής Rumyana Grozeva

Διαβάστε περισσότερα