ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ ΟΜΑΔΑ Α... 4 ΟΜΑΔΑ Β Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 22

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 22

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α 1. Τι εννοούμε με τον όρο «Διαχείριση Παραγωγής»; 2. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις στρατηγικές παραγωγής μιας επιχείρησης. 3. Τι καλείται κάθετη και τι οριζόντια ολοκλήρωση παραγωγής; 4. Ποιος ο ορισμός της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας; 5. Πόσο επηρεάζει η ποιότητα ενός προϊόντος τις πωλήσεις του; Να αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας. 6. Ποια αποτελέσματα επιφέρει στο σύστημα παραγωγής η ανάπτυξη καινοτομιών; 7. Να αναφέρετε τους βασικούς τομείς της παραγωγής και τι γνωρίζετε για τον καθένα. 8. Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής της επιχείρησης; Να περιγράψετε συνοπτικά τον καθένα. 9. Ποια είναι τα στάδια από τα οποία περνάει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της ζωής του; Να αναφέρετε λίγα λόγια για το καθένα. 10. Ποιες ιδιότητες πρέπει να χαρακτηρίζουν το σύγχρονο πωλητή; 11. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ώστε να είναι ελκυστικά στους υποψήφιους πελάτες; 12. Ποιες χαρακτηριστικές τάσεις εμφανίζει ο σύγχρονος πελάτης; 13. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα βασικά εργαλεία για την προώθηση των πωλήσεων. 14. Ποιοι λόγοι καθιστούν απαραίτητη την εκπαίδευση των πωλητών; 15. Να αναφέρετε τα οικονομικά και ηθικά κίνητρα που μπορούν να δοθούν στους πωλητές, ώστε αυτοί να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. 16. Κατά πόσο η διαφήμιση βοηθάει στην πώληση ενός προϊόντος; Να αναπτύξετε την γνώμη σας. 17. Να αναφέρετε τα κριτήρια και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχολήσει ως πωλητές για την προώθηση των προϊόντων της. 18. Να αναλύσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή. 19. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα μεταξύ δύο κρατών; 20. Τι καλείται εμπορικός και τι πολιτικός κίνδυνος; 21. Τι γνωρίζετε για το Μποϋκοτάζ και τι για το Εμπάργκο; 22. Τι είναι η «Ενέγγυος Πίστωση»; Γιατί ονομάζεται έτσι και ποιοι συμμετέχουν στην διεκπεραίωση μιας Ενεγγύου Πιστώσεως; 23. Τι είναι άμεσο (ειδικό) και τι έμμεσο (γενικό) κόστος; Δώστε δύο (2) παραδείγματα για το καθένα. 24. Τι καλούμε «έσοδο» και τι «έξοδο» μιας επιχείρησης; 25. Ποιο κόστος είναι «πάγιας μορφής» και ποιο «τρέχουσας μορφής»; Σελίδα 4 από 22

5 26. Τι ονομάζουμε «αρχικό κόστος» και τι «κόστος μετατροπής»; Να δώσετε δύο παραδείγματα για το καθένα. 27. Τι καλείται ράντα και τι όρος ή δόση της ράντας; 28. Ποια είναι η έννοια του βραχυπρόθεσμου και ποια του μακροπρόθεσμου δανείου; 29. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε μια Συναλλαγματική; 30. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές; 31. Πως προκύπτει το περιθώριο εμπορικού κέρδους; 32. Να επισημάνετε τις διαφορές μεταξύ κοινών και προνομιούχων μετοχών. 33. Να αναφέρετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα ομόλογα και στις μετοχές. 34. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του Factoring; 35. Να αναφέρετε τρόπους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 36. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση ή leasing. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής. 37. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αυτοχρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 38. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν «τεχνικό ασφαλείας»; 39. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν «γιατρό εργασίας»; 40. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του «τεχνικού ασφαλείας»; 41. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του «γιατρού εργασίας»; 42. Να αναφέρετε τρία βασικά καθήκοντα του μάνατζερ. 43. Να αναφέρετε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία γίνεται η διάκριση των επιχειρήσεων. 44. Να αναφέρετε 6 από τις αρχές διοίκησης κατά Fayol και τι γνωρίζετε για την κάθε μια. 45. Τι καλείται οργανόγραμμα μιας επιχείρησης; Να δώσετε σχηματικά ένα παράδειγμα. 46. Να αναφέρετε και να αναπτύξετε πέντε (5) πλεονεκτήματα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 47. Ποια είναι η έννοια της επιχείρησης; Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης; 48. Ποιοι είναι οι τύποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; 49. Ποιοι παράγοντες συγκροτούν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης; Να αναφέρετε λίγα λόγια για τον καθένα. 50. Ποια είναι η έννοια του Μάρκετινγκ στη Μικρομεσαία επιχείρηση; 51. Να αναφέρετε τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ 52. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην Πώληση και στο Μάρκετινγκ; 53. Ποιες είναι οι δυνάμεις του άμεσου επιχειρησιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης και τι γνωρίζετε γι αυτές; 54. Στις 5 Ιουλίου δανειστήκαμε ένα κεφάλαιο με ετήσιο επιτόκιο..%. Εάν στις 10 Νοεμβρίου επιστρέψαμε το κεφάλαιο που δανειστήκαμε και πληρώσαμε ταυτόχρονα τόκο., να βρείτε το κεφάλαιο που δανειστήκαμε. Οι υπολογισμοί να γίνουν σε έτος εμπορικό. 55. Ποιες είναι οι μέθοδοι συλλογής αρχικών δεδομένων μιας έρευνας, σύμφωνα με τη στατιστική επιστήμη; Να αναφέρετε λίγα λόγια για την κάθε μια. Σελίδα 5 από 22

6 56. Να αναφέρετε πέντε (5) βασικά βήματα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας δειγματικής έρευνας. 57. Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός στατιστικού πίνακα; 58. Να αναφέρετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης. 59. Ποιος είναι ο ορισμός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ); 60. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Μονοπωλίου; 61. Τι είναι το κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος ενός αγαθού; 62. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα ποια τα μειονεκτήματα μια ατομικής επιχείρησης; 63. Τι ορίζει ο Νόμος της Ζήτησης; Να απεικονιστεί γραφικά μια καμπύλη ζήτησης. 64. Ποιες είναι οι λειτουργίες του χρήματος; 65. Να εξηγήσετε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση ενός αγαθού και στην τιμή ενός συμπληρωματικού του. Να δώσετε ένα παράδειγμα. 66. Πότε υπάρχει έλλειμμα ή πλεόνασμα στην αγορά και πως προκύπτει η τιμή ισορροπίας; Να απεικονιστεί γραφικά η τιμή ισορροπίας μέσα από ένα παράδειγμα. 67. Ποια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης θεωρούνται πάγια και ποια κυκλοφορούντα; Να αναφέρετε από δύο (2) παραδείγματα για το καθένα. 68. Τι είναι η απογραφή, ποια τα χαρακτηριστικά της και πότε συντάσσεται; 69. Ποιες είναι οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης; 70. Να καταχωρηθεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ το παρακάτω λογιστικό γεγονός στο Γενικό Ημερολόγιο της επιχείρησης: Μία επιχείρηση αγόρασε από τον προμηθευτή της ΔΕΝΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΕ γυναικεία ενδύματα αξίας 2.000,00 συν ΦΠΑ 19%. (ΤΔΑ 53) Από το ποσό της οφειλής η επιχείρηση πλήρωσε το 1/2 με μετρητά και το άλλο 1/2 με επιταγή ημέρας Εμπορικής Τράπεζας Νο Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ» έχει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ: Κτίρια ,00, Έπιπλα 5.000,00, Ταμείο ,00, Καταθέσεις όψεως 3.500,00, Πελάτες 6.000,00, Προμηθευτές 8.500,00, Επιταγές πληρωτέες 9.500,00, Μακροπρόθεσμα Δάνεια ,00, Κεφάλαιο (;). Να βρεθεί το Κεφάλαιο της επιχείρησης. 72. Να αναφέρετε 10 μηνιαίες εργασίες ενός υπαλλήλου στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. 73. Ποιες ομάδες λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. χρησιμοποιούνται στην σύνταξη του Ισολογισμού; 74. Ποιες ομάδες λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. χρησιμοποιούνται στην σύνταξη της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης; 75. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει το καταστατικό μιας προσωπικής εταιρείας; 76. Να αναφέρετε ονομαστικά τα όργανα διοίκησης της ΑΕ. 77. Τι καλείται Ισολογισμός, ποια τα χαρακτηριστικά του και πότε συντάσσεται; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ απογραφής και Ισολογισμού; 78. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ΟΕ και ΕΕ; Πότε ένας ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί να θεωρηθεί ομόρρυθμος σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία; 79. Ποιες λειτουργίες περιλαμβάνει η Διοίκηση Προσωπικού-Ανθρώπινου Δυναμικού; 80. Ποια είναι η συνήθης δομή-οργάνωση του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μικρές και ποια σε μεγάλες επιχειρήσεις; Σελίδα 6 από 22

7 81. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της προσέλκυσης προσωπικού από την «εξωτερική αγορά εργασίας»; 82. Nα αναλύσετε τρία είδη συνέντευξης επιλογής προσωπικού. 83. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα είδη συστημάτων αμοιβών προσωπικού με κίνητρα. 84. Να αναφέρετε επιγραμματικά τέσσερις μεθόδους εκπαίδευσης προσωπικού. 85. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους συμβολής της μικρής επιχείρησης στην ελληνική οικονομία. 86. Ποια είναι η έννοια της επιχειρηματικότητας; 87. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην επιχειρηματική επιτυχία; Να αναλύσετε έναν από αυτούς. 88. Να αναφέρετε τέσσερις (4) συνήθεις λόγους αποτυχίας μιας μικρής επιχείρησης και τέσσερις τρόπους για την εξασφάλιση της μακροζωίας της. 89. Να ορίσετε το «Νομικό Πρόσωπο» σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο. 90. Ποια είναι η γενική έννοια του εμπορίου σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο; 91. Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω εννοιών: Σύμβαση Δικαιόχρησης (Franchising) Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) όπως καθορίζεται από το Εμπορικό Δίκαιο. 92. Σύμφωνα με τις βασικές έννοιες του αστικού δικαίου, ποια είναι η κύρια υποχρέωση του εργολάβου σε μια σύμβαση έργου; Ποια είναι η διαφορά της σύμβασης έργου από τη σύμβαση εργασίας; 93. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών, να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: Ποια είναι η έννοια του εταιρικού μεριδίου για μια ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης); Ποια είναι η διαδικασία δημοσιότητας της εταιρικής σύμβασης μιας ΕΠΕ; 94. Να αναφέρετε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης. 95. Να δώσετε τον ορισμό του όρου «υγιεινή και ασφάλεια εργασίας». 96. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες ατυχημάτων ή τραυματισμών στο χώρο εργασίας; 97. Να αναφέρετε τρεις (3) επιχειρησιακές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην υιοθέτηση καλών πρακτικών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. 98. Να αναπτύξετε τέσσερα (4) κίνητρα υιοθέτησης επιχειρησιακής πολιτικής για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και τρεις (3) παράγοντες βελτίωσης του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στον εργασιακό χώρο. Σελίδα 7 από 22

8 ΟΜΑΔΑ Β 1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οικονομικού έτους και διαχειριστικής περιόδου; Πόσο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει κάθε διαχειριστική περίοδος και πότε μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την κανονική; 2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ, τα όρια κάθε κατηγορίας βάσει των ακαθαρίστων εσόδων μιας επιχείρησης και τα κριτήρια με τα οποία εντάσσονται οι επιτηδευματίες στην ανάλογη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. 3. Ποιο είναι το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αγαθών και πότε αυτό εκδίδεται; Μέσα σε πόσες μέρες από την έκδοση του συγκεκριμένου στοιχείου διακίνησης πρέπει να τιμολογηθούν τα αγαθά που αναγράφονται σ αυτό; 4. Τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές; Αν ναι μέχρι πότε πρέπει να καταβληθούν αυτές; 5. Πως υπολογίζεται ο καθαρός μισθός ενός εργαζομένου; 6. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει μια επιχείρηση όταν προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει αυτές να ολοκληρωθούν; 7. Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάθε κατηγορία βιβλίων; 8. Κάθε πότε υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ οι επιχειρήσεις ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων στην οποία ανήκουν; 9. Αναλαμβάνετε την έκδοση ενός Τιμολογίου Πώλησης Αγαθών, για το οποίο έχει εκδοθεί Δελτίο Αποστολής. Να περιγράψετε τους ελέγχους που πρέπει να κάνετε, ώστε το Τιμολόγιο να εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. 10. Να αναφέρετε πέντε (5) βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σφραγίδα μιας επιχείρησης. 11. Να αναφέρετε τρία (3) στοιχεία του Κ.Β.Σ. που είναι θεωρημένα από την Εφορία και τρία (3) αθεώρητα. 12. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις διακρίσεις του εισοδήματος ανάλογα με την πηγή προέλευσής του. 13. Ποιο είναι το ποσό παρακράτησης φόρου που γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες; Ποιος έχει την υποχρέωση απόδοσής του και κάθε πότε; 14. Στην επιχείρηση «Μαυρομάτης ΑΕ» απασχολείται από τον Απρίλιο του 2006, με την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου, ο Αλέξανδρος Πετρίδης, ο οποίος είναι έγγαμος. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του για το 2009 είναι 1.000,00. Να υπολογιστούν οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του, αφού ληφθεί υπόψιν ότι το ΙΚΑ του εργαζόμενου είναι 16%, το ΙΚΑ του εργοδότη 28,06% και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών 50,00. Να συνταχθεί και η μισθολογική κατάσταση του εργαζόμενου. 15. Ποιοι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος; 16. Στην επιχείρηση «Κ-Λ ΟΕ» προέκυψαν κέρδη χρήσης... Ο Κ συμμετέχει στα κέρδη της επιχείρησης με ποσοστό 70% και ο Λ με ποσοστό 30%. Δικαιούνται και οι δύο να λάβουν επιχειρηματική αμοιβή; Να γίνει η διανομή και διάθεση κερδών στους Κ και Λ. 17. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σελίδα 8 από 22

9 18. Με τι ασχολείται η οργανωσιακή συμπεριφορά ως επιστημονικός κλάδος; 19. Τι εννοούμε με τον όρο «εταιρική κουλτούρα» και πώς αυτή ως σύστημα αξιών- επηρεάζει μια επιχείρηση; 20. Ποια χαρακτηριστικά του παρατηρούμενου ατόμου επηρεάζουν τη διαδικασία της αντίληψης; Ποιος ο ρόλος της εμφάνισης όσον αφορά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη συμπεριφορά του ατόμου; 21. Κατά την παρατήρηση ανθρώπων και γεγονότων διαπράττουμε σφάλματα αντίληψης. Ένα από αυτά είναι και το αποτέλεσμα του φωτοστέφανου (halo effect). Nα αναφερθείτε σ αυτό και να δώσετε ένα παράδειγμα εφαρμογής του από το χώρο των επιχειρήσεων. 22. Πώς λειτουργεί η «αυτο-εκπληρούμενη προφητεία» ως εργαλείο των μάνατζερς προκειμένου να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των υπαλλήλων στον τομέα της απόδοσης; 23. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαστάσεις της προσωπικότητας του ατόμου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο χώρο των επιχειρήσεων; 24. Ποιες είναι οι βασικές παρακινητικές δυνάμεις(ανάγκες) του ατόμου; 25. Τι γνωρίζετε για τη «θεωρία των ανθρωπίνων αναγκών» του A. Maslow; 26. Τι γνωρίζετε για τη «θεωρία της προσδοκίας» του V. Vroom; 27. Τι γνωρίζετε για τη «θεωρία της ισότητας» του J. Adams; 28. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα σύνολο ατόμων για να αποτελεί μια ομάδα εργασίας; 29. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τυπικές ομάδες εργασίας μιας επιχείρησης ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών ; 30. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που αυξάνουν και τρεις που μειώνουν τη συνεκτικότητα μιας ομάδας. 31. Να αναφέρετε πέντε κύριες αιτίες συγκρούσεων μεταξύ των ατόμων. 32. Να αναφέρετε τρεις θετικές και τρεις αρνητικές επιπτώσεις συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. 33. Να αναφέρετε τρεις παραδοχές της θεωρίας Ψ (ή θεωρία του D. McGregor) για την ανθρώπινη φύση. Πώς σχετίζεται η θεωρία αυτή με την απόδοση των υπαλλήλων μιας επιχείρησης; 34. Ποια είναι τα βασικά στυλ ηγεσίας και ποια η συμπεριφορά του ηγέτη σε κάθε στυλ; 35. Ποια τυπικά και ποια άτυπα κανάλια περιλαμβάνει η επικοινωνία σε επίπεδο επιχείρησης; 36. Να αναφέρετε τρία εμπόδια στα οποία οφείλεται η κακή επικοινωνία μιας επιχείρησης καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά να ξεπεραστούν. 37. Να αναφέρετε πέντε κανόνες για την επίτευξη καλύτερης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. 38. Να αναφέρετε πέντε τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό οι φορείς-ηγέτες και οι προγραμματιστές μιας αλλαγής να μειώσουν και να εμποδίσουν την αρνητική αντίδραση στην αλλαγή. 39. Να αναφέρετε τέσσερις λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις αλλαγές που επιχειρούνται στον εργασιακό τους χώρο. 40. Να αναλύσετε τέσσερις παράγοντες που προσδιορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο της εργασίας. 41. Να αναφέρετε τρεις λόγους που καθιστούν την ποιότητα σημαντική για τη μικρομεσαία επιχείρηση. 42. Ποιος ο ρόλος της στρατηγικής της ποιότητας στη στρατηγική διοίκηση της μικρομεσαίας επιχείρησης; Σελίδα 9 από 22

10 43. Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τρία χαρακτηριστικά-διαστάσεις της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 44. Να αναφέρετε επιγραμματικά τέσσερα σημεία-αρχές από τα δεκατέσσερα σημεία του προγράμματος ποιότητας σύμφωνα με τον Deming. 45. Να αναλύσετε την τριλογία της ποιότητας του Juran. 46. Να αναφέρετε τέσσερις αρχές από τις αντιλήψεις του Ishikawa για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 47. Ποια είναι τα τρία επίπεδα σχεδιασμού (φάσεις) για την επίτευξη της ποιότητας σύμφωνα με τον Taguchi; 48. Ποια είναι τα είδη κόστους στο παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο ποιότητας; 49. Να αναλύσετε τη σχέση ανάμεσα στην ποιότητα ενός προϊόντος και την τιμή του. 50. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τα επίπεδα στα οποία διακρίνεται ο βαθμός ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών μιας επιχείρησης (πυραμίδα ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών). 51. Με ποια κριτήρια μια επιχείρηση επιλέγει τους προμηθευτές της; 52. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία ποιότητας τα οποία συνθέτουν τον πυρήνα της εφαρμογής της στρατηγικής «Βελτίωση της Ποιότητας» στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική; 53. Για ποιους λόγους μερικά από τα βασικά εργαλεία ποιότητας είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στη μικρομεσαία επιχείρηση; 54. ISO 9000: Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα της πιστοποίησης για τη μικρομεσαία επιχείρηση. 55. Ποιοι είναι οι λόγοι εφαρμογής του προτύπου ISO 9000 από τις ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 56. Να αναφέρετε τρία εμπόδια για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 57. Ποια είναι η σημασία της στρατηγικής διοίκησης (στρατηγικού μάνατζμεντ); 58. Για ποιους λόγους οι επιχειρήσεις που ακολουθούν επίσημο στρατηγικό σχεδιασμό έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας; 59. Ποιους βασικούς διοικητικούς στόχους εκπληρώνει μια επιχείρηση με τη στρατηγική που ακολουθεί; 60. Να αναφέρετε πέντε παράγοντες τους οποίους θα πρέπει μια επιχείρηση να εξετάζει και να αναλύει στα πλαίσια του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. 61. Ποιες είναι οι κυριότερες σχολές ή προσεγγίσεις για τη διοίκηση των επιχειρήσεων; 62. Να αποδώσετε με διάγραμμα το μοντέλο (υπόδειγμα-πλαίσιο) των πέντε δυνάμεων του Μ. Porter για την ανάλυση του ανταγωνιστικού (μικρο) περιβάλλοντος της επιχείρησης. 63. Ποιοι είναι οι τρεις τύποι των διευθυντικών στελεχών ανάλογα με τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας και ποιες οι απαιτούμενες δεξιότητές τους; 64. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι των ανταγωνιστικών-επιχειρηματικών στρατηγικών; 65. Ποιες είναι οι σημαντικές κατηγορίες που συνθέτουν το μακρο-περιβάλλον της επιχείρησης; 66. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα τρία επίπεδα στρατηγικής μιας επιχείρησης. 67. Ποιες δραστηριότητες μιας επιχείρησης είναι κύριες και ποιες δευτερεύουσες, σύμφωνα με την ανάλυση της έννοιας της «αλυσίδας αξίας» (value chain); 68. Ποια είναι τα συστατικά μέρη της ανάλυσης στρατηγικών θεμάτων (Ανάλυσης ΔΑΕΑ ή SWOT Analysis) του επιχειρηματικού περιβάλλοντος; Σελίδα 10 από 22

11 69. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις (υφιστάμενες μονάδες) ενός κλάδου επιχειρήσεων. 70. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο επιχειρήσεων. 71. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται τα εμπόδια εξόδου μιας επιχείρησης από έναν κλάδο; 72. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. 73. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 74. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. 75. Ποιοι παράγοντες αποτελούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης; 76. Να αναλύσετε την έννοια της επιχειρησιακής κουλτούρας. 77. Ποιες κατηγορίες «στρατηγικών κατεύθυνσης» γνωρίζετε; 78. Ποια κλασικά παραδείγματα της «στρατηγικής χαρτοφυλακίου» (κατηγορίες πινάκων-matrix χαρτοφυλακίου προϊόντος) γνωρίζετε; 79. Να αναλύσετε τη «γονική στρατηγική» ως επιχειρησιακή στρατηγική. 80. Να αναλύσετε τη «στρατηγική εστίασης» ως επιχειρηματική στρατηγική. 81. Να αναλύσετε τη «στρατηγική διαφοροποίησης» ως επιχειρηματική στρατηγική. 82. Ποια στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της στρατηγικής που ακολουθεί μια επιχείρηση; 83. Να αναλύσετε τη σχέση της στρατηγικής μιας επιχείρησης με τη δομή της μέσα από τα διαφορετικά στάδια που διέρχεται η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 84. Είναι απαραίτητα στοιχεία η «αποστολή» και το «όραμα» στη λειτουργία μιας επιχείρησης και γιατί; 85. Να αναφέρετε τρία μειονεκτήματα και τρία πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της στρατηγικής ηγεσίας κόστους. 86. Σε ποιες βασικές κατηγορίες χωρίζονται οι πόροι μιας επιχείρησης; Ποιες επιμέρους υποκατηγορίες περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία; 87. Nα αναφέρετε και να αναλύσετε τις δύο κύριες κατηγορίες ικανοτήτων της επιχείρησης. 88. Με ποιο τρόπο συμβάλλει η ανάλυση των ανταγωνιστών στη μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης; 89. Ποια είναι η σημασία του «προσανατολισμού στην αγορά» (market orientation) στο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ της επιχείρησης; 90. Να αναφέρετε πέντε διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων. 91. Ποια στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ; 92. Με ποιο τρόπο ο στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ συμβάλλει στο συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης; 93. Ποιες είναι οι στρατηγικές πρόληψης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που είναι κατάλληλες για ηγέτες της αγοράς; 94. Να αναλύσετε τις στρατηγικές για Niche Αγοράς. 95. Να αναφέρετε τις στρατηγικές πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις-διεκδικητές (challengers). Σελίδα 11 από 22

12 96. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ελκυστικότητα της βιομηχανίας; 97. Ποια στάδια περιλαμβάνει ένα σχέδιο μάρκετινγκ; 98. Να αναφέρετε τρεις τύπους ανάλυσης πωλήσεων. 99. Να αναφέρετε τρεις λόγους που υπαγορεύουν τη χρησιμότητα της ανάλυσης των πωλήσεων Να παρουσιάσετε μια ανάλυση στρατηγικών ομάδων για την αγορά του αυτοκινήτου ή των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, προκειμένου να τονίσετε τη σημασία της ανάλυσης στρατηγικών ομάδων στο χώρο των επιχειρήσεων της ίδιας βιομηχανίας, οι οποίες έχουν παρόμοια στρατηγικά χαρακτηριστικά Ποια κριτήρια-μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση των καταναλωτικών αγορών; 102. Να αναφέρετε τους παράγοντες- κριτήρια επιλογής στοχούμενων τμημάτων (targeting groups) που καθορίζουν την ελκυστικότητα του κάθε τμήματος της αγοράς Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές στρατηγικές στόχευσης που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση αφού επιλέξει τα πιθανά τμήματα-στόχους της (targeting groups) ; 104. Ποιες κατηγορίες προσεγγίσεων τοποθέτησης γνωρίζετε; 105. Να αναφέρετε τέσσερις από τις πιο συνηθισμένες στρατηγικές τοποθέτησης Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους ενδείκνυται η στρατηγική ανατοποθέτησης (repositioning) προϊόντων Να αναλύσετε την «τιμολόγηση εξαφρίσματος» ως στρατηγική τιμολόγησης της επιχείρησης Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας; 109. Ποιες είναι οι κατηγορίες «στρατηγικών ανάπτυξης»; 110. Να αναλύσετε τις «στρατηγικές διείσδυσης αγοράς» Να αναφέρετε τέσσερις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντος Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα που έχει η στρατηγική καθετοποιημένης ολοκλήρωσης ως στρατηγική ανάπτυξης μιας επιχείρησης Με ποιους τρόπους μπορεί να εφαρμοστεί η στρατηγική αύξησης μεριδίου αγοράς; 114. Να αναφέρετε μια από τις βασικότερες λειτουργίες της διοικητικής διαχείρισης ενός έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση Ποιο ρόλο διαδραματίζει ο διαχειριστής έργου; 116. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ομάδες ενδιαφερομένων για ένα έργο που υλοποιεί μια επιχείρηση Ποιο είναι το θεμέλιο για καλή διαχείριση έργου σε μια επιχείρηση; 118. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία ενός πετυχημένου έργου μιας επιχείρησης; 119. Να αναφέρετε δυο (2) βασικές κατηγορίες κόστους ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε επιγραμματικά τρία (3) είδη ρόλων που μπορεί να διαδραματίζει ένα άτομο σε ένα έργο που υλοποιεί μια επιχείρηση Να αναφέρετε ονομαστικά τρία (3) στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν στο πρακτικό μιας σύσκεψης Ποιο πρότυπο ποιότητας επικρατεί σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης; Σελίδα 12 από 22

13 123. Ποιο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα και ποιο βασικό μειονέκτημα του προτύπου πιστοποίησης ISO 9000; 124. Ποια έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος ενός έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση; 125. Να αναφέρετε δυο (2) οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία σχεδιασμού ενός έργου μιας επιχείρησης Τι είναι το παραδοτέο ενός έργου και πως το διαχωρίζουμε από μια δραστηριότητα έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση; 127. Να δώσετε τον ορισμό της «πρότασης» που συντάσσεται από μια εταιρεία ή έναν οργανισμό με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου μιας επιχείρησης. Ποια είναι η διαφορά μιας «πρότασης» από μια «προσφορά»; 128. Να αναφέρετε ονομαστικά τρία (3) στοιχεία που αποτελούν όρους ενός συμβολαίου Με ποιους τρόπους μπορεί να επιταχυνθεί η υλοποίηση ενός έργου μιας επιχείρησης; Να αναλύσετε έναν από αυτούς Τι αποκαλούμε ποσοστό ολοκλήρωσης ενός έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση και ποιος ο τύπος του; 131. Ποια είναι τα πέντε (5) βήματα για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου ενός έργου μιας επχιείρησης Ποιοι είναι όλοι οι τρόποι διαχείρισης κινδύνου ενός έργου μιας επιχείρησης; 133. Να αναφέρετε δυο βασικά είδη εργαλείων σχεδιασμού έργου μιας επιχείρησης Να αναπτύξετε τρεις (3) τρόπους εντοπισμού επιχειρηματικού οφέλους βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους Να αναφέρετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα της χρήσης της πληροφορικής στην διοίκηση έργου μιας επιχείρησης Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση; 137. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων, ποιος είναι ο ορισμός ενός έργου μιας επιχείρησης; 138. Να αναφέρετε ονομαστικά τις «διαδικασίες διαχείρισης έργων» των επιχειρήσεων Να απεικονίσετε σχηματικά τις φάσεις ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε πέντε (5) λόγους για τους οποίους η δύναμη θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τη διοίκηση ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) πηγές κινδύνου έργων που υλοποιούν οι επιχειρήσεις Ποιοι είναι οι τρόποι διοίκησης κινδύνων ενός έργου μιας επιχείρησης; 143. Περιγράψτε τρεις (3) παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες για τον εξοπλισμό του υπολογιστή Να αναφέρετε τις πέντε (5) κατηγορίες ανάληψης ευθύνης ενός διευθυντή έργου Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού υπεργολαβίας και του κύριου εργολάβου; Σελίδα 13 από 22

14 146. Να αναφέρετε τρία (3) κριτήρια επιλογής ενός εργολάβου Ποιοι είναι οι επτά (7) κοινοί κανόνες που αποτελούν απλές βασικές αλήθειες της διαχείρισης και καλύπτουν όλα τα έργα των επιχειρήσεων; 148. Να αναφέρετε δυο (2) είδη εγγύησης που εκδίδονται στα πλαίσια ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία ενός ημερολογίου εργασιών ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) βασικές μορφές οργάνωσης ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) χαρακτηριστικά της πετυχημένης διοίκησης Να αναφέρετε δυο (2) κριτήρια επιλογής έργου σε μια επιχείρηση Να αναφέρετε ένα τρόπο μείωσης του κόστους ενός έργου σε μια επιχείρηση Τι αποκαλούμε «αυτοδιάγνωση» μιας επιχείρησης και σε τι αποσκοπεί; 155. Τι είναι η μεταβίβαση μιας επιχείρησης; Ποια είναι η βασική διαφορά της διαδικασίας μεταβίβασης με τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης; 156. Να αναφέρετε πέντε (5) στοιχεία που εξετάζονται κατά τη διαδικασία «διάγνωσης της παρούσας κατάστασης» μιας επιχείρησης Ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης και ποιος ο ρόλος του κάθε παράγοντα; Τι πρέπει να προσέξει ένας επιχειρηματίας για την εξασφάλιση της συνέχειας της επιχειρηματικής του πορείας; 158. Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των στόχων μιας επιχείρησης; Αναφέρετε δυο (2) παραδείγματα στόχων μιας επιχείρησης Πως ομαδοποιούνται οι στόχοι με βάση το χρονικό ορίζοντα; 160. Να αναφέρετε ονομαστικά τα χαρακτηριστικά ενός «καλού» στόχου που θέτει μια επιχείρηση 161. Ποια είναι η ουσία της λειτουργίας του προγραμματισμού στις επιχειρήσεις; 162. Για ποιο λόγο ο επιχειρησιακός προγραμματισμός αποτελεί σημαντική ευθύνη του επιχειρηματία; Ποιος είναι ο βασικός στόχος του επιχειρησιακού προγραμματισμού; 163. Ποια είναι τα επίπεδα του προγραμματισμού και ποια είναι η διαφορά του από τη στρατηγική; 164. Σε ποια θέση τοποθετείται ο προγραμματισμός στο σύνολο των λειτουργιών της διοίκησης μιας επιχείρησης; 165. Ποιες είναι οι φάσεις του προγραμματισμού στις επιχειρήσεις; 166. Ποια είναι η χρησιμότητα του «επιχειρησιακού προγραμματισμού»; 167. Για ποιο λόγο οι τεχνικές διαχείρισης χρόνου είναι σημαντικής βαρύτητας; 168. Για ποιο λόγο θα πρέπει όσοι εργάζονται σε μια επιχείρηση να έχουν γνώσεις διαχείρισης χρόνου; 169. Να αναφέρετε τρία (3) καθοριστικά χαρακτηριστικά για έναν πετυχημένο διαχειριστή χρόνου Τι απαιτεί η διαχείριση χρόνου; 171. Ποια είναι τα επίπεδα της διαχείρισης χρόνου; Σελίδα 14 από 22

15 172. Τι πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος κατά την ανάθεση των εργασιών; 173. Να αναφέρετε δυο (2) στοιχεία της επιχείρησης από τα οποία εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού προγραμματισμού Για ποιο λόγο το επιχειρηματικό σχέδιο θεωρείται χάρτης της διαδρομής της επιχείρησης; 175. Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου; 176. Να αναφέρετε τις χρήσεις του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείο διοίκησης και να αναλύσετε δυο (2) από τις αναφερόμενες χρήσεις Να αναλύσετε τα συνηθισμένα λάθη που παρουσιάζονται κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου Ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου; 179. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δομής, μορφής και ανάλυσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της δομής του επιχειρηματικού σχεδίου; 180. Ποια είναι τα δυο σημεία του ανταγωνισμού τα οποία πρέπει να αναλύσετε σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο; 181. Κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον πελάτη και τις τάσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος; 182. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που πρέπει να ξέρετε για τους ανταγωνιστές της επιχείρησής σας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο Να αναφέρετε τρία (3) στοιχεία, η διερεύνηση των οποίων υποστηρίζει την προετοιμασία ενός ανταγωνιστικού τιμοκαταλόγου Τι πρέπει να εξετάσετε για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προβολής και διαφήμισης; Πως επαναξιολογείται η στρατηγική της προβολής; 185. Αναφέρετε δυο (2) βασικά στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης Ποια μέθοδο προμήθειας εξοπλισμού παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και για ποιο λόγο; 187. Ένας καλός υπάλληλος μπορεί να γίνει σίγουρα και στέλεχος/manager; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Που βασίζεται η πετυχημένη πορεία μιας επιχείρησης κατά το μεγαλύτερο μέρος; 189. Να αναφέρετε δυο (2) παραδείγματα μεταβλητού κόστους μιας επιχείρησης Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά του ευέλικτου εργαζόμενου Ποιες είναι οι φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος; Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά μιας εκ των φάσεων Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα προϊόντος που μπορεί να απορροφήσει μια αγορά Ποια είναι τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ; 194. Πότε υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας; Σελίδα 15 από 22

16 195. Τι είναι η «αναστολή» της σχέσης εργασίας; Να αναφέρετε ονομαστικά 2 λόγους για την αναστολή της σχέσης εργασίας Πότε ο εργοδότης μπορεί να αλλάξει τους όρους της σύμβασης εργασίας και τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία; 197. Πότε υπάρχει: i. Υπερεργασία. ii. Υπερωρία. iii. Νυχτερινή εργασία. iv. Πως αμείβεται ο εργαζόμενος στην κάθε περίπτωση; 198. Να αναφέρετε επιγραμματικά όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη Να αναλύσετε όλα τα είδη των αδειών Ποια είναι η έννοια του περιβάλλοντος και ποιες είναι οι μορφές του; 201. Να αναφέρετε δυο (2) στόχους της πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος μιας επιχείρησης Τι περιλαμβάνει η διαδικασία ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής επίδρασης των προϊόντων και ποια είναι η συμβολή της σε μια επιχείρηση; 203. Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια επιχείρηση η υιοθέτηση της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και να αναλύσετε τη συμβολή της συγκεκριμένης πολιτικής στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής της θέσης Τι είναι ο Επιχειρησιακός Καταστατικός Χάρτης; Τι αφορά το περιεχόμενο του; Να αναφέρετε τέσσερις (4) αρχές αυτού του χάρτη Να δώσετε τον ορισμό της Ηθικής των επιχειρήσεων Τι αποκαλούμε κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας; 207. Να αναφέρετε τρεις (3) κανόνες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας μιας εταιρείας Να δώσετε τον ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε ποιο επίπεδο αποφάσεων βρίσκεται η εταιρική διακυβέρνηση; 209. Ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με τον Kennedy; 210. α) Μετάφραση κειμένου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Ακολουθούν παραδείγματα: 1. Calls which involve three or more participants, which are known as conference calls, must be booked in advance with the telephone company, so that the relevant lines can be connected. They are useful where considerations of time or distance mean that a full-scale meeting is not possible, and can be a very effective way of exchanging views and making decisions. Σελίδα 16 από 22

17 2. The European Convention on Human Rights (ECHR) is based on the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which was adopted by the General Assembly of the United Nations in This Declaration sought to define a set of individual rights which were considered to be fundamental to the well-being of citizens of all countries. They included the right to an adequate standard of living, the right to work, the right to a fair trial the right to own property. 3. The prevailing norms and rules issued by official bodies or the profession itself (Institute of Chartered Accountants in Britain; American Institute of Certified Public Accountants in the U.S.) are quite as stringent, and the practice of auditors quite as formal and reliable. All accounts and financial statements should be presented in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 4. Principal U.S. goods in the export trade are machinery, agricultural products, automotive products, aircraft and chemicals. The leading u.s. imports are petroleum and petroleum products, automotive products, foods and beverages (including coffee), machinery and iron and steel products. 5. Most companies use calculators, word processors and various kinds of computers to make their work easier. All these devices help executives to extend their skills, and the equipment available for international communications means that business can be done faster and more efficiently over every complex networks. 6. Small and medium-sized enterprises and especially small enterprises are a major source of economical, social and technological growth in the European Union. The creation of a entrepreneurial environment that favours the creation and development of SMEs constitutes a basic pillar of the EU s policy in order to achieve the target set at the Lisbon European Council, that is, to make EU the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by the year Education and training for entrepreneurship Europe will nurture entrepreneurial spirit and new skills from an early age. General knowledge about business and entrepreneurship needs to be taught at all school levels. Specific business-related modules should be made an essential ingredient of education schemes at secondary level and at colleges and universities. We will encourage and promote youngsters entrepreneurial endeavours, and develop appropriate training schemes for managers in small enterprises. Σελίδα 17 από 22

18 More out of the Single Market Small businesses are feeling the benefits from the reforms underway of Europe s economy. The Commission and Member States must therefore pursue the reforms underway aiming at the completion in the Union of a true internal market, user-friendly for small business, in critical areas for development of small businesses including electronic commerce, telecommunications, utilities, public procurement and cross-border payment systems. At the same time, European and national competition rules should be vigorously applied to make sure that small businesses have every chance to enter new markets and compete on fair terms. The Greek government is in the process of reforming the existing regulatory framework regarding public procurement contract procedures with two new directives. An innovative element of the directives is the use of electronic techniques in these procedures which will allow the public and private sector to adapt to the fast pace of the technological evolution and the challenges of the new economy. Through the new electronic techniques the interested parties will achieve greater transparency in the procedures, immediate information, reduction of the cost and the time to prepare procurement offers and thus a faster and more efficient administration of their resources. Taxation and financial matters Tax systems should be adapted to reward success, encourage start-ups, favour small business expansion and job creation, and facilitate the creation and the succession in small enterprises. Member States should apply best practice to taxation and to personal performance incentives. Entrepreneurs need finance to translate ambitions into reality. In order to improve the access of small enterprises to financial services, we will: - Identify and remove barriers to the creation of a pan-european capital market and to the implementation of the Financial Services Action Plan and the Risk Capital Action Plan; - Improve the relationship between the banking system and small enterprises by creating appropriate access conditions to credit and to venture capital; - Improve the access to the structural funds and welcome initiatives by the European Investment Bank to increase funding available to start-ups and high-technology enterprises, including equity instruments. Σελίδα 18 από 22

19 Strengthen the technological capacity of small enterprises We will strengthen existing programmes aimed at promoting technology dissemination towards small enterprises as well as the capacity of small business to identify, select and adapt technologies. We will foster technology co-operation and sharing among different company sizes and particularly between European small enterprises, develop more effective research programmes focussed on the commercial application of knowledge and technology, and develop and adapt quality and certification systems to small enterprises. It is important to ensure that a Community patent is available and easily accessible to small enterprises. We will foster the involvement of small enterprises in inter-firm co-operation, at local, national, European and international levels as well as the co-operation between small enterprises and higher education and research institutions. Actions at national and regional levels aimed at developing inter-firm clusters and networks should therefore be supported, pan-european co-operation between small enterprises using information technologies enhanced, best practice in co-operative agreements spread, and small enterprises cooperation supported to improve their capabilities to enter pan-european markets and to extend their activities in third country markets. Successful e-business models and top-class small business support The Commission and Member States should encourage small enterprises to apply best practice and adopt successful business models that enable them to truly flourish in the new economy. We will co-ordinate Member States and EU activity to create information and business support systems, networks and services which are easy to access and understand, and relevant to the needs of business; ensure EU-wide access to guidance and support from mentors and business angels, including through websites, and exploit the European Observatory on SMEs. (από το European Charter for Small Enterprises,2002) β) Μετάφραση όρων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα (και το αντίστροφο). 1. executive 2. team Ακολουθούν παραδείγματα: Σελίδα 19 από 22

20 3. exhibition 4. entrepreneurship 5. business correspondence 6. civil law 7. order form 8. reference 9. appointment 10. balance sheet 11. businessman 12. general manager 13. secretary 14. accounting 15. delegation 16. jurisdiction 17. small to medium-sized enterprise 18. multinational enterprise 19. contract 20. legal case 21. balance 22. account 23. added value 24. assets 25. enterprise 26. financial 27. currency 28. employee 29. earnings 30. fund 1. επιχειρηματίας 2. γενικός διευθυντής 3. γραμματέας 4. λογιστική 5. αντιπροσωπεία 6. αρμοδιότητα Σελίδα 20 από 22

21 7. μικρομεσαία επιχείρηση 8. πολυεθνική επιχείρηση 9. συμβόλαιο 10. νομική υπόθεση 11. εκτελεστικός, ανώτερος υπάλληλος 12. ομάδα 13. έκθεση 14. επιχειρηματικότητα 15. εμπορική αλληλογραφία 16. αστικό δίκαιο 17. εντολή παραγγελίας 18. αναφορά, σύσταση 19. συνάντηση 20. ισολογισμός 21. επένδυση 22. τόκος 23. αμοιβή 24. ζημιά 25. απόθεμα 26. αποζημίωση 27. φόρος 28. δάνειο 29. παθητικό 30. ρευστότητα Σελίδα 21 από 22

22 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το πρακτικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους ειδικότητας. Α. Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 1. Αγγλικά επαγγέλματος 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 3. Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαία Επιχείρηση 4. Δίκαιο των Επιχειρήσεων 5. Διαχείριση Παραγωγής 6. Αρχές Μάρκετιγκ 7. Διοίκηση Πωλήσεων 8. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 9. Οικονομικά των Επιχειρήσεων 10. Βασικές Αρχές Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων 11. Λογιστική Μικρομεσαίας Επιχείρησης 12. Κοστολόγηση 13. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 14. Διοίκηση Προσωπικού 15. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 16. Πρακτική της Γραμματείας Β. Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων 2. Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3. Διαχείριση Έργων 4. Διαχείριση Ποιότητας 5. Σχεδιασμός Μάρκετιγκ 6. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Επιχειρηματικό Σχέδιο Εικονικής Επιχείρησης 7. Φορολογική Νομοθεσία και Πρακτική 8. Δεοντολογία Επαγγέλματος Εργασιακές Σχέσεις Προστασία Περιβάλλοντος 9. Λογιστικές Εφαρμογές Σελίδα 22 από 22

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Business Studies Επίπεδο 2

Business Studies Επίπεδο 2 Business Studies Επίπεδο 2 8994-12-012 (PR-BS 12) Δείγμα 00002 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση 20 Φεβρουαρίου 2013 Χριστόφορος Αναγιωτός, KPMG Limited Σκοπός παρουσίασης Πως έχει οδηγηθεί η επιχείρησή μας εδώ; Τιμέτραθαπρέπειναλάβουμε; 1 Ησημερινήκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A.

Εταιρική Παρουσίαση. Aon Risk Solutions Aon Greece S.A. Εταιρική Παρουσίαση H Aon Corp. Η Aon Corp. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Όμιλος Epsilon Net Δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς: Πληροφορικής (Epsilon Software) Δημιουργίας και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Model G.S.R. Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα