ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ ΟΜΑΔΑ Α... 4 ΟΜΑΔΑ Β Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 22

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 22

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α 1. Τι εννοούμε με τον όρο «Διαχείριση Παραγωγής»; 2. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις στρατηγικές παραγωγής μιας επιχείρησης. 3. Τι καλείται κάθετη και τι οριζόντια ολοκλήρωση παραγωγής; 4. Ποιος ο ορισμός της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας; 5. Πόσο επηρεάζει η ποιότητα ενός προϊόντος τις πωλήσεις του; Να αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας. 6. Ποια αποτελέσματα επιφέρει στο σύστημα παραγωγής η ανάπτυξη καινοτομιών; 7. Να αναφέρετε τους βασικούς τομείς της παραγωγής και τι γνωρίζετε για τον καθένα. 8. Ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής της επιχείρησης; Να περιγράψετε συνοπτικά τον καθένα. 9. Ποια είναι τα στάδια από τα οποία περνάει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της ζωής του; Να αναφέρετε λίγα λόγια για το καθένα. 10. Ποιες ιδιότητες πρέπει να χαρακτηρίζουν το σύγχρονο πωλητή; 11. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ώστε να είναι ελκυστικά στους υποψήφιους πελάτες; 12. Ποιες χαρακτηριστικές τάσεις εμφανίζει ο σύγχρονος πελάτης; 13. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα βασικά εργαλεία για την προώθηση των πωλήσεων. 14. Ποιοι λόγοι καθιστούν απαραίτητη την εκπαίδευση των πωλητών; 15. Να αναφέρετε τα οικονομικά και ηθικά κίνητρα που μπορούν να δοθούν στους πωλητές, ώστε αυτοί να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. 16. Κατά πόσο η διαφήμιση βοηθάει στην πώληση ενός προϊόντος; Να αναπτύξετε την γνώμη σας. 17. Να αναφέρετε τα κριτήρια και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχολήσει ως πωλητές για την προώθηση των προϊόντων της. 18. Να αναλύσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του καταναλωτή. 19. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα μεταξύ δύο κρατών; 20. Τι καλείται εμπορικός και τι πολιτικός κίνδυνος; 21. Τι γνωρίζετε για το Μποϋκοτάζ και τι για το Εμπάργκο; 22. Τι είναι η «Ενέγγυος Πίστωση»; Γιατί ονομάζεται έτσι και ποιοι συμμετέχουν στην διεκπεραίωση μιας Ενεγγύου Πιστώσεως; 23. Τι είναι άμεσο (ειδικό) και τι έμμεσο (γενικό) κόστος; Δώστε δύο (2) παραδείγματα για το καθένα. 24. Τι καλούμε «έσοδο» και τι «έξοδο» μιας επιχείρησης; 25. Ποιο κόστος είναι «πάγιας μορφής» και ποιο «τρέχουσας μορφής»; Σελίδα 4 από 22

5 26. Τι ονομάζουμε «αρχικό κόστος» και τι «κόστος μετατροπής»; Να δώσετε δύο παραδείγματα για το καθένα. 27. Τι καλείται ράντα και τι όρος ή δόση της ράντας; 28. Ποια είναι η έννοια του βραχυπρόθεσμου και ποια του μακροπρόθεσμου δανείου; 29. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε μια Συναλλαγματική; 30. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές; 31. Πως προκύπτει το περιθώριο εμπορικού κέρδους; 32. Να επισημάνετε τις διαφορές μεταξύ κοινών και προνομιούχων μετοχών. 33. Να αναφέρετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα ομόλογα και στις μετοχές. 34. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του Factoring; 35. Να αναφέρετε τρόπους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 36. Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση ή leasing. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής. 37. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αυτοχρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 38. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν «τεχνικό ασφαλείας»; 39. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν «γιατρό εργασίας»; 40. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του «τεχνικού ασφαλείας»; 41. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του «γιατρού εργασίας»; 42. Να αναφέρετε τρία βασικά καθήκοντα του μάνατζερ. 43. Να αναφέρετε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία γίνεται η διάκριση των επιχειρήσεων. 44. Να αναφέρετε 6 από τις αρχές διοίκησης κατά Fayol και τι γνωρίζετε για την κάθε μια. 45. Τι καλείται οργανόγραμμα μιας επιχείρησης; Να δώσετε σχηματικά ένα παράδειγμα. 46. Να αναφέρετε και να αναπτύξετε πέντε (5) πλεονεκτήματα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 47. Ποια είναι η έννοια της επιχείρησης; Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης; 48. Ποιοι είναι οι τύποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων; 49. Ποιοι παράγοντες συγκροτούν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης; Να αναφέρετε λίγα λόγια για τον καθένα. 50. Ποια είναι η έννοια του Μάρκετινγκ στη Μικρομεσαία επιχείρηση; 51. Να αναφέρετε τα στοιχεία που περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ 52. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην Πώληση και στο Μάρκετινγκ; 53. Ποιες είναι οι δυνάμεις του άμεσου επιχειρησιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης και τι γνωρίζετε γι αυτές; 54. Στις 5 Ιουλίου δανειστήκαμε ένα κεφάλαιο με ετήσιο επιτόκιο..%. Εάν στις 10 Νοεμβρίου επιστρέψαμε το κεφάλαιο που δανειστήκαμε και πληρώσαμε ταυτόχρονα τόκο., να βρείτε το κεφάλαιο που δανειστήκαμε. Οι υπολογισμοί να γίνουν σε έτος εμπορικό. 55. Ποιες είναι οι μέθοδοι συλλογής αρχικών δεδομένων μιας έρευνας, σύμφωνα με τη στατιστική επιστήμη; Να αναφέρετε λίγα λόγια για την κάθε μια. Σελίδα 5 από 22

6 56. Να αναφέρετε πέντε (5) βασικά βήματα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας δειγματικής έρευνας. 57. Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός στατιστικού πίνακα; 58. Να αναφέρετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης. 59. Ποιος είναι ο ορισμός του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ); 60. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Μονοπωλίου; 61. Τι είναι το κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος ενός αγαθού; 62. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα ποια τα μειονεκτήματα μια ατομικής επιχείρησης; 63. Τι ορίζει ο Νόμος της Ζήτησης; Να απεικονιστεί γραφικά μια καμπύλη ζήτησης. 64. Ποιες είναι οι λειτουργίες του χρήματος; 65. Να εξηγήσετε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση ενός αγαθού και στην τιμή ενός συμπληρωματικού του. Να δώσετε ένα παράδειγμα. 66. Πότε υπάρχει έλλειμμα ή πλεόνασμα στην αγορά και πως προκύπτει η τιμή ισορροπίας; Να απεικονιστεί γραφικά η τιμή ισορροπίας μέσα από ένα παράδειγμα. 67. Ποια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης θεωρούνται πάγια και ποια κυκλοφορούντα; Να αναφέρετε από δύο (2) παραδείγματα για το καθένα. 68. Τι είναι η απογραφή, ποια τα χαρακτηριστικά της και πότε συντάσσεται; 69. Ποιες είναι οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης; 70. Να καταχωρηθεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ το παρακάτω λογιστικό γεγονός στο Γενικό Ημερολόγιο της επιχείρησης: Μία επιχείρηση αγόρασε από τον προμηθευτή της ΔΕΝΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΕ γυναικεία ενδύματα αξίας 2.000,00 συν ΦΠΑ 19%. (ΤΔΑ 53) Από το ποσό της οφειλής η επιχείρηση πλήρωσε το 1/2 με μετρητά και το άλλο 1/2 με επιταγή ημέρας Εμπορικής Τράπεζας Νο Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ» έχει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ: Κτίρια ,00, Έπιπλα 5.000,00, Ταμείο ,00, Καταθέσεις όψεως 3.500,00, Πελάτες 6.000,00, Προμηθευτές 8.500,00, Επιταγές πληρωτέες 9.500,00, Μακροπρόθεσμα Δάνεια ,00, Κεφάλαιο (;). Να βρεθεί το Κεφάλαιο της επιχείρησης. 72. Να αναφέρετε 10 μηνιαίες εργασίες ενός υπαλλήλου στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. 73. Ποιες ομάδες λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. χρησιμοποιούνται στην σύνταξη του Ισολογισμού; 74. Ποιες ομάδες λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. χρησιμοποιούνται στην σύνταξη της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης; 75. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει το καταστατικό μιας προσωπικής εταιρείας; 76. Να αναφέρετε ονομαστικά τα όργανα διοίκησης της ΑΕ. 77. Τι καλείται Ισολογισμός, ποια τα χαρακτηριστικά του και πότε συντάσσεται; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ απογραφής και Ισολογισμού; 78. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ΟΕ και ΕΕ; Πότε ένας ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί να θεωρηθεί ομόρρυθμος σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία; 79. Ποιες λειτουργίες περιλαμβάνει η Διοίκηση Προσωπικού-Ανθρώπινου Δυναμικού; 80. Ποια είναι η συνήθης δομή-οργάνωση του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σε μικρές και ποια σε μεγάλες επιχειρήσεις; Σελίδα 6 από 22

7 81. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της προσέλκυσης προσωπικού από την «εξωτερική αγορά εργασίας»; 82. Nα αναλύσετε τρία είδη συνέντευξης επιλογής προσωπικού. 83. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα είδη συστημάτων αμοιβών προσωπικού με κίνητρα. 84. Να αναφέρετε επιγραμματικά τέσσερις μεθόδους εκπαίδευσης προσωπικού. 85. Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους συμβολής της μικρής επιχείρησης στην ελληνική οικονομία. 86. Ποια είναι η έννοια της επιχειρηματικότητας; 87. Ποιοι παράγοντες συντελούν στην επιχειρηματική επιτυχία; Να αναλύσετε έναν από αυτούς. 88. Να αναφέρετε τέσσερις (4) συνήθεις λόγους αποτυχίας μιας μικρής επιχείρησης και τέσσερις τρόπους για την εξασφάλιση της μακροζωίας της. 89. Να ορίσετε το «Νομικό Πρόσωπο» σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο. 90. Ποια είναι η γενική έννοια του εμπορίου σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο; 91. Να δώσετε τον ορισμό των παρακάτω εννοιών: Σύμβαση Δικαιόχρησης (Franchising) Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) όπως καθορίζεται από το Εμπορικό Δίκαιο. 92. Σύμφωνα με τις βασικές έννοιες του αστικού δικαίου, ποια είναι η κύρια υποχρέωση του εργολάβου σε μια σύμβαση έργου; Ποια είναι η διαφορά της σύμβασης έργου από τη σύμβαση εργασίας; 93. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών, να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: Ποια είναι η έννοια του εταιρικού μεριδίου για μια ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης); Ποια είναι η διαδικασία δημοσιότητας της εταιρικής σύμβασης μιας ΕΠΕ; 94. Να αναφέρετε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης. 95. Να δώσετε τον ορισμό του όρου «υγιεινή και ασφάλεια εργασίας». 96. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες ατυχημάτων ή τραυματισμών στο χώρο εργασίας; 97. Να αναφέρετε τρεις (3) επιχειρησιακές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην υιοθέτηση καλών πρακτικών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας. 98. Να αναπτύξετε τέσσερα (4) κίνητρα υιοθέτησης επιχειρησιακής πολιτικής για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας και τρεις (3) παράγοντες βελτίωσης του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στον εργασιακό χώρο. Σελίδα 7 από 22

8 ΟΜΑΔΑ Β 1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οικονομικού έτους και διαχειριστικής περιόδου; Πόσο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει κάθε διαχειριστική περίοδος και πότε μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την κανονική; 2. Να αναφέρετε τις κατηγορίες βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ, τα όρια κάθε κατηγορίας βάσει των ακαθαρίστων εσόδων μιας επιχείρησης και τα κριτήρια με τα οποία εντάσσονται οι επιτηδευματίες στην ανάλογη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. 3. Ποιο είναι το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αγαθών και πότε αυτό εκδίδεται; Μέσα σε πόσες μέρες από την έκδοση του συγκεκριμένου στοιχείου διακίνησης πρέπει να τιμολογηθούν τα αγαθά που αναγράφονται σ αυτό; 4. Τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές; Αν ναι μέχρι πότε πρέπει να καταβληθούν αυτές; 5. Πως υπολογίζεται ο καθαρός μισθός ενός εργαζομένου; 6. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει μια επιχείρηση όταν προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει αυτές να ολοκληρωθούν; 7. Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάθε κατηγορία βιβλίων; 8. Κάθε πότε υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ οι επιχειρήσεις ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων στην οποία ανήκουν; 9. Αναλαμβάνετε την έκδοση ενός Τιμολογίου Πώλησης Αγαθών, για το οποίο έχει εκδοθεί Δελτίο Αποστολής. Να περιγράψετε τους ελέγχους που πρέπει να κάνετε, ώστε το Τιμολόγιο να εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ. 10. Να αναφέρετε πέντε (5) βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σφραγίδα μιας επιχείρησης. 11. Να αναφέρετε τρία (3) στοιχεία του Κ.Β.Σ. που είναι θεωρημένα από την Εφορία και τρία (3) αθεώρητα. 12. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις διακρίσεις του εισοδήματος ανάλογα με την πηγή προέλευσής του. 13. Ποιο είναι το ποσό παρακράτησης φόρου που γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες; Ποιος έχει την υποχρέωση απόδοσής του και κάθε πότε; 14. Στην επιχείρηση «Μαυρομάτης ΑΕ» απασχολείται από τον Απρίλιο του 2006, με την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου, ο Αλέξανδρος Πετρίδης, ο οποίος είναι έγγαμος. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του για το 2009 είναι 1.000,00. Να υπολογιστούν οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του, αφού ληφθεί υπόψιν ότι το ΙΚΑ του εργαζόμενου είναι 16%, το ΙΚΑ του εργοδότη 28,06% και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών 50,00. Να συνταχθεί και η μισθολογική κατάσταση του εργαζόμενου. 15. Ποιοι υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος; 16. Στην επιχείρηση «Κ-Λ ΟΕ» προέκυψαν κέρδη χρήσης... Ο Κ συμμετέχει στα κέρδη της επιχείρησης με ποσοστό 70% και ο Λ με ποσοστό 30%. Δικαιούνται και οι δύο να λάβουν επιχειρηματική αμοιβή; Να γίνει η διανομή και διάθεση κερδών στους Κ και Λ. 17. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σελίδα 8 από 22

9 18. Με τι ασχολείται η οργανωσιακή συμπεριφορά ως επιστημονικός κλάδος; 19. Τι εννοούμε με τον όρο «εταιρική κουλτούρα» και πώς αυτή ως σύστημα αξιών- επηρεάζει μια επιχείρηση; 20. Ποια χαρακτηριστικά του παρατηρούμενου ατόμου επηρεάζουν τη διαδικασία της αντίληψης; Ποιος ο ρόλος της εμφάνισης όσον αφορά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη συμπεριφορά του ατόμου; 21. Κατά την παρατήρηση ανθρώπων και γεγονότων διαπράττουμε σφάλματα αντίληψης. Ένα από αυτά είναι και το αποτέλεσμα του φωτοστέφανου (halo effect). Nα αναφερθείτε σ αυτό και να δώσετε ένα παράδειγμα εφαρμογής του από το χώρο των επιχειρήσεων. 22. Πώς λειτουργεί η «αυτο-εκπληρούμενη προφητεία» ως εργαλείο των μάνατζερς προκειμένου να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των υπαλλήλων στον τομέα της απόδοσης; 23. Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαστάσεις της προσωπικότητας του ατόμου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο χώρο των επιχειρήσεων; 24. Ποιες είναι οι βασικές παρακινητικές δυνάμεις(ανάγκες) του ατόμου; 25. Τι γνωρίζετε για τη «θεωρία των ανθρωπίνων αναγκών» του A. Maslow; 26. Τι γνωρίζετε για τη «θεωρία της προσδοκίας» του V. Vroom; 27. Τι γνωρίζετε για τη «θεωρία της ισότητας» του J. Adams; 28. Ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα σύνολο ατόμων για να αποτελεί μια ομάδα εργασίας; 29. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τυπικές ομάδες εργασίας μιας επιχείρησης ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών ; 30. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που αυξάνουν και τρεις που μειώνουν τη συνεκτικότητα μιας ομάδας. 31. Να αναφέρετε πέντε κύριες αιτίες συγκρούσεων μεταξύ των ατόμων. 32. Να αναφέρετε τρεις θετικές και τρεις αρνητικές επιπτώσεις συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. 33. Να αναφέρετε τρεις παραδοχές της θεωρίας Ψ (ή θεωρία του D. McGregor) για την ανθρώπινη φύση. Πώς σχετίζεται η θεωρία αυτή με την απόδοση των υπαλλήλων μιας επιχείρησης; 34. Ποια είναι τα βασικά στυλ ηγεσίας και ποια η συμπεριφορά του ηγέτη σε κάθε στυλ; 35. Ποια τυπικά και ποια άτυπα κανάλια περιλαμβάνει η επικοινωνία σε επίπεδο επιχείρησης; 36. Να αναφέρετε τρία εμπόδια στα οποία οφείλεται η κακή επικοινωνία μιας επιχείρησης καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά να ξεπεραστούν. 37. Να αναφέρετε πέντε κανόνες για την επίτευξη καλύτερης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. 38. Να αναφέρετε πέντε τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό οι φορείς-ηγέτες και οι προγραμματιστές μιας αλλαγής να μειώσουν και να εμποδίσουν την αρνητική αντίδραση στην αλλαγή. 39. Να αναφέρετε τέσσερις λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις αλλαγές που επιχειρούνται στον εργασιακό τους χώρο. 40. Να αναλύσετε τέσσερις παράγοντες που προσδιορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο της εργασίας. 41. Να αναφέρετε τρεις λόγους που καθιστούν την ποιότητα σημαντική για τη μικρομεσαία επιχείρηση. 42. Ποιος ο ρόλος της στρατηγικής της ποιότητας στη στρατηγική διοίκηση της μικρομεσαίας επιχείρησης; Σελίδα 9 από 22

10 43. Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τρία χαρακτηριστικά-διαστάσεις της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 44. Να αναφέρετε επιγραμματικά τέσσερα σημεία-αρχές από τα δεκατέσσερα σημεία του προγράμματος ποιότητας σύμφωνα με τον Deming. 45. Να αναλύσετε την τριλογία της ποιότητας του Juran. 46. Να αναφέρετε τέσσερις αρχές από τις αντιλήψεις του Ishikawa για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 47. Ποια είναι τα τρία επίπεδα σχεδιασμού (φάσεις) για την επίτευξη της ποιότητας σύμφωνα με τον Taguchi; 48. Ποια είναι τα είδη κόστους στο παραδοσιακό οικονομικό μοντέλο ποιότητας; 49. Να αναλύσετε τη σχέση ανάμεσα στην ποιότητα ενός προϊόντος και την τιμή του. 50. Να αναφέρετε και να αναλύσετε τα επίπεδα στα οποία διακρίνεται ο βαθμός ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών μιας επιχείρησης (πυραμίδα ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών). 51. Με ποια κριτήρια μια επιχείρηση επιλέγει τους προμηθευτές της; 52. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία ποιότητας τα οποία συνθέτουν τον πυρήνα της εφαρμογής της στρατηγικής «Βελτίωση της Ποιότητας» στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική; 53. Για ποιους λόγους μερικά από τα βασικά εργαλεία ποιότητας είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στη μικρομεσαία επιχείρηση; 54. ISO 9000: Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα της πιστοποίησης για τη μικρομεσαία επιχείρηση. 55. Ποιοι είναι οι λόγοι εφαρμογής του προτύπου ISO 9000 από τις ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 56. Να αναφέρετε τρία εμπόδια για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 57. Ποια είναι η σημασία της στρατηγικής διοίκησης (στρατηγικού μάνατζμεντ); 58. Για ποιους λόγους οι επιχειρήσεις που ακολουθούν επίσημο στρατηγικό σχεδιασμό έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας; 59. Ποιους βασικούς διοικητικούς στόχους εκπληρώνει μια επιχείρηση με τη στρατηγική που ακολουθεί; 60. Να αναφέρετε πέντε παράγοντες τους οποίους θα πρέπει μια επιχείρηση να εξετάζει και να αναλύει στα πλαίσια του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. 61. Ποιες είναι οι κυριότερες σχολές ή προσεγγίσεις για τη διοίκηση των επιχειρήσεων; 62. Να αποδώσετε με διάγραμμα το μοντέλο (υπόδειγμα-πλαίσιο) των πέντε δυνάμεων του Μ. Porter για την ανάλυση του ανταγωνιστικού (μικρο) περιβάλλοντος της επιχείρησης. 63. Ποιοι είναι οι τρεις τύποι των διευθυντικών στελεχών ανάλογα με τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας και ποιες οι απαιτούμενες δεξιότητές τους; 64. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι των ανταγωνιστικών-επιχειρηματικών στρατηγικών; 65. Ποιες είναι οι σημαντικές κατηγορίες που συνθέτουν το μακρο-περιβάλλον της επιχείρησης; 66. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα τρία επίπεδα στρατηγικής μιας επιχείρησης. 67. Ποιες δραστηριότητες μιας επιχείρησης είναι κύριες και ποιες δευτερεύουσες, σύμφωνα με την ανάλυση της έννοιας της «αλυσίδας αξίας» (value chain); 68. Ποια είναι τα συστατικά μέρη της ανάλυσης στρατηγικών θεμάτων (Ανάλυσης ΔΑΕΑ ή SWOT Analysis) του επιχειρηματικού περιβάλλοντος; Σελίδα 10 από 22

11 69. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις (υφιστάμενες μονάδες) ενός κλάδου επιχειρήσεων. 70. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο επιχειρήσεων. 71. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται τα εμπόδια εξόδου μιας επιχείρησης από έναν κλάδο; 72. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. 73. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 74. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που καθορίζουν την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. 75. Ποιοι παράγοντες αποτελούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης; 76. Να αναλύσετε την έννοια της επιχειρησιακής κουλτούρας. 77. Ποιες κατηγορίες «στρατηγικών κατεύθυνσης» γνωρίζετε; 78. Ποια κλασικά παραδείγματα της «στρατηγικής χαρτοφυλακίου» (κατηγορίες πινάκων-matrix χαρτοφυλακίου προϊόντος) γνωρίζετε; 79. Να αναλύσετε τη «γονική στρατηγική» ως επιχειρησιακή στρατηγική. 80. Να αναλύσετε τη «στρατηγική εστίασης» ως επιχειρηματική στρατηγική. 81. Να αναλύσετε τη «στρατηγική διαφοροποίησης» ως επιχειρηματική στρατηγική. 82. Ποια στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της στρατηγικής που ακολουθεί μια επιχείρηση; 83. Να αναλύσετε τη σχέση της στρατηγικής μιας επιχείρησης με τη δομή της μέσα από τα διαφορετικά στάδια που διέρχεται η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 84. Είναι απαραίτητα στοιχεία η «αποστολή» και το «όραμα» στη λειτουργία μιας επιχείρησης και γιατί; 85. Να αναφέρετε τρία μειονεκτήματα και τρία πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της στρατηγικής ηγεσίας κόστους. 86. Σε ποιες βασικές κατηγορίες χωρίζονται οι πόροι μιας επιχείρησης; Ποιες επιμέρους υποκατηγορίες περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία; 87. Nα αναφέρετε και να αναλύσετε τις δύο κύριες κατηγορίες ικανοτήτων της επιχείρησης. 88. Με ποιο τρόπο συμβάλλει η ανάλυση των ανταγωνιστών στη μακροπρόθεσμη οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης; 89. Ποια είναι η σημασία του «προσανατολισμού στην αγορά» (market orientation) στο στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ της επιχείρησης; 90. Να αναφέρετε πέντε διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων. 91. Ποια στάδια περιλαμβάνει η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ; 92. Με ποιο τρόπο ο στρατηγικός σχεδιασμός Μάρκετινγκ συμβάλλει στο συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης; 93. Ποιες είναι οι στρατηγικές πρόληψης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που είναι κατάλληλες για ηγέτες της αγοράς; 94. Να αναλύσετε τις στρατηγικές για Niche Αγοράς. 95. Να αναφέρετε τις στρατηγικές πρόληψης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις-διεκδικητές (challengers). Σελίδα 11 από 22

12 96. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ελκυστικότητα της βιομηχανίας; 97. Ποια στάδια περιλαμβάνει ένα σχέδιο μάρκετινγκ; 98. Να αναφέρετε τρεις τύπους ανάλυσης πωλήσεων. 99. Να αναφέρετε τρεις λόγους που υπαγορεύουν τη χρησιμότητα της ανάλυσης των πωλήσεων Να παρουσιάσετε μια ανάλυση στρατηγικών ομάδων για την αγορά του αυτοκινήτου ή των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, προκειμένου να τονίσετε τη σημασία της ανάλυσης στρατηγικών ομάδων στο χώρο των επιχειρήσεων της ίδιας βιομηχανίας, οι οποίες έχουν παρόμοια στρατηγικά χαρακτηριστικά Ποια κριτήρια-μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση των καταναλωτικών αγορών; 102. Να αναφέρετε τους παράγοντες- κριτήρια επιλογής στοχούμενων τμημάτων (targeting groups) που καθορίζουν την ελκυστικότητα του κάθε τμήματος της αγοράς Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές στρατηγικές στόχευσης που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση αφού επιλέξει τα πιθανά τμήματα-στόχους της (targeting groups) ; 104. Ποιες κατηγορίες προσεγγίσεων τοποθέτησης γνωρίζετε; 105. Να αναφέρετε τέσσερις από τις πιο συνηθισμένες στρατηγικές τοποθέτησης Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους ενδείκνυται η στρατηγική ανατοποθέτησης (repositioning) προϊόντων Να αναλύσετε την «τιμολόγηση εξαφρίσματος» ως στρατηγική τιμολόγησης της επιχείρησης Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας; 109. Ποιες είναι οι κατηγορίες «στρατηγικών ανάπτυξης»; 110. Να αναλύσετε τις «στρατηγικές διείσδυσης αγοράς» Να αναφέρετε τέσσερις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντος Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα που έχει η στρατηγική καθετοποιημένης ολοκλήρωσης ως στρατηγική ανάπτυξης μιας επιχείρησης Με ποιους τρόπους μπορεί να εφαρμοστεί η στρατηγική αύξησης μεριδίου αγοράς; 114. Να αναφέρετε μια από τις βασικότερες λειτουργίες της διοικητικής διαχείρισης ενός έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση Ποιο ρόλο διαδραματίζει ο διαχειριστής έργου; 116. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ομάδες ενδιαφερομένων για ένα έργο που υλοποιεί μια επιχείρηση Ποιο είναι το θεμέλιο για καλή διαχείριση έργου σε μια επιχείρηση; 118. Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία ενός πετυχημένου έργου μιας επιχείρησης; 119. Να αναφέρετε δυο (2) βασικές κατηγορίες κόστους ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε επιγραμματικά τρία (3) είδη ρόλων που μπορεί να διαδραματίζει ένα άτομο σε ένα έργο που υλοποιεί μια επιχείρηση Να αναφέρετε ονομαστικά τρία (3) στοιχεία που πρέπει να καταγραφούν στο πρακτικό μιας σύσκεψης Ποιο πρότυπο ποιότητας επικρατεί σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά στις διαδικασίες οργάνωσης; Σελίδα 12 από 22

13 123. Ποιο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα και ποιο βασικό μειονέκτημα του προτύπου πιστοποίησης ISO 9000; 124. Ποια έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος ενός έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση; 125. Να αναφέρετε δυο (2) οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία σχεδιασμού ενός έργου μιας επιχείρησης Τι είναι το παραδοτέο ενός έργου και πως το διαχωρίζουμε από μια δραστηριότητα έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση; 127. Να δώσετε τον ορισμό της «πρότασης» που συντάσσεται από μια εταιρεία ή έναν οργανισμό με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου μιας επιχείρησης. Ποια είναι η διαφορά μιας «πρότασης» από μια «προσφορά»; 128. Να αναφέρετε ονομαστικά τρία (3) στοιχεία που αποτελούν όρους ενός συμβολαίου Με ποιους τρόπους μπορεί να επιταχυνθεί η υλοποίηση ενός έργου μιας επιχείρησης; Να αναλύσετε έναν από αυτούς Τι αποκαλούμε ποσοστό ολοκλήρωσης ενός έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση και ποιος ο τύπος του; 131. Ποια είναι τα πέντε (5) βήματα για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εποπτείας και ελέγχου ενός έργου μιας επχιείρησης Ποιοι είναι όλοι οι τρόποι διαχείρισης κινδύνου ενός έργου μιας επιχείρησης; 133. Να αναφέρετε δυο βασικά είδη εργαλείων σχεδιασμού έργου μιας επιχείρησης Να αναπτύξετε τρεις (3) τρόπους εντοπισμού επιχειρηματικού οφέλους βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους Να αναφέρετε τέσσερα (4) πλεονεκτήματα της χρήσης της πληροφορικής στην διοίκηση έργου μιας επιχείρησης Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε έργου που υλοποιεί μια επιχείρηση; 137. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων, ποιος είναι ο ορισμός ενός έργου μιας επιχείρησης; 138. Να αναφέρετε ονομαστικά τις «διαδικασίες διαχείρισης έργων» των επιχειρήσεων Να απεικονίσετε σχηματικά τις φάσεις ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε πέντε (5) λόγους για τους οποίους η δύναμη θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τη διοίκηση ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) πηγές κινδύνου έργων που υλοποιούν οι επιχειρήσεις Ποιοι είναι οι τρόποι διοίκησης κινδύνων ενός έργου μιας επιχείρησης; 143. Περιγράψτε τρεις (3) παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες για τον εξοπλισμό του υπολογιστή Να αναφέρετε τις πέντε (5) κατηγορίες ανάληψης ευθύνης ενός διευθυντή έργου Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού υπεργολαβίας και του κύριου εργολάβου; Σελίδα 13 από 22

14 146. Να αναφέρετε τρία (3) κριτήρια επιλογής ενός εργολάβου Ποιοι είναι οι επτά (7) κοινοί κανόνες που αποτελούν απλές βασικές αλήθειες της διαχείρισης και καλύπτουν όλα τα έργα των επιχειρήσεων; 148. Να αναφέρετε δυο (2) είδη εγγύησης που εκδίδονται στα πλαίσια ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία ενός ημερολογίου εργασιών ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) βασικές μορφές οργάνωσης ενός έργου μιας επιχείρησης Να αναφέρετε δυο (2) χαρακτηριστικά της πετυχημένης διοίκησης Να αναφέρετε δυο (2) κριτήρια επιλογής έργου σε μια επιχείρηση Να αναφέρετε ένα τρόπο μείωσης του κόστους ενός έργου σε μια επιχείρηση Τι αποκαλούμε «αυτοδιάγνωση» μιας επιχείρησης και σε τι αποσκοπεί; 155. Τι είναι η μεταβίβαση μιας επιχείρησης; Ποια είναι η βασική διαφορά της διαδικασίας μεταβίβασης με τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης; 156. Να αναφέρετε πέντε (5) στοιχεία που εξετάζονται κατά τη διαδικασία «διάγνωσης της παρούσας κατάστασης» μιας επιχείρησης Ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική πορεία μιας επιχείρησης και ποιος ο ρόλος του κάθε παράγοντα; Τι πρέπει να προσέξει ένας επιχειρηματίας για την εξασφάλιση της συνέχειας της επιχειρηματικής του πορείας; 158. Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των στόχων μιας επιχείρησης; Αναφέρετε δυο (2) παραδείγματα στόχων μιας επιχείρησης Πως ομαδοποιούνται οι στόχοι με βάση το χρονικό ορίζοντα; 160. Να αναφέρετε ονομαστικά τα χαρακτηριστικά ενός «καλού» στόχου που θέτει μια επιχείρηση 161. Ποια είναι η ουσία της λειτουργίας του προγραμματισμού στις επιχειρήσεις; 162. Για ποιο λόγο ο επιχειρησιακός προγραμματισμός αποτελεί σημαντική ευθύνη του επιχειρηματία; Ποιος είναι ο βασικός στόχος του επιχειρησιακού προγραμματισμού; 163. Ποια είναι τα επίπεδα του προγραμματισμού και ποια είναι η διαφορά του από τη στρατηγική; 164. Σε ποια θέση τοποθετείται ο προγραμματισμός στο σύνολο των λειτουργιών της διοίκησης μιας επιχείρησης; 165. Ποιες είναι οι φάσεις του προγραμματισμού στις επιχειρήσεις; 166. Ποια είναι η χρησιμότητα του «επιχειρησιακού προγραμματισμού»; 167. Για ποιο λόγο οι τεχνικές διαχείρισης χρόνου είναι σημαντικής βαρύτητας; 168. Για ποιο λόγο θα πρέπει όσοι εργάζονται σε μια επιχείρηση να έχουν γνώσεις διαχείρισης χρόνου; 169. Να αναφέρετε τρία (3) καθοριστικά χαρακτηριστικά για έναν πετυχημένο διαχειριστή χρόνου Τι απαιτεί η διαχείριση χρόνου; 171. Ποια είναι τα επίπεδα της διαχείρισης χρόνου; Σελίδα 14 από 22

15 172. Τι πρέπει να προσέξει ο εργαζόμενος κατά την ανάθεση των εργασιών; 173. Να αναφέρετε δυο (2) στοιχεία της επιχείρησης από τα οποία εξαρτώνται τα χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού προγραμματισμού Για ποιο λόγο το επιχειρηματικό σχέδιο θεωρείται χάρτης της διαδρομής της επιχείρησης; 175. Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου; 176. Να αναφέρετε τις χρήσεις του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείο διοίκησης και να αναλύσετε δυο (2) από τις αναφερόμενες χρήσεις Να αναλύσετε τα συνηθισμένα λάθη που παρουσιάζονται κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου Ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου; 179. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δομής, μορφής και ανάλυσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της δομής του επιχειρηματικού σχεδίου; 180. Ποια είναι τα δυο σημεία του ανταγωνισμού τα οποία πρέπει να αναλύσετε σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο; 181. Κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον πελάτη και τις τάσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος; 182. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που πρέπει να ξέρετε για τους ανταγωνιστές της επιχείρησής σας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο Να αναφέρετε τρία (3) στοιχεία, η διερεύνηση των οποίων υποστηρίζει την προετοιμασία ενός ανταγωνιστικού τιμοκαταλόγου Τι πρέπει να εξετάσετε για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προβολής και διαφήμισης; Πως επαναξιολογείται η στρατηγική της προβολής; 185. Αναφέρετε δυο (2) βασικά στοιχεία για τη λειτουργία μιας επιχείρησης Ποια μέθοδο προμήθειας εξοπλισμού παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και για ποιο λόγο; 187. Ένας καλός υπάλληλος μπορεί να γίνει σίγουρα και στέλεχος/manager; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Που βασίζεται η πετυχημένη πορεία μιας επιχείρησης κατά το μεγαλύτερο μέρος; 189. Να αναφέρετε δυο (2) παραδείγματα μεταβλητού κόστους μιας επιχείρησης Να αναφέρετε τρία (3) χαρακτηριστικά του ευέλικτου εργαζόμενου Ποιες είναι οι φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος; Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά μιας εκ των φάσεων Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα προϊόντος που μπορεί να απορροφήσει μια αγορά Ποια είναι τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ; 194. Πότε υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας; Σελίδα 15 από 22

16 195. Τι είναι η «αναστολή» της σχέσης εργασίας; Να αναφέρετε ονομαστικά 2 λόγους για την αναστολή της σχέσης εργασίας Πότε ο εργοδότης μπορεί να αλλάξει τους όρους της σύμβασης εργασίας και τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία; 197. Πότε υπάρχει: i. Υπερεργασία. ii. Υπερωρία. iii. Νυχτερινή εργασία. iv. Πως αμείβεται ο εργαζόμενος στην κάθε περίπτωση; 198. Να αναφέρετε επιγραμματικά όλες τις υποχρεώσεις του εργοδότη Να αναλύσετε όλα τα είδη των αδειών Ποια είναι η έννοια του περιβάλλοντος και ποιες είναι οι μορφές του; 201. Να αναφέρετε δυο (2) στόχους της πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος μιας επιχείρησης Τι περιλαμβάνει η διαδικασία ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής επίδρασης των προϊόντων και ποια είναι η συμβολή της σε μια επιχείρηση; 203. Να αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια επιχείρηση η υιοθέτηση της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και να αναλύσετε τη συμβολή της συγκεκριμένης πολιτικής στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής της θέσης Τι είναι ο Επιχειρησιακός Καταστατικός Χάρτης; Τι αφορά το περιεχόμενο του; Να αναφέρετε τέσσερις (4) αρχές αυτού του χάρτη Να δώσετε τον ορισμό της Ηθικής των επιχειρήσεων Τι αποκαλούμε κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας; 207. Να αναφέρετε τρεις (3) κανόνες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας μιας εταιρείας Να δώσετε τον ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε ποιο επίπεδο αποφάσεων βρίσκεται η εταιρική διακυβέρνηση; 209. Ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με τον Kennedy; 210. α) Μετάφραση κειμένου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Ακολουθούν παραδείγματα: 1. Calls which involve three or more participants, which are known as conference calls, must be booked in advance with the telephone company, so that the relevant lines can be connected. They are useful where considerations of time or distance mean that a full-scale meeting is not possible, and can be a very effective way of exchanging views and making decisions. Σελίδα 16 από 22

17 2. The European Convention on Human Rights (ECHR) is based on the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which was adopted by the General Assembly of the United Nations in This Declaration sought to define a set of individual rights which were considered to be fundamental to the well-being of citizens of all countries. They included the right to an adequate standard of living, the right to work, the right to a fair trial the right to own property. 3. The prevailing norms and rules issued by official bodies or the profession itself (Institute of Chartered Accountants in Britain; American Institute of Certified Public Accountants in the U.S.) are quite as stringent, and the practice of auditors quite as formal and reliable. All accounts and financial statements should be presented in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 4. Principal U.S. goods in the export trade are machinery, agricultural products, automotive products, aircraft and chemicals. The leading u.s. imports are petroleum and petroleum products, automotive products, foods and beverages (including coffee), machinery and iron and steel products. 5. Most companies use calculators, word processors and various kinds of computers to make their work easier. All these devices help executives to extend their skills, and the equipment available for international communications means that business can be done faster and more efficiently over every complex networks. 6. Small and medium-sized enterprises and especially small enterprises are a major source of economical, social and technological growth in the European Union. The creation of a entrepreneurial environment that favours the creation and development of SMEs constitutes a basic pillar of the EU s policy in order to achieve the target set at the Lisbon European Council, that is, to make EU the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by the year Education and training for entrepreneurship Europe will nurture entrepreneurial spirit and new skills from an early age. General knowledge about business and entrepreneurship needs to be taught at all school levels. Specific business-related modules should be made an essential ingredient of education schemes at secondary level and at colleges and universities. We will encourage and promote youngsters entrepreneurial endeavours, and develop appropriate training schemes for managers in small enterprises. Σελίδα 17 από 22

18 More out of the Single Market Small businesses are feeling the benefits from the reforms underway of Europe s economy. The Commission and Member States must therefore pursue the reforms underway aiming at the completion in the Union of a true internal market, user-friendly for small business, in critical areas for development of small businesses including electronic commerce, telecommunications, utilities, public procurement and cross-border payment systems. At the same time, European and national competition rules should be vigorously applied to make sure that small businesses have every chance to enter new markets and compete on fair terms. The Greek government is in the process of reforming the existing regulatory framework regarding public procurement contract procedures with two new directives. An innovative element of the directives is the use of electronic techniques in these procedures which will allow the public and private sector to adapt to the fast pace of the technological evolution and the challenges of the new economy. Through the new electronic techniques the interested parties will achieve greater transparency in the procedures, immediate information, reduction of the cost and the time to prepare procurement offers and thus a faster and more efficient administration of their resources. Taxation and financial matters Tax systems should be adapted to reward success, encourage start-ups, favour small business expansion and job creation, and facilitate the creation and the succession in small enterprises. Member States should apply best practice to taxation and to personal performance incentives. Entrepreneurs need finance to translate ambitions into reality. In order to improve the access of small enterprises to financial services, we will: - Identify and remove barriers to the creation of a pan-european capital market and to the implementation of the Financial Services Action Plan and the Risk Capital Action Plan; - Improve the relationship between the banking system and small enterprises by creating appropriate access conditions to credit and to venture capital; - Improve the access to the structural funds and welcome initiatives by the European Investment Bank to increase funding available to start-ups and high-technology enterprises, including equity instruments. Σελίδα 18 από 22

19 Strengthen the technological capacity of small enterprises We will strengthen existing programmes aimed at promoting technology dissemination towards small enterprises as well as the capacity of small business to identify, select and adapt technologies. We will foster technology co-operation and sharing among different company sizes and particularly between European small enterprises, develop more effective research programmes focussed on the commercial application of knowledge and technology, and develop and adapt quality and certification systems to small enterprises. It is important to ensure that a Community patent is available and easily accessible to small enterprises. We will foster the involvement of small enterprises in inter-firm co-operation, at local, national, European and international levels as well as the co-operation between small enterprises and higher education and research institutions. Actions at national and regional levels aimed at developing inter-firm clusters and networks should therefore be supported, pan-european co-operation between small enterprises using information technologies enhanced, best practice in co-operative agreements spread, and small enterprises cooperation supported to improve their capabilities to enter pan-european markets and to extend their activities in third country markets. Successful e-business models and top-class small business support The Commission and Member States should encourage small enterprises to apply best practice and adopt successful business models that enable them to truly flourish in the new economy. We will co-ordinate Member States and EU activity to create information and business support systems, networks and services which are easy to access and understand, and relevant to the needs of business; ensure EU-wide access to guidance and support from mentors and business angels, including through websites, and exploit the European Observatory on SMEs. (από το European Charter for Small Enterprises,2002) β) Μετάφραση όρων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα (και το αντίστροφο). 1. executive 2. team Ακολουθούν παραδείγματα: Σελίδα 19 από 22

20 3. exhibition 4. entrepreneurship 5. business correspondence 6. civil law 7. order form 8. reference 9. appointment 10. balance sheet 11. businessman 12. general manager 13. secretary 14. accounting 15. delegation 16. jurisdiction 17. small to medium-sized enterprise 18. multinational enterprise 19. contract 20. legal case 21. balance 22. account 23. added value 24. assets 25. enterprise 26. financial 27. currency 28. employee 29. earnings 30. fund 1. επιχειρηματίας 2. γενικός διευθυντής 3. γραμματέας 4. λογιστική 5. αντιπροσωπεία 6. αρμοδιότητα Σελίδα 20 από 22

21 7. μικρομεσαία επιχείρηση 8. πολυεθνική επιχείρηση 9. συμβόλαιο 10. νομική υπόθεση 11. εκτελεστικός, ανώτερος υπάλληλος 12. ομάδα 13. έκθεση 14. επιχειρηματικότητα 15. εμπορική αλληλογραφία 16. αστικό δίκαιο 17. εντολή παραγγελίας 18. αναφορά, σύσταση 19. συνάντηση 20. ισολογισμός 21. επένδυση 22. τόκος 23. αμοιβή 24. ζημιά 25. απόθεμα 26. αποζημίωση 27. φόρος 28. δάνειο 29. παθητικό 30. ρευστότητα Σελίδα 21 από 22

22 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το πρακτικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα «Στέλεχος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους ειδικότητας. Α. Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 1. Αγγλικά επαγγέλματος 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 3. Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαία Επιχείρηση 4. Δίκαιο των Επιχειρήσεων 5. Διαχείριση Παραγωγής 6. Αρχές Μάρκετιγκ 7. Διοίκηση Πωλήσεων 8. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 9. Οικονομικά των Επιχειρήσεων 10. Βασικές Αρχές Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων 11. Λογιστική Μικρομεσαίας Επιχείρησης 12. Κοστολόγηση 13. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 14. Διοίκηση Προσωπικού 15. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας 16. Πρακτική της Γραμματείας Β. Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες 1. Στρατηγική των Επιχειρήσεων 2. Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3. Διαχείριση Έργων 4. Διαχείριση Ποιότητας 5. Σχεδιασμός Μάρκετιγκ 6. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Επιχειρηματικό Σχέδιο Εικονικής Επιχείρησης 7. Φορολογική Νομοθεσία και Πρακτική 8. Δεοντολογία Επαγγέλματος Εργασιακές Σχέσεις Προστασία Περιβάλλοντος 9. Λογιστικές Εφαρμογές Σελίδα 22 από 22

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τίτλος άρθρου: H αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Το επιχειρηματικό εργαλείο της Θερμοκοιτίδας στην ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Γιώργος Πιερράκος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο Β ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλική Μπρίνια Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 3. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Business Studies Επίπεδο 2

Business Studies Επίπεδο 2 Business Studies Επίπεδο 2 8994-12-012 (PR-BS 12) Δείγμα 00002 Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βιογραφικά συγγραφέων 15 Λίγα λόγια για το βιβλίο 17 Πώς θα εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά του βιβλίου 19 Οδηγός Περιήγησης 21

Περιεχόμενα. Βιογραφικά συγγραφέων 15 Λίγα λόγια για το βιβλίο 17 Πώς θα εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά του βιβλίου 19 Οδηγός Περιήγησης 21 Περιεχόμενα Βιογραφικά συγγραφέων 15 Λίγα λόγια για το βιβλίο 17 Πώς θα εκμεταλλευτείτε πλήρως τα χαρακτηριστικά του βιβλίου 19 Οδηγός Περιήγησης 21 1 Εισαγωγή στη Στρατηγική 23 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής

Γεώργιος Λεκάκος. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Ευκαιρίες και προκλήσεις 2 nd Digital Payments Summit 2016 Γεώργιος Λεκάκος Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σουπερ μαρκετ ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» «ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της Αθανασία Καρακίτσιου, PhD e-mail:atkar@otenet.gr Το Περιβάλλον της Επιχείρησης Οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Τα θεμέλια του Προγραμματισμού

Κεφάλαιο. Τα θεμέλια του Προγραμματισμού Κεφάλαιο Τα θεμέλια του Προγραμματισμού Μαθησιακά αποτελέσματα Περιγράψτε τη φύση και τους στόχους του προγραμματισμού Εξηγήστε το έργο των μάνατζερ κατά τη διαδικασία του διοικητικού προγραμματισμού Συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα