Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εσωτερικό Περιβάλλον (FHJ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εσωτερικό Περιβάλλον (FHJ)"

Transcript

1 Strategy-Train Μάθημα III Ενότητα 3 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Στρατηγική Διάγνωση Εσωτερικό Περιβάλλον Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν.

2 Πίνακας Περιεχομένων Μάθημα III. Στρατηγική Διάγνωση Ενότητα 3 :Εσωτερικό Περιβάλλον Λέξεις - κλειδιά...3 Μαθησιακός Στόχος...3 Εκτιμώμενος Χρόνος...3 Εισαγωγή Τι είναι η Επιχειρησιακή Λειτουργική Δομή και τι Είδη Πόρων έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση; Γιατί οι Επιχειρησιακοί Πόροι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία μίας επιχείρησης; Πώς να προσδιορίσετε τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες; Προσδιορισμός των Επιχειρησιακών Πόρων Μελέτη περίπτωσης X-treme ltd....7 Περίληψη Βασικών Σημείων Αναλύοντας το Εσωτερικό Περιβάλλον Ποιες είναι οι σημαντικότερες Μέθοδοι Ανάλυσης; Γιατί να εφαρμόσω ή να μην εφαρμόσω αυτές τις τεχνικές στην επιχείρησή μου; Πώς μπορώ να εφαρμόσω Μεθόδους ανάλυσης στην επιχείρησή μου; Μελέτη περίπτωσης...16 Περίληψη Βασικών Σημείων Βασικές Δεξιότητες, Γνώση και Διαχείριση Γνώσης Τι είναι Βασικές Δεξιότητες, Γνώση και Διαχείριση Γνώσης Γιατί είναι σημαντικοί οι Επιχειρησιακοί Πόροι και η Διαχείριση Γνώσης; Πού χρειάζονται οι βασικές δεξιότητες και η Διαχείριση της Γνώσης; Πώς να εντοπίσω τις βασικές Δεξιότητες και πώς να υλοποιήσω τη Διαχείριση Γνώσης στην επιχείρησή μου; Μελέτη Περίπτωσης...22 Περίληψη Βασικών Σημείων Ηγεσία Ποιες είναι οι σημαντικότερες Θεωρίες Ηγεσίας? Γιατί η Ηγεσία είναι σημαντική για την επιτυχή πορεία της Επιχείρησής σας; Πού μπορούν να εφαρμοστούν η Θεωρίες Ηγεσίας του McGregor; Πώς αντιλαμβάνονται τους Εργαζομένους τους οι Ηγέτες Χ-Ψ και Ζ; Παράδειγμα...26 Περίληψη Βασικών Σημείων...26 Περίληψη των Μαθησιακών Στόχων...26 Βιβλιογραφία...28 Βιβλία / Άρθρα...28 Ιστοσελίδες...29 Μάθημα II Ενότητα 3 2

3 Μάθημα III. Στρατηγική Διάγνωση Ενότητα 3: Εσωτερικό Περιβάλλον Λέξεις - κλειδιά Επιχειρησιακή δομή, λειτουργική δομή, πόροι, ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση νεκρού σημείου, συγκριτική αξιολόγηση, ανάλυση SWOT, Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης, βασικές δεξιότητες, διαχείριση της γνώσης, στυλ ηγεσίας, Χ, Ψ και Z-θεωρία της αρχηγίας. Μαθησιακός Στόχος Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μιας ΜΜΕ και τους τομείς εξειδίκευσής της. Εξετάζονται οικονομικοί, στρατηγικοί και λειτουργικοί παράγοντες, καθώς και οι πόροι, ενώ υπολογίζεται και το κόστος. Γίνεται διάγνωση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις ΜΜΕ και αξιολογείται η δυνατότητα ανάπτυξής τους. Ελέγχονται οι βασικές πληροφορίες, δηλαδή: επιχειρησιακή δομή και λειτουργία, ιστορία της επιχείρησης, κύρια προϊόντα και υπηρεσίες, βασικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες και βιογραφικά των διευθυντών. Εξετάζεται και αξιολογείται συγκριτικά η καταλληλότητα της στρατηγικής της ΜΜΕ έναντι των ανταγωνιστών. Τέλος, γίνεται μία πολύ σύντομη επισκόπηση των κινήτρων και των στρατηγικών ηγεσίας. Εκτιμώμενος Χρόνος Θα χρειαστείτε περίπου 120 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα. Εισαγωγή Είναι σημαντικό να γνωρίζετε, όχι μόνο το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής σας, αλλά να είστε επίσης σε θέση να αναλύσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες και την οργανωτική και ιεραρχική δομή της εταιρείας σας, καθώς η ανάλυση είναι το πρώτο βήμα προς τη βελτίωση. Η ανάλυση του νεκρού σημείου και η ανάλυση κόστους-οφέλους αποτελούν τεχνικές που εστιάζουν στην εταιρεία σας, στους προμηθευτές και τους πελάτες σας, ενώ η συγκριτική αξιολόγηση και η ανάλυση SWOT θα σας δώσουν εικόνα για τους ανταγωνιστές σας. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τις αδυναμίες της επιχείρησή σας είναι η λεγόμενη Balanced Scorecard (Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης). Το σύστημα αυτό λειτουργεί μέσω παρακολούθησης βασικών στοιχείων. Ένα άλλο αναπόσπαστο μέρος μίας επιχείρησης είναι η διαχείριση. Μια επιχείρηση εξαρτάται κυρίως από το προσωπικό της και το πιο συγκεκριμένα από τη διαχείρισή της και το στυλ ηγεσίας που κατέχει. Μάθημα II Ενότητα 3 3

4 3.1 Επιχειρησιακή Δομή και Επιχειρησιακοί Πόροι Λέξεις κλειδιά Οργανωτική δομή, λειτουργική δομή, διαδικασία, υλικοί πόροι, άυλοι πόροι, εμπορεύσιμοι πόροι, μη-εμπορεύσιμοι πόροι Εισαγωγή Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι θεώρησης της δομής της επιχείρησής σας: η οργανωτική δομή και η λειτουργική δομή. Ενώ η άποψη της οργανωτική δομής παρέχει μια στατική εικόνα των πόρων σας, η επιχειρησιακή δομή απεικονίζει τη δομή μιας διαδικασίας. Οι επιχειρησιακοί πόροι ταξινομούνται σε υλικούς πόρους (π.χ. μηχανήματα, εργαζόμενοι) και άυλους πόρους (άδειες, τεχνογνωσία, εταιρική κουλτούρα κλπ). Οι υλικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μία θέση σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι άυλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές θέσεις. Μηχανήματα, εργαζόμενοι, πρώτες ύλες κ.λ.π., υπολογίζονται στους υλικούς πόρους, ενώ τα πιστοποιητικά, η εταιρική κουλτούρα κ.λ.π. περιλαμβάνονται στους άυλους Τι είναι η Επιχειρησιακή Λειτουργική Δομή και τι Είδη Πόρων έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση; Κατά την εξέταση της επιχειρησιακής δομής, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, πιο συγκεκριμένα η οργανωτική δομή και η επιχειρησιακή δομή. Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στη λειτουργική δομή της εταιρείας. Ενώ η οργανωτική δομή αναφέρεται στη διάρθρωση και το ανθρώπινο δυναμικό, η επιχειρησιακή δομή απεικονίζει τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Κανονικά, αυτές οι διαδικασίες επικεντρώνονται στην παραγωγή (δηλαδή την απόδοση του οργανισμού από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες). Μια επιχειρησιακή δομή περιγράφει τη λογική και χρονολογική δομή μίας λειτουργίας σε διαδικασία μεμονωμένων ακολουθιών και γεγονότων. Η συμβολική απεικόνιση των ακολουθιών και γεγονότων πάνω σε ένα απόλυτο ή σχετικό χρονοδιάγραμμα είναι τυπική για μια επιχειρησιακή δομή. Η σύνθεση των στοιχείων βασίζεται στις μεταξύ τους σχέσεις με την εφαρμογή αρχών ταξινόμησης. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τοποθεσία. Ως πόροι περιγράφονται όλα τα στοιχεία που χρειάζεται μια επιχείρηση ως πρώτη ύλη για την παραγωγική διαδικασία. Διακρίνονται σε οικονομικούς (π.χ. κεφάλαια), φυσικούς (π.χ. μηχανήματα), ανθρώπινους (π.χ. δεξιότητες των εργαζομένων και της διοίκησης) και οργανωτικούς (π.χ. τα συστήματα οργανωτικής υποστήριξης) πόρους. Επιπλέον, μπορεί να διακριθούν σε υλικούς και άυλους πόρους. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα τα μηχανήματα και τους εργαζομένους. Οι άυλοι πόροι είναι στοιχεία όπως οι άδειες, η τεχνογνωσία, οι ιδέες, η καινοτομική ικανότητα, η επιστημονική και Ε&Α ικανότητα, η εταιρική κουλτούρα και η φήμη της επιχείρησης. Μάθημα II Ενότητα 3 4

5 Οι υλικοί πόροι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μία θέση σε μια δεδομένη στιγμή. Συνεπώς, η συμβολή τους είναι περιορισμένη όσον αφορά τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, οι άυλοι πόροι, έχουν πολλαπλές επιπτώσεις, δεδομένου ότι εκτός από το γεγονός ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη, μπορούν επίσης να συμβάλουν με τις πολλαπλές χρήσεις τους στην αύξηση της αξίας.(grant 2002) Γιατί οι Επιχειρησιακοί Πόροι αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία μίας επιχείρησης; Εντοπίζοντας τις πιο σημαντικές διαδικασίες σας για την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών σας και ταξινομώντας τις συστηματικά, αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με μεγάλη προσοχή. Για να έχετε μια σαφή εικόνα των καθημερινών εργασιών και, επίσης, του περιβάλλοντος και των στόχων σας, είναι χρήσιμο να υιοθετήσετε μοντέλα που καθιστούν ορατές αυτές τις διαδικασίες. Οι υλικοί και άυλοι πόροι κατέχουν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, διότι αποτελούν πηγή ανάπτυξης των μοναδικών ικανοτήτων. Αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι το αποτέλεσμα του γνωστικού υπόβαθρου που υπάρχει στην επιχείρηση. Η δημιουργία των άριστων προϋποθέσεων για τη δημιουργία και τη μεταφορά γνώσης στην επιχείρηση, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των μοναδικών ικανοτήτων. (Anwander 2002) Πώς να προσδιορίσετε τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες; Κάθε επιχειρησιακή διαδικασία στηρίζεται σε μία αλυσίδα μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Η λεπτομερής απεικόνιση κάθε βασικής διαδικασίας, καθώς και σημαντικών υποστηρικτικών διαδικασιών, είναι απαραίτητη για την ανάλυση της επιχείρησή σας και, ενδεχομένως, τη βελτίωση των διαδικασιών σας. Μην υποτιμάτε τη σημασία των υποστηρικτικών διαδικασιών, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τις βασικές διαδικασίες. Ένας τρόπος συστηματικής απεικόνισης σε χρονολογική και λογική πορεία δράσης είναι ο λεγόμενης χάρτης επιχειρησιακής διαδικασίας. (Daschmann 1996) Προσδιορισμός των Επιχειρησιακών Πόρων Θα πρέπει να γνωρίζετε, τις πηγές τις οποίες διαθέτει η επιχείρησή σας και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να σχεδιάσετε έναν πίνακα, και να ταξινομήσετε τους πόρους σας, όχι μόνο τους υλικούς και άυλους, αλλά και τους εμπορεύσιμους και μη εμπορεύσιμους. Αυτή η ταξινόμηση των πόρων μπορεί να γίνει, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο πίνακα ως οδηγό: Μάθημα II Ενότητα 3 5

6 Υλικοί πόροι Εμπορεύσιμοι Μηχανήματα πόροι Εργαζόμενοι Καθιερωμένο λογισμικό Μη εμπορεύσιμοι Ιδιοκατασκευές (π.χ. ειδικό πόροι μηχάνημα για παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας) Αυτοματισμοί (π.χ. ειδικό λογισμικό) Εικόνα 1:Ταξινόμηση των πόρων. Άυλοι πόροι Άδειες Ατομικές ειδικές γνώσεις Εταιρική κουλτούρα Εξαιρετικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Ειδική επιχειρησιακή εκπαίδευση Εσωτερική γνώση Αυτός ο πίνακας σας προσφέρει μία σύντομη απεικόνιση των πόρων και θα σας δείξει τον τρόπο να τους χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά. ΑΣΚΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να ταξινομήσετε τους πόρους της επιχείρησής σας. Ο χάρτης επιχειρησιακής διαδικασίας Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αποτύπωση της επιχειρησιακής δομής. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να απεικονιστεί το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ακολουθιών σε μία διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει να αναλυθεί κάθε βήμα της παραγωγής με την καταγραφή των εισροών, της δραστηριότητα και της απόδοσής της. Για παράδειγμα, είναι χρήσιμο για μια εταιρεία παραγωγής ενέργειας να διασπαστεί η διαδικασία παραγωγής της σε λεπτομερείς δραστηριότητες, όπως η προμήθεια, η επεξεργασία των πρώτων υλών, η κατασκευή, η συναρμολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας. Εικόνα 2: Χάρτης Επιχειρησιακής Διαδικασίας (Hinterhuber 1996). Όταν σχεδιάζετε χάρτη διαδικασίας, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερος. Κάθε δραστηριότητα - ακόμη και η μικρότερη - θα πρέπει να καταγράφεται με το αποτέλεσμά της. Μάθημα II Ενότητα 3 6

7 ΑΣΚΗΣΗ: Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες σας; Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα χάρτη επιχειρησιακής διαδικασίας; Μελέτη περίπτωσης X-treme ltd. Ο χάρτης επιχειρησιακής διαδικασίας απεικονίζει τις σημαντικότερες διαδικασίες της X-treme ltd 1. Στο χάρτη επισημαίνονται και οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες, καθώς είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστό ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε διαδικασία. Οι τομείς αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της X-treme ltd. απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: Εικόνα 3: Χάρτης επιχειρησιακής διαδικασίας της X-treme ltd Οι πιο σημαντικές διαδικασίες και τα καθήκοντα τοποθετούνται σε ενιαία διαχείριση με τη δημιουργία υπηρεσιών. Στις πωλήσεις και το τμήμα της διανομής μπορείτε να βρείτε την υποστήριξη της διανομής των διαδικασιών και των ερευνών αγοράς και τα σημαντικά καθήκοντα του μάρκετινγκ και της χορηγίας. Ο υπεύθυνος για το τμήμα και για τη διαδικασία είναι ο κ. Maier. Κάθε διαδικασία πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά με πιο λεπτομερή τρόπο. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να καταγράψουμε τη δραστηριότητα, και το αποτέλεσμά της, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την είσοδο της συνεχόμενης δραστηριότητας. Ως παράδειγμα, απεικονίζεται παρακάτω η επιχειρηματική διαδικασία ανάπτυξης της εταιρείας. Εικόνα 4: Η επιχειρησιακή ανάπτυξη ως διαδικασία 1 Η περίπτωση λήφθηκε από τους Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008). Μάθημα II Ενότητα 3 7

8 Περίληψη Βασικών Σημείων Το τμήμα αυτό ασχολείται με τη λειτουργική δομή μίας επιχείρησης, η οποία περιγράφει τη λογική και χρονολογική δομή των διεργασιών της. Ένας τρόπος απεικόνισης της λειτουργική δομή είναι ο χάρτης επιχειρησιακής διαδικασίας. Οι πόροι που χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας διακρίνονται σε υλικούς και άυλους. Οι υλικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μία θέση ανά πάσα στιγμή, ενώ οι άυλοι παράλληλα σε διαφορετικές τοποθεσίες. 3.2 Αναλύοντας το Εσωτερικό Περιβάλλον Λέξεις κλειδιά Συγκριτική αξιολόγηση, ανάλυση SWOT, εσωτερική διαδικασία, περιβάλλον, στρατηγική, στρατηγική διαχείριση, ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση νεκρού σημείου, Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης, χρησιμότητα, περιθώρια κέρδους Εισαγωγή Η τρέχουσα υποενότητα παρουσιάζει διάφορες μεθόδους για να σας βοηθήσει να αναλύσετε το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησής σας. Δεν χρειάζεται να τις συμπεριλάβετε όλες, αλλά η κάθε μία είναι χρήσιμη για την παροχή μια λεπτομερούς εικόνας. Η συγκριτική αξιολόγηση σας βοηθά να μάθετε από άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η ανάλυση SWOT ασχολείται με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της επιχείρησής σας, καθώς και με τις ευκαιρίες και τις απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και αναλύει τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης καθώς και εξωτερικούς παράγοντες. Ο Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης (balance scorecard) επιτρέπει στη διοίκηση να έχει μια ευρύτερη εικόνα της οργάνωσης, δεδομένου ότι περιλαμβάνει οικονομικές και μη οικονομικές μετρήσεις σε μία ενιαία έκθεση. Η ανάλυση κόστους-οφέλους κρίνει και ποσοτικοποιεί μελλοντικές παροχές όχι μόνο νομισματικού χαρακτήρα. Είναι μια αρκετά ισχυρή μέθοδος από την οποία μπορεί να υπολογιστεί η αξία των εναλλακτικών επενδύσεων. Η ανάλυση νεκρού σημείου είναι μια μαθηματική μέθοδος για τον προσδιορισμό της ποσότητας της παραγωγής και πώλησης που είναι αναγκαία για την κερδοφορία. Όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους και περιγράφονται εν συντομία Ποιες είναι οι σημαντικότερες Μέθοδοι Ανάλυσης; Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησής σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, με διαφορετικούς στόχους που μπορεί να σας βοηθήσουν. Χρησιμοποιώντας μία μόνο από αυτές τις μεθόδους δεν είναι συχνά αρκετό. Το υποκεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις Μάθημα II Ενότητα 3 8

9 ακόλουθες μεθόδους: Συγκριτική Αξιολόγηση, Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης, Ανάλυση κόστους-οφέλους, Ανάλυση νεκρού σημείου και Ανάλυση SWOT. Συγκριτική Αξιολόγηση Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για τη συγκριτική αξιολόγηση. Ένας από τους δημοφιλέστερους δόθηκε από τον πρωτοπόρο στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, Robert C. Camp, και την περιγράφει ως "η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών, η οποία θα οδηγήσει σε εξαιρετικές επιδόσεις μέσω της εφαρμογής των εν λόγω βέλτιστων πρακτικών» (Camp, 1989). Ο Camp θεωρεί τη συγκριτική αξιολόγηση ως ένα καλό εργαλείο για οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών τους. (Daschmann 1996) Ανάλυση κόστους-οφέλους Σας βοηθά να αξιολογήσετε πιθανές επενδύσεις. Τα έξοδα υπολογίζονται με ακρίβεια και ευκολία, αλλά δεν υπάρχουν καλές διαθέσιμες μέθοδοι για να αξιολογηθούν τα μελλοντικά αποτελέσματα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα υπόκεινται σε υψηλά επίπεδα κινδύνου. Η ανάλυση κόστουςοφέλους γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του τρέχοντος κόστους και του μελλοντικού οφέλους ενός έργου ή μίας επένδυσης. (Anwander 2002) Ανάλυση νεκρού σημείου Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση νεκρού σημείου είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συνόλου των προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να πωληθούν για να φέρουν κέρδος. Με τη βοήθεια της ανάλυσης μπορείτε να βρείτε το νεκρό σημείο, το οποίο ορίζεται ως το σημείο που χωρίζει τα κέρδη από τις απώλειες. (Anwander 2002) Ανάλυση SWOT Η ανάλυση SWOT παρουσιάζει σημαντικούς εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες επιρροής και σας βοηθά να προσδιορίσετε πληθώρα στρατηγικών επιλογών. Η ανάλυση SWOT περιλαμβάνει δυνατά-αδύνατα σημεία (SW) καθώς και ευκαιρίες-απειλές (OT). Συνοψίζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα των εσωτερικών διαδικασιών καθώς και της επίδρασης παραγόντων του περιβάλλοντος. (Müller-Stewens 2005) Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης Οι Robert Kaplan και David Norton εισήγαγαν την έννοια του Πίνακα Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης, σαν μεθοδολογία μέτρησης της απόδοσης μίας επιχείρησης, πέρα από τα περιθώρια κέρδους και τις αποδόσεις μερισμάτων (Rivenbark & Peterson 2008). Ο Πίνακας Σταθμισμένων δεικτών απόδοσης μετρά τέσσερις διαστάσεις ενός οργανισμού- οικονομική, ενδοεπιχειρησιακή, καινοτομική και εκπαιδευτική και πελατειακή. Για κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις ζητά από τη διοίκηση να αναπτύξουν μεθόδους μέτρησης, Μάθημα II Ενότητα 3 9

10 στόχους επιδόσεων και συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται στο τέλος της κάθε περιόδου Γιατί να εφαρμόσω ή να μην εφαρμόσω αυτές τις τεχνικές στην επιχείρησή μου; Η βασική ιδέα πίσω από τη συγκριτική αξιολόγηση είναι ότι οι επιχειρήσεις (ανταγωνιστικές ή μη) θα βελτιώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες μέσω της σύγκρισης των επιδόσεων και την εκπαίδευση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Η συγκριτική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της επιχείρησης, έναντι ανταγωνιστών και εταιρειών από άλλους κλάδους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκριτικής αξιολόγησης: Είδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εσωτερική Σχετικά εύκολη συλλογή στοιχείων Περιορισμένη άποψη συγκριτική αξιολόγηση Καλά αποτελέσματα για διαφοροποιημένες "εξαιρετικές" επιχειρήσεις Εσωτερικές προκαταλήψεις Συγκριτική αξιολόγηση ανταγωνιστών Λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση Σχετικές επιχειρηματικές πληροφορίες Συγκρίσιμα Προϊόντα/διαδικασίες Σχετικά υψηλή αποδοχή Σωστά προσδιορισμένη θέση στον ανταγωνισμό Μεγάλη πιθανότητα εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων Διεύρυνση του φάσματος των ιδεών Δυσκολία στη συγκέντρωση πληροφοριών Ρίσκο αντιγραφής ανταγωνιστή Σχετικά δύσκολη μετατροπή δομών και διαδικασιών Αμφίβολη συγκρισιμότητα Χρονοβόρα ανάλυση Εικόνα 5: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα διαφόρων ειδών συγκριτικής αξιολόγησης Ενώ η ανάλυση κόστους-οφέλους ασχολείται με πάγια δεδομένα όπως το κόστος και άυλα στοιχεία όπως τα αναμενόμενα οφέλη, το νεκρό σημείο της ανάλυσης είναι ένα μαθηματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως προαναφέρθηκε και τα δύο εργαλεία είναι απλά στη χρήση. Το πλεονέκτημα της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι ότι μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τα (αναμενόμενα) οφέλη. Το κύριο πλεονέκτημα της ανάλυσης νεκρού σημείου είναι ότι μπορείτε να το απεικονίσετε εύκολα, δημιουργώντας ένα διάγραμμα. Μάθημα II Ενότητα 3 10

11 Εικόνα 6: Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης: Rivenbark & Peterson (2008) Η παραπάνω εικόνα δείχνει τις διαφορετικές απόψεις που θα πρέπει να εξετάσετε ενώ αναπτύσσετε τον Πίνακα Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης. Ο πίνακας αυτός βοήθησε πολλές διοικήσεις επιχειρήσεων να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν ότι οι μετρήσεις που υποστηρίζονται μόνο από τους αριθμούς δεν αρκούν για να εξηγήσουν την όλη απόδοση ενός οργανισμού. "Όσο μια τέχνη ως επιστήμη, ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία που πρέπει να προσαρμόζεται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές δυνάμεις και φυσικά εσωτερικές διορθώσεις. Μαθαίνετε καθώς πορεύεστε» (Buytendijk). Η τεχνική της SWOT ανάλυσης μπορεί να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε εάν η στρατηγική σας έχει πιθανότητες επιτυχίας, υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, ελέγχονται τα ειδικά πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της επιχείρησής σας, για να διαπιστωθεί εάν αντιδρούν σε μεταβολές του περιβάλλοντος της επιχείρησής σας. Υπάρχουν περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε συχνά περισσότερες από μία επιλογές για την επιχείρησή σας. Τότε, μια ανάλυση κόστους-οφέλους είναι πολύ χρήσιμη για την αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, όπως πιθανές επενδύσεις. Επιπλέον, με τη βοήθεια της ανάλυσης κόστους-οφέλους, είναι δυνατό να εκτιμηθεί, εάν η επένδυση είναι επικερδής. Η ανάλυση νεκρού σημείου, καθώς είναι απλή στη χρήση, χρησιμοποιείται συχνά για να βοηθήσει το σχέδιο παραγωγής σας και την αγορά. Χρησιμοποιείται επίσης για την εξεύρεση του ελάχιστου ύψους των πωλήσεων που απαιτούνται για την επίτευξη κέρδους. «Με τη βοήθεια του Πίνακα Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης, τα υψηλά στελέχη μπορούν να παρακολουθούν στενά τις διάφορες πτυχές της επιχείρησής τους και του περιβάλλοντός της με τον ίδιο τρόπο που ο πιλότος βλέπει διαφορετικά ταμπλό οργάνων κατά την πτήση ενός αεροπλάνου". (Martison) Μάθημα II Ενότητα 3 11

12 3.2.3 Πώς μπορώ να εφαρμόσω Μεθόδους ανάλυσης στην επιχείρησή μου; Στρατηγική συγκριτική αξιολόγηση Η στρατηγική συγκριτική αξιολόγηση περιλαμβάνει 7 στάδια, από τα οποία μερικά μπορούν να υλοποιούνται ταυτόχρονα: Στάδιο 1: Αναγνώριση του αντικειμένου της συγκριτικής αξιολόγησης: Επιχειρήσεις, δομές, χώροι εργασίας, προϊόντα, συστατικά στοιχεία, επιμέρους τμήματα, βασικές διαδικασίες και υποστήριξη των διαδικασιών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τη διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης. Στάδιο 2: Σύσταση ομάδας συγκριτικής αξιολόγησης: Ορίζεται επικεφαλής του έργου και σχηματίζεται ομάδα 5-6 ατόμων. Τα μέλη της ομάδας χρειάζονται συγκεκριμένη προετοιμασία και κατάρτιση. Στάδιο 3: Πρακτική (εσωτερική / ενδιάμεση) ανάλυση του αντικειμένου της συγκριτικής αξιολόγησης: Η ομάδα συγκριτικής αξιολόγησης καθορίζει τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται (χρονικά, οικονομικά, ποιοτικά και εισαγωγικά στοιχεία / αποτελέσματα). Στάδιο 4: Προσδιορισμός της βέλτιστης πρακτικής περίπτωσης / επιχείρησης συγκριτικής αξιολόγησης: Βέλτιστες πρακτικές περιπτώσεων / επιχειρήσεων μπορούν να βρεθούν εντός της επιχείρησης (εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση), καθώς και εντός (συγκριτική αξιολόγηση ανταγωνιστή) και εκτός του τομέα σας (λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση). Αποστολή σας είναι η εξεύρεση κατάλληλου συνεργάτη συγκριτικής αξιολόγησης. Στάδιο 5: Οι αναλύσεις των βέλτιστων πρακτικών περιπτώσεων / επιχειρήσεων: Αυτό το βήμα είναι το δυσκολότερο και το πλέον χρονοβόρο της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης. Η ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών περιπτώσεων / επιχειρήσεων υλοποιείται σε δύο επίπεδα. Αρχικά καθορίζεται το "τι" (στόχοι, βασικά στοιχεία), και κατόπιν το «πώς» (αποδεδειγμένες, βέλτιστες πρακτικές διαδικασίες). Ο στόχος του ερωτηματολογίου ασχολείται με το ζήτημα του "Πώς". Ο καλύτερος τρόπος συλλογής των στοιχείων είναι μια προσωπική συνομιλία με το συνεργάτη συγκριτικής αξιολόγησης. Στάδιο 6: Αξιολόγηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων: Θα πρέπει να εξετάσετε τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των βέλτιστων πρακτικών περιπτώσεων / επιχειρήσεων, καθώς και της δικής σας επιχείρησης κατά την αξιολόγηση. Στο σημείο αυτό είναι βασικό να μάθετε για το πώς τα αποτελέσματα επηρεάζονται από τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Όσο περισσότερο οι δύο επιχειρήσεις μοιάζουν στο μέγεθος, στην πολυπλοκότητα, στη δομή, στο προσδόκιμο ζωής των προϊόντων, στη διάρθρωση της ιδιοκτησίας κλπ., τόσο πιο εύκολο είναι να επιτύχει η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης των διαδικασιών. Στάδιο 7: Καθορισμός νέων στόχων και διαδικασιών και εφαρμογή συστάσεων: Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων φάσεων, η ομάδα συγκριτικής αξιολόγησης με τη διοίκηση θέτουν στόχους. Η ομάδα Μάθημα II Ενότητα 3 12

13 προτείνει μέτρα (σχέδια δράσης, επικοινωνία, έλεγχο κ.λπ.) και είναι επίσης υπεύθυνη για την εφαρμογή τους. Η συγκριτική αξιολόγηση ανταγωνιστή είναι δύσκολη και θα χρειαστεί πολλούς πόρους εφόσον ο ανταγωνιστής δεν συνεργαστεί, που είναι και το πιο πιθανό. Ανάλυση κόστους-οφέλους Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους προσπαθούν να δώσουν πληροφορίες ως προς το αν οι επενδύσεις ή τα έργα της επιχείρησής σας είναι ελπιδοφόρα. Για το λόγο αυτό συγκρίνεται το κόστος μιας εναλλακτικής σε σχέση με την αναμενόμενη χρησιμότητά του. Τα ακόλουθα τέσσερα βήματα θα σας βοηθήσουν να εκπληρώσετε με επιτυχία την ανάλυση κόστους-οφέλους: 1. Καταγραφή των δαπανών: Αρχικά θα πρέπει να συλλέξετε και να καταγράψετε όλα τα έξοδα που προκύπτουν από όλα τα πιθανά σχέδια / εναλλακτικές. Εδώ θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε την παρακολούθηση του κόστους και των επιπτώσεων για όλα τα τμήματα της επιχείρησής σας. 2. Εκτίμηση των ωφελειών: Ως δεύτερο βήμα θα πρέπει να εξετάσετε όλα τα επιχειρήματα υπέρ της κάθε εναλλακτικής λύσης. Θα πρέπει να είστε σε θέση να αποκομίσετε το μελλοντικό όφελος των εναλλακτικών λύσεων από τους ήδη αναφερόμενους παράγοντες. 3. Σύγκριση δαπανών και ωφελειών: Στο στάδιο αυτό οι δαπάνες αντιπαραβάλλονται με τα οφέλη. Εάν είναι εφικτό, ορίστε χρηματική αξία των παροχών. 4. Σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων: Ανάλογα με τα αποτελέσματα του τρίτου βήματος θα πρέπει να εκτιμηθεί το κόστος και να δικαιολογηθούν τα οφέλη από τη χρήση των επιχειρημάτων 1 έως 3. Στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσετε ποιο από τα μέτρα θα επιλέξετε. Με τη βοήθεια της ανάλυσης νεκρού σημείου μπορείτε να βρείτε το σημείο που χωρίζει τη ζώνη κέρδους από τη ζώνη του ελλείμματος. Το σημείο αυτό ονομάζεται νεκρό σημείο. Για την ανάλυσή του θα χρειαστείτε τα έσοδα, το μεταβλητό κόστος, το περιθώριο κέρδους, τα πάγια έξοδα και τα κέρδη. Τώρα μπορείτε να υπολογίσετε: περιθώριο κέρδους = έσοδα - οι μεταβλητές δαπάνες Κέρδη = περιθώριο κέρδους - πάγια έξοδα Μάθημα II Ενότητα 3 13

14 Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα: Εικόνα 7: Ανάλυση νεκρού σημείου: Γραφικός προσδιορισμός νεκρού σημείου. ΑΣΚΗΣΗ: Έχετε διάφορες δαπάνες των 5 ανά προϊόν. Τα πάγια έξοδα είναι Πουλάτε τα προϊόντα σας στην τιμή των 8. Υπολογίστε το νεκρό σημείο και το κέρδος, κατά την πώληση τεμαχίων του προϊόντος. Ανάλυση SWOT Τα ακόλουθα πέντε βήματα θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση SWOT στην επιχείρησή σας και να αποφασίσετε την καλύτερη πορεία δράσης με βάση τα αποτελέσματα. (Lombriser & Abplanap 2005). Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει μια περίληψη του τρόπου εφαρμογής των στρατηγικών κατά την εξέταση των δυνάμεων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών της επιχείρησής σας. Ευκαιρίες Απειλές Δυνάμεις Αδυναμίες Στρατηγικές ΔΕ Στρατηγικές ΑΕ Δίνοντας έμφαση στις δυνάμεις για Ξεπερνώντας τις αδυναμίες για να χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες να χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες Στρατηγικές ΔΑ Στρατηγικές ΑΑ Δίνοντας έμφαση στις δυνάμεις για Ελαχιστοποιώντας τις να αποφευχθούν οι απειλές αδυναμίες για να αποφευχθούν οι απειλές Εικόνα 8: Ανάλυση SWOT: Ten Have et al. (2003) Κανονισμοί κλειδιά για την ανάλυση SWOT 1. Προσδιορισμός των καθοριστικών παραγόντων επιτυχίας: Όταν πραγματοποιείται ανάλυση δυνάμεων αδυναμιών ο προσδιορισμός αυτός είναι πολύ βοηθητικός. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εργασία, αλλά Μάθημα II Ενότητα 3 14

15 μάλλον τα γνωρίζετε εκ των προτέρων και έτσι μπορείτε εύκολα να τα σχεδιάσετε. 2. Καθορισμός δυνάμεων και αδυναμιών: Στην ανάλυση δυνάμεων αδυναμιών, προσδιορίζεται η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησής σας σε σχέση με τον/τους ισχυρότερο/ους ανταγωνιστές. Κατά την εξέταση συγκρίσιμων παραγόντων, να λάβετε υπόψη μόνο αυτούς που είναι πραγματικά συγκρίσιμοι (είναι αυτά τα στοιχεία πραγματικά διαθέσιμα;). Θεωρείστε ότι όλα τα γνωστά δυνατά και αδύνατα σημεία είναι σχετικά, καθώς έτσι κερδίζουν ενημερωτική αξία μόνο μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης (βλ. προηγούμενη υποενότητα). 3. Καθορισμός ευκαιριών και απειλών: Αυτό το κομμάτι της ανάλυσης SWOT ανακαλύπτει τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από τις νέες τάσεις και τις αλλαγές στο περιβάλλον σας. Παράγοντες που δεν επηρεάζουν την εταιρεία σας άμεσα θεωρούνται εξωτερικοί παράγοντες στην ανάλυση SWOT. Π.χ. η υψηλή αφοσίωση των πελατών μπορεί να χαρακτηριστεί ως εσωτερική δύναμη, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε απειλή, αν οι παραδοσιακοί δεσμοί με τους πελάτες γίνουν λιγότερο σημαντικοί. 4. Επεξεργασία του ερωτηματολογίου και απάντηση των βασικών ερωτημάτων: Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να απαντήσετε σε ερωτήσεις που συνδέονται κυρίως με τον τομέα στον οποίον ασχολείστε. 5. Μείωση των στρατηγικών συμπερασμάτων: Εάν μπορείτε να προβλέπετε και να αντιδράτε στις παρούσες και μελλοντικές αλλαγές, έχετε επιτύχει έναν από τους βασικούς στόχους μιας ανάλυσης SWOT. ΑΣΚΗΣΗ: Μπορείτε να εντοπίσετε τους παράγοντες επιτυχίας στον τομέα σας; Ποια τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας, ευκαιρίες και απειλές; Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης Προσφέρει μια ολιστική και λεπτομερή εικόνα των επιδόσεων της κάθε επιχείρησης με τη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων σε συγκεκριμένες διαστάσεις, που θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το όραμα της επιχείρησης. Συνεπώς, ο πίνακας "τονίζει το όραμα, τη στρατηγική, τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις, καθώς και την ανάγκη να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κοιτούν και να κινούνται μπροστά παρά να εστιάζουν παραδοσιακά στον έλεγχο". 2 Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα θα μπορέσετε να αναπτύξετε ένα παρόμοιο πίνακα: Αναρωτηθείτε, ποια είναι τα οράματα και οι στρατηγικές σας. Εξετάστε τους παράγοντες επιτυχίας που μπορούν να εντοπιστούν και να υλοποιηθούν με τη χρήση αυτής της στρατηγικής. Με βάση τους παράγοντες επιτυχίας διαμορφώνονται οι στόχοι. 2 Brander Brown, Jackie; McDonell, Brenda. (1995). Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης:: Βραχυπρόθεσμος επισκέπτης ή μακροπρόθεσμος κάτοικος;. In: International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 7, N 2/ Μάθημα II Ενότητα 3 15

16 Οι στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι. Για το σκοπό αυτό δίνονται δείκτες (βασικές μετρήσεις) π.χ. το κέρδος σας. Το τελευταίο είναι το σημαντικότερο βήμα. Θα πρέπει να εφαρμόσετε μέτρα για την επίτευξη της τιμής-στόχου από το βασικό σχήμα Μελέτη περίπτωσης Η X-treme ltd. 3 πραγματοποίησε αρκετές μεθόδους αναλύσεων για το εσωτερικό της περιβάλλον. Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης. Με βάση τη στρατηγική και τους στρατηγικούς στόχους που περιγράφονται στο κεφάλαιο προκύπτουν περαιτέρω στόχοι, από την οικονομική, πελατειακή, επιχειρηματική, εκπαιδευτική και αναπτυξιακή προοπτική. Η X-treme ltd έδωσε έμφαση σε λίγους μόνο στόχους και βασικά στοιχεία, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της. Οικονομική Διάσταση Στρατηγικός στόχος Βασικοί δείκτες Τιμή-στόχος από τους βασικούς δείκτες Επέκταση ενός εξειδικευμένου τμήματος Επέκταση ενός εξειδικευμένου τμήματος Ώθηση στο μάρκετινγκ πελατών Διαχείριση εμπορικού σήματος και καθιέρωση εικόνας Μέτρα για την επίτευξη Έσοδα + 50% σε δύο έτη Ώθηση στο μάρκετινγκ πελατών Κέρδη Δαπάνες μάρκετινγκ ως % των εσόδων Χορηγίες σε % των εσόδων Θετικό (>0) σε δύο έτη Υιοθέτηση πολιτικής υψηλών τιμών + 50% με άμεση ισχύ Ανάθεση σε φορέα μάρκετινγκ +50% με άμεση ισχύ Ανάθεση σε φορέα μάρκετινγκ Εικόνα 9: Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης: οικονομική διάσταση Πελατειακή διάσταση Στρατηγικός στόχος Βασικοί δείκτες Τιμή-στόχος από τους βασικούς δείκτες Αξιόπιστοι διανομείς Ικανοποίηση διανομέων Αφοσίωση πελατών μέσω διανομέων Καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα διανομής Ικανοποίηση σε κλίμακα από 1 έως 3 Ανανέωση συμβολαίου Μέτρα για την επίτευξη 5 ημέρες maximum Βελτίωση στην παραγωγή Κλίμακα 1 για όλους τους διανομείς Περιοδικές επιθεωρήσεις και μέτρηση 80% Επέκταση του δικτύου διανομής με τη βελτίωση της επικοινωνιακής πολιτικής Εικόνα 10: Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης: πελατειακή διάσταση. 3 Η περίπτωση λήφθηκε από τους Schmalzer, Schweiger, Wenzel (2008) Μάθημα II Ενότητα 3 16

17 Επιχειρησιακές διαδικασίες Στρατηγικός στόχος Βασικοί δείκτες Τιμή-στόχος από τους βασικούς δείκτες Βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής Βελτίωση της ποιότητας Χρόνος επεξεργασίας Χρονικός έλεγχος αναδιατύπωσης Μέτρα για την επίτευξη < 3 ημέρες Βελτιστοποίηση της διαδικασίας δομής 3 λεπτά το τεμάχιο Βελτιστοποίηση ποιοτικού ελέγχου Εικόνα 11: Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης: Διάσταση επιχειρησιακών διαδικασιών. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στρατηγικός στόχος Βασικοί δείκτες Τιμή-στόχος από τους βασικούς δείκτες Σύνθεση της ομάδας μάθησης και ανάπτυξης Σύνθεση της ομάδας μάθησης και ανάπτυξης Αριθμός εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης Εκπαιδευτικές δαπάνες εργαζομένων Μέτρα για την επίτευξη 7 σε ένα χρόνο Ανάπτυξη προγράμματος μεμονωμένου εκπαιδευόμενου + 30% με άμεση επίπτωση Ανάπτυξη προγράμματος μεμονωμένου εκπαιδευόμενου Εικόνα 12: Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης: Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή διάσταση Περίληψη Βασικών Σημείων Η συγκριτική αξιολόγηση είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο για επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Η συγκριτική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσα στην επιχείρηση, με ανταγωνιστές και με επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλους τομείς. Με την ανάλυση κόστους-οφέλους μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τα (αναμενόμενα) οφέλη. Με τη βοήθεια της ανάλυσης νεκρού σημείου μπορείτε να βρείτε το σημείο που χωρίζει το κέρδος από την απώλεια, το οποίο ονομάζεται νεκρό σημείο. Μία SWOT ανάλυση περιλαμβάνει ανάλυση των δυνάμεων αδυναμιών (S-W), καθώς και ανάλυση ευκαιριών-απειλών (O-T). Συνοψίζει τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και την εξέταση των περιβαλλοντικών παραγόντων που έχουν επιδράσεις. Ο Πίνακας Σταθμισμένων Δεικτών Απόδοσης μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση να βάλει σε τάξη, να κατανοήσει και να πραγματοποιήσει το όραμα και τη στρατηγική της. Ο Πίνακας διευκολύνει την επικοινωνία σε μια επιχείρηση και κατευθύνει τους εργαζόμενους προς καθορισμένους βασικούς στόχους και καθήκοντα, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με οργανωτικούς στόχους. Μάθημα II Ενότητα 3 17

18 3.3 Βασικές Δεξιότητες, Γνώση και Διαχείριση Γνώσης Λέξεις-κλειδιά Βασικές δεξιότητες, κύριες ικανότητες, δημιουργία αξίας, διαχείριση γνώσης, γνώση, στρατηγική Εισαγωγή Μπορείτε να αποκτήσετε πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού με τη δημιουργία δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτετε μόνο εσείς. Πρόκειται για τις βασικές δεξιότητες ή κύριες ικανότητες της επιχείρησής σας. Οι βασικές σας δεξιότητες πρέπει να είναι μοναδικές σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές σας, να εξασφαλίζουν πλεονέκτημα για τον πελάτη και να σας παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό αγορών. Οι ανταγωνιστές σας δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αντιγράψουν. Αν διαθέτετε βασικές δεξιότητες, είστε σε θέση να αποκτήσετε παραπάνω κέρδη. Οι κύριες ικανότητες, ωστόσο, συνδέονται στενά με τη γνώση και διαχείριση της γνώσης. Η διαχείριση της γνώσης σταδιακά καθιερώθηκε ως ισχυρή μέθοδος για τη στήριξη της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Σήμερα η γνώση αποτελεί βασικό στρατηγικό πόρο για κάθε επιχείρηση Τι είναι Βασικές Δεξιότητες, Γνώση και Διαχείριση Γνώσης Ο ορισμός των βασικών δεξιοτήτων ή ικανοτήτων είναι: συστηματικά επικεντρωμένοι συνδυασμοί των επιμέρους τεχνολογιών και δεξιοτήτων παραγωγής που υποστηρίζουν πλήθος σειρών προϊόντων μίας επιχείρησης. Σε άλλους ορισμούς περιλαμβάνεται ολόκληρη η αλυσίδα αξίας. Ο συνδυασμός των δύο αυτών ορισμών θα οδηγήσει στον ακόλουθο: Οι βασικές δεξιότητες ολοκληρώνονται μέσω οργανωτικών διαδικασιών μάθησης και συντονίζονται συλλογικά μέσω της χρήσης: τεχνολογιών, τεχνογνωσίας, διαδικασιών και συμπεριφοράς: που έχουν αξία για τον πελάτη, που είναι μοναδικά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, που είναι δύσκολα αντιγράψιμα και, που έχουν τη δυνατότητα να σας δώσουν πρόσβαση σε μια πληθώρα αγορών. Συνεπώς, οι βασικές δεξιότητες είναι τα συνδυασμένα προσόντα, τεχνολογίες και διαδικασίες, που διατηρούν το μηχανισμό της δημιουργίας αξίας σε λειτουργία και τα οποία είναι υπεύθυνα για την τοποθέτηση της επιχείρησής σας μεταξύ των κορυφαίων. Τα βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορεί να επιτευχθούν, εάν οι ικανότητες μιας επιχείρησης πληρούν τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: Οι δεξιότητες πρέπει να έχουν αξία, να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης και να οδηγούν σε βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς. Μάθημα II Ενότητα 3 18

19 Οι δεξιότητες πρέπει να είναι σπάνιες, γιατί εάν οι ανταγωνιστές διαθέτουν τις ίδιες, είναι αδύνατο να διαφοροποιηθείτε. Πρέπει να είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Σε περίπτωση που ένας ανταγωνιστής καταφέρει να δημιουργήσει εκ νέου παρόμοιο πόρο, μπορεί να καταστρέψει το πλεονέκτημα της επιχείρησής σας. Σε πολλούς κλάδους, είναι δύσκολο να προστατευθούν τα προϊόντα και οι εφαρμογές σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι οι ανταγωνιστές σας είναι σε θέση να εξαλείψουν τα πλεονεκτήματά σας μέσα σε λίγους μήνες. Πρέπει να είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Αν ο ανταγωνιστής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εναλλακτική στις ικανότητές σας, το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα θα περιοριστεί. Σήμερα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν ότι "προκειμένου να παραμείνουν στο προσκήνιο και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πρέπει να έχουν επαρκή χώρο να διατηρήσουν, να αναπτύξουν, να οργανώσουν και να εκμεταλλευτούν τις αρμοδιότητες των εργαζομένων τους (GroÈnhaug and Nordhaug, 1992), (Martensson 2000). Ουσιαστικά, Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αφορά τη δημιουργία, τον προσδιορισμό, το να συλλαμβάνεις και να μοιράζεσαι τη γνώση. Αφορά την απόκτηση της κατάλληλης γνώσης στο κατάλληλο μέρος και την κατάλληλη ώρα, κυρίως εάν πρέπει να επηρεάσει μία ενέργεια ή μία απόφαση (Servin 2005). Σύμφωνα με το Gartner Group, Η ΔΓ προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό, την καταγραφή, την ανάκτηση, τη διάχυση και την αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με τους πόρους μιας επιχείρησης. Οι πληροφοριακοί αυτοί πόροι μπορεί να περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων, έγγραφα, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και άγνωστη τεχνογνωσία και εμπειρία που βρίσκονται στο μυαλό συγκεκριμένων εργαζομένων (Hicks et al. 2006). Επιπλέον, μολονότι οι πληροφορίες δεν είναι γνώση, είναι μια σημαντική πτυχή της γνώσης. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, τη γνώση δέχεται πολλές μετατροπές, κατά τις οποίες τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε πληροφορίες και οι πληροφορίες σε γνώση (Hicks et al. 2006) Γιατί είναι σημαντικοί οι Επιχειρησιακοί Πόροι και η Διαχείριση Γνώσης; ΟΙ πόροι και οι ικανότητες μίας επιχείρησης είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφερθούν ή να αγοραστούν, επειδή οι συνθήκες είναι πάντα διαφορετικές. Ως εκ τούτου, ο ανταγωνιστής είναι αναγκασμένος να διανύσει μία ισοδύναμη αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα και χρειάζεται κατανάλωση πόρων. Τα οφέλη από την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης της γνώσης μπορούν να εντοπιστούν, μεταξύ άλλων, από την άποψη της μείωσης του κόστους και των κινδύνων, τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και το στρατηγικό σχεδιασμό, την ταχύτερη ανάπτυξη νέων τεχνικών προσεγγίσεων, καθώς και τη μείωση του κόστους κατάρτισης των εργαζομένων. Μάθημα II Ενότητα 3 19

20 3.3.3 Πού χρειάζονται οι βασικές δεξιότητες και η Διαχείριση της Γνώσης; Οι βασικές δεξιότητες μίας επιχείρησης είναι κρίσιμες διεργασίες που αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και τη διασφάλιση ότι η επιχείρησή σας ικανοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη καλύτερα από τους ανταγωνιστές ή άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις. Ο πρωταρχικός στόχος οποιουδήποτε Προγράμματος επιχειρησιακής Διαχείρισης Γνώσης (ΔΓ), είναι να υποστηρίξει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, το "σημείο εκκίνησης" για τη ΔΓ είναι η κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων (Hariharan 2002) Πώς να εντοπίσω τις βασικές Δεξιότητες και πώς να υλοποιήσω τη Διαχείριση Γνώσης στην επιχείρησή μου; Βασικές Δεξιότητες Οι επόμενες 4 ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις βασικές δεξιότητες της επιχείρησής σας: 1. Διαθέτει η επιχείρησή σας τεχνολογίες, τεχνογνωσία ή διαδικασίες που να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά σας ή το επίπεδο των παροχών προς τους πελάτες σας σε τέτοιο βαθμό, που να είναι υψηλότερος των ανταγωνιστών σας; 2. Προστατεύονται οι βασικές σας δεξιότητες με τρόπο που καθιστά δύσκολη την αντιγραφή από τους ανταγωνιστές σας; 3. Εξυπηρετούν οι βασικές σας δεξιότητες περισσότερες από μία επιχειρηματικές μονάδες; 4. Έχουν καθιερώσει το σημείο εισόδου σε νέους επιχειρηματικούς τομείς για την επιχείρησή σας; Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό θετικών απαντήσεων, τόσο υψηλότερη η πιθανότητα να κατέχει η επιχείρησή σας βασικές δεξιότητες. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να εντοπίσετε τις βασικές δεξιότητές σας: Αγνοήστε τις πεποιθήσεις σας για το τι είναι ή τι θα μπορούσε να είναι η επιχείρησή σας. Διερευνήστε και προχωρήστε πέρα από τα όρια του τομέα που ανήκετε. Μην φοβάστε να μιλήσετε για ζητήματα που δεν κατανοείτε. Τα παράδοξα ενδείκνυνται, ενώ αντενδείκνυνται τα παραδείγματα. Ελάτε στη θέση των πελατών σας. Μην σκέφτεστε με βάση τις απαιτήσεις σας, αλλά βάσει των επιθυμιών σας. Μάθημα II Ενότητα 3 20

21 Διαχείριση Γνώσης Η ενεργή διαχείριση της γνώσης είναι ένας τρόπος να εκπονήσετε διαχείριση της γνώσης (στρατηγική ώθησης), ενώ οι στρατηγικές έλξης πραγματοποιούνται σε περισσότερο ad-hoc βάση. Οι στρατηγικές διαχείρισης της γνώσης για τις επιχειρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: Αμοιβές ως μέσο παροχής κινήτρων για την ανταλλαγή γνώσεων. Αφήγηση ως μέσο μεταφοράς κρυφής γνώσης. Αυτό συμβαίνει στην επιχείρησή σας συνέχεια. Μια χαμηλή οργανωτική ιεραρχία και το καλό κλίμα εργασίας διευκολύνει αυτή τη μορφή μεταφοράς γνώσης. Η μάθηση μέσω έργου ασχολείται με τη μεταφορά της γνώσης από το ένα έργο στο άλλο. Η συγκεκριμένη μεταφορά πραγματοποιείται σε πολλές επιχειρήσεις με ανεπίσημο τρόπο, αλλά ορισμένες επιχειρήσεις δημιουργούν επίσημα, τυποποιημένα και συνειδητά κανάλια. Σύντομες διαδικασίες για την ανάλυση των γεγονότων, των αιτιών και των τρόπων βελτίωσης που διενεργούνται από τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους έργων. Δημιουργία χάρτη γνώσης (χάρτης αποθεμάτων γνώσης μίας επιχείρησης) που αφορά όλα τα σχετικά με την τήρηση αρχείου για πληροφορίες και γνώσεις που χρειάζεστε, όπως, που μπορείτε να βρείτε κάτι, ποιος το διατηρεί, ποιος το δημιούργησε και ούτω καθεξής. Οι κοινότητες της πρακτικής εξάσκησης είναι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται μια ανησυχία ή ένα πάθος για κάποια ενασχόλησή τους και, αλληλεπιδρώντας σε τακτική βάση, μαθαίνουν πώς να βελτιωθούν. Η διάχυση των βέλτιστων πρακτικών συχνά βασίζεται στα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης. Η ουσία της διάχυσης των βέλτιστων πρακτικών δεν είναι να τις αντιγράψετε, αλλά να τις προσαρμόσετε στις συνθήκες της επιχειρηματικής σας μονάδας. Η ικανότητα διαχείρισης (συστηματική αξιολόγηση και προγραμματισμός των αρμοδιοτήτων των μεμονωμένων μελών της επιχείρησης), στοχεύει στον εντοπισμό υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών, στη διευκόλυνση ολοκληρωμένης επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με την κατάρτιση και κατόπιν στη μετατροπή των στόχων ικανοτήτων σε επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η εγγύτητα και η αρχιτεκτονική είναι πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία εποπτεύονται συχνά από τη διοίκηση. Η εγγύτητα διευκολύνει πολύ την αφήγηση. Η σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου αποτελεί παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς της γνώσης. Οι σωστά καταρτισμένοι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραμένουν στην επιχείρησή σας, ώστε να διατηρούν τη γνώση. Με τη χρήση συνεργατικών τεχνολογιών, οι διασκορπισμένες ομάδες εργασίας μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν πληροφορίες, από όπου και αν βρίσκονται. σε ολόκληρη τη χώρα ή σε όλο τον κόσμο. Μάθημα II Ενότητα 3 21

22 Οι αποθήκες γνώσης (βάσεις δεδομένων) είναι υπολογιστικά συστήματα τα οποία συνεχώς συλλαμβάνουν και αναλύουν τα στοιχεία του ενεργητικού της γνώσης μίας επιχείρησης. Η μέτρηση και η υποβολή εκθέσεων των πνευματικών πόρων είναι ένας τρόπος ρητής γνώσης για τις επιχειρήσεις. Οι πράκτορες γνώσης είναι οργανωτικά μέλη που αναλαμβάνουν την ευθύνη για ένα συγκεκριμένο «πεδίο» και ενεργούν ως πρώτη αναφορά σχετικά με το σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κοινωνικό λογισμικό όπως τα wikis, social bookmarking ή blogs μπορεί εύκολα να εγκατασταθούν σε μια επιχείρηση και λειτουργούν ως «βάση δεδομένων» της γνώσης Μελέτη Περίπτωσης Η διοίκηση της X-treme ltd. είναι εξοικειωμένη με τα πλεονεκτήματα της διαχείρισης της γνώσης και αποφάσισε να εφαρμόσει τη μεταφορά γνώσης με επίσημο και ανεπίσημο τρόπο. Το πρώτο βήμα ήταν η διατύπωση των στόχων της γνώσης. Από τότε και μετά, τη διανομή της γνώσης πραγματοποιήθηκε μέσω διαφόρων (επίσημων και ανεπίσημων) καναλιών. Αφήγηση Εκπαίδευση μέσω έργων Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών Σχέση εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου Βάσεις δεδομένων Η διατήρηση γνώσης στο περιβάλλον της X-treme ltd. επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής των παρακάτω μεθόδων: Βάσεις δεδομένων Χαρτογράφηση γνώσης In-house Wiki Για τη διεξαγωγή σύγκρισης μεταξύ των αρχικών στόχων και των πραγματικών επιτευγμάτων, η X-treme ltd. πραγματοποίησε αξιολόγηση των προσπαθειών όσον αφορά τη διαχείριση αρμοδιοτήτων σε ατομική βάση και αξιολόγηση των γνώσεων σε επίπεδο εταιρείας. Περίληψη Βασικών Σημείων Οι βασικές δεξιότητες ή ικανότητες βοηθούν την επιχείρησή σας να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα σας. Κατά την αναζήτηση βασικών δεξιοτήτων στην επιχείρησή σας, θα πρέπει να απορρίψετε προκαταλήψεις, να προχωρήσετε πέρα από τα όρια του τομέα στον οποίο ανήκετε και να σκέφτεστε με βάση τις προτιμήσεις σας και όχι με υποθέσεις. Οι εξειδικευμένες γνώσεις μπορεί να αποτελούν βασική δεξιότητα της επιχείρησής σας. Η διαχείριση της γνώσης βοηθά την επιχείρησή σας στη διάχυση και τη διατήρηση της γνώσης. Μάθημα II Ενότητα 3 22

23 Για να προωθήσετε τη μεταφορά γνώσης, μπορείτε να δημιουργήσετε επίσημες δομές ή να διευκολύνετε τη λειτουργία ανεπίσημων καναλιών. 3.4 Ηγεσία Λέξεις-κλειδιά Ηγεσία, κίνητρο, διοίκηση, θεωρία X, θεωρία Ψ, θεωρία Z Εισαγωγή Ο ηγέτης είναι το πρόσωπο που είναι σε θέση να κατευθύνει τους άλλους προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Συνεπώς, ηγεσία σημαίνει σκέψη εκτός πλαισίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και, μέσω της ηγεσίας, η διοίκηση ασκεί επιρροή στη συμπεριφορά των εργαζομένων μίας επιχείρησης. "Η X-Ψ θεωρία του Douglas McGregor" παρείχε τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών διοικητικών στυλ και έχει αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος της ηγεσίας Ποιες είναι οι σημαντικότερες Θεωρίες Ηγεσίας? Η ηγεσία και η διοίκηση είναι δύο αντίθετες αλλά συμπληρωματικές έννοιες. Η ηγεσία σημαίνει να κατανοείς πώς εκπονούνται οι αρμοδιότητες, να αναπτύσσεις ένα όραμα και να βοηθάς ώστε να γίνεται κατανοητό, να αποτελεί πηγή έμπνευσης και να προσαρμόζεται στα καθήκοντα του καθενός. Η διοίκηση αφορά στις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης, εστιάζει στις διαδικασίες και τα συστήματα, την οργάνωση του προσωπικού, την ανάληψη ελέγχου και την επίλυση προβλημάτων. Σε μια επιχείρηση, η διοίκηση θα πρέπει να κατέχουν τόσο την ηγεσία όσο και τις διοικητικές ικανότητες, προκειμένου να πετύχει. ΑΣΚΗΣΗ: Τώρα, θα ήταν λογικό να σκεφτείτε το στυλ ηγεσίας που πρέπει να υιοθετήσετε όσον αφορά τη στρατηγική στο πλαίσιο της επιχείρησής σας. Σύμφωνα με τον Erven, "Δεν υπάρχει βέλτιστο στυλ ηγεσίας. Η ίδια διοίκηση μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά μια ποικιλία μορφών ηγεσίας ανάλογα με την ικανότητα και τη δέσμευση του κάθε εργαζομένου". Σήμερα το ενδιαφέρον για το θέμα της ηγεσίας και τη σχέση του με τα κίνητρα των εργαζομένων αυξάνεται συνεχώς Γιατί η Ηγεσία είναι σημαντική για την επιτυχή πορεία της Επιχείρησής σας; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας καλός ηγέτης μπορεί να κινήσει βουνά. Ένας καλός διευθυντής θα μπορούσε να γνωρίζει την επιχείρηση και τον τομέα της σε βάθος, ωστόσο, αν αυτός / αυτή δεν μπορεί να εμπνεύσει τους άλλους, θα μπορούσε εύκολα να αποτύχει. "Ένα από τα πιο σημαντικά Μάθημα II Ενότητα 3 23

24 αποτελέσματα της αποτελεσματικής ηγεσίας είναι να έχουν κίνητρο οι εργαζόμενοι. Οι πιο επιτυχημένοι διευθυντές είναι επίσης και επιτυχημένοι ηγέτες. Βοηθούν τους εργαζομένους να διεκπεραιώνουν οποιονδήποτε στόχο. Η επίτευξη των στόχων, ωστόσο, δεν είναι αρκετή για να διατηρήσει τα κίνητρα των εργαζομένων. Η παροχή στήριξης στους εργαζόμενους ώστε να ολοκληρώσουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους, αποτελεί σημαντικό μέρος των κινήτρων. Η ηγεσία και τα κίνητρα είναι διαδραστικά. Όσο περισσότερα κίνητρα έχουν οι "οπαδοί", τόσο πιο αποτελεσματικός ο ηγέτης τους? Όσο πιο αποτελεσματικός είναι ο ηγέτης, τόσο περισσότερα τα κίνητρα των "οπαδών"" (Erven). Γι 'αυτό, είναι σημαντικό να έχετε ορισμένες γνώσεις για την ηγεσία και τα κίνητρα και πώς αλληλεπιδρούν στον κύκλο ζωής της επιχείρησης Πού μπορούν να εφαρμοστούν η Θεωρίες Ηγεσίας του McGregor; Το να βρεθεί η σωστή προσέγγιση για την ηγεσία της επιχείρησής σας είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Στον τομέα της διαχείρισης υπάρχει ένας σημαντικός ορισμός της ηγεσίας, η X-Ψ και Z-θεωρία ηγεσίας από τον McGregor. Ο McGregor πίστευε ότι «οι στρατηγικές ηγεσίας επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις ενός ηγέτη για την ανθρώπινη φύση». Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας του ως συμβούλου, ο McGregor συνόψισε δύο αντίθετες παραδοχές που έγιναν από διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας (Bolden & Gosling 2003). Οι διευθυντές που πιστεύουν στη θεωρία-x έχουν ένα αυταρχικό στυλ ηγεσίας. Ο γενικός διευθυντής είναι προσανατολισμένος στο στόχο και όχι στους εργαζομένους, επειδή τους θεωρεί αναλώσιμους. Αντίθετα, η θεωρία Ψ βασίζεται σε διευθυντές με συνεργατικό και συμμετοχικό στυλ ηγεσίας, οι οποίοι κατά συνέπεια προσανατολίζονται και στους εργαζομένους, αλλά και στο στόχο Πώς αντιλαμβάνονται τους Εργαζομένους τους οι Ηγέτες Χ-Ψ και Ζ; Ο McGregor εντόπισε δύο σημαντικές προοπτικές που κατέχονται από τους διευθυντές: τη Θεωρία Χ και τη Θεωρία Ψ. Σε γενικές γραμμές η θεωρία Χ δέχεται ότι οι εργαζόμενοι είναι τεμπέληδες, δυσανασχετούν με τις εργασίες και τις ευθύνες, και για να αποδώσουν σωστά πρέπει να εξαναγκάζονται. Αντιθέτως, η θεωρία Ψ παραδέχεται ότι οι εργαζόμενοι, αγαπούν την εργασία τους, είναι δημιουργικοί, θέλουν να έχουν την ευθύνη και μπορούν να κατευθυνθούν μόνοι τους (Jeremiah 2009). Το έργο του McGregor βασίστηκε στην ιεραρχία των αναγκών του Maslow. Ομαδοποίησε την ιεραρχία του Maslow σε ανάγκες "κατώτερης τάξης" (Θεωρία X) και ανάγκες υψηλότερης τάξης (Θεωρία Ψ). Μάθημα II Ενότητα 3 24

25 Εικόνα 13: Θεωρία Χ και Ψ σύμφωνα με την ιεραρχία των αναγκών του Maslow. Ο McGregor υποστήριξε ότι ο εκπαιδευτής της θεωρίας Χ "θα επιμείνει ότι η άσκηση διεξάγεται αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες, ενώ ο εκπαιδευτής της θεωρίας Ψ θα περιμένει από τους συμμετέχοντες να κινηθούν εντός των αποδεκτών ορίων συμπεριφοράς, ενώ θα είναι πρόθυμος να βοηθήσει όταν η διαδικασία εκμάθησης δυσκολεύει την ομάδα" (Sleigh 2007). Εικόνα 14: Θεωρίες X and Ψ σε μία επιχείρηση. Η θεωρία Z είναι επέκταση της θεωρίας Ψ του McGregor και αναπτύχθηκε από τον William Ouchi. Ο Ouchi βασίστηκε όχι μόνο στα επιχειρήματα του McGregor, αλλά και «έχτισε τη θεωρία Α (αμερικανικό στυλ) και θεωρία Ι (ιαπωνικό στυλ) για την κατασκευή της υβριδικής του θεωρίας Ζ» (Layson). Μία από τις πιο έντονες διαφορές μεταξύ των θεωριών Χ-Ψ και της θεωρίας Ζ είναι ότι οι δύο πρώτες θεωρίες επικεντρώνουν σε προσωπικά στυλ ηγεσίας των επιμέρους διευθυντικών Μάθημα II Ενότητα 3 25

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση.

Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. 1. Μελέτες περιπτώσεων Αυτή αναφορά παρουσιάζει σύντομα αποσπάσματα περιπτώσεων ώστε να σας δώσουν μια ακριβή και γρήγορη επισκόπηση. Στον ακόλουθο πίνακα βρίσκεται μια σύντομη λίστα με επιλεγμένες περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Το εξωτερικό περιβάλλον (FHJ)

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Το εξωτερικό περιβάλλον (FHJ) Strategy-Train Μάθημα III Ενότητα 2 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Στρατηγική Διάγνωση Το εξωτερικό περιβάλλον Rupert Beinhauer,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα