ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Βιργινία Φέκα

2 Πίνακας Περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 Η Διαχρονικότητα του Μοντέλου...4 Πινακοποίηση του Θεωρητικού Πλαισίου... 5 Το Ερευνητικό Υπόδειγμα...9 Αναμενόμενα Οφέλη...9 Περιορισμοί -Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα Οι Μεταβλητές μέσα στο Χρόνο...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Η έννοια της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων Στρατηγικό Μάνατζμεντ (διοίκηση) Στρατηγική Ανταγωνισμού Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Προσδιορισμός της Στρατηγικής Λήψης Αποφάσεων Στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Διαμόρφωση Στρατηγικής Επιρροές στη Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων Κουλτούρα και Δομή της Επιχείρησης Διαδικασία Απόκτησης Γνώσεων (cognition) Εξωτερικοί Παράγοντες Ανταγωνισμός και Καταναλωτική Ζήτηση Απειλή Νεοεισερχόμενων Επιχειρήσεων και Φραγμοί Εισόδου (σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter)) Επισκόπηση Πρώτου Κεφαλαίου...79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Προέλευση της Θεωρίας Στρατηγικών Ομάδων Φραγμοί Εισόδου και Στρατηγικές Ομάδες Στρατηγικές Ομάδες και Φραγμοί Κινητικότητας Σταθερότητα των Στρατηγικών Ομάδων Θεωρία Γνωστικής Έρευνας H Θεωρία με Βάση τους Πόρους των Επιχειρήσεων

3 2.8 Άλλες Προσεγγίσεις Επισκόπηση Δευτέρου Κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Προς τη Διαμόρφωση των Υποθέσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Η Παραγωγή Γαλακτοκομικών Διεθνώς Η Κατανάλωση των Γαλακτοκομικών Προϊόντων Η Γαλακτοκομική Βιομηχανία Η Αγορά των Γαλακτοκομικών Προϊόντων Πολιτικές για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα Η Γαλακτοβιομηχανία στην Ε.Ε. και στη Μεσογειακή Αγορά Ο Γαλακτοκομικός Τομέας στην Ελλάδα Το Προφίλ της Ελληνικής Γαλακτοβιομηχανίας Η Διαμόρφωση του Κλάδου στην Ελλάδα Η Επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών και των Ποσοστώσεων Επισκόπηση Τετάρτου Κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σκοπός της Έρευνας Μεθοδολογία Δευτερογενής Έρευνα Πρωτογενής Έρευνα (σχεδιασμός ερωτηματολογίου) Μέθοδοι Συλλογής Πρωτογενών Στοιχείων Αξιολόγηση Μεταβλητών για την Ομαδοποίηση των Επιχειρήσεων Το Δείγμα Στατιστικές Τεχνικές Εμπειρικά Αποτελέσματα Επισκόπηση Πέμπτου Κεφαλαίου ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Βιβλιογραφία-Αναφορές

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Διαχρονικότητα του Μοντέλου Με την παρούσα διατριβή επιχειρείται η ανάδειξη ενός θεωρητικού πλαισίου, για τον εντοπισμό στρατηγικών ομάδων σε έναν -οποιονδήποτε- οικονομικό κλάδο ανάπτυξης επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό ερευνήθηκε ενδελεχώς η βιβλιογραφία σχετικά με: α. την κουλτούρα των επιχειρήσεων, β. τους παράγοντες στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, γ. τον τρόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, δ. τη δημιουργία στρατηγικών πλεονεκτημάτων, ε. την ύπαρξη φραγμών κινητικότητας, στ. τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την ύπαρξη και τον εντοπισμό στρατηγικών ομάδων. Το ζήτημα αυτό, που απασχόλησε εδώ και πολλά χρόνια την επιστημονική κοινότητα, εξακολουθεί να μην έχει μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της. Ως εκ τούτου εξακολουθεί να είναι ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα προς διερεύνηση, αφού η ένταξη των επιχειρήσεων ενός κλάδου σε στρατηγικές ομάδες είναι υψηλής σημασίας, τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όπως φαίνεται από τη μελέτη που ακολουθεί. Θεωρητικό πλαίσιο Η έννοια της στατηγικής ομάδας αρχικά φάνηκε χρήσιμη στην εξήγηση της ετερογένειας μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα σε έναν κλάδο. Ο Porter (1979) κατηύθυνε 4

5 το επίκεντρο της έρευνας προς μια πιο θεωρητική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε μια στρατηγική ομάδα και των αποδόσεων τους. Υπάρχει αρκετός προβληματισμός ανάμεσα στους θεωρητικούς και ερευνητές, για το πώς θα μπορούσε να προσδιοριστεί ένας σχετικά ασφαλής και έγκυρος τρόπος αναγνώρισης στρατηγικών ομάδων σε έναν κλάδο. Ο Porter αρχικά χρησιμοποίησε το σχετικό μέγεθος της επιχείησης στον κλάδο, προκειμένου να τις ταξινομήσει σε στρατηγικές ομάδες, χωρίζοντάς τες σε ηγέτες (leaders) και ακόλουθους (followers). Αργότερα εντόπισε συγκεκριμένες στρατηγικές μεταβλητές που αναφέρονται στις έντονες διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα στο δεδομένο κλάδο. (βλέπε κεφ.2). Οι Caves και Pugel (1980), η Oster (1982), ο Primeaux (1985), οι Ryans και Witting (1985), ο Hergert (1987), o Lahti (1989) και πολλοί άλλοι (βλέπε κεφ.2), είναι από τους θεωρητικούς που επεχείρησαν να προσεγγίσουν την αναγνώριση στρατηγικών ομάδων με διαφορετικούς τρόπους. Η εκτενής και σε βάθος ανάλυση των προαναφερθέντων θεωρητικών πλαισίων, κατέληξε στην παρούσα διατριβή, σε ένα νέο ισχυρισμό-προσέγγιση εντοπισμού στρατηγικών ομάδων, στηριζόμενο ουσιαστικά σε δυο προϋπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα: αυτό του Porter και εκείνο των Mascarenhas και Aaker. (1989) Ο Porter ισχυρίστηκε ότι για τον εντοπισμό στρατηγικών ομάδων σε έναν κλάδο, θα πρέπει ο ερευνητής να εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, οι επιχειρήσεις εκείνες που στηρίζονται στους ίδιους παράγοντες για τη δημιουργία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, αναμένεται να βρίσκονται στις ίδιες στρατηγικές ομάδες. Επιφυλακτικοί ως προς την προσέγγιση αυτή, εμφανίστηκαν οι Mascarenhas (1989) και Aaker, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι θα μπορούσαν να προσδιοριστούν 5

6 έγκυρες στρατηγικές ομάδες, όταν ο εντοπισμός τους γίνεται με βάση τους παράγοντες που δημιουργούν φραγμούς κινητικότητας στον κλάδο. Διατύπωση των υποθέσεων Ο ισχυρισμός που προκύπτει στην παρούσα διατριβή είναι ότι θα ήταν ασφαλέστερος (όπως αναλύεται διεξοδικά στο κεφ. 3) ο προσδιορισμός έγκυρων στρατηγικών ομάδων, όταν οι δυο αυτές προσεγγίσεις ταυτίζονται: δηλαδή όταν οι παράγοντες που οδηγούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (κατά την προσέγγιση του Porter) είναι ταυτόχρονα και οι παράγοντες που ορίζουν φραγμούς κινητικότητας (κατά την προσέγγιση των Μascarenhas και Aaker ). Πινακοποίηση του θεωρητικού πλαισίου Παρατίθεται ένας πίνακας αναφοράς των σημαντικότερων θεωρητικών ισχυρισμών μοντέλων που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, και που αποτέλεσαν το εφαλτήριο και θεωρητική βάση της παρούσης διατριβής. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που παρατίθενται στον πίνακα αυτό, συνδιασμένες και επεξεργασμένες, οδήγησαν στη δημιουργία θεωρητικών ερητημάτων από τον ερευνητή της παρούσης διατριβής και περαιτέρω στην πρόταση διαμόρφωσης μιας νέας θεωρητικής προσέγγισης. Συνοπτικά, και ξεκινώντας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, οι σημαντικότερες προσεγγίσεις που μας απασχόλησαν και επάνω στις οποίες χτίσαμε τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι, όπως προκείπτει και από τον πίνακα: Ο ορισμός των στρατηγικών ομάδων Ο ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Η σχέση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και απόδοσης των επιχειρήσεων 6

7 Ο ορισμός των φραγμών κινητικότητας Η σταθερότητα στη δομή των στρατηγικών ομάδων Δεδομένης της ασάφειας με την οποία ορίζεται η στρατηγική ομάδα από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και η καταλληλότητα βάσει των οποίων αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν, θεωρήσαμε ότι υπάρχει χώρος αναζήτησης μιας νέας προσέγγισης, που πιθανόν να ορίσει εγκυρότερα και σταθερότερα τη δημιουργία τους μέσα σε ένα βιομηχανικό κλάδο. Έτσι απομονώσαμε δυο βασικές προσεγγίσεις,, αυτή του Porter και εκείνη των Mascarenhas και Aaker, διάφορες μεταξύ τους ως προς τον τρόπο προσδιορισμού στρατηγικών ομάδων, και δημιουργήσαμε ναι νέα θεωρητική προσέγγιση που στηρίζεται στην τομή των δυο αυτών θεωριών. Μετά από ενδελεχή έρευνα και σε βάθος ανάλυση των θεωρητικών αυτών προσεγγίσεων, που παρατίθενται και στον πίνακα, καταλήξαμε στη δημιουργία 6 θεωρητικών υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν διαδοχικά, καθώς αναλύονταν τα δυο επιλεχθέντα θεωρητικά μοντέλα παράλληλα. Έτσι, εμβαθύνοντας σταδιακά στη μελέτη τους και υποστηρίζοντας βιβλιογραφικά την πρώτη υπόθεση προέκυψε η δημιουργία της δεύτερης, η ανάλυση της οποίας οδήγησε στη δημιουργία της τρίτης, και αυτή της τέταρτης, μέχρι που ολοκληρώθηκε η ερευνητική αναζήτηση με την έκτη υπόθεση. Οι υποθέσεις αυτές είναι οι εξής: Υπόθεση πρώτη: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι φραγμοί κινητικότητας στηρίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά. Υπόθεση δεύτερη: Μόνο η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στην επιχείρηση. Υπόθεση τρίτη: Μόνο η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που οδηγούν σε φραγμούς κινητικότητας διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στην επιχείρηση. 7

8 Υπόθεση τέταρτη: Οι φραγμοί κινητικότητας λειτουργούν και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπόθεση πέμπτη: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης λειτουργεί και ως φραγμός κινητικότητα;. Υπόθεση έκτη: Η στρατηγική ομάδα διακρίνεται από σταθερότητα όταν τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων ταυτίζονται με αυτά που ορίζουν τους φραγμούς κινητικότητας. Τέλος, ερευνήθηκε η πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου νέου θεωρητικού μοντέλου στον κλάδο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Επιλέχθηκαν οι μεταβλητές εκείνες που προτείνονται βάσει του νέου μοντέλου και ερευνήθηκε η συμπεριφορά των επιχειρήσεων του κλάδου διαχρονικά, για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στρατηγικών ομάδων. Η δαιδικασία επαναλήφθηκε και σε δεύτερη χρονική περίοδο με χρονική απόσταση σημαντική, για να διαπιστωθεί το κατά πόσο θα μπορούσε το προτεινόμενο μοντέλο να παρακολουθήσει την εξέλιφη των ανταγωνιστικών συνθηκών μέσα στον κλάδο. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά, όπως συνοπτικά αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο (οι μεταβλητές μέσα στο χρόνο). Μπορούμε έτσι να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι με την εφαρμογή του προτεινόμενου αυτού μοντέλου, μπορούμε να οδηγηθούμε στη διαμόρφωση στρατηγικών ομάδων σε ένα βιομηχανικό κλάδο, διασφαλίζοντας σχετική σταθερότητα διαχρονικά, τηρώντας πάντα το πλαίσιο που τίθεται από το μοντέλο. Ο λόγος για τον οποίο μπορεί με σχετική ασφάλεια να βεβαιωθεί διαχρονικά η σταθερότητα, αναπτύσσεται συνοπτικά σε επόμενη παράγραφο (οι μεταβλητές μέσα στο χρόνο). Αρθρογράφοι Σκοπός Μεθοδολογία Συμπεράσματα Porter (1980) Ορισμός Χρήση Αυτές βασίζονται σε παράγοντες στρατηγικής ομάδας βιβλιογραφίας που εκπροσωπούν στρατηγικά 8

9 χαρακτηριστικά Mascarenhas & Ορισμός Χρήση Στον ορισμό τους η έμφαση πρέπει Aaker (1989) στρατηγικής ομάδας βιβλιογραφίας να δοθεί στη φύση των φραγμών εισόδου Hunt (1972) Ορισμός Ερευνα κλάδο Σε αυτές εντάσσονται επιχειρήσεις στρατηγικής ομάδας ηλεκτρικών που επιδεικνύουν παρόμοια συσκευών,ηπα συμπεριφορά με βάση τις στρατηγικές τους McGee & Ορισμός Χρήση Είναι το σύνολο των επιχειρήσεων Thomas(1986) στρατηγικής ομάδας βιβλιογραφίας εκείνων, που ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στις περιβαλλοντικές διαταραχές Ansoff (1965) Ορισμός Χρήση Αυτό επιδιώκει να προσδιορίσει τις ανταγωνιστικού βιβλιογραφίας ιδιαίτερες ιδιότητες των πλεονεκτήματος μεμονωμένων αγορών, που θα προσδώσουν στις επιχειρήσεις ισχυρή ανταγωνιστική θέση Porter (!980) Ορισμός Χρήση Αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος ανταγωνιστικού βιβλιογραφίας καθορίζεται από τα δομικά πλεονεκτήματος χαρακτηριστικά του κλάδου, τα οποία επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης Barney (1991) Ορισμός Χρήση Αυτό ερμηνεύεται μέσα από το ανταγωνιστικού βιβλιογραφίας πρίσμα των διακριτών ικανοτήτων πλεονεκτήματος της επιχείρησης, οι οποίες της παρέχουν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών Porter (1980) Ορισμός φραγμών Χρήση Λειτουργούν προς δυο εισόδου βιβλιογραφίας κατευθύνσεις:εμποδίζουν την είσοδο στην ομάδα α) από επιχειρήσεις εκτός κλάδου, β) από 9

10 επιχειρήσεις εντός κλάδου Cool (1985) Σχέση στρατηγικών Εμπειρική Η σχέση μεταξύ στρατηγικής ομάδων και εργασία 19 ομάδας και μεταβλητών απόδοσης αποδοτικότητας χρόνων στη είναι αδύναμη φαρμακευτική βιομ. ΗΠΑ Fiegenboum Σχέση στρατηγικών Εμπειρική Σταθερά διαφορά απόδοσης μεταξύ (1987) ομάδων και εργασία 15 των ομάδων αποδοτικότητας χρόνων στην ασφαλιστικό κλάδο ΗΠΑ McGee, Σταθερότητα των Χρήση Υπάρχει μετακίνηση μεταξύ των Thomas & στρατηγικών βιβλιογραφίας ομάδων λόγω περιβαλλοντικών Bogner (!996) ομάδων αναταραχών Mascarenhas Σταθερότητα των Χρήση Η κινητικότητα είναι υψηλότερη &Aaker (1989) στρατηγικών βιβλιογραφίας ανάμεσα σε λιγότερο ομάδων προστατευμένες ομάδες, επειδή η είσοδος στην αγορά απαιτεί υπερπήδηση σχετικά λιγότερων φραγμών Fiegenbaum Σταθερότητα των Χρήση Οι στρατηγικές ομάδες είναι (1990), στρατηγικών βιβλιογραφίας σταθερές δομές στο εσωτερικό των Mascarenhas ομάδων κλάδων, που συνδέονται άρρηκτα (1989), Oster με τους φραγμούς κινητικότητας (1982) Porter (1980) Εγκυρότητα Χρήση Υπάρχει πιθανότητα ο καθορισμός στρατηγικών βιβλιογραφίας στρατηγικών ομάδων να μην είναι ομάδων απόλυτα σωστός ή να είναι διφορούμενος Pegels & Segar Εγκυρότητα Χρήση Ο κατάλληλος τρόπος να (1989) στρατηγικών βιβλιογραφίας προσδιοριστουν στρατηγικές 10

11 ομάδων ομάδες εξαρτάται από το τι θέλει ο ερευνητής να πετύχει Το ερευνητικό υπόδειγμα της διατριβής Ο νέος ισχυρισμός, στην παρούσα διατριβή, είναι ότι θα πρέπει ο εκάστοτε ερευνητής να κινηθεί στην τομή των δυο θεωρητικών προσεγγίσεων, ώστε να προκύπτουν κατά τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο στρατηγικές ομάδες. Και αυτό γιατί, -όπως αναλύεται σε βάθος στο κεφάλαιο 3 μετά τη βιβλιογραφική έρευνα και τη διατύπωση των υποθέσεων- η διαδικασία που ακολουθείται για τον εντοπισμό των ομάδων είναι η εξής: 1. σε βάθος ανάλυση του κλάδου για την ανάδειξη των παραγόντων/μεταβλητών εκείνων που τον επηρεάζουν και τον περιγράφουν 2. αναζήτηση των παραγόντων/μεταβλητών εκείνων που οδηγούν τις επιχειρήσεις του κλάδου σε διαφορετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 3. αναζήτηση των παραγόντων/μεταβλητών εκείνων που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις του κλάδου διαφορετικούς φραγμούς κινητικότητας 4. ομαδοποίηση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ποιοι ίδιοι παράγοντες/μεταβλητές αποτελούν ταυτόχρονα γι' αυτές πηγές ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και φραγμών κινητικότητας. Αναμενόμενα οφέλη από την υιοθέτηση του υποδείγματος Μετά την ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας, αλλά και τη δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα (βλέπε κεφ.4) διαπιστώθηκε ότι παρά τις σημαντικότατες αλλαγές που σημειώθηκαν στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας κατά την πάροδο των 25 και πλέον ετών (που αποτέλεσαν τα δεδομένα της έρευνας), οι παράγοντες εκείνοι που 11

12 περιγράφουν τη λειτουργία του κλαδου και των επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα σε αυτόν οπότε και αποτέλεσαν τις μεταβλητές της παρούσας έρευνας μπορούν και εξακολουθούν να ερμηνεύουν τη δομή και τη λειτουργία του κλάδου σήμερα (κεφ. 4), δίνοντας ίσως διαφορετική έμφαση ή διαφορετικό εύρος σε κάποιους από αυτούς. Αυτή είναι και η πολύ σημαντική συνδρομή της συγκεκριμένης προσέγγισης στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αλλά και στον επιστημονικό χώρο, δεδομένου ότι φαίνεται να προκύπτει ένας σχετικά ασφαλής τρόπος εντοπισμού στρατηγικών ομάδων, όπως ορίστηκε στις υποθέσεις της διατριβής (κεφ 3). Όταν λοιπόν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε οποιονδήποτε βιομηχανικό κλάδο, εντοπιστούν από τον εκάστοτε ερευνητή οι παράγοντες εκείνοι που τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή διέπουν και περιγράφουν τον κλάδο, θα είναι δυνατόν, ακολουθώντας τη διαδικασία, να ορίσει αξιόπιστες στρατηγικές ομάδες. Αυτό κάνει και την προσέγγιση διαχρονική, αφού οι επιλεχθείσες μεταβλητές, διαφορετικές κάθε φορά, οδηγούν στη δημιουργία στρατηγικών ομάδων με αντίστοιχη συνοχή. Περιορισμοί του μοντέλου και πιθανές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια στρατηγική ομάδα, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους παράγοντες για τη δημιουργία των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων και των φραγμών κινητικότητας.(βλέπε κεφ. 4 και κεφ.5 σελ.188). Ως εκ τούτου, αναμένεται να έχουν παραπλήσια εταιρική κουλτούρα, αλλά και παραπλήσια αντίληψη και αντίδραση, στις όποιες περιβαλλοντολογικές οχλήσεις και αλλαγές. Καθ' όσο διάστημα, δε, εξακολουθούν να διατηρούν την ίδια φιλοσοφία, κουλτούρα, στρατηγική αντίληψη και κατεύθυνση, αναμένεται να αντιλαμβάνονται κατά παρόμοιο τρόπο τις περιβαλλοντολογικές αλλαγές και επομένως να ορίζουν εκ 12

13 νέου τις μεταβλητές στις οποίες στηρίζουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και τους φραγμούς κινητικότητας κατά παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν ενστάσεις για την απόλυτη ακρίβεια του προτεινόμενου μοντέλου, καθ όσον, όπως φάνηκε από την πρωτογενή έρευνα, κάποιες φορές ενδέχεται να παρατηρηθούν κάποοιες «αστοχίες» (κεφ. 5, σελ. 196) στη διαμόρφωση των ομάδων, παρ όλο που είναι στατιστικά αποδεκτές και δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Οι Μεταβλητές μέσα στο Χρόνο Στην παρούσα διατριβή, έγινε μια εκτενής έρευνα του τρόπου λειτουργίας του γαλακτοκομικού κλάδου παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση, βέβαια, στον ελληνικό χώρο. Η έρευνα, δε, αυτή ξεκίνησε με στοιχεία και δεδομένα της δεκαετίας του 1980 και έφτασε στο 2006, επιτρέποντας έτσι τη διαμόρφωση μιας συνολικής άποψης για την πορεία του κλάδου σε διεθνές επίπεδο μέσα στο χρόνο. Είναι προφανές ότι πολλά από τα δεδομένα των υπό εξέταση αγορών έχουν αλλάξει κατά την πάροδο των 25 αυτών χρόνων. Η εικόνα που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια αγορά γάλακτος, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλεπιδράσεων εξωγενών παραγόντων, που περιγράφονται ως εξής: Παγκόσμιο περιβάλλον Οι σημαντικές μεταβολές στην τεχνολογία, η οποία επιτρέπει και επιβάλλει νέους τρόπους οργάνωσης, παραγωγής, ελέγχου και όλων των λοιπών λειτουργιών μιας επιχείρησης, οδηγεί στη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων εντελώς διαφορετικού μεγέθους και δυναμικότητας, σε σχέση με αυτές της δεκαετίας του 1980, όπως προκύπτει από την εκτενή ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων των περιόδων αυτών (κεφάλαιο 4). 13

14 Επιπλέον, οι έντονες μεταβολές στις παγκόσμιες μεταφορές, δίνουν διέξοδο στις γιγαντωμένες αυτές επιχειρηματικές μονάδες, ή απλά επιπλέον περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης σε κάποιες άλλες. Όλα αυτά, πλαισιωμένα από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, οδηγούν σε μια μεγάλη κινητικότητα των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Ακόμα, η ανάπτυξη μιας αγοράς, η εμφάνιση ελκυστικών αγορών, οπουδήποτε στον κόσμο, προσελκύει τον ξένο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα την κορύφωση της έντασής του. Επιπρόσθετα, η εμφάνιση εξ ολοκλήρου νέων αγορών, όπως αυτές της Κίνας και της Ινδίας, θέτει νέα δεδομένα, ακόμα και στο θέμα της διεθνούς προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση των τιμών, σε αρκετές περιπτώσεις. Οι νέες προκλήσεις αλλαγές που έχει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα, συνοψίζονται στα εξής: (Rabobank, 2001). Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα Η προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό έναντι της ζήτησης Οι καταναλωτικές απαιτήσεις αυξάνουν διαρκώς Η δύναμη των πελατών αυξάνει διαρκώς Ως εκ τούτου, οι ανά τον κόσμο γαλακτοβιομηχανίες φαίνεται να έχουν δυο στρατηγικές επιλογές για τη «διασφάλιση» της διατήρησής τους: τη μεγέθυνση, η οποία αποτελεί στρατηγικό στόχο μεγάλου μέρους αυτών, ή την απόκτηση ισχυρής θέσης σε συγκεκριμένη (niche) αγορά. (Rabobank, 2001). Για την επίτευξη οποιασδήποτε από τις 14

15 δυο αυτές επιλογές, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε διαδικασίες ενίσχυσης των διαθέσιμων πότων τους, υλικών και άυλων, επομένως στην αναπόφευκτη γιγάντωσή τους. Στα πλαίσια αυτά, οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις και οι στρατηγικές συμμαχίες ενθαρρύνονται και η επέκταση εκτός συνόρων ενισχύεται όλο και περισσότερο (Knipis, 2006). Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων οδηγεί σε νέα επίπεδα τον εγχώριο ανταγωνισμό. Οι εγχώριες εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με εταιρίες που διαθέτουν πόρους και είναι έτοιμες να εδραιώσουν τις στρατηγικές τους επιλογές. Η απάντηση των εντόπιων παραγωγών ανά τον κόσμο, στην όλο και εντονότερη ανταγωνιστική και επεκτατική συνθήκη που διαμορφώνεται, μοιάζει να απομένει η ποιότητα, καθώς και η καλά οργανωμένη δομή ανεφοδιασμού (Rabobank, 2004). Στην Ευρώπη, η εικόνα της αγοράς κατά τα τελευταία χρόνια τείνει να είναι συγκεντρωτική (Mercer, 2006), με σημαντικό αριθμό εξαγορών και συγχωνεύσεων, που αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί, με στόχο τη σταθερότητα στον τομέα της προσφοράς. Ελληνικό περιβάλλον Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, η ζήτηση εμφανίζεται αυξημένη, με πτωτικούς όμως ρυθμούς, επηρεαζόμενη κυρίως από τη συσκευασία και την ποιότητα των προιόντων, την οργάνωση του δικτύου διαμομής, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, το αρτιότερο ψυκτικό κύκλωμα σε παραγωγή και εμπορία, τη διαφήμηση και την τεχνολογία για 15

16 επικοινωνιακές διαδικασίες και διανομή. Η στροφή των ελλήνων καταναλωτών σε υγιεινά, με χαμηλότερα λιπαρά ή βιολογικά προιόντα είναι σαφής. Αναμένεται, δε, περαιτέρω αύξηση της ζήτησης φρέσκων προιόντων, όπως και η επιθυμία για νέα φρέσκα προιόντα. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα μεταξύ αυτών της Ευρωζώνης στα γαλακτοκομικά προιόντα, γεγονός που οφείλεται, κατά ένα μέρος στην ελλειπή ανόπτυξη της κτηνοτροφίας και τη χαμηλή απόδοση των γαλακτοφόρων ζώων και κατά ένα επίσης μεγάλο μέρος στην επιβολή ποσόστωσης από την Ε.Ε. με ποσότητα παραγωγής α ύλης (αγελαδινού γάλακτος), ανεπαρκή για τις ανάγκες της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Οι υψηλότερες τιμές των ελληνικών γαλακτοκομικών προιόντων, είναι σαφώς ένα πρόβλημα που κάνει δυσκολότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των εντόπιων και των εισαγώμενων προιόντων, και εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και την εκτός συνόρων επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων. Η σημαντικότερη άνθηση του κλάδου κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες: Σημαντικές επενδύσεις στις μονάδες του κλάδου και εκσυγχρονισμός Διαρκής τοποθέτηση νέων προιόντων στην αγορά Έντονη δραστηριοποίηση των μεγάλων μονάδων Συσκευασία και ποιότητα των προιόντων Διεύρυνση των δικτύων διανομής Η αναπτυξιακή πορεία στην αγορά, παρ όλα αυτά, αφορά κυρίως το γάλα, το παγωτό και το γιαούρτι, και όχι τα τυροκομικά προιόντα (αν και οι Έλληνες είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές τυριού στην Ε.Ε., με κατανάλωση 27 κιλά ανά άτομο 16

17 ετησίως, και δεύτερους τους Γάλλους με 24 κιλά ανά άτομο ετησίως). Στον τυροκομικό τομέα δεν έγιναν αντίστοιχα επενδύσεις με αξιόλογη δυναμικότητα. Ο λόγος και πάλι είναι η ανεπάρκεια σε πρώτη ύλη, καθώς και η ανεπάρκεια της οργάνωσης αλλά και της αποδοτικότητας της κτηνοτροφίας (ICAP, 2004). Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, έρχεται η αυξημένη εισαγωγή τυροκομικών προιόντων για να καλύψει τη ζήτηση στην αγορά. Η ελλιπής δυνατότητα των μικρών ή και μεσαίων, συχνά, επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό, αλλά και στις πολύ υψηλές επενδυτικές απαιτήσεις σε αυτοματισμούς και τεχνολογία προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής, οδηγεί στο κλείσιμο ή την εξαγορά τους από άλλες επιχειρήσεις. Αυτό έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων μονάδων. Εκτός από το μέτρο των ποσοστώσεων που επηρεάζει αναμφισβήτητα τα τεκταινόμενα στον κλάδο, το θέμα του σήματος καταλληλότητας (κεφάλαιο 4) επηρεάζει εξίσου την πορεία των επιχειρήσεων του κλάδου. Η έλλειψη του εν λόγω σήματος, αφ ενός μεν απαγορεύει την ανάπτυξη της επιχείρησης στην Ε.Ε., αφ εταίρου δε ανακόπτει την ανάπτυξή της και στην εγχώρια αγορά, αφού η ευαισθησία των καταναλωτών στην ποιότητα είναι πλέον δεδομένη. Λαμβάνοντας υπ όψη τους παράγοντες/μεταβλητές που απομονώθηκαν ως οι σημαντικότεροι στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου στην αρχή της έρευνας και παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 (παράγραφος 5.6)-, (Πίνακας 1), και έχοντας υπ όψη τα όσα προαναφέρθηκαν και αναλύονται εκτενώς στο κεφάλαιο 4-, φαίνεται ότι οι ίδιοι παράγοντες θα μπορούσαν και σήμερα να περιγράψουν την εικόνα 17

18 του κλάδου και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, δίνοντας ίσως διαφορετική έμφαση ή διαφορετικό εύρος σε κάποιους από αυτούς. Πίνακας 1 Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας 1 εκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας 2 ανάπτυξη νέων προϊόντων 3 τυποποίηση παραγωγής 4 ποιοτικώς αναβαθμισμένα προϊόντα 5 εύρος της γεωγραφικής σας κάλυψης 6 μέγεθος του μεριδίου αγοράς 7 ισχυρό δίκτυο διανομής 8 αναγνώριση του ονόματός σας 9 πρωτοπορία στην εμφάνιση νέων προϊόντων 10 προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων Διαγραμματική απεικόνιση του τρόπου εργασίας Στην παρούσα διατριβή, κατ αρχήν μελετήθηκε η βιβλιογραφία καθώς και η σύνθεση και λειτουργία του κλάδου (σε 2 χρονικές περιόδους) από δευτερογενείς πηγές. Η μελέτη αυτή κατέληξε στη δημιουργία μιας νέας καινοτομικής θεωρητικής προσέγγισης προσδιορισμού στρατηγικών ομάδων μέσα σε έναν οποιονδήποτεκλάδο. Για τις ανάγκες της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας αποτελεσματικότητας του εν λόγω νεοδημιουργηθέντος θεωρητικού πλαισίου, αναλύθηκε πρωτογενώς αυτή τη φορά ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της 18

19 έντονης κινητικότητας που παρατηρείται σε αυτόν τα τελευταία 25 χρόνια. Η πρωτογενής μελέτη αυτού σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανέδειξε τις μεταβλητές που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση ύπαρξης στρατηγικών ομάδων, όπως αυτές ορίζονται από το νέο-προτεινόμενο (μέσω της παρούσης διατριβής) θεωρητικό μοντέλο. Ακολούθησε ποσοτική έρευνα για την ερμηνεία των ληφθέντων αποτελεσμάτων και την έκβαση σχετικά ασφαλών συμπερασμάτων για την εγκυρότητα του νέου θεωρητικού μοντέλου. Η παρούσα διατριβή καταλήγει με την κατάθεση προτάσεων σχετικά με την υποστήριξη του νέου θεωρητικού πλαισίου, αλλά και προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Παρατίθεται η γραφική απεικόνιση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα διατριβή, με τα βήματα σε χρονική προτεραιότητα. 19

20

21 ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ (in depth interviews) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΑΓΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ & ΦΡΑΓΜΩΝ ΚΙΝΗΤ. - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ = ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΙΝΗΤ. - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CORRELATION ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΟΚΙΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ CLUSTER ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ K-MEANS ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 21

22

23 23

24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κατά κοινή ομολογία εντονότερος από ποτέ άλλοτε. Ο ρυθμός με τον οποίο εταιρίες όλων των μεγεθών καταστρέφονται, κολοσσοί των οποίων το όνομα συνυφαίνεται με ολόκληρη εποχή και καταρρέουν, είναι εντυπωσιακός. Εταιρίες που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν για την οικονομική τους ευρωστία και το κύρος, δεν υπάρχουν πια. Αντίθετα, επιχειρήσεις μικρές και πολύ συχνά νέες στο χώρο γιγαντώνονται και δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού. Άλλοτε πάλι μικρές και νέες επιχειρήσεις θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία εξ ολοκλήρου νέων κλάδων, με καινοτομικά προϊόντα, οδηγώντας κάποιους άλλους κλάδους στην παρακμή. Η παγκοσμιοποίηση, που μοιάζει να είναι ένας όρος που εκφράζει την εποχή, συχνά κατηγορείται ως η αιτία όλων αυτών των «στρεβλών» και «ανεξήγητων» φαινόμενων. Γεγονός είναι ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια πραγματικότητα που άλλαξε τα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον για τη σημερινή επιχείρηση. Γιατί μιλούμε όμως για νέο περιβάλλον; Ποιο ήταν το «παλιό» και μιλούμε για νέο περιβάλλον; Μέχρι πρότινος για να δώσουμε το στίγμα της επιχείρησης μέσα στο περιβάλλον της, αναλύαμε κυρίως τις ιδιαίτερες ανταγωνιστικές δυνάμεις που αναπτύσσονταν μέσα στον κλάδο στον οποίο λειτουργούσε. Σήμερα μια ανάλυση που θα περιοριζόταν σε αυτό το επίπεδο θα κρινόταν μάλλον ανεπαρκής, και αυτό γιατί το πλαίσιο που όριζε τον κλάδο, το ποιοι είναι οι προμηθευτές της, οι αγοραστές της, οι ανταγωνιστές, δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά σε τόσο στενά όρια. Και σε αυτό συντέλεσαν κατ αρχήν οι νέες τεχνολογίες που εξάλειψαν τα σύνορα και τις αποστάσεις. Οι προμηθευτές και οι 24

25 ανταγωνιστές μιας επιχείρησης, δε βρίσκονται μόνο μέσα στα πλαίσια των τοπικών της ορίων, αλλά διεθνώς. Το διαδίκτυο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο σε κάθε είδους πληροφορία. Με τη χρήση του e-business οι επιχειρήσεις όλου του κόσμου έχουν τη δυνατότητα διείσδυσης στην παγκόσμια αγορά. Ο χρήστης του διαδικτύου, αντίστοιχα, έχει πρόσβαση στα αγαθά όλου του κόσμου. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη μεμονωμένη επιχείρηση. Η επιχείρηση σήμερα δεν μπορεί να περιοριστεί στο στενό τοπικό, κλαδικό της περιβάλλον. Θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νέους κανόνες, σε μια ενιαία, ανοιχτή, παγκόσμια αγορά. Η παγκόσμια οικονομία, στηριζόμενη στις δυνατότητες που της παρέχει η νέα τεχνολογία, διανύει την αποκαλούμενη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Χαρακτηριστικά αυτής της εποχής είναι (Κάτος Α., καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας) : Η ταχύτητα της ροής των πληροφοριών, η οποία είναι ιλιγγιώδης, αλλά και ο όγκος των πληροφοριών που καλείται να επεξεργαστεί η επιχείρηση, ο οποίος είναι τεράστιος. Η διεύρυνση της επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων, η οποία δημιουργεί μια νέα αγορά, εξαιρετικά μεγάλη, πρόθυμη να δεχτεί ποικίλα προϊόντα, χωρίς καν να απαιτείται η φυσική παρουσία των εταιριών στον τόπο διακίνησης. Οι αλλαγές στους θεσμούς, στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, στον τεχνολογικό τομέα, που κάνουν την πρόσβαση στις νέες αγορές ακόμα ευκολότερη. Αλλαγές ακόμα και στον τρόπο της επικοινωνίας με τη χρήση νέων μεθόδων όπως η τηλε-διάσκεψη, τηλε-διοίκηση, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 25

26 Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου, όπου η κάθε μια από αυτές μπορεί να βρει σημαντικές ευκαιρίες, να τις χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη. Οπωσδήποτε, κάποιες άλλες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να χειριστούν αποδοτικά τα νέα αυτά δεδομένα, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές, θα αντιμετωπίσουν σοβαρές απειλές για την επιβίωσή τους. Οι παράγοντες αυτοί έχουν δώσει νέα προοπτική στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οδήγησαν στην κατάρρευση των ορίων πάσης φύσεως: κλαδικών, κοινωνικών, οικονομικών, γεωγραφικών. Έτσι μιλούμε σήμερα για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, παγκοσμιοποιημένη αγορά, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι η όξυνση του ανταγωνισμού, ο περιορισμός του προστατευτισμού των αγορών, η υπέρογκη διακίνηση κεφαλαίων καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών. Μέσα σ αυτό το νέο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο, χαοτικό όπως συχνά το ονομάζουν, περιβάλλον της επιχείρησης, η διερεύνηση των στρατηγικών ομάδων γίνεται αναγκαία. Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως αυτού του γαλακτοκομικού τομέα, που εμφανίζονται να διαπερνούν το στάδιο της ωρίμανσης με έντονο το φαινόμενο του ανταγωνισμού, η ανάγκη αυτή μπορεί να κριθεί ακόμη και επιτακτική. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα όρια του κλάδου είναι πια αρκετά ασαφή και ρευστά. Επομένως η επιχείρηση προσπαθώντας να ορίσει τους ανταγωνιστές της, θα είναι πιο ασφαλές να τους αναζητήσει στα πλαίσια της στρατηγικής ομάδας, όπου βρίσκονται επιχειρήσεις ομοειδείς, που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με παρόμοιους τρόπους. Οι στρατηγικές ομάδες έχουν αποτελέσει σημαντικό ερευνητικό πόλο έλξης τα τελευταία χρόνια. Ο προσδιορισμός της έννοιας της στρατηγικής ομάδας, που κυριαρχεί σε αυτές τις μελέτες, είναι αυτή του Porter (1980), όπου οι επιχειρήσεις που την συνθέτουν, ακολουθούν παρόμοια στρατηγική, που βασίζεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις ή χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις 26

27 σχεδιάζουν στρατηγικές, με στόχο να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την θέση τους μέσα στον κλάδο ή στην ομάδα που πιθανόν ανήκουν. Το αποτέλεσμα αυτών των στρατηγικών είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα σε αυτό το πλέγμα των θεωρητικών αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και ταυτοποίηση στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο, έχοντας ως προσδιοριστικούς παράγοντες τις στρατηγικές διαστάσεις που ενσαρκώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να ταυτίζονται με τους φραγμούς κινητικότητας. Συγκεκριμένα δημιουργείται μια σειρά από υποθέσεις που αποτελούν θεωρητικά σχήματα της θεωρίας των στρατηγικών ομάδων, οι οποίες θα πρέπει να στηρίξουν την ύπαρξη των στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο. Αυτές οι υποθέσεις έχουν ως εφαλτήριο τις συγκεκριμένες στρατηγικές διαστάσεις (μεταβλητές), που αφενός καθορίζουν τις ομάδες, αφετέρου παρέχουν τη σταθερότητα αυτών των ομάδων. Η ικανοποίηση αυτών των υποθέσεων θα επαληθεύσει τις διακηρύξεις της θεωρίας των στρατηγικών ομάδων και τις αντιλήψεις περί φραγμών κινητικότητας (Porter, 1980, 1985, Mascarenhas and Aaker, 1989) όσο αφορά το γαλακτοκομικό κλάδο στην Ελλάδα. Επιπλέον και με δεδομένο ότι στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση για τον τρόπο διαμόρφωσης των στρατηγικών ομάδων, η παρούσα εργασία στηρίζεται σε μια σειρά υποθέσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασφαλή βάση για διαμόρφωση ομοιόμορφων στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο. Σημαντική συμβολή σε αυτήν την προσέγγιση, έχει η θεωρία της εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία καθοδήγησε τη συλλογιστική τόσο του θεωρητικού όσο και του εμπειρικού τμήματος της διατριβής. 27

28 Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει βασικές έννοιες που συνδέονται με τη στρατηγική διοίκηση ενώ γίνεται συνοπτική αναφορά σε διάφορες προσεγγίσεις καθώς και στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις θεωρίες των στρατηγικών ομάδων και στους φραγμούς κινητικότητας συνδυασμός των οποίων οδήγησε στη διαμόρφωση των υποθέσεων της έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να διερευνηθεί ο γαλακτοκομικός κλάδος, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των πληροφοριών και δεδομένων από την εν λόγω διερεύνηση, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των προσδιοριστικών μεταβλητών των στρατηγικών ομάδων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η διαδικασία διαμόρφωσης των υποθέσεων της διατριβής, ως αποτέλεσμα της έρευνας, τόσο της βιβλιογραφικής, όσο και της κλαδικής. Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει τα εμπειρικά αποτελέσματα και τη μεθοδολογία η οποία υιοθετήθηκε με βάση τις υποδείξεις των κεντρικών αξιών της εφαρμοσμένης έρευνας. Η διατριβή ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα. 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στον προσδιορισμό της έννοιας της στρατηγικής και στη διερεύνηση των εννοιών που την περιβάλλουν. Το περιεχόμενο των εννοιών αυτών είναι απαραίτητο για την κατανόηση της έννοιας των στρατηγικών ομάδων, ενώ περαιτέρω συμβάλλει στην πλέξη του ερεισματικού ιστού της παρούσης διατριβής. Είναι ευρέως γνωστό ότι η νεότερη θεωρία του ανταγωνισμού, αλλά και η έρευνα της στρατηγικής, έχει ως εφαλτήριο και βάση το πρότυπο δομής-συμπεριφοράςαπόδοσης (structure-conduct-performance paradigm) της βιομηχανικής οργανωσιακής βιβλιογραφίας. Μέσα στην έρευνα της βιομηχανικής οργάνωσης, διακρίνονται γενικότερα δύο θεωρητικά σκέλη. Το ένα σκέλος υποθέτει μια παθητική προσαρμοστική συμπεριφορά των εταιριών, που υποθέτουν μια μονόπλευρη αιτιότητα σε σχέση με το περιβάλλον τους. Αυτή η ερευνητική κατεύθυνση, βλέπει τη συμπεριφορά και την απόδοση ή την επιτυχία μιας επιχείρησης, όπως αυτή καθορίζεται από τη δομή του βιομηχανικού κλάδου που ανήκει (Hay & Morris, 1991). Το δεύτερο σκέλος, η αποκαλούμενη ανταγωνιστική προσέγγιση συμπεριφοριστών, ενσωματώνει, εκτός των προαναφερθέντων, και την επιχειρησιακή συμπεριφορά, με τις αλληλεξαρτήσεις της με τη δομή και τη συμπεριφορά της αγοράς. Με βάση το θεματικό πυρήνα της παρούσης έρευνας, η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί εντάσσεται στο δεύτερο σκέλος της βιομηχανικής οργάνωσης. 29

30 1.2 Η έννοια της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων Η στρατηγική των επιχειρήσεων, όπως συχνά αναφέρεται, έχει τις ρίζες της στην πολεμική στρατηγική. Η λέξη η ίδια, εξάλλου, έχει χρησιμοποιηθεί και συνδεθεί με στρατιωτικές έννοιες, πολύ πριν αναπτυχθούν καν, επιστημονικά, οι αρχές του μάνατζμεντ. Αφού, λοιπόν, η επιχειρησιακή στρατηγική είναι μεταγενέστερη της πολεμικής στρατηγικής, αναμένεται να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο αυτές καθορίζονται, στο λόγο ή σκοπό για τον οποίο θεσπίζονται, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται. Η στρατηγική, με πολύ απλά λόγια, είναι το σχέδιο δράσης που θέτει σε εφαρμογή ο στρατηγός, προκειμένου να νικήσει στον πόλεμο, ή ο μάνατζερ προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρησή του στον ανταγωνισμό. Όταν το σχέδιο αυτό δεν είναι σωστά μελετημένο, οπότε η στρατηγική που επιλέχθηκε δεν είναι η κατάλληλη, η επιχείρηση οδηγείται σε ζημίες χρηματικές, σε απόλυση ανθρώπινου δυναμικού, ενδεχομένως εκποίηση μέρους του κεφαλαίου της, και κάποιες φορές σε πλήρη καταστροφή, δηλαδή σε διακοπή των εργασιών της. Αντίστοιχα, η ακατάλληλη στρατηγική στο πεδίο της μάχης, οδηγεί σε απώλειες έμψυχου και άψυχου υλικού ή και της ίδιας της μάχης. Επομένως και στις δυο περιπτώσεις, η επιλογή ή ο σχεδιασμός της στρατηγικής, είναι ζήτημα επιβίωσης του οργανισμού -είτε αυτός είναι η επιχείρηση, είτε είναι ο στρατός. Στην αρένα της διεθνούς έρευνας της στρατηγικής διοίκησης στο χώρο των επιχειρήσεων, συναντώνται πλειάδες ορισμών που οι περισσότεροι από αυτούς, παρ όλες τις λεκτικές παραλλαγές, έχουν στο επίκεντρό τους τη χάραξη πορείας από μέρους των επιχειρήσεων, μέσω ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων τους. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικοί από τους δοθέντες ορισμούς. Ο Henderson (1989) αναφέρει ότι «στρατηγική είναι μια προσεκτική έρευνα για ένα σχέδιο δράσης που θα αναπτύξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα το επαυξήσει. Για κάθε επιχείρηση η έρευνα αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία 30

31 που ξεκινά με την αναγνώριση του παρόντος: που βρισκόμαστε και τι έχουμε τώρα» (σελ. 139). Σύμφωνα με τον Andrews, (1971) η «στρατηγική είναι το σχέδιο των αντικειμενικών επιδιώξεων ή στόχων και οι βασικές πολιτικές και πλάνα (σχέδια) για την επίτευξή τους, που τοποθετούνται έτσι ώστε να ορίζεται τι είδους εργασίες κάνει ή πρόκειται να είναι» (σελ.11). Ο Chandler (1990 ) ορίζει τη στρατηγική ως τον ορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων μιας επιχείρησης, την υιοθέτηση ενός τρόπου δράσης και τον επιμερισμό των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ένας γενικός ορισμός της έννοιας 'στρατηγική των επιχειρήσεων' μπορεί να είναι: ο τρόπος δράσης της επιχείρησης προκειμένου να εδραιωθεί στο επιχειρηματικό της περιβάλλον και να αποκτήσει την επιθυμητή ανταγωνιστική θέση. Συνίσταται, δε, από ένα πλέγμα ενεργειών που επιτρέπουν την υλοποίηση των στόχων της. Η επιχειρησιακή στρατηγική αφορά τις αποφάσεις που παίρνει η επιχείρηση σχετικές με την ύπαρξή της. Είναι αποφάσεις σχετικά με το σε ποια αγορά θα λειτουργήσει, τι αριθμό προϊόντων θα παράγει, σε ποιο αγοραστικό κοινό θα απευθυνθεί, τι θέση θα επιδιώξει μέσα στο βιομηχανικό κλάδο στον οποίο λειτουργεί κλπ. Είναι φανερό ότι για να προβεί σε τέτοιου είδους αποφάσεις η διοίκηση της επιχείρησης, πρέπει προηγουμένως να έχει αναλυθεί το εξωτερικό της περιβάλλον. Ο Grant (1991) μετά από μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική είναι βασικά ένα είδος καθοδήγησης που στηρίζεται σε 3 βασικά στοιχεία : 1. καθορισμός αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι, απλοί και αποδεκτοί, 2. βαθιά κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, 3.αντικειμενική αξιολόγηση των πόρων της επιχείρησης. Αλλού επίσης αναφέρει ότι «καθήκον της επιχειρησιακής στρατηγικής είναι να καθορίσει το πώς θα αναπτύξει η επιχείρηση τις πηγές της (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, πρώτες ύλες) μέσα στο περιβάλλον της, να επιλέξει την οργανωσιακή δομή 31

32 και τα συστήματα διοίκησης που χρειάζονται για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη στρατηγική της, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τους μακροχρόνιους στόχους της» (σελ 23). Μέσα από τους ορισμούς της στρατηγικής συνάγεται το συμπέρασμα ότι η στρατηγική ως έννοια συνδέεται άμεσα με το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον που πλαισιώνουν την επιχείρηση, καθότι σε αυτό εμφωλεύουν μεταλλασόμενοι παράγοντες που θα τη διαμορφώσουν. 1.3 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (διοίκηση). Η στρατηγική διοίκηση συνδέεται απόλυτα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις οργανωτικές προσαρμογές που απαιτούνται από πλευράς επιχείρησης (Ansoff 1979, Hofer & Schendel, 1978). Εντούτοις, η διαμόρφωση της δυναμικής που ενέχει η στρατηγική -αλλά και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος- παραμένει πρόκληση στον τομέα της στρατηγικής διοίκησης. Το 1991, ο Porter αναγνώρισε ότι «παραμένει ακόμη ελλιπής η γνώση για την ανάπτυξη μιας δυναμικής θεωρίας της στρατηγικής, αν και αρχίζουμε να μαθαίνουμε για τις σχετικές διαδικασίες που τη συνθέτουν» (σελ. 109). Χωρίς την ύπαρξη μιας δυναμικής θεωρίας, κάθε μια σειρά στρατηγικών αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ανεξάρτητο γεγονός. Επιπλέον, στη διάρκεια του χρόνου οι επιχειρήσεις αναδιαμορφώνουν τη στρατηγική τους, μέσα από ένα υπάρχον σύνολο δεσμεύσεων και περιορισμών, ως απάντηση στις επιδόσεις της επιχείρησης κατά το παρελθόν, αλλά και ως προς το προβλεπόμενο μέλλον. (Huff, Huff και Thomas, 1994). Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει σημαντικό κενό στην κατανόηση της δυναμικής που παρουσιάζει η αλλαγή της στρατηγικής και ειδικότερα όσον αφορά την προσαρμογή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (δεξιοτήτων) που έχει μια επιχείρηση, με τις αντίστοιχες πηγές άντλησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από το περιβάλλον του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. (Mehra, 1996). 32

33 1.4 Στρατηγική Ανταγωνισμού. Η στρατηγική μιας επιχείρησης καθορίζει τον προσανατολισμό της στην αγορά, την ανταγωνιστική συμπεριφορά της και την κατανομή των πόρων που διαθέτει. Η διεθνής έρευνα διαχωρίζει δύο επίπεδα στρατηγικού μάνατζμεντ (Barney 2001, Hofer και Schendel, 1978): Εταιρική στρατηγική: Στο εταιρικό επίπεδο, η σημαντικότερη στρατηγική απόφαση είναι η επιλογή του προϊόντος ή των προϊόντων που πρέπει να παράγει η επιχείρηση και σε ποιες αγορές θα πρέπει να κατευθυνθούν αυτά τα προϊόντα (συνδυασμός προϊόντων). Επιπλέον, οι αποφάσεις σχετικά με τα δίκτυα διανομής που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, με τη διεθνοποίηση της επιχείρησης, την επέκταση (ή τον περιορισμό της) και τη διαφοροποίησή της (ή εξειδίκευση), συνιστούν τα βασικά στοιχεία της εταιρικής στρατηγικής. Στρατηγική Ανταγωνισμού: Οι στρατηγικές του ανταγωνισμού αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε συγκεκριμένες αγορές και στο πώς οι στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες, μπορούν να αποκομίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω διαφόρων διακριτών τρόπων, στο περιβάλλον αγοράς τους. Ο Porter (1985) διέδωσε τη διάκριση μεταξύ των στρατηγικών ηγεσίας κόστους, της διαφοροποίησης και τη στοχοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές που έχουν τις δικές τους απαιτήσεις (niche markets) και συνάμα οικοδόμησε διαφορετικούς τρόπους για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η στρατηγική ανταγωνισμού έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και χρησιμοποιείται ως μέτρο αναφοράς και σύγκρισης από τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων. Άλλωστε τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι αυτά που εφαρμόζουν τις στρατηγικές της επιχείρησης. 33

34 Με τη στρατηγική του ανταγωνισμού ο Porter (1980) παρείχε ένα πλαίσιο, το οποίο έβλεπε τη βιομηχανία να επηρεάζεται από πέντε δυνάμεις : τους φραγμούς στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, και την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων στον κλάδο επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις αυτές, συλλογικά, επηρεάζουν τη δυνατότητα κερδοφορίας μιας βιομηχανίας, καθώς και την ένταση του ανταγωνισμού μέσα σε αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης, ο σκοπός της ανταγωνιστικής στρατηγικής για μια επιχειρησιακή μονάδα μέσα στον κλάδο, είναι να βρεθεί η θέση όπου η εταιρία μπορεί καλύτερα να υπερασπίσει τον εαυτό της ενάντια σε αυτές τις δυνάμεις, ή εναλλακτικά, όπου μπορεί να τις επηρεάσει με τρόπο ή τρόπους ώστε να την ευνοήσουν. Οι πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις, ασκούν άνιση επίδραση στην κερδοφορία των διαφόρων ομάδων ή συστάδων των επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν ίδιες ή παρόμοιες στρατηγικές (δηλ. στρατηγικές ομάδες). Ως εκ τούτου, μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων, τα ανώτερα στελέχη ενθαρρύνονται για τη διεξαγωγή μιας πιο λεπτομερούς ανάλυσης, η οποία θα εξετάζει τους σχηματισμούς ομάδων μέσα στο βιομηχανικό κλάδο (δηλ. στρατηγική ανάλυση ομάδων). Οι σχηματισμοί ομάδων θα διαμορφωθούν με την αναγνώριση και προσδιορισμό των στρατηγικά σημαντικών διαστάσεων του ανταγωνισμού. Τα εμπόδια κινητικότητας (δηλ. φραγμοί εισόδου στις ομάδες), καθορίζουν, ως ένα βαθμό, τη δυνατότητας κερδοφορίας των ομάδων. Εντούτοις, η δυνατότητα κερδοφορίας μπορεί να διαβρωθεί από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες, αλλά και από συγκεκριμένους παράγοντες, όπως οι διαφορές στις ικανότητες και στους πόρους των επιχειρήσεων και των δυνατοτήτων που έχουν να αξιοποιήσουν τους πόρους και να εφαρμόσουν με το βέλτιστο τρόπο τις ικανότητες. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις 34

35 στρατηγικές ομάδες μπορεί, επίσης, να διαβρώσει τις δυνατότητες κέρδους. Η αρνητική επιρροή που προέχεται από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις στρατηγικές ομάδες, μπορεί να θεωρηθεί ισχυρότερη, καθότι οι επιχειρήσεις μέσα στις ομάδες ακολουθούν η μια την άλλη και είναι πιθανό να αποκριθούν με τον ίδιο τρόπο σε δυσμενείς καταστάσεις λόγω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησής τους. Οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους να επιλέξουν πολλές ανταγωνιστικές μεταβλητές κατά την τοποθέτηση τους σε σχέση με την ανταγωνιστική θέση άλλων επιχειρήσεων. Ο Porter (1980) συμβάλλει με το θεωρητικό του πλαίσιο, βοηθώντας τα ανώτερα στελέχη να δομήσουν το περιβάλλον της επιχείρησης τους, με την υιοθέτηση στρατηγικών (χαμηλότερο κόστος, διαφοροποίηση, και επικέντρωση σε συγκεκριμένες αγορές), γεγονός που επιδεικνύει πώς οι ανταγωνιστικές θέσεις των επιχειρήσεων μπορούν να καθοριστούν, με βάση τους συσχετισμούς που διαπράττουν με τις άλλες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα με τις ανταγωνιστικές μεταβλητές (π.χ. σχετικό κόστος προϊόντων, σχετικές τιμές) Αρκετοί ερευνητές έχουν επικρίνει το πλαίσιο του Porter. Εντούτοις, η παρούσα έρευνα δεν έχει ως στόχο να εισέλθει σε αυτές τις κριτικές και να τις διερευνήσει ενδελεχώς. Οι υποθέσεις πίσω από το μοντέλο του Porter, θεωρούν, ότι υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως ορθολογιστικές οντότητες, ότι ο στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, και ότι ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο επιχειρούν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης είναι στατικός. Ως εκ τούτου, το μοντέλο δεν περιλαμβάνει πτυχές, που είναι πιθανόν να λάβουν χώρα και να σχετίζονται με τη δημιουργία ενός εύρους στρατηγικών συνδέσμων (π.χ. συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων για τη διανομή των προϊόντων, μέχρι συγχωνεύσεις και εξαγορές), αλλά περιλαμβάνει μόνο τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις. Αυτές οι στρατηγικές αλληλεπιδράσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε 35

36 συγκεντρωτικά φαινόμενα μέσα στον κλάδο, με δυσμενή αποτελέσματα που είναι ευρέως γνωστά στους οικονομολόγους (π.χ. απώλεια κοινωνικής ευημερίας). Ο ενδεχόμενος συγκεντρωτισμός επιχειρηματικής δύναμης συμβάλλει στην αναγνώριση - από πλευράς υψηλόβαθμων στελεχών - της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης των επιχειρήσεων στον κλάδο (Caves & Porter 1977, Scherer & Ross, 1990). Η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης μπορεί να οδηγήσει σε έμμεσους ή άμεσους μηχανισμούς (δηλ. συνεργίες), που με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους, καλύτερη πρόσβαση στις εισροές, και στην ικανότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές των αγαθών. Αυτές οι συνεργίες διευκολύνονται από την υψηλή συγκέντρωση επιχειρηματικής δύναμης, από την ομοιογένεια των προϊόντων /υπηρεσιών και από το χαμηλό βαθμό αβεβαιότητας των επιχειρήσεων (Scherer και Ross, 1990). Επομένως, μια κατάσταση, όπως για παράδειγμα η ετερογένεια προϊόντων, με την ύπαρξη στρατηγικών ομάδων, θα περιπλέξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες σε μια βιομηχανία αλληλεπιδρούν η μια με την άλλη. Το γεγονός αυτό μπορεί, αφενός να σταματήσει τη δυνατότητα της βιομηχανίας συνολικά να συντονίζει τις δραστηριότητες, μπορεί αφετέρου να επιτρέψει σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή σε ομάδες επιχειρήσεων, να ασκήσουν ρητά αγοραστική ισχύ σχετικά με συγκεκριμένες ομάδες αγοραστών, προμηθευτών κ.τ.λ. ((Porter1980, Scherer & Ross, 1990) και να επιτρέψουν σε επιχειρήσεις μέσα στις στρατηγικές ομάδες, να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Ως εκ τούτου, ο ανταγωνισμός μπορεί να τείνει να είναι χαμηλότερος μέσα στις στρατηγικές ομάδες, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των στρατηγικών ομάδων. Επιπλέον, η υπόθεση της ορθολογιστικής σκέψης (rationality) 1 δημιουργεί εύφορο πεδίο ώστε να παραβλεφθούν τα προβλήματα συντονισμού που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν, όταν οι επιχειρήσεις (τα στελέχη) έχουν διαφορές στις γνώσεις τους για τις αγορές. Το γεγονός αυτό μπορεί 1 Οι υποθέσεις του θεωρητικού πλαισίου του Porter είναι ότι υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν ορθολογιστικά, στοχεύουν στην μεγιστοποίηση των κερδών τους και ότι ο κλάδος βρίσκεται σε στατικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. 36

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗ ΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Σ Η Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΑΒΕΤΤΑ ΑΝΘΗ 12749 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13788 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Υπό της φοιτήτριας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΜΑΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ υπό ΤΖΩΡΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ υπό ΤΖΩΡΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ υπό ΤΖΩΡΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Επιβλέπων Καθηγητής ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Β ΜΕΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως είναι γνωστό, κάθε αλλαγή στην αγορά των τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΜΥΡΗ Α.Μ. 554 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Στρατηγικές ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό κλάδο"

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα