ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2004"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

2 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Γιάννης Μουρουζίδης, Ανώτερος Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Χριστάκης Χριστοφής, Λειτουργός Α Γενική ευθύνη Δρ. Γιώργος Όξινος, Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται νοουμένου ότι αναφέρεται η πηγή. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της διερεύνησης Μεθοδολογία 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ Εκτιμήσεις ΟΕΒ Εκτιμήσεις ΚΕΒΕ Εκτιμήσεις ΟΣΕΟΚ Εκτιμήσεις ΠΕΟ Εκτιμήσεις ΣΕΚ Εκτιμήσεις Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ Προβλέψεις απασχόλησης Προβλέψεις αποχωρήσεων 13 3

4 3.3. Σύνολο μεταβολής απασχόλησης και αποχωρήσεων Προβλέψεις για την κατάσταση της ανεργίας Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης που εφαρμόστηκαν από την Αρχή την περίοδο Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης που ακυρώθηκαν από την Αρχή την περίοδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥ- ΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΒ 37 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 39 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΕΟΚ 41 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΟ 45 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΚ 49 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 53 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 57 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ

6 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε συνέχεια της καθιερωθείσας πολιτικής από το 2002 για διερεύνηση των αναγκών για εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης, σε συνεννόηση και συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, προχώρησε σε αντίστοιχη έρευνα για το Η έρευνα αυτή, αποτελεί ουσιαστικά μια ενδεικτική διερεύνηση των αναγκών μέσω ενός ειδικού ερωτηματολογίου, ώστε να εξασφαλιστούν εκτιμήσεις και απόψεις αρμόδιων φορέων αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης μέσα στο Παράλληλα γίνεται εξέταση διαφόρων προσδιοριστικών παραμέτρων, οι οποίες συνεκτιμούνται μαζί με τις εκτιμήσεις των φορέων, σε μια προσπάθεια συνολικής αξιολόγησης των αναγκών και προσδιορισμού ταχύρυθμων προγραμμάτων που θα μπορούσαν να προγραμματιστούν μέσα στο Σκοπός της διερεύνησης Ο σκοπός της διερεύνησης είναι η διαμόρφωση εκτιμήσεων αναφορικά με τις ανάγκες για εφαρμογή πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης (ταχύρυθμα) κατά το Οι εκτιμήσεις αφορούν 4 κατηγορίες προγραμμάτων: Τα υφιστάμενα παραδοσιακά προγράμματα στις ειδικότητες του Μάγειρα, του Τραπεζοκόμου, του Υδραυλικού, του Συγκολλητή, του Μηχανουργού / Εφαρμοστή, του Επιπλοποιού / Ξυλουργού και του Οικοδόμου. Τα νέα προγράμματα που προωθούνται από την ΑνΑΔ στις ειδικότητες του Βοηθού τεχνικού πληροφορικής, του Γραφειακού/ γραμματειακού προσωπικού και του Πωλητή λιανικού εμπορίου 1. 1 Επισημαίνεται ότι το πρώτο πρόγραμμα για την ειδικότητα του Βοηθού τεχνικού πληροφορικής υλοποιήθηκε μέσα στο 2002 και το πρώτο πρόγραμμα για την ειδικότητα του Γραφειακού/γραμματειακού προσωπικού υποστήριξης γραφείου προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του

8 Νέα προγράμματα για άλλες ειδικότητες στις οποίες παρουσιάζονται ανάγκες κατάρτισης. Προγράμματα κατάρτισης που αφορούν την Τηλεργασία (teleworking). Αφορά κυρίως επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να υιοθετήσουν την τηλεργασία, δηλαδή την παροχή εργασίας και υπηρεσιών από άτομα εκτός της επιχείρησης, με τη χρήση πληροφορικής και νέας τεχνολογίας Μεθοδολογία Η συγκέντρωση των πληροφοριών για τις εκτιμήσεις αναφορικά με τις ανάγκες για την εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το 2004, έγινε με την αποστολή ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) στους διάφορους φορείς ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΟΣΕΟΚ, ΠΕΟ, ΣΕΚ και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο αυτό διαβιβάστηκε από τους αρμόδιους φορείς στους διάφορους Εργοδοτικούς Συνδέσμους, στις Ομοσπονδίες και στους Επαγγελματικούς κλάδους καθώς και στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Οι εκτιμήσεις των φορέων αφορούν τον αριθμό προγραμμάτων κατά ειδικότητα και επαρχία για τα υφιστάμενα παραδοσιακά προγράμματα, τα νέα προγράμματα που προωθούνται από την Αρχή και τα προγράμματα για νέες ειδικότητες. Η διερεύνηση για την τηλεργασία αφορά ανάγκες σε αριθμό ατόμων για παροχή εργασίας και υπηρεσιών, το είδος και τον τύπο της τηλεργασίας καθώς και τον οικονομικό κλάδο στον οποίο υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί η τηλεργασία. Οι εκτιμήσεις των φορέων για την εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης αναφέρονται σε αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης για τα οποία εκτιμάται ότι ανταποκρίνονται σε ανάγκες των επιχειρήσεων και πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται ή να μπουν σε εφαρμογή. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετέχουν άτομα. 2

9 2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση, αναφορικά με τις ειδικότητες και τον αριθμό ταχύρυθμων προγραμμάτων κατά επαρχία που προτείνουν να υλοποιηθούν εντός του Συνολικά λήφθηκαν 16 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η κατανομή τους κατά φορέα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ Φορέας Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) Αρ. Ερωτηματολογίων ΣΥΝΟΛΟ 16 3

10 2.1. Εκτιμήσεις ΟΕΒ Από την ΟΕΒ λήφθηκαν 5 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και συγκεκριμένα από τους πιο κάτω Συνδέσμους: Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλων και Ξυλουργικών Σύνδεσμος Εργολάβων Μηχανολογικών Έργων Κύπρου Σύνδεσμος Αναπτύξεως Γης και Οικοδομών Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Συνδέσμων υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή, μέσα στο 2004, ταχύρυθμων προγραμμάτων στις πιο κάτω ειδικότητες: Υφιστάμενα προγράμματα Υδραυλικός Συγκολλητής / υδραυλικός Επιπλοποιός / ξυλουργός Νέα προγράμματα που προωθούνται από την Αρχή Βοηθός τεχνικός πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Προγράμματα για άλλες ειδικότητες Σχεδιαστής με Auto Cad Χειριστής γερανών στα λιμάνια Οι εκτιμήσεις των Συνδέσμων της ΟΕΒ όσον αφορά τον αριθμό των ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά το 2004, κατά ειδικότητα και επαρχία, παρουσιάζονται στους πίνακες 2.1, 2.2 και 2.3 του Παραρτήματος 2. 4

11 2.2. Εκτιμήσεις ΚΕΒΕ Από το ΚΕΒΕ λήφθηκε 1 ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις ανάγκες για εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ). Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΠΑΣΥΔΙΞΕ υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή κατά το 2004, ταχύρυθμων προγραμμάτων στις πιο κάτω ειδικότητες: Υφιστάμενα προγράμματα Μάγειρας Τραπεζοκόμος Προγράμματα για άλλες ειδικότητες Λειτουργός διασκέδασης ξενοδοχείων Μπάρμαν ξενοδοχείων Οι εκτιμήσεις του ΠΑΣΥΔΙΞΕ, μέλους του ΚΕΒΕ, αναφορικά με την εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το 2004, κατά ειδικότητα και επαρχία, παρουσιάζονται στους πίνακες 3.1 και 3.2 του Παραρτήματος Εκτιμήσεις ΟΣΕΟΚ Από την ΟΣΕΟΚ λήφθηκε 1 ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις ανάγκες για εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης. Από το ερωτηματολόγιο προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες για το 2004: Υφιστάμενα προγράμματα Οικοδόμος 5

12 Νέα προγράμματα που προωθούνται από την Αρχή Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Προγράμματα για άλλες ειδικότητες Καλουψιής Σιδεράς Προγράμματα που αφορούν την Τηλεργασία Επιμετρητής ποσοτήτων Υπενθυμίζεται ότι σε σχέση με την τηλεργασία αναφέρθηκε ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη επιμετρητών ποσοτήτων, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων ώστε να καταρτισθούν άτομα τα οποία να μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να προσφέρουν εργασία σε επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν την τηλεργασία. Αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να απευθύνονται σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και ΑΤΙ. Επίσης με την κατάλληλη κατάρτιση, άτομα και κυρίως γυναίκες, θα μπορούσαν να προσφέρουν εργασία ως επιμετρητές ποσοτήτων χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία στην επιχείρηση, αλλά αξιοποιώντας τη μέθοδο της τηλεργασίας. Οι εκτιμήσεις της ΟΣΕΟΚ αναφορικά με τον αριθμό των ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά το 2004, κατά ειδικότητα και επαρχία, παρουσιάζονται στους πίνακες 4.1, 4.2, 4.3 και 4.4 του Παραρτήματος Εκτιμήσεις ΠΕΟ Από την ΠΕΟ λήφθηκε 1 ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις ανάγκες για εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το 2004, στο οποίο περιέχονται οι εκτιμήσεις διαφόρων επαγγελματικών κλάδων που είναι μέλη της. 6

13 Από το ερωτηματολόγιο προκύπτουν οι πιο κάτω εκτιμήσεις αναφορικά με την εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατά το 2004: Υφιστάμενα προγράμματα Μάγειρας Τραπεζοκόμος Υδραυλικός Συγκολλητής Μηχανουργός / εφαρμοστής Επιπλοποιός / ξυλουργός Οικοδόμος Νέα προγράμματα που προωθούνται από την Αρχή Βοηθός τεχνικός πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητής λιανικού εμπορίου Προγράμματα για άλλες ειδικότητες Συγκολλητής υψηλής πίεσης Οι εκτιμήσεις της ΠΕΟ αναφορικά με τον αριθμό των ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά το 2004, κατά ειδικότητα και επαρχία, παρουσιάζονται στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 του Παραρτήματος Εκτιμήσεις ΣΕΚ Αναφορικά με τις ανάγκες για εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το 2004 λήφθηκαν από τη ΣΕΚ 4 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 7

14 Συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τις πιο κάτω ομοσπονδίες που ανήκουν στη ΣΕΚ: Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου Ομοσπονδία Οικοδόμων-Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πιο πάνω Ομοσπονδιών, υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή μέσα στο 2004, ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στις πιο κάτω ειδικότητες: Υφιστάμενα προγράμματα Μάγειρας Τραπεζοκόμος Υδραυλικός Συγκολλητής Επιπλοποιός / ξυλουργός Οικοδόμος Νέα προγράμματα που προωθούνται από την Αρχή Βοηθός τεχνικός πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητής λιανικού εμπορίου Προγράμματα για άλλες ειδικότητες Καλουψιής Βαφέας αυτοκινήτων Ισιωτής αυτοκινήτων 8

15 Σκαλιστής επίπλων Λουστραδόρος και τριφταδόρος επίπλων Διατρητής Οι εκτιμήσεις των Ομοσπονδιών της ΣΕΚ όσον αφορά τον αριθμό των ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης που προτείνεται να εφαρμοστούν κατά το 2004, κατά ειδικότητα και επαρχία, παρουσιάζονται στους πίνακες 6.1, 6.2 και 6.3 του Παραρτήματος Εκτιμήσεις Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Από τα 4 Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λήφθηκαν αντίστοιχα ερωτηματολόγια αναφορικά με τις ανάγκες για εφαρμογή ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το Σύμφωνα με την εκτίμηση των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας προτείνεται η εφαρμογή των ακόλουθων ταχύρυθμων προγραμμάτων κατά το 2004: Υφιστάμενα προγράμματα Μάγειρας Τραπεζοκόμος Υδραυλικός Συγκολλητής Μηχανουργός / εφαρμοστής Επιπλοποιός / ξυλουργός Οικοδόμος Νέα προγράμματα που προωθούνται από την Αρχή Βοηθός τεχνικός πληροφορικής 9

16 Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητής λιανικού εμπορίου Προγράμματα για άλλες ειδικότητες Σχεδιαστής αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου Σχεδιαστής με Auto Cad Γραφίστας με Photo shop ή Corel draw Καλουψιής Σιδεράς Τεχνικός συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και κλιματισμού Τεχνικός / συντηρητής ξενοδοχείων Βαφέας αυτοκινήτων Συγκολλητής υψηλής πίεσης Ισιωτής αυτοκινήτων Μηχανικός αυτοκινήτων Ψυκτικός Επιδιορθωτής ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τηλεοράσεις) Αρτοποιός Οι εκτιμήσεις των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας για τον αριθμό των ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το 2004 που κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν, κατά ειδικότητα και επαρχία, παρουσιάζονται στους πίνακες 7.1, 7.2 και 7.3 του Παραρτήματος 7. 10

17 3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 Πρόσθετα από την πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των ερωτηματολογίων, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης (ταχύρυθμα) για το Οι παράγοντες που εξετάστηκαν είναι οι πιο κάτω: Προβλέψεις για την απασχόληση Προβλέψεις αποχωρήσεων Προβλέψεις για την κατάσταση της ανεργίας Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από την Αρχή Ακυρώσεις προγραμματισμένων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης 3.1. Προβλέψεις απασχόλησης Οι μεταβολές στην απασχόληση ανάμεσα στο 2003 και το 2004 φανερώνουν είτε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή την απώλεια υφιστάμενων θέσεων. Εξειδικευμένη μελέτη της ΑνΑΔ 2 προβαίνει σε εκτιμήσεις για την απασχόληση για το 2004 και το 2005 για 36 επαγγέλματα και 27 τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι προβλέψεις αυτές αξιοποιούνται με την παρουσίαση των αριθμητικών και ποσοστιαίων μεταβολών στην απασχόληση για το Επιπρόσθετα, έγινε περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των παρεχόμενων προβλέψεων στα επαγγέλματα ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της απασχόλησης σε 18 συγκεκριμένες ειδικότητες για τις οποίες έγιναν εισηγήσεις για διοργάνωση ταχύρυθμων προγραμμάτων 2 Προβλέψεις απασχόλησης στην Κύπρο 2004 &

18 κατάρτισης για το 2004 (οι ειδικότητες αυτές φαίνονται στον πίνακα 8.2 του Παραρτήματος 8). Ο αριθμός των απασχολουμένων για το 2004 υπολογίζεται να αυξηθεί κατά 1,2% ή άτομα σε σύγκριση με το 2003 και να ανέλθει στα άτομα. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις της απασχόλησης για το 2004 κατά επαγγελματική κατηγορία αναμένεται να παρουσιαστούν στις επαγγελματικές κατηγορίες των Διευθυντών (7,0%), των Επαγγελμάτων μικρής εξειδίκευσης (2,7%) και των Πτυχιούχων και άλλων ειδικών (2,5%). Ποσοστιαίες μειώσεις της απασχόλησης για το 2004 προβλέπεται να παρουσιαστούν στις επαγγελματικές κατηγορίες των Γραφέων, δακτυλογράφων και ταμίων (-2,1%) και των Τεχνιτών και παρόμοιων εργατών (-1,2%). Αναλυτικά στοιχεία για την πρόβλεψη της απασχόλησης για το 2004 κατά επαγγελματική κατηγορία παρουσιάζονται στον πίνακα 8.1 του Παραρτήματος 8. Οι μεγαλύτερες αριθμητικές αυξήσεις στην απασχόληση για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες αναμένεται να εμφανιστούν στους: Πωλητές στα καταστήματα ( άτομα) Σερβιτόροι και μπάρμαν (+124 άτομα) Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου (+92 άτομα) Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών (+74 άτομα) Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και παρόμοιοι (+51 άτομα) Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων (+32 άτομα) Οι μεγαλύτερες αριθμητικές μειώσεις στην απασχόληση αναμένεται να εμφανιστούν στους: Μάγειρους (-169 άτομα) 12

19 Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου (-151 άτομα) Οικοδόμους (-75 άτομα) Επιπλοποιούς και παρόμοιους τεχνίτες (-71 άτομα) Πελεκάνους και ξυλουργούς (-52 άτομα) Αναλυτικά στοιχεία για τις προβλέψεις απασχόλησης κατά το 2004 για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες, φαίνονται στον πίνακα 8.2 του Παραρτήματος Προβλέψεις αποχωρήσεων Η μόνιμη αποχώρηση εργατικού δυναμικού από την αγορά εργασίας για διάφορους λόγους όπως οικογενειακοί / προσωπικοί λόγοι, συνταξιοδότηση και ασθένεια / ανικανότητα για εργασία, δημιουργεί ζήτηση για αντικατάσταση του προσωπικού που αποχωρεί από τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Με βάση στοιχεία από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (για τα χρόνια 2000, 2001 και 2002) της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπολογίστηκε ότι το ποσοστό αποχώρησης εργατικού δυναμικού από την αγορά εργασίας ανέρχεται στο 2,4%. Με την αξιοποίηση του ποσοστού αυτού και την πρόβλεψη της απασχόλησης για το 2004, γίνεται εκτίμηση των αποχωρήσεων εργατικού δυναμικού για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες. Οι σημαντικότερες αποχωρήσεις για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες προβλέπεται να είναι στους: Πωλητές στα καταστήματα (679 άτομα) Σερβιτόρους και μπάρμαν (251 άτομα) Οικοδόμους (160 άτομα) Μάγειρους (100 άτομα) Μηχανικούς και εφαρμοστές μηχανών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (63 άτομα) 13

20 Πελεκάνους και ξυλουργούς (60 άτομα) Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου (57 άτομα) Υδραυλικούς και εγκαταστάτες σωληνώσεων (53 άτομα) Αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών (52 άτομα) Αναλυτικά στοιχεία για τις προβλέψεις αποχωρήσεων για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες, κατά το 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα 8.3 του Παραρτήματος Σύνολο μεταβολής απασχόλησης και αποχωρήσεων Το άθροισμα της μεταβολής απασχόλησης και των αποχωρήσεων για το 2004, καθορίζει τις θέσεις εργασίας που θα πρέπει να συμπληρωθούν μέσα στο χρόνο αυτό. Τα μεγαλύτερα θετικά αθροίσματα και κατά συνέπεια οι περισσότερες θέσεις εργασίας προβλέπεται να παρουσιαστούν στις ακόλουθες ειδικότητες: Πωλητές στα καταστήματα ( άτομα) Σερβιτόρους και μπάρμαν (+375 άτομα) Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου (+149 άτομα) Αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών (+126 άτομα) Ηλεκτρολόγους κτιρίων και παρόμοιους (+97 άτομα) Οικοδόμους (+85 άτομα) Υδραυλικούς και εγκαταστάτες σωληνώσεων (+85 άτομα) Αντίθετα τα μεγαλύτερα αρνητικά αθροίσματα και κατά συνέπεια οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων αναμένονται στις ειδικότητες: Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου (-127 άτομα) Μάγειρους (-69 άτομα) Επιπλοποιούς και παρόμοιους τεχνίτες (-43 άτομα) 14

21 Αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο της μεταβολής απασχόλησης και των αποχωρήσεων στις 18 επιλεγμένες ειδικότητες, παρουσιάζονται στον πίνακα 8.3 του Παραρτήματος Προβλέψεις για την κατάσταση της ανεργίας Οι άνεργοι αποτελούν πηγή προσφοράς εργατικού δυναμικού γι αυτό εξετάζεται η κατάσταση της ανεργίας κατά επαγγελματική κατηγορία όπως επίσης και στις 18 επιλεγμένες ειδικότητες. Με βάση τα στοιχεία της ανεργίας από το 2000 μέχρι τους πρώτους 4 μήνες του 2003 και τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη κατά το 2003, έγιναν προβλέψεις για την ανεργία μέσα στο Η συνολική ανεργία για το 2002 ανήλθε στα άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,6% σε σχέση με το 2001 και έφτασε στο 3,2% του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού. Η ανεργία προβλέπεται να ανέλθει στα άτομα το 2003, δηλαδή θα παρουσιάσει αύξηση κατά 15,3% σε σύγκριση με το Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 3,6% του Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις της ανεργίας αναμένεται να παρουσιαστούν στις επαγγελματικές κατηγορίες των Τεχνιτών και παρόμοιων εργατών (+31,5%), των Χειριστών μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητών (+24,0%), των Ανειδίκευτων νεοεισερχομένων (+19,7%) και στα Επαγγέλματα μικρής εξειδίκευσης (+15,7%). Από την πρόβλεψη της ανεργίας στις 18 επιλεγμένες ειδικότητες για το 2003 διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτεροι αριθμοί ανέργων αναμένεται να παρουσιαστούν στις ακόλουθες ειδικότητες: Πωλητές στα καταστήματα (610 άτομα) Σερβιτόροι και μπάρμαν (490 άτομα) Μάγειροι (300 άτομα) Οικοδόμοι (175 άτομα) 15

22 Ελαιοχρωματιστές κτιρίων, αυτοκινήτων, μετάλλων και τοποθετητές χαρτιού (70 άτομα ) Αναλυτικά στοιχεία των προβλέψεων για την κατάσταση της ανεργίας παρουσιάζονται στους πίνακες 8.4 και 8.5 του Παραρτήματος Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης που εφαρμόστηκαν από την Αρχή την περίοδο Κατά την περίοδο εφαρμόστηκαν από την Αρχή συνολικά 64 πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης, δηλαδή γύρω στα 11 προγράμματα το χρόνο. Τα περισσότερα προγράμματα αφορούσαν τις ειδικότητες του Οικοδόμου, του Τραπεζοκόμου, του Συγκολλητή και του Υδραυλικού. Λιγότερα προγράμματα αφορούσαν την ειδικότητα του Επιπλοποιού / ξυλουργού και πολύ λίγα προγράμματα τις ειδικότητες του Μάγειρα, του Μηχανουργού / εφαρμοστή και του Βοηθού τεχνικής πληροφορικής. Τα περισσότερα προγράμματα εφαρμόστηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Στην επαρχία Πάφου ένα πρόγραμμα κατάρτισης στην ειδικότητα του Οικοδόμου διακόπηκε μετά την έναρξη του λόγω μικρής συμμετοχής. Αναλυτικά στοιχεία για τα ταχύρυθμα προγράμματα που εφαρμόστηκαν την περίοδο κατά επαρχία και έτος, παρουσιάζονται αντίστοιχα στους πίνακες 8.6 και 8.7 του Παραρτήματος Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης που ακυρώθηκαν από την Αρχή την περίοδο Κατά την περίοδο ακυρώθηκαν από την Αρχή συνολικά 26 Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης. Τα περισσότερα προγράμματα που ακυρώθηκαν αφορούσαν τις ειδικότητες του Τραπεζοκόμου και του Συγκολλητή. Μικρός 16

23 αριθμός προγραμμάτων ακυρώθηκαν στις ειδικότητες του Οικοδόμου, του Επιπλοποιού / ξυλουργού, του Μάγειρα και του Υδραυλικού. Η πλειονότητα των ακυρωθέντων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης αφορούσε τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Σημειώνεται ότι κατά το 2002 προγραμματίστηκαν συνολικά 17 προγράμματα κατάρτισης από τα οποία ακυρώθηκαν τα 6. Στην ειδικότητα του Τραπεζοκόμου ακυρώθηκαν 2 προγράμματα κατάρτισης, του Συγκολλητή 3 και του Οικοδόμου 1. Κύριος λόγος των ακυρώσεων σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η αδυναμία εξεύρεσης υποψηφίων για κατάρτιση. Περισσότερα στοιχεία για τα ταχύρυθμα προγράμματα που ακυρώθηκαν την περίοδο κατά επαρχία και έτος, παρουσιάζονται αντίστοιχα στους πίνακες 8.8 και 8.9 του Παραρτήματος 8. 17

24 4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η ανάγκη για εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης που να αφορούν την τηλεργασία. Η διερεύνηση κυρίως αφορούσε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την Τηλεργασία ή που είχαν πρόθεση να την υιοθετήσουν. Δηλαδή την παροχή εργασίας και υπηρεσιών από άτομα εκτός της επιχείρησης με τη χρήση πληροφορικής και νέας τεχνολογίας. Συγκεκριμένα ο όρος Τηλεργασία αναφέρεται στην προσφορά υπηρεσιών από τον τηλεργαζόμενο προς τον εργοδότη του ή κατευθείαν προς τον πελάτη μέσω κατάλληλης τηλεπικοινωνιακής υποδομής όπως τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπική μηχανή, σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα κύρια κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια εργασία ως τηλεργασία είναι τρία: Ενα μέρος της εργασίας θα πρέπει να συνίσταται στην επεξεργασία πληροφοριών και στοιχείων. Μέρος της εργασίας να μπορεί να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Μέρος της εργασίας να μην απαιτεί άμεση φυσική επαφή. Η τηλεργασία αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της εργασίας, η οποία εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, και σε μικρότερο βαθμό στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη διερεύνηση εντοπίζεται ότι οι φορείς, με εξαίρεση την ΟΣΕΟΚ, δεν έχουν αναφέρει συγκεκριμένες ανάγκες για εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων κατάρτισης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό διείσδυσης της τηλεργασίας στην Κύπρο, αλλά ίσως και τη μη συνειδητοποίηση της σημασίας του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον η νέα αυτή μορφή παροχής εργασίας και υπηρεσιών. 18

25 Σε σχέση με τη διερεύνηση αναγκών για εφαρμογή προγραμμάτων που να αφορούν την τηλεργασία, αναφέρθηκαν από την ΟΣΕΟΚ σοβαρές ελλείψεις σε επιμετρητές ποσοτήτων. Οι ανάγκες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων που να απευθύνονται σε άτομα τα οποία με την κατάλληλη κατάρτιση να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία και να προσφέρουν εργασία σε επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν την τηλεργασία. Η κατάρτιση θα στοχεύει κυρίως σε γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να εργαστούν ως επιμετρητές ποσοτήτων χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία τους στην επιχείρηση. Από στοιχεία των Ερευνών Εργατικού Δυναμικού για το 2001 και το 2002 προκύπτει ότι υπάρχει ένα ποσοστό απασχολουμένων μεταξύ 1,0%-1,5%, που εργάζονται συνήθως στο σπίτι ή εργάζονται στο σπίτι μερικές φορές. Οι περισσότεροι δε από αυτούς είναι γυναίκες. Με βάση το ενδεικτικό αυτό στοιχείο και τη συνεχή προσαρμογή της οικονομίας μας προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς και την καθορισμένη προτεραιότητα για ένταξη περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, αναμένεται ότι στο άμεσο μέλλον ο θεσμός της τηλεργασίας θα προβάλει ως μια αναγκαιότητα. 19

26 5. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τις ανάγκες οργάνωσης και υλοποίησης Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης κατά το 2004, έγινε συνεκτίμηση όλων των πιο κάτω παραγόντων και παραμέτρων: Εκτιμήσεις και πληροφορίες που δόθηκαν από τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προβλέψεις απασχόλησης για το 2004 κατά επαγγελματική κατηγορία και για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες στις οποίες έγιναν εισηγήσεις από τους διάφορους φορείς για διοργάνωση ταχύρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης. Προβλέψεις αποχωρήσεων για το 2004 στις 18 επιλεγμένες ειδικότητες. Προβλέψεις για την κατάσταση της ανεργίας για το 2003 κατά επαγγελματική κατηγορία και για τις 18 επιλεγμένες ειδικότητες. Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από την Αρχή κατά την περίοδο Ακυρώσεις προγραμματισμένων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης. Στο Σχεδιάγραμμα στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο η διαδικασία για εξαγωγή των συμπερασμάτων αναφορικά με τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης του Τα κύρια συμπεράσματα σε σχέση με τις τέσσερις κατηγορίες προγραμμάτων παρουσιάζονται στη συνέχεια Υφιστάμενα προγράμματα Όλοι οι παράγοντες είναι θετικοί και συνηγορούν στη συνέχιση της εφαρμογής των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης στις ειδικότητες των Τραπεζοκόμων, των Υδραυλικών, των Συγκολλητών και των Οικοδόμων για το

27 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 2004 Στοιχεία για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης της περιόδου Προβλέψεις ανεργίας στις συγκεκριμένες ειδικότητες για το 2003 Εκτιμήσεις και Πληροφορίες από: Εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εκτιμήσεις για την οργάνωση και υλοποίηση Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Αρχικής Κατάρτισης μέσα στο 2004 Προβλέψεις απασχόλησης για συγκεκριμένες ειδικότητες για το 2004 Προβλέψεις αποχωρήσεων από τις συγκεκριμένες ειδικότητες για το

28 Σημειώνεται η παρατηρούμενη απόκλιση ανάμεσα στις προβλέψεις της απασχόλησης για το 2004 και τις εκτιμήσεις των φορέων για τις ειδικότητες των Μαγείρων και των Επιπλοποιών / Ξυλουργών. Η απόκλιση αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί κατάλληλα κατά τον καθορισμό του αριθμού προγραμμάτων που θα προταθούν για υλοποίηση. Τέλος, όλοι οι παράγοντες συνηγορούν ότι οι ανάγκες στην ειδικότητα του Μηχανουργού / Εφαρμοστή θα είναι περιορισμένες μέσα στο Νέα προγράμματα που προωθούνται από την ΑνΑΔ Διαπιστώνεται σύγκλιση των εκτιμήσεων από τους διάφορους παράγοντες για την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων κατάρτισης και μέσα στο 2004 στις ειδικότητες του Βοηθού τεχνικού πληροφορικής, του Γραφειακού / γραμματειακού προσωπικού και του Πωλητή λιανικού εμπορίου Προγράμματα κατάρτισης για άλλες ειδικότητες Από τις πληροφορίες και εκτιμήσεις όλων των φορέων, σταθμισμένων με τις σχετικές παραμέτρους που εξετάστηκαν, διαπιστώνεται να υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης στις ειδικότητες: Σχεδιαστές. Γραφίστες. Λειτουργοί διασκέδασης ξενοδοχείων. Μπάρμαν ξενοδοχείων. Καλουψιήδες / Σιδεράδες. Τεχνικοί / Συντηρητές ξενοδοχείων. Ισιωτές / Βαφείς αυτοκινήτων. Μηχανικοί αυτοκινήτων. 22

29 Συγκολλητές υψηλής πίεσης. Αρτοποιοί. Χειριστές γερανών στα λιμάνια Εφαρμογή προγραμμάτων που να αφορούν την τηλεργασία Από τη διερεύνηση έχει προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης που να αφορούν την τηλεργασία μόνο για την ειδικότητα του επιμετρητή ποσοτήτων εντός του

30 6. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, όλες τις άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες και με δεδομένη τη δυσκολία εξεύρεσης ατόμων για συμμετοχή σε προγράμματα αρχικής κατάρτισης, γεγονός που αποτελεί την κύρια αιτία μη υλοποίησης προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης, διατυπώνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές εισηγήσεις Υλοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων Με βάση τη διερεύνηση γίνεται εισήγηση όπως συνεχίσει και μέσα στο 2004 η υλοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης με εξαίρεση την ειδικότητα του Μηχανουργού / εφαρμοστή. Τονίζεται όμως η ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια συντονισμένης προβολής των προγραμμάτων με στόχο την εξεύρεση υποψηφίων για κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η αναζήτηση τρόπων για στενότερη συνεργασία πάνω σε προγραμματισμένη βάση με όλες τις εργοδοτικές και συντεχνιακές οργανώσεις αλλά και ιδιαίτερα με τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Ενδεικτικά προτείνονται για υλοποίηση εντός του 2004 τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης, κατά επαρχία: Ειδικότητα Αρ. προγραμμάτων κατά επαρχία Λ/σία Λ/σός Λ/κα 3 Πάφος Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Οικοδόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Επιπλοποιοί / ξυλουργοί Καλύπτει και ανάγκες της επαρχίας Αμμοχώστου. 24

31 6.2. Υλοποίηση νέων προγραμμάτων που προωθούνται από την ΑνΑΔ Η ΑνΑΔ τα τελευταία χρόνια εξέτασε τη δυνατότητα για προώθηση και εφαρμογή νέων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης στις ειδικότητες του Βοηθού τεχνικού πληροφορικής, του Γραφειακού / γραμματειακού προσωπικού και του Πωλητή λιανικού εμπορίου. Το πρώτο πρόγραμμα για την ειδικότητα του Βοηθού τεχνικού πληροφορικής υλοποιήθηκε μέσα στο 2002 και εξετάζεται το θέμα της εφαρμογής άλλου προγράμματος μέσα στο Στην περίπτωση της ειδικότητας του Γραφειακού / γραμματειακού προσωπικού έχει δρομολογηθεί η εφαρμογή ενός προγράμματος κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003 και η εφαρμογή δεύτερου προγράμματος για Ελληνοπόντιες εάν υπάρχουν αυξημένες συμμετοχές. Τέλος, συνεχίζεται η εξέταση του θέματος για την ειδικότητα του Πωλητή λιανικού εμπορίου. Με βάση τις πληροφορίες που προκύπτουν από την παρούσα διερεύνηση προτείνονται για υλοποίηση εντός του 2004 τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης κατά επαρχία: Ειδικότητα Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητές λιανικού εμπορίου Αρ. προγραμμάτων κατά επαρχία Λ/σία Λ/σός Λ/κα 4 Πάφος Αναφορικά με την ειδικότητα του Γραφειακού / γραμματειακού προσωπικού θεωρείται σκόπιμο όπως η τελική λήψη απόφασης για την υλοποίηση των προγραμμάτων για το 2004, γίνει στη βάση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί μετά από την υλοποίηση του προγραμματισμένου προγράμματος μέσα στο Καλύπτει και ανάγκες της επαρχίας Αμμοχώστου. 25

32 Σε σχέση με την ειδικότητα του Πωλητή λιανικού εμπορίου, γίνεται εισήγηση όπως προωθηθεί σε πρώτο στάδιο ένα πιλοτικό πρόγραμμα στη Λευκωσία. Στη βάση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί θα πρέπει να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την υλοποίηση των άλλων πέντε προτεινομένων προγραμμάτων Υλοποίηση προγραμμάτων για άλλες ειδικότητες Από τη διερεύνηση μεταξύ των φορέων, καταγράφονται εκτιμήσεις για την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης για ένα αριθμό ειδικοτήτων. Με βάση τις πληροφορίες που προκύπτουν από την παρούσα διερεύνηση προτείνονται για υλοποίηση εντός του 2004 τα πιο κάτω προγράμματα κατάρτισης κατά επαρχία: Ειδικότητα Αρ. προγραμμάτων κατά επαρχία Λ/σία Λ/σός Λ/κα 5 Πάφος Σχεδιαστές Γραφίστες Λειτουργοί διασκέδασης ξενοδοχείων Μπάρμαν ξενοδοχείων Καλουψιήδες / Σιδεράδες Τεχνικοί / Συντηρητές ξενοδοχείων Ισιωτές / Βαφείς αυτοκινήτων Μηχανικοί αυτοκινήτων Συγκολλητές υψηλής πίεσης Αρτοποιοί Χειριστές γερανών στα λιμάνια Αναφορικά με την ειδικότητα του Συγκολλητή υψηλής πίεσης, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης της ανάγκης στα 5 Καλύπτει και ανάγκες της επαρχίας Αμμοχώστου. 26

33 πλαίσια διαφοροποίησης του περιεχομένου του υφιστάμενου προγράμματος για Συγκολλητές. Ο κατάλογος (Πίνακας 9.1, Παράρτημα 9) των προγραμμάτων κατάρτισης για διάφορες ειδικότητες που προκύπτει από τη διερεύνηση, γίνεται εισήγηση να αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης και να ακολουθήσει εξειδικευμένη διερεύνηση για τις ειδικότητες που θα κριθεί σκόπιμο Εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν την τηλεργασία Από τη διερεύνηση προέκυψε συγκεκριμένη ανάγκη για επιμετρητές ποσοτήτων η οποία είναι δυνατό να ικανοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων, τα οποία να καταρτίζουν άτομα ώστε να μπορούν μέσω της τηλεργασίας να προσφέρουν εργασία και υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Γίνεται εισήγηση να γίνει περαιτέρω διερεύνηση τόσο για τα άτομα προς τα οποία θα απευθύνονται τέτοια προγράμματα όσο και για το συγκεκριμένο περιεχόμενο των προγραμμάτων. Η άμεση διερεύνηση και ο σχεδιασμός ενός πιλοτικού προγράμματος κρίνονται σκόπιμα αφού θα ήταν δυνατή η επίτευξη πολλαπλών στόχων, όπως: ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών προώθηση ενός σύγχρονου θεσμού όπως η τηλεργασία δυνατότητα ένταξης στην αγορά εργασίας πρόσθετων γυναικών 6.5. Καταληκτικές επισημάνσεις Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης συμβάλλει στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων και στρατηγικών επιδιώξεων της Κύπρου, που περιέχονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κεντρικό στόχο αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση όλων των ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού, η προώθηση της απασχόλησης και η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής. 27

34 Στο πλαίσιο αυτό καθορίστηκε η στρατηγική επιδίωξη του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού (ΕΕΠ) για το Στόχο 3 που είναι η ανάπτυξη και πληρέστερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Οι δύο γενικοί στόχοι του ΕΕΠ είναι η προώθηση της απασχόλησης και η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι βασικές ομάδες ανθρώπινου δυναμικού που επωφελούνται μέσα από τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα αρχικής κατάρτισης είναι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας (κυρίως οι απόφοιτοι γενικής κατεύθυνσης από σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι άνεργοι και το αδρανές γυναικείο δυναμικό. Έτσι, η συνέχιση της εφαρμογής των υφιστάμενων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης καθώς και ο εμπλουτισμός τους με νέες ειδικότητες, στη βάση προβλεπόμενων αναγκών, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, όπως: την υποβοήθηση των νέων αποφοίτων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για επίτευξη του στόχου της ομαλής και αποτελεσματικής ένταξης τους στην αγορά εργασίας. τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων και ιδιαίτερα επιλεγμένων ομάδων ανέργων, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι άνεργοι χωρίς προσόντα ηλικίας χρονών και οι μακροχρόνια άνεργοι. την ενθάρρυνση της ένταξης του αδρανούς γυναικείου δυναμικού στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας του. τη σταδιακή μείωση της συνολικής ανεργίας. την αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης και του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών. την ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων σε κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού για αξιοποίηση των νέων μορφών απασχόλησης όπως είναι η μερική απασχόληση και η τηλεργασία. 28

35 Ο πιο πάνω ενδεικτικός κατάλογος καταδεικνύει τη σημασία των πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης στην προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου. Έτσι η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου των προγραμμάτων αυτών και ο εμπλουτισμός με νέες ειδικότητες συνιστά αδήριτη ανάγκη. 29

36 30

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 31

38 32

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ- ΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ

40 Όνομα ατόμου που παρέχει τις πληροφορίες: Οργανισμός/Φορέας: Ημερομηνία: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 Σημειώστε τον αριθμό των προγραμμάτων κατά επαρχία που νομίζετε ότι ανταποκρίνονται σε ανάγκες των επιχειρήσεων και πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται ή να μπουν σε εφαρμογή. Λάβετε υπόψη ότι σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετέχουν άτομα. Α. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος ΣΥΝ. Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Μηχανουργοί/ Εφαρμοστές Επιπλοποιοί/ Ξυλουργοί Οικοδόμοι 34

41 Β. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑ Ειδικότητες Βοηθοί Τεχνικοί Πληροφορικής Γραφειακό / Γραμματειακό Προσωπικό Πωλητές Λιανικού Εμπορίου Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος ΣΥΝ. Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος ΣΥΝ. 35

42 . ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Αφορά κυρίως επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σύστημα Τηλεργασίας (Teleworking) ή προτίθενται να υιοθετήσουν τέτοιο. (Παροχή εργασίας και υπηρεσιών από άτομα εκτός της επιχείρησης με τη χρήση πληροφορικής και νέας τεχνολογίας). Οικονομικός τομέας ή κλάδος ή υποκλάδος Είδος/τύπος Τηλεργασίας Ανάγκες σε αρ. ατόμων Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αναβύσσου 2, Στρόβολος Τ.Θ , 1392 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: Τηλεομοιότυπο: Ιστοσελίδα: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 36

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΕΒ 37

44 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΕΒ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Υδραυλικοί Συγκολλητές / υδραυλικοί Επιπλοποιοί / ξυλουργοί ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΕΒ) Ειδικότητες Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΕΒ) Ειδικότητες Χειριστές γερανών στα λιμάνια Σχεδιαστές με Auto Cad Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος

45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 39

46 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΒΕ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Μάγειροι Τραπεζοκόμοι ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΒΕ) Ειδικότητες Μπάρμαν (Bar Waiters) ξενοδοχείων Λειτουργοί διασκέδασης ξενοδοχείων Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος

47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΕΟΚ 41

48 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΣΕΟΚ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Οικοδόμοι ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΣΕΟΚ) Ειδικότητες Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΣΕΟΚ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Καλουψιήδες Σιδεράδες

49 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΣΕΟΚ) Είδος / τύπος Τηλεργασίας Επιμετρητές ποσοτήτων Αριθμός Προγραμμάτων Σε πρώτο στάδιο πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος σε συνεννόηση / συνεργασία με την ΟΣΕΟΚ 43

50 44

51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΟ 45

52 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΟ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Μηχανουργοί / εφαρμοστές Επιπλοποιοί / ξυλουργοί Οικοδόμοι ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΟ) Ειδικότητες Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητές λιανικού εμπορίου Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος

53 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΕΟ) Ειδικότητες Συγκολλητές υψηλής πίεσης Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος

54 48

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΚ 49

56 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΕΚ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Επιπλοποιοί / ξυλουργοί Οικοδόμοι ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΕΚ) Ειδικότητες Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητές λιανικού εμπορίου Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος 2 1 1* * = Καλύπτει και ανάγκες της Αμμοχώστου. 50

57 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΕΚ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Ισιωτές αυτοκινήτων Σκαλιστές επίπλων Λουστραδόροι / τριφταδόροι επίπλων Καλουψιήδες Βαφείς αυτοκινήτων Διατρητές

58 52

59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 53

60 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Μηχανουργοί εφαρμοστές Επιπλοποιοί / ξυλουργοί Οικοδόμοι ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Ειδικότητες Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής Γραφειακό / γραμματειακό προσωπικό Πωλητές λιανικού εμπορίου Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος

61 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Ειδικότητες Ισιωτές / βαφείς αυτοκινήτων Σχεδιαστές αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου Συγκολλητές υψηλής πίεσης Αρ. Προγραμμάτων Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος Ψυκτικοί Αρτοποιοί Σχεδιαστές με Auto Cad Γραφίστες με Photo shop ή Corel draw Τεχνικός συστημάτων κεντρικών θερμάνσεων και κλιματισμού Καλουψιήδες / σιδεράδες Επιδιορθωτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τηλεοράσεις) Μηχανικοί αυτοκινήτων Τεχνικοί / συντηρητές ξενοδοχείων

62 56

63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 57

64 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2004 ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επαγγελματική κατηγορία Αριθμητική μεταβολή ( ) Ποσοστιαία μεταβολή (%) Διευθυντές ,0 Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες Τεχνίτες και παρόμοιοι εργάτες Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές Επαγγέλματα μικρής εξειδίκευσης , , , , , , , ,7 ΣΥΝΟΛΟ ,2 58

65 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 ΓΙΑ ΤΙΣ 18 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ειδικότητα Αριθμητική μεταβολή ( ) Ποσοστιαία μεταβολή (%) Μάγειροι ,0 Σερβιτόροι και μπάρμαν ,2 Πωλητές στα καταστήματα ,9 Οικοδόμοι ,1 Καλουψιήδες ,9 Πελεκάνοι και ξυλουργοί ,1 Τεχνίτες στο στήσιμο σκελετού οικοδομών και άλλοι εργάτες ,4 οικοδομών Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων ,4 Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και παρόμοιοι ,6 Ελαιοχρωματιστές κτιρίων, αυτοκινήτων και μετάλλων και ,7 τοποθετητές χαρτιού Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου ,8 Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα ,5 μετάλλου Ρυθμιστές και χειριστές μηχανοεργαλείων μεταλλουργίας (γ.π. τόρνου, σμυρίλιου, φρέζας και ,5 τράπανου) Μηχανικοί και εφαρμοστές μηχανών αυτοκινήτων και ,6 μοτοσικλετών Ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρικών μηχανών ,1 και συσκευών Εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ,5 συσκευών Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών ,3 Επιπλοποιοί και παρόμοιοι τεχνίτες ,9 59

66 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 ΓΙΑ ΤΙΣ 18 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ειδικότητα Αριθμητική μεταβολή απασχόλησης ( ) Προβλέψεις αποχωρήσεων 2004 Σύνολο Μάγειροι Σερβιτόροι και μπάρμαν Πωλητές στα καταστήματα Οικοδόμοι Καλουψιήδες Πελεκάνοι και ξυλουργοί Τεχνίτες στο στήσιμο σκελετού οικοδομών και άλλοι εργάτες οικοδομών Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και παρόμοιοι Ελαιοχρωματιστές κτιρίων, αυτοκινήτων και μετάλλων και τοποθετητές χαρτιού Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από φύλλα μετάλλου Ρυθμιστές και χειριστές μηχανοεργαλείων μεταλλουργίας (γ.π. τόρνου, σμυρίλιου, φρέζας και τράπανου) Μηχανικοί και εφαρμοστές μηχανών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών Εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών Επιπλοποιοί και παρόμοιοι τεχνίτες

67 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Επαγγελματική κατηγορία 2002 (Πραγματικά στοιχεία) 2003 (Εκτίμηση) Αριθμητική μεταβολή ( ) Ποσοστιαία μεταβολή (%) Διευθυντές ,5 Πτυχιούχοι και άλλοι ειδικοί Τεχνικοί βοηθοί, ειδικοί γραφείς και παρόμοιοι Γραφείς, δακτυλογράφοι, ταμίες και παρόμοιοι Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές , , , ,9 Γεωργοί ,2 Τεχνίτες και παρόμοιοι εργάτες Χειριστές μηχανημάτων και εργαλείων και συναρμολογητές Επαγγέλματα μικρής εξειδίκευσης Ανειδίκευτοι νεοεισερχόμενοι , , , ,7 Ένοπλες δυνάμεις ,4 ΣΥΝΟΛΟ ,3 61

68 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 18 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ειδικότητα 2002 (Πραγματικά στοιχεία) 2003 (Εκτίμηση) Αριθμητική μεταβολή ( ) Ποσοστιαία μεταβολή (%) Μάγειροι ,5 Σερβιτόροι και μπάρμαν ,8 Πωλητές στα καταστήματα ,3 Οικοδόμοι ,7 Καλουψιήδες ,5 Πελεκάνοι και ξυλουργοί ,0 Τεχνίτες στο στήσιμο σκελετού οικοδομών και ,0 άλλοι εργάτες οικοδομών Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων ,7 Ηλεκτρολόγοι κτιρίων και παρόμοιοι ,9 Ελαιοχρωματιστές κτιρίων, αυτοκινήτων και μετάλλων ,9 και τοποθετητές χαρτιού Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου ,1 Κατασκευαστές, εγκαταστάτες και επιδιορθωτές ειδών από ,7 φύλλα μετάλλου Ρυθμιστές και χειριστές μηχανοεργαλείων μεταλλουργίας (γ.π. τόρνου, ,3 σμυρίλιου, φρέζας και τράπανου) Μηχανικοί και εφαρμοστές μηχανών αυτοκινήτων και ,3 μοτοσικλετών Ηλεκτρολόγοι, εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρικών ,3 μηχανών και συσκευών Εφαρμοστές και επιδιορθωτές ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ,3 συσκευών Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών ,8 Επιπλοποιοί και παρόμοιοι τεχνίτες ,8 62

69 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ειδικότητες Αρ. Προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν Λευκ. Λεμ. Λαρν. Αμμ. Πάφος ΣΥΝ. Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Μηχανουργοί / εφαρμοστές Επιπλοποιοί / ξυλουργοί Οικοδόμοι * 16 Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής ΣΥΝΟΛΟ * = Ένα πρόγραμμα Οικοδόμων διακόπηκε μετά την έναρξη του λόγω μικρής συμμετοχής 63

70 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.7 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ Ειδικότητες Αρ. προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν ΣΥΝ. Μάγειροι Τραπεζοκόμοι Υδραυλικοί Συγκολλητές Μηχανουργοί / εφαρμοστές Επιπλοποιοί / ξυλουργοί Οικοδόμοι * 16 Βοηθοί τεχνικοί πληροφορικής ΣΥΝΟΛΟ * = Ένα πρόγραμμα Οικοδόμων διακόπηκε μετά την έναρξη του λόγω μικρής συμμετοχής 64

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2006 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1997-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2000 ISBN Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωνσταντίνος Παναγιώτου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 29/11/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Holiday Inn Λευκωσία -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ISBN 9963 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχύρρυθμα Προγράμματα A' Εξαμήνου 2012 που οργανώνει η Αρχή Ειδικότητα Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ISBN 9963 43 730 3 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης

Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Δρ. Τάσος Μενελάου Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) Σκοπός: Η προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100180 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100189 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 25-215 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών

Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών Ευκαιρίες Απασχόλησης και Κατάρτισης: Σχέδια Χορηγιών Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία Έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου Μαρτίνος Δημοσθένους HR Manager - Remedica Ltd 09/04/2014 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100170 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201101330 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101315 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικών Σχολών Κύπρου

Τεχνικών Σχολών Κύπρου Τεχνικών Σχολών Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 2011 Γενική επιµέλεια: Παναγιώτα Σιακαλλή, ΓΕΤΕ Επιµέλεια έκδοσης: Ευάγγελος Στεργενάκης Σχεδιασµός: Χρύσης Σιαµµάς, Β Α' Περιεχόμενα 1 Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Συµπράξεις

Αναπτυξιακές Συµπράξεις Αναπτυξιακές Συµπράξεις Θεµατική Προτεραιότητα 1: Απασχολησιµότητα (Μέτρο 1.1) ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας 1. Αναπτυξιακή Σύµπραξη: «ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2004 ISBN 9963-43-755-9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ -1-23/9/2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 1. Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι ακόλουθοι κλάδοι, οι οποίοι ασκούν καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 05/10/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 05/10/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101122 1 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 101122000199 ΤΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101228 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ- ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 Το Δίκτυο EURES Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών, Απασχόλησης των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΩ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Στόχους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 11/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συµβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόνοιες/Διαδικασίες/Όροι Ανάθεσης ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007 2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Αξιολογητές Εξεταστικών Κέντρων και Εξωτερικούς Εξεταστές/Επαληθευτές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Tο Σύστημα Επαγγελματικής. Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Tο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2007 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-784-9 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 1 21/2015/000010309357 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 21/2015/000010314814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 21/2015/000010326362 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 21/2015/000010330088 ΥΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ του Μεταποιητικού τομέα, 1 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής

Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης 2010 της ΠΕΕΠ Αττικής Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ Εξέτασης είναι: ΙΕΚ Νέας Ιωνίας: εµιρδεσίου 126 Νέα Ιωνία (απέναντι από την είσοδο του άλσους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θέλεις να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση περιορίζοντας το ρίσκο και αξιοποιώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση; Προκηρύχθηκε το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΨΗΛΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ HIGHER PRODUCTIVITY FOR HIGHER STANDARD OF LIVING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Κατηγορίες Προγραμμάτων Κατάρτισης Προγράμματα Διευθυντικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Άγιος Νικόλαος : 12/03/2015 Αριθμ. πρωτ. : 649 Δ/νση: Λατούς 8, ΤΚ 72100, Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Α. Σταυρακάκη Τηλ: 2841082520 & 2841082720

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ4691ΩΓ-ΣΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αθήνα 10/04/2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/91 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Π Ρ Ο Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Χ Ρ Ο Α Ι Ν ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 2 ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα